Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege."

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,0 b/ Működési bevétel ,8 Lakásalap kölcsönök c/ Lakásalap megtérülés ,1 Működési célú pénzeszköz átadások d/ Működési célú pénzmaradvány ,0 e/ Működési célú pénzeszk. átvételek ,9 I.Egészségügyi ellátás működési bev ,0 I. Egészségügyi ellátás működési kiad ,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,8 3. Fogyatékos ápolóotthon ,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,0 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,0 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,0 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,6 5. Korai fejlesztés, gondozás ,0 5. "Szőke Tisza"Tiszaug ,6 6. Fejlesztő felkészítés ,0 6. "Fehér Akác" Jászapáti ,8 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag ,9 8. Tanulók tankönyve ,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony ,2 9. Kiegészítő hozzájárulások ,0 9. "Kastély Otthon" Újszász ,3 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,5 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,2 10. Igazgatási és sport feladatok ,0 c) Oktatási intézmények 11. Közműv. és közgyűjtemény ,0 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,2 Normatív támogatások ,0 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti ,7 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,0 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,6 12. Ped. szakvizsga ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 13. Szociális továbbképzés ,0 16. Verseghy Ferenc Könyvtár ,4 14. Megyei Közokt Közalapítv ,0 17. Múzeumok Igazgatósága ,3 15. Pedagógiai szakszolgálat ,0 18. Levéltár Szolnok ,7 16. Diáksport feladatok ,0 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,0 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 20. Arborétum Tiszakürt ,3 1. oldal

2 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek Működési 21. TISZAINFORM mérleg Szolnok ,3 17. Lakosságszám alapján ,0 18. Megye egységes norma ,0 II. Intézm. kiadások összesen: ,4 19. Intézményi ellátottak ,0 Átengedett bevételek ,0 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás ,0 II. Központi tám. összesen: ,0 22. Közgyűlés ,2 III. Intézményi bevételek ,3 23. Hivatal ,7 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel ,3 24. Védelmi Iroda ,2 20. Illetékbevétel ,0 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám ,1 21. Hivatal működési célú pénze. átvétel Szakmai és egyéb feladatok ,4 23. Előző évi maradvány vissza Épületüzemeltetés ,1 24. Bérleti és egyéb működési bevételek ,3 28. Esélyek Háza ,8 V. Önkormányzati bevételek ,5 29. Bursa Hungarica pénzmaradv ,7 Működési bevételek ,3 30. Sportfeladatok ellátása ,0 25. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér ,1 31. Megyei Közokt Közalap.tám ,0 26. Pénzmaradvány Esélyek Háza Munkáltatói lakásalap támogat ,3 27. Pénzmaradvány Közgy. BURSA Általános tartalék évközi felad Működési célú pénzmaradvány Általános tartalék létszámcs Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség Vagyonbiztosítás ,1 36. Tervek készítése pályázatokhoz Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) ,0 38. Kamat és pénzintézeti díjak ,8 39. Egészségügyi szűrőprogram ,7 29. Kötvény befekt.-ből árfolyamveszteség III. Egyéb feladatok összesen: ,2 Működés bevétel ,5 Műk. kiadás összesen: ,5 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Intézményi feladatok 1. Tiszakürti Mozgásk. O. fűtéskorsz ,0 1. Felújítások (4/a. mell.) ,3 Pénzmaradványok 2. Fejlesztések (4/b. mell.) ,4 2. Fejlesztési kötvény ,5 3. Kórház felh. c. pénze. átadás Fejlesztési célú pénzmaradványok ,0 4. Egyéb fejl. feladatok (intézmények ) ,3 Átvett pénzeszközök Fejlesztéi célú kötvényből: 4. Kórház felhalmozási bevétel ,1 Jászkun kapitányok nyomában ,1 5. Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) ,3 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem ,7 6. Int.-i felh.-i tám.é.bev. átv. pénze ,3 Kunhegyes, Kossuth tornaterem ,9 7. Hiv.-i felh.-i tám.é.bev., átv. pénze ,3 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac ,6 2. oldal

3 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a 8. Fejlesztési célú kötvény kamata Működési 122,7 Jászapáti, mérleg Hősök tere 7. energiarac Felhalmozási célú bevételek ,4 Jászapáti, Juhász M. út átalakítása ,7 Informatika évi ütem ,9 Berekfürdő Touring Hotel ,8 Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym ,0 Kórház sürgősségi pályázat önrész ,4 INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát ,5 Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" "Zounok projekt" megvalósítása Fejlesztési céltartalék Fejl.célú hitel, kötvény kamatkiadás ,6 Pénzmar: Kórház ápolási részleg ,0 Pénzmar: Pályázati Alap Nevelőszülői pályázat (felh.c. pe. átad) ,0 Közgyűjteményi pályázat ,0 OM sportpályázata Homok CÉDE Kunhegyes tornateremfelúj ,1 Kuhegyes tornaterem CÉDE Homok óvoda felúj ,0 Homok óvoda felújítás Pénzmar: fejlesztési feladatokra ,7 Felhalmozási bevételek ,8 Felhalmozási kiadások ,6 Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel ,0 Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Értékpapír értékesítés Értékpapír vásárlás Finanszírozási bevételek ,0 Finanszírozási kiadások ,5 Bevételek összesen ,5 Kiadások összesen ,9 3. oldal

4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Bevételek megnevezése év év év év év 2006/ / / /2008 tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,9 123,6 116,8 107,2 Alkalmazottak térítése ,4 73,7 102,3 96,6 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,4 97,9 66,6 137,1 Intézmények sajátos bevételei ,5 167,5 83,5 219,8 Ált. forg. adó bevételek ,4 113,5 84,1 117,2 Kamatbevételek ,7 94,4 955,8 141,8 Intézményi működési bevételek ,4 108,0 100,5 129,3 Illetékek ,3 80,4 113,1 86,9 Átengedett szem. jövedelemadó ,5 67,5 35,2 103,8 Egyéb sajátos bevételek - Önkormányzati sajátos műk. bev ,0 73,6 75,6 90,7 Tárgyi eszközök értékesítése ,5 204,3 37,0 45,0 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét , ,6 99,9 115,6 Pénzügyi befektetések bevételei ,0 102,1 98,6 77,6 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,4 355,5 70,2 95,4 Normatív állami hozzájárulás ,7 132,1 153,8 94,9 Címzett támogatás ,0 359,9 152,2 - Céltámogatás Központosított előirányzatok , ,6 134,7 69,8 Működőképesség támogatása ,0 - Kiegészítések, visszatérülések ,8 133,5 - Egyéb központi támogatás ,5 127, ,5 4,0 Önkorm. költségvetési támogatás ,1 163,9 149,0 74,0 4. oldal, összesen: 114

5 Bevételek megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2006/ / / /2008 tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áht-n belül ,7 107,1 112,1 90,8 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül ,4 96,1 14,0 198,7 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül ,4 101,5 61,6 208,6 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül ,6 151,1 100,4 37,5 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,9 108,0 108,5 89,6 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev ,5 119,9 861,0 3,6 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,2 70,8 91,5 131,1 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek ,2 70,8 91,5 131,1 Kiegyenlítő bevételek ,8 - Függő bevételek ,2-7,3 - Átfutó bevételek ,4-205,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó bev ,8-50,6-7,2 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 100,4 128,2 76,4 5. oldal, összesen: 114

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Kiadás megnevezése év év év év év 2006/ / / /2008. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,5 100,2 105,0 89,1 Nem rendszeres személyi juttatások ,3 88,7 118,8 106,3 Külső személyi juttatások ,8 108,1 97,1 90,4 Személyi juttatás összesen ,2 98,5 106,8 92,6 Társadalombiztosítási járulék ,9 99,6 107,1 89,1 Munkaadói járulék ,3 100,1 107,4 72,8 Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,1 97,8 100,5 97,9 Munkaadókat terhelő járulékok ,1 99,6 106,8 88,1 Irodaszer, nyomtatvány ,9 104,5 86,3 88,1 Könyv, folyóirat, információhordozó ,3 108,9 98,0 75,3 Kommunikációs rendszer működtetése ,4 100,3 129,2 63,4 Járművek működtetése ,9 83,5 124,0 77,8 Kiküldetés, reklám-propaganda ,0 82,4 106,0 114,1 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,5 92,8 121,4 107,1 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,7 147,3 76,5 97,3 Élelmezési kiadások ,8 103,4 127,3 84,2 Gyógyszer, vegyszer ,9 122,3 110,6 105,7 Szakmai készletbeszerzés ,7 93,8 104,1 54,1 Szakmai szolgáltatások ,4 127,3 154,5 111,6 Munkáltató által fizetett SZJA ,6 60,8 110,0 56,0 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja ,3 114,5 106,0 93,6 Általános forgalmi adó befizetés ,2 78,7 131,8 110,1 Kamatkiadások ,0 873,3 307,9 126,0 Költségvetési és egyéb befizetések ,0 116,6 105,6 76,5 Egyéb kiadások ,9 12,1 143,9 114,5 Dologi kiadások ,9 110,8 114,3 96,4 6. oldal, összesen: 114

7 Kiadás megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2006/ / / /2008. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül ,8 78,3 117,4 160,9 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül ,1 586,5 15,3 41,1 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül ,8 132,9 61,4 79,3 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül ,4-113,8 Pénzeszközátadás, támogatás ,3 136,5 65,1 104,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 88,7 90,9 106,5 Ingatlanok felújítása ,1 101,1 136,9 10,4 Gépek, berendezések felújítása ,7 112,3 5,8 - Járművek felújítása - Felújítások ÁFA-ja ,7 103,6 136,3 10,3 Felújítás összesen ,8 101,7 135,0 10,3 Immateriális javak vásárlása ,3 21,2 711,0 78,9 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,6 144,2 72,7 58,6 Gépek, berendezések vásárlása ,2 53,1 78,0 55,1 Járművek vásárlása ,1 47,3 229,3 21,0 Tenyészállatok vásárlása ,3 - Pénzügyi befektetések kiadásai ,3 416,7 100,0 Beruházások ÁFA-ja ,0 96,1 79,7 64,7 Felhalmozási kiadás összesen ,7 98,1 80,5 58,7 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,2 74,6 124,7 525,0 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai ,2 74,6 124,7 525,0 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése ,5 114,6 101,2 Kiegyenlítő kiadások ,9 - Függő kiadások ,0 396,6 - Átfutó kiadások , ,4 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások , ,2-6,9-266,5 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,7 103,5 106,8 90,6 7. oldal, összesen: 114

8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek ,8 1. Intézményi működési bevételek , Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet , Intézmények , Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal ,9 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 IV. Támogatásértékű bevételek ,1 1. Működési célú támogatásértékű ,1 - ebből: OEP-től átvett ,1 2. Fejlesztési célú támogatásértékű ,8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,2 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,7 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,3 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,7 VII.Hitelek ,0 1. Működési célú hitel, kötvény ,0 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek ,5 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,5 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,5

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen oldal, összesen: 114

10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,9 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek ,1 Előző évi támogatás visszatérülése - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,1 Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,9 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek ,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 10. oldal

11 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,1 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 56,1 55,2 59,6 107,9 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) oldal

12 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 45,2 44,7 98,9 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 41,3 40,7 98,6 II. Összesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,9 Felhalmozási kiadások ,4 12. oldal

13 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) , ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %-ban 49,6 48,9 50,8 103,9 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 64,0 69,1 107,9 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,4 13. oldal

14 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 67,1 56,5 59,0 104,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,6 14. oldal

15 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Normatív/önkormányzati %-ban 83,8 84,3 92,2 109,4 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - - Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) 130,5 131, ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 58,5 60,0 102,5 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei oldal

16 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 65,6 55,4 58,0 104,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 78,6 65,4 66,4 101,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 16. oldal

17 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) 119,0 123,0 123,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 77,5 67,6 68,0 100,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,5 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 75,6 75,8 68,9 90,9 III. Összesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,7 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 17. oldal

18 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,6 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 766,5 786,0 786,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %-ban 70,8 63,5 64,7 101,9 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 69,5 65,4 94,1 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,9 Felhalmozási kiadások ,8 18. oldal

19 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 69,1 65,9 60,6 91,9 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,6 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű kiadás ,4 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 68,8 68,1 67,4 98,9 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 19. oldal

20 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű kiadás ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) 54,5 56,5 56,5 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 67,9 68,2 69,7 102,2 IV. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,5 428,5 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,2 20. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008.

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi

Részletesebben

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési mérleg

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési mérleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2005. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2005. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Megnevezés évi eredeti ei.

Megnevezés évi eredeti ei. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatmódosítás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK KIADÁS 2007.évi 2007. évi javasolt módosított Megnevezés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. 2009. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet BEVÉTELEK 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

(1) A 10. (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 10. (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

g) finanszírozási célú kiadását 200.000 E Ft-ban ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 200.000 E Ft-ban

g) finanszírozási célú kiadását 200.000 E Ft-ban ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 200.000 E Ft-ban A Tolna Megyei Önkormányzat 18/27. (IX. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 27. évi költségvetéséről szóló 2/27. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Bevételi jogcím 2010. évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben