Tisztelt Lakosság! november XX. évfolyam, 11. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! 2010. november XX. évfolyam, 11. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2010. november XX. évfolyam, 11. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ szeretettel meghív mindenkit a november 26-án, pénteken 18 órakor kezdõdõ JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYÉRE, melynek célja a település belvíz- és talajvízproblémáinak rendezése, a teljes bevétel ráfordításával. Helye: Az Arany János Általános Iskola tornaterme Program: 1. Fodor Zoltán polgármester nyitóbeszéde 2. Tápiómente Néptáncegyüttes 3. Óvodások fellépése 4. A Székely József Református Iskola mûsora 5. Az Arany János Általános Iskola mûsora 6. Skoda Norbert elektromos gitárszóló 7. Divatbemutató 8. Vendég elõadók mûsora, melynek keretén belül fellép: Szabó Roland és táncpartnere, Tabak Ági A falunapon sikert aratott Jessy Mucky Belépõ- és támogatójegyek az alábbi helyeken vásárolhatók: Óvoda (Tóthné Turóczi Zsuzsanna, Mikusné Antalicz Veronika) Arany János Általános Iskola (Kerek Mária, Végh Andrea) Bartucz Zoltán (Sláger ABC) Skoda Diszkont, ABC Császár István (zöldséges) Szabó László (állateledelbolt) A mûsor kezdete elõtt a helyszínen is vásárolhatók jegyek. Támogatójegyek: 500 Ft Felnõttbelépõ: 1000 Ft Diák-, nyugdíjasbelépõ: 500 Ft FOGJUNK ÖSSZE, S TEGYÜNK EGYÜTT SZENTMÁRTONKÁTÁÉRT! Tisztelt Lakosság! Az október 18-ai alakuló ülést követõen, október 28-án megtartotta képviselõ-testületünk az elsõ rendes ülését, megkezdõdött az érdemi munka. Az alpolgármester személyével kapcsolatban, illetve a bizottságok szerkezetének kialakításakor a testületi tagok többsége nem támogatta javaslatomat. (A korábbi hagyományoknak megfelelõen a választáson legtöbb szavazatot kapott képviselõt javasoltam az alpolgármesteri feladatok ellátására, illetve a korábbi öt bizottság helyett kevesebb kettõ, maximum három bizottság létrehozását szorgalmaztam, és a bizottságok összetételét tekintve is más nézeten voltam.) Bízom benne, hogy mindezek ellenére tudunk eredményes közös munkát végezni, hiszen a település fejlõdéséért most erre van szükség, ezt kívánja a település érdeke. A testületi tagok listáját, továbbá a bizottságok összetételét tájékoztatásként megtalálja lapunkban. Minden képviselõ biztosította a többieket, hogy községünk fejlesztéséért tevékenykedve, összefogva fog dolgozni. Remélem, kitart ez a lendület és hozzáállás a teljes ciklus ideje alatt. A Lakosság hiteles tájékoztatásának fejlesztése érdekében az alakuló ülésen felajánlottam saját videokamerámat önkormányzati használatra. Az október 28-ai ülésrõl már videofelvétel készült, s jelenleg folyamatban van az önkormányzati honlapon történõ megjelenítés technikai feltételeinek kialakítása. Így az érdeklõdõk, ha nem tudnak eljönni a bárki által megtekinthetõ és látogatható, nyílt ülésekre, bármikor az interneten tájékozódhatnak, visszanézhetik az üléseket. A képviselõ-testület döntést hozott a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Adománygyûjtést szervezünk a korábbi kezdeményezésünk, a Felsõzsolca környéki árvízkárosultak támogatásának mintájára. Továbbá egy kulturális rendezvény megszervezésérõl is határoztunk saját és meghívott elõadókkal, a helyi belvízproblémák enyhítését kitûzve célul. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Kérem, akinek van módja és lehetõsége, támogassa e nemes célokat és nehéz helyzetbe jutott embertársait. Elõre is köszönöm. A kinti orvosi rendelõvel kapcsolatban sokan érdeklõdtek, ezért tájékoztatásul közlöm, hogy a belsõ takarítási munkálatok és a berendezés, bútorzat visszatelepítése van éppen folyamatban, illetõleg az ÉMÁSZ-ra várunk, hogy a villamoshálózat betáplálását visszakösse a tetõtartóra. Ezeket követõen azonnal át fogjuk adni a rendelõt a háziorvosi körzetbe tartozó lakosok részére. Türelmüket ezúton is köszönöm. Az új képviselõ-testület egy bejárás keretében felmérte az önkormányzat intézményeinek, épületeinek helyzetét, állagát és néhány, a belvíz által leginkább sújtott területet. Így a testület régi és új tagjai a jövõ évi költségvetés tárgyalásakor már reálisabban és racionálisabban tudnak dönteni, támogatni egy-egy beruházást, felújítást vagy eldönteni azok prioritási sorrendjét. A Székely József Református Általános Iskola azon tanulóinak és tanárainak szeretném megköszönni igyekezetét és munkáját, akik részt vettek községünk október 23-i mûsorának elkészítésében. Továbbá köszönöm az óvodakonyha és a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak is a munkáját, akik hozzájárultak fenti rendezvényünk lebonyolításához. Az ünnepi mûsort követõen a Református Temetõben Kiss Kálmánnak, az 56-os forradalomban hõsi halált halt szentmártonkátai fiatalembernek a sírját megemlékezés keretében a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság. Az avatáson Dr. Gedai István, községünk díszpolgára, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság alelnöke mondott méltató beszédet, és ismertette a bizottság döntését. A rendezvény zárásaként a hivatal melletti parkban, a kopjafánál hagyományos koszorúzásunkat tartottuk meg. Október 16-án ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Magvetõ Klub, amely több évtizedes kulturális és irodalmi tevékenysége mellett közösségépítõ, -formáló hatásával is igazolta fennmaradásának létjogosultságát. Köszönet illeti Kissné Pásztor Évának a klub irányítása során végzett több évtizedes, fáradhatatlan munkáját, s kívánok a jövõbeni tevékenységéhez is sok sikert és jó egészséget. Szintén október 16-án került megrendezésre a Tápiómenti Mozgássérültek Egyesületének programja. A TÁME vezetõje, Török Imre irányításával az esélyegyenlõség jegyében szervezett, nagyszabású rendezvénynek a nagykátai Sportcsarnok adott otthont. A nagy érdeklõdésre számot tartó eseményen változatos programok, bemutatók, meghívott vendégek emelték az esemény színvonalát. Jó volt látni azt az összetartást, összefogást, amely napjainkban oly ritka. További munkájukhoz jó egészséget és kitartást kívánok! E nap estéjére szervezte a Napköziotthonos Óvoda közössége a már többéves hagyománnyal bíró óvodabálját. Az új képviselõ-testület tagjai is részt vettek a jó hangulatú, hajnalig tartó rendezvényen. Köszönjük a meghívást és a szervezõk lelkiismeretes munkáját. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a október 28-án hozott testületi határozatokról TESTÜLETI TAGOK: Fodor Zoltán polgármester, Baranyi Julianna, Bartucz Zoltán, dr. Hajnal Károly, Kele Sándorné, Lesti Bertalan, Povázson László, Skoda Ferenc, dr. Urbán Viktor Szerkesztõség 160/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) Bata József, Tápiószecsõ polgármesterének kérelmére, hozzájárul ahhoz, hogy dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Tápiószecsõ nagyközségben november 1-jétõl december 31-ig, heti kettõ alkalommal, szerdai és pénteki napokon, megbízott jegyzõi feladatokat ellásson. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 161/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a bizottságaiba az alábbi személyeket választja meg. Jogi és Ügyrendi Bizottság Dr. Urbán Viktor elnök Dr. Hajnal Károly Külsõs tag: Dr. Gál János Pénzügyi Bizottság Povázson László elnök Kele Sándorné Külsõs tag: Srajber Nikolett Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Baranyi Julianna elnök Bartucz Zoltán Külsõs tag: Hajnal Ernõ Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság Kele Sándorné elnök Povázson László Külsõs tag: Kerek Mária Szociális és Egészségügyi Bizottság Dr. Hajnal Károly elnök Lesti Bertalan Külsõs tag: Sasvári Zoltán 2

3 2010. november SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2.) Felkéri a jegyzõt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester, dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 162/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a községben a hó eltolására felkéri a Pénzügyi Bizottságot és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a végsõ vállalási árban egyezzen meg a vállalkozókkal. 2.) A megegyezést követõen felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerzõdés aláírására. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 163/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a MOL kérelmét a Szentmártonkáta 0454/6. helyrajzi számú út zúzottköves terítésére. Felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a helyszínen vizsgálja meg, melyik földútról van szó, valamint tájékozódjanak arról, hogy tervez-e a részvénytársaság hasonló útmegerõsítést. A képviselõ-testület a döntését november 25-i ülésén hozza meg. Határidõ: november 25., felelõs: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 164/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Leader-programban a HAJT-A csapat egyesülethez a vállalkozók képviseletében delegált Gulyás Zoltán lemondó nyilatkozatának leadása esetében Skoda Ferencet delegálja. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 165/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a évi közmeghallgatást december 8-án (szerda) órai kezdettel tartja meg. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 166/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) A helyi önkormányzatokról szóló, LXV. törvény 92. (6) bekezdése alapján jóváhagyja az önkormányzat évi belsõ ellenõrzési tervét. 2.) A belsõ ellenõrzési terv e határozat mellékletét képezi. 3.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: folyamatos, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 167/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Bacsó Béla út déli szakaszától keletre esõ, Szentmártonkáta, 0172/1. hrsz. és 0174/2. hrsz.-ok közötti területet érintõ rendezési terv módosítását, és a kapcsolódó utak kiszabályozását. Jóváhagyja a 02-02/2010. számú területkimutatás és változtatási vázrajznak megfelelõen a rendezési terv módosítását, és a 0172/1. hrsz.-ú és 0174/2. hrsz.-ú út, illetve összekötõ út 12 méter szélességben történõ kialakítását. 2.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 168/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Szentmártonkáta, Székely József Református Általános Iskola Szülõi Munkaközösségének kérelmét, mely szerint az iskolát beválogatták a TV2 Nagy vagy címû, játékos sportvetélkedõjébe, és anyagi támogatást kérnek az önkormányzattól. 2.) A gyakorlásra a képviselõ-testület az Arany János Általános Iskola tornatermét biztosítja, az igazgatónõvel történõ egyeztetés szerint. 3.) A támogatás mértékét, számla alapján, maximum Ft Ft-ban határozza meg, a református iskola igazgatónõjével történõ egyeztetés szerint. A pénzösszeget az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. 4.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 169/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a vörösiszap károsultjai részére adománygyûjtést szervez. 2.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 170/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) Szentmártonkáta belvízvédelmi feladatainak megoldását támogató rendezvényt szervez, támogató jegyek árusításával. A rendezvény megszervezésére az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot bízza meg. Határidõ: azonnal, felelõs: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 171/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a belvíz sújtotta problémás területeket a községben járja be. Határidõ: azonnal, felelõs: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Összeállította: Fodor Zoltán polgármester 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FELHÍVÁS! Szentmártonkáta Önkormányzat, Önkormányzat Képviselõ-testülete adománygyûjtést szervez a vörösiszap károsultjai megsegítésére. A gyûjtés november 30-ig tart. Minden adományt örömmel fogadunk (tartós élelmiszer, bútor, edények stb.), amire ilyen esetben szükség van. Kérjük, hogy ruhanemût ne hozzanak. Gyûjtõhely: Polgármesteri Hivatal, Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/b (Gór Évánál) Amennyiben a beszállítás gondot okoz, abban az esetben kérjük, hívja fel a 06 (29) es telefonszámot vagy jelezze Gór Évánál, és mi elmegyünk érte a megadott címre. Lehetõség szerint, kérjük az adományokat becsomagolni és feliratozni, hogy mi van benne, pl.: konzerv. Köszönjük az önzetlen felajánlást! Képviselõ-testület Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület október 28-i ülésén úgy döntött, hogy településünkön a vörösiszap károsultjainak megsegítésére adománygyûjtést, míg a helyi belvízkárok enyhítésére jótékonysági rendezvényt szervez. Ez utóbbival az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot bízta meg a testület. A bizottság megszervezte az elõadást, és ezúton is hívunk minden kedves lakost, érdeklõdõt, hogy jelenlétével tisztelje meg és támogassa a jótékonysági rendezvényt. * * * November 4-én látogatást tettünk (polgármester úr és néhány képviselõ: Skoda Ferenc, Povázson László, Bartucz Zoltán, Baranyi Julianna és jómagam) az intézményekben. Végignéztük azokat a területeket, ahol nagyobb felújításra, karbantartásra volna szükség, hogy a költségvetés tervezésekor ezeket számba tudjuk venni. Õszintén el kell azonban mondani, a látottak jó részét már észleltük évekkel ezelõtt is, de olyan mértékûek ezek a felújítások, hogy megvalósításukat sajnos önerõbõl nem tudjuk megoldani. Ilyenek például a Battha S. úti iskola tetõzetének, nyílászáróinak cseréje, valamint a könyvtár emeleti részének felújítása, fûtésének megoldása, esetleges tetõcseréje. Várjuk tehát az ilyen irányú, megfelelõ pályázatokat. Vannak azonban olyan területek, amelyeket önerõbõl, kisebb ráfordítással vagy ésszerû összefogással megvalósíthatunk. Ezeket fontossági sorrend kialakításával mielõbb szorgalmazni kell. Megnyugtató, hogy minden intézmény élén olyan vezetõ áll, aki fontosnak tartja intézménye fejlõdését, igyekszik a problémákat a saját lehetõségein belül megoldani vagy legalább is megoldást keresni, és a szûkös anyagi keretek között partnerként együttmûködik az önkormányzattal. * * * Ünnepi Istentiszteleten vehettünk részt november 7-én a Református Templomban, ahol Vizi Zsuzsanna lelkipásztor köszöntötte a 25, 50 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplõ párokat. Megható és bensõséges pillanatnak lehettünk tanúi, amikor az ünnepeltek, kéz a kézben, ismételten fogadalmat tettek egymásnak, megerõsítve ezzel egykori elhatározásukat, hogy hûséges segítõtársai lesznek egymásnak. Gratulálunk együtt eltöltött éveikhez, különösen az 50 és 60 évhez, ami példaértékû. Kívánjuk, hogy sok boldog évet töltsenek még el együtt egészségben, békességben. * * * A napokban minden házhoz eljutott, így kézbe vehettek a lakosok egy Leader-kiadványt. E kiadvány Szentmártonkáta településfüzete, melyben lehetõséget kaptunk arra, hogy bemutassuk településünk LEADER-programhoz, az európai uniós és hazai forrású pályázatokhoz való kötõdését, valamint, hogy mit kaptunk ezektõl a programoktól, volt-e hatása a település fejlesztésére, hogyan éltünk a lehetõségekkel, s ezzel kapcsolatban milyen jövõbeli esélyeket látunk. A tartalmi részt még júliusban én készítettem el, ezért az aláírás és beosztás is a nyári idõpontnak megfelelõ. * * * Az elkövetkezendõ idõszakban is szeretnék fogadóóráimmal a lakosság szolgálatába állni, úgy is mint képviselõ, s úgy is mint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. Ilyen témájú és egyéb problémáikkal is keressenek bizalommal. A fogadóóra idõpontja minden második hónap elsõ hétfõje, 16.30, melyet januártól kezdek. Legközelebbi fogadóóra idõpontja január 3. Várom az érdeklõdõ lakosokat. Kele Sándorné képviselõ, az oktatási bizottság elnöke Tisztelt Lakosság! Ezúton értesítem Önöket, hogy 2011 januárjától, minden második hónap elsõ hétfõjén tól fogadóórát tartok. Kérem, hogy problémáikkal, javaslataikkal keressenek meg. Skoda Ferenc alpolgármester 4

5 2010. november SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Tisztelt Ebtartó! Amennyiben kutyája még nem kapta meg ebben az évben az évenkénti kötelezõ, veszettség elleni oltást, kérem, jelentkezzen be állatorvosánál idõpont-egyeztetés miatt. Dr. Kapp Péter: 06 (30) vagy 06 (20) Dr. Grónás Tibor: 06 (30) Állatorvosi Rendelõ, Tápiószecsõ, Munkácsy utca 17. Rendelés: hétfõn és csütörtökön 17-tõl 18 óráig, más idõpontban telefonos idõpont-egyeztetés szükséges. Az oltás minden három hónapos kort betöltött eb részére kötelezõ! Az elõzõ lapszámban bõvebben foglalkoztunk a mûanyaghulladékokkal. Ebben a lapszámban papírhulladékokkal kapcsolatos, hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! A papír természetes eredetû, viszonylag gyorsan lebomló anyag, ezért környezetbarátnak tekinthetõ. Gyártása azonban jelentõs vízszennyezéssel jár, alapanyagához sok fát kell kivágni. A papír krónikája Az ember a kezdetek óta igyekszik lejegyezni a vele történteket: az õskorban sziklára, az ókorban papiruszra vagy az állatok bõrére és drága selyemre írtak. A múlt századtól kezdve az új eljárások, a csökkenõ költségek és a fejlõdõ gazdaság lehetõvé tették a papír használatának elterjedését. Napjainkban már több mint 450 papírfajta kerül forgalomba, a papír zsebkendõtõl a fotópapírig. A papír és a környezet A papírgyártás évtizedekig, sõt évszázadokig éreztetheti káros hatásait. A környezetterhelés legszembetûnõbb következménye az erdõk megfogyatkozása, állapotuk romlása. 1 tonna papír elõállításához legalább 2-3,5 tonna fát vágnak ki! A papíripar termékei elõállításához bármely más iparágnál több vizet használ fel. Az alapos fehérítés és mosás miatt az irodai papír igényli a legtöbb vizet. A papírgyárakból rengeteg vegyi anyagot engednek a folyókba, ezáltal mérgezik a vizet és így az élõlényeket is. Ezért kiemelkedõen fontos, hogy a keletkezõ papírhulladékokat szelektíven gyûjtsük, azért, hogy újra termék válhasson belõle. Mit és hogyan gyûjtsünk? Szelektív gyûjtõszigetek kékszínû konténereibe a következõ hulladékok helyezhetõek el: fekete-fehér és színes újság kartondoboz használt füzet élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdobozai csomagolópapír irodai papír Az oltás elmulasztása a tulajdonos szabálysértését vonja maga után! Amennyiben az eb oltását más állatorvossal végeztette el, úgy minden esetben be kell jelentenie és regisztráltatnia az oltás tényét, az oltási könyv bemutatásával a Polgármesteri Hivatalban (Reichert Ernõnénél)! A Polgármesteri Hivatal elõtt PÓTOLTÁS lesz november 20-án, szombaton délelõtt 9-tõl 10 óráig, ahol az oltás szintén elvégeztethetõ, illetve regisztráltatható. Dr. Kapp Péter Dr. Grónás Tibor Helyes elhelyezés Ahhoz, hogy a papírhulladékok újrahasznosíthatóak legyenek, tisztán, szennyezõdésektõl és egyéb tartozékoktól mentesen (pl. kapocs, spirál, mûanyag borító, ragasztószalag, madzag), a kartondobozt laposra hajtogatva kell elhelyezni a konténerbe! A következõ hulladékok nem helyezhetõek el a gyûjtõszigeten: használt papír zsebkendõ és -szalvéta, fényes-fóliázott papír, faxpapír, mûanyag füzetborító, cellux, celofán, hentesáruhoz használt papír-mûanyag fólia, matrica, indigós papír ezek háztartási vegyes hulladékkal gyûjtendõk. Papírhulladékból termék Miután a papírhulladékokat elhelyeztük a megfelelõ gyûjtõkonténerbe, begyûjtésre, majd elszállításra kerülnek a ceglédi válogatómûbe, elõkezelés (utóválogatás, bálázás) céljából. A papírhulladékok termékké válásának útjáról egy késõbbi lapszámunkban olvashatnak! A papírhulladékokból újrahasznosítás után sok hasznos, mindennapi életünkben is használatos termék készülhet, melyek közül csak néhányat említünk: papírbútor, füzet, kéztörlõ, kartondoboz, tojástartó, újságpapír, géppapír További szelektív hulladékokból készült termékek a honlapon tekinthetõek meg! A házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentmártonkátán az alábbiak szerint alakul a házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje: november 17. és december 22. Mit gyûjtsünk, hogyan gyûjtsük? színes és víztiszta (színtelen) PET-jelzésû palack mûanyag kupak Sárga színû, ÖKOVÍZ -es zsákban, kiöblítve, laposra taposva! A házhoz menõ szelektív gyûjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az (53) ös telefonszámot! További, szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos, hasznos információ a és a honlapon olvasható. Mûködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövõje érdekében! Segítõ közremûködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft. 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november KÖZÉLETI HÍREK Decemberi adózási határidõk December 13., hétfõ A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja-elõleget, a járulékokat: az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékot, a nyugdíjjárulékot, a fizetendõ tb-járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 10(20)% járulékot, az egyszeûsített foglalkoztatás napi 500/1000 Ft közterhét, a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat. A fenti befizetések bevalláspárjai kifizetõnél a 1008-as, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a 1008E, illetve egyéni vállalkozónál saját magáról a 1058-as számú bevallások. December 15., szerda: Az áfa-törvényben meghatározott, új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatást ad. December 1. és 20. között: Eddig lehet nyilatkozni az egyszerûsített vállalkozói adó(eva)körbe történõ be- és kilépésrõl. Ez a nyilatkozat szankció nélkül visszavonható december 20-ig, a határidõ azonban jogvesztõ, ezután még igazolási kérelemmel sem módosítható a választás. Az eva-alanyoknak lehetõségük van arra, hogy a járulékaikat a kötelezõnél magasabb, önként vállalt járulékalap után fizethessék, illetõleg a korábban vállalt magasabb járulékalap is visszacsökkenthetõ december 20-ig. December 20., hétfõ: Társaságiadó-elõleg befizetése, havi bevallók környezetvédelmi termékdíjának befizetése, játékadó befizetése és bevallása, a havi áfa befizetése és bevallása, a 1001-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1086-os számú bevallásának benyújtása, ideértve a más tagállamából történõ, személygépkocsinak nem minõsülõ, új közlekedési eszköz beszerzését is. A kettõs könyvvitelt vezetõ, belföldi illetõségû társaságiadó-alanynak és a külföldi vállalkozónak a társasági adó elõlegét az adóévi várható fizetendõ adó összegére ki kell egészítenie, ha az adóévet megelõzõ évben az árbevétele (nem egész évi mûködés esetén évesített összeg) nem haladta meg az 50 millió forintot. A társasági adó kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparûzési adóelõleg tekintetében is van feltöltési kötelezettsége, ugyanazokkal a szabályokkal. Az eva alanyának is feltöltési kötelezettséget kell teljesítenie, amelynek mértéke szintén a várható éves fizetendõ eva összege. December 31., péntek: Az adóévet megelõzõen december 31-ig lehet önkéntes választásról változásbejelentõ lapot benyújtani az áfa-körbõl kilépésrõl, vagy az alanyi mentesség választásáról, a könyvvezetési kötelezettség megváltozásáról. Az áfa-kört érintõ egyéb választásairól is eddig tehet az adózó bejelentést, ilyen lehet pl. az ingatlan-bérbeadási tevékenységre áfa-fizetõ státusz (és -levonási jog gyakorlásának) választása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága TÁJÉKOZTATÓ APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatósága 1132 Budapest, Váci út 48/c d 1438 Budapest, Pf. 510 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Észak-budapesti Igazgatósága 1139 Budapest, Teve u Budapest, Pf. 45 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Kelet-budapesti Igazgatósága 1144 Budapest, Gvadányi u Budapest, Pf. 512 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Dél-budapesti Igazgatósága 1096 Budapest, Haller u Budapest, Pf. 93 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Pest megyei Igazgatósága 1134 Budapest, Dózsa György út Budapest, Pf. 535 APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 6

7 2010. november SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Néhány gondolat és javaslat, az új Vezetéshez! Megfelelõ köszöntéssel kezdve, az önzetlenség alapján állva, minden betegséget kizárva harmonikus, eredményes munkát kívánok. Bár jó egyharmadával kevesebb, a reméljük, képviseletre választottak száma, az egyáltalán nem fog negatívan hatni, a pozitív cselekedetek, tettek és ezáltal az elõre haladás rovására. Segítse õket ebben a Mindenható Isten, s a magukba nézés. Szép, teljes szó a független. De nagyon nehéz, összetett és szinte teljesíthetetlen. Hiszen túlságosan elvont, szinte kifejezhetetlen. Különösen a mai kor többszörösen egoista légkörében, midõn az én, a pillanat, az egyre szûkebb látókör és a sokszoros külsõ be- és ráhatás ellensúlyozása, nagyon egyenes, egészséges, szilárd gerincet és abszolút definitív fõt kíván, sõt követel, a lélek erejével. Bízzunk benne, hogy e nemes tulajdonságok megvannak a jelenlegi vezetésben az egész, azt nagyon is igénylõ közösség javára. A függetlenség rendkívül teljes, kemény tartalmú, szinte alig teljesíthetõ. Csak egy, bizonyára mindenki által ismert, át és megélt példa. Önön magunktól sem vagyunk, lehetünk függetlenek. Például, eltervezem egyik napon tennivalóimnak folyamatát. Legtöbbször nem egy olyan közbejött esemény akadályozza, hogy a tervek sora csupán terv marad, esetleg újabb negatívumokkal tetézve. Arról nem is beszélve, hogy valahol egy szûkebb közösség (családi, baráti, ismerõsi, felettesi stb.) tagjai vagyunk, s ezeket el- és megkerülni csak kevesek magasrendû tulajdona. Ennek ellenére, a madáchi citátummal élve bízva bízzunk a legalább 70%-os csodában, önmagunk nyugtatásában. Minden embernek van, több-kevesebb önkontrollja. Ha azokat összetetten hasznosítja, eredményes lehet, esetleg folytatódhat a következõ négy év. Ennek ellenére ajánlatos lenne néhány, élemedett korú, tapasztalatokban gazdag, eddigi életében, megnyilvánulásaiban stabil tanácsadót megkérdezni idõnként, meglátásairól, javaslatairól, a mindennapokat illetõen. Magam szerénytelenség nélkül tapasztalom és elmondhatom, hogy a helyi újságban írottaknak és felszólalásaimban mondottaknak mindez ideig semmi visszhangja nem volt, sõt választ sem kaptam soha. Bízva abban, hogy veszik a fáradságot, mely nem lesz fárasztó, hogy elolvassák írásaimat, verseimet, s azokban megtalálnak minden alapot, a megkérdõjelezhetetlen VEZETÉS gyakorlatára. Például az január 3-án írott, Új év küszöbén címû versemben s a Polgármester-választás elé címû cikkemben. Olvassák megértõ, átélõ szeretettel. A könyvtárnak ajándékozott, 1947-tõl 2001-ig írott, a Heraldika Kiadónál megjelent verses könyvecskémet (melybõl a helyi elit egyet sem vett meg eddig) ajánlom intõ, tanító beszédként az iskoláknak, bár ez nem oly nagy formátumú, mint Kölcsey Ferenc intõ, tanító írása, unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz. Bízva abban, hogy a mostani elöljáróság pozitívabban áll majd személyemet illetõen is, mert 1980-tól mind mostanáig az elmúlt vezetés sor egyetlen pozitívummal nem járult hozzá, napjaim, infrastruktúrám alapjaihoz sem, holott adómat én is ugyanúgy sõt 73 éves koromig, jogtalanul befizettem, magas forintösszegben. Ennek ellenére egy 2 szálas villanyvezeték sem szolgál javamra, csak a 11-es petróleumlámpa, melynek gyakorlatát kívánom a régebbi kérelmem elutasítóira, persze harag nélkül, csak kellemes gyakorlat okáért. Füzetet lehetne teleírni, de a fentiek megszüntetése alapján, a következõ évekre eredményes ténykedést, egyetértést, haladást kíván, a lelkiismeret intésével, Isten segedelmével: Komjáthy Tivadar Tamás költõ, nemzeti közíró, nemzetõr ezredes, a Történelmi Vitézi rend tagja stb., stb. Szentmártonkáta november 5., délelõtt 8 órakor KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, KELE KÁROLYNÉ MOLNÁR ILONA gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, és utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család» «Köszönetet mondunk mindenkinek, akik KISS KÁLMÁN sírjánál megjelentek, virágot, koszorút helyeztek el, Róla megemlékeztek. Bene Béla és családja Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Nagymamánk, HARNOS RAFAELNÉ temetésén részvétet nyilvánítottak. Köszönettel unokái: Kati és Tündi» «Szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételét, akik Édesanyánkat, KAKUK ISTVÁNNÉ-t utolsó útjára elkísérték, és azoknak is, akik nem lehettek ott, de gyászunkban osztoztak. Hálás köszönettel: Gyermekei 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november KÖZÉLETI HÍREK A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Új lehetõségek a Teleházban! október 12-én Pilisszántón, az emagyarország Centrum által az emagyarország Program keretében, az etanácsadók részére szervezett szakmai továbbképzésen vehettem részt. A szakmai napon a budapesti és a Pest megyei etanácsadók gyûltek össze, ahol hasznos információkkal gazdagodtunk és mondtuk el észrevételeinket, illetve problémáinkat. Minden résztvevõnek a regisztráció elõtt el kellett döntenie, melyik délelõtti mûhelymunkára ül be, én a Pályázati kiírások -kal kapcsolatos vitafórumot választottam. Itt elmondhatta mindenki a saját a teleházában lévõ, sajátos dolgokat, kicserélhettük jó és kevésbé jó tapasztalatainkat. Az ott tanultak alapján szeretném a Tisztelt Lakosság figyelmét felhívni a következõ, teleházi szolgáltatásokra. Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton a lakosok számára könnyen elérhetõ, állandóan rendelkezésre álló, szakértõi segítséget biztosít. Az emagyarország Pontok hálózata teszi lehetõvé az internetelérést, fõként a kevésbé vagy egyáltalán nem ellátott területeken. A lakosság számítógép-, internetismerettel nem rendelkezõ részének lehetõség a felzárkózásra, ha helyi, közösségi hozzáférési pont, pontokon, szakértõi segítséggel ismerheti meg az internetet és kezdheti el kihasználni a benne rejlõ lehetõségeket. Az etanácsadó olyan ember, aki népszerûsíti az elektronikus közszolgáltatásokat, segít az elektronikus ügyintézésben, proaktív segítséget nyújt a hozzá fordulóknak (álláskeresés, távmunka, szakképzés ), továbbadja megszerzett és bõvülõ ismereteit (számítógépes és internetes alapismeretek, levelezés, online szolgáltatások, szabadidõ hasznos eltöltése). Segíti a helyben maradást, építi a helyi közösséget. Éljenek a lehetõségekkel, ingyenes szakértõi segítséggel. Várom a lakosságot a Szabó Magda Községi Könyvtár és TELEHÁZBA! Nyitva tartás: Hétfõn 13-tól 20 óráig Kedden 13-tól 18 óráig Csütörtökön 10-tõl 12 óráig; 13-tól 18 óráig Pénteken Szombaton 10-tõl 12 óráig; 13-tól 18 óráig 13-tól 18 óráig Molnár Alexandra 40 éves a szentmártonkátai Magvetõ Klub október 16-án a szentmártonkátai Szabó Magda Községi Könyvtár épületében tartotta születésnapi megemlékezését a Tápió-mente egyik legrégebbi civil szervezete: az 1970-ben alakult mártonkátai Magvetõ Klub. Ebbõl az alkalomból jelent meg Kissné Pásztor Éva alapító klubvezetõ szerkesztésében az a 127 oldalas kiadvány, mely tartalmazza ennek a példamutató közösségnek a krónikáját. Lapozzunk bele a fekete-fehér és színes felvételekkel illusztrált, minden téren példás és jól szerkesztett, a Pest Megyei Önkormányzat támogatásával létrejött könyvecskébe. Néhány mondat a klubvezetõ által jegyzett elõszóból: Sokunknak ez volt a második otthona, itt töltöttük el szabadidõnk azon részét, amikor valami jó szórakozásra, mûvelõdésre vágytunk, esetleg egy jó beszélgetés után megnyugodva, feltöltõdve indultunk neki a következõ hétköznapoknak. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk magunkról, hogy az ország (egyik) legrégebben mûködõ közössége vagyunk, akiket nem tépázott meg sem politikai, sem gazdasági vihar, hiszen jóban-rosszban kitartottunk egymás mellett. A klubéleten keresztül sok értékes embert, A Magvetõ Klub 40. évfordulóján Kissné Pásztor Éva klubvezetõ köszöntötte a megjelenteket köztük írókat, költõket, zenészeket ismerhettünk meg az elmúlt években, akiknek remélhetõleg a mi kis közösségünk is megtetszett, és máig emlékeznek ránk 8

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ürögdi Ferenc MINDEN ADVENT Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Hagyományainkhoz híven az idei évben immár 13. alkalommal került megrendezésre a nagy érdeklõdésre

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület

Részletesebben

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM!

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! Kedves Szülők, Nagyszülők, Érdeklődők! Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata INGYENES gyermek-elsősegélynyújtó

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

ÚJSÁG. Az ünnepi műsort az Arany János Általános Iskola tanulói adják. Az ünnepséget felvonulás és koszorúzás követi a Szent Márton-emlékparkban.

ÚJSÁG. Az ünnepi műsort az Arany János Általános Iskola tanulói adják. Az ünnepséget felvonulás és koszorúzás követi a Szent Márton-emlékparkban. SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR ÚJSÁG MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 163.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ XXIV. évfolyam Ünnepi melléklet Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata MEGHÍVÓ Ismét magyar lett a magyar, A síkra

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Idén több mint 2000 csomagot osztott szét a gyömrői Mikulás

Idén több mint 2000 csomagot osztott szét a gyömrői Mikulás Idén több mint 2000 csomagot osztott szét a gyömrői Mikulás Napjainkban már-már természetessé vált a Mikulás alakja és az ajándékozás hagyománya. Minden nép és kultúra más és más motívumokkal díszítette

Részletesebben