Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről"

Átírás

1 A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012.

2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS Cégjogi működés Jogszabályi háttér A BKK működésének belső szabályozása FINANSZÍROZÁS A Társaság havi gazdálkodásának eredményessége, illetve eltérése a tervhez viszonyítva a két zárás függvényében Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása Likviditás és fizetőképesség Beruházások Kockázatok SZERVEZETI ELŐREHALADÁS Szervezeti felépítés bemutatása A szervezet jövőjére vonatkozó elképzelések A működéshez kapcsolódó alapinfrastruktúra kialakításának státusza Ingatlan 35 2/104

3 Beszerzések Kommunikációs tevékenység Nemzetközi kapcsolatok VAGYONKEZELÉS BKV ZRT KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉG TÖMEGKÖZLEKEDÉS Közlekedésszervezés Forgalomfelügyelet Tarifapolitika Értékesítés Jegy- és bérletellenőrzés Pótdíjkezelés, beszedés FUTÁR projekt (A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben) KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉG KÖZLEKEDÉSSZAKMAI PROJEKTEK Előkészítési projektek Előkészítési fázisban lévő megvalósítási projekt - Villamos és trolibusz járműfejlesztés Megvalósítási szakaszban lévő projektek (ROP, KÖZOP) KÖZOP projektek ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus projektek 70 3/104

4 Hazai forrásból finanszírozott projektek kiemelt fejlesztései A BKK szerepvállalása egyéb szakmai feladatok ellátásában FORGALOMBIZTONSÁG, TAXI, PARKOLÁS ÉS TEHERFORGALOM Forgalombiztonsági feladatok Taxiállomás-üzemeltetési feladatok Parkolás-gazdálkodás Budapest Teherforgalmi behajtási hozzájárulás közszolgáltatási feladat 101 4/104

5 1. Vezetői összefoglaló Jelen beszámoló, tekintettel arra, hogy az előző tájékoztató - igazodva a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának ütemezéséhez első négy hónapját foglalta össze, május és június hónapokra vonatkozóan mutatja be a BKK jogi, szervezeti előrehaladását, finanszírozását, a működés személyi és tárgyi feltételei biztosításának státuszát, valamint a Társaság beszámolási időszak alatti közlekedésszakmai, közlekedésszervezői, közútkezelési, parkolásszervezési, teherforgalmibehajtási, taxi közlekedési és forgalombiztonsági tevékenységét. A BKK tevékenysége május 1-jétől kibővült a közlekedésszervezési feladatok ellátásával, így a közlekedési intézményrendszer átalakításának újabb állomásaként 2012 májusától a BKK lett felelős többek között a közösségi közlekedés szervezéséért, a megrendelői és egyes forgalom-felügyeleti feladatok ellátásáért, azaz a BKK az eddig ellátott feladatain túl az eredeti koncepció szerint a közlekedésszervezési, tömegközlekedési megrendelői feladatokat is ellátja május 1-jétől, az alábbiak szerint: közösségi közlekedési szolgáltatásszervezés, hálózat, járatok, menetrendek meghatározása; közszolgáltatási szerződés megkötése BKV-val, valamint szolgáltatási szerződések megkötése a versenyeztetett szolgáltatókkal; viteldíj-rendszer fejlesztése, javaslattétel a változtatásra; jegy- és bérletértékesítés, ellenőrzés; forgalomirányítás, rendkívüli forgalomfelügyelet; Vízi járművel történő közforgalmú személyszállítás. 5/104

6 2. Előzmények A Fővárosi Közgyűlés október 27-i ülésén: 1835/2010. (10.27) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést. 1827/2010. (10.27.) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról negyedévente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek. A BKK Zrt. (továbbiakban: BKK vagy Budapesti Közlekedési Központ) első alkalommal a november 24-i Fővárosi Közgyűlésen (továbbiakban: Közgyűlés) adott beszámolót a társaság megalapítását követően ellátott feladatokról. A november február 20-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a április 6-i Közgyűlés, a február június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a augusztus 31-i Közgyűlés, a július szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a december 14-i Közgyűlés, a október december 31. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót április 25-i Közgyűlés tárgyalta, a január április 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót jelen beszámolóval együtt várhatóan a augusztusi Közgyűlés tárgyalja. A jelen beszámoló szempontjából kiemelt fontossággal bírnak a Közgyűlés - beszámolási időszakban május 30-i és június 20-i ülésein hozott, a BKK Koncepció megvalósítása szempontjából lényeges, alábbi döntései: 999/2012.(05.30.) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: - Elfogadja az Igazgatóság évről készített jelentését. 6/104

7 - Elfogadja a Társaság üzleti évre vonatkozó beszámolóját tekintettel a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére a következők szerint: december 31. (eft-ban) Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetéshez 0 Fizetett osztalék és részesedés 0 Mérleg szerinti eredmény Elfogadja a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. - Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 1111/2012.(06.20.) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1112/2012. (06.20) A évi útfelújítási program megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti: - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül a évi II. ütem. 1. szakasz feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat eft-ra módosul); - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül a évi II. ütem. 1. szakasz feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat eft-ra módosul); - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül az Útfelújítás évi feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat eft-ra módosul); - a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül az Útfelújítás évi feladat előirányzatát eft-tal (így a feladat összköltsége eft-ra, a évi előirányzat 917 eft-ra módosul). Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a 8836 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások azon belül az új évi útfelújítási program feladat előirányzatát eft-tal (a feladat összköltsége /104

8 eft, a évi előirányzata eft). Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 1114/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a évi útfelújítási program megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1115/2012. (06.20) egyetért az előterjesztés 2-3. számú mellékleteiben bemutatott, évi híd- és műtárgy felújítási munkák megvalósításával. 1116/2012. (06.20) A híd- és műtárgy felújítási feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a 8836 Út-, hídfenntartás cím, Intézményi felújítások azon belül - a évi felüljáró felújítása 1. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul); - a Hídfelújítások feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat 0,0 eft-ra módosul). Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli - a évi felüljáró felújítása 2. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul); - a évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul); - a évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport feladat előirányzatát ,0 eft-tal, (így a feladat összköltsége ,0 eft-ra, a évi előirányzat ,0 eft-ra módosul). Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 1118/2012. (06.20) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a Budapest évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására. 1119/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a 8/104

9 2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport című célokmány munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására. 1120/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására. 1131/2012. (06.20) elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, a Főváros évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására. 1135/2012. (06.20) tudomásul veszi az előterjesztés 1. számú mellékletében, a Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött szerződésekről elnevezésű táblázatban foglaltakat, egyúttal felkéri a főpolgármestert a táblázat 3., 4., 9., 10. pontjaiban megnevezett, egyes végleges célú fejlesztési, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások, valamint az azokhoz kapcsolódó ÁFA befizetést szolgáló tagi kölcsön szerződések felülvizsgálatának lezárására, valamint az annak eredményeként javasolt módosítások előterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes ülésére. 1139/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, előkészítés beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1143/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.B. számú melléklete szerinti tartalommal az Útfelújítási program terveztetése felújítás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1148/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú melléklete szerinti tartalommal a Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv 9/104

10 beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1152/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Kerékpáros közlekedés fejlesztése beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1153/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.J. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1154/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.K. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Kerékpár-közlekedés fejlesztése előkészítés beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 1156/2012. (06.20) Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti felhasználási szerződést ( Felhasználási Szerződés 2 ) az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 1157/2012. (06.20) elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése keretében a év folyamán elvégzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1-4. számú mellékleteiben foglalt tartalommal. 1158/2012. (06.20) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 10/104

11 legfőbb szervének hatáskörében eljárva - könyvvizsgálónak megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a., képviseli: Baumgartner Ferenc ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: , kamarai nyilvántartási szám: , könyvvizsgálatért felelős személy: Nagy András) június 20-tól május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását Ft/év + ÁFA összegben állapítja meg. - Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 284. (2) bekezdése alapján a részvényes jogait gyakorló közgyűlés döntéséről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen. 1159/2012. (06.20) a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u , Cg ) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva: - Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-változatlan cégnéven működik tovább. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/A. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadó Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét az okirat aláírására. - A beolvadáshoz fűződő 11/104

12 joghatások beállásának napjaként szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 57. -ának (2) bekezdése alapján. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 1160/2012. (06.20) A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u , Cg ) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva: - Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-változatlan cégnéven működik tovább. - Elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, december 31-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját az okirat 12/104

13 aláírására. - Kötelezettséget vállal a beolvadás alapján a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. által kibocsátandó egy darab, Ft névértékű törzsrészvény átvételére. - A beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság jegyzett tőkéjét Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100 %-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg. - A BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. telephelyeit és fióktelepeit az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint létrehozza, egyben a Társaság tevékenységét a szabadidős, sporteszköz kölcsönzése tevékenységgel kiegészíti. - A beolvadási okiratban foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tevékenységét, alaptőkéjét és az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módját érintő módosításoknak megfelelően módosítja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratát, egyben elfogadja és jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztő által kiegészített 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az alábbiak szerint: az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott olyan kötelezettségvállalás (ideértve a garancia-, illetve kezességvállalást, biztosítéknyújtást, tartós bérletet, lízinget, követelés-értékesítést, követelésvásárlást is), amelynek értéke az 500 mft-ot meghaladja, ide nem értve a Társaság tulajdonában, illetve irányítása alatt álló gazdasági társasággal az Alapító által megjelölt feladatok ellátása érdekében kötött szerződéseket, továbbá azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyekre az Alapítóval kötött szerződés alapján fedezettel rendelkezik. Felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István - A beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 57. -ának (2) bekezdése alapján. - Felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Igazgatóságát, hogy a beolvadásról tájékoztassa a Társaságnál működő üzemi tanácsot, továbbá tegye meg a beolvadás cégbírósági bejelentéséhez szükséges intézkedéseket. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa. Határidő: 30 nap Felelős: Tarlós István 13/104

14 1198/2012. (06.20) A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges előirányzatok rendezéséhez csökkenti: - a 8152 BKV Zrt. támogatása cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát eft-tal; - a 8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát eft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az új 8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát eft-tal. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges forrás a továbbiakban a 8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása (BKK Zrt.) és a 8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai címeken áll rendelkezésre. 1200/2012. (06.20) Egyetért azzal, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési ágazata a BKV szétválásával átszervezésre kerüljön. 1201/2012. (06.20) Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK, mint a BKV vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásra irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról. 1202/2012. (06.20) A BKK alapítójaként utasítja a BKK vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg. 58/2012.(06.29.) rendelet: A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 58/2012. (...) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. 1204/2012. (06.20) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal az Önkormányzat és a BKK közötti feladat-ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás és melléklete 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 1205/2012. (06.20) Tudomásul veszi, hogy július 1. és december 31. között a évi közlekedésszervezői forrásigény eft-tal, valamint évben a mintegy üzemórájú hajózási közszolgáltatás miatt és a többi szolgáltatási 14/104

15 ágazat megrendelt teljesítményének változatlanul hagyása mellett eft-tal növekszik. 1206/2012. (06.20) Felkéri a BKK-t úgy is, mint a BKV Zrt. vagyonkezelőjét hogy a BKV Zrt. működésének hatékonyságjavításával tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hatályos keretmegállapodás szerinti közlekedésszervezői forrásigényből a fent nevesített közszolgáltatási teljesítmények többlet forrásigénye kigazdálkodásra kerülhessen. Ennek sikertelensége esetén nyújtson be kompenzáció-igényt az alulfinanszírozás elkerülése érdekében a közlekedésszervezői éves elszámolást megelőző közlekedésszervezői negyedéves előzetes elszámolással egyidejűleg. 1241/2012. (06.20) elfogadja a 103/2011. ( ) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként az előterjesztés és annak mellékletei szerinti Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése című módosított projektjavaslat bemutatását. 1242/2012. (06.20) Felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázat kiírása esetén készíttesse elő a BKK Zrt. megvalósításában a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázati dokumentációt, és a projektjavaslat megvalósításáról és a pénzügyi fedezetéről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé. 15/104

16 3. Jogi előrehaladás 3.1. Cégjogi működés május 1. és június 30. között az Igazgatóság 3 alkalommal ülésezett, továbbá 3 esetben került sor írásbeli szavazásra. A határozatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Társaság, félévente beszámol az Igazgatóságnak. A Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett. Az alábbiakban az Igazgatóság a beszámolási időszakban hozott fontosabb döntései kerülnek bemutatásra: Rendkívüli Igazgatósági ülés: május 11. Az Igazgatóság 10 napirendi pontot tárgyalt, és 11 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: jóváhagyta a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti évi Éves beszámolóját. a Budapest Főváros Önkormányzata valamint a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján, mint a BKV Zrt. vagyonkezelője utasította a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy kizárólag a BKK Zrt. egyetértését követően vállaljanak a Keretmegállapodásban meghatározott kivételi körbe nem tartozó éven túli kötelezettségeket. a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás 5. részében a VT Transman Kft. által benyújtott ajánlatot érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánította és jóváhagyta a szerződés megkötését. 16/104

17 döntött a teljes vállalatcsoportra vonatkozóan egységes iktatórendszerre történő átállás megvalósításáról. Igazgatóság írásbeli szavazás: május 18. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül: egyetértett a "Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása" tárgyú (15/T-407/11) részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításával. egyetért azzal, hogy az eljárás nyerteseként a Vodafone Magyarország Zrt. kerüljön kihirdetésre. felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy a nyertes Ajánlattevővel a Közös ajánlatkérőkkel együtt kötendő szerződés aláírja. Igazgatósági ülés: május 29. Az Igazgatóság 20 napirendi pontot tárgyalt, és 27 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: alapítói jogkörében eljárva elfogadta a BKK Közút Zrt üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. alapítói jogkörében úgy döntött, hogy a BKK Közút Zrt évi üzleti terve kerüljön kiegészítésre a teljesítménynövelési lehetőségek bemutatásával, kerüljön átdolgozásra az eredménykimutatás és az így kiegészített évi üzleti terv kerüljön előterjesztésre az Igazgatóság következő ülésére. Egyúttal utasította a BKK Közút Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy kizárólag a BKK Zrt. egyetértését követően vállaljanak éven túli kötelezettségeket. egyetértett A BKK Zrt évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására könyvvizsgáló kiválasztása című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, jóváhagyta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel kötendő szerződés tervezetét és felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy - a Tulajdonos egyetértő döntése esetén - a szerződést írja alá. 17/104

18 jóváhagyta a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása című, KMOP-2.3.1/A-09-2f azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítását. jóváhagyta a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft évi üzleti tervét. elfogadta a hivatásforgalmú hajójárattal kapcsolatos kérdések vizsgálata tárgyában adott tájékoztatást és felkérte a vezérigazgatót, hogy az üzemeltetési tapasztalatokról és a helyközi forgalom lehetőségeiről az év végén számoljon be az Igazgatóság részére. felkérte a vezérigazgatót, hogy - szükség esetén a BKV Zrt.-vel közösen - készítse el a 3. számú metróvonal biztonságos üzemének fenntartásához szükséges lépések értékelését, készüljön kimutatás a lépések időzítéséről és várható költségéről. felkérte a vezérigazgatót, hogy készüljön el minimum két forgatókönyv a 3. sz. metróvonal teljes felújításáig vezető lépésekről. felkérte a vezérigazgatót, hogy intézkedjen a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. számú részajánlat kiírásáról. felkérte a menedzsmentet a behajtási díj lehetséges legkorábbi bevezetésével számoló forgatókönyv elkészítésére. Igazgatóság írásbeli szavazás: június 5. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás 4. részét eredménytelennek nyilvánította. Igazgatósági ülés: június 19. Az Igazgatóság 26 napirendi pontot tárgyalt, és 26 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: alapítói jogkörében eljárva jóváhagyta a BKK Közút Zrt évi üzleti tervét. alapítói jogkörében eljárva a BKK Közút Kft es üzleti évének könyvvizsgálatára megválasztotta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t. 18/104

19 alapítói jogkörében eljárva elfogadta a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft évi éves beszámolóját. egyetértett A Fővárosi Önkormányzat valamint a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálata és módosítása című közgyűlési előterjesztésben felsorolt fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálatával és módosításával, és felhatalmazta a vezérigazgatót az érintett Megvalósítási Megállapodások megkötésére. egyetértett a "Javaslat a évi útfelújítási program módosítására című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta továbbá a vezérigazgatót a évi Útfelújítási Megvalósítási Megállapodás módosításának aláírására. egyetértett a Javaslat a évi hídfelújítási programra című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy az előterjesztés mellékleteit képező Megvalósítási Megállapodásokat aláírja. egyetértett a Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára" című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal. elfogadta a július - december hónapokra vonatkozó munkatervét. egyetértett a Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta a vezérigazgatót a Feladatellátásról és Közszolgáltatási Szóló Keretmegállapodás módosításának aláírására. jóváhagyta a Felügyelő Bizottság részére szóló január április 30. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját. Igazgatóság írásbeli szavazás: június 22. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján egyetértett a Fővárosi Közgyűlés által június 20-án elfogadott, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK között létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásokról szóló Keretmegállapodás 1. számú Módosításával, és felhatalmazta a vezérigazgatót annak aláírására. 19/104

20 3.2. Jogszabályi háttér A fővárosi közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó koncepciót érintően június 30-ig több új jogszabály született. Az Országgyűlés június 18-i ülésnapján került elfogadásra a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIV. törvény, amely részlegesen, a törvényben meghatározott körben és célból feloldotta a közszolgáltatási tevékenységet végző, állami és önkormányzati tulajdonban álló gazdaságokra korábban bevezetett, mindenre kiterjedő elidegenítési és terhelési tilalmat. Ennek alapján a BKV Zrt. részvényeinek BKK Zrt. részére történő tulajdonba adása ismét lehetségessé vált. Ugyanezen törvény kizárólagos önkormányzati gazdasági tevékenységként definiálja a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat. Az új szabályozás alapján a főváros területén végzett ilyen jellegű tevékenységet január 1-től vagy a Fővárosnak kell ellátnia, vagy a tevékenységre koncessziós pályázat írható ki. A BKK Zrt. megkezdte mindkét lehetőség elemzését. Folytatódott a fővárosi taxiközlekedés szabályozására vonatkozó fővárosi rendelet koncepciójának kidolgozása és egyeztetése, párhuzamosan a Kormány hasonló tárgyú rendeletének előkészítési munkálataival. A taxiközlekedés szabályozása felöleli a járművek műszaki paramétereire, külső megjelenésére, a taxi személyszállítást szervező és közvetítő szolgálatok informatikai rendszerére és pénzügyi megfelelőségére vonatkozó rendelkezéseket is. A BKK Zrt. jelentős részt vállalt a személyforgalmi behajtási díjjal kapcsolatos törvényelőkészítő munkálatokban is. Annak ellenére, hogy a javaslatot az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága támogatta, az előkészített tervezet nem került elfogadásra. 20/104

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete 2011. év Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ.6 1.1. A Társaság bemutatása 6

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

BVK HOLDING ZRT. Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING ZRT. Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING ZRT. Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. JÚLIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, 2014. augusztus 28. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. JÚLIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, 2014. augusztus 28. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató Budapest, 2014. augusztus 28. HARANGHY Csaba ügyvezető NAGY Anna adminisztrációs és pénzügyi igazgató I. Általános információk 1. A vállalkozás bemutatása A társaság 2005. november 16-án alakult azzal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) 2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ Az magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi (anyavállalati)

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben