RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Diplomamunka Készítette: Pótári Tamás Programtervező informatikus MSc Témavezető: Dr. Alexin Zoltán Egyetemi adjunktus Szeged 2011

2 Feladatkiírás Napjaink kisvállalkozásai a kereskedelmi szférában egy webshop-pal, illetve egy ettől független vagy szerencsésebb esetben ezzel összhangban lévő számlázó és raktárkészlet nyilvántartó alkalmazással kezdik tevékenységüket az internet nyújtotta végtelen piacon. Idővel viszont a rendelkezésre álló informatikai megoldás kevésnek bizonyul számukra. Így szükségük lesz egy komolyabb kereskedelmi rendszerre, mellyel bővíthetik lehetőségeiket a mindennapi versenyben. Erre a problémára az ERP-k nyújtanak megoldást, melyekből rengeteg található a piacon. A diplomamunkám egy tipikus problémakörre koncentrál, ami legtöbbször egy ERP bevezetése előtt, vagy éppen bevezetés közben szokott jelentkezni. A valamirevaló ERP-k rendelkeznek webes felülettel, hétköznapian fogalmazva: webshop-pal. De megeshet, hogy ez a webshop nem elégíti ki a megrendelők igényeit, ezért át szeretnék azt alakíttatni az ERP szállítójával. Sőt felmerülhetnek olyan igények is, hogy az új ERP rendszert összekössék a bevált, vásárlók számára jól ismert, korábbi webshop-jukkal. Az összekapcsolás rendkívül kényes kérdés. Miután tisztázták a felek a két (vagy több) rendszer kommunikációjának sarokpontjait, irányát, gondoskodniuk kell a technológiai akadályokról is. A két rendszer ugyanis nagy valószínűséggel egymástól teljesen eltérő platformon működik, így a fejlesztők kommunikációja is nehézkes. De mégis egy elvi kérdés a legnyugtalanítóbb, miszerint egy ERP szállító, a termékük adatbázisát és üzleti logikai rétegét nem szívesen teszi közzé egy másik cég számára. A megoldás egy API. Diplomamunkám célja egy meglévő és működő, webes kereskedelmi rendszer kibővítése web-szolgáltatásokkal az imént említett API megvalósítása érdekében. Így könnyedén össze lehet kötni más rendszerekkel, a korábban említett problémákat áthidalva. Mivel a kereskedelmi rendszer Microsoft.NET alapú, ezért a WCF technológiával implementálom az API-t, mint RESTful szolgáltatások halmaza. Bemutatom a szóban forgó kereskedelmi rendszer főbb szolgáltatásait. Részletekbe menően szemléltetem a modellezés, az implementálás, a beüzemelés és a tesztelés minden lépését. A fejlesztési folyamat rendkívül széles technológiai látókört igényel; a REST világ, a Microsoft WCF, a Microsoft SQL Server, IIS7 és a.net komponensorientált programozás, csakhogy néhány témakört említsek. Ezek legtöbbjét, szükségszerűen be is mutatom, sőt elismert fejlesztők és szakértők tervezési módszereit, technikáit alkalmazom. Betekintést biztosítok a REST és RESTful világba majd a WCF érintett szegmensébe. 2

3 Az elkészített web-szolgáltatásokat akár más szoftverrendszerek is felhasználhatják, szemléltetni is fogom ennek lehetőségeit. Továbbá a kereskedelmi rendszer az új API segítségével nagy előnyre tesz szert az ERP-k piacán, mivel még napjainkban is alig-alig találkozni jó megoldásokkal. 3

4 A téma megnevezése: Tartalmi összefoglaló A megadott feladat megfogalmazása: A cél, egy meglévő és működő, Microsoft.NET alapú webes kereskedelmi rendszer kibővítése web-szolgáltatásokkal, és ezen keresztül a RESTful szolgáltatások előállítási lehetőségeinek bemutatása Microsoft WCF-ben. A megoldási mód: A RESTful architektúra stílus útmutatóját követve történik a tervezés, a kivitelezés pedig Microsoft WCF-ben, C# nyelven. A kibővítendő kereskedelmi rendszer komponensei lettek újrahasznosítva. A tesztelés, beüzemelés és optimalizálás szintén Microsoft eszközökkel zajlott. Alkalmazott eszközök, módszerek: A fejlesztés Microsoft.NET 4-ben, C# nyelven zajlott WCF WebHttp szolgáltatásokkal. A fő fejlesztőeszköz a Visual Studio 2010 (Ultimate) volt, továbbá a tesztelés is a Visual Studio Web Performance Test megoldásaival valósult meg. A dolgozatban bemutatásra került a kibővített alaprendszer érintett szegmense is. A RESTfult architektúra stílus erőforrásorientált tervezési útmutatója lett alkalmazva. A módszerek és minták javarésze elismert szakírók által alátámasztottak, továbbá az egyedi ötletek részletesen be lettek mutatva. Elért eredmények: A kívánt RESTful szolgáltatás elkészült, dokumentálva lett, átesett egy automatizált tesztelésen, telepítve és teljesítmény tesztek útján optimalizálva lett. Az elkészült terméket a dolgozat születése közben már felhasználta egy másik web-es szoftver. A kialakítás és a kommunikáció röviden be lett mutatva. Kulcsszavak: REST és RESTful szolgáltatások, Microsoft WCF WebHttp szerveroldali megoldások, Data Contract sorosítás, API kulcsos hitelesítés, gyorsítótárazás, komponens-orientált programozás, Visual Studio Web Performance Test, IIS 7.5, ASP.NET 4, SQL Server

5 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A REST VILÁG A SOAP A REST A RESTFUL-SÁG REST A GYAKORLATBAN Az erőforrások meghatározása Az URI-k megtervezése Az egységes interfész implementálása A reprezentáció megtervezése Kapcsolatok kialakítása TERVEZÉSI MINTÁK, SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK Tervezési minták erőforrásokhoz A WCF RESTFUL PROGRAMOZÁSI MODELLJE WCF A SZERVEROLDALON A WEBHTTP SZOLGÁLTATÁSOK A WCF WebHttp szolgáltatások adottságai fejlesztői szempontból A DATA CONTRACT SOROSÍTÁS Deklaratív programozás Öröklés és interfészek implementációi Hivatkozások és körkörös hivatkozások Verzió tolerancia Null és üres értékek Gyűjtemények Néhány sajátosság AZ ALAPRENDSZER ISMERTETÉSE AZ ÉRINTETT SZERELVÉNYEK ISMERTETÉSE A RENDSZER NÉHÁNY FONTOS TULAJDONSÁGA Interfészek és implementációik Komponens alapú biztonság A lokalizáció Példányosítás, mentés, törlés és listázás KIVITELEZÉS A REST WCF PROJEKT LÉTREHOZÁSA AZ ERŐFORRÁSOK MEGHATÁROZÁSA Az érintett témakörök Kompozitok A közös interfész AZ URI-K MEGTERVEZÉSE Az URI template-ek megtervezése Az URI template-ek implementálása AZ EGYSÉGES HTTP INTERFÉSZ IMPLEMENTÁLÁSA A REPREZENTÁCIÓ MEGTERVEZÉSE A Data Contract dekoráció és részleges objektumok A kívánt reprezentáció megadása Nagyobb gyűjtemény jellegű erőforrások lapozhatósága ÖSSZEKAPCSOLHATÓSÁG A Link-ek inicializálása Link relációk HITELESÍTÉS Az API kulcsos hitelesítés implementálása ÁLLAPOTKÓDOK

6 Globális hibakezelés A 201 státusz kód DOKUMENTÁCIÓ Help Link-ek az erőforrásokban TESZTELÉS Egységtesztek Teszteredmények Egy kis technológiai affér TELEPÍTÉS ÉS OPTIMALIZÁLÁS IGÉNY A SZOLGÁLTATÁSA Kialakítás és kommunikáció GYORSÍTÓTÁRAZÁS A átmenetileg tárolható erőforrások meghatározása A cache-elés beállítása A hitelesítés Terhelésteszt ÖSSZEFOGLALÁS I. SZ. MELLÉKLET IRODALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 6

7 1. Bevezetés Diplomamunkámmal célom, hogy egy meglévő és működő, Microsoft.NET alapú webes kereskedelmi rendszert kibővítsek web-szolgáltatásokkal, és ezen keresztül bemutassam a RESTful szolgáltatások előállításának módjait Microsoft WCF-ben. Az elkészült termékkel könnyedén össze lehet kötni az alaprendszert más rendszerekkel, áthidalva a platformok közötti differenciákat és a kényes biztonsági kérdéseket. A diplomamunka első fejezeteiben bemutatom a REST alapvető koncepcióját és az ilyen architektúrájú szolgáltatások előállításának elméleti és gyakorlati módját. Majd ismertetem a WCF érintett szegmensét, csakis a kiszolgálóoldalra koncentrálva. Bemutatom a szóban forgó kereskedelmi rendszer érintett részegységeit, továbbá azt is, hogy milyen apróbb módosításokat kellett alkalmaznom azokon a szolgáltatás kivitelezését megelőzően. Majd részletesen szemléltetem a kivitelezés minden lépését a dolgozat elméleti bevezetőjére építve. A dolgozat utolsó fejezetei a dokumentálást, a tesztelést, a telepítést és az optimalizálást részletezik. Nagy kihívást jelentett egy koros és nagyméretű rendszert kibővíteni modern technológiájú megoldásokkal. Számtalan zsákutcába tévedhetnek a tervezők ilyen esetben, és gyakran ekkor születnek a költséges félmegoldások. Legtöbbször ugyanis újabb eszközökkel fejlesztett, modernebb szemléletű rendszereknél kisebb kockázattal kell számolniuk a szakembereknek. Dolgozatommal igazolom, hogy régebbi.net-es rendszereket is hatékonyan fel lehet készíteni a jövő igényeire. Az elkészített web-szolgáltatásokat akár más szoftverrendszerek is felhasználhatják, szemléltetni is fogom ennek lehetőségeit. Így a kereskedelmi rendszer az új API segítségével nagy előnyre tesz szert az ERP-k piacán, mivel még napjainkban is alig-alig találkozni jó megoldásokkal. 7

8 2. A REST világ A REST (Representational State Transfer) rendkívül széles körben alkalmazott megoldás. A Google, a Microsoft Azure, az Amazon, a Facebook, a Twitter, a Flicker, a Digg rendszerek rendre rendelkeznek REST API-val. De technológiákat is említhetünk, amelyek használják, vagy épp speciális implementációjuk a REST szolgáltatásoknak: ilyen az RSS, az Atom. Nem is meglepő, hogy a Microsoft vezető technológiái is támogatják a REST szolgáltatásokat; a WCF, a korábbi ADO.NET Services és a Silverlight. A fejezet célja, hogy bemutassam a REST-et és segítsem a ráhangolódást az erőforrás orientál gondolkodásra, a ROA-ra (Resource-Oriented Architecture) [1]. A továbbiakban néhány elemi tény fog felmerülni, amivel már szinte minden ember megismerkedett, aki valaha is használta a webet. A web legfontosabb tulajdonságai, ami miatt olyan gyorsan elterjedt, a következők: Címezhető erőforrások (URI-kkel) Standard erőforrás formátumok Egységes felület (uniform interface) az erőforrások használatához Állapotnélküliség az ügyfél és a kiszolgáló interakciója között Hiperhivatkozások (összekapcsolás), melyek segítségével navigálhatunk az erőforrások között Ezek a tulajdonságok teszik oly naggyá a webet. Mégis amikor web-szolgáltatásokról beszélünk, a legtöbb szakembernek a SOAP-alapú szolgáltatások jutnak eszükbe, holott a SOAP egyáltalán nem a webre született A SOAP A SOAP-ot tipikusan a távoli eljáráshívásra használják. Azt írja le és valósítja meg, hogy két végpont miként kommunikálhat. Továbbá úgy tervezték, hogy protokoll-független legyen. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy nem feltételül a web az a csatorna, amin a SOAP érvényesülhet, mivel elméletileg nem csak a weben működhetne. Emiatt nem használja ki a web legfontosabb tulajdonságait. Például a SOAP szolgáltatások nem az URI-kre összpontosítanak, inkább a műveleteket helyezik előtérbe. Legtöbbször egyetlen URI-hez lesznek felsorakoztatva az elvégezhető műveletek. Így az 8

9 erőforrások összekapcsolása, mint a web talán legfontosabb tulajdonsága, háttérbe szorul, mivel SOAP szolgáltatásokat kevésbé érdemes hivatkozásokkal összekötni. Szintén érdekes dolog, hogy minden alkalommal, amikor egy SOAP szolgáltatást tervezünk, egy új interfészt készítünk, és ennek az interfésznek a későbbi módosítása könnyen befolyásolhatja a szolgáltatást felhasználó rendszerek működését. Illetve nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a SOAP szolgáltatások tipikusan a HTTP POST műveletét alkalmazzák, melynek hatása sehol nincs definiálva legalábbis a HTTP-ben nincs, azaz nem egyértelmű az eredményük. Továbbá a SOAP szolgáltatások nem jól gyorsítótárazhatók, mert legtöbbször nem támogatják a GET műveleteket [2] A REST A REST egy architektúrális stílus, egy tervezési szempont web-szolgáltatások 1 készítéséhez, ami 100%-ban a HTTP-re épült. Azaz annak minden tulajdonságát kihasználja, továbbá útmutatót nyújt a REST alapú szolgáltatások előállításához is. A SOAP nem architektúra stílus, semmilyen megszorítást vagy útbaigazítást nem ad, hogy egy szolgáltatás hogyan nézzen ki. Ellenben a REST szolgáltatások a REST előírásait követik. Míg a SOAP szolgáltatások inkább a műveletekre koncentrálnak, a REST szolgáltatások inkább az erőforrásokat veszik alapul, azaz erőforrások útján kommunikálnak a felek. Minden erőforrás egy egyedi URI-vel van beazonosítva. A felhasználó legyen az egy alkalmazás vagy egy internetes böngésző előtt ülő személy a HTTP egységes interfészét alkalmazza az URI által beazonosított erőforrás használatakor. Tehát a REST szolgáltatások inkább főnevekkel (pl.: erőforrások) foglalkoznak, míg a SOAP szolgáltatások igékkel (HTTP és SOAP műveletek) [3] A RESTful-ság Azok a web-szolgáltatások, melyek a REST architektúrális stílust követik, RESTful szolgáltatások. Leonard Richardson és Sam Ruby voltak, akik elsőnek összefoglalták a RESTful szolgáltatások lényegét. A későbbiekben rengeteg szakkönyv jelent meg a témakörben, általános témákkal és technológiákhoz specializált témákkal, mint a Java, Ruby, 1 Továbbiakban, a dolgozatomban a web-szolgáltatás alatt a REST szolgáltatásokat fogom érteni. A SOAP szolgáltatások továbbra is SOAP szolgáltatásokként fogom megnevezni. 9

10 PHP és nem utolsó sorban a.net. A dolgozatom részben ezekből táplálkozik. A RESTfulság előírásainak bemutatása könyveket emészt fel, ezért dolgozatomban csak az általam érintett megoldásokon keresztül írom le azokat. A szakirodalomban és a fejlesztők kommunikációjában gyakran találkozni azzal a kijelentéssel, hogy egy bizonyos problémára egy megoldás, nem teljesen vagy teljes egészében RESTful. A dolgozatomban is számos alkalommal teszek ilyen említést. Arra, hogy egy problémára hogyan találok RESTful megoldást, a korábbi tapasztalataim, a szakirodalom és a fejlesztői kommunikációk nyújtanak tudományos segítséget, továbbá a józan és egyszerű gondolkodás REST a gyakorlatban A REST világgal történő ismerkedéskor érdemes a weboldalakból kiindulni. Bizonyos értelemben egy weboldal is egy REST szolgáltatás. A fejezetben bemutatom, hogy a REST szolgáltatások tervezésekor mely lépéseket kell elvégezni, továbbá kifejtem az alapvető fogalmakat. Szintén kitérek a szigorúbb RESTful szolgáltatások előírásaira is Az erőforrások meghatározása Az erőforrás egy olyan valami, ami tárolható egy számítógépen és reprezentálható bitek folyamaként. Azaz lehet egy dokumentum, egy adatbázis egy rekordja vagy épp egy algoritmus eredménye. Továbbá egy erőforrás lehet egy fizikai objektum, mint egy alma, vagy épp egy absztrakt fogalom is, viszont ezen erőforrások megjelenítése kissé problémás lehet. Nagyvonalakban állíthatjuk, hogy vannak dinamikus és statikus erőforrások. Erőforrások lehetnek a következők: Cikk a Silverlight 4-ről Útvonalterv az iskola és az otthonom között Dokumentáció a Microsoft SQL Server 2008 R2-höz Szoftverfrissítés a Windows 7-hez Ismerőseim a Facebook-on A következő öt prímszám 1024 felett A 223-as rendelés tételei 10

11 REST szolgáltatások tervezésekor az első és legfontosabb lépés az erőforrások meghatározása. Tehát meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mik azok a dolgok, amiket közzé szeretnénk tenni. Ezekre először csak összemosódott adathalmazokként tekintünk, majd később ezeket pontosítjuk és átalakítjuk erőforrásokká. [4] [5] Az URI-k megtervezése Az erőforrást az teszi erőforrássá, hogy azonosítható URI-vel. Tehát minden erőforrásnak kell lennie URI-jének, legalábbis a weben igen. Fontos, hogy az URI-k leírók legyenek, így még pontosabb lesz a kapcsolat az erőforrás és annak URI-je között. Továbbá ha az URI jól olvasható, értelmezhető akár az ember számára is, akkor könnyedén lehet vele dolgozni. Az is széppé teszi a munkát, hogy egy erőforrásnak akár több URI-je is lehet, így ha szeretnénk más és más nézőpontból is vizsgálhatjuk ugyanazon erőforrásokat. Lehetséges URI-k: (REST a wiki-n) (A 223-as rendelés) stb. Az URI-k létrehozása a következő lépés a tervezési folyamatban. Mondhatni ez a munka oroszlán része. A pontos URI design nélkülözhetetlen a tervezési folyamat további lépéseire, illetve a kész szolgáltatások felhasználhatóságára nézve. Itt nevezzük el a korábban meghatározott erőforrásokat. Fontos feltétel, hogy az URI megmagyarázza, hogy pontosan micsodán és miért fog dolgozni a kiszolgáló számítógép. Az erőforrás-uri leképezés legfontosabb szabályai: Használjunk útvonal változókat (path variable) a hierarchia leképezéséhez: /parent/child. Használjunk írásjeleket az útvonal változókban, ahol nem tudunk hierarchiát alkalmazni:/parent/child1;child2. Néhány esetben számíthat az útvonal változók sorrendje. Ekkor többféle írásjelet használunk, de tipikusan a vesszőt és pontos vesszőt. Használjunk lekérdezési változókat (query variable), mint algoritmus paraméterei, ha algoritmikus erőforrásról beszélünk: /search?q=akarmi&start=20. [6] [7] 11

12 Az egységes interfész implementálása Mint korábban említettem, egy SOAP szolgáltatás tervezésekor műveleteket hozunk létre. Valójában ekkor egy interfészt tervezünk az alkalmazásunknak. De ez az interfész nem egységes, hiszen teljesen másképp néz ki, mint egy másik cég által fejlesztett rendszer SOAP szolgáltatása. De akár ugyanezen a rendszeren belül egy másik SOAP szolgáltatás is teljesen eltérő felülettel rendelkezhet. A probléma tehát, hogy az egységesség híján állandóan új interfészek megalkotásán kell gondolkozniuk a SOAP szolgáltatás fejlesztőknek. Másfelől ha egy másik cég fejlesztője szeretné használni a szóban forgó SOAP szolgáltatást, akkor meg kell tanulnia ezt az interfészt, és gyakran azt is, hogy milyen hatásai vannak a benne tartalmazott műveleteknek. A REST-nél szerencsére másképp van. Itt a HTTP által definiált műveleteket más szóval igéket, vagy verbs-öket használjuk az URI-k által azonosított erőforrásokon. Ezek a műveletek alkotják az egységes interfészt (1. ábra) [8]. GET Visszaad egy erőforrást Garantáltan nincs mellékhatása (SAFE) Gyorsítótárazható POST Létrehoz egy új erőforrást Nem biztonságos, a művelet hatása nincs pontosan definiálva a HTTP által (RFC 2616) PUT Módosít egy létező erőforrást Ha ismert az URI, akkor erőforrás létrehozásához használjuk Akárhányszor hívjuk, mindíg ugyanaz fog történni (idempotens) DELETE Eltávolít egy erőforrást Akárhányszor hívjuk, mindíg ugyanaz fog történni (idempotens) 1. ábra Az egységes interfész legfontosabb műveletei Ha REST szolgáltatásokkal dolgozunk, akkor elegendő a fenti egységes interfészt megtanulnunk és alkalmaznunk. Web-szolgáltatás tervezéskor csak azt kell meghatároznunk, hogy egyes erőforrásokon mely műveleteket engedélyezzük, illetve web-szolgáltatások 12

13 felhasználásakor csak azt kell megvizsgálnunk, hogy mely műveletek támogatottak. Természetesen egy erőforrás létrehozásakor nem szükséges az egységes interfész minden verb-jét implementálnunk. Tehát a tervezési folyamat következő lépése az egységes interfész megvalósítása az erőforrásokon. A munkában nem korlátoz a REST, hiszen teljes mértékben a fejlesztőre van bízva, hogy milyen műveleteket engedélyez. Viszont figyelembe kell venni, hogy a webszolgáltatás a jövőben milyen környezetben fog futni, hiszen elképzelhető, hogy a webkiszolgálók, vagy védelmi vonalak úgy vannak bekonfigurálva, hogy a fenti interfészből csak pár műveletet támogassanak. Tipikusan a PUT és a DELETE áll a problémás kulcsszavak sorában. Kliensoldalon is lehetnek problémák. Korábban a böngészők sem támogatták a PUT és DELETE műveleteket, és ez a böngészőben futó kliensoldali alkalmazásoknál vethetett fel tervezési szintű kérdéseket. Például a Silverlight 2-ben még nem voltak támogatottak a szóban forgó műveletek [9]. A POST műveletet, ha lehetőség nyílik rá, a web-szolgáltatás fejlesztők elkerülik. Azok a REST stílusú web-szolgáltatások, amelyek csupán POST és GET műveleteket alkalmaznak, vagy még rosszabb esetben GET műveletek által módosítanak erőforrásokat, egyáltalán nem nevezhetők RESTful-nak. RESTful-ok azok a web-szolgáltatások, melyek az egységes interfészt tiszteletben tartva működnek A reprezentáció megtervezése A reprezentáció így definiálható; minden hasznos információ egy erőforrás állapotáról [10]. Mivel egy fizikai objektum nem adat, nem is feltételezhetjük, hogy az a weben elérhető. Viszont a meta-információik felhasználhatók az erőforrás reprezentációjaként. Kicsit pontosítva, ha egy erőforrás egy könyv, mint fizikai objektum, akkor annak reprezentációja lehet a meta-információja, például a borítójának egy fényképe, a könyv alapadatai, vagy maga a könyv digitális formában. Visszafele gondolkodva pedig, egy alkalmazásnak elküldhetünk meta-információkat is egy objektumról, amiből az alkalmazás erőforrást állít elő. Pontosan ez történik, amikor kitöltjük egy regisztrációs űrlapon a személyi adatainkat, amiből feltételezhetően egy bejegyzés születik a regisztrált ügyfeleket tartalmazó adatbázis táblában. Illetve meglévő erőforrásnak is készülhet új reprezentációja, például amikor egy fényképet küldünk el egy alkalmazásnak és az átkonvertálja, átméretezi, vízjellel látja el azt. 13

14 Az erőforrások megjelenése rendkívül változatos. Korábban a web-en média típusoknak (media types, HTTP fejlécekben Content-type) nevezték a szakemberek az erőforrások reprezentációit. Ha egy weboldalt tekintünk erőforrásnak, akkor a reprezentáció HTML vagy XHTML. Üzleti rendszerekben legtöbbször XML vagy manapság divatos JSON (JavaScript Object Notation) a használt. Továbbá a hírforrásoknál az RSS és az Atom a leggyakoribb. Természetesen egyéb erőforrások, mint például az audio-video erőforrások, képek, ikonok a saját, legtöbbször formátum-specifikus reprezentációval rendelkeznek. De a reprezentáció nem csak média típusokra terjed ki. Egy szöveges dokumentum reprezentációja lehet a nyelvi kultúra, amiben olvasható. Vagy épp egy termék ára, mely értékének szöveges formátuma illetve pénzneme is a reprezentációtól függhet. A REST lehetőséget ad arra, hogy egy erőforrásnak több reprezentációja is lehessen. Célszerű a reprezentációt az erőforrás URI-jében alkalmazni: (A 223-as rendelés XML alakban) (A 223-as rendelés JSON alakban) (A 223-as rendelés XHTML alakban) A nyelvi kultúrák esetén például: (A 101-es dokumentum magyarul) (A 101-es dokumentum angolul) A tervezési folyamat újabb és legtöbb esetben befejező lépése az erőforrásaink reprezentációinak meghatározása. Teljes mértékben szabad keze van a fejlesztőknek a formátumok kiválasztásában. Viszont egy erőforrás elérésekor a kívánt reprezentáció megadása több féle módon is történhet. A leginkább javasolt megoldás, hogy ami csak lehet, kerüljön bele az URL-be. Ellenben használhatók a HTTP kérés fejlécek is. Ez utóbbi hasznos lehet a kívánt nyelvi kultúra meghatározáskor, a böngészők az Accept-Language fejlécet használják erre. Mindkét megoldás RESTful [11]. Figyelembe kell venni, hogy a web-szolgáltatást gyakran más rendszerek fogják felhasználni. Így a megfelelő reprezentáció létkérdés. Továbbá kényes probléma, ha a reprezentáció megváltozik, miközben a szolgáltatást más rendszerek használják. Gyakorlati példa, ha egy rendelés XML reprezentációja szerkezetileg átalakul, és a kliens rendszerek erről nem értesülnek. 14

15 Kapcsolatok kialakítása A web talán legfontosabb tulajdonsága a linkelhetőség. Azaz hyperlink-ek segítségével kapcsolatok létesítése az erőforrások között. Egyik erőforrásról a másikra navigálhatunk, anélkül, hogy gondolkoznunk kellene a kívánt erőforrás URI-jén. Továbbá így lehet az állapot nélküliségnek állapotot adni. Gondolva például egy találati lista lapozhatóságára, ahol az oldalszámok hiperhivatkozások, így tudjuk, hogy hányadik oldalon vagyunk. Egy üzleti rendszerben rendkívül előnyös, ha egy XML reprezentációjú rendelési tételből le tudja tölteni a kliensalkalmazás a megrendelt terméket, esetleg a megrendelő adatait, mint erőforrásokat. Ehhez az kell, hogy a link-eknek megfelelő formában az erőforrásban kell szerepelniük. A tervezési folyamat utolsó lépése az erőforrások közötti kapcsolatok felépítése linkek segítségével. Ez nem egyszerű dolog, mivel a link-ek reprezentációfüggők. Egy JSON formátumú erőforrásban nem néz ki szépen XML formátumú erőforrásra mutató link. Vagy ha mégis megengedünk ilyet, akkor tájékoztatni kell a klienseket arról, hogy milyen reprezentációjú erőforrásra mutat egy-egy link. Továbbá a kliensalkalmazások gyakran rákeresnek az erőforrásokban a linkekre, így gondoskodni kell a link-ek egységes megjelenéséről. Vannak erőforrások, amikbe nem lehet linkeket helyezni, tipikusan ilyenek a bináris adatok. Ekkor válaszfejlécek használata javasolt. [12] 2.5. Tervezési minták, speciális megoldások Az évek során a tervezési folyamat minden lépéséhez kialakultak frappáns tervezési minták, melyeket célszerű ismernie a fejlesztőnek, ha RESTful szolgáltatásokat készít. Dolgozatomban is néhány alkalommal alkalmazok ilyen trükköket Tervezési minták erőforrásokhoz Léteznek tervezési mintákból eredő erőforrás típusok. Ilyenek például a kompozit (composites) erőforrások, melyek több erőforrás együttesét jelentik. Legyen egy weblap a 15

16 kompozit erőforrás, ahol legtöbbször több kisebb erőforrás szerepel egy helyen. Mint amikor egy ügyfél adatlapján meg tudjuk tekinteni annak kapcsolattartóit, korábbi megrendeléseit. Ezzel a megoldással gyorsíthatjuk az adatátvitelt, hiszen nem kell minden szükséges erőforrást egyenként lekérdeznünk [13]. A vezérlő erőforrások (controller resources) hosszabb, összetettebb szerveroldali műveletekhez használjuk, melyek legtöbbször több erőforrást is manipulálnak. Ilyen megoldást használnak, amikor egy telefonban lévő partnerlistát szinkronizálnak a szerveren lévő partnerekkel. Nem kell le- majd feltöltögetni a szerveren lévő partnereket, továbbá szükségtelen üzleti logikát tervezni a szinkronizáláshoz a kliensen. Egyszerűen feltöltjük a telefonban lévő partnerlistát a szerverre, mint controller erőforrás és a szerver elvégzi a dolgát. Ezzel nagyobb teljesítményre teszünk szert, kevésbé terheljük a hálózatot, nem kell szinkronizáló üzleti logikát létrehozniuk a kliensek fejlesztőinek és talán eredményt is kapunk a szinkronizálás hatásairól [14]. A tranzakciók is támogatottak a HTTP-n. Például, amikor egy banki tranzakcióról van szó, ahol az egyik számláról kell egy másikra utalni. A tranzakciót kezelhetjük erőforrásként, mint banki átutalás tranzakció, létrehozhatjuk (POST, PUT), vagy akár törölhetjük (DELETE). Egy hosszabb lefolyású tranzakciót, mint egy helyfoglalást a repülőn szintén így kezelhetünk [15]. 16

17 3. A WCF RESTful programozási modellje A WCF kliensoldalon és szerveroldalon is segíti a fejlesztők munkáját, szolgáltatások egyszerű létrehozásában és azok vagy épp más rendszerek szolgáltatásainak felhasználásában is. A SOAP szolgáltatások mellett a REST szolgáltatások létrehozását is bőkezűen támogatja. A fejezetben a WCF web programozási modellre koncentrálok, melyet legtöbbször WebHttp-nek, WebHttp Services-nek neveznek. Továbbá csak a szerveroldali viselkedést mutatom be WCF a szerveroldalon A WCF feladata szerveroldalon, hogy lefülelje a hálózaton át érkező üzeneteket és azokat feldolgozva továbbítsa a szolgáltatás kódjához, a fejlesztő implementációjához. Illetve üzenetet küldjön ki a hálózatra. Üzenet Hálózat Diszpécser 2. ábra A WCF szerveroldali csatorna verme Amikor megnyílik egy WCF szerveroldali végpont, a WCF csatornafigyelő (channel listener) segítségével létrehoz egy hálózat figyelőt, un. átviteli csatornát. A csatornafigyelő valójában egy gyár objektum, ami azért felelős, hogy előállítsa a szerveroldali figyelő infrastruktúrát. 17

18 Az üzenetértelmező a hálózati üzenetet átalakítja a WCF számára értelmezhető üzenetté. Ez az üzenet System.ServiceModel.Channels.Message típusú, melyből komplex.net objektumokat is vissza lehet állítani. A protokoll csatornák opcionálisak a modellben. Ezek segítségével lehet bizonyos stílusú architektúrákat implementálni. Fontosak lehetnek továbbá a nagy biztonságú és nagy megbízhatóságú szolgáltatások készítésekor. A diszpécser a beérkező üzenetek számára megfelelő metódusokat hívja meg. Ezek a metódusok már a fejlesztők kódját tartalmazzák. Először megvizsgálja, hogy melyik metódus a megfelelő, majd az üzenetet visszaállítja a kívánt.net típussá, és meghívja a metódust a szolgáltatást. Ezek együttesen alkotják a csatorna vermet, mely létrehozásához a WCF kötéseket (bindings) használ. A kötések konfiguráció beállítások, melyek konfigurációs file-ban vagy a memóriában, objektumként is elhelyezkedhetnek. Leggyakrabban a konfigurációs file-ban tartjuk nyílván ezeket, de.net 4 óta már erre sincs szükség, deklaratív programozásra is van lehetőség. Természetesen manuális kódolással is elő lehet állítani a csatorna vermet, a fenti komponensekkel. Két generációval ezelőtt a WCF 3.0-ban csak erre volt lehetőség [16] A WebHttp szolgáltatások A System.ServiceModel.Web.dll szerelvény a 3.5-ös.NET óta segíti a fejlesztőket. Ez tartalmazza a WebHttp, és így a REST szolgáltatások létrehozásához szükséges komponenseket. A System.ServiceModel és a System.ServiceModel.Web névterek a lényegesek. Néhány fontosabb komponens: WebHttpBinding ez a kötés a HTTP(S) átviteli csatornát és az üzenet értelmezőt (TextMessageEncoder) állítja be. WebHttpBehavior ez állítja be a WCF diszpécser rétegét, hogy a REST kéréseket a megfelelő szolgáltatás CLR metódusához irányítsa routing. Továbbá ez konfigurálja be a sorosító/visszaállító réteget. WebOperationContext ennek a környezeti komponensnek a WebOperationContext típusú, osztályszintű Current nevű tulajdonságával lehet elérni a kérelmek és válaszok minden részletét. Ez rendkívül fontos objektum, például ha HTTP kérésekből szeretnénk adatokat kinyerni, mint a HTTP fejlécek. 18

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Árvai Zoltán, Csala Péter, Fár Attila Gergő, Kopacz Botond, Reiter István, Tóth László Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Készült a Devportal.hu

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon? Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?...gyakorlati útmutató azoknak, akik nem akarják, hogy leveleik ártatlanul a Spam mappában vagy a

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

Készült a devportal.hu támogatásával. A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.

Készült a devportal.hu támogatásával. A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado. Készült a devportal.hu támogatásával A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Novák István, Fülöp Dávid, Petró Emil, Fár Attila Gergő, Farkas

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

A DHCP rejtett szépségei I.

A DHCP rejtett szépségei I. A DHCP rejtett szépségei I. Szinte minden TCP/IP hálózat rendelkezik DHCP szolgáltatással. Ez az alkalmazás háttérbe húzódik, a felhasználók sohasem találkoznak vele, és ha jól működik, a rendszergazdák

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai

Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai Vázlat a Nyíregyházi Főiskola IT biztonság II. című tantárgyához Állapot: szűk körnek szánt, itt-ot bővítet vázlat, nagyon

Részletesebben

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása Az egyik legjobb automatizált low-high impact security scanner a nessus honlapja: http://www.nessus.org Hivatalos Microsoft automatizált low impact security scanner (pár medium impact funkcióval): http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

Részletesebben

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Gazdaságmérnöki Kft. Információ- és adatvédelmi vezető képzés Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Készítette: Enyedi Tamás Károly Témavezető: Móricz Pál Budapest, 2005. február

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

ESET SMART SECURITY 5

ESET SMART SECURITY 5 ESET SMART SECURITY 5 Felhasználói útmutató (5.0-s és újabb termékverziókhoz) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Ide kattintva letöltheti a dokumentum legújabb verzióját ESET SMART SECURITY

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

A Facebook használata

A Facebook használata Nógrádi László Mindennapi számítástechnika A Facebook használata Jelen dokumentum a Hétköznapi számítástechnika, avagy idősebbek is elkezdhetik című könyv egy fejezete A könyv online megvásárolható a www.pcsuli.hu

Részletesebben