TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 96. szám, október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a év október hónap 3. napján tartott helyhatósági választás eredményeirôl: POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT Balogh János (független) Bozókiné Antal Rita Kinga (független) Molnár Csaba (független) Száraz Zsigmond (független) 32 szavazat 97 szavazat 293 szavazat 89 szavazat EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELÔ-VÁLASZTÁS ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT Benedek Károly (független) Brúder László József (független) Czikora Attila (független) Greff Magdolna (független) Horváth Csaba (független) Kovács Sándor (független) Magyar Csilla Edit (független) Nádasdi-Csontos Elek (független) Némedi István (független) Rácz Gábor Tibor (független) Száraz Zsigmond (független) Újlaki József (független) Vörös György (független) 160 szavazat 118 szavazat 109 szavazat 86 szavazat 44 szavazat 217 szavazat 169 szavazat 295 szavazat 119 szavazat 142 szavazat 126 szavazat 90 szavazat 153 szavazat MEGYEI KÖZGYÛLÉS TAGJAI VÁLASZTÁS ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTONKÉNT FIDESZ-KDNP JOBBIK MSZP 297 szavazat 74 szavazat 117 szavazat Tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki részt vett október 3-án megtartott önkormányzati választáson és érvényes szavazatával véleményt mondott az elmúlt 8 év munkájáról. Bizalmat adott nekem és a megválasztott képviselôknek. A leadott érvényes szavazatok közel kétharmadával nyertem el a polgármesteri megbízást. Az eredmény biztos támogatást mutat, tisztában vagyok a felelôsséggel és a kötelezettségekkel is. Tisztelettel kérek mindenkit, gondolatait, javaslatait akár írásban, akár szóban juttassa el nekem, illetve képviselôtársaimnak, annak érdekében, hogy ezeket be tudjuk építeni az elkövetkezendô 4 év terveibe. Minden véleményt, minden a települést segítô javaslatot fontosnak tartok. A választás üzenete számomra világos, a többség józanul, az eredményeket és a munkát figyelembe véve döntött és nem engedett a csábító szirénhangnak, illetve a minden emberi méltóságot nélkülözô lejárató kampánynak sem. Kívánok minden Kisoroszi polgárnak és településünkhöz kötôdô barátunknak erôt, egészséget, és sok sikert! Molnár Csaba polgármester Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapította, és a jegyzôkönyvben a Helyi Választási Bizottság tagjaival együtt deklarálta, hogy Kisoroszi Község Önkormányzat Polgármestere Molnár Csaba, a Kisoroszi Község Önkormányzat képviselô-testületének tagjai: Benedek Károly, Kovács Sándor, Magyar Csilla Edit, Nádasdi-Csontos Elek. Köszönöm a Helyi Választási Bizottságnak, a Helyi Választási Irodának a precíz munkavégzést! Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselô-testülete év október hónap 12. napján megtartott ünnepélyes alakuló ülését. A korelnök megnyitotta az ülést. A Helyi Választási Bizottság elnöke Kecskés Lászlóné a választással kapcsolatban elôadta tájékoztatását. A következô napirendi pontban Kovács Sándor korelnök felkérte Molnár Csaba polgármestert, hogy eskütételi kötelezettségének tegyen eleget. Polgármester úr a jegyzô elôolvasása után az esküt letette, a megbízólevele és az esküokmánya átadásra került. Majd a következô napirendi pontban a polgármester átvette az ülésvezetés jogát, és felkérte a képviselôket az eskütételre. A képviselôk az esküt letették és a megbízólevelet az esküokmánnyal átvették. Majd az alpolgármester megválasztására került sor. Kisoroszi Község Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján az alpolgármestert titkos szavazással választja meg a Képvise-

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 96. szám lôtestület, akinek személyét a polgármester határozza meg. Molnár Csaba a legtöbb szavazatott kapott képviselôt, Nádasdi-Csontos Eleket javasolta az alpolgármesteri tisztségre. A képviselô-testület az összes képviselô igen szavazatával Nádasdi-Csontos Eleket választott a település alpolgármesteréül. TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Kérem, hogy a helyi újságba megjelentetni kívánt írásaikat, hirdetéseiket a címre küldjék. Köszönettel: Szerkesztôség KISOROSZI SEGÍTSÉGET NYÚJT A VÖRÖSISZAP ÁLDOZATAINAK október 13-án délután Kisoroszi áldozatkész lakosainak az óvodában és az iskolában gyûjtött nagylelkû adományaival indultunk el a vörösiszap-katasztrófa által sújtott Devecser városa felé. Útközben többször is találkoztunk munkagépeket, hídelemeket szállító katonai konvojokkal. A 8. sz. útról a városba letérve mindenütt rendôröket, katonákat láttunk, valamint segélyszervezetek munkatársait, akik a devecseri plébániahivatalban mûködô Katolikus Karitászhoz irányítottak. Itt Mód Miklós plébános úr elmondta nekünk, hogy legfôbb gondjuk jelenleg a lakhatás biztosítása, albérletet keresnek a fedél nélkül maradt károsultaknak. Megtudtuk, hogy az ország minden részébôl érkezik a segítség, a magyarok tényleg újból öszszefogtak. Az adományokat megköszönve a gyûjtôhelyre vezettek bennünket, ahol ugyancsak adományokkal érkezô gyôriekkel együtt helyeztük el a kisorosziak által küldött ruhákat, élelmiszert, könyveket, tisztítószereket. A városba sötétedés után érkezve meglepetten tapasztaltuk a leginkább a karácsonyi idôszakra emlékeztetô különös hangulatot: a vörös sáron kívül a mindent ellepô semlegesítô gipszpor havas utcákat idézett. Polgármester Úrnak, Képviselô Asszonynak és a Képviselô Uraknak eredményekben és sikerekben gazdag munkát kívánok! Dr. Hunyadkürti Szilvia Helyi Választási Iroda vezetôje TISZTELT VÁLASZTÓIM, TISZTELT KISOROSZIAK! Ezúton köszönöm mindazt a bizalmat, amit a október 3-ai Képviselôválasztáson a reám szavazóktól kaptam. E bizalmat a Szülôfalum teljes népessége érdekében fogom használni, az emberek életének jobbá tételére, a közös problémáink megoldására, falunk mindennapjainak megkönnyítésére. Munkámat az ôseinktôl örökölt földünknek és falunk lakóinak szeretetével, tiszteletével, emellett kitartással, a földmûvelô ember szorgalmával, a lovas ember következetességével fogom végezni. Az Önök képviselete érdekében október 20-ától kéthetente, szerda este óra között fogadóórát tartok a könyvtárban. Két fogadóóra között elérhetô vagyok a es telefonszámon. Tisztelettel TÜDÔSZÛRÉS Benedek Károly képviselô Idôpont: november 2-án, óráig, 3-án óráig, 4-én óráig Helyszín: Kisoroszi Mûvelôdési Ház A vizsgálat alkalmas a tüdôbetegségek idôbeni felismerésére, panasz nélkül is lehet beteg. Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az elôzô évben kapott tüdôszûrô igazolást hozza magával! Csak remélni tudjuk, hogy az emberi felelôtlenség ilyen következményei intô például szolgálnak a jövôre nézve. Erdô Mariann Bódogh-Szabó Pál 2

3 2010. október Kisoroszi Hírmondó Óvodai, iskolai hírek ELMÚLT A NYÁR, ITT AZ ÔSZ... Bizony az idei nyár is gyorsan eltelt. A nyári idôszakban a szünet ideje alatt tovább csinosodott óvodánk. A régi, korszerûtlen lámpák helyére a mai elôírásoknak megfelelô, energiatakarékos világítótesteket szereltek fel, a konyha bútorzatát újramázolták, a mérleghinták alatti gumikerekeket kicserélték, és megtörtént az óvoda éves nagytakarítása. Augusztus 31-én négy új elsôosztályos gyermeket kísértünk az évnyitóra a helyi iskolába, egy kislány Visegrádon kezdte el az elsô osztályt. Az évnyitón, az új környezetben kicsit megszeppenve, kicsit idegenül érezték magukat volt óvodásaink, de bizonyára hamar beilleszkednek, beszoknak az iskolai életbe, s otthonosan érzik majd magukat a szépen felújított iskolában. Óvodánk szeptember elsejétôl meghosszabbított nyitva tartással: óráig üzemel maximális létszámmal, 30 fôvel. A nyitvatartási idô kitolódásával a AZ ÓVODA HÍREI pedagógus létszám is bôvült, Büttnerné Marton Mária tapasztalt óvónô lesz segítségünkre az apróságok nevelésében. A nevelési évet 27 gyermekkel kezdtük, öt új gyermeket, négy kiscsoportos és egy középsô csoportos gyermeket fogadtunk nagy szeretettel, három gyermeket a 2,5 évének betöltése, illetve a biztos szobatisztaság elérése után várunk az óvodába. A hosszú nyári szünet után jó volt ismét találkozni a gyerekekkel. Rácsodálkoztunk, hogy az eltelt idôszak alatt mennyit nôttek, mennyit változtak. A nyáron csöndes, kihalt óvoda ismét megtelt élettel. A gyerekek elmesélték, kinek, hogy telt a nyár, merre jártak, mit csináltak. A barátok újra egymásra találtak, örültek egymásnak. Megkezdtük a 2010/2011-es nevelési évet, beindult az óvodai élet. Benkovics Lászlóné óvodavezetô ISKOLAI KIRÁNDULÁS BUDAPESTEN Az elôzô tanév végén az áradó Duna sok minden más mellett elmosta az iskolai kirándulást is. Lehetôséget kaptunk ennek a pótlására, így szeptember 20-án nem az iskola, hanem a fôváros felé vettük az irányt. A visegrádi önkormányzatnak köszönhetôen útiköltséget nem kellett fizetnünk, így csak a belépôk terhelték a szülôket. Egy 3D-s mesefilm megnézésével indult a program. Mivel a gyerekek többsége nem volt még ilyen minôségû vetítésen, sikítozva díjazták a film látványosabb jeleneteit. A Gellért-hegynél volt a második megálló, ahol megnéztük a sziklakápolnát, ami nevében is sejtette a hely különleges hangulatát. Az csendes szemlélôdést a hegyoldalon folytattuk, ahol verôfényes jó idôben csodálhattuk meg az elénk táruló panorámát. A Millenáris Parkban már majdnem kifogtuk a tóból az aranyhalakat a három kívánás reményében, de aztán inkább a Zöld Péter Játszótéren múlattuk az idôt. Itt talán az óriási mókuskerék aratta a legnagyobb siket. A Csodák Palotájában hétfô lévén szinte csak mi voltunk, így nem kellett hosszú sorokat végigvárni még a legkedveltebb játékoknál sem. A sok-sok érdekességbôl néhányat említenék. Lehetett kerekezni egykerekûvel több méter magasságban. Fölhúzhatták saját magukat különbözô áttételû csigák segítségével. Volt reflex-, és futóverseny, tükörfolyosó és villámokat szóró gép. Gumis hevederben leugorhattak emelvényrôl, és tépôzáras ruhában feltapadhattak a falra. Szemléletesen láthattuk a bolygók keringési sebességének változását a naprendszerben, lehetett lôni légágyúval. Vezettek szögletes kerekû autót és szimulátort is. Az elôadáson pedig elámulhattunk pl. azon, miként lesz törékeny anyag a rugalmas lufiból. A még napok múlva is izgalommal felidézett részletek mutatták, hogy élménydús és tartalmas kirándulással kezdtük a tanévet. Szárazné Fehér Tímea RAJZPÁLYÁZATOK Az elmúlt idôszakban több rajzpályázatra is készültünk. A 6 bajtárs címû rajzpályázatra 9 tanulónk mûveit küldtük be, melyen Péterfy Emma 10. helyezést ért el. Gratulálunk neki! A másik rajzpályázatot a visegrádi könyvtár hirdette meg, egy mesehôst kellett ábrázolni. Itt csoportmunkában dolgoztak a gyerekek, 2 közös mûvet küldtünk át Visegrádra. A második fordulóra mesemondással kellett készülniük a tanulóknak, Benedek Elek születésnapját ünnepeltük meg íly módon. Péterfy Emma, Vanyák Katinka, Blázsik Kitti, Horváth Boglárka és Vörös Laura Luca képviselte iskolánkat Visegrádon. Összesen 23 gyermek örvendeztetett meg minket mesemondásával. Köszönjük szépen a részvevôknek a felkészülést és a szereplést. Budai Zsuzsanna 3

4 Egyházi, közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 96. szám A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA OKTÓBERI HÍREI Katolikus Egyházunk október 11-én emlékezik Boldog XXIII. János pápára. Angelo Giuseppe Roncalli a Bergamo melletti Sotta il Montében született 1881-ben. Bergamoban és Rómában tanult, 1904-ben szentelték pappá. Az I. világháborúban tábori lelkész volt. Különbözô feladatokat látott el Rómában ben címzetes érsekké nevezték ki és Bulgáriában kezdte diplomáciai szolgálatát, amelyet Törökországban és Görögországban folytatott decemberétôl Franciaországban volt nuncius ban bíboros és velencei pátriárka lett október 28-án választották Szent Péter utódává január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában meghirdette a II. Vatikáni Zsinat összehívását, amelyet október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével június 3-án halt meg. Ünnepét II. János Pál pápa Az óvodások munkája FÛBEN, FÁBAN JÁTÉK... DÍJKIOSZTÓ a zsinat megnyitásának napjára helyezte. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét, az Egy lélek naplóját, amely magyarul is megjelent. Tôle származik a keresztények egységére vonatkozó mondás: Ne azt keressük, ami szétválaszt bennünket, hanem ami összeköt. Október hónap a rózsafüzér ima hónapja. Emlékezzünk Szûz Mária kérésére, melyben a rózsafüzér imádkozására buzdít bennünket. Kérjük égi édesanyánk pártfogását! A hónap végén figyelmünk egyre jobban a temetô felé irányul. Rendbe hozzuk hozzátartozóink, szeretteink sírjait. Mindenszentek ünnepén, Halottak napján és az egész hónapban imádkozzunk értük. Kalász István kanonok plébános Az idôjárás megint nem volt kegyes hozzánk! Zuhogó esôben indultunk a Régi Idôk Házába, ahol szomorúan vettük tudomásul, hogy saját gyerekeinken kívül csak két ovis jött el, tehát a 26 alkotóból összesen 4. Így Kelemen Emma foltvarró-mûvész és Bérczi Krisztina keramikus mester nem is annyira zsûrizte, mint inkább megcsodálta az iskolások és óvodások egy-egy közös alkotását. Mindkét csapat szép ajndékot kapott: egy-egy magyar néprajzzal foglalkozó mappát és egy szatyor nemez-alapanyagot, valamint névre szóló emléklapokat. A hivatalos rész után jött a játék! Lehetett agyagozni és terményképet készíteni. A FaGyi Egyesület nevében is köszönjük Kelemen Emmának és Bérczi Krisztinának, hogy eljöttek zsûrizni, László Krisztinának és Rokob Orsinak, hogy lehetôséget teremtettek a gyerekeknek az alkotásra. Köszönjük Erzsi és Éva óvó néniknek, valamint Rózsa tanító néninek, hogy együtt dolgoztak tanítványaikkal, és eljöttek a Régi Idôk Házába. A képeket elnézve úgy gondolom, Az iskolások munkája érdemes volt a pályázatot meghirdetni, a gyerekek megtapasztalhatták, mi mindent lehet kihozni akár egy hagymából is. Kár, hogy szüleik nem látták, milyen ügyesek voltak. Bozókiné Antal Rita Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon:

5 2010. október Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek TEREMBÉRLET A Mûvelôdési Ház nagyterme elôzetes kérés és idôegyeztetés alapján bérelhetô az Önkormányzati Hivatalban megtekinthetô díjszabás ellenében. Tel: (Önkormányzat) ill. idôegyeztetés Futaki József Mûv.ház vezetônél: mobil számon. (Magánrendezvények után a terem állapotát szigorúan ellenôrizzük, az esetleg felmerülô állagrontás után külön számlát állítunk ki. Kötelezô takarítási díj: Ft) VÁSÁRI NAPOK Általában szombaton, 9 12-ig: Varga Tamás: okt. 22., nov. 20., dec. 18. Pós Noémi: okt. 16., nov. 6., dec. 11. Kisoroszi bolhapiac: okt. 16. szombat du óráig a Mûvelôdési ház elôtt (rossz idô esetén a nagyteremben) SZEPTEMBER HAVI PROGRAMOK Számítógépes tanfolyamok: Kezdô: péntek este 19 órakor (díjtalan!) Középhaladó: csütörtök este kor Nyugdíjasklub: szeptember 8.-án, 22.-én, 17 órakor. (szerdánként kéthetente ig) Kisoroszi Varróklub: nyári szünet után, szeptembertôl minden csütörtökön 18 21, vezeti: Kelemen Emma textilmûvész Baba mama Kub: keddenként óráig Iskolások és óvodások könyvtári foglalkozásai: szeptember 24-én és 30-án az iskolások már meglátogatták, október hónapban pedig az óvodások ismerkednek a könyvekkel. MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓ Október 23-a ezúttal szombatra esik, nemzeti ünnep. Könyvtárunkban két igen érdekes könyv található a legújabb idôkbôl: Kéri Edit: Kik lôttek a Kossuth téren '56-ban? Kéri Edit egykori színmûvész néhány évvel ezelôtt úgy döntött, kinyomozza, hogy kik lôttek pontosan a Parlament elôtt békésen tüntetô és a Himnuszt éneklô tömegre. Évekig írta cikkeit a Magyar Nemzetbe, többször feljelentették veterán partizánok (elvesztették a pert), ugyanakkor a médiumok (televízióadók) agyonhallgatták, mintha nem is lenne ez a könyv. A könyvtár számára igen nehezen volt beszerezhetô (árát magánemberek adták össze), szinte egy könyvesbolt sem árulja rejtélyes okokból. Nevén nevezi a gyilkosokat. Több, mint visszatetszô egyik híres énekesünk nyomdafestéket nem tûrô telefonos fenyegetése, mellyel az idôs mûvésznôt akarta elhallgattatni. A kötet végén látható jó néhány gyilkos fényképe is. Kor-képek Rainer M. János akadémikus elôszavával. Nagyméretû (29,5x25 cm), súlyos dokumentumfotó album több száz képpel az MTI anyagából. Itt is láthatók a fent említett, ártatlanul legyilkolt tömegek holttestei. Azok képei viszont ebbôl kimaradtak, akik a gépfegyvereket tartották. Ez a könyv mindenütt kapható 7000 Ft-os áron. Mivel ez drága kézikönyv, így csak helyben tanulmányozható, nem kölcsönözhetô. HELYISMERETI FOGLALKOZÁSOK A KÖNYVTÁRBAN szeptember 24-én és 30-án egy nagyméretû, kézzel rajzolt Kisoroszi térkép elôtt gyülekeztek az Áprily Lajos Általános iskola alsós kisiskolásai. Az volt az izgalmas feladat, hogy a berajzolt piros pontokhoz megtaláljuk a helyi nevezetességeket: kápolnát, templomokat, római ôrtorony maradványait, Szt. Erzsébet és Szt. János védôszent szobrát, stb. Szinte még kevés is volt a 2 óra, a gyerekek lelkesen kis rajzokat és rögtönzött kiselôadásokat tartottak a választott épületekrôl. A könyvtáros pedig érdekes helyi történetekkel és legendákkal szórakoztatta a gyerekeket, melyben volt szó arról is, hogy miért papgödör a Papgödör, hová menekült az istránggal megcsapott boszorkány macska, miért kell a keresztútnál kört rajzolni és mákot tenni a zsebbe, 5

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 96. szám és hová tûnt a katolikus templom mennyezetérôl a tengeri vihart lecsendesítô Jézusról és a tanítványokról szóló freskó. Nekik már szülôföldjük Kisoroszi, s nem egyszerû térkép többé. Minden Kedves Látogatóját szeretettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros EGY RÉGI KÉP NYOMÁBAN A kép megmarad, bár nem oly sokáig mint a kô marad, mosolyunk, arcunk pedig elenyészik az idô végtelenjében. Ezen a képen egy jellegzetes kisoroszi faragott kôkapu található a régi dunabogdányi kôfaragó mesterek keze munkáját dicsérendô, elôtte pedig egy derék, mosolygós kisoroszi gazda aszony kötényben. De hol van már ez az asszony, s hol van ez a kapu? Akad-e még Kisorosziban olyan idôs ember, aki hozzátartozóját, vagy rokonát ismeri fel benne? Bármilyen furcsa, ez a kép 1938-ban készült (eredetije a Néprajzi Múzeum fotótárában található védett gyûjteményi anyag). A kapuboltozat álzárókövén évszám és egy név kezdôbetûi olvashatók (a könyvtárban található másolaton is nehezen kivehetôen, de talán megfejthetô, ha eljönnek és megnézik). Ezen kívül még 17 ilyen értékes korabeli néprajzi felvétellel rendelkezünk, melyeket sok tekintetben alapul használnak a régi kisoroszi utcaképet rekonstruáló házfelújítások során is, hisz sokan rájöttek: a múlt értékeinek megbecsülése a közvetlen szülôföld emlékeihez való ragaszkodást is jelenti. Mint ahogy ezt teszik az osztrákok, franciák, olaszok is. Miért ne tennénk mi, magyarok is? Ha erre a nénire már senki sem emlékszik, segítsenek a kôkapu beazonosításában: Kinél található? Várja a sikeres megfejtôt: Futaki (Horog) József. EMLÉKEK ÚTJÁN JÁROK Az elôttünk álló Mindenszentek és Halottak napja most is, mint minden évben kicsalogat a temetôbe szeretteimhez. Szerteágazó családom révén sokfelé megyek vidéken és Pesten egyaránt. Az ôszi színekben pompázó avar ropog a lában alatt, ahogy végig megyek az ismerôs, már megszokott utakon. Az ôsz szépsége és a temetô csendje ráfekszik a délutánra. Ilyenkor este szeretek a temetôbe menni. Szép lassan lépegetek a ritkás fákkal, szép örökzöldekkel, a hantok fölé boruló akácokkal megszakított, szél és esô tépte síremlékek, sírsorok között. Mindenütt várnak engem, bizton tudom! Várják a köszöntést: Itt vagyok, megjöttem... és néhány kedves szó még, miközben elhelyezem virágaimat. Várják a megszoktt kérdést is, melyre sohasem jön válasz: Mi újság odaát? A látogatás ünnepélyessége szorongatja a torkomat. Némán állok gondolataim súlya alatt. Összekulcsolt kezemmel az ô kezeiket szorítom és úgy érzem, mintha most ezekben a percekben imádsággá nône minden gondolatom. Valami elmondhatatlan érzés vesz rajtam erôt, amikor a kora estet a mécsesek fénye ragyogja be. Szívdobogtató látvány! Nagy a jövés menés. Mennyi ember! Mind ölnyi virágcsokrokkal. Ez alkalommal mindenki igyekszik tiszteletét tenni hozzátartozója sírjánál. A tragikus emlékû sírokat elborítja a sok sok virág. Mondhatnám virágoskertté válik a AZ ÔSZ KAPUJÁBAN... temetô, virágillatú lesz a temetô. Ha lehet egy temetô hangulatát meghittnek mondani, akkor ezekben a napokban, órákban itt most ez a hangulat tükrözôdik vissza. A mécsesek világosságánál emlékezünk......emlékezünk egy egy szóra, símogatásra, szokásra, viselkedésre. Mint végtelen film feltör több évtized emlékkavalkádjából egy egy kép, arc, gesztus. Ezekben a percekben varázslat módjára szeretteim itt vannak velem, mellettem járnak az ôszben, mint ahogy életükben vezettek engem ezeken az utakon. Ilyenkor az ember visszaborul múltjára, és egy arasszal néhány gondolattal évtizedeket fog át, az emlékek legmélyebb rétegei között bujkál. Elsuhant évek, évtizedek suttognak, mesélnek, emlékeznek... A szeretet melegével zárom emlékvilágomba mindazokat, akik már letették az élet subáját, akiket szerettem és akiket az emberi lélek múlhatatlanságában örökké szeretek. Sajnos már csak szeretteim emlékének adhatom meg haláluk folytán e néhány sorral és fôhajtással az ôket megilletô tiszteletet. Legyen ez a fôhajtás valamennyiüké odaát! Amikor a sötétség teljesen rám ereszkedik megsímogatom bársonyos tapintású sírkeresztjeiket, úgy érzem ilyenkor, mintha arcukat símogatnám. Elbúcsúzom: Nem múlnak ôk el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ôk itt maradnak bennünk csöndesen még... (Juhász Gyula) A. S. 6

7 2010. október Kisoroszi Hírmondó Hirdetések Megnyílt a MÉH telep Tahitótfalun a TSZ területén! Magas áron vásárolunk vas- és színesfémhulladékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk! Nyitva tartás: H-P: 08:00 16:00 ebédidô 12:00 12:40 Telefon: , Lakossági átvételkor személyi, lakcím- és adókártya szükséges. Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok sóder mész cement (magyar, import) téglák (Porotherm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák tetôfedôanyagok gipszkarton Baumit termékek zsalukô járdalap pázsitrácskô térburkolókô terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H P: 7 16-ig, Szo: 7 12-ig A Rácz Fogadó ôszi kínálata október Káposztából sütünk, fôzünk október november 1. Tök: levestôl a desszertig november 6 7. Dunai halnapok november Márton napi liba különlegességek Nyitva tartás: reggel 8-tól este 8 óráig Asztalfoglalás: és

8 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó október Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Fekete István Mesesziget Óvoda Tel.: Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: Rendôrség: 107, 112 Rendôrkap. Szentendre Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: 13 16, K: 8 12, Sz: 8 12, 13 16, Cs: 8 12 Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Védônôi fogadóóra: K: 9-11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth L. u. 96. Tel.: Nyitva: H P: Sz: Tótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Könyvtár és internet Nyitva: Sze.: 10-12, 15-20, P.: 10-12, 15-20, Szo.: 10-12, óráig Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Jövôre újra nyitunk! Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 1. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Falugazdász Csorbai Károly Tel.: Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László, Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyûjtô Zrt.: Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez. Hirdetési árak: apróhirdetés 250,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 780,- Ft 1/8 oldal 1.560,- Ft 1/4 oldal 3.125,- Ft 1/2 oldal 6.250,- Ft 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák.? INTERWORK Temetkezési Kft. Temetkezési iroda és bemutatóterem 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 17. (Stéger köz sarok) Telefon: Tahitótfalu Béke u. 12. Telefon: ÓRÁS SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET Telefon: Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu Nyitva: hétfô-péntek 8-16-ig MAGELLÁN BIKE+ SPECIALIZED CATEYE BALÁZS kerékpárbolt Bízza szakemberre kerékpárját! Szentendre, Elôd utca 2/a. Nyitva tartás: H-P 8 16, Szo 9 12 Telefon: Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: november 6-7., december 4-5., január 8-9., február

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK!

TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! 94. szám, 2010. szeptember A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Tájékoztatom Önöket, hogy Kisoroszi Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. év október

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató

ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató K 122. szám 2013. május w w w. k i s o r o s z i. h u ISOROSZI KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató Testületi döntések Interjú a 75 éves Rácz Gáborral

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 23-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 23-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-2/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 23-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 6, 7, 8, 9/2013. (I. 23.) RENDELET SZÁMA: 1/2013. (I. 23.)

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014.

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014. Bikali Újság 2014. június Reviczky Gyula Nyári dal...vadvirágokat szedek S kötözöm füzérbe. Vagy a fűben heverek, S felnézek az égre. S haja hopp! A madárral dalolok... Szép világ, te, jó napot! www.bikal.hu

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu VI. évf. 4. sz. 2009. szeptember www.kiralyhegyes.hu Lassan befejeződéshez közeledik az idei önkormányzati járda-felújítási program, amely községünkben közel húsz kritikus járda szakasz újra betonozását

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-7/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Sokan, s jót mulattunk

Sokan, s jót mulattunk XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. július Sokan, s jót mulattunk Díszpolgár és s köszöntõje Kovács Kati mûsorára sokan voltak kiváncsiak FAL ALUN UNAP AP A fõzõver ersen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben