uzsai írek A FARSANG SZÜLETÉSE TISZTELT ÜGYFELEINK! RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA XXIII. évfolyam FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "uzsai írek A FARSANG SZÜLETÉSE TISZTELT ÜGYFELEINK! 2015. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XXIII. évfolyam FEBRUÁR"

Átírás

1 R uzsai H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA A FARSANG SZÜLETÉSE A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek ezáltal életre kelnek. Vigadalommal, felvonulással, beöltözéssel és boszorkánybábú égetéssel akarták ezeket a lelkeket elűzni. Ezért a régi jelmezek mind ijesztőek voltak, hogy elűzzék a halált és a hideget. Az első jelmezesek pedig halottas menetet imitálva masíroztak, ebből alakult ki a mai modern karnevál. A középkori Magyarszágon több réteg is megünnepelte a farsangot. Egyfelől a nemesi udvarokban bálokat rendeztek, másrészről a polgárság is rendezvényeket szervezett, és a falusi néphagyományokban is fontos szerepet játszott. A farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól példáz a következmény nélküli XXIII. évfolyam FEBRUÁR bolondozás az álarc névtelensége mögött. A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos esküvői szezon, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt... TISZTELT ÜGYFELEINK! Tájékoztatjuk, hogy Bankunk ügyfél fogadást tart tájékoztatás céljából. Időpont: 12-e csütörtök óráig Helyszín: Ruzsai Polgármesteri hivatal Várjuk felmerült problémái személyes megbeszélésére! Üdvözlettel: OTP Bank

2 2. FELHÍVÁS MAGÁNFŐZÉSRE HASZNÁLT DESZTILLÁLÓ - BERENDEZÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezés) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a magánfőzésre továbbra sem kell engedélyt kérni, azonban a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a magánfőző a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál. Amennyiben a tulajdonszerzés január 1-jét megelőzően történt, úgy a bejelentési határidő január 15. napja volt, melynek elmulasztását a bejelentési kötelezettség fennállása esetén kérem haladéktalanul pótolja! Az önkormányzati adóhatóság ezen bejelentésekről és bevallásokról a teljesítést követő hónap 15. napjáig köteles értesíteni az illetékes vámhatóságot. Továbbra is magánfőzőnek minősül, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközökkel állítja elő a párlatot évi maximum 50 liter mennyiségben. Megszűnik azonban ezen párlat teljes adómentessége, a tárgyévet követő év január 15. napjáig esedékes bevallás alapján a magánfőző évi 1.000,-Ft átalányadó megfizetésére kötelezett. Bejelentési kötelezettségének a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban rendszeresített formanyomtatványon tehet eleget. TISZTELT LAKOSSÁG! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a rendelkezik a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek gazdasági programban, fejlesztési tervben való rögzítéséről. Mivel az előző ciklusban a képviselő-testület évekre határozott meg gazdasági programot, ezért szükséges évtől az újbóli megalkotása. A Képviselő-testület helyi szinten szeretné meghatározni mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programnak - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmaznia kell különösen az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A fentiekre tekintettel várom a évekre vonatkozó Gazdasági Programhoz kapcsolódóan mindazon fejlesztési elképzeléseket, amelyek helyi szinten megvalósíthatóak, emelnék a szolgáltatások színvonalát, valamint elősegíthetnék a település fejlődését. Kérem, hogy a javaslatokat 20-ig juttassák el a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalba számomra. Sánta Gizella - polgármester Fődi Anita - jegyző ISMÉT FÜRDŐPROGRAM Újraindul a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére ismételten összefogott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő együttműködésében kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára. A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti június 30. közötti időszakban. A kuponok kivághatóak a BTC EGTC területén megjelenő helyi lapokból; megtalálhatók mindkét fürdő jegypénztáránál vagy ingyenesen letölthetőek a következő honlapokról: ELADÓ SERTÉSEK! Ruzsa község Önkormányzata eladásra hirdeti meg a közfoglaltatásban nevelt sertéseit! A kb kg-os állatok ára 350Ft/kg. Érdeklődni: telefonon: 30/ es számon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban: Sánta Gizella polgármesternél

3 3. AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ Az Önkormányzati Adóhatóság - a kommunális adót érintően benyújtott bevallások és az okmányiroda által megküldött gépjármű adatállomány feldolgozását követően - várhatóan március elején értesítést fog kiküldeni az érintett adózóknak a I. félévre és a II. félévre fizetendő adókról, illetve a korábbi időszakról fennálló hátralékokról. Az adómértékek és adónemek vonatkozásában a jogszabályi előírások és a Képviselő-testület döntése értelmében az előző évhez viszonyítva változás nincs, új adónem bevezetésére nem került sor. A késedelmi pótlékmentes fizetési határidő: az I. félévre vonatkozóan: március 15. a II. félévre vonatkozóan: szeptember 15. Az OTP Bank tevékenységét átszervezte, melynek következtében a ruzsai fiók bezárt. Az adófizetési kötelezettséget ezért január 1-től az adózó számlájáról történő átutalással vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) lehet teljesíteni. Utalással történő kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni az adózó nevét és pontos lakcímét, valamint a kiküldött értesítésben a név alatt szereplő befizető azonosító számot. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az utalás az adónemhez rendelt számlára kerüljön! A pénzforgalmi számlaszámok adónemenként az alábbiak: Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék Talajterhelési díj A számlaszámok az értesítésben az adónem mellett is feltüntetésre kerülnek. A év elején postázásra kerülő értesítés mellékleteként adónemenként kettő darab csekk kerül kiküldésre. Az egyik az esetleges hátralék és a március 15-ig fizetendő összeg, a másik pedig a szeptember 15-ig fizetendő összeg befizetésére szolgál. Az adózók az év elején az egész évre vonatkozó fizetési kötelezettségüknek is eleget tehetnek, illetve ha kettő részletben kívánják azt teljesíteni, akkor szíveskedjenek a II. félévre vonatkozó csekket megőrizni, mivel a szeptember 15-i határidő előtt újabb értesítés, illetve csekk kiküldésére nem kerül sor. Ha a fentiektől eltérő módon szeretnék tartozásukat (hátralékaikat) rendezni, úgy szíveskedjenek személyesen - ügyfélfogadási időben - egyeztetni az önkormányzati adóhatóság ügyintézőjével. Amennyiben a gépjárműadó fizetési kötelezettség forgalomból történő kivonás, vagy új forgalomba helyezés miatt az értesítésben szereplő összeghez képest változik, az érintett adózók erről határozattal értesítést kapnak. Az adózók a talajterhelési díj, illetve az iparűzési adó fizetési kötelezettségüknek a bevallásuk adatai alapján önadózással tesznek eleget. A bevallás benyújtásának határideje: a talajterhelési díj vonatkozásában: március 31. iparűzési adó vonatkozásában: május 31. A talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg március 31-ig kell megfizetni. (Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azokat terheli, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. ) Iparűzési adó tekintetében a évre vonatkozó előleget kettő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni, a évi előleg és a végleges iparűzési adó különbözetét pedig május 31-ig. A év elején postázásra kerülő értesítés iparűzési adó esetében csak a március 15-ig fizetendő összeget tartalmazza. ( A II. félévi összeg a május 31-ig benyújtandó bevallások adatainak függvénye. ) A fenti két adónem vonatkozásában az érintett adózók a fizetési kötelezettségük ellenőrzése céljából - a szeptember 15-i fizetési határidő előtt - a számlájuk egyenlegéről tájékoztatást kapnak január 1-től bevezetésre került az idegenforgalmi adó. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke évben is személyenként és vendégéjszakánként 350,-Ft. Az idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15 napjáig kell megfizetni és az ezzel kapcsolatos bevallást benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz január 1-től az önkormányzati adóhatósághoz kell fizetni a magánfőzésben előállított párlat átalányadóját (1.000,-Ft/év), mely bejelentéshez kötött a bevallás benyújtása a tárgyévet követő év január 15. napja, a részleteket külön felhívás tartalmazza. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetében késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Kérem szíveskedjenek a fizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni, ellenkező esetben a behajtási eljárás megindításra kerül, mely minden esetben további költségek felszámítását vonja maga után. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú irodájában Tóth Sándorné adóügyi ügyintézőtől kérhető ügyfélfogadási időben személyesen (hétfő, szerda 8-16 óráig, kedd, péntek 8-12 óráig) vagy telefonon. ( 62/ , 62/ ) Fődi Anita - jegyző

4 4. ÓRIÁSI SIKER! A Magyar kultúra napján hatalmas sikerrel adták elő műsorukat a kiskunhalasi Kaméleon Társulat tagjai. Egy egyszerű, amatőr előadásra várakoztunk, egy kultúrát szerető, szórakozni vágyó közönséggel. A téma nálunk minden évben a szórakoztató színházi előadás. Az Egy csók és más semmi címmel meghirdetett előadás nem sejtetett többet, mint amit a cím elárul. Egy kis szerelem, egy kis zenei aláfestés, némi énekkel vegyítve. A darab szereplői nálunk jól ismert személyek, többször felléptek már intézményünkben, sőt, van, aki heti rendszerességgel dolgozik itt Ruzsán. Aztán jött a kellemes meglepetés. Kedves közönségünk teltházat hozott a mi kultúrházunkba. Már innen indult a siker. Több pótszéket kellett behozni, hogy mindenkit leültethessünk, s máris kezdődhetett az előadás. Félreérthető helyzetek, mókás pillanatok, helyes szereplők, jó hangulat jellemezte végig a darabot. Igazi kikapcsolódás, remek hangulat övezte a műsort elejétől végéig. S a csattanó a végén? Bevallom, én sem számítottam arra a fordulatra, ami a végén következett. Mindenki együtt táncolt: szereplők, nézők és a rendező. Fantasztikus érzés volt házigazdaként átélni ezt a sikert a fellépőkkel. Remélem, egyetértenek velem azok, akikkel közösen osztozhattunk a jókedvünkön, a kultúránk ünnepén. Kívánok sok ilyen és ehhez hasonló elismerést erre a 2015-ös évre a művelődési háznak, a látogatóinknak és a nálunk fellépőknek is. Köszönöm nézőinknek, hogy eljöttek, köszönöm a Kaméleon Társulatnak a színvonalas műsort. Kérem, ne feledje szlogenünket, a művelődési ház Egy jó hely, ahol jó lenni! Jöjjön el máskor is! Vörös Tiborné közművelődési szakember

5 5. FALUGAZDÁSZ HÍREK A január 1-től bevezetett elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszerről (EKÁER), hatályos jogszabályról pontos tájékoztatást az ekaer.nav.gov.hu oldalon olvashatnak. A rendszerről néhány fontos információ, amely első sorban az áfa körös őstermelőket és vállalkozókat érinti. A kormány a piaci szereplők javaslataira figyelemmel március 1-ig meghosszabbította az online árukövető rendszer próbaüzemét. A NAV revizorai, pénzügyőrei az év első két hónapjában ellenőriznek, de ezek fő célja február 28-ig a tájékoztatás. Az adóhatóság munkatársai a mulasztókat figyelmeztetik, de március 1-ig nem szabhatnak ki mulasztási bírságot. A vállalkozások a próbaüzem végéig mentesülnek a kockázati biztosíték megfizetése alól is. Ř Az EKÁER rendszer I. Bejelentési kötelezettség 1. Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt (bérmunka céljából történő fuvarozás), 2. Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt (A saját tulajdonban lévő termék belföldről másik tagállamba, illetve másik tagállamból belföldre történő mozgatása az áfa kötelezettség szempontjából termékértékesítésként, illetve beszerzésként kezelendő) 3. Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést folytató adózókat, amennyiben a fenti tevékenységet az Útdíjtörvény szerinti útdíjköteles gépjárművel közúti fuvarozás keretében végzik. II. Kockázatos termékek speciális szabályai A bejelentési kötelezettség ź a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja, ź illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja. Biztosítékköteles tevékenység a kockázatos termékek ź EU tagállamból Magyarországra történő behozatala, ź vagy belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítése. Kockázatos élelmiszerek esetén csak FELIR számmal rendelkező adózó számára állapít meg az adóhatóság EKÁER számot! III. Kockázati biztosítékadási kötelezettség Biztosítékadási kötelezettség alól mentesülhet a gazdálkodó, amennyiben: ź szerepel a NAV által vezetett minősített adózói adatbázisban, ź vagy legalább két éve működik és szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A gazdálkodók köztartozás-mentességének rugalmasabb teljesíthetősége érdekében javaslatot tettünk, hogy a törvény módosításával tegyék lehetővé a köztartozás mentességi kötelezettség maximum százezer forint köztartozás mértékig történő elfogadását. Tekintettel arra, hogy ez nem jelent érdemi költségvetési kockázatot a jogalkotó is pozitívan áll a mentesség biztosításához. IV. Mikor nem szükséges EKÁER bejelentés? ź Saját termék két belföldi cím közötti mozgatása nem bejelentési kötelezett. ź Nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. ź Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Ugyanakkor, ha az alanyi adómentes adózó által értékesített terméket továbbértékesíti egy nem alanyi adómentes adózó, és az értékesítés fuvarozással jár, akkor ez utóbbi értékesítés első adóköteles értékesítésnek minősülhet EKAER bejelentés szempontjából. ź Amennyiben ugyanaz a szállítás többféle járművel, azaz például vasúton és közúton is történik, ebben az esetben a szállítás közúti szakaszára vonatkozik a bejelentési kötelezettség. V. Belföldi viszonylatban tehát csak olyan kereskedelmi ügyleteknél keletkezik EKÁER bejelentési kötelezettség, amikor a vevő által szerződés alapján megvásárolt terméket a feladó (termelő) közúti fuvarozással szállítja le a vevő részére. Ilyen módon nem EKÁER bejelentés kötelezett: ź ha a termelő saját áruját szállítja egy nagybani piacra, ź ha a termelő telephelyén megvásárolt árut a vevő már saját áruként szállítja el. A kötelezettség megállapításában alapvető szerepe van a szerződésnek, a számlának és az árut kísérő fuvarlevélnek! ŘŐstermelő igazolványok érvényesítését folyamatosan végzem ügyfélszolgálati időben: ź hétfő 8-16h-ig ź kedd 8-12-ig (du ig Öttömösön) ź péntek 8-12-ig Előadás: 2015-ben igényelhető területalapú támogatásról illetve az előző évekhez képest bekövetkező változásokról tájékoztatást tartok 16-án a Művelődési Házban 16:30-tól. Minden érdeklődő gazdát szeretettel várok! Czakóné Dudás Mónika 70/

6 6. JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Szent István út 2. Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelés ideje Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök ó Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Szent István út / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Időpont kérés: hétköznap d.u. 30/ vagy rendelési időben az es számon ó között Hétfő: óra Február hónapban: 09., 16., 23. Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Bőrgyógyászat Dr Fárk Marianna Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök 9-14 óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Fogászat Dr. Gál Klára Tömörkény tér 8-9. Hétfő: 8-12 óra, Szerda, Péntek: óra KÖZELEDIK A TAVASZ! A tavaszi kezdéshez megérkeztek üzletünkbe a friss kiscsomagos kerti vetőmagok: ź Zöldség magok ź Fűszernövény magok ź Virágmagok széles választéka várja a kedves vásárlókat. Magvető tálcák, tőzegek, szárított marha -, csirke trágya már kis kiszerelésben is kapható. Nagycsomagos vetőmag rendeléseket felveszünk. Várja önöket az Agro és Műszaki Kisáruház Hétfőtől - péntekig Szombaton: Cím: Ruzsa, piac tér 3. Tel.: 62/

7 7. MŰVELŐDÉSI HÁZ PRÓBÁI ÉS PROGRAMAJÁNLÓJA VÁRUNK MINDENKIT AZ ALÁBBI ÓRÁINKRA C itera GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK Ha kedve(d) van megismerkedni e népi hangszerrel és szívesen csatlakozna(-nál) az évek óta működő citera klubunkhoz, akkor szeretettel várjuk(-unk)! Minden héten: szerda órától Moderntánc GYEREKEKNEK Ha van kedved zenére, formációban táncolni, akkor csatlakozz a Művelődési ház moderntánc csoportjához. Minden héten: szerda órától Néptánc GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK Ha úgy érzi (érzed), hogy elég lelkes, érdeklődő vagy a műfaj iránt és bekapcsolódna (-nál) egy évek óta működő csoporthoz, akkor itt a lehetőség. Minden héten gyermekeknek: kedd és péntek 17 órától felnőtteknek: Kedd és péntek 18 órától VÉRADÁS RUZSÁN A Magyar Vöröskereszt véradást szervez a ruzsai művelődési házban 27-én óra között. Igazolványt és TAJ kártyát mindenki hozzon magával!

8 8. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Ruki erdőnél 11 ha + 2,5 ha szántó tartós művelésre kiadó. Érd.: Farkas Viktor, tel.:30/ Őstermelők és magánszemélyek részére SZJA bevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné, Ruzsa, Öttömösi u. 38., tel.: ; 30/ Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó vagy szegedi lakásra cserélhető. Érd.: 0034/ ANYAKÖNYVI HÍREK HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Bernát Károlyné Ördögh Irén Jolán Hanusch Etelka Masa József Mihályné szül: Biczók Piroska elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! LCD monitor - és TV JAVÍTÁS Fábián H. Éva /ruzsai lakos/ Ígéret Szeress úgy, hogy a mindenséget hozd el (b)elém, állj úgy előttem, mintha az Isten sugározna felém. Szólj úgy egyszerű szívemhez, mintha én lennék a mindenség, nézz rám őszinte szemeddel, mintha én lennék az igazság. Érintsd meg simogató kezeddel, mintha varázslatot érintenél. Nevess rám kéklő mosolyoddal mint a felhőtlen ég, árassz el éltető erőddel, mint az özönvíz, süss rám égető tüzeddel, mint a nap nyár közepén. Fogadj el teljes valómmal mint bűnös a büntetést, győztes a nyereményt. Ajándékozz meg a teljesség érzésével, és hozd el a teljes megsemmisülést. Ígérd meg az örökkévalóságot a felhők tetején! TŰZOLTÓSÁG ELÉRHETŐSÉGE Elérhetőségük: 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. 1 év garanciával minden szerdán és pénteken a helyszínen ( Komlós Zsolt: 0630/ Villámcsapás esetén biztosítási tanácsadás és szakvélemény készítése KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: FEBRUÁR 06., FEBRUÁR 20. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. XXI. évfolyam 2013. JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három

Részletesebben

Csengelei. hírek. 2015. március 14-én 18 órai kezdettel a Faluházban! Agrárkamarai hírek Az EKÁER rendszer célja.

Csengelei. hírek. 2015. március 14-én 18 órai kezdettel a Faluházban! Agrárkamarai hírek Az EKÁER rendszer célja. 2015. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Hagyományõrzõ võfélytalálkozó és nõnapi bál 2015. március 14-én 18 órai kezdettel a Faluházban! Vendég Nótár Mary Jegyek elõvételben 4500

Részletesebben

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2014. SZEPTEMBER www.ruzsa.hu ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA Szalai

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL 1 Kedves Egriek! Tisztelt Adózóink! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: XXI. évfolyam 2013. DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek...

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY XX. évfolyam 2012. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY MEGHÍVÓ 2012. 05. 19. FALUGYŰLÉSRE A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat.

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r.

Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r. E L Ő T E R J E S Z T É S Környe Község Önkormányzatának 2014. december 18-ai Képviselő-testületi ülésének 4. napirendi pontjához Tárgy: Előterjesztő A helyi adópolitikai elvek érvényesülése, adófizetés

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

heves megyei pénzvilág Versenyképes állam, versenyképes megye Hatszázmilliós támogatás Egernek Jelentős jégkárok az erdőkben Átadták a kamarai díjakat

heves megyei pénzvilág Versenyképes állam, versenyképes megye Hatszázmilliós támogatás Egernek Jelentős jégkárok az erdőkben Átadták a kamarai díjakat heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2015. január 6. évfolyam 1. szám Versenyképes állam, versenyképes megye Hatszázmilliós támogatás Egernek Jelentős jégkárok az erdőkben

Részletesebben