J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének az Általános Iskolában július 18-án megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 14 órakor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Dr. Molnár Imre képviselő Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. Megállapította, dr. Bobula Zsuzsanna képviselő nem jelent meg az ülésen, Hegedűs Sándor jelezte, hogy szabadsága miatt nem tud megjelenni az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Molnár Imre és Bénó Gábor képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Ismertette a napirendi pontokat, melyet a testület tagjai az alábbiak szerint jóváhagytak: 1./ Iskolaigazgatói pályázat elbírálása előadó: polgármester 2./ Óvodavezetői pályázat elbírálása előadó: polgármester 3./ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára Megbízási Szerződés jóváhagyása előadó: polgármester 4./ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlat elbírálása előadó: polgármester 5./ Weöres Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző 6./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző 7./ Folyamatban lévő beruházások mérlegből történő kivezetése előadó: jegyző 8./ Egyebek 1

2 1./ Napirendi pont: Iskolaigazgatói pályázat elbírálása előadó: polgármester dr. Üveges István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az iskola igazgatói pályázattal kapcsolatos napirendi pontot. A pályázó hozzájárult a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához. Az iskolaigazgatói állásra 1 pályázat érkezett. Korrekt, jó szakmai alapú együttműködés jellemezte eddig is Tőzsér Lászlóval való munkát. Maximálisan megpróbál a feladatoknak eleget tenni. Tavalyi év volt az első év, amikor nem csökkent tovább az iskolai tanulólétszám. Megválasztása esetén továbbra is kéri a pályázatok menedzselését, támogatja az újraválasztását. Ismertette az előterjesztést. /Az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ Bénó Gábor: Ahogy a bizottsági ülésen is mondta, Tőzsér Lászlónak testre szabott feladat az iskola vezetése, nincs aki jobban csinálná ezt. Dr. Molnár Imre: Jelezte, hogy készült egy szöveges hozzászólással az intézményvezetői pályázatok elbírálásával kapcsolatban, melyet most ismertetett az alábbiak szerint: Igen tisztelt Képviselő Testület! Kérem, hallgassák meg hozzászólásomat az Óvodavezetői és Iskolaigazgatói pályázathoz. Mindig érdeklődéssel olvasok egy-egy pályázatot, mert abban sok év tapasztalata, az elméleti és gyakorlati munka kiforrott eredményei alapján a pályázó meghatározza a jövőt, hiszen néhány évre előremutatóan határozzák meg a feladatokat és annak alapján a tennivalót. A pályázat egyúttal a bizakodás kimutatása, mert a pályázó által felrajzolt tervek az általa kivetített jövőben megvalósíthatók. Arnót és Sajópálfala települések lakossági összetétele, ennek alapján a gyermekek előélete, gondozása is változatos képet mutat. Mindezek alapján úgy az óvodai munka, mint az iskolai oktatás az átlagosnál nehezebb, még akkor is, ha az iskolában kevesebb a tanuló. Magam ma már keveset foglalkozom a pszichológiai, gyermeknevelési, oktatási szakirodalommal, de a korábban olvasottak szerint az anyai, családi gondozás a gyermek első életéveiben nagyon fontos, elősegíti a szellemi kibontakozást, az értelmi és érzelmi fejlődést. A kiegyensúlyozott családi élet megadja a gyermeknek mindazt, amitől a társadalom tevékeny tagjává fejlődhet. A második világháború után is sok szakember felfigyelt arra a jelenségre, hogy az elárvult gyermekek számára létesített nevelőotthonokban, bár sok gyermek nevelkedett együtt, és viszonylag stabil életkörülmények között, mégis látható volt, hogy ezeknek a gyerekeknek a fejlődése jóval elmarad azokhoz képest, akik otthon az édesanyjuk mellett gyakran fázva, éhezve, nélkülözve cseperedtek. Mi volt az a plusz, amit a családban, de rossz körülmények között élők mégis megkaptak? Az anya által nyújtott biztonság. Ezt a biztonságot kell adnunk a kisgyermekeknek az óvodákban, hogy ne okozzunk psychés zavart, fejlődésük egyenletes, töretlen legyen. Igaz, az óvoda nem bentlakásos, a szülőkhöz térnek haza, de az esetleges ellentmondó helyzeteket a kisgyermek még nem tudja meg- és feloldani, ki lesz téve egy látens frusztrációnak. 2

3 Mint az óvoda orvosa, mint az iskoláskorúak egy részének orvosa, nyugodtan állíthatom, hogy mindkét intézményben a vezetés ezeket a szempontokat szem előtt tartva végzi hosszú távú és mindennapi munkáját, szervezik az óvoda és iskola életét, nevelő tevékenységét. Azt gondolom, a fejlődéslélektan egyes kérdései a legjelentősebb szempontot jelenthetik az óvodai, iskolai nevelés megítélésben. A változatos társadalmi és származási összetétel miatt vizsgálni kell, hogy mi az alapkérdés: természetesen az öröklés és a környezet egymásra hatása, hiszen mindkettő egyszerre érvényesül. Úgy vélhetjük, az öröklött, meghatározó tulajdonságok mellett esetünkben az óvoda vagy az iskola lesz a meghatározó a fejlődésben, talán az otthonnál is erősebb a hatása. A fejlődés menetéről, az érésről, tanulásról hosszan értekeznek. A tanulás gyorsíthatja az érés folyamatát, amikor szándékosan célkitűzésekkel (pl. iskola) vagy önkéntesen (pl. szerepjáték) tanulnak. Eddigi tapasztalataink és megfigyeléseink igazolták, hogy az arnóti általános iskolában maximálisan szem előtt tartják, hogy a különböző életkorokban milyen módszerekkel lehet fejleszteni a gyermek értelmi képességét, manuális képességét és szellemi tevékenységét, közösségi aktivitását. Mégis, néhány fontos szempontot a fejlődés folyamatából meg kell említeni. Nagyon fontos a plaszticitás, azaz a formálhatóság törvénye, mert ez a gyermek növekedésével egyre csökken. Az iskoláskorúaknál ez kitűnően megfigyelhető. Azt is tudjuk, hogy a pszichés funkciók nem egyenletesen fejlődnek. Azt hiszem, ezeknek a szempontoknak a kiemelését láthatjuk is mindkét pályázatban. Az óvodai munkában konkretizálódik annak ismerete, hogy az érzelmek kb. 5 éves korban válnak tartósabbá, fejlődik az akarat, az érzelmek még gyors lefolyásúak és változékonyak, de már el tudják rejteni érzelmeiket. Kialakulnak a szimbolikus félelmek is. A felnőttnek, a nevelőnek mindehhez igazodni kell, a viselkedésével és verbalizációjával a gyermek fejlődését a nevelő követi. Tudjuk, hogy óvodás korban a nyelvet már kommunikációs formájában használja a gyermek. Megérti, hogy a nyelv egy szimbolikus szabályok által irányított rendszer. Ekkor még a tárgyak elnevezésében keresi a rendszert. Egyre jobban elsajátítják a szintaxist (nyelvtani szerkezet), a szemantikát és a pragmatikát. A pályázatból kicseng, hogy az Óvoda Vezetője ennek tudatában készíti a munkatervét, ugyanakkor a gyakori helyi szereplések során meggyőződhettünk arról, hogy munkatársaival ezeket a szakmai-tudományos elveket sikerre tudja vinni. Gyakran látjuk az óvodás-, iskoláskorúak rajzait. Csodálattal szemléljük a fejlődést, a kezdetektől az ábrázolásig. A gyermekrajzok lényegében hasonló szerepet töltenek be, mint az ősember barlangrajzai: ha lerajzolom, birokba is veszem. Később kialakul a rajzolás folyamatossága, a térszimbolika, a rajz szóbeli leírása (meserajzolás közben), a fantázia működése, stb. Óvodában nagyon fontos a mese, iskolásoknál az olvasás megszerettetése. A játék, a mese nagyon fontos a gyermek életében. Ma már egyre csökken a szülői esti mese, a meseolvasás, a fantáziával mese kitalálása, átalakítása, a gyermek, a család beépítése a mesébe. Ezt a szerepet leginkább a televízió és a konzerv mese vette át. Nagyon érdekes a gyermek mesehallgatás közben, amikor a szöveg ritmusát követő kis mozdulatok sorozatát láthatjuk, a gyermek elfogadja a történteket, nem kételkedik, a hőssel azonosulva fantáziájában átéli a vele történteket, a szerkezet, szóhasználat, a ritmus biztonságot ad. A mesére való beállítottság vége kb életév. Utána következik az önálló olvasás, mesét, gyermektörténeteket lehet kezükbe adni. Az iskola felelőssége is, hogy mennyire tudja mindezeket megvalósítani, azaz az olvasást a gyermekekkel megszerettetni. Az óvodai munka ebből a szempontból kiváló. A gyermekek sok mesét hallhatnak, a mesés történeteket szerepjátékká alakíthatják, maguk lehetnek a mesék hősei, azonosulnak velük, fejlődésüket a pozitív irányultság jelentősen befolyásolja, érzelmi-értelmi pozitív töltést kapnak. Legutóbbi bemutatójuk mindezt fényesen bizonyította, megmutatta. 3

4 Az iskolásoknál nehezebb a helyzet. Bár sokan olvasnak, számuk csökken, ismeretszerzésre vagy a konzerv kultúrát kínáló televíziót, vagy az internetet használják. Az olvasás, a nyomtatott írás szeretete társadalmilag csökken. Ennek ellenére dicséretes, elismerésre méltó, hogy az iskola elég nagy könyvtárat tart fenn. Igazgató Úr pályázata kiválóan bemutatja, hogy a feladatok ismerete és megosztása esetén lehetséges, hogy ezt elérjék, egy vezető számára, ha még oly kiváló is, a tanítás és napi munka mellett ez kivihetetlen lenne. Meg kell említenem az erkölcs fejlődését, hogyan alakul ki az erkölcs. Míg az első években az erkölcsi fejlődés alapja a szülőkkel azonosulás útján a szabályok interiorizációja, addig a későbbi korban már a szabályok elvontsága is érvényesül. Az óvoda szellemisége mindezt kiválóan segíti, hiszen szem előtt tartják, hogy ebből a szempontból fontos a személyiség összetevőinek belső harca, az id (ösztönök) és a szuperego (felettes én, lelkiismeret ) harca. A szuperego nagyon fontos, kiemelt a szerepe, az elfogadhatatlan impulzusok ellenőrzése, az egyéni vágyak, kielégülési törekvések korlátok közé szorítása. Az interiorizáció révén a szabályok belső tilalmakká válnak. A jó nevelés, amit a gyermekek az arnóti óvodában és általános iskolában kapnak, megfelel az elméleti elvárásoknak, bizonyítva a szakmai munka elméleti-irodalmi támogatottságát. A teljes kiterjesztésű erkölcsi nevelést minden nap, minden pillanatban megfigyelheti a külső szemlélő. Ugyanakkor az iskolás korban, az éveseknél kialakulnak a kényszerszabályok, hit az erkölcsi realizmusban, a világ szabályainak pl. a gravitáció törvényének elfogadása, stb. Az elmúlt évek munkájában mindezt pontosan követhetjük az iskolában és Igazgató Úr pályázatában is. Kezdetben a gyermekeket arra készítik, hogy a helyzeteket megértsék, azaz tudják, érezzék, hogy az eddigiekhez képest valami új kezdődik és ez sokáig fog tartani, de a végén a megtanultak segítségével belőlük tűzoltó, katona, sofőr lesz, vagy pilóta (vagy más). A gyermek megtanulja, hogy az iskola helyzetét el tudja különíteni az óvodától globálisan, tevékenységének és viselkedésének részleteire is kihatóan. Mint az iskoláskorúak orvosa állítom, hogy ezt sikerrel végzik. Megtanítják a gyermeket a szándékos és tartós figyelem képességére, a monotónia tűrésére, hogy képes legyen összpontosításra, az egy helyben megülés képessége is szempont, összefügg nagyobb kitartással. Teljesítmény igénye, hosszabb távú motiváló erők is hatnak ahhoz, hogy valamit létrehozzon, készséget, tudást kell szereznie, segíti megvalósulását: a 6 év- intellektuális érzelmek megjelenésének ideje, a tudás öröme. Ehhez szükséges szülői és nevelői magatartás, hogy az támogassa a gyermek iskolavárását, lelkesedését ne nyomja el, lelkesítsen, közösen látogassanak el az iskolába, adjon egyszerű feladatokat a gyermeknek. A helyi óvoda és iskola együttműködése, a szülők bevonása a nevelésbe példásnak tekinthető. Az iskolaigazgatói pályázat tükrözi, hogy munka olyan korosztály nevelése, amely kríziseket él meg, mivel a serdülőkor kritikus fejlődési szakasz. Az iskolában olyan problémákat kell megoldani, amelyek Erickson szerint a fejlődési krízis jelei. Megjegyzendő, hogy Caplan szerint a krízis fenyegető közelsége, hogy kénytelenek vagyunk szembenézni vele, nem lehet elkerülni, lelki kritikus állapotot okoz akár felnőttben is, érett személyiségével, ugyanakkor a serdülőkor krízise egy folyamatosan fejlődő, de kevés tapasztalattal rendelkező személyiséget ér el. Hiszen ebben a korban a személyiségre jellemző, hogy fejlődik intellektuálisan, a gondolkodás eltávolodik a konkréttól, fokozott intellektuális érdeklődés jelentkezik, előtérbe kerül a fantázia, kreativitás. Az iskolánkban folyik a felnőtt szerepre való szocializáció, megalapozzák a pályaválasztást, a jövendő felnőtt szerepet, folyik ennek egyeztetése a saját identitással, a jövendő felnőtt létre felkészüléssel, a társadalom által kínált paraméterek valamilyen elfogadásával vagy akár kritikájával is. 4

5 Tisztelt Képviselő Testület! A két pályázatban mindaz megtalálható, ami egy korosztályos gyermek nevelésében a fentiek alapján elvárható. Az Óvodavezetői pályázatban és az Iskolaigazgatói pályázatban egyaránt jelen vannak azok az elemek, melyek a társadalom által kötelezővé tett feladatok mellett a fent leírtak figyelembe vételével elsősorban a gyermeket tekintik nevelésük, gondoskodásuk céljának. Örömmel olvassuk a sorok között is megbújó személyes felelősségvállalást településünk jövő generációjának alakításáért, a pályázóknál a felkészültség erre a feladatra evidens, a kitartás, a bizakodás a jövőben pedig részben a mi közös munkánkon is múlik, azon, hogy egy választott testület mennyire tud Hatékony Testület lenni, hogyan alakítunk olyan Csapatszellemet, mely segít képviselőtársainknak megvalósítani azt a szent célt, mely a felnövekvő emberpalántákkal a jövőben érhető csak el. Dr. Molnár Imre főorvos önkormányzati képviselő háziorvostan, foglalkozás-orvostan, belgyógyászat, klinikai immunológia, allergológia, geriátria szakorvosa jogi szakokleveles orvos Bodnár Katalin: Megköszönte ezt a szakmai véleményt, mely szorosan kapcsolódik a bírálathoz. A Pénzügyi Bizottság a pályázat kiírásakor úgy döntött, hogy nem hoz létre önálló bizottságot. A szakértői szakmai vélemény kialakítása szükséges. Korábban külső szakértőt vont be a testület. Az iskolaigazgatói pályázat véleményezésére felkérték Barcsák Pálné Óvodavezető asszonyt.. Kérte ismertesse a szakmai véleményt. Barcsák Pálné: Ismertette a szakmai véleményt. /Az iskolaigazgatói pályázat szakmai véleménye a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ Bodnár Katalin: Kérte jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket Tőzsér László pályázatához. Észrevétel nem érkezett a testületi tagok részéről. Tőzsér László: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy kerek 20 éve igazgató itt az iskolában, az egykori képviselő, az egykori tanuló, a vezetőtárs és az ebben a ciklusban megválasztott új képviselő- doktor úr- véleményei egész kerek képet adtak arról amit leírt a pályázatában. Továbbra is azt szeretné, hogy az iskola vezetés és a képviselői munka egyensúlya megmaradjon. Megköszönte a támogató szavakat. Dr. Üveges István: Ünneprontás nélkül kérte igazgató urat, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítson a honismeret, helyismeret fejlesztésére. Ebbe az irányba kell elmenni. Nőjön fel egy olyan generáció aki ismeri a település történetét. Tőzsér László: Honismereti tantárgy van az iskolában, de helytörténeti vetélkedővel el lehet indítani, bizonyos évfolyamon vizsga jellegű versenyt meghirdethetnek, jónak találja az ötletet, mindenképpen fognak ebbe az irányba lépni. dr. Molnár Imre: Az ötlet jó, de a lakosság igényének is meg kellett volna fogalmazódnia, a lakosság összetett, sokan nem vetik itt meg a lábukat. Nincs érdeklődés a település iránt. A határozatban javasolta, hogy szerepleje a sajópálfalai Önkormányzat véleménye is. 5

6 Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság elfogadta Tőzsér László iskolaigazgatói állásra benyújtott pályázatát. Tőzsér László: Bejelentette személyes érintettségét Bodnár Katalin: A testület minősített többségű döntése szükséges arról, hogy Tőzsér László képviselőt ki kívánja- e zárni az iskola igazgatói pályázat elbírálásából. Dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslatról szavazzon a testület. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 81./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Tőzsér László képviselő kizárása a szavazásból személyes érintettség miatt Arnót Község Önkormányzata Tőzsér László képviselőt személyes érintettség miatt kizárja az iskolaigazgató pályázat elbírálásával kapcsolatos szavazásból. Felelős: bizottság elnöke Határidő: azonnal Dr. Üveges István: Kérte szavazzon a testület az iskola igazgatói pályázat elbírálásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 82./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának megbízása Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tőzsér László ( Arnót, Petőfi S.u. 147.) pályázata megfelel a képviselőtestület által a 51./2012.(IV.24.)sz. testületi határozattal kiírt a Weöres Sándor Általános Iskola iskolaigazgatói állására vonatkozó pályázati feltételeknek. Sajópálfa Község Önkormányzata a 32/2012(VI.27.) sz. határozatával támogatja Tőzsér László iskolaigazgatói kinevezését. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete figyelembe véve az oktatási törvényben előírt szervezetek által alkotott véleményeket TŐZSÉR LÁSZLÓ-t bízza meg augusztus 1-től július 31-ig az iskolaigazgatói feladatok ellátásával. A Képviselő-testület az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. alapján Ft-ban állapítja meg, 6

7 - melyből a munkáltatói döntésen alapuló illetmény összege: Ft, a magasabb vezetői pótlék összege Ft. Felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. Határidő: július 31. Felelős: jegyző / Az iskolaigazgatói pályázat a jegyzőkönyv 3.sz. melléklet/ 2./ napirendi pont: Óvodavezetői pályázat elbírálása előadó: polgármester dr. Üveges István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a pályázó hozzájárult a pályázat nyílt ülésen való megtárgyalásához. Barcsák Pálné : Bejelentette személyes érintettségét a pályázat elbírálásával kapcsolatban. Bodnár Katalin: Tájékoztatta a testületet, hogy a testületnek minősített többséggel kell döntenie szavazásban való részvételéről, vagy abból való kizárásról. Dr. Üveges István: Kérte szavazzon a testület Barcsák Pálné óvodavezetői pályázat szavazásában való részvételéről. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 83./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Barcsák Pálné képviselő kizárása a szavazásból személyes érintettség miatt Arnót Község Önkormányzata Barcsák Pálné képviselőt személyes érintettség miatt kizárja az óvodavezetői pályázat elbírálásával kapcsolatos szavazásból. Felelős: bizottság elnöke Határidő: azonnal Tőzsér László: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy profi, jól tagolt pályázat, melyről elkészítette a szakmai véleményt, melyet ismertetett a testület tagjaival. /Az óvodavezető pályázatról készült szakmai vélemény a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ dr. Üveges István: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy tény, hogy a Hajdúböszörményi Főiskola referencia intézménye az arnóti Napközi Otthonos Óvoda, óvónő a jó gyakorlat -ot hallgatva őszinte érdeklődést mutatott, önmagában is jellemzi az óvodában folyó jó munkát. 7

8 Barcsák Pálné olyan vezető, aki 1 Ft támogatásból 2 Ft értéket csinál. Rend, fegyelem van az óvodában, minden beosztottja végzi a munkáját, minden láncszem illeszkedik. Az is igaz, hogy a múlt évben történt olyan esemény, aminek nem kellett volna, de ez megfelelő szinten kezelve lett. Maximális támogatásáról biztosította az óvodavezetőt. Tájékoztatta a testületet, hogy a törvénytervezetben szereplő 62 éves nyugdíjkorhatár a jelenlegi döntést nem befolyásolja. Bodnár Katalin: A 2013.évi költségvetés beterjesztésekor a Kormány jelentős összeget meg kíván spórolni. A tervezetben a közalkalmazottakra 62 év a nyugdíjkorhatár, ez jelenleg nem elfogadott, ez most még nem befolyásolja a megbízást. Ez majd a törvény erejénél fogva fog megszűnni. Barcsák Pálné nyugdíjasként látja el a megbízatását. Az első döntést arról kell meghozni, hogy határozatlan idejű jogviszonyban kerül alkalmazásra, és utána kerül sor a magasabb vezetői megbízatásra való kinevezésre. Ha életbe lép a jogszabály az ő jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg kötelező érvénnyel. A határozatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy a szakmai véleményt a pénzügyi Bizottság elfogadta. Dr. Üveges István: Kérdés, hogy milyen tartalommal fog ez a jogosultság megszületni. Kérte szavazzon a testület Barcsák Pálné közalkalmazotti jogviszonyban, valamint magasabb vezetői beosztásban történő alkalmazásáról Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 84./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjének kinevezése A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv. 20/a 6.) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő testület a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatot benyújtót meghallgatta és az alábbi döntést hozza: 1.)Arnót Község Önkormányzat Képviselő testülete A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX tv. 18.(1) bekezdés d.)pontja alapján Barcsák Pálné t ( Arnót, Petőfi S.u. 18.) szeptember 01-i hatállyal határozatlan időre kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba, óvodapedagógus munkakörbe. G 14 közalkalmazotti kategóriába sorolja, és alapilletményét ,- Ftban, munkáltatói döntésen alapuló illetményét Ft-ban, mindösszesen Ft-ban állapítja meg. 2.) Képviselő-testülete a pénzügyi bizottság által elfogadott szakmai vélemény alapján megállapítja, hogy Barcsák Pálné ( Arnót, Petőfi S.u. 18.) pályázata megfelel a képviselőtestület 8

9 által a 52./2012.(IV.24.)sz. testületi határozattal kiírt az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állásra vonatkozó pályázati feltételeknek. Képviselő-testülete szeptember 01- jétől augusztus 31-ig az Arnót Község Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének Barcsák Pálné-t bízza meg. 3.) A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok alapján Barcsák Pálné-t szeptember 01-jei hatállyal a G 14 közalkalmazotti kategóriába sorolja, és alapilletményét ,- Ft- ban, munkáltatói döntésen alapuló illetményét Ft-ban, vezetői pótlékát 300%-ban , Ft-ban, illetményét mindösszesen Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Üveges István polgármester végrehajtásért Darnyiné Kövesdi Erzsébet illetmény számfejtési rendszerben történő átvezetésért Határidő: augusztus 31. /Az óvodavezetői pályázat a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára Megbízási Szerződés jóváhagyása előadó: polgármester dr. Üveges István: A pályázat halad, a NORRIA jelezte, hogy könnyvizsgálót és rehabilitációs szakértőt is meg kell nevezni.. A könyvvizsgálóval kapcsolatban az a cég jött szóba, aki a NORRIA-nak könyvvel, 240 e Ft nettó összegért vállalja ezt a feladatot. A pályázatban is ez az összeg szerepel. Az elszámoláshoz is ez szükséges. Kérte szavazzanak a könyvvizsgáló megbízási szerződésének elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 85./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára Megbízási Szerződés jóváhagyása Arnót Község Önkormányzat Képviselő testülete az ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára KOBÁN Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg. 9

10 Cégjegyzékszám: Székhely: 3535 Miskolc Őz utca 22 A megbízási díj összege: Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint + ÁFA. Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására Felelős: polgármester Határidő: azonnal /A megbízási szerződés a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlat elbírálása előadó: polgármester dr. Üveges István: A rehabilitációs szakmérnök díját visszaalkudta a pályázatíró a pályázatban szereplő összegre, melynek így 460 e Ft a díja. A rehabilitációs szakmérnök által adott ajánlatot elfogadásra javasolta, kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 86./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlat elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlatot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert Nagy Bendegúz Okleveles építészmérnökkel (Rehabilitációs és környezettervező szakmérnök, Építészeti és kommunikációs akadálymentesítési szakértő 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19.I.8.) kötendő szerződés aláírására. A megbízási díj összege: 460 e Ft Felelős: polgármester Határidő: azonnal / rehabilitációs szakmérnökkel kötendő szerződés a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete/ 10

11 5./ napirendi pont: Weöres Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző Bodnár Katalin: Jogszabályi változás miatt már tárgyalta a Képviselő-testület az iskola Alapító Okirat módosítását, melyet a Magyar Államkincstárhoz megküldtek, most ennek a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése miatt szükséges a pontosítása. Sajópálfala Önkormányzata 36/2012 (VII.11.) sz. határozatával elfogadta a módosítást. Az intézmények szabályzataiban is át kell vezetni a módosításokat. Kérte a kiküldött anyagban szereplő alapító okirat módosítás elfogadását. Dr. Üveges István: Reméli, hogy ez nem jár normatíva elvonással. Kérte a Jegyző asszony által készített módosítások elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 87./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Weöres Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítás jóváhagyása Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános Iskola ( 3713 Arnót, Alkotmány u. 1. ) Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2 sz. melléklete szerint elfogadta. A határozat mellékletét képező alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép hatályba. Megbízza dr. Üveges István polgármestert, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési kötelezettségét teljesítse. Felelős: polgármester Határidő: augusztus / napirendi pont: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző Bodnár Katalin: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítás indoka szintén a jogszabályváltozás miatt a törzskönyvi nyilvántartás átvezetése során tapasztalt hibák pontosításából ered. Dr. Üveges István: Kérte a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 11

12 88./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás jóváhagyása Képviselő-testülete az Arnót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2 sz. melléklete szerint elfogadta. A határozat mellékletét képező alapító okirat módosítás július 18-től lép hatályba. Megbízza dr. Üveges István polgármestert, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési kötelezettségét teljesítse. Felelős: polgármester Határidő: július / napirendi pont:folyamatban lévő beruházások mérlegből történő kivezetése előadó: jegyző Bodnár Katalin: A számviteli törvény miatt ki kell vezetni a mérlegből az előterjesztésben szereplő tételeket az alábbiak szerint. A évet vizsgáló belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat mérlegében szerepelnek olyan tételek, melynek megvalósulására már reális esély nincs, ezért azokat a mérlegből ki kell vezetni. Befejezetlen beruházásként az önkormányzat nyilvántartásában szerepelnek azok az engedélyezési tervek, melyeket pályázathoz el kellett készíteni, de mivel nem nyert a pályázat ill. megvalósításukra már nincs reális esély, már nyilvántartásukat is meg szüntetni: - Általános Iskola terve: eft /2004 év/ - Polgármesteri Hivatal terve: eft /2004 év/ - Napközi Otthonos Óvoda terve: eft /2005 év/ dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 89./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Befejezetlen beruházások mérlegből történő kivezetése Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a befejezetlen beruházások megvalósulás hiányában, csak nyilvántartásban szereplő tételek felesleges terv dokumentumok selejtezését jóváhagyja a belső ellenőrzés megállapításával egyezően az alábbiak szerint: - Általános Iskola engedélyezési terve: E Ft /2004 év/ - Polgármesteri Hivatal engedélyezési terve E Ft /2004 év/ 12

13 - Napközi Otthonos Óvoda engedélyezési, kiviteli terve E Ft /2005 év/ Felelős: jegyző Határidő: azonnal Bodnár Katalin:A belső ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a évi rendezési terv módosításához a Qantum Energy Kft-nek 480 eft-tal kellett volna hozzájárulnia. A számla kiállításra került, de többszöri felszólításra, inkasszóra és megkeresésre sem sikerült a jelzett összeget behajtani, mivel a cég szinte a számlázást követően rövid időn belül megszűnt, így a mérlegben szereplő összeg behajthatatlan és selejtezése szükséges dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 90./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Behajthatatlan követelések mérlegből történő kivezetése Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a mérlegben szereplő Qantum Energy Kft 480 e Ft rendezési terv módosításának továbbszámlázásának / 2008 év/ behajthatatlan követelésként történő selejtezését jóváhagyja, melynek szükséges a mérlegből történő kivezetése a belső ellenőrzés megállapításával megegyezően. Felelős : jegyző Határidő: azonnal 8./ napirendi pont: Egyebek dr. Üveges István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a településrekonstrukciós pályázat első részletének lehívása folyamatban van, a kifizetések után 2,9 m Ft maradt, ennek az előlegnek az elszámolása folyamatban van, emiatt csúszik a következő előleg lehívása. 4 M Ft ÁFA-ról van szó, ezt be kell fizetni és be kell vallani az adóhatósághoz. Javasolta, hogy az önkormányzat vallja be 20-ig az Áfa-t és terjesszenek be pótlékmentes fizetési halasztási kérelmet a NAV-hoz.. Ehhez testületi döntés szükséges, a határozati javaslatot megkapták a képviselők, ennek jóváhagyását kérte. Dr. Molnár Imre: A tanulságot ebből le kell vonni, ellenőrizetlen számlákat nem kell befogadni. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 13

14 91./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata ÁFA befizetési kötelezettséggel kapcsolatos fizetési halasztási kérelem benyújtása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé benyújtandó ÁFA bevallás szerint képződő fizetési kötelezettség teljesítésére 4 hónap késedelmi pótlékmentes fizetési halasztási kérelmet nyújtson be. Az ÁFA befizetési kötelezettség az önkormányzat gazdasági tevékenységének ellehetetlenülését eredményezné. Az önkormányzat fenti adófizetési kötelezettsége pályázat alapján megvalósuló beruházás ÁFA vonzata és a pályázat utófinanszírozott. Az önkormányzat saját bevételei nem teszik lehetővé az ÁFA fizetési kötelezettség megelőlegezését. Felelős: polgármester Határidő: Az ÁFA bevallás határideje július 20. dr. Üveges István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a településrekonstrukciós pályázat közbeszerzési szakértője szakmai hibát vétett, mely szerint, 1 nappal korábban történt a szerződés aláírás napjának a meghatározása, április 2-a helyett április 3-a lett volna a jó időpont. Ez súlyos kötelezettségszegés, szankció lebeg az önkormányzat felett. Volt egyeztetés Sághi Imre közbeszerzési szekértő, a NORRIA-tól Buday Malik Adrienn és az önkormányzat között, a teljesítés igazolásba ő nem vette bele a támogatással arányos bevállalást, ezért nem írták alá. A Közbeszerzési Döntőbizottság esetleges szankcióját ő bevállalta, de a támogató is tehet szankciót, ezek miatt nem lett még kifizetve a közbeszerzésért a díj. Lakosságtól panasz érkezett azért, mert nagy a kamionforgalom a Petőfi Sándor utcában. A Közútnak a négy település polgármesterinek egyetértésével levelet írt emiatt időpont egyeztetést kértek. Dr. Molnár Imre: Megjegyezte, hogy az Alkotmány utcán is veszélyes a közlekedés. Dr. Üveges István: A Polgármesteri Hivatal átadására szeptember végén kerülhet sor. Csöbör Katalin képviselő asszonyt, valamint Tállai András államtitkár urat meg szeretné hívni erre. Dr. Molnár Imre: Demeter Ervin Kormánymegbízottat is javasolta meghívni. Legyen fotós, aki megfelelő profi képeket készít db képből mini fotóalbumot lehetne készíteni, ezt ajándékba lehetne adni a meghívott vendégeknek. A könyv borítóján címer és logó szerepeljen. Javasolta, hogy egy Vendégkönyvet is kellene készíteni ezeknek az eseményeknek a rögzítésére. A falu rövid történetét krémszínű papírra barna betűkkel nyomtatva el lehetne készíteni. Dr. Üveges István: Jó az ötlet, meg fogják valósítani. Ehhez kapcsolódóan a hivatal homlokzatára a Polgármesteri Hivatal feliratot szeretné elkészíttetni. 14

15 A labdarúgással kapcsolatban elmondta, hogy tavaly támogatásból működött a csapat, az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy több százezer forintot erre áldozzon. Ha támogatásból fenn tudják továbbra is tartani, akkor működik tovább. Dr. Molnár Imre: Kik játszanak a csapatban? 90 %-ban helybéliek? Ezeket az összegeket az iskoláskorúak sportjára is fel lehetne használni, a jól megtámogatott iskolai sportélet a felnőtt sportot is felélesztheti. Abban több fantáziát lát, ha az általános iskolában erősítik a sporttevékenységet. Dr. Üveges István: A hivatalnál tereprendezés keretében szükséges lenne a fák kivágása. Előre egy fenyőfa ültetése lenne szükséges, a tujákat el kellene vágni derékban és majd kihajtanak. Dr. Molnár Imre: Jó a fenyőfa, de helyette jónak találja a metszhető tujákat is. Dr. Üveges István: A most megnyert pályázatból a parkolók kialakítása is megvalósulhat, ennek figyelembe vételével kell a faültetést is végezni. A műanyag ablakok bontott anyagként tárolva vannak, ennek értékesítését akkor javasolta, ha az óvodából is kibontásra kerülnek a nyílászárók. A START közmunkaprogram keretén belül a mezőgazdasági projekt 311 e Ft-ba kerül az önkormányzatnak Ha kifizetik a Ft-os segélyt minden hónapban akkor 5000 Ft/fő összeget kell hozzátenni. Így ezzel a programmal jobban jár az önkormányzat, kevesebb a hozzájárulás. A Belügyminisztérium későn hozta meg a döntést, a vetőmagokat a héten szállítják. Arnót határában ilyen még nem volt, júliusban kerül sor a veteményezésre., 100 napos kukoricát, feketeretket céklát terveznek vetni. A TSZ e Ft nettó összegből szárzúzózta, tárcsázta a területet, boronálás után kezdődhet a vetés. Nem az önkormányzaton múlott, hogy eddig ebben nem történt előrelépés. A belvízelvezetéssel és az illegális hulladéklerakókkal is foglalkozni kellene, ezek felszámolására új pályázat jelenik meg, ez gazdaságossági kérdés, de dolgozni kell rajta. A kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, hogy voltak fent a Belügyminisztériumban, érzi a támogatásra a hajlandóságot, baloldalon indulna meg a körforgón átjőve, az Ipari Park területén végig, megvilágított gyalogátkelőn átjön a másik oldalra, és rácsatlakozik Lakosék előtt járdára. Kétütemű pályázatról van szó, az első a 3.sz. főúton való átkelés, a második szakasz maga a kerékpárút. 40 M Ft a költségvetése. Hatékony-e? Gazdaságos-e? Valószínűleg olcsóbban is meg lehetne csinálni, ha vállalkozó csinálná, de ha megkapják rá a forrást, akkor meg kell csinálnia az önkormányzatnak. Az biztos, hogy 1 Ft-al sem tudnak hozzájárulni ehhez. Arnót lenne a III. országos közfoglalkoztatási mintaprogram helye. Dr. Molnár Imre: Ha ez a térkő gyártó működni fog és lehet értékesíteni, és alatta lesz a piaci árnak, akkor az utcákban meg lehet csinálni a járdát. Jövő nyárra be lehet tervezni ezt a munkát. Dr. Üveges István: Telepengedély kell hozzá, szakmai minősítéseket meg kell csinálni és akkor lehet ezt majd tervezni. A Szociális Szövetkezetet létre kell hozni akkor tudják majd értékesíteni a térkövet. 15

16 Az óvoda tervrajza elkészült a Katasztrófavédelmi pályázat keretében. A megvalósításhoz ez a pályázat nem ad pénzt, de lesz egy terv, amit lehet majd használni. Komplex épület, szertárral, új szárnnyal, raktár, öltöző, a felső szinten tornaterem. Ez a terv az önkormányzatnak nem került pénzébe. 370 e Ft-ot kell az önkormányzatnak az óvodai ablakokra szánni, redőny és szúnyogháló, kell a nyílászárókra. Összesen e Ft ba kerül 16 db ablak és 3 ajtó, ezt most be kell vállalni, most folynak a munkálatok. Két héttel ezelőtt a Dankó Pista utcába felment egy arnóti felfegyverzett ember, ott sétált az utcán, szóltak a rendőröknek a lakosok, akik bevitték, de ki is engedték. Éjfélkor újra megjelent az utcában ugyanaz az ember, akkor már neki, mint polgármesternek is szóltak a nemzetiségi önkormányzat vezetői. Másnap megbeszélést tartottak a hivatalban a Rendőrkapitány úr, a Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője, Janó Elemér elnök úr és a polgármester. Az arnóti ember engedéllyel tartja a fegyverét magánál, nem fenyegetőzött az utcán csak megjelent. Pár nappal később egy fehér mikrobuszból kiszállva rendőrök igazoltattak a 13 éves roma fiút, de mint kiderül nem is rendőrök voltak, a két eset között nincs összefüggés. Dr. Molnár Imre: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kell a kapcsolatot tartani. Ülésezni kellene velük, jobban bele kellene őket fogni a rendszerbe, hogy a saját sorstársaikat tartsák kordában. Nem az önbíráskodást kell erősíteni. Fel kell fogadni egy embert, aki járja az utcákat, hivatalos személlyé kell tenni. Dr. Üveges István: Az ilyen ember közterület felügyelő lehet, egyenruhában végezheti ezt a tevékenységet, sok pénz kel hozzá, ez egy új állás lenne az önkormányzatnál. Ehhez kapcsolódik az, hogy mezőőr alkalmazására is igény lenne, Sajópálfala polgármestere is megkereste ezzel a javaslattal, sajnos több település nem alkalmazhat egy mezőőrt. Bodnár Katalin: Volt már az önkormányzatnál mezőőr alkalmazásban. De költségtakarékosság miatt meg kellett ezt szüntetni a státuszt. Dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy az ÉRV szerződés megkötésre került a szennyvíz hálózat üzemeltetésre vonatkozóan. 15 M Ft-ot kaptak egyszeri bérleti díjként. Ez az összeg talált pénz, ezt csak a vízi közművek fejlesztésére lehet fordítani. Ezt a pénzt nem kérik vissza, egyszeri támogatás, most nincs ellenőrző szerve, mert még nem alakult meg az Országos Víziközmű Hatóság. A 15 M Ft kamatát tudják majd szabadon felhasználni. Nem ismeri a nem megfelelő felhasználásra vonatkozó szankciókat. Alulfinanszírozott az önkormányzati rendszer, két nagy pályázatot megnyert az önkormányzat, melyhez az önerőt biztosítani kell, közel 10 M Ft fejlesztési kiadás előtt áll az önkormányzat, ezt csak hitelből lehet finanszírozni. A törvény az törvény, de az ésszerűség az ésszerűség. Dr. Molnár Imre: Ez az összeg a szennyvízátemelős telekkel összefügg? 16

17 Dr. Üveges István: Igen, de értékbecslést kell kérni a telekre. Dr. Molnár Imre: 5 M Ft-ot korrektnek ítél meg azért a telekért. Egészségügyi komplexumot lehetne oda építeni, esőbeállóval, parkolókkal, lehetne benne két védőnői helyiség, vizsgáló, korszerű felszereltséggel. Könnyűszerkezetes rendszerű építménnyel gyorsan fel lehetne építeni. 80 M Ft-ból megvalósítható. A szennyvízátemelőt le lehet fedni, és akkor nem lesz zavaró. Ezért érdemes álmodni, gazdálkodni. Bodnár Katalin: A hozzáférést a szennyvízátemelőhöz biztosítani kell, javítás, szerelés esetén. Közmű céljára is ki lehet sajátítani a területet. Dr. Üveges István: Még egy építési telek nagyság is kialakítható a szennyvízátemelőn kívüli területen. Bodnár Katalin: Az önkormányzat saját védelme érdekében nem mehet bele ilyen vásárlásba ingatlanforgalmi értékbecslés nélkül. Július 15-vel lép hatályba ez a törvény, az önkormányzat a vízi közmű díjakat köteles elkülönítetten kezelni, és vízi közmű fejlesztésre fordítani. Ezt a Viziközmű Hatóság jogosult ellenőrizni, akinek bírságolási, ellenőrzési joga áll fenn. Ez benne szerepel a törvényben. Dr. Üveges István: Ez mindenképpen egy talált pénz. Megjegyezte, hogy az iskola fűtéskorszerűsítés kiváltása 13 M Ft-ba kerülne. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. Dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Dr. Molnár Imre jv. hitelesítő Bénó Gábor jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katalin jv. vezető 17

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 13 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 3. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 3. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2013. évi 3. számú Jegyzőkönyve Készült: 2013. február 14-én a Legéndi Önkormányzati Hivatalban megtartott -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 841-2/2014. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben