Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár..."

Átírás

1 Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei februárjában pont került fenntartónk, Nógrád Megye Közgyűlése és Salgótarján Megyei Jogú Város között több hónapja tartó finanszírozási vita végére. A korábbi megállapodást, a város június 30-án felmondta. Az új döntés értelmében Salgótarján város továbbra is hozzájárul - idén Ft-tal -könyvtárunk finanszírozásához. Ennek ára többek között az is, hogy az eddigi 5400 m 2 hasznos könyvtári alapterület 652 m 2 -el csökkent. Az 1988-ban átadott épület minden négyzetcentimétere korszerű könyvtárnak volt tervezve, így a mostani karcsúsodás bizony jelentősen megváltoztatta az eddigi funkcionális rendet. Az új telepítési terv kidolgozása során az volt az elsődleges szempontunk, hogy az olvasók által használt terek ne, vagy csak minimálisan csökkenjenek. Mi is lett hát kisebb? A zenei részleg mintegy felére zsugorodott, a lapozgató számára a ruhatár és a kölcsönzőpult előtti térből loptunk el néhány négyzetméternyit. Megszűnt számunkra a földszinti kiselőadóterem, két belső raktár, azaz az ellátóközpont raktárát és az irodaszerek tárolására használt területet is át kellett adnunk. Elkerült tőlünk hét iroda, így a kollégák jóval zsúfoltabb körülmények között kénytelenek dolgozni. Legérzékenyebben a feldolgozó-gyarapító osztályt érintette a karcsúsodás, hiszen a korábbi 120 m 2 helyett most mintegy 25 m 2 -nyi területen szorong nyolc kolléga, ugyanennyi számítógép, az újonnan beszerzett és feldolgozásra váró dokumentumok. Korábbi bérlőinkéi a bérelt alapterülettel együtt átvette hasznosításra a Salgó Vagyon Kft., s ez sajnos közel 4,5 milliós bevételtől foszt meg bennünket. Az olvasókat és bennünket könyvtárosokat egyaránt érintő változással egyidőben - a negatívumok mellett - azonban szolgáltatás bővítésre is sort kerítettünk. Az Info-Tár-Salgó olvasói térbe kikerülve már nem csak telefonon szolgáltat közhasznú információkat, hanem a könyvtárba betérő olvasók igényeit is kielégíti. Két gép kihelyezésével lehetővé tettük az olvasók közvetlen számítógép használatát: keresgélést könyvtárunk adatbázisában, kóborlást az Interneten, fre biztosítását, nyomtatást adatbázisból. Tervezzük közvetlen CD- Rom használat bevezetését is. S hogy mi lesz az elvett 652 m 2 -en? Részben - az irodákban - egy új gazdasági szervezet, amely a salgótarjáni iskolák gazdálkodásával kapcsolatos teendőket fogja ellátni, részben pedig üzletek, butikok. Bízunk abban, hogy mindez nem fogja zavarni majd könyvtárunk működését, az olvasók nyugodt könyvtárhasználatát. Oroszné Katona Anna igazgató

2 Balassi-díj júniusában hatodik alkalommal került kiosztásra a Balassi-díj. Az idei díjazottak: Füzesi Istvánná a Balassi Bálint Megyei gyermek könyvtárosa. Nagybakos Istvánná az Ady Endre Művelődési Központ és igazgatóhelyettese valamint Noskó Sándor a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet munkatársa, aki több mint két évtizedet töltött el a BBMK-ban. Balassi Bálint-Emlékérmet idén egy könyvtáros kolléga kapott, Nagy Sándorné, aki 35 év óta tevékenykedik könyvtárvezetőként Szécsénkén. A díjkiosztó ünnepségen Oroszné Katona Anna a BBMK igazgatója, - a kuratórium vezetője - köszöntötte az ünnepelteket és a rendezvényen résztvevő kollégákat. Az eseményt színesítette a Nógrád Táncegyüttes, a Viganó Gyermektáncegyüttes néhány tagja, akik palóc táncokat táncoltak, valamint a Tücsök Népzenekar, akik a zenét szolgáltatták. A díjazottaknak gratulálunk, kívánunk munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert! Megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzéke, a Kulturális Közlöny június 16-dikai számában olvasható a teljes lista Nógrád megyéből a következő könyvtárak szerepelnek a jegyzéken: Balassagyarmat Madách Imre Városi Bánk, Községi Bárna, Községi Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Bátonyterenye, Kastélykerti Művelődési Ház és Bércei, Községi és Iskolai Integrált Borsosberény, Közművelődési Csécse, Művelődési Ház és Drégelypalánk, Művelődési Ház és Közművelődési Ecseg, Községi Erdőtarcsa, Községi Érsekvadkert, Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény és Ifjúsági Ház Héhalom, Községi Jobbágyi, Községi Kálló, Községi Karancskeszi, Általános Művelődési Központ Karancslapujtő, Községi Kétbodony, Községi Kisbágyon, Községi Közművelődési Kozárd, Községi Legénd, Községi és Iskolai Litke, Községi és Olvasókör Lucfalva, Községi Nyilvános és Iskolai Mátramindszent, Általános Művelődési Központ. Integrált Mátraszelei Óvoda, Általános Iskola és Mátraterenye, Általános Művelődési Központ a Mátraverebély, Általános Művelődési Központ Nagylóc, Művelődési Ház és Nógrádmegyer, Palotás, Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Pásztó, Teleki László Városi és Művelődési Központ Patak, Általános Iskola és Pusztaberki, Közművelődési Rétság, Városi Művelődési Központ és Romhány Nagyközség Önkormányzata Integrált Közművelődési a Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Salgótarján, Szakszervezetek Nógrád Megyei a Szécsény, Krúdy Gyula Városi Szenté, Községi Szurdokpüspöki, Mikszáth Kálmán Közművelődési Vanyarc, Községi Közművelődési és Iskolai Varsány, Művelődési Ház, Községi és Iskolai

3 Tájékoztatjuk a könyvtárosokat és olvasóinkat, hogy a Balassi Bálint Megyei július 17-től augusztus 14-ig zárva tart. A földszinti lapozgató (szombat kivételével) óráig a nyári bezárás alatt is látogatható és természetesen a visszahozott könyveket átvesszük. A Kormány 45/2000. (IV. 7.) Korm. rendelete a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásáról A Kormány az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 71. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális tv.) I. számú melléklet h) pontjában meghatározott könyvtári dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) beszerzése esetén járó adó-visszatérítési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) a kulturális tv. hatálya alá tartozó könyvtárak jogosultak, ideértve azokat a könyvtárakat is, amelyek a kulturális tv. 5. -ának (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek eleget tesznek. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki az áfa törvény 30. (3) bekezdés b) pontja alapján adófizetési kötelezettséget teljesítő könyvtárakra. 2. (1) A támogatás mértéke a könyvtár által beszerzett dokumentumok árában foglalt általános forgalmi adó összege. (2) A támogatás igénybevételének feltétele a könyvtár, illetve a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv nevére szóló számla, továbbá a dokumentumok állományba illetve nyilvántartásba vétele. 3. ( 1) A támogatás a területileg illetékes elsőfokú állami adóhatóságtól igényelhető az APEH által rendszeresített Bevallás a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető adóvisszatérítési támogatásról" nyomtatvány felhasználásával.. (2) A támogatás folyósítása az APEH-nál vezetett általános forgalmi adó számláról történik 4. A támogatás az adóhatóságtól félévente egyszer, a tárgyfélévet követő hónap 20. napjától a tárgyfélévben állományba illetve nyilvántartásba vett számlával igazolt dokumentumok után igényelhető. 5. A támogatás igénybevételére a könyvtár, illetve önálló adószámmal nem rendelkező könyvtár esetében a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv jogosult. 6. A támogatás összege kizárólag dokumentumok beszerzésére használható fel. A felhasználás módját a könyvtárnak nyilvántartásában ellenőrizhető módon rögzíteni kell. A támogatással kapcsolatos egyéb eljárási kérdések tekintetében az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A támogatás először a január 1 -ét követően beszerzett dokumentumok esetén igényelhető. Orbán Viktor miniszterelnök

4 Rendelet a továbbképzésről Megjelent A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (1.14.) NKÖM rendelet, a kulturális szakemberek szervezett képzésének központi normatív támogatását szabályozó Közlemény és a rendelet azonos értelmezését elősegítő Tájékoztató. Népünk alkotó képességének, hazánk szellemi, tárgyi kincseinek gondozásával, ismertetésével foglalkozó kulturális szakemberek napjaink és jövőnk életminőségének nélkülözhetetlen formálói" - fogalmaz Dr. Visy Zsolt kulturális helyettes államtitkár a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet kapcsán. Az 1/2000. (1.14.) NKÖM rendelet a kulturális intézményekben közép- és felsőfokú Kedves Tagtársak! Egyesületi hírek végzettségű, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben foglalkoztatott szakemberekre vonatkozik. Rendelkezik arról is, hogy a szervezett továbbképzésre jogosult szakembernek a 7 éves továbbképzési ciklus ideje alatt legalább 120 óra képzésben kell részt venni. A képzés tervezésének, a normatív hozzájárulás igénylésének alapdokumentumai: a hétéves továbbképzési terv és az adott és az azt követő naptári évre készülő beiskolázási terv. A továbbképzési tervet a fenntartó hagyja jóvá, és csak a fenntartó illetékes a szervezett továbbképzés normatív hozzájárulásának igénylésére is. A képzéssel kapcsolatos témában könyvtárunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Menichné Molnár Eva igazgatóhelyettes Kérjük, hogy a évi tagdíjat, melynek összege a korábbiaknak megfelelően az adott évi (jelen esetben a évi) január havi bruttó jövedelem 2%-a, szeptember 15-ig fizessétek be Egner Petemének. A tagdíj mértékének változása csak a következő évtől várható. Jó pihenést, kellemes nyaralást kíván mindenkinek! MKE Nógrád megyei szervezet vezetősége A németországi Bibliothekarische Auslandstelle értesítette a Magyar osok Egyesületét, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően lehetőséget biztosít németül jól beszélő magyar kollégáknak, hogy szakmai ismereteiket Németországi könyvtárakban végzett négyhetes munka és tapasztalatszerzés útján, ún. szakmai tartózkodás" (Fachaufenthalt) keretében fokozzák ben feltételezhetően már csak egy ilyen lehetőség áll rendelkezésre, de a német partner több évre előre is tervezni kíván. Tanulmányút A Bibliothekarische Auslandstelle fedezi a szakmai tartózkodásra elfogadott kollégák szállás és tartózkodási költségeit. Akik a jelentkezni kívánó kollégák közül nem tudják előteremteni, kérhetik az MKE-t, hogy - amennyire ezt szűkös lehetőségeik lehetővé teszik - az útiköltség teljes, vagy részleges fedezésével nyújtson segítséget. A tanulmányúttal kapcsolatos további felvilágosítást Tóth Lászlóné Enikő, a helyi MKE szervezet elnöke ad.

5 Igényfelmérés könyvtárosasszisztens-képzésre A nyilvános könyvtári ellátásról szóló évi 140. törvény értelmében a nyilvános könyvtár egyik alapkövetelménye, hogy könyvtári szakembert alkalmaz. i szakember, aki szakirányú felsőfokú (könyvtár szakos egyetemi vagy főiskolai végzettség) vagy középfokú (könyvtárkezelő, könyvtárosasszisztens) könyvtári szakképesítéssel rendelkezik. Tudjuk, hogy megyénk az esetek döntő többségében a könyvtárak könyvtári szakember nélkül működnek. Ezen a helyzeten szeretnénk javítani azáltal, hogy elegendő számú jelentkező esetén könyvtáros-asszisztens képzést indítását tervezzük. A képzés célja: olyan könyvtárosok képzése, akik képesek a könyvtár állománynyilvántartási feladatait elvégezni, alapvető feldolgozói munkát ellátni, és dokumentum-és információszolgáltatást adni, kisebb könyvtárakat működtetni. A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség (érettségi) A tanfolyam tervezett időtartama: 2 félév, heti 1 napos elfoglaltsággal A képzési költség a jelentkezők számától függően kb ,- Ft Kérjük azokat a könyvtárosokat, illetve fenntartókat, akik a képzés iránt érdeklődnek a mellékelt igényfelmérő lapon jelentkezzenek. A tanfolyam indítása esetén bővebb információkkal szolgálunk és a konkrét időpontról értesítünk minden jelentkezőt. Az igényfelmérő lapok visszaküldési határideje: augusztus 31. Cím: Balassi Bálint Megyei, módszertani osztály Salgótarján, Kassai sor 2.

6 Millenniumi program községeknek A Balassi Bálint Megyei évtizedek óta szervez kulturális programokat, anyanyelvhez, művészetekhez kapcsolódó rendezvényeket, rendhagyó irodalomórákat kistelepülések könyvtárai, iskolái számára. Az utóbbi években ezeket kizárólag pályázati forrásból tudtuk finanszírozni. A millennium évében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudjuk megvalósítani programunkat, melynek révén a lakosság egészét megmozgató, egész napot kitöltő, általános iskolás és felnőtt korosztályra épülő programsorozatot juttatunk el a kistelepülésekre. Az előkészítésbe és a szervezőmunkába szeretnénk bevonni a falu intézményeit. Célunk a millennium megünneplésén túl az élő irodalommal való kapcsolatteremtés elősegítése, a kulturális értékek befogadása képességének fejlesztése, erősítése, emberről, világról, magatartásformákról és anyanyelvről ismeretek, élmények közvetítése. A programok tartalmi összeállítására Pál Józsefet, a Palócföld főszerkesztőjét, és Sándor Zoltánt, a Pódium Stúdió vezetőjét kértük fel. Az irodalmi szemelvények bemutatására a Pódium Stúdió tagjait, Nógrád megye irodalmi értékeinek méltatására dr. Kovács Annát, a Nógrádi Történeti Múzeum irodalomtörténészét kértük fel. A Fölnevelő édesanyám" c. irodalmi, nyelvészeti előadás és irodalmi összeállítás a magyar kultúrtörténet anyanyelvi vonatkozású emlékeiből, a magyar irodalom kiemelkedő szerzői, írói-költői magyar nyelvre vonatkozó irodalmi műveiből, esszéiből ad ízelítőt. Másik programunk a történelmi Nógrád" megye irodalmi hagyományait mutatja be a kezdetektől napjaink irodalmi életéig jelentősebb szerzők műveinek bemutatásán keresztül. Bízunk abban, hogy ez évi programsorozatunk a korábbi évekhez hasonlóan sikeres lesz és hozzájárul a millennium méltó megünnepléséhez, lehetőséget biztosítva a kistelepüléseken élők számára is a kultúrához, anyanyelvhez kapcsolódó ismeretekhez, élményekhez való hozzá jutását nemcsak hagyományos keretek között.

7 Egyesületi hírek Kedves Kollégák! Tekintettel a könyvtárakat érintő aktuális, sürgető és izgalmas hírekre, szervezetünk taggyűlést szervez, melynek időpontja és helye: július 3. (hétfő) 9 óra, Balassi Bálint Megyei nagyelőadója. Tervezett programunk: - beszámoló a június 14-i MKE tanácsülésről - Máté Lászlóné - beszámolók regionális továbbképzésekről: angol-informatika tanfolyam, Mályi - Vanya Edina könyvtárak gazdálkodása, Salgótarján - Egner Péterné Felsőtárkány, szakszervezeti hírek - Bódi Györgyné továbbképzés, törvények - Oláhné Csákvári Gabriella szerzői jog, stratégiai tervezés - Tóth Lászlóné - beszámoló a Heves megyei szervezet A kis nemzetek egyetlen lehetősége a minőség" c. programjáról, Besenyőtelek - Nagy Mónika - a tagok egyéni javaslatai alapján bármilyen további aktuális témának helye van. (Lehetőséget nyújtunk előzetes jelentkezés alapján előadás tartására.) - az éves tagdíj befizetése (összege: januári bruttó fizetés 2%-a) (végső határideje: szept. 15.) - új tagok felvétele - tagsági igazolványok kiosztása. Miért fontos részvételed taggyűlésünkön? Mert Te is találkozol a mindennapi munkás során a küldetésnyilatkozat, a stratégiai tervezés, a minőségbiztosítás, a közalkalmazotti bérek és garanciák, a továbbképzési lehetőségek és kötelezettségek kérdéseivel. Tájékoztatom a kedves kollégákat, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szomszédolás" c. pályázatunkkal Ft támogatást sikerült nyernünk. A szomszédolás keretében községi könyvtárakat fogunk meglátogatni, ahol lehetőség lesz mind a könyvtárak bemutatkozására, mind egyéb egyesületi program megvalósítására. Szándékunk szerint taggyűlésünk informatív és gyakorlatias lesz, de ezt a célt csak a Te jelenléteddel tudjuk elérni. Szeretettel várunk és feltétlenül számítunk Rád. Tóth Lászlóné

8 A könyvtárközi kölcsönzésről A könyvtárközi kölcsönzés lehetőséget biztosít az olvasónak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, dokumentumokat is olvasson, használjon, amelyek nem találhatók meg abban a könyvtárban, amelyet rendszeresen látogat. A könyvtárközi kölcsönzést minden beiratkozott olvasó igénybe veheti. Ami a dokumentumok jellegét illeti, gyakorlatilag minden kérhető. A kérést a tájékoztató könyvtáros indítja el egy könyvtárközi kérőlap kitöltésével. Ahhoz, hogy biztosan célhoz érjen, a következő adatok szükségesek: Szerző neve Az adott mű pontos címe A kiadás adatai /megjelenési hely, kiadó, kiadási év/ Az olvasó adatai Természetesen minden olvasó azt szeretné, hogy minél hamarabb megkapja a kért művet. A teljesítés gyorsasága sok dologtól függ. Elküldés előtt az adatokat pontosítani kell, szükség esetén pedig ki kell egészíteni. Ebben nagy segítséget ad az Internet-es keresési kiegészítési lehetőség. Ezután elindulhat a kérés az adott könyvtár felé abban a reményben, hogy az olvasó C Í M V Á L T O Z Á S! határidőn belül a kézbe veheti a dokumentumot. Az ODR (Országos Dokumentációs Rendszer) lehetővé teszi, hogy tagjai díjmentesen vegyék igénybe a könyvtárközi szolgáltatást. Amikor a dokumentum megérkezik, az olvasó értesítést kap. A kölcsönzés időtartamát a küldő könyvtár határozza meg. Lehetőség van arra is, hogy egy adott dokumentumot fénymásolat formájában kérjünk meg. Ebben az esetben magát a fénymásolatot az olvasó megtarthatja és a felmerülő költség - posta és fénymásolási költség - is őt terheli. Ezek a feltételek a belföldi kérésekre vonatkoznak. Keresés külföldi könyvtárakra is kiterjeszthető de ebben az esetben más anyagi feltételek érvényesek. Az hitemet a könyvtárközi kölcsönzésben is nagy segítséget jelent. A Telnet és KÖZELKAT-on vagy az ODR-en keresztül Online lehet lekérdezni és így fontos, pontos információhoz lehet jutni. Mivel egyik könyvtárnak sincs lehetősége a megjelenő összes dokumentum beszerzésére, ezért a könyvtárközi kölcsönzés és együttműködés szerepe egyre jobban nő az olvasók igényeinek kielégítése érdekében. Magyari Tamás Új helyre költözött a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u Levélcím: 1410 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ A könyvtári osztály új címe: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Telefon: 06-1/ , Mellékállomások: Dr. Skaliczki Judit 6882 Dr. Kenyéri Katalin 6850 Dr. Tóth Elek 6851 Bariczné Rózsa Mária 6853 Közvetlen szám: Bariczné Rózsa Mária 06-1/

9 Petőfi Sándor versei gyerekszemmel A Somosi Általános Iskola és a somoskőújfalui könyvtár 1998-ban hirdette meg először Petőfi Sándor versei gyermekszemmel'* c. pályázatot Irodalmi és képzőművészeti kategóriákban. Az 1848-as Forradalom és szabadságharc 150. évfordulója és Petőfi Sándor születésének 173. évfordulója jelentette az alkalmat arra, hogy a gyermekek figyelmét Petőfi Sándor költészetére irányítsuk. Az érdeklődők száma és a munkák színvonala indokolta, hogy újra meghirdessük a pályázatot, ebben az évben immár harmadik alkalommal és reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó. A pályázati kiírás szerint irodalmi kategóriában Gondolataim Petőfi Sándor... c. verséről" címmel várunk olyan írásmüveket, amelyek egy konkrét vershez, kapcsolódnak Saját gondolatok, érzések, önálló vélemények megfogalmazását kérjük. A képzőművészet kategóriában Petőfi vershez készült illusztrációkat, a vers kapcsán keletkezett érzelmek, gondolatok képi megvalósítását várjuk. Reméljük, hogy a pályázatra készülve a verseskötetet lapozgatva minden gyerek rátalál arra a versre, amely személy szerint neki szól. Petőfi lelkesedése, igazságérzete, a vers hangulata olyan gondolatokat ébreszthet benne, amelyek a máról, róla szólnak. A vershez kapcsolódó írások, rajzok, festmények elkészítése, az alkotás olyan élményeket eleveníthet fel, amelyek személyessé, maradandóvá tehetik a vers gondolatát. A pályázati kiírás kevés kötöttséget tartalmaz. Az első alkalommal nem határoztuk meg a választható vétsek körét, a következő kiírásnál a forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódó verseket, ebben az évben pedig a természeti témájú vagy tájhoz kötődő verseket jelöltük ki az irodalmi kategóriában és Petőfi portrék készítését kértük a rajz kategóriában 2000-ben 39 irodalmi pályázat érkezett 7 iskolából és 188 képzőművészeti alkotás 10 iskolából. Eddig összesen 18 iskolából kaptunk munkákat, és több mint 600 rajzot és 125 írásművet értékelt a zsűri. A beküldött írások kb. 30%-a kevésbé ismert, az általános iskolában tananyagként nem szereplő vershez kapcsolódik. Sok jó, szabályos, tanult" verselemzést olvastunk nagy örömmel, de a falszabadult kötetlen írások, önálló vélemények, gondolatok győztek meg bennünket arról, hogy a gyerekek szeretik Petőfi Sándor költészetét és azonosulni tudnak gondolataival. A pályázat elbírálása két kategóriában történt (1-4. évf. és 5-8. évf.) Az eredményhirdetés és díjkiosztás ünnepélyes keretek közölt zajlott a Somosi Általános Iskola márc. 15-i ünnepi műsorát követően Ebben az évben a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és a Rousseau Erdei Iskola Egyesület támogatta a munkánkat. Környékünkön márc. 15-én sokan felkeresik Somoskőben a Petőfi kunyhót, vagy virágot tesznek a Salgói vár emléktáblájához. Akik Somoskőben jártak a művelődési házban megnézhették a pályázatra érkezett legszebb rajzokat, elolvashatták a legjobb írásműveket Megtudhattuk mit gondolnak a gyerekek Petőfi Sándorról, mit mondanak el egy-egy vers kapcsán önmagukról és a világáról. Földi Péterné könyvtáros Egy sikeres gyermekmunka a sok közül:

10 GONDOLATOK AZ OLVASÓTÁBORI KIÁLLÍTÁS KAPCSÁN A kiállítás a legnagyobb élményt talán azoknak jelenti, akik részt vettünk ezekben a táborokban akár szervezőként, akár gyerekként. Izgatottan böngésszük a fotókat, anekdotázunk. Emlékszel még...? És boldogan vagy meglepődve fedezzük fel az ismerős arcokat a fotókon Vajon mi lett vele...? Sokan kerültek ki a látókörünkből, különösen a régebbi táborosok közül, de sokan vannak közöttünk, akikkel gyakran találkozunk, akikre büszkék vagyunk, hogy valamelyik táborunk lakója vagy kiscsoportvezetője volt. Biztos vagyok abban, hogy valamennyiünknek, diáknak, vezetőnek egyaránt felejthetetlen élményeket, maradandó értékeket adtak ezek a táborok. Jómagam szerencsés vagyok, hiszen az olvasótábori élet mindkét oldalát megtapasztalhattam, gyerekmúltamat és felnőtt életemet egyaránt gazdagították azok a benyomások, melyeket ily módon szereztem. Ezért nézzük izgatottan, keresgéljük az ismerős arcokat a régi képeken, vagy egy-egy rajz, gyerekalkotás idéz fel bennünk emlékeket. Sajnálom, hogy a tervezett olvasótábori konferenciára, a régi táborosok találkozójára nem került sor. Biztos vagyok benne, hogy sokunknak nyújtott volna ez a találkozás felejthetetlen élményt. Helyette viszont készülünk idei táborainkra, a szlovákiai vármondákat felidéző nemzetiségi táborra Látkyn, és a határon túli magyar fiatalok számára Torockón megrendezésre kerülő táborra. Reméljük 25 év múlva mostani táborainkat is felidézhetjük és talán valamikor összejöhet még az a találkozó! Szűcs Tiborné OLVASÓTÁBOROK NÓGRÁD MEGYÉBEN - 25 ÉV június 7-én a Balassi Bálint Nógrád Megyei, a Nógrád megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztály, a Hazafias Népfront Nógrád Megyei Bizottsága, az ifjúsági mozgalom és a szakszervezetek együttműködésében megnyílt könyvtárunk első olvasótábora. Az országos olvasótábori mozgalomhoz csatlakozva, egyben Nógrád megye történelmi, művészeti, irodalmi értékeit, hagyományait a középpontba helyezve fogadták az egymást követő táborok az általános iskolai, a középiskolai és a szakmunkás képzés tanulóit. Volt olyan év, hogy három táborban (úttörő-olvasótábor, szakmunkástanulók olvasótábora, nemzetiségi olvasótábor) változó helyszíneken (Salgótarján, Szécsény, Balassagyarmat, Bánk, Rétság stb.) zajlottak. Az 1990-es években új feltételek mellett - mindenekelőtt a Balassi Bálint Megyei eredményes pályázati tevékenységének köszönhetően újabb lendületet vett az olvasótábori tevékenység. A táborok Nógrád megye szlovák nemzetiségű gyermekeit fogadták anyanyelvi környezetben (Tuhár, Látky), illetve a felvidéki, erdélyi, kárpát-ukrajnai magyar nemzetiségű fiatalokat (Salgótarján, Budapest, Szanazug, Illyefalva stb. helyeken.) A Balassi Bálint Megyei június 5-én a helyismereti különgyűjteményben, a módszertani osztályon, a szervezőknél megőrzött programfüzetekből, szöveggyűjteményekből, fotókból, emlékplakettekből rendezett az elmúlt 25 év olvasótáborait fölidézve egy kiállítást. A tárlókban elhelyezett dokumentumok színes kiegészítői azok a képzőművészeti alkotások, festmények, grafikák, montázsok, fafaragások, kerámiák, amelyeket az olvasótáborok lakói készítettek olyan művészeti vezetők irányításával, mint Bobály Attila, Földi Péter, Orosz István, Szabó Ágnes, Szabó M. László, Újvári Imre. A kiállítás várja látogatóit a nyári hónapokban.. Bódi Györgyné helyismereti könyvtáros

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000 Salgótarján, 2000. december Már előzetesen is hírt adtunk róla, hogy megváltozik a könyvtárak statisztikai jelentőlapja. A különböző könyvtártípusok szántára - az iskolai könyvtárak kivételével - egységes

Részletesebben

Salgótarján, 2003. március

Salgótarján, 2003. március Salgótarján, 2003. március 19. szám S z a k f e l ü g y e l e t... Mint már 2002 tavaszán hitt adtunk róla, újra indult országosan - így megyénkben is - a települési könyvtári ellátás szakfelügyelete.

Részletesebben

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről Salgótarján, 2001. október 13. szám A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről A 260/2001-es kormányrendeletben rögzítenék azoknak a körét, akik a 2001-es költségvetési évben szeptember

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2005/2 ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2005/2 Zalaegerszeg, 2005. Címlap: A Zalai Gyermekkönyvhetek megnyitóján Békés Pál író, A Nagy Könyv program ötletgazdája találkozott az ifjú olvasókkal

Részletesebben

HIMNUSZ. A tartalomból

HIMNUSZ. A tartalomból tv. évf. l.szám Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak hfradója 1995. január A tartalomból A könyvtáros megváltozott szerepe Jászkiséren Egyesületi információk Továbbtanulási lehetőségek Pályázat Az ÁMK-k

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat VEZETŐI PROGRAM 2012-2017 Készítette: Ember Csaba 2012. február 12. Helyzetelemzésre épülő vezetői program Készült 2012 februárjában

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról 0521 2005. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára Június 11-én a rekkenő hőség ellenére is több mint háromszáz szakember részvételével zajlott

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja:PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2004/2 2004. szeptember 27-én közel száz könyvtáros vett részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének szlovéniai kirándulásán. Képünk a muraszombati Szapáry-kastély

Részletesebben

A Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár. pályázata. Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjá -nak elnyerésére 2006-ban

A Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár. pályázata. Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjá -nak elnyerésére 2006-ban A Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár pályázata Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjá -nak elnyerésére 2006-ban Történeti áttekintés Sásd város története A város területe a bronzkortól lakott hely.

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN III. évf. 7-8. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. július-augusztus LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN A Könyvtáros Egyesület által meghirdetett pályázatot megnyertük, így a

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben