Tisztelt Lakosság! november XX. évfolyam, 11. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! 2010. november XX. évfolyam, 11. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2010. november XX. évfolyam, 11. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ szeretettel meghív mindenkit a november 26-án, pénteken 18 órakor kezdõdõ JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYÉRE, melynek célja a település belvíz- és talajvízproblémáinak rendezése, a teljes bevétel ráfordításával. Helye: Az Arany János Általános Iskola tornaterme Program: 1. Fodor Zoltán polgármester nyitóbeszéde 2. Tápiómente Néptáncegyüttes 3. Óvodások fellépése 4. A Székely József Református Iskola mûsora 5. Az Arany János Általános Iskola mûsora 6. Skoda Norbert elektromos gitárszóló 7. Divatbemutató 8. Vendég elõadók mûsora, melynek keretén belül fellép: Szabó Roland és táncpartnere, Tabak Ági A falunapon sikert aratott Jessy Mucky Belépõ- és támogatójegyek az alábbi helyeken vásárolhatók: Óvoda (Tóthné Turóczi Zsuzsanna, Mikusné Antalicz Veronika) Arany János Általános Iskola (Kerek Mária, Végh Andrea) Bartucz Zoltán (Sláger ABC) Skoda Diszkont, ABC Császár István (zöldséges) Szabó László (állateledelbolt) A mûsor kezdete elõtt a helyszínen is vásárolhatók jegyek. Támogatójegyek: 500 Ft Felnõttbelépõ: 1000 Ft Diák-, nyugdíjasbelépõ: 500 Ft FOGJUNK ÖSSZE, S TEGYÜNK EGYÜTT SZENTMÁRTONKÁTÁÉRT! Tisztelt Lakosság! Az október 18-ai alakuló ülést követõen, október 28-án megtartotta képviselõ-testületünk az elsõ rendes ülését, megkezdõdött az érdemi munka. Az alpolgármester személyével kapcsolatban, illetve a bizottságok szerkezetének kialakításakor a testületi tagok többsége nem támogatta javaslatomat. (A korábbi hagyományoknak megfelelõen a választáson legtöbb szavazatot kapott képviselõt javasoltam az alpolgármesteri feladatok ellátására, illetve a korábbi öt bizottság helyett kevesebb kettõ, maximum három bizottság létrehozását szorgalmaztam, és a bizottságok összetételét tekintve is más nézeten voltam.) Bízom benne, hogy mindezek ellenére tudunk eredményes közös munkát végezni, hiszen a település fejlõdéséért most erre van szükség, ezt kívánja a település érdeke. A testületi tagok listáját, továbbá a bizottságok összetételét tájékoztatásként megtalálja lapunkban. Minden képviselõ biztosította a többieket, hogy községünk fejlesztéséért tevékenykedve, összefogva fog dolgozni. Remélem, kitart ez a lendület és hozzáállás a teljes ciklus ideje alatt. A Lakosság hiteles tájékoztatásának fejlesztése érdekében az alakuló ülésen felajánlottam saját videokamerámat önkormányzati használatra. Az október 28-ai ülésrõl már videofelvétel készült, s jelenleg folyamatban van az önkormányzati honlapon történõ megjelenítés technikai feltételeinek kialakítása. Így az érdeklõdõk, ha nem tudnak eljönni a bárki által megtekinthetõ és látogatható, nyílt ülésekre, bármikor az interneten tájékozódhatnak, visszanézhetik az üléseket. A képviselõ-testület döntést hozott a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Adománygyûjtést szervezünk a korábbi kezdeményezésünk, a Felsõzsolca környéki árvízkárosultak támogatásának mintájára. Továbbá egy kulturális rendezvény megszervezésérõl is határoztunk saját és meghívott elõadókkal, a helyi belvízproblémák enyhítését kitûzve célul. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Kérem, akinek van módja és lehetõsége, támogassa e nemes célokat és nehéz helyzetbe jutott embertársait. Elõre is köszönöm. A kinti orvosi rendelõvel kapcsolatban sokan érdeklõdtek, ezért tájékoztatásul közlöm, hogy a belsõ takarítási munkálatok és a berendezés, bútorzat visszatelepítése van éppen folyamatban, illetõleg az ÉMÁSZ-ra várunk, hogy a villamoshálózat betáplálását visszakösse a tetõtartóra. Ezeket követõen azonnal át fogjuk adni a rendelõt a háziorvosi körzetbe tartozó lakosok részére. Türelmüket ezúton is köszönöm. Az új képviselõ-testület egy bejárás keretében felmérte az önkormányzat intézményeinek, épületeinek helyzetét, állagát és néhány, a belvíz által leginkább sújtott területet. Így a testület régi és új tagjai a jövõ évi költségvetés tárgyalásakor már reálisabban és racionálisabban tudnak dönteni, támogatni egy-egy beruházást, felújítást vagy eldönteni azok prioritási sorrendjét. A Székely József Református Általános Iskola azon tanulóinak és tanárainak szeretném megköszönni igyekezetét és munkáját, akik részt vettek községünk október 23-i mûsorának elkészítésében. Továbbá köszönöm az óvodakonyha és a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak is a munkáját, akik hozzájárultak fenti rendezvényünk lebonyolításához. Az ünnepi mûsort követõen a Református Temetõben Kiss Kálmánnak, az 56-os forradalomban hõsi halált halt szentmártonkátai fiatalembernek a sírját megemlékezés keretében a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság. Az avatáson Dr. Gedai István, községünk díszpolgára, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság alelnöke mondott méltató beszédet, és ismertette a bizottság döntését. A rendezvény zárásaként a hivatal melletti parkban, a kopjafánál hagyományos koszorúzásunkat tartottuk meg. Október 16-án ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Magvetõ Klub, amely több évtizedes kulturális és irodalmi tevékenysége mellett közösségépítõ, -formáló hatásával is igazolta fennmaradásának létjogosultságát. Köszönet illeti Kissné Pásztor Évának a klub irányítása során végzett több évtizedes, fáradhatatlan munkáját, s kívánok a jövõbeni tevékenységéhez is sok sikert és jó egészséget. Szintén október 16-án került megrendezésre a Tápiómenti Mozgássérültek Egyesületének programja. A TÁME vezetõje, Török Imre irányításával az esélyegyenlõség jegyében szervezett, nagyszabású rendezvénynek a nagykátai Sportcsarnok adott otthont. A nagy érdeklõdésre számot tartó eseményen változatos programok, bemutatók, meghívott vendégek emelték az esemény színvonalát. Jó volt látni azt az összetartást, összefogást, amely napjainkban oly ritka. További munkájukhoz jó egészséget és kitartást kívánok! E nap estéjére szervezte a Napköziotthonos Óvoda közössége a már többéves hagyománnyal bíró óvodabálját. Az új képviselõ-testület tagjai is részt vettek a jó hangulatú, hajnalig tartó rendezvényen. Köszönjük a meghívást és a szervezõk lelkiismeretes munkáját. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a október 28-án hozott testületi határozatokról TESTÜLETI TAGOK: Fodor Zoltán polgármester, Baranyi Julianna, Bartucz Zoltán, dr. Hajnal Károly, Kele Sándorné, Lesti Bertalan, Povázson László, Skoda Ferenc, dr. Urbán Viktor Szerkesztõség 160/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) Bata József, Tápiószecsõ polgármesterének kérelmére, hozzájárul ahhoz, hogy dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Tápiószecsõ nagyközségben november 1-jétõl december 31-ig, heti kettõ alkalommal, szerdai és pénteki napokon, megbízott jegyzõi feladatokat ellásson. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 161/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a bizottságaiba az alábbi személyeket választja meg. Jogi és Ügyrendi Bizottság Dr. Urbán Viktor elnök Dr. Hajnal Károly Külsõs tag: Dr. Gál János Pénzügyi Bizottság Povázson László elnök Kele Sándorné Külsõs tag: Srajber Nikolett Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Baranyi Julianna elnök Bartucz Zoltán Külsõs tag: Hajnal Ernõ Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság Kele Sándorné elnök Povázson László Külsõs tag: Kerek Mária Szociális és Egészségügyi Bizottság Dr. Hajnal Károly elnök Lesti Bertalan Külsõs tag: Sasvári Zoltán 2

3 2010. november SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2.) Felkéri a jegyzõt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester, dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 162/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a községben a hó eltolására felkéri a Pénzügyi Bizottságot és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a végsõ vállalási árban egyezzen meg a vállalkozókkal. 2.) A megegyezést követõen felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerzõdés aláírására. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 163/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a MOL kérelmét a Szentmártonkáta 0454/6. helyrajzi számú út zúzottköves terítésére. Felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a helyszínen vizsgálja meg, melyik földútról van szó, valamint tájékozódjanak arról, hogy tervez-e a részvénytársaság hasonló útmegerõsítést. A képviselõ-testület a döntését november 25-i ülésén hozza meg. Határidõ: november 25., felelõs: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 164/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Leader-programban a HAJT-A csapat egyesülethez a vállalkozók képviseletében delegált Gulyás Zoltán lemondó nyilatkozatának leadása esetében Skoda Ferencet delegálja. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 165/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a évi közmeghallgatást december 8-án (szerda) órai kezdettel tartja meg. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 166/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) A helyi önkormányzatokról szóló, LXV. törvény 92. (6) bekezdése alapján jóváhagyja az önkormányzat évi belsõ ellenõrzési tervét. 2.) A belsõ ellenõrzési terv e határozat mellékletét képezi. 3.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: folyamatos, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 167/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Bacsó Béla út déli szakaszától keletre esõ, Szentmártonkáta, 0172/1. hrsz. és 0174/2. hrsz.-ok közötti területet érintõ rendezési terv módosítását, és a kapcsolódó utak kiszabályozását. Jóváhagyja a 02-02/2010. számú területkimutatás és változtatási vázrajznak megfelelõen a rendezési terv módosítását, és a 0172/1. hrsz.-ú és 0174/2. hrsz.-ú út, illetve összekötõ út 12 méter szélességben történõ kialakítását. 2.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 168/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Szentmártonkáta, Székely József Református Általános Iskola Szülõi Munkaközösségének kérelmét, mely szerint az iskolát beválogatták a TV2 Nagy vagy címû, játékos sportvetélkedõjébe, és anyagi támogatást kérnek az önkormányzattól. 2.) A gyakorlásra a képviselõ-testület az Arany János Általános Iskola tornatermét biztosítja, az igazgatónõvel történõ egyeztetés szerint. 3.) A támogatás mértékét, számla alapján, maximum Ft Ft-ban határozza meg, a református iskola igazgatónõjével történõ egyeztetés szerint. A pénzösszeget az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. 4.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 169/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a vörösiszap károsultjai részére adománygyûjtést szervez. 2.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 170/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) Szentmártonkáta belvízvédelmi feladatainak megoldását támogató rendezvényt szervez, támogató jegyek árusításával. A rendezvény megszervezésére az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot bízza meg. Határidõ: azonnal, felelõs: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 171/2010. (X. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a belvíz sújtotta problémás területeket a községben járja be. Határidõ: azonnal, felelõs: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Összeállította: Fodor Zoltán polgármester 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FELHÍVÁS! Szentmártonkáta Önkormányzat, Önkormányzat Képviselõ-testülete adománygyûjtést szervez a vörösiszap károsultjai megsegítésére. A gyûjtés november 30-ig tart. Minden adományt örömmel fogadunk (tartós élelmiszer, bútor, edények stb.), amire ilyen esetben szükség van. Kérjük, hogy ruhanemût ne hozzanak. Gyûjtõhely: Polgármesteri Hivatal, Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/b (Gór Évánál) Amennyiben a beszállítás gondot okoz, abban az esetben kérjük, hívja fel a 06 (29) es telefonszámot vagy jelezze Gór Évánál, és mi elmegyünk érte a megadott címre. Lehetõség szerint, kérjük az adományokat becsomagolni és feliratozni, hogy mi van benne, pl.: konzerv. Köszönjük az önzetlen felajánlást! Képviselõ-testület Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület október 28-i ülésén úgy döntött, hogy településünkön a vörösiszap károsultjainak megsegítésére adománygyûjtést, míg a helyi belvízkárok enyhítésére jótékonysági rendezvényt szervez. Ez utóbbival az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot bízta meg a testület. A bizottság megszervezte az elõadást, és ezúton is hívunk minden kedves lakost, érdeklõdõt, hogy jelenlétével tisztelje meg és támogassa a jótékonysági rendezvényt. * * * November 4-én látogatást tettünk (polgármester úr és néhány képviselõ: Skoda Ferenc, Povázson László, Bartucz Zoltán, Baranyi Julianna és jómagam) az intézményekben. Végignéztük azokat a területeket, ahol nagyobb felújításra, karbantartásra volna szükség, hogy a költségvetés tervezésekor ezeket számba tudjuk venni. Õszintén el kell azonban mondani, a látottak jó részét már észleltük évekkel ezelõtt is, de olyan mértékûek ezek a felújítások, hogy megvalósításukat sajnos önerõbõl nem tudjuk megoldani. Ilyenek például a Battha S. úti iskola tetõzetének, nyílászáróinak cseréje, valamint a könyvtár emeleti részének felújítása, fûtésének megoldása, esetleges tetõcseréje. Várjuk tehát az ilyen irányú, megfelelõ pályázatokat. Vannak azonban olyan területek, amelyeket önerõbõl, kisebb ráfordítással vagy ésszerû összefogással megvalósíthatunk. Ezeket fontossági sorrend kialakításával mielõbb szorgalmazni kell. Megnyugtató, hogy minden intézmény élén olyan vezetõ áll, aki fontosnak tartja intézménye fejlõdését, igyekszik a problémákat a saját lehetõségein belül megoldani vagy legalább is megoldást keresni, és a szûkös anyagi keretek között partnerként együttmûködik az önkormányzattal. * * * Ünnepi Istentiszteleten vehettünk részt november 7-én a Református Templomban, ahol Vizi Zsuzsanna lelkipásztor köszöntötte a 25, 50 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplõ párokat. Megható és bensõséges pillanatnak lehettünk tanúi, amikor az ünnepeltek, kéz a kézben, ismételten fogadalmat tettek egymásnak, megerõsítve ezzel egykori elhatározásukat, hogy hûséges segítõtársai lesznek egymásnak. Gratulálunk együtt eltöltött éveikhez, különösen az 50 és 60 évhez, ami példaértékû. Kívánjuk, hogy sok boldog évet töltsenek még el együtt egészségben, békességben. * * * A napokban minden házhoz eljutott, így kézbe vehettek a lakosok egy Leader-kiadványt. E kiadvány Szentmártonkáta településfüzete, melyben lehetõséget kaptunk arra, hogy bemutassuk településünk LEADER-programhoz, az európai uniós és hazai forrású pályázatokhoz való kötõdését, valamint, hogy mit kaptunk ezektõl a programoktól, volt-e hatása a település fejlesztésére, hogyan éltünk a lehetõségekkel, s ezzel kapcsolatban milyen jövõbeli esélyeket látunk. A tartalmi részt még júliusban én készítettem el, ezért az aláírás és beosztás is a nyári idõpontnak megfelelõ. * * * Az elkövetkezendõ idõszakban is szeretnék fogadóóráimmal a lakosság szolgálatába állni, úgy is mint képviselõ, s úgy is mint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. Ilyen témájú és egyéb problémáikkal is keressenek bizalommal. A fogadóóra idõpontja minden második hónap elsõ hétfõje, 16.30, melyet januártól kezdek. Legközelebbi fogadóóra idõpontja január 3. Várom az érdeklõdõ lakosokat. Kele Sándorné képviselõ, az oktatási bizottság elnöke Tisztelt Lakosság! Ezúton értesítem Önöket, hogy 2011 januárjától, minden második hónap elsõ hétfõjén tól fogadóórát tartok. Kérem, hogy problémáikkal, javaslataikkal keressenek meg. Skoda Ferenc alpolgármester 4

5 2010. november SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Tisztelt Ebtartó! Amennyiben kutyája még nem kapta meg ebben az évben az évenkénti kötelezõ, veszettség elleni oltást, kérem, jelentkezzen be állatorvosánál idõpont-egyeztetés miatt. Dr. Kapp Péter: 06 (30) vagy 06 (20) Dr. Grónás Tibor: 06 (30) Állatorvosi Rendelõ, Tápiószecsõ, Munkácsy utca 17. Rendelés: hétfõn és csütörtökön 17-tõl 18 óráig, más idõpontban telefonos idõpont-egyeztetés szükséges. Az oltás minden három hónapos kort betöltött eb részére kötelezõ! Az elõzõ lapszámban bõvebben foglalkoztunk a mûanyaghulladékokkal. Ebben a lapszámban papírhulladékokkal kapcsolatos, hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! A papír természetes eredetû, viszonylag gyorsan lebomló anyag, ezért környezetbarátnak tekinthetõ. Gyártása azonban jelentõs vízszennyezéssel jár, alapanyagához sok fát kell kivágni. A papír krónikája Az ember a kezdetek óta igyekszik lejegyezni a vele történteket: az õskorban sziklára, az ókorban papiruszra vagy az állatok bõrére és drága selyemre írtak. A múlt századtól kezdve az új eljárások, a csökkenõ költségek és a fejlõdõ gazdaság lehetõvé tették a papír használatának elterjedését. Napjainkban már több mint 450 papírfajta kerül forgalomba, a papír zsebkendõtõl a fotópapírig. A papír és a környezet A papírgyártás évtizedekig, sõt évszázadokig éreztetheti káros hatásait. A környezetterhelés legszembetûnõbb következménye az erdõk megfogyatkozása, állapotuk romlása. 1 tonna papír elõállításához legalább 2-3,5 tonna fát vágnak ki! A papíripar termékei elõállításához bármely más iparágnál több vizet használ fel. Az alapos fehérítés és mosás miatt az irodai papír igényli a legtöbb vizet. A papírgyárakból rengeteg vegyi anyagot engednek a folyókba, ezáltal mérgezik a vizet és így az élõlényeket is. Ezért kiemelkedõen fontos, hogy a keletkezõ papírhulladékokat szelektíven gyûjtsük, azért, hogy újra termék válhasson belõle. Mit és hogyan gyûjtsünk? Szelektív gyûjtõszigetek kékszínû konténereibe a következõ hulladékok helyezhetõek el: fekete-fehér és színes újság kartondoboz használt füzet élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdobozai csomagolópapír irodai papír Az oltás elmulasztása a tulajdonos szabálysértését vonja maga után! Amennyiben az eb oltását más állatorvossal végeztette el, úgy minden esetben be kell jelentenie és regisztráltatnia az oltás tényét, az oltási könyv bemutatásával a Polgármesteri Hivatalban (Reichert Ernõnénél)! A Polgármesteri Hivatal elõtt PÓTOLTÁS lesz november 20-án, szombaton délelõtt 9-tõl 10 óráig, ahol az oltás szintén elvégeztethetõ, illetve regisztráltatható. Dr. Kapp Péter Dr. Grónás Tibor Helyes elhelyezés Ahhoz, hogy a papírhulladékok újrahasznosíthatóak legyenek, tisztán, szennyezõdésektõl és egyéb tartozékoktól mentesen (pl. kapocs, spirál, mûanyag borító, ragasztószalag, madzag), a kartondobozt laposra hajtogatva kell elhelyezni a konténerbe! A következõ hulladékok nem helyezhetõek el a gyûjtõszigeten: használt papír zsebkendõ és -szalvéta, fényes-fóliázott papír, faxpapír, mûanyag füzetborító, cellux, celofán, hentesáruhoz használt papír-mûanyag fólia, matrica, indigós papír ezek háztartási vegyes hulladékkal gyûjtendõk. Papírhulladékból termék Miután a papírhulladékokat elhelyeztük a megfelelõ gyûjtõkonténerbe, begyûjtésre, majd elszállításra kerülnek a ceglédi válogatómûbe, elõkezelés (utóválogatás, bálázás) céljából. A papírhulladékok termékké válásának útjáról egy késõbbi lapszámunkban olvashatnak! A papírhulladékokból újrahasznosítás után sok hasznos, mindennapi életünkben is használatos termék készülhet, melyek közül csak néhányat említünk: papírbútor, füzet, kéztörlõ, kartondoboz, tojástartó, újságpapír, géppapír További szelektív hulladékokból készült termékek a honlapon tekinthetõek meg! A házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentmártonkátán az alábbiak szerint alakul a házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje: november 17. és december 22. Mit gyûjtsünk, hogyan gyûjtsük? színes és víztiszta (színtelen) PET-jelzésû palack mûanyag kupak Sárga színû, ÖKOVÍZ -es zsákban, kiöblítve, laposra taposva! A házhoz menõ szelektív gyûjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az (53) ös telefonszámot! További, szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos, hasznos információ a és a honlapon olvasható. Mûködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövõje érdekében! Segítõ közremûködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft. 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november KÖZÉLETI HÍREK Decemberi adózási határidõk December 13., hétfõ A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja-elõleget, a járulékokat: az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékot, a nyugdíjjárulékot, a fizetendõ tb-járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 10(20)% járulékot, az egyszeûsített foglalkoztatás napi 500/1000 Ft közterhét, a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat. A fenti befizetések bevalláspárjai kifizetõnél a 1008-as, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a 1008E, illetve egyéni vállalkozónál saját magáról a 1058-as számú bevallások. December 15., szerda: Az áfa-törvényben meghatározott, új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatást ad. December 1. és 20. között: Eddig lehet nyilatkozni az egyszerûsített vállalkozói adó(eva)körbe történõ be- és kilépésrõl. Ez a nyilatkozat szankció nélkül visszavonható december 20-ig, a határidõ azonban jogvesztõ, ezután még igazolási kérelemmel sem módosítható a választás. Az eva-alanyoknak lehetõségük van arra, hogy a járulékaikat a kötelezõnél magasabb, önként vállalt járulékalap után fizethessék, illetõleg a korábban vállalt magasabb járulékalap is visszacsökkenthetõ december 20-ig. December 20., hétfõ: Társaságiadó-elõleg befizetése, havi bevallók környezetvédelmi termékdíjának befizetése, játékadó befizetése és bevallása, a havi áfa befizetése és bevallása, a 1001-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1086-os számú bevallásának benyújtása, ideértve a más tagállamából történõ, személygépkocsinak nem minõsülõ, új közlekedési eszköz beszerzését is. A kettõs könyvvitelt vezetõ, belföldi illetõségû társaságiadó-alanynak és a külföldi vállalkozónak a társasági adó elõlegét az adóévi várható fizetendõ adó összegére ki kell egészítenie, ha az adóévet megelõzõ évben az árbevétele (nem egész évi mûködés esetén évesített összeg) nem haladta meg az 50 millió forintot. A társasági adó kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparûzési adóelõleg tekintetében is van feltöltési kötelezettsége, ugyanazokkal a szabályokkal. Az eva alanyának is feltöltési kötelezettséget kell teljesítenie, amelynek mértéke szintén a várható éves fizetendõ eva összege. December 31., péntek: Az adóévet megelõzõen december 31-ig lehet önkéntes választásról változásbejelentõ lapot benyújtani az áfa-körbõl kilépésrõl, vagy az alanyi mentesség választásáról, a könyvvezetési kötelezettség megváltozásáról. Az áfa-kört érintõ egyéb választásairól is eddig tehet az adózó bejelentést, ilyen lehet pl. az ingatlan-bérbeadási tevékenységre áfa-fizetõ státusz (és -levonási jog gyakorlásának) választása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága TÁJÉKOZTATÓ APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatósága 1132 Budapest, Váci út 48/c d 1438 Budapest, Pf. 510 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Észak-budapesti Igazgatósága 1139 Budapest, Teve u Budapest, Pf. 45 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Kelet-budapesti Igazgatósága 1144 Budapest, Gvadányi u Budapest, Pf. 512 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Dél-budapesti Igazgatósága 1096 Budapest, Haller u Budapest, Pf. 93 APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Pest megyei Igazgatósága 1134 Budapest, Dózsa György út Budapest, Pf. 535 APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 6

7 2010. november SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Néhány gondolat és javaslat, az új Vezetéshez! Megfelelõ köszöntéssel kezdve, az önzetlenség alapján állva, minden betegséget kizárva harmonikus, eredményes munkát kívánok. Bár jó egyharmadával kevesebb, a reméljük, képviseletre választottak száma, az egyáltalán nem fog negatívan hatni, a pozitív cselekedetek, tettek és ezáltal az elõre haladás rovására. Segítse õket ebben a Mindenható Isten, s a magukba nézés. Szép, teljes szó a független. De nagyon nehéz, összetett és szinte teljesíthetetlen. Hiszen túlságosan elvont, szinte kifejezhetetlen. Különösen a mai kor többszörösen egoista légkörében, midõn az én, a pillanat, az egyre szûkebb látókör és a sokszoros külsõ be- és ráhatás ellensúlyozása, nagyon egyenes, egészséges, szilárd gerincet és abszolút definitív fõt kíván, sõt követel, a lélek erejével. Bízzunk benne, hogy e nemes tulajdonságok megvannak a jelenlegi vezetésben az egész, azt nagyon is igénylõ közösség javára. A függetlenség rendkívül teljes, kemény tartalmú, szinte alig teljesíthetõ. Csak egy, bizonyára mindenki által ismert, át és megélt példa. Önön magunktól sem vagyunk, lehetünk függetlenek. Például, eltervezem egyik napon tennivalóimnak folyamatát. Legtöbbször nem egy olyan közbejött esemény akadályozza, hogy a tervek sora csupán terv marad, esetleg újabb negatívumokkal tetézve. Arról nem is beszélve, hogy valahol egy szûkebb közösség (családi, baráti, ismerõsi, felettesi stb.) tagjai vagyunk, s ezeket el- és megkerülni csak kevesek magasrendû tulajdona. Ennek ellenére, a madáchi citátummal élve bízva bízzunk a legalább 70%-os csodában, önmagunk nyugtatásában. Minden embernek van, több-kevesebb önkontrollja. Ha azokat összetetten hasznosítja, eredményes lehet, esetleg folytatódhat a következõ négy év. Ennek ellenére ajánlatos lenne néhány, élemedett korú, tapasztalatokban gazdag, eddigi életében, megnyilvánulásaiban stabil tanácsadót megkérdezni idõnként, meglátásairól, javaslatairól, a mindennapokat illetõen. Magam szerénytelenség nélkül tapasztalom és elmondhatom, hogy a helyi újságban írottaknak és felszólalásaimban mondottaknak mindez ideig semmi visszhangja nem volt, sõt választ sem kaptam soha. Bízva abban, hogy veszik a fáradságot, mely nem lesz fárasztó, hogy elolvassák írásaimat, verseimet, s azokban megtalálnak minden alapot, a megkérdõjelezhetetlen VEZETÉS gyakorlatára. Például az január 3-án írott, Új év küszöbén címû versemben s a Polgármester-választás elé címû cikkemben. Olvassák megértõ, átélõ szeretettel. A könyvtárnak ajándékozott, 1947-tõl 2001-ig írott, a Heraldika Kiadónál megjelent verses könyvecskémet (melybõl a helyi elit egyet sem vett meg eddig) ajánlom intõ, tanító beszédként az iskoláknak, bár ez nem oly nagy formátumú, mint Kölcsey Ferenc intõ, tanító írása, unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz. Bízva abban, hogy a mostani elöljáróság pozitívabban áll majd személyemet illetõen is, mert 1980-tól mind mostanáig az elmúlt vezetés sor egyetlen pozitívummal nem járult hozzá, napjaim, infrastruktúrám alapjaihoz sem, holott adómat én is ugyanúgy sõt 73 éves koromig, jogtalanul befizettem, magas forintösszegben. Ennek ellenére egy 2 szálas villanyvezeték sem szolgál javamra, csak a 11-es petróleumlámpa, melynek gyakorlatát kívánom a régebbi kérelmem elutasítóira, persze harag nélkül, csak kellemes gyakorlat okáért. Füzetet lehetne teleírni, de a fentiek megszüntetése alapján, a következõ évekre eredményes ténykedést, egyetértést, haladást kíván, a lelkiismeret intésével, Isten segedelmével: Komjáthy Tivadar Tamás költõ, nemzeti közíró, nemzetõr ezredes, a Történelmi Vitézi rend tagja stb., stb. Szentmártonkáta november 5., délelõtt 8 órakor KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, KELE KÁROLYNÉ MOLNÁR ILONA gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, és utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család» «Köszönetet mondunk mindenkinek, akik KISS KÁLMÁN sírjánál megjelentek, virágot, koszorút helyeztek el, Róla megemlékeztek. Bene Béla és családja Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Nagymamánk, HARNOS RAFAELNÉ temetésén részvétet nyilvánítottak. Köszönettel unokái: Kati és Tündi» «Szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételét, akik Édesanyánkat, KAKUK ISTVÁNNÉ-t utolsó útjára elkísérték, és azoknak is, akik nem lehettek ott, de gyászunkban osztoztak. Hálás köszönettel: Gyermekei 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG november KÖZÉLETI HÍREK A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Új lehetõségek a Teleházban! október 12-én Pilisszántón, az emagyarország Centrum által az emagyarország Program keretében, az etanácsadók részére szervezett szakmai továbbképzésen vehettem részt. A szakmai napon a budapesti és a Pest megyei etanácsadók gyûltek össze, ahol hasznos információkkal gazdagodtunk és mondtuk el észrevételeinket, illetve problémáinkat. Minden résztvevõnek a regisztráció elõtt el kellett döntenie, melyik délelõtti mûhelymunkára ül be, én a Pályázati kiírások -kal kapcsolatos vitafórumot választottam. Itt elmondhatta mindenki a saját a teleházában lévõ, sajátos dolgokat, kicserélhettük jó és kevésbé jó tapasztalatainkat. Az ott tanultak alapján szeretném a Tisztelt Lakosság figyelmét felhívni a következõ, teleházi szolgáltatásokra. Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton a lakosok számára könnyen elérhetõ, állandóan rendelkezésre álló, szakértõi segítséget biztosít. Az emagyarország Pontok hálózata teszi lehetõvé az internetelérést, fõként a kevésbé vagy egyáltalán nem ellátott területeken. A lakosság számítógép-, internetismerettel nem rendelkezõ részének lehetõség a felzárkózásra, ha helyi, közösségi hozzáférési pont, pontokon, szakértõi segítséggel ismerheti meg az internetet és kezdheti el kihasználni a benne rejlõ lehetõségeket. Az etanácsadó olyan ember, aki népszerûsíti az elektronikus közszolgáltatásokat, segít az elektronikus ügyintézésben, proaktív segítséget nyújt a hozzá fordulóknak (álláskeresés, távmunka, szakképzés ), továbbadja megszerzett és bõvülõ ismereteit (számítógépes és internetes alapismeretek, levelezés, online szolgáltatások, szabadidõ hasznos eltöltése). Segíti a helyben maradást, építi a helyi közösséget. Éljenek a lehetõségekkel, ingyenes szakértõi segítséggel. Várom a lakosságot a Szabó Magda Községi Könyvtár és TELEHÁZBA! Nyitva tartás: Hétfõn 13-tól 20 óráig Kedden 13-tól 18 óráig Csütörtökön 10-tõl 12 óráig; 13-tól 18 óráig Pénteken Szombaton 10-tõl 12 óráig; 13-tól 18 óráig 13-tól 18 óráig Molnár Alexandra 40 éves a szentmártonkátai Magvetõ Klub október 16-án a szentmártonkátai Szabó Magda Községi Könyvtár épületében tartotta születésnapi megemlékezését a Tápió-mente egyik legrégebbi civil szervezete: az 1970-ben alakult mártonkátai Magvetõ Klub. Ebbõl az alkalomból jelent meg Kissné Pásztor Éva alapító klubvezetõ szerkesztésében az a 127 oldalas kiadvány, mely tartalmazza ennek a példamutató közösségnek a krónikáját. Lapozzunk bele a fekete-fehér és színes felvételekkel illusztrált, minden téren példás és jól szerkesztett, a Pest Megyei Önkormányzat támogatásával létrejött könyvecskébe. Néhány mondat a klubvezetõ által jegyzett elõszóból: Sokunknak ez volt a második otthona, itt töltöttük el szabadidõnk azon részét, amikor valami jó szórakozásra, mûvelõdésre vágytunk, esetleg egy jó beszélgetés után megnyugodva, feltöltõdve indultunk neki a következõ hétköznapoknak. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk magunkról, hogy az ország (egyik) legrégebben mûködõ közössége vagyunk, akiket nem tépázott meg sem politikai, sem gazdasági vihar, hiszen jóban-rosszban kitartottunk egymás mellett. A klubéleten keresztül sok értékes embert, A Magvetõ Klub 40. évfordulóján Kissné Pásztor Éva klubvezetõ köszöntötte a megjelenteket köztük írókat, költõket, zenészeket ismerhettünk meg az elmúlt években, akiknek remélhetõleg a mi kis közösségünk is megtetszett, és máig emlékeznek ránk 8

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

199/2013.(X.30.) számú határozat

199/2013.(X.30.) számú határozat Tárgy: Napirend elfogadása 199/2013.(X.30.) számú határozat 1) Pest Megyei Könyvtár ajánlata könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 2) A 2014. évi költségvetési koncepció 3) Döntés a téli közmunka programban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2360/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Beszámoló az Assisi Szent

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B.

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B. SZAKMAI ANYAG Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben