Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XIX. évfolyam, 3. szám, 2012 Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét Közérdekű Az ivóvízés csatornarendszerek üzemeltetéséről, bővítéséről, a térségi átszervezés fontosságáról / 2. oldal VÁROSHÁZA Március 15 Székelynek lenni küldetés! / 3. oldal Kezdődik az általános tavaszi nagytakarítás/ 3. oldal Döntött a testület / 4. oldal A városi önkormányzat határozataiból / 4. oldal Közel 100 millió euró értékű finanszírozási szerződéseket írt alá március 21-én, szerdán Csíkszeredában Borbély László környezetvédelmi és erdészeti miniszter az érintett települések és fejlesztési társulások vezetőivel. Ennek következtében olyan beruházásokra kerül sor Hargita megyében, melyek évtizedekre orvosolják a megyebeli nagyobb települések ivóvíz-hálózattal kapcsolatos problémáit, és a következő években tisztább vizet fognak inni a községek lakói nyilatkozta Borbély. Az első aláírt szerződés az ivóvíz- és szennyvíz csatorna-hálózatok bővítésére és korszerűsítésére vonatkozik, ezt a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Programból finanszírozzák. A több mint 70 millió euró értékű projekt Csíkszereda, Szentegyháza, Szentdomokos, Csíkmadaras, Madéfalva és Csíkcsicsó településeket érin ti. A finanszírozási szerződést Zólya László, a Harvíz Rt. igazgatója és Antal Attila alpolgármester, a Hargita Víz Fejlesztési Társulás képviseletében írta alá. Fontos és sokak által várt hír, hogy a jelen szerződés teszi lehetővé többek között, hogy a jövő év elején-tava- szán elkezdődjön a zsögödi szennyvízhálózat építése is. Egy több éves előkészítő folyamat meghatározó állomásához érkeztünk, amikor beérett a gyümölcse a polgármesterünk, az érintett települések önkormányzatai és a Harvíz Rt. szakemberei által előkészített pályázatnak. Ez a beruházás, amelynek értéke több mint Csíkszereda két évi teljes költségvetése, évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét mondta Antal Attila alpolgármester. Borbély László miniszter rámutatott arra, hogy Hargita megye élen jár az európai uniós és kormányzati források lehívása terén, hiszen csak a környezetvédelmi és erdészeti minisztérium által meghirdetett programok (víz-csatorna, kerékpárutak, Zöld-ház program stb.) keretében 170 millió euró értékű leszerződött munkálat van. A miniszter ugyanakkor arra is rámutatott, hogy eddig Románia 9,5 milliárd eurót költött vízhálózatok rehabilitációjára, 2018-ig pedig még ugyanennyit lehet EU-s pénzekből és más forrásokból elkölteni. Közérdekű Utazott a Csík-Info... / 5. oldal Székely kapu köszönti a város határában a Székesfehérvárra érkezőket / 5. oldal Múzeumcafé-díjjal tüntették ki Gyarmati Zsolt múzeumigazgatót/ 5-6. oldal Világörökség részévé válhat a pünkösdi búcsú / 6. oldal Krónika Mi történt február márciusában a városban? / 6-7. oldal Közérdekű Ha április, akkor már Eco-Csík / 7. oldal

2 2 Csíkszereda, 3. szám, KÖZÉRDEKŰ Az ivóvíz- és csatornarendszerek üzemeltetéséről, bővítéséről, a térségi átszervezés fontosságáról A Harvíz. Rt. igazgatója, Zólya László további információkkal állt rendelkezésünkre Az elmúlt években és nap jaink ban is egy re többet hallunk, olvasunk a re gionalizációról, térségi szolgáltatókról. Sokunkban felmerülhet a kérdés: Miért? Miért szorgalmazzuk megint olyan cégek, vállalatok létrejöttét, amelyek nem csak egy bizonyos helységben, városban fejtik ki tevékenységüket, hanem térségeket, régiókat, megyéket födnek le tevékenységükkel? Több oka is van ennek. Az első az, hogy az európai uniós pályázási rendszerek egy része úgy van kigondolva például a felzárkóztatási (kohéziós) alapok, hogy könnyebben, vagy csak úgy lehet támogatást lehívni, ha nem egy község, hanem egy önkormányzati társulás vagy térségi szolgáltató pályázik. Ezért alakultak meg azok a közösségfejlesztési társulások (Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare ADI), amelyek különböző nagyméretű fejlesztéseket tűztek ki célul. Ilyenek például a víz- és csatornaközmű fejlesztéséért megalakult Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Társulás 28 önkormányzat részvételével, az Alcsíki Közösségi Fejlesztési Társulás amelynek egyik fő célja a térségi hulladékgyűjtési szolgáltatás átvétele és szakszerű gyakorlása 11 önkormányzat részvételével, vagy a Bogát Közösségi Fejlesztési Társulás amely a Csicsó, Madéfalva, Rákos, Szentmihály térség fejlesztését tűzte ki célul, és sikeresen pályázott víz- és csatornaközmű építésére, útépítésre, óvodaépítésre stb. a négy település részvételével. Egy másik oka a regionalizációnak az, hogy egy regionális (térségi) szolgáltató, alacsonyabb általános költségekkel, magasabb szakértelemmel és jobb műszaki felszereltséggel üzemelhet, mintha minden önkormányzat külön-külön kellene megbirkózzon, például a közműrendszerek fenntartásával, karbantartásával. Egy regionális szolgáltató meg tudja teremteni azokat a feltételeket, amelyek kötelezőek a szakhatósági engedélyek és jogosítványok (licencek) elnyeréséhez, és lehetősége van olyan szakembercsoport alkalmazására, akik a megfelelő működési paramétereken tudják tartani a vízműveket és a derítőállomásokat, és folyamatos, állandó és ellenőrzött minőségű szolgáltatást tudnak biztosítani. Ez egy önkormányzaton belül nehezen megoldható feladat. Ilyen megfontolások alapján döntöttek a térség önkormányzatai a Harvíz Rt. létrehozásáról. Ez a cég egy 100%-ban ön kormányzati tulajdonban levő vállalkozás, amelyet a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Társulás két tagja azért hozott létre, hogy megteremtse az elvárt feltételeket ahhoz, hogy a térségi szolgáltató uniós pénzeket hívhasson le az önkormányzatok közműrendszereinek modernizálására és bővítésére. Az önkormányzatok átadják az üzemeltetési jogot az összes velejáró felelősséggel és kötelezettséggel egy olyan saját tulajdonú szakcégnek, amely képes lesz törvényes előírásoknak megfelelően, folyamatos, ellenőrzött minőségű szolgáltatást biztosítani. Ezek az elvárások megvalósultnak mondhatók. A Harvíz Rt.-nek az önkormányzatok hathatós támogatásával és a fővárosi tanácsadó cég segítségével 2011 novemberében sikerült előterjesztenie Brüsszelbe a közel 73 millió euró értékű pályázatot és február elején az Európai Bizottság illetékes szakosztálya jóváhagyta. Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan zajlanak a pályázat megvalósíthatósági tanulmányában előírt munkálatok kivitelezését célzó közbeszerzési folyamatok. Már eredményt hirdettünk a tanácsadó cég kiválasztásában, és elküldtük a közbeszerzési anyagot az első nagyobb horderejű munkálat, a Szépvízi vízmű feljavítása és a Szépvíz Csíkszereda közti fő szállítóvezeték cseréje kivitelezőjének kiválasztásáért. Ezen kívül még legalább kilenc közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. A projekt keretében a következő fontosabb munkálatokat fogjuk elvégezni: a szentegyházi vízbefogás felújítása; a szépvízi, szentegyházi, Feneketlen-tói vízművek felújítása, bővítése; új víztározó medence építése Szentdomokoson, Borzsován, Csobotfalván, Csíkpálfalván és Csíksomlyón; m főszállítóvezeték (adukció) kicserélése; m szállítóvezeték építése; m szétosztóvezeték felújítása; m új elosztóvezeték építése; m új csatornarendszer építése Szentléleken; 2500 m szennyvízgyűjtő-vezeték építése Szentléleken; 1460 m csatornafelújítás; m csatornarendszer-bővítés; 2 derítőállomás bővítése; 38 átemelő pompaállomás megépítése. Ezek a beruházások 2015 végéig megvalósulnak. Ezután elmondhatjuk, hogy a Felcsíki- és a Középcsíki-medence településeinek közművesítési lefedettsége 90% fölötti. Zólya László-András Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal Vár tér 1. szám, Telefon: , Fax: Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda, , ,

3 Csíkszereda, 3. szám, KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA Március 15 Székelynek lenni küldetés! Méltóságteljes és felemelő Nemzeti Ünnepben volt része Csíkszeredának ebben az évben. A felülkerekedő józanság és a székelyekre jellemző kiegyensúlyozottság nevében, családias melegségű összejövetel jellegű ünnepségsorozatra, elmélkedő megemlékezésre volt szüksége 2012-ben a megyeszékhelynek. Az ez alkalommal felszólaló hivatalosságok, világi vagy egyházi méltóságok éppen beszédeik gondolati vezérfonala mentén emelkedtek ki, vagy nyújtottak egymásnak akaratlanul is egyforma témabeli segítséget. A nap első felszólalásától az utolsóig, majdnem minden állásfoglalásban központi szerepet kapott a székely autonómia gondolata, igénye. Az első megemlékező-helyszínen, a Petőfi Sándor iskolában Kis Ernő igazgató hangsúlyozta, hogy a rendezvény immáron a város hivatalos eseménye, s mint ilyen, hírneve által az elismert, szeretett, várt történések közé sorolják nem csak itthon, hanem a határokon túl is. Akiről pedig itt megemlékeznek: nem más, mint a mi Petőfink, a város Petőfije, mindenekfölött a mindenki Petőfije. A következő felszólaló Antal Attila alpolgármester kiemelte, hogy 164 éve ezt a napot a pesti fiatalok, a későbbi szabadságharcosok kitörölhetetlenné tették a magyar történelemben, ugyan akkor, harcuk leginkább nyilvánvaló célja most is aktuális, és ez nem más, mint az önrendelkezés, hiszen a magyar többet ér, többet érdemel!. A hivatalosságok sorát záró Ferenc S. Alpár főtanfelügyelő beszédének vezérvonala az ebben a régióban oly szükséges egymás elfogadása, az egymással való békés együttélés, de a saját jogok tiszteletben tartatása másokkal is, hiszen Petőfi szavait követve elmondható, hogy rabok nem leszünk, mert mi nem akarunk szabadabbak lenni másnál. A Petőfi Sándor Általános Iskola ünnepségét Solymosi Alpár unitárius lelkész beszéde és a kegyelet-koszorúk elhelyezése zárta. A Gál Sándor ezredes mellszobránál felszólalók között Tánczos Barna mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár és Szondy Zoltán városi önkormányzati képviselő beszédei szóltak a magyar szabadságharcosok által megálmodott jövőről, amelyet nekünk kötelességünk teljesíteni, s amelynek alappillére az önrendelkezés, valamint a magyar ember szinte mitikus szabadságakarásáról (ma is létalapot adó hazabecsüléséről és árulóktól való elhatárolódásáról), amely a reakciót végül is legyőzve azt eredményezte, hogy évekkel a véres harcok után a hatalom már jó néhányat kénytelen volt elismerni a honvédkövetelések közül. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Szarka Gábor konzul tolmácsolta, s abból kiviláglott, hogy a magyar nemzet számára a negyvennyolcas forradalom tükrében is az az igazi ajándék, hogy a múlt év folyamán honfitárssal gyarapodott a magyar nemzetközösség, és nemsokára még százezren vehetik át állampolgársági okmányaikat. Az egyházi szomitások közül Tóth Károly evangélikus lelkész és Darvas-Kozma József esperes tartottak beszédet. A Gál Sándor téri megemlékezést ebben az évben a hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Gyermekkar ünnepi műsora és alkalomhoz illő szavalatok tették még szívhezszólóbbá. A délutáni órákban tavaszias megvilágításban kezdődő Vár téri ünnepi megnyilvánulások képezték a nap fénypontját. A színpadot ezúttal is lovas bandérium biztosította, de nem a szokványos huszárosztag, hanem a csíkzsögödi Genovéva lovarda népviseletbe öltözött lány-lovasai. A színpadon pedig megyeszékhelyünk testvérvárosának, Ceglédnek a már jól ismert és mindig szívesen visszavárt kara, a Kossuth Lajos Gimnázium lánykórusa, a Nagy István Művészeti Líceum vegyes kara és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes táncosai nyújtottak felemelő élményt. A felszólalók sorát Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán nyitotta, beszédében átvitt értelmű, a hallgatósággal folytatott párbeszéddé sűrűsödött a nap kérdése és válasza: milyen lehetett székelynek lenni 1848-ban, és milyen lehet ma? Az elöljáró válasza egyértelmű: székelynek lenni küldetés, nem a jó, vagy a rossz tengelye szerint meghatározható, hanem egy életen át tartó misszió, Kezdődik az általános tavaszi nagytakarítás Az időjárás március közepétől lehetővé tette, hogy elkezdődjön az utcák seprése, portalanítása, a tél folyamán szétszórt csúszásgátló anyagok összegyűjtése. Április 2-ától azonban már rajtol a hagyományos tavaszi nagytakarítás. A polgármesteri hivatal felkéri a lakosságot, hogy kapcsolódjanak be az akcióba, és az elmúlt évekhez hasonlóan végezzék el a lomtalanítást tömbházaik, lakóházaik, cégszékhelyeik körül, és szervezzék meg a takarítást a zöldövezeteken, valamint az épületek bejáratánál. Az innen szárma- egy mindmáig sikeres és megtartó erejű hivatás. Az es szabadságharc olyan tartalommal-töltettel szolgál, amely mindig is erőt adott a Székelyföld-szigeten való sikeres megmaradáshoz. A magyar kormány nevében felszólaló Szászfalvi László, Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára a szabadságharc, a történelmi esemény máig ható alapüzenetét boncolgatta, kiemelve, hogy az összefogás és összetartozás mindig követendő közös politikai cselekedetet eredményezett, s így történt ez a magyar forradalom nyomán 1956-ban és a 1989-ben is. Az államtitkár szerint ugyanakkor önrendelkezésünk záloga az egyet-akarásban, egyetértésben és az egyet-érzésben van, s egy autonóm magyar kisebbség által a román állam sem rövidülne meg, sőt. A történelmi egyházak nevében a Vár téren Tamás József római katolikus püspök és Szatmári Szilárd református lelkész mondottak alkalomhoz illő beszédeket március 15-e szabadtéri rendezvényei Petőfi Sándor és Nicolae Bălcescu szobrainak megkoszorúzásával zárultak, az est pedig a Városi Művelődési Ház nagytermében gálaműsorral folytatódott. Az itt felszólaló Korodi Attila parlamenti képviselő mondatai egyúttal hatásos zárszóként hangzottak el. A képviselő szerint sok mindent vettek már el tőlünk, de a szabadság érzésétől nem sikerült megfosszanak, éppen ezért ezt az érintetlen értéket kötelességünk nem csak nemzeti ünnepünkön, hanem minden nap útravalóként adnunk embertársainknak. zó hulladékot helyezzék a szeméttárolók mellé, ahonnan a polgármesteri hivatal elszállíttatja. Szőke Domokos alpolgármester elmondta, hogy a takarítással párhuzamosan sor kerül a játszóterek, utcabútorzatok (padok, szemetesek stb.), forgalmi táblák javítására, pótlására, a zöldövezetek karbantartási munkálataira, valamint az utak kijavítására, kövezésére is. Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében idén is útlezárásokat és parkolási tilalmat vezetnek be, ez ügyben is a lakók megértésére számítanak. Az általános tavaszi nagytakarítás részletes programjáról a város lakói a sajtóból, valamint a tömbházak bejáratainál kifüggesztett hirdetésekből szerezhetnek tudomást.

4 4 Csíkszereda, 3. szám, VÁROSHÁZA Döntött a testület A 2012-es év második ülését tartotta február 24-én Csíkszereda önkormányzati testülete. Napirenden 20 határozattervezet, továbbá az Önkormányzat kulturális intézményeinek és a Városi Rendőrségnek a 2011-es évre vonatkozó beszámolója szerepelt. Fekete Kászoni Titusz városi rendőrparancsnok elmondása szerint az utcai bűncselekmények száma 54%-kal csökkent, a rablások és a lopások száma viszont nőtt a 2010-es évhez viszonyítva. Közlekedésrendészeti szempontból pedig 139 közúti balesetről számoltak be. A megvitatásra kerülő tervezetek nagy része olyan egyesületek részére fizetendő tagsági díjak jóváhagyására irányult, melyeknek Csíkszereda Önkormányzata is tagja. Az előbbiekhez hasonlóan a képviselők kedvezően véleményezték a szociálishumanitárius tevékenységeknek otthont adó épületek adó- és illetékfizetés alóli mentesítését is. Így a Riehen Egyesület, a Csibész Alapítvány, a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztára, a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltsége, az András Alapítvány, a Szent Tamás Társaság, a Keresztény Segítség Alapítvány, a Szent Ferenc Alapítvány, Benignitas Humanitarian Association, a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete, a Romák Egyesülete, Pro Animalia Alapítvány összesen lej épületadó befizetése alól mentesül. Ugyancsak a februári ülésen hozott döntést a testület a csíkszeredai óvodahálózat átszervezésére vonatkozóan, melynek előzményeiről és jogszabályi hátteréről már részletesen beszámoltunk előző lapszámunkban. Antal Attila alpolgármester elmondta, az új tanügyi törvény értelmében csak a 3 6 év közötti gyerekek járhatnak óvodába és napközi otthonba, ezt követően előkészítő osztályokba kell őket beiskolázni. Ez az intézkedés nagymértékben csökkenteni fogja a as tanévben az óvodások számát. A Majláth Gusztáv Károly téren levő mozi felújítása is napirendre került, szükségessé vált ugyanis a beruházás műszaki dokumentációjának módosítása. Antal Attila alpolgármester elmondta, mivel közel 2 millió eurós nagyságrendű beruházásról van szó, ésszerűnek tűnt a szakaszosítás. Így, amennyiben sikerül elindítani a beruházást, lehetőség van arra, hogy az önerő függvényében akkora volumenű munkálatot szerződjön majd le az Önkormányzat, amennyi rendelkezésére áll. Az utólagosan napirendre került anyagok között szerepelt egy öttagú, önkormányzati képviselőkből álló bizottság kinevezése, amely képviselni fogja az önkormányzatot az Eco-Csík Kft. közgyűlésein. A Xantus Attilát, Magyari Zoltánt, Márk-Cucsi Róbertet, Fülöp Árpádot és Orbán Zsoltot bizottsági tagként megnevező határozat arra vonatkozó kitétet is tartalmaz, hogy a képviselők minden esetben közös, egymás között előre megszavazott álláspontot képviselnek. A városi önkormányzat határozataiból Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete február 24-én soros ülést tartott, és az alábbi határozatokat fogadta el. 21-es Határozat a víz- és csatorna-szol gál tatás át ruhá zásának jóváhagyására, valamint az átruházási szerződés jóváhagyását elfogadó, 127/2009-es határozat módosítására 22-es Határozat a Goscom Rt.-vel kötött 2764/1998-as számú haszonbérleti szerződés 1-es sz. melléklete módosításának és bővítésének elfogadása 23-as Határozat a évre vonatkozó épületadó mentesítésének jóváhagyása azon épületek esetében, amelyben szociális-humanitárius tevé k e ny s é g f o ly i k 24-es Határozat Suta Fejlesztési Egyesület részére 25-ös Határozat z Energia Városok Románia Egyesület részére 26-os Határozat Hargita Víz Fejlesztési Egyesület részére 27-es Határozat Romániai Municípiumok Egyesülete részére 28-as Határozat z Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás részére 29-es Határozat Hargita Egyesület részére 30-as Határozat z Alcsíki Közösségi Fejlesztési Társulás részére 31-es Határozat Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesület részére 32-es Határozat Hargita Hegység Fejlesztéséért Egyesület részére 33-as Határozat a polgármesteri szakapparátus státus jegyzékének módosítása 34-es Határozat a Sarkadi Elek-övezet 2 megnevezésű körzeti rendezési terv elfogadásáról a 4725 m 2- es kültelek belterületté nyilvánítása által 35-ös Határozat a csíkszeredai óvodahálózat átszervezése a as tanévben 36-os Határozat A Majláth Gusztáv Károly tér 2-es szám alatt lévő mozi felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkák dokumentációjáról szóló 207/2011- es számú határozat 1-es szakaszának módosítására 37-es Határozat a 2012-es évi költségvetés jóváhagyására vonatkozó 1/2012-es határozat kiegészítésére 38-as Határozat Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási pályázat végrehajtására létrehozott egyesület számára 39-es Határozat a Csíkszereda Megyei Jogú Városban található Aratástető utca és Mogyorós utca megnevezésének elfogadásáról 40-es Határozat az önkormányzati képviselet nevezésére a Eco-Csík Kft. közgyűlésén való rész vételre

5 Csíkszereda, 3. szám, Közérdekű Utazott a Csík-Info......és velük Utazott Budapestre ebben az évben is, ami primőr az ez évi turisztikai, kulturális kínálatból, s ami mindig bevetésre kész, a Csík-Info-kiadványt és a szereda.origo programmagazin 2012-es eseménynaptárát. Az idén Utazni márpedig kell alcímet viselő nemzetközi turisztikai összejövetelről a hivatalos összefoglaló szerint lehet tudni, hogy mintegy ötvenezer látogatót fogadott, s magába foglalt ahogy a múlt évben is hajó- (pontosabban ezúttal katamarán), lakókocsi, valamint bicikli-kiállítást is. A közelgő londoni olimpia adott kiemelt értelmet a magyar olimpiai múltat és aktualitást megjelenítő rendezvénynek, de zenés, táncos, és gasztroprogramok tömkelege is szórakoztatta az érdeklődőket. Az utazással és utaztatással kapcsolatos nemzetközi expóról éppen hazatért György Piroskát, a Csík-Info iroda munkatársát részletekről, érdekességekről, tapasztalatokról kérdeztük. Először arra tért ki, amit a múlt évben hiányosságként jelzett is a szervezőknek, s ami ebben az évben orvoslást nyert. Ha az előző rendezvényen a zökkenőmentes információnyújtást zavarta az, hogy a Románia-stand és a Székelyföld megfelelője a kiállítóterem két egymástól távoli pontján volt elhelyezve, idén egymás mellett kaptak helyet. Így az országos pulttól (amely igazából a szállodák és nagy panziók felségterülete volt) az érdeklődő az általános tudnivalóktól haladhatott a specifikus ismeretek standja, a Székelyföld-pult felé. Mind az országos, mind a regionális kiállító-felületek látványossága nőtt, ez különösen a természeti, állatvilággal kapcsolatos és sportéletre vonatkozó képes ismertetőkkel, pannókkal és bannerekkel előrukkoló székelyföldi kiállítókra vonatkozott. (Pl. a Gyergyói Turisztikai Egyesület nagyméretű Gyilkos-tó bannerje és az előtte elhelyezett, közös fényképezésre igencsak felhívó kitömött medve bizonyult nagy vonzerejűnek). Az érdeklődést jellemezte, hogy kisebb volt az utazási irodák jelenléte, a bevált körutakkal rendelkező nagy egységek helyett azonban annál több volt az egyéni érdeklődő. Főleg a középosztálybeliek és inkább a 30-as korosztály, valamint az idősebbek érdeklődtek. A fiatalok eljövetelére magyarázat lehet állította a turisztikai iroda képviselője, hogy esetleg már jártak Székelyföldön, és a gyerekeikkel is meg szeretnék azt ismertetni, az idősebbek érdeklődésének pedig nosztalgikus jellege volt. Kérdésünk volt, hogy tapasztalatai szerint mekkora igény van az angol, német nyelvű információs anyaggal való jobb lefedettségre? Az Utazás esetében ez jobbára fölösleges mondta György Piroska, nagyon kevesen kértek idegen nyelvű szóróanyagot, igaz, bár ez egy nemzetközi kiállítás, de mégis kimondottan a magyarországi közönséget célozza meg. A budapesti kiállításon inkább a kiutaztatók jelennek meg, a magyar utazási irodák, a saját ország közönsége érdeklődésére számot tartó szolgáltatók. Ennek ellenére természetesen szükség van főleg angol és német nyelvű anyagra (esetleg franciára is), de ilyen esetekben inkább általános és így nem változó információkat tartalmazó szóróanyagok lehetnek kelendők, amelyek a biztosan visszatérő, nagy eseményeket tartalmazzák. Székely kapu köszönti a város határában a Székesfehérvárra érkezőket A tavaszi napforduló alkalmából székely kaput avattak Székesfehérváron. A míves kapu széles körű társadalmi összefogás eredményeként készült el: a városrész önkormányzati képviselőjének ötlete alapján, civil kezdeményezésre, Székesfehérvár támogatásával került felállításra. A Csíkszereda által felajánlott székely kapu különlegessége, hogy hargitai, csíki cser tölgyből készítette Kovács Gábor csíki faragómester fiával. A kaput stílszerűen Maroshegyen állították fel, ahol számos utca viseli erdélyi települések neveit. Az avató ünnepségen a határokon átívelő együttműködés jelentőségét, a történelmi hagyományaink megőrzését hangsúlyozta mind Székesfehérvár, mind Csíkszereda polgármestere. A székely kapu felállításának fontos üzenete van: az, hogy tisztelnünk és ápolnunk kell hagyományainkat, kultúránkat és nemzeti múltunkat. Történelmi fővárosként Székesfehérvárnak ez kiemelt feladata. fogalmazott beszédében dr. Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere azt is kiemelte, hogy ezzel a most bebizonyított összefogással nyer értelmet a Csíkszeredával kötött testvérvárosi szerződés is. A székely kapu avatására Székesfehérvárra érkezett Ráduly Róbert Kálmán. Egy éve írtuk alá az örök időkre szóló együttműködést Székesfehérvárral és most újra itt vagyunk. A város határában felállított székely kapu is mutatja az összetartozást. Ezentúl a fehérváriak, ha hazatérnek városukba, lelki szemeik előtt mindig látják majd a Hargitát, Csíkországot, Székelyföldet. mondta el köszöntőjében Csíkszereda polgármestere. Ráduly Róbert Kálmán emellett köszönetet mondott minden jó szándékú embernek és szervezetnek, aki segített újabb dimenziót nyitni a két város kapcsolatában. (A szekesfehervar.hu portál nyomán) Múzeumcafé-díjjal tüntették ki Gyarmati Zsolt múzeumigazgatót Gyarmati Zsolt történész, a Csíki Székely Múzeum vezetője vehette át az idei MúzeumCafé-díjat. A múzeumi magazin által összehívott grémium a csíkszeredai intézménynek az egész magyar múzeumi világ számára példaértékű modernizálásáért, a múzeumnak otthont adó Mikó-vár felújítási programjában játszott szerepéért, valamint az elmúlt évek nagy sikerű kiállításainak megszervezésért ítélte oda a díjat. A 2007-ben a budapesti Szépművészeti Múzeum által alapított, több nemzetközi elismeréssel is kitüntetett múzeumi magazin másodszor ítélte oda díját. Az alapítók szándéka szerint a díjjal a magyar múzeumi szakmából minden évben egy olyan szakember munkáját ismerik el, aki a magazin szellemiségével összhangban előremutató, új- és korszerű szemlélettel alkotott a maga szakterületén. A döntésben a szerkesztőbizottság (Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, György Péter esztéta, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója, Rockenbauer Zoltán művészettörténész, Török László ókorkutató, régész-egyiptológus, akadémikus) és Martos Gábor főszerkesztő munkáját Hatházi Gábor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) főosztályvezető-helyettese, Cseri Miklós, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a szentendrei Skanzen főigazgatója és Mélyi József, a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) Magyar Tagozatának elnöke, művészettörténész-műkritikus segítette. Gyarmati Zsoltot 2003-ban nevezték ki a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum élére. Azóta az igazgató gyökeresen megváltoztatta az 1930-ban alapított, 1970 óta a 17. századi ó-olasz stílusban épített Mikó-várban működő intézményt. A magas színvonalú tudományos munkát végző, friss és nyitott szellemű, a közönség igényeit is maximálisan kiszolgálni igyekvő múzeum az elmúlt években több, nagy sikerű kiállításnak adott otthont. A 2007-es Munkácsy képek Erdélyben című tárlat, a nagybányai művésztelep alkotóinak munkáit bemutató 2008-as, a Magyar Nemzeti Galériával közösen megrendezett kiállítás; az ugyancsak magyarországi múzeumok anyagára épített Tatárjárás című történeti tárlat, a 2010-ben a Szépművészeti Múzeumból érkezett Egyiptom művészete a fáraók korában című bemutató; a Barabás, Munkácsy, Szinyei és kortársaik című festményválogatás; vagy

6 6 Csíkszereda, 3. szám, közérdekű / Krónika ménynek helyt adó Mikó-vár átfogó rekonstrukciója és ezzel együtt a múzeum új állandó kiállításának létrehozása is. A kívül-belül, több mint 7 millió lejből megújuló műemléki épület a tervek szerint az idén nyitja majd meg kapuit a látogatók előtt. A Plexiawards által tervezett Múzeum- Café-díjat és a vele járó, a NEFMI és a magazin által felajánlott forintot március 8-án, Csíkszeredában adta át Martos Gábor főszerkesztő. Az elismerést az elképzelések szerint minden év márciusában abban a hónapban, amikor Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben felajánlotta gyűjteményét a köz javára adja át a magazin. (forrás: a Csíki Székely Múzeum sajtószolgálata) Újabb előrelépés a csíksomlyói pünkösdi búcsú világörökség részévé válásában A kulturális miniszter által kinevezett Országos Szellemi Örökség Bizottság tagjai a helyi és megyei önkormányzatok, a ferences rendház, a gyergyóalfalvi közösség és a civil szervezetek képviselőivel találkoztak március 1-jén, csütörtökön a csíkszeredai Városházán. A megbeszélés tárgyát a csíksomlyói pünkösdi búcsúnak az UNESCO szellemi világörökségi listájára való felvétele képezte. A többórás fórum kiváló lehetőséget biztosított egyrészt arra, hogy a felterjesztéshez elengedhetetlen jelölési dokumentációt véglegesítsék, illetve bekérjék a még hiányzó jóváhagyásokat. Másrészt viszont a jövőbeli feladatvállalások megvitatására is alkalom nyílt. A megbeszélésen jelen volt Hegedüs Csilla, Kelemen Hunor kulturális miniszter tanácsosa, az RMDSZ Kulturális főosztályának főtitkár-helyettese, aki elmondta: ha a csíksomlyói búcsú felkerül a világörökség listájára, az az értékeinknek a világszinten történő elismerését jelentené, de ugyanakkor az UNESCO-jelvény, ami ezután nemcsak a búcsút, hanem az ebben részt vevő önkormányzatokat, civil szervezeteket, közösségeket fogja kísérni, pályázati lehetőségeket nyit meg előttük. Ez helyi szinten fejlődési lehetőséget jelent: a kulturális örökséget arra használjuk, hogy a helyi közösséget fejlesszük. Végső soron ez az, amit mi akarunk, egy életerős erdélyi közösséget, és ez az, amiért javasoltuk az UNESCO-listára való felkerülést. Pozsony Ferenc, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének professzora is az Országos Szellemi Örökség Bizottság tagjaként vett rész a tanácskozáson. Elmondása szerint a tárgyalt téma praktikus jelentősége az, hogy a szellemi kulturális örökségi elem, a csíksomlyói búcsú védettséget kap, azt senki nem szüntetheti meg, hatalmi eszközzel sem. A néprajzkutató kiemelte, hogy a szimbolikus jelentőség is nagyon fontos, hisz közfigyelmet szervez maga köré, az egész emberiség figyelme kiterjedhet rá. Helyi szinten pedig, azok a közösségek, amelyek részt vesznek a szervezésben, felelősséget vállalnak arra, hogy biztosítják fenntartását és eredeti szellemiségének megőrzését. Mint ismeretes, tavaly szeptemberben szavazta meg a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó Országos Szellemi Örökség Bizottság azt a javaslatot, mely szerint felterjesztik a világörökség státusz elnyerésére a csíksomlyói búcsút. Ezt követően több szakember bevonásával elkezdődött a hivatalos, jelölési dokumentum elkészítése, amelyet az UNESCO-hoz terjesztenek be. A jelölési iratcsomó véglegesítése utáni elbírálás viszont hosszas folyamat, a végleges döntésre akár két évig is várni kell. Ez idő alatt is állandó dialógus lesz a világörökség-bizottsággal, hisz az UNESCO előreláthatóan kiegészítéseket kér majd. Az egybehangzó vélemény az Országos Szellemi Örökség Bizottság tagjai és a szakma részéről is az, hogy óriási esély van a világörökségi listára való felkerüléshez. Mi történt február márciusában a városban? Csíkszeredai események krónikája FEBRUÁR 17. Harmadik ág Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezésében Gazda József tanár, művelődéstörténész, közíró Harmadik ág (A nagyvilág magyarságának hangulata, helyzete) című könyvének bemutatóját tartották a polgármesteri hivatal gyűléstermében. FEBRUÁR 20. Legtöbb két esküvő egy héten Szabályoznák elgondolásuk szerint csökkentenék a ferencesek a házasságkötések számát a csíksomlyói kegytemplomban. Az elsődleges indoklás szerint azért, mert zarándokhelyről van szó, de azt is szem előtt tartják, hogy az esketés plébániai esemény, a legutóbbi, tavaly nyári, a váci múmiákat bemutató Rejtélyek, sorsok, múmiák című tárlat egyenként is több tízezer látogatót vonzott a megyeszékhelyre. Ezekhez a sikeres kiállításokhoz az elmúlt években példaértékű múzeumpedagógiai program és több, a muzeológiai-szakmai munkát segítő fejlesztés is társult. Mindezek mellett a tavalyi évben elkezdődött az intézamelyet mindenki a saját közösségében élhet meg a legteljesebben. A döntésről megkérdezett plébánosok teljes mértékben egyetértettek az elgondolással. FEBRUÁR 21 Borsika: az ünneplő néptáncegyüttes Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli a Borsika gyermeknéptánccsoport, az alkalomra néptáncokkal és egy mesejáték ősbemutatójával is készült. A Széna vagy szalma című mese feldolgozása alapján készült mesejáték színre vitelében Ivácson László, a Háromszék Táncegyüttes művészeti vezetője és Keresztes Szabolcs, a Csíki Játékszín színésze is közreműködött. A nyitott előadáson minden érdeklődőt szívesen láttak. Átadták a felújított járóbetegrendelőket Európai uniós pályázaton nyert közel kétmillió eurót fordított a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház integrált járóbeteg-rendelőinek felújítására Hargita Megye Tanácsa. A munkálatokat ezelőtt egy évvel kezdték el, most már teljesen felújítva és vadonatúj berendezéssel, modern orvosi eszközökkel állnak a betegek rendelkezésére a frissen átadott rendelők. Mozgássérültek a múzeumban A Mikó-várban működő Csíki Székely Múzeum akadálymentesítését szorgalmazza a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete. A lehetőségekről a jelenleg zajló restaurálási munkálatban részt vevők bizottságának egyeztető gyűlésén beszéltek. Annak ellenére, hogy a megoldásra nyitottak az érintettek Csíkszereda Önkormányzata és a múzeum

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Egyháztámogatási program Hargita Megye Tanácsa 2001-től évente támogatja a Hargita megyében működő egyházakat. A támogatás templomépítésre, -javításra,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2015. szeptember 1-én a Kaposfüredi

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29.

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. Máriától - Máriáig Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. 2011.április 27.-én szerdán Bemutatkozik:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033 Jánoshida Községi Önkormányzat 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Jánoshidai Híradó szerkesztősége 5143 Jánoshida, Fő út. 28. Tárgy: sajtóközlemény megküldése. Tisztelt cím! Jánoshida Község Önkormányzata mellékelten

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA 2015/10. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. február 12-i soros ülésén, melyen részt vett a tisztségben

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

A forrásbevonás politikai mintázata

A forrásbevonás politikai mintázata A forrásbevonás politikai mintázata avagy van-e színe, szaga az EU-s pénznek? Másodelemzés a Közpolitikai Intézet által készített tanulmányról a ROP és a KKFOP felhasználásáról (Fondurile Structurale de

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben