FALU - KÉP. Meghi vo C SERKÚT K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZ ATÁNAK LAPJA 2012 O KTÓBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALU - KÉP. Meghi vo C SERKÚT K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZ ATÁNAK LAPJA 2012 O KTÓBER"

Átírás

1 FALU - KÉP C SERKÚT K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZ ATÁNAK LAPJA 2012 O KTÓBER Meghi vo Szeretettel lá tjuk okto ber 23-á n (kedden) de lelo tt o rákor áz emle kmu elo tt, áz 1956-os okto beri forrádálom emle ke re rendezett u nnepse gen, e s áz ázt ko veto koszoru zá son.

2 2 OLDAL FALU - KÉP Önkormányzati hírek Cserkút október Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Június hónapban megjelent Falu Kép óta eltelt időszakban szeptember 19-én valamint szeptember 26-án tartott ülést szeptember 19. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesüléséről Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében kifizetésre került a Levendula Hét-Színtábor nyári napközis tábora. A gyermekek felléptek a táborban tanult műsorukkal az augusztus 20-i kenyér ünnepén. Szabó Zsuzsanna táborvezető levélben köszönte meg a képviselő-testület támogatását, szakmai beszámolót készített a tábor eseményeiről. Ezúton köszönjük meg a gyermekek tartalmas szabadidő eltöltése érdekében végzett munkáját. Döntés született az iskoláztatási támogatásról, 96 tanuló részesült összesen 576 ezer Ft összegben beiskolázási segélyben. A kifizetés augusztus 15-ig megtörtént. Cserkút Község Önkormányzatának képviselő-testülete szándéknyilatkozata szerint nem kívánja elcserélni a Cserkút, Zrinyi u. 5.sz. alatti ingatlanát a Kocsma épületével. Erről Fehér Lajos tulajdonost írásban értesítettük. Beadásra került a Mária út Közhasznú Egyesület által megpályázott Cserkút 147/7 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő pihenőhely és szabadidőparkra. A beruházás a pályázati támogatás elnyerése esetén megvalósul. Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan megépítettük az elvezető árkot egészen a Bayer József tulajdonáig. Erről tájékoztattuk Bayer József urat, aki ígéretet tett, hogy saját tulajdonán belül szeptember hónapban kiépíti a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkot. A évi START munkaprogram előkészítési tervében a csapadékvíz elvezetése projekt elemként a Dr. Német Ibolya előtti árok rendbetétele, az Új utca déli oldalán árok kialakítását szerepeltettük.. Tájékoztató hangzott el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről. A napirend vendégelőadója Gyenis Gabriella az intézmény vezetője ismertette munkájukat. Elmondja, hogy szolgáltatásaikkal egyrészt a veszélyeztetett családokat, gyermekeket célozzák meg, de egyre inkább tolódik el a hangsúly a megelőzés, az egészséges családokkal való kapcsolatfelvétel irányába. Játszóházak, nyári táborok, szülők klubjait szervezik és egyre több településen van minderre igény. Október hónapban egy kistérségi összefogás napja szerveződik, helyszíne a Pellérdi Általános Iskola tornaterme. Ezt követően került sor Cserkút Község Önkormányzata évi költségvetése I. félévi teljesülésének. Papp Gizella ismertette az előirányzathoz képest történő felhasználást az egyes költséghelyek főbb számadataival, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek és kiadások tételes adatait a tervadatokhoz viszonyítottan. Cserkút Község Önkormányzata I. félévében költségtakarékos gazdálkodást folytatott, finanszírozható fejlesztéseket vállalt. Likviditási gondjai az adott idő-

3 C SERKÚT K ÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁN AK L APJA 3 OLDAL szakban nem voltak. A képviselő-testület tagjai azzal a kiegészítéssel fogadták el a félévi beszámolót, hogy intézményenkénti bontásban kérték a közüzemi költségek kimutatását, valamint a szemétszállítás költségeit megosztva külterületi konténerek elszállításának és a belterületi szemétszállítás költségkimutatását. Kérték továbbá a közkutak első féléves üzemeltetési költségeinek tételes kimutatását is. A kimutatások elkészültek, a képviselő-testület az októberi ülésén visszatér e napirend tárgyalására. A továbbiakban Németh István tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a év végéig megrendezésre kerülő kulturális és hagyományos programokról. A napirendhez kapcsolódóan a képviselő-testület a Cserkúton működő civil szervezetek számára ez év februárjában megállapított támogatás II. részének odaítéléséről is döntött. A képviselő-testület napirendjén szerepelt a Tettye Forrásház Zrt. kérésére megalkotandó víziközműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása. A képviselőtestület a rendeletalkotást elhalasztotta, mivel a kistérség területén kizárólag Pécs városa rendelkezik rendelettel, amelyben egy gazdasági társaság fejlesztési hozzájárulás összege Ft/nap/m3, mely összeget települési viszonylatban igen magasnak találta a képviselő-testület. A viziközmű fejlesztési hozzájárulást a közigazgatási területen működő gazdasági társaságok fizetik a vízfogyasztásuk arányában. A rendelet megalkotására azért van szükség, mert a Tettye Forrásház Zrt. új bekötés kivitelezését gazdasági társaság esetében csupán akkor vállalja, ha a település rendelkezik a fejlesztési hozzájárulást meghatározó rendelettel. Tájékoztató hangzott el a Cserkút-Plató szennyvízrendszere felújításával kapcsolatosan elvégzett munkákról. Az I. ütem elkészültét lejelentettük a környezetvédelmi hatóság felé, a II. ütem előkészítési feladatai zajlanak szeptember 26-án került sor Bakonya-Cserkút-Kővágótöttös Községek képviselő-testületeinek együttes ülésére Kővágótöttösön, melyen elfogadásra került a Körjegyzőség évi költségvetésének I. félévi teljesülése. Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Körjegyzőség dolgozói szeptember 27-én köszöntek el Czimmermann Andrásné kolléganőtől, aki október 1-től a NAV alkalmazottjaként dolgozik. Czimmermann Andrásné 2000-től dolgozott Cserkút Község Önkormányzata alkalmazásában, négy évig programszervezőként a Művelődési Házban től pénzügyi előadóként, gazdálkodási szakemberként alkalmazta Bakonya, Cserkút, Kővágótöttös Községek Körjegyzősége. Andi kötelességtudóan, lelkiismeretesen, nagy precízitással végezte munkáját, abszolúte megbízható munkatársa volt a hivatalnak. Mindannyiaunknak hiányzik, de örülünk, hogy ebben a bizonytalan végkimenetelben, amely jellemzi a közigazgatásban dolgozók nagy részének jelen helyzetét Ő megtalálta új feladatát, munkahelyi közösségét. Köszönjük Andi munkáját és sok sikert jó egészséget, eredményes munkát és jó munkahelyi közösséget kívánunk Neked sok szeretettel az Önkormányzat és a Hivatal dolgozói nevében. Cserkút, október 11. Schleich Mária körjegyző

4 4 OLDAL FALU - KÉP Horgásztábor augusztus 9-12 megrendezésre került 5. alkalommal a gyermek horgásztábor Cserkúton 28 gyerek részvételével. Az első nap a gyerekek megérkezésekor a beiratkozást követően felverték a sátrakat majd elkezdődött a horgászat. Nagy intenzitással nekiláttak a halak kifogásának,rögtön az első nap rengeteg hal került horogra. Szinte egész nap horgásztak a növendékek,csak enni és inni álltak meg. Mikor beköszöntött az este előkerültek a világítópatronok és megkezdődött az első éjjeli horgászat. Mikor Imre bácsi szólt,hogy takarodó minden gyerek elment a sátorba aludni. A második nap már reggel 5 órakor elkezdődött a halak kifogása. Ismét hatalmas halak akadtak horogra. Amikor eljött az ebéd ideje 200db palacsinta került az asztalra. Ebéd után jött egy kis meglepetés:2 gombóc fagyi. Mikor ismét eljött az este szinte minden gyerek újra nekiállt horgászni. Eljött a takarodó ideje a gyerekek elvonultak aludni a felnőttek legnagyobb örömére. A harmadik nap a gyerekek csak 7 órakor kezdtek el horgászni. Ezen a napon kicsit visszaesett a halfogás, de azért akadtak szép halak így is a horogra. Ebédre ismét különleges étel került a tányérra, pizza készült. Gyerekek nagy örömmel elfogyasztották a finom ebédet és ismételten egy kis édességre került sor,ma is fagyit kaptak. Délután egy kis kikapcsolódásként célba dobás is volt. Bekövetkezett az utolsó este. A megfáradt gyerekek ez alakalomból is sokáig fent tudtak maradni. Az utolsó nap megint korán már 6 órakor nekiálltak a szép testű halak kifogásának. Mint minden táborban utolsó nap volt a kihagyhatatlan halászlé. Ezen a napon már nem mindegyik gyermek horgászott inkább a sátrak szétszedése volt a fő téma. Délután 6 órára már az összes gyermek elhagyta a tábort. Köszönjük a segítőknek:béres Imre, Béresné Tóthpál Tünde,Drávai Gábor,Drávai Gáborné Horvát Gyöngyi,Kőszegi János,Somlai Lajos,Pelle Nikolett,Béres Anett és végül Somogyi Dorina. Sólyomvári Márk

5 C SERKÚT K ÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁN AK L APJA 5 OLDAL A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület pályázati hírei Ismét falumegújításos pályázatok! Megjelent a Magyar Közlöny 129. számában (2012. október 1.) a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet. A rendelet 5. (1) bekezdése alapján: A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani. 5 célterületre lesz mód pályázni, helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek, épületrészek külső és egyes esetekben belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására (1.célterület); a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (2.célterület); új helyi piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (3.célterület); játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére (4.célterület); nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya gördeszka pálya kialakítására(5.célterület). Összességében maximálisan Ft-ra, célterületenként pedig maximálisan az 1. célterület esetében Ft-ra, a 2. célterület esetén Ft-ra, a 3. célterület esetén Ft-ra, a 4. célterület esetén Ft-ra, az 5. célterület esetén Ft-ra lehet pályázni. Az egyesület tájékoztató fórumok keretében és a pályázat benyújtásával kapcsolatos képzéssel segíti a pályázatok benyújtóit. További információkért forduljanak a Mecsekvidék Egyesülethez szeptember 28-án, Pécsett, a Kodály Központban került megrendezésre a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület szervezésében a Nevelők Háza Egyesület és a Magyar Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága közreműködésével a Teret a Vidéknek! Az élhető vidékért: gazdaság- és közösségfejlesztés elnevezésű konferencia, melynek megrendezését olyan civil szervezetek kezdeményezték, akik hisznek és bíznak a vidék és a vidéken élő emberek önerejében, vállalkozó kedvében, a közösségi érzés meglétében és motiváló erejében. A rendezvény plenáris üléssel indult, majd ezt követően a résztvevők két szekcióban a helyi termékek előállítói és forgalmazói, valamint a civil közösségek szervezése és működtetése iránt érdeklődők külön-külön folytatták a munkát, s végül a délutáni program adott lehetőséget a személyes tapasztalatok megosztására, konkrét problémák felvetésére és közös megtárgyalására a szakértők vezette kerekasztal-beszélgetések során. A konferencia szüneteiben az érdeklődők találkozhattak a régió helyi termelőinek, kézműveseinek reprezentánsaival is, megtekinthették, sőt meg is vásárolhatták termékeiket. A konferenciát a Kodály Központban a Baranyai népek zenéje című program követte. Összességében elmondható, hogy egy színvonalas, a vidék gazdasági, társadalmi felemelkedését elősegítő konferencia kerül megrendezésre, közel 200 résztvevővel ahol a résztvevők az előadások mellett, tematizált műhelybeszélgetéseken, szakmai moderáció mellett cserélhettek tapasztalatot. Az Egyesület aktuális információ elérhetőek a oldalon. Vanyúr Arnold területi referens Mecsekvidék HACS

6 6 OLDAL FALU - KÉP Egyházközségi rovat A hit éve XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a október 11. és november 24. Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét. A hit éve az általános válság korszakába illeszkedik bele, amely a hitet sem kíméli meg. A hit válsága drámai kifejeződése egy antropológiai válságnak, amelyben az ember magára maradt, és cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan nem érzékelik Isten hiányát. A hit éve olyan útvonal, amelyet a keresztény közösség kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkozni Istennel. A hit évének logója egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot láthatjuk, amely a monogrammal együtt az Eucharisztiára utal. Az esemény hivatalos latin nyelvű himnusza is elkészült: refrénje fohász Istenhez, hogy mindnyájunkban növelje a hitet: Credo, Domine, adauge nobis fidem. Több nyelven megjelenik a lelkipásztori segédkönyv, melynek címe: Hogyan éljük meg a hit évét? Célja, hogy elkísérje a plébániai közösségeket és mindenkit, aki csatlakozni kíván a Credo-ban megvallottakhoz. A hit évének egyik célja ugyanis, hogy a Hiszekegy mindennapi imává váljon mindenki számára. MEGHÍVÓ A Kővágószőlősi Keresztény Kaszinó sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit a 2012.október 12-én (péntek) du órai kezdettel tartandó találkozójára. PROGRAM: Múlt a Mecsekoldalban élet ősszel és télen a Pécs környéki falvakban Kávé József beszélget a meghívott vendégekkel: Ádám Lászlóval, Galló Gyulával és Varga Gézával. Tízparancsolat V. rész Hamzau Relu római katolikus plébános előadása Kötetlen beszélgetés az előadókkal és a megjelent vendégekkel. HELYSZÍN: Régi Iskola (Uránbányászati Múzeum) Kővágószőlős, Rákóczi F. u. A BELÉPÉS DÍJTALAN!

7 C SERKÚT K ÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁN AK L APJA 7 OLDAL Szentmisék Cserkúton és Kővágószőlősön II. félévében: CSERKÚTON: szeptember 15. szombat óra Évközi 24. vasárnap október 13. szombat óra Évközi 28. vasárnap november 10. szombat óra Évközi 32. vasárnap december 8. szombat óra Advent 2. vasárnapja december 24 hétfő, szenteste Kővágószőlősön! Szenteste, karácsonyi mise KŐVÁGÓSZŐLŐSÖN Minden vasárnap 9.30-kor szentmise (a hónap első vasárnapján gyermek- ill. ifjúsági mise) Hirdetés Mutasd meg, mid van! Börze a kultúrban október 27-én 15 órai kezdettel! Feleslegessé vált, de használható holmik foglalják a helyet otthon? Most itt az alkalom, hogy megszabadulj tőlük, vagy elcseréld. A helyiség korlátozott befogadóképessége miatt előzetes jelentkezés a cserkúti vegyesboltban!

8 Szent Mihály - napi mustra FALU-KÉP Felelős kiadó:cserkút Község Képviselő Testülete Főszerkesztő: Müller István Szerkesztő: Németh István A L A P M E G J E L E N É S É T A T Á M O G A T J A.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 4. szám 2013. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 4. szám 2013. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 4. szám 2013. december Kedves Olvasó! Advent III. vasárnapja az öröm vasárnapja és ez az öröm teljesedik be karácsony szent éjszakáján. Karácsony az öröm

Részletesebben

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Saj (t) ó~szögedről 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Közérdekű felhívás..... 8 Önkormányzati hírek.. 9 Megadom a szót...... 9 Falumegújító program.. 10

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

FALU - KÉP. Adatik tudtára. (a miheztartás végett) minden cserkúti személynek, hogy a szüreti parádézók útvonala az alábbiak szerint lészen:

FALU - KÉP. Adatik tudtára. (a miheztartás végett) minden cserkúti személynek, hogy a szüreti parádézók útvonala az alábbiak szerint lészen: FALU - KÉP C S E R K Ú T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á NY Z A T Á NA K L A P J A 2 0 1 1 SZ EP T E M B ER Szüreti felvonulás 1923 Adatik tudtára (a miheztartás végett) minden cserkúti személynek, hogy a szüreti

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

Újabb GYÜMÖLCS a város kosarában

Újabb GYÜMÖLCS a város kosarában IV. évfolyam 37. szám 2009. október 16. Ingyenes információs lap Újabb GYÜMÖLCS a város kosarában MEGHOSSZABÍTJÁK: Hamarosan eltûnhet Cifrakert sarkától a kerékpárút végét jelzõ tábla, hiszen tovább építik

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A VELENCEI 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA november-december Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély házasságkötõ

Részletesebben

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 03-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. ÁPRILIS 12.

Részletesebben

GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647

GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647 GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647 Ifj. DOMJÁN LÁSZLÓ gépi földmunka kis és nagy géppel kertrendezés, épületbontás alap és medence ásás Telefon: 06 (70) 389 9747 PILLÁR és

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

Ináncsi Hírnök. 2013. December X. évfolyam 4. Szám. Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek

Ináncsi Hírnök. 2013. December X. évfolyam 4. Szám. Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek Ináncsi Hírnök 2013. December X. évfolyam 4. Szám Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek Kiss Péter Polgármester Ináncs Község Képviselõtestülete 2 Az önkormányzat hírei

Részletesebben