INTÉZMÉNYI ÖSZTÖNDÍJAK 2015/2016-OS TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI ÖSZTÖNDÍJAK 2015/2016-OS TANÉV"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI ÖSZTÖNDÍJAK 2015/2016-OS TANÉV Feltételek : Kizárólag a magyar, vagy egyéb, de nem francia állampolgárságú, Magyarországon adózó családok igényelhetnek intézményi ösztöndíjat (a francia-magyar gyerekek részére francia ösztöndíjat kizárólag a Francia Nagykövetség konzuli hivatalánál lehet pályázni). Ösztöndíj-kérelem dosszié : letölthető az iskolahonlapjáról Az ösztöndíj-kérelem leadási határideje : április 17. A dossziét kizárólag hiánytalanul, személyesen, a diáktitkárságon (Erdődi Rafaelnek) lehet leadni, előzetes időpont egyeztetés után. Minden hiányos, illetve postán vagy -ben elküldött, valamint megalapozatlan igazolás vagy nyilatkozat automatikusan a kérelem elutasítását vonja maga után. Az ösztöndíj-kérelem dosszié megegyezik a francia állam ösztöndíjait ítélő bizottság ösztöndíjkérelmével, amelyet a francia diákok igényelhetnek. Minden egyedi helyzetet magyarázattal és motivációval kell ellátni. Kérjük a dokumentumok hiányát írásban magyarázni és igazolni. 100%-os ösztöndíj nem adható, az ösztöndíj maximálisan megítélhető összege 50% a felső tagozat végéig, és 80% gimnáziumban. A kérelmeket az ösztöndíj-bizottság bírálja el és minden információt bizalmasan kezel. A kérelmeket elbíráló és döntéshozó ösztöndíj-bizottság elnöke a Budapesti Francia Líceum Alapítvány elnöke. A bizottság tagjai : A Budapesti Francia Líceum Alapítvány elnöke, A Szülői Munkaközösség alelnöke, aki a Budapesti Francia Líceum Alapítvány kuratóriumának állandó tagja A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai igazgatója, A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium gazdasági igazgatója A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium nevelési tanácsadója Az Ösztöndíj Bizottság munkáját egy magyar adószakértő segíti, aki minden kérelmet megvizsgál és tanácsot ad a bizottságnak. A megadott adatok hitelességének ellenőrzése május i héten családlátogatás formájában történhet meg. Emlékeztető : az ösztöndíj csak a tandíjra vonatkozik, nem fedezi az étkeztetési és az iskolabusz költségeit, melyeket minden esetben a szülők állnak. Az iskolai utazásokat a december 12-i kuratóriumi ülésen megszavazott keret erejéig tudjuk támogatni. 1

2 ÖSZTÖNDÍJKÉRELEM 2015/2016-os TANÉV A CSALÁD NEVE : A Gustave Eiffel Budapesti Francia Iskolába járó gyermekek neve Születési idő Osztály a 2014/2015-ös tanévben 1. CSALADI ALLAPOT Apa neve : Címe : Telefon : Mobiltelefon : Fax : Anya neve: Címe : Telefon : Mobiltelefon : Fax : A szülők családi állapota házas özvegy elvált egyedülálló Különélés esetén, melyik szülővel él(nek) a gyermek(ek)? Eltartott gyermekek, akik nem a francia iskolába járnak : Vezetéknév és keresztnév Születési idő Az intézmény neve és címe 2. LAKASKÖRÜLMENYEK Lakásának tulajdonosa? IGEN NEM Szolgálati lakással rendelkezik? IGEN NEM Lakásbérlő? IGEN NEM Ha Ön lakásbérlő, mennyi a lakás havi bérletének összege (rezsivel együtt)? : A fenti esetek mindegyikére vonatkozóan 2

3 A háztartásban élő személyek száma : Lakóterület (m²) : Szobák száma : Kert : Úszómedence? IGEN NEM Rendelkezik Ön egy második lakással? IGEN NEM Ha igen, Cím : Lakóterület (m²) : Kert : 3. FOGLALKOZAS Az apa foglalkozása : Munkahelye, címe : Munkahelyi telefonszáma : Munkahelyi faxszáma : Munkahelyi Végez a munkáján kívűl más foglalkozást / foglalkozásokat? IGEN NEM Ha igen, melyet / melyeket? Az anya foglalkozása : Munkahelye, címe : Munkahelyi telefonszáma : Munkahelyi faxszáma : Munkahelyi Végez a munkáján kívűl más foglalkozást / foglalkozásokat? IGEN NEM Ha igen, melyet / melyeket? Éves pénzügyi körülmények (2014 naptári év) JÖVEDELEM KIADÁSOK Bruttó jövedelem Gyerektartásdíj Apa Anya Egyéb Apa Anya Egyéb Eltartott fogyatékos személy Társadalombiztosítás Jövedelemadó Nyugdíjjárulék 3

4 4. EGYEB a) Gépjármű : autó motor hajó egyéb db típus Vásárlás ideje b) Természetbeni juttatások (amelyeket a munkaadójától vagy a rokonaitól kap) : Szolgálati jármű : Szolgálati lakás : Szolgálati telefon : Tandíjhozzájárulás vagy tandíjfizetés : IGEN NEM Ha igen, hány %? 5. INGATLANJÖVEDELEM Van a tulajdonában ingatlan, amelyet bérbe ad? IGEN NEM Ha igen, pontosítsa: az ingatlan(ok) fajtája : címe : jellemzői (alapterület, kert, stb.) : a jövedelem összege : Aláírásommal igazolom, hogy a család jövedelmét illetően fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, pontosak és tudomásul veszem, hogy az adatok pontatlansága vagy bármely információ elhallgatása a kérelem azonnali és végleges elutasítását vonja maga után. Kelt, Apa aláírása Anya aláírása 4

5 Csatolandó dokumentumok Az alábbi dokumentumok csatolása kötelező, hiányuk a kérelem elutasítását vonja maga után. Válás vagy különélés esetén, az ösztöndíjkérelmet a gyermekkel egy háztartásban élő szülőnek kell benyújtnia. Az ösztöndíjkérelmek elbírálásának hitelessége érdekében, a kérelmeket egy magyar elismert adószakértő vizsgálja, úgy a dokumentumok hitelességét, mint a bejelentett jövedelmek valósághű jellegét. Az ösztöndíjkérelemnek tartalmaznia kell : Család* Adminisztráció* * Család beadott dokumentumai * Adminisztráció által átvett dokumentumok I. CSALADI ALLAPOT : A kitöltött és aláírt "ösztöndíjkérelem 2015/2016-os tanév" formanyomtatványt Az ösztöndíj szabályzat aláírva A munkáltató nyilatkozatát arról, hogy fizet vagy sem hozzájárulást a tandíjhoz vagy a gyermekek után Az utolsó három villanyszámla, gázszámla, vízszámla, mobiltelefonszámla másolatát A család tagjainak személyazonosságát igazoló igazolvány másolatát Az összes bankszámla utolsó három kivonatának másolatát Az előző évi adóbevallás másolata a nem a francia iskolába járó gyermekek részére iskolalátogatási igazolást(azon gyermekek után, akik fizetős iskolába járnak, az iskola által kiálított igazolást az éves tandíj összegéről) válás esetén, a bírósági végzés másolatát a gyermek elhelyezését és a tartásdíj összegét illetően vagy minden a különélést bizonyító jogi dokumentum másolatát Amennyibben a gyermek felügyelete más személyre vonatkozik, mint a szülők : a gyámságra vonatkozó határozat másolatát Valamely szülő halála esetén : A halotti bizonyítvány másolatát és az özvegyi ill. árvasági kegydíjat igazoló okmányok másolatát. Azon személyek részére, akik egyedül gondoskodnak családjuk szükségleteiről : 5

6 Nyilatkozatot, mely szerint nem élnek élettársi viszonyban Amennyiben a házastárs nem rendelkezik jövedelemmel : Az adóhatóság által hitelesített értesítés az adóztatás nemlétéről Azon személyek részére, akik fogyatékos személyt, családtagot tartanak el : Becslés a kiadásokról és igazoló dokumentumok II. LAKASKÖRÜLMENYEK A lakásbérlőknek : vagy A legutolsó bérleti szerződés másolata A három utolsó számla másolata a bérleti díjról A munkáltató részben / teljesen hozzájárul ill. fizeti a lakásbérleti díjat? IGEN NEM Ha igen, kérjük közöljék a bérleti díj összegét és az alátámasztó dokumentumokat. Az ingatlantulajdonosoknak : Adóbevallás Azon személyeknek, akik szolgálati lakásban laknak : Munkáltatói igazolás a lakás jellemzőivel és címével Azon személyeknek, akik más ingatlanában ingyen laknak : III. MUNKAKÖRÜLMENYEK A) munkavállalóknak : Lakhatási igazolást az előző évi utolsó három fizetési papír másolata vagy egy munkáltatói igazolás az éves bruttó és nettó munkabérről az adóhatóság által hitelesített évi jövedelemigazolás a évi jövedelem igazolása a évi társadalombiztosítási járulékokról szóló igazolás (egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék), amennyiben azokat nem tüntették fel a munkáltatói igazoláson Amennyiben rendelkezik egyéb jövedelemmel, jelezze annak összegét és az azt igazoló dokumentumokat. 6

7 B) Vállalkozók, kereskedők, KFT, BT stb. tagok részéről A vállalkozás alapító okirata Társasági adóbevallás A vállalkozás munkavállalóit illetően éves adóbevallás (Munkáltatói adatszolgáltatás és kifizetői adatszolgáltatás) SZJA bevallás, amennyiben saját vállalkozásának alkalmazottja Nyereség utáni adózásról szóló értesítő (kereskedelem és szabad foglalkozások) Egyszerűsített éves beszámoló Könyvelő által kiadott igazolás a nettó nyereségből származó üzleti haszonról Jövedelembevallás mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi tevékenységről a társadalombiztosítási járulékokról szóló igazolás (egészségbiztosítás, nyugdíj) A nem dolgozó, nyugdíjas, munkanélküli, szülési szabadságon lévő szülők részéről : Kérjük csatolni a fentieket igazoló dokumentumokat : a fenti körülmények valamelyikéről szóló igazolást a jövedelemről szóló igazolást Azon személyek részére, akik családi pótlékban részesülnek : az utalásról szóló bizonylatot Azon szülők részére, akiknek gyermekük Franciaországban tanul : a folyamatban lévő tanévről iskolalátogatási igazolás amennyiben tandíjas iskoláról van szó, igazolás a tandíj összegéről igazoló dokumentumok a fenntartási költségekről 7

8 IV. SZOLGÁLATI VAGY SAJÁT GÉPJÁRMŰ a forgalmi engedély másolata V. INGATLANJÖVEDELMEK az építményadóról, kommunális adóról szóló utolsó értesítés (helyi adók) az ingatlan bérbeadásról szóló adóbevallás amennyiben a tárgyi évben ingatlan eladásából származik jövedelme, az APEH által kiadott igazolást VI. EGYÉB SEGÍTSÉGEK Azon személyek, akik hozzátartozóik részéről segítséget kapnak : a segítséget igazoló nyilatkozat banki dokumentumok a segítség átadásának bizonyítására Becsületbeli nyilatkozat : Ezen dokumentumot kivételesen, csak abban az esetben fogadjuk el, amennyiben semmilyen más fent felsorolt dokumentum felmutatása lehetetlen. Az eredeti dokumentumokat az ösztöndíjkérelmek elbírálása után visszaszolgáltatjuk. 8

9 Tagok Az LFGEB iskolai Ösztöndíj Bizottságának szabályzata A Budapesti Francia Líceum Alapítvány elnöke, A Szülői Munkaközösség alelnöke, aki a Budapesti Francia Líceum Alapítvány kuratóriumának állandó tagja A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető igazgatója, A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai igazgatója, A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium gazdasági igazgatója A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium nevelési tanácsadója Az állandó tagok rendelkeznek szavazati joggal. A többség hiányzása esetén az intézményvezető igazgató, vagy a kijelölt képviselőjének szavazata a döntő. Meghívottak A Bizottság meghívott tagja a Budapesti Francia Líceum Alapítvány könyvelő cégének egy gazdasági szakértő képviselője. A szakértő részt vesz a megbeszélésen, szakvéleményével segíti a Bizottság munkáját, de nincs szavazati joga. 1. A Bizottság költségvetésének meghatározása A Kuratórium a Budapesti Francia Líceum Alapítvány költségvetésének elkészítésekor egy globális összeget határoz meg az ösztöndíjakra. Ez az összeg két alszámlára kerül: a) Oktatási díjak támogatására b) Tanulmányi utak támogatására Az ösztöndíjakat a Kuratórium által az adott költségvetési évre meghatározott összeg erejéig ítélik meg és osztják szét. Ez a magyarázata annak, hogy az elméletben meghatározott alap százalékos összegek csökkenthetőek annak érdekében, hogy a beadott, ösztöndíjra jogosult kérelmek tényleges számát lehessen figyelembe venni. 2. Jogosultság Kizárólag azok a Magyarországon adózó családok jogosultak ösztöndíj kérelmet beadni az LFGEB-be beíratott gyermekük / gyermekeik támogatására, akik gyermekei nem rendelkeznek francia állampolgársággal. Következésképp a francia állampolgár vagy kettős állampolgár (francia egyéb) diákok után a családok nem jogosultak kérelem beadására. 3. A szabályzat elfogadása Azok a családok, akik ösztöndíj kérelmet kívánnak benyújtani, elfogadják az Ösztöndíj Bizottság belső szabályzatát és aláírják azt. Amennyiben a Bizottság a tanév során bármilyen módon tudomást szerez arról, hogy a család valótlan adatokat szolgáltatott az igényléskor, visszavonhatja az odaítélt ösztöndíjat, és kötelezheti a családot az oktatási díj teljes összegének megfizetésére. A család a továbbiakban nem igényelhet ösztöndíjat. 9

10 4. A bizottsági ülés előkészítése A családok az iskola honlapján találják meg a szükséges információkat: az ösztöndíj eljárással kapcsolatos határidőket, a kitöltenő ösztöndíj kérelmi dossziét, a jelen szabályzatot, illetve az igénylési útmutatót. A megjelölt határidők betartása kötelező. A kérelmeket személyesen kell leadni, saját kezűleg az erre kijelölt illetékes személynek, ez az információ szintén szerepel az intézmény honlapján. A határidőn túl beérkezett dossziékat nem áll módunkban elbírálni, ezek automatikusan elutasításra kerülnek. Az időben leadott dossziékat az Alapítvány munkáját segítő könyvelő cég könyvvizsgáló szakemberei vizsgálják meg. A bizottsági ülés előtt legkésőbb egy héttel a Bizottság tagjai megkapják a családok kérelmeit és a kérelmek alapján készült összefoglaló táblázatot. Amennyiben kétségek merülnek fel a megadott adatok hitelességét illetően, egy esetleges családlátogatás előzheti meg a bizottsági ülést. 5. A bizottsági ülés lefolyása Az ülés kezdetekor a tagok megkapják az előző ülés jegyzőkönyvét, a családok kérelmi dossziéit és a kérelmekből készült összefoglaló táblázatot. Ez tartalmazza az adott év ösztöndíj eljárásához meghatározott kategória skálát, és minden kérelmező családra vonatkozóan a támogatás elméletileg számolt mértékét. (melléklet 1) Az Ösztöndíj Bizottság valamennyi tagja titoktartási kötelezettséggel tartozik a bizottsági ülésen elhangztottakkal kapcsolatban, különös tekintettel a kérelmi dossziékhoz csatolt dokumentumokat és az ülésen kifejtett véleményeket illetően. A Bizottság a döntéseket a jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazatával hozza, kivéve a lentebb felsorolt különleges esetekben. 6. A kérelmek vizsgálata a. Támogatás kizárólag oktatási díjra és tanulmányi utazásra adható. Az egyéb díjakra a Bizottságnak semmilyen támogatást nem áll módjában megítélni. b. Támogatást kizárólag az ösztöndíjra a 2. pont szerint jogosultnak ítélt családok kaphatnak, az LFGEB-be beiratott gyermekük / gyermekeik után. c. Támogatás adható az Alapítvány dolgozóinak gyermekei után is, amennyiben azok megfelelnek a jogosultsági kritériumoknak: azaz az LFGEB-be beiratott magyar, vagy egyéb nem francia állampolgárságú gyermekek után. Az ösztöndíj megítélése semmilyen esetben nem köthető ahhoz, hogy az illető az Alapítvány alkalmazottja, az ösztöndíj nem egy juttatás. Az Ösztöndíj Bizottság speciális támogatást ítélhet meg az alkalmazottak gyermekeinek. Ennek feltétele, hogy az alkalmazott határozatlan idejű szerződéssel rendelkezzen teljes munkaidőben, és aktív állományban legyen a kérelem beadásakor. Ennek a speciális támogatásnak a maximális összege az oktatási díj összegének 80%-a, mely kiegészíthető további 10% támogatással, azonban a teljes összeg nem haladhatja meg a Ft-ot testvérek esetében sem. A dolgozók gyermekei után megítélt ösztöndíjjal kapcsolatban felmerülő járulékok, adók stb szintén beleszámítanak a teljes ösztöndíj-keretbe. d. Az intézményi ösztöndíj megítélése szociális alapú, a gyermek törvényes képviselőjének / képviselőinek anyagi és vagyoni helyzetétől függ. 10

11 e. Az Ösztöndíj Bizottság ugyanazon számítási elv szerint jár el a kérelmek elbírálásakor, mint a Francia állam az állami ösztöndíjak megítélésekor, azaz : - A család reális nettó oktatási díj hányadát az alábbi módon számoljuk : ahol: Qf = ((Rn - Fs)/P) x (100/IPA), - Qf a család reális nettó oktatási díj együtthatója ( Paris -ban kifejezve) ; - Rn a nettó jövedelem ; - Fs az oktatási díj összege (szigorúan véve, az egyéb járulékos költségek nélkül) ; - P az egy háztartásban élőkre alkalmazott arányszám (2,5 egy egy gyermekes szülőpár esetében, 2 az egy gyermeket egyedül nevelő szülő esetében, 0,5 további gyermekenként) ; - IPA a vásárlóerő arányszáma - a számítás menete : Az elméletben számolt támogatás mértéke a család reális nettó tandíj együtthatójától függ. Amennyiben ez az összeg Ft fölött van, a családnak nem ítélhető meg ösztöndíj. Amennyiben ez kevesebb a maximális összeg 1/7-énél, azaz Ft-nál, a család 80 % ösztöndíjra jogosult. Amennyiben az összeg Paris és Paris, között van, családnak megítélhető támogatás arányos az együtthatóval : X% = 1 (QF-3000) /( ) f. Felső tagozat végéig a megítélhető támogatás maximális összege az oktatási díj 50%-a, gimnáziumban a támogatás maximális mértéke 80 %. g. Elméletileg az óvodába beiratott gyermekek után nem igényelhető támogatás, kivételes esetektől eltekintve, pl. már az intézménybe járó testvér esetén. h. Az LFGEB-be beiratkozás első tanévében nem lehetséges támogatást igényelni. A fenti szabályoktól kivételes esetekben az Ösztöndíj Bizottság eltekinthet, ez esetben a Bizottságnak jegyzőkönyvbe kell vennie a kivételes döntés indokait, és fel kell hívni a figyelmet a döntés kivételes voltára. A kivételes döntések akkor érvényesek, ha az Ösztöndíj Bizottság valamennyi tagja megszavazza azokat. A kérvényezőnek ki kell tölteni az ösztöndíj kérelmi dossziét (2. melléklet), amelyben meg kell adnia: - Családi állapotát - Az egy háztartásban élők számát, a háztartás összetételét - Szakmai hátterét - A család vagyoni helyzetét - A család pénzügyi körülményeit A fentieket igazoló dokumentumokat a kérelemhez csatolni kell. Különféle esetek : 11

12 i. A dosszié világos és hiánytalan a csatolandó dokumentumok tekintetében, a család anyagi helyzete egyértelmű a Bizottság számára : az összefoglaló táblázatban kiszámolt elméleti támogatás mértékét a Bizottság jóváhagyja. j. A dosszié hiányos : a szavazás automatikusan elnapolásra kerül. A Bizottság hiánypótlásra felszólító levelet küld a családnak, a hiánypótlást 8 napon belül teljesíteni kell. A kérelmet a második bizottsági ülésen vizsgálják. Amennyiben a dosszié teljes, és minden csatolandó dokumentum szerepel benne az előírásoknak megfelelően, a Bizottság elfogadhatja azt. Amennyiben a dosszié nem megfelelő, az adott tanévre nézve a Bizottság véglegesen visszautasítja azt. k. Amennyiben a dosszié túlzott eltérést mutat a család bevallott jövedelme és a látható életszínvonal között : a kérelem vagy visszautasításra kerül, vagy elfogadásra az elméletileg számolt támogatási hányad csökkentésével, vagy pedig elnapolásra. Ebben az esetben a Bizottság hiánypótlásra felszólító levelet küld a családnak. l. A család pénzügyi helyzetében váratlan változás történt, vagy hamarosan várható : az első bizottsági ülésen elfogadják az elméletileg számolt támogatási hányadot, azzal a fenntartással, hogy ezt a második ülés alkalmával újra tárgyalhatják. A második ülés alkalmával a Bizottság változtathat az elméletileg számolt támogatás mértékén, ebben az esetben jegyzőkönyvbe kell venni azokat a körülményeket, melyek ezt a döntést indokolták. 7. A bizottsági ülés jegyzőkönyve A jegyzőkönyvet az Alapítvány Elnöke és a Gustave Eiffe Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Intézményvezető Igazgatója írják alá, miután azt minden állandó tag és a meghívott szakértő tag átolvasták és egyetértettek azzal. A bizottsági ülést követő héten a családokat levélben értesítjük a kérvényükkel kapcsolatos döntésről. A levélben közöljük a második bizottsági ülés dátumát, amelyen az elnapolt dossziékat vizsgáljuk, és megadjuk azt a határidőt, ameddig a családoknak a hiánypótlást meg kell tenniük., dátum.. A kérelmező aláírása (kérjük, kézzel az aláírás alá írni : «Elolvastam, megértettem és elfogadom») A dokumentumot kérjük kötelezően csatolni az LFGEB intézményi ösztöndíj igényléshez. A dokumentumot az Alapítvány Kuratóriuma hagyta jóvá a -i ülésén, miután azt a Felügyelőbizottság is jóváhagyta -i ülésén. 12

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (NymE Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzatának kari kiegészítése) Székesfehérvár 2010

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászfelsőszentgyörgy Községi

Részletesebben

- 1 - KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

- 1 - KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására - 1 - DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Érvényes 2008. január 01.napjától

Részletesebben

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita Hatósági ügyintézés Hatósági Osztály 1. Általános tájékoztató a szociális, hatósági ügyek intézéséhez Az ügyintézés helye: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala Cím: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 2.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról 1 Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születési név: Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: TAJ szám: Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs, bejegyzett élettárs, elvált

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 12. szám 2007. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 27/2007. (VI. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Felsőbb éves, alap- és mesterszakos szakos hallgatók kollégiumi felvételéhez 1. A pályázati adatlap kitöltésének és beadásának rendje 1.1. A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben