TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 96. szám, október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a év október hónap 3. napján tartott helyhatósági választás eredményeirôl: POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT Balogh János (független) Bozókiné Antal Rita Kinga (független) Molnár Csaba (független) Száraz Zsigmond (független) 32 szavazat 97 szavazat 293 szavazat 89 szavazat EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELÔ-VÁLASZTÁS ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT Benedek Károly (független) Brúder László József (független) Czikora Attila (független) Greff Magdolna (független) Horváth Csaba (független) Kovács Sándor (független) Magyar Csilla Edit (független) Nádasdi-Csontos Elek (független) Némedi István (független) Rácz Gábor Tibor (független) Száraz Zsigmond (független) Újlaki József (független) Vörös György (független) 160 szavazat 118 szavazat 109 szavazat 86 szavazat 44 szavazat 217 szavazat 169 szavazat 295 szavazat 119 szavazat 142 szavazat 126 szavazat 90 szavazat 153 szavazat MEGYEI KÖZGYÛLÉS TAGJAI VÁLASZTÁS ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTONKÉNT FIDESZ-KDNP JOBBIK MSZP 297 szavazat 74 szavazat 117 szavazat Tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki részt vett október 3-án megtartott önkormányzati választáson és érvényes szavazatával véleményt mondott az elmúlt 8 év munkájáról. Bizalmat adott nekem és a megválasztott képviselôknek. A leadott érvényes szavazatok közel kétharmadával nyertem el a polgármesteri megbízást. Az eredmény biztos támogatást mutat, tisztában vagyok a felelôsséggel és a kötelezettségekkel is. Tisztelettel kérek mindenkit, gondolatait, javaslatait akár írásban, akár szóban juttassa el nekem, illetve képviselôtársaimnak, annak érdekében, hogy ezeket be tudjuk építeni az elkövetkezendô 4 év terveibe. Minden véleményt, minden a települést segítô javaslatot fontosnak tartok. A választás üzenete számomra világos, a többség józanul, az eredményeket és a munkát figyelembe véve döntött és nem engedett a csábító szirénhangnak, illetve a minden emberi méltóságot nélkülözô lejárató kampánynak sem. Kívánok minden Kisoroszi polgárnak és településünkhöz kötôdô barátunknak erôt, egészséget, és sok sikert! Molnár Csaba polgármester Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapította, és a jegyzôkönyvben a Helyi Választási Bizottság tagjaival együtt deklarálta, hogy Kisoroszi Község Önkormányzat Polgármestere Molnár Csaba, a Kisoroszi Község Önkormányzat képviselô-testületének tagjai: Benedek Károly, Kovács Sándor, Magyar Csilla Edit, Nádasdi-Csontos Elek. Köszönöm a Helyi Választási Bizottságnak, a Helyi Választási Irodának a precíz munkavégzést! Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselô-testülete év október hónap 12. napján megtartott ünnepélyes alakuló ülését. A korelnök megnyitotta az ülést. A Helyi Választási Bizottság elnöke Kecskés Lászlóné a választással kapcsolatban elôadta tájékoztatását. A következô napirendi pontban Kovács Sándor korelnök felkérte Molnár Csaba polgármestert, hogy eskütételi kötelezettségének tegyen eleget. Polgármester úr a jegyzô elôolvasása után az esküt letette, a megbízólevele és az esküokmánya átadásra került. Majd a következô napirendi pontban a polgármester átvette az ülésvezetés jogát, és felkérte a képviselôket az eskütételre. A képviselôk az esküt letették és a megbízólevelet az esküokmánnyal átvették. Majd az alpolgármester megválasztására került sor. Kisoroszi Község Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján az alpolgármestert titkos szavazással választja meg a Képvise-

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 96. szám lôtestület, akinek személyét a polgármester határozza meg. Molnár Csaba a legtöbb szavazatott kapott képviselôt, Nádasdi-Csontos Eleket javasolta az alpolgármesteri tisztségre. A képviselô-testület az összes képviselô igen szavazatával Nádasdi-Csontos Eleket választott a település alpolgármesteréül. TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Kérem, hogy a helyi újságba megjelentetni kívánt írásaikat, hirdetéseiket a címre küldjék. Köszönettel: Szerkesztôség KISOROSZI SEGÍTSÉGET NYÚJT A VÖRÖSISZAP ÁLDOZATAINAK október 13-án délután Kisoroszi áldozatkész lakosainak az óvodában és az iskolában gyûjtött nagylelkû adományaival indultunk el a vörösiszap-katasztrófa által sújtott Devecser városa felé. Útközben többször is találkoztunk munkagépeket, hídelemeket szállító katonai konvojokkal. A 8. sz. útról a városba letérve mindenütt rendôröket, katonákat láttunk, valamint segélyszervezetek munkatársait, akik a devecseri plébániahivatalban mûködô Katolikus Karitászhoz irányítottak. Itt Mód Miklós plébános úr elmondta nekünk, hogy legfôbb gondjuk jelenleg a lakhatás biztosítása, albérletet keresnek a fedél nélkül maradt károsultaknak. Megtudtuk, hogy az ország minden részébôl érkezik a segítség, a magyarok tényleg újból öszszefogtak. Az adományokat megköszönve a gyûjtôhelyre vezettek bennünket, ahol ugyancsak adományokkal érkezô gyôriekkel együtt helyeztük el a kisorosziak által küldött ruhákat, élelmiszert, könyveket, tisztítószereket. A városba sötétedés után érkezve meglepetten tapasztaltuk a leginkább a karácsonyi idôszakra emlékeztetô különös hangulatot: a vörös sáron kívül a mindent ellepô semlegesítô gipszpor havas utcákat idézett. Polgármester Úrnak, Képviselô Asszonynak és a Képviselô Uraknak eredményekben és sikerekben gazdag munkát kívánok! Dr. Hunyadkürti Szilvia Helyi Választási Iroda vezetôje TISZTELT VÁLASZTÓIM, TISZTELT KISOROSZIAK! Ezúton köszönöm mindazt a bizalmat, amit a október 3-ai Képviselôválasztáson a reám szavazóktól kaptam. E bizalmat a Szülôfalum teljes népessége érdekében fogom használni, az emberek életének jobbá tételére, a közös problémáink megoldására, falunk mindennapjainak megkönnyítésére. Munkámat az ôseinktôl örökölt földünknek és falunk lakóinak szeretetével, tiszteletével, emellett kitartással, a földmûvelô ember szorgalmával, a lovas ember következetességével fogom végezni. Az Önök képviselete érdekében október 20-ától kéthetente, szerda este óra között fogadóórát tartok a könyvtárban. Két fogadóóra között elérhetô vagyok a es telefonszámon. Tisztelettel TÜDÔSZÛRÉS Benedek Károly képviselô Idôpont: november 2-án, óráig, 3-án óráig, 4-én óráig Helyszín: Kisoroszi Mûvelôdési Ház A vizsgálat alkalmas a tüdôbetegségek idôbeni felismerésére, panasz nélkül is lehet beteg. Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az elôzô évben kapott tüdôszûrô igazolást hozza magával! Csak remélni tudjuk, hogy az emberi felelôtlenség ilyen következményei intô például szolgálnak a jövôre nézve. Erdô Mariann Bódogh-Szabó Pál 2

3 2010. október Kisoroszi Hírmondó Óvodai, iskolai hírek ELMÚLT A NYÁR, ITT AZ ÔSZ... Bizony az idei nyár is gyorsan eltelt. A nyári idôszakban a szünet ideje alatt tovább csinosodott óvodánk. A régi, korszerûtlen lámpák helyére a mai elôírásoknak megfelelô, energiatakarékos világítótesteket szereltek fel, a konyha bútorzatát újramázolták, a mérleghinták alatti gumikerekeket kicserélték, és megtörtént az óvoda éves nagytakarítása. Augusztus 31-én négy új elsôosztályos gyermeket kísértünk az évnyitóra a helyi iskolába, egy kislány Visegrádon kezdte el az elsô osztályt. Az évnyitón, az új környezetben kicsit megszeppenve, kicsit idegenül érezték magukat volt óvodásaink, de bizonyára hamar beilleszkednek, beszoknak az iskolai életbe, s otthonosan érzik majd magukat a szépen felújított iskolában. Óvodánk szeptember elsejétôl meghosszabbított nyitva tartással: óráig üzemel maximális létszámmal, 30 fôvel. A nyitvatartási idô kitolódásával a AZ ÓVODA HÍREI pedagógus létszám is bôvült, Büttnerné Marton Mária tapasztalt óvónô lesz segítségünkre az apróságok nevelésében. A nevelési évet 27 gyermekkel kezdtük, öt új gyermeket, négy kiscsoportos és egy középsô csoportos gyermeket fogadtunk nagy szeretettel, három gyermeket a 2,5 évének betöltése, illetve a biztos szobatisztaság elérése után várunk az óvodába. A hosszú nyári szünet után jó volt ismét találkozni a gyerekekkel. Rácsodálkoztunk, hogy az eltelt idôszak alatt mennyit nôttek, mennyit változtak. A nyáron csöndes, kihalt óvoda ismét megtelt élettel. A gyerekek elmesélték, kinek, hogy telt a nyár, merre jártak, mit csináltak. A barátok újra egymásra találtak, örültek egymásnak. Megkezdtük a 2010/2011-es nevelési évet, beindult az óvodai élet. Benkovics Lászlóné óvodavezetô ISKOLAI KIRÁNDULÁS BUDAPESTEN Az elôzô tanév végén az áradó Duna sok minden más mellett elmosta az iskolai kirándulást is. Lehetôséget kaptunk ennek a pótlására, így szeptember 20-án nem az iskola, hanem a fôváros felé vettük az irányt. A visegrádi önkormányzatnak köszönhetôen útiköltséget nem kellett fizetnünk, így csak a belépôk terhelték a szülôket. Egy 3D-s mesefilm megnézésével indult a program. Mivel a gyerekek többsége nem volt még ilyen minôségû vetítésen, sikítozva díjazták a film látványosabb jeleneteit. A Gellért-hegynél volt a második megálló, ahol megnéztük a sziklakápolnát, ami nevében is sejtette a hely különleges hangulatát. Az csendes szemlélôdést a hegyoldalon folytattuk, ahol verôfényes jó idôben csodálhattuk meg az elénk táruló panorámát. A Millenáris Parkban már majdnem kifogtuk a tóból az aranyhalakat a három kívánás reményében, de aztán inkább a Zöld Péter Játszótéren múlattuk az idôt. Itt talán az óriási mókuskerék aratta a legnagyobb siket. A Csodák Palotájában hétfô lévén szinte csak mi voltunk, így nem kellett hosszú sorokat végigvárni még a legkedveltebb játékoknál sem. A sok-sok érdekességbôl néhányat említenék. Lehetett kerekezni egykerekûvel több méter magasságban. Fölhúzhatták saját magukat különbözô áttételû csigák segítségével. Volt reflex-, és futóverseny, tükörfolyosó és villámokat szóró gép. Gumis hevederben leugorhattak emelvényrôl, és tépôzáras ruhában feltapadhattak a falra. Szemléletesen láthattuk a bolygók keringési sebességének változását a naprendszerben, lehetett lôni légágyúval. Vezettek szögletes kerekû autót és szimulátort is. Az elôadáson pedig elámulhattunk pl. azon, miként lesz törékeny anyag a rugalmas lufiból. A még napok múlva is izgalommal felidézett részletek mutatták, hogy élménydús és tartalmas kirándulással kezdtük a tanévet. Szárazné Fehér Tímea RAJZPÁLYÁZATOK Az elmúlt idôszakban több rajzpályázatra is készültünk. A 6 bajtárs címû rajzpályázatra 9 tanulónk mûveit küldtük be, melyen Péterfy Emma 10. helyezést ért el. Gratulálunk neki! A másik rajzpályázatot a visegrádi könyvtár hirdette meg, egy mesehôst kellett ábrázolni. Itt csoportmunkában dolgoztak a gyerekek, 2 közös mûvet küldtünk át Visegrádra. A második fordulóra mesemondással kellett készülniük a tanulóknak, Benedek Elek születésnapját ünnepeltük meg íly módon. Péterfy Emma, Vanyák Katinka, Blázsik Kitti, Horváth Boglárka és Vörös Laura Luca képviselte iskolánkat Visegrádon. Összesen 23 gyermek örvendeztetett meg minket mesemondásával. Köszönjük szépen a részvevôknek a felkészülést és a szereplést. Budai Zsuzsanna 3

4 Egyházi, közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 96. szám A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA OKTÓBERI HÍREI Katolikus Egyházunk október 11-én emlékezik Boldog XXIII. János pápára. Angelo Giuseppe Roncalli a Bergamo melletti Sotta il Montében született 1881-ben. Bergamoban és Rómában tanult, 1904-ben szentelték pappá. Az I. világháborúban tábori lelkész volt. Különbözô feladatokat látott el Rómában ben címzetes érsekké nevezték ki és Bulgáriában kezdte diplomáciai szolgálatát, amelyet Törökországban és Görögországban folytatott decemberétôl Franciaországban volt nuncius ban bíboros és velencei pátriárka lett október 28-án választották Szent Péter utódává január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában meghirdette a II. Vatikáni Zsinat összehívását, amelyet október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével június 3-án halt meg. Ünnepét II. János Pál pápa Az óvodások munkája FÛBEN, FÁBAN JÁTÉK... DÍJKIOSZTÓ a zsinat megnyitásának napjára helyezte. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét, az Egy lélek naplóját, amely magyarul is megjelent. Tôle származik a keresztények egységére vonatkozó mondás: Ne azt keressük, ami szétválaszt bennünket, hanem ami összeköt. Október hónap a rózsafüzér ima hónapja. Emlékezzünk Szûz Mária kérésére, melyben a rózsafüzér imádkozására buzdít bennünket. Kérjük égi édesanyánk pártfogását! A hónap végén figyelmünk egyre jobban a temetô felé irányul. Rendbe hozzuk hozzátartozóink, szeretteink sírjait. Mindenszentek ünnepén, Halottak napján és az egész hónapban imádkozzunk értük. Kalász István kanonok plébános Az idôjárás megint nem volt kegyes hozzánk! Zuhogó esôben indultunk a Régi Idôk Házába, ahol szomorúan vettük tudomásul, hogy saját gyerekeinken kívül csak két ovis jött el, tehát a 26 alkotóból összesen 4. Így Kelemen Emma foltvarró-mûvész és Bérczi Krisztina keramikus mester nem is annyira zsûrizte, mint inkább megcsodálta az iskolások és óvodások egy-egy közös alkotását. Mindkét csapat szép ajndékot kapott: egy-egy magyar néprajzzal foglalkozó mappát és egy szatyor nemez-alapanyagot, valamint névre szóló emléklapokat. A hivatalos rész után jött a játék! Lehetett agyagozni és terményképet készíteni. A FaGyi Egyesület nevében is köszönjük Kelemen Emmának és Bérczi Krisztinának, hogy eljöttek zsûrizni, László Krisztinának és Rokob Orsinak, hogy lehetôséget teremtettek a gyerekeknek az alkotásra. Köszönjük Erzsi és Éva óvó néniknek, valamint Rózsa tanító néninek, hogy együtt dolgoztak tanítványaikkal, és eljöttek a Régi Idôk Házába. A képeket elnézve úgy gondolom, Az iskolások munkája érdemes volt a pályázatot meghirdetni, a gyerekek megtapasztalhatták, mi mindent lehet kihozni akár egy hagymából is. Kár, hogy szüleik nem látták, milyen ügyesek voltak. Bozókiné Antal Rita Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon:

5 2010. október Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek TEREMBÉRLET A Mûvelôdési Ház nagyterme elôzetes kérés és idôegyeztetés alapján bérelhetô az Önkormányzati Hivatalban megtekinthetô díjszabás ellenében. Tel: (Önkormányzat) ill. idôegyeztetés Futaki József Mûv.ház vezetônél: mobil számon. (Magánrendezvények után a terem állapotát szigorúan ellenôrizzük, az esetleg felmerülô állagrontás után külön számlát állítunk ki. Kötelezô takarítási díj: Ft) VÁSÁRI NAPOK Általában szombaton, 9 12-ig: Varga Tamás: okt. 22., nov. 20., dec. 18. Pós Noémi: okt. 16., nov. 6., dec. 11. Kisoroszi bolhapiac: okt. 16. szombat du óráig a Mûvelôdési ház elôtt (rossz idô esetén a nagyteremben) SZEPTEMBER HAVI PROGRAMOK Számítógépes tanfolyamok: Kezdô: péntek este 19 órakor (díjtalan!) Középhaladó: csütörtök este kor Nyugdíjasklub: szeptember 8.-án, 22.-én, 17 órakor. (szerdánként kéthetente ig) Kisoroszi Varróklub: nyári szünet után, szeptembertôl minden csütörtökön 18 21, vezeti: Kelemen Emma textilmûvész Baba mama Kub: keddenként óráig Iskolások és óvodások könyvtári foglalkozásai: szeptember 24-én és 30-án az iskolások már meglátogatták, október hónapban pedig az óvodások ismerkednek a könyvekkel. MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓ Október 23-a ezúttal szombatra esik, nemzeti ünnep. Könyvtárunkban két igen érdekes könyv található a legújabb idôkbôl: Kéri Edit: Kik lôttek a Kossuth téren '56-ban? Kéri Edit egykori színmûvész néhány évvel ezelôtt úgy döntött, kinyomozza, hogy kik lôttek pontosan a Parlament elôtt békésen tüntetô és a Himnuszt éneklô tömegre. Évekig írta cikkeit a Magyar Nemzetbe, többször feljelentették veterán partizánok (elvesztették a pert), ugyanakkor a médiumok (televízióadók) agyonhallgatták, mintha nem is lenne ez a könyv. A könyvtár számára igen nehezen volt beszerezhetô (árát magánemberek adták össze), szinte egy könyvesbolt sem árulja rejtélyes okokból. Nevén nevezi a gyilkosokat. Több, mint visszatetszô egyik híres énekesünk nyomdafestéket nem tûrô telefonos fenyegetése, mellyel az idôs mûvésznôt akarta elhallgattatni. A kötet végén látható jó néhány gyilkos fényképe is. Kor-képek Rainer M. János akadémikus elôszavával. Nagyméretû (29,5x25 cm), súlyos dokumentumfotó album több száz képpel az MTI anyagából. Itt is láthatók a fent említett, ártatlanul legyilkolt tömegek holttestei. Azok képei viszont ebbôl kimaradtak, akik a gépfegyvereket tartották. Ez a könyv mindenütt kapható 7000 Ft-os áron. Mivel ez drága kézikönyv, így csak helyben tanulmányozható, nem kölcsönözhetô. HELYISMERETI FOGLALKOZÁSOK A KÖNYVTÁRBAN szeptember 24-én és 30-án egy nagyméretû, kézzel rajzolt Kisoroszi térkép elôtt gyülekeztek az Áprily Lajos Általános iskola alsós kisiskolásai. Az volt az izgalmas feladat, hogy a berajzolt piros pontokhoz megtaláljuk a helyi nevezetességeket: kápolnát, templomokat, római ôrtorony maradványait, Szt. Erzsébet és Szt. János védôszent szobrát, stb. Szinte még kevés is volt a 2 óra, a gyerekek lelkesen kis rajzokat és rögtönzött kiselôadásokat tartottak a választott épületekrôl. A könyvtáros pedig érdekes helyi történetekkel és legendákkal szórakoztatta a gyerekeket, melyben volt szó arról is, hogy miért papgödör a Papgödör, hová menekült az istránggal megcsapott boszorkány macska, miért kell a keresztútnál kört rajzolni és mákot tenni a zsebbe, 5

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 96. szám és hová tûnt a katolikus templom mennyezetérôl a tengeri vihart lecsendesítô Jézusról és a tanítványokról szóló freskó. Nekik már szülôföldjük Kisoroszi, s nem egyszerû térkép többé. Minden Kedves Látogatóját szeretettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros EGY RÉGI KÉP NYOMÁBAN A kép megmarad, bár nem oly sokáig mint a kô marad, mosolyunk, arcunk pedig elenyészik az idô végtelenjében. Ezen a képen egy jellegzetes kisoroszi faragott kôkapu található a régi dunabogdányi kôfaragó mesterek keze munkáját dicsérendô, elôtte pedig egy derék, mosolygós kisoroszi gazda aszony kötényben. De hol van már ez az asszony, s hol van ez a kapu? Akad-e még Kisorosziban olyan idôs ember, aki hozzátartozóját, vagy rokonát ismeri fel benne? Bármilyen furcsa, ez a kép 1938-ban készült (eredetije a Néprajzi Múzeum fotótárában található védett gyûjteményi anyag). A kapuboltozat álzárókövén évszám és egy név kezdôbetûi olvashatók (a könyvtárban található másolaton is nehezen kivehetôen, de talán megfejthetô, ha eljönnek és megnézik). Ezen kívül még 17 ilyen értékes korabeli néprajzi felvétellel rendelkezünk, melyeket sok tekintetben alapul használnak a régi kisoroszi utcaképet rekonstruáló házfelújítások során is, hisz sokan rájöttek: a múlt értékeinek megbecsülése a közvetlen szülôföld emlékeihez való ragaszkodást is jelenti. Mint ahogy ezt teszik az osztrákok, franciák, olaszok is. Miért ne tennénk mi, magyarok is? Ha erre a nénire már senki sem emlékszik, segítsenek a kôkapu beazonosításában: Kinél található? Várja a sikeres megfejtôt: Futaki (Horog) József. EMLÉKEK ÚTJÁN JÁROK Az elôttünk álló Mindenszentek és Halottak napja most is, mint minden évben kicsalogat a temetôbe szeretteimhez. Szerteágazó családom révén sokfelé megyek vidéken és Pesten egyaránt. Az ôszi színekben pompázó avar ropog a lában alatt, ahogy végig megyek az ismerôs, már megszokott utakon. Az ôsz szépsége és a temetô csendje ráfekszik a délutánra. Ilyenkor este szeretek a temetôbe menni. Szép lassan lépegetek a ritkás fákkal, szép örökzöldekkel, a hantok fölé boruló akácokkal megszakított, szél és esô tépte síremlékek, sírsorok között. Mindenütt várnak engem, bizton tudom! Várják a köszöntést: Itt vagyok, megjöttem... és néhány kedves szó még, miközben elhelyezem virágaimat. Várják a megszoktt kérdést is, melyre sohasem jön válasz: Mi újság odaát? A látogatás ünnepélyessége szorongatja a torkomat. Némán állok gondolataim súlya alatt. Összekulcsolt kezemmel az ô kezeiket szorítom és úgy érzem, mintha most ezekben a percekben imádsággá nône minden gondolatom. Valami elmondhatatlan érzés vesz rajtam erôt, amikor a kora estet a mécsesek fénye ragyogja be. Szívdobogtató látvány! Nagy a jövés menés. Mennyi ember! Mind ölnyi virágcsokrokkal. Ez alkalommal mindenki igyekszik tiszteletét tenni hozzátartozója sírjánál. A tragikus emlékû sírokat elborítja a sok sok virág. Mondhatnám virágoskertté válik a AZ ÔSZ KAPUJÁBAN... temetô, virágillatú lesz a temetô. Ha lehet egy temetô hangulatát meghittnek mondani, akkor ezekben a napokban, órákban itt most ez a hangulat tükrözôdik vissza. A mécsesek világosságánál emlékezünk......emlékezünk egy egy szóra, símogatásra, szokásra, viselkedésre. Mint végtelen film feltör több évtized emlékkavalkádjából egy egy kép, arc, gesztus. Ezekben a percekben varázslat módjára szeretteim itt vannak velem, mellettem járnak az ôszben, mint ahogy életükben vezettek engem ezeken az utakon. Ilyenkor az ember visszaborul múltjára, és egy arasszal néhány gondolattal évtizedeket fog át, az emlékek legmélyebb rétegei között bujkál. Elsuhant évek, évtizedek suttognak, mesélnek, emlékeznek... A szeretet melegével zárom emlékvilágomba mindazokat, akik már letették az élet subáját, akiket szerettem és akiket az emberi lélek múlhatatlanságában örökké szeretek. Sajnos már csak szeretteim emlékének adhatom meg haláluk folytán e néhány sorral és fôhajtással az ôket megilletô tiszteletet. Legyen ez a fôhajtás valamennyiüké odaát! Amikor a sötétség teljesen rám ereszkedik megsímogatom bársonyos tapintású sírkeresztjeiket, úgy érzem ilyenkor, mintha arcukat símogatnám. Elbúcsúzom: Nem múlnak ôk el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ôk itt maradnak bennünk csöndesen még... (Juhász Gyula) A. S. 6

7 2010. október Kisoroszi Hírmondó Hirdetések Megnyílt a MÉH telep Tahitótfalun a TSZ területén! Magas áron vásárolunk vas- és színesfémhulladékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk! Nyitva tartás: H-P: 08:00 16:00 ebédidô 12:00 12:40 Telefon: , Lakossági átvételkor személyi, lakcím- és adókártya szükséges. Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok sóder mész cement (magyar, import) téglák (Porotherm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák tetôfedôanyagok gipszkarton Baumit termékek zsalukô járdalap pázsitrácskô térburkolókô terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H P: 7 16-ig, Szo: 7 12-ig A Rácz Fogadó ôszi kínálata október Káposztából sütünk, fôzünk október november 1. Tök: levestôl a desszertig november 6 7. Dunai halnapok november Márton napi liba különlegességek Nyitva tartás: reggel 8-tól este 8 óráig Asztalfoglalás: és

8 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó október Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Fekete István Mesesziget Óvoda Tel.: Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: Rendôrség: 107, 112 Rendôrkap. Szentendre Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: 13 16, K: 8 12, Sz: 8 12, 13 16, Cs: 8 12 Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Védônôi fogadóóra: K: 9-11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth L. u. 96. Tel.: Nyitva: H P: Sz: Tótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Könyvtár és internet Nyitva: Sze.: 10-12, 15-20, P.: 10-12, 15-20, Szo.: 10-12, óráig Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Jövôre újra nyitunk! Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 1. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Falugazdász Csorbai Károly Tel.: Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László, Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyûjtô Zrt.: Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez. Hirdetési árak: apróhirdetés 250,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 780,- Ft 1/8 oldal 1.560,- Ft 1/4 oldal 3.125,- Ft 1/2 oldal 6.250,- Ft 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák.? INTERWORK Temetkezési Kft. Temetkezési iroda és bemutatóterem 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 17. (Stéger köz sarok) Telefon: Tahitótfalu Béke u. 12. Telefon: ÓRÁS SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET Telefon: Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu Nyitva: hétfô-péntek 8-16-ig MAGELLÁN BIKE+ SPECIALIZED CATEYE BALÁZS kerékpárbolt Bízza szakemberre kerékpárját! Szentendre, Elôd utca 2/a. Nyitva tartás: H-P 8 16, Szo 9 12 Telefon: Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: november 6-7., december 4-5., január 8-9., február

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu 103. szám 2011. június www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Önkormányzati hírek 2 Tisztelt Kisorosziak, Kedves Vendégeink! A sokunk által szeretett és várt Duna Ünnep

Részletesebben

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 77. szám, 2009. március A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot hirdet az ó falu (történelmi településmag)

Részletesebben

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 105. szám 2011. szeptember KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Felhívások! Tisztelt Lakosság! 2011. október 1. és 31. között Országos Népszámlálás lesz. Kérem, szíveskedjenek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 79. szám, 2009. május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.

Részletesebben

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján.

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján. FELHÍVÁS A Kisoroszi Önkormányzat kéri azokat a kisoroszi szülôket, akiknek gyermeke(-i) az 1 és 14 év közötti korosztály tagjai, hogy az alábbiakban nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeik számára igénybe

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 62. szám, 2007. december A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szoktam látni fagyöngyöt telente. Amióta Kisorosziban fűthető házunk van, sok időt töltünk itt télen is. Ilyenkor decemberben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 60. szám, 2007. október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TESTÜLETI ÜLÉS 2007. szeptember 12-én a Kisoroszi Képviselő-testület a következő határozatokat hozta:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE

A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE 64. szám, 2008. február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Az Önök településén az idei évtôl a Kaposvári Városgazdálkodási

Részletesebben

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA 57. szám, 2007. július A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 2007. június 29. Péntek 18.00 óra: Ünnepélyes megnyitó, Helyszín: Hajós emlékmű Szavalat: Lánczos Réka 18.15 óra: Együnk

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 100. szám 2011. március www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Minden Kisoroszi hölgynek, kicsinek és nagynak egyaránt az év 365 napjára Boldog Nőnapot Kívánunk! TISZTELT

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 76. szám, 2009. február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Az idén a szokásoktól eltérôen, kicsit korábban, január 31-én tartottuk az óvodás farsangi bált. A gyerekek már jó ideje

Részletesebben

109. szám 2011. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó

109. szám 2011. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó 109. szám 2011. december www.kisoroszi.hu KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szeretettel meghívjuk Kisoroszi lakosságát 2011. december 23-án 17 órai kezdettel a Hősök terére,

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje. Az óvodások karácsonyi műsora

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje. Az óvodások karácsonyi műsora 63. szám, 2008. január A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje FALUKARÁCSONY 2007-ben az Év Embere Kovács Sándorné lett, az Év Portája pedig az Ó

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu 140. szám 2015. február www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 KÉPVISELŐ TESTÜLETI DÖNTÉSEK Kisoroszi község képviselő testülete 2015. január 21-én testületi ülést tartott az

Részletesebben

107. szám 2011. november. www.kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

107. szám 2011. november. www.kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 107. szám 2011. november www.kisoroszi.hu KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Kedves, szeretett halottainkra emlékezünk ezzel a verssel Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd

Részletesebben

www.kisoroszi.hu hírmondó

www.kisoroszi.hu hírmondó 109. szám 2012. január www.kisoroszi.hu KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Boldog Új Évet kívánunk minden kisoroszi lakosunknak! Önkormányzati hírek 2 FALUKARÁCSONYA 2011

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó. Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

KISOROSZI. hírmondó. Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 118. szám 2012. december www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szeretettel meghívjuk Kisoroszi lakosságát 2012. december 23-án 17 órai kezdettel a Hősök terére, a Falu

Részletesebben

138. szám 2014. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

138. szám 2014. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 138. szám 2014. december www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 A KARÁCSONYFÁRÓL KEDVES AK! Rendkívüli megtiszteltetés volt számomra az a bizalom, melyet Önök megszavaztak nekem.

Részletesebben

1956-ról képben, versben műsoros megemlékezéssel

1956-ról képben, versben műsoros megemlékezéssel XXVI. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2010. október 1956-ról képben, versben műsoros megemlékezéssel Békés tüntetők Budapest utcáin 1956-ban Bella

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 254. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 1. Régi jegyzôkönyvekbôl 4. Lakodalmas szokások 5. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 137. szám 2014. november. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 137. szám 2014. november. www.kisoroszi.hu 137. szám 2014. november www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 GYŐZELEM A választások óta eltelt néhány nap, az izgalmakat kipihenték a megmérettetést vállaló ellenfelek, a győzők

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Egy új lap megszületése felelősség. Akkor vállalunk újabb terhet, a teherrel járó örömöt és felelősséget, ha tudjuk, hogy képesek vagyunk

Egy új lap megszületése felelősség. Akkor vállalunk újabb terhet, a teherrel járó örömöt és felelősséget, ha tudjuk, hogy képesek vagyunk Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntjük Önt a Kardoskúti Hírmondó próbaszámának olvasása közben. Egy új lap ünnep Legelőször a közösség ünnepe. Mindannyian szerteszéjjel vagyunk a világainkban a magunk családi,

Részletesebben

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken FÖLDMÉRÉS! "Csakazértis!" Házasság. Születés. Halálozás. Zákányszéki Kis Újság. 2010. október. 10.

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken FÖLDMÉRÉS! Csakazértis! Házasság. Születés. Halálozás. Zákányszéki Kis Újság. 2010. október. 10. Zákányszéki Kis Újság 2010. október 10. oldal Orvosi ellátás rendje Zákányszéken I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és 0630-606-2371 (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon

Részletesebben

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak XXIV. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. november A magyar szabadság ünnepe Az Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségek közül elmaradt a Nagy Imre

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Öt forduló után még veretlen felnõtt csapatunk! 3. forduló: Bercel - Rimóc 2-3 (1-0) Bercel, 150 néz õ, vezette: Kovács T. (Babcsán Á., Boda V.) Bercel: Egervári - Kovács P. (Kupecz),

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben