Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről"

Átírás

1 A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012.

2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS Cégjogi működés Jogszabályi háttér A BKK működésének belső szabályozása FINANSZÍROZÁS A Társaság havi gazdálkodásának eredményessége, illetve eltérése a tervhez viszonyítva a két zárás függvényében Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása Likviditás és fizetőképesség Beruházások Kockázatok SZERVEZETI ELŐREHALADÁS Szervezeti felépítés bemutatása A szervezet jövőjére vonatkozó elképzelések A működéshez kapcsolódó alapinfrastruktúra kialakításának státusza Ingatlan 35 2/104

3 Beszerzések Kommunikációs tevékenység Nemzetközi kapcsolatok VAGYONKEZELÉS BKV ZRT KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉG TÖMEGKÖZLEKEDÉS Közlekedésszervezés Forgalomfelügyelet Tarifapolitika Értékesítés Jegy- és bérletellenőrzés Pótdíjkezelés, beszedés FUTÁR projekt (A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben) KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉG KÖZLEKEDÉSSZAKMAI PROJEKTEK Előkészítési projektek Előkészítési fázisban lévő megvalósítási projekt - Villamos és trolibusz járműfejlesztés Megvalósítási szakaszban lévő projektek (ROP, KÖZOP) KÖZOP projektek ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus projektek 70 3/104

4 Hazai forrásból finanszírozott projektek kiemelt fejlesztései A BKK szerepvállalása egyéb szakmai feladatok ellátásában FORGALOMBIZTONSÁG, TAXI, PARKOLÁS ÉS TEHERFORGALOM Forgalombiztonsági feladatok Taxiállomás-üzemeltetési feladatok Parkolás-gazdálkodás Budapest Teherforgalmi behajtási hozzájárulás közszolgáltatási feladat 101 4/104

5 1. Vezetői összefoglaló Jelen beszámoló, tekintettel arra, hogy az előző tájékoztató - igazodva a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának ütemezéséhez első négy hónapját foglalta össze, május és június hónapokra vonatkozóan mutatja be a BKK jogi, szervezeti előrehaladását, finanszírozását, a működés személyi és tárgyi feltételei biztosításának státuszát, valamint a Társaság beszámolási időszak alatti közlekedésszakmai, közlekedésszervezői, közútkezelési, parkolásszervezési, teherforgalmibehajtási, taxi közlekedési és forgalombiztonsági tevékenységét. A BKK tevékenysége május 1-jétől kibővült a közlekedésszervezési feladatok ellátásával, így a közlekedési intézményrendszer átalakításának újabb állomásaként 2012 májusától a BKK lett felelős többek között a közösségi közlekedés szervezéséért, a megrendelői és egyes forgalom-felügyeleti feladatok ellátásáért, azaz a BKK az eddig ellátott feladatain túl az eredeti koncepció szerint a közlekedésszervezési, tömegközlekedési megrendelői feladatokat is ellátja május 1-jétől, az alábbiak szerint: közösségi közlekedési szolgáltatásszervezés, hálózat, járatok, menetrendek meghatározása; közszolgáltatási szerződés megkötése BKV-val, valamint szolgáltatási szerződések megkötése a versenyeztetett szolgáltatókkal; viteldíj-rendszer fejlesztése, javaslattétel a változtatásra; jegy- és bérletértékesítés, ellenőrzés; forgalomirányítás, rendkívüli forgalomfelügyelet; Vízi járművel történő közforgalmú személyszállítás. 5/104

6 2. Előzmények A Fővárosi Közgyűlés október 27-i ülésén: 1835/2010. (10.27) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést. 1827/2010. (10.27.) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról negyedévente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek. A BKK Zrt. (továbbiakban: BKK vagy Budapesti Közlekedési Központ) első alkalommal a november 24-i Fővárosi Közgyűlésen (továbbiakban: Közgyűlés) adott beszámolót a társaság megalapítását követően ellátott feladatokról. A november február 20-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a április 6-i Közgyűlés, a február június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a augusztus 31-i Közgyűlés, a július szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a december 14-i Közgyűlés, a október december 31. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót április 25-i Közgyűlés tárgyalta, a január április 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót jelen beszámolóval együtt várhatóan a augusztusi Közgyűlés tárgyalja. A jelen beszámoló szempontjából kiemelt fontossággal bírnak a Közgyűlés - beszámolási időszakban május 30-i és június 20-i ülésein hozott, a BKK Koncepció megvalósítása szempontjából lényeges, alábbi döntései: 999/2012.(05.30.) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: - Elfogadja az Igazgatóság évről készített jelentését. 6/104

7 - Elfogadja a Társaság üzleti évre vonatkozó beszámolóját tekintettel a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére a következők szerint: december 31. (eft-ban) Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetéshez 0 Fizetett osztalék és részesedés 0 Mérleg szerinti eredmény Elfogadja a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. - Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 1111/2012.(06.20.) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1112/2012. (06.20) A évi útfelújítási program megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti: - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül a évi II. ütem. 1. szakasz feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat eft-ra módosul); - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül a évi II. ütem. 1. szakasz feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat eft-ra módosul); - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül az Útfelújítás évi feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat eft-ra módosul); - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül az Útfelújítás évi feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat 917 eft-ra módosul). Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül az új évi útfelújítási program feladat előirányzatát eft-tal (a feladat összköltsége /104

8 eft, a évi előirányzata eft). Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 1114/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a évi útfelújítási program megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1115/2012. (06.20) egyetért az előterjesztés 2-3. számú mellékleteiben bemutatott, évi híd- és műtárgy felújítási munkák megvalósításával. 1116/2012. (06.20) A híd- és műtárgy felújítási feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a 8836 Út-, hídfenntartás cím, Intézményi felújítások azon belül - a évi felüljáró felújítása 1. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul); - a Hídfelújítások feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat 0,0 eft-ra módosul). Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli - a évi felüljáró felújítása 2. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul); - a évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul); - a évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul). Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 1118/2012. (06.20) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a Budapest évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására. 1119/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a 8/104

9 2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport című célokmány munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására. 1120/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására. 1131/2012. (06.20) elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, a Főváros évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására. 1135/2012. (06.20) tudomásul veszi az előterjesztés 1. számú mellékletében, a Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött szerződésekről elnevezésű táblázatban foglaltakat, egyúttal felkéri a főpolgármestert a táblázat 3., 4., 9., 10. pontjaiban megnevezett, egyes végleges célú fejlesztési, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások, valamint az azokhoz kapcsolódó ÁFA befizetést szolgáló tagi kölcsön szerződések felülvizsgálatának lezárására, valamint az annak eredményeként javasolt módosítások előterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes ülésére. 1139/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, előkészítés beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1143/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.B. számú melléklete szerinti tartalommal az Útfelújítási program terveztetése felújítás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1148/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú melléklete szerinti tartalommal a Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv 9/104

10 beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1152/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Kerékpáros közlekedés fejlesztése beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1153/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.J. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1154/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.K. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Kerékpár-közlekedés fejlesztése előkészítés beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1156/2012. (06.20) Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti felhasználási szerződést ( Felhasználási Szerződés 2 ) az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 1157/2012. (06.20) elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése keretében a év folyamán elvégzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1-4. számú mellékleteiben foglalt tartalommal. 1158/2012. (06.20) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 10/104

11 legfőbb szervének hatáskörében eljárva - könyvvizsgálónak megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a., képviseli: Baumgartner Ferenc ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: , kamarai nyilvántartási szám: , könyvvizsgálatért felelős személy: Nagy András) június 20-tól május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását Ft/év + ÁFA összegben állapítja meg. - Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 284. (2) bekezdése alapján a részvényes jogait gyakorló közgyűlés döntéséről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen. 1159/2012. (06.20) a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u , Cg ) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva: - Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-változatlan cégnéven működik tovább. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/A. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadó Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét az okirat aláírására. - A beolvadáshoz fűződő 11/104

12 joghatások beállásának napjaként szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 57. -ának (2) bekezdése alapján. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 1160/2012. (06.20) A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u , Cg ) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva: - Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-változatlan cégnéven működik tovább. - Elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, december 31-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját az okirat 12/104

13 aláírására. - Kötelezettséget vállal a beolvadás alapján a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. által kibocsátandó egy darab, Ft névértékű törzsrészvény átvételére. - A beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság jegyzett tőkéjét Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100 %-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg. - A BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. telephelyeit és fióktelepeit az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint létrehozza, egyben a Társaság tevékenységét a szabadidős, sporteszköz kölcsönzése tevékenységgel kiegészíti. - A beolvadási okiratban foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tevékenységét, alaptőkéjét és az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módját érintő módosításoknak megfelelően módosítja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratát, egyben elfogadja és jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztő által kiegészített 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az alábbiak szerint: az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott olyan kötelezettségvállalás (ideértve a garancia-, illetve kezességvállalást, biztosítéknyújtást, tartós bérletet, lízinget, követelés-értékesítést, követelésvásárlást is), amelynek értéke az 500 mft-ot meghaladja, ide nem értve a Társaság tulajdonában, illetve irányítása alatt álló gazdasági társasággal az Alapító által megjelölt feladatok ellátása érdekében kötött szerződéseket, továbbá azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyekre az Alapítóval kötött szerződés alapján fedezettel rendelkezik. Felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István - A beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 57. -ának (2) bekezdése alapján. - Felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Igazgatóságát, hogy a beolvadásról tájékoztassa a Társaságnál működő üzemi tanácsot, továbbá tegye meg a beolvadás cégbírósági bejelentéséhez szükséges intézkedéseket. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa. Határidő: 30 nap Felelős: Tarlós István 13/104

14 1198/2012. (06.20) A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges előirányzatok rendezéséhez csökkenti: - a 8152 BKV Zrt. támogatása cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát eft-tal; - a 8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát eft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az új 8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát eft-tal. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges forrás a továbbiakban a 8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása (BKK Zrt.) és a 8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai címeken áll rendelkezésre. 1200/2012. (06.20) Egyetért azzal, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési ágazata a BKV szétválásával átszervezésre kerüljön. 1201/2012. (06.20) Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK, mint a BKV vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásra irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról. 1202/2012. (06.20) A BKK alapítójaként utasítja a BKK vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg. 58/2012.(06.29.) rendelet: A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 58/2012. (...) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. 1204/2012. (06.20) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal az Önkormányzat és a BKK közötti feladat-ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás és melléklete 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 1205/2012. (06.20) Tudomásul veszi, hogy július 1. és december 31. között a évi közlekedésszervezői forrásigény eft-tal, valamint évben a mintegy üzemórájú hajózási közszolgáltatás miatt és a többi szolgáltatási 14/104

15 ágazat megrendelt teljesítményének változatlanul hagyása mellett eft-tal növekszik. 1206/2012. (06.20) Felkéri a BKK-t úgy is, mint a BKV Zrt. vagyonkezelőjét hogy a BKV Zrt. működésének hatékonyságjavításával tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hatályos keretmegállapodás szerinti közlekedésszervezői forrásigényből a fent nevesített közszolgáltatási teljesítmények többlet forrásigénye kigazdálkodásra kerülhessen. Ennek sikertelensége esetén nyújtson be kompenzáció-igényt az alulfinanszírozás elkerülése érdekében a közlekedésszervezői éves elszámolást megelőző közlekedésszervezői negyedéves előzetes elszámolással egyidejűleg. 1241/2012. (06.20) elfogadja a 103/2011. ( ) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként az előterjesztés és annak mellékletei szerinti Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése című módosított projektjavaslat bemutatását. 1242/2012. (06.20) Felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázat kiírása esetén készíttesse elő a BKK Zrt. megvalósításában a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázati dokumentációt, és a projektjavaslat megvalósításáról és a pénzügyi fedezetéről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé. 15/104

16 3. Jogi előrehaladás 3.1. Cégjogi működés május 1. és június 30. között az Igazgatóság 3 alkalommal ülésezett, továbbá 3 esetben került sor írásbeli szavazásra. A határozatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Társaság, félévente beszámol az Igazgatóságnak. A Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett. Az alábbiakban az Igazgatóság a beszámolási időszakban hozott fontosabb döntései kerülnek bemutatásra: Rendkívüli Igazgatósági ülés: május 11. Az Igazgatóság 10 napirendi pontot tárgyalt, és 11 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: jóváhagyta a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti évi Éves beszámolóját. a Budapest Főváros Önkormányzata valamint a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján, mint a BKV Zrt. vagyonkezelője utasította a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy kizárólag a BKK Zrt. egyetértését követően vállaljanak a Keretmegállapodásban meghatározott kivételi körbe nem tartozó éven túli kötelezettségeket. a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás 5. részében a VT Transman Kft. által benyújtott ajánlatot érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánította és jóváhagyta a szerződés megkötését. 16/104

17 döntött a teljes vállalatcsoportra vonatkozóan egységes iktatórendszerre történő átállás megvalósításáról. Igazgatóság írásbeli szavazás: május 18. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül: egyetértett a "Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása" tárgyú (15/T-407/11) részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításával. egyetért azzal, hogy az eljárás nyerteseként a Vodafone Magyarország Zrt. kerüljön kihirdetésre. felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy a nyertes Ajánlattevővel a Közös ajánlatkérőkkel együtt kötendő szerződés aláírja. Igazgatósági ülés: május 29. Az Igazgatóság 20 napirendi pontot tárgyalt, és 27 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: alapítói jogkörében eljárva elfogadta a BKK Közút Zrt üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. alapítói jogkörében úgy döntött, hogy a BKK Közút Zrt évi üzleti terve kerüljön kiegészítésre a teljesítménynövelési lehetőségek bemutatásával, kerüljön átdolgozásra az eredménykimutatás és az így kiegészített évi üzleti terv kerüljön előterjesztésre az Igazgatóság következő ülésére. Egyúttal utasította a BKK Közút Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy kizárólag a BKK Zrt. egyetértését követően vállaljanak éven túli kötelezettségeket. egyetértett A BKK Zrt évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására könyvvizsgáló kiválasztása című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, jóváhagyta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel kötendő szerződés tervezetét és felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy - a Tulajdonos egyetértő döntése esetén - a szerződést írja alá. 17/104

18 jóváhagyta a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása című, KMOP-2.3.1/A-09-2f azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítását. jóváhagyta a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft évi üzleti tervét. elfogadta a hivatásforgalmú hajójárattal kapcsolatos kérdések vizsgálata tárgyában adott tájékoztatást és felkérte a vezérigazgatót, hogy az üzemeltetési tapasztalatokról és a helyközi forgalom lehetőségeiről az év végén számoljon be az Igazgatóság részére. felkérte a vezérigazgatót, hogy - szükség esetén a BKV Zrt.-vel közösen - készítse el a 3. számú metróvonal biztonságos üzemének fenntartásához szükséges lépések értékelését, készüljön kimutatás a lépések időzítéséről és várható költségéről. felkérte a vezérigazgatót, hogy készüljön el minimum két forgatókönyv a 3. sz. metróvonal teljes felújításáig vezető lépésekről. felkérte a vezérigazgatót, hogy intézkedjen a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. számú részajánlat kiírásáról. felkérte a menedzsmentet a behajtási díj lehetséges legkorábbi bevezetésével számoló forgatókönyv elkészítésére. Igazgatóság írásbeli szavazás: június 5. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás 4. részét eredménytelennek nyilvánította. Igazgatósági ülés: június 19. Az Igazgatóság 26 napirendi pontot tárgyalt, és 26 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: alapítói jogkörében eljárva jóváhagyta a BKK Közút Zrt évi üzleti tervét. alapítói jogkörében eljárva a BKK Közút Kft es üzleti évének könyvvizsgálatára megválasztotta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t. 18/104

19 alapítói jogkörében eljárva elfogadta a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft évi éves beszámolóját. egyetértett A Fővárosi Önkormányzat valamint a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálata és módosítása című közgyűlési előterjesztésben felsorolt fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálatával és módosításával, és felhatalmazta a vezérigazgatót az érintett Megvalósítási Megállapodások megkötésére. egyetértett a "Javaslat a évi útfelújítási program módosítására című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta továbbá a vezérigazgatót a évi Útfelújítási Megvalósítási Megállapodás módosításának aláírására. egyetértett a Javaslat a évi hídfelújítási programra című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy az előterjesztés mellékleteit képező Megvalósítási Megállapodásokat aláírja. egyetértett a Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára" című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal. elfogadta a július - december hónapokra vonatkozó munkatervét. egyetértett a Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta a vezérigazgatót a Feladatellátásról és Közszolgáltatási Szóló Keretmegállapodás módosításának aláírására. jóváhagyta a Felügyelő Bizottság részére szóló január április 30. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját. Igazgatóság írásbeli szavazás: június 22. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján egyetértett a Fővárosi Közgyűlés által június 20-án elfogadott, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK között létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásokról szóló Keretmegállapodás 1. számú Módosításával, és felhatalmazta a vezérigazgatót annak aláírására. 19/104

20 3.2. Jogszabályi háttér A fővárosi közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó koncepciót érintően június 30-ig több új jogszabály született. Az Országgyűlés június 18-i ülésnapján került elfogadásra a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIV. törvény, amely részlegesen, a törvényben meghatározott körben és célból feloldotta a közszolgáltatási tevékenységet végző, állami és önkormányzati tulajdonban álló gazdaságokra korábban bevezetett, mindenre kiterjedő elidegenítési és terhelési tilalmat. Ennek alapján a BKV Zrt. részvényeinek BKK Zrt. részére történő tulajdonba adása ismét lehetségessé vált. Ugyanezen törvény kizárólagos önkormányzati gazdasági tevékenységként definiálja a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat. Az új szabályozás alapján a főváros területén végzett ilyen jellegű tevékenységet január 1-től vagy a Fővárosnak kell ellátnia, vagy a tevékenységre koncessziós pályázat írható ki. A BKK Zrt. megkezdte mindkét lehetőség elemzését. Folytatódott a fővárosi taxiközlekedés szabályozására vonatkozó fővárosi rendelet koncepciójának kidolgozása és egyeztetése, párhuzamosan a Kormány hasonló tárgyú rendeletének előkészítési munkálataival. A taxiközlekedés szabályozása felöleli a járművek műszaki paramétereire, külső megjelenésére, a taxi személyszállítást szervező és közvetítő szolgálatok informatikai rendszerére és pénzügyi megfelelőségére vonatkozó rendelkezéseket is. A BKK Zrt. jelentős részt vállalt a személyforgalmi behajtási díjjal kapcsolatos törvényelőkészítő munkálatokban is. Annak ellenére, hogy a javaslatot az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága támogatta, az előkészített tervezet nem került elfogadásra. 20/104

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. november 1. ELŐZMÉNYEK 5 2. FONTOSABB ALAPÍTÓI ÉS IGAZGATÓSÁGI DÖNTÉSEK 6

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben