Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege."

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,0 b/ Működési bevétel ,8 Lakásalap kölcsönök c/ Lakásalap megtérülés ,1 Működési célú pénzeszköz átadások d/ Működési célú pénzmaradvány ,0 e/ Működési célú pénzeszk. átvételek ,9 I.Egészségügyi ellátás működési bev ,0 I. Egészségügyi ellátás működési kiad ,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,8 3. Fogyatékos ápolóotthon ,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,0 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,0 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,0 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,6 5. Korai fejlesztés, gondozás ,0 5. "Szőke Tisza"Tiszaug ,6 6. Fejlesztő felkészítés ,0 6. "Fehér Akác" Jászapáti ,8 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag ,9 8. Tanulók tankönyve ,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony ,2 9. Kiegészítő hozzájárulások ,0 9. "Kastély Otthon" Újszász ,3 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,5 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,2 10. Igazgatási és sport feladatok ,0 c) Oktatási intézmények 11. Közműv. és közgyűjtemény ,0 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,2 Normatív támogatások ,0 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti ,7 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,0 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,6 12. Ped. szakvizsga ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 13. Szociális továbbképzés ,0 16. Verseghy Ferenc Könyvtár ,4 14. Megyei Közokt Közalapítv ,0 17. Múzeumok Igazgatósága ,3 15. Pedagógiai szakszolgálat ,0 18. Levéltár Szolnok ,7 16. Diáksport feladatok ,0 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,0 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 20. Arborétum Tiszakürt ,3 1. oldal

2 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek Működési 21. TISZAINFORM mérleg Szolnok ,3 17. Lakosságszám alapján ,0 18. Megye egységes norma ,0 II. Intézm. kiadások összesen: ,4 19. Intézményi ellátottak ,0 Átengedett bevételek ,0 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás ,0 II. Központi tám. összesen: ,0 22. Közgyűlés ,2 III. Intézményi bevételek ,3 23. Hivatal ,7 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel ,3 24. Védelmi Iroda ,2 20. Illetékbevétel ,0 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám ,1 21. Hivatal működési célú pénze. átvétel Szakmai és egyéb feladatok ,4 23. Előző évi maradvány vissza Épületüzemeltetés ,1 24. Bérleti és egyéb működési bevételek ,3 28. Esélyek Háza ,8 V. Önkormányzati bevételek ,5 29. Bursa Hungarica pénzmaradv ,7 Működési bevételek ,3 30. Sportfeladatok ellátása ,0 25. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér ,1 31. Megyei Közokt Közalap.tám ,0 26. Pénzmaradvány Esélyek Háza Munkáltatói lakásalap támogat ,3 27. Pénzmaradvány Közgy. BURSA Általános tartalék évközi felad Működési célú pénzmaradvány Általános tartalék létszámcs Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség Vagyonbiztosítás ,1 36. Tervek készítése pályázatokhoz Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) ,0 38. Kamat és pénzintézeti díjak ,8 39. Egészségügyi szűrőprogram ,7 29. Kötvény befekt.-ből árfolyamveszteség III. Egyéb feladatok összesen: ,2 Működés bevétel ,5 Műk. kiadás összesen: ,5 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Intézményi feladatok 1. Tiszakürti Mozgásk. O. fűtéskorsz ,0 1. Felújítások (4/a. mell.) ,3 Pénzmaradványok 2. Fejlesztések (4/b. mell.) ,4 2. Fejlesztési kötvény ,5 3. Kórház felh. c. pénze. átadás Fejlesztési célú pénzmaradványok ,0 4. Egyéb fejl. feladatok (intézmények ) ,3 Átvett pénzeszközök Fejlesztéi célú kötvényből: 4. Kórház felhalmozási bevétel ,1 Jászkun kapitányok nyomában ,1 5. Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) ,3 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem ,7 6. Int.-i felh.-i tám.é.bev. átv. pénze ,3 Kunhegyes, Kossuth tornaterem ,9 7. Hiv.-i felh.-i tám.é.bev., átv. pénze ,3 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac ,6 2. oldal

3 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a 8. Fejlesztési célú kötvény kamata Működési 122,7 Jászapáti, mérleg Hősök tere 7. energiarac Felhalmozási célú bevételek ,4 Jászapáti, Juhász M. út átalakítása ,7 Informatika évi ütem ,9 Berekfürdő Touring Hotel ,8 Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym ,0 Kórház sürgősségi pályázat önrész ,4 INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát ,5 Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" "Zounok projekt" megvalósítása Fejlesztési céltartalék Fejl.célú hitel, kötvény kamatkiadás ,6 Pénzmar: Kórház ápolási részleg ,0 Pénzmar: Pályázati Alap Nevelőszülői pályázat (felh.c. pe. átad) ,0 Közgyűjteményi pályázat ,0 OM sportpályázata Homok CÉDE Kunhegyes tornateremfelúj ,1 Kuhegyes tornaterem CÉDE Homok óvoda felúj ,0 Homok óvoda felújítás Pénzmar: fejlesztési feladatokra ,7 Felhalmozási bevételek ,8 Felhalmozási kiadások ,6 Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel ,0 Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Értékpapír értékesítés Értékpapír vásárlás Finanszírozási bevételek ,0 Finanszírozási kiadások ,5 Bevételek összesen ,5 Kiadások összesen ,9 3. oldal

4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Bevételek megnevezése év év év év év 2006/ / / /2008 tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,9 123,6 116,8 107,2 Alkalmazottak térítése ,4 73,7 102,3 96,6 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,4 97,9 66,6 137,1 Intézmények sajátos bevételei ,5 167,5 83,5 219,8 Ált. forg. adó bevételek ,4 113,5 84,1 117,2 Kamatbevételek ,7 94,4 955,8 141,8 Intézményi működési bevételek ,4 108,0 100,5 129,3 Illetékek ,3 80,4 113,1 86,9 Átengedett szem. jövedelemadó ,5 67,5 35,2 103,8 Egyéb sajátos bevételek - Önkormányzati sajátos műk. bev ,0 73,6 75,6 90,7 Tárgyi eszközök értékesítése ,5 204,3 37,0 45,0 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét , ,6 99,9 115,6 Pénzügyi befektetések bevételei ,0 102,1 98,6 77,6 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,4 355,5 70,2 95,4 Normatív állami hozzájárulás ,7 132,1 153,8 94,9 Címzett támogatás ,0 359,9 152,2 - Céltámogatás Központosított előirányzatok , ,6 134,7 69,8 Működőképesség támogatása ,0 - Kiegészítések, visszatérülések ,8 133,5 - Egyéb központi támogatás ,5 127, ,5 4,0 Önkorm. költségvetési támogatás ,1 163,9 149,0 74,0 4. oldal, összesen: 114

5 Bevételek megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2006/ / / /2008 tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áht-n belül ,7 107,1 112,1 90,8 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül ,4 96,1 14,0 198,7 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül ,4 101,5 61,6 208,6 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül ,6 151,1 100,4 37,5 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,9 108,0 108,5 89,6 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev ,5 119,9 861,0 3,6 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,2 70,8 91,5 131,1 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek ,2 70,8 91,5 131,1 Kiegyenlítő bevételek ,8 - Függő bevételek ,2-7,3 - Átfutó bevételek ,4-205,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó bev ,8-50,6-7,2 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 100,4 128,2 76,4 5. oldal, összesen: 114

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Kiadás megnevezése év év év év év 2006/ / / /2008. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,5 100,2 105,0 89,1 Nem rendszeres személyi juttatások ,3 88,7 118,8 106,3 Külső személyi juttatások ,8 108,1 97,1 90,4 Személyi juttatás összesen ,2 98,5 106,8 92,6 Társadalombiztosítási járulék ,9 99,6 107,1 89,1 Munkaadói járulék ,3 100,1 107,4 72,8 Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,1 97,8 100,5 97,9 Munkaadókat terhelő járulékok ,1 99,6 106,8 88,1 Irodaszer, nyomtatvány ,9 104,5 86,3 88,1 Könyv, folyóirat, információhordozó ,3 108,9 98,0 75,3 Kommunikációs rendszer működtetése ,4 100,3 129,2 63,4 Járművek működtetése ,9 83,5 124,0 77,8 Kiküldetés, reklám-propaganda ,0 82,4 106,0 114,1 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,5 92,8 121,4 107,1 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,7 147,3 76,5 97,3 Élelmezési kiadások ,8 103,4 127,3 84,2 Gyógyszer, vegyszer ,9 122,3 110,6 105,7 Szakmai készletbeszerzés ,7 93,8 104,1 54,1 Szakmai szolgáltatások ,4 127,3 154,5 111,6 Munkáltató által fizetett SZJA ,6 60,8 110,0 56,0 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja ,3 114,5 106,0 93,6 Általános forgalmi adó befizetés ,2 78,7 131,8 110,1 Kamatkiadások ,0 873,3 307,9 126,0 Költségvetési és egyéb befizetések ,0 116,6 105,6 76,5 Egyéb kiadások ,9 12,1 143,9 114,5 Dologi kiadások ,9 110,8 114,3 96,4 6. oldal, összesen: 114

7 Kiadás megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2006/ / / /2008. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül ,8 78,3 117,4 160,9 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül ,1 586,5 15,3 41,1 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül ,8 132,9 61,4 79,3 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül ,4-113,8 Pénzeszközátadás, támogatás ,3 136,5 65,1 104,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 88,7 90,9 106,5 Ingatlanok felújítása ,1 101,1 136,9 10,4 Gépek, berendezések felújítása ,7 112,3 5,8 - Járművek felújítása - Felújítások ÁFA-ja ,7 103,6 136,3 10,3 Felújítás összesen ,8 101,7 135,0 10,3 Immateriális javak vásárlása ,3 21,2 711,0 78,9 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,6 144,2 72,7 58,6 Gépek, berendezések vásárlása ,2 53,1 78,0 55,1 Járművek vásárlása ,1 47,3 229,3 21,0 Tenyészállatok vásárlása ,3 - Pénzügyi befektetések kiadásai ,3 416,7 100,0 Beruházások ÁFA-ja ,0 96,1 79,7 64,7 Felhalmozási kiadás összesen ,7 98,1 80,5 58,7 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,2 74,6 124,7 525,0 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai ,2 74,6 124,7 525,0 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése ,5 114,6 101,2 Kiegyenlítő kiadások ,9 - Függő kiadások ,0 396,6 - Átfutó kiadások , ,4 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások , ,2-6,9-266,5 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,7 103,5 106,8 90,6 7. oldal, összesen: 114

8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek ,8 1. Intézményi működési bevételek , Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet , Intézmények , Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal ,9 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 IV. Támogatásértékű bevételek ,1 1. Működési célú támogatásértékű ,1 - ebből: OEP-től átvett ,1 2. Fejlesztési célú támogatásértékű ,8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,2 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,7 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,3 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,7 VII.Hitelek ,0 1. Működési célú hitel, kötvény ,0 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek ,5 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,5 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,5

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen oldal, összesen: 114

10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,9 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek ,1 Előző évi támogatás visszatérülése - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,1 Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,9 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek ,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 10. oldal

11 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,1 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 56,1 55,2 59,6 107,9 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) oldal

12 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 45,2 44,7 98,9 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 41,3 40,7 98,6 II. Összesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,9 Felhalmozási kiadások ,4 12. oldal

13 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) , ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %-ban 49,6 48,9 50,8 103,9 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 64,0 69,1 107,9 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,4 13. oldal

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Eredeti Működési mérleg Eredeti Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben