5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129"

Átírás

1 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG TÉRSÉGI SZEMLÉLET ÉS SZEREPKÖR A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSA KISTELEKI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KHT A VÁROS DINAMIKÁJA A NÉPESSÉG VÁLTOZÁSA A GAZDASÁG ÉS FOGLALKOZTATÁS VÁLTOZÁSAI A FUNKCIÓGAZDAG VÁROS A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETELEMZÉS KISTELEK GAZDASÁGÁNAK JELLEMZŐI MEZŐGAZDASÁG MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KISKERESKEDELMI ÜZLETEK, VENDÉGLÁTÓHELYEK IDEGENFORGALOM ÉS TURIZMUS INNOVÁCIÓ, K+F IPARI PARK KISTELEK VÁROS TÁRSADALMI JELLEMZŐI DEMOGRÁFIA KÉPZETTSÉG-MŰVELTSÉG FOGLALKOZTATÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG JÓLÉTI, JÖVEDELMI VISZONYOK KISTELEK VÁROSÁNAK TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐI TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÉPÍTETT KÖRNYEZET Műemlékek és helyi építészeti értékek, emlékek Lakásviszonyok KISTELEK VÁROS KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSAINAK BEMUTATÁSA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE A VÁROSBAN KÖZIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE OKTATÁS-NEVELÉS: ÓVODA, KÖZOKTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS GONDOZÁSI KÖZPONT SZEREPE ÉS FELADATELLÁTÁSA SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZEREPE ÉS FELADATELLÁTÁSA NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŐLCSÖDÉJE EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK KISTELEK VÁROS KÖZLEKEDÉSI HELYZETE KISTELEK KÖZLEKEDÉSÉNEK KAPCSOLATAI KÖZLEKEDÉS A VÁROSBAN KISTELEK VÁROSRÉSZEINEK BEMUTATÁSA VÁROSRÉSZEK JELLEMZŐI CSALÁDOK HELYZETE

2 GAZDASÁGI AKTIVITÁS, ISKOLAI VÉGZETTSÉG ÉS FOGLALKOZTATÁS LAKÁSHELYZET A VÁROSRÉSZEK FUNKCIONÁLIS ÉS INTÉZMÉNYI JELLEMZŐI VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ SWOT ANALÍZIS VÁROSRÉSZEK SWOT ANALÍZISE KÜLTERÜLET VÁROSRÉSZ. A TELEPÜLÉS KÜLTERÜLETE, MINT A FEJLŐDÉS KITÖRÉSI PONTJA STRATÉGIAI FEJEZET A VÁROS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉPE VÁROS AZ EMBERÉRT SZILÁRD GAZDASÁGI ALAPOKON NYUGVÓ KISVÁROS KISTÉRSÉGI IRÁNYÍTÓ SZEREP ÉS KOORDINÁCIÓ TRADÍCIÓKRA ALAPOZOTT VÁROSFEJLESZTÉS A JÖVŐKÉPET MEGHATÁROZÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA ÁTFOGÓ CÉL KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK GAZDASÁGI DIVERZIFIKÁCIÓ, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, LAKOSSÁGI JÖVEDELEMSZERZÉS ELŐSEGÍTÉSE KÖZLEKEDÉSI ADOTTSÁGOK JAVÍTÁSA: A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA: EURÓPAI SZÍNVONALÚ KISVÁROS FELÉPÍTÉSE A TERMÉSZETI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, A KÖRNYEZETVÉDELMET SZOLGÁLÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE A KULTURÁLIS, SPORT ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ HUMÁNINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, CIVIL TÁRSADALOM ERŐSÍTÉSE AZ OKTATÁS ÁTSZERVEZÉSÉVEL ÉLETKÉPES OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER KIALAKÍTÁSA, HUMÁN-ERŐFORRÁSFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS ERŐSÍTÉSE TÉRSÉGI GONDOLKODÁS, INTEGRÁCIÓ BŐVÍTÉSE: A KOOPERÁCIÓK FOKOZÁSA, KÖZÖS, TÉRSÉGET ERŐSÍTŐ PROGRAMOK INDÍTÁSA VÁROSRÉSZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CÉLOK A STRATÉGIA KOHERENCIÁJA, KONZISZTENCIÁJA ILLESZKEDÉS, ÖSSZHANG A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL, TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVVEL A CÉLRENDSZER KOHERENCIÁJA KÖRNYEZETI ÁLLAPOTBAN VALÓ VESZTESÉG ÉS ENNEK KOMPENZÁLÁSA SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE VÁROSKÖZPONT LAKÓÖVEZET I LAKÓÖVEZET II LAKÓÖVEZET III PAPFENYVES AGRÁR-LOGISZTIKAI AKCIÓTERÜLET IPARI PARK AZ EGÉSZ VÁROST ÉRINTŐ AKCIÓK (AKCIÓTERÜLETRE NEM LESZŰKÍTHETŐ FEJLESZTÉSEK) EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV

3 6.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM INGATLANFEJLESZTÉSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEI PARTNERSÉG, KOMMUNIKÁCIÓ, EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS NYÍLVÁNOSSÁG PARTNERSÉG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATON BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI PARTNERSÉ EGYÜTTMŰKÖDÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL PARTNERSÉG A CIVIL SZFÉRÁVAL A LAKOSSÁG BEVONÁSA A VÁROS ÉLETÉBE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A STRATÉGIA TERVEZÉSÉBEN ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A STARTÉGIA EGYEZTETÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK, CSOPORTOK, SZEMÉLYEK A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEI AZ INTEGRÁLT STRATÉGIA ÉS AZ INTEGRÁLT FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSA A STRATÉGIA MEGVALÓSULÁSÁNAK MONITORINGJA A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ VÁROSRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA.ANTISZEGREGÁCIÓS TERV HELYZETELEMZÉS AZ ALACSONY STÁTUSZÚ NÉPESSÉG TERÜLETI KONCENTRÁCIÓJÁRÓL A VÁROS EGÉSZÉNEK TEKINTETÉBEN A ROMA NÉPESSÉGET MAGAS ARÁNYBAN KONCENTRÁLÓ VÁROSI SZEGREGÁTUMOK, TELEPEK, TELEPSZERŰ KÉPZŐDMÉNYEK HELYZETÉNEK ELEMZÉSE ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM A SZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK ESZKÖZRENDSZERE JELENLEG MEGVALÓSÍTÁS ALATT LÉVŐ PROGRAM(OK) A VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMOK SZEGREGÁCIÓS VONATKOZÁSA A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA ÉS PARTNERSÉG MELLÉKLETEK

4 Kistelek 2004-ben készítette el azt a települési fejlesztési koncepcióját, amelynek a Kistelek Város Térségi Szemléletű Fejlesztési Koncepciója címet adta. Az azóta eltelt időben bebizonyosodott, hogy a címben megfogalmazott törekvésnek, azaz a térségi szemléletű gondolkodásnak nem csupán létjogosultsága van, hanem egyre inkább kötelező jellegűvé válik. A települések különösen érvényes ez a leghátrányosabb helyzetű Kisteleki kistérségben jellemző kistelepülésekre önállóan egyre kevésbé képesek fejlesztési források megszerzésére, ezért hasznos kényszerűség a térségben való gondolkodás, térségi szintű projektek, fejlesztési elképzelések kidolgozása és ezek megvalósítása. Éppen ezért Kistelek Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája is ebben a térségi szemléletben íródott. Habár a fent említett koncepció csak röviden határozta meg a legfőbb stratégiai elképzeléseket, mégis szemléletbeli kiindulópontja volt az integrált városfejlesztési koncepciónak. Kistelek életében talán a legfontosabb, a fejlesztések alapját jelentő kulcsfontosságú terület a gazdaság fejlesztése. Helyi gazdaságfejlesztésünk három fő pillére: az infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése, azaz költségvetési forrásokból ágazati, avagy önkormányzati beruházások indítása az egyedi profitorientált vállalatok működésének és stratégiájának javítása, azaz helyi vállalkozásfejlesztés a helyi üzleti környezet minőségének megerősítése, a vállalatok csoportjaira ható helyi gazdaságfejlesztés koordinálása. A helyi gazdaságfejlesztés célja a térségben, a város vonzáskörzetében és a városban élők életszínvonalának javítása, a hosszú távú és stabil jövedelemnövelés. Eszköze a város és a kistérség versenyképességének javítása, amely nem más, mint a gazdasági életben résztvevők képessége relatíve magas jövedelem és magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, ezáltal tartós gazdasági növekedés elérésére. A helyi gazdaságfejlesztés feladata tehát az adott városhoz és térségéhez igazodó olyan versenystratégia kidolgozása, amelyet helyben kell létrehozni. Egyik fő feladat, hogy a Kisteleki Kistérségben is meg kell szilárdítani a gazdaságfejlesztést irányító, szervező és folyamatosan menedzselő szereplői kört. A gazdasági élet fejlődése mellett nem hanyagolhatóak el az ember életét közvetlenül érintő egyéb kérdések sem. A város integrált városfejlesztési stratégiája elképzeléseinek középpontjába magát az embert kívánja állítani. A feladat tehát kettős: mennyiségi és minőségi fejlesztésre is szükség van, de hangsúlyozni kívánjuk azt a prioritást élvező szempontot, mely szerint a kisteleki emberek életkörülményeinek jobbá tétele a fő cél. Természetesen ezen célok gyakorlatban történő megvalósításához Kisteleken és a térségben is erős gazdasági hátteret kell biztosítani. A városnak és a térségnek megvannak a következő évekre szóló fejlesztési lehetőségei, hiszen adottságai kedvezőek ehhez. A feladat ezek megvalósítása révén a városban előállított jövedelem tartós növelése, annak a város mind szélesebb rétegeihez való eljuttatása, amely során bővülhet a városi termékek és szolgáltatások piaca, növekedhet a helyi adóalap, fejlődhet az infrastruktúra és a közszolgáltatások egyaránt. A sikeres településeken az ún. tudás alapú társadalom megteremtésével és fejlesztésével érik el a szükséges gazdasági szerkezeti és technológiai változásokat. Ezek révén válik képessé a város és a Kisteleki Kistérség is az újítások, az innovációk befogadására. 4

5 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN Kistelek Közép-Európában, Magyarország déli részén, a Dél-alföldön, a Kiskunság délkeleti felében, a Dél-alföldi Régió központjában, Csongrád megye észak-nyugati részén, Szeged vonzáskörzetében helyezkedik el. Szegedtől és Kiskunfélegyházától egyenlő, kb. 30 km-es távolságra, a Tiszától kb. 15 km-re fekszik. Az E75-ös nemzetközi főutat Kistelek központjában keresztezi a Kiskunhalas-Kiskunmajsa felől Csongrádra és a Tiszán át Mindszentre vezető út. Kistelek kedvező földrajzi helyzeténél fogva megfelelő városfejlesztési akciók megvalósításával a megye főkapuja lehet KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG Kistelek a kistérség névadójaként, a körülötte lévő településekkel (Balástya, Baks, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer) karöltve alkotja a Kisteleki kistérséget. A kistérségben egyetlen város Kistelek, amely központi fekvésénél, funkciókban való ellátottságánál fogva a kistérség központja is. A település mellett halad el az M5-s autópálya, amelynek lejárója van Kisteleknél és Balástyánál. A kistérséget délen a szegedi, keleten a hódmezővásárhelyi, északon a szentesi, a csongrádi és a kiskunfélegyházi, nyugaton pedig a kiskunmajsai kistérség határolja. A kistérség elhelyezkedése A Kisteleki Kistérség 5

6 A kistérséget Kistelek és a körülötte lévő 5 település alkotja: Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer és Pusztaszer. Baks mezőgazdaságában a szántóföldi zöldségtermesztés játszik kiemelkedő szerepet. A falu a szeged-csongrádi út mentén települt, közúti kapcsolatait a tiszai komp a Tiszántúl felé is kiszélesíti. A vízvezeték hálózat kiépítettsége teljes, az infrastruktúra többi eleme fejlesztésre szorul. A faluban panzió található. A község jelentős területe a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, amely a természetvédelem mellett az idegenforgalom fejlődéséhez nyújt alapot. Balástya Szegedtől 23 km-re fekszik. Az E75-ös főút, az M5-s autópálya és a Szeged-Budapest vasútvonal révén közúton és vasúton egyaránt könnyen elérhető. Infrastrukturális ellátottsága közepes színvonalú. Gazdasága a mezőgazdaságra épül, melyben az intenzív kultúrák: a zöldségés gyümölcstermesztés, a fólia alatti dísznövénytermesztés és zöldséghajtatás dominál. Balástyán van a Virágtermesztők Országos Egyesületének székhelye. A látványosan gyarapodó községben panziók és kemping található. A tanyavilág a tanyai-falusi turizmus fejlesztéséhez nyújt kedvező feltételeket. Az Őszeszéki-tó a horgászat lehetőségét kínálja, madárvonulásban betöltött szerepe miatt természetvédelmi érték is. Csengele az E75-ös út közelében helyezkedik el. Infrastruktúrája közepesen fejlett. Gazdasága a mezőgazdaságra, elsősorban a zöldségtermesztésre épül, de hagyománya van az extenzív állattenyésztésnek is. A mezőgazdasági termékek egy része közvetlenül exportra kerül. A faluban húsüzem működik és baromfitelep is található. Idegenforgalmi vonzerejét a homoki erdők, a homoki gazdálkodás, a tanyavilág jelentik. Kistelek 1989 óta város, fejlődését rendkívül kedvező fekvése alapozza meg: a nagy forgalmú E75-ös nemzetközi főút, illetve az M5-s autópálya mentén helyezkedik el. A környező településekhez kelet-nyugat irányú úthálózat kapcsolja. A Szeged-Budapest vasútvonal vasúti kapcsolatait is biztosítja. A kisváros Szegedtől 29, Kecskeméttől 58 km-re helyezkedik el. Infrastruktúrája kistérségi viszonylatban fejlett. Iparát több jelentősebb üzem: a kábelgyár, a sajtüzem és a tejüzem alkotja, mellettük magánvállalkozásban lakatosüzem és gépalkatrész-gyártás működik. Mezőgazdaságában az intenzív kultúrák, elsősorban a gyümölcs- és szőlőtermesztés játszik domináns szerepet. Gimnáziuma és szakközépiskolája van. Idegenforgalma az átmenő forgalom és a természeti értékek kínálta lehetőségekre épül. Ópusztaszer a szeged-csongrádi út mentén helyezkedik el, az E75-ös útról is gyorsan elérhető, Balástyával kerékpárút is összeköti. Gazdaságában a mezőgazdaság a meghatározó. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark - amelyben a világhírű, a magyar honfoglalást megörökítő Feszty-körkép található - nemzetközi idegenforgalmat bonyolít le. Az emlékpark mellett kemping és fogadó működik. A község erdői, a homoki táj, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetbe tartozó puszták sajátos természeti értékek. Pusztaszer jellegzetes tanyás település. Infrastruktúrája közepesen fejlett. Gazdasága a mezőgazdaságra épül, homoki gazdálkodását a szőlő- és gyümölcstermesztés, a szántóföldi kultúrák, a zöldségtermesztés jellemzi. A faluban paprika- és zöldségfeldolgozó működik. Idegenforgalmát tanyavilága, védett természeti értékei (Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet), a vadászat lehetőségét is kínáló erdői, és kulturális értékei (a magyar honfoglalás emlékműve, képzőművészeti alkotóház, Makovecz-féle ravatalozó) alapozza meg. A Kisteleki Kistérség területe összesen 410,2 km 2. A kiterjedt tanyavilágnak köszönhetően a 410,2 km 2 -ből csak 15,98 km 2 a belterület, és 364,11 km 2 a külterület. Ez kistérségi átlagban 4 % belterületet és 96 % külterületet jelent. 6

7 Település Összes terület Külterület Belterület Külterület aránya % Ha Km 2 Ha Km 2 Baks ,85 59,6 2,25 96,4 Balástya ,95 107,65 2,3 97,9 Csengele ,66 58,90 1,76 97,1 Kistelek ,19 64,97 4,22 93,9 Ópusztaszer ,51 58,28 1,23 97,9 Pusztaszer ,93 43,83 5,1 89,6 Kistérség összesen ,09 393,23 16,86 95,8 1. táblázat - A kistérség területi adatai /KSH/ TÉRSÉGI SZEMLÉLET ÉS SZEREPKÖR A települések különösen érvényes ez Kisteleki kistérségben jellemző kistelepülésekre önállóan egyre kevésbé képesek fejlesztési források megszerzésére, ezért hasznos kényszerűség a térségben való gondolkodás, térségi szintű projektek, fejlesztési elképzelések kidolgozása és ezek megvalósítása. A kistérség önkormányzatai ennek szükségességét már a rendszerváltás utáni években felismerték, s létrehozták a települési önkormányzatok társulási szövetségét. Az egyesülés 1996-ra vezethető vissza. Az akkor már városi ranggal rendelkező Kistelek és a körülötte fekvő 5 település (Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer) a kistérség kiegyensúlyozott fejlődése és a térség társadalmi-gazdasági helyzetének javítása érdekében megalakította a Kistelek Környéki Települések Területfejlesztési Társulását. A szándékot társulási megállapodásban rögzítették a polgármesterek, miután erre a képviselő-testületüktől megkapták a felhatalmazást. A társulás elsődlegesen területfejlesztési célú feladatokat látott el: tanulmányokat, koncepciókat készített, valamit koordinálta a kistérségi vidékfejlesztési feladatokat.. Rendszeres pályázati tanácsadást végzett és vállalkozói fórumokat szervezett. Segítséget nyújtott az intézményi, önkormányzati, társulási és egyéb egyéni pályázatokban. A társulás pályázati támogatásokat felhasználva fokozatosan alakította ki a működéséhez szükséges feltételeket, 2001-től folyamatosan foglalkoztatott vidékfejlesztési menedzsert, ezzel is segítve a kistérségi fejlesztési munkát. Az elkészített programok és tanulmányok feltárták a kistérség adottságait, helyzetét és ezt alapul véve rövid,- közép- és hosszú távra meghatározták a stratégiát. Változást a közigazgatási reform keretében alkotott és az Országgyűlés által elfogadott évi CVII. Törvény hozott: a települési önkormányzatok képviselő-testületei a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására többcélú kistérségi társulást alakíthattak. A törvény lehetővé tette, hogy már nem csak terület- és településfejlesztési feladatok ellátását biztosíthatták a társulások, hanem vállalhatták közszolgáltatási feladatok megszervezését, fejlesztését valamint intézmények fenntartását is. A törvénnyel összhangban mind a 6 település júniusában társulási megállapodást kötött a: közoktatás és nevelés; szociális intézményi és alapszolgáltatási feladat; egészségügyi ellátás; család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás és gyermekjóléti alapellátás; közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; 7

8 helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; ingatlan- és vagyongazdálkodás; ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; kommunális szolgáltatások és energiaellátás; környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; szennyvíztisztítás és -elvezetés; területrendezés; esélyegyenlőségi program megvalósítása; foglalkoztatás; gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; állat- és növényegészségügy; belső ellenőrzés; területfejlesztés; kistérségi ügyintézés, munkaszervezet feladatok ellátására, működtetésére, a működés megszervezésére és egyben megalapította a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulását júniusában a Kistelek Környéki Települések Területfejlesztési Társulása megszűntetésre került, mert annak feladatait az akkor már egy éve működő többcélú társulás hatékonyabban el tudta látni, ennek megfelelően folyamatosan átvállalta és jogutódként biztosítani tudja azóta is A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSA A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2004-es megalakulásakor - az önkormányzati társulás ily módon történő szerveződésének újdonsága és ezzel együtt számos bizonytalansága miatt - csak a területfejlesztési feladatot vállalta. Már akkor jelentek meg olyan pályázati felhívások, melyeken csak többcélú társulások indulhattak. A Belügyminisztérium 14,2 millió Ft-os támogatásával a társulás 3 koncepciót készített: - A Kisteleki Kistérség integrált gazdaságfejlesztési programja - A Kisteleki Kistérség fenntartható fejlődést biztosító környezetvédelmi és infrastruktúrafejlesztési programja - Kistérségi egészségügyi ellátás fejlesztése. Közben társulási üléseken a Polgármesterek Tanácsában egyre többször fogalmazódott meg az igény egyes feladatok kistérségi szintű összehangolására, közös ellátására. Ezen a területen az első jelentős lépés a 36/2005. (III.1.) Korm. Rendelet (a többcélú kistérségi társulások megalakulásának évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról) megjelenése után történt: pályázatban vállaltuk a már meglévő területfejlesztési feladat mellé közoktatási, egészségügyi, szociális, belső ellenőrzési és kistérségi ügyintézés korszerűsítési feladatok ellátását. A közel 46 millió Ft-os ösztönző támogatás egy részét dologi- és működési kiadásokra lehetett felhasználni, nagyobb részéből a fent említett feladatok kistérségi szintű ellátásának feltételeit kellett megteremteni. A közoktatási feladatellátáson belül társulásunk a pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű beindítását vállalta. Az erre a feladatra jutó majdnem 14 millió Ft ösztönző támogatást felhasználva 3 településen (Baks, Balástya, Kistelek) fejlesztő-foglalkoztató termek kerültek kialakításra, emellett 8 személyes iskolabusz és fejlesztő eszközök beszerzésével javultak a feladatellátás feltételeit. A társulás a feladatot (gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés) Kistelek Város önkormányzat Rózsaliget Kollégiumával kötött feladat-ellátási szerződés útján látja el. Az egészségügyi feladat jelen esetben a központi ügyeleti feladatok - kistérségi szintű ellátása már nem új keletű. Az ösztönző támogatás segítségével megtörtént az ügyelet eszközök felújítása: beszerzésre került egy terepjáró autó és orvosi-egészségügyi eszközök, 8,5 millió Ft értékben. Így a év elején a társulás rendelkezik a feladat ellátásához szükséges ÁNTSZ- 8

9 engedéllyel, így közvetlen szolgáltatóként - az Országos Mentőszolgálat közreműködésével - nagyobb normatív támogatás igénybe vételére jogosult. A többletforrás az ügyeleti feladatot ellátó orvosok és egészségügyi dolgozók bérfejlesztését szolgálta. A szociális feladat-ellátás területén - a közoktatáshoz hasonlóan ben még nem vállaltunk intézmény-fenntartói, csak szociális alapszolgáltatási feladatokat. A több, mint 14 millió Ft pályázati támogatást 8 személyes szállítóeszköz beszerzésére, eszközbeszerzésre és épületfelújításra fordítottuk. A társulás Kistelek Város önkormányzat Gondozási Központjával kötött feladat-ellátási szerződés alapján látja el a támogató szolgálat, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat a kistérség összes településén. A Társulási Tanács 2007-ben döntött egy új szociális intézmény létrehozásáról, így intézményfenntartóként további normatív támogatás lehívását kezdeményezheti, fejlesztve ezáltal is az ellátás színvonalát. A belső ellenőrzés feladatának ellátására a költségvetési szervek (önkormányzatok és intézményeik) kötelezettek. A rendszeres ellenőrzés (pénzügyi-gazdálkodási és egyéb hatósági pl. építésügy, gyámhivatal, szociális csoport, stb.) biztosítja a költségvetési szervek törvényes, jogszerű működését. Az ösztönző támogatás által nyert 2 millió Ft-ot a munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére és a belső ellenőr munkabérére fordítottuk. A társulás által alkalmazott szakember minden település összes költségvetési szervénél el tudja végezni a feladatot. A kistérségi ügyintézés fontossága a vállalt feladatok folyamatos bővülésével egyre nagyobb előtt a jellemzően csak területfejlesztési feladatokat az akkori társulás az általa alkalmazott vidékfejlesztési menedzserrel el tudta látni után az említett feladatok magas színvonalú ellátásához a létszám bővítésére volt szükség elején a munkaszervezet levált Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivataláról és a Kistérségi Irodába költözött. Az irodavezetőből, gazdasági vezetőből, vidékfejlesztési menedzserből, pályázati referensből és belső ellenőrből álló munkaszervezet vezetője a gesztor település jegyzője. A Kistérségi Iroda a pályázatok, pályázati tanácsadás mellett megteremti a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges forrásokat, szervező munkájával elősegíti azok zavartalan működését. Fő célja az, hogy segítséget nyújtson a kistérséget alkotó települések önkormányzatainak, civil szervezeteinek, végső soron a teljes társadalomnak. Keresi lehetőségét a közszolgáltatási feladatok további fejlesztésének, igyekszik kihasználni a kistérségi együttműködés keretében zajló feladat-ellátás többlet normatív támogatása és magasabb színvonala nyújtotta lehetőségeket KISTELEKI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KHT. A Kistérség vezetése már korábban felismerték, hogy a helyi gazdaságot és annak fejlődését biztosító vállalkozókat segíteni kell, hiszen azok sikeressége, gyarapodása végső soron a térség életszínvonalának emelkedését, a helyi társadalom jólétének fokozódását jelentheti. A területfejlesztési társulás idejében is voltak kezdeményezések, melyek ezt a célt szolgálták. Vállalkozói fórumok, rendszeres pályázati tanácsadások megtartására került sor és nem utolsó sorban számos sikeres pályázat született, kihasználva az akkori Vidékfejlesztési Célelőirányzat és Széchenyi-terv támogatás-rendszerét, melyen keresztül száz millió forintot meghaladó nagyságrendben fejleszthették vállalkozásaikat azok, akik új ötlettel, elegendő saját tőkével és rátermettséggel rendelkeztek. Jó kezdeményezésnek bizonyult a TGA azaz a Térségi Gazdasági Adatbázis kialakítása. Pályázati forrás szerzésével lehetővé vált, hogy a kistérségben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások ingyen regisztrálhattak egy internetes oldalon és igény szerint közölhették a cégük legfontosabb adatait. A honlap ma is aktív, az adatok frissítése és ellenőrzése után megkezdődött a bővítés folyamata, melynek eredményeképpen 2007-ben már közel 500 kistérségi vállalkozó regisztrálására került sor. A társulás átalakulásával, a közszolgáltatási feladatok fejlesztésével sem szorult háttérbe a gazdaságfejlesztési tevékenység. A kistérséget alkotó 6 település egyenlő tulajdoni részesedéssel 2005-ben megalapította a Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Kht-t. A cég megalapításakor 9

10 a fő cél az volt, hogy legyen egy új pályázó és lebonyolító szervezet, mely közhasznú tevékenységével közreműködik a térségi fejlesztési elképzelések és programok megvalósításában és amely 2007-re - amikor megnyíltak a közötti uniós költségvetési ciklus pályázatai - már rendelkezzen 2 éves pályázati tapasztalattal. További fontos feladata a gazdaságfejlesztéssel összefüggő projektek tervezése, koordinálása (pl. befektetés-ösztönzés, Ipari Park menedzselése). A szervezet irodája a Térségi Gazdaságfejlesztő Centrum (közkeletűbb nevén piaccsarnok) emeleti részén, a Vállalkozás és Vidék Fejlesztési Irodában kapott helyet. Az volt a cél, hogy mindennemű, gazdasági és vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos feladat egy helyen, de a Kisteleki Polgármesteri Hivataltól leválasztva integrálódjon. Erre alkalmas helyszínnek a 2006-ban elkészült, Kistelek belvárosában álló Térségi Gazdaságfejlesztő Centrum épülete bizonyult A VÁROS DINAMIKÁJA Kistelek a dél-alföldi homokhátság és az alföldi szikes tavak találkozásánál kedvező természeti adottságok következtében régi időktől lakott település. A változatos termőtalaj, az alacsony földrajzi fekvés, a magas napsütéses órák száma mind kedvezett a mezőgazdasági művelésnek. A kora középkortól kezdődően fontos közlekedési útvonalak haladtak keresztül rajta. A Budapest-Szeged vasútvonal majd a fokozatosan korszerűsödő közút, később az autópálya mind kedvezően hatott Kistelek fejlődésére. A közel 7500 főt számláló település nevét először 1420-ban említi egy oklevél, de a helyén már jóval korábban (tatárjárás előtt) bizonyíthatóan - lakott település volt. Kis Telek néven 1774-ben kerül bejegyzésre, a falut fontos utak védelmére (Buda-Szeged és Majsa-Csongrád utak kereszteződése) alapították. Tovább növekedett jelentősége a vasútvonal 1854-es átadásával. Az itt élők jelentős része állattenyésztéssel, homoki szőlőtermeléssel és szántóföldi fölműveléssel foglalkozott. Az utóbbi évtizedekben a kertészeti és dísznövénykultúra mellett egyre jelentősebb szerephez jut a gyümölcstermesztés is. Városi rangját 1989-ben kapta meg A NÉPESSÉG VÁLTOZÁSA Kistelek város lakosságát tekintve a térség legnépesebb települése. A 2001-es népszámlálás adatai szerint a lakónépesség száma 7491 fő, míg az állandó népesség száma 7405 fő volt. A település népességszáma azonban a 10 éves időintervallumot tekintve jelentős csökkenést mutat, 1997-ben még 7758 fő, míg 2006-ban már csak 7374 fő. A legfrissebb önkormányzati adatok szerint 2008-ban a népesség száma 7483 fő. Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) év év év év év év év év év év Forrás: KSH T-START 10

11 A lakosság korszerkezet szerinti megoszlását a Népszámlálási adatok és a 2006-os KSH adatok megoszlásán mutatjuk be. A 2001-es adatok szerint a 7491 fős lakosság 15,6 %-a 0 és 14 éves korosztályba tartozott, az aktív korú 15 és 59 éves korcsoport 59,9 %-ot, míg az ennél öregebb kisteleki lakosok korcsoportja a lakosság 24,5%-át tette ki. Mindez 2007-ben: a lakosság száma 7415 fő, 15,2 %-a 0 és 14 éves korosztályba tartozott, az aktív korú 15 és 59 éves korcsoport 61,8 %-ot, míg az ennél öregebb kisteleki lakosok korcsoportja a lakosság 23%-át tette ki. Jelentősebb változás a korösszetételben nem történt. Mutató megnevezése Kistelek 2001 Kistelek 2007 Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,6 15 Lakónépességen belül évesek aránya 59,9 61,8 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 24,5 23 Állandó népesség száma Forrás KSH 2001 és KSH T-START A GAZDASÁG ÉS FOGLALKOZTATÁS VÁLTOZÁSAI A gazdasági szerkezetváltásnak, az állami támogatások csökkenésének alapvetően két következménye lett az elmúlt 15 éves távlatot tekintve. Egyrészt megnövekedett a munkanélküliek száma, másrészt fokozódott a vállalkozási aktivitás. A korábban mezőgazdaságban és vállalatoknál dolgozók döntően a kereskedelemben, a szolgáltatóiparban s a feldolgozóiparban helyezkednek el. A vállalkozások jelentős része azonban kényszervállalkozás lett és a vállalkozási aktivitás is viszonylag alacsony maradt. A vállalkozások többsége a kereskedelemben és az iparban tevékenykedik, de jelentős a mezőgazdasági szolgáltató, vendéglátó és közlekedési vállalkozók száma is. Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és Kistelek megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, év végén) (db) év év év év év év év év év év 627 Forrás: KSH T-START Az ország dél-keleti részén elhelyezkedő kistérségi központot a foglalkoztatás szempontjából a rendszerváltás következményeként az ország egészét sújtó munkanélküliségi hullám nagymértékben sújtotta. A rendszerváltás során és következményeként megszűnt az akkor még falu mindkét mezőgazdasági szövetkezete, a költségvetési üzem, a kenyérgyár, melyek a lakosság jelentős részét foglalkoztatták. A helyükbe lépő vállalkozások kisebb létszámot foglalkoztatva, de a termelés intenzitását nem csökkentve kezdtek működni. A 2 mezőgazdasági termelőszövetkezetben dolgozóknak csak kis százaléka volt képes önállóan, saját tulajdonú területeken mezőgazdasági termelésbe kezdeni. Ezek az emberek hiába rendelkeztek megfelelő szaktudással és tapasztalattal, tőke és infrastruktúra nélkül nem tudtak olyan vállalkozásba és termelésbe kezdeni, amely biztosította volna családjaik számára a megélhetést. A foglalkoztatás és 11

12 a munkahelyek megfelelő számú kialakítása Kisteleken kedvezőtlenül alakult, még napjainkra sem sikerült pótolni a rendszerváltás következményeként kiesett munkahelyeket. A városban számottevően csak a Kábelgyár, a Sajtüzem, az oktatási és egészségügyi, önkormányzati intézmények foglalkoztatnak, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők pedig csak kizárólag az önkormányzat intézményeiben tudnak elhelyezkedni. Ennek is köszönhetően az értelmiségi fiatal korosztály a lehetetlen munkavállalásból kifolyólag gyakran költözik el először csak ideiglenesen, majd hagyja itt véglegesen a települést. A munkahelyek hiányának köszönhetően a regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállalói korú népességen belül 2000-től vizsgálva minden évben 5% feletti, sőt 2000-ben, 2004-ben és 2007-ben a 8 %-ot is meghaladja. A településnek a munkanélküliség problémájával és annak orvoslásával szembe kell néznie, fejlesztési stratégiáinak kialakításakor nagy hangsúlyt kell fektetnie a munkanélküliség mértékének csökkentésére. A regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség %-ában év 8, év 6, év 7, év 6, év 8, év 7, év 7, év 8,14 Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat A FUNKCIÓGAZDAG VÁROS A kistérségi központként funkcionáló település számos közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltatást lát el térségi szinten, amelyek a kistérségi fejezetben már részletesen kifejtésre kerültek. A városban ma is meghatározó jelentősége van a mezőgazdasági termelésnek a látványosan fejlődő, egyre inkább városiasodó településközpont mellett a peremváros ma is inkább falusias benyomást kelt. Ipari üzemei közül legjelentősebb a 300 főt foglalkoztató korszerű üzem a kábelgyár, továbbá a tejüzem és sajtgyár. Egyre fontosabb jelentősége van a gyarapodó kisvállalkozásoknak. Remélhetőleg az új ipari park is újabb befektetőket vonz, ugyanakkor egyre több család remél megélhetést a növekvő idegenforgalomból. Sajnos nem elhanyagolható a munkanélküliek magas aránya, amely kisebb-nagyobb ingadozásokkal a kistérséghez hasonlóan 10% körül ingadozik. A lakónépesség létszámának csökkenése, a gazdasági szerkezetváltás és fellendülés lassú üteme indokolttá teszi a város fejlesztési irányainak alapos és körültekintő átgondolását. Kistelek városa olyan erőforrásokkal és adottságokkal rendelkezik, amelyeket kihasználva mind a lakosság, mind a gazdaság és a város egésze lendületbe hozható. 12

13 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETELEMZÉS 2.1.KISTELEK GAZDASÁGÁNAK JELLEMZŐI A természetföldrajzi adottságok következtében a változó minőségű homok és kötött talajokon szántóföldi művelés, zöldség és gyümölcstermesztés folyik. A valamikor jelentős szőlőművelés és borgazdálkodás visszahanyatlott, ugyanakkor továbbra is meghatározó ágazat a fólia alatti zöldség és virágtermelés. Feljövőben van az ipari termelés és az idegenforgalom. Jellemző a kisvállalkozások túlsúlya. Meghatározó ipari létesítményekkel a térségben csak Kistelek rendelkezik, ezzel kiemelkedik a térségből (sajtüzem, kábel gyár, ipari park, logisztikai központ), de a város jelentős munkanélküliségét ma még nem tudja megszüntetni. A munkaerőpiaci helyzetkép szerint Csongrád megyében csupán a Szeged közelségét élvező kistérségek tudták gyarapítani álláshelyeik számát. A távolabb lévők mint: Makó, Szentes, Kistelek térsége egy év viszonylatában is fővel kevesebb munkaképes korút tudott foglalkoztatni MEZŐGAZDASÁG A város meghatározó és legfontosabb gazdasági ága a mezőgazdaság. A város és hozzátartozó külterületek adottságai a természeti és társadalmi, gazdasági erőforrások szerint is elsősorban a mezőgazdaságnak kedveznek. Egyes belterületeken és a külterületeken hagyományosan a szántóföldi művelés és a zöldség- gyümölcstermelés dominál. Kistérségi összesítésben a földterület 75 %-át hasznosítja a mezőgazdaság. A művelési ágak eloszlása és a termelési szerkezet egyrészt a talajadottságok függvénye, de alapvetően a gazdasági kényszer határozza meg. Település Szántó Kert Gyüm. Szőlő Gyep Mezőgazd. Erdő Nádas Halastó Kivett Össz. Kistelek 3371,5 16,2 130,9 274,3 1036,3 4829,2 1048,5 21,7 0,0 1019,5 6918,9 Kistelek területének művelési ágak szerinti megoszlása ha-ban KSH T-START 2006 A mezőgazdasági vállalkozások több, mint 97 %-a egyéni termelő, a társas vállalkozások csak 3 %-os arányt képviselnek. Az általuk művelt földterület azonban ennél az aránynál lényegesen magasabb. Az egyéni vállalkozókon kívül nagy termőföldterületekkel a termelőszövetkezetek rendelkeznek, de önkormányzati és állami tulajdonban is vannak jelentős területek. Megnevezés Működő vállalkozások száma 1000 lakosra Mezőgazdasági vállalkozók száma 1000 lakosra Kistelek A vállalkozások ágazati megoszlása KSH T-START 2006 Mezőgazdasági egyéni gazdálkodók száma 1000 lakosra A termelést a kisbirtokok túlsúlya jellemzi. Az elaprózottság mellett a jelenlegi birtokszerkezet másik hátránya a térbeli széttagoltság, azaz sok esetben a birtoktestek nem egy tagban, hanem több helyen, gyakran egymástól távoli határrészeken helyezkednek el. A birtokméret azonban csak részben jelent tényleges elaprózottságot. A kertészeti kultúrák esetében ugyanis a kis területen folytatott intenzív termesztés hozamban és árbevételben megfelel, 13

14 esetenként felülmúlja az eredményesen valóban csak nagyobb üzemméretben folytatható szántóföldi gazdálkodást. Az őstermelők, egyéni termelők, gazdasági társaságok és szövetkezetek gazdálkodási színvonala rendkívül heterogén. Legtöbb esetben a birtokok elaprózottsága és széttagoltsága, az eszköz- és tőkehiány, a korszerű termelési ismeretek, szaktudás hiánya, ezekkel összefüggésben a technológiai elmaradás hatékony termelést nem tesz lehetővé. Kevés a jól felszerelt, magas színvonalon és jövedelmezően termelő gazdaság. A KISTÉR-TÉSZ Kistelek és Térsége Termelői Értékesítő Szövetkezet március 14- én, 121 fő részvételével alakult meg Kisteleken. Az alakuláskori összetétele 106 magántermelőből, 3 mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdasági társaságból és 12 mezőgazdasági vállalkozóból állt. Jelenleg a tagi termelés 845,5 hektáron folyik, ebből zöldség-gyümölcs 208,6 hektár, ebből zöldség 185,1 hektár, gyümölcs 23,5 hektár. A TÉSZ 2006-ban elkészült logisztikai csarnoka a helyi termelők felvásárlás és értékesítési feladatait koordinálja. Mezőgazdasági gépekkel szinte valamennyi termelő rendelkezik, ezek kora és műszaki állapota azonban a korszerű termelés feltételeinek a legtöbb esetben nem felel meg. Az önálló a teljes technológiát megvalósító géppark nem jellemző, a nagy értékű gépeket igénylő munkákat (szántás, betakarítás, talajmunkák) rendszerint bérben oldják meg. Az öntözés feltételei a belterjes kertészeti kultúrákban és fóliás termesztés esetében megoldottak. A gazdaságok jelenleg fúrt kutakkal öntöznek. A szántóföldi termelés esetében a vízellátás nem biztosított. További nehézségeket okoz a mezőgazdasági termelésben a tőkeszegénység, amely megakadályozza a nagyobb beruházásokat, gátja a műszaki, technológiai fejlesztéseknek. Településünkön jellemzőek a családi vegyes gazdaságok, ahol a birtokok kis mérete miatt elsősorban a kertészeti kultúrák (szőlő, gyümölcs, fűszerpaprika, szabadföldi zöldségnövények, virág) termeszthetők. E gazdaságokban terjedt el a fóliás és üvegházas termelés. A gyümölcs- és szőlőtermesztés az es években tovább csökkent, melynek oka nem az adottságok hiánya, hanem a kertészeti kultúrák magasabb jövedelemképző ereje. A barack és almatermesztés kiemelkedő volt térségünkben, de a fent említett ok, valamint az utóbbi évek belvizei következtében jelentős részük tönkrement. A szántóföldek jelentős részén szabadföldi zöldségtermelés folyik. Ezek közül legfontosabbak a paprika, paradicsom, fűszerpaprika, káposzta, karaláb, zeller, eper, vöröshagyma, fokhagyma, saláta. Fóliás zöldségtermesztés jellemző a településen. A virágtermelés is nagy kultúrával rendelkezik (szegfű, liliom, gerbera, tulipán). Legfontosabb szántóföldi kapás növények a burgonya és a kukorica. A területek nagyságát tekintve a gabonatermesztés dominál őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikále. A gyepterületek aránya a mezőgazdasági összterület negyed részét adja, amelyek jelentős részét ma is az állattartásban hasznosítják. Az állattenyésztés is átalakuláson ment át az 1990-es években, a termelőszövetkezetek nagy állatállománya megszűnt vagy magánkézre jutott. Ennek következtében csökkent az állatállomány és visszaesett a génállomány színvonala. Jellemző ma a sertéstenyésztés, amely a jelenlegi felvásárló-rendszer következtében a viszonylagosan kis állomány is túltermelést mutat. Kisebb mértékű a szarvasmarha-, ló- és juhtartás. A lovakat általában saját használatra tartják, de van néhány, az idegenforgalmat is 14

15 szolgáló lovas tanya is. Erőteljes a baromfi szerződéses alapon történő nevelése. A haltenyésztést mesterséges halastavakban folytatnak. A vadgazdálkodás és a szezonális jellegű vadászat térségünkben kisebb mértékű. A zöldség és gyümölcstermékeket a budapesti, szegedi-dorozsmai nagybani piacokon értékesítik. Felvásároló telep működik Kisteleken, amelyet a Kistelek és Térsége Termelő és Értékesítő Szövetkezet működtet és tart fenn. A virág értékesítése fő színhelyei a budapesti nagybani virágpiacok. A szőlő egy részét a kistermelők saját fogyasztásra termelik, másik részét a régióban található pincegazdaságok vásárolják fel, a megmaradó részt pedig Pilisvörösváron értékesítik. Vágósertést szerződéses alapon a Szegedi Pick Rt. hasznosítja, illetve felvásárlást folytat az Ópusztaszeri Gazdák Szövetkezete is. Az országszerte nehézségeket okozó tejfelvásárlás és feldolgozás a térségben megoldott a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft. révén, aki a tejtermékeket országszerte értékesíti és exportálja. A termékcsoportjukból kiemelkedik a feta sajt. Településünkön helyi piac is található, amely elsősorban a háztartási igényeket elégíti ki. Kisteleken országos szintű kirakodó és állatvásár van minden hónap első vasárnapján. A mezőgazdasági termékek értékesítésének arányai: nagybani értékesítés 70,0%, helyi és közvetlen értékesítés 30,0%. A termékek értékesítése mellett a jövőben fontos szerepet fog kapni a tárolásuk is, amelyeket hűtőházak, raktárak, illetve tárolók építésével lesznek megoldottak. Jelenleg Kisteleken működik hűtőház, de ennek kapacitása alacsony az igényekhez mérten MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK A gazdasági szerkezetváltásnak, az állami támogatások csökkenésének alapvetően két következménye lett. Egyrészt megnövekedett a munkanélküliek száma, másrészt fokozódott a vállalkozási aktivitás. A korábban mezőgazdaságban és vállalatoknál dolgozók döntően a kereskedelemben, a szolgáltatóiparban s a feldolgozóiparban helyezkednek el. A vállalkozások jelentős része azonban kényszervállalkozás lett és a vállalkozási aktivitás is viszonylag alacsony maradt. A vállalkozások többsége a kereskedelemben és az iparban tevékenykedik, de jelentős a mezőgazdasági szolgáltató, vendéglátó és közlekedési vállalkozók száma is. Vállalkozások száma gazdasági ágankénti bontásban Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, év végén) (db) Működő vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, az év során, vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalk. száma a mezőgazd., vadgazdálk., erdőgazdálk., halgazdálk. nemzetga.ágakban (A+B gazda. ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalk. száma a bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás nemzetg.ágakban (C+D+E gazd.ág, az év során, a vállalk.demográfia szerint) (db)

16 Működő vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban (F gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalk.száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetga. ágban (H gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalk.száma a szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetg. ágban (I gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma a pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágban (J gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalko.száma az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetg.ágban (K gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban (M gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban (N gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalk. száma az egyéb közösségi, személyi szolgált.nemzetg.ágban (O gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) KSH T-START A legfrissebb KSH 2007-es adatok szerint a városban működő vállalkozások között legnagyobb számmal (108 db, 27 %) a kereskedelmi szektorban tevékenykednek. Jelentős még a gazdasági szolgáltatási, egyéb szolgáltatási, építőipari és mezőgazdasági szektorban működő vállalkozások száma. Vállalkozások száma gazdasági ágankénti bontásban Működő vállalk. száma a mezőgazd., vadgazdálk., erdőgazdálk., halgazdálk. nemzetga.ágakban (A+B gazda. ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalk. száma a bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás nemzetg.ágakban (C+D+E gazd.ág, az év során, a vállalk.demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban (F gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalk.száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetga. ágban (H gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalk.száma a szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetg. ágban (I gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) 2007 db szám 2007 %-ban

17 Működő vállalkozások száma a pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágban (J gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalko.száma az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetg.ágban (K gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalk. száma az egyéb közösségi, személyi szolgált.nemzetg.ágban (O gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) A kisvállalkozók túlsúlyát jelzi, hogy a legtöbb esetben a nettó árbevétel nem haladja meg az 1-5 millió forintot. A településen a jelentősebb külföldi érdekeltségű vállalkozások száma alacsony. A közelmúlt egyik legjelentősebb befektetője Kisteleken a Prysmian volt, amely megvásárolta a Kisteleki Kábelgyárat. Ez azonban nem jelentett új beruházást, és a foglalkoztatottak létszáma is csökkent. A település 5 legnagyobb foglalkoztató vállalkozását ha vizsgáljuk, látjuk, hogy összességében 461 főt foglalkoztatnak, amely a település összes foglalkoztatottjának 19%-át teszi ki. Az alábbi táblázatban feltüntetésre került az az 5 legnagyobb foglalkoztató, amelyek jelenléte a városban meghatározó és nélkülözhetetlen. Gazdasági szervezet Foglalkoztatottak száma (fő) Prysmian MKM Kft. 168 Kézmű Kht. Janette Ruházati 96 Gyáregység C Univerzál Kft. 84 Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft. 75 Probart Kft. 38 Önkormányzati felmérés A város gazdaságát - adottságait és a hagyományokat tekintve - a mezőgazdaság határozza meg. Ez a jövőben is meghatározó marad, de törekedni kell egyrészt a mezőgazdaságra épülő iparágak (élelmiszeripar, könnyűipar), másrészt a gazdaság más területeinek fejlesztésére. Figyelmet érdemel a gazdasági fejlődés hátterét nyújtó infrastrukturális ellátottság fejlesztése is KISKERESKEDELMI ÜZLETEK, VENDÉGLÁTÓHELYEK A kiskereskedelmi üzletek száma (gyógyszertárak kivételével) az 1997-es évtől kezdődően 10 éven át nőtt, igaz, hogy a növekedési ütemben egyfajta visszaesés megfigyelhető a közötti időszakban. Az 1997-es induló 113 db-ról 2006-ra majdnem másfélszeresre nőtt a számuk, így lett 153 db. Az élelmiszerüzletek és ruházati szaküzletek tekintetében elmondhatjuk, hogy számuk kisebb változásokkal, de stagnálónak tekinthető. Az évek során látható némi változás (növekedés, csökkenés), de a kiinduló adatokhoz képest mindkét üzletágban csökkenés realizálható. Mindez a lakosság számának csökkenésével illetve a rendelkezésre álló reáljövedelmek csökkenésével magyarázható. Jelentős növekedés a vendéglátóhelyek számában mutatható ki, amely a város turisztikai fejlesztéseinek és a város iránti turisztikai érdeklődés növekedésének köszönhető. Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak nélkül) (db) Élelmiszerüzletek és áruházak száma (db) Ruházati szaküzletek száma (db) év Vendéglátóhelyek száma (db) 17

18 1998. év év év év év év év év év Forrás: KSH T-START IDEGENFORGALOM ÉS TURIZMUS Kistelek város idegenforgalmi és turisztikai adottságainak önmagukban való feltérképezése nem elegendő. Ebben a kérdésben a Kisteleki Kistérség egészét kell vizsgálnunk mindahhoz, hogy a város lehetőségeit feltérképezzük és átfogó képet kapjunk adottságairól. A Kistelek Kistérség országos szempontból is kiemelkedő idegenforgalmi kultúrtörténeti központtal rendelkezik: az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkkal, az idegenforgalom így alapvetően ma ide koncentrálódik. Ugyanakkor a turizmus mint iparág több más területén is jelentős vonzerővel rendelkezik Kisteleken és környékén. Közlekedés-földrajzi helyzetéből adódóan Kistelek kedvező idegenforgalmi adottságokkal rendelkezik. Keresztülszeli a Hegyeshalom Budapest Kecskemét Szeged Makó Nagylak nemzetközileg is jelentős E75-ös főútvonal és idegenforgalmi folyosó. A rekreáció és aktív turizmus lehetőségei közé tartozik a vízi turizmus és sportok, természetjárás és megfigyelés, kerékpározás, horgászat, vadászat, lovaglás, egyéb szabadidős és sporttevékenységek. A természetjárás és megfigyelés (ökoturizmus) terén Kistelek és környéke kiváló adottságokkal rendelkezik. Ide tartozik több országos és helyi védettségű természeti érték (csengelei Péter-tavi madárrezervátum és kocsányos tölgyfa-csoport, pusztaszeri Fülöpszék és Büdösszék, kisteleki Bíbic tó, Balástya és Kistelek közötti Müllerszék). Ezek mellett a legnagyobb védett terület a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, amelynek területén a Duna Tisza közi homokvidék és a Tisza völgy réti és szikes talajú zónájának érintkezésénél országosan védett jellegzetes élővilág alakult ki, s amelynek területéhez az 55 ha-s Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is tartozik. Részben a természeti, részben a kulturális adottságokhoz sorolható a Pusztaszeri Hétvezér emlékmű Természetvédelmi Terület. E területek mellett a Tisza melletti ártéri területek, a kistérséghez tartozó erdők is lehetőséget nyújtanak a túrázáshoz. Kerékpározási lehetőségek turisztikai szempontból csak részben adottak. A Szeged Ópusztaszer közti út az országos kerékpáros turistaútvonal része. Nincs viszont a kistérség települései, illetve az egyes turisztikai célpontok között kiépítve kerékpárút. Így, egyenlőre potenciális lehetőségként és szükségként merül fel a Kistelek Ópusztaszer, Pusztaszer Ópusztaszer, a baksi Tisza töltés kerékpárutak megépítése. Előre lépést jelent ezen a területen, hogy a Kistelek-Ópusztaszer kerékpár út kivitelezése napjainkra élessé vált, a beruházás megvalósítása folyamatban van, mely elkészültével Kistelek turisztikai potenciálja jelentősen nő. Horgászási alkalmat Kistelekhez közel lévő Tisza és néhány kisebb természetes tó mellett egyre több mesterségesen kialakított tó is biztosít. Vadászat szempontjából jelentősebb erdőterületekkel Ópusztaszer rendelkezik, de Kistelek területén is vannak apróvad vadászatra alkalmas erdők. Lovaglási, lovas túrázási lehetőség több helyen van Kistelek külterületein, elsősorban a tanyasi turizmus fejlődéséhez kapcsolódóan. Felmerült hosszabb útvonalak kiépítésének, megvalósításának igénye és módja. Kisteleken a év végén kezdődött el a sportcsarnok építése. A csarnoképület kapcsolódik a volt Skála áruházból átalakított Rendezvényház épületéhez, együtt alkotják a Térségi Multifunkcionális Rendezvényházat és Sportcsarnokot. A Sportcsarnok és a 18

19 Rendezvényház rendezvényterei alkalmasak de mára már nem kielégítően - közösségi programok megvalósítására, melyek közé tartoznak sportversenyek és sportbemutatók, színházi előadások, koncertek. Ezek egy-egy programlehetőséget nyújtanak a helyi lakosság és az idelátogató turisták számára is. A Térségi Multifunkcionális Rendezvényház és Sportcsarnokban található a város kisfürdője, mely kismedencével és 2 élménymedencével, 2 szaunával és gyógyászati illetve masszás szolgáltatással várja vendégeit. A kulturális turizmus lehetőségei azok a kultúrtörténeti értékek, hagyományok és ezeket felelevenítő rendezvények, amelyek a történelmi múltat, építészeti emlékeket, a magyar néprajzi és folklór hagyományokat, zenekultúrát, a népi iparművészeti értékeket mutatják be. A kistérségben kiemelkedik, és önálló vonzerővel rendelkezik Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékpark, mely nemzeti emlékhelyünk, régészeti, történeti, művelődés történeti, képzőművészeti, természettudományos és néprajzi emlékekkel a Feszty körképpel, a romkerttel, a skanzennel. Emellett az emlékpark egész évben programokkal, rendezvényekkel, lovas produkciókkal várja a látogatókat. Építészeti emlékek közé tartoznak még az egykori tanyai iskolák, a népi építészetet őrző házak (napsugaras házak), emlékművek (pusztaszeri Hétvezér emlékmű), útmentén állított kőkeresztek. Az emlékpark mellett az építészeti örökség részei az ópusztaszeri volt Pallavicini kastély, a pusztaszeri ravatalozó, csengelei Árpád kori templommaradvány, a műemlék jellegű templomok Kisteleken, Ópusztaszeren és Balástyán. Jelenleg nem áll védelem alatt a Kisteleken a XX. század elején épült Kócsó kápolna és az előtte lévő kálvária. A kulturális turizmus más lehetőségeit nyújtják azok a rendezvények, programok, amelyek a helyi szellemi és tárgyi, néprajzi emlékeket, kézműves hagyományokat, iparművészeti tárgyakat mutatják be. A tanyai turizmus is nagy lehetőségeket rejt magában a város és tanyái számára, hiszen a kereslet adott az óriási tranzitforgalom, az Ópusztaszerre illetve Kiskunmajsára (termálfürdő) érkező vendégek révén. Magába foglalja a falusi és tanyai vendéglátást, az aktív turizmust, az agroturizmust (helyi és mezőgazdasági termékek eladása és bemutatása), a helyi szellemi és tárgyi emlékeket, kézműves termékeket bemutató programokat, a népi kultúrára, hagyományokra (pl. népzene citerazenekar) épülő rendezvényeket, a gasztronómiai- és borturizmust. A falusi, tanyai turizmus azzal, hogy erősíti a helyi identitástudatot, kiegészítő tevékenységet, pótlólagos jövedelemforrást jelent a fejlődés ösztönzőjévé válhat. Segíti a város népesség megtartását, a kedvezőtlen helyzetű területek, gazdasági erősödését, felzárkózását, a gazdasági szerkezetváltást. A tanyasi vendégfogadás fejlesztése a város és adottságainak felújítását, a kulturális és természeti örökség feltárását, védelmét, megőrzését igényli. Szükséges a több helyen még hiányzó infrastrukturális és anyagi feltételek (közlekedésfejlesztés, közműellátás, kezdő tőke, stb.) megteremtése, valamint a vendégfogadás jelenlegi tartalmának (szállásnyújtás, esetleg étkezés biztosítása) különböző szolgáltatásokkal, aktív programokkal való komplex termékké bővítése, és a fogadókészség emberi feltételeinek (vendégszeretet, a vendégfogadás alapismereteinek elsajátítása, nyelvismeret, stb.) további fejlesztése. Városunkban kereskedelmi szálláshelyadóként van jelen a 2004-ben átadásra került szálloda (Aqua Hotel), a helyi kollégium (Rózsaliget Kollégium) és egy nagyobb camping (Vándormarasztaló Camping). A KSH adatai szerint nyilvántartott magánszállásadó hely nincs a településen. 19

20 Magánszállásadás Férőhely Vendégéjszaka, ezer Egy szállásadóra jutó vendégéjszaka Kistelek Kisteleki kistérség 72 1,0 140,7 Forrás: KSH évi adatbázis Összehasonlításunk a szálláshelyek tekintetében kereskedelmi viszonylatban értelmezhető, mivel a KSH adatai alapján elmondható, hogy Kistelek városa nem rendelkezik magán szálláshellyel, azonban a Kisteleki kistérségben már található 72 darab ilyen jellegű szálláshely. Ezek nagy valószínűséggel főként a manapság egyre népszerűbb falusi turizmus keretei között működnek, ahol az éves szinten eltöltött vendégéjszaka száma eléri az 1000-t, mely 140,7 vendégéjszakát jelent átlagosan egy szállásadóra vetítve, ami az egész év egyharmadát jelenti. A kereskedelmi szálláshelyeket megvizsgálva megfigyelhető, hogy Kisteleken található a kistérség férőhelyeinek több mint a fele, ahol ellenben az eltöltött vendégéjszakák száma nem éri el a kistérségben eltöltött éjszakák számának az 50%-át. Ez szintén a falusi turizmus növekvő népszerűségére vezethető vissza, mely turisztikai szempontból szinte egyedüli kitörési pontnak bizonyulhat a Kisteleki kistérség számára. A fentebb már említettek szerint Kistelek esetében a KSH adatok alapján csak kereskedelmi szálláshelyekről beszélhetünk, Kistelek városa nyilvántartásba vett magánszálláshelyekkel nem rendelkezik. Szállodák szállásférőhelyeinek Összes kereskedelmi szálláshely száma (db) szállásférőhelyeinek száma (db) év év év év év év év év év év Forrás: KSH T-START A statisztikából jól látható, hogy kereskedelmi szálláshelyeink szállásférőhelyeinek száma 1998-tól folyamatos növekvő tendenciát mutat, 2004-től pedig 230 főn stagnál. Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken (fő) év év év év év év év Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (vendégéjszaka) 20

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. február 8.) A tanulmány kidolgozásában résztvevő

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Gekko Consulting Kft. Budapest, Istenhegyi u. 59-61. 2009. december TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 7 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Békéscsaba Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Készítette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. www.bekescsaba.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE . Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2013.03.08. JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ELŐTANULMÁNY A MEGBÍZÁS

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat

Kistelek Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kistelek Város Önkormányzat 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal AHOL A TISZA VIZE MINDIG SELYMESEN SIMOGAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (Az adatgyűjtés lezárva: 2013. január 29.) KÉSZÍTETTE: EURO-PROFESSIONAL KFT.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Terra Studio Kft. 2008. június 2. JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Jászberény város Képviselőtestületének

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programja II. kötet: Operatív Program Balatonfüred, 2005. március A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: Inspiratura

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Integrált Városfejlesztési Stratégia Villány Város Önkormányzatának DDOP 2009 4.1.1/A kódszámú pályázatához Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 3 1 A

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Összefogással a Tiszazugért Készítette: Tiszazugi Leader Helyi Akciócsoport Átadás átvételre került 2012. március 5.-én a Tiszazugi LEADER Egyesület részére Tiszazugi LEADER

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE HELYI FEJLESZTÉSI STARTÉGIÁINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉRDEKELT SZEREPLŐK PARTNERSÉGÉBEN KIALAKÍTOTT, MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYA

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben