Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt"

Átírás

1 VIII. évfolyam 3. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata március Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel A csörögi óvodáskorú gyermekek beiratkozásával kapcsolatban tartott megbeszélést február 19-én Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester a mûvelõdési házban. A szülõi értekezleten több mint negyven család képviselõi voltak jelen, Kaphatóak a támogatójegyek Márciusban már megvásárolhatóak az óvoda eszközbeszerzését segítõ támogatójegyek. (Az errõl szóló felhívást elõzõ számunkban már közöltük.) A tíz különbözõ címletben elkészült "téglajegyek" a polgármesteri hivatalban kaphatóak az ügyfélfogadási napokon, de igényelhetõek a mûvelõdési házban, a védõnõnél. Két képviselõ - bizottsági elnök - is vállalta a támogatójegyek árusítását: Kurucz Attilánénál és Gergely Lászlónál is igényelhetõek. Az önkormányzat külön is megkeresi a helyi vállalkozókat, kérve õket, hogy "téglajegyek" vásárlásával segítsék az óvoda megfelelõ szinten való berendezését. a megbeszélésen részt vett dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõ, dr. Császár Károlyné fõtanácsos, Kurucz Attiláné bizottsági elnök, Mayerné Molnár Katalin képviselõ és Puskás Szilveszterné, a Szõdi Napköziotthonos Óvoda vezetõje is. A polgármester a megbeszélés céljáról szólva, elmondta, hogy el kell kezdeni az óvodai ellátás, az óvodai csoportok szervezését, még a tényleges beiratkozás elõtt meg kell ismerni a várható igényeket. Márciusban ugyanis már a vezetõ óvónõi pályázat kiírásáról is dönteni kell a képviselõ-testületnek. Hegedûsné Kripák Ildikó hangsúlyozta, hogy természetesen senki sem kötelezhetõ arra, hogy a helyi óvodába járassa gyerekét, de ha saját gyermekintézménye lesz a községnek, akkor a más települések óvodáiban elhelyezett gyermekek után nem fizet hozzájárulást. Mint említette, ez a hozzájárulás most gyermekenként elérheti az évi 325 ezer forintot. Természetesen a csörögi óvoda központi normatív támogatása is függ az ide járó gyermekek számától. folytatás a 3. oldalon A tartalomból: - Testületi ülés 2. oldal - Óvodai beíratás 3. oldal - Iskolai beíratkozás 4. oldal - Úthelyreállításról 6. oldal - Egészség esték 7. oldal - Választásokról 8. oldal Nemzeti ünnep A hagyományokhoz híven, az idén is megemlékezik az önkormányzat az as forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Nemzeti ünnepünk helyi megemlékezésére március 15-én 10 órakor kerül sor a Béke téren. Egészségnap március 27-én Ismét egészségnapra várják a csörögieket március 27-én délelõtt 9 és 14 óra között az Egészségházba. Az Egészségnap programjával, a falu a férfi lakóihoz szólunk elsõsorban - tájékoztatott Mayerné Molnár Katalin, az egészségügyi bizottság tagja. Az Egészségnap programjából az alábbiakat emelte ki: Az urológiai szûrés dr. Kun István tartja. Amit a Stroke-ról és a magas vérnyomásról tudni kell - szûrést végez dr. Galántai Györgyi neurológus adjunktus. Állapotfelmérõ vizsgálat készülék segítségével, amely igen kedvezõ áron végeznek el szakemberek. Mire képes szervezetünkbe az ezüst kolloid oldat? Hogyan állítjuk elõ, hogyan lehet hozzájutni? Pihenés, vitalizálás. A XXI. század "csodadoktora" a Bemer terápia. Nõkrõl - nõknek Cikkünk az 5. oldalon olvasható.

2 2 Csörögi Hírlevél Rendkívüli testületi ülés Energiatakarékossági pályázat Rendkívüli ülést tartott február 24-én a képviselõ-testület, három témát tûzve napirendjére: a közös fenntartású Szõdi Hunyadi János Általános Iskola, valamint a szintén közös fenntartású Szõdi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetését, valamint egy energiatakarékossági pályázat benyújtását. A képviselõ-testület 7 igen - egyhangú - szavazással úgy határozott, hogy a Szõdi Hunyadi János Általános Iskola beterjesztett költségvetést elfogadja. Az óvoda esetében Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, tekintettel arra, hogy szeptembertõl önálló óvodája lesz a községnek, nem tartja indokoltnak és jogosnak, hogy a költségvetésben tervezett szõdi fejlesztéshez hozzájáruljon a csörögi önkormányzat. Ezzel a kitétellel a testület 7 igen - egyhangú szavazással, a Szõdi Napköziotthonos Óvoda évre beterjesztett költségvetését jóváhagyta. Az energiatakarékossági pályázattal kapcsolatban Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, hogy indokoltnak tartja a polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerûsítését, amely lakóházra lett méretezve, és a jelenlegi terhelést a vezetékek nem képesek kielégíteni. A fûtés sem gazdaságos, a konvektorok korszerûtlenek, a felújítás után a megtakarítás azonnal jelentkezne. A vitát követõen, a testület 6 igen és egy nem szavazattal úgy döntött, hogy az önkormányzata pályázatot nyújt be a polgármesteri hivatal energetikai korszerûsítésére, a külsõ nyílászárók cseréjére, szigetelésre és a gázfûtés korszerûsítésére. A pályázati önrészt, amely körülbelül 2,5 millió forint, az önkormányzat biztosítja. A gázfûtés korszerûsítéséhez szükséges terveket, mintegy 70 ezer forint összegben, a beruházásokra szánt költségeibõl fizeti ki, melyet önrészként elszámol a késõbbiekben. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester végül tájékoztatta a képviselõket, hogy a márciusi testületi ülés napirendjére kívánja venni az egészségház használatának szabályozását. Addig is az önkormányzat nevében engedélyezte, hogy az egészségházban heti egy alkalommal gerinctornát tarthassanak. Ülésezik a képviselõ-testület Csörög Község Önkormányzat Képviselõ-testülete ülést tart március 17-én, szerdán 14 órakor tartja következõ ülését. Az ülés helye: mûvelõdési ház (Arany J. u. 53. ) Az ülés nyilvános. Folyik a kintlévõségek behajtása A polgármesteri hivatal felhívása A február 3-i ülésen - mint azt elõzõ számunkban megírtuk - a képviselõk tájékoztatást kaptak az önkormányzat kintlévõségeirõl, amelynek nagy részét a be nem fizetett gépjármû-adó teszi ki, illetve jelentõs az elmaradás a kommunális adó és a telekadó megfizetésében is. A polgármesteri hivatal felhívja a figyelmet, hogy postázásra kerültek a évi adóhatározatok és a fizetési felszólítások az adóhátralékokról. Az átvétel után pontosan tudja mindenki, hogy milyen összegû fizetési kötelezettsége áll fenn az önkormányzat felé. Elkezdõdött a váci víziközmû társulat felhívására a behajtási-végrehajtási eljárás azok számára, akik nem fizetik a csatorna érdekeltségi hozzájárulást. A polgármesteri hivatalban tarható egyeztetések lassan lezárulnak, a behajtást önálló bírósági végrehajtó folytatja. Polgármesteri tájékoztató Használt ruha- és cipõgyûjtõ konténer került elhelyezésre a polgármesteri hivatal udvarán. Kérjük, hogy adományaikat mosott állapotban helyezzék el benne. Ezzel a lehetõséggel, a csörögieknek helyben nyílott lehetõség a Magyar Vöröskereszten keresztül karitatív tevékenység segítésére. Ezúton értesítem a lakosságot, hogy március hónaptól csak annak dobjuk be a Csörögi Hírlevelet, akinek postaládája van. Ennek hiányában a lapok eláznak, elfújja a szél, és olyan mintha a küldemény nem érkezett volna meg. A maradó példányok, postaládával nem rendelkezõk esetében a hivatalban vehetõk át. A februári számból is van maradványunk. Megértésüket köszönjük, várjuk jelentkezésüket. HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Bizottsági beszámolók A képviselõ-testület februári ülésén számoltak be a bizottsági elnökök a bizottságok évi munkájáról, és ismertették az idei munkatervet. (A közelmúltban megalakult kulturális és oktatási bizottság még nem készített beszámolót, a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság munkájáról a következõ számunkban közlünk tudósítást.) Gergely László, a pénzügyi bizottság elnöke beszámolójában szerepelt, hogy az elmúlt évben hét ülést tartottak - de ebbõl egy határozatképtelen volt -, amelyeken 57 határozat született. Véleménye szerint, a bizottság munkája nem volt mindig zökkenõmentes a hiányzó kültag és a képviselõk esetenkénti távolmaradása miatt. Az üléseken foglalkoztak az óvoda-beruházással, a költségvetés tervezetével, az intézmények költségvetésével, a Szõddel kötött társulási megállapodással, a költségvetési rendelet módosításával. A bizottság tárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló tervezetet. A szeptemberi ülésen már részt vett az új külsõ bizottsági tag is. Ekkor tárgyalták a költségvetés elsõ félévi teljesítését, az önkormányzati lakás bérleti szerzõdésének felülvizsgálatát, újra napirendre került az óvoda-beruházás helyzete. A novemberi ülésen ismét téma volt az orvosi bérlakás díjhátraléka, napirenden szerepelt az elsõ háromnegyed év gazdálkodása, a évi költségvetés koncepciója, a közfoglalkoztatási terv, a költségvetést érintõ rendeletek felülvizsgálata, valamint a kommunális adó módosításának rendelettervezete. A évre öt ülést tervezett a pénzügyi bizottság, az utolsót szeptemberre. Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke, Verdes József nyolc alkalommal hívott össze ülést - két alkalommal azonban határozatképtelenség miatt nem tudták megtartani. Az év végén új kültag kapcsolódott be a munkába ben összesen húsz határozatot hoztak. A bizottság megvitatta az elõzõ évi zárszámadást, a szociális ellátásról szóló rendelettervezetet, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság munkájáról szóló beszámolót. Részt vett a szervezetei és mûködési szabályzat módosításában, megvitatta a szõdi iskola és az óvoda vezetõinek éves beszámolóját, foglalkozott a helyi adók módosításával. Elfogadta az egészségtervet, és részt vett a falu egészségnapi rendezvényének szervezésében, lebonyolításában, valamint a gyógytorna elindításában. Verdes József szerint a bizottság tagjai aktívan közremûködtek a különbözõ rendezvényeken, ezért külön is köszönetet mondott nekik. A bizottság szervezte meg a hetven éven felülieknek adott ajándékutalványok kiosztását is. A bizottság javaslata volt, hogy az iskoláztatási alap a SZEB hatáskörébe kerüljön. Az idei évre is nyolc ülést terveznek, feladataik között szerepeltetik a rászorulók helyzetének felmérését.

3 Csörögi Hírlevél 3 Szülõi értekezlet beiratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel folytatás az 1. oldalról Dr. Császár Károlyné fõtanácsos elmondta, hogy a meghívóval együtt egy nyomtatványt is kiküldtek az érintett szülõknek, ennek kitöltésével nyilatkoznak gyermekük óvodai elhelyezésével kapcsolatban. Figyelmeztette a szülõket, hogy az óvoda ötéves kortól kötelezõ, a halmozottan hátrányos helyzetben lévõk pedig - ha ezt kérik - külön támogatást kapnak gyerekük óvodába való járatásához. A nyilatkozatokat a jelenlévõk egy része le is adta, azoktól, akik nem voltak jelen, a következõ napokra várták a nyilatkozat eljuttatását a polgármesteri hivatalba. Fontos kérdést vetett fel az egyik jelenlévõ: mi legyen az iskola-elõkészítõ csoportba kerülõ gyerekekkel. Ugyanis, nem lenne jó, ha utolsó évben kiszakítanák megszokott környezetébõl, viszont az önkormányzat csak a saját óvodáját kívánja támogatni. Válaszában a polgármester elmondta, valóban nem lenne jó, ha a gyerek új környezetbe kerülne, aztán egy év múlva ismét újba, az iskolába. Hegedûsné Kripák Ildikó úgy gondolja, hogy ezekben az esetekben az önkormányzat továbbra is megadja a támogatást a gyermek óvodába járatásához. Puskás Szilveszterné óvodavezetõ arról beszélt, hogy ma már egyéni fejlesztés történik az óvodákban, vagyis, az óvónõk felmérik, hogy milyen szinten van a gyerek, és ennek megfelelõen alakítják ki a fejlesztési tervet. Ez így van akkor is, ha úgynevezett vegyes csoportok jönnek létre, tehát például a testvérek akár együtt is maradhatnak egy csoportban. A megbeszélésen "szimpátiaszavazást" is tartottak. E szerint, a megjelent több mint negyven szülõ kilencven százaléka a megépülõ csörögi óvodába kívánja járatni gyerekét, gyerekeit. Csörög példát mutathat Óvoda: lehetõségek, buktatók Az óvoda egyelõre még nem felmérhetõ lehetõségeket rejt a falu számára, de vannak buktatók is. Anyagilag sokat bukhat az önkormányzat, ha a beíratás után - és ellenére - a gyerekek nem járnak rendszeresen óvodába. Az önkormányzat ugyanis a kimutatott létszám alapján kapja a normatívát a központi költségvetésbõl. Ha ez a létszám csökken vagy az ellenõrzés során kiderül, hogy a gyerekek egy része nem jár rendszeresen óvodába, a lekért normatíva egy részét vissza kell fizetni. Sõt, bizonyos esetekben akár büntetést is fizet az önkormányzat. Tehát minden érintett szülõ tartsa kötelességének, hogy gyermekét folyamatosan vigye óvodába, hiszen a csörögi gyerekek helyben való elhelyezése érdekében már sokat tett az önkormányzat. Nemsokára óvónõket, dadákat alkalmaz, megszervezi a gyerekek étkeztetését, áldoz arra, hogy megfelelõ környezetben lehessenek az óvodások. A saját óvoda elindítása további lehetõségekkel jár. Mivel nem pályázat, hanem kormányhatározat révén jutott a beruházási összeghez Csörög, nagyobb figyelem is fordul a gyermekintézmény felé, amely már megfelel az uniós szintnek. Ha a lakosság bebizonyítja, bemutatja, hogy érdemes volt állami pénzt erre fordítani, és valóban azt szolgálja ez az óvoda, hogy többség és kisebbség, cigány és nem cigány családok gyermekei együtt, azonos feltételek között nevelõdjenek, további támogatásra fognak találni. Csörög példát mutathat, és a példát értékelni fogják az állami és civil szervezetek, alapítványok, a pedagógus szakma. S nyilván segítik is, hogy sikeres legyen ez a közösség Nevet keres az óvoda Az önkormányzat várja az épülõ óvoda elnevezésére vonatkozó ötleteket. A leendõ óvoda nevére bárki tehet javaslatot, és jó lenne, ha minél több találó név közül választhatná ki a képviselõ-testület a gyermekintézmény elnevezését. A javasolt neveket írásban (levélben) lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalba, illetve ben a és címre. Felhívás az óvodáskorú gyermekek óvodai beíratkozására A beíratás idõpontja: március 29. (hétfõ) 8-12 óráig és óráig, valamint március 31. (szerda) óráig és óráig a Polgármesteri Hivatalban ( 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.). Várjuk annak a gyermeknek a beíratását: - aki december 31-ig betölti a 3. életévét, - aki már betöltötte 3. életévét, de még nem jár óvodába. Felvételi kérelmét (elõfelvételi) kérjük, jelezze az is, aki január 1-jétõl szeretné óvodába járatni gyermekét. Az a gyermek, aki 5. életévét 2010-ben tölti be, a nevelési év kezdõ napjától (2010. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (Az óvodai beiratkozásra a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. -a vonatkozik.) Beiratkozáshoz szükséges: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a lakcímigazoló kártya, - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek felvehetõ az óvodába. CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÕJE

4 4 Csörögi Hírlevél Iskolai beíratkozás Kedves Szülõ/ Szülõk! Értesítem, hogy gyermeke 2010/2011- es iskolai tanévre való beiratkozását a Csörögi Polgármesteri Hivatalban az alábbi idõpontban lehet megtenni: március 8. (hétfõ) 13,00-17,30 óráig március 10. (szerda) 9,00-16,00 óráig március 17. (szerda) 9,00-16,00 óráig Egyben tájékoztatom, hogy csörögi szülõk a váci iskolákat beiratkozás végett ne keressék fel, azt a helyi nyilvántartást és beíratást követõen az önkormányzat fogja megtenni, egyéni megállapodás alapján. A megállapodás egy példányát a szülõk a nyár folyamán fogják megkapni. Megértésüket és együttmûködésüket köszönöm: HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Támogatás az óvodába járatáshoz Óvodáztatási támogatás állapítható meg annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermeknek a szülõje részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. Ez az ellátás a "Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához" nevû adatlap kitöltésével igényelhetõ. A kérelemben a gyermek valamelyik szülõi felügyeletet gyakorló szülõjének nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének hároméves koráig õ legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minõsül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és a szülõ által elõre bejelentetten igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra esõ óvodai nevelési napok huszonöt százalékát. Ebek veszettség elleni oltása Minden 3 hónapot betöltött eb veszettség elleni védõoltása kötelezõ! A 41/1997. (V.28.) FM rendelet alapján a 3 hónapos kort elért ebeket a tulajdonos 30 napon belül, majd 6 hónapon belül ismételten köteles veszettség elleni védõoltásban részesíttetni, azt követõen évente kötelezõ az ebek veszettség elleni immunizálása, és ezzel együtt az eb féreghajtó szerrel való kezelése. Az oltás, az oltási könyv és a féregtelenítés díját oltáskor kell befizetni. A megváltozott szabályok szerint a veszettség elleni védõoltást az állatorvosok két dokumentumban, az Európai Unió egységes európai állatútlevelében, vagy az új Kisállat Egészségügyi Könyvben igazolhatják január 1-jétõl valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet le kell cserélni. Az oltási könyv ára 500 forint. Az oltásdíj ebenként 3500 forint, háznál 4000 forint, rendelõben 4000 forint. Féregtelenítés díja 300 forint tíz testtömeg kilogrammra. Kombinált oltás kérhetõ háznál oltáskor 7100 forint. (Macskák veszettség elleni oltása ajánlott: 3300 forint.) Az oltás helye: Csörög, régi orvosi rendelõ. Idõpontja: március 17. (szerda) ig. Pótoltás: március 24. (szerda) ig. A háznál oltást legkésõbb a pótoltásig a hivatalnál vagy nekem kérjük jelezni! DR. PAJOR CSABA ÁLLATORVOS (TEL.: 06-20/ ) Tiszta, virágos Csörög Az idén is folytatja az önkormányzat a Tiszta, virágos Csörögért programot, megszervezi a község szépítését, a hulladékok összegyûjtését. Folytatódik a Tiszta, virágos porta pályázat is: a cím elnyeréséért valamennyi csörögi ingatlan tulajdonosa indulhat. A hagyományos virágvásárt május elsõ hetére tervezi az önkormányzat. Több rendõr lesz a megyében Létszámbõvítéssel, új szolgálati autókkal segíti a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság munkáját az országos rendõri vezetés, jelentette be Bencze József országos rendõrfõkapitány a megyeházán. Az információk szerint, negyvenkét szolgálati rendõrautót cserélnek le a megyében, és a megyei kapitányságokon számottevõen javulnak a személyi feltételek. Március végén hetven, rendészeti szakközépiskolát végzett fiatal láthat munkához járõrként a régióban, július elsejétõl a Rendõrtiszti Fõiskola végzõseinek egy része kerül a fõváros környéki kapitányságokhoz. Szigorúbb hitelezés Új szabályok léptek életbe a hitelezésben. Ezek szerint, forint esetében a kihelyezett hitel nem haladhatja meg a fedezetként felajánlott ingatlan értékének 75 százalékát, eurónál 60, más devizahitel igénylésekor pedig a 45 százalékát. Változtak a gépjármû-hitelezés szabályai is: a gépjármûvásárláshoz nyújtott hitel futamideje nem lehet hosszabb 84 hónapnál. Forinthitel esetében a hitel összege nem haladhatja meg a gépjármû piaci értékének 75 százalékát, euróhitel esetében a 60 százalékát, egyéb deviza esetében pedig a 45 százalékát. Pénzügyi lízing esetén az arányok: 80, 65, illetve 50 százalék. Tavasszal is célszerû ellenõrizni a vízóraaknát! Nemcsak télen, a fagyok elõtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenõrizni a vízmérõket. A házi ivóvízhálózat részét képezõ vízmérõakna tisztán tartásáról és a vízmérõk épségének megõrzésérõl a fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerû megvizsgálni a vízmérõakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellõztetjük az aknát, így a mérõk megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentõsen károsíthatja a szerkezeteket. A DMRV Zrt (Vízmû) szakemberei gyors és egyszerû technikát javasolnak az állapotellenõrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük meg a vízmérõt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkezõ esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket! Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérõ, akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket. Köszönjük, hogy odafigyel vízmérõje állapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk! DMRV Zrt

5 Csörögi Hírlevél 5 Nõkrõl - nõknek Egy nap, amely a lányokról, asszonyokról szólt Talán minden eddiginél többen fogadták el a nõnapi ünnepségre szóló meghívást: március 5-én délután igencsak szûknek bizonyult a mûvelõdési ház nagyterme. Akinek jutott hely leült, akinek nem, állva hallgatta meg a jelen lévõ kis számú férfi egyikének, Pálinkás Lajos alpolgármesternek a köszöntõjét. Majd Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester mutatta be az ünnepségre meghívott vendégeket, elsõsorban V. Szabó Noémi festõmûvészt - akinek nagyméretû, többnyire virágképeit állították ki a teremben - és férjét, Vadász György építészt. A kiállítást Vadász György Kossuth- és Ybl-díjas építõmûvész, az elmúlt évtizedek egyik legjelentõsebb hazai építésze nyitotta meg. Mint mondta, felesége kiállításainak állandó mottója a "csak festek" - bár a festés mellett, verseket is ír. A manódalok is ott rejtõznek képein, amelyek a szinte gyermeki alkotóvágyat tükrözik, és céljuk, hogy örömet szerezzenek az embereknek. V. Szabó Noémi festõmûvész pedig arról beszélt, hogy képein hozta el a virágokat az ünnepelteknek, de hozott egy verset is. József Attila Mama címû költeményét meghatottan hallgatta a közönség. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester ezt követõen arról beszélt, hogy az az ünnep is jó alkalom arra, hogy a községben élõk jobban megismerjék egymást, közelebb kerüljenek egymáshoz. Mint mondta, meghívták azokat is, akik kötõdnek Csöröghöz, sokat tettek a faluért. Köszöntötte Kárpáti Zsuzsát, a megyei közgyûlés tagját, aki az elmúlt években mindig kész volt segíteni neki és a településnek, mindig talált rá alkalmat, hogy megkérdezze, miben segíthet. Köszöntötte Vincze Józsefet, akinek a fõtéri emlékhelyet köszönheti Csörög, és aki korábban nemcsak szobrait mutatta be a mûvelõdési házban, hanem többször szórakoztatta verseivel, dalaival a csörögieket. Az ünnepségen is elõadott néhány dalt. Közben enni és innivalót kínáltak a jelenlévõknek; az önkormányzat kérésére sokan hozták el saját készítésû süteményeiket. És természetesen, valamennyi jelenlévõ nõt egy szál virággal köszöntötte fel Pálinkás Lajos alpolgármester. A jó hangulatú nõnapi ünnepség résztvevõit ezután - a csörögiek körében már népszerûvé vált - Ayala, azaz Illés István szórakoztatta. V. Szabó Noémi festõmûvész kiállítása március 22-ig tekinthetõ meg a mûvelõdési házban, a könyvtár nyitva tartási idejében.

6 6 Csörögi Hírlevél Csatorna: próbaüzem, szigorú ellenõrzés A csatorna-beruházással érintett települések polgármesterei mellett, a kivitelezõ konzorcium képviselõi, a mûszaki ellenõrök és a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. képviselõi, mint leendõ szolgáltatók is részt vettek az idei elsõ kooperációs megbeszélésen. Janek László projektfelelõs elmondta, hogy a geodéziai felmérés teljes anyaga alapján az önkormányzatok meg tudják kezdeni a lakossági bekötésekhez szükséges elõkészítést. A házi átemelõs és visszacsapó szelepes házi bekötések tervét a tervezõ köteles elkészíteni, a házi bekötések szervezését minden település önkormányzata maga végzi. A szolgáltatónál a bekötéshez leadandó anyaghoz a tervezõ - a DMRV-vel egyeztetett - mintát küld minden önkormányzatnak. A közelgõ próbaüzemi határidõ miatt szoros együttmûködésre lesz szükség - hangsúlyozta Cserepka András õrbottyáni polgármester -, hiszen a próbaüzem nem indulhat el, ha a lakosságnak legalább egy része nem köt rá a csatornahálózatra. A próbaüzem alatt és természetesen utána is folyamatosan lehet majd csatlakozni, azonban, aki elkészül a próbaüzem kezdetére, három hónapig ingyen használhatja a rendszert, ugyanis ez idõ alatt a DMRV nem küld számlát a lakosoknak. A rákötésekkel egy idõben zajlik majd az ellenõrzés, amelyet a DMRV nagyon szigorúan végez: a derítõt ki kell iktatni a rendszerbõl és az esõvíz sem vezethetõ a csatornába - mondta el Dékány Ferenc, a DMRV képviselõje. Mint arról a kivitelezõk beszámoltak, az áramszolgáltató valószínûleg csak március végére biztosítja az energiaellátást. Csörög hálózatfektetése teljesen kész, már csak a helyreállítási munkák vannak hátra. Fontos téma volt az úthelyreállítások kérdése. Az önkormányzatok kérték a kivitelezõktõl a közös ellenõrzést, mert minden településen akadnak olyan utcák, ahol az ideiglenes helyreállítással csak rontottak a korábbi útviszonyokon. Erre a kivitelezõk ígéretet tettek, de ezúttal is az idõjárás az, ami meghatározza, mikor kezdõdhetnek a közös bejárások. Janek László jelezte, hogy a pótmunkák, többletmunkák kérdésére késõbb térnek vissza a kivitelezõ által leadott anyag pontosítása után. A projektigazgató a csatornaépítés hálózatfektetési munkáiról megelégedéssel szólt, ezzel kapcsolatban a lakosság részérõl sem volt jelentõs panasz. Az úthelyreállításokra, mintha kevesebb idõ és energia jutott volna - állapította meg - ami lerombolta a beruházás eddigi eredményét, pozitív megítélését a települések lakossága körében. Ezért arra kérte a beruházás minden résztvevõjét, hogy a tavaszi munkák megkezdésével fokozott figyelmet fordítsanak az úthelyreállításokra és a lakossági bekötések színvonalas, panaszmentes intézésére. Végleges úthelyreállítás A hóolvadást követõen rengeteg lakossági bejelentés, panasz érkezett az utakkal kapcsolatosan. Erre levélben reagált a Bara-menti Csatornaépítõ Konzorcium projektirodájának vezetõje. Mint Szabó G. Csanád hangsúlyozta, az utakon kialakult helyzet csak részben tulajdonítható a csatorna-beruházásnak, mivel sok helyen nem megoldott a csapadékvíz elvezetése. A kivitelezõi projektiroda már január közepén megkezdte a végleges úthelyreállítások elõkészítését, majd az elkészült terveket egyeztetik a polgármesteri hivatallal, s ha azt elfogadják - az úgynevezett konszolidációs idõ leteltével - megkezdõdhet a kivitelezés. Azonban, mint az irodavezetõ ismételten kiemelte, a csatornaépítést követõ végleges úthelyreállítás a legszakszerûbb kivitelezéssel sem tudja biztosítani az utak hosszú élettartamát, ha nem megoldott a víz elvezetése. APEH-közlemények Vagyonadó, új operációs rendszer, határidõk Az adóköteles nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adó alanya az a személy vagy szervezet, akinek (amelynek) az adott vagyontárgy az év elsõ napján a tulajdonában van. Az adókötelezettség alá esõ nagy értékû vagyontárgyakról a magánszemély adóalanyoknak a személyi jövedelemadó bevallással együtt, a számú nyomtatványon kell bevallást tenniük. A bevallás határideje - kivéve az egyéni vállalkozókat vagy az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeket május 20. A nem magánszemély adóbevallásra kötelezett adóalanyok közül a társasági adóalany adózóknak, illetve a számviteli törvény hatálya alá tartozó eva adóalanyoknak a bevallást május 31-ig a társasági adó, illetve az eva bevallással együtt kell benyújtani. Az APEH közleményben hívja fel a figyelmet, hogy frissíteni kell a nyomtatványok kitöltésére használatos számítógépek operációs rendszereit. Az általános nyomtatványkitöltõ programot (ÁNYK) egyes gépeken nem lehet majd futtatni július 1-jétõl, ugyanis az ÁNYK program futtatásához használatos Java Run Time (JRE) környezet 1.5-ös verziójának gyártói támogatása megszûnt. A program további mûködésének biztosítása érdekében át kell állni az 1.6-os verzióra. Az ÁNYK program új verziója minden indulásakor figyelmeztetést küld a "frissítés szükségességérõl". (További információ: és Adózási határidõk áprilisban Április 12-ig vallja be és fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont személyi jövedelemadót a kifizetõ, munkáltató. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási-, a munkaerõpiaci- és a nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezménybiztosítási járulékot, az EKHO-t, a START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után a járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig vallja be és fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A biztosított õstermelõk is a as számú adóbevallást adják be elektronikus úton a negyedévente fizetendõ járulékaikról. Az egyéni vállalkozó április 12-ig fizeti be az elõleget, akár az általános szabályok szerint, akár átalányadóval adózik. Az evás vállalkozások is most fizetik be a negyedéves elõleget. Április 20-ig esedékes a havi és negyedéves társasági adóelõleg, környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jövedéki adó bevallása, havi és negyedéves ÁFA befizetése és bevallása. Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkáltatójától az adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató ezt vállalja, akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a munkáltatónak átadnia. *** Menekül a csiga az erdõbõl. Találkozik a rókával. - Mi van csiga, belõttél, hogy így tepersz? - Á, dehogy! Itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz. - Na és? - Hát tudod, nekem is van egy saját házam, az asszonynak is, meg a gyerekeknek is. Gondolhatod! Elgondolkodik a róka, majd õ is futni kezd. Találkoznak a gólyával. Megszólítja a ravaszdit: - Mi van róka, hova futsz ilyen gyorsan? - Nem hallottad? Kiszállt az APEH az erdõbe, vagyonvizsgálatra. - És akkor mi van? - Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gyerekeknek is. Gondolhatod! A gólya nagyon csodálkozik, majd kis gondolkodás után magabiztosan rákezdi: - Hát fiúk, nekünk ezen a ronda fészken kívül aztán igazán semmink sincs. Ez is mindig össze van piszkítva, tehát szóra sem érdemes. Mire a csiga loholás közben visszaszól: - Nana, gólya! Fél év itthon, fél év külföldön. Mibõl?!

7 Csörögi Hírlevél 7 Szûrõvizsgálat nõknek Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. Azok a Csörögön lakó év közötti nõk, akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak. A levélben szerepel, hogy mikor várják õket a váci Jávorszky Ödön Kórházban vizsgálatra. (A kórház címe 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Tel.: /1436.) Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térítésmentes. A lehetõség adott! Éljenek vele! Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete (Tel.: 06-1/ ) Egészség esték Egészség esték címmel felvilágosító programsorozat indult a Csörögi Baráti Körben, amelyhez a kórház orvosait hívjuk segítségül. Az egészséges életmódra nevelõ sorozat elõadásait minden hónap utolsó péntekén tartjuk a könyvtárban. A Váci Esélyek Háza vezetõjének is nagyon tetszenek egészségfejlesztõ programjaink, szívesen támogatnak bennünket és gyermekeinket is. Az egészségfejlesztõ "Egészség esték" programja foglalkozik a szív- és érrendszeri betegségekkel, fájdalomcsillapítással, diabeteses tanácsadással, inzulinadagolással és mindennel, ami érdekli a falu lakóit. Munkatársaimmal, akikkel együtt szervezzük a faluban a programokat, készítettünk egy mérleget az egészségnapok látogatottságáról fõvel számoljuk a falu lakosságát. A három év alatt az érdeklõdõk száma a lakossághoz viszonyítva 1-3 %. Mindenhol azt halljuk, milyen nehezen lehet bejutni különbözõ szakrendelésekre, ha betegek vagyunk, sokat kell várakozni a vizsgálatokra, nem igazán mûködnek jól az elõjegyzések. Örülünk mindenkinek, aki megtisztel a jelenlétével. Ahhoz hogy aratni tudjunk, vetni kell! Nem csak a mának dolgozunk, hiszek abban, hogy az egészség mindenkinek érték lesz. Szûrõvizsgálataink: vérnyomás-, pulzus-, vércukor-, vérzsírszint-mérés, urológiai, neurológiai állapot felmérõ, fül-orr-gégészeti, reumatológiai szûrés. Vizsgálataink minden korosztályt megcéloznak. Tavaly a drogprevenciós Gyermek egészségnapon, ortopédiai, fül-orr-gégészeti vizsgálatok is folytak, amin 26 gyermek vett részt. Többen tartáshibával, gerincferdüléssel rendelkeznek, fülészeti szempontból, az orrmandula miatt, rosszul halló gyermekeink vannak De Csörög községben csak 26 gyermek van? A három év alatt az egészségnapokon kiderült: minden második embernek magas a vérnyomása, magas vérzsír-szintje van. Javasolni tudjuk beszélgetéseink folyamán, hogy keresse fel háziorvosát vagy szakrendeléshez forduljon. Férfi lakosaink közül, a megjelentekbõl idõben fedeztünk fel egy daganatos beteget, a mai napig jól van. Három gégedaganatos beteget szûrtünk ki. Tudnunk kell, az egészségmegõrzés célja, minden ember számára lehetõséget biztosítani saját egészsége megõrzésére. Szeretném, ha a község lakosai segítenének abban, hogy együtt, egy egészség felé haladó közösséget építenénk. Egészségház - Nomen est omen - azért van, hogy használjuk! Szívesen dolgozunk azért, hogy érdekes programokat hozzunk be a faluba, nagyon fontosnak tartjuk a szûrõvizsgálatokat. Ezek fontos szerepet játszanak az egészség megõrzésében. Nem szabad struccpolitikát folytatni alkotmányos jogunk van az egészséghez! "Egészség nélkül, sem az egyén, sem a nemzet nem lehet boldog." (Széchenyi) Tisztelettel a község lakóiért: MAYERNÉ MOLNÁR KATALIN, AZ EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG TAGJA. Versmondó verseny a költészet napján Kedves Gyerekek! Ha kedvet éreztek arra, hogy megmutassátok szavalótudásotokat, itt az alkalom, hogy jelentkezzetek versmondó versenyünkre, melyet a Csörögi Mûvelõdési ház és Könyvtárban (Arany J. u. 53.) rendezünk a költészet napja alkalmából. Már most lehet nevezni egy számotokra kedves, szabadon választott - legalább 4 versszakos - verssel a mûvelõdési ház és könyvtárban. A jelentkezés feltétele: általános iskolás kor. A versenyre április 17-én, szombaton délután 15 órától kerül sor. Két korosztályban díjazzuk az elsõ 3 helyezettet: kicsik (alsó tagozatosok) és nagyok (felsõ tagozatosok). Szeretettel várunk! A könyvtár nyitva tartása kedd: óra, csütörtök: óra, péntek: óra, szombat: 9-12 óra között. Kor-határtalanul Kor-határtalanul címmel Endrei Judit és barátai beszélgetnek az érdeklõdõkkel az egészséges életmódról március 24-én délután öt órától a mûvelõdési házban. Mint a cím is utal rá, minden korosztályt várnak a kötetlen beszélgetésre. Pingpong a mûvelõdési házban Április közepétõl lehetõség lesz a pingpongozásra a mûvelõdési házban. A tervek szerint a pingpongasztalt egészen õszig használhatják a mozogni, sportolni vágyók. Életmentõ készülékek Vácon Két defibrillátor készüléket helyezett el Vácon a Henkel Magyarország Kft., és vállalta az oktatás megszervezését - és finanszírozását - is a készülék használatáról, az újraélesztésrõl. Az egyik berendezés a Henkel váci gyárában van, a másikat Vác belvárosában, a közgazdasági szakközépiskolához tartozó Karacs Teréz kollégiumban helyezték el. Szükség esetén nemcsak az iskolában és a diákotthonban lévõkön segíthetnek vele, hanem - mint a gyárban lévõvel is - azoknak is, akik a környéken azonnali segítségre szorulnak. Magyarországon évente ezren veszítik életüket hirtelen szívleállás miatt. A tragédia azonban sok esetben elkerülhetõ, ha elérhetõ közelségben van az életmentõ készülék. A defibrillátor használata ugyanis nem igényel orvosi jelenlétet, használata egyszerû, mégis életek megmentésére képes. Dr. Jakab Zoltán, a váci Jávorszky Ödön Kórház baleseti sebész fõorvosa ennek kapcsán felhívást intézett a vállalkozókhoz, hogy - akik megengedhetik maguknak - segítsenek: járuljanak hozzá ahhoz, hogy legalább a háziorvosi rendelõkben lehessen ilyen eszköz.

8 8 Csörögi Hírlevél Országgyûlési képviselõk általános választása A Magyar Köztársaság elnöke január 22. napján kiírta - 6/2010.(I.22.) KE határozat - az országgyûlési képviselõk általános választását, melynek idõpontjai: I. forduló április 11. (vasárnap) II. forduló április 25. (vasárnap) A választásra jogosultak szavazataikat reggel 6.00 órától este óráig adhatják le a szavazókörben. Az ajánlószelvények már a választópolgárokhoz eljutottak. Aki csak a második fordulóban jogosult szavazni - az ajánlás jogával nem élhet. Az egyéni választókerületi jelöltséghez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Az ajánlószelvények gyûjtése március 19. napjáig lehetséges. Mindenki a lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben szavazhat. Az egészségi állapota miatt mozgásában gátolt választópolgár a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolással szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb április 9-én óráig kérhetõ. Ha ajánlott levélben kér igazolást, úgy a kérelemnek legkésõbb április 6-án meg kell érkeznie a jegyzõhöz. Mindkét fordulóra kért igazolási kérelem határideje ugyanaz. Igazolással a választópolgár a kijelölt szavazókörben szavazhat. Fontos tudni, hogy a választási eljárásban a határidõk jogvesztõek. Csörög községben a kijelölt szavazókör, ahol igazolással lehet szavazni: Orvosi rendelõ, Csörög, Arany J. u. 53. Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, úgy hazánk nagykövetségén vagy fõkonzulátusán adhatja le szavazatát, amennyiben elõzõleg kérte a jegyzõtõl a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. Külföldön a választás I. fordulója április 4-én, a II. forduló a hazai választás napján van. Amennyiben a két választási forduló között lakóhelyet változtat - a második fordulóban is a korábbi lakóhelyén szavazhat. Szavazni csak személyesen lehet, és a szavazásra személyazonosságát és lakcíme igazolását magával kell vinnie. A 3/2010.(I.22.) ÖM rendelet megállapította a április 11. és 25. napjára kitûzött országgyûlési választás eljárási határidõit és határnapjait. E rendelet szerint a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) választott tagjait és a szükséges számban póttagokat legkésõbb március 22-én meg kell választani. Településünkön két szavazókör mûködik. Csörög, március 2. DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Elemgyûjtõ a hivatalnál Az A. S. A. Magyarország Kft. szerzõdést kötött az önkormányzattal a használt elemek összegyûjtésére és elszállítására. Az elemek gyûjtésére szolgáló edényt a polgármesteri hivatalnál helyezték el. Az önkormányzat kéri, hogy a lakosok itt adják le az elhasznált elemeket, mert ezek veszélyes hulladéknak minõsülnek. A házi szemétbe kerülve vagy eldobálva súlyosan károsítják a környezetet. Postahivatal 2135 Csörög Kisfaludy u.40. Telefon: Nyitva tartás: hétfõn 8-13 és , keddtõl csütörtökig 8-12 és , pénteken 8-12 és Postaláda ürítés DMRV ügyfélszolgálat Duna Balparti Üzemigazgatóság Vác, Derecske utca 4/a. Tel: Fax: Ügyfélszolgálat: Telefon: Hétfõn: 8-tõl 20 óráig Kedd - Csütörtök: 7-tõl 13 óráig Hibabejelentés (éjjel-nappal): Pénztár: Telefon: Hétfõn: 8-tól óráig Kedd - Csütörtök: 7-tõl 13 óráig Körzeti orvos Dr. Bonyhády Elemér Telefon: / , Mobil: / Munkanapokon hívható: 7 -tõl 17 óráig. Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: 9-11 Péntek: Gyógyszertár Csörög, Csépány u. Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: ZÁRVA Péntek: Védõnõi tanácsadás A háziorvossal tartott tanácsadás csütörtökön délelõtt 8-9 óráig, a védõnõi csecsemõ és gyermek tanácsadás csütörtökön délelõtt 9-11 óráig, a terhes tanácsadás csütörtökön délután óráig tart. Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje megváltozott október 1-jétõl: szerda: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Polgármesteri fogadóóra Ezúton értesítem a település lakosságát, hogy április 8-án, csütörtökön, délután 17 órától 19 óráig rendkívüli polgármesteri fogadóórát tartok a mûvelõdési ház kistermében. Szeretettel várom mindazokat, akik segítségre szorulnak, vagy érdeklõdnek a település ügyei iránt. Kulturált környezetben, zavarmentesen társaloghat velem. HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Tigázügyfélszolgálat A váci ügyfélszolgálati iroda címe: 2600 Vác, Rádi út 1. Nyitva tartása: kedd 10:00-14:00, csütörtök 16:00-20:00 Polgárõrség A polgárõrség folyamatosan hívható az alábbi telefonszámokon: 06/20/ /20/ /20/ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: Garmondtext Kft 2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Bakonyszentiván Szám: 17/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 27-én -án 10 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, 2016. április 07. 18 óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben