ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú pályázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése 6. téma keretében Szerző Dr. Gősi Zsuzsanna Cím Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület roma integráció Konzorciumvezető Magyar Sportmenedzsment Társaság (MST) Konzorciumi partner Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) május

2 település község <5000 fő kisváros e fő középváros 20e-100e fő nagyváros 100e-1000e fő főváros/ országos célcsoport lakosság fiatalok-idősek hátrányos h. fogy. élők nők lebonyolító önkormányzat civil szervezet oktatási int. sportegyesület vállalat tevékenység szabadidősport egészségmegőrző sportjátékok képzés egyéb időtartam 1 nap 2-3 nap heti havi folyamatos rendszeresség évente félévente szezonális havi eseti ADATLAP: Projekt hivatalos neve: Rendszeres programok 2001 óta Ifjúsági futballcsapat, Szalonnai Tanoda, UNDP Mikro Project, Otthon akarunk élni 1-2, TÁMOP programok, Start programok Projektgazda: Sza-Ke, Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület Projekt témája: roma integráció, közösség fejlesztés, felzárkózás Projekt időtartama, rendszeressége: 2001-től folyamatosan Projekt célcsoportja: Szalonna községe, roma lakossága VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Szalonna Magyarország egyik leghátrányosabb térségében fekvő kistelepülése, amely azonban igazi példája annak, hogy egy jó kezdeményezés hatalmas távlatokat nyithat, akár egy kisebb, akár egy nagyobb közösség előtt is. Az egyesület, illetve a projektek és programok melyek bemutatásra kerülnek egy olyan civil kezdeményezés alapján indultak, amelynek az elsődleges célja a helyi futballcsapat megsegítése volt. Ez nőtte ki magát, közösségépítő és munkahelyteremtő porgrammá. A helyi futballcsapat annyiban speciális, hogy roma játékosok alkotják. Az egyesület elnöke és a futball csapat edzője is roma, aki maga is játékos. A játékosok több éve szerepelnek eredményesen a megyei bajnokságban. A futballcsapat mellett a közösen megvalósított projekteknek a legfontosabb eleme a közösségteremtés, a más típusú emberi kapcsolatok, a közös játékok, sportprogramok és az egyéb szabadidős rendezvények, amelyek összekovácsolják a helyieket. 2

3 1. kép Szalonna futballcsapata (forrás: A futballcsapat volt a kiindulópont, amely elindította a közösségfejlesztést és alapot teremtett a későbbi integrációs törekvéseknek. Közösségi programok szervezésével, közös akarattal valamint külső szakemberek segítségével azóta is számtalan projektet valósítottak meg. Létrehoztak egy közösségi teret: a Szalonnai Tanodát. A Tanoda egyszerre nyújt családsegítő szolgáltatásokat, munkahelyteremtésben vesz részt, illetve délutánként a gyermekek itt tanulhatnak közösen szakemberek segítségével. A fiatalok részére egyszerre biztosítanak tartalmas időtöltést játékos és kézműves foglalkozások segítségével, közös sportalkalmakat, illetve esélyt arra, hogy sikeresen tovább tanulhassanak és megfelelő szakképzettséget szerezzenek. 2. kép Épül a Szalonnai Tanoda (forrás: 3

4 A programok lehetőséget nyújtanak a helyieknek, és mellette jövőképet vázolnak fel a fiatalok számára. A tanodai alkalmazottak nagy része helyi, saját maguk is folyamatosan képzik magukat, szerveznek programokat, példát mutatnak a helyieknek. A futballcsapat ugyanilyen példa a helyi fiataloknak, lehetőség nekik is arra, hogy közösen sporttevékenységet végezzenek, hiszen jelen pillanatban is két csapat, egy felnőtt és egy utánpótlás csapat játszik rendszeresen a megyei futball bajnokságban. 4

5 TARTALOMJEGYZÉK A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA... 6 SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS... 7 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA... 9 Az egyesület feladatai, tevékenységei általánosságban... 9 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA Projektek Szalonnai Kalász László Roma Tehetségműhely PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A futballcsapat és a közösségi sportprogramok finanszírozása A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI EREDMÉNYEK A futballcsapat és a szabadidős programok Szabadidős sport és kulturális rendezvények Szalonnán A PROJEKT HATÁSAI, DISSZEMINÁCIÓ A Szalonnai Tanoda hatása FÜGGELÉK MELLÉKLETEK

6 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA Szalonna község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az edelényi kistérségben helyezkedik el, amely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű (LHH) területe. A kistérség északi elzárt részén (Tókörnyéke mikrotérség) fekszik Szalonna. (Edelény a 311/2007. Kormányrendelet szerint leghátrányosabb helyzetű kistérség, Szalonna a 240/2006. kormányrendelet szerint leghátrányosabb hátrányos helyzetű település). A község Edelénytől 20 kilométerre északra, a Bódva völgyében fekszik, Szendrő város után 7 km-re. A lakossága 1070 fő. A 2011-es évi népszámláláson a település lakosságának 82%-a magyar, 18%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát. A személyes interjúban az egyesület elnöke a roma lakosság arányát 30% körülinek mondta. A Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesületet a helyi roma közösség 2001-ben hozta létre, elsődleges célja a roma felzárkóztatás megvalósítása. Alapgondolata, hogy a sport megerősíti a személyiséget, sikerélményhez juttatja a sok kudarccal szembesülő, hátrányos helyzetű embereket, lehetőséget teremt, esélyt ad a felzárkózásra. A sport hatással van az egész személyiség fejlődésére, a magánélet alakítására. Az eredmények hozzájárulnak a többségi oldal általi elismeréshez, az elfogadáshoz. Fokozatos építkezéssel, szervezetfejlesztéssel a foci csapatot érintő tevékenységek bővültek. A szervezet helyi és térségi körben már nem csak a sporttal foglalkozik - Közösségi programok szervezése, krízishelyzetek, konfliktusok megoldása mára már beépültek a napi gyakorlatba. A SZAKE 2006-tól több pályázati programot valósított meg, mely során nem csak telepi önkéntesek segítik a munkát, a helyiekhez tapasztalt szakemberek (romológus, szociális munkások, pedagógusok) csatlakoztak. Folyamatos a pályázatok figyelése, a projektek és programok megtervezése, megvalósítása. Az összetett társadalom- és közösségfejlesztés, az életminőség javítása, a munkaerő-piaci esélyek, a foglalkoztathatósági szint növelése a programok elsődleges célja. A helyi tudások és a fel nem tárt értékek a szakértelemmel kiegészítve hatékony tanulószervezetet alakítottak ki. Együttműködés alakult ki az edelényi munkaügyi kirendeltséggel, képző intézményekkel, munkáltatókkal a piacképes szakképzettség megszerzésének, a nyílt munkaerő-piacra történő belépés biztosítása érdekében. 6

7 SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS Az egyesület mottója: Egyaránt vendégei vagyunk a világnak, mégis számon tartjuk, hogy mikor, hol és miért születtünk. Így hát boldog az, ki megjelölheti helyét születésének, mert van egy pont a földön, ahová leütheti karóját az emlékezésnek. (Lakatos Menyhért) (forrás: Az egyesület esetében elsősorban az egyesület céljairól, és azok megvalósításáról beszélhetünk. A szervezet a megalakulása elején elsősorban a sport és szabadidős tevékenységekre helyezte a hangsúlyt, azonban hamar körvonalazódott az a kép, hogy a hosszú távú siker érdekében a foglalkoztatás megteremtését is célul kell kitűzni, mert tartós változás csak annak segítségével érhető el. Az egyesületi stratégia céljai: A hátrányos helyzetű térség fejlesztése, a hátrányos helyzetű lakosság, kiemelten a romák integrációjának elősegítése. Az egyesület tagjai és nem tagjai részére különböző programok, szolgáltatások biztosítása, a civil szervezet működési területén élők társadalmi helyzetének javítása. A társadalom- és közösség-fejlesztő programok, projektek megvalósítása, a lakosság munkaerő-piaci esélyeinek és a foglalkoztathatóság szintjének emelése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása. Megfelelő sporttevékenység biztosítása (pl. szabadidősport, versenysport, természetjárás stb.), a testkultúra fejlesztése, utánpótlás nevelési feladatok ellátása, a helyi, illetve a szervezet egész működési területén a sporthagyományok ápolása, sportszerű életmódra és magatartásra való nevelés. 7

8 Az egyesület több térségi és országos programhoz csalatkozott, amelyek esetében az elsődleges cél a hátrányos helyzetű települések, régiók felzárkóztatása volt. Ezen programok stratégia célkitűzéseit az egyesület átvette és nagy részüket meg is valósította. Stratégiai célok között a következők szerepeltek: Aktív közösségi élet kialakítása, a társadalmi távolság, az előítélet, a diszkrimináció csökkentése. Közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása. A hátrányos helyzetű, főként roma gyermekek, tanulók, felnőttek tanulási alkalmazkodásának növelése, esélyegyenlőség kialakítása a tanulásban, a munkában, az élet egyéb területein. A foglalkoztatási, képzettségi szint helyi növelése, a személyes belső motiváltság erősítése és a több-generációs szegénységből való kitöréshez szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése. A családok jövedelemhez juttatása, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, a foglalkoztató szervezetek számának és szerepének növekedése. Roma szervezetek erőforrásainak bővülése, az egyéni és közösségi érdekérvényesítés kiteljesedése. A fiatalokat célzó programok elsődleges feladata a felzárkózás, az esélyegyenlőség, valamint a közös programok miatt személyiség fejlődést megvalósító szervezet, a tanoda kialakítása volt, amely esetében az egyesület általános és konkrét kitűzéseket is megfogalmazott: Általános cél: iskolarendszeren kívüli támogató-segítő program modelljének működtetése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermekek számára. Az iskolai sikertelenséget okozó családi, közösségi és szociális deficitek pótlása, kiegészítve a SZAKE szülőknek szóló munkaerő-piaci programjaival. Konkrét cél: a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a roma, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók általános iskolai és középiskolai tanulmányi sikerességének elősegítése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, továbbtanulási utak megerősítése. 8

9 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA A Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesületet a helyi roma közösség 2001-ben hozta létre a hátrányos helyzetű kistérségben élők, és a roma lakosság élethelyzetének javítsa érdekében, hogy a roma tehetséges fiataloknak segítsen felzárkózni a társaihoz, ezáltal erősítse a roma identitást. Az egyesület feladatai, tevékenységei általánosságban - A célok elérése érdekében intézmény(ek) alapítása és fenntartása, a társadalom, a lakosság számára közösségi szolgáltatások biztosítása, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű térségben tapasztalható hiányokra és igényekre. - Egyesületi szervezeti keretek és működési feladatok kialakítása, a szervezeti egységek működtetése. Az Egyesület tevékenységi körei I. Társadalom és közösségfejlesztő tevékenységek A Roma fiatalok esélyeinek javulása, növekedése érdekében cél a gyermekekhez igazodó, személyiségközpontú nevelési program megvalósítása iskola melletti szolgáltatásokkal (bölcsőde, óvoda, tanoda, család-integrációs program). Az alap- és szakképzettségi szint javulása és a humánerő-forrás fejlesztés megvalósulása érdekében cél az alap-és szakképzettség fejlesztése, valamint munkagyakorlat biztosítása az inaktív lakosságnak. II. Sport és egészség-megőrzési tevékenységek A futballcsapat folyamatos támogatása, segítése. A fiatalok bevonása rendszeres sporttevékenységbe a csapat és egyéb közösségi tevékenységek segítségével. III. Szervezetfejlesztési tevékenységek Együttműködő, támogató háttér kialakítása érdekében cél a szabadidős és közösségi lehetőségek bővítése, alternatív ellátórendszer, térítésmentes tanácsadói és jogsegélyszolgálat létrehozása, személyre, ill. közösségre szabott ellátási formák kialakítása. 9

10 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA Az évek során az egyesület számos különböző projektek valósított meg. A projektek közös célkitűzése a roma integráció a szabadidős és sport programok segítségével, valamint a megélhetést javító programokkal. Az alábbiakban néhány kiemelt projekt kerül bemutatásra. Projektek 1. UNDP mikro projekt, a futballcsapat közösségfejlesztése, egészségvédelem és a kulturált sport lehetőségének biztosítása / sportnap Szalonnán A projekt címe: Egészségvédelem és a kulturált sport lehetőségének biztosítása A Cserehát program mikro-projekt azonosító száma: CSP A legelső program, ami megvalósításra került. A mikroprojekt indította el az egész folyamatot egy felfelé ívelő pályára. Eredeti célkitűzése a futballpálya rendbe hozatala volt, amely a pályázat segítségével valamint önkéntes munkával valósult meg UNDP makro-projekt: MP-93. /UDNP Makro Projekt 2 UNDP makro-projekt: MP-9-2 A projekt címe: BABA-HÁZ Családi Integrációs Szolgáltató Központ létrehozása. (forrás: A projekt legfontosabb lépései a következők voltak: épület megvásárlása, tervezése, építése, alkalmassá tétele és működési engedélyek megszerzése; szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, közösségi tér kialakítása, tananyagfejlesztés és segédanyagok kidolgozása. 10

11 4. Otthon akarunk élni" című Telepes (2008) pályázati program Lakhatási projekt. A telepen élők lakhatási körülményeinek javítása. Telekvásárlások, épületek megvásárlása, ezzel párhuzamosan munkahelyek teremtése. 5. TÁMOP Tanoda / Szalonnai Tanoda Szalonnai tanoda személyes oktatási igényekhez alkalmazkodó nevelési-oktatási forma: A gyerekek és szüleik saját elhatározásból választhatják a nem-formális (tapasztalati tanulás) támogató hátteret. A személyes-bizalmi viszony kialakítása annak érdekében, hogy teljes mértékben feltárásra kerüljenek az egyéni motivációik, nehézségek, egyedi/sajátos működési mechanizmusok, megteremtődjön azon családias miliő, ahol a szülők és a gyerekek egyaránt biztonságban érzik magukat, és megkapnak minden olyan társadalmi integrációs feltételt, melyekhez élethelyzetükből fogva nem férnek hozzá. (forrás: 6. Támop Baba-ház BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. Az UNDP projektek folytatása, tartalommal való megtöltése. 7. IKSZT (Integrációs és Szolgáltató Központ) Alulról jövő 5 év alatt felépített szervezet innovatív és alternatív szolgáltatásainak fenntartása, továbbfejlesztése. BABA-HÁZ - Családi Integrációs Szolgáltató Központ létrehozása a térségi szegénység csökkentése, Cserehát szélén, az Edelényi LHH kistérségben a hátrányos helyzetű és kirekesztettségben élők, a roma lakosság integrációjának elősegítése, családok 11

12 jövedelmi helyzetének javítása, gyermekek érvényesülésének támogatása, a Szalonna és vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci reintegrációja, életminőségének javítása. Hiányzó alap-, szak- és kiegészítő szolgáltatások IKSZT létrehozásával 8. MÉSE KÖRFORGÓ KLUB A program célja: A Körforgó Klub éjszakai sportbajnokságai Szalonna településen. A program támogatója: Magyar Éjféli Sportbajnokság Egyesület Pályázati úton közösségi sportprogramok szervezése, jellemzően pingpong, de a lakosság igényeit figyelembe véve egyéb programok (csocsó) is. 9. NTP-OKA-XI/1 Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt, roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatása című pályázati programja. Szalonnai Kalász László Roma Tehetségműhely (forrás: A tehetségműhely alapfeladatai: a.) lehetőségeihez képest fejleszti a verseny- és szabadidősport feltételeit, b.) a gyermek- és diáksport, az ifjúsági sport, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, segítségnyújtás az egészséges életmód és a prevenció feltételeinek kialakításában. 12

13 c.) a helyi önkormányzattal együttműködik a rendszeres mozgás és az egészséges életmód kiszélesítése érdekében, d.) a sportág népszerűsítése miatt rendszeresen szervez körzeti, kistérségi, vagy egyéb szintű sportrendezvényeket, sporttanfolyamok lebonyolításában működik közre. Kiegészítő feladatai a.) előadásokat, élménybeszámolókat, tanfolyamokat, vizsgákat, táborokat szervez, b.) hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat épít egyesületekkel, klubokkal és más szervezetekkel, c.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység elősegítése, 10. SMC /S Szalonna község szolgáltató modell Közösségi programok szervezése A támogatás keretében közös szabadidős és sportrendezvények, gyermekrendezvények (Mikulás ünnepség), vagy közös szabadidős rendezvények (közös főzés, sport programok) kerülnek megrendezésre. (forrás: START Program 2012, 2013, ben indult a START munkaprogram a foglalkoztatás növelése érdekében. A Sza-Ke egyesület folyamatosan részt vesz a programokban. Elsősorban mezőgazdasági munkalehetőség megteremtésével. A foglalkoztatás növénytermesztés és állattenyésztés formájában valósul meg. 13

14 PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA Az egyesület számos projekt valósított meg az elmúlt 10 évben. A programok megvalósítása szinte kizárólag pályázati pénzekből valósult meg. Az egyesület minimális tőkével működik rendszeresen. Az önerőt előteremtése bizonyos projektek esetében a megvalósítást veszélyezteti. A legtöbb projekt esetében a önerőt a közösség közös munkával, önkéntes tevékenységgel valósítja meg. A legjelentősebb projekt, amelyben a SZAKE részt tudott venne a Cserehát UNDP projekt. Az UNDP-SZMM Cserehát Program a következő sajátosságokat mutatja, illetve jelentősége az új fejlesztési megközelítésből ered. A programot 2005 novemberében indította útjára a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) és az Egyesült Nemzetek Szövetségének Fejlesztési Programja (UNDP). A cél: a Cserehát lakosságának életminőségét felemelni a környező régiók szintjére, és a társadalmilag kirekesztett kisebbségi csoportok, mint például a romák, esélyeit növelni, hogy bekapcsolódhassanak Magyarország gazdasági és politikai vérkeringésébe. A program teljes, 2,8 millió USD (kb. 500 millió HUF), költségvetésének több mint felét 2 év alatt költötte el a program kivitelezője, az UNDP, a Cserehát leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek újszerű megsegítésére. A költségvetés maradék csaknem fele integrált fejlesztési nagyprojektek önrész-támogatására lett lekötve. Ez a forrás más fejlesztési programokhoz képest nem jelentős, azonban annak újszerű elköltési módja biztosítja, hogy az eredmények fenntarthatók legyenek és további fejlesztési forrásokat vonzanak a térségbe. A program készítői ezt egyrészt a társadalmi tőke, az önsegítés és helyi közösségi kezdeményezések megerősítésével, másrészt a helyi gazdaság belső erőforrásainak feltárásával és megteremtésével, illetve a települések elérhetőségének és a lakossági szolgáltatások elérhetőségének javulásával kívánták elérni. A program legfőbb célja, hogy növelje a Cserehát versenyképességét és mozgósítsa a helyi gazdasági szereplőket. Ezt leginkább helyi konzorciumok által tervezett és megvalósított hosszú-távú, nagy hatásfokú integrált fejlesztési projektek tervezésével lehet elérni. A Cserehát Program szakmai segítséget és önrész-támogatást nyújt a pályázóknak, amivel versenybe szállhatnak többek között az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiért. A nagyprojekt pályázatok önrész-támogatására a Cserehát Program 1 millió 151 ezer USD összegű alapot képezett, melyből maximum 25 millió HUF ( USD) összegig lehetett pályázni önrész-támogatásért. A 43 nagyprojekt-pályázat közül, az Irányító Bizottság döntése 14

15 alapján 12 nyert támogatást. A projektek megvalósítása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei között rendelkezésre álló Operatív Programok pályáztatásától függenek. A SZAKE, a külső szakemberek segítségével az UNDP makro-projekt segítségével valósított meg a BABA-HÁZ Családi Integrációs Szolgáltató Központot, a és ig eltelt időszakban kétszer nyert el támogatást. Az első támogatás összege USD, a második elnyert támogatás összege USD. Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató tér) projekt támogatása és megvalósítás, már egy másik program keretében került megvalósításra. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér" (IKSZT) létrehozása. A szalonnai IKSZT-t április 6-i dátummal az ÚMVP Irányító Hatóság döntése alapján Ft támogatásban részesítette. Ingatlan, projekt helyszín: UNDP támogatással vásárolt Petőfi u. 41. Hrsz. 84. Telek összterület 2427 m2. (1) 125,77m2 lakhatatlan állapotú vályog parasztház átalakítása-bővítése: bruttó 429,19 m2 alapterületű közösségi centrummá (2) Nem használt romos vályog gazdasági csűr épület ben teljes funkcióváltó átalakítása, bővítése, Csűr-Tanoda épület létrehozása: 2 db. tanterem, 1 db. fogadó közösségi terem, nevelői-, külön fiú-lány WC (3) Ingatlan hátsó területe: munkaerő-piaci projekt fóliasátras növénykertészet kialakítása A program megvalósítása során a következő nehézségekkel kellett megküzdeni az egyesületnek: - a projekt jellemzően utófinanszírozással megvalósítható, a civil szervezetnek viszont jellemzően nincs elegendő tőkéje ennek megvalósításra - az építőipari projekt sajátossága miatt a tevékenység a fordított Áfa hatálya alá tartozik, emiatt ennek finanszírozása is az egyesület feladata lenne, amely szintén jelentős nehézségeket okozott - a projekthez építésvezetőt vagy műszaki vezetőt kell alkalmazni, amelyre a pályázat nem biztosított forrást. 15

16 3. kép A szervezet által elnyert támogatások (forrás: Wágner-Lakatos Melitta: Szalonnai Modell Program (Szakdolgozat 2010, Wesley János Lelkészképző Főiskola) A futballcsapat és a közösségi sportprogramok finanszírozása A sportot, és köztük a futballt érintő Társasági Adóból igénybe vehető támogatás a helyi sport esetében nem hozott változást. Az egyesület az első időszakban még adott be pályázatot, amelyet kedvezően el is bíráltak. Azonban a megvalósításhoz nem sikerült támogatót találniuk. A futballt érintő másik probléma, hogy pályázatok adtak be műfüves pályaépítésre is, amelyet az önrész hiánya miatt nem sikerült megvalósítani. Az egyik fontos közösség program a szervezet és lakosság számára, hogy bekapcsolódtak a Körforgó Klub éjszakai sportbajnokságába. Az eseményt a Magyar Éjféli Sportbajnokság Egyesület támogatta. A SZAKE a megvalósításra 2009-es és 2010-es évben is Ft támogatást kapott. Majd azóta az SMC pályázatok segítségével sikerül folyamatosan közösségi és szabadidősport rendezvényeket megvalósítani. 16

17 A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI A projektek kommunikációja nagymértékben különbözik az országos vagy nagyobb területi célcsoportokat megcélzó projektekéhez képest. A legtöbb projekt jellemzően a helyi lakosoknak, romáknak és nem romáknak egyaránt szólnak. Az egyesület életét bemutató fényképeket, elérhetőségeit valamint az aktuális programokat az érdeklődők megtalálhatják az egyesület által működtetett honlapon. (www.sza-ke.hu). A hátrányos helyzetű térségben azonban ez nem elegendő, hiszen legtöbb család sem számítógéppel, sem internet hozzáféréssel nem rendelkezik. 4. kép Az egyesület honlapjának felépítése (forrás: A közösségi programokba való bevonás így elsősorban száj reklám segítségével történik. A programok ismertetés egyrészt megtörténik a Szalonnai Tanoda fiataljai között, akik segítségével a legtöbb érintett család már elérhető válik. Emellett szintén elérhető az átlagosan ember, aki egyesület segítségével közmunka programban vesz részt. A programokról rendszeresen plakátok is készítenek a SZAKE munkatársai. A plakátok kihelyezési megtörténik a település közösségi helyein. A programok azonban minden esetben, olyan élményekkel gazdagítják a helyi lakosságot, hogy szinte reklám nélkül megvalósíthatóak, mert készülnek rá és várják őket. Ilyen szempontból a plakátok, és meghívók részben a támogatóknak készülnek, hogy dokumentálják a programok folyamatos megvalósítását. 17

18 5. kép (forrás: A szalonnai példa, mind a sport, mind a hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló projektek, illetve kiemelkedő eredmények szempontjából is példa értékű lehet az egész ország számára. A szalonnai példát, ezért számtalan kommunikációs csatornán is próbálják bemutatatni. Ezek közül néhány: - az MTV video tárában több, a települést bemutató program található - rendszeresen jelennek meg cikkek a településről a Borsod Online, elektronikus újság honlapján - a közösségi média felületet is használja az egyesület, ahol beszámol az aktuális programokról, színes fénykép segítségével mutatja be az egyesület életét, valamint megtalálhatóak rajta a közösségről az interneten megjelent cikkek is. 6. kép A Szalonnai Tanoda internetes megjelenése (forrás: 18

19 EREDMÉNYEK A futballcsapat és a szabadidős programok A Szalonnai Községi Ifjúsági Sport Egyesület 2001-től kezdve folyamatosan működik. A futball esetében a helyieknek biztosít játék és mozgás lehetőséget. A futball csapat négy szezonon keresztül szerepelt a megyei első osztályban (2006 és 2010 között), közvetlenül előtte és utána pedig a megyei másodosztályban szerepelt. A évi előrelépés megvalósítását segítette UNDP mikro projektje, amelynek keretében az egyesület támogatáshoz jutott. A 2006-os év volt az igazi kezdés és a tervezgetés éve. A következő nyilatkozat kapcsolódik hozzá (www.sza-ke.hu) 2001-től folyamatosan működik a Szalonnai Községi Ifjúsági Sport Egyesület, melynek elnöke Kertész Gyula, a labdarúgó szakosztály vezetője Horváth Zsolt. Az egyesület állandó jelleggel 64 főnek biztosítja a sportolási lehetőséget, ebből 27 gyerek a Bozsik programban, 20 felnőtt rendszeres edzéseken vesz részt és 17 fiatalt (18 éven aluliakat) havonta egyszer autóval Kazincbarcikára és Edelényre visszük sportolni. A szervezet önállóan korábban még soha nem próbált pályázati támogatást szerezni. A pályázatban megfogalmazott célunk az volt, hogy az egyesület szélesítse tevékenységi körét és a focicsapatnak segítsünk magasabb osztályba jutni. A csapat valamennyi résztvevője roma származású. Emiatt nehezen tudunk szponzorokat, támogatókat szerezni és sokszor előítéletekbe ütközünk. Ennek ellenére minden erőnkkel egyre jobb eredményekre törekszünk. Szalonnán a sport a fiatalok egyetlen egészséges szórakozási lehetősége, ami alkalmat ad a közösségépítésre, a közösség összefogására, ezáltal egyéb építő tevékenységekre is. A futballcsapatunk tevékenységének megerősítését kértük pályázatunkban, de ez hatással van a település egészére, a hátrányos helyzetű - elsősorban roma - családok életére is. A pályázat pozitív elbírálásának eredményeként kiszámítható, biztos jövőképet tudtunk felvázolni az érintett családoknak, és sikerült is felsőbb osztályba lépnünk. A bajnokság augusztus 6-án kezdődött és a csapat a Cserehát Program segítségével jelenleg nagyon jól szerepel. Az emberek számítanak ránk. A pályázatban leírtaknak megfelelően, önkéntes munkájukkal újítottuk fel a pályát és környezetét, illetve a gyerekeknek egész napos rendezvényt szerveztünk. Ezt augusztus 26-án, szombaton tartottuk Szalonnán, a sportpályán. Reggel kilenckor, a megnyitóban elmondtuk, hogy a rendezvény a Cserehát Program 19

20 keretében valósul meg. Délelőtt gyerekrendezvények zajlottak, volt kötélhúzás, sorverseny akadályfutás, meg még sokféle más erőpróba. Minden gyerek nagy kedvvel és lelkesedéssel vett részt a programon, ügyesen teljesítették a feladatokat, és az ünnepélyes, jó hangulatú eredményhirdetésen minden csapat ajándékot kapott. A vetélkedők alatt a szülők kondérban slambucot és más cigány ételeket főztek. Délután elsőként a gyerekeknek kispályás, majd a felnőtteknek nagypályás focimérkőzést rendeztünk, színvonalas és sportszerű meccsekkel. A győztesek ajándékokat kaptak. A napot az esti diszkó zárta. A program során a gyerekek és a felnőtteknek végre kulturált rendezvényen vehettek részt. A rendezvény lehetőséget teremtett a felnőttek számára, hogy megbeszéljék az őket foglalkoztató ügyeket és problémákat. Ez azért igazán fontos, mert az ilyen kistelepülésen különben csak a kocsma adna alkalmat a találkozásra. Ezért meg is beszéltük, hogy megpróbálunk támogatást szerezni egy közösségi tér kialakítására. A futballcsapat a 2013/14-es bajnokságban is a megyei másodosztályban játszik. A futballcsapat továbbra is azzal a nehézséggel küzd, hogy a játékosok részére semmilyen juttatást és fizetést nem tud biztosítani. Az idei szezonban a csapat a nyolcadik hely környékén található. Érdekesség, hogy a csapat edzője, egyben játékosa vezeti a megyei góllövő listát. 7. kép Szalonnai futballcsapat helyezése (forrás: 20

21 A fenti képen látszik, hogy a 2012/13-as szezon során a megyei másodosztály első helyén végzett az együttes, azaz elnyerte a bajnoki címet. A továbblépés azonban innen támogató hiányában nem sikerült. Ezért játszik az együttes még mindig a megyei II. osztályban. A szezon után Kertész Attilával készítettek interjút, aki akkor még bizakodó volt a folytatást illetően. Vannak együttesek, ahol sok pénzből sem tudnak jó csapatot kialakítani, és van olyan gárda ahol kevés a pénz, de jó a csapatszellem és ezért jönnek az eredmények. Szalonnán szinte pénz nélkül érnek el csodákat. (www.bazfoci.hu/tartalom/cikk/245528_szalonna_penz_nelkul_de_hatalmas_lelkesedessel) Kertész Attila: A megnyert bajnokságot megelőzően sem volt szégyellni valónk, hiszen Szendrő előtt a második helyezést értünk el. A 2012/2013-as bajnokság előtt lezárva az előző szezont csapatgyűlést szerveztünk labdarúgók, vezetők, segítőkkel terveztük a jövőt. Az alapvető célkitűzésünk volt, hogy fiataljainkat beépítsük a csapatba és egy olyan gárda összeállítása, akik stabil lábakon megállják helyüket a Megyei II. osztályú elitben. Az eredmények azt mutatják ez sikerült. Kertész Attila: Ez most már állíthatom, hogy sikerült, hiszen egy remek őszi szezon után még remekebb tavaszi szezonnal sikerült a Megyei II. osztályú Északi csoport 1. helyezését elérni, melyre különösen büszkék vagyunk, hiszen Szalonna történelme során már kétszeres Megyei II. bajnoknak hívhatja magát. Ez ennyire egyszerű volt? Kertész Attila: A bajnokság során természetesen nálunk is adódtak problémák gondolok itt, eltiltások, munkahelyi elfoglaltságok, és egyéb körülményekre melyek nehezítették a csapat szereplését. De mindig azon voltunk, hogy orvosoljuk a problémákat és elmondhatom, habár nehezen is mindig sikerült. A csapat egysége a sport iránti szeretetet vezetett el minket ehhez a szép eredményhez. És külön köszönet illeti a csapat tagjait kik a győzelmet szem előtt tartva hétről hétre a pályán harcoltak, hogy Szalonna településének futball csapata a lehető legjobb eredménnyel távozzon a pályáról, akikre büszkék lehetünk és vagyunk kik a labdarúgással felemelték kicsiny kis településünk hírnevét. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik egy kicsit is segítettek egy ilyen gyönyörű eredmény eléréséhez. Szabadidős sport és kulturális rendezvények Szalonnán A Szalonnai Tanoda évről, évre szervez különböző programokat a falu és roma kisebbség részére. Ezeket pályázati pénzből, alapvetően az iroda munkatársaival és a tanodai 21

22 gyermekekkel igyekszik megvalósítani. Az elmúlt években a következő programok kerültek már megvalósításra: 2014-es év programjai Március 15-ei emlékműsor a 2014 évi tanodai programok megbeszélése, bemutatása 2013-as év programjai Mikulás esti rendezvény (kézműves foglalkozás, ajándékozás) Augusztus 20-ai közösségi rendezvény (közös főzés, kispályás foci, csocsó, ping-pong) 2013 május 31 (közös főzés, sportesemények, közös beszélgetések) 2013 tavasza, falugyűlés és közös megbeszélés, tervezett programok kialakítása 2012-es év programjai gyermekrendezvények, közös programok, a Szalonnai Tanoda folyamatos műkődésének előkészítése, megbeszélése 2011-es év programja központban a Tanoda bemutatása, a Tanodai közös rendezvények kezdete, gyermek és felnőtt rendezvények 8. kép Meghívók, plakátok(forrás: 22

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Közösségi Beavatkozási Terv

Közösségi Beavatkozási Terv 1 Közösségi Beavatkozási Terv Varsány település számára Jóváhagyta: 1. Varsány község Önkormányzata Pintérné Kanyó Judit Polgármester Egyetértett: 2. A célcsoport képviselője: Petrovics Ferenc 3. TKKI

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 332/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és környékén

Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és környékén Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakoly Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna RomaNet Együttműködési Hálózat 2010 Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna 2 Impresszum Készült az Európai Unió finanszírozásának, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának,

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben