A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXVIII. Kongresszusa Gyula

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXVIII. Kongresszusa Gyula 2008.10.16-18"

Átírás

1 A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXVIII. Kongresszusa Gyula Pszichoszociáliskóroki tényezők mérésének lehetőségei egy multinacionális cégnél 2008-ban Dr. Bíró Barnabás, Dr. Ruzsás Éva, Dr. Olajos Attila, Szegény György munkapszihologus MEDICINA Bajmegelőző Kft.

2 Törvények I. 1.) 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 4. (1) A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi a) a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat; b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását; 2.)27/1996.(VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizs 2. sz. melléklet - Bejelentendő foglalkozási betegségek jegyzéke A) Fizikai kóroki tényezők [8] B) Kémiai kóroki tényezők [56] C) Biológiai kóroki tényezők [18] D) Nem optimális igénybevétel, pszichoszociális, ergonómiai kóroki tényezők [8] DR. Nagy Imre Jogharmonizáció a foglalkozási megbetegedések területén

3 Törvények II. 3.) 8/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 6. A foglalkozás-egészségügyi központ felszerelése a foglalkozás-egészségügyi alapellátás külön jogszabály szerinti tárgyi és gép-műszer minimumfeltételeinek megfelelőfelszerelésen túl a)munkahigiénikus,toxikológusfoglalkoztatása esetén a műszerpark a munkakörnyezet műszeres vizsgálatához szükséges direkt kijelzésűkészülékekkel és/vagy direkt leolvasásúeszközökkel, b) munkapszichológus, ergonómiai, illetve egyéb (fizioterapeuta, munkavédelmi) szakképesítéssel rendelkezőszakember foglalkoztatása esetén az e szakmákban szokásos módszertani segédletekkel, műszerekkel, felszerelésekkel a tevékenység függvényében

4 Fokozott expozició A Munkavédelmi törvény meghatározása szerint a fokozott expozíció: a munkavállalószervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 db halláscsökkenés bármely fülön.

5 Pszichoszociáliskóroki tényezőcsoportjai Munkanélküliség A munkavállalói alkupozíciófogyatékosságai Tartós munkavégzés a családtól távol Ahárom műszakos, különösen afolyamatos három műszakos munkarend A munkahelyi hierarchia konfliktusai Alkohol és drog a munkahelyen Magyar Üzemorvosi Tudományos TársaságKaposvár2005.Szeptember Pszihoszocialis kóroki tényezők felismerése, vizsgálati stratégiája, kezelése Ipari parkunkban MedicinA Bajmegelőző Kft Dr.Bíró Barnabás, Dr.Olajosné Dr.Ruzsás Éva, Dr. Olajos Attila

6 Harmadik téma: Kockázat becslés, -értékelés, -kezelés. Palotás Gábor Forum A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) MSZ Risk manegement kockázatkezelő irányítás Risk assesment kockázat értékelése Risk analysis kockázat elemzése. Risk identification kockázat azonosítása Risk estimalion kockázat becslése Risk evaluation kockázat kiértékelése Risk treatment kockázat kezelése Risk kontroll kockázat kézben tartása Tolerable risk elfogadható kockázat Kockázatok a munkahelyen 6

7 Kockázat értékelése-kockázat becslése Pszihés terhelési szint meghatározása 1.) szervezeti szinten-munkakörnyezet,terhelés minden munkakört ér pszihés terhelés meddig elvárható? mikortól fokozott? 2.) egyéni szinten - személyre szabott FESZ fokozott szerepe

8 A kockázat fogalmi meghatározása A kockázat fogalmának lényegét elsőközelítésként már a köznyelvi jelentéssel is megragadhatjuk. Kockázat (főnév): valamely cselekvéssel járóveszély, veszteség lehetősége. (Magyar Értelmező Kéziszótár, 1972 ). A kockázat köznyelvi jelentéséből is kitűnik: a/ a kockázat cselekvéshez kapcsolódik, b/ a cselekvés következménye negatívan értékelt, c/ a negatívan értékelt következmény még nem következett be, csak bekövetkezheta közeli vagy távolabbi jövőben, azaz bizonytalan Szegény György munkapszihologus, igazságügyi szakértő

9 A fentebbi meghatározásból adódóan: A pszichoszociális kockázat Stresszel Stressz Munkahelyi stresssz Szegény György munkapszihologus, igazságügyi szakértő

10 Apszichoszociáliskockázat és a stressz Eustressz Distressz kapcsolata Munkahelyi stressz Stressz Pszichoszociális Kockázat Szegény György munkapszihologus, igazságügyi szakértő

11 A stresszfogalma A szervezet nem specifikus válasza a megterhelésre. A stresszorokhatására létrejövőtesti és lelki változások összessége. (Selye) stresszor: az emberek fizikai vagy pszichológiai jólétét veszélyeztető esemény Pszichológiai stresszállapot akkor jön létre, ha a szervezet olyan helyzettel találkozik, amely az egyén saját megítélése szerint meghaladja a rendelkezésre álló erőforrásokat

12 Stresszor-stressz Stresszor kiváltó tényező ok Stressz (stresszreakció) válaszreakció okozat

13 Ok -okozat Az oka pszichoszociális kockázat Az okozatlehet a stressz tehát a stressz reakcióa tünet, a kockázat egyik megvalósult alternatívája.

14 Az észlelt, tartós stressz az ok. Hapatogén, akkor lehet a pszichés elváltozás, mint okozat, tehát ez a tünet. Ha az egyénkondicionálisadottságai miatt a pszichés tüneteket szomatikusba konvertálja, akkor: A pszichés változás az okés a szomatikus változás az okozat, azaz a tünet. Az orvos (üzemorvos) a szomatikus változások tüneteit észlelheti. Azaz a tünetek tüneteit.

15 Astresszorokjellemzői: Külsők: 1. befolyásolhatatlanok 2. bejósolhatatlanok 3. képességeink határait érintik, negatívan befolyásolják énképünket Belsők: belső konfliktusok

16 ASelye-féleáltalános adaptációs szindróma (AÁSz) három fázisa Ellenállóképesség mértéke Alarm-reakció Aktív ellenállás Kimerülés Ellenálló-képesség normális szintje Stresszor megjelenésének ideje Idő

17 Pszichológiai reakciók a stresszre Szorongás: "aggódás", "félelem", "feszültség", "rossz előérzet", stb. kellemetlen érzelmek. Beszűkülés, érdektelenség, Alvászavar, Koncentrációs nehézségek túlizgatottság. Harag és agresszió, frusztráció és agresszió Kognitív deficit

18 Kondicionálótényezők I. Szervsérülékenység: Öröklött szervsérülékenység pl. ha az egyén hipertóniára hajlamosító génekkel rendelkezik Szerzett szervsérülékenység kialakulhat betegségek hatására Az egyén fajlagos válaszmintája: Csecsemőkori stresszorok hatására létrejövő reakcióminták a felnőtt egyén reakcióit is meghatározzák.( pl fokozott gyomornedv elválasztás). (Alexander,F. 1950) Értékelés: az értékelés révén válhat valamely helyzet vagy inger stresszorrá (fenyegetettség érzés, szorongásos személyiség (trait anxiety), azok a személyek, akik mind introvertáltak mind emocionálisan labilisak (Eysenck) hajlamosabbak szorongásra

19 Kondicionálótényezők II. Személyiségprofil teória (Dunbar,F. 1950): bizonyos tulajdonságokkal rendelkező személy nagyobb valószínűséggel betegszik meg bizonyos betegségekben A típusú magatartás (türelmetlenség versengés, állandó sietség, agresszivitás) koszorúérbetegségre hajlamosít (Friedman és Rosenman 1959) Tanult tehetetlenség ill. önfeladás (Seligman 1972) inadekvát problémamegoldási stratégia A külső hatások feletti kontrol valóságos vagy vélt elvesztése fokozza a stresszt (Stroebel 1968)

20 Megterhelés és igénybevétel Megterhelés (ok) és igénybevétel (okozat) Megterhelés:minden olyan külsőhatás és a szervezet belsőkörnyezetében lezajlóváltozás, amely befolyásolja a szervezet alkalmazkodási mechanizmusait. Igénybevétel:a megterhelések hatására bekövetkező, egyénenként és esetenként különböző mértékű, jellegűés irányúfunkció-változások összessége.

21 Komoly megterhelések által kiváltott F43.0 Akut stressz zavar: reakciók Átmeneti zavar az esemény közvetlen összefüggése F43.2 Poszttraumatikus stressz zavar (PTSD) A zavar időbeli lappangással követi a traumát, többnyire 6 hónapon belüli gyógyulás (többség), krónikus lefolyás: tartós személyiségváltozás túlzott megterhelés után (F62.0) F43.4 Alkalmazkodási zavar: 1 hónapon belül

22 AKUT STRESSZ ZAVAR Kiváltója: egzisztenciális traumák Szimptómák - Pszichológiai Figyelem Inger feldolgozása Túlzott aktivitás/ menekülési reakció - Testi tünetek Tachikardia, izzadás, félelem Időtartama: néhány órától 3 napig terjed

23 POSZTTRAUMATIKUS STRESSZ RENDELLENESSÉG: PTSD Rendkívül súlyos traumatizáló esemény Pszichés zavarok 6 hónapon belül (vagy még később: delayed onset ) Tünetek < 4 hét, esetleg hónapok, évek (krónikus PTS)

24 PTSD tünetek Pszichés zavarok: - kikerülhetetlen emlékek, flash backs - Emocionális visszahúzódás - Depresszió, szuicid gondolatok - Generalizált szorongásos szindróma - Elkerülő reakciók Vegetatív zavarok - Alvászavarok, irritabilitás - Hipervigilitás, koncentráció

25 A PTSD további súlyos tünetei depresszív lehangoltság szuicidális viselkedés pszichogén fájdalmi állapotok önbántalmazások evészavarok szexuális zavarok disszociatív zavarok

26 Standardizálás? Munkakörnyezetipsyches megterhelés meghatározása, koczkázatértékelésben való szerepeltetése munkakörökre lebontva. Szervezeti felépitésben a psyches terhelés meghatározása Kizáró betegségek, tünetek meghatározása

27 Cselekvési program, lehetőségek Amennyiben a fokozott psyches expozició megállapítást nyert miként orvosolható - áthelyezés? -munkakörnyezeti terhelés csökkentés? - szervezésmunkaviszony megszüntetés? Mit tehetek akkor,ha éppen a munkahelyi vezető a stressz faktor??? ( kirúgja a FESZT)

28 Hogyan felelhetek meg? 1. Szív stressz mérés Speciális prevenciós szolgáltatás, mellyel a munkahelyi stressz okozta szívpanaszok időelőtt kimutathatóak. EKG-bázisúméréscardioscanvagyviportkészülékkel. A mérés 2 perc alatt nyugalmi állapotban elvégezhető. A készülék elsőként teszi lehetővéa szívstresszterhelésénekmérését és optimális ábrázolását ill. a fittségi szint meghatározását. A 2 perc alatt regisztrált EKG alapján a készülék feltünteti az aktuális, összesített szívállapotot. A vizsgálatról készített adatlapot a vendégek számára kinyomtatjuk (cardioscanmérés esetén), így kézzelfoghatóváválnak a kapott eredmények. A méréssel azonosítani lehet a potenciálisan kóros elváltozásokat egy látszólag egészséges ember szív és érrendszerében és időben felismerhetőek a korai érfal-lerakódások. A szolgáltatás tartalmaz: 1 orvost, a szükséges eszközöket (cardioscanvagyviportkészülék, nyomtató, laptop stb.). A szolgáltatás ára: Áfa viport méréssel (a készülék mellkasra helyezve mér és az adatok bluetooth segítségével mobiltelefonra v. laptopra továbbíthatók), az életmód sátorral együtt ajánljuk; Áfacardioscanméréssel (a készülék a bokára és a csuklóra helyezett elektródák segítségével mér, az értékelést kinyomtatva mindenki megkapja). Stressz-oldó mobil masszázs

29 Hogyan felelhetek meg? 2. - Teszt? - Szoftver? Egyik sem specifikus

30 Prevenció????? Köszönöm megtisztelő figyelmük

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelızése

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelızése Dr. Erısné dr. Bereczki Edit: A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelızése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Fıosztály

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi TARTALOMJEGYZÉK I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2 1. A pszichoszociális kockázatok számokban...2 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi zaklatásról

Részletesebben

Dr. Plette Richárd: A munkavédelem és a stressz. Ergonómiai kérdések a munkahelyen

Dr. Plette Richárd: A munkavédelem és a stressz. Ergonómiai kérdések a munkahelyen Dr. Plette Richárd: A munkavédelem és a stressz. Ergonómiai kérdések a munkahelyen 1. A kérdés jelentősége A gazdasági visszaesés hatására a vállalatok több mint felénél érzékelhető mértékben nőtt a dolgozókra

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

A STRESSZ SZEREPE A MUNKAVÁLLALÓK KÖZÉRZETÉBEN, ELKERÜLÉSÉNEK, CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI

A STRESSZ SZEREPE A MUNKAVÁLLALÓK KÖZÉRZETÉBEN, ELKERÜLÉSÉNEK, CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A STRESSZ SZEREPE A MUNKAVÁLLALÓK KÖZÉRZETÉBEN, ELKERÜLÉSÉNEK, CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI tanulmány Készítette: Dr. Bóday Pál Készült

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

STRESSZ ÉS MEGKÜZDÉS. A pszichológia alapjai 2014. 11. 04. Bodor Bernadett bodor.bernadett@sph.unideb.hu DE NK Magatartástudományi Intézet

STRESSZ ÉS MEGKÜZDÉS. A pszichológia alapjai 2014. 11. 04. Bodor Bernadett bodor.bernadett@sph.unideb.hu DE NK Magatartástudományi Intézet STRESSZ ÉS MEGKÜZDÉS A pszichológia alapjai 2014. 11. 04. Bodor Bernadett bodor.bernadett@sph.unideb.hu DE NK Magatartástudományi Intézet Miről lesz ma szó? Alapfogalmak Stresszorok klasszifikációja Stressz

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ Alkalmazott Vezetéspszichológia IV. Gyakorlat 2009. nov. 11. 17:15-20:00 Hámornik Balázs Péter hamornik@erg.bme.hu 1 IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ 2 1 Témák Érzelmek Érzelmi intelligencia Motiváció Teljesítmény

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok PTE Munkavédelmi Szabályzat 2. számú melléklete Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye Munkavédelmi jogszabályok Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉG SZEREPE A TRAUMÁT KÖVETŐ PATOLÓGIÁS ÁLLAPOTOK KIALAKULÁSI VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉBEN Napjaink komplex és bejósolhatatlan körülmények között zajló katonai műveletei egyre

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessük reá hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány. (Montaigne) Módszertani útmutató A

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20.

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20. Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló 2012. április 17-20. Foglalkozás-orvostan fejlődése a 21. században Dr. Cseh Károly SE. ÁOK. Népegészségtani Intézet Az Európai Munkabiztonsági

Részletesebben

Szegény György. A stressz és a pszichés kockázatelemzés

Szegény György. A stressz és a pszichés kockázatelemzés Szegény György A stressz és a pszichés kockázatelemzés 30/2004. (XII.6.) HM rendelet 2. b) bekezdése szerint: kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés, vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának

Részletesebben

A fokozott nappali aluszékonyság, mint stressztényezõ a katonai szolgálatban

A fokozott nappali aluszékonyság, mint stressztényezõ a katonai szolgálatban A fokozott nappali aluszékonyság, mint stressztényezõ a katonai szolgálatban Tóthné dr. Szternák Nóra A fokozott aluszákonyság jelensége jól ismert a katonai és az egészségügyi szakemberek körében, mind

Részletesebben

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Oktatási segédanyag Munka- és Szervezetpszichológiai Szakképzés BUDAPEST, 2002 BEVEZETÉS Szinte mindannyian hallottunk már az ismeretségi

Részletesebben

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia XXII. évfolyam 2012. 1. szám Dr. Hornyacsek Júlia A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS HATÁSA A BEAVATKOZÓ ÁLLOMÁNYRA AZ ALAPVETŐ KORAI ÉS KÉSŐI PSZICHÉS JELENSÉGEK, VALAMINT A NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK ELKERÜLÉSÉNEK

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

Biztonságos várandósság, biztonságos. munkahely (OMMF II-10-P-0368)

Biztonságos várandósság, biztonságos. munkahely (OMMF II-10-P-0368) Biztonságos várandósság, biztonságos munkahely (OMMF II-10-P-0368) Írta: Holecz Hajnalka, Kánya Kinga Szerkesztette: Kánya Kinga Lektorálta: Keveházi Katalin, Svéda Dóra A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet?

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? szerző: dr. Erdőfi-Szabó Attila, összeállította: Arany Ágnes, Balogh András minden jog fenntartva 2009 A stressz hatása

Részletesebben

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ Kissné Várkonyi Erika 2010 Összefoglaló A szorongás személyiségtípustól és/vagy élethelyzettől függően megváltoztatja az egyéni teljesítményt. A kialakult

Részletesebben

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE.

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Ph.D értekezés Pálfi Ferencné ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Témavezetı: Dr Kállai János PhD egyetemi docens Dr. Kóczán

Részletesebben

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban NAGY Edit, NAGY Ferenc Nyíregyházi Főiskola Társadalom-és Kultúratudományi Intézete nagyed@nyf.hu Tanulmányunkban arról szeretnénk képet kapni,

Részletesebben

Útmutató munkáltatóknak a munkahelyi lelki egészség fejlesztéséhez

Útmutató munkáltatóknak a munkahelyi lelki egészség fejlesztéséhez Útmutató munkáltatóknak a munkahelyi lelki egészség fejlesztéséhez 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Miért fontos a lelki egészség egy sikeres vállalkozáshoz?... 5 3. Mit tehetnek a munkáltatók a

Részletesebben