J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete május 28-án megtartott testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. május 28-án megtartott testületi üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete május 28-án megtartott testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Kollár János, Komjáti Zoltánné, dr. Mészáros Kálmán, Majoros Máté, Tóth László, Turi István Nándorné képviselők és Györe László polgármester. Állandó meghívottként: Wenhardt Lászlóné jegyző Györe László polgármester köszönti a képviselőket, a testületi ülésen megjelenteket. Györe László polgármester megállapítja, hogy jelen vannak: 1 polgármester és 6 önkormányzati képviselő, összesen 7 fő, tehát a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítését Majoros Máté és Turi Istvánné képviselők végzik. Napirend: 1./ Értékelő jelentés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról 2./ Döntés a civil szervezetek támogatásáról 3./ A Vízöntő Kft. mérlegbeszámolója 4./ Az orvosi ügyelet közös ellátása, közbeszerzési kiírás jóváhagyása 5./ Pályázatok benyújtása 6./ Szabad testületi tevékenység A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot nélkül elfogadta. 7 igen szavazattal, ellenszavazat 1./ napirend: Értékelő jelentés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Györe László polgármester: felkéri Szegedi Tamarát a beszámoló ismertetésére. Szegedi Tamara: köszöni az önkormányzat munkáját. A kapcsolat nagyon jól működik. A megküldött beszámolót kiegészíti azzal, hogy a pszichológus vonatkozásában személyi változás történt. Új pszichológus kollégák kerültek alkalmazásra Kresznerits Szilvia és Czikora Dávid. A szakemberek megfelelő szakirányú végzettséggel és tanácsadási tapasztalattal rendelkeznek. Megkapták az ügyfelek is a tájékoztatást a változásról, amely 22 ügyfelet érint. Györe László polgármester: fontosnak tartja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának finanszírozását. Szegedi Tamara: elmondja, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 álláshely nincs betöltve, jelenleg 2 fő látja el a feladatokat. A kollégák sajnos nem bírják a nyomást, a

2 januárban felvett dolgozó felmondott. Minden bántalmazásos esetet jelenteni kell a rendőrség felé. Augusztusig Kádár Szabolcsné Erika is átvette a gyermekvédelmi feladatokat. Kádár Szabolcsnénak és Kustráné Balázs Mónikának nagyon köszöni a munkát. Kollár János képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a megküldött anyagot megtárgyalta, javasolja az elfogadást. Komjáti Zoltánné képviselő: köszöni a munkát, az együttműködését. Kollár János képviselő: nagyon hasznos az együttgondolkodás, köszöni az együttműködést. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy sajnos az állami normatíva nem fedezi a feladatellátást. Magas az összeg az állami finanszírozáson felül, amit be kell fizetnie az önkormányzatnak. Szegedi Tamara: sajnos az önkormányzatnak teher, de ezt a feladatot mindenhol biztosítani kell. Györe László polgármester: elfogadásra javasolja a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadását. 2./ Napirend: Döntés a civil szervezetek támogatásáról 58/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, feladatok évi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a 1. mellékletben mellékelt írásos anyagban foglaltak szerint elfogadja. Györe László polgármester: elmondja, hogy három támogatási kérelem érkezett. A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Tápiószentmártoni Szervezetének, Szent Márton Nyugdíjas Klub valamint a Tápiószentmártoni Aranyszarvas Sportegyesület támogatási kérelme. Györe László polgármester: javasolja a Tápiószentmártoni Aranyszarvas Sportegyesület Ft összegű támogatatását. 59/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Tápiószentmártoni Aranyszarvas Sportegyesületnek Ft pénzbeli vissza nem térítendő támogatást biztosít.

3 A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával és a támogatás kiutalásával. Györe László polgármester: javasolja Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Tápiószentmártoni Szervezetének támogatását. 60/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Mozgáskorlátozottak Közép- Magyarországi Regionális Egyesülete Tápiószentmártoni Szervezetének pénzbeli vissza nem térítendő támogatást biztosít Ft összegben, természetben Ft értékben alapanyagot biztosít a augusztus 1-én megrendezésre kerülő rendezvényhez (főzéshez) valamint a szervezet Ópusztaszerre történő kirándulásához az autóbuszt térítésmentesen biztosítja. Györe László polgármester: javasolja Szent Márton Nyugdíjas Klub támogatását. 3./ napirend: A Vízöntő Kft. mérlegbeszámolója 61/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete pénzbeli vissza nem térítendő támogatást biztosít a Szent Márton Nyugdíjas Klubnak ,-Ft összegben, valamint természetbeni támogatásként Ft értékben az autóbuszt térítésmentesen biztosítja. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti a Vízöntő Kft. mérlegbeszámolóját. 62/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Vízöntő Kft évi

4 mérlegbeszámolóját a 2. mellékletben mellékelt írásos anyagban foglaltak szerint elfogadja. 4./ napirend: Az orvosi ügyelet közös ellátása, közbeszerzési kiírás jóváhagyása Györe László polgármester: ismerteti az előterjesztést, javasolja az elfogadását. 63/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete visszavonhatatlanul kifejezi szándékát, hogy a január 1-től december 31-ig terjedő időszakban az orvosi ügyeleti ellátást a továbbiakban is a Tápióvidék további 17 településével közösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatát, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulás által lefolytatott Megbízási szerződés a központi orvosi ügyelet ellátására c. közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett, az ajánlattételi felhívásban szereplő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással kívánja ellátni. A közbeszerzési eljárás és a feladat ellátása során felmerülő valamennyi költség lakosságszám arányos megtérítését vállalja. A képviselő-testület felhatalmazza a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a közbeszerzési eljárás nyertes pályázójával a feladatellátási/átadási szerződés aláírására. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére. 5./ napirend: Pályázatok benyújtása Györe László polgármester: ismerteti a pályázati lehetőségeket.

5 A Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő tápiószentmártoni 2079 hrsz-ú Tápiószentmárton, Móra Ferenc út 28. sz. alatt lévő orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése. Igényelt támogatás összege: ,- Ft Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 269,290,0768/10 hrsz-ú Munkácsy Mihály út elnevezésű út felújítása. Igényelt támogatás összege: ,-Ft Tápiószentmártoni Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Tápiószentmártoni 247/1 hrsz-ú Sporttelep és szabadidőparkban található sportpályák rekortán multifunkciós sportpályává történő fejlesztése. Igényelt támogatás összege: ,-Ft Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában levő, annak költségvetési szerve a Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat által működtetett Óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha fejlesztése. Igényelt támogatás összege: ,-Ft Györe László polgármester: javasolja a pályázatok benyújtását. 64/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett pályázati felhívás alapján a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra A pályázat célja: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő tápiószentmártoni 2079 hrsz-ú Tápiószentmárton, Móra Ferenc út 28. sz. alatt lévő orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése. Pályázati alcél: a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló ( háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása. Az épület háziorvosi ellátás elhelyezésére szolgál. A pályázati támogatással megvalósítandó műszaki tartalom: Az épület akadálymentesítése, fűtéskorszerűsítése

6 új kondenzációs gázkazán elhelyezése, az épületen elhelyezésre kerül 27 db napelem, radiátorok felszerelése, megvalósul az épület külső hőszigetelése, nyílászárócsere. Beruházási tétel költsége bruttó: Építészet: Hőszigetelés, akadálymentesítés, nyílászárók cseréje, padló-és falburkolatok cseréje, bejárati terasz felújítása: ,- Fűtéskorszerűsítés, megújuló energia hasznosítására napelemes rendszer telepítése, vízcsatornaszerelési munkák ,- Villamosság: villamoshálózat átalakítása ,- Tervezői díj, közbeszerzési eljárás díja ,- Összesen: ,- Igényelt támogatás összege: ,- A képviselő-testület a ,-Ft összegű beruházási tétel megvalósításához az igényelt ,-Ft támogatáson felüli forrást: ,-Ft-ot önerőként vállalja biztosítani. Az önerő összegét Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről 4. (4) bekezdés szerinti 3/b mellékletben meghatározott beruházási kiadások feladatonként tartalmazza. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírásával és határidőben történő benyújtásával., jegyző 65/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett pályázati felhívás alapján a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra

7 A pályázat célja: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Tápiószentmártoni 269,290,0768/10 hrsz-ú Munkácsy Mihály út elnevezésű út felújítása. Pályázati alcél: b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása A pályázati támogatással megvalósítandó műszaki tartalom: aszfalterősítő rács elhelyezése, aszfaltburkolat javítása, kátyúzás, meglévő útpadka profilba hozása, út bitumenes burkolatának készítése, szennyezettség eltávolítás, bitumenemulziós permetezés, AC 11 kopó aszfaltkeverék 5cm vastagságban terítve. Felújítási tétel költsége: I. Felújítás költsége: Költségek összesen: ,-Ft 27 % áfa ,-Ft Összesen bruttó: ,-Ft A 269 hrsz-ú ingatlan területe: m 2, 290 hrsz-ú ingatlan területe m /10 hrsz-ú ingatlan területe m 2 Az összes terület: m 2, amelyből m 2 a belterületi útszakasz, a további m 2 külterületen levő útrész. A felújítás az egész Munkácsy utat érinti, a pályázat viszont csak a belterületi szakaszra irányul. A felújítási költség 1 m 2 -re vetített költsége nettó 1.456,-Ft. A felújítás összköltségéből a területek figyelembevételével a belterületi útszakaszra (9.205 m 2 ) jutó költség: nettó ,-Ft Áfa: ,-Ft Összesen: ,-Ft II. Műszaki ellenőri költség ,-Ft, melyből arányosítva ,-Ft-ot számolunk a pályázatban III. Közbeszerzéssel kapcsolatos költség: ,-Ft+ áfa ,- = ,-Ft, amelyből arányosítva ,-Ft+ áfa ,- = ,-Ft-ot számolunk el a pályázatban. A felújítás költsége mindösszesen: ,-Ft Igényelt támogatás összege: ,-Ft

8 Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a pályázat (az érintett Munkácsy Mihály út a Nagykáta- Tápiószőlős-Cegléd autóbuszos tömegközlekedési útvonal része) tömegközlekedés által igénybevett út felújítására irányul. A képviselő-testület a pályázatban érintett belterületi útszakasz felújítása költségeihez a ,-Ft önerőt biztosítja, azon felül a külterületi útszakasz ,-Ft összegű felújítási tétel megvalósítását saját forrásból vállalja biztosítani. Az önerő összegét Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről 4. (3) bekezdés szerinti 3/a. mellékletben meghatározott - Felújítási előirányzat feladatonként - tartalmazza A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírásával és határidőben történő benyújtásával., jegyző 66/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett pályázati felhívás alapján a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra A pályázat célja: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Tápiószentmártoni 247/1 hrsz-ú Sporttelep és szabadidőparkban található sportpályák rekortán multifunkciós sportpályává történő fejlesztése. Pályázati alcél: c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása. A pályázati támogatással megvalósítandó műszaki tartalom: A sporttelep és szabadidőparkban az alábbi méretű rekortán multifunkciós sportpályák kialakítása, megépítése:

9 20 x 40 méter méretű pálya megépítése, 1 x 20 méter méretű futó megépítése, 9 x 13 méteres lábtenisz pálya megépítése (alapépítmény,szivárgó rendszer, pálya aljzat megépítése, rekortán burkolat kialakítása Beruházási tétel költsége: Költségek összesen: 20x40 méteres pálya ,-Ft 1x20 méteres pálya ,-Ft 9x13 méteres pálya ,-Ft Nettó összesen: ,-Ft 27 % áfa ,-Ft Összesen bruttó: ,-Ft Igényelt támogatás összege: ,-Ft A képviselő-testület a ,-Ft összegű beruházási tétel megvalósításához az igényelt ,-Ft támogatáson felüli forrást: ,-Ft-ot önerőként vállalja biztosítani. Az önerő összegét Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről 4. (2) bekezdés szerinti 2. mellékletben meghatározott Általános tartalék tartalmazza Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a pályázati támogatással megépülő pályákat 10 évig működteti. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírásával és határidőben történő benyújtásával., jegyző 67/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 247, 248, 249 helyrajzi számú ingatlanok telekmegosztását jóváhagyja a Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal 266/2015. sz. záradékolt változási vázrajz szerint. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a földhivatali eljárásban a további ügyintézéssel. Felelős: jegyző

10 68/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben- meghirdetett pályázati felhívás a lapján a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A pályázat célja: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában levő, annak költségvetési szerve a Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat által működtetett Óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha fejlesztésére. Az érintett fejlesztés helye: 2711 Tápiószentmárton, Óvoda köz 7. sz. Pályázati alcél: Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése: e) már működő konyha infrasrtukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. A pályázó vállalja, hogy a közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve a szelektív hulladékgyűjtésről. A pályázati alcél e) pontja szerinti tartalom: Központi fűtés szerelés, új kondenzációs gázkazán elhelyezése a légtechnikai kör kiszolgálására, konyhai elszívó és befúvó hálózat beépítése, hővisszanyerős légkezelőgép beépítése, gázszerelés, napkollektoros rendszer telepítése, 6 db síkkollektor felszerelése, 720 literes indirekt fűtésű tároló elhelyezésével. A pályázati alcél h) pontja szerinti tartalom: konyhai alapgép és segédgépei, gázüzemű üst tartozékkal, gázüzemű olajsütő, szeletelőgép, elektromos kombipároló kiegészítő eszközökkel, konyhai készletek beszerzése. Beruházási tétel költsége bruttó: I. építés Épületgépészet ,-Ft Építészet: ,-Ft

11 Villamosság: Tervezés, költségbecslés: Költségek összesen: II. eszközbeszerzés Költségek összesen: Összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Igényelt támogatás összege: ,-Ft ( építésre: ,-Ft eszközbeszerzésre: ,-Ft). A képviselő-testület a ,- Ft összegű beruházási tétel megvalósításához az igényelt ,-Ft támogatáson felüli forrást: ,-Ft-ot önerőként vállalja biztosítani. Az önerő összegét Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről 4. (2) bekezdés szerinti 2. mellékletben meghatározott Általános tartalék tartalmazza A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírásával és határidőben történő benyújtásával., jegyző 6./ napirend: Szabad testületi tevékenység 69/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által beadni tervezett pályázatok ( Móra Ferenc úti orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése, Munkácsy út felújítása, a Sporttelep és Szabadidőparkban lévő sportpályák rekortán burkolattal való ellátása) műszaki tartalom részleteinek kidolgozásával a Pénzügyi Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottságot bízza meg. Felelős: PÜV Bizottság elnöke Györe László polgármester: elmondja, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság megküldte a javított közműves ivóvízellátás tárgyában kötendő

12 üzemeltetési szerződést, amely minden képviselőnek -en továbbításra került. A szerződés elfogadását javasolja. 70/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.), mint víziközmű szolgáltatóval bérleti- üzemeltetési szerződést köt a közműves ivóvíz szolgáltatásra. A felek a szerződést mindkét fél által történő aláírásának napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal a bérleti-üzemeltetési szerződést írja alá. Györe László polgármester: a HAJT-A Csapat Egyesületbe az önkormányzat részéről történő képviselő delegálására tesz javaslatot a mellékelt előterjesztés szerint. Dr. Mészáros Kálmán képviselő módosító javaslatot tesz: Majoros Máté alpolgármestert javasolja a HAJT-A Csapat Egyesületbe történő delegálni Györe László polgármester: elmondja, hogy Tóth János Társulási ülésről, az ülésen megtárgyalt napirendekről, a meghozott döntésekről a Társulás ülését követő soron következő helyi önkormányzati képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles a képviselő-testületnek és ennek a kötelezettségének nem tett eleget. Turi István Nándorné képviselő: javasolja meghívó küldését Tóth Jánosnak a képviselőtestületi ülésre, mivel eddig nem került kiküldésre részére meghívó és után számon lehet kérni, hogy miért nem jelent meg az ülésen. Javasolja továbbá, hogy kerüljön bele a képviselő-testületi ülés napirendi pontjába a társulási ülésről szóló beszámoló. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 71/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a HAJT-A Csapat Egyesületbe (2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.), amelynek önkormányzatunk is tagja az önkormányzat képviseletében Majoros Máté ( szül.: Budapest, an.: Rigó Marianna, 2711 Tápiószentmárton, Nádastói út 146.) alpolgármestert delegálja.

13 A képviselő-testület tájékoztatja az Egyesületet, hogy a delegált részére az Egyesület működésével kapcsolatos írásos anyagokat a címre, illetve postai úton 2711 Tápiószentmárton, Nádastói út 146. sz. címre kéri megküldeni. Telefonértesítést az alpolgármester közvetlen mobiltelefonján: tud fogadni. A képviselő-testület kéri az Egyesületet, hogy tájékoztató anyagokat a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal címére is küldjék meg: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3. vagy a címre. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 72/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Györe László polgármester: ismerteti Cegléd város ITS stratégiáját. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a HAJT-A Csapat Egyesületbe (2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.), amelynek önkormányzatunk is tagja az önkormányzat képviseletében nem az előterjesztés szerinti Györe László polgármestert delegálja. Elmondja, hogy június közepén fog megjelenni az Önkormányzati Híradó, ezért kéri, hogy az Önkormányzati Híradóba megjelenésre kerülő cikkeket a képviselők június 5-ig küldjék meg. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Országos Informatikai Programiroda pályázatán 8 számítógépes csomagra pályáztunk (a gépek a szovftvereket is tartalmazzák) a pályázat eredményes volt- a számítógépek megérkeztek. 3 óvoda kapott 1-1-et és a könyvtár 5-öt. A pályázat márkás használt, felújított gépek kedvezményes beszerzésére irányult, a csomag ára: bruttó ,-Ft. Elmondja Czenky Árpád kérését, mely szerint kéri hirdetőtábla elhelyezését az önkormányzat tulajdonában levő Göbölyjárási iskola udvarára. Kollár János képviselő: tudomása szerint a közútkezelő nem engedélyezi, mivel figyelemelterelő és veszélyezteti a közúti közlekedést. Wenhardt Lászlóné jegyző: igen utána kell érdeklődni a közútkezelőnél.

14 Györe László polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy rákötötték a szennyvízhálózatot a szennyvíztisztító telepre. A próbaüzem működik. Volán-MÁV menetrendi egyeztetés vált szükségessé, mivel nincs buszjárat Göbölyjárási vasútállomásról. Volánnál jelezte, hogy Tápiószelére nem tudnak a Tápiószentmártoniak átmenni. Indokként elmondta, hogy az orvosi ügyelet is mindig Tápiószelére küldi a betegeket és a TRV Zrt. ügyfélszolgálata is Tápiószelén van. Kérte, hogy vizsgálják felül a tömbkerülést, mivel akkor állítják meg a Tápiószőlősi buszt, ha van buszmegálló, de kérte, hogy ne a Tápiószőlősi buszjáratot, hanem a nagykátait állítsák meg, mivel az sűrűbben jön, legalább a tanév időszakban. Ígéretet kapott a Volántól a buszjáratok felülvizsgálatára. Elmondja továbbá, hogy Erdőkertes polgármesterétől érkezett levél. Arra adna lehetőséget, hogy csatlakozhassunk a Pest Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségéhez. Erdőkertes polgármestere a tagozatvezető. Ha kell, akkor képviselő-testületi ülésen is részt vesz. Az a kérdés, hogy szeretnénk-e, hogy eljöjjön és beszéljen. Kérjük meg, hogy jöjjön el? Majoros Máté alpolgármester: véleménye szerint jöjjön el és ismertesse a lehetőségeket. Dr. Mészáros Kálmán képviselő: milyen költségekkel jár a csatlakozás? Wenhardt Lászlóné jegyző : éves tagdíj 20 Ft/ állandó lakos, kb. 110 ezer Ft. Györe László: elmondja, hogy a Tápió Projekt keretében építeni kellett egy komposztáló telepet Nagykátán. Letelt az 1 év próbaüzem visszaadja társulásnak a próbaüzemet végző cég. Hogyan legyen a továbbiakban ez üzemeltetve? A társulás hétfői ülésén az lesz a kérdés, hogy kiadjuk a TRV Zrt-nek, kiadjuk másik cégnek, vagy üzemeltetjük magunk. Jelenleg 2 fő dolgozik a telepen, vesznek szalmát és a szalmából van készítve a komposzt. Ha mi üzemeltetjük akkor lesznek költségei. Sajnos a mérnökök tájékoztatása szerint nem lehet nyereséggel működtetni. Majoros Máté alpolgármester: van e jelentkező az orvosi pályázatra? Wenhardt Lászlóné jegyző: az állást meghirdettük, a pályázat a honlapon is megtekinthető. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Start Munkaprogram ellenőrzése megtörtént, mindent rendben találtak. Komjáti Zoltánné képviselő: a felső tagozatos iskola csatornafelújítását betervezte-e a Pénzügyi Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság. Wenhardt Lászlóné jegyző: ha költségvetésbe bekerült, akkor igen be van tervezve. Györe László polgármester: elmondja, hogy a Te Szedd! felhívásra 22 fő vett részt a szemétgyűjtésben. Elmondja továbbá, hogy a Nemzeti Bor Maraton rendezvénysorozat szombaton, május 30-án fog Tápiószentmártonon áthaladni. Horváth Kristóf fogja képviselni Tápiószentmártont, ő fog településünkre befutni. Forgatócsoport fog érkezni, felkérte dr. Dusek Lászlót településünk bemutatására.

15 Györe László polgármester megköszöni a megjelenést, a végzett munkát, az ülést bezárta. k.m.f. Györe László polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző Turi István Nándorné jkv-hitelesítő Majoros Máté jkv-hitelesítő

16 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete május 28-án megtartott testületi üléséről Hozott határozatok: 58/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Gyermekjóléti és gyermekvédelmi, feladatok évi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 59/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tápiószentmártoni Aranyszarvas Sportegyesület támogatása 60/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Tápiószentmártoni Szervezetének támogatása 61/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Szent Márton Nyugdíjas Klub támogatása 62/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Vízöntő Kft évi mérlegbeszámolója 63/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Orvosi ügyeleti ellátása 64/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Pályázat orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése 65/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Pályázat Munkácsy Mihály elnevezésű út felújítása 66/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Pályázat sportpályák rekortán multifunkciós sportpályává történő fejlesztése 67/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Telekmegosztás jóváhagyása önkormányzat tulajdonát képező 247, 248, 249 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 68/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Pályázat Étkeztető Szolgálat által működtetett Óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha fejlesztése 69/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Pénzügyi Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság megbízása pályázatok műszaki tartalom részleteinek kidolgozásával

17 70/2015. (V.28.) önkormányzati határozat Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság bérletiüzemeltetési szerződés megkötése 71/2015. (V.28.) önkormányzati határozat HAJT-A Csapat Egyesületbe Majoros Máté alpolgármester delegálás 72/2015. (V.28.) önkormányzati határozat HAJT-A Csapat Egyesületbe történő delegálás előterjesztéséről szóló döntés

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/681-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZOKONYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5.. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben