Beszámoló a II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2007. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér.) Ügyiratszám: /2008. CÍM: Beszámoló a II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Dobos József jegyző Az előterjesztést megkapta: - Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 6. Meghívottak: -

2 Előadó: Dr. Tölli Katalin aljegyző Tisztelt Közgyűlés! A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VI..) 8. (7) bekezdése szerint a bizottság elnöke a bizottság átruházott hatáskörben és ellenőrzési tevékenysége körében hozott döntéseiről évente írásban tájékoztatja a képviselő testületet. Ugyanígy a 9. (3) bekezdése szerint a polgármester is az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről évente írásban tájékoztatja a közgyűlést. Az SZMSZ 6. -a szerint a határozatok végrehajtásáról a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek. Mindezeknek a beszámolási kötelezettségeknek együttesen jelen előterjesztés keretében teszünk eleget. Az előterjesztés. melléklete tartalmazza azokat a határozatokat, melyek végrehajtásának határideje 2007-ben járt le. Valamennyi határozat végrehajtása megtörtént. A polgármester átruházott hatáskörben, az SZMSZ 34. -a alapján hozott döntései a következők voltak: Négy darab "Sopron " név használati engedélyt és három darab "Sopron" címer használati engedélyt adott ki. Elutasított kérelem nem volt. Négy alkalommal módosult a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, polgármesteri jóváhagyással. Házszámozásról és a házszám megjelölésének módjáról 9 jóváhagyó döntés született 2007-ben, elutasítás nem volt. A fizető parkolás rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint két jóváhagyó döntést hozott a polgármester, a belváros forgalmi rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint 294 behajtási engedélyt a adott ki. Parkolóhely létesítéséről három esetben született megállapodás. A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet szerint kérelemnek adott helyt és 226-ot utasított el. Fiatalok életkezdési támogatásáról döntött 309 esetben, 9 kérelmet utasított el. A vagyonrendeletben biztosított hatáskörében 65 jóváhagyó döntést hozott, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletben biztosított jogkörében 5 jóváhagyó döntést. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján 57 tulajdonosi hozzájárulást adott ki és 2 kérelmet utasított el. Az előterjesztés 2-8. mellékletei a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit tartalmazzák. Az előterjesztés ezen része csak tájékoztató jellegű, ezért döntést nem igényel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el. A döntéshez az SZMSZ 53. () bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

3 Határozati javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: azonnal Sopron, február 5. Dr. Dobos József jegyző

4 2007. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok. melléklet Közgyűlési határozat száma 237/2006. (IX. 4.) Kgy. 384/2006. (XII. 2.) Kgy. 383/2006. (XII. 2.) Kgy. 382/2006. (XII. 2.) Kgy. 378/2006. (XII. 2.) Kgy. 374/2006. (XII. 2.) Kgy. 373/2006. (XII. 2.) Kgy. Tárgy Sürgősségi előterjesztés a Borsmonostori Utcai Tagóvoda fenntartói jogának átadásáról (A vételár két részletben történő fizetéséhez hozzájárulás, a 20/2006. (V: 25.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezése) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében hozott határozat Magasabb vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében hozott határozat Magasabb vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében hozott határozat Sürgősségi előterjesztés felesleges vagyontárgy hasznosítására, közalapítvány támogatására (gázbojler a Széchenyi Gimnáziumtól a Gyermek és Ifjúsági Alapítványnak, melléklet a megállapodás) Előterjesztés az Intézményi Gondnokság és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Jegenye Sori Óvoda, valamint a Fenyő Téri Általános Iskola és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola-Grundschule közötti együttműködési megállapodások jóváhagyásáról (melléklet a megállapodás a Fenyő Téri Általános Iskola és az Általános Iskola- Grundschule között) Előterjesztés az Intézményi Gondnokság és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Jegenye Sori Óvoda, valamint a Fenyő Téri Általános Iskola és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola-Grundschule közötti együttműködési megállapodások jóváhagyásáról (melléklet a Végrehajt ás határidej e

5 360/2006. (XII. 2.) Kgy. 357/2006. (XII. 2.) Kgy. Közgyűlési határozat száma 356/2006. (XII. 2.) Kgy. 347/2006. (XII. 2.) Kgy. 346/2006. (XII. 2.) Kgy. 345/2006. (XII. 2.) Kgy. 379/2006. (XII. 2.) Kgy. megállapodás az Intézményi Gondnokság és a Jegenye Sori Óvoda között) Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Kht. alapító okiratának módosításáról, az idegenforgalmi igazgató munkaviszonyának megszüntetéséről ( napjával a cégvezetői kinevezések visszavonása, melléklet az Alapító határozat) Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa alapító okiratának módosításáról (az alapító okirat módosításának jóváhagyása, Megyei Közgyűlés elnökének értesítése) Tárgy Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa alapító okiratának módosításáról (Közalapítvány kuratóriumának tagjává Sass László megválasztása) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (az alapító okirat módosításához Alapítói határozat elfogadása) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (a felügyelő bizottságba dr. Szalontai János megválasztása) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (a felügyelő bizottságból dr. Félegyházi Árpád visszahívása) Sürgősségi előterjesztés felesleges vagyontárgy hasznosítására, közalapítvány támogatására (,5 M Ft Végrehajt ás határidej e

6 37/2006. (XII. 2.) Kgy. 370/2006. (XII. 2.) Kgy. 368/2006. (XII. 2.) Kgy. a Megyei Közoktatási Közalapítványnak a működési költségekre, melléklet a megállapodás) Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézményben a pszichiátriai betegek átmeneti otthonának megszervezéséről, alapító okiratának módosításáról Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézményben a pszichiátriai betegek átmeneti otthonának megszervezéséről, alapító okiratának módosításáról (az ellátás engedélyezése, költségvetési többletforrás nélkül) Előterjesztés Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában a polgármester helyettesítéséről (mindhárom alpolgármester) /2006. (XII. 2.) Kgy. 359/2006. (XII. 2.) Kgy. 358/2006. (XII. 2.) Kgy. Közgyűlési határozat száma 344/2006. (XII. 2.) Kgy. 343/2006. (XII. 2.) Kgy. Sürgősségi előterjesztés a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesületbe delegálásról Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (a Családsegítő Intézet alapító okiratának módosítása, mellékletben az egységes szerkezetű új alapító okirat) Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (Sopron és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Központ vezetőjévé Tengerdi Antal megbízása a pályázattal történő megbízásig) Tárgy Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (Sopron és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Központ létrehozása, melléklet az Alapító Okirat) Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő Végrehajt ás határidej e

7 342/2006. (XII. 2.) Kgy. 34/2006. (XII. 2.) Kgy. 340/2006. (XII. 2.) Kgy. 365/2006. (XII. 2.) Kgy. 363/2006. (XII. 2.) Kgy. belépésre (Sopron és Környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozása miatt a Gyermekjóléti Központ megszüntetése el, melléklet a Megszüntető Okirat) Sürgősségi előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésre (Sopron és Környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozása Ágfalva, Fertőrákos, Harka és Kópháza önkormányzatával, melléklet a Megállapodás) Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt I-III. negyedévi időszakos beszámolójáról (a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRt. egy db 00 E Ft névértékű törzsrészvényének megvásárlása a Víz- és Csatornamű ZRt.-től - a költségvetés céltartalékából a egyéb évközi feladatok terhére -, annak érdekében, hogy SMJV Önkormányzata a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tulajdonosa legyen) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (az átalakítás miatt szükségessé vált évi üzleti terv elfogadása) Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről, valamint a távhőszolgáltatási díj változásáról (felterjesztés a Kormányhoz a gázártámogatási rendszer megszüntetésének visszavonásáról) Előterjesztés a Pócsi utcai víziközművek építési és rekonstrukciós feladatairól, valamint az útburkolat felújításáról (a csapadékvíz csatorna építéshez és az útfelújításhoz E Ft pénzügyi fedezet biztosítása a évi költségvetésben)

8 Közgyűlési határozat száma 364/2006. (XII. 2.) Kgy. 295/2006. (XI. 30.) Kgy. 3/2007. (I. 25.) Kgy. 2/2007. (I. 25.) Kgy. 369/2006. (XII. 2.) Kgy. 377/2006. (XII. 2.) Kgy. 376/2006. (XII. 2.) Kgy. 36/2007. (II. 22.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről, valamint a távhőszolgáltatási díj változásáról (szociális támogatási rendszer kidolgozása és a januári közgyűlésre beterjesztése valamint alap létrehozása) Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok delegálásáról ( a Nyugat Pannon Fejlesztési Zrt.-be Pongrácz Attila) Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.- vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (a Zrt. igazgatóságába Varga Norbert megválasztása) Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.- vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (Alapszabály módosítása - az FB 5 főről 6 főre változik, Gara Jenőné és Horváth Józsefné megválasztása) Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról Előterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetői parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról (a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázati felhívása melléklet) Előterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetői parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról (az Egyesített Bölcsődék pályázati felhívása melléklet) Előterjesztés a Pannon Sopron Regionális Televízió Kft. szerződésének felülvizsgálatáról (a szeptember 29-én aláírt szerződés semmisnek nyilvánítása, a Végrehajt ás határidej e

9 30/2007. (II. 22.) Kgy. 39/2005. (V. 2.) Kgy. Közbeszerzési Döntőbizottság határozatára alapozva) Előterjesztés képviselői összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezéséről (Havas András alpolgármester a Vízműnél betöltött tisztsége képviselői és társadalmi megbízatású alpolgármestersége nem összeférhetetlen) Előterjesztés a Sopron, Széchenyi István Gimnázium címzett támogatási pályázatáról (a beruházási költségek 5%-ának önrészként való vállalása) Közgyűlési határozat száma 34/2007. (II. 22.) Kgy. 4/2007. (I. 25.) Kgy. 24/2007. (II. 22.) Kgy. 23/2007. (II. 22.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről (a József A. Gyermekvédelmi Központ és a Doborjáni F. Nevelési-Oktatási Központ átszervezése ellen nem emelünk kifogást) Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.- vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (a Zrt. igazgatóságának felkérése az Alapszabály átdolgozására és tulajdonos elé terjesztésére) Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításáról (a 3/2007. (I. 25.) Kgy. határozat módosítása az igazgatósági tagok megbízásának időtartamára vonatkozóan ) Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításáról (a 2/2007. (I. 25.) Kgy. határozat módosítása az FB tagok megbízásának időtartamára vonatkozóan ) Végrehajt ás határidej e

10 38/2007. (II. 22.) Előterjesztés a Széchenyi tér -2. Kgy. szám alatti ingatlan ingatlanrészének ingyenes használatba adásáról (- a Sopron, Széchenyi tér -2. szám alatti ingatlan első emeleti (korábban MTESZ által használt) ingatlanrészének ingyenes használatba adása határozott időre február 22 -től, 5 év időtartamra a Magyar Televízió Zrt. (80 Budapest, Szabadság tér 7.) számára, - a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának felhatalmazása a Magyar Televízió ZRt.-vel kötendő, használati jogot alapító szerződést 2 hónapon belüli aláírására) 3/2007. (I. 25.) Kgy. 362/2006. (XII. 2.) Kgy. 35/2007. (II. 22.) Kgy. Önkormányzati jogvitás kérdések ( a 4902/7 hrsz-ú ingatlan ügyében polgári peres eljárás indítása Pozsonyi úti volt hulladéklerakó) Előterjesztés a Sopron városi szennyvíztisztító telepen létesülő gázmotor és komposztáló egység üzemeltetéséről szóló megállapodás megszüntetéséről (VÜZ/ 733/2006. szerződés megszüntetéséről tárgyalás, ezután új megkötése a Vízművel) Előterjesztés a Petőfi S. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról (a telephelyek kiegészítése az előminősítés érdekében) Közgyűlési határozat száma 29/2007. (II. 22.) Kgy. 7/2005. (III. 3.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására kiírt pályázat elbírálásáról (Csuka Zsolt megbízása től határozatlan időre) Előterjesztés a Sopron Széchenyi István Gimnázium címzett támogatási pályázatáról (a beruházási költségek Végrehajt ás határidej e

11 8/2007. (I. 25.) Kgy. 229/2006. (IX. 4.) Kgy. 02/2007. (IV. 26.) Kgy. 83/2007. (IV. 3.) Kgy. 0/2007. (IV. 26.) Kgy. 0 %-ának biztosítása önrészként) Előterjesztés Roma Közösségi Házról (CKÖ felkérése program készítésére és kötelezettségvállalás az ingatlan felújítására, fenntartására, a GB javaslattétele alkalmas ingatlanra) Előterjesztés a helyi közút és közműépítésről szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről, valamint a évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról (Területi, személyi hatály, érdekeltségi hozzájárulás mértéke) Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a CIVITAS programhoz történő csatlakozásáról (a polgármester felhatalmazása a CIVITAS Fórumhoz Nyilatkozatának aláírására és a csatlakozáshoz kapcsolódó dokumtumok aláírására) (CIty-VITAlitiy-Sustainability III. program a környezetbarát magas színvonalú városi közlekedés elősegítésére) Előterjesztés a Szent Orsolya Római Katolikus Iskola városképi jelentőségű épület felújításának önkormányzati támogatásáról (polgármester felhatalmazása a Győri Egyházmegyei Hivatallal kötendő 2 M Ft-os támogatási megállapodás aláírására és kifizettetésére az általános tartalék terhére) Előterjesztés a nem iparosított (hagyományos) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításáról (-5 millió Ft előirányzat biztosítása a évi költségvetésében a Lakásalap felhasználás jogcímei között az Általános tartalék terhére, - a polgármester felkérése a pályázati felhívás közzétételére és bejelentésére a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba, valamint a legközelebbi költségvetés módosításkor az átcsoportosítás átvezetésére)

12 Közgyűlési határozat száma 94/2007. (IV. 26.) Kgy. 95/2007. (IV. 26.) Kgy. 96/2007. (IV. 26.) Kgy. 97/2007. (IV. 26.) Kgy. 98/2007. (IV. 26.) Kgy. Tárgy Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. könyvvizsgálója éves díjának megemelésére és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. igazgatósági tagjai tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. igazgatósági elnöke tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (javaslat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. felügyelő bizottsági elnöke tiszteletdíjának megállapításáról és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén ennek elfogadására szavazzon) Végrehajt ás határidej e

13 45/2007. (III. 29.) Kgy. Előterjesztés a Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos tulajdonosi döntésekről, a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról (Polgármester felkérése a törvényi előírások alapján szükséges feladatok végrehajtására) Közgyűlési határozat száma 87/2007. (IV. 26.) Kgy. 88/2007. (IV. 26.) Kgy. 89/2007. (IV. 26.) Kgy. 90/2007. (IV. 26.) Kgy. Tárgy Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Gyermek- és Ifjúsági Központ Kht évi Közhasznú Jelentésének elfogadása és a Kht évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Pro Kultúra Kht évi Közhasznú Jelentésének elfogadása és a Kht évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft évi Éves Beszámolójának elfogadása és a Kft évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság adózott eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról Végrehaj tás határidej e

14 9/2007. (IV. 26.) Kgy. 92/2007. (IV. 26.) Kgy. (a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt évi Éves Beszámolójának elfogadása és a Zrt évi adózott eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye eredménytartalékba helyezhető) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt évi Konszolidált Éves Beszámolójának elfogadása és a Zrt évi konszolidált mérleg szerinti eredményének jóváhagyása) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht évi Közhasznú Jelentésének elfogadása és a Kht évi mérleg szerinti eredményének jóváhagyása azzal, hogy a társaság adózott eredménye eredménytartalékba helyezhető) Közgyűlési határozat száma 4/2007. (IV. 26.) Kgy. 03/2007. (IV. 26.) Kgy. Tárgy Előterjesztés közterületek elnevezéséről (a polgármester felkérése a lakosság tájékoztatásáról, az utca névtáblák kihelyezéséről való gondoskodásra) Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére (egyebek mellett a fedezetül szolgáló önkormányzati ingatlanok: 6703/ hrsz,,sopron, Egeredi utca,,lakóház, udvar, 288 hrsz,,sopron, Mátyás király u. 8.,,volt középiskolai kollégium, 3068 hrsz,,sopron, Erzsébet u. 2.,,volt Zeneiskola, 358 hrsz,,sopron, Kossuth u. 5.,,Ipartelep, 3296 hrsz,,sopron, Ady Endre u.0.,,gyermek és Ifjúsági Központ, 235/A/5 hrsz,,sopron, Várkerület Végrehaj tás határidej e

15 93/2007. (IV. 26.) Kgy. 00/2007. (IV. 26.) Kgy. 375/2006. (XII. 2.) Kgy. 43.,,üzlet, 235/A/6 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,üzlet, 235/A/7 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,üzlet, 235/A/8 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,raktár, 235/A/9 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,iroda, 235/A/0 hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,iroda, 235/A/ hrsz,,sopron, Várkerület 43.,,iroda) Előterjesztés az önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok évi Éves Beszámolójáról (a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt évi Éves Beszámolójának elfogadásra ajánlása és a polgármester felhatalmazása, hogy a ZRt. közgyűlésén a beszámoló elfogadására szavazzon) Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének díjazásáról (Kosztka László ügyvezető díjazásának megállapítása január -től) Előterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetői parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról (Hermann Alice Óvoda, Általános Iskola-Grundschule, Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola, Széchenyi István Gimnázium, Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium pályázati felhívása melléklet) Közgyűlési határozat száma 44/2007. (III. 29.) Kgy. Tárgy Előterjesztés a Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos tulajdonosi döntésekről, a Soproni Végrehaj tás határidej e

16 62/2007. (VI. 63/2007. (VI. 64/2007. (VI. 65/2007. (VI. 66/2007. (VI. 67/2007. (VI. 68/2007. (VI. Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról ( al Soproni Szociális Foglalkozató költségvetési szerv megszüntetése, jogutód a Kht.) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (GYIK beolvasztása a Pro Kultúra Kht.- ba el- jogutód a Pro Kultúra Kht. egyesülési szerződés elfogadása, ezzel kapcsolatos tevékenységek elvégeztetése) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (az egybeolvadás utáni társaság ügyvezetőjének Nyerges Ferenc megbízása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (jogutód társaságnál Keizler Kálmán, Palancsa Attila és Tóth Éva FB-tagok megválasztása Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (jogutód társaságnál BECK-AUDIT Bt. Beckné Orbán Judit könyvvizsgálói megbízása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (Vagyonmérleg- és vagyonleltártervezetelfogadása, a jogutód társaság törzstőkéjének elfogadása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (a jogutód társaság alapító okiratának elfogadása) Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról (Átalakulási hirdetmény elfogadásapolgármester felkérése a szükséges intézkedésekre)

17 Közgyűlési határozat száma 73/2007. (VI. 74/2007. (VI. 75/2007. (VI. Tárgy Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről ( az intézményi vagyonnyilvántartásban szereplő vagyon átvezetése az Önkormányzat nyilvántartásába a Szociális Foglalkoztató igazgatójának felkérése a leltározásra, vagyonértékelésre és a mérleg elkészítésére) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről (kinyilvánítása annak, hogy fő szociális munkás további foglalkoztatására nincs lehetőség, a létszámcsökkentési döntéssel összefüggő intézkedések és a pályázat elkészíttetésére a polgármester felkérésére) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről (Földes Tamás felmentése az intézmény igazgatói megbízása alól és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése napjával, Földes Tamás továbbfoglalkoztatása a Kht.-nál határozatlan idejű munkaszerződéssel Polgármester felkérése a munkáltatói Végrehaj tás határidej e

18 77/2007. (VI. 82/2007. (VI. intézkedések megtételére) Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a Szociális Foglalkoztató költségvetési szerv megszűnéséről (törzstőke felemelése napjával a könyvvizsgáló által auditált tárgyi apporttal) Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház gép-műszer beszerzési pályázati támogatásról való lemondásról (a 2005-ben elnyert céltámogatásból Ft-ról lemondás, polgármester felhatalmazása a visszafizetési nyilatkozat aláírására) Közgyűlési határozat száma 83/2007. (VI. 84/2007. (VI. 328/2004. (X. 6.) Kgy. Tárgy Előterjesztés egyházi ingatlanok tulajdonrendezéséről (a soproni 238 hrsz-ú - Sopron, Bünker János Rajnárd köz 4. alatti ingatlan tulajdonrendezése, lakók elhelyezése az állam által fizetett 9 M Ft megérkezése után polgármester felkérése az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának értesítésére) Előterjesztés egyházi ingatlanok tulajdonrendezéséről (a soproni 0302/A/ hrsz-ú - Sopron- Balf, Fő u alatti ingatlan tulajdonrendezése, lakók elhelyezése az állam által fizetett 0 M Ft megérkezése után polgármester felkérése az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának értesítésére) Előterjesztés PHARE CBC pályázatokról (Tűztorony és környéke felújítási pályázat önrészére ben Ft biztosítása) Végrehaj tás határidej e /2007. (III. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú

19 29.) Kgy. Város Polgármesteri Hivatala Alapító 0 Okiratának módosításáról 89/2007. (VI. 90/2007. (VI. 9/2007. (VI. 92/2007. (VI. 93/2007. (VI. 94/2007. (VI. Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Király Jenő Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Jereváni Kék Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Halász Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Trefort Téri Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Jegenye Sori Óvoda alapító okiratának módosítása) Közgyűlési határozat száma 95/2007. (VI. 96/2007. (VI. 97/2007. (VI. 98/2007. (VI. Tárgy Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Széchenyi István Gimnázium alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Vas- és Villamosipari Szakképző Végrehaj tás határidej e

20 99/2007. (VI. 200/2007. (VI. 20/2007. (VI. 202/2007. (VI. 203/2007. (VI. 204/2007. (VI. Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Dózsa György Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Kőszegi Úti Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Hermann Alice Óvoda alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása) Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról (Handler Nándor Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása) Közgyűlési határozat száma 33/2007. (V. 3.) Kgy. Tárgy Előterjesztés alapítványok támogatásáról (a szociálpolitika támogatás pályázati támogatás előirányzat terhére: - Sylvanus Alapítvány: Támogatás a közhasznú foglalkoztatás a tartós munkanélküliek számára pályázat önrészéhez, - Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány: Kirándulás hazai tájakon Végrehaj tás határidej e

21 34/2007. (V. 3.) Kgy. 35/2007. (V. 3.) Kgy. - Éltető Erő Alapítvány a Rák Ellen: Prevenciós programok szervezése, önkéntes segítők továbbképzésének támogatása, - Tómalom Híd a fogyatékos gyermekek társadalmi kapcsolatainak fejlesztéséért Alapítvány: Fogyatékkal élők kulturális és sportrendezvénye, - Magányos Cédrus Alapítvány: Fogyatékosok társadalmi integrációjának segítése, - Kórház-Kápolna Alapítvány: Lelkiségi folyóirat sokszorosítása, - Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány: ESZI lakóinak kirándulása) Előterjesztés alapítványok támogatásáról (nyugdíjas szervezetek pályázati támogatás előirányzat terhére: - Idősek Európa Háza Alapítvány Lővéri Idősek Szervezete: Idősek Nemzetközi Találkozója kirándulás, - Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány: Szociális intézményben élő idős emberek foglalkoztatása) Előterjesztés alapítványok támogatásáról (közművelődési pályázati támogatás előirányzat terhére:fidelissima Alapítvány: A Fidelissima Vegyeskar évi tevékenységének támogatása, - Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány: A Gyapjúszövők Alkotó Köre munkájához és továbbképzéséhez és kiállításaihoz való hozzájárulás, - Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány: XIV. Kiskőrösi Nemzetközi Fúvószenekari, Mazsorett Verseny és Fesztivál, - Balf Alapítvány: Orgona hangversenyek a balfi evangélikus templomban, - Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Alapítvány: A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar működésének támogatása, - Testvériség Néptánc Alapítvány: Támogatás kérés a Stupava-i káposzta

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8 2

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1/1.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 1/2.)Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 1/3.)Az önkormányzat

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 129 / 2004. (04.22.) Nagy Tibor tű.ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben