J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének az Általános Iskolában július 18-án megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 14 órakor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Dr. Molnár Imre képviselő Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. Megállapította, dr. Bobula Zsuzsanna képviselő nem jelent meg az ülésen, Hegedűs Sándor jelezte, hogy szabadsága miatt nem tud megjelenni az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Molnár Imre és Bénó Gábor képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Ismertette a napirendi pontokat, melyet a testület tagjai az alábbiak szerint jóváhagytak: 1./ Iskolaigazgatói pályázat elbírálása előadó: polgármester 2./ Óvodavezetői pályázat elbírálása előadó: polgármester 3./ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára Megbízási Szerződés jóváhagyása előadó: polgármester 4./ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlat elbírálása előadó: polgármester 5./ Weöres Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző 6./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző 7./ Folyamatban lévő beruházások mérlegből történő kivezetése előadó: jegyző 8./ Egyebek 1

2 1./ Napirendi pont: Iskolaigazgatói pályázat elbírálása előadó: polgármester dr. Üveges István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az iskola igazgatói pályázattal kapcsolatos napirendi pontot. A pályázó hozzájárult a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához. Az iskolaigazgatói állásra 1 pályázat érkezett. Korrekt, jó szakmai alapú együttműködés jellemezte eddig is Tőzsér Lászlóval való munkát. Maximálisan megpróbál a feladatoknak eleget tenni. Tavalyi év volt az első év, amikor nem csökkent tovább az iskolai tanulólétszám. Megválasztása esetén továbbra is kéri a pályázatok menedzselését, támogatja az újraválasztását. Ismertette az előterjesztést. /Az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ Bénó Gábor: Ahogy a bizottsági ülésen is mondta, Tőzsér Lászlónak testre szabott feladat az iskola vezetése, nincs aki jobban csinálná ezt. Dr. Molnár Imre: Jelezte, hogy készült egy szöveges hozzászólással az intézményvezetői pályázatok elbírálásával kapcsolatban, melyet most ismertetett az alábbiak szerint: Igen tisztelt Képviselő Testület! Kérem, hallgassák meg hozzászólásomat az Óvodavezetői és Iskolaigazgatói pályázathoz. Mindig érdeklődéssel olvasok egy-egy pályázatot, mert abban sok év tapasztalata, az elméleti és gyakorlati munka kiforrott eredményei alapján a pályázó meghatározza a jövőt, hiszen néhány évre előremutatóan határozzák meg a feladatokat és annak alapján a tennivalót. A pályázat egyúttal a bizakodás kimutatása, mert a pályázó által felrajzolt tervek az általa kivetített jövőben megvalósíthatók. Arnót és Sajópálfala települések lakossági összetétele, ennek alapján a gyermekek előélete, gondozása is változatos képet mutat. Mindezek alapján úgy az óvodai munka, mint az iskolai oktatás az átlagosnál nehezebb, még akkor is, ha az iskolában kevesebb a tanuló. Magam ma már keveset foglalkozom a pszichológiai, gyermeknevelési, oktatási szakirodalommal, de a korábban olvasottak szerint az anyai, családi gondozás a gyermek első életéveiben nagyon fontos, elősegíti a szellemi kibontakozást, az értelmi és érzelmi fejlődést. A kiegyensúlyozott családi élet megadja a gyermeknek mindazt, amitől a társadalom tevékeny tagjává fejlődhet. A második világháború után is sok szakember felfigyelt arra a jelenségre, hogy az elárvult gyermekek számára létesített nevelőotthonokban, bár sok gyermek nevelkedett együtt, és viszonylag stabil életkörülmények között, mégis látható volt, hogy ezeknek a gyerekeknek a fejlődése jóval elmarad azokhoz képest, akik otthon az édesanyjuk mellett gyakran fázva, éhezve, nélkülözve cseperedtek. Mi volt az a plusz, amit a családban, de rossz körülmények között élők mégis megkaptak? Az anya által nyújtott biztonság. Ezt a biztonságot kell adnunk a kisgyermekeknek az óvodákban, hogy ne okozzunk psychés zavart, fejlődésük egyenletes, töretlen legyen. Igaz, az óvoda nem bentlakásos, a szülőkhöz térnek haza, de az esetleges ellentmondó helyzeteket a kisgyermek még nem tudja meg- és feloldani, ki lesz téve egy látens frusztrációnak. 2

3 Mint az óvoda orvosa, mint az iskoláskorúak egy részének orvosa, nyugodtan állíthatom, hogy mindkét intézményben a vezetés ezeket a szempontokat szem előtt tartva végzi hosszú távú és mindennapi munkáját, szervezik az óvoda és iskola életét, nevelő tevékenységét. Azt gondolom, a fejlődéslélektan egyes kérdései a legjelentősebb szempontot jelenthetik az óvodai, iskolai nevelés megítélésben. A változatos társadalmi és származási összetétel miatt vizsgálni kell, hogy mi az alapkérdés: természetesen az öröklés és a környezet egymásra hatása, hiszen mindkettő egyszerre érvényesül. Úgy vélhetjük, az öröklött, meghatározó tulajdonságok mellett esetünkben az óvoda vagy az iskola lesz a meghatározó a fejlődésben, talán az otthonnál is erősebb a hatása. A fejlődés menetéről, az érésről, tanulásról hosszan értekeznek. A tanulás gyorsíthatja az érés folyamatát, amikor szándékosan célkitűzésekkel (pl. iskola) vagy önkéntesen (pl. szerepjáték) tanulnak. Eddigi tapasztalataink és megfigyeléseink igazolták, hogy az arnóti általános iskolában maximálisan szem előtt tartják, hogy a különböző életkorokban milyen módszerekkel lehet fejleszteni a gyermek értelmi képességét, manuális képességét és szellemi tevékenységét, közösségi aktivitását. Mégis, néhány fontos szempontot a fejlődés folyamatából meg kell említeni. Nagyon fontos a plaszticitás, azaz a formálhatóság törvénye, mert ez a gyermek növekedésével egyre csökken. Az iskoláskorúaknál ez kitűnően megfigyelhető. Azt is tudjuk, hogy a pszichés funkciók nem egyenletesen fejlődnek. Azt hiszem, ezeknek a szempontoknak a kiemelését láthatjuk is mindkét pályázatban. Az óvodai munkában konkretizálódik annak ismerete, hogy az érzelmek kb. 5 éves korban válnak tartósabbá, fejlődik az akarat, az érzelmek még gyors lefolyásúak és változékonyak, de már el tudják rejteni érzelmeiket. Kialakulnak a szimbolikus félelmek is. A felnőttnek, a nevelőnek mindehhez igazodni kell, a viselkedésével és verbalizációjával a gyermek fejlődését a nevelő követi. Tudjuk, hogy óvodás korban a nyelvet már kommunikációs formájában használja a gyermek. Megérti, hogy a nyelv egy szimbolikus szabályok által irányított rendszer. Ekkor még a tárgyak elnevezésében keresi a rendszert. Egyre jobban elsajátítják a szintaxist (nyelvtani szerkezet), a szemantikát és a pragmatikát. A pályázatból kicseng, hogy az Óvoda Vezetője ennek tudatában készíti a munkatervét, ugyanakkor a gyakori helyi szereplések során meggyőződhettünk arról, hogy munkatársaival ezeket a szakmai-tudományos elveket sikerre tudja vinni. Gyakran látjuk az óvodás-, iskoláskorúak rajzait. Csodálattal szemléljük a fejlődést, a kezdetektől az ábrázolásig. A gyermekrajzok lényegében hasonló szerepet töltenek be, mint az ősember barlangrajzai: ha lerajzolom, birokba is veszem. Később kialakul a rajzolás folyamatossága, a térszimbolika, a rajz szóbeli leírása (meserajzolás közben), a fantázia működése, stb. Óvodában nagyon fontos a mese, iskolásoknál az olvasás megszerettetése. A játék, a mese nagyon fontos a gyermek életében. Ma már egyre csökken a szülői esti mese, a meseolvasás, a fantáziával mese kitalálása, átalakítása, a gyermek, a család beépítése a mesébe. Ezt a szerepet leginkább a televízió és a konzerv mese vette át. Nagyon érdekes a gyermek mesehallgatás közben, amikor a szöveg ritmusát követő kis mozdulatok sorozatát láthatjuk, a gyermek elfogadja a történteket, nem kételkedik, a hőssel azonosulva fantáziájában átéli a vele történteket, a szerkezet, szóhasználat, a ritmus biztonságot ad. A mesére való beállítottság vége kb életév. Utána következik az önálló olvasás, mesét, gyermektörténeteket lehet kezükbe adni. Az iskola felelőssége is, hogy mennyire tudja mindezeket megvalósítani, azaz az olvasást a gyermekekkel megszerettetni. Az óvodai munka ebből a szempontból kiváló. A gyermekek sok mesét hallhatnak, a mesés történeteket szerepjátékká alakíthatják, maguk lehetnek a mesék hősei, azonosulnak velük, fejlődésüket a pozitív irányultság jelentősen befolyásolja, érzelmi-értelmi pozitív töltést kapnak. Legutóbbi bemutatójuk mindezt fényesen bizonyította, megmutatta. 3

4 Az iskolásoknál nehezebb a helyzet. Bár sokan olvasnak, számuk csökken, ismeretszerzésre vagy a konzerv kultúrát kínáló televíziót, vagy az internetet használják. Az olvasás, a nyomtatott írás szeretete társadalmilag csökken. Ennek ellenére dicséretes, elismerésre méltó, hogy az iskola elég nagy könyvtárat tart fenn. Igazgató Úr pályázata kiválóan bemutatja, hogy a feladatok ismerete és megosztása esetén lehetséges, hogy ezt elérjék, egy vezető számára, ha még oly kiváló is, a tanítás és napi munka mellett ez kivihetetlen lenne. Meg kell említenem az erkölcs fejlődését, hogyan alakul ki az erkölcs. Míg az első években az erkölcsi fejlődés alapja a szülőkkel azonosulás útján a szabályok interiorizációja, addig a későbbi korban már a szabályok elvontsága is érvényesül. Az óvoda szellemisége mindezt kiválóan segíti, hiszen szem előtt tartják, hogy ebből a szempontból fontos a személyiség összetevőinek belső harca, az id (ösztönök) és a szuperego (felettes én, lelkiismeret ) harca. A szuperego nagyon fontos, kiemelt a szerepe, az elfogadhatatlan impulzusok ellenőrzése, az egyéni vágyak, kielégülési törekvések korlátok közé szorítása. Az interiorizáció révén a szabályok belső tilalmakká válnak. A jó nevelés, amit a gyermekek az arnóti óvodában és általános iskolában kapnak, megfelel az elméleti elvárásoknak, bizonyítva a szakmai munka elméleti-irodalmi támogatottságát. A teljes kiterjesztésű erkölcsi nevelést minden nap, minden pillanatban megfigyelheti a külső szemlélő. Ugyanakkor az iskolás korban, az éveseknél kialakulnak a kényszerszabályok, hit az erkölcsi realizmusban, a világ szabályainak pl. a gravitáció törvényének elfogadása, stb. Az elmúlt évek munkájában mindezt pontosan követhetjük az iskolában és Igazgató Úr pályázatában is. Kezdetben a gyermekeket arra készítik, hogy a helyzeteket megértsék, azaz tudják, érezzék, hogy az eddigiekhez képest valami új kezdődik és ez sokáig fog tartani, de a végén a megtanultak segítségével belőlük tűzoltó, katona, sofőr lesz, vagy pilóta (vagy más). A gyermek megtanulja, hogy az iskola helyzetét el tudja különíteni az óvodától globálisan, tevékenységének és viselkedésének részleteire is kihatóan. Mint az iskoláskorúak orvosa állítom, hogy ezt sikerrel végzik. Megtanítják a gyermeket a szándékos és tartós figyelem képességére, a monotónia tűrésére, hogy képes legyen összpontosításra, az egy helyben megülés képessége is szempont, összefügg nagyobb kitartással. Teljesítmény igénye, hosszabb távú motiváló erők is hatnak ahhoz, hogy valamit létrehozzon, készséget, tudást kell szereznie, segíti megvalósulását: a 6 év- intellektuális érzelmek megjelenésének ideje, a tudás öröme. Ehhez szükséges szülői és nevelői magatartás, hogy az támogassa a gyermek iskolavárását, lelkesedését ne nyomja el, lelkesítsen, közösen látogassanak el az iskolába, adjon egyszerű feladatokat a gyermeknek. A helyi óvoda és iskola együttműködése, a szülők bevonása a nevelésbe példásnak tekinthető. Az iskolaigazgatói pályázat tükrözi, hogy munka olyan korosztály nevelése, amely kríziseket él meg, mivel a serdülőkor kritikus fejlődési szakasz. Az iskolában olyan problémákat kell megoldani, amelyek Erickson szerint a fejlődési krízis jelei. Megjegyzendő, hogy Caplan szerint a krízis fenyegető közelsége, hogy kénytelenek vagyunk szembenézni vele, nem lehet elkerülni, lelki kritikus állapotot okoz akár felnőttben is, érett személyiségével, ugyanakkor a serdülőkor krízise egy folyamatosan fejlődő, de kevés tapasztalattal rendelkező személyiséget ér el. Hiszen ebben a korban a személyiségre jellemző, hogy fejlődik intellektuálisan, a gondolkodás eltávolodik a konkréttól, fokozott intellektuális érdeklődés jelentkezik, előtérbe kerül a fantázia, kreativitás. Az iskolánkban folyik a felnőtt szerepre való szocializáció, megalapozzák a pályaválasztást, a jövendő felnőtt szerepet, folyik ennek egyeztetése a saját identitással, a jövendő felnőtt létre felkészüléssel, a társadalom által kínált paraméterek valamilyen elfogadásával vagy akár kritikájával is. 4

5 Tisztelt Képviselő Testület! A két pályázatban mindaz megtalálható, ami egy korosztályos gyermek nevelésében a fentiek alapján elvárható. Az Óvodavezetői pályázatban és az Iskolaigazgatói pályázatban egyaránt jelen vannak azok az elemek, melyek a társadalom által kötelezővé tett feladatok mellett a fent leírtak figyelembe vételével elsősorban a gyermeket tekintik nevelésük, gondoskodásuk céljának. Örömmel olvassuk a sorok között is megbújó személyes felelősségvállalást településünk jövő generációjának alakításáért, a pályázóknál a felkészültség erre a feladatra evidens, a kitartás, a bizakodás a jövőben pedig részben a mi közös munkánkon is múlik, azon, hogy egy választott testület mennyire tud Hatékony Testület lenni, hogyan alakítunk olyan Csapatszellemet, mely segít képviselőtársainknak megvalósítani azt a szent célt, mely a felnövekvő emberpalántákkal a jövőben érhető csak el. Dr. Molnár Imre főorvos önkormányzati képviselő háziorvostan, foglalkozás-orvostan, belgyógyászat, klinikai immunológia, allergológia, geriátria szakorvosa jogi szakokleveles orvos Bodnár Katalin: Megköszönte ezt a szakmai véleményt, mely szorosan kapcsolódik a bírálathoz. A Pénzügyi Bizottság a pályázat kiírásakor úgy döntött, hogy nem hoz létre önálló bizottságot. A szakértői szakmai vélemény kialakítása szükséges. Korábban külső szakértőt vont be a testület. Az iskolaigazgatói pályázat véleményezésére felkérték Barcsák Pálné Óvodavezető asszonyt.. Kérte ismertesse a szakmai véleményt. Barcsák Pálné: Ismertette a szakmai véleményt. /Az iskolaigazgatói pályázat szakmai véleménye a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ Bodnár Katalin: Kérte jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket Tőzsér László pályázatához. Észrevétel nem érkezett a testületi tagok részéről. Tőzsér László: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy kerek 20 éve igazgató itt az iskolában, az egykori képviselő, az egykori tanuló, a vezetőtárs és az ebben a ciklusban megválasztott új képviselő- doktor úr- véleményei egész kerek képet adtak arról amit leírt a pályázatában. Továbbra is azt szeretné, hogy az iskola vezetés és a képviselői munka egyensúlya megmaradjon. Megköszönte a támogató szavakat. Dr. Üveges István: Ünneprontás nélkül kérte igazgató urat, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítson a honismeret, helyismeret fejlesztésére. Ebbe az irányba kell elmenni. Nőjön fel egy olyan generáció aki ismeri a település történetét. Tőzsér László: Honismereti tantárgy van az iskolában, de helytörténeti vetélkedővel el lehet indítani, bizonyos évfolyamon vizsga jellegű versenyt meghirdethetnek, jónak találja az ötletet, mindenképpen fognak ebbe az irányba lépni. dr. Molnár Imre: Az ötlet jó, de a lakosság igényének is meg kellett volna fogalmazódnia, a lakosság összetett, sokan nem vetik itt meg a lábukat. Nincs érdeklődés a település iránt. A határozatban javasolta, hogy szerepleje a sajópálfalai Önkormányzat véleménye is. 5

6 Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság elfogadta Tőzsér László iskolaigazgatói állásra benyújtott pályázatát. Tőzsér László: Bejelentette személyes érintettségét Bodnár Katalin: A testület minősített többségű döntése szükséges arról, hogy Tőzsér László képviselőt ki kívánja- e zárni az iskola igazgatói pályázat elbírálásából. Dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslatról szavazzon a testület. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 81./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Tőzsér László képviselő kizárása a szavazásból személyes érintettség miatt Arnót Község Önkormányzata Tőzsér László képviselőt személyes érintettség miatt kizárja az iskolaigazgató pályázat elbírálásával kapcsolatos szavazásból. Felelős: bizottság elnöke Határidő: azonnal Dr. Üveges István: Kérte szavazzon a testület az iskola igazgatói pályázat elbírálásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 82./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának megbízása Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tőzsér László ( Arnót, Petőfi S.u. 147.) pályázata megfelel a képviselőtestület által a 51./2012.(IV.24.)sz. testületi határozattal kiírt a Weöres Sándor Általános Iskola iskolaigazgatói állására vonatkozó pályázati feltételeknek. Sajópálfa Község Önkormányzata a 32/2012(VI.27.) sz. határozatával támogatja Tőzsér László iskolaigazgatói kinevezését. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete figyelembe véve az oktatási törvényben előírt szervezetek által alkotott véleményeket TŐZSÉR LÁSZLÓ-t bízza meg augusztus 1-től július 31-ig az iskolaigazgatói feladatok ellátásával. A Képviselő-testület az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. alapján Ft-ban állapítja meg, 6

7 - melyből a munkáltatói döntésen alapuló illetmény összege: Ft, a magasabb vezetői pótlék összege Ft. Felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. Határidő: július 31. Felelős: jegyző / Az iskolaigazgatói pályázat a jegyzőkönyv 3.sz. melléklet/ 2./ napirendi pont: Óvodavezetői pályázat elbírálása előadó: polgármester dr. Üveges István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a pályázó hozzájárult a pályázat nyílt ülésen való megtárgyalásához. Barcsák Pálné : Bejelentette személyes érintettségét a pályázat elbírálásával kapcsolatban. Bodnár Katalin: Tájékoztatta a testületet, hogy a testületnek minősített többséggel kell döntenie szavazásban való részvételéről, vagy abból való kizárásról. Dr. Üveges István: Kérte szavazzon a testület Barcsák Pálné óvodavezetői pályázat szavazásában való részvételéről. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 83./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Barcsák Pálné képviselő kizárása a szavazásból személyes érintettség miatt Arnót Község Önkormányzata Barcsák Pálné képviselőt személyes érintettség miatt kizárja az óvodavezetői pályázat elbírálásával kapcsolatos szavazásból. Felelős: bizottság elnöke Határidő: azonnal Tőzsér László: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy profi, jól tagolt pályázat, melyről elkészítette a szakmai véleményt, melyet ismertetett a testület tagjaival. /Az óvodavezető pályázatról készült szakmai vélemény a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ dr. Üveges István: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy tény, hogy a Hajdúböszörményi Főiskola referencia intézménye az arnóti Napközi Otthonos Óvoda, óvónő a jó gyakorlat -ot hallgatva őszinte érdeklődést mutatott, önmagában is jellemzi az óvodában folyó jó munkát. 7

8 Barcsák Pálné olyan vezető, aki 1 Ft támogatásból 2 Ft értéket csinál. Rend, fegyelem van az óvodában, minden beosztottja végzi a munkáját, minden láncszem illeszkedik. Az is igaz, hogy a múlt évben történt olyan esemény, aminek nem kellett volna, de ez megfelelő szinten kezelve lett. Maximális támogatásáról biztosította az óvodavezetőt. Tájékoztatta a testületet, hogy a törvénytervezetben szereplő 62 éves nyugdíjkorhatár a jelenlegi döntést nem befolyásolja. Bodnár Katalin: A 2013.évi költségvetés beterjesztésekor a Kormány jelentős összeget meg kíván spórolni. A tervezetben a közalkalmazottakra 62 év a nyugdíjkorhatár, ez jelenleg nem elfogadott, ez most még nem befolyásolja a megbízást. Ez majd a törvény erejénél fogva fog megszűnni. Barcsák Pálné nyugdíjasként látja el a megbízatását. Az első döntést arról kell meghozni, hogy határozatlan idejű jogviszonyban kerül alkalmazásra, és utána kerül sor a magasabb vezetői megbízatásra való kinevezésre. Ha életbe lép a jogszabály az ő jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg kötelező érvénnyel. A határozatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy a szakmai véleményt a pénzügyi Bizottság elfogadta. Dr. Üveges István: Kérdés, hogy milyen tartalommal fog ez a jogosultság megszületni. Kérte szavazzon a testület Barcsák Pálné közalkalmazotti jogviszonyban, valamint magasabb vezetői beosztásban történő alkalmazásáról Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 84./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjének kinevezése A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv. 20/a 6.) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő testület a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatot benyújtót meghallgatta és az alábbi döntést hozza: 1.)Arnót Község Önkormányzat Képviselő testülete A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX tv. 18.(1) bekezdés d.)pontja alapján Barcsák Pálné t ( Arnót, Petőfi S.u. 18.) szeptember 01-i hatállyal határozatlan időre kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba, óvodapedagógus munkakörbe. G 14 közalkalmazotti kategóriába sorolja, és alapilletményét ,- Ftban, munkáltatói döntésen alapuló illetményét Ft-ban, mindösszesen Ft-ban állapítja meg. 2.) Képviselő-testülete a pénzügyi bizottság által elfogadott szakmai vélemény alapján megállapítja, hogy Barcsák Pálné ( Arnót, Petőfi S.u. 18.) pályázata megfelel a képviselőtestület 8

9 által a 52./2012.(IV.24.)sz. testületi határozattal kiírt az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állásra vonatkozó pályázati feltételeknek. Képviselő-testülete szeptember 01- jétől augusztus 31-ig az Arnót Község Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének Barcsák Pálné-t bízza meg. 3.) A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok alapján Barcsák Pálné-t szeptember 01-jei hatállyal a G 14 közalkalmazotti kategóriába sorolja, és alapilletményét ,- Ft- ban, munkáltatói döntésen alapuló illetményét Ft-ban, vezetői pótlékát 300%-ban , Ft-ban, illetményét mindösszesen Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Üveges István polgármester végrehajtásért Darnyiné Kövesdi Erzsébet illetmény számfejtési rendszerben történő átvezetésért Határidő: augusztus 31. /Az óvodavezetői pályázat a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára Megbízási Szerződés jóváhagyása előadó: polgármester dr. Üveges István: A pályázat halad, a NORRIA jelezte, hogy könnyvizsgálót és rehabilitációs szakértőt is meg kell nevezni.. A könyvvizsgálóval kapcsolatban az a cég jött szóba, aki a NORRIA-nak könyvvel, 240 e Ft nettó összegért vállalja ezt a feladatot. A pályázatban is ez az összeg szerepel. Az elszámoláshoz is ez szükséges. Kérte szavazzanak a könyvvizsgáló megbízási szerződésének elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 85./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára Megbízási Szerződés jóváhagyása Arnót Község Önkormányzat Képviselő testülete az ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás könyvvizsgálatára KOBÁN Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg. 9

10 Cégjegyzékszám: Székhely: 3535 Miskolc Őz utca 22 A megbízási díj összege: Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint + ÁFA. Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására Felelős: polgármester Határidő: azonnal /A megbízási szerződés a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: ÉMOP /E sz. településrekonstrukciós pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlat elbírálása előadó: polgármester dr. Üveges István: A rehabilitációs szakmérnök díját visszaalkudta a pályázatíró a pályázatban szereplő összegre, melynek így 460 e Ft a díja. A rehabilitációs szakmérnök által adott ajánlatot elfogadásra javasolta, kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 86./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlat elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ÉMOP /E pályázat keretében megvalósítandó beruházás rehabilitációs szakértői tevékenységre vonatkozó ajánlatot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert Nagy Bendegúz Okleveles építészmérnökkel (Rehabilitációs és környezettervező szakmérnök, Építészeti és kommunikációs akadálymentesítési szakértő 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19.I.8.) kötendő szerződés aláírására. A megbízási díj összege: 460 e Ft Felelős: polgármester Határidő: azonnal / rehabilitációs szakmérnökkel kötendő szerződés a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete/ 10

11 5./ napirendi pont: Weöres Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző Bodnár Katalin: Jogszabályi változás miatt már tárgyalta a Képviselő-testület az iskola Alapító Okirat módosítását, melyet a Magyar Államkincstárhoz megküldtek, most ennek a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése miatt szükséges a pontosítása. Sajópálfala Önkormányzata 36/2012 (VII.11.) sz. határozatával elfogadta a módosítást. Az intézmények szabályzataiban is át kell vezetni a módosításokat. Kérte a kiküldött anyagban szereplő alapító okirat módosítás elfogadását. Dr. Üveges István: Reméli, hogy ez nem jár normatíva elvonással. Kérte a Jegyző asszony által készített módosítások elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 87./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Weöres Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítás jóváhagyása Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános Iskola ( 3713 Arnót, Alkotmány u. 1. ) Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2 sz. melléklete szerint elfogadta. A határozat mellékletét képező alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép hatályba. Megbízza dr. Üveges István polgármestert, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési kötelezettségét teljesítse. Felelős: polgármester Határidő: augusztus / napirendi pont: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása előadó: jegyző Bodnár Katalin: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítás indoka szintén a jogszabályváltozás miatt a törzskönyvi nyilvántartás átvezetése során tapasztalt hibák pontosításából ered. Dr. Üveges István: Kérte a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 11

12 88./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás jóváhagyása Képviselő-testülete az Arnót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2 sz. melléklete szerint elfogadta. A határozat mellékletét képező alapító okirat módosítás július 18-től lép hatályba. Megbízza dr. Üveges István polgármestert, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési kötelezettségét teljesítse. Felelős: polgármester Határidő: július / napirendi pont:folyamatban lévő beruházások mérlegből történő kivezetése előadó: jegyző Bodnár Katalin: A számviteli törvény miatt ki kell vezetni a mérlegből az előterjesztésben szereplő tételeket az alábbiak szerint. A évet vizsgáló belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat mérlegében szerepelnek olyan tételek, melynek megvalósulására már reális esély nincs, ezért azokat a mérlegből ki kell vezetni. Befejezetlen beruházásként az önkormányzat nyilvántartásában szerepelnek azok az engedélyezési tervek, melyeket pályázathoz el kellett készíteni, de mivel nem nyert a pályázat ill. megvalósításukra már nincs reális esély, már nyilvántartásukat is meg szüntetni: - Általános Iskola terve: eft /2004 év/ - Polgármesteri Hivatal terve: eft /2004 év/ - Napközi Otthonos Óvoda terve: eft /2005 év/ dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 89./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Befejezetlen beruházások mérlegből történő kivezetése Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a befejezetlen beruházások megvalósulás hiányában, csak nyilvántartásban szereplő tételek felesleges terv dokumentumok selejtezését jóváhagyja a belső ellenőrzés megállapításával egyezően az alábbiak szerint: - Általános Iskola engedélyezési terve: E Ft /2004 év/ - Polgármesteri Hivatal engedélyezési terve E Ft /2004 év/ 12

13 - Napközi Otthonos Óvoda engedélyezési, kiviteli terve E Ft /2005 év/ Felelős: jegyző Határidő: azonnal Bodnár Katalin:A belső ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a évi rendezési terv módosításához a Qantum Energy Kft-nek 480 eft-tal kellett volna hozzájárulnia. A számla kiállításra került, de többszöri felszólításra, inkasszóra és megkeresésre sem sikerült a jelzett összeget behajtani, mivel a cég szinte a számlázást követően rövid időn belül megszűnt, így a mérlegben szereplő összeg behajthatatlan és selejtezése szükséges dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 90./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata Behajthatatlan követelések mérlegből történő kivezetése Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a mérlegben szereplő Qantum Energy Kft 480 e Ft rendezési terv módosításának továbbszámlázásának / 2008 év/ behajthatatlan követelésként történő selejtezését jóváhagyja, melynek szükséges a mérlegből történő kivezetése a belső ellenőrzés megállapításával megegyezően. Felelős : jegyző Határidő: azonnal 8./ napirendi pont: Egyebek dr. Üveges István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a településrekonstrukciós pályázat első részletének lehívása folyamatban van, a kifizetések után 2,9 m Ft maradt, ennek az előlegnek az elszámolása folyamatban van, emiatt csúszik a következő előleg lehívása. 4 M Ft ÁFA-ról van szó, ezt be kell fizetni és be kell vallani az adóhatósághoz. Javasolta, hogy az önkormányzat vallja be 20-ig az Áfa-t és terjesszenek be pótlékmentes fizetési halasztási kérelmet a NAV-hoz.. Ehhez testületi döntés szükséges, a határozati javaslatot megkapták a képviselők, ennek jóváhagyását kérte. Dr. Molnár Imre: A tanulságot ebből le kell vonni, ellenőrizetlen számlákat nem kell befogadni. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen 13

14 91./2012. (VII.18.) számú képviselő-testületi határozata ÁFA befizetési kötelezettséggel kapcsolatos fizetési halasztási kérelem benyújtása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé benyújtandó ÁFA bevallás szerint képződő fizetési kötelezettség teljesítésére 4 hónap késedelmi pótlékmentes fizetési halasztási kérelmet nyújtson be. Az ÁFA befizetési kötelezettség az önkormányzat gazdasági tevékenységének ellehetetlenülését eredményezné. Az önkormányzat fenti adófizetési kötelezettsége pályázat alapján megvalósuló beruházás ÁFA vonzata és a pályázat utófinanszírozott. Az önkormányzat saját bevételei nem teszik lehetővé az ÁFA fizetési kötelezettség megelőlegezését. Felelős: polgármester Határidő: Az ÁFA bevallás határideje július 20. dr. Üveges István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a településrekonstrukciós pályázat közbeszerzési szakértője szakmai hibát vétett, mely szerint, 1 nappal korábban történt a szerződés aláírás napjának a meghatározása, április 2-a helyett április 3-a lett volna a jó időpont. Ez súlyos kötelezettségszegés, szankció lebeg az önkormányzat felett. Volt egyeztetés Sághi Imre közbeszerzési szekértő, a NORRIA-tól Buday Malik Adrienn és az önkormányzat között, a teljesítés igazolásba ő nem vette bele a támogatással arányos bevállalást, ezért nem írták alá. A Közbeszerzési Döntőbizottság esetleges szankcióját ő bevállalta, de a támogató is tehet szankciót, ezek miatt nem lett még kifizetve a közbeszerzésért a díj. Lakosságtól panasz érkezett azért, mert nagy a kamionforgalom a Petőfi Sándor utcában. A Közútnak a négy település polgármesterinek egyetértésével levelet írt emiatt időpont egyeztetést kértek. Dr. Molnár Imre: Megjegyezte, hogy az Alkotmány utcán is veszélyes a közlekedés. Dr. Üveges István: A Polgármesteri Hivatal átadására szeptember végén kerülhet sor. Csöbör Katalin képviselő asszonyt, valamint Tállai András államtitkár urat meg szeretné hívni erre. Dr. Molnár Imre: Demeter Ervin Kormánymegbízottat is javasolta meghívni. Legyen fotós, aki megfelelő profi képeket készít db képből mini fotóalbumot lehetne készíteni, ezt ajándékba lehetne adni a meghívott vendégeknek. A könyv borítóján címer és logó szerepeljen. Javasolta, hogy egy Vendégkönyvet is kellene készíteni ezeknek az eseményeknek a rögzítésére. A falu rövid történetét krémszínű papírra barna betűkkel nyomtatva el lehetne készíteni. Dr. Üveges István: Jó az ötlet, meg fogják valósítani. Ehhez kapcsolódóan a hivatal homlokzatára a Polgármesteri Hivatal feliratot szeretné elkészíttetni. 14

15 A labdarúgással kapcsolatban elmondta, hogy tavaly támogatásból működött a csapat, az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy több százezer forintot erre áldozzon. Ha támogatásból fenn tudják továbbra is tartani, akkor működik tovább. Dr. Molnár Imre: Kik játszanak a csapatban? 90 %-ban helybéliek? Ezeket az összegeket az iskoláskorúak sportjára is fel lehetne használni, a jól megtámogatott iskolai sportélet a felnőtt sportot is felélesztheti. Abban több fantáziát lát, ha az általános iskolában erősítik a sporttevékenységet. Dr. Üveges István: A hivatalnál tereprendezés keretében szükséges lenne a fák kivágása. Előre egy fenyőfa ültetése lenne szükséges, a tujákat el kellene vágni derékban és majd kihajtanak. Dr. Molnár Imre: Jó a fenyőfa, de helyette jónak találja a metszhető tujákat is. Dr. Üveges István: A most megnyert pályázatból a parkolók kialakítása is megvalósulhat, ennek figyelembe vételével kell a faültetést is végezni. A műanyag ablakok bontott anyagként tárolva vannak, ennek értékesítését akkor javasolta, ha az óvodából is kibontásra kerülnek a nyílászárók. A START közmunkaprogram keretén belül a mezőgazdasági projekt 311 e Ft-ba kerül az önkormányzatnak Ha kifizetik a Ft-os segélyt minden hónapban akkor 5000 Ft/fő összeget kell hozzátenni. Így ezzel a programmal jobban jár az önkormányzat, kevesebb a hozzájárulás. A Belügyminisztérium későn hozta meg a döntést, a vetőmagokat a héten szállítják. Arnót határában ilyen még nem volt, júliusban kerül sor a veteményezésre., 100 napos kukoricát, feketeretket céklát terveznek vetni. A TSZ e Ft nettó összegből szárzúzózta, tárcsázta a területet, boronálás után kezdődhet a vetés. Nem az önkormányzaton múlott, hogy eddig ebben nem történt előrelépés. A belvízelvezetéssel és az illegális hulladéklerakókkal is foglalkozni kellene, ezek felszámolására új pályázat jelenik meg, ez gazdaságossági kérdés, de dolgozni kell rajta. A kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, hogy voltak fent a Belügyminisztériumban, érzi a támogatásra a hajlandóságot, baloldalon indulna meg a körforgón átjőve, az Ipari Park területén végig, megvilágított gyalogátkelőn átjön a másik oldalra, és rácsatlakozik Lakosék előtt járdára. Kétütemű pályázatról van szó, az első a 3.sz. főúton való átkelés, a második szakasz maga a kerékpárút. 40 M Ft a költségvetése. Hatékony-e? Gazdaságos-e? Valószínűleg olcsóbban is meg lehetne csinálni, ha vállalkozó csinálná, de ha megkapják rá a forrást, akkor meg kell csinálnia az önkormányzatnak. Az biztos, hogy 1 Ft-al sem tudnak hozzájárulni ehhez. Arnót lenne a III. országos közfoglalkoztatási mintaprogram helye. Dr. Molnár Imre: Ha ez a térkő gyártó működni fog és lehet értékesíteni, és alatta lesz a piaci árnak, akkor az utcákban meg lehet csinálni a járdát. Jövő nyárra be lehet tervezni ezt a munkát. Dr. Üveges István: Telepengedély kell hozzá, szakmai minősítéseket meg kell csinálni és akkor lehet ezt majd tervezni. A Szociális Szövetkezetet létre kell hozni akkor tudják majd értékesíteni a térkövet. 15

16 Az óvoda tervrajza elkészült a Katasztrófavédelmi pályázat keretében. A megvalósításhoz ez a pályázat nem ad pénzt, de lesz egy terv, amit lehet majd használni. Komplex épület, szertárral, új szárnnyal, raktár, öltöző, a felső szinten tornaterem. Ez a terv az önkormányzatnak nem került pénzébe. 370 e Ft-ot kell az önkormányzatnak az óvodai ablakokra szánni, redőny és szúnyogháló, kell a nyílászárókra. Összesen e Ft ba kerül 16 db ablak és 3 ajtó, ezt most be kell vállalni, most folynak a munkálatok. Két héttel ezelőtt a Dankó Pista utcába felment egy arnóti felfegyverzett ember, ott sétált az utcán, szóltak a rendőröknek a lakosok, akik bevitték, de ki is engedték. Éjfélkor újra megjelent az utcában ugyanaz az ember, akkor már neki, mint polgármesternek is szóltak a nemzetiségi önkormányzat vezetői. Másnap megbeszélést tartottak a hivatalban a Rendőrkapitány úr, a Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője, Janó Elemér elnök úr és a polgármester. Az arnóti ember engedéllyel tartja a fegyverét magánál, nem fenyegetőzött az utcán csak megjelent. Pár nappal később egy fehér mikrobuszból kiszállva rendőrök igazoltattak a 13 éves roma fiút, de mint kiderül nem is rendőrök voltak, a két eset között nincs összefüggés. Dr. Molnár Imre: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kell a kapcsolatot tartani. Ülésezni kellene velük, jobban bele kellene őket fogni a rendszerbe, hogy a saját sorstársaikat tartsák kordában. Nem az önbíráskodást kell erősíteni. Fel kell fogadni egy embert, aki járja az utcákat, hivatalos személlyé kell tenni. Dr. Üveges István: Az ilyen ember közterület felügyelő lehet, egyenruhában végezheti ezt a tevékenységet, sok pénz kel hozzá, ez egy új állás lenne az önkormányzatnál. Ehhez kapcsolódik az, hogy mezőőr alkalmazására is igény lenne, Sajópálfala polgármestere is megkereste ezzel a javaslattal, sajnos több település nem alkalmazhat egy mezőőrt. Bodnár Katalin: Volt már az önkormányzatnál mezőőr alkalmazásban. De költségtakarékosság miatt meg kellett ezt szüntetni a státuszt. Dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy az ÉRV szerződés megkötésre került a szennyvíz hálózat üzemeltetésre vonatkozóan. 15 M Ft-ot kaptak egyszeri bérleti díjként. Ez az összeg talált pénz, ezt csak a vízi közművek fejlesztésére lehet fordítani. Ezt a pénzt nem kérik vissza, egyszeri támogatás, most nincs ellenőrző szerve, mert még nem alakult meg az Országos Víziközmű Hatóság. A 15 M Ft kamatát tudják majd szabadon felhasználni. Nem ismeri a nem megfelelő felhasználásra vonatkozó szankciókat. Alulfinanszírozott az önkormányzati rendszer, két nagy pályázatot megnyert az önkormányzat, melyhez az önerőt biztosítani kell, közel 10 M Ft fejlesztési kiadás előtt áll az önkormányzat, ezt csak hitelből lehet finanszírozni. A törvény az törvény, de az ésszerűség az ésszerűség. Dr. Molnár Imre: Ez az összeg a szennyvízátemelős telekkel összefügg? 16

17 Dr. Üveges István: Igen, de értékbecslést kell kérni a telekre. Dr. Molnár Imre: 5 M Ft-ot korrektnek ítél meg azért a telekért. Egészségügyi komplexumot lehetne oda építeni, esőbeállóval, parkolókkal, lehetne benne két védőnői helyiség, vizsgáló, korszerű felszereltséggel. Könnyűszerkezetes rendszerű építménnyel gyorsan fel lehetne építeni. 80 M Ft-ból megvalósítható. A szennyvízátemelőt le lehet fedni, és akkor nem lesz zavaró. Ezért érdemes álmodni, gazdálkodni. Bodnár Katalin: A hozzáférést a szennyvízátemelőhöz biztosítani kell, javítás, szerelés esetén. Közmű céljára is ki lehet sajátítani a területet. Dr. Üveges István: Még egy építési telek nagyság is kialakítható a szennyvízátemelőn kívüli területen. Bodnár Katalin: Az önkormányzat saját védelme érdekében nem mehet bele ilyen vásárlásba ingatlanforgalmi értékbecslés nélkül. Július 15-vel lép hatályba ez a törvény, az önkormányzat a vízi közmű díjakat köteles elkülönítetten kezelni, és vízi közmű fejlesztésre fordítani. Ezt a Viziközmű Hatóság jogosult ellenőrizni, akinek bírságolási, ellenőrzési joga áll fenn. Ez benne szerepel a törvényben. Dr. Üveges István: Ez mindenképpen egy talált pénz. Megjegyezte, hogy az iskola fűtéskorszerűsítés kiváltása 13 M Ft-ba kerülne. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. Dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Dr. Molnár Imre jv. hitelesítő Bénó Gábor jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katalin jv. vezető 17

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben