Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola"

Átírás

1 Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa Wesley János Lelkészképző Főiskola

2 Nagy Péter Tibor AZ 1929-BEN KIADOTT MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON SZEMÉLYSOROS ADATBÁZISA Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Budapest, 2011

3 A 75 éves Karády Viktornak, barátsággal és tisztelettel A kiadvány munkálataiban közreműködött Greksa Edit, Majsai Tamás, Morvai Tünde és Szűcs László Gergely Nagy Péter Tibor Wesley János Lelkészképző Főiskola Wesley János Lelkészképző Főiskola ISBN

4 Előszó A MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON - címváltozatban Zsidó lexikon" - a magyar lexikonkiadás egyik csúcsteljesítménye. Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében megjelent kötetet a 20. század végén reprint kiadásban kétszer is megjelentették, majd egy kezdetleges CD változat is készült, jelen kötet szerzőjének szerkesztésében. A lexikon internetes változatát - az NKFP és a Hanadiv alapítvány támogatásával a Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak keretében végzett kutatómunka eredményeként ban, a magyar Holokauszt kőrösmezei kezdetének hatvanötödik évfordulója alkalmával mutathattuk be. A lexikonban szereplő személyek nevének, életrajzi adatainak megjelenése a világhálón reményünk szerint hozzájárul a meggyilkoltak emlékezetének köztudatban tartásához. (A lexikon azóta - technikai okokból - megszűnt honlapjának munkálataiban Bendzsák Csaba és Fekete Szabolcs vett részt.) A lexikon időközben bekerült az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárába (MEK) is. (A HTML-változat Drótos László, a PDFés DjVu-változat pedig Elter András munkája. A kiadvány az ISBN (HTML) ISBN (PDF) ISBN X (DjVu) számokat kapta és a internetes címen érhető el.) 2009 óta az anyag a begépelésével is hozzáférhető. A lexikon jelenleg elérhető elektronikus változata az időközben megvalósított teljes szövegű keresési lehetőség és az elkészített mutatók eredményeként - az eredeti kötettel ellentétben - adatbázisszerűvé vált végére sikerült megvalósítanunk a 5

5 lexikon interaktív továbbfejlesztését is. Erre jelenleg a internetcím alatt van lehetőség. A digitális továbbfejlesztéssel egyidejűleg felmerült az az igény, hogy a lexikon nyomtatott változatát használók kezébe papíralapú mutatót is adjunk. Hamarosan kiderült azonban, hogy egy ilyen összeállítás nyomtatásban az eredeti kötettel közel megegyező terjedelmű opust jelentene, amire tekintettel - és lehetőségeinket mérlegelve - végül is úgy döntöttünk, hogy a mutatók elhagyásával elsősorban a lexikon legnehezebben hozzáférhető adattartalmára: a személyekre koncentrálunk. (A papír alapú kiadásban még így is sokkal kevesebb adatot tudunk csak közölni, mint az elektronikus változatban.) Miután azt feltételezzük, hogy a lexikont az olvasók elsősorban a magyar, illetve a magyarországi zsidóság tanulmányozásához használják, jelen kötetbe csak a lexikon által magyar zsidóként számon tartott személyeket vettük be. Vagyis mellőztük azoknak a személyeknek a bevételét, akiknek neve (pl. mint az antiszemita vagy filoszemita törvényhozásban aktív politikusokéi) a lexikonban előfordul ugyan, de nem tekinthetőek zsidó származásúaknak. Nem szerepelnek az adatbázisban továbbá külföldiek sem, még ha zsidó vallásúak is, s nem találjuk meg benne a bibliai neveket sem. (Az internetes változatban a teljes szövegű keresés lehetősége természetesen ezt az igényt is támogatja.) Az alábbi táblázatok ELSŐ OSZLOPA abban a formában közli az egyes neveket, ahogy azokat a lexikonban is megtaláljuk. (A nevek írásmódját akkor sem javítottuk, ha a lexikonban többféle variánsuk is előfordul.) A személyek jó része természetesen többször is felbukkan, hiszen az, aki önálló szócikket kapott, gyakran szerepel más összefüggésben is (pl. egy tematikus címszó alatt). Az olvasó mérlegelésére bízzuk, hogy azonos nevű személyek esetén mennyiben van szó azonos, vagy különböző személyről. A MÁSODIK OSZLOP a Zsidó Lexikon egy valóban speciális információját tartalmazza. Miután az önálló szócikket kapott személyeknél a lexikon szerzői jelezték, ha kitért személyről volt szó, e szempontot adatbázisunkban is megtartottuk. A nevek melletti "k" betű erre utal, miközben mindenki más mellé egy z" jelzést tettünk. A tematikus címszavakban a lexikon ugyanakkor nem 6

6 különítette el a zsidó vallású és a kitért személyeket, így e sorokban ez a kocka mindig üresen maradt. Végül, nem közölnek ugyan ilyen adatot a hitközségekről szóló címszavak sem, a szóban lévő személyek értelemszerűen csak zsidó vallásúak lehetnek, de minthogy ez a tény is következtetésen alapul ide sem került z betű. A HARMADIK OSZLOPBAN az látható, hogy a keresett személy mely szócikkben fordul elő. Ez az oszlop üresen maradt azoknál a soroknál, amelyek önálló személyi szócikkre utalnak. Utóbbi esetben ugyanis a szócikk címszava minden esetben a családnév - ez viszont nem hordozna többletinformációt, mert a lexikon akkor is egyetlen szócikkbe vonta össze az azonos vezetéknevű személyeket, ha bizonyos volt, hogy nem állnak egymással rokonságban. A NEGYEDIK OSZLOPBAN lehetőleg pontosan megjelöltük az adott személy foglalkozását, illetve azt a pozíciót, amely megfontolás miatt a lexikonba, illetve annak valamely szócikkébe bekerült. A tematikus szócikkeknél ez a rubrika gyakran üresen is maradhatott, hiszen a lexikon a foglalkozást nem mindig adja meg, a címszó pedig egy foglalkozási csoportot - közvetve vagy közvetlenül - megjelöl. Az ÖTÖDIK OSZLOP időbeli sorrendben segít elhelyezni és elkülöníteni a keresett személyeket minden olyan esetben, amikor a születési dátum megadásával a lexikon ezt lehetővé teszi. A HATODIK OSZLOPBA csak akkor került adat - az életrajzban előforduló legkorábbi dátum (mintegy orientációs pontként) -, ha a születési évszám nem volt kitölthető. (Az évszámot olykor becsülnünk kellett. Ha pl. az 1860-as évekre történt hivatkozás, az oszlopban 1865 szerepel; ha az első adat a világháborús aktivitásra utal, akkor 1914; amennyiben pedig az illető személy jelen idejű" tevékenységéről esik szó, akkor A becsült jelleg érzékeltetésére ebben az oszlopban dőlt betűvel közöljük az adatokat ) A táblázatok HETEDIK OSZLOPA (egy-egy betű segítségével) - három kategóriára osztja a szócikkeket: A" - Az önálló szócikket kapott személyek és azok, akik csak azért kerültek többen egy szócikkbe, mert a lexikonszerkesztés korabeli gyakorlata szerint az azonos 7

7 vezetéknévvel rendelkező személyeket egyetlen szócikkben szerepeltették. B" - A tematikus szócikkekben előforduló (teljes névvel, vagy vezetéknévvel említett) személyek. Őket - a címszóban megadott téma vonatkozásában - a magyarországi zsidó történelem fontos alakjainak minősíti a lexikon. Arra is találunk példát, hogy más kézikönyvekből jól ismert személyek - pl. Jászi Oszkár - valamilyen okból nem kaptak önálló címszót, de egy tematikus címszóban szerepelnek. C" - Az egyes hitközségeket bemutató szócikkekben felbukkanó személyek. Az ő esetükben gyakran nem tudjuk meg, hogy mi a foglalkozásuk, vagy miről híresek azon kívül, hogy egy konkrét hitközségben vezető pozíciót töltöttek be. A NYOLCADIK OSZLOPBAN az az oldalszám található, amely alatt a nyomtatott lexikonban - vagy a digitális változat facsimile részében - a keresett szócikk elérhető. Ahogy az internetes változatban, itt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a web-cím segítségével közölt minden segítő szándékú észrevételt köszönünk és integrálunk is. Éspedig abban az őszinte reményben, hogy azok figyelembevételével tudunk majd sort keríteni is a kötet második, javított kiadására. Budapest, január 2. Nagy Péter Tibor 8

8 Abarbanell Róbert Atlétika 1928 B 67 Abe-ips József Orvostudomány 1835 B 669 Ábel Ferenc Kolozsvár rabbihelyettes 1812 C 497 Abeles A.H. Dunapentele Rabbi 1928 C 208 Ábeles Náthán Pest Képviselő 1807 C 698 Abeles Simon Orvostudomány 1837 B 669 Abelesz Emilné Budapesti ortodox hitközség Társelnök 1928 C 157 Abelesz Ernő Komárom Ellenőr 1928 C 499 Abelesz Jenő Veszprém Szegényegylet vez C 949 Abelesz Sámuel Budapesti ortodox hitközség Hitközségi előljáró 1928 C 156 Abelsberg Bóruch Pest Telepes 1928 C 698 Ablatt Sándor Balatonfüred Elnök 1928 C 79 Abonyi Andor z költő, ügyvéd 1887 A 4 Abonyi Ármin z pedagógus 1887 A 4 Abonyi József z Orvos 1858 A 4 Ábrahám b. Ábrahám Pécel Rabbi 1928 C 686 Abrahám b. Izsák Russo Gyulafehérvár Rabbi 1736 C 333 Abraham Chaim b. Simon Pécel Rabbi 1928 C 686 Ábraham Elias b. Pécel rabbi 1928 C 686 Ábrahám József Hátszeg pénztárnok 1928 C 346 Ábrahám Leeb Nagymárton ezüst és arany szállító 1928 C 633 Ábrahám Mendel Hidalmás alapítvány létesitő 1928 C 364 Ábrahám Pál z zeneszerző, karmester 1898 A 5 Ábrahám Shick Győr rabbi 1803 C 332 Abraham Ullmann Lakompak rabbi 1928 C 502 Abraham Zwebner Kabold rabbi 1868 C 444 Abrahamsohn Ármin Sárbogárd főrabbi 1928 C 766 Ábrahámsohn Budapesti ortodox Ármin hitközség Főtitkár 1928 C 157 Abramovits Márk Nagykanizsa főkántor 1928 C 630 Acél Dezső z orvos 1890 A 5 Acél Mihály Nagykáta minta szölő gazdaság vezető 1928 C 631 Acker Áron Ada rabbi 1837 C 7 Ackermann Sámuel Kisújszállás Chevra Kadisa elnöke 1928 C 485 Aczél Endre z hirlapíró 1865 A 7 Aczél Henrik z festő, iparművész 1876 A 7 Aczél Ilona k színművésznő 1888 A 7 Aczél Sándor Ujkécske 1919 C 916 Aczél Sándor Ujkécske gondnok 1928 C 916 9

9 Ács Lipót z festő, iparművész és rajztanár 1868 A 6 Acsádi Ignác Közgazdaság 1928 B 510 Acsády Ignác z történetíró 1845 A 6 Acsády Ignác Akadémia tagjai 1888 B 15 Acsády Ignác Történetírás 1928 B 908 Acsády Jenő z mérnök 1853 A 7 Ada Adrienne z énekesnő 1889 A 7 Adam Guttmann Nagybecskerek zsidó bíró 1817 C 626 Ádám Lajos k orvostanár 1879 A 8 Ádám Róbert Nagykanizsa nagykereskedő 1928 C 630 Ádám Sámuel Jászberény gondnok 1928 C 407 Adler Adolf z ügyvéd és lapszerkesztő 1854 A 8 Adler Éliás Heves alapító 1788 C 362 Adler Georg Közgazdaság 1928 B 510 Adler Guido Irodalom és esztétika 1928 B 393 Adler Gyula z a Pesti Chevra Kadisa elnöke 1849 A 8 Adler Heinrich z orvos-író 1849 A 9 Ádler Hermán Orvostudomány 1846 B 669 Ádler Hermann Büdszentmihály előljáró 1928 C 159 Adler Ignác z zeneesztétikus 1851 A 9 Adler Ignác Komárom gondnok 1928 C 499 Ádler Ignác Orvostudomány 1831 B 669 Adler Ignác Békésgyula főrabbi 1928 C 103 Adler Ignácné Békésgyula nőegyleti vezető 1928 C 103 Adler Illés z rabbi 1868 A 9 Adler Illés Óbuda rabbi 1896 C 658 Adler Illés Paks rabbi 1928 C 677 Ádler Izsák Szerednye főrabbi 1928 C 844 Adler Jakab Mezőtúr malomtulajdonos 1928 C 597 Adler Jenő Nagybánya gondnok 1928 C 626 Adler Jenő Szerednye rabbi 1928 C 844 Adler József Tenke kereskedő 1830 C 892 Adler Károly Győr kereskedelmi tanácsos 1928 C 333 Adler Lajos z a Pesti Izr. Hitközösség elnöke 1837 A 9 Adler Leó Zsidó kongresszus 1868 B 998 Adler Leó Eperjes alapítvány létesítő 1928 C 230 Adler Lipót Baja rabbi 1914 C 76 Adler Lipót Nagykároly előljáró 1928 C 631 Adler Mór z festő 1826 A 9 Adler Mór Képzőművészet 1840 B 462 Adler Nándor Teke orvos 1928 C 888 Adler Péter Mezőkövesd számvizsgáló 1928 C 596 Adler Pinkász Szerednye rabbi 1928 C 844 Adler Rezső Brassó ortodox hitközségi elnök 1928 C 138 Adler S.Ajzer Pétervására rabbi 1852 C

10 Adler Samu Balassagyarmat isk.igazgató 1928 C 78 Adler Samu Hajduszoboszló takarékpénztár alapító 1928 C 338 Adler Sámuel z nagyiparos 1872 A 9 Adler Sándor z paksi rabbi 1894 A 9 Adler Sándor Nagyszombat elnök 1850 C 636 Adler Sándor Paks rabbi 1894 C 677 Adler Sándor Baja elemi isk.tanitó 1928 C 76 Adler Sándor Ipolyság választmányi tag 1928 C 393 Adler Simon z gyógypedagógus 1861 A 9 Adler Simon Wechselmann vakok tanintézete 1908 B 957 Adler Simon Kőszeg alelnök 1928 C 506 Adler Simon Tolna elnök 1928 C 901 Adler Vilmos z rabbi 1867 A 9 Adler Vilmos Nagyszombat elnök 1800 C 636 Adler Vilmos Gyönk gondnok 1928 C 332 Adler Vilmos Hatvan rabbi 1928 C 346 Adler Vince z zongoraművész és zeneszerző 1826 A 9 Adolf Lezkovics Szerednye előljárósági tag 1928 C 844 Adorján Andor k hírlapíró 1883 A 10 Adorján Ármin z publicista 1867 A 10 Adorján Ármin Nagyvárad elnökségi tag 1928 C 638 Adorján Berta z drámai színésznő 1864 A 11 Adorján Emil z ügyvéd 1873 A 11 Adorján Sándor k hirlapíró és műfordító 1858 A 11 Ágai Adolf z író 1836 A 11 Ágai Adolf Irodalom 1840 B 393 Ágai Márton Kiskunfélegyháza alelnök 1928 C 482 Ágoston Emil z építész 1876 A 11 Ágoston Henrik Teke elnök 1928 C 888 Aharon ben Jicchok z rabbi 1782 A 13 Ainsfeld Sándor Hódmezővásárhely elnök 1926 C 375 Akiba ben Joszef z nagy zsidó tanító 50 A 19 Akibá há Kóhen z talmudtudós 1496 A 20 Akin Károly Akadémia tagjai 1868 B 15 Alapi Béla z bankigazgató 1876 A 21 Alapi Henrik Világháború 1914 B 950 Alapi Henrik Orvostudomány 1928 B 669 Alapi Henrik Szabadkőművesség 1928 B 816 Alapy Henrik z orvostanár 1859 A 21 Alba Nevis z költő 1886 A 22 Alcoinére Tivadar k festő 1797 A 22 Alconiére Tivadar Képzőművészet 1840 B 462 Áldor Adolf z főorvos 1831 A 22 Áldor Adolf Orvostudomány 1928 B 669 Aldor Izsákné Szerednye nőegyleti elnök 1928 C 844 Áldor Lajos Orvostudomány 1928 B

11 Áldor Lajos Nagykároly főorvos 1928 C 630 Áldori Mór Esztergom tanácsos 1928 C 244 Aldtstadter Márton Nemesszalók kereskedő, előljáró 1750 C 647 Alexander Béla Világháború 1914 B 950 Alexander Bernát z filozófiai és esztétikai író, egyetemi tanár 1850 A 24 Alexander Bernát Akadémia tagjai 1892 B 15 Alexander Bernát Irodalom és esztétika 1928 B 393 Alexander Bernát Újságírás 1928 B 917 Alexander Bernát Budapest alkotó 1928 C 153 Alexander Ferenc z orvos-író 1890 A 25 Alexander Lajos z főállatorvos 1863 A 25 Alexander Lajos Eperjes alapítvány létesítő 1928 C 230 Alexander Simon Gálszécs válaszmányi tag 1928 C 304 Alexander Vilmos Sátoraljaújhely bankigazgató 1928 C 769 Alexander Vilmosné Sátoraljaújhely elnöknő 1928 C 769 Alexandersohn Jonathán z rabbi 1869 A 25 Alföldi Béla k a képviselőház főorvosa 1870 A 25 Alföldi Izidor Orvostudomány 1928 B 669 Alkalai Juda ben Salomo z rabbi 1878 A 26 Allenberg Lázár Kolozsvár új hitközség alapító 1881 C 497 Almási Antal k kúriai bíró, jogtudományi író 1873 A 29 Almási Antal Jogtudomány 1928 B 420 Almási Sándor dr. Cegléd ügyvéd, alelnök 1928 C 161 Almuslin Izsák Pest telepes 1928 C 698 Almuslin Izsák Pest telepes 1928 C 698 Alpár Gitta z operaénekesnő 1903 A 31 Alpár Sándor z festő 1892 A 32 Alpári Gyula z hirlapíró 1882 A 32 Alpári Gyula Szocialista mozgalom 1928 B 857 Alt Gyula Mohács bőrgyáros 1928 C 610 Alt Lázár Sopron lélkipásztor 1868 C 798 Alt Zsigmond Zsidó Szemle 1923 B 1017 Altai Margit z írónő 1884 A 32 Altai Rezső z tanár, író 1873 A 32 Altenkunstadt Jaakov z rabbi 1766 A 33 Altenkunstadt Jaakov z rabbi 1766 B 33 Alter Jónás Szerencs 1928 C 844 Altman Márk Kurima vez.tag 1928 C 519 Altmann Aurél Rajec jótékonysági előljáró, pénztárnok 1928 C

12 Altmann Jenő Zombor ifjusági egylet eln C 977 Altmann Juda z rabbi 1859 A 33 Altmann Simon Szendrő rabbi 1928 C 837 Altschul Éliás Orvostudomány 1831 B 669 Altstock Félix Nagykáta mini szölő telepes 1928 C 631 Amar Licco z hegedűművész 1891 A 33 Ambrus Balázs z költő 1887 A 33 Amigó Lugos fagyapotgyáros 1928 C 546 Amigo Meir z Filantróp 1718 A 34 Ammer Dávid Békéscsaba Kereskedő 1883 C 102 Amsel Ernő Gálszécs Elnök 1928 C 304 Ámsel Jicchok z Főrabbi 1860 A 35 Amzel Adolf Kemecse Előljáró 1928 C 460 Ancona Irodalom és Alessandro esztétika 1928 B 393 Aneisz Menyhért Csap gazdálkodó, előljáró 1928 C 180 Angyal Anna z Írónő 1848 A 36 Angyal Armand k zeneszerző 1853 A 36 Angyal Dávid k történetíró, egyetemi tanár 1857 A 36 Angyal Dávid Akadémia tagjai 1902 B 15 Angyal Dávid Történetírás 1928 B 908 Angyal Márton Óbuda iskolaszéki tag 1928 C 659 Anhalzer Jakab Zalalövő rabbi 1797 C 968 Antal Endre Újpest előljáró 1928 C 917 orvostudományi író, Antal János k egyetemi magántanár, 1869 A 38 kórházi főorvos Antal József z filmvállalat igazgatója 1887 A 38 Antal Márk z pedagógus 1880 A 38 Antal Sándor z író és hírlapíró 1882 A 38 Antal Sándor Újságírás 1928 B 917 Antal Zsigmondné Arad nőegyleti elnök 1928 C 57 Ányos László z zeneszerző 1881 A 52 Apaffi Mihály Gyulafehérvár fejedelem 1673 C 333 Apponyi György Hőgyész adományozó 1815 C 376 Arányi Adolf Újpest Bikur Cholim elnöke 1928 C 917 Arányi Adolf Újpest előljáró 1928 C 917 Arányi Dezső z operaénekes 1859 A 59 Arányi Ignác z királyi tanácsos 1868 A 59 Arányi Jelly z hegedűművésznő 1895 A 59 Arányi Lajos orvos és k György orvostudományi író 1812 A 59 Aranyi Lipót k újságíró 1855 A 59 Arányi Miksa z író 1858 A 60 Arányi Miksa Törvényhozás 1928 B 910 Aranyosi Miksa z ny.felsőkereskedelmi iskolai igazgató 1855 A 60 Arató Erzsi z író 1900 A 60 13

13 Aristide Astruc Alliance Israélite Universelle 1928 B 29 Arje Juda Léb z rabbi 1817 A 61 Arkövy József k orvostanár 1851 A 61 Árkövy József Világháború 1914 B 950 Ármin József z rendező és operettszerző 1858 A 61 Armuth Dezső Csurgó könyvelő, mártír 1928 C 185 Arnau Károly z németszínész 1842 A 61 Arnstein Hernán Orvostudomány 1845 B 669 Arnstein Izidor Szombathely előljárósági tag 1928 C 866 Áron ben Jehuda Brassó hitközségi alapítótag, hitközség első elnöke 1826 C 137 Áron ben József z költő 1686 A 61 Áron ben Zélig Alberti-Irsa hit köz.előljáró 1772 C 22 Áron Lebl Nagykároly rabbi 1720 C 630 Áronsohn Lőbel Brassó hitközség örökös elnöke 1868 C 137 Asael Azriel Temesvár rabbi 1636 C 889 Asch Meir Baja rabbi 1807 C 76 Ascher Enoch Kecskemét rabbi 1928 C 458 Ascher József Tapolca téglagyáros 1928 C 882 Ascher Lemil Uj Kelet 1918 B 916 Aschner Lipót z ipavállalati vezérigazgató 1872 A 62 Ascoli Isaiah Graziadio Akadémia tagjai 1875 B 15 Askenázi Cevi z rabbi 1660 A 63 Askenzi Jakab Budai Izraelita Hitközség rabbi 1670 C 149 Askwenázi Kohén Budai Izraelita Mordecháj Hitközség rabbi 1652 C 149 Assael Károly z közgazdász 1877 A 63 Assinger Áron Ráckeve Chevra Kadisa elnöke 1928 C 729 Assinger Lőrinc Nagykőrös telepes 1808 C 631 Aszód Áron Sámuel z rabbi 1830 A 66 Aszód Juda z rabbi 1853 A 66 Aszód Juda Dunaszerdahely rabbi 1761 C 208 Aszód Juda Szenice rabbi 1834 C 838 Aszód Sámuel Áron Dunaszerdahely rabbi 1761 C 208 Aszódi Géza Kecskemét Chevra Kadisa elnöke 1928 C 458 Aszódi Samu Kecskemét kereskedő, előljáró 1928 C 458 Aszódi Zoltán z belgyógyász egyetemi magántanár 1891 A 66 Atlasz Márton z író 1878 A 67 Atlasz Mór Tarcal titkár 1928 C 883 Auer Lipót k hegedűművész 1845 A 69 Auer Lipót Veszprém hegedűművész 1928 C

14 Auer Pál k jogi író 1885 A 69 Auerbach Albert Vasvár Előljáró 1928 C 941 Auerbach Berthold Zsidó irodalom 1812 B 987 Auerbach Gyula z Író 1856 A 70 Auerbach József Orvostudomány 1834 B 669 Auerbach Naftali Boldogasszony Rabbi 1700 C 133 Auerbach Naftali Herz z Rabbi 1670 A 70 Augner Ignác Kiskunfélegyháza hitközség alapító 1850 C 481 Augner Rezső Kecskemét ügyvéd, előljáró 1928 C 458 Auorbach Miksa Ede Orvostudomány 1829 B 669 Ausch Ábrahám Gyönk kereskedő 1730 C 332 Ausch Géza Gyönk gondnok 1928 C 332 Ausch Jenő z publicista és ügyvéd 1882 A 70 Ausch Mór Baranyamágócs előljárósági tag 1928 C 86 Auslander Bernát Szendrő minigazdaság vezető 1928 C 837 Auslander Jenő Csongrád alelnök 1928 C 184 Auslander Simon Szeged elnök 1852 C 830 Auspitz Adolf z író és Pedagógus 1836 A 70 Auspitz Jakab z földrajzi író 1818 A 70 Auspitz Sámuel Hajduszoboszló elnök 1928 C 338 Auspitz Viktor Mór birtokos 1928 C 614 Auspitzer Siegfried z hegedűművész 1858 A 70 Austerlitz Mayer z rabbi 1833 A 70 Austerlitz Sámuel z rabbi 1870 A 70 Austerlitz Tivadar z ügyvéd 1928 A 70 Austerlitz Tivadar Eperjes ügyvéd 1928 C 230 Austerlitz Vilmos z orvos 1909 A 70 Austerlitzer Simon Orvostudomány 1831 B 669 Auszlander Antónia z izraelita Nőegylet elnöke 1852 A 70 Auszterlitz Mayer Eperjes rabbi 1928 C 230 Avigdor Hemeiri Héber nyelv Magyarországon 1928 B 352 Avigdor Mordechai z rabbi 1824 A 71 Bach Ármin Moson választmányi tag 1928 C 615 Bach József z rabbi 1784 A 73 Bacher Emil z közgazdász 1854 A 73 Bacher Emil Liptószentmiklós malomigazgató 1928 C 536 Bacher Rózsi z festő 1897 A 73 Bacher Simon z író, költő 1853 A 73 Bacher Simon Zsidó irodalom 1823 B 987 Bacher Simon Héber nyelv Magyarországon 1928 B 352 Bacher Simon Liptószentmiklós költő, múfordító 1928 C 536 Bacher Vilmos z orientalista 1850 A 73 Bacher Vilmos Országos Rabbiképző Intézet 1877 B

15 Bacher Vilmos Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1894 B 402 Bacher Vilmos Almanach 1895 B 29 Bacher Vilmos Irodalom és esztétika 1928 B 393 Bacher Vilmos Liptószentmiklós Rabbiszeminárium igazgatója 1928 C 536 Bachmann Jakab z kántor 1846 A 74 Bachrach Nagykanizsa vasmű alpító 1893 C 629 Bachrach Hirschl Győr hitközség alapító 1791 C 332 Bachrich Zsigmond z hegedümúvész 1841 A 74 Bachruch Károly z ötvös 1850 A 74 Back Dávid Óbuda választmányi tag 1928 C 659 Back Hermann Győr hengermalom alapító 1928 C 333 Back I.W. Pozsony rabbi 1872 C 719 Back Salamon Békésgyula hitközségi alapítótag 1853 C 102 Bader Miksa Újvidék előljáró 1928 C 923 Bajóti Ödön Kaposvár tanácselnök 1928 C 452 Bak Adolf Pécs hegedűművész 1928 C 687 Bak Henrik z belgyógyász 1846 A 76 Bak Hirs z rabbi 1747 A 77 Bak Hirs Szeged rabbi 1843 C 830 Bak Ignác Vilmos z teológus és publicista 1823 A 77 Bak Izrael z rabbi 1840 A 77 Bakonyi! Miksa z publicista közgazdasági író 1862 A 77 Bakonyi! Pál k ügyvéd 1868 A 77 Bakonyi! Samu z politikus és ügyvéd 1862 A 77 Bakonyi Aladár Dunapataj választmányi tag 1928 C 207 Bakonyi Kálmán Gyermekvédelem 1902 B 329 Bakonyi Kálmán Közgazdaság 1928 B 510 Bakonyi László z ügyvéd 1891 A 77 Bakonyi Samu Törvényhozás 1928 B 910 Bakonyi Samu Debrecen országgyülési képviselő 1928 C 190 Balassa Ármin z ügyvéd és író 1861 A 78 Balassa Ármin Újságírás 1928 B 917 Balassa Benő z közgazdasági író 1858 A 78 Balassa Jenő z színművész 1859 A 78 Balassa Jenő Jászárokszállás vígszínházi művész 1928 C 406 Balassa József z tanár magyar nyelvész 1864 A 78 Balassa József z író és hírlapíró 1884 A 78 Balassa József Szabadkőművesség 1928 B 816 Balassa József Baja filológus 1928 C 75 Balassa József Budapest nyelvész 1928 C 153 Balassa Ottó Szocialista mozgalom 1902 B 857 Balázs Ármin Kaposvár betwegsegélyző egyesület vezető 1928 C 452 Balázs Ármin Sárbogárd elnök 1928 C

16 Balázs Ármin Kaposvár gondnok 1928 C 452 Balázs Béla z író és tanár 1884 A 79 Balázs Béla Irodalom 1868 B 393 Balázs Béla Újságírás 1928 B 917 Balázs Emil Szocialista mozgalom 1928 B 857 Balázs István Kecskemét orvos, előljáró 1928 C 458 Balázs István Kecskemét szegénysegélyző egylet elnöke 1928 C 458 Balázs Jakab Kiskunfélegyháza gondnok 1928 C 482 Bálint Aladár z író 1881 A 80 Bálint Arthur z ügyvéd, hirlapíró 1888 A 80 Bálint Elemér z tanár, matematikus 1888 A 80 Bálint Imre k közgazdasági író 1873 A 80 Bálint Jenő z művészeti író 1889 A 80 Bálint Lajos k író 1886 A 80 Bálint Lajos Újságírás 1928 B 917 Bálint Rezső k orvosprofesszor 1874 A 80 Bálint Rezső z festő 1885 A 80 Bálint Rezső Világháború 1914 B 950 Bálint Rezső Világháború 1914 B 950 Bálint Sándor z orvos, szakíró 1895 A 80 Bálint Zoltán z építész 1871 A 80 Bálint Zoltán Képzőművészet 1900 B 462 Balkányi Béla Budai Izraelita Hitközség mintagazdaság vezető 1928 C 150 Balkányi Ede Debrecen főorvos 1928 C 191 Balkányi Kálmán z közgazdasági író 1883 A 81 Balkányi Miklós Debrecen elnök 1928 C 190 Balkányi Miklósné Debrecen női egylet elnöke 1874 C 191 Balkányi Miklósné Budai Izraelita Hitközség mintagazdaság vezető 1928 C 150 Balkányi S Mihály z nőgyógyász 1891 A 81 Balla Böske z író 1929 A 81 Balla Frigyes z festőművész 1929 A 81 Balla Ignác z író 1883 A 81 Ballá Ignác Újságírás 1928 B 917 Balla Jenő Debrecen ezredes 1928 C 191 Ballá Jenő Világháború 1914 B 950 Balla József Nagykőrös elnök 1920 C 632 Balla Mihály k hírlapíró, műforditó 1862 A 81 Balla Miklós z költő 1874 A 81 Balla Viktor Vác képviselőtestületi tag 1928 C 930 Balla Vilmos z közgazdá és hirlapíró 1862 A 81 Ballagi (Bloch) Móric Akadémia tagjai 1840 B 15 Ballagi Aladár Gálszécs történetíró 1928 C 304 Ballagi Ernő z ügyvéd és ujságíró 1890 A 81 Ballagi Károly k pedagógus 1824 A 81 17

17 Ballagi Mór k református teológus és nyelvész 1815 A 82 Ballagi Mór Gálszécs nyelvész 1928 C 304 Ballin Albert Közgazdaság 1928 B 510 Balog Ármin z Orsz.Rabbiképző Intézet tanára 1859 A 82 Balog Arnold z jogi író 1870 A 83 Balog Arnold Jogtudomány 1928 B 420 Balog László Esztergom alelnök 1928 C 244 Balog Lászlóné Esztergom nőegyleti tag 1928 C 244 Balog Sándor Léva hit közs.elnök 1881 C 532 Balog Sándor Léva hit közs.elnök 1928 C 532 Balthazár Dezső Debrecen református püspök 1928 C 190 Bamberger Béla z ügyvéd, nemzetgazdaságtani író 1854 A 83 Bamberger Béla Jogtudomány 1928 B 420 Bamberger Ludwig Közgazdaság 1928 B 510 Bamberger Sámuel Szeged elnök 1852 C 830 Bán Jenő Enying állatorvos 1928 C 229 Bán Lajosné Törökszentmiklós nőegyleti elnök 1870 C 908 Bán Margit z tanár 1892 A 83 Bán Zsigmond z hirlapíró és közgazdasági szakiró 1852 A 83 Bande Illés Ráckeve rabbi 1928 C 729 Bánde Zoltán z rabbi 1893 A 83 Bánde Zoltán Csongrád rabbi 1912 C 184 Bander Adolf Zalalövő rabbi 1928 C 968 Baneth Ede Liptószentmiklós berlini szemináriumi tanár 1928 C 536 Baneth Eduard z berlini rabbiszemináriumi tanár 1855 A 83 Baneth Ezekiel z rabbi 1773 A 83 Baneth Hermann Liptószentmiklós rabbi 1928 C 536 Baneth Jerachmiel Bernhard z jesiva tulajdonos 1815 A 84 Bánfi Sándor z zeneíró 1846 A 84 Bánfi Zsigmond z irodalomtörténetíró és esztétikus 1857 A 84 Bánk Ernő z festő és grafikus 1883 A 84 Bánki Donát k műegyetemi tanár 1859 A 84 Bánki Donát Akadémia tagjai 1911 B 15 Bánóczi József z filozófiai és irodalomtörténeti író, 1849 A 84 pedagógus, kritikus Bánóczi József Akadémia tagjai 1879 B 15 Bánóczi József IzraelitaTanitóképző- Intézet 1887 B

18 Bánóczi József Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1894 B 402 Bánóczi József Almanach 1895 B 29 Bánóczi József Gyermekvédelem 1902 B 329 Bánóczi József Országos Rabbiképző Intézet 1928 B 668 Bánóczi József Szabadkőművesség 1928 B 816 Bánóczi József Budapest alkotó 1928 C 153 Bánóczi József Veszprém művész 1928 C 949 Bánóczi László z író, dramaturg és műforditó 1884 A 85 Bánóczi László Szocialista mozgalom 1928 B 857 Bányai Jakab z pedagógus 1852 A 85 Bányai Jakab Nagybecskerek tanitó 1882 C 627 Barabás Lóránd z hirlapiró és színházigazgató 1884 A 85 Barach Juda Léb z rabbi 1850 A 85 Baracs Károly z udvari tanácsos, vasútigazgató 1868 A 85 Baracs Károly Budapest közgazdász 1928 C 153 Baracs Károly Budai Izraelita országos ügyek Hitközség előljárója 1928 C 150 Baracs Károly Budai Izraelita Hitközség udv tanácsos, elnök 1928 C 149 Baracs Marcel Budapest politikus 1928 C 153 Baracs Marcell z politikus és ügyvéd 1865 A 86 Baracs Marcell Jogtudomány 1928 B 420 Baracs Marcell Törvényhozás 1928 B 910 Baracs Marcellné z országgyűlési pótképvielő, cikkíró 1878 A 86 Bárány Béla Hódmezővásárhely előljárók 1928 C 375 Bárány József z rabbi 1856 A 86 Bárány József Kecskemét rabbi 1928 C 458 Bárány Oszkár Budai Izraelita Hitközség textilgyáros 1923 C 149 Bárány Oszkár Budai Izraelita Hitközség textilgyáros 1928 C 150 Bárány Róbert z orvostanár 1876 A 86 Barát Lugos textilgyáros 1928 C 546 Barát Ármin z publicista 1860 A 87 Barát Ármin Újságírás 1928 B 917 Barát Móric z grafikus és rajzoló 1880 A 87 Barbi Meier Pozsony rabbi 1768 C 719 Barbi Méir z főrabbi 1725 A 87 Barcza Lajos z szobrász 1871 A 87 Bárd Ferenc z Zeneműkiadó 1865 A 87 Bárd Gyula z művészeti könyvkiadó 1873 A 87 Bárd Gyula z könyvkiadó 1891 A 87 19

19 Bárd Imre Szocialista mozgalom 1928 B 857 Bárd Oszkár z költő, író és orvos 1917 A 87 Bárd Rezső z tanár 1868 A 88 Bardócz Árpád z festő és grafikus 1882 A 88 Bardócz Árpád Képzőművészet 1928 B 462 Bárdos Aladár Képzőművészet 1928 B 462 Bárdos Artur z író és szinházigazgató 1882 A 88 Bárdos Béla z hegedűművész 1889 A 88 Bárdos Imre z jogi író 1867 A 88 Bárdos Jakab Debrecen ügyvéd 1928 C 191 Baré Emil k hegedűművész 1870 A 88 Bari Ágoston k közgazdasági író, hírlapíró 1872 A 88 Barkan Márkus Eperjes kereskedő 1847 C 230 Bárkány Ármin Budapesti ortodox hitközség nagykereskedő 1928 C 157 Bárkány Ármin Budapesti ortodox hitközség pénztárnok 1928 C 157 Barkány Jenő Eperjes Mérnök 1830 C 230 Bárkány Jenő Szlovenszkó zsidósága 1928 B 855 Bárkány Mária z szinművésznő 1862 A 88 Bármann József Allgemeine Illustrierte 1860 B 28 Judenzeitung. Barna Gábor Gyöngyös kereskedelmi vállalkozó 1928 C 332 Barna Ignác z kúriai bíró 1854 A 89 Barna Ignác Jogtudomány 1928 B 420 Barna Izidor z hirlapiró 1860 A 90 Barna Izidor z hirlapiró 1860 A 90 Barna Izidor Újságírás 1928 B 917 Barna Izsó z zeneszerző 1859 A 90 Barna Jónás z tanár 1851 A 90 Barna Sándorné Gyöngyös nőegylet vezetője 1928 C 331 Barnay! Izidor z hirlapiró 1860 A 90 Barnay Ignác Budai tanácskozás 1851-ben B 150 Barnay Ignác Zsidó kongresszus 1868 B 998 Barnay Izsó z zeneszerző 1859 A 90 Barnay Ludwig k színész 1842 A 90 báró Schlossberger Aszód adakozók 1928 C 66 Lajos Baron Ede z ujságíró 1855 A 91 Báron Ede Szocialista mozgalom 1902 B 857 Báron Jónás z orvotanár 1845 A 91 Báron Jónás Orvostudomány 1928 B

20 Baron Rezső Pacsa választmányi tag 1928 C 677 Báron Sándor z egyetemi magántanár 1886 A 91 Baróti Samu Budai Izraelita Hitközség alelnök 1922 C 149 Barrach Benedek Ügyvédek 1864 B 916 Barsi Dezső Budai Izraelita Hitközség hit.köz.elnök 1919 C 149 Bársony Dóra z operaénekesnő 1890 A 91 Barta Albert Zalaszentgrót titkár 1928 C 968 Barta Antal Szabadka főorvos 1928 C 816 Barta Dezső Újpest könyvtár eln C 917 Barta Ernő z festő és grafikus 1878 A 91 Barta Ernő Képzőművészet 1928 B 462 Barta Fülöp Veszprém gondnok 1928 C 949 Barta Gyula Debrecen főtitkár 1927 C 191 Barta Lajos k regény és szinműíró 1871 A 91 Barta Lajos Újságírás 1928 B 917 Barta Lajos Siklós író 1928 C 787 Barta Mór z nyelvész, tanár 1873 A 92 Barta Ödön k poli tikus 1852 A 92 Barta Ödön Törvényhozás 1928 B 910 Barta Sándor z költő és író 1897 A 92 Bartha Ödön Pénzüzlet 1928 B 690 Bartos Ármin Budai Izraelita Hitközség Nasici igazgatója 1928 C 150 Bartos Ármin Budai Izraelita Hitközség pénzügyi előljáró 1928 C 150 Bartos Elemér Ipolyság hadnagy 1918 C 393 Bartos Gyula z szinművész 1872 A 92 Bartos Izsó Pacsa választmányi tag 1928 C 677 Baruch Leopold Békésgyula rabbi 1853 C 103 Baruch Manó Orvostudomány 1840 B 669 Baruch Manó Orvostudomány 1847 B 669 Basch Árpád k festő és grafikus 1873 A 92 Basch Árpád Képzőművészet 1928 B 462 Basch Gyula k festő 1851 A 92 Basch Gyula Képzőművészet 1885 B 462 Basch Henrik Zsámbék gondnok 1928 C 979 Basch Izidor Derecske templomgondnok 1928 C 195 Basch Lajos z újságíró 1852 A 93 Basch Manó Dunapataj rabbi 1928 C 207 Basch Móric Ede z publicista 1842 A 93 Basch Viktor z tanár 1863 A 93 Basch Vilmos z operaénekes 1849 A 93 Basch-Mahler Fanny z zongoraművésznő 1857 A 93 Báskai Dezső Világháború 1914 B 950 Bass József Vasvár előljáró 1928 C 941 Bass Rezső Kőszeg képviselőtestületi tag 1928 C

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004

ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004 Kérem, hogy aki az alábbi listán szereplő személyekről további adatokkal rendelkezik, vagy más, a listán nem szereplő És a második világháború áldozatául esett személyről tud, az értesítse a Tomori Pál

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése

Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése KECSKEMÉTI KÁROLY Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése (Vázlat) Háttér A 19. századi Haszkaláig az askenázi zsidóság etno-vallási tömbjét Hamburgtól Velencéig és

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

A leány eltűnését anyja, özvegy Solymosi Jánosné 3 jelentette a községi bírónak (április 3), majd a járási (Vencsellő) szolgabírónak (április 4).

A leány eltűnését anyja, özvegy Solymosi Jánosné 3 jelentette a községi bírónak (április 3), majd a járási (Vencsellő) szolgabírónak (április 4). Komoróczy Géza: A tiszaeszlári vérvád * 1882. április 1-jén eltűnt egy 13 14 éves, kistermetű keresztény (református) cselédlány, Solymosi Eszter (1869 1882), akit keresztanyja, Huri Andrásné, akinél szolgált,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Dénes (Grósz) Sándor Családi események A Grószból Dénes

Dénes (Grósz) Sándor  Családi események A Grószból Dénes 1 Dénes (Grósz) Sándor Szakmája szerint jogász volt, de nem gyakorolta mesterségét. Mint újságíró, mint szerkesztő, mint író dolgozott és ezeken a területeken jelentőset alkotott. 1908-tól kötelezte el

Részletesebben

Honismereti írások. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között *

Honismereti írások. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között * Honismereti írások Juhász Réka Ibolya A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között * Bevezetés A napjainkban Bocskai István nevét viselő gimnázium mindenképpen Hajdúböszörmény

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE TARTALOM Részvétel a 2014-es választásokon... 3 A Fidesz-KDNP szereplése... 4 Az MSZP-Együtt-PM-DK-Liberálisok szereplése... 7 A Jobbik szereplése...

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének II.évfolyam 1. szám 2001. április Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Értesítôje IOF - hírek OBME - hírek a Magyar Menopausa Társaság üdvözlete A Csont- és Ízület Évtizede (2000-2010) Az élô

Részletesebben

Támogatásra javasolt pályázatok

Támogatásra javasolt pályázatok azonosítószáma A pályázó települése A pályázó neve címe tal kapcsolatos észrevételek javasolt pályázatok 1 42 BGA-13-HA-01-0217 Szentendre Ferences Gimnázium 2 41 BGA-13-HA-01-0206 Siklós Siklósi Közoktatási

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3%

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3% ADYLIGET BUDAKESZI-ERDŐ BUDALIGET CSATÁRKA ERZSÉBETLIGET ERZSÉBETTELEK FELHÉVIZ GERCSE HÁRSAKALJA HÁRSHEGY HŰVÖSVÖLGY KŐVÁR KURUCLES LIPÓTMEZŐ MÁRIAREMETE NYÉK ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY PASARÉT PESTHIDEGKÚT-ÓFALU

Részletesebben