A MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS VENDÉGE VOLT SZABÓ IMRE KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS VENDÉGE VOLT SZABÓ IMRE KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER"

Átírás

1 72. szám, október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS VENDÉGE VOLT SZABÓ IMRE KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER Szeptember 11-én ülést tartott a szigeti négy település polgármestereinek részvételével a Mikrotérségi Társulás Pócsmegyeren. Az ülésen részt vett Szabó Imre környezetvédelmi miniszter. A Miniszter urat elkísérte Kiszel Vilmos, a Göncöl Alapítvány képviselôje. A SZEPTEMBER 11-I MEGBESZÉLÉS TÉMÁI Fontosabb szigeti problémák, kérdések: Vízkészlet-használati járulék; A évi CXXXI tv. 24. /15/D (6.) további módosításával a vízkészlethasználati-járulék visszafizetett részébôl a szigeti települések önkormányzatai kiszámítható és meghatározott formában részesülhessenek. Indoklás: Ezek a befizetések nem a vízbázisokra fordítódnak, így a vízkivétel miatti, valamint a vízbázis védelme érdekében született törvényi elôírások miatti korlátozások, megkötések semmilyen kompenzációban nem részesülnek. Elszállított vízmennyiség arányában fizetendô támogatás; A szigetrôl elszállított vízmennyiség köbméterenkénti díjának bizonyos százalékában meghatározott összeg beépítése a Fôvárosi Közgyûlés rendeletébe, és ezen összeg visszaforgatása a szigeti önkormányzatok mûködésének támogatása céljából. Indoklás: Az ipari beruházások elmaradása, az intenzív mezôgazdálkodás elônyeibôl való részesedés hiánya komoly gazdasági hátrányt jelent a települések számára, miközben a vízkivétel miatti hátrányok is sújtják a településeket. Árvízvédelem, környezetvédelem: Szennyvízcsatorna hálózat bôvítése, kiépítése a szigeten; Az ivóvízbázis védelme miatt a szigeten fokozottan indokolt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Horány és Surány településrészeken, illetve Tahitótfalu és Kisoroszi eddig még nem lefedett területein. Vízbázisvédelmi területek biztosítása drótkerítés helyett elektronikus védelemmel; Az itt élô emberek számára a Duna elérése és közelsége elengedhetetlen, emiatt a területek fizikai elzárása nem elfogadható megoldás. Szerintünk sokkal inkább megfelelô lenne egyfajta elektronikus védelem kiépítése az érintett területeken. Kerékpárút építése a szigeten; A természet közelsége az, amit a környezet védelme érdekében ki lehet használni, és ebben a kerékpárút jelenthetne számunkra megoldást. Szilárd és kommunális hulladék elszállítása a szigetrôl; A szilárd és kommunális hulladék szigetrôl való elszállítása díjának kiváltása elôsegítené környezetünk védelmét. Szabó Imre miniszter úr ígéretet tett, utánanéz, mit lehet tenni a vízkészlethasználati-járulék ügyében. A szenynyvízcsatornázást jelenleg hátráltatja az a tény, hogy Horány ingatlanainak mindössze 40%-a rendelkezik vezetékes vízvételi lehetôséggel. Sikerrel pályázni 100%-os ivóvíz-ellátottság esetében lehetséges. A vízbázis védelmi területek elkerítése, kamerás megfigyelése a Fôvárosi Vízmûvek hatásköre. Abban nem tud segítséget nyújtani a Miniszter úr, hasonlóképpen a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság felügyelte árvízvédelemben, vagy a kommunális hulladék elszállításában. Támogatja viszont a szigeti kerékpárút kiépítését és javasolta, a szigeti négy település együtt pályázzon a 2009-es költségvetési évben. A kötetlen hangulatú tárgyalás végeztével a tárgyalófelek megállapodtak, tavasszal újra összeülnek, s akkor egyeztetik, kinek mit sikerült elérnie a maga területén. A Pócsmegyeri Kisbíróból

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 72. szám TÜDÔSZÛRÉS Tüdôszûrés lesz a Mûvelôdési Házban október 31-én pénteken: november 3-án hétfôn: november 4-én kedden: Pest megyében a tüdôszûrést a megyei ÁNTSZ vezetôje minden 30. életévüket betöltöttek részére kötelezôen elrendelte. A vizsgálat alkalmas a tüdôbetegségek idôbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetôleg munkaidôn kívül jelenjen meg! Fekvôbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa! Aki 1 éven belül volt tüdôszûrésen (pl: más helyen) kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék bemutatni! Személyi igazolványt, TB kártyát valamint elôzô évben kapott tüdôszûrô igazolást hozza magával! AQUAVITY A kincskeresô kalandtúrán 100 hajóval és 7 vendégváró kikötôvel mintegy félezren vettek részt, a belvárosi sportfesztiválon több mint ezren gyûjtögették az aranytallérokat. A kikötôgazdák áldozatos munkával készültek a vendégek fogadására: Visegrádon Bártfai Ildikó vezetésével íjászat, Kisorosziban Balázs Tamás szervezésében népzene és ének, Dunabogdányban Tóth László irányításával sváb tánc, Tahitótfalun Mengyi Gábor segítségével lovaspróba várt a flottillákra. Leányfalun Ottné Kovács Ildikó és csapata jegesmedve-vadászatot rendezett, Szigetmonostoron Kovács Attila és a falu apraja nagyja szüreti mulatságot tartott, míg végül Szentendrén Medveczki Imre vízi-szlalom pályát készített a kalandtúra résztvevôinek. Este Mozart gyönyörû muzsikájával, az Esz-dúr kürtverseny hangjaival kezdôdött a Dunakanyar Aquavity fénypontja, a díjátadási ceremónia. A díjakat az esemény fôvédnöke, Dr. Dietz Ferenc, Szentendre Város polgármestere, a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának elnöke és az esemény díszvendége, Hüttner Csaba négyszeres kenus világbajnok adta át. A flottilla-kapitányok szavazata alapján a legkiválóbb vendégváró kikötô díját 2008-ban DUNABOGDÁNY érdemelte ki. A kikötôgazda Tóth László volt. A legjobb sárkányhajónak járó különdíjat 2008-ban AZ 1-ES SZÁMÚ CSOBÁNKAI SÁRKÁNYHAJÓ kapta, a kapitány Kajtor János volt. A kikötôgazdák és a játékmesterek szavazatai alapján 2008-ban a legjobb öltözékért járó serleget a szentendrei Presto egyesület csapata, a KALÓZOK flottilla érdemelte ki. A flottilla kapitánya Orosz Viktor. A legtöbb aranyrudat gyûjtött, legügyesebb flottilla díját 2008-ban a budakalászi Vidra egyesület csapata, a HULLÁMTÖRÔK flottilla szerezte meg, a flottilla kapitánya Tolonics Áron volt. A kisorsolt díj a Decathlon áruház jóvoltából egy Ft értékû páros kajak, a MALIBU volt. A szeren- csés nyertes a 15-ös számú Fûrészhalak flottilla lett, szintén a szentendrei Presto egyesületbôl. Kapitányuk Fridli László. A Belvárosi Sportfesztiválon 10 állomáshelyen gyûjtögették az aranytallérokat a családi, gyermek és felnôtt párokba szervezôdött résztvevôk. A TOMBOLÁN sportszereket, labdákat sorsoltak ki. A fôdíj a Neuzer kerékpárgyár jóvoltából 2 db, Ft összértékû MTB kerékpár volt, a gyôztes egy pomázi kislány és a nagymamája lett. SZÉNANÁTHÁSOK FIGYELEM! Várunk mindenkit, akinek visszatérô orrfolyással, orrdugulással, orr- és szemviszketéssel járó panaszai vannak október 15-én 13 órától a dunabogdányi gyermekorvosi rendelôben, ahol ingyenes szakorvosi ellátást, és a lejárt szakorvosi javaslatok meghosszabbítását biztosítjuk. Kérjük, hogy hozzák el a gyógyszereiket és a korábbi leletüket. Bejelentkezés: 06-20/ as telefonszámon 16 óra után. 2

3 2008. október Kisoroszi Hírmondó Iskolai és közösségi hírek AZ IDÔSEK NAPJA ÉS AZ ISKOLÁSOK szeptember 7-én mi is részt vettünk az idôsek napján. Gryllus Vilmos: Madár voltam álmomban címû dalát énekeltük el, majd iskolánkból Arató Klaudia, Apáti Ogúz Balázs és Szabó Boglárka Petra köszöntötte verssel az idôseket. Végül Máté Péter dala hangzott el. Az egész iskola nevében kívánom, hogy tartsa meg az Isten az idôseket egészségben, boldogságban még hosszú éveken keresztül. Budai Zsuzsanna ANYUGDÍJASKLUBRÓL RÖVIDEN Elmúlt a nyár s a Nagymamák, Nagypapák újra szabadabbak lettek, hisz az unokák iskolába, óvodába mentek, s a felügyeletükre már nem mi ügyelünk, ismét járunk a klubba. A vezetôség választása megtörtént. Szeretnénk továbbra is úgy tenni a dolgunkat, hogy a tagjaink jól érezzék magukat a kéthetenkénti együttlétünk alkalmával. Idôközben megrendeztük az önkormányzattal karöltve a tavaly elôször megszervezett Idôsek napját. Bízunk abban, hogy akik eljöttek, örömüket lelték benne. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármivel tevôlegesen hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap jól sikerüljön. Köszönettel, s tisztelettel: Matolcsi Ferenc a Nyugdíjasklub vezetôsége nevében BABA MAMA KLUB Kedves Kisgyermekes Szülôk! Kisorosziban immár harmadik éve mûködik Baba Mama Klub, a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében. Ezúton is szeretettel hívunk, és várunk Benneteket és gyermekeiteket pár hónapos kortól minden csütörtökön tól ig a Könyvtár felett található klubterembe közös beszélgetésre, játékra és éneklésre! A szolgáltatás ingyenes és mindenkit szeretettel várunk! Ruskó Rita családgondozó és a kisoroszi mamák AZ ISKOLÁSOK ÉS A PEGAZUS... Szeptember 12-én kigazoltuk a Pegazus-szobrot. Fáradságunk jutalma fagyizás, és Lilla nénitôl kapott plüssállatok voltak. 3

4 Óvodai hírek Kisoroszi Hírmondó 72. szám Szeptember elsején telt házzal, a képviselô-testület által meghatározott 33 fôvel, az óvoda megkezdte az új nevelési évet. Az elbúcsúzott nagycsoportosok helyére hat kiscsoportost tudtunk fogadni. A nyári szünet után élménnyel telve jöttek újra óvodába a gyerekek. Jó volt ismét látni ôket, hallani élménybeszámolóikat s azt, hogy Jó már újra az oviban. A telt ház ellenére mégis hiányérzetünk van. Nyár elején nemcsak az iskolába menô nagyoktól, hanem Leczki Istvánné, Magdi óvó nénitôl is búcsút vettünk, aki a kisoroszi óvodában eltöltött 19 év után december 2-ától nyugdíjba vonul, jelenleg felmentési idejét tölti. Kapcsolatunk azonban továbbra is élô, ötleteivel, sok éves szakmai tapasztalatával továbbra is segíti munkánkat. Szíve is vissza-visszahúzza az óvodához, s mi munkatársak és a gyerekek is nagy örömmel fogadjuk, ha átjön meglátogatni minket. Kívánjuk hogy erôben, egészségben, aktívan töltse nyugdíjas éveit. Augusztus15-tôl egy frissen végzett kolléganô, Szabó Zsuzsanna kezdte pályáját óvodánkban. Reméljük, hogy fiatalos lendülettel, lelkesen neveli majd a rábízott apróságokat. Az új kolléganô munkáját Szûcsné Vitéz Éva tapasztalt, jó szakmai felkészültségû pedagógus segíti. Ôk ketten egy csoportban, 17 kis- és nagycsoportos gyermekekkel foglalkoznak. Czikora Attiláné, Ani néni nagy türelemmel és szeretettel végzi a gyermekekkel kapcsolatos gondozási munkákat és egyéb tevékenységeket, ô mindkét csoport dajka nénije. A 16 fôs középsô csoport óvónôje Benkovics Lászlóné (Erzsi óvó néni), jelenleg ô látja el helyettesítéssel, a vezetôi feladatokat is. Logopédusunk szeptember végére méri fel, hány gyermeknek kell logopédiai foglalkozásra járnia. Az Önkormányzat jóvoltából a szolgálati lakásban kialakíthattunk egy logopédiai szobát, ahol nyugodt és jobb körülmények között fejlesztheti Lídia néni a gyermekeket. A szoba berendezéséhez azonban még szükségünk lenne egy két berendezési tárgyra, ezért szeretném kérni, hogy akinek felesleges könyvespolca, vagy szekrénye AZ ÓVODA HÍREI van, s azt fel tudná ajánlani az óvodának, az jelezze bármelyik óvodai dolgozónak, s mi elhozatjuk a bútort. Eddig is sok segítséget kaptunk a lakosságtól (különbözô játékokat, a bálhoz tombolatárgyakat, anyagi segítséget), amit ezúton is szeretnénk megköszönni, és ebben a nevelési évben is szívesen és köszönettel fogadunk minden felajánlást és támogatást. Szeptember 18-án a középsô- és nagycsoportos gyermekekkel ellátogattunk a Baktay Ervin múzeumba. Jóska bácsi szeretettel fogadott bennünket, s elmesélte, hogy Baktay Ervin és barátai nyaranként hogyan élték az indiánok életét itt Kisorosziban. Megcsodáltuk a szép indián fejdíszeket, s azt is megtudtuk, hogy a tollak egy-egy jó cselekedet jutalmaként jártak. A fiúknak az indián sátrak tetszettek nagyon, a lányok pedig az indián lányok és asszonyok gyöngyszövéssel díszített ruháiban gyönyörködtek. Jóska bácsi arról is mesélt, hogy az indiánok mennyire tisztelték és védték a természetet, csak a fenntartásukhoz szükségeset vették el belôle. Ez a szemlélet tôlünk sem idegen, hisz a környezet szeretetére és védelmére már az óvodában is neveljük a gyermekeket, ezt a szemléletet ezzel a látogatással még jobban megerôsítettük. Az itt szerzett élményekbôl másnap gyönyörû rajzok születtek. Szeptember 26-án a Régi Idôk Házát néztük meg. Ide már a kiscsoportosokat is vittük. A gyerekek megismerkedhettek azokkal a berendezési és használati tárgyakkal, amiket még dédnagyanyáik használtak. Néhány gyermek már a szüleivel járt itt, ôk egy-egy, ma már nem használatos tárgynak is tudták a nevét. A sütôlapátot mindenki felismerte, hisz az több mesében is szerepel. A lányoknak nagyon tetszett a bölcsô. Jó lenne nekünk is ilyen az oviba mondták többen. A legnagyobb sikere azonban a régi gyermekjátékoknak és a Béla nevû fehér nyuszinak volt. Kriszta néni kihozta az udvarra a játékokat, s a gyerekek nagy örömmel 4

5 2008. október Kisoroszi Hírmondó Óvodai, egyházi hírek mindjárt ki is próbálták ôket. A horgászjáték, a fakard és a pajzs volt a legkapósabb. A fiúk rögtön harcolni kezdtek, a kisebbek horgásztak, az ügyesebbek pedig Bélát hajkurászták az udvaron, míg sarokba nem szorították, s onnan aztán nem menekülhetett a simogató kezek elôl. Az önfeledt játéknak azonban véget kellet vetnünk, gyorsan eltelt az idô, az oviban várt már az ebéd, indulnunk kellett. Megköszöntük Kriszta néninek a szíves vendéglátást, s élményekkel telve indultunk vissza az óvodába. Benkovics Lászlóné Testi-lelki környezetünk: a Föld Makkai Sándor Protestáns Népfôiskolai Egyesület 2024 Kisoroszi, Hôsök tere Protestáns Ifjúsági Konferenciaház (Misszió) Telefon: 06-26/ SZIGETAKADÉMIA október 11. FESTÔVERSENY a Biblia Évében a 8-14 éves korosztály számára, technikára való tekintet nélkül (ceruzarajz, akvarell, olaj, A4 vagy A3 méretben). A teremtésvédelemmel kapcsolatosan otthon elkészített pályamûveket én, szombaton ig várjuk a Misszióba (fenti címünkön) készítôjével együtt. 1 díj: digitális fényképezôgép 2-3. díj: értékes képeskönyvek a Földrôl tól CSALÁDI NAP környezettudatos családi, gyermekvetélkedôk, játékok, kézmûves foglalkozások tól természetfilm-vetítések kor Kobzos Kis Tamás koncertje a templomban Eredményhirdetés kor kor közös vacsora A programokon való részvétel ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk, akinek fontos testi-lelki környezete: a Föld! Támogató: Magyarországi Református Egyház Zsinata A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ OKTÓBERI HÍREI Október 5. templomunk búcsúja, szentmise 11 órakor. Október 19-én lesz a missziós vasárnap. Az Egyháznak küldetése van, hogy hirdesse Krisztus örömhírét az egész világon. Imádkozzunk a hitterjesztés ügyéért. Ugyancsak ezen a vasárnapon országos gyûtés is lesz a missziók javára. Adakozzunk jó szívvel erre a célra! Október 23-án lesz Kapisztrán Szent János áldozópap emléknapja. Ez a nap magyar népünk történelmében nevezetes évforduló, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja. Imáinkban emlékezzünk meg magyar hazánkról! November l-je, szombat, Mindenszentek ünnepe. Vasárnap, november 2-a Halottak napja. A 11 órai szentmise után a temetô nagy keresztjénél együtt imádkozunk az elhunytakért. November 4-e Borromeo Szent Károly püspök emléknapja. November 5-e Szent Imre herceg, Szent István királyunk fiatalon elhunyt fia halálának emléknapja. Imádkozzunk a magyar ifjúságért! Kalász István kanonok, plébános Csempeszalon Leáraztunk 200 féle csempét, padlólapot 50 %-ra, amíg a készlet tart. Cím: Leányfalu, Móricz Zs. utca 126. Telefon:

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 72. szám A kisoroszi öregfiúk csapatának bajnoksága elindult. A mérkôzésekre minden szurkolót szeretettel várunk. Augusztus 5. és 9. között Kisorosziban edzôtábor tartottunk az esztergomi cselgáncs klubbal együtt, Wieser József vezetésével. A kisoroszi cselgáncsosok közül négy fô tett övvizsgát. Diplomát szereztek: Réti Henrik kiu, Réti Roland kiu, Rácz Ákos 3-2 kiu, Laposány István 3 kiu. A Dan kollégium nagyon meg volt elégedve a vizsgaeredményekkel, amikre a kisoroszi klub is büszke. Szeptember 19-én Lábatlanon harcmûvészeti bemutató keretében pontozásos értékelés volt. Tíz csapat vett részt különbözô küzdôsportágakban. A kisoroszi klub KISOROSZI SPORTHÍREK kungfu és kardmûvészeti bemutatója bôvült a déli simahátú imádkozó sáska kungfu gyakorlatával, amelyet Kevei János mutatott be, ezzel színesítve fellépésünket. Csapatunk 17 fôvel vett részt a rendezvényen. A pontozás eredményeként dobogóra kerültünk. Szeptember 20-án Szentendre város rendezte meg a Sport Expót. A környezô települések csapatain kívül Budapestrôl és Pest megyébôl is képviselték magukat szakosztályok. A rendezvény célkitûzése az volt, hogy a különbözô sportokat minél szélesebb körben megismertesse, toborzó jelleggel. A Kisoroszi Judo és Kungfu Klub Tahitótfalu és Visegrád sportolóival együtt 14 fôvel vett részt a rendezvényen. MAGELLÁN BIKE+ SPECIALIZED CATEYE BALÁZS kerékpárbolt nyitvatartási idô: hétfôtôl péntekig , szombaton 9 14 Cím: 2000 Szentendre, Elôd utca 2/a. Telefon:

7 2008. október Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek A SZENTENDREI EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA Alapítványunk önkéntes segítôk jelentkezését várja Szentendrérôl és a környékbeli településekrôl. Az Alapítvány célja: Regionális, szociális háló létrehozása. Daganatos betegeknek történô, segítô közremûködés a kezelések folyamatában, a beteg és a családtagok részére. Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik azonosulni tudnak az Alapítvány céljaival és lakóhelyükön szívesen összefognák az Alapítvány munkáját. Érdeklôdni lehet a következô telefonszámokon: , Emberélet Alapítvány: Szentendre Paprikabíró u. 4. AZ ÖNFELEDT JÁTÉK UTAZÓ NAGYKÖVETEI CSALÁDSEGÍTÔ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Kedves szülôk és nagyszülôk! Reméljük, hogy önök is elhozták gyermeküket, unokájukat a mi kis játszónapunkra és most együtt emlékezhetünk a boldog, kacagós, éneklôs, meghitt órákra. Aki nem tartott velünk, az most ne hagyja abba az olvasást, inkább ismerkedjen meg ezzel a már hagyománynak számító rendezvényünkkel, és a jövô nyári szünidôt édesítse meg e különleges nappal, mely örömet okoz majd a család aprajának nagyjának. A Gyermekjóléti és Családsegítô Szolgálat munkatársai három évvel ezelôtt egy értekezleten arról beszélgettek, milyen fontos lenne, hogy a családok több idôt töltsenek közös játékkal, beszélgetéssel, egymásra figyeléssel. Oly ritkán adódik ebben a kapkodó, eszeveszett világban erre lehetôség és alkalom. Milyen, akár csak apró lépést, de mégis lépést tehetnénk azért, hogy fékezzük a család, mint összetartó- és megtartóerô széthullását. Hiszen a család és annak mûködése, a családtagok kapcsolata, a megértés, az elfogadás, a közös értékek kialakítása egy életre példa marad a felnövekvô nemzedék számára. A gyerekek a családban tanulják meg, mi az a feltétel nélküli szeretet, mik az életüket meghatározó legfontosabb szabályok, hogyan kell elviselni a vereséget, a veszteséget, hogyan kell törekedni arra, hogy gyôztesek lehessenek. A fenti gondolatsorból egyenesen következett a megoldás, vagyis a pici lépés, amit a Szolgálat munkatársai tehetnének a cél érdekében: egy családi, közös Játszónap! Az elképzelést tett követte, így azóta minden nyáron, szerdánként megpakoljuk az autónkat játékokkal, a tûzô nap ellen védelmet nyújtó sátorlapokkal, és elindulunk a Kistérség településeire. A célba vett város vagy község felelôs családgondozója vezeti a lelkes csapatot, így a gyöngyfûzés közben még az ügyes-bajos dolgokat is meg lehet beszélni, illetve mód nyílik arra, hogy az új betelepülôk, segítségre szorulók megismerjék a kollégát, kolléganôt. Minden korosztályt szeretettel várunk ezeken a szabadidôs családi programokon. Felkészülünk a pici babák készségfejlesztô játékaival, az alkotni vágyók számára gyönggyel, festékkel, színessel, anyagokkal, kifestôkkel, a fejtörésre vágyóknak stratégiai és kvízjátékokkal, a közös izgalmakat és szórakozást kedvelôket a társasjátékok legváltozatosabb arzenáljával, a nóta híveit egy kis muzsikálással, közös énekléssel. Minden helyszínen ez az együtt eltöltött idô, csak egy röpke pillanat a hosszú nyári szünetbôl, mégis sokáig emlékezetes marad. Kicsik és nagyok emlegetik hosszan, és alig várják, hogy újra együtt játsszanak apuval, anyuval, nagyival, meg azokkal a bácsikkal, nénikkel, akik azt a sok színes holmit hozzák. Az idei nyár nagyon meleg volt ugyan, de a délelôtti rekkenô hôség ellenére is nagyon sokan keresték fel a játszóhelyeket. Kisorosziban a rendezvény meglepetés-vendégei egy ott-táborozó gyerekcsapat tagjai voltak. A helyiek, akik szintén szép számmal megjelentek, nagy örömmel játszottak az ismeretlen fiúkkal, lányokkal, bevonva a mókába szüleiket, nagyszüleiket. Köszönetet mondunk az intézmények, önkormányzatok azon dolgozóinak, akik közös ügynek tekintik a játszónapot, és segítenek abban, hogy e rendezvények sikeresek legyenek. Köszönjük mindenkinek, akik eljöttek, hogy együtt játsszanak! Várjuk ôket jövôre is, hozzák magukkal ismerôseiket, barátaikat! Akik most olvastak elôször errôl a rendezvényrôl, kérjük, hogy vigyék hírét és a következô nyáron egykettôre itt lesz jöjjenek el családjukkal és próbálják ki a közös idôtöltésnek ezt a rendhagyó formáját is! Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal: , a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 7

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 72. szám MAGYAR GOLGOTA Október 6-án emlékezzünk rájuk minden esztendôben, értünk haltak meg ôk. Az es szabadságharc végét jelentô világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követôen kerültek osztrák fogságba. Így lettek ôk nemzetünk vértanúi. Erôs hitüket, hazaszeretetüket haláluk elôtti utolsó mondataikból is kiérezhetjük. Idézzük ôket, mit mondtak életük utolsó percében: Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Damjanich János: Legyôztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Dessewffy Arisztid: Tegnap hôsök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Kiss Ernô: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsô szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom! Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hôssé, igaz emberré, jó katonává tett. Poeltenberg Ernô: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Jó szívvel gondoljunk hôseinkre és imádkozzunk lelkeikért. AZ ÁTOK Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsô magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia: Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színérôl! Ôt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el! E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az idôben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bûnhôdnie az aradi vértanúkért. Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a késôbbiekben az uralkodóra és családjára. 1. Ferenc József elsô gyermeke, Zsófia, 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában meghalt. 2. Sógornôje, Charlotte mexikói császárné, 1867 márciusában megôrült. 3. Alig két héttel késôbb Habsburg Matild fôhercegnô tûzhalál áldozata lett. 4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlôtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt Január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos ben a tengereken eltûnt a fôhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel. 7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly fôherceg. 8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László fôherceg. 9. Tûzvész áldozata lett Zsófia fôhercegnô, Ferenc József sógornôje szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevû anarchista leszúrta Erzsébet királynét. 11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild fôhercegnô Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát. Papus Szabadságharcunk letûnt napvilága, Te vakító nap a század delén, Nem pazaroltad sugarad hiába, Bár vak sötétbe halt az égi fény, Eszméiden nem gyôzött az enyészet, Örökbe hagytad halhatatlan részed, Fényeddel fényt hint késô századokra A tizenhárom vértanú alakja. PALÁGYI LAJOS: AZ ARADI VÉRTANÚK S ôk élni fognak, élni mindörökkön, Szent lesz, örökké szent a sírgödör, Amíg az eszmény ki nem hal e földön, Míg magyar szellem még magasba tör, Az igét, melyért éltet áldozának, Szívébe írták az egész hazának, Utódtól fogja hû utód tanulni: Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. 8

9 2008. október Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK: NÉMETHY CHRISTOPH MAGYAR SIKER AZ I. NYÍLT LOVASÍJÁSZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON A németországi Bambergben szeptember 6-7-én, nagy érdeklôdés mellett megrendezett Európa-bajnokságon 12 ország 55 versenyzôje köztük Japán, Korea és Mongólia képviselôi mérte össze tudását a kétnapos rendezvényen. Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy az Európa-bajnok Némethy Christoph lett! A lovasíjászat XXI. századi elsôsorban sport, harcmûvészet de hagyományôrzés is. Miközben egyes ázsiai népek, mint Korea, Mongólia, Japán, megôrizték tradícióként, addig hazánkban ennek újra kellett születnie. A mai magyar lovasíjászat létrejötte több kiváló lovasíjászmester állhatatos munkájának eredménye. Itt a teljesség igénye nélkül Cseppentô Attila, Kelemen Zsolt, Varga Sándor, Cosmei Mihály és a méltán világhírû Kassai Lajos nevét kell megemlíteni. A lovasíjászat Európában reneszánszát éli. Az utóbbi években egyre többen ismerték meg és mûvelik ezt az új sportot. Különbözô technikákat alkalmaznak és különféle tradíciókat követnek. Tavaly a Lovasíjász-Világranglista ötödik helyén álló, 19 éves Némethy Christoph Európa-bajnoki gyôzelmével a magyar lovasíjászat kiválóságát bizonyította. Testvérével Némethy Marc-kal (aki egyben edzôje is) a záró ünnepélyen tartott Lovasíjász-Toborzó -íjász-táncos-bemutatójukkal, nagy sikerrel mutatták meg a lovasíjászat és íjászat mellett a magyar néptánc szépségét is. TAHITÓTFALU: PROGRAMOK A PINTÉRHÁZBAN (ALAKULÓ FALUHÁZ) Szeretettel meghívjuk Önt és barátait a Faluházi esték elôadássorozatra október 9-tôl minden csütörtökön tól a Pintérházba (alakuló faluház). A Faluházi esték sorozat azzal a céllal indul útjára, hogy keretében elôadóink, elôadásaink még jobb közösséggé kovácsoljanak minket a Szigeten, a kistérségben élôket, hogy a mai mintha -világban együtt nyíljon ki a szemünk, együtt csodálkozzunk rá a hagyományos értékekre. Szigetünket, kistérségünket rangjához méltó helyre emeljük szívünkben. Az elôadásokhoz hozzájárulást elfogadunk! október 9. (csütörtök) Elôadó: dr. Magyar Gábor Elôadás témája: A magyarság eredeti életmódja, mai lehetôségeink október 16. (csütörtök) Elôadó: Aradi Lajos (újságíró, Pilis-kutató) Téma: Múltunk mitikus titkai: IV. Béla és a tatárjárás kora október 30. (csütörtök) Elôadó: dr. Szelestey László (mûvészettörténész, néprajzkutató) Téma: Hírök nevök fennmarad... Rettegett bakonyi betyárok Savanyútól Sobri Jóskáig november 6. (csütörtök) Elôadó: Aradi Lajos (újságíró, Pilis-kutató) Téma: Pilis-rejtély 1: A Pilis és Egyiptom szakrális kapcsolata, piramisok itt és ott, csillagképi összefüggések (Ozírisz és Nimród) A Pintérház Tótfalun, a sportcsarnok mellett, a Szabadság u. 2-ben található. 9

10 Közösségi hírek Pecs-micsoda? Vagy milyen vörk? Pecsvörk (patchwork) = Foltvarrás. Foltvarrás, ami viszont nem egyenlô azzal, amikor gyerekkoromban apám elrongyolódott inggallérját anyám az ing hátsó részének aljából újra-varrta, vagy a kék mackónadrágom (= tréning-alsó) kilyukadt térdére egy piros foltot varrt (nagyon utáltam, de másnak is volt folt). És ezt fogjátok kiállítani, aranyom? Hát ilyesmit, de ma ezt már másképp csináljuk. Különbözô színû és mintázatú anyag-darabokból varrunk egy új valamit. Ma ezt nem szükségbôl tesszük, hanem kedvtelésbôl. Vannak mûvészek, akik gyönyörûségeket alkotnak, és van a klub, a Kisoroszi Foltvarró Klub, ahol idevaló asszonyok igyekeznek megtanulni ezt a mesterséget. Ezek a mûvészek és ezek az igyekvôk együtt állítják ki a munkáikat. Ilyen és ehhez hasonló párbeszédek a kiállítás elôtt gyakran hangzottak el kis községünkben a nyáron. Nem csodálom, mert nem olyan régen én sem igen tudtam, mi fán terem ez az izé. Most már tudom, és tudhatja velem együtt mindenki, mert a csillagok kedvezô állásának, valamint Kelemen Emma áldásos tevékenységének köszönhetôen a nyár végén egy hétig mindenki megtapasztalhatta a Mûvház nagytermében a foltvarrás mikéntjének elejét és kifejletét, az elsô lépéseket és az igazi nagy mûveket. Talán emlékeznek a kedves olvasók, tavaly decemberben írtam Emmáról, aki foltvarró mûvésznô, és szívesen átadná tudását az érdeklôdôknek. A helyi Klub megalakulásáról Emma számolt be röviden az év elején. Mostanra pedig már odáig fajult a lelkesedésünk, hogy augusztusban túllendültünk a kiállításon, kb. 150 látogatóval, szép, dícsérô szavakkal a vendégkönyvben. A klubban kezdettôl fogva hatan, nyolcan jövünk össze hetente egyszer, és tanuljuk Emmától ennek a kézimunkafajtának a fogásait. Emma minden ellenszolgáltatás nélkül adja át a tudását! Magyaráz, bemutat, anyagokat, kellékeket hoz, biztat, okos ötleteket ad, mi pedig jóindulatúan, lelkesen balkezeskedünk. Mindenki ugyanazt a tárgyat készíti, de még sincs két egyforma. Apró textildarabokból csodás kis képeket, tárgyakat tudunk ma már varázsolni. Ugyanazt hatan-nyolcan másképp csináljuk, mégis egyformán. Ez összehozott bennünket, ma már hiányoljuk, ha valaki nem tudott eljönni, a kiállítást pedig remek összmunkával, valóban nagyon szépre sikerült összehozni. Emma néhány óra alatt elegáns kiállítóteremmé varázsolta a Mûvház nagytermét, textil falborítással, szép asztalterítôkkel, virágokkal, régi varrógéppel. Kis csapatunk buzgón hátráltatta a munkáját, de állítólag nem ment volna egyedül. Beosztottuk egymás Kisoroszi Hírmondó PECSVÖRK KIÁLLÍTÁS 72. szám között a teremôr/kiállítási kalauz szerepkört, amirôl kiderült, hogy remek elfoglaltság. Minden kedves látogató elmesélte saját kézimunkás élményeit, dicsérte igyekezetünket, mi pedig feszítettünk a büszkeségtôl. Volt a falon két közös képünk. Úgy készült, hogy mindenki elkészített Emma instrukciói alapján néhány képelemet otthon, majd a végén együtt összeállítottuk. A legkisebb, akár néhány milliméteres el-varrás (hibás összevarrás) már komoly problémákat jelentett az összeállításnál. Emma persze jól tudta, hogy a mi szerény munkáink bemutatását nem árt valamivel feldobni. Megszervezte, hogy mûvésznôk, az ország minden részérôl, megküldték alkotásaikat, és mindenki fehér-natúr, fehér-fehér színkombinációkban. Csodák jelentek meg a falakon: csipke-líra, csipke-dráma, csipke-elbeszélés, varrott földkéreg-keresztmetszet, textil-kavicsok, virág-miniatûr max. 4-5 mm-es anyagszélességgel (még kézben tartani is nehéz, nemhogy varrni!), hatalmas munkák hatalmas eredményei. Számunkra nagy élmény volt, mert másképp ítélünk meg sok kérdést mégis képesek vagyunk eredményesen együtt dolgozni, és ez kiváló érzés. Azért is, mert közelrôl tanulmányozhattunk igazi nagy alkotásokat, és azért is, mert megtapasztalhattuk, milyen remek életérzés másoknak néhány szép, kellemes perc eltöltésére alkalmat adni, és mindezt úgy, hogy itt minden a harmóniáról szól, az elemekbôl való gondos építkezésrôl. Mások is ezt szerethették, és reméljük, fogják is még szeretni jövôre is. Simon Ilona 10

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 77. szám, 2009. március A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot hirdet az ó falu (történelmi településmag)

Részletesebben

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján.

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján. FELHÍVÁS A Kisoroszi Önkormányzat kéri azokat a kisoroszi szülôket, akiknek gyermeke(-i) az 1 és 14 év közötti korosztály tagjai, hogy az alábbiakban nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeik számára igénybe

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 60. szám, 2007. október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TESTÜLETI ÜLÉS 2007. szeptember 12-én a Kisoroszi Képviselő-testület a következő határozatokat hozta:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 79. szám, 2009. május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 76. szám, 2009. február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Az idén a szokásoktól eltérôen, kicsit korábban, január 31-én tartottuk az óvodás farsangi bált. A gyerekek már jó ideje

Részletesebben

A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE

A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE 64. szám, 2008. február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Az Önök településén az idei évtôl a Kaposvári Városgazdálkodási

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 62. szám, 2007. december A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szoktam látni fagyöngyöt telente. Amióta Kisorosziban fűthető házunk van, sok időt töltünk itt télen is. Ilyenkor decemberben

Részletesebben

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA 57. szám, 2007. július A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 2007. június 29. Péntek 18.00 óra: Ünnepélyes megnyitó, Helyszín: Hajós emlékmű Szavalat: Lánczos Réka 18.15 óra: Együnk

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása 2013. október XIX. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó S Z E R E T E T T E L H Í V M I N D E N K I T TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor

Részletesebben

Polgármesteri köszöntô. Minden kedves olvasónknak áldott sikerekben karácsonyt. A tartalomból: Tahitótfalu januári programjai

Polgármesteri köszöntô. Minden kedves olvasónknak áldott sikerekben karácsonyt. A tartalomból: Tahitótfalu januári programjai 269. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu JANUÁR A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. A magyar kultúra napja 4. Református gyülekezeti hírek 6. Miss Fitt Universe 2014. 8. Emlékezés

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje. Az óvodások karácsonyi műsora

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje. Az óvodások karácsonyi műsora 63. szám, 2008. január A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje FALUKARÁCSONY 2007-ben az Év Embere Kovács Sándorné lett, az Év Portája pedig az Ó

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 254. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 1. Régi jegyzôkönyvekbôl 4. Lakodalmas szokások 5. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 245. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu JANUÁR A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Rendôrségi hírek 3. Falusi házaink 4. Télidôben szórakozva, Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Húsvét üzenete. F f. J f. A tartalomból: Boldog, örömteli Húsvéti ünnepeket kíván minden kedves olvasónak a szerkesztôség. Önkormányzati hírek

Húsvét üzenete. F f. J f. A tartalomból: Boldog, örömteli Húsvéti ünnepeket kíván minden kedves olvasónak a szerkesztôség. Önkormányzati hírek 176. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Húsvét üzenete Földi életünk legnagyobb ellensége, amivel egyszer mindnyájunknak szembe kell néznie: a halál. Az elmúlás gondolata félelemmel tölti

Részletesebben

Örömet és sikereket kívánunk nekik a középiskolában! Évzáró ünnepélyünket június 20-án 18 órakor tartjuk.

Örömet és sikereket kívánunk nekik a középiskolában! Évzáró ünnepélyünket június 20-án 18 órakor tartjuk. 153. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft Ballagás iskolánkban Nemes önbizodalom, de ne az önhittség Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXII. évfolyam 4. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. április 2 Belakták a helybeliek a megszépült Hõsök terét Tolna város egyik leglátványosabb beruházása fejezõdött be 2011 õszén,

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 248. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Hajdanvolt falusi közkutak 4. Jogi útmutató

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Bükkösdi. Hírlap. Idősek napja Bükkösdön. Megtisztult a falu. Megjelenik havonta. Ingyenes! VIII. évfolyam 9. szám. 2012. OKTÓBER

Bükkösdi. Hírlap. Idősek napja Bükkösdön. Megtisztult a falu. Megjelenik havonta. Ingyenes! VIII. évfolyam 9. szám. 2012. OKTÓBER VIII. évfolyam 9. szám. 2012. OKTÓBER Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja Megjelenik havonta. Ingyenes! Hírlap Értesüljön falunk híreiről! Idősek napja Bükkösdön Az ENSZ 1991-es közgyűlésén

Részletesebben

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja P O LG Á RM E ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2008. SZEPTEMBER 9.

Részletesebben

arcok Pedagógus nap POMÁZ Céhmester u. 2. Építõ fenyõ faáru: Hajópadló, lambériák: Tel: 20/9866-895 Nyitvatartás: H-P 7-15.

arcok Pedagógus nap POMÁZ Céhmester u. 2. Építõ fenyõ faáru: Hajópadló, lambériák: Tel: 20/9866-895 Nyitvatartás: H-P 7-15. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2009. JÚNIUS 12. 22 Pedagógus nap Múlt héten pénteken, délután 5 órakor a Bajcsy-Zsilinszky utcai

Részletesebben