Mi a stressz? Mi a trauma? A stressz és a PTSD története. Sérülés, ártalom Bizonyos reakciókat vált ki az egyénben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi a stressz? Mi a trauma? A stressz és a PTSD története. Sérülés, ártalom Bizonyos reakciókat vált ki az egyénben"

Átírás

1 Társadalmi traumák, személyes traumák Infandum, regina, jubes renovare dolorem ( Kimondhatatlan fájdalom megújítását kívánod, királynő ) (Aeneis) A stressz és a PTSD története Az emberiség történetének gyökereihez nyúlik vissza, azt is mondhatjuk, hogy mióta az emberiség történetét ismerjük, tudunk áldozatokról és elkövetőkről. Gondoljunk csak az állat- és emberáldozatokra, vagy a Bibilia tiltásaira ezekkel kapcsolatosan: Ne nyújsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bánsd őt... Dr. Hárdi Lilla Cordelia Alapítvány (Mózes I. Könyve ). Mi a stressz? A stresszt egy stresszor tényező váltja ki, ami az alanyban bizonyos változásokat eredményez. Megemelkedik az adrenalin szintje és létrejön az ú.n. Stressz reakció 1. Jó stressz eustress- produktiviást fokozza 2. Rossz stressz alarm reakció: fight or flight. Mi a trauma? Sérülés, ártalom Bizonyos reakciókat vált ki az egyénben Traumás károsodás (PTSD) vagy poszttraumás növekedés jön létre ( Teher alatt nő a pálma ). 1

2 A trauma és a túlélő Megkülönböztetik a túlélőket/áldozatokat a trauma után adott reakciómódjuk szerint is az egyik típusú túlélőnél/áldozatnál a korábbi személyiségszerkezetben vélik felfedezni a traumatikus/kriminális eseményben való részvétel és a hibás coping mechanizmusok okát, a másik típusba tartozó túlélők/áldozatok esetén az élményre adott kórosan hibás reakció fixációjáról van szó. Fontos a korábbi személyiségszerkezet ismerete, a trauma ebben jelentett szerepe és a kettő szimbolikus vagy tematikus kapcsolódása (Hengesch,1991.) A trauma élménye nem kompatibilis az egyén világképével, ezért nem tudja azt világról való meggyőződésével összeegyeztetni. (Dalgleish és Power, 2000.) A traumát túlélő személyisége öt ponton károsodhat, ezért a terápiában fontos ezeket szem előtt tartani Vesti, Somnier, Kastrup, ) testi pszichológiai szintek szociális jogi 2

3 Betegség vagy túlélési stratégia? A diagnosztikus kritériumok szerint a PTSD zavart jelent, tulajdonképpen betegség kategória. Betegség, abból a szempontból, mert kezelendő, hiszen a PTSD-ben szenvedő személy szenved a bajától, abból a szempontból azonban nem betegség, hogy mindenkinél létrejöhet, aki ( a számára esetleg extrémnek minősített) trauma,embertelen vagy kegyetlen bánásmód áldozata. A PTSD tulajdonképpen abnormis ingerre adott normál emberi reakció, a túlélő túlélési stratégiáját jelenti. Ez a lelki stratégia azonban kórosnak minősül a trauma után az úgynevezett egészséges világban. Ami a szürreális keretek között az életet, a túlélést szolgálta, az egészséges körülmények között szürreálisnak bizonyul ben irta le Chodoff a túlélő szindrómát, ami a jelenleg is használatos PTSD (Posttraumatic Stress Disorder, Poszttraumás Stressz Szindróma) egyik első megközelítése (A traumatúlélők/áldozatok 15-40%- ában alakul ki.) A. A Poszttraumás Stressz Zavar DSM-IV szerint meghatározott kritériumai a következők: A személyt megrázó eseményre az alábbi két pontban leírtak együttesen érvényesek: olyan eseményt élt át vagy olyannak volt tanúja, vagy olyannal szembesült, amelyben valóságos vagy fenyegető haláleset, súlyos sérülés vagy a saját vagy mások testi épségének veszélyeztetése valósult meg a személy erre intenzív félelemmel, tehetetlenséggel vagy rémülettel reagált. (Megjegyzés: gyermekeknél ez dezorganizált vagy agitált magatartásban is kifejeződhet.) B. A traumát a személy ismételten újraéli az alábbiak közül egy (vagy több) módon: 3

4 a traumás eseményre való kényszerű, ismétlődő, szenvedést okozó visszaemlékezés, ideértve képzeteket, gondolatokat és perceptív élményeket (Megjegyzés: kisgyermekeknél ismétlődő játékok fordulhatnak elő, amelyekben az átélt trauma témája vagy elemei fejeződnek ki.) a traumás eseményről való ismétlődő, kínzó álmodás (Megjegyzés: gyermekeknél felismerhető tartalom nélküli rémálmok.) olyan cselekedetek vagy érzések, mintha a traumás élményt a személy újraélné (ideértve az illúziókat, hallucinációkat, disszociatív epizódokat, azokat is, amelyek csak ébredéskor vagy intoxikált állapotban lépnek fel) (Megjegyzés: kisgyermekeknél a traumára jellemző újrajátszás fordulhat elő.) a traumás élményt szimbolizáló vagy arra emlékeztető külső helyzet vagy belső történés intenzív pszichés szenvedést vált ki a traumás élményt szimbolizáló vagy arra emlékeztető külső helyzet vagy belső történés vegetatív reakciót vált ki C. A traumával összefüggő ingerek tartós kerülése és az általános válaszkészség megbénulása (amely a traumás esemény előtt nem volt jelen), azaz legalább 3 (vagy több) pont teljesülése az alábbiakból: Elkerülő magatartás, tanult tehetetlenség - (1) a traumával összefüggő gondolatok, érzések vagy beszélgetés kerülése (2) a traumával összefüggő emlékeket ébresztő tevékenységek, helyek vagy személyek kerülése (3) a traumára való visszaemlékezési képtelenség (4) észrevehetően csökkent érdeklődés vagy részvétel fontos tevékenységekben (5) másoktól való elszakadás, elidegenedés élménye (6) az érzelmek beszűkülése (pl. képtelen szeretetet érezni) (7) a jövő beszűkülésének érzése (pl. nem remél karriert, házasságot, gyerekeket vagy normális élettartamot) - reménytelenség D. A fokozott készenlét - hyperarousal - tünetei tartósan (amelyek a trauma előtt nem állottak fenn), azaz legalább 2 (vagy több) az alábbiakból: (1) elalvási/átalvási zavarok (2) irritabilitás vagy dühkitörések (3) koncentrálási nehézség (4) hipervigilitás (5) fokozott vészjelzés-készség készség. E. A B-, C- és D-kritériumban megjelölt tünetek időtartama több, mint egy hónap F. A zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi és más fontos funkciók romlását okozza Akut poszttraumás stressz zavar ról beszélünk ha a tünetek fennállása kevesebb mint 3 hónap Krónikus stressz zavar ról beszélünk ha a tünetek 3 hónapnál régebben állnak fenn Késleltetett kezdetű poszttraumás stressz zavar ról beszélünk ha a tünetek legalább 6 hónappal a trauma után kezdődtek Long actuing after effects of trauma személyiségváltozások A Borderline személyiség és a PTSD kapcsolatáról: melyik volt előbb melyikből mi maradt? 4

5 A tünetképzés mechanizmusa: A stressz alatt használt elhárító mechanizmusok és coping-stratégiák jelentős szerepet játszanak a tünetképződésben (Somnier és Genefke, 1986.) A trauma lényegéhez tartozik, hogy intruzív (behatoló) természeténél fogva, a személyiség magját rendíti meg, hogy alkalmatlanná tegye az áldozatot és annak gyermekeit, valamint azok gyermekeit a további mindennapi élethez való alkalmazkodásra (Rauchfleisch, l996.) Az áldozatot regresszív helyzetbe hozzák vagy kerül, ami - Winnicott szavaival élve - primer agóniának nevezhető (l974), így korábbi éretlen elhárító mechanizmusokhoz nyúl vissza a realitáshoz való alkalmazkodás érdekében (hasítás, primitív idealizáció, projektív identifikáció) A realitás azonban egy szürreálisan megváltozott realitás, ahol a korai elhárító mechanizmusok sem jelentenek garanciát az élethez. Federn optimista és pesszimista elhárításokról beszél, aszerint, hogy az áldozat a belső biztonságát a külvilágba projiciálja, vagy a külső rosszat értékeli biztonságnak A trauma és a poszttraumás stressz szindróma pszichobiológiája A trauma lényege, elárasztja és felülírja az áldozat pszichés és biológiai coping-képességét, azaz azt a kapacitását, amivel a problémákkal megbirkózik A külső és a belső erőforrások elégtelennek bizonyulnak ahhoz, hogy legyőzzék a külső fenyegetést. J.A. Saporta és Jr. és B.A. van der Kolk, (1992. id. M. Basoglu) szerint a trauma négy jellemzője felelős ezért a mindent legyőző természetéért: Érthetetlenség: Az agymosás fogalma: az áldozat az agresszort saját személyiségébe introiciálja.az áldozat a traumás tanulás során regresszióba kerül, feladja érett elhárításait, megjelenik a tagadás, a disszociáció és az izoláció annak érdekében, hogy az áldozat személyiségének struktúrája egy korábbi, trauma előtti stabilitásból egy másféle stabilitást nyerjen. Ezt pszichés adaptációnak nevezzük Az éretlen elhárítások a traumák túléléséhez szükséges coping stratégiákhoz kellenek. 5

6 Az áldozat a korai gyermekkor elesettregressziv állapotában kínzóját omnipotens szülőfigurának érzi, és vakon engedelmeskedik utasításainak. Csodálja és tiszteli őt, néha annyira, hogy aktív részt vállal a kínzásokban is. Az ilyen áldozatokból lesznek az esetleges kollaboránsok. Megkapaszkodási képtelenség A poszttraumás disztressz mértékét a megkapaszkodási lehetőségek, illetve azok elvesztése adja meg. Fentiek biológiai magyarázata a stressz-elméleten alapul Traumás kötődés Az agresszorral való azonosulás Menekülési képtelenség A traumás válasz olyan helyzetekben jön létre, ahonnan nincs menekvés. Maier és Seligman (1976) ezt tanult tehetetlenségnek (learned helplessness) nevezte A trauma és az annak következtében kialakult PTSD biológiaibiokémiai modellje a középagyban lévő locus coeruleus nevű maghoz vezet ahol a katekolaminok szintjének ingadozását teszik felelőssé a poszttraumás szindrómában jelentkező depresszív tünetekért: a szociális kapcsolatok megszűnéséért, a munkateljesítmény csökkenéséért, vagy a munkavégzési képtelenségért, a memóriahanyatlásért és a globális kognitív diszfunkciókért Az agressziv tényezők (indulati/impulziv megnyilvánulások, öngyilkosság, abúzusok) a szerotonin-szint s int ingadozásától függenek, ami a katekolaminok által kiváltott éberségi szint fokozódást modulálja Kutatások folynak az endogén ópiát-rendszer területén is, úgy tűnik, hogy a locus coeruleust gátló endogén ópiátok lennének a felelősek a stresszt követő testi analgéziáért, a pszichés bénultságért és a deperszonalizációért is. Részben ez magyarázná a PTSD-ben szenvedő személyeknél az ópiátjellegű szerekkel való esetleges visszaélést is Metcalfe és Jacobs hideg és meleg emlékezőrendszer elkülönítését javasolják a központi idegrendszerben. A hideg hideg, azaz a mindennapi emlékezés a limbikus rendszer hippokampális régiójához kötődik a tér, idő és kauzalitás alárendelésével. 6

7 Az amygdala az érzelmek által vezérelt erősítő funkcióval rendelkezik, és az azonos érzelmi relevanciájú gondolatokban a szenzoros ingerek tárolására alkalmas A hippokampusz és a cinguláris kortex ezért extrém ingereknek kitett állapotban inkább gátlást gyakorol, mert nem képes ellátni filterfunkcióját A külvilág ingereit nem lehet többé rendszerbe foglalni. Érzésfragmentumok olfaktórius, vizuális, akusztikus és mozgásos benyomások foglalják el a rendezett valóságkép helyét. A traumaszkriptek neurokognitív fragmentumai sokáig funkcionálnak emlékbetörések formájában, és az egészséges gondolkodást akár évekre, évtizedekre is - mintegy befagyasztják A cinguláris cortex fokozott akitivitására épül az EMDR kezelés a traumaterápiában(eye Movement Desensitisation and Reprocessing) Az emlékezéssel kapcsolatos új felfedezések deklaratív (explicit) memória: tényekre, eseményekre vonatkozik az emlékezet visszaidézhető, deklarálható (emberben) károsodik a temporális lebeny (hippokampusz, entorinális, peririnális, parahippokampális kéreg) sérülésekor anterográd és korlátozott retrográd amnézia Az explicit-deklaratív memória Hippocampus és mediális temporális lebeny ez arra utal, hogy a rövid távú és a hosszú távú memória más mechanizmuson alapul a rövid távú memóriát munkaemlékezetnek (working memory) is nevezik feltételezések szerint reverberációs körökön alapul van ultrarövid memória is felvillanó képeket (50 ms) egy ideig (1 s) még fel tudunk idézni 7

8 Az implicit-procedurális memória Amygdala és Cerebellum nem-deklaratív (implicit) memóra: reflexívnek is nevezik legalábbis részben a neostriátum épségéhez kötött, nem a temporális lebenyéhez ide tartozik: feltételes reflexek, begyakorolt mozgások, nem asszociatív tanulás (szenzitizáció, habituáció), priming (első betű kimondása felidézés) A tükörneuronrendszer szerepe A tükörneuron rendszer anatómiája Prefrontális kéreg alsó része és az orbitofrontális kéreg Stressz hatására A magasabb kortikális központokban lévő lassúbb deklaratív-explicit memória megbénul Aktiválódik a közös rendszert alkotó implicit- procedurális memória és a tükörneuron rendszer Azonnali aktivitás és válasz adás a tükörneuron rendszeren keresztül Pl. támadó testtartásra támadó testtartás a válasz (azonos fajú ellenség) Támadó testtartásra menekülés (idegen támadó + azonos fajú menekülők) 8

9 A tanuláselmélet alapján (Bandura és mások, 1976.)magyarázatot nyer az a - Freud által ismétléses kényszer -nek vagy késztetés -nek nevezett - magatartás, ahogy a túlélő ismételten traumáknak teszi ki magát, újra és újra áldozattá válik, vagy vakmerően, veszélyt nem ismerve traumatizáló helyzeteket vállal. A pszichoanalitikus elmélet szerint az ismétlés az áldozat tudattalan reményével magyarázható, abban bízik, hogy az újabb helyzetből ő kerül ki győztesen. Freud mellett azonban fel kell hívni a figyelmet Pierre Janet tanulmányaira, aki már az as években megfigyelte, hogy a traumás stresszbetegségek alapja a disszociáció Számos újabb vizsgálatból kiderült, hogy azoknál a személyeknél alakul ki nagy valószínűséggel PTSD, akik a traumás esemény alatt disszociált állapotba kerültek (J.Herman, 2003) Ezek a vizsgálatok megerősítik azt a korábbi felismerést, hogy a traumatúlélők a testükben élik újra át a rettegés pillanatait, amelyek nem verbalizálhatók Egyre többen beszélnek a DSM-IV korszerűsitése kapcsán a komplex PTSD fogalmáról és a DESNOS -ról (Disorders of extreme stress not otherwise specified Másként nem meghatározható, extrém stressz zavar) A DESNOS A korai interperszonális traumatizáció (pl. gyermekkori szexuális abúzus), vagy a páciens élettörténetének valamely pontján hosszantartó néhány hónaptól akár több évig terjedő totalitárius jellegű hatalomnak való alávetettség eredményeként létrejövő tünetegyüttes, ami az alábbi sajátosságokkal irható le: 1. az affektív impulzusok szabályozásának zavara düh, öndestrukció 2. a figyelem és a tudati működések zavara amnézia, disszociatív epizódok, deperszonalizáció, derealizáció, emlékbetörések 3. az éntudat vagy az önészlelés zavara tehetetlenségérzés vagy a kezdeményezőképesség bénultsága, krónikus bűntudat, szégyenérzet, a másoktól való különbözőség érzése 4. a szociális kapcsolatok zavara bizalmatlanság, intimitásra való képtelenség 5. szomatizációs tünetek testi kóros elváltozás nélkül 6. kognitív zavarok Minél korábban éri az egyént a trauma és minél tartósabb a traumás expozició, annál nagyobb a DESNOS létrejöttének az esélye (van der Kolk, 2000) A komplex PTSD (J.Herman, 1992,1997) a 4-6-os pontban ír le más jelenségeket: 4. Az elkövető észlelésének módosulásai az elkövetőhöz fűződő viszonyon való folyamatos tépelődés,, a neki tulajdonított totális hatalom, az elkövető idealizálása vagy az iránta érzett paradox hála, az elkövetővel való kapcsolat különlegességének vagy természetfölöttiségének érzése, az elkövető hiedelemrendszerének vagy érvelésének elfogadása. 5. Az emberi kapcsolatok módosulásai: elszigetelődés, visszahúzódás, az intim kapcsolatok megszakadása, ismételt megmentőkeresés, állandósult bizalmatlanság, az önvédelem ismételt elmúlasztása 6. A jelentésrendszerek módosulásai: az élethez lelkierőt nyújtó hit elvesztése, reménytelenség és kétségbeesés érzése 9

10 A trauma fertőz! Vertikális fertőző természetét jelenti, hogy a traumát jelentő helyzetekben nem csak az áldozat, hanem családtagjai, a második, sőt a harmadik generáció is károsodik. A család szerkezete átalakul, a trauma tehát nemcsak közvetlen, a személyre vonatkozó heveny, krónikus és késői hatásokkal jelentkezik, hanem - bibliai idézettel élve - hetedíziglen károsítja az utódokat is. A trauma fertőző természeténél fogva transzgenerációs károsodásokat is okoz megfelelő feldolgozás nélkül. Horizontális fertőző jellegzetessége mind a trauma szemtanúinál, mind a traumatizált személyekkel való együttélőkben (másodlagos traumatizáció), mind például a traumával foglalkozó segítő személyekben jelentkezik az ú.n. vikarizáló traumatizáció vagy végső esetben a burnout szindróma formájában. A segítők segítése Munkánk során két nagy veszedelemmel kell szembenéznünk: minél nagyobb lelkesedéssel és energiával dolgozunk, annál nagyobb a vikarizáló traumatizáció és a kiégés veszélye. 10

11 A kiégés (Burnout syndrome) A kiégés a segítő foglalkozású személyeknél fellépő jelenség, melynek hatására megváltozik a kiégett személy viszonyulása a betegekhez, a munkatársakhoz és a családjához is. Meghatározá s Herbert J. Freudenberger, new yorki pszichológus szerint a kiégés egy fáradtság és frusztráltság által jellemzett állapot. Létrejöttében nagy szerepe van bizonyos tényezőknek, életmódnak vagy kapcsolatoknak, amik nem adtak megfelelő sikerélményt, nem jelentettek megfelelő gratifikációt. Etiológia A kiégés okai A kiégés a jószándék talaján fogant jelenség, ami azoknál lép fel, akik elérhetetlen célokat állítanak maguk elé. Az ilyen személyek egyszer csak azt veszik észre, hogy szinte kiszállt belőlük az energia, és egy kapcsolati vákuumban találják magukat. A súlyosabb esetekben az önmagukhoz való kapcsolatot is disszociáció jellemzi. Túl nagy érzelmi teher Speciális személyiség jegyek (humanista hozzáállás, empátia, megértő attitűd) versus frusztráció Kliens-központú attitűd realitás sokk Szerepkonfliktusok - a női szerep és a kiégés viszonya: szorongás és bűntudat versus szuper anya vagy szuper háziasszony 11

12 Az éghet csak ki, aki korábban: Három probléma 1. kapcsolódik a kiégéshez: A kiégés paradoxonja az, hogy a korábban lelkes, energiával, fantáziával teli személyeket éri utol, amikor először állnak munkába vagy kerülnek egy új helyzetbe. Az ilyen személyek nagy várakozásokkal néznek az új lehetőségek elé. Az idő előrehaladásával azonban a célok egyre távolibbá válnak és a közömbösség vesz erőt rajtuk. Ahelyett azonban, hogy a realitást elfogadnák és az elvárásaikat csökkentenék, egyre frusztráltabbá válnak és a személy még erősebben próbálkozik. Szerep konfliktus: A személy ellentmondó felelősségek között őrlődik, és hamarosan úgy érzi, hogy ez a helyzet szétszakítja. Mindent megpróbál, hogy prioritásokat állítson fel. Az eredmény: fáradtságérzés és kimerülés. Három probléma 2. kapcsolódik a kiégéshez: Szerep bizonytalanság: A személy nincs tisztában az elvárásokkal. Tudja, hogy nagy karrier előtt áll, de fogalma sincs arról, hogy ezt hogyan kell kivitelezni, hiszen nincs előtte követni való modell vagy iránymutatás. Az eredmény: Azt érzi, hogy semmit sem ért el. 3. Három probléma kapcsolódik a kiégéshez: Szerep túlterheltség: A személy nem tud nemet mondani, és egyre több felelősséget vesz magára egészen a kiégésig. 12

13 Tünetek 1. Lassú manifesztáció. A korai tünetek az érzelmi és a fizikai kimerültség, elidegenedés érzése, cinizmus, türelmetlenség, negatív attitűd és dekonnektálódás k érzése é a munkától, illetve a munkatársaktól. Extrém esetben az a személy, aki korábban mély érzéseket táplált a projekt és/vagy a munkacsoport iránt, most elszigetelődik és nem érdekli tovább a dolog. Tünetek 2. Érzelmi, mentális és testi kimerülés Tehetetlenség és reménytelenség érzése Kiürültség érzése Tünetek 3. Szomatikus tünetek: fejfájás, gyengeség érzés, túlzott testi feszültség érzése, nyaki és vállfájdalmak, gyomorfájdalmak, súlynövekedés, fertőzésekkel kapcsolatos immunitás csökkenése, alvászavar. Emocionális tünetek: disztímia, tehetetlenség érzése, reménytelenség ( meghalt a lelkem ). Mentális tünetek: negatív attitűd, rigiditás, távolság tartás az emberi kapcsolatokban, empátia helyett cinizmus. Mindenható orvosok? Az orvos traumája regresszió omnipotencia i érzése é új tevékenységek é k inkompetencia érzése frusztrációk konfliktusok burnout 13

14 Elhárító mechanizmusok 1. Elhárító mechanizmusok 2. Primitív elhárítások: tagadás bizalmatlanság Érett elhárítások: projekció: az egészségügy az ellenség Azonosulás az áldozattal agresszorral - szublimáció: ió produktív/kreatív tevékenység splitting: segítők/ellenségek bagatellizáció (elfojtás): Csak kis jelentőségű a probléma - humor Vegyük számításba a realitás adta kereteket! Idő Energia Személyes tényezők/tulajdonságok Professzionális tulajdonságok Környezeti tényezők Direkt Indirekt Megoldási stratégiák Aktív A stressz okának megszüntetése Bizonyos stresszorok befolyásolása lá Pozitív attitűd Beszéljen a stresszről! belátás és megértés Passzív A stresszorok bizonyos elemeinek tagadása A stressz elemeinek bagatellizálása A stressz helyzetből való kilépés Alkohol fogyasztás /abúzus betegségbe menekülés más aktivitások összeomlás 14

15 Néhány jó tanács a megelőzéshez Tudatosítsd a reakcióidat a stressz helyzetben! Vizsgált felül az alkalmazkodási és a coping stratégiáidat! Rangsorold a céljaidat! Oszd meg az energiáidat! Válaszd külön a magánéleted a munkától! Értékeld a helyzetet és az énerőidet! Pozitív attitűd: humor és derű! Burnout prevenció és felépülés 1. Add fel a tagadást! Halld meg a tested bölcsességét! Közelíts könnyedebben a stresszhez és azokhoz a megterhelésekhez, amik testi, lelki és érzelmi panaszokat okoztak. 2. Kerüld az elszigetelődést! Ne csinálj mindent egyedül! Tégy szert új kapcsolatokra, belső barátokra és vond közelebb a szeretteidet! A közelség nemcsak jobb belátásra sarkall, de a haragot és a depressziót is száműzi. Ő segített abban, hogy több időt tölthessen a irodában. 15

16 3. Változtass a körülményeiden! Ha egy munka, egy kapcsolat, egy helyzet vagy egy személy lehúz, próbálj változtatni a körülményeken, vagy hagyd ott! Nem konkrétan értettem, hogy kávéban ússzunk az irodában 4. Csökkentsd a tempót! Rangsorold azokat a dolgokat, amik igazán intenzív erőbedobást igényelnek és a többi problémát fogd fel könnyedén! A stressz által okozott betegségek: duma! 80 órát dolgozom hetente évek óta, és még semmi bajom! 16

17 5. Ne légy túl empatikus! Ha átveszed mások problémáit és felelősségét, tanuld meg ezt finoman elkerülni! Találj valami táplálót a magad számára! 6. Tanulj meg nem -et mondani! A terheket csökkentheted, ha kiállsz magadért! Ez azt is jelenti, hogy ne engedj a túlzott elvárásoknak az idődet és az érzelmeidet illetően. 7. Emlékezz! Nem vagy pótolhatatlan! Munka vagy halál! Sokan akadnának, akik sokkal kevesebb bérért is elvégeznék ezt a munkát! Kezdj el visszavonulni! Tanuld meg delegálni a feladatokat a munkában, otthon és a barátaid között is! A visszavonulással megmented magad önmagad számára! Uram! Ejtsünk néhány szót a motivációjáról! 17

18 8. Értékeld újra önmagad! Próbáld meg elválasztani az értékest az értéktelentől! Így időt és energiát spórolsz, és ismét fontosnak érezheted magad. Mit ért azon, hogy egyensúlyt kell találni a munka és a család között? Mi a családunk tagjaként tartjuk Önt számon. 9. Próbáld meg jól érezni magad! Ennyi energiád van és kész! Tudatosítsd, hogy mit is szeretnél ebben az életben, próbálj meg egyensúlyt teremteni szeretettel, örömmel és ellazulással! 10. Törődj a testeddel! Ne hagyj ki étkezéseket, ne kínozd magad szigorú diétákkal, légy tekintettel az alvásigényedre, ne mondj le a háziorvosodnál vizsgálatokat! Törődj a helyes táplálkozással! 18

19 11. Kevesebbet aggódj és szorongj! Próbáld meg a babonás aggodalmad a minimumra csökkenteni úgysem változtat semmin sem! Jobban rálátsz a helyzetedre, ha kevesebbet aggódsz és többet törődsz a valós igényeiddel. 12. Őrizd meg a humorod! Próbálj meg boldog perceket találni a munkádban! Kevés ember ég ki, aki szórakozásnak is tekinti a munkáját. A munka ördöge: Szóval úgy gondolod, hogy vicces a munkád? Ezt meg kell vitatnunk a főnököddel is péntek este 7 órakor! Nézze Uram, az, hogy Önnél dolgozom, nem jelenti azt, hogy szeretem. 19

20 A vikarizáló traumatizáció megelőzése Herbert J. Freudenberger, new yorki pszichológus szerint a kiégés egy fáradtság és frusztráltság által jellemzett állapot. Létrejöttében nagy szerepe van bizonyos tényezőknek, életmódnak vagy kapcsolatoknak, amik nem adtak megfelelő sikerélményt, nem jelentettek megfelelő gratifikációt. Azonos a kiégés megelőzésével Azonos a pszichológiai immunitás fokozásával Eszközök Összefoglalva Pszichológiai kultúráltság növelése érdekében: tréningek ( Speciális tréningek önsegítő stratégiák megtanítása) és szupervízió (esetelemzés/csapatépítés) A PTSD abnormis ingerre adott normál emberi reakció A traumás helyzetben túlélési stratégia, a trauma megszűntével azonban kóros adaptációt jelent, ami elérheti a betegség mértékét A terápia célja és módszerei A segítők segítése 20

21 Köszönöm a figyelmüket! Cordelia Alapítvány a szervezett erőszak áldozataiért 81 21

A Poszttraumás Stressz Szindróma. dr. Hárdi Lilla a CORDELIA ALAPÍTVÁNY orvosigazgatója

A Poszttraumás Stressz Szindróma. dr. Hárdi Lilla a CORDELIA ALAPÍTVÁNY orvosigazgatója Kommentár C. B. Nemeroff, J. D. Bremner, E. B. Foa, H. S. Mayberg, C. S. North, M. B. Stein Posstraumatic stress disorder: A state-of-the-science review cikkéhez 1 A Poszttraumás Stressz Szindróma dr.

Részletesebben

Back up the children Állj mellette!

Back up the children Állj mellette! Back up the children Állj mellette! A traumatizált gyermekek támogatásának alapjai Segédanyag az oktatófilmhez Nemzetközi projekt az Európai Unió Fundamental támogatásával, amely a poszttraumás sztressz

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996.

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. A könyv elsősorban családorvosok és háziorvosok számára készült, de a kötet iránt széleskörű nem szakmai érdeklődést

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia XXII. évfolyam 2012. 1. szám Dr. Hornyacsek Júlia A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS HATÁSA A BEAVATKOZÓ ÁLLOMÁNYRA AZ ALAPVETŐ KORAI ÉS KÉSŐI PSZICHÉS JELENSÉGEK, VALAMINT A NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK ELKERÜLÉSÉNEK

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

A GYERMEKKORI SZEXUÁLIS ABÚZUS KEZELÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. Oravecz Róbert dr. PhD

A GYERMEKKORI SZEXUÁLIS ABÚZUS KEZELÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. Oravecz Róbert dr. PhD A GYERMEKKORI SZEXUÁLIS ABÚZUS KEZELÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Oravecz Róbert dr. PhD Összefoglaló A nemi bántalmazás a lélektani trauma sajátos válfaját képezi. A trauma nemritkán a bántalmazott személy teljes

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁT US EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR DIAKÓNIAI INTÉZET FALAK NÉLKÜLI LABIRINTUS SZORONGÁS - SZENVEDÉLYBETEGSÉG - KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA Témavezető: VÁRINÉ FERÓ MÁRIA Főiskolai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

A kínzás traumája és a poszttraumás identitás Kroó Adrienn

A kínzás traumája és a poszttraumás identitás Kroó Adrienn Imágó Budapest (3 [24]) 2013, 3 4: 133 144 A kínzás traumája és a poszttraumás identitás Kroó Adrienn Olyan dolgokat látsz, amiket nem kellene látnia emberi szemnek. Ölsz, levágod az ember fejét, hajánál

Részletesebben

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet?

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? szerző: dr. Erdőfi-Szabó Attila, összeállította: Arany Ágnes, Balogh András minden jog fenntartva 2009 A stressz hatása

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉG SZEREPE A TRAUMÁT KÖVETŐ PATOLÓGIÁS ÁLLAPOTOK KIALAKULÁSI VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉBEN Napjaink komplex és bejósolhatatlan körülmények között zajló katonai műveletei egyre

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8)

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8) 1 Borderline 1. A borderline fogalmát a pszichoanalitikus Adolf Stern használta először 1938-ban a betegek egy olyan csoportjának jellemzésére, akik betegebbnek tűntek, mint a neurotikusok, de kevésbé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben