Mi a stressz? Mi a trauma? A stressz és a PTSD története. Sérülés, ártalom Bizonyos reakciókat vált ki az egyénben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi a stressz? Mi a trauma? A stressz és a PTSD története. Sérülés, ártalom Bizonyos reakciókat vált ki az egyénben"

Átírás

1 Társadalmi traumák, személyes traumák Infandum, regina, jubes renovare dolorem ( Kimondhatatlan fájdalom megújítását kívánod, királynő ) (Aeneis) A stressz és a PTSD története Az emberiség történetének gyökereihez nyúlik vissza, azt is mondhatjuk, hogy mióta az emberiség történetét ismerjük, tudunk áldozatokról és elkövetőkről. Gondoljunk csak az állat- és emberáldozatokra, vagy a Bibilia tiltásaira ezekkel kapcsolatosan: Ne nyújsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bánsd őt... Dr. Hárdi Lilla Cordelia Alapítvány (Mózes I. Könyve ). Mi a stressz? A stresszt egy stresszor tényező váltja ki, ami az alanyban bizonyos változásokat eredményez. Megemelkedik az adrenalin szintje és létrejön az ú.n. Stressz reakció 1. Jó stressz eustress- produktiviást fokozza 2. Rossz stressz alarm reakció: fight or flight. Mi a trauma? Sérülés, ártalom Bizonyos reakciókat vált ki az egyénben Traumás károsodás (PTSD) vagy poszttraumás növekedés jön létre ( Teher alatt nő a pálma ). 1

2 A trauma és a túlélő Megkülönböztetik a túlélőket/áldozatokat a trauma után adott reakciómódjuk szerint is az egyik típusú túlélőnél/áldozatnál a korábbi személyiségszerkezetben vélik felfedezni a traumatikus/kriminális eseményben való részvétel és a hibás coping mechanizmusok okát, a másik típusba tartozó túlélők/áldozatok esetén az élményre adott kórosan hibás reakció fixációjáról van szó. Fontos a korábbi személyiségszerkezet ismerete, a trauma ebben jelentett szerepe és a kettő szimbolikus vagy tematikus kapcsolódása (Hengesch,1991.) A trauma élménye nem kompatibilis az egyén világképével, ezért nem tudja azt világról való meggyőződésével összeegyeztetni. (Dalgleish és Power, 2000.) A traumát túlélő személyisége öt ponton károsodhat, ezért a terápiában fontos ezeket szem előtt tartani Vesti, Somnier, Kastrup, ) testi pszichológiai szintek szociális jogi 2

3 Betegség vagy túlélési stratégia? A diagnosztikus kritériumok szerint a PTSD zavart jelent, tulajdonképpen betegség kategória. Betegség, abból a szempontból, mert kezelendő, hiszen a PTSD-ben szenvedő személy szenved a bajától, abból a szempontból azonban nem betegség, hogy mindenkinél létrejöhet, aki ( a számára esetleg extrémnek minősített) trauma,embertelen vagy kegyetlen bánásmód áldozata. A PTSD tulajdonképpen abnormis ingerre adott normál emberi reakció, a túlélő túlélési stratégiáját jelenti. Ez a lelki stratégia azonban kórosnak minősül a trauma után az úgynevezett egészséges világban. Ami a szürreális keretek között az életet, a túlélést szolgálta, az egészséges körülmények között szürreálisnak bizonyul ben irta le Chodoff a túlélő szindrómát, ami a jelenleg is használatos PTSD (Posttraumatic Stress Disorder, Poszttraumás Stressz Szindróma) egyik első megközelítése (A traumatúlélők/áldozatok 15-40%- ában alakul ki.) A. A Poszttraumás Stressz Zavar DSM-IV szerint meghatározott kritériumai a következők: A személyt megrázó eseményre az alábbi két pontban leírtak együttesen érvényesek: olyan eseményt élt át vagy olyannak volt tanúja, vagy olyannal szembesült, amelyben valóságos vagy fenyegető haláleset, súlyos sérülés vagy a saját vagy mások testi épségének veszélyeztetése valósult meg a személy erre intenzív félelemmel, tehetetlenséggel vagy rémülettel reagált. (Megjegyzés: gyermekeknél ez dezorganizált vagy agitált magatartásban is kifejeződhet.) B. A traumát a személy ismételten újraéli az alábbiak közül egy (vagy több) módon: 3

4 a traumás eseményre való kényszerű, ismétlődő, szenvedést okozó visszaemlékezés, ideértve képzeteket, gondolatokat és perceptív élményeket (Megjegyzés: kisgyermekeknél ismétlődő játékok fordulhatnak elő, amelyekben az átélt trauma témája vagy elemei fejeződnek ki.) a traumás eseményről való ismétlődő, kínzó álmodás (Megjegyzés: gyermekeknél felismerhető tartalom nélküli rémálmok.) olyan cselekedetek vagy érzések, mintha a traumás élményt a személy újraélné (ideértve az illúziókat, hallucinációkat, disszociatív epizódokat, azokat is, amelyek csak ébredéskor vagy intoxikált állapotban lépnek fel) (Megjegyzés: kisgyermekeknél a traumára jellemző újrajátszás fordulhat elő.) a traumás élményt szimbolizáló vagy arra emlékeztető külső helyzet vagy belső történés intenzív pszichés szenvedést vált ki a traumás élményt szimbolizáló vagy arra emlékeztető külső helyzet vagy belső történés vegetatív reakciót vált ki C. A traumával összefüggő ingerek tartós kerülése és az általános válaszkészség megbénulása (amely a traumás esemény előtt nem volt jelen), azaz legalább 3 (vagy több) pont teljesülése az alábbiakból: Elkerülő magatartás, tanult tehetetlenség - (1) a traumával összefüggő gondolatok, érzések vagy beszélgetés kerülése (2) a traumával összefüggő emlékeket ébresztő tevékenységek, helyek vagy személyek kerülése (3) a traumára való visszaemlékezési képtelenség (4) észrevehetően csökkent érdeklődés vagy részvétel fontos tevékenységekben (5) másoktól való elszakadás, elidegenedés élménye (6) az érzelmek beszűkülése (pl. képtelen szeretetet érezni) (7) a jövő beszűkülésének érzése (pl. nem remél karriert, házasságot, gyerekeket vagy normális élettartamot) - reménytelenség D. A fokozott készenlét - hyperarousal - tünetei tartósan (amelyek a trauma előtt nem állottak fenn), azaz legalább 2 (vagy több) az alábbiakból: (1) elalvási/átalvási zavarok (2) irritabilitás vagy dühkitörések (3) koncentrálási nehézség (4) hipervigilitás (5) fokozott vészjelzés-készség készség. E. A B-, C- és D-kritériumban megjelölt tünetek időtartama több, mint egy hónap F. A zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi és más fontos funkciók romlását okozza Akut poszttraumás stressz zavar ról beszélünk ha a tünetek fennállása kevesebb mint 3 hónap Krónikus stressz zavar ról beszélünk ha a tünetek 3 hónapnál régebben állnak fenn Késleltetett kezdetű poszttraumás stressz zavar ról beszélünk ha a tünetek legalább 6 hónappal a trauma után kezdődtek Long actuing after effects of trauma személyiségváltozások A Borderline személyiség és a PTSD kapcsolatáról: melyik volt előbb melyikből mi maradt? 4

5 A tünetképzés mechanizmusa: A stressz alatt használt elhárító mechanizmusok és coping-stratégiák jelentős szerepet játszanak a tünetképződésben (Somnier és Genefke, 1986.) A trauma lényegéhez tartozik, hogy intruzív (behatoló) természeténél fogva, a személyiség magját rendíti meg, hogy alkalmatlanná tegye az áldozatot és annak gyermekeit, valamint azok gyermekeit a további mindennapi élethez való alkalmazkodásra (Rauchfleisch, l996.) Az áldozatot regresszív helyzetbe hozzák vagy kerül, ami - Winnicott szavaival élve - primer agóniának nevezhető (l974), így korábbi éretlen elhárító mechanizmusokhoz nyúl vissza a realitáshoz való alkalmazkodás érdekében (hasítás, primitív idealizáció, projektív identifikáció) A realitás azonban egy szürreálisan megváltozott realitás, ahol a korai elhárító mechanizmusok sem jelentenek garanciát az élethez. Federn optimista és pesszimista elhárításokról beszél, aszerint, hogy az áldozat a belső biztonságát a külvilágba projiciálja, vagy a külső rosszat értékeli biztonságnak A trauma és a poszttraumás stressz szindróma pszichobiológiája A trauma lényege, elárasztja és felülírja az áldozat pszichés és biológiai coping-képességét, azaz azt a kapacitását, amivel a problémákkal megbirkózik A külső és a belső erőforrások elégtelennek bizonyulnak ahhoz, hogy legyőzzék a külső fenyegetést. J.A. Saporta és Jr. és B.A. van der Kolk, (1992. id. M. Basoglu) szerint a trauma négy jellemzője felelős ezért a mindent legyőző természetéért: Érthetetlenség: Az agymosás fogalma: az áldozat az agresszort saját személyiségébe introiciálja.az áldozat a traumás tanulás során regresszióba kerül, feladja érett elhárításait, megjelenik a tagadás, a disszociáció és az izoláció annak érdekében, hogy az áldozat személyiségének struktúrája egy korábbi, trauma előtti stabilitásból egy másféle stabilitást nyerjen. Ezt pszichés adaptációnak nevezzük Az éretlen elhárítások a traumák túléléséhez szükséges coping stratégiákhoz kellenek. 5

6 Az áldozat a korai gyermekkor elesettregressziv állapotában kínzóját omnipotens szülőfigurának érzi, és vakon engedelmeskedik utasításainak. Csodálja és tiszteli őt, néha annyira, hogy aktív részt vállal a kínzásokban is. Az ilyen áldozatokból lesznek az esetleges kollaboránsok. Megkapaszkodási képtelenség A poszttraumás disztressz mértékét a megkapaszkodási lehetőségek, illetve azok elvesztése adja meg. Fentiek biológiai magyarázata a stressz-elméleten alapul Traumás kötődés Az agresszorral való azonosulás Menekülési képtelenség A traumás válasz olyan helyzetekben jön létre, ahonnan nincs menekvés. Maier és Seligman (1976) ezt tanult tehetetlenségnek (learned helplessness) nevezte A trauma és az annak következtében kialakult PTSD biológiaibiokémiai modellje a középagyban lévő locus coeruleus nevű maghoz vezet ahol a katekolaminok szintjének ingadozását teszik felelőssé a poszttraumás szindrómában jelentkező depresszív tünetekért: a szociális kapcsolatok megszűnéséért, a munkateljesítmény csökkenéséért, vagy a munkavégzési képtelenségért, a memóriahanyatlásért és a globális kognitív diszfunkciókért Az agressziv tényezők (indulati/impulziv megnyilvánulások, öngyilkosság, abúzusok) a szerotonin-szint s int ingadozásától függenek, ami a katekolaminok által kiváltott éberségi szint fokozódást modulálja Kutatások folynak az endogén ópiát-rendszer területén is, úgy tűnik, hogy a locus coeruleust gátló endogén ópiátok lennének a felelősek a stresszt követő testi analgéziáért, a pszichés bénultságért és a deperszonalizációért is. Részben ez magyarázná a PTSD-ben szenvedő személyeknél az ópiátjellegű szerekkel való esetleges visszaélést is Metcalfe és Jacobs hideg és meleg emlékezőrendszer elkülönítését javasolják a központi idegrendszerben. A hideg hideg, azaz a mindennapi emlékezés a limbikus rendszer hippokampális régiójához kötődik a tér, idő és kauzalitás alárendelésével. 6

7 Az amygdala az érzelmek által vezérelt erősítő funkcióval rendelkezik, és az azonos érzelmi relevanciájú gondolatokban a szenzoros ingerek tárolására alkalmas A hippokampusz és a cinguláris kortex ezért extrém ingereknek kitett állapotban inkább gátlást gyakorol, mert nem képes ellátni filterfunkcióját A külvilág ingereit nem lehet többé rendszerbe foglalni. Érzésfragmentumok olfaktórius, vizuális, akusztikus és mozgásos benyomások foglalják el a rendezett valóságkép helyét. A traumaszkriptek neurokognitív fragmentumai sokáig funkcionálnak emlékbetörések formájában, és az egészséges gondolkodást akár évekre, évtizedekre is - mintegy befagyasztják A cinguláris cortex fokozott akitivitására épül az EMDR kezelés a traumaterápiában(eye Movement Desensitisation and Reprocessing) Az emlékezéssel kapcsolatos új felfedezések deklaratív (explicit) memória: tényekre, eseményekre vonatkozik az emlékezet visszaidézhető, deklarálható (emberben) károsodik a temporális lebeny (hippokampusz, entorinális, peririnális, parahippokampális kéreg) sérülésekor anterográd és korlátozott retrográd amnézia Az explicit-deklaratív memória Hippocampus és mediális temporális lebeny ez arra utal, hogy a rövid távú és a hosszú távú memória más mechanizmuson alapul a rövid távú memóriát munkaemlékezetnek (working memory) is nevezik feltételezések szerint reverberációs körökön alapul van ultrarövid memória is felvillanó képeket (50 ms) egy ideig (1 s) még fel tudunk idézni 7

8 Az implicit-procedurális memória Amygdala és Cerebellum nem-deklaratív (implicit) memóra: reflexívnek is nevezik legalábbis részben a neostriátum épségéhez kötött, nem a temporális lebenyéhez ide tartozik: feltételes reflexek, begyakorolt mozgások, nem asszociatív tanulás (szenzitizáció, habituáció), priming (első betű kimondása felidézés) A tükörneuronrendszer szerepe A tükörneuron rendszer anatómiája Prefrontális kéreg alsó része és az orbitofrontális kéreg Stressz hatására A magasabb kortikális központokban lévő lassúbb deklaratív-explicit memória megbénul Aktiválódik a közös rendszert alkotó implicit- procedurális memória és a tükörneuron rendszer Azonnali aktivitás és válasz adás a tükörneuron rendszeren keresztül Pl. támadó testtartásra támadó testtartás a válasz (azonos fajú ellenség) Támadó testtartásra menekülés (idegen támadó + azonos fajú menekülők) 8

9 A tanuláselmélet alapján (Bandura és mások, 1976.)magyarázatot nyer az a - Freud által ismétléses kényszer -nek vagy késztetés -nek nevezett - magatartás, ahogy a túlélő ismételten traumáknak teszi ki magát, újra és újra áldozattá válik, vagy vakmerően, veszélyt nem ismerve traumatizáló helyzeteket vállal. A pszichoanalitikus elmélet szerint az ismétlés az áldozat tudattalan reményével magyarázható, abban bízik, hogy az újabb helyzetből ő kerül ki győztesen. Freud mellett azonban fel kell hívni a figyelmet Pierre Janet tanulmányaira, aki már az as években megfigyelte, hogy a traumás stresszbetegségek alapja a disszociáció Számos újabb vizsgálatból kiderült, hogy azoknál a személyeknél alakul ki nagy valószínűséggel PTSD, akik a traumás esemény alatt disszociált állapotba kerültek (J.Herman, 2003) Ezek a vizsgálatok megerősítik azt a korábbi felismerést, hogy a traumatúlélők a testükben élik újra át a rettegés pillanatait, amelyek nem verbalizálhatók Egyre többen beszélnek a DSM-IV korszerűsitése kapcsán a komplex PTSD fogalmáról és a DESNOS -ról (Disorders of extreme stress not otherwise specified Másként nem meghatározható, extrém stressz zavar) A DESNOS A korai interperszonális traumatizáció (pl. gyermekkori szexuális abúzus), vagy a páciens élettörténetének valamely pontján hosszantartó néhány hónaptól akár több évig terjedő totalitárius jellegű hatalomnak való alávetettség eredményeként létrejövő tünetegyüttes, ami az alábbi sajátosságokkal irható le: 1. az affektív impulzusok szabályozásának zavara düh, öndestrukció 2. a figyelem és a tudati működések zavara amnézia, disszociatív epizódok, deperszonalizáció, derealizáció, emlékbetörések 3. az éntudat vagy az önészlelés zavara tehetetlenségérzés vagy a kezdeményezőképesség bénultsága, krónikus bűntudat, szégyenérzet, a másoktól való különbözőség érzése 4. a szociális kapcsolatok zavara bizalmatlanság, intimitásra való képtelenség 5. szomatizációs tünetek testi kóros elváltozás nélkül 6. kognitív zavarok Minél korábban éri az egyént a trauma és minél tartósabb a traumás expozició, annál nagyobb a DESNOS létrejöttének az esélye (van der Kolk, 2000) A komplex PTSD (J.Herman, 1992,1997) a 4-6-os pontban ír le más jelenségeket: 4. Az elkövető észlelésének módosulásai az elkövetőhöz fűződő viszonyon való folyamatos tépelődés,, a neki tulajdonított totális hatalom, az elkövető idealizálása vagy az iránta érzett paradox hála, az elkövetővel való kapcsolat különlegességének vagy természetfölöttiségének érzése, az elkövető hiedelemrendszerének vagy érvelésének elfogadása. 5. Az emberi kapcsolatok módosulásai: elszigetelődés, visszahúzódás, az intim kapcsolatok megszakadása, ismételt megmentőkeresés, állandósult bizalmatlanság, az önvédelem ismételt elmúlasztása 6. A jelentésrendszerek módosulásai: az élethez lelkierőt nyújtó hit elvesztése, reménytelenség és kétségbeesés érzése 9

10 A trauma fertőz! Vertikális fertőző természetét jelenti, hogy a traumát jelentő helyzetekben nem csak az áldozat, hanem családtagjai, a második, sőt a harmadik generáció is károsodik. A család szerkezete átalakul, a trauma tehát nemcsak közvetlen, a személyre vonatkozó heveny, krónikus és késői hatásokkal jelentkezik, hanem - bibliai idézettel élve - hetedíziglen károsítja az utódokat is. A trauma fertőző természeténél fogva transzgenerációs károsodásokat is okoz megfelelő feldolgozás nélkül. Horizontális fertőző jellegzetessége mind a trauma szemtanúinál, mind a traumatizált személyekkel való együttélőkben (másodlagos traumatizáció), mind például a traumával foglalkozó segítő személyekben jelentkezik az ú.n. vikarizáló traumatizáció vagy végső esetben a burnout szindróma formájában. A segítők segítése Munkánk során két nagy veszedelemmel kell szembenéznünk: minél nagyobb lelkesedéssel és energiával dolgozunk, annál nagyobb a vikarizáló traumatizáció és a kiégés veszélye. 10

11 A kiégés (Burnout syndrome) A kiégés a segítő foglalkozású személyeknél fellépő jelenség, melynek hatására megváltozik a kiégett személy viszonyulása a betegekhez, a munkatársakhoz és a családjához is. Meghatározá s Herbert J. Freudenberger, new yorki pszichológus szerint a kiégés egy fáradtság és frusztráltság által jellemzett állapot. Létrejöttében nagy szerepe van bizonyos tényezőknek, életmódnak vagy kapcsolatoknak, amik nem adtak megfelelő sikerélményt, nem jelentettek megfelelő gratifikációt. Etiológia A kiégés okai A kiégés a jószándék talaján fogant jelenség, ami azoknál lép fel, akik elérhetetlen célokat állítanak maguk elé. Az ilyen személyek egyszer csak azt veszik észre, hogy szinte kiszállt belőlük az energia, és egy kapcsolati vákuumban találják magukat. A súlyosabb esetekben az önmagukhoz való kapcsolatot is disszociáció jellemzi. Túl nagy érzelmi teher Speciális személyiség jegyek (humanista hozzáállás, empátia, megértő attitűd) versus frusztráció Kliens-központú attitűd realitás sokk Szerepkonfliktusok - a női szerep és a kiégés viszonya: szorongás és bűntudat versus szuper anya vagy szuper háziasszony 11

12 Az éghet csak ki, aki korábban: Három probléma 1. kapcsolódik a kiégéshez: A kiégés paradoxonja az, hogy a korábban lelkes, energiával, fantáziával teli személyeket éri utol, amikor először állnak munkába vagy kerülnek egy új helyzetbe. Az ilyen személyek nagy várakozásokkal néznek az új lehetőségek elé. Az idő előrehaladásával azonban a célok egyre távolibbá válnak és a közömbösség vesz erőt rajtuk. Ahelyett azonban, hogy a realitást elfogadnák és az elvárásaikat csökkentenék, egyre frusztráltabbá válnak és a személy még erősebben próbálkozik. Szerep konfliktus: A személy ellentmondó felelősségek között őrlődik, és hamarosan úgy érzi, hogy ez a helyzet szétszakítja. Mindent megpróbál, hogy prioritásokat állítson fel. Az eredmény: fáradtságérzés és kimerülés. Három probléma 2. kapcsolódik a kiégéshez: Szerep bizonytalanság: A személy nincs tisztában az elvárásokkal. Tudja, hogy nagy karrier előtt áll, de fogalma sincs arról, hogy ezt hogyan kell kivitelezni, hiszen nincs előtte követni való modell vagy iránymutatás. Az eredmény: Azt érzi, hogy semmit sem ért el. 3. Három probléma kapcsolódik a kiégéshez: Szerep túlterheltség: A személy nem tud nemet mondani, és egyre több felelősséget vesz magára egészen a kiégésig. 12

13 Tünetek 1. Lassú manifesztáció. A korai tünetek az érzelmi és a fizikai kimerültség, elidegenedés érzése, cinizmus, türelmetlenség, negatív attitűd és dekonnektálódás k érzése é a munkától, illetve a munkatársaktól. Extrém esetben az a személy, aki korábban mély érzéseket táplált a projekt és/vagy a munkacsoport iránt, most elszigetelődik és nem érdekli tovább a dolog. Tünetek 2. Érzelmi, mentális és testi kimerülés Tehetetlenség és reménytelenség érzése Kiürültség érzése Tünetek 3. Szomatikus tünetek: fejfájás, gyengeség érzés, túlzott testi feszültség érzése, nyaki és vállfájdalmak, gyomorfájdalmak, súlynövekedés, fertőzésekkel kapcsolatos immunitás csökkenése, alvászavar. Emocionális tünetek: disztímia, tehetetlenség érzése, reménytelenség ( meghalt a lelkem ). Mentális tünetek: negatív attitűd, rigiditás, távolság tartás az emberi kapcsolatokban, empátia helyett cinizmus. Mindenható orvosok? Az orvos traumája regresszió omnipotencia i érzése é új tevékenységek é k inkompetencia érzése frusztrációk konfliktusok burnout 13

14 Elhárító mechanizmusok 1. Elhárító mechanizmusok 2. Primitív elhárítások: tagadás bizalmatlanság Érett elhárítások: projekció: az egészségügy az ellenség Azonosulás az áldozattal agresszorral - szublimáció: ió produktív/kreatív tevékenység splitting: segítők/ellenségek bagatellizáció (elfojtás): Csak kis jelentőségű a probléma - humor Vegyük számításba a realitás adta kereteket! Idő Energia Személyes tényezők/tulajdonságok Professzionális tulajdonságok Környezeti tényezők Direkt Indirekt Megoldási stratégiák Aktív A stressz okának megszüntetése Bizonyos stresszorok befolyásolása lá Pozitív attitűd Beszéljen a stresszről! belátás és megértés Passzív A stresszorok bizonyos elemeinek tagadása A stressz elemeinek bagatellizálása A stressz helyzetből való kilépés Alkohol fogyasztás /abúzus betegségbe menekülés más aktivitások összeomlás 14

15 Néhány jó tanács a megelőzéshez Tudatosítsd a reakcióidat a stressz helyzetben! Vizsgált felül az alkalmazkodási és a coping stratégiáidat! Rangsorold a céljaidat! Oszd meg az energiáidat! Válaszd külön a magánéleted a munkától! Értékeld a helyzetet és az énerőidet! Pozitív attitűd: humor és derű! Burnout prevenció és felépülés 1. Add fel a tagadást! Halld meg a tested bölcsességét! Közelíts könnyedebben a stresszhez és azokhoz a megterhelésekhez, amik testi, lelki és érzelmi panaszokat okoztak. 2. Kerüld az elszigetelődést! Ne csinálj mindent egyedül! Tégy szert új kapcsolatokra, belső barátokra és vond közelebb a szeretteidet! A közelség nemcsak jobb belátásra sarkall, de a haragot és a depressziót is száműzi. Ő segített abban, hogy több időt tölthessen a irodában. 15

16 3. Változtass a körülményeiden! Ha egy munka, egy kapcsolat, egy helyzet vagy egy személy lehúz, próbálj változtatni a körülményeken, vagy hagyd ott! Nem konkrétan értettem, hogy kávéban ússzunk az irodában 4. Csökkentsd a tempót! Rangsorold azokat a dolgokat, amik igazán intenzív erőbedobást igényelnek és a többi problémát fogd fel könnyedén! A stressz által okozott betegségek: duma! 80 órát dolgozom hetente évek óta, és még semmi bajom! 16

17 5. Ne légy túl empatikus! Ha átveszed mások problémáit és felelősségét, tanuld meg ezt finoman elkerülni! Találj valami táplálót a magad számára! 6. Tanulj meg nem -et mondani! A terheket csökkentheted, ha kiállsz magadért! Ez azt is jelenti, hogy ne engedj a túlzott elvárásoknak az idődet és az érzelmeidet illetően. 7. Emlékezz! Nem vagy pótolhatatlan! Munka vagy halál! Sokan akadnának, akik sokkal kevesebb bérért is elvégeznék ezt a munkát! Kezdj el visszavonulni! Tanuld meg delegálni a feladatokat a munkában, otthon és a barátaid között is! A visszavonulással megmented magad önmagad számára! Uram! Ejtsünk néhány szót a motivációjáról! 17

18 8. Értékeld újra önmagad! Próbáld meg elválasztani az értékest az értéktelentől! Így időt és energiát spórolsz, és ismét fontosnak érezheted magad. Mit ért azon, hogy egyensúlyt kell találni a munka és a család között? Mi a családunk tagjaként tartjuk Önt számon. 9. Próbáld meg jól érezni magad! Ennyi energiád van és kész! Tudatosítsd, hogy mit is szeretnél ebben az életben, próbálj meg egyensúlyt teremteni szeretettel, örömmel és ellazulással! 10. Törődj a testeddel! Ne hagyj ki étkezéseket, ne kínozd magad szigorú diétákkal, légy tekintettel az alvásigényedre, ne mondj le a háziorvosodnál vizsgálatokat! Törődj a helyes táplálkozással! 18

19 11. Kevesebbet aggódj és szorongj! Próbáld meg a babonás aggodalmad a minimumra csökkenteni úgysem változtat semmin sem! Jobban rálátsz a helyzetedre, ha kevesebbet aggódsz és többet törődsz a valós igényeiddel. 12. Őrizd meg a humorod! Próbálj meg boldog perceket találni a munkádban! Kevés ember ég ki, aki szórakozásnak is tekinti a munkáját. A munka ördöge: Szóval úgy gondolod, hogy vicces a munkád? Ezt meg kell vitatnunk a főnököddel is péntek este 7 órakor! Nézze Uram, az, hogy Önnél dolgozom, nem jelenti azt, hogy szeretem. 19

20 A vikarizáló traumatizáció megelőzése Herbert J. Freudenberger, new yorki pszichológus szerint a kiégés egy fáradtság és frusztráltság által jellemzett állapot. Létrejöttében nagy szerepe van bizonyos tényezőknek, életmódnak vagy kapcsolatoknak, amik nem adtak megfelelő sikerélményt, nem jelentettek megfelelő gratifikációt. Azonos a kiégés megelőzésével Azonos a pszichológiai immunitás fokozásával Eszközök Összefoglalva Pszichológiai kultúráltság növelése érdekében: tréningek ( Speciális tréningek önsegítő stratégiák megtanítása) és szupervízió (esetelemzés/csapatépítés) A PTSD abnormis ingerre adott normál emberi reakció A traumás helyzetben túlélési stratégia, a trauma megszűntével azonban kóros adaptációt jelent, ami elérheti a betegség mértékét A terápia célja és módszerei A segítők segítése 20

21 Köszönöm a figyelmüket! Cordelia Alapítvány a szervezett erőszak áldozataiért 81 21

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 1 A PTSD aktualitása Háborús

Részletesebben

Segítségnyújtás a szervezett erőszak áldozatainak

Segítségnyújtás a szervezett erőszak áldozatainak Segítségnyújtás a szervezett erőszak áldozatainak EBH - szakmai konzultáció Budapest, 2014. január 30. dr. Hegedűs Ildikó Cordelia Alapítvány 1996 óta, Hárdi Lilla kezdeményezésére, 1998 óta közhasznú

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A Poszttraumás Stressz Szindróma. dr. Hárdi Lilla a CORDELIA ALAPÍTVÁNY orvosigazgatója

A Poszttraumás Stressz Szindróma. dr. Hárdi Lilla a CORDELIA ALAPÍTVÁNY orvosigazgatója Kommentár C. B. Nemeroff, J. D. Bremner, E. B. Foa, H. S. Mayberg, C. S. North, M. B. Stein Posstraumatic stress disorder: A state-of-the-science review cikkéhez 1 A Poszttraumás Stressz Szindróma dr.

Részletesebben

Segítő munka traumatizált ügyféllel

Segítő munka traumatizált ügyféllel Segítő munka traumatizált ügyféllel Hoffmann Krisztina (NaNE Egyesület) 1 Mi a trauma? Görög szó; jelentése sérülés, baj, ártalom Amerikai Pszichiátriai Társaság 1980: Kívül esik a mindennapi emberi tapasztalatok

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában

Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában Hegedűs Ibolya TÁMOP-5.6.2. Nyitó konferencia Siófok,

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs A kiégés jelensége szakdolgozók körében Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs Burnout - kiégés - szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

Limbikus rendszer Tanulás, memória

Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus kéreg Részei: septum, area piriformis, preapiriformis, amygdala, hippocampus, hypothalamus thalamus bizonyos részei. Limbikus rendszer: Funkciója: motiváció,

Részletesebben

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor Bilkei Pál szakpszichológus A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor jön létre, ha az egyén olyan helyzettel

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL Dr. Barabás Katalin PRÉDIKÁTOR 12. Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok és elközelegnek az évek, amelyekre azt mondod, majd: nem

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói

Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói háttere Léva Édes Tünde Veszteség Minden olyan dolognak vagy tulajdonságnak az elvesztése, megszűnése, amely az egyén számára fizikai,

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Bálint Éva - Urbanics Ildikó

Bálint Éva - Urbanics Ildikó Bálint Éva - Urbanics Ildikó Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012. Szombathely Ha nem tudom, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy

Részletesebben

Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig

Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig MTA, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig Haller József Mi idézi elı? háború (katona, áldozat, passzív résztvevı) terrortámadás természeti

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája. Ismertetés. Várkonyi Erika

A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája. Ismertetés. Várkonyi Erika A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája Ismertetés Várkonyi Erika 2011 A poszttraumás stressz-zavar (PTSD) fogalma, diagnosztikai kritériumai, előfordulása és jellemzői Az egyének életében

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia

központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia A munkahelyi stressz kezelésének lehetőségei Berényi András központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ DEMEK Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia Debrecen, 2011.

Részletesebben

A pszichopatológia egyes kérdései

A pszichopatológia egyes kérdései A pszichopatológia egyes kérdései Az abnormális viselkedés Milyen kritériumok alapján különíthetjük el a normális és az abnormális viselkedést? - Eltérés a statisztikai átlagtól ebbıl a szempontból abnormális

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Agresszió olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Ösztöntan Mc Dougall (1908) 18 különböző ösztön Freud (1920) Örömelv, libidó Frusztráció Erosz (életösztön) Thanatosz (halálösztön)

Részletesebben

KÖTELESSÉGÜNK HÁLÓJÁBAN

KÖTELESSÉGÜNK HÁLÓJÁBAN KÖTELESSÉGÜNK HÁLÓJÁBAN A segítő foglalkozásúak kockázata Dr. Barabás Katalin HELYZETKÉP (ORVOSOK) Negyven év alatt az orvosok halandósága alacsonyabb, mint a lakosságé, de negyven év fölött felülmúlja

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16.

EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16. EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16. A BURNOUT JELENSÉG VIZSGÁLATA EGY TÖBBPROFILÚ TÉRSÉGI KÓRHÁZBAN CSESZKÓ GÉZA DR. NAGY KATALIN egészségügyi szakmenedzser pszichiátriai gondozó Msc05, Msc12/A

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár Péterfy S. u. Kórház, Kardiológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház A kötődési sérülés meghatározása Intenzív érzelmi stressz helyzetben alakul ki, amikor fokozott az igény a jelentős másik támogatására és ez nem történik meg. Kitüntetett

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

Stressz és megküzdés A stressz, az életesemények és a trauma "exogénnek" vagy "környezeti tényezőknek" nevezett hatások ezek, melyek nagy hatással vannak a lelki egészségvédelemre a három fogalom három

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

A PERCEPCIÓ és ZAVARAI

A PERCEPCIÓ és ZAVARAI A PERCEPCIÓ és ZAVARAI Danics Zoltán dr. pszichoanalitikus pszichoterapeuta HUMANED Budapest, 2014.október 6. percepció Külsı és belsı stimulusok érzékelése érzetek kialakulása Komplex észlelések percepció

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Rizikócsoportok 25 A burnout három ismertetőjele 25 A burnout három fázisa 27 A burnout három területe 28

Rizikócsoportok 25 A burnout három ismertetőjele 25 A burnout három fázisa 27 A burnout három területe 28 Tartalomjegyzék Bevezetés 17 A burnout más, mint aminek hangzik 17 A látásmód kiterjesztése: a burnout még... 20 Mitől? 23 A burnout megismerése 25 Rizikócsoportok 25 A burnout három ismertetőjele 25 A

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE:

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE: Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal Humán szexuális válasz: interperszonális, vallási, szociális, pszichológiai és biológiai tényezők Szexuális izgalom (arousal): egy emelkedett

Részletesebben

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartási válasz A külső vagy belső környezetből származó ingerekre adott komplex (szomatikus, vegetatív, endokrin) válaszreakció A magatartási választ

Részletesebben

A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz. Csépe Valéria. Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet

A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz. Csépe Valéria. Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz Csépe Valéria Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet csepe.valeria@office.mta.hu 1 Témavázlat Alkalmazkodás a katasztrófákhoz

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

Konzultáció. Bitter István 2012 dec. 10.

Konzultáció. Bitter István 2012 dec. 10. Konzultáció Bitter István 2012 dec. 10. Pszichiátriai viszgálat 1. Megjelenés, viselkedés Pl. cooperativ, hosztilis, őszinte, csábító stb.; Pszichomotorium, szorongás látható tünetei ide is kerülhetnek

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hazai újsághírek Leütötte orvosát egy beteg a pécsi kórházban Három

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Mert legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél, hogy vannak orvosok csak a test és vannak orvosok csak a lélek számára, noha ezeket senki nem tudja

Mert legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél, hogy vannak orvosok csak a test és vannak orvosok csak a lélek számára, noha ezeket senki nem tudja Szy Katalin pszichológus Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Renè Magritte Mert legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél, hogy vannak orvosok csak a test

Részletesebben

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus?

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus? Dr. Simon Fiala Ágnes homeopátiás orvos, pszichoterapeuta Nárcizmus? Nárcizmus? Tartalom 28 éves nőbeteg B.Sz. esetének ismertetése 1. Nárcisztikus személyiségzavar - DSM 5 2. Homeopátiás alkati kritériumok

Részletesebben

Látás Nyelv - Emlékezet

Látás Nyelv - Emlékezet Látás Nyelv - Emlékezet Elveszett emlékek Felejtés Szőllősi Ágnes aszollosi@cogsci.bme.hu Amiről szó lesz Véletlen felejtés Motivált (szándékos) felejtés A felejtés szélsőséges esete(i) Hiperthimesztikus

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

A munkahely pozitív és negatív hatása a mentális egészségre

A munkahely pozitív és negatív hatása a mentális egészségre A munkahely pozitív és negatív hatása a mentális egészségre PATAKI NATÁLIA PSZICHOSZOMATIKUS AMBULANCIA KFT. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOK A MUNKAHELYEN 2016. ÁPRILIS 13. Munkahelyi

Részletesebben

TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.TANEGYSÉG

TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.TANEGYSÉG TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.TANEGYSÉG A burnout tünetei és veszélyei, a beavatkozás lehetőségei és módszerei Úgy érzi, hogy túl sok az elvárás a munkában?

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Dr. Daubner Béla A hipnózis, hipnoterápia rövid története: Az alváshoz hasonló állapotokban (kiváltott módosult tudatállapotok) alkalmazott szuggesztiók

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Az emberi emlékezet BME- 2007/2008; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu

Az emberi emlékezet BME- 2007/2008; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu Az emberi emlékezet BME- 2007/2008; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu K Kognitív o g n v T Tudom u d o m á n y i K Tanszék ö z p o n t v Tudományi B u d a p e s ti M ű s z a k i é s G a z d

Részletesebben