ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST"

Átírás

1 2011. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST MEGKEZDŐDÖTT AZ ADVENT A karácsony előtti negyedik vasárnapon elérkezett az ünnepre való várakozás ideje. Mit is jelent az Ádvent szó? Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka. Advent első vasárnapján, az egyházi új évet köszöntő szentmisén templomunkban is fellobbant az adventi koszorún az első gyertya lángja (képünkön). - Tisztítsuk meg lelkünket a közelgő karácsony várakozásában, s emellett ajándékozzunk minden napon egymásnak egy mosolyt, szeretteinknek egy ölelést - kérte szentbeszédében Kövesdy Zsolt plébános atya. Aki át szeretné élni advent igazi szakrális ízét, meghitt hangulatát, vegyen részt a rorátékon - hajnali miséken - is, melyeket közös reggeli követ a plébánián. A németországi Baden-Württenberg tartományban működő HEICHE cégcsoporthoz tartozó EURASEAL Bt. befektetőként érkezett városunkba. Az Ipari Park közel 18 ezer m 2 területére vonatkozó vételi ajánlatukra a képviselő-testület igent mondott, s a november 25-én a Polgármesteri Hivatalban lezajlott eredményes tárgyalást követően meg is történt a szerződéskötés. Ezzel közel 27 millió Ft-os bevételhez jut önkormányzatunk, míg a tervek szerint jövőre felépítendő új üzemcsarnokban kezdetben főnek fog munkát biztosítani a fémipari cég. Képünk a szerződés aláírását örökítette meg: balról Albrecht Heiche tulajdonos, Orosz Tibor, a cég vezető képviselője, dr. Czuczi Mihály polgármester, mögöttük dr. Hoffmann Zsolt jegyző. BALLA ILLÉSNÉ MARGITKA NÉNI 90. SZÜLETÉSNAPJA Információk és galériák városunk hivatalos internetes honlapján: Fotók: Vass Zoltán

2 GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül MINDENKINEK BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

3 20. szám, november 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK ELFOGADTÁK A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓT Önkormányzatunk képviselő-testülete november 24-én megtartott ülésének leglényegesebb napirendi pontja természetesen a évi költségvetési koncepció megtárgyalása volt, s nagyon fontos döntés született egy az Ipari Parkban lévő terület értékesítéséről is (ld. címoldalunkon és külön cikkünkben). Mivel az előző szolgáltató határozott idejű szerződése november 30-án lejár, a testület felhívást írt ki a Kunszentmárton városi televíziós műsorszolgáltatás ellátására. Az ajánlati felhívást ld. a 7. oldalon. Napirend előtt két eseményre is sor került. Először Tóth Tibor tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást arról, hogy a tűzoltóságokat érintő országos átszervezés során sikerült elérni, hogy Kunszentmártonban az állami irányításba kerülést követően is megmarad a hivatásos tűzoltóság, a mezőtúri kirendeltség illetékességi körébe fog tartozni. A megyei igazgató továbbra is Katona Zsolt jelenlegi parancsnokot fogja javasolni a vezetői posztra. A vonuló állomány teljes egészében itt marad, városunk és a Tiszazug tűzbiztonsága ugyanolyan szintű lesz, tűzoltóinktól azt a magas szintű szolgáltatást kapjuk, mint az eddigiek során. Második napirend előtti felszólalásra városunk kitűnő fafaragó művésze, Virág János kapott szót, aki elismerését fejezte ki az önkormányzat városépítő, fejlesztő és gyarapító munkájáért, majd a Szent Márton napi ünnepségsorozathoz csatlakozva köszönetet mondott a vezetőknek, megajándékozva őket saját alkotásaival. Dr. Czuczi Mihály polgármesternek Szent Márton püspök figuráját attribútumaival együtt ábrázoltan készítette el, s tisztelete jeléül egy-egy művével kedveskedett Wenner-Várkonyi Attila alpolgármesternek, valamint Kövesdy Zsolt plébános atyának és Józsa Lászlónak, egyháztanács elnökének (ők ketten az aznapi plébániai estén vették át az ajándékot). Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója kiindulásként tartalmazza a kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásait, az államháztartás alakulását, s számba veszi a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásait, a központi költségvetés helyi önkormányzatot érintő rendelkezésit. Ezt követően az önkormányzat bevételeit taglalja az anyag, majd az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó intézmények tervezett költségvetését, az önkormányzati kötelezettségeket, feladatellátásokat részletezi. A koncepció - az ülésen is sokat hivatkozott - 7. pontja tartalmazza azokat a megállapításokat, melyek a következők: A évi gazdálkodási feltételek között szerepel, hogy az önkormányzatnak további hitel felvételére - sem működésre, sem fejlesztésre nincs lehetősége. Az egyensúly biztosítása érdekében vagy a bevételeket kell növelni, vagy a kiadásokat kell csökkenteni, vagy mindkettő érdekében meghozott döntések, intézkedések hozzák meg a szükséges eredményt. A bevételek növelésének lehetőségei között szerepel a szolgáltatási díjak (térítési díjak, bérleti díjak) felülvizsgálata, a helyi adók mértékének emelése, adózók körének szélesítése, új adónem kivetése. Kiadáscsökkentés az önkormányzati kiadások szigorú felülvizsgálata, valamint az intézményi költségvetési igények felülvizsgálata révén érhető el. A koncepciókészítés során a kötelezettségvállalások és az intézményi igények összesítése után mintegy 200 millió Ft hiány mutatkozik a költségvetésben. Ezt az összeget kell a bevétel növeléssel és kiadáscsökkentéssel kompenzálni. A hiány közel felére csökkenthető az igények szigorú és következetes felülvizsgálata révén. Ehhez az intézményi és önkormányzati bevételek és kiadások költségvetési előirányzatait a korrigált évi teljesítési adatok figyelembe vételével kell kialakítani. A feladatcsökkenés és esetleges feladatbővülés pénzügyi hatásait tételesen ki kell mutatni. A évhez képest többletfedezetet kell biztosítani a pénzintézetekkel szemben vállalt többletkötelezettségekre, a kamatkiadások többletére, az inflációra, az áfa mértékének 2 % pontos emelésére, az esetleges tartalékképzésre. Forrást kell szintén biztosítani a 2011-hez viszonyítva be nem tervezhető bevételekre, ilyen pl. a helyi adó és gépjárműadó bevétel, a 2011-ben tervezett működési hiány 300 millió Ft-ot meghaladó része, felhalmozási és tőkejellegű bevétel betervezett, de be nem folyt összege. A várható bevételek számbavételét követően az önkormányzatnak a pénzintézetekkel szemben vállalt kötelezettségeinek fedezetet kell elsősorban megteremteni, majd a kötelező és az önként vállalt feladatokra forrást nyújtani a fenti elveket figyelembe véve. A bevételek növelése, valamint a kiadások csökkentése érdekében decemberjanuár hónapokban döntést kell hozni. A koncepció tárgyalásánál az elnökök sorban ismertették, hogy a testület szakbizottságai alaposan megvitatták az előterjesztést, s megfogalmazták hozzá módosító indítványaikat. Jauernik István (PGB) elmondta, hogy a helyi adóknál nem javasolják új adónem bevezetését, viszont az eddigiek következetesebb beszedésére helyezik a hangsúlyt, valamint kezdeményezik annak megvizsgálását, helyesek-e a bevallások. Javasolják előkészíteni az idősek otthona felújítására szolgáló 100%-os támogatottságú pályázatot, s meg kell szüntetni a bölcsőde épületének lapos tető beázását is. Gácsiné Bozsik Magdolna (ESZKB) a parkolási díj és a kommunális adó bevezetésének, valamint a sportcsarnok bérbeadása lehetőségének megvizsgálását tolmácsolta. Sárközi György (ISTB) álláspontja szerint a koncepcióban nem kap megfelelő hangsúlyt a sport és a turisztika, ez a bizottság 1 igen és 1 tartózkodás mellett nem is javasolta az elfogadását. Veres István (ÜB) a térítési és bérleti díjak emelésének, a helyi adók növelésének, a parkolási díj bevezetésének megvizsgálását javasolta, emellett támogatnák az adóbevallások ellenőrzését, s kezdeményezik a civil szervezetek támogatása érdekében a polgármesteri és alpolgármesteri keret visszaállítását. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogató álláspontját Jakab Mária ismertette. Az Érdekegyeztető Tanács véleményét Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester foglalta össze. A szakszervezeti delegáltak megfogalmazták, hogy a dolgozókban nagy a létbizonytalanság, a csökkenő fizetések miatt a fásultság. Elsődlegesnek tartják, a munkahelyek és a munkakörhöz rendelt munkaidő megőrzését, üdvözlendőnek tartják a nehéz helyzet ellenére meglévő 29 önként vállalt feladat ellátását, és a helyi adók és díjak emelésénél a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételét kérik. Ezzel együtt az ÉT egyhangúlag támogatta a koncepció elfogadását. Jauernik István pénzügyi és gazdasági bizottsági elnök összefoglalva kifejtette, hogy a évi célkitűzés a 2011-es szint megtartása. Ez komoly erőfeszítésekkel lesz teljesíthető. Hangsúlyozta, hogy létszámcsökkentéseket, újabb intézmény-összevonást nem tervez az önkormányzat. Az állami struktúra átalakítása, az önkormányzati, a köznevelési törvény módosítása természetesen hatással lesz működésünkre, de ezek központi intézkedések. Kiemelte, hogy további takarékoskodásra van szükség a többletkiadások miatt, hiszen a kötvény-visszavásárlást a devizaárfolyam növekedése befolyásolja kedvezőtlenül, az önkormányzati adósságállomány tekintetében emelkednek a kamatköltségek, s az ÁFA növekedésével a beszerzési költségeink is nőnek. Leszögezte, hogy két intézmény, a középiskola és az egészségügyi központ az állami normatívából gazdálkodik, a többi intézménnyel kapcsolatos önkormányzati kiegészítő támogatások megállapítása a költségvetés elkészítése során jelent majd komoly feladatot. Emellett lehet, hogy kevesebb jut díszkivilágításra, virágosításraparkosításra, kátyúzásra, de a költségvetési év közel azonos színvonalon végigvihető, mint az idei - nyomatékosította az elnök. Dr. Czuczi Mihály polgármester megerősítve az elhangzottakat, köszönetet mondott a költségvetési koncepció elkészítéséért a hivatal szakembereinek, az intézményvezetőknek és az előterjesztést felelősen megtárgyaló bizottságok tagjainak. Összevetve az országos és a helyi folyamatokat, megállapította, hogy miként a kormány, úgy önkormányzatunk is jó irányban halad az adósság csökkentése elérése érdekében 2012-re. A takarékos gazdálkodás során kiemelte a legfontosabbakat: a munkabérek és a segélyek korrekt kifizetésének szükségességét, az intézményi ellátás alapvetőségét. Bár új fejlesztéssel most nem számol az önkormányzat, folyamatban lévő beruházásaink vannak, utalt az egészségügyi központ felújítására és a szennyvízhálózat bővítésére. Nagy szükség van a bölcsőde tető-felújítására is, ehhez közel száz százalékos támogatottságú pályázatra lenne szükség, reméljük, lesz ilyen, s élünk a lehetőséggel - zárta gondolatait a polgármester. A szavazások során a módosító indítványok elfogadásáról döntöttek a képviselők, végül a testület meghozta az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló határozatot. Vass Zoltán A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT a felújítás miatt rendeléseit november 7-től az alábbi helyeken folytatja: Sebészet, traumatológia, bőrgyógyászat, pszichiátria: a Tüdőgondozó épületében Nőgyógyászat, reumatológia, belgyógyászat (Dr. Hegedűs József): a védőnői épületben Belgyógyászat (Dr. Bíró József): Dr. Bíró József háziorvosi rendelőjében Fizikoterápia, gyógytorna: művelődési ház (volt BVM klub) Labor, rtg, ultrahang helye változatlan. Információ kérhető a es telefonszámon. Dr. Hajzer Ildikó igazgató-főorvos

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 20. szám, november 30. ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST Önkormányzatunk képviselő-testülete november 24-i ülésén határozatot hozott az EURASEAL Bt. Ipari parkbéli vételi ajánlatáról, s november 25-én a Polgármesteri Hivatalban meg is történt a szerződéskötés. Ezzel közel 27 millió Ft-os bevételhez jut önkormányzatunk, míg a tervek szerint jövőre felépítendő új üzemcsarnokban főnek biztosít munkát a fémipari cég. Amint az a képviselő-testület által tárgyalt előterjesztésben állt, az EURASEAL Bt. (Sátoraljaújhely, Ipar u. 1812/3. hrsz) ingatlan-vételi ajánlattal fordult az önkormányzatunk felé, mely alapján egyben meg kívánja vásárolni a kunszentmártoni Ipari Park területén található 07/17, 07/18, 07/19, 07/20, 07/21 és a 07/22 hrsz-ú ingatlanokat, melyek összterülete m 2. Fotó: Vass Zoltán Dr. Czuczi Mihály polgármester az Ipari Park térképvázlatain a leendő beruházás területeit mutatja Albrecht Heichének (balra) és Orosz Tibornak, mellette jobbra dr. Hoffmann Zsolt jegyző Az EURASEAL Bt. a HEICHE cégcsoporthoz (HEICHE GmbH, D Schwaigern, Dieselstrase15) tartozik, a gazdasági társaság évben lett bejegyezve. Az Albrecht Heiche tulajdonába tartozó cégek fém öntvény alkatrészek csúszókoptatásos, termikus és elektronikai sorjázását és impregnálását végzik. A cégcsoport sikeres működése során arra a döntésre jutott, hogy az eddig Németországból kielégített magyarországi igényeket Magyarországról fogják teljesíteni. A HEICHE, mint anyacég egy tipikus családi vállalkozás, hiszen Németországban már több mint 23 éve egy család három generációján átívelő vállalkozásaként funkcionál. Az anyacég Németországban a Baden Württenbergi térségben működik az európai autóipar szívében, ahol az Audi, a Porsche és Mercedes gépkocsik készülnek. Az egyre keletebbre terjeszkedő autógyártási beszállítóipar okán a közelmúltban Sátoraljaújhelyen (a szlovák határ közelében) került átadásra egy ipari csarnok, s most tehát Kunszentmártonban, az Ipari Parkban építenek egy új üzemet. Az ehhez szükséges képviselő-testületi döntést követő napon dr. Czuczi Mihály polgármester dr. Hoffmann Zsolt jegyzővel a hivatalban fogadta a cégcsoport német tulajdonosát, Albrecht Heichét, aki feleségével és az EURASEAL Bt. vezető képviselőjével, a szerződés aláírására meghatalmazottjával, Orosz Tiborral érkezett a tárgyalásra. A szerződést dr. Fazekas Margit és dr. Szabó Péter ügyvédek készítették el, a tolmácsolást Takácsné Szilágyi Erzsébet tanárnő végezte. A szerződés aláírása után a hivatal műszaki osztálya azonnal elkezdte a szakmai munkát a földhivatallal karöltve a területek ipari célra történő biztosításának megoldására. Az önkormányzat, annak vezetői a mai nehéz gazdasági helyzetben ezzel egy újabb lépést tettek - a mintegy 27 millió Ft-os bevétellel - nemcsak a költségvetés végrehajtása érdekében, hanem a munkahelyteremtés feltételeinek megteremtésében is. Vass Zoltán VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓJA JULIKA NÉNI 102 ÉVES LETT! 100. és 101. születésnapján is köszöntötték a család mellett az önkormányzat és a református gyülekezet vezetői Ráczkevi Mihályné Kósa Julianna nénit. S mindkét alkalommal azzal váltak el egymástól, hogy találkoznak egy év múlva. Most, a 102. évfordulón Julika néni, hál Istennek ugyanolyan jó egészségben, bár azóta gyengült hallással fogadhatta a szívből jövő jókívánságokat. A kitűnő hangulatú házi ünnepségen készült csoportképen Julika néni elöl középen, mellette lányai, jobbra Julianna, balra Erzsébet és unokája, Erzsébet; állnak balról Péntek Ágnes lelkész, a dédunokák: Nóra és Judit, Julika néni veje: Kasza József volt polgármester, dr. Czuczi Mihály polgármester, Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető, Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester, dr. Hoffmann Zsolt jegyző és dr. Farkas Elek presbiter. Isten éltesse! KLINCSIK JÁNOS tanár urat 80. születésnapján tisztelettel köszönti volt tanítványai és kollégái nevében: Fotók: Vass Zoltán Vass Zoltán főszerkesztő Legutóbbi számunkban műszaki okok miatt néhány fénykép nagyon gyenge minőségben jelent meg, ezért a nyomda elnézést kér. Az anyagokat újból közöljük. A szerk.

5 20. szám, november 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 335/2011.(IX.29.) határozat Egyszerűsített tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról augusztus 31-i állapot szerint Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nyilvánosságra kell hozni azon adózók nevét és tartozását, akiknek az önkormányzat felé fennálló tartozása meghaladja a ,- Ft összeget, és tartozásukat október 31- ig nem rendezik. A Képviselő-testület felkéri az adóhatóságot, hogy továbbra is kiemelt feladatként kezelje a hátralékok beszedését, és ehhez minden törvényes eszközt használjon fel. Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai - Dr. Czuczi Mihály polgármester - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző - PH Pénzügyi osztály Dr. Czuczi Mihály sk. polgármester kmf. Dr. Hoffmann Zsolt sk. jegyző 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozást október 31-ig meg nem fizető adózók listája Név Adószám Cím 1. ABO Trade Nyíregyháza, Simai út 6. Gabona Ker. Ház ZRt. 2. Altek Kft Mezőtúr, Földvári út B&Zs. Közmű Bt Kunszentmárton, Erdőtér út Bagi Szabolcs Szarvas, Bethlen G. út Balla István Kunszentmárton, Gát út Besenyei László Kunszentmárton, Arany János út Bikovi-Láky Kft Kunszentmárton, Esze Tamás út Bódi József Károly Röszke II. Körzet Bódi Melinda Kunszentmárton Széchenyi Ltp. N. ép. 1/ Bódi Tibor Zoltán Kunszentmárton Széchenyi Ltp. N. ép. I/ Casale Ingatlan Jászapáti Zrínyi út 1. Kft. 12. Csernus András Kunszentmárton, Szentesi út Dr. Kiss János Kunszentmárton, Körös út Erdei Nagy László Kunszentmárton, Krúdy Gy. út Gastro-ház Kft Kunszentmárton, Széchenyi Ltp. V/2.ép.1/2 16. Gere Attila Zoltán Kunszentmárton, Bozsik Kálmán út Gulyás György Kunszentmárton, Új utca Gulyás Zoltán Kunszentmárton, Benkő A.út 2/B 19. Gyertyás Zsolt Kunszentmárton, Bajcsy-Zsilinszky út Hárskúti János Szarvas, Jókai út 41. László 21. Hinkel Péterné Tiszaug, Arany J. út Huszár Mónika Kunszentmárton, Szent Imre hg. út Huszár Péter Kunszentmárton, Szent Imre hg. Út Imre Kálmán Kunszentmárton, Széchenyi Ltp.S/1/ Imre László Kunszentmárton, Szent Imre hg. Út Imrei László Kunszentmárton, Betlehen G. út Kalderás Antal Kunszentmárton, Deák Ferenc út Kardos Béla Kunszentmárton, Széchenyi út 2/B 29. Kardos Béláné Kunszentmárton, Széchenyi út 2/B 30. Karsai-projekt Kft Kunszentmárton, Szent István kir. út Katona Ákos Cserkeszőlő, Csokonai út Katona és Kovács Cserkeszőlő, Csokonai út 7. Kft. 33. Kegyelet Kft Szolnok, Körösi út 2/A 34. Kepics Gábor Kunszentmárton, Fekete I. út Király Mihály Kunszentmárton, Újvilág út Kiss Dezső Kunszentmárton, Szent Imre hg. út Kiss József Péter Kunszentmárton, Kerületház út 9/A 38. Kiss Lajos Ambrusné Kunszentmárton, Széchenyi Ltp. D.ép 2/ Koronczi László Szolnok, Malom út 22. 8/ Kovács Tibor Attila Kunszentmárton, Fráter György út 13. E szeptember 29-én meghozott képviselő-testületi határozat szerint a Polgármesteri Hivatal levélben megkereste mindazokat az ügyfeleket, akiknek adótartozásuk volt. Együttműködést ajánlott fel a hátralék rendezésének megoldásában. Felhívta a hátralékos figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 133. (1) bekezdése alapján lehetősége van arra, hogy írásos kérelem benyújtása útján kérelmezze az adóhátralékának részletekben való megfizetését. Voltak, akik éltek az együttműködés lehetőségével, velük megállapodás született a részletfizetésről. A határozat szerinti nyilvánosságra hozatal azokra a 100 ezer Ft feletti összeggel tartozó adózókra vonatkozik tehát, akik október 31-ig nem rendezték az önkormányzat felé fennálló tartozásukat, s a felajánlott együttműködési lehetőségre sem reagáltak. E lista szerinti adótartozás összesen 19 millió Ft. A listáról való lekerülés az adóhátralék megfizetésével, illetve a tartozás rendezéséről való megállapodás megkötésével lehetséges. 41. Kulik Katalin Kunszentmárton, Móricz Zsigmond út Kuna József Kunszentmárton, Hunyadi út László Gábor Kunszentmárton, Esze T. út Lázi József Kunszentmárton, Szentesi út Lengyel Zoltán Kunszentmárton, Petőfi út Mészáros János Kunszentmárton, Kossuth út 14. István 47. Mihály Zoltán Kunszentmárton, Vörösmarty út Molnár Mátyás Kunszentmárton, Álmos út 10. István 49. Musso Team Kft Kunszentmárton, Móricz Zsigmond út Nagy Péter Pál Kunszentmárton, Temető út Nagy Tibor Kunszentmárton, Érpart u Nyercse Faipari Kunszentmárton, Bethlehen G. út 26 Kft. 53. Nyercse László Kunszentmárton, Feszty A. út Ország Zoltán Kunszentmárton, Újvilág út 22. Tamás 55. Öko-Plasztik Kft Tiszaújváros, Zita út Pálinkás József Kunszentmárton, Demeter István út Popovics Petra Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. 2/ Rácz Antal Kunszentmárton, Türr I. út Rácz János Kunszentmárton, Vég út Rácz Zsolt Kunszentmárton, Bem J. út Reality-Bonus Bt Nyíregyháza, Tompa M. Út 7/B 4/2 62. Reáltanoda Bt Kunszentmárton, Fráter Gy. út Roza Béla Tiszaalpár, Bercsényi út Sindelné Kiss Kunszentmárton, Dózsa Gyögy út 9. Anna Mária 65. Sonkoly János Kunszentmárton, Kerületház út Sutka István Kunszentmárton, Szécheny Ltp. G.Ép. III./ Szabó András Kunszentmárton, Irányi út Szász Zsolt János Békésszentandrás,Dinnyelaposi üdülősor Tigyiné Patkó Kunszentmárton, Szent Imre hg. út 11. Mária 70. Tornyi Zsigmond Kunszentmárton, Deák F. út 24/A. 71. Tóth István Kunszentmárton, Hegyfoki K. út Tóth Zoltán Kunszentmárton, Körös út Túri Lajos Kunszentmárton, Csongrádi út Varga János Kunszentmárton, Körösi Cs. Út Vereb-Ker Kft Nagykőrös, Béke út Veres Lászlóné Kunszentmárton, Csongrádi út Veres Pékség Kft Kunszentmárton, Csongrádi út Veresné Tóth Éva Kunszentmárton, Kinizsi út Zámboriné Őszi Gabriella Kunszentmárton, Széchenyi Ltp.H./ III./14.

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 20. szám, november 30. KÖZTEHERVISELÉS VÁROSUNKBAN: A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA ÉS AZ ÉPÍTMÉNYADÓ A helyi adókról szóló évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás rendjéről szóló évi CXL. törvény által szabott keretekhez igazodva városunk képviselőtestülete a helyi adónemekkel kapcsolatban több önkormányzati rendeletet alkotott. Az önkormányzati rendeletekben a következő helyi adó nemek kerültek szabályozásra: magánszemélyek kommunális adója, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó. A mostani alkalommal a városunk közigazgatási határain belül található ingatlanok tulajdonosait érintő két adónemet, a magánszemélyek kommunális adóját és az építményadót ismertetem. A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó szabályokat a 13/2004 (IV.01.) Kunszentmártoni Önkormányzati Rendelet tartalmazza. A jogszabály szerint a magánszemélyekre kivetett adó megfizetésére az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények tulajdonosa köteles. A tulajdonjog fennállását mindig az év első napjára vonatkoztatva vizsgálják: az év közben bekövetkező tulajdonosváltozásnak az adókötelezettség szempontjából a következő évben lesz jelentősége. A jogszabály alkalmazásában tulajdonos az, akinek a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, illetve aki a földhivatalhoz adásvételi szerződést és tulajdonjog bejegyzési kérelmet nyújtott be, amelyet a tulajdoni lapon széljegy tartalmaz. Az önkormányzati rendelet 2. -a kimondja, hogy közös tulajdon esetén a tulajdonostársak az adót a tulajdoni hányaduk arányában kötelesek megfizetni. Ugyanezen szakasz rendelkezik róla, hogy ha az építményre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba vagyoni értékű jogot jegyeztek be, az adó megfizetésére a vagyoni értékű jog jogosultja köteles: a használó, haszonélvező, vagyonkezelő, tartós földhasználati jog jogosultja. A tulajdonostársak, illetve a tulajdonos és a vagyonkezelői jog jogosultjai az adóhatósághoz benyújtott írásos megállapodással a 2. (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhetnek. Épület, épületrész használatba vételi engedély kiadása előtti átruházása esetén a tulajdonosváltozást az önkormányzati rendelet szerint a használatbavételi engedély kiadásától kell az előzőek szerint figyelembe venni. Az adókötelezettség minden esetben a használatbavételi/ fennmaradási engedély kiadását, illetve ennek hiányában a tényleges használatbavételt követő év első napjától keletkezik. Az adókötelezettség az építmény megszűnésének időpontjához igazodik: amennyiben az építmény megszűnése az adott év első felében következik be, a félév végén, egyéb esetben az év utolsó napján szűnik meg az adófizetési kötelezettség. Az adófizetési kötelezettség lényegében a Csengedi holtág mentén fekvő építmények tulajdonosait terheli, tekintettel arra, hogy tárgyi adómentességet élveznek a belterületi építmények, valamint - a Csengedi holtág menti ingatlanok kivételével - valamennyi külterületi építmény is. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke helyrajzi számonként évi Ft, melyet két részletben kell megfizetni. Az első részletet az adóév március hó 16. napjáig, a fennmaradó részt az adóév szeptember hónap 15. napjáig kell teljesíteni. A kommunális adó megállapításához szükséges adatszolgáltatás adóbevallás keretében az adott év január 1.-jei állapot szerint az adózó kötelezettsége. A bevallás határideje az adófizetési kötelezettség keletkezésének, változásának időpontjától számított 15 nap. Az építményadóról szóló előírásokat a 14/2004. (IV.01.) Kunszentmártoni Önkormányzati Rendeletben találjuk. A rendelet fogalomrendszere a magánszemélyek kommunális adójáról szóló jogszabályéhoz nagyban hasonló. Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati illetékességi területen belül valamennyi lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre és épületrészre, valamint az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészletre. A felsoroltak közül tárgyi adómentesek a lakás céljára szolgáló építmény és hozzájuk tartozó helyiségek, magánszemélyek tulajdonában lévő gépkocsi tároló és Csengedi holtág mentén található építmény. Úgyszintén adómentességet élveznek a nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmény céljaira szolgáló, és a rendeltetésszerűen állattartás és növénytermesztés körében használt, arra szolgáló, vagy tároló épület (istálló, magtár, termény és műtrágyatároló, üvegház). A jogszabály szerint építményadó fizetésére köteles, vagyis az adó alanya (magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése), aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. A vagyoni értékű jog jogosultjára és a közös tulajdonban lévő épületek tulajdonostársaira vonatkozó szabályok a magánszemélyek kommunális adójánál ismertetett rendelkezésekkel megegyeznek. Alanyi adómentességet élveznek az építményadó szempontjából például az Egyház, a költségvetési szervek, az alapítványok és a társadalmi szervezetek (az Egyház és a költségvetési szerv tulajdonában lévő ingatlanok tárgyi adómentesek is.) A jogszabály tulajdonos- fogalma megegyezik a magánszemélyek kommunális adójánál ismertetettel, ahogy az adókötelezettség keletkezése és megszűnése is. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. A jogszabály alkalmazásában Hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.. Az adó mértéke 60 Ft/m 2. A bejelentésre, megfizetésre és kivetésre a magánszemélyek kommunális adójával megegyező előírás érvényes. A tárgyalt önkormányzati rendeletek részletszabályainak megismeréséhez keressék fel a weboldalt. A következő alkalommal a telekadó, idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó témakörét veszem sorra. Köszönöm az Olvasók megtisztelő figyelmét. Dr. Balla Anita

7 20. szám, november 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 ÚJABB SEGÉLYOSZTÁS A HIVATALBAN Kunszentmárton Város Önkormányzata az idei évben is sikeresen pályázott a évi EU Élelmiszersegély program pályázatára, melynek keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével, a Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatásával önkormányzatunk élelmiszersegély szétosztására nyert jogot. A évi EU Élelmiszersegély program II. fordulójában önkormányzatunk, 3200 fő rászoruló személy részére kapott tartós élelmiszereket, melyek között liszt, spagetti, tarhonya, tésztaétel, keksz, vitamin, kukorica konzerv termékek szerepeltek. Az élelmiszer adomány szétosztása városunk 3200 nehéz helyzetben élő személye részére, november napján, a Polgármesteri Hivatal udvarában megtörtént. Ezúton szeretnénk megköszönni Imrei István képviselő úr önzetlen segítségnyújtását, hiszen az adományként biztosított élelmiszerek budapesti raktározási helyről történő hazaszállításához és rakodásához az Imrei István Kft. biztosított térítésmentesen gépjárműveket. Köszönetet mondunk a közreműködő polgárőröknek, akik segíttek biztosítani az adományok szétosztásának zökkenőmentes lebonyolítását. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztálya BALLA ILLÉSNÉ MARGITKA NÉNI 90. SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSE A szépkorúak iránti megbecsülése és tisztelete kifejezéseképpen városunk önkormányzata képviseletében dr. Czuczi Mihály polgármester, Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester és Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető ezúttal Balla Illésné Margitka nénit köszöntötték 90. születésnapja alkalmából, a családi körben megtartott szép és jó hangulatú ünnepség keretében. Átadták a Magyar Köztársaság Kormánya nevében Orbán Viktor miniszterelnök által küldött emléklapot, az önkormányzati díszoklevelet, az ajándék születésnapi tortát és a virágcsokrot. Sinkó Margit október 14-én Kunszentmártonban született, s életét itt élte le, soha nem hagyta el szűkebb hazánkat. Jobb szemét három éves korában játék közbeni baleset során vesztette el ben kötött házasságot Rimovszi Pállal, két gyermekük született, Pál és Margit. Nehéz sors jutott a háború alatt, s utána sem volt könnyű. A Zalka Máté MgTsz-ben dolgoztak. Margitka néni a kertészetben tevékenykedett, aratáskor markot vert. A közösségért már ekkor sokat dolgozott, a nőklubot vezette, Rónyai AJÁNLATI FELHÍVÁS VÁROSI TELEVÍZIÓS MŰSORSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) számú rendelete szerint felhívást ír ki a Kunszentmárton városi televíziós műsorszolgáltatás ellátására vállalkozási szerződés keretében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálat szempont alapján A pályázati eljárás módja: nyílt versenyző eljárás. A beszerzés pontos meghatározása: Kunszentmárton város közéletének, közérdekű információinak, város eseményeinek közvetítése érdekében helyi televíziós műsorszolgáltatás ellátására alkalmas, beszerzési eljáráson alapuló szolgáltató kiválasztása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálat szempont alapján. A részletes ajánlati felhívás városunk honlapján a PÁLYÁZATOK menüpontban, az alábbi címen: Károlynéval, MNDSZ néven. Ahogy elmondja, mindig is az emberek segítése, életkörülményeik javítása vezérelte. A későbbiekben a Hazafias Népfronthoz került, annak járási titkára lett. Települési és megyei tanácstagként nagyon sok emberen tudott segíteni. Néhány évig országgyűlési képviselő is volt. Számos kitüntetéssel ismerték el munkáját ben meghalt a férje ban Balla Illéssel kötött házasságot, így vált négy gyermekes szülővé; igaz, akkora a gyerekek már felnőve, mindenki a saját életét élte. De ő szívügyének tekintette mindkét család támogatását, segítését. A közösségi munkát sem hagyta abba. A Nőklubban Gácsi Istvánné Mancika nénivel együtt vezették a közösség életét nagy-nagy szeretettel, segítőkészséggel ben meghalt a második férje is. Egyedül nem igazán érezte jól magát, így a lányáékhoz, Virág Jánosné Margitkáékhoz költözött. Hat 6 unokája, 11 dédunokája van. Jó egészségben él. Sok boldogságot kívánunk, Isten éltesse sokáig! Vass Zoltán Fotó: Vass Zoltán Margitka néni az őt köszöntők, ünneplők körében - mellette jobbra lánya, Margit, unokája, Ildikó, unokamenye Andrea, veje, Virág János; balra dédunokája, Janka és az önkormányzati delegáció tagjai: dr. Czuczi Mihály polgármester, Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester

8 8 Kunszentmártoni Hír-Lap 20. szám, november 30. Virággal teli kiskertek, alkonyi fényben izzó kukoricások, vidám búzamezők, holdfényes, folyóparti éjszakák. A tiszazugi táj érzelmekkel átszőtt, expresszív látomása. Így jellemezhető röviden Mártonfi Benke Márta festői világa. A Kecskeméten élő művésznő neve nem ismeretlen a közönség előtt. Több alkalommal állított ki Budapesten, országos tárlatokon rendszeresen szerepel, árveréseken fel-feltűnnek alkotásai. Különös festői világának gyökereiről, pályájának kezdetéről, művészi céljairól faggattuk a festőnőt. Mióta fest? Régóta érdekelt a képzőművészet, jártam kiállításokra, szívesen beszélgettem festőkkel, szobrászokkal, de nem gondoltam arra, hogy egyszer én is ecsetet veszek a kezembe. Ifjú koromban erősebb volt az irodalom vonzása, úgy éreztem, írással jobbak ki tudom fejezni érzéseimet, gondolataimat. Megvalósult az álmom, hangjátékokat, novellákat írtam, s a kilencvenes évek elejére már újságíróként dolgoztam különböző lapoknál. Ekkor találkoztam a neves kecskeméti festőművésszel, Bozsó Jánossal. Barátsága döntő hatással volt az életemre. Szerencsés embernek tartom magam, hogy megismerhettem, és a közelében tölthettem néhány évet. Ugyanis egyszer megkérdezte, persze csak baráti évődésből, hogyan tudok írni a festészetről, ha soha nem próbáltam? Mire azt feleltem, adjon ecsetet, lemezt, megyek vele a határba festeni. Így kezdődött. Festett egy képet? Nagy bátorsággal fogtam hozzá, hiszen sokszor láttam Bozsót alkotás közben, s ő olyan örömmel, felszabadultan festett, hogy azt hittem: a világon ez a legkönnyebb mesterség. Minden tudatosság és cél nélkül vágtam bele, csak a festés öröme hajtott, amit nagyon gyorsan megtapasztaltam. Csodálatos világ nyílt meg előttem, nem is értettem, merre kószáltam mindaddig, hogy nem tévedtem előbb erre az útra? Persze, eleinte nagyon sok gyengécske képet készítettem, de Bozsó János mindig biztatott, soha nem vette el a kedvem, nem tépázta meg az önbizalmam. Jó mestere volt. Nem volt mesterem a klasszikus értelemben. A barátom volt, aki engedte, hogy bepillantsak a világába. Együtt jártunk festeni, alkotótáborokban is mellette dolgozhattam. Példaként állt előttem életfelfogása, a természethez, a világhoz való viszonya, a művészete. Az ő szemével kezdtem látni a világot, és az ő festészeti eszközeit használtam kezdetben. Felhőtlen időszak volt, ami nem tartott sokáig. János 1998-ban hirtelen meghalt. Fájdalmas volt elveszíteni egy barátot, ugyanakkor ez a fájdalom és a hiányérzet rákényszerített, hogy most már a magam útját járjam. Nehéz időszak következett, tele bizonytalanságokkal, és olyan mélypontokkal, amikor kérdésessé vált, hogy festek-e tovább. Hiába jöttek az új élmények, a régi formában már nem tudtam megfogalmazni. Új kapaszkodókra, mintákra próbáltam lelni, miközben saját utamat kerestem. Kik voltak még hatással Önre? Ha az ember a festői pályára lép, nem vonhatja ki magát a festőóriások hatása alól. Évekig rajongtam Bonnard művészetéért, majd Munch világa ragadott el. Óriási hatással voltak rám Caspar David Friedrich képei. És elutaztam Amszterdamba, hogy eredetiben csodáljam meg VÉGTELEN UTAKON Van Gogh festményeit. De nem kell ilyen messzire menni. Kezdetektől jártam alkotótáborokba, ahol sok kitűnő kollégával találkoztam. Figyelemmel kísérem a kortárs művészetet, eljárok kiállításokra, és sok most élő festő, grafikus művészete tetszik, de különösen megragadott Tenk László festészete. A fiatalabb korosztályból nagyon kedvelem Papageorgiu Andrea munkáit. Egyébként régóta érdeklődöm a női festők piktúrája iránt. Sokak nevével akkor találkoztam először, amikor magam is elkezdtem festeni, de igyekeztem minél többet megtudni a személyiségükről és munkájukról. Egyszer meghívtak egy gyomaendrődi alkotótáborba, s ott találkoztam a helyi múzeumban Corini Margit képeivel. Nagyon tetszettek, és elkezdtem olvasgatni az életéről. Megdöbbentő volt számomra, hogy egy sikeres festőnő, aki Párizsban élt és a legnagyobbakkal állított ki, öregségére egy gyomai szükséglakásba kényszerült. Aztán megismertem a Kecskeméten alkotó, tehetséges Vujovich Irmát, aki erőteljes, expresszív képeket festett, s minden esélye megvolt, hogy hírnévre tegyen szert, ám egy családi tragédia kettétörte pályáját. Tanulmányozgattam Gráber Margit, Járitz Józsa és Marosán Gyula felesége, Zemplényi Magda festészetét és életét. Mersits Piroska képei meg egyenesen szíven ütöttek. Mai napig hatásuk alatt vagyok. Kandinszkij művészetét ismertem, de sokáig nem tudtam, hogy felesége Gabriele Münter is festő volt. És micsoda festő! Rajongója vagyok, amióta csak megláttam az alkotásait. Nagyon közel áll szívemhez a Szekszárdon élő Kemp Zsuzsa művészete is. Talán nem véletlen, hogy barátnők vagyunk. Említette, hogy művésztelepekre, alkotótáborokba jár. Régebben sok időt töltöttem táborokban, és nagyon meghatározóak voltak a pályámon a kollégákkal való együttlétek. A legelső hely, ahová eljutottam, a keceli alkotótábor volt. Ide majd tíz évig jártam, s gyakorlatilag itt tanultam meg a mesterséget. Itt élvezhettem hosszú évekig a két idős festő, Bozsó János és Seres János támogató barátságát. Döntő hatású élmény volt a Cesky Krumlovban lévő, Egon Schiele Art Centrumban eltöltött időszak. Ekkor kis fordulatot vett a festészetem, merészebben kalandoztam belső tájakon, és mintegy mesevilágként ábrázoltam a krumlovi valóságot. Mostanában már ritkábban megyek művésztelepre, de a lakiteleki és a bugaci alkotótáborok munkájában minden évben részt veszek. Úgy tudom, Ön is részt vett egy tábor alapításában. Igen, Kunszentmártonban. Ebben a Körös-parti kisvárosban születtem, és több mint tíz éve tértem ide vissza. Akkor fedeztem fel festői szépségét. Kiderült, hogy itt többen is foglalkoznak festészettel, s időnként összejönnek közös alkotásra. Javasoltam, hozzunk létre egy művésztelepet, s más településekről is hívjunk meg művészeket ebbe a festői környezetbe. A terv hamarosan megvalósult. Létrehoztuk az Alkotók Szabad Társaságát, és azóta minden nyáron egykét hétre összejövünk közös munkára. Én azonban személyes álmokat is szövögettem. Olyannyira jóleső érzés volt ott festenem, ahol gyermekkorom boldog éveit töltöttem, hogy elhatároztam, szilárdabb viszonyt alakítok ki a tiszazugi tájjal. Négy éve vettem egy öreg házat Kunszentmártonban. Felújítottam, ízlésem szerint berendeztem. Barátnőm szavaival élve, egy kis bohém tanyát hoztam létre. Egy festőnek a közönség elé kell állni. Gondolom, az Ön pályáján is jelentős esemény egy-egy kiállítás. Így van. Szép emlékeim közé tartozik a legelső, melynek a kecskeméti színház adott otthont. Ma már egy önálló kiállítás sokkal inkább belső ügy. Egy korszak lezárása, elszámolása magam felé. De nagyon kell a külső megerősítés. Ilyen megerősítésben volt részem néhány éve, amikor Budapesten a Bálint Zsidó Közösségi Házban rendeztem egyéni tárlatot, majd a budapesti Abigail Galériában, ahol két már nem élő festőnő, Futásfalvi Márton Piroska és Mersits Piroska alkotásaival együtt szerepeltek a festményeim. Az Abigail Galéria több mint tíz éve a mecénásom, tulajdonosa, Hajdú Katalin kezdetektől fogva támogatja festészetemet. Nagyon fontosnak tartom az országos tárlatokon való részvételt is. Pár éve óta rendszeres résztvevője vagyok a hatvani tájképbiennálénak, és örömmel tölt el, hogy az idén sok kitűnő művész kollégával együtt szerepelek a vásárhelyi őszi tárlaton. Tervei? Sokkal több időt szeretnék szentelni ismerőseimre, barátaimra. Ezt már gyakran elhatároztam, de a mai világ annyi kihívással teli. Próbálok lépést tartani, ám nagyon nehéz. Szeretnék csendben, lassan, sokat meditálva, elvonultan élni. Ám a világ éppen ellentétes irányokba mozog, ami ellen folyton lázadok, mégis megtanultam autót vezetni, mobiltelefonozni, internetezni. Az utazás hiányzik az életemből. Sokat gondolok arra, hogy talán új élményekkel kellene gazdagodni, új törekvésekkel találkozni. Jelenleg a kunszentmártoni környezetből táplálkozik a festészetem. Abban reménykedem, ha egyelőre nem is bővül ez a világ, de legalább mélyül. Az sem baj. De mégis jó lenne elbarangolni messzi tájakra, világot látni, más országban alkotó művészeket megismerni. Úgy gondolom, ennek is eljön az ideje. Kis célok lebegnek előttem, csak apró lépésekkel haladok előre, végtelen utakon járok. Amikor azt hiszed, célba értél, újra szerteágazik, és te poroszkálhatsz tovább. Amit most magam előtt látok, egy jövő évre tervezett kiállítás, Kecskeméten. Régen találkoztam a kecskeméti közönséggel, pedig fontos számomra, hogy elfogadjanak. Szeretnék kicsit előbújni remetelakomból, kiállni és azt mondani: nézzétek, nem tűntem el! Élek és dolgozom. Soós Ibolya A portré a közelmúltban jelent meg a PESTI DIVAT című exkluzív színes magazinban.

9 20. szám, november villanás Az őszi időszak nem csak termésben, a betakarítás áldásaiban, hanem szentekben is bővelkedik. Akik életükkel, jellemükkel, céljaikkal mindannyiunk előtt példaként állhatnak. S nem csak a felnőtt lelkét, hanem a gyermek képzelőerejét, mesélő kedvét is felélesztik. Több hetes alkotómunka eredményét láthatták a szülők, vendégek, érdeklődők, s mindazok, akik eljöttek november 12-én a Művelődési Központba. A színpadon élőképekben elevenedett meg Szent Vendel, a juhászok védőszentje - 1.A és az 1.B -, Szent Márton életének jeles állomása, a sorsfordító találkozás a koldussal 5.A -, menekülés a püspökség elől a ludak óljába Előképző A és B -, valamint a csodás gyógyítás a 4.A előadásában (képünkön). Záró képként pedig Szent Erzsébet legendáját jelenítették meg a 3.A-és 8.A-sok. Az élőkép nem más, mint eleven festmény, hisz színeiben, elrendezésében, mondanivalójában ugyanúgy meg kell komponálni, mint egy képet a vásznon. Különleges élmény volt látni a gyerekeket, akik lélekben is átélték a történeteket, mely átélést Szűcs Miklós muzsikája és a legendák szöveges elmesélése segítette. Az élőképek között lehetőség nyílott egyéni alkotásra is: gyertyamártás, nemezelés, bőrözés, csuhébaba készítés, hennázás várta az érdeklődőket. A tűzzománcosok Szent Márton plakettet fűrészeltek bemutatóként, a kicsik rajziskolások által készített társasjátékokkal foglalhatták el magukat, a felnőttek és az írni tudók pedig a lúdtollal való írás örömeit ízlelgethették. A nap központi témájához kapcsolódó festményekből, grafikákból rendeztek kiállítást a Rajziskola pedagógusai: Tóthné Gácsi Anna, Kiss Györgyi és Kiss Erika óta egy év kihagyással kerül megrendezésre Márton-nap környékén szavalóversenyünk. Ez évben 13 óvodás is csatlakozott hozzánk, új színt hozva a rendezvény hangulatába. Édesek, aranyosak s persze izgatottak voltak, de szépen helyt álltak. Akárcsak nagyobb társaik, egészen a középiskolásokkal bezárólag, összesen 95 gyermek. Ebben az évben először összevont intézményként szerveztük ezt a programot is, így az ajándékkönyvekért a Diákönkormányzatnak jár a köszönet. Eredmények: Óvodások 1. Aszalai Sándor, 2. Ország Kata, 3. Imre Andrea és Kiss Tamara 1. osztály 1. Paulovics Panna, 2. Miklósi Zsolt, 3. Hegedűs Réka Fanni 2. osztály 1. Lengyel Laura, 2. Kocsis Dorottya, 3. Demeter Hanna 3. osztály 1. Ugrai Dániel, 2. Hegedűs Klaudia, 3. Kiss Petra 4. osztály 1. Légrádi Blanka, 2. Gulyás Szilveszter, 3. Demjén Dorina 5-6. osztály 1. Paulovics Péter, 2. Szakács Laura és Sebők Kálmán, 3. Csató Márton 7-8. osztály 1. Vass Gabriella, 2. Kiss Renátó, 3. Kiskasza Tamara Középiskola 1. Wenner-Várkonyi Kristóf, 2. Patai Gábor Köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat és a zsűri tagjait munkájukért, a szülőket lelki támogatásukért! Dezső Dóra Fotók: Vass Zoltán Kunszentmártoni Hír-Lap 9 Pillanatok-Képek a Rajziskola életéből Fotó: TGA 2. villanás Tizenöt év egy ember életében csak a gyermekkorig ér el. Egy művészeti iskolánál, ahol minden év duplán számít, már a felnőtt kort jelenti, de mindenképpen megállásra, összegzésre késztető erő. A Montázs Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai, diákjai sűrű, értékes éveket tudhatnak maguk mögött. Grafikában, festészetben, kézművességben és tűzzománcozásban országosan is elismert, számon tartott munka folyik, mely ez idő alatt 56 országos helyezésben realizálódott. Fotó: Önf október 25-én rendezték meg Cserkeszőlőben az Észak-Alföldi Régió Általános Művelődési Központjainak művészeti seregszemléjét. Ez a rendezvény nyújtott lehetőséget arra, hogy a Tűzzománc-műhely összegző kiállítással képviselje a Kunszentmártoni ÁMK-t és városunkat. 39 ékszer- és festőzománcot mutattunk be, közülük 24 db országos helyezett, valamint fő-és különdíjas alkotás. Legutóbbi öröme iskolánknak Jancsik Denise Anikó (képünkön) I. helyezése a Tahitótfaluban megrendezett Diákalkotók IV. Országos Tűzzománc pályázatán. Felkészítő tanára Ötvös Nagy Ferenc iparművész, akinek a napokban jelent meg legújabb hiánypótló munkája Ötvösművészet A kezdetektől napjainkig címmel. Előző két kötete az egyetlen tankönyv ebben a művészeti ágban. 3. villanás szeptember 17. Városnap. A parkot, a fák alját, bokrok és utak mentét madárijesztők lepték el. Hagyományosak kalapokkal, kendőkkel, modernek újrahasznosított pillepalackokból, bögyösek és véznák, sportosak és nyamvadtak, de mind egyedi. A többséget a rajziskolás osztályok, csoportok, párok készítették, de alkotásra késztette az ötlet a szülőket is (képünkön). Eme gyönyörűséges alkotások nem csak azon a napon örvendeztették meg a helyi és az idelátogató közönséget, hanem azóta mindazokat, akik az új iskolába érkeznek. Fotó: Szűcs Eszter - Az élőképek és valamennyi madárijesztő fotója az interneten, a www. kunszentmarton.hu-n. - Dezső Dóra Márton-napi szavalóverseny Az 5-6. osztályos kategória egyik 2. helyezettje, Sebők Kálmán átveszi a díjat Dezső Dórától A középiskolások 1. helyzettje: Wenner-Várkonyi Kristóf

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 20. szám, november 30. KÖSZÖNET Lelkileg megújulva, örömmel zártuk le a búcsúi rendezvényeinket a művelődési központban megrendezett Szent Márton bankettel, amely ünnepi vacsorán sor került az ízletes Márton lúdjá -nak elfogyasztására és az újbor megszentelésére, megkóstolására. Köszönjük Barna Máriának a szervezést és mindenkinek a sok-sok munkát! Rendezvénysorozatunk képei megtekinthetők a város honlapján, a weboldalon a képgalériában, ill. a szombathelyi weboldalon. Olvasóink figyelmébe ajánljuk Józsa László írását: Szent Márton kilenced Kunszentmártonban (http://szentmarton.plebania.hu/index.php?id=sub/ sztmartonnapok2011) PLÉBÁNIAI HÍREK Biblia-körbe várunk minden érdeklődőt, szerdánkét 17 órától! A Szent Márton énekkar, templomunk énekkara szeretettel várja az énekelni szeretőket! A próbák péntekenként tól lesznek. Zenei áhítat lesz december 10-én szombaton, 17 órától, Tóth Vilmos és a Szent Márton Énekkar közreműködésével. Mindenkit szeretettel várunk! Pályázatainkról: Folyamatosan szépül templomunk környezete. Türelmüket és megértésüket kérjük a felfordulás miatt. A lezárt területen, kérem, ne közlekedjenek a balesetveszély miatt! Az elektromos felújítás miatt hétfőtől karácsonyig sokszor nem lesz világítás a templomban! Imáikat kérem, hogy a befejezéshez alkalmas időt biztosítson nekünk Isten, Szent Márton közbenjárására eddig is ajándék volt az időjárás. A munkálatokat az év végéig be kell fejeznünk. A Szent Márton banketten a hittanosok a tékozló fiú történetét adták elő Nagy érdeklődés mellett zajlott le dr. Gőgh Edit pszichiáter főorvos (képünkön) Válságban a család? című nagyon tartalmas és tanulságos előadása a Plébániai esték keretén belül. Minden olvasó figyelmébe ajánljuk az előadást záró idézetet: Kicsit több békesség, jóság, szelídség... Kevesebb viszály, irigység... Kicsit több igazság úton-útfélen... Kicsit több segítség bajban, veszélyben... Kicsit több mi és kevesebb én... Kicsit több erő, remény... És sokkal több virág az élet útjára!...mert a sírokon már hiába. Ezekben a napokban óvodásaink mikuláscsomagjára és a szegények karácsonyi ajándékozására gyűjtünk, erről a Karitász csoportunk gondoskodik. Diakónussá szenteli püspökünk december 3-án, szombaton, 10 órakor, Szegeden, azokat a papnövendékeket, akik az elmúlt időben gyakorlatukat töltötték nálunk a plébánián. Tracsek Oszkár, Fabisz Ákos, Száva Szabolcs, Köllő Sándor, Roszel Norbert szeretettel vár minket. Karitász gyűlés lesz szombaton 15 órakor a plébánián. Ádventi lelkigyakorlat lesz december 2-től 4-ig a Kármelben! Részletek a hirdetőtáblán olvashatók! Fotók: Vass Zoltán Az Imrei István Kft. dolgozói megfeszített munkával készítik a templom körüli díszburkolatot Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumától a főoltár restaurálására kapott 50%-os támogatás felhasználása is megkezdődik, hogy a munka Karácsonyra befejeződjön. Kérem, hogy akik a megígért hozzájárulásukat még nem adták át, tegyék meg a plébánián. Köszönjük! A bejárat feletti Mária kőszoborra Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1millió Ft-ot biztosít. Ezért szállította el a restaurátor. Eredeti szépségében megújulva tér majd vissza Mária, a Mennyország Kapuja a bejárat fölé! Kövesdy Zsolt plébános MIKULÁS NAPI MEGLEPETÉS a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány rendezésében december 4-én, vasárnap 18 órakor a BARTÓK BÉLA TEREMBEN SZAVAKAT FÚVOK Dunai Tamás színművész önálló estje Ízelítő a XX. század költészetéből jazz-el fűszerezve Belépőjegy: 800,- Ft Megvásárolható a Kunszentmártoni Művelődési Központban, valamint előadás előtt a helyszínen

11 20. szám, november 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 11 BALLA 80 Fotó: Hegyi Zsolt Kossuth-díjas fotográfus díszpolgárunk mellett balra dr. Barna Gábor, jobbra Wenner-Várkonyi Attila, mögöttük Dezső Dóra és Kövesdy Zsolt atya A Márton-napi rendezvények egyik állomása Balla Demeter Kossuth-díjas fotográfus ahogy magát szerényen nevezi: fényképész kiállításának megnyitója volt. Ez a rendezvény nyitánya volt annak a látogatásnak, amelyet városunk küldöttsége tett Budapesten november 21-én. Dr. Barna Gábor professzor, Kövesdy Zsolt plébános, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester és Dezső Dóra oktatási, művelődési bizottsági elnök, a Kunszentmártoni ÁMK művelődési intézményvezető-helyettese képviselték városunkat, önkormányzatunkat. Díszpolgárunkat 80. születésnapja alkalmából díszoklevéllel, az utóbbi időkben kiadott városunkról, templomunkról szóló könyvekkel, egy Mucsi-kerámiával és egy üveg, városunk címkéjével ellátott borral köszöntötték. A művész számára legkedvesebb ajándéknak mégis a hittanos gyerekek által festett kereszt bizonyult, melyet majd ágya fölé helyez. A közel egy órás látogatás kellemes hangulatú, baráti beszélgetéssel telt, felemlegetve a kunszentmártoni emlékeket, egy-egy jelesebb pillanatot a fotográfusi örömökből, s természetesen szó esett a jövőről is. Valamennyiünk nevében jó egészséget, békés napokat és örömteli pillanatokat kívánunk Balla Demeternek! Fotó: Vass Zoltán A Kármel hangja A kunszentmártoni Művelődési Központban sokan megtekintették a kiállítást - képünk a megnyitó alkalmával készült A Kármel hangja A Kármel hangja RENDŐRSÉGI HÍREK Elkeseredett november 15-én 16 óra 45 körüli időben egy férfi megjelent egy helyi üzletben. Itt családi eseményre hivatkozva közel fél millió forint értékben összeválogatásra kerültek az ékszerek. Mivel a férfinak nem volt annyi készpénze, hogy kifizesse az ékszert, így másnap ment érte. Közölte a sértettel, hogy el kívánja vinni a tegnap eltetetett dolgokat. Miközben az eladó az ékszerek garancia papírjait töltötte, az elkövető kért egy kis cetlit meg egy tollat. Erre olyan szöveget írt, amely arra vonatkozott, hogy az ékszereket fizetés nélkül kívánja elvinni. A sértett lélekjelenlétének köszönhetően az ékszeres zacskót visszavette, majd az üzlet ajtaját bezárta és az elkövetőt a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta. Mivel az elkövető erőszakot nem alkalmazott, így csak lopás bűntett elkövetése miatt gyorsított eljárásban kapja meg büntetését. Iskola rendőre Korábbi rendőrségi hírekben is szerepelt, hogy minden iskolának, így a középiskolának is van iskola rendőre. Kakuk László r.tzls. kunszentmártoni körzeti megbízott november 23-án a délutáni órákban részt vett a helyi középiskola tantestületi ülésén. Az iskola rendőre tájékoztatást nyújtott elérhetőségéről, munkájáról, valamint a rendőrség és az iskola együttműködésének lehetőségeiről. A rendőrség és az iskola vezetése is előre mutatónak és hasznosnak ítélte az együttműködést. Ezek alapján a jövőben szorosabb együttműködést fog kialakítani egymással a két intézmény. Ütésváltás A fenti segítségnyújtás már másnap, azaz november 24-én megtörtént, mivel a középiskolában kettő diák összeverekedett. A helyszínen az intézkedő rendőrök két fiatalkorút vontak intézkedés alá. A két személyt előállították a kapitányságra. Az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van, garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik a nyomozás. Dr. Barath Éva r.őrnagy hivatalvezető Miért nem volt internet, kábeltv és telefon? Kábelvágás miatt állt Kunszentmárton A november 15-én este 9 órakor ismeretlen tettesek elvágták a Szentest Kunszentmártonnal összekötő optikai kábelt, majd - vélhetően látva, hogy nincs benne fém - a földre dobták, és távoztak a helyszínről. A rendőrségi helyszínelés után kezdhettünk hozzá a kábelezéshez, majd a hegesztéshez. A szolgáltatás 16-án, a déli órákra állt helyre. forrás: Zenés esti áhítat a Kármelita Rendház kápolnájában december 10-én,szombaton 17 órakor! Zenés esti áhítat a Kármelita Rendház kápolnájában A december 16 órai szentmisét 10-én,szombaton bemutatja: 17 órakor! Lengyel Zsolt-csépai plébános A 16 órai szentmisét bemutatja: Lengyel Közreműködik: Zsolt-csépai plébános a Szent Márton énekkar vezényel:laurinyecz Közreműködik: Pál-kántor a Szent Márton és énekkar vezényel:laurinyecz Tóth Vilmos-orgona Pál-kántor és Tóth Vilmos-orgona enés esti áhítat a Kármelita Rendház kápolnájában

12 12 Kunszentmártoni Hír-Lap 20. szám, november 30. Alföldi Sportnapok - Kunszentmártoni Sportnapok SZENT MÁRTON KUPA SPORTVERSENYEK 2011 Elkezdődtek a Magyar Olimpiai Bizottság által MOB-KJSZE-11 kódszámon kiírt pályázaton a Kunszentmárton Diáksport Egyesület (képv.: Vincze Béla) által benyújtott MOB-KJSZE-11/063 iktató számú pályázat alapján az Alföldi Sportnapok - Kunszentmártoni Sportnapok sportrendezvények költségeihez nyújtott Ft támogatás segítségével megvalósuló sportversenyek. Lapzártáig a sakk és a horgász versenyt bonyolították le. Szent Márton Kupa Sakkverseny A KuTE Sakkbarátok Köre és a Kunszentmárton ÁMK József Attila Könyvtár szervezésében a hagyományokhoz híven november 13-án délelőtt megrendezte a már egész Tiszazugra kiterjedt Szent Márton napi sakkversenyét. Jöttek versenyzők Csépáról, ők voltak a legtöbben, Csetényi Mihály tanár úr vezetésével, de eljöttek Cserkéből, Tiszakürtről, s természetesen ott voltak a KuTE és Baráti Kör tagjai is. A versenyek négy kategóriában lettek lebonyolítva: felnőtt, ifjúsági, serdülő és kezdő korcsoportban, a résztvevők nagy számára tekintettel svájci rendszerben. Az eredmények - a dobogósok - kategória szerint: Felnőttek: 1. Treznyák Tibor Csépa 2. Cseleszki Gábor Cserkeszőlő 3. Koszó Béla KuTE Ifjúságiak: 1. Makula György 2. Papp Dániel 3. Szvoboda Krisztián (mindhárom Csépa) Serdülők: 1. Cseh József 2. Cseh Nóra 3. Marsinszki Zoltán (mindhárom Csépa) Kezdők: 1. Laczkó Sándor Csépa 2. Szántó Patrik Tiszakürt 3. Marsinszki Beáta Csépa A versenyeket Koszó Béla a KuTE VB elnöke és Csetényi Mihály TDSB elnöke vezették. A végeredményt Kószó Béla VB elnöke hirdette ki. A díjakat Szabó Imre KuTE sakk szakosztály-vezető és Herczeg László könyvtárvezető adták át. Támogatók voltak: József Attila könyvtár és a Polgármesteri Hivatal dolgozói. Köszönjük a támogatást, a sakkozóknak a részvételt. A sakkozóknál az élet nem áll meg, hiszen a kunszenti sakkozók részére folytatódik a november 7-én megkezdett városi bajnokság. Szabó Imre KuTE sakk szak. o.v. Meghívó V. Szent Márton Mikulás Kupa Meghívásos Teremíjász verseny Kunszentmárton 2011 Rendező: Kunszentmárton Helyszín: Kunszentmárton Dany Margit Sportcsarnok Ideje: /Álom hava/ december 10-én szombat Meghívásos Teremíjászat Kategóriák: Történelmi, reflex, csigás irányzékkal és irányzék nélkül Női és férfi felnőtt 18m Ifi éves korig 18m Gyermek 8-14 éves korig 10m Mini 0-7 éves korig 10m Díjazás: Minden kategóriában az első három helyezett érem és oklevélben részesül. Verseny lebonyolítása: 12x3-lövés, 1 körön színes pálya íjászlapra Nevezési díj: Felnőtt versenyzőnek 1500Ft/fő Ifi versenyzőnek 1000Ft/fő Gyermekversenyzőnek 500Ft/fő Mini versenyzőnek ingyenes a részvét. Nevezési határidő: 2011.december 10. szombat A verseny ideje alatt BÜFÉ működik. Biztonság technikai ellenőr: Czuczi István és Sárközi György Nevezési cím: Czuczi István, Kunszentmárton Vécsey utca 20/A Tel: Mindenkit sok szeretettel várunk! Tisztelettel: Czuczi István, Sárközi György verseny szervezői Szent Márton Kupa Horgászverseny A Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület november 13-án rendezte meg a hagyományos Szent Márton napi Körös Kupa horgászversenyét a Csengedi Holtágon. A mindenre elszánt horgászok különféle technikákkal próbálták horogra csalni (sikeresen) a holtág halait, pedig a lehűlés, a hideg idő miatt ez nem egyszerű feladat. A verseny végét jelentő dudaszót követően a mérlegelésnél kiderült, hogy nagyon sok szép hal még a hideg idő ellenére is szívesen táplálkozott. Egyesületünk a halfogást szép díjakkal, bőséges és ízletes ebéddel igyekezett jutalmazni. Külön köszönetet mondunk a Kunszentmártoni Diáksport Egyesület támogatásáért. A verseny eredményei: Csapat I. hely Pelikán Ri-Bo Team Szolnok (Rimóczi Sándor Bozsó József), II. hely HO-HÓ Timár Mix Kecskemét (Kókai János Török Tibor), III. hely DOREN Team Kunszentmárton (Bolyán Norbert Veres Gábor) A szektor I. hely Kókai János (Kecskemét), II. hely Bozsó József (Szolnok), III. hely Bolyán Norbert (Kunszentmárton) B szektor I. hely Rimóczi Sándor (Szolnok), II. hely Veres Gábor (Kunszentmárton), III. hely Török Tibor (Kecskemét) Legnagyobb hal: Veres Gábor (Kunszentmárton) Legkisebb hal: Bolyán Norbert (Kunszentmárton) Gratulálunk a díjazottaknak! Körös HE vezetősége Fotó: Sárközi György. Képünkön a győztes csapat tagjai a díjkiosztót követően dr. Hoffmann Zsolttal, a Körös Horgászegyesület elnökével.

13 20. szám, november 30. Labdarúgás Sereghajtók! A KuTE felnőtt megyei I. osztályú csapata az újabb vereségekkel sereghajtó, mivel Kunhegyes legyőzte Besenyszög csapatát. Az U 19 (ifjúságiak) végre pontot szerzett!!! Besenyszög - KuTE 4-1 (4-0) 100 néző, v.: Bathó Vendel (Jancsó József, Halgat János) KuTE: Légrádi Somodi Sz., Ábel, Gugolya, Szirom Józsa, Csík - Pálinkás Á., Somodi D., Petróczki Kupecz Edző: Sólyom Vilmos Gólszerzők: Tóth (3 ), Danyi (25 ), Kollár (32, esből) ill. Somodi D. (75 ) Rossz kezdés, gyenge első félidő után csak vereség lehet a vége.. Jók: Szabó, Kollár, Héjja, Tóth ill Somodi Dávid.. L.Kiss Lajos: Sportszerű mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. Sólyom Vilmos: Eddig legalább a védekezésünk megfelelt, de ma Sajnos az előrefelé játékunk továbbra is értékelhetetlen. U 19 : Besenyszög - KuTE (0-2) Gólszerzők: Csabajda Zoltán (47 ), Zöld Zalán (50, 70 ), Kovács Arnold (78, 87 ), ill. Lakatos István (6, 18 ) Az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak győztek, de a gólkülönbség?! KuTE - Tiszafüred 1-2 (1-1) Érparti spt., 65 néző, v.: Jandó Ferenc (S.Nagy Zsolt, Kormos Barnabás) KuTE: Kolláth Szirom, Gugolya, Somodi Sz.,,Ábel Varga L., Józsa Pálinkás Á., Somodi D., Petróczki Kupecz (Ráfli) Edző: Sólyom Vilmos Gólszerző: Pálinkás Á. (15 ) ill. Németh (18 ), Pataki (81 ). A döntetlen igazságosabb lett volna, de ismét egy védelmi hiba döntött. Jók: Pálinkás Á., Kolláth, Somogyi Sz.Bozsó L., Pataki, Tóth Sólyom Vilmos: Már azt is nagydolognak tartom, hogy a csak a végjátékban dőlt el a mérkőzés. Gál Zoltán: Nehéz szülés volt, de begyűjtöttük a három bajnoki pontot egy jól játszó KuTE ellen. U 19 : KuTE Tiszafüred 1-1 (1-1) Gólszerzők: Farkas Márton (32 ) ill Török Alex (12 ). Gyors vendéggól után egyenlítés, majd hosszú ideig mezőnyjáték és egy pont. A bajnokság állása a 14. forduló után: 1.Jászapáti 38, 2.Nagyiván 32, 3.Jászárokszállás 32, 4.Törökszentmiklós 27, 5.Tiszafüred 23, 6.Martfű 23, 7.Fegyvernek 22, 8.Kisújszállás 21, 9.Szajol 19, 10.Karcag 19, 11.Besenyszög 18, 12.Túrkeve 14, 13.Csépa 10, 14.Újszász 9, 15.Kunhegyes 1 16.KuTE 3 ponttal. U 19 (Ifjúságiak): 1.Jászapáti 31, 2.Karcag 29, 3.Jászárokszállás 29, 4.Kunhegyes 29, 5.Szajol 27, 6.Törökszentmiklós 26, 7.Martfű 23, 8.Kisújszállás 19, 9.Csépa 18, 10.Tiszafüred 18, 11.Nagyiván 17, 12.Fegyvernek 14, 13.Besenyszög 9, 14.Újszász 9, 15.Túrkeve 7, 16.KuTE 6 ponttal. PF. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Megyei U16 bajnokság Közép csoport Dobogóközelben! A KuTE U16 csapata ismét győzött idegenben, de vesztett hazai pályán. Csépa - KuTE 0-4 (0-3) vezette: Gyertyás Zsolt (Sütő Zsolt) Gólszerzők: Barna Ádám (7 ), Görcsi Norbert (41, 49 ), Viczián Ferenc (42 ). Kihasználta helyzetei egy részét a vendégcsapat, biztos győzelmet aratott. Lurkó Focimánia Szolnok - KuTE 2-1 (2-1) vezette: Ács Zoltán (Bán János) Gólszerzők: Szabó Martin (19, 23 ) ill. Kupecz Balázs (41 ). Egyenlő erők küzdelméből akár pont is lehetett volna. KuTE Újszász 0-2 (0-1) Vezette: Szilágyi Sándor Zsolt (Sütő Zsolt) Gólszerzők: Szarvák Krisztián (30 ), Pető Dániel (64 ) Az éllovas ellen nem volt ellenszer. A bajnokság állása a 11. forduló után: 1.Újszász 30, 3.Rákóczifalva 22, 2.Lurkó Focimánia 22, 4.KuTE 16, 5.Szajol 14, 6.Mezőtúr 12, 7.Martfű 9, 8.Tószeg 4, 9.Csépa 0 ponttal. PF Indul az OTP_MOL Bozsik gyermek intézményi program! A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett program az 5-14 éves gyermekek tömeges foglalkoztatását segíti elő az oktatási intézményekben. A Tiszazugban Cibakháza, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd és Tiszaföldvár Kossuth és Homok általános iskolái csatlakoztak a programhoz négy korcsoportban 15 csapattal. Belépett a rendszerbe a kunszentmártoni Szent Anna egyházi óvoda és a martfűi játékvár óvoda is. Szeptemberben indult a sulibajnokság, ahol korcsoportonként az osztályok csapatai játszottak egymás ellen. A sportcsoportokban legalább 12 regisztrált gyermek, heti kétszer egy órás foglalkozáson vesz részt, a testnevelő vagy edző vezetésével. A csapatok őszi, téli valamint tavaszi tornán mérik össze felkészültségüket. A sportegyesületek kiválaszthatják a tehetségesnek tartott fiúkat és lányokat, majd igazolt játékosként készítik fel és szerepeltethetik a Bozsik sportegyesületi programban. Pálinkás Ferenc körzeti szervező Kézilabda Vereség után hazai győzelem november 12-én a szomszéd Martfűre utazott a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub, ahol izgalmas mérkőzésen az utolsó másodpercekben dőlt el a két pont sorsa. Felnőtt mérkőzés: Martfűi KKKE Kunszentmárton UniTrade KSK: (15-16) 150 néző, játékvezetők: Nagy Ferenc, Túróczy József Góllövők: Cselovszki Cs. 3, Jordán G. 7, Palásti L. 2, Pólya S. 1, Tóth L. 11, Csizmadia T. 2, Nyikos T. 4 Eredmény alakulása: I. félidő: 4.p.2-1, 13.p.8-4, 21.p.10-7, 28.p.13-13, II. félidő: 35.p.19-18, 43.p.21-23, 49.p.23-26, 56.p Nagy várakozás előzte meg a találkozót, szinte hetek óta mindenki ezt a csatát várta. Mindkét csapat nagyon jól ismeri a másikat, így nagy küzdelemre számítottunk. A mérkőzést a hazai csapat kezdte jobban, de hamar magunkra találtunk, és a félidőben már mi vezettünk (15-16). A második játékrész elején ismét a hazai csapat percei következtek, de gyorsan fordítottunk (19-21). Már négy góllal is vezettünk (22-26), mikor ismét leblokkoltunk, és újra a Martfű jutott előnyhöz (28-27). Egy perccel a vége előtt még döntetlen volt az állás, azonban egy hibánkat kihasználva a hazaiak gólt lőttek, így otthon tartották a két pontot. Junior mérkőzés: Martfűi KKKE Kunszentmárton UniTrade KSK: (11-8) Játékvezetők: Nagy Ferenc, Túróczy József A martfűi fiatalok maguknak tették izgalmassá a mérkőzést, ahol végig vezetve, így is megérdemelten győztek november 19-én hazai pályán fogadtuk a Békéscsaba csapatát. A sorozatos vereségek után számunkra csak a győzelem volt elfogadható eredmény. Felnőtt mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Békéscsabai BDSK: (16-16) 150 néző, játékvezetők: Kuczik István, Veszelovszki Béla Góllövők: Cselovszki Cs. 4, Jordán G. 3, Palásti L. 6, Patocskai L. 2, Perjési V. 1, Pólya S. 1, Tóth L. 9, Nyikos T. 2 Eredmény alakulása: I. félidő: 4.p.2-4, 12.p.7-7, 21.p.12-11, 26.p.16-13, II. félidő: 33.p.18-17, 44.p.21-19, 52.p.25-21, 57.p A mérkőzés békéscsabai gólokkal és kihagyott hazai helyzetekkel kezdődött. A 6. percben azonban sikerült kiegyenlítenünk (4-4), és onnantól az izgalmak tovább folytatódtak. A két csapat szinte fej-fej mellett haladt, hol az egyik, hol a másik oldalon születtek a gólok. Védekezésünk kiváló volt. A 25. percben már három gól volt az előnyünk (15-12), ami a szünetre elfogyott. A második félidőben ismét előnyhöz jutottunk (23-19), amit már a találkozó végéig sikerült megőrizni. Csapatunk izgalmas mérkőzésen, megérdemelt győzelmet szerzett. Második hazai sikerünk eléréséhez köszönjük a szurkolók fantasztikus biztatását! Junior mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Békéscsabai BDSK: (9-17) Játékvezetők: Kuczik István, Veszelovszki Béla A bajnokságot vezető csabaiak magabiztos játékkal, könnyű győzelmet szereztek a sok hibával játszó hazai fiatalok ellen. Az elmúlt két felnőtt mérkőzés szünetében tombolasorsolást tartottunk. Ezúton szeretnénk megköszönni az ajándék felajánlásokat a Házias Gyorsétterem Pál Attila, az Anna Cukrászda és Pizzéria Sárközi György, valamint Csipai Gábor, Kanyó Tiborné Erzsike, Papp Zsolt, Pappné Lakó Rozália, a Pillangó Élelmiszer, a Valencia Lottózó, Gödön Zoltán, Tarcsányi István és Kovács Miklós támogatóknak! A Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub idei utolsó hazai mérkőzését december 3-án játssza a Szeged-Algyő csapata ellen! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! További hírek a kézilabda klub internetes honlapján: Kiss József

14 14 Kunszentmártoni Hír-Lap 20. szám, november 30. Égerer Gábor Sándor és Kézsmárki Annamária gyermeke HANNA INGRID Nagy Kálmán és Petrovics Edina Ilona gyermeke DIÁNA ILDIKÓ Pádár János és Dürgő Melinda Alexandra gyermeke JÁNOS MIHÁLY CSOMÁN FERENCNÉ CSERCSINSZKI ILONA 65 éves Tóth u. 33. SAMU ELEK 99 éves Szapáry u. 18. KISS ISTVÁN 76 éves Könyves Kálmán u. 58. SINDELY KÁROLY 78 éves Hunyadi u. 17. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, jó barátoknak, jó szomszédoknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapám RIMÓCZI ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, együttérzésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Dr. Péntek Mária háziorvosnak és asszisztensének Tóth Attiláné Marikának odaadó, lelkiismeretes munkájukért. Felesége, fia és a gyászoló család Megemlékezés FÉLEGYHÁZI KISS FERENC halálának 12. évfordulójára, közelgő névnapjára Nehéz az életet élni nélküled Te voltál a jóság és a szeretet, Elvitted a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál, az emlékeidet. Egy reményünk van, ami éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled. Szerető feleséged, lányaid, vejed, unokáid, unokavejeid, dédunokáid Köszönetnyilvánítás Szerettem volna még élni köztetek De a sors másképp rendelkezett Küzdöttem, de már nem lehetett Szeretteim, Isten veletek. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, jó szomszédoknak, volt osztálytársaknak, munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapám KISS ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család APRÓHIRDETÉSEK Kunszentmárton főterén kétszintes, gyönyörű panorámájú, 85 m 2 -es társasházi lakás garázzsal ÁRON ALUL eladó! Érd: Sürgősen eladó Kecskemét csendes, kertvárosi részén, a Mercedes gyárhoz közel, egy jó állapotú, világos, 90 m 2 -es családi ház. Az udvarban garázs és melléképület található. Irányár: Ft Érd: 06-70/ Pozsonyi u. 12/A alatti 4 szobás, fürdőszobás, alsókonyhás összkomfortos ház beköltözhető állapotban ELADÓ! Villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon van. Érdeklődni: a Dr. Fazekas Margit Ügyvédi Irodában! Számítógép, laptop javítás, karbantartás kedvezményes áron! 3000 Ft-tól 5000 Ft-ig (a probléma mértékétől függően) Átvétel: Kunszentmártonban telefonos egyeztetés után. Molnár Zoltán e.v. Tel: 06-70/ Kunszentmárton Hunyadi u. 8. szám alatti családi ház eladó. Tel: 06-30/ Felső tagozatos diákok korrepetálását, felvételire való felkészítését vállalom matematikából és fizikából. Tel: 06-30/ Kiemelten jó helyen, Kossuth L. utcán, kétlakásos 3,5 szobás és 2 szobás külön fürdőszobás, külön villanyórás sarokház eladó. A két utcáról külön bejárat. Üzleti célra is átalakítható. Irányár: 7 millió Ft. Érdeklődni: 06-20/ Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Szintetizátor és zongora oktatás (komoly és könnyűzenei műfajokban) kezdőtől haladóig, korrepetálás, felvételire előkészítés (ének is). Vállalok továbbá (igény szerint 2-4 fős) zenekarral rendezvényeken színvonalas zenei szolgáltatást. Jelentkezés: 06-70/ Várom a kedves tanítványokat, megrendelőket. Balla József Tehermentes 2 szobás összkomfortos ház részletre eladó. Érd: 06-30/ Következő lapzárta december 13. ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet december 3-4.:.: Kéki Gyógyszertár december : Kossuth Gyógyszertár december :.: Kéki Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet december 3-4.: Dr. Nagy Lajos Csépa Béke u. 54/a T.: 56/ ; 30/ december : Dr. Tálas Sándor Kunszentmárton Bethlen G. u. 23. T.: 30/ december : Dr. Viszkok Márta Mesterszállás Szabadság u. 1/a. T.: 70/ Pietas Temetkezési Bt. Kunszentmárton Kossuth L. u. 19 (a Kéki Patika mellett, a volt EURÓPA söröző helyén) Nyitva tartás: 8-16 óráig Ügyelet: éjjel - nappal Tel.: 56/ Ügyeleti telefon: 06-20/ A temetők üzemeltetője: BOROSTYÁN-KERT BT. Tel.: 06-70/

15

16 Kunszentmárton, Mátyás király utca 33. Tel/Fax: 06-56/ Nyitva tartás: H-P: ; Sz: ; V: zárva KÍNÁLATUNKBÓL: TŰZHELYEK, HŰTŐK, HÁZTARTÁSI KISGÉPEK, PORSZÍVÓK,VÍZMELEGÍTŐK HITELLEHETŐSÉGGEL + MOSÓGÉPEK RÁADÁS AJÁNDÉKKAL! SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERMÉKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN KÜL- ÉS BELTÉRI KARÁCSONYI DEKORÁCIÓK, VILÁGÍTÁSOK KARÁCSONYI AKCIÓ KERETÉBEN: -VITAMAX simkártya 500 Ft (lebeszélhető) +Jutalom minden feltöltéshez -Új mobilnet csomagok november 15-től, 2 év hűségnyilatkozattal, 2600 Ft-tól, + Karácsonyi kedvezmény: az első 2 hónapban -50% kedvezmény + Dupla adatmennyiség január 31-ig -Karácsonyi készülékajánlat feltöltőkártyásoknak: -Samsung E Ft -Motorola Wilder Ft -TOVÁBBI AKCIÓKRÓL, ILLETVE A FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN! MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése.

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése. Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése Ügyintéző: DrPásztor Istvánné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adócsoport, 4 sz Iroda Fadd, Dózsa György u 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1990. évi C. törvény 1. -ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az építményadóról Az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Salgótarjánban az üzleti célú építmények utáni adókötelezettség mellett 2017. január 01-jétől bevezetésre került a lakások- és a lakhatást szolgáló üdülők utáni építményadó,

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete)

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete) Benyújtandó: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben -

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete az építményadóról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 30/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú, és 42/2004. (XII.

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s A hatályos é p í t m é n y a

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ. 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban: Ör.)

ÉPÍTMÉNYADÓ. 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban: Ör.) ÉPÍTMÉNYADÓ Vonatkozó jogszabály: 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.) 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról.

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról. SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E az építményadóról. Sávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

Bevezető rész. Általános rendelkezések

Bevezető rész. Általános rendelkezések Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005. (XI. 30.) sz. rendelete az építményadóról a 2/2012. (I. 26.) számú módosítással egységes szerkezetben Bevezető rész A helyi adókról szóló

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) AZ 57/2010. (XII. 17.) ÉS AZ 1/2011. (I. 31.) RENDELETTEL

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) és a 32/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL - HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) ÉS AZ 57/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012.

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEK A 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL, A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL, A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának november 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának november 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János, Jakab Magdolna a bizottság tagjai, Farkas Ernő polgármester, Dr.

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról

Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 2 Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Általános

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2005. (XII.01.), a 14/2006. (XII.01.), a 19/2007. (XII.20.), a 23/2008. (XII.16.), a 22/2009. (XI.24.) valamint a 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat 16/1999.(XII.07.) Ök.. számú rendelete a MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Márkó Község Önkormányzat 16/1999.(XII.07.) Ök.. számú rendelete a MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Márkó Község Önkormányzat 16/1999.(XII.07.) Ök.. számú rendelete a MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Az 1991. évi XXIV. törvénnyel, az 1992. évi LXXVI. törvénnyel, valamint az 1995. évi XCVIII. törvénnyel

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e. a magánszemélyek kommunális adójáról

Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e. a magánszemélyek kommunális adójáról Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról Kihirdetve: 2008. december 18. Sólyom Béláné körjegyző 2 Monoszló Község Önkormányzata

Részletesebben

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2009. (XII. 18.) RENDELETE. a helyi adókról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2009. (XII. 18.) RENDELETE. a helyi adókról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2009. (XII. 18.) RENDELETE a helyi adókról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. (1) bek., 5.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete az építményadóról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 201/2/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Módosító indítvány a Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben