A Google Earth felhasználása a térképek készítésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Google Earth felhasználása a térképek készítésében"

Átírás

1 A Google Earth felhasználása a térképek készítésében A Google Earth-ben lehetőségünk van arra, hogy pontokat, vonalakat, poligonokat rajzoljunk meg úgy, ahogyan azt a geoinformatikai rendszerekben megszoktuk. Ahhoz, hogy a későbbiekben az itt képzett információt geoinformatikai szoftverekben fel is tudjuk használni, az szükséges, hogy betartsuk azt az alapvető szabályt, hogy egy tematikai egységen (későbbiekben majd fedvényen) belül ne keverjük a pont, vonal és poligon típusú adatokat. Az adatok előállításának menete a következő: 1. Töltsük le az earth.google.com oldalról a Google Earth (újabban Google Föld a továbbiakban GE) éppen aktuális verzióját, ha eddig még nem tettük volna meg és telepítsük. A Tools legördülő menü Options parancsánál állítsuk át a Show Lat/Long résznél a rádiógombot Decimal Degreesre. Ez a későbbiekben hasznos lehet. 1. ábra. A koordináták kijelzésének megváltoztatása 2. Keressük meg azt a területet, ahonnan adatokat akarunk gyűjteni, pontosabban, ahol térképezendő pontjainkat el akarjuk helyezni. Ehhez a Search menüpont alatt látható Fly To parancsnál írjuk be a keresett hely nevét. Ha elég egyedi a teleülés neve (pl. Ököritófülpös), amiből nincs másik az egész világon, akkor elegendő ennyit beírni, ha viszont nem ilyen egyértelmű a helyzet írjuk be angol nyelven az ország nevét is (pl. Ököritófülpös, Hungary). Most keressük meg Debrecent. 3. A leendő objektumcsoportok kialakítása. Nincs lehetőségünk fedvények kialakításra, de arra igen, hogy könyvtárakba rendezzük a tematikailag összetartozó objektumokat. Lehetőség van a pont/vonal/poligon típusok keverésére, de a későbbi felhasználás miatt ez nem ajánlott. Kattintsunk jobb egérgombbal a Places fülecske alatt a My Places könyvtárra és a feltűnő legördülő menüből válasszuk az Add parancsot, ezen belül pedig a Foldert (2. ábra). Nevezzük el Gyakorlat -nak. Ezen belül hozzunk létre egy pont, egy vonal és egy poligon nevű könyvtárt is.

2 2. ábra. Könyvtár létrehozása Google Earth-ben 4. Pontok elhelyezése a térképen. a. Álljunk rá a pont nevű könyvtárra, majd nyomjuk meg a gombot, aminek hatására a program elhelyez egy gombostűt az épp aktuális nézet közepén. Ezt az egérrel húzzuk a kívánt helyre. b. A feltűnő párbeszédablakban írjuk a pont nevét arra, amit szeretnénk majd a későbbiekben a geoinformatikai rendszerben leíró adatként a fedvény leíró adati között látni. Javasolható, hogy ez ne ékezetes betűkből álljon, hanem egyszerű, egyedi azonosítóként is használható rövid karaktersorozatból. E példában az Debreceni Egyetem épületét jelöljük meg és a Name-hez írjuk be az Egyetem szót. A szélesség/hosszúság adatokhoz ne nyúljunk, ezt a program a térképről olvasta le, bízzunk meg a pontosságában. Ha indirekt módon azonban mi akarunk egy pontot ilyen módon megtalálni, akkor épp ezt kell arra a koordinátára átírni, ami már rendelkezésünkre áll. A Description mezőbe részletesen írhatunk 3. ábra. A pontok tulajdonságai jellemzést is, de csak az itt (a GEben) történő felhasználásra. A pont jellemzői Style, Color fülecske alatt állíthatók be (4. ábra). Állítható a jelölés és a megjelenő szöveg színe (Color), nagysága (Scale) és átlátszósága (Opacity).

3 4. ábra. A pontok színének és feliratának jellemzőit Az 5. ábrán látható ikonok közül választhatunk, a Name melletti gombostű ikonra kattintva. 5. ábra. Pontok jelölésének lehetőségei a Google Earth-ben Ha már egyszer a beállításokat jóváhagytuk, még van lehetőség a későbbi javításra, melyhez jobb egérgombot kell nyomni a pont nevén a bal oldali könyvtárszerkezetben és a Properties parancsot kell kiválasztani. Hozzunk létre 7-8 pontot, használjuk segítségnek a 6. ábrát.

4 6. ábra. Pontobjektumok Debrecenben 5. Vonalas objektumok létrehozása Álljunk rá a vonal nevű könyvtárra, majd a gomb lenyomása után digitalizáljuk be a Nagyerdei körutat az Add - Path paranccsal, vagy a (Add Path) ikonnal. Itt minden vonalat, ívet egy vonallánc ún. töréspontjaként tudunk létre hozni, azaz az egér bal gombjának minden kattintásával elhelyezünk egy később szerkeszthető pontot. Ha több pontot teszünk le, szebb lesz a vonal futása. Jobb egérgombbal tudjuk törölni a vonallánc utolsó töréspontját. Ha készen vagyunk, nevezzük el és nyomjuk meg az OK gombot az objektum tulajdonságainak a párbeszédablakában (7. ábra). Itt beállíthatjuk a vonal színét (Color), vastagságát (Width) és átlátszóságát (Opacity). Fontos, hogy minden objektumot nevezzünk el (Name), mert csak ezt az információt tudjuk leíró adatként átvinni egy geoinformatikai rendszerbe (pl. fgis, MapWindow GIS). Több objektum esetén lehetőség van az egész könyvtárra vonatkozóan megadni a tulajdonságokat, ehhez a könyvtáron kell 7. ábra. A vonalas objektumok formázása jobb egérgombbal előhívni a Properties parancsot és a Share style gombot be kell nyomni a Style, color fülecskénél. Ha egyedileg akarjuk megadni a tulajdonságokat, akkor mindig az adott objektum tulajdonságait kell előhívni (Properties). Rajzoljuk meg a debreceni Nagyerdei körutat egy vonallal a 8. ábrának megfelelően.

5 8. ábra. A Nagyerdei körút nyomvonala Ha szerkeszteni kívánjuk a létrejött vonalat, akkor a jobb oldali menüben ki kell keresni annak az objektumnak a nevét, melynek meg akarjuk változtatni a futását és jobb egérgombbal egyet kell kattintani a néven, majd a Tulajdonságok/Properties parancsot kell választani. Ekkor megjelennek a töréspontok, kis négyzetecskék formájában:. Ezekre az egérrel ráállva a színük megváltozik és bal egérgombbal mozgatni tudjuk őket (ilyenkor színük kék lesz, a továbbiakban nevezzük őket aktív töréspontoknak), vagy a billentyűzet Delete gombjával el is tudjuk távolítani. Egy egyenes szakaszon úgy tudunk létrehozni új töréspontot, ha odaállunk az egérrel és bal egérgombbal rákattintunk a vonalra. A művelet során arra kell vigyázni, hogy előbb mindig kattintsunk a szakasz melletti legközelebbi töréspontra, különben rossz eredményt kapunk (a program összeköti az aktív töréspontot az újonnan elhelyezettel). 6. Poligonok létrehozása 9. ábra. Poligonok tulajdonságainak beállítása A felületeket szabálytalan sokszögekként ábrázoljuk, megrajzolásuk megegyezik a vonalas objektumoknál leírtakkal. A GE-ben történő digitalizálás szépséghibája azonban az, hogy egyáltalán nem kezeli a topológiai kapcsolatokat, vagyis a kapcsolódó poligonok határát kétszer kell megrajzolni, ami óhatatlanul rossz topológiájú lesz (nem tudjuk kétszer pontosan ugyanúgy meghúzni a vonalat). Ezért igyekezzünk az ilyen helyzetet elkerülni, kapcsolódó poligonokat ne itt digitalizáljunk, hanem valamilyen geoinformatikai szoftver segítségével. Ez a program csak egyszerű adatgyűjtésre használható és ne feledjük, hogy csak magáncélra ingyenes.

6 A tulajdonságoknál állíthatjuk a poligon szegélyvonalának (Lines) a színét (Color), vastagságát (Width) és átlátszóságát (Opacity), valamint a poligonok kitöltésének jellegét (Outlined nincs kitöltés; Filled csak kitöltés van, nincs szegély; Filled+Outlined van kitöltés is és szegély is), színét (Color) és átlátszóságát (Opacity). Itt is megadhatjuk egyszerre, a könyvtárban lévő összes objektumra, vagy egyedileg tulajdonságokat (a leírást lásd a vonalas objektumoknál). A töréspontok szerkesztése megegyezik a vonalas objektumoknál leírtakkal. Most készítsük el a Debreceni Egyetem környékén a sportpályák digitalizálását (10. ábra). 10. ábra. Pontok és vonalas objektumok létrehozása Google Earth-ben 7. Az adatok mentése és bevitele geoinformatikai szoftverekbe A digitalizált objektumokat el tudjuk menteni és importálni tudjuk geoinformatikai szoftverekbe, ami ezután teljes értékű fedvénye lehet a térképi adatbázisainknak. A mentést a tulajdonságok beállításához hasonlóan elvégezhetjük egy objektumra, vagy egy teljes könyvtár objektumaira vonatkozóan, attól függően, hogy hol hívjuk elő jobb egérgombbal a mentés másként (Save Place As) parancsot (11. ábra). Itt válasszuk a *.kml formátumot. A feladat keretében a poligon könytár elemeit mentsük el, poligon.kml néven.

7 11. ábra. A könyvtár objektumainak mentése (Save Place As) A *.kml formátumot több szoftver is tudja importálni közvetlenül (ArcView GIS 3x; ArcGIS 9x, GlobalMapper stb.), de mi most az ingyenes megoldást fogjuk megismerni. Első lépésként a *.kml formátumot kell *.shp (Shape) formátumra alakítani. Erre ingyenes online megoldást kínál a oldal (12. ábra). 12. ábra. Kml átalakítása Shp-ra a Zonum Solutions ingyenes online eszközével Nyomjuk meg az Upload KML/KMZ gombot és olvassuk be a poligon.kml-t. Ha az eddig üres mezőben szöveg jelenik meg, akkor nyomjuk a Process KML gombot. Ezután az Original Shapes alatti részen válasszuk Outer Polygont, majd következhet az Export SHP opció. A belső poligonok (Inner Polygons) kérdése fontos a geoinformatikában a helyes topológia és pl. a helyes területszámítás miatt, azonban ezzel a módszerrel nem tudjuk helyesen létre hozni a fedvényt. Hiába van meg az elvi lehetőség a belső poligonok azonosítására, ez a gyakorlatban nem működik, ezt később nekünk kell korrigálni (vagy ahogy ezt korábban írtam, nem kell ilyet létrehozni). Mentés után be tudjuk olvasni bármilyen

8 geoinformatikai szoftverbe a GE-ben digitalizált objektumokat. A leíró adatok az objektumok nevei, amik segítségével a táblázatban is azonosítani tudjuk őket. Már csak egyetlen probléma van: az így gyűjtött adatok földrajzi koordinátarendszerben (szélesség hosszúság; LatLong) lesznek. Ez önmagában nem probléma (pontosabban akkor, ha a többi adat is ebben a koordinátarendszerben van), de Magyarországon az EOV (Egységes Országos Vetület) a hivatalosan használt vetület és rendszerint minden megvásárolható adatbázis is ebben a vetületben van. A felhasználók döntő hányada szintén EOV-ben dolgozik, így a GE-ről gyűjtött adatok közvetlenül nem kompatibilisek a hivatalos vetülettel. A lehetséges megoldásokból sorolok fel néhányat a következőkben: - ILWIS: ingyenes és sokoldalú geoinformatikai szoftver, több hibával (van viszont hozzá viszonylag részletes angol nyelvű leírás példafájlokkal) - CoordTrans: kifejezetten vetületek átváltására lehet használni (az EOV-t külön kell installálni a szoftver honlapjáról) 50 USD; - GlobalMapper v11: sokoldalú geoinformatikai szoftver, sokféle formátumot képes kezelni, sokféle vetületet ismer 350 USD - ArcGIS 10: a legsokoldalúbb és legelterjedtebb geoinformatikai szoftverek egyike, szinte bármilyen feladat megoldására alkalmas kb HUF+ÁFA

4. Vonalas objektumok digitalizálása. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét.

4. Vonalas objektumok digitalizálása. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét. Geoinformatika a környezetvédelemben 1 4. Vonalas objektumok digitalizálása Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét. Ebben a gyakorlatban: megtanuljuk a vonal fedvények létrehozását,

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az In Design kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Készítették a Dunaújvárosi Főiskola Déri János

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

ECDL operációs rendszer segédlet II..

ECDL operációs rendszer segédlet II.. Nagyon sok esetben előfordul, hogy háttértártárainkon nem találunk bizonyos fájlokat (Nem emlékszünk melyik mappában van, esetleg arra nem, hogy mi a fájl neve, vagy egyéb tulajdonságaira.), vagy épp bizonyos

Részletesebben

ELO Dokumentumkezelő és archiváló szoftver

ELO Dokumentumkezelő és archiváló szoftver ELO Dokumentumkezelő és archiváló szoftver ELOoffice 8.0 2009. május ELO Digital Office http://www.elo.com Copyright 2009 ELO Digital Office GmbH Minden jog fenntartva Tartalom Tartalom... 2 Telepítés...

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

A Facebook használata

A Facebook használata Nógrádi László Mindennapi számítástechnika A Facebook használata Jelen dokumentum a Hétköznapi számítástechnika, avagy idősebbek is elkezdhetik című könyv egy fejezete A könyv online megvásárolható a www.pcsuli.hu

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése I. Bevezetés A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése A MEODIT ontológia szerkesztő programot az NKFP-2/042/04 számú Egységes Magyar Ontológia c. pályázat keretében készítették

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

revolution Software Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 1/461-8090, fax: 1/352-1555 UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása

revolution Software Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 1/461-8090, fax: 1/352-1555 UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása Általános tudnivalók... 3 UnasShop/rEVOL Shop webáruház beállítása... 5 Devizanemek beállítása... 6 Első lépések a webáruházban és a programban...

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

3 Szüntessünk meg minden kijelölést, majd mentsük munkánkat.

3 Szüntessünk meg minden kijelölést, majd mentsük munkánkat. 298. LECKE Átlátszóság használata Ha szükséges, nagyítsuk fel a nézetet, hogy könnyen el tudjuk olvasni a szöveget. 2 Válasszuk ki az Effects panelen a Fill szintet, majd változtassuk 70%-ra az Opacity

Részletesebben

Google Drive használata

Google Drive használata Google Drive használata WEB: https://drive.google.com/ A Google Drive egy ún. felhő-alapú szolgáltatás, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez tartozó adathordozón (pl.

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7. Tartalom

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7. Tartalom OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 Tartalom Számítógép be és kikapcsolása... 1 Súgó:... 1 Asztal és beállításai:... 2 Ablak és ablakműveletek:... 5 Mappák, mappaműveletek:... 7 Fájlok,

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Tisztelt Partnereink! Köszöntjük az webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. 1. Regisztráció Az on-line áruházunkat a következő módokon

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Tulajdonságok. r em-25/em-15

Tulajdonságok. r em-25/em-15 Használati Utasítás Köszönjük, hogy a Roland EM-25/EM-15 Kreatív Keyboard-ot választotta, amely kísérő automatikás hangszerként kiválóan alkalmas arra, hogy órákon át tartó, tiszta, gondtalan szórakozást

Részletesebben