A terhelés igénybevétel koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A terhelés igénybevétel koncepció"

Átírás

1 A terhelés igénybevétel koncepció Dinamikus és statikus izommunka. Erőkifejtés. A fizikai munka és a szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai: megterhelés, igénybevétel, stressz. Az emberi munkatevékenység sajátosságai. A munkatevékenység tervezésének és elemzésének elvi és módszertani alapjai.

2 A fizikai munka és főbb jellemzői A munka a természet szükséglet kielégítésre alkalmatlan dolgainak szükséglet kielégítésre alkalmas jószágokká való átalakítása, céltudatos emberi tevékenység Fizikai munka: meghatározó módon fizikai erőkifejtés (izommunka) révén megvalósuló céltudatos emberi tevékenység. Szellemi munka: információ céltudatos termelése, rendezése, tárolása, visszakeresése, közvetítése, védelme fejben végzett (mentális) emberi műveletekkel.

3 I zo m - a vá zizm o k a la pvető tula jdo ns á g a i E g y izo m összehúzódó képessége a benne lévő izomrostok hosszától füg g : m inden izo m a s a já t nyug a lm i ho s s zá na k felére k épes ö s s zehúzó dni A izm o k ereje a benne lévő izomrostok számával a rá nyo s. M inél tö bb izo m ro s to t ta rta lm a z, a nná l na g yo bb erő t k épvis el E g y m o zg a tó ideg s ejt és a ho zzá ta rto zó izo m ro s to k eg yüttes en a M O T O R O S E G Y S É G E T a lk o tjá k. E g y ideg s ejt m inél k eves ebb izo m ro s to t lá t el, a nná l fino m a bb m unk á t tud vég ezni a z izo m

4 Személyi változók Nem Kor Jobb-bal oldaliság Antropometriai változók Ruházat Pszichológiai és fizikai tényezők (motiváció, cirkadián ritmus stb.) Egyéb személyi jellemzők (gyakorlottság, műszaki ismeretek, kézügyesség, intelligencia, mozgási sémák)

5 Termék változók Forma, alak Méret Pozíció Érintkezési felület anyaga (súrlódási tényező, keménység) Meghatározott vagy nem definiált mozdulat Statikus kontra dinamikus Szükséges pontosság Ellenállás Súly

6 Környezeti változók Támasz Térbeli korlátok (mozgás szabadságfoka) Vibráció, rezgés Hőmérséklet és páratartalom Magasság

7 Interakciós változók Testhelyzet Az érintkező testrész Erőkifejtésre használt testrész(ek) Jobb, bal vagy mindkét oldal Termék pozíciója az érintkezésnél Izületek szöge Egyidejű mozdulatok (ismétlődő, azonos vagy különböző) Erő Szükséges erő nagysága A mozdulat sebessége Gyorsulás Időtartam Az erő iránya Az erő irányváltása Ismétlés/gyakoriság (ciklusok száma, az erőkifejtés és pihenés időtartama)

8 Kor és nem hatása a maximális izomerő kifejtésre

9 A fáradtság és a fájdalom kezdete a térd és a váll esetében

10 A terhelés és igénybevétel koncepciója teljesítés határa (teljesítő képesség és ésszerűség) el n öv ek ed és e egészségkárosodás határa (tolerancia) ig én yb ev ét log (stressz-mérték H) életveszély határvonala log (stressz időtartam T) kényelem határa (ésszerűség és megelégedettség) Terhelés = f(stressztényezők, stressz mértéke H, stressz időtartam T) Igénybevétel = f(terhelés, egyéni jellemzők és képességek)

11 Energiafelhasználás (kcal/perc) öt különböző testhelyzetben végzett, azonos feladat esetén

12 Hét teherhordási módszer összehasonlítása a relatív oxigénfogyasztás alapján

13 A szükséges pihenőidő alakulása a munka időtartama és jellege szerint A munka jellegét az energia- felhasználás (kcal/perc) határozza meg, pl.: 1-2,5: könnyű, 2,6-3,75: közepes, 3,8-6,0: nehéz, 6,1-10,0: nagyon nehéz, 10,0 - különösen nehéz

14 Munkahelyi pihenőidő A szükséges munkahelyi pihenőidő kiszámításának módja: K-S R=T K - 1,5 R - szükséges pihenőidő T - teljes munkaidő K - a tevékenység energiaszükséglete (kcal/min) S - standard érték (4 kcal/min) Egy órára jutó pihenőidő (min): 60 (K - 4) R= K - 1,5

15 Fiziológiás munkagörbe (teljesítmény) 1 = Bemelegedés szakasza; 2 = Tartós teljesítés (teljes kompenzáció) szakasza Teljesítmény (egység) 3 = Labilis kompenzáció; 4 = Teljesítménycsökkenés; 5 = Végső erőfeszítés Ebédszünet Műszak (óra)

16 Napi energiaszükséglet A munka típusa Energiaszükséglet kcal / min Energiaszükséglet kcal / nap Pulzus Oxigén szükséglet l / min Nyugalom 1,5 < ,3 Nagyon könnyű munka 1,6-2, ,32-0,5 Könnyű munka 2,5-5, ,5-1,0 Közepes munka 5,0-7, ,0-1,5 Nehéz munka 7,5-10, ,5-2,0 Nagyon nehéz munka 10,0-12, ,0-2,5 Indokolatlanul nehéz munka > 12,5 > 6000 > 180 > 2,5

17 Fizikai munka energiaszükségletének számítása A munkakör jellemző munkafeladat-sorainak elemekre bontása Jellemző testhelyzet és munkavégzési mód alapján számítás táblázati adatokkal

18 Megterhelés és igénybevétel A megterhelés objektív hatás. Az igénybevétel a megterhelésre adott egyénileg különböző jellegű és mértékű reakció. A külső megterhelő hatások: munkafeladatból fizikai környezetből szociális (társas) környezetből erednek A belső megterhelő hatások: egészségi, pszichés állapot

19 Megterhelés és igénybevétel Megterhelés (stress): minden olyan ráhatás, amely az ember fiziológiai és/vagy pszichológiai alkalmazkodási mechanizmusait befolyásolja. Ebben az esetben a megterhelés az ok, amely valamilyen változást, mint okozatot idéz elő. Ezt az okozatot nevezzük igénybevételnek (strain). megterhelés (stress) igénybevétel. (strain)

20 A Selye-féle általános adaptációs szindróma (GAS) három fázisa Alarm-reakció fight or flight Aktív ellenállás Kimerülés Ellenállóképesség mértéke Ellenálló-képesség normális szintje Stresszor megjelenésének ideje Idő

21 Riasztási (alarm) reakció A szívverés felgyorsul, a szívösszehúzódások ereje nő, így az agy valamint izomzat számára több vér áll rendelkezésre Az izmokban az erek kitágulnak A belekben az erek összeszűkülnek A testnek a pillanatnyi helyzet szempontjából nem lényeges funkciói és jelzései, pl. a táplálékfelvételt ösztönző éhség és a belek jelzései átmenetileg szünetelnek Légzés gyorsul A lép összehúzódik, így több vörös vérsejt kerül a keringésbe, javítva az oxigénellátottságot A pupillák kitágulnak, így a szemek a fényre érzékenyebbé válnak A vércukorszint emelkedik

22 Pszichológiai megterhelés és munkahatékonyság

23 Elfáradás és monotónia Elfáradás (fatigue) szervezet maximális funkcionális lehetőségeinek csökkenése Monotónia (monotony) csökkent pszichológiai aktivitás átállítódási és reakciókészség csökkenése Teljesítményingadozások, teljesítménycsökkenés ismétlés, a rutinszerű feladatmegoldás, unalom érzés ingerszegény környezet

24 A stressz és a munkavégzés hatékonyság A pszichológiai megterhelés adott mértéke a központi idegrendszer meghatározott fokú nem-specifikus, általános aktivációját idézi elő. Ennek a stressznek a tevékenység hatékonysága szempontjából létezik egy optimális, közbenső értéke. Túlságosan kis aktiváció esetén csökken a figyelem, ezért csökken a munkavégzési hatékonyság, információs alulterhelés lép fel és ennek következményeként nő a "kihagyás" típusú hibák valószínűsége. Túlságosan nagy aktiváció esetén információs túlterhelés következik be megnövekedett számú "téves beavatkozás" típusú hibákat eredményezve.

25 A szellemi erőfeszítés Az erőfeszítés mértéke azzal a szubjektíven megélt befektetés mennyiséggel is megragadható, amely egy adott feladat végrehajtásához szükséges, miközben valamilyen akadályt le kell győzni, és a feladat végrehajtásához szükséges akció önként vállalt. Szellemi erőfeszítés (mental effort): annak mértéke (esetleg mérőszáma), hogy az egyén mértékben mozgósítja potenciális erőforrásait egy adott feladat elvégzése érdekében. Függ a feladattól és a személy aktuális állapotától.

26 A szellemi erőfeszítés kis munkaterhelés Teljesítmény közepes munkaterhelés nagy munkaterhelés szellemi erőfeszítés Stressz szint (a feladat követelményei) Kapcsolat a feladat követelményei, a teljesítmény, a szellemi erőfeszítés (mental effort) és a szellemi munkaterhelés (mental workload) között. Veltman and Jansen (2003) nyomán.

27 A szellemi erőfeszítés mérése Teljesítménymérésen alapuló módszerek: fő feladat módszere másodlagos feladat módszere. Szubjektív skálázáson alapuló módszerek. Megfigyelésen alapuló módszerek. Pszichofizikai módszerek (pl. CFF). Pszichofiziológiai módszerek : Egyszerű pszichofiziológiai módszerek, electrofiziológiai módszerek, (pl. EEG, HPV), Biokémiai módszerek, (pl. kortizol meghatározás nyálból

28 Megfigyelésen alapuló módszerek látható izgatottság, ideges járkálás vagy kopogás, a láb- vagy kéz ütemes mozgatása, különböző arckifejezések

29 A másodlagos feladat teljesítmény adatainak mérése alap-feladat eredményességét adott szinten tartva másodlagos feladat Néhány gyakrabban alkalmazott másodlagos feladat: mechanikus mentális tevékenység (pl. megadott szövegben bizonyos betűk vagy szavak keresése), megadott ritmus kopogása, reakció-idő feladat, memória-feladat, időtartam becslés, véletlen számok generálása, fejben számolás stb. Mobil telefonálás

30 Stressz és stresszor Stressz (stress): az a pszichofiziológiai állapot, amely az emberre irányuló hatások eredményeként áll elő. Ebben az esetben a stresss az okozat, amelyet valamilyen stresszor-nak (stressor) nevezett hatás idéz elő. stresszor stressz (stressor) (stress)

31 Stressz keltő események jellemzői Szenzoros túlingerlés nagy intenzitású fény, zaj, stb. Egyéni élet nagyobb fordulatai válás, szeretett családtag halála, különköltözés, felnőtt gyerekek elköltözése otthonról, állás elvesztése, nyugdíjazás, börtön, betegségek, fogyatékosság, stb. Munkahelyi túlterheltség, képességeket meghaladó követelmények, döntések hozatala, elismerés hiánya, munkatársakkal, főnökkel konfliktus, stb. Traumatikus események természeti katasztrófák, háború, balesetek

32 Pszichológiai reakciók a stresszre Szorongás: "aggódás", "félelem", "feszültség", "rossz előérzet", stb. kellemetlen érzelmek. "Poszttraumás stresszbetegség" alakulhat ki, ha az ember olyan eseményeken megy keresztül, amelyek meghaladják az emberi szenvedés normális elviselési határait. Ennek tünetei: süketség a világra, érdektelenség, a trauma állandóan visszatérő újraéledése, valamint alvászavar, koncentrációs nehézségek és túlizgatottság. Harag és agresszió, frusztráció és agresszió.

A mellékvesekéreg hormonjai. Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

A mellékvesekéreg hormonjai. Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet A mellékvesekéreg hormonjai Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet A mellékvese felépítése Fonyó: Orvosi Élettan, Medicina, Budapest, 1997, Fig. 32-1. A mellékvesekéreg hormonjai

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

A fokozott nappali aluszékonyság, mint stressztényezõ a katonai szolgálatban

A fokozott nappali aluszékonyság, mint stressztényezõ a katonai szolgálatban A fokozott nappali aluszékonyság, mint stressztényezõ a katonai szolgálatban Tóthné dr. Szternák Nóra A fokozott aluszákonyság jelensége jól ismert a katonai és az egészségügyi szakemberek körében, mind

Részletesebben

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelızése

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelızése Dr. Erısné dr. Bereczki Edit: A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelızése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Fıosztály

Részletesebben

A STRESSZ SZEREPE A MUNKAVÁLLALÓK KÖZÉRZETÉBEN, ELKERÜLÉSÉNEK, CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI

A STRESSZ SZEREPE A MUNKAVÁLLALÓK KÖZÉRZETÉBEN, ELKERÜLÉSÉNEK, CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A STRESSZ SZEREPE A MUNKAVÁLLALÓK KÖZÉRZETÉBEN, ELKERÜLÉSÉNEK, CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI tanulmány Készítette: Dr. Bóday Pál Készült

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Oktatási segédanyag Munka- és Szervezetpszichológiai Szakképzés BUDAPEST, 2002 BEVEZETÉS Szinte mindannyian hallottunk már az ismeretségi

Részletesebben

EGÉSZSÉGKULTÚRA. Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I.

EGÉSZSÉGKULTÚRA. Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I. EGÉSZSÉGKULTÚRA Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I. Nyugalom vagy izgalom - ez itt a kérdés többet ésszel! Idegi szabályozás Mi a stressz? A stressz a szervezet nem fajlagos válasza bármely

Részletesebben

A közvetlen vezető feladatai a munkahelyi stressz kezelésében. Készségfejlesztő tréning

A közvetlen vezető feladatai a munkahelyi stressz kezelésében. Készségfejlesztő tréning HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A KÖZVETLEN VEZETŐK FELADATAI A MUNKAHELYI STRESSZ KEZELÉSÉBEN Készségfejlesztő tréning Készítette: Dr. Bóday Pál Készült az FSZH támogatásával

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Beregnyei József. Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés. A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Dr. Beregnyei József. Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés. A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok Dr. Beregnyei József Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉG SZEREPE A TRAUMÁT KÖVETŐ PATOLÓGIÁS ÁLLAPOTOK KIALAKULÁSI VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉBEN Napjaink komplex és bejósolhatatlan körülmények között zajló katonai műveletei egyre

Részletesebben

A stressz következményei

A stressz következményei MILYEN VÁLTOZÁST OKOZ A STRESSZ ÉLETÜNKBEN? Magas megterheléssel, stresszel való szembesülés következményeként szervezetünkben, érzelmi életünkben, értelmi képességeinkben, viselkedésünkben olyan változások

Részletesebben

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és társadalomtudományi kar Okleveles mérnöktanári szak Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 Készítette: Bognár György bognar@eet.bme.hu 2006/2007.

Részletesebben

HEGYIKERÉKPÁROS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI, TÖMEGSPORT, ÉS ÉLSPORTOLÓ NEVELÉSI PROGRAM DOWNHILL - FOURCROSS 2012.

HEGYIKERÉKPÁROS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI, TÖMEGSPORT, ÉS ÉLSPORTOLÓ NEVELÉSI PROGRAM DOWNHILL - FOURCROSS 2012. HEGYIKERÉKPÁROS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI, TÖMEGSPORT, ÉS ÉLSPORTOLÓ NEVELÉSI PROGRAM DOWNHILL - FOURCROSS 2012. 1 A kerékpározásról röviden A biciklizés sokak szerint az egyik legkiválóbb sport és szabadidős

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

15. fejezet. A vérkeringés rendszerének károsodásai

15. fejezet. A vérkeringés rendszerének károsodásai 15. fejezet A vérkeringés rendszerének károsodásai Jánosi András Berényi István Folyovich András Juhász Ferenc Lengyel Mária Morvai Veronika Veress Gábor Általános rész A vérkeringés rendszerének állapota

Részletesebben

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ Alkalmazott Vezetéspszichológia IV. Gyakorlat 2009. nov. 11. 17:15-20:00 Hámornik Balázs Péter hamornik@erg.bme.hu 1 IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ 2 1 Témák Érzelmek Érzelmi intelligencia Motiváció Teljesítmény

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE Készítette és összeállította Erdőfi-Szabó Attila, BioLabor Biofizikai és Laboratóriumi Szolgáltatások Kft. www.biolabor.org A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják

Részletesebben

STRESSZ ÉS MEGKÜZDÉS. A pszichológia alapjai 2014. 11. 04. Bodor Bernadett bodor.bernadett@sph.unideb.hu DE NK Magatartástudományi Intézet

STRESSZ ÉS MEGKÜZDÉS. A pszichológia alapjai 2014. 11. 04. Bodor Bernadett bodor.bernadett@sph.unideb.hu DE NK Magatartástudományi Intézet STRESSZ ÉS MEGKÜZDÉS A pszichológia alapjai 2014. 11. 04. Bodor Bernadett bodor.bernadett@sph.unideb.hu DE NK Magatartástudományi Intézet Miről lesz ma szó? Alapfogalmak Stresszorok klasszifikációja Stressz

Részletesebben

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet?

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? szerző: dr. Erdőfi-Szabó Attila, összeállította: Arany Ágnes, Balogh András minden jog fenntartva 2009 A stressz hatása

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia XXII. évfolyam 2012. 1. szám Dr. Hornyacsek Júlia A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS HATÁSA A BEAVATKOZÓ ÁLLOMÁNYRA AZ ALAPVETŐ KORAI ÉS KÉSŐI PSZICHÉS JELENSÉGEK, VALAMINT A NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK ELKERÜLÉSÉNEK

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Szilágyi Györgyi Veress Erzsébet Rezümé Az elmúlt évtized releváns szakirodalomában egyre többen kérdezték, vajon a személyiség

Részletesebben

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE.

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Ph.D értekezés Pálfi Ferencné ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Témavezetı: Dr Kállai János PhD egyetemi docens Dr. Kóczán

Részletesebben

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet)

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) Készítette: BARANYA ISTVÁN intézetigazgató 2006. Aerob folyamat: Anyagcsere /energiaátalakulási/

Részletesebben