Beszámoló a II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2007. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér.) Ügyiratszám: /2008. CÍM: Beszámoló a II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Dobos József jegyző Az előterjesztést megkapta: - Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 6. Meghívottak: -

2 Előadó: Dr. Tölli Katalin aljegyző Tisztelt Közgyűlés! A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VI..) 8. (7) bekezdése szerint a bizottság elnöke a bizottság átruházott hatáskörben és ellenőrzési tevékenysége körében hozott döntéseiről évente írásban tájékoztatja a képviselő testületet. Ugyanígy a 9. (3) bekezdése szerint a polgármester is az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről évente írásban tájékoztatja a közgyűlést. Az SZMSZ 6. -a szerint a határozatok végrehajtásáról a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek. Mindezeknek a beszámolási kötelezettségeknek együttesen jelen előterjesztés keretében teszünk eleget. Az előterjesztés. melléklete tartalmazza azokat a határozatokat, melyek végrehajtásának határideje 2007-ben járt le. Valamennyi határozat végrehajtása megtörtént. A polgármester átruházott hatáskörben, az SZMSZ 34. -a alapján hozott döntései a következők voltak: Négy darab "Sopron " név használati engedélyt és három darab "Sopron" címer használati engedélyt adott ki. Elutasított kérelem nem volt. Négy alkalommal módosult a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, polgármesteri jóváhagyással. Házszámozásról és a házszám megjelölésének módjáról 9 jóváhagyó döntés született 2007-ben, elutasítás nem volt. A fizető parkolás rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint két jóváhagyó döntést hozott a polgármester, a belváros forgalmi rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint 294 behajtási engedélyt a adott ki. Parkolóhely létesítéséről három esetben született megállapodás. A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet szerint kérelemnek adott helyt és 226-ot utasított el. Fiatalok életkezdési támogatásáról döntött 309 esetben, 9 kérelmet utasított el. A vagyonrendeletben biztosított hatáskörében 65 jóváhagyó döntést hozott, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletben biztosított jogkörében 5 jóváhagyó döntést. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján 57 tulajdonosi hozzájárulást adott ki és 2 kérelmet utasított el. Az előterjesztés 2-8. mellékletei a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit tartalmazzák. Az előterjesztés ezen része csak tájékoztató jellegű, ezért döntést nem igényel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el. A döntéshez az SZMSZ 53. () bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

3 Határozati javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: azonnal Sopron, február 5. Dr. Dobos József jegyző

4 2007. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok. melléklet Közgyűlési határozat száma 237/2006. (IX. 4.) Kgy. 384/2006. (XII. 2.) Kgy. 383/2006. (XII. 2.) Kgy. 382/2006. (XII. 2.) Kgy. 378/2006. (XII. 2.) Kgy. 374/2006. (XII. 2.) Kgy. 373/2006. (XII. 2.) Kgy. Tárgy Sürgősségi előterjesztés a Borsmonostori Utcai Tagóvoda fenntartói jogának átadásáról (A vételár két részletben történő fizetéséhez hozzájárulás, a 20/2006. (V: 25.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezése) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében hozott határozat Magasabb vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében hozott határozat Magasabb vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében hozott határozat Sürgősségi előterjesztés felesleges vagyontárgy hasznosítására, közalapítvány támogatására (gázbojler a Széchenyi Gimnáziumtól a Gyermek és Ifjúsági Alapítványnak, melléklet a megállapodás) Előterjesztés az Intézményi Gondnokság és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Jegenye Sori Óvoda, valamint a Fenyő Téri Általános Iskola és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola-Grundschule közötti együttműködési megállapodások jóváhagyásáról (melléklet a megállapodás a Fenyő Téri Általános Iskola és az Általános Iskola- Grundschule között) Előterjesztés az Intézményi Gondnokság és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Jegenye Sori Óvoda, valamint a Fenyő Téri Általános Iskola és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola-Grundschule közötti együttműködési megállapodások jóváhagyásáról (melléklet a Végrehajt ás határidej e

5 360/2006. (XII. 2.) Kgy. 357/2006. (XII. 2.) Kgy. Közgyűlési határozat száma 356/2006. (XII. 2.) Kgy. 347/2006. (XII. 2.) Kgy. 346/2006. (XII. 2.) Kgy. 345/2006. (XII. 2.) Kgy. 379/2006. (XII. 2.) Kgy. megállapodás az Intézményi Gondnokság és a Jegenye Sori Óvoda között) Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Kht. alapító okiratának módosításáról, az idegenforgalmi igazgató munkaviszonyának megszüntetéséről ( napjával a cégvezetői kinevezések visszavonása, melléklet az Alapító határozat) Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa alapító okiratának módosításáról (az alapító okirat módosításának jóváhagyása, Megyei Közgyűlés elnökének értesítése) Tárgy Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa alapító okiratának módosításáról (Közalapítvány kuratóriumának tagjává Sass László megválasztása) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (az alapító okirat módosításához Alapítói határozat elfogadása) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (a felügyelő bizottságba dr. Szalontai János megválasztása) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (a felügyelő bizottságból dr. Félegyházi Árpád visszahívása) Sürgősségi előterjesztés felesleges vagyontárgy hasznosítására, közalapítvány támogatására (,5 M Ft Végrehajt ás határidej e

6 37/2006. (XII. 2.) Kgy. 370/2006. (XII. 2.) Kgy. 368/2006. (XII. 2.) Kgy. a Megyei Közoktatási Közalapítványnak a működési költségekre, melléklet a megállapodás) Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézményben a pszichiátriai betegek átmeneti otthonának megszervezéséről, alapító okiratának módosításáról Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézményben a pszichiátriai betegek átmeneti otthonának megszervezéséről, alapító okiratának módosításáról (az ellátás engedélyezése, költségvetési többletforrás nélkül) Előterjesztés Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában a polgármester helyettesítéséről (mindhárom alpolgármester) /2006. (XII. 2.) Kgy. 359/2006. (XII. 2.) Kgy. 358/2006. (XII. 2.) Kgy. Közgyűlési határozat száma 344/2006. (XII. 2.) Kgy. 343/2006. (XII. 2.) Kgy. Sürgősségi előterjesztés a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesületbe delegálásról Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (a Családsegítő Intézet alapító okiratának módosítása, mellékletben az egységes szerkezetű új alapító okirat) Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (Sopron és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Központ vezetőjévé Tengerdi Antal megbízása a pályázattal történő megbízásig) Tárgy Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (Sopron és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Központ létrehozása, melléklet az Alapító Okirat) Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő Végrehajt ás határidej e

7 342/2006. (XII. 2.) Kgy. 34/2006. (XII. 2.) Kgy. 340/2006. (XII. 2.) Kgy. 365/2006. (XII. 2.) Kgy. 363/2006. (XII. 2.) Kgy. belépésre (Sopron és Környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozása miatt a Gyermekjóléti Központ megszüntetése el, melléklet a Megszüntető Okirat) Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (Sopron és Környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozása Ágfalva, Fertőrákos, Harka és Kópháza önkormányzatával, melléklet a Megállapodás) Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt I-III. negyedévi időszakos beszámolójáról (a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRt. egy db 00 E Ft névértékű törzsrészvényének megvásárlása a Víz- és Csatornamű ZRt.-től - a költségvetés céltartalékából a egyéb évközi feladatok terhére -, annak érdekében, hogy SMJV Önkormányzata a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tulajdonosa legyen) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (az átalakítás miatt szükségessé vált évi üzleti terv elfogadása) Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről, valamint a távhőszolgáltatási díj változásáról (felterjesztés a Kormányhoz a gázártámogatási rendszer megszüntetésének visszavonásáról) Előterjesztés a Pócsi utcai víziközművek építési és rekonstrukciós feladatairól, valamint az útburkolat felújításáról (a csapadékvíz csatorna építéshez és az útfelújításhoz E Ft pénzügyi fedezet biztosítása a évi költségvetésben)

8 Közgyűlési határozat száma 364/2006. (XII. 2.) Kgy. 295/2006. (XI. 30.) Kgy. 3/2007. (I. 25.) Kgy. 2/2007. (I. 25.) Kgy. 369/2006. (XII. 2.) Kgy. 377/2006. (XII. 2.) Kgy. 376/2006. (XII. 2.) Kgy. 36/2007. (II. 22.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről, valamint a távhőszolgáltatási díj változásáról (szociális támogatási rendszer kidolgozása és a januári közgyűlésre beterjesztése valamint alap létrehozása) Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok delegálásáról ( a Nyugat Pannon Fejlesztési Zrt.-be Pongrácz Attila) Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.- vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (a Zrt. igazgatóságába Varga Norbert megválasztása) Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.- vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (Alapszabály módosítása - az FB 5 főről 6 főre változik, Gara Jenőné és Horváth Józsefné megválasztása) Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról Előterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetői parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról (a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázati felhívása melléklet) Előterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetői parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról (az Egyesített Bölcsődék pályázati felhívása melléklet) Előterjesztés a Pannon Sopron Regionális Televízió Kft. szerződésének felülvizsgálatáról (a szeptember 29-én aláírt szerződés semmisnek nyilvánítása, a Végrehajt ás határidej e

9 30/2007. (II. 22.) Kgy. 39/2005. (V. 2.) Kgy. Közbeszerzési Döntőbizottság határozatára alapozva) Előterjesztés képviselői összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezéséről (Havas András alpolgármester a Vízműnél betöltött tisztsége képviselői és társadalmi megbízatású alpolgármestersége nem összeférhetetlen) Előterjesztés a Sopron, Széchenyi István Gimnázium címzett támogatási pályázatáról (a beruházási költségek 5%-ának önrészként való vállalása) Közgyűlési határozat száma 34/2007. (II. 22.) Kgy. 4/2007. (I. 25.) Kgy. 24/2007. (II. 22.) Kgy. 23/2007. (II. 22.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről (a József A. Gyermekvédelmi Központ és a Doborjáni F. Nevelési-Oktatási Központ átszervezése ellen nem emelünk kifogást) Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.- vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (a Zrt. igazgatóságának felkérése az Alapszabály átdolgozására és tulajdonos elé terjesztésére) Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításáról (a 3/2007. (I. 25.) Kgy. határozat módosítása az igazgatósági tagok megbízásának időtartamára vonatkozóan ) Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításáról (a 2/2007. (I. 25.) Kgy. határozat módosítása az FB tagok megbízásának időtartamára vonatkozóan ) Végrehajt ás határidej e

10 38/2007. (II. 22.) Előterjesztés a Széchenyi tér -2. Kgy. szám alatti ingatlan ingatlanrészének ingyenes használatba adásáról (- a Sopron, Széchenyi tér -2. szám alatti ingatlan első emeleti (korábban MTESZ által használt) ingatlanrészének ingyenes használatba adása határozott időre február 22 -től, 5 év időtartamra a Magyar Televízió Zrt. (80 Budapest, Szabadság tér 7.) számára, - a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának felhatalmazása a Magyar Televízió ZRt.-vel kötendő, használati jogot alapító szerződést 2 hónapon belüli aláírására) 3/2007. (I. 25.) Kgy. 362/2006. (XII. 2.) Kgy. 35/2007. (II. 22.) Kgy. Önkormányzati jogvitás kérdések ( a 4902/7 hrsz-ú ingatlan ügyében polgári peres eljárás indítása Pozsonyi úti volt hulladéklerakó) Előterjesztés a Sopron városi szennyvíztisztító telepen létesülő gázmotor és komposztáló egység üzemeltetéséről szóló megállapodás megszüntetéséről (VÜZ/ 733/2006. szerződés megszüntetéséről tárgyalás, ezután új megkötése a Vízművel) Előterjesztés a Petőfi S. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról (a telephelyek kiegészítése az előminősítés érdekében) Közgyűlési határozat száma 29/2007. (II. 22.) Kgy. 7/2005. (III. 3.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására kiírt pályázat elbírálásáról (Csuka Zsolt megbízása től határozatlan időre) Előterjesztés a Sopron Széchenyi István Gimnázium címzett támogatási pályázatáról (a beruházási költségek Végrehajt ás határidej e

11 8/2007. (I. 25.) Kgy. 229/2006. (IX. 4.) Kgy. 02/2007. (IV. 26.) Kgy. 83/2007. (IV. 3.) Kgy. 0/2007. (IV. 26.) Kgy. 0 %-ának biztosítása önrészként) Előterjesztés Roma Közösségi Házról (CKÖ felkérése program készítésére és kötelezettségvállalás az ingatlan felújítására, fenntartására, a GB javaslattétele alkalmas ingatlanra) Előterjesztés a helyi közút és közműépítésről szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről, valamint a évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról (Területi, személyi hatály, érdekeltségi hozzájárulás mértéke) Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a CIVITAS programhoz történő csatlakozásáról (a polgármester felhatalmazása a CIVITAS Fórumhoz Nyilatkozatának aláírására és a csatlakozáshoz kapcsolódó dokumtumok aláírására) (CIty-VITAlitiy-Sustainability III. program a környezetbarát magas színvonalú városi közlekedés elősegítésére) Előterjesztés a Szent Orsolya Római Katolikus Iskola városképi jelentőségű épület felújításának önkormányzati támogatásáról (polgármester felhatalmazása a Győri Egyházmegyei Hivatallal kötendő 2 M Ft-os támogatási megállapodás aláírására és kifizettetésére az általános tartalék terhére) Előterjesztés a nem iparosított (hagyományos) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításáról (-5 millió Ft előirányzat biztosítása a évi költségvetésében a Lakásalap felhasználás jogcímei között az Általános tartalék terhére, - a polgármester felkérése a pályázati felhívás közzétételére és bejelentésére a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba, valamint a legközelebbi költségvetés módosításkor az átcsoportosítás átvezetésére)

12 Közgyűlési határozat száma 94/2007. (IV. 26.) Kgy. 95/2007. (IV. 26.) Kgy. 96/2007. (IV. 26.) Kgy. 97/2007. (IV. 26.) Kgy. 98/2007. (IV. 26.) Kgy. Tárgy Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. könyvvizsgálója éves díjának megemelésére és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. igazgatósági tagjai tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. igazgatósági elnöke tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. felügyelő bizottsági elnöke tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Végrehajt ás határidej e

13 45/2007. (III. 29.) Kgy. Előterjesztés a Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos tulajdonosi döntésekről, a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról (Polgármester felkérése a törvényi előírások alapján szükséges feladatok végrehajtására) Közgyűlési határozat száma 87/2007. (IV. 26.) Kgy. 88/2007. (IV. 26.) Kgy. 89/2007. (IV. 26.) Kgy. 90/2007. (IV. 26.) Kgy. Tárgy Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Gyermek- és Ifjúsági Központ Kht évi Közhasznú Jelentésének elfogadása és a Kht évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Pro Kultúra Kht évi Közhasznú Jelentésének elfogadása és a Kht évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft évi Éves Beszámolójának elfogadása és a Kft évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság adózott eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról Végrehaj tás határidej e

14 9/2007. (IV. 26.) Kgy. 92/2007. (IV. 26.) Kgy. (a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt évi Éves Beszámolójának elfogadása és a Zrt évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt évi Konszolidált Éves Beszámolójának elfogadása és a Zrt évi konszolidált mérleg szerinti eredményének jóváhagyása) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht évi Közhasznú Jelentésének elfogadása és a Kht évi mérleg szerinti eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság adózott eredménye eredménytartalékba helyezhető) Közgyűlési határozat száma 4/2007. (IV. 26.) Kgy. 03/2007. (IV. 26.) Kgy. Tárgy Előterjesztés közterületek elnevezéséről (a polgármester felkérése a lakosság tájékoztatásáról, az utca névtáblák kihelyezéséről való gondoskodásra) Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére (egyebek mellett a fedezetül szolgáló önkormányzati ingatlanok: 6703/ hrsz,,sopron, Egeredi utca,,lakóház, udvar, 288 hrsz,,sopron, Mátyás király u. 8.,,volt középiskolai kollégium, 3068 hrsz,,sopron, Erzsébet u. 2.,,volt Zeneiskola, 358 hrsz,,sopron, Kossuth u. 5.,,Ipartelep, 3296 hrsz,,sopron, Ady Endre u.0.,,gyermek és Ifjúsági Központ, 235/A/5 hrsz,,sopron, Várkerület Végrehaj tás határidej e

15 93/2007. (IV. 26.) Kgy. 00/2007. (IV. 26.) Kgy. 375/2006. (XII. 2.) Kgy. 43.,,üzlet, 235/A/6 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,üzlet, 235/A/7 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,üzlet, 235/A/8 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,raktár, 235/A/9 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,iroda, 235/A/0 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,iroda, 235/A/ hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,iroda) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt évi Éves Beszámolójának elfogadásra ajánlása és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén a beszámoló elfogadására szavazzon) Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének díjazásáról (Kosztka László ügyvezető díjazásának megállapítása január -től) Előterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetői parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról (Hermann Alice Óvoda, Általános Iskola-Grundschule, Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola, Széchenyi István Gimnázium, Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium pályázati felhívása melléklet) Közgyűlési határozat száma 44/2007. (III. 29.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos tulajdonosi döntésekről, a Soproni Végrehaj tás határidej e

16 62/2007. (VI. 63/2007. (VI. 64/2007. (VI. 65/2007. (VI. 66/2007. (VI. 67/2007. (VI. 68/2007. (VI. Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról ( al Soproni Szociális Foglalkozató költségvetési szerv megszüntetése, jogutód a Kht.) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (GYIK beolvasztása a Pro Kultúra Kht.- ba el- jogutód a Pro Kultúra Kht. egyesülési szerződés elfogadása, ezzel kapcsolatos tevékenységek elvégeztetése) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (az egybeolvadás utáni társaság ügyvezetőjének Nyerges Ferenc megbízása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (jogutód társaságnál Keizler Kálmán, Palancsa Attila és Tóth Éva FB-tagok megválasztása Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (jogutód társaságnál BECK-AUDIT Bt. Beckné Orbán Judit könyvvizsgálói megbízása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (Vagyonmérleg- és vagyonleltártervezetelfogadása, a jogutód társaság törzstőkéjének elfogadása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (a jogutód társaság alapító okiratának elfogadása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (Átalakulási hirdetmény elfogadásapolgármester felkérése a szükséges intézkedésekre)

17 Közgyűlési határozat száma 73/2007. (VI. 74/2007. (VI. 75/2007. (VI. Tárgy Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről ( az intézményi vagyonnyilvántartásban szereplő vagyon átvezetése az Önkormányzat nyilvántartásába a Szociális Foglalkoztató igazgatójának felkérése a leltározásra, vagyonértékelésre és a mérleg elkészítésére) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről (kinyilvánítása annak, hogy fő szociális munkás további foglalkoztatására nincs lehetőség, a létszámcsökkentési döntéssel összefüggő intézkedések és a pályázat elkészíttetésére a polgármester felkérésére) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről (Földes Tamás felmentése az intézmény igazgatói megbízása alól és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése napjával, Földes Tamás továbbfoglalkoztatása a Kht.-nál határozatlan idejű munkaszerződéssel Polgármester felkérése a munkáltatói Végrehaj tás határidej e

18 77/2007. (VI. 82/2007. (VI. intézkedések megtételére) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről (törzstőke felemelése napjával a könyvvizsgáló által auditált tárgyi apporttal) Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház gép-műszer beszerzési pályázati támogatásról való lemondásról (a 2005-ben elnyert céltámogatásból Ft-ról lemondás, polgármester felhatalmazása a visszafizetési nyilatkozat aláírására) Közgyűlési határozat száma 83/2007. (VI. 84/2007. (VI. 328/2004. (X. 6.) Kgy. Tárgy Előterjesztés egyházi ingatlanok tulajdonrendezéséről (a soproni 238 hrsz-ú - Sopron, Bünker János Rajnárd köz 4. alatti ingatlan tulajdonrendezése, lakók elhelyezése az állam által fizetett 9 M Ft megérkezése után polgármester felkérése az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának értesítésére) Előterjesztés egyházi ingatlanok tulajdonrendezéséről (a soproni 0302/A/ hrsz-ú - Sopron- Balf, Fő u alatti ingatlan tulajdonrendezése, lakók elhelyezése az állam által fizetett 0 M Ft megérkezése után polgármester felkérése az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának értesítésére) Előterjesztés PHARE CBC pályázatokról (Tűztorony és környéke felújítási pályázat önrészére ben Ft biztosítása) Végrehaj tás határidej e /2007. (III. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú

19 29.) Kgy. Város Polgármesteri Hivatala Alapító 0 Okiratának módosításáról 89/2007. (VI. 90/2007. (VI. 9/2007. (VI. 92/2007. (VI. 93/2007. (VI. 94/2007. (VI. Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Király Jenő Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Jereváni Kék Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Halász Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Trefort Téri Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Jegenye Sori Óvoda alapító okiratának módosítása) Közgyűlési határozat száma 95/2007. (VI. 96/2007. (VI. 97/2007. (VI. 98/2007. (VI. Tárgy Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Széchenyi István Gimnázium alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Vas- és Villamosipari Szakképző Végrehaj tás határidej e

20 99/2007. (VI. 200/2007. (VI. 20/2007. (VI. 202/2007. (VI. 203/2007. (VI. 204/2007. (VI. Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Dózsa György Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Kőszegi Úti Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Hermann Alice Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Handler Nándor Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása) Közgyűlési határozat száma 33/2007. (V. 3.) Kgy. Tárgy Előterjesztés alapítványok támogatásáról (a szociálpolitika támogatás pályázati támogatás előirányzat terhére: - Sylvanus Alapítvány: Támogatás a közhasznú foglalkoztatás a tartós munkanélküliek számára pályázat önrészéhez, - Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány: Kirándulás hazai tájakon Végrehaj tás határidej e

21 34/2007. (V. 3.) Kgy. 35/2007. (V. 3.) Kgy. - Éltető Erő Alapítvány a Rák Ellen: Prevenciós programok szervezése, önkéntes segítők továbbképzésének támogatása, - Tómalom Híd a fogyatékos gyermekek társadalmi kapcsolatainak fejlesztéséért Alapítvány: Fogyatékkal élők kulturális és sportrendezvénye, - Magányos Cédrus Alapítvány: Fogyatékosok társadalmi integrációjának segítése, - Kórház-Kápolna Alapítvány: Lelkiségi folyóirat sokszorosítása, - Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány: ESZI lakóinak kirándulása) Előterjesztés alapítványok támogatásáról (nyugdíjas szervezetek pályázati támogatás előirányzat terhére: - Idősek Európa Háza Alapítvány Lővéri Idősek Szervezete: Idősek Nemzetközi Találkozója kirándulás, - Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány: Szociális intézményben élő idős emberek foglalkoztatása) Előterjesztés alapítványok támogatásáról (közművelődési pályázati támogatás előirányzat terhére:fidelissima Alapítvány: A Fidelissima Vegyeskar évi tevékenységének támogatása, - Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány: A Gyapjúszövők Alkotó Köre munkájához és továbbképzéséhez és kiállításaihoz való hozzájárulás, - Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány: XIV. Kiskőrösi Nemzetközi Fúvószenekari, Mazsorett Verseny és Fesztivál, - Balf Alapítvány: Orgona hangversenyek a balfi evangélikus templomban, - Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Alapítvány: A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar működésének támogatása, - Testvériség Néptánc Alapítvány: Támogatás kérés a Stupava-i káposzta

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL ÉS KÖRZETHATÁROKRÓL SZÓLÓ 26/2002.(VI.28.)

Részletesebben

2. számú melléklet. Ügyiratszám: /2008. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉV

2. számú melléklet. Ügyiratszám: /2008. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉV 2. számú melléklet Ügyiratszám: 41.390-6/2008. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2009. ÉV 2 Ügyiratszám: 41.390-6/2008. 2009. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ======================================================= ==========================

Részletesebben

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. 40.145-10/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői és

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.946/2009. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f.

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016.

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft.

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61275/2008. Cím: Sürgősségi előterjesztés a Russ villa rekonstrukciójára, többcélú közösségi hasznosítására vonatkozó projekt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 án 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 án 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-301/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 18 án 9

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE MIATT SZÜKSÉGES SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE MIATT SZÜKSÉGES SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64594/2011. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE MIATT SZÜKSÉGES SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-12/2003. M E G H Í V Ó Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülését 2003. december 11-én (csütörtök) de. 9.00

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága évi munkaterve E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága évi munkaterve E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE! AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 3. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

számú melléklet Ügyiratszám: /2008. TERV

számú melléklet Ügyiratszám: /2008. TERV számú melléklet 1. Ügyiratszám: 41.390-4/2008. STRATÉGIAI TERV ELLENŐRZÉSI 2 Sopron MJ Város Önkormányzatának hosszú távú célkitűzései: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 26-án felülvizsgálta

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak 58918-21/2008 Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 bizottsági tag, jelenléti ív szerinti meghívottak Osváth András Ismertette a javasolt

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

SOPRON MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

SOPRON MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 1. számú melléklet Ügyiratszám: 41.015-3 /2010. SOPRON MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 2 Sopron MJ Város Önkormányzatának hosszú távú célkitűzései: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61032/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-130/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 15 én 9 órakor

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40427-2/2009. CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 1. rendes ülését Napirend: ZÁRT: 2008. január 16-án (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését

Részletesebben