Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár..."

Átírás

1 Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei februárjában pont került fenntartónk, Nógrád Megye Közgyűlése és Salgótarján Megyei Jogú Város között több hónapja tartó finanszírozási vita végére. A korábbi megállapodást, a város június 30-án felmondta. Az új döntés értelmében Salgótarján város továbbra is hozzájárul - idén Ft-tal -könyvtárunk finanszírozásához. Ennek ára többek között az is, hogy az eddigi 5400 m 2 hasznos könyvtári alapterület 652 m 2 -el csökkent. Az 1988-ban átadott épület minden négyzetcentimétere korszerű könyvtárnak volt tervezve, így a mostani karcsúsodás bizony jelentősen megváltoztatta az eddigi funkcionális rendet. Az új telepítési terv kidolgozása során az volt az elsődleges szempontunk, hogy az olvasók által használt terek ne, vagy csak minimálisan csökkenjenek. Mi is lett hát kisebb? A zenei részleg mintegy felére zsugorodott, a lapozgató számára a ruhatár és a kölcsönzőpult előtti térből loptunk el néhány négyzetméternyit. Megszűnt számunkra a földszinti kiselőadóterem, két belső raktár, azaz az ellátóközpont raktárát és az irodaszerek tárolására használt területet is át kellett adnunk. Elkerült tőlünk hét iroda, így a kollégák jóval zsúfoltabb körülmények között kénytelenek dolgozni. Legérzékenyebben a feldolgozó-gyarapító osztályt érintette a karcsúsodás, hiszen a korábbi 120 m 2 helyett most mintegy 25 m 2 -nyi területen szorong nyolc kolléga, ugyanennyi számítógép, az újonnan beszerzett és feldolgozásra váró dokumentumok. Korábbi bérlőinkéi a bérelt alapterülettel együtt átvette hasznosításra a Salgó Vagyon Kft., s ez sajnos közel 4,5 milliós bevételtől foszt meg bennünket. Az olvasókat és bennünket könyvtárosokat egyaránt érintő változással egyidőben - a negatívumok mellett - azonban szolgáltatás bővítésre is sort kerítettünk. Az Info-Tár-Salgó olvasói térbe kikerülve már nem csak telefonon szolgáltat közhasznú információkat, hanem a könyvtárba betérő olvasók igényeit is kielégíti. Két gép kihelyezésével lehetővé tettük az olvasók közvetlen számítógép használatát: keresgélést könyvtárunk adatbázisában, kóborlást az Interneten, fre biztosítását, nyomtatást adatbázisból. Tervezzük közvetlen CD- Rom használat bevezetését is. S hogy mi lesz az elvett 652 m 2 -en? Részben - az irodákban - egy új gazdasági szervezet, amely a salgótarjáni iskolák gazdálkodásával kapcsolatos teendőket fogja ellátni, részben pedig üzletek, butikok. Bízunk abban, hogy mindez nem fogja zavarni majd könyvtárunk működését, az olvasók nyugodt könyvtárhasználatát. Oroszné Katona Anna igazgató

2 Balassi-díj júniusában hatodik alkalommal került kiosztásra a Balassi-díj. Az idei díjazottak: Füzesi Istvánná a Balassi Bálint Megyei gyermek könyvtárosa. Nagybakos Istvánná az Ady Endre Művelődési Központ és igazgatóhelyettese valamint Noskó Sándor a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet munkatársa, aki több mint két évtizedet töltött el a BBMK-ban. Balassi Bálint-Emlékérmet idén egy könyvtáros kolléga kapott, Nagy Sándorné, aki 35 év óta tevékenykedik könyvtárvezetőként Szécsénkén. A díjkiosztó ünnepségen Oroszné Katona Anna a BBMK igazgatója, - a kuratórium vezetője - köszöntötte az ünnepelteket és a rendezvényen résztvevő kollégákat. Az eseményt színesítette a Nógrád Táncegyüttes, a Viganó Gyermektáncegyüttes néhány tagja, akik palóc táncokat táncoltak, valamint a Tücsök Népzenekar, akik a zenét szolgáltatták. A díjazottaknak gratulálunk, kívánunk munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert! Megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzéke, a Kulturális Közlöny június 16-dikai számában olvasható a teljes lista Nógrád megyéből a következő könyvtárak szerepelnek a jegyzéken: Balassagyarmat Madách Imre Városi Bánk, Községi Bárna, Községi Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Bátonyterenye, Kastélykerti Művelődési Ház és Bércei, Községi és Iskolai Integrált Borsosberény, Közművelődési Csécse, Művelődési Ház és Drégelypalánk, Művelődési Ház és Közművelődési Ecseg, Községi Erdőtarcsa, Községi Érsekvadkert, Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény és Ifjúsági Ház Héhalom, Községi Jobbágyi, Községi Kálló, Községi Karancskeszi, Általános Művelődési Központ Karancslapujtő, Községi Kétbodony, Községi Kisbágyon, Községi Közművelődési Kozárd, Községi Legénd, Községi és Iskolai Litke, Községi és Olvasókör Lucfalva, Községi Nyilvános és Iskolai Mátramindszent, Általános Művelődési Központ. Integrált Mátraszelei Óvoda, Általános Iskola és Mátraterenye, Általános Művelődési Központ a Mátraverebély, Általános Művelődési Központ Nagylóc, Művelődési Ház és Nógrádmegyer, Palotás, Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Pásztó, Teleki László Városi és Művelődési Központ Patak, Általános Iskola és Pusztaberki, Közművelődési Rétság, Városi Művelődési Központ és Romhány Nagyközség Önkormányzata Integrált Közművelődési a Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Salgótarján, Szakszervezetek Nógrád Megyei a Szécsény, Krúdy Gyula Városi Szenté, Községi Szurdokpüspöki, Mikszáth Kálmán Közművelődési Vanyarc, Községi Közművelődési és Iskolai Varsány, Művelődési Ház, Községi és Iskolai

3 Tájékoztatjuk a könyvtárosokat és olvasóinkat, hogy a Balassi Bálint Megyei július 17-től augusztus 14-ig zárva tart. A földszinti lapozgató (szombat kivételével) óráig a nyári bezárás alatt is látogatható és természetesen a visszahozott könyveket átvesszük. A Kormány 45/2000. (IV. 7.) Korm. rendelete a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásáról A Kormány az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 71. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális tv.) I. számú melléklet h) pontjában meghatározott könyvtári dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) beszerzése esetén járó adó-visszatérítési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) a kulturális tv. hatálya alá tartozó könyvtárak jogosultak, ideértve azokat a könyvtárakat is, amelyek a kulturális tv. 5. -ának (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek eleget tesznek. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki az áfa törvény 30. (3) bekezdés b) pontja alapján adófizetési kötelezettséget teljesítő könyvtárakra. 2. (1) A támogatás mértéke a könyvtár által beszerzett dokumentumok árában foglalt általános forgalmi adó összege. (2) A támogatás igénybevételének feltétele a könyvtár, illetve a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv nevére szóló számla, továbbá a dokumentumok állományba illetve nyilvántartásba vétele. 3. ( 1) A támogatás a területileg illetékes elsőfokú állami adóhatóságtól igényelhető az APEH által rendszeresített Bevallás a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető adóvisszatérítési támogatásról" nyomtatvány felhasználásával.. (2) A támogatás folyósítása az APEH-nál vezetett általános forgalmi adó számláról történik 4. A támogatás az adóhatóságtól félévente egyszer, a tárgyfélévet követő hónap 20. napjától a tárgyfélévben állományba illetve nyilvántartásba vett számlával igazolt dokumentumok után igényelhető. 5. A támogatás igénybevételére a könyvtár, illetve önálló adószámmal nem rendelkező könyvtár esetében a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv jogosult. 6. A támogatás összege kizárólag dokumentumok beszerzésére használható fel. A felhasználás módját a könyvtárnak nyilvántartásában ellenőrizhető módon rögzíteni kell. A támogatással kapcsolatos egyéb eljárási kérdések tekintetében az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A támogatás először a január 1 -ét követően beszerzett dokumentumok esetén igényelhető. Orbán Viktor miniszterelnök

4 Rendelet a továbbképzésről Megjelent A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (1.14.) NKÖM rendelet, a kulturális szakemberek szervezett képzésének központi normatív támogatását szabályozó Közlemény és a rendelet azonos értelmezését elősegítő Tájékoztató. Népünk alkotó képességének, hazánk szellemi, tárgyi kincseinek gondozásával, ismertetésével foglalkozó kulturális szakemberek napjaink és jövőnk életminőségének nélkülözhetetlen formálói" - fogalmaz Dr. Visy Zsolt kulturális helyettes államtitkár a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet kapcsán. Az 1/2000. (1.14.) NKÖM rendelet a kulturális intézményekben közép- és felsőfokú Kedves Tagtársak! Egyesületi hírek végzettségű, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben foglalkoztatott szakemberekre vonatkozik. Rendelkezik arról is, hogy a szervezett továbbképzésre jogosult szakembernek a 7 éves továbbképzési ciklus ideje alatt legalább 120 óra képzésben kell részt venni. A képzés tervezésének, a normatív hozzájárulás igénylésének alapdokumentumai: a hétéves továbbképzési terv és az adott és az azt követő naptári évre készülő beiskolázási terv. A továbbképzési tervet a fenntartó hagyja jóvá, és csak a fenntartó illetékes a szervezett továbbképzés normatív hozzájárulásának igénylésére is. A képzéssel kapcsolatos témában könyvtárunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Menichné Molnár Eva igazgatóhelyettes Kérjük, hogy a évi tagdíjat, melynek összege a korábbiaknak megfelelően az adott évi (jelen esetben a évi) január havi bruttó jövedelem 2%-a, szeptember 15-ig fizessétek be Egner Petemének. A tagdíj mértékének változása csak a következő évtől várható. Jó pihenést, kellemes nyaralást kíván mindenkinek! MKE Nógrád megyei szervezet vezetősége A németországi Bibliothekarische Auslandstelle értesítette a Magyar osok Egyesületét, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően lehetőséget biztosít németül jól beszélő magyar kollégáknak, hogy szakmai ismereteiket Németországi könyvtárakban végzett négyhetes munka és tapasztalatszerzés útján, ún. szakmai tartózkodás" (Fachaufenthalt) keretében fokozzák ben feltételezhetően már csak egy ilyen lehetőség áll rendelkezésre, de a német partner több évre előre is tervezni kíván. Tanulmányút A Bibliothekarische Auslandstelle fedezi a szakmai tartózkodásra elfogadott kollégák szállás és tartózkodási költségeit. Akik a jelentkezni kívánó kollégák közül nem tudják előteremteni, kérhetik az MKE-t, hogy - amennyire ezt szűkös lehetőségeik lehetővé teszik - az útiköltség teljes, vagy részleges fedezésével nyújtson segítséget. A tanulmányúttal kapcsolatos további felvilágosítást Tóth Lászlóné Enikő, a helyi MKE szervezet elnöke ad.

5 Igényfelmérés könyvtárosasszisztens-képzésre A nyilvános könyvtári ellátásról szóló évi 140. törvény értelmében a nyilvános könyvtár egyik alapkövetelménye, hogy könyvtári szakembert alkalmaz. i szakember, aki szakirányú felsőfokú (könyvtár szakos egyetemi vagy főiskolai végzettség) vagy középfokú (könyvtárkezelő, könyvtárosasszisztens) könyvtári szakképesítéssel rendelkezik. Tudjuk, hogy megyénk az esetek döntő többségében a könyvtárak könyvtári szakember nélkül működnek. Ezen a helyzeten szeretnénk javítani azáltal, hogy elegendő számú jelentkező esetén könyvtáros-asszisztens képzést indítását tervezzük. A képzés célja: olyan könyvtárosok képzése, akik képesek a könyvtár állománynyilvántartási feladatait elvégezni, alapvető feldolgozói munkát ellátni, és dokumentum-és információszolgáltatást adni, kisebb könyvtárakat működtetni. A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség (érettségi) A tanfolyam tervezett időtartama: 2 félév, heti 1 napos elfoglaltsággal A képzési költség a jelentkezők számától függően kb ,- Ft Kérjük azokat a könyvtárosokat, illetve fenntartókat, akik a képzés iránt érdeklődnek a mellékelt igényfelmérő lapon jelentkezzenek. A tanfolyam indítása esetén bővebb információkkal szolgálunk és a konkrét időpontról értesítünk minden jelentkezőt. Az igényfelmérő lapok visszaküldési határideje: augusztus 31. Cím: Balassi Bálint Megyei, módszertani osztály Salgótarján, Kassai sor 2.

6 Millenniumi program községeknek A Balassi Bálint Megyei évtizedek óta szervez kulturális programokat, anyanyelvhez, művészetekhez kapcsolódó rendezvényeket, rendhagyó irodalomórákat kistelepülések könyvtárai, iskolái számára. Az utóbbi években ezeket kizárólag pályázati forrásból tudtuk finanszírozni. A millennium évében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudjuk megvalósítani programunkat, melynek révén a lakosság egészét megmozgató, egész napot kitöltő, általános iskolás és felnőtt korosztályra épülő programsorozatot juttatunk el a kistelepülésekre. Az előkészítésbe és a szervezőmunkába szeretnénk bevonni a falu intézményeit. Célunk a millennium megünneplésén túl az élő irodalommal való kapcsolatteremtés elősegítése, a kulturális értékek befogadása képességének fejlesztése, erősítése, emberről, világról, magatartásformákról és anyanyelvről ismeretek, élmények közvetítése. A programok tartalmi összeállítására Pál Józsefet, a Palócföld főszerkesztőjét, és Sándor Zoltánt, a Pódium Stúdió vezetőjét kértük fel. Az irodalmi szemelvények bemutatására a Pódium Stúdió tagjait, Nógrád megye irodalmi értékeinek méltatására dr. Kovács Annát, a Nógrádi Történeti Múzeum irodalomtörténészét kértük fel. A Fölnevelő édesanyám" c. irodalmi, nyelvészeti előadás és irodalmi összeállítás a magyar kultúrtörténet anyanyelvi vonatkozású emlékeiből, a magyar irodalom kiemelkedő szerzői, írói-költői magyar nyelvre vonatkozó irodalmi műveiből, esszéiből ad ízelítőt. Másik programunk a történelmi Nógrád" megye irodalmi hagyományait mutatja be a kezdetektől napjaink irodalmi életéig jelentősebb szerzők műveinek bemutatásán keresztül. Bízunk abban, hogy ez évi programsorozatunk a korábbi évekhez hasonlóan sikeres lesz és hozzájárul a millennium méltó megünnepléséhez, lehetőséget biztosítva a kistelepüléseken élők számára is a kultúrához, anyanyelvhez kapcsolódó ismeretekhez, élményekhez való hozzá jutását nemcsak hagyományos keretek között.

7 Egyesületi hírek Kedves Kollégák! Tekintettel a könyvtárakat érintő aktuális, sürgető és izgalmas hírekre, szervezetünk taggyűlést szervez, melynek időpontja és helye: július 3. (hétfő) 9 óra, Balassi Bálint Megyei nagyelőadója. Tervezett programunk: - beszámoló a június 14-i MKE tanácsülésről - Máté Lászlóné - beszámolók regionális továbbképzésekről: angol-informatika tanfolyam, Mályi - Vanya Edina könyvtárak gazdálkodása, Salgótarján - Egner Péterné Felsőtárkány, szakszervezeti hírek - Bódi Györgyné továbbképzés, törvények - Oláhné Csákvári Gabriella szerzői jog, stratégiai tervezés - Tóth Lászlóné - beszámoló a Heves megyei szervezet A kis nemzetek egyetlen lehetősége a minőség" c. programjáról, Besenyőtelek - Nagy Mónika - a tagok egyéni javaslatai alapján bármilyen további aktuális témának helye van. (Lehetőséget nyújtunk előzetes jelentkezés alapján előadás tartására.) - az éves tagdíj befizetése (összege: januári bruttó fizetés 2%-a) (végső határideje: szept. 15.) - új tagok felvétele - tagsági igazolványok kiosztása. Miért fontos részvételed taggyűlésünkön? Mert Te is találkozol a mindennapi munkás során a küldetésnyilatkozat, a stratégiai tervezés, a minőségbiztosítás, a közalkalmazotti bérek és garanciák, a továbbképzési lehetőségek és kötelezettségek kérdéseivel. Tájékoztatom a kedves kollégákat, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szomszédolás" c. pályázatunkkal Ft támogatást sikerült nyernünk. A szomszédolás keretében községi könyvtárakat fogunk meglátogatni, ahol lehetőség lesz mind a könyvtárak bemutatkozására, mind egyéb egyesületi program megvalósítására. Szándékunk szerint taggyűlésünk informatív és gyakorlatias lesz, de ezt a célt csak a Te jelenléteddel tudjuk elérni. Szeretettel várunk és feltétlenül számítunk Rád. Tóth Lászlóné

8 A könyvtárközi kölcsönzésről A könyvtárközi kölcsönzés lehetőséget biztosít az olvasónak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, dokumentumokat is olvasson, használjon, amelyek nem találhatók meg abban a könyvtárban, amelyet rendszeresen látogat. A könyvtárközi kölcsönzést minden beiratkozott olvasó igénybe veheti. Ami a dokumentumok jellegét illeti, gyakorlatilag minden kérhető. A kérést a tájékoztató könyvtáros indítja el egy könyvtárközi kérőlap kitöltésével. Ahhoz, hogy biztosan célhoz érjen, a következő adatok szükségesek: Szerző neve Az adott mű pontos címe A kiadás adatai /megjelenési hely, kiadó, kiadási év/ Az olvasó adatai Természetesen minden olvasó azt szeretné, hogy minél hamarabb megkapja a kért művet. A teljesítés gyorsasága sok dologtól függ. Elküldés előtt az adatokat pontosítani kell, szükség esetén pedig ki kell egészíteni. Ebben nagy segítséget ad az Internet-es keresési kiegészítési lehetőség. Ezután elindulhat a kérés az adott könyvtár felé abban a reményben, hogy az olvasó C Í M V Á L T O Z Á S! határidőn belül a kézbe veheti a dokumentumot. Az ODR (Országos Dokumentációs Rendszer) lehetővé teszi, hogy tagjai díjmentesen vegyék igénybe a könyvtárközi szolgáltatást. Amikor a dokumentum megérkezik, az olvasó értesítést kap. A kölcsönzés időtartamát a küldő könyvtár határozza meg. Lehetőség van arra is, hogy egy adott dokumentumot fénymásolat formájában kérjünk meg. Ebben az esetben magát a fénymásolatot az olvasó megtarthatja és a felmerülő költség - posta és fénymásolási költség - is őt terheli. Ezek a feltételek a belföldi kérésekre vonatkoznak. Keresés külföldi könyvtárakra is kiterjeszthető de ebben az esetben más anyagi feltételek érvényesek. Az hitemet a könyvtárközi kölcsönzésben is nagy segítséget jelent. A Telnet és KÖZELKAT-on vagy az ODR-en keresztül Online lehet lekérdezni és így fontos, pontos információhoz lehet jutni. Mivel egyik könyvtárnak sincs lehetősége a megjelenő összes dokumentum beszerzésére, ezért a könyvtárközi kölcsönzés és együttműködés szerepe egyre jobban nő az olvasók igényeinek kielégítése érdekében. Magyari Tamás Új helyre költözött a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u Levélcím: 1410 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ A könyvtári osztály új címe: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Telefon: 06-1/ , Mellékállomások: Dr. Skaliczki Judit 6882 Dr. Kenyéri Katalin 6850 Dr. Tóth Elek 6851 Bariczné Rózsa Mária 6853 Közvetlen szám: Bariczné Rózsa Mária 06-1/

9 Petőfi Sándor versei gyerekszemmel A Somosi Általános Iskola és a somoskőújfalui könyvtár 1998-ban hirdette meg először Petőfi Sándor versei gyermekszemmel'* c. pályázatot Irodalmi és képzőművészeti kategóriákban. Az 1848-as Forradalom és szabadságharc 150. évfordulója és Petőfi Sándor születésének 173. évfordulója jelentette az alkalmat arra, hogy a gyermekek figyelmét Petőfi Sándor költészetére irányítsuk. Az érdeklődők száma és a munkák színvonala indokolta, hogy újra meghirdessük a pályázatot, ebben az évben immár harmadik alkalommal és reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó. A pályázati kiírás szerint irodalmi kategóriában Gondolataim Petőfi Sándor... c. verséről" címmel várunk olyan írásmüveket, amelyek egy konkrét vershez, kapcsolódnak Saját gondolatok, érzések, önálló vélemények megfogalmazását kérjük. A képzőművészet kategóriában Petőfi vershez készült illusztrációkat, a vers kapcsán keletkezett érzelmek, gondolatok képi megvalósítását várjuk. Reméljük, hogy a pályázatra készülve a verseskötetet lapozgatva minden gyerek rátalál arra a versre, amely személy szerint neki szól. Petőfi lelkesedése, igazságérzete, a vers hangulata olyan gondolatokat ébreszthet benne, amelyek a máról, róla szólnak. A vershez kapcsolódó írások, rajzok, festmények elkészítése, az alkotás olyan élményeket eleveníthet fel, amelyek személyessé, maradandóvá tehetik a vers gondolatát. A pályázati kiírás kevés kötöttséget tartalmaz. Az első alkalommal nem határoztuk meg a választható vétsek körét, a következő kiírásnál a forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódó verseket, ebben az évben pedig a természeti témájú vagy tájhoz kötődő verseket jelöltük ki az irodalmi kategóriában és Petőfi portrék készítését kértük a rajz kategóriában 2000-ben 39 irodalmi pályázat érkezett 7 iskolából és 188 képzőművészeti alkotás 10 iskolából. Eddig összesen 18 iskolából kaptunk munkákat, és több mint 600 rajzot és 125 írásművet értékelt a zsűri. A beküldött írások kb. 30%-a kevésbé ismert, az általános iskolában tananyagként nem szereplő vershez kapcsolódik. Sok jó, szabályos, tanult" verselemzést olvastunk nagy örömmel, de a falszabadult kötetlen írások, önálló vélemények, gondolatok győztek meg bennünket arról, hogy a gyerekek szeretik Petőfi Sándor költészetét és azonosulni tudnak gondolataival. A pályázat elbírálása két kategóriában történt (1-4. évf. és 5-8. évf.) Az eredményhirdetés és díjkiosztás ünnepélyes keretek közölt zajlott a Somosi Általános Iskola márc. 15-i ünnepi műsorát követően Ebben az évben a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és a Rousseau Erdei Iskola Egyesület támogatta a munkánkat. Környékünkön márc. 15-én sokan felkeresik Somoskőben a Petőfi kunyhót, vagy virágot tesznek a Salgói vár emléktáblájához. Akik Somoskőben jártak a művelődési házban megnézhették a pályázatra érkezett legszebb rajzokat, elolvashatták a legjobb írásműveket Megtudhattuk mit gondolnak a gyerekek Petőfi Sándorról, mit mondanak el egy-egy vers kapcsán önmagukról és a világáról. Földi Péterné könyvtáros Egy sikeres gyermekmunka a sok közül:

10 GONDOLATOK AZ OLVASÓTÁBORI KIÁLLÍTÁS KAPCSÁN A kiállítás a legnagyobb élményt talán azoknak jelenti, akik részt vettünk ezekben a táborokban akár szervezőként, akár gyerekként. Izgatottan böngésszük a fotókat, anekdotázunk. Emlékszel még...? És boldogan vagy meglepődve fedezzük fel az ismerős arcokat a fotókon Vajon mi lett vele...? Sokan kerültek ki a látókörünkből, különösen a régebbi táborosok közül, de sokan vannak közöttünk, akikkel gyakran találkozunk, akikre büszkék vagyunk, hogy valamelyik táborunk lakója vagy kiscsoportvezetője volt. Biztos vagyok abban, hogy valamennyiünknek, diáknak, vezetőnek egyaránt felejthetetlen élményeket, maradandó értékeket adtak ezek a táborok. Jómagam szerencsés vagyok, hiszen az olvasótábori élet mindkét oldalát megtapasztalhattam, gyerekmúltamat és felnőtt életemet egyaránt gazdagították azok a benyomások, melyeket ily módon szereztem. Ezért nézzük izgatottan, keresgéljük az ismerős arcokat a régi képeken, vagy egy-egy rajz, gyerekalkotás idéz fel bennünk emlékeket. Sajnálom, hogy a tervezett olvasótábori konferenciára, a régi táborosok találkozójára nem került sor. Biztos vagyok benne, hogy sokunknak nyújtott volna ez a találkozás felejthetetlen élményt. Helyette viszont készülünk idei táborainkra, a szlovákiai vármondákat felidéző nemzetiségi táborra Látkyn, és a határon túli magyar fiatalok számára Torockón megrendezésre kerülő táborra. Reméljük 25 év múlva mostani táborainkat is felidézhetjük és talán valamikor összejöhet még az a találkozó! Szűcs Tiborné OLVASÓTÁBOROK NÓGRÁD MEGYÉBEN - 25 ÉV június 7-én a Balassi Bálint Nógrád Megyei, a Nógrád megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztály, a Hazafias Népfront Nógrád Megyei Bizottsága, az ifjúsági mozgalom és a szakszervezetek együttműködésében megnyílt könyvtárunk első olvasótábora. Az országos olvasótábori mozgalomhoz csatlakozva, egyben Nógrád megye történelmi, művészeti, irodalmi értékeit, hagyományait a középpontba helyezve fogadták az egymást követő táborok az általános iskolai, a középiskolai és a szakmunkás képzés tanulóit. Volt olyan év, hogy három táborban (úttörő-olvasótábor, szakmunkástanulók olvasótábora, nemzetiségi olvasótábor) változó helyszíneken (Salgótarján, Szécsény, Balassagyarmat, Bánk, Rétság stb.) zajlottak. Az 1990-es években új feltételek mellett - mindenekelőtt a Balassi Bálint Megyei eredményes pályázati tevékenységének köszönhetően újabb lendületet vett az olvasótábori tevékenység. A táborok Nógrád megye szlovák nemzetiségű gyermekeit fogadták anyanyelvi környezetben (Tuhár, Látky), illetve a felvidéki, erdélyi, kárpát-ukrajnai magyar nemzetiségű fiatalokat (Salgótarján, Budapest, Szanazug, Illyefalva stb. helyeken.) A Balassi Bálint Megyei június 5-én a helyismereti különgyűjteményben, a módszertani osztályon, a szervezőknél megőrzött programfüzetekből, szöveggyűjteményekből, fotókból, emlékplakettekből rendezett az elmúlt 25 év olvasótáborait fölidézve egy kiállítást. A tárlókban elhelyezett dokumentumok színes kiegészítői azok a képzőművészeti alkotások, festmények, grafikák, montázsok, fafaragások, kerámiák, amelyeket az olvasótáborok lakói készítettek olyan művészeti vezetők irányításával, mint Bobály Attila, Földi Péter, Orosz István, Szabó Ágnes, Szabó M. László, Újvári Imre. A kiállítás várja látogatóit a nyári hónapokban.. Bódi Györgyné helyismereti könyvtáros

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési tervéről és 2017. évi beiskolázási tervéről 1. előterjesztés száma: 27/2017 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Nógrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése 6526/2006. ELŐTERJESZTÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése Az előterjesztést

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

bardosz@pjsz.gov.hu www.kih.gov.hu 47/530-500 foglalkoztatas@abaujszanto.hu Hétfő-Péntek: 08-12

bardosz@pjsz.gov.hu www.kih.gov.hu 47/530-500 foglalkoztatas@abaujszanto.hu Hétfő-Péntek: 08-12 FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BORSOD MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21.-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervének jóváhagyása Előterjesztés

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

HIRDETMÉNY Salgótarján, Rákóczi út 36. Az árverések időpontjai: év november hó 17. naptól év december hó 03.

HIRDETMÉNY Salgótarján, Rákóczi út 36. Az árverések időpontjai: év november hó 17. naptól év december hó 03. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 20-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

C~razaggY űiqs Hivatala. Irományszám : Érkezett: 2015 J Ü N Z 2.

C~razaggY űiqs Hivatala. Irományszám : Érkezett: 2015 J Ü N Z 2. C~razaggY űiqs Hivatala Irományszám :.Y.' 52~/f Érkezett: 2015 J Ü N Z 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdé s Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2000. (VII. 5.) Kgy. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2000. (VII. 5.) Kgy. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2000. (VII. 5.) Kgy. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

3100 Salgótarján Rákóczi út

3100 Salgótarján Rákóczi út 3100 Salgótarján Rákóczi út 137-139. :06-32 - 522-200 FAX:06-32 - 522-270 Érvényes: 2013. április 29-től Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a menetrendben meghirdetett járatok közlekedésében

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 14-ei soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben