Programfüzet Veszprém

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programfüzet Veszprém"

Átírás

1 Programfüzet Veszprém július Egészségügyi szakdolgozók Xl. országos jubileumi kongresszusa

2 Vasutállomás K Ö S Z Ö N T Ő Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Egészségügyi Szakdolgozók XL. Országos Jubileumi Kongresszusának valamennyi kedves résztvevőjét. Megtisztelő feladat és egyben kihívás számunkra, hogy a negyvenedik jubileumi kongresszust a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. és a MESZK Veszprém Területi Szervezete együtt rendezheti meg. E kerek évforduló alkalmat nyújt a szakdolgozók tudományos tevékenységének értékelésére, Tapó Fogadó*** melynek életre hívója Dr. Pinczés László a Hajdú-Bihar Megyei Tanács kórházának igazgató főorvosa és munkatársai. Gizella A Hotel*** kezdeti szerény számú, ám az adott időszakban rendkívül színvonalas előadások sikere hozzájárult a szakdolgozók országos szintű ápoláskutatásának, továbbképzésének hagyomány teremetéséhez, melyről huszonhét évvel később Dr. Autóbusz Pinczés pályaudvar igazgató főorvos így nyilatkozott: nem tettünk mást, mint a magyar egészségügy szakdolgozóiban Megyeház meglévő szikrát lángra lobbantottuk, s az Ő segítségükkel tábortűzzé növeltük. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Pannon Egyetem Kongresszusunk e tűz életben tartását szolgálja választott mottójával: LÁNGOT ADOK ÁT, ÁPOLD, Egyetemi S ADD menza TOVÁBB! Egyetemi Kollégium II. - a szakdolgozói tudomány folytonosságát, szakmai tartalmát, Hotel Magister célkitűzéseit egyértelműen tükrözve. Egyetemi Kollégium I. Baláca Panzió 1

3 Kongresszusunk célja: célja: - - visszatekintés az elmúlt az elmúlt 40 év 40 országos év országos rendezvényeire, - - az ellátás az ellátás iránti iránti igények, igények, a szakmai a szakmai irányelvek és ezek és ezek gyakorlati megvalósításának értékelése, - - a a különböző ellátási ellátási szintek szintek tevékenységének bemutatása, tapasztalatcsere, együttgondolkodás, - - a a társadalom egészségmegőrzése érdekében nyújtott nyújtott szakmai szakmai tevékenységek bemutatása, saját saját egészségünk védelme, védelme, - - a szakmai szakmai ismeretek ismeretek szinten szinten tartása, tartása, bővítése, bővítése, a a tudományos tevékenység fejlesztése, a a szakdolgozók összefogásának erősítése. erősítése. Bízunk Bízunk abban, abban, hogy hogy a a szakdolgozók hivatásuk hivatásuk iránti iránti elkötelezettségének, igényes igényes tudományos tevékenységének köszönhetően méltóan méltóan ünnepelhetjük meg meg jubileumi jubileumi kongresszusunkat. A K O N G R E S S Z U S F Ő V É D N Ö K E Dr. Székely Tamás Egészségügyi Miniszter A K O N G R E S S Z U S V É D N Ö K E I Dr. Medgyaszai Melinda Egészségpolitikáért Felelős Szakállamtitkár Dr. Falus Ferenc Országos Tisztifőorvos Lasztovicza Jenő Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke Debreczenyi János Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere Szervező Szervező Bizottság Bizottság nevében: nevében: S Z E R V E Z Ő B I Z O T T S Á G Elnökök: Horváth Ferencné Vinkler Lajosné ápolási igazgató területi elnök Horváth Horváth Ferencné Ferencné ápolási ápolási igazgató igazgató Vinkler Vinkler Lajosné Lajosné területi területi elnök elnök Tagok: Baratiné Véninger Gabriella Bertók Balázs Bódi Bernadett Deutsch Judit Lecsek Zsuzsanna 2 2 3

4 A K O N G R E S S Z U S T É M A K Ö R E I 1. Reformok hatása a betegekre és az ellátókra - egészségügyi ellátási igények, szükségletek, lehetőségek - az ellátás folyamatának eredménye, betegelégedettség, dolgozói elégedettség - az egészségügyi dokumentáció fejlődése, szerepe, jelentősége a betegellátásban - képzési rendszerünk változásainak hatása a szakdolgozói utánpótlásra, a betegellátásra - a gyakorlati képzés módszerei és tapasztalatai 2. Korszerű diagnosztikus és terápiás lehetőségek, módszerek - ezek hatása az ellátás folyamatára - a szakmai irányelvek alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai - etikai dilemmák 3. Egészségügyi szakdolgozók szerepe a prevencióban - egészségmagatartás kialakítása - alkalmazott szűrővizsgálatok - edukáció - gondozási folyamatok 4. Az egészségügyi dolgozók egészsége és annak védelme - a szakdolgozók mentális és fizikális egészségi állapota - az egészség megtartását szolgáló lehetőségek 5. Fenti témakörökhöz kapcsolódó poszter bemutató 4 Á L T A L Á N O S I N F O R M Á C I Ó K A Kongresszus helyszíne: Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem u. 10. Regisztráció: Pannon Egyetem B épület, Aula július 09. (csütörtök) órától óráig július 10. (péntek) órától óráig július 11. (szombat) órától óráig A szakmai program helyszínei: Plenáris Ülés B ép. Aula A szekció A ép. A / 1 terem B szekció A ép. A / 2 terem Szimpózium B ép. Aula Poszter szekció B ép. Aula emeleti folyosó Záró Plenáris Ülés B ép. Aula Kiállítások: Kongresszus történeti Egyéb kiállítók Étkezés: Állófogadás: Szabadidő programok: Kulturális Társasági B ép. Aula emeleti folyosó B ép. Aula Egyetemi Étterem Veszprém, Hóvirág u. 4. Megyei Önkormányzat Szent István terme, Veszprém, Megyeház tér július 09. (csütörtök) B ép. Aula július 10. (péntek) B ép. Aula városnézés, kórházlátogatás Jelentkezés a regisztrációnál! 5

5 Az előadások anyagának feltöltése: A szekció ülések kezdése előtt fél órával, illetve a szünetekben kérjük a feliratozott CD-t, pendrive-ot vagy egyéb elektronikus adathordozót az informatikusnak átadni, (előadás címe, előadó neve, szekció megnevezése, előadás dátuma, időpontja). A poszterek elhelyezése: július 09. csütörtök órától, mely a kongresszus ideje alatt folyamatosan megtekinthető. A kongresszusi részvételi díj tartalmazza: a tudományos programon való részvételt, kongresszusi táskát, programfüzetet, absztrakt gyűjteményt, szünetekben frissítőt, étkezést, részvételt a fogadáson, szabadidő programokon. A napijegy tartalmazza: a programfüzetet, absztrakt gyűjteményt, adott napon a tudományos és szabadidő programon való részvételt, szünetekben frissítőt és étkezést. A Szervező Bizottság tagjainak elérhetősége: Horváth Ferencné ápolási igazgató 06 / 70 / Vinkler Lajosné területi elnök 06 / 70 / Baratiné V. Gabriella áp. ig. h. 06 / 70 / Lecsek Zsuzsanna ügyintéző 06 / 70 / Bertók Balázs informatikus 06 / 20 / A Kongresszus programja a 2120/2009-es számon az ESZTB által akkreditált. Minősítése: 10 pont. KÖSZÖNTŐK: Dr. Székely Tamás M E G N Y Í T Ó július 09. csütörtök B épület, AULA Egészségügyi Miniszter Dr. Medgyaszai Melinda Egészségpolitikáért Felelős Szakállamtitkár Dr. Falus Ferenc Lasztovicza Jenő Debreczenyi János Dr. Rácz Jenő Horváth Ferencné Vinkler Lajosné Országos Tisztifőorvos Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Főigazgatója Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Ápolási Igazgatója MESZK Veszprém Területi Szervezet Elnöke M E S Z K S Z A K M A I D Í J A K Á T A D Á S A Átadja: Dr. Balogh Zoltán MESZK elnöke A Veszprém Megyei Kórház-ÉV SZAKDOLGOZÓJA DÍJ átadása Átadja: Dr. Rácz Jenő Főigazgató Horváth Ferencné Ápolási Igazgató GlaxoSmithKline Kft. Területi képviselő 6 7

6 Levezető elnök: Dr. Székely Tamás Dr. Falus Ferenc P L E N Á R I S Ü L É S július 09. csütörtök B épület, AULA Dr. Bujdosó László Regionális Tisztifőorvos Egészségügyi Miniszter Országos Tisztifőorvos Napjaink emberi erőforrás helyzete az elmúlt negyven év tükrében Dr. Balogh Zoltán MESZK Elnök Ápolási Szakmai Kollégium működése, tevékenységi köre Deák Edit Ápolási Szakmai Kollégium Elnök Napjaink szakképzése az elmúlt negyven év tükrében Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgató Történeti visszatekintés az I. Tudományos Értekezlettől az Egészségügyi Szakdolgozók 40. Országos Kongresszusáig Vártok Józsefné Egészségügyi Tudományos Tanács -TUKEB-tag A A t ut ud do o má án ny yo os s p r o g r a m ö s s z e f o g l a l ó j a A szekció A épület A/1 Témakör: Korszerű terápia Üléselnök: Dr. Zékányné Rimár Ilona Témakör: Sürgősségi ellátás Üléselnök: Kovács Erzsébet Témakör: Burnout Üléselnök:Halmosné Mészáros Magdolna Témakör: Az egészség megtartását szolgáló lehetőségek Üléselnök: Szabó Bakos Zoltánné Témakör: Diagnosztikai módszerek Üléselnök: Szabó Gyuláné Témakör: Informatika, dokumentáció, költséghatékonyság Üléselnök: Jakabné Harcsa Erzsébet B szekció A épület A/2 Témakör: Prevenció Üléselnök: Papp Judit Témakör: Szűrés Üléselnök: Turóczi Mária Témakör: Gondozás Üléselnök: Vágány Tamásné Témakör: Edukáció Üléselnök: Dr. Winiczainé Németh Rita Témakör: Ápolói egészségmagatartás, egészségállapot Üléselnök: Dr. Betlehem József Témakör: Ápolói attitűd, - hivatás Üléselnök: Baukó Mária Szimpózium, Poszter B épület Aula Szimpózium Levezető elnök: Dr. Farkas Katalin Témakör: Poszter szekció I. Levezető elnök: Kovácsné Kelemen Judit Témakör: Poszter szekció II. Levezető elnök: Tárkány-Szűcs Zsuzsanna ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS A kongresszus zárása 8 9

7 A K O N G R E S S Z U S S Z A K M A I P R O G R A M J A július 10. péntek A szekció ig K o r s z e r ű t e r á p i á s l e h e t ő s é g e k Üléselnök: Dr. Zékányné Rimár Ilona ápolási igazgató Kenézy Kórház RI. Eü. Szolgáltató Kft. Debrecen Üléstitkár: Kurucz Katalin centrumvezető főnővér Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1. Az inzulinpumpa, mint varázsdoboz? Kovács Istvánné, Szent György Kórház, Székesfehérvár 2. Soft-laser alkalmazása a bőrgyógyászati gyakorlatban Farkas Ildikó, Somogyvári Zsófia, Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 3. A hagyomány és fejlődés egysége a mindennapok vastagbélsebészetében Karner Margit, Nagy Beatrix, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém 4. Inzulinpumpa a személyre szabott szabadság Szabó Gáborné, Bölcskei Zoltánné, Dr. Réthy Pál Kórház, Békéscsaba 5. A biológiai terápia jelentősége a reumatológiában Holler Istvánné, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém 6. A reumatológiai ápoló kompetenciái a biológiai terápiák kapcsán Kellős Éva, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest július 10. péntek B szekció július július péntek péntek ig B szekció ig B szekció P r e v e9.00 n c- i ig ó P r e v e n c i ó Üléselnök: Papp Judit regionális szakfelügyelő ápoló Üléselnök: ÁNTSZ Papp Judit Közép-dunántúli regionális Regionális szakfelügyelő Intézete, ápoló Veszprém Üléselnök: Papp Judit regionális szakfelügyelő ápoló Üléstitkár: Árvay ÁNTSZ ÁNTSZ Hilda Közép-dunántúli Közép-dunántúli mb. ápolási Regionális Regionális igazgató Intézete, Veszprém Intézete, Veszprém Üléstitkár: Miskolci Árvay Hilda Semmelweis mb. ápolási Ignác igazgató Eü. Központ és Egyetemi Üléstitkár: Oktató Miskolci Árvay Kórház Hilda Semmelweis Nonprofit mb. ápolási Ignác Kft. Miskolc igazgató Eü. Központ és Egyetemi Miskolci Oktató Kórház Semmelweis Nonprofit Ignác Kft. Miskolc Eü. Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc 1. Játékos egészségnevelés az iskolavédőnői munkában 1. Játékos Lempelné egészségnevelés Hunyadi Judit, Egyesített az iskolavédőnői Egészségügyi munkában Intézmények, Pécs 1. Játékos Lempelné egészségnevelés Hunyadi Judit, Egyesített az iskolavédőnői Egészségügyi munkában Intézmények, Pécs 2. Lempelné Értékes vagy! Hunyadi Értékes Judit, Egyesített vagy? Egészségügyi Intézmények, Pécs 2. Értékes Balla Ildikó, vagy! Egyesített Értékes Egészségügyi vagy? Intézmények, Pécs 2. Értékes Balla Ildikó, vagy! Egyesített Értékes Egészségügyi vagy? Intézmények, Pécs 3. A Balla számítógépes Ildikó, Egyesített munka Egészségügyi egészségügyi Intézmények, kérdései Pécs 3. Ónodi A számítógépes Melinda, Veszprém munka Megyei egészségügyi Csolnoky kérdései Ferenc Kórház Nonprofit 3. Zrt. Ónodi A számítógépes Veszprém Melinda, Veszprém munka Megyei egészségügyi Csolnoky kérdései Ferenc Kórház Nonprofit Ónodi Zrt. Veszprém Melinda, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit 4. Zrt. Férfi Veszprém emlő, mint daganatforrás? 4. Habi Férfi Józsefné, emlő, mint Fejér daganatforrás? Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 4. Habi Férfi Józsefné, emlő, mint Fejér daganatforrás? Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 5. Habi Prevenció Józsefné, összefogással Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 5. Prevenció Kaló Mária, összefogással Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, Miskolc 5. Prevenció Kaló Mária, összefogással Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, Miskolc 6. Életkezdet Kaló Mária, Egyesített és pszichoszociális Bölcsőde és Egészségügyi tényezők vizsgálata Szolgálat, Miskolc krónikus 6. gyulladásos Életkezdet és bélbetegeknél pszichoszociális tényezők vizsgálata krónikus 6. gyulladásos Életkezdet Gréci Judit, Sopron és bélbetegeknél pszichoszociális Megyei Jogú Város tényezők Polgármesteri vizsgálata Hivatal krónikus Védőnői gyulladásos Gréci ellátás, Judit, Sopron Sopron bélbetegeknél Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Védőnői Gréci ellátás, Judit, Sopron Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Védőnői KÉRDÉSEK, ellátás, Sopron HOZZÁSZÓLÁSOK

8 2009. július 10. péntek július 10. péntek A szekció ig A szekció ig S ü r g ő s s é g i E l l á t á s S ü r g ő s s é g i E l l á t á s Üléselnök: Kovács Erzsébet ápolási igazgató Üléselnök: Kovács Zala Megyei Erzsébet Kórház, Zalaegerszeg ápolási igazgató Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Üléstitkár: Hettinger Szilvia részlegvezető főnővér Üléstitkár: Hettinger Veszprém Megyei Szilvia Csolnoky részlegvezető Ferenc Kórház főnővér Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1. Sokoldalú Belevaló Osztály 1. Kropkóné Sokoldalú Popovics Belevaló Tímea, Osztály Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda Kropkóné Popovics Tímea, Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda 2. Önállóan végzett ápolói tevékenységek a sürgősségi 2. Önállóan osztályokon végzett ápolói tevékenységek a sürgősségi Fullér osztályokon Noémi, Dr. Nagy Gábor, Dr. Betlehem József, Marton-Simora József, Fullér Noémi, Pécsi Tudományegyetem Dr. Nagy Gábor, Egészségtudományi Dr. Betlehem József, Kar, Marton-Simora Pécs József, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs 3. Mellkasi fájdalom Sátoraljaújhely kistérségben 3. Mellkasi Icso Julius, fájdalom Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely kistérségben Icso Julius, Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely 4. Golden hour a sürgősségi betegellátásban 4. Golden Pápai Tibor, hour a HM sürgősségi Állami betegellátásban Egészségügyi Központ Sürgősségi Pápai Betegellátó Tibor, Centrum, HM Budapest Állami Egészségügyi Központ Sürgősségi Betegellátó Centrum, Budapest 5. Orvosok véleménye a triage ápolók által végzett feladatokról 5. Orvosok Dr. Nagy Gábor, véleménye Fullér a triage Noémi, ápolók Marton-Simora által végzett József, feladatokról Dr. Betlehem Dr. József, Nagy Pécsi Gábor, Tudományegyetem Fullér Noémi, Egészségtudományi Marton-Simora József, Kar, Dr. Pécs Betlehem József, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs július 10. péntek B szekció ig S z ű r é s Üléselnök: Turóczi Mária kistérségi szakfelügyelő ápoló ÁNTSZ Veszprém Kistérségi Intézete, Veszprém Üléstitkár: Stáhlné Tausz Katalin vezető asszisztens Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1. A szív világnapja szűrőprogram szemészeti eredményei ban Csorba Erika Karolina, Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza 2. Ápolók rákszűrésekkel kapcsolatos ismeretei Szabó Veronika, Németh Katalin, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd 3. Az STD gondozás helye a bőrgyógyászatban, HPV szűrés mint prevenció Vüncs Ferencné, Háncs Zoltánné, Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4. Vigyázz az egészségedre! A mellrák legyőzhető Vajda Zoltánné, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 5. Egészségügyi szakdolgozók tűszúrásos baleseteinek hazai alakulása között Dr. Balogh Zoltán, MESZK, Semmelweis Egyetem Egészségtudomány Kar, Budapest

9 2009. július 10. péntek B épület, Aula S z i m p ó z i u m Szakdolgozói ÉRVeink a perifériás érbetegség és a boka / kar index mérés az EReink Védelmében programban MEGHÍVÓ A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szeretettel meghívja a kongresszus résztvevőit az egészség egy életen át... program ingyenes szűrővizsgálataira. A szűrőkamiont keresse a kongresszus Pannon Egyetem A épületének parkolójában A perifériás érbetegség szív és érrendszeri összefüggései Dr. Farkas Katalin Az ÉRV regiszterről és a boka / kar index mérésről Megyeri Károlyné Arany Fokozatú Főtámogatók: Workshop: a boka / kar index mérés gyakorlata Megyeri Károlyné, Dr. Farkas Katalin Kiemelt Médiatámogatók: További gyakorlat az ÉRV standon a résztvevők interaktív közreműködésével. Támogatók: 14 Bővebb informácó a programról: információs telefonszám:

10 2009. július 10. péntek B épület, Aula P o s z t e r s z e k c i ó I. Levezető elnök: Kovácsné Kelemen Judit ápolási igazgató PTE Ált. Orvostudományi Kar Klinikai Központ, Pécs Bemutatás: 1. Terrier-technika alkalmazása során szerzett tapasztalatok degeneratív nyaki gerinc vonatkozásában Laki Andrea, Béresné Lutter Mária, Holobrádi Mónika, HM Állami Egészségügyi Központ Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, 2. Dialízis az intenzív osztályon ápolói szemmel Gyimesi Jánosné, Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Budapest 3. Ne adj esélyt a méhnyakráknak! Hrubyné Tóth Zsuzsanna, Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft., Dunaújváros 4. Partnerség az egészségért Beke Szilvia, Pándy Kálmán Kórház, Gyula 5. Biokémiai szűrőmódszerek alkalmazása terhességben Farkas Józsefné, Tóthné M. Erzsébet, Kovácsné Cs. Éva, Miklósiné G. Gabriella, Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 6. Preanalitikai tényezők hatása a laboratóriumi eredményekre Sáfár Edit, Dudás Győzőné, Prodia Zrt. Veszprém Laboratórium, Veszprém 7. Szocioterápiás foglalkozások hatásainak vizsgálata egy pszichiátriai osztályon Kováts Borbála, Karácsondiné katona Réka, Dr. Szekeres Andrásné, Pap Marcell, Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház, Budapest 8. Cél: Az alacsony dózis Bell Barbara, Pozitron Diagnosztika Centrum, Budapest 9. Az egészségügyi dolgozók és a haldokló betegek viszonya Takácsné Szabó Emília, B. Braun Avitum Zrt. Veszprém 10. A fizioterápiás kezelések hatékonyságának vizsgálata Kantár Istvánné, Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda július 10. péntek B épület, Aula P o s z t e r s z e k c i ó I I. Levezető elnök: Tárkány-Szűcs Zsuzsanna ápolási igazgató Réthy Pál Kórház Rendelőintézet, Békéscsaba Bemutatás: 1. Tegnap ezt még nem láttam! Egynapos szürkehályog műtétek Csachó Stella, Molnár Anna, Dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet, Békéscsaba perc az Életért Munkahelyi Egészségfejlesztési Program László Szilvia, Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 3. Az ápolók munkahelyi konfliktuskezelése Varga Lászlóné, Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza 4. MENS SANA IN CORPORE SANO Ép testben ép lélek BURN OUT (kiégés) szindróma gyakorisága kórházunk betegágy melletti egészségügyi szakdolgozói körében Kunné Barta Anna, Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu, 5. Egészségfejlesztés az egészségügyi dolgozók körében Mürkliné Homoki Renáta, Horváth Klaudia, Juhász Ildikó, Palotahosp Kft., Várpalota 6. Tessék mondani, ki a beteg? Patka Jolán,Berecz Ildikó, Kósa Mária, Békéscsaba 17 Dr. Réthy Pál Kórház, 7. Fókuszban az egészségügyi szakdolgozók testi-lelki-szellemi egészsége. Horkai Józsefné, Nyilas Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 8. Az egészségügyi dolgozók egészségmegtartását szolgáló lehetőségek Rezes Katalin, Kertész Krisztina, Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb, Budapest 9. Az átadófüzettől az ápolási tervig Cseri Lászlóné, Uzsoki u. Kórház, Budapest 10. Ápolási mutatók tapasztalatai 2005-től napjainkig Nagy Géza, Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza

11 2009. július 10. péntek A szekció ig B u r n - o u t Üléselnök: Halmosné Mészáros Magdolna ápolási igazgató Békés megyei Képviselő Testület Pándy Kálmán Kórháza Gyula Üléstitkár: Holler Istvánné osztályvezető főnővér Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1. Poszttraumás stresszbetegség budapesti mentődolgozók körében Marton-Simora József, Gyermán Orsolya, Dr. Nagy Gábor, Deutsch Krisztina, Dr. Betlehem József, Pécsi Tudományi Egyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási Tanszék, Pécs 2. Az egészségügyi reformok hatása a szakdolgozók lelki egészségére Irinyi Tamás, Németh Anikó, Szeged Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika Memória Diagnosztika, Szeged 3. A körzeti ápolók és a burn-out syndroma Lászlóné Holtay Andrea, Dr. Sándor János, ÁNTSZ Körmend Egészségügyi Igazgatás 4. Dolgozók krízisben Kellős Éva, Sallai Julianna, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest 5. Mindennapi társunk a stressz! Szánti Istvánné, Szent György Kórház, Székesfehérvár 6. Szakdolgozók mentálhigiénés helyzete intézményünkben Fazekas Ágnes, Szécsi Péterné, Almási Balogh Pál Kórház, Ózd július 10. péntek B szekció ig G o n d o z á s Üléselnök: Vágány Tamásné ápolási igazgató Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete, Nagykőrös Üléstitkár: Kónya Anikó ápolási igazgató Állami Szívkórház, Balatonfüred 1. Adaptált fizikai tevékenység alkalmazása kerekes székesek rehabilitációjában Holobrádi Mónika, HM Állami Egészségügyi Központ Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet 2. Az átmeneti vékonybélsztómával élő betegek gondozása a sztómaterápia szemszögéből Ragatsné Pusztai Julianna, Erzsébet Kórház, Sopron 3. A gondozási szükségleten és az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság felmérése az alapellátásban Ujváriné Siket Adrienn, Dr. Becka Éva, Dr. Zrínyi Miklós, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 4. Prevenció, gondozás Beke Rozália, Háziorvosi Rendelő, Székesfehérvár 5. Egészségügyi szakdolgozó szerepe a nephrologiai gondozásban Kántorné Tóth Judit, Dr. Kulcsár Imre, B. Braun Avitum Zrt. Szombathely 6. A hang az ember második arca Veres Istvánné, Dr. Tóth Andrea, Gál Lászlóné, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 19

12 2009. július 10. péntek A szekció ig A z e g é s z s é g m e g t a r t á s á t s z o l g á l ó l e h e t ő s é g e k Üléselnök: Szabó Bakos Zoltánné ápolási igazgató Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár Üléstitkár: Jáger Márta egységvezető főnővér Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1. Minket ki fog ápolni, ha ágynak esünk? Németh Anikó, Irinyi Tamás, Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged 2. Csapatépítő tréning az ápolók egészségmegtartására Lugosiné Huszár Erika, Nyíri Zoltán, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 3. Egészségügyi szakdolgozók egészsége és annak védelme a rehabilitációs osztályon Riffer Mónika, HM Állami Egészségügyi Központ, Budapest 4. A jó munkahelyi légkör elég a szakdolgozók megtartásához? Kökény Lászlóné, Állami Egészségügyi Központ, Budapest 5. A dolgozók egészség megtartását szolgáló rekreációs lehetőségek a Év kórházában Lichtenstein Raymond, Dr. Vámosi Ildikó, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc július július péntek péntek szekció július ig 10. péntek B szekció ig B szekció ig E d u k á c i ó E d u k á c i ó Üléselnök: Üléselnök: Dr. Dr. Winiczainé Winiczainé Németh Németh Rita Rita ápolási ápolási igazgató igazgató Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház Üléselnök: Dr. Sopron Winiczainé Megyei Jogú Németh Város Erzsébet Rita ápolási Oktató igazgató Kórház Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház Üléstitkár: Üléstitkár: Dr. Dr. Barátné Barátné Kerekes Kerekes Ágnes Ágnes vezető vezető oktatási oktatási Üléstitkár: menedzser menedzser Dr. Barátné Kerekes Ágnes vezető oktatási Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., menedzser Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., Szombathely Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., Szombathely Inzulinpumpa-Edukációs Inzulinpumpa-Edukációs tapasztalataink tapasztalataink Serfőző Mária, Dr. Felszeghy Enikő, Molnárné Somogyi Edit, Deákné 1. Inzulinpumpa-Edukációs Serfőző Mária, Dr. Felszeghy tapasztalataink Enikő, Molnárné Somogyi Edit, Deákné Gyarmati Gyarmati Gyöngyi, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Serfőző Mária, Gyöngyi, Dr. Felszeghy Debreceni Enikő, Egyetem Molnárné Orvosi és Somogyi Egészségtudományi Edit, Deákné Centrum, Centrum, Debrecen Gyarmati Debrecen Gyöngyi, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Rehabilitáció Rehabilitáció Hospitalizáció Hospitalizáció Benkő Benkő Lajos, Lajos, HM HM Állami Állami Egészségügyi Egészségügyi Központ, Központ, Budapest 2. Rehabilitáció Hospitalizáció Budapest Benkő Lajos, HM Állami Egészségügyi Központ, Budapest A korai korai inzulinkezelés inzulinkezelés jelentősége, jelentősége, elfogadásának elfogadásának nehézségei nehézségei 3. a A mindennapokban mindennapokban korai inzulinkezelés jelentősége, elfogadásának nehézségei Kind Kind Róbertné, Róbertné, Területi Területi Kórház, Kórház, Mátészalka a mindennapokban Mátészalka Kind Róbertné, Területi Kórház, Mátészalka A betegoktatás betegoktatás hatása hatása krónikus krónikus hemodialízis hemodialízis programban programban 4. kezelt kezelt A betegoktatás betegek betegek együttműködésére együttműködésére hatása krónikus hemodialízis programban Szakács Szakács Gyuláné, Gyuláné, Dr. Dr. Kulcsár Kulcsár Imre, Imre, B. B. Braun Braun Avitum Avitum Zrt. kezelt betegek együttműködésére Zrt. Szombathely, Szombathely, Szakács Gyuláné, Dr. Kulcsár Imre, B. Braun Avitum Zrt. Szombathely, Készségfejlesztő Készségfejlesztő kabinetünk kabinetünk eredményei eredményei Rákócziné Rákócziné Bartus Bartus Diána, Diána, Felső-Szabolcsi Felső-Szabolcsi Kórház, Kórház, Kisvárda 5. Készségfejlesztő kabinetünk eredményei Kisvárda Rákócziné Bartus Diána, Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda KÉRDÉSEK, KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLÁSOK

13 2009. július 11. szombat A szekció ig D i a g n o s z t i k a i m ó d s z e r e k Üléselnök: Szabó Gyuláné főigazgató helyettes, ápolási igazgató Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Üléstitkár: Puska Zoltánné osztályvezető főnővér Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1. Amíg eljut a beteg a műszív kezelésig Farkas Barbara, Lauber Erika, Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 2. Invazív hemodinamikai monitorozás PiCCO monitor alkalmazásával Somodiné Kovács Emma, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém 3. Vacuum Core Biopsia (VCB): az új eljárás az emlődiagnosztikában Demjénné Németh Sarolta, Dr. Forrai Gábor, HM Állami Egészségügyi Központ, Budapest 4. Embólia-detektálás transcranialis doppler módszerrel Borók Józsefné, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika, Debrecen 5. Bell-féle bénulásban szenvedő betegek ápolása Dr. Kruppa Józsefné, Fekete Magdolna, Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár július 11. szombat július 11. szombat szekció ig B szekció ig Á p o l ó i e g é s z s é g m a g a t a r t á s, e g é s z s é g á l l a p o t Üléselnök: Dr. Betlehem József egyetemi docens, Üléselnök: Dr. Betlehem József egyetemi docens, tanszékvezető tanszékvezető Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézet Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézet Sürgősségi Ellátási Tanszék, Pécs Sürgősségi Ellátási Tanszék, Pécs Üléstitkár: Makk Gyuláné mb. ápolási igazgató Üléstitkár: Makk Gyuláné mb. ápolási igazgató Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 1. Degeneratív gerincmegbetegedések előfordulása győri Petz 1. Degeneratív gerincmegbetegedések előfordulása a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ápolói körében Aladár Megyei Oktató Kórház ápolói körében Hamucska György, Petz Aladár Megyei Kórház, Győr Hamucska György, Petz Aladár Megyei Kórház, Győr 2. Ápoló hallgatónők egészségi állapota 2. Ápoló hallgatónők egészségi állapota Kovácsné Dr. Tóth Ágnes, Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Kovácsné Dr. Tóth Ágnes, Széchenyi István Egyetem - Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet, Győr Egészségügyi és Szociális Intézet, Győr 3. Modell szerep az egészségügyben 3. Modell szerep az egészségügyben Gál Lászlóné, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Gál Lászlóné, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Centrum, Debrecen 4. Onkológiás napjaink pszychés terhei 4. Onkológiás napjaink pszychés terhei Baloghné Demeter Enikő, Tóth Tímea, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Baloghné Demeter Enikő, Tóth Tímea, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 5. Példa (kép)- avagy az ápolók egészségmagatartása 5. Példa (kép)- avagy az ápolók egészségmagatartása Tóth Zsuzsanna, Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár Tóth Zsuzsanna, Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

14 2009. július 11. szombat A szekció ig I n f o r m a t i k a, d o k u m e n t á c i ó, k ö l t s é g h a t é k o n y s á g július 11. szombat B szekció ig Á p o l ó i a t t i t ü d, á p o l ó i h i v a t á s Üléselnök: Jakabné Harcsa Erzsébet ápolási igazgató Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza Üléstitkár: Illés Ágnes műtővezető koordinátor Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Üléselnök: Baukó Mária etikai kollégiumi elnök MESZK Etikai Kollégium, Budapest Üléstitkár: Nagy Ferencné belső auditor Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1. Korlátozó intézkedések több nézőpontból Mihuczné Molnár Szilvia, Sántha Kálmán, Mentális Egészségközpont és Szakkórház, Nagykálló 2. Az aneszteziológiai ambulancia működésének jelentősége, költséghatékonysága Straubné Kovács Mária, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém 3. Az intenzív osztályos dokumentáció forradalma: az Innovian elektronikus lázlaprendszer Röfler Tamás, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Intézet, Debrecen 4. Klinikai informatika az intenzív osztályon: egy lehetőség a dokumentációs terhek csökkentésére Nagy Györgyi, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 1. Ápolói hivatás társadalmi megítélése a betegek szemszögéből Szabó Józsené, Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda 2. The lady with the lamp a lámpás hölgy Erdélyiné Orbán Gyöngyi, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 3. A hajléktalan betegek ellátásához fűződő ápolói attitűd vizsgálata Raskovicsné Csernus Mariann, MESZK Etikai Kollégium, Budapest 4. Pályaválasztás és pályaelhagyás ápolók körében Ujváriné Siket Adrienn, Dr. Zrínyi Miklós, Dr. Zékányné Rimár Ilona, Tóth Helga, Dr. Betlehem József, Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 24 25

15 Levezető elnök: ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS július 11. szombat B épület, Aula A K O N G R E S S Z U S K I E M E L T T Á M O G A T Ó I EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Vinkler Lajosné MESZK területi elnök MESZK Veszprém Területi Szervezet Előadás: Az egészségügy művelésének tudományos megalapozottsága hazánkban Dr. Betlehem József elnök MESZK Oktatás, Továbbképzési és Tudományos Bizottság Átadás: Felkérés a évi Egészségügyi Szakdolgozók XLI. Országos Kongresszusának megrendezésére A K o n g r e s s z u s i V á n d o r k ö n y v á t a d á s a Záró értékelés: Dr. Balogh Zoltán MESZK elnök Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Kongresszus zárása: Dr. Rácz Jenő főigazgató Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Horváth Ferencné ápolási igazgató Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém 26 EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A K O N G R E S S Z U S F Ő T Á M O G A T Ó I UNILEVER MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT. L.D. PRINCESS KFT. EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. MAGYAR POSTA ZRT. GLAXOSMITHKLINE KFT. MAGYAR ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 27

16 A K O N G R E S S Z U S T Á M O G A T Ó I 3MED KFT. 77 ELEKTRONIKA KFT. ABBOTT LABORATORIES KFT. AGFA EÜ. MAGYARORSZÁG KFT. B. BRAUN AVITUM HUNGARY ZRT. BELLA HUNGÁRIA KFT. BUDAPEST BANK CAFFE-FEELING BT. CHARLES VÖGELE ÉDENKERT ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSKER ENYINGI MIHÁLY KERAMIKUS EUROMEDIC PHARMA ZRT. FRESENIUS KABI HUNGARY KFT. GA-MED KFT. GERONTEX KFT. / NOVAMED DIVÍZIÓ GREINER BIO-ONE HINGARY KFT. GRÓTI PÉKSÉG HALKER KFT. HUNGAROPHARMA ZRT. INULIN MED KFT. LILLY HUNGÁRIA KFT. LOVASI ÉS TÁRSAI TOURIST MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET MÖLNLYCKE HEALT CARE KFT. NUTRICIA NYUGALOM KFT. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT OFFICE DEPOT HUNGARY KFT. PETRUZALEK KFT. POLUS COPP ZRT. PREMIER G- MED. KFT. PROCTER & GAMBLE RSC KFT. RAIFFEISEN BANK REIN NO. I. KFT. REPLANT CARDO KFT. SAMTEX KFT. SANATMETAL KFT. SANOFI AVENTIS ZRT. SEPTOX KFT. SK-3 TRADE BT. SZABÓ KER. KFT. TELESYS KKT. Z+D NAGYKER. 28

17 SOKSZÍNÛ MEGOLDÁS A PSZICHIÁTRIÁBAN B. Braun Avitum Hungary Az ország 18 pontján korszerű orvostechnológiával felszerelt dialízisközpontokat működtető B. Braun Avitum Hungary Zrt. a minőségi szolgáltatáshoz szükséges folyamatszabályozás rendszerének szükségességét felismerve 2000-ben, a hazai dialízisszolgáltatók között elsőként vezette be az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert. A cég kiemelt célja a betegeknek nyújtott szolgáltatások folyamatos javítása, így 2007 elején a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztésének érdekében bevezette az EFQM (European Foundation for Quality Management) kiválósági modellt, amelynek eredményeként ban Committed to Excellence, azaz Elkötelezettség a Kiválóságért minőségügyi elismerésben részesült. Folyamatos fejlődésünk elismeréseként az értékelők az EFQM kritériumrendszer következő szintjének követelményei alapján, 2009-ben a Recognised for Excellence 4 star, azaz Elismerés a Kiválóságért 4 csillag díjjal ismerték el a B. Braun Avitum Hungary Zrt. teljesítményét. Mindkét díj a B. Braun Avitum Hungary Zrt. azon törekvésének sikerét bizonyítja, hogy szolgáltatásai színvonalát folyamatosan, tudatosan fejlessze, amely cél iránt a cég valamennyi munkatársa elkötelezett. B. Braun Avitum Hungary Zrt Budapest Felhévízi u. 5. Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) További információ: EGIS Nyrt. marketingfôosztály Cím: 1134 Budapest, Lehel u. 15. tel.: , fax: , honlap:

18 Coverex -AS Komb Coverex perindopril-arginin -AS Komb Adexor Adexor trimetazidin trimetazidin perindopril-arginin +indapamid +indapamid Coverex -AS perindopril-arginin Coverex -AS perindopril-arginin Covercard Covercard perindopril +amlodipin perindopril +amlodipin Cardilopin Cardilopin amlodipin amlodipin Tenaxum Tenaxum rilmenidin rilmenidin Apadex Apadex indapamid retard indapamid retard egis kardiológia Decholest Decholest Vasilip simvastatin simvastatin atorvastatin atorvastatin minden részében elektromosan állítható gördíthetô, befékezhetô 3 fokozatban állítható ráccsal rendelkezik elôre - hátra dönthetô a matrachuzat nem ereszti át a nedvességet a matrachuzat bôrbarát, és könnyen tisztítható valamennyi funkciót a beteg maga is kezelheti. Anatome kiültetoszék betegek kiültetéséhez és helyzet változtatásához állítható magasság, fejtámla és karfa háttámla dönthetô, lábtartó felhajtható központilag befékezhetô Talliton carvedilol carvedilol Nitromint NT nitroglicerin nitroglicerin Hartil, Hartil HCT ramipril ramipril +hidroklorotiazid Antidecubitus légmatrac tartósan alacsony nyomást biztosít ajánljuk tartós fekvéssel járó betegségek esetén ajánljuk a felfekvés megelôzésére ajánljuk a már kialakult felfekvés megszüntetésére ajánljuk eszméletlenség vagy tudatvesztéses állapot esetén ajánljuk testi leromlással járó betegségek esetén kompresszorról muködtethetô kiültetôpárna csendes muködtetésu könnyen tisztántartható SimCair önfelfújó matrac rátét Éjjeli szekrény és eteto egyben Szívügyekben itthon vagyunk bármilyen ápolási környezetben alkalmazható felfekvés megelôzésére energiaellátást nem igényel HU08/09kardio2 HU08/09kardio2 További információ: EGIS Nyrt. marketingfőosztály, 1134 Budapest, Lehel u. 15. tel.: tel.: , fax: fax: , honlap:

19 j e g y z e t j e g y z e t

20 PROGRAMTÉRKÉP Vasutállomás IDŐPONT július július július 11. B Szekció A épület A/2 A Szekció A épület A/1 Szimpózium, poszter B épület, Aula B Szekció A épület-a/2 A Szekció A épület A/ REGISZTRÁCIÓ REGISZTRÁCIÓ Ápolói egészségmagatartásegészségállapot Diagnosztikai módszerek Szimpózium EReink védelmében Prevenció Korszerű Terápia Szünet Szünet Ápolói attitűd, -hivatás Informatika, dokumentáció, költséghatékonyság Poszter szekció I Szűrés Sürgősségi ellátás Záró plenáris ülés B épület -AULA Ebéd Egyetemi Étterem REGISZTRÁCIÓ B épület - AULA Poszter szekció II Gondozás Burn-out Szünet Megnyitó Díjátadás Egészség megtartását szolgáló lehetőségek Edukáció Plenáris Ülés Társasági program Állófogadás Vacsora - Egyetemi Étterem Kulturális program Kulturális program RULETT zenekar Gizella Hotel*** Hotel Magister Egyetemi Kollégium I. Tapó Fogadó*** Megyeház Baláca Panzió Autóbusz pályaudvar Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Pannon Egyetem Egyetemi menza Egyetemi Kollégium II.

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6.

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. Bortó 2 Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! 2 Tisztelt Kongresszus Résztvevők! A rendezvény Szervező-

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza szervezésében Nincs idő, változás nélkül Arisztotelész

Részletesebben

15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus

15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus 15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLIV. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGER 2013. június 27-29. Kiemelt támogatók: Mölnlycke-Health Care Kft Hartmann-Rico Hungaria Kft Bella-Hungária

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés

Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés Sor szám Nyilvántartási szám Továbbképzés címe Szervező megnevezése Helyszín Továbbképzés időpontja Forma TK pont Célcsoport Kontaktszemély

Részletesebben

14. évfolyam, 5. szám 2011. május

14. évfolyam, 5. szám 2011. május 14. évfolyam, 5. szám 2011. május øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

16. évfolyam, 1. szám 2013. január

16. évfolyam, 1. szám 2013. január 16. évfolyam, 1. szám 2013. január øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2011.06.21-ei ESZTB ülés. Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus. Oktker - Nodus Kiadó Kft.

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2011.06.21-ei ESZTB ülés. Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus. Oktker - Nodus Kiadó Kft. Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 06.21-ei ESZTB ülés Sor Nyilvántartási 1 240/2011 eüinf1 Oktker - Nodus Kiadó Kft. Bevezetés az egészségügyi informatikába I. Oktker - Nodus Kiadó Kft., Veszprém

Részletesebben

16. évfolyam, 10. szám 2013. október

16. évfolyam, 10. szám 2013. október 16. évfolyam, 10. szám 2013. október øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának melléklete

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája. 2011. június 23-25.

PROGRAMFÜZET. Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája. 2011. június 23-25. Szálláshely: Hotel Freya 8749 Zalakaros, Termál u. 7. Szervezők: PROGRAMFÜZET Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája 2011. június 23-25. Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria Osztály Magyar

Részletesebben

Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciája

Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciája Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciája Győr, 2012. június 28-30. Famulus Hotel 9027 Győr, Budai út 4-6. Határok Határátlépések Szervezők: Magyar Ápolási Egyesület Petz Aladár Megyei Oktató

Részletesebben

7. Fogászati ellátás 8. Gyógyszertári ellátás 9. Mozgásterápia és fizioterápia 10. Műtéti ellátás 11. Szülészeti ellátás 12.

7. Fogászati ellátás 8. Gyógyszertári ellátás 9. Mozgásterápia és fizioterápia 10. Műtéti ellátás 11. Szülészeti ellátás 12. 17. évfolyam 1 2. szám 2014. január február GYEMSZInfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

16. évfolyam, 6. szám 2013. június

16. évfolyam, 6. szám 2013. június 16. évfolyam, 6. szám 2013. június øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának melléklete

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben (2002. május 9-10.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából el állított vérkészítmények Humafactor

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: MÁE Jubileuma Budapesten Kitüntetetteink Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 19. Szociális Konferencia Békéscsabán 29. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 0. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET Tapolca Hotel Pelion, 0. szeptember 6 8. KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák, Munkatársak, Vendégeink! Szeretettel köszöntünk minden résztvevőt a Magyar

Részletesebben

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében I. Betegbiztonsági Konferencia A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében Program Budapest, Danubius Hotel Flamenco 2015. március 19-21. 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKDOLGOZÓK XI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA 2010. július 1-3. Nagykálló

PSZICHIÁTRIAI SZAKDOLGOZÓK XI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA 2010. július 1-3. Nagykálló PSZICHIÁTRIAI SZAKDOLGOZÓK XI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA 2010. július 1-3. Nagykálló 2010. július 1. (csütörtök) PROGRAM: Helyszín: Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Lovagterem 11.30 Regisztráció, szálláshelyek

Részletesebben

MAITT 42. Kongresszusa MAITT Továbbképző Nap ANESZTEXPO 2014

MAITT 42. Kongresszusa MAITT Továbbképző Nap ANESZTEXPO 2014 Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 42. Kongresszusa Siófok, Hotel Azúr, 204. május 22-24. MAITT Továbbképző Nap Siófok, Hotel Azúr, 204. május 22. ANESZTEXPO 204 Siófok, Hotel Azúr,

Részletesebben

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29.

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29. E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Eger 2013 Eger, 2013. június 27-29. Hotel EGER & PARK Konferencia Központ Eger, Szálloda út 1-3. 1 Szerkesztette: Dr. Betlehem József Dr. Balogh

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság XXIX. Nagygyűlése Debrecen, 2010. május 20-21-22.

A Magyar Nőorvos Társaság XXIX. Nagygyűlése Debrecen, 2010. május 20-21-22. A Magyar Nőorvos Társaság XXIX. Nagygyűlése Debrecen, 2010. május 20-21-22. Tisztelt Kolléganők és Kollégák, kedves Vendégeink! Megtisztelő számunkra, hogy a Magyar Nőorvos Társaság XXIX. Nagygyűlését

Részletesebben

MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E

MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E Magyar Reumatológusok Egyesülete MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M Tanulmányi és Információs Központ 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

A kongresszus fővédnöke: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

A kongresszus fővédnöke: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma A kongresszus fővédnöke: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma A kongresszus védnökei: Prof. Dr. Szökő Éva elnök Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Prof.

Részletesebben

A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2012. ÉVi KONGRESSZUSA ÉS fiatalok fóruma

A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2012. ÉVi KONGRESSZUSA ÉS fiatalok fóruma 2012. június 7-9. hotel Eger & park, Eger A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2012. ÉVi KONGRESSZUSA ÉS fiatalok fóruma P R O G R A M F Ü Z E T www.mtrauma.hu www.asszisztencia.hu A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG

Részletesebben

A Magyar Diabetes Társaság XVII. KONGRESSZUSA MEGHÍVÓ ÉS PROGRAM. Tihany, 2004. április 22 25.

A Magyar Diabetes Társaság XVII. KONGRESSZUSA MEGHÍVÓ ÉS PROGRAM. Tihany, 2004. április 22 25. A Magyar Diabetes Társaság XVII. KONGRESSZUSA MEGHÍVÓ ÉS PROGRAM Tihany, 2004. április 22 25. A KONGRESSZUS VÉDNÖKEI: Dr. Pákozdy János, A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója, Lang Gusztáv,

Részletesebben