ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú pályázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése 6. téma keretében Szerző Dr. Gősi Zsuzsanna Cím Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület roma integráció Konzorciumvezető Magyar Sportmenedzsment Társaság (MST) Konzorciumi partner Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) május

2 település község <5000 fő kisváros e fő középváros 20e-100e fő nagyváros 100e-1000e fő főváros/ országos célcsoport lakosság fiatalok-idősek hátrányos h. fogy. élők nők lebonyolító önkormányzat civil szervezet oktatási int. sportegyesület vállalat tevékenység szabadidősport egészségmegőrző sportjátékok képzés egyéb időtartam 1 nap 2-3 nap heti havi folyamatos rendszeresség évente félévente szezonális havi eseti ADATLAP: Projekt hivatalos neve: Rendszeres programok 2001 óta Ifjúsági futballcsapat, Szalonnai Tanoda, UNDP Mikro Project, Otthon akarunk élni 1-2, TÁMOP programok, Start programok Projektgazda: Sza-Ke, Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület Projekt témája: roma integráció, közösség fejlesztés, felzárkózás Projekt időtartama, rendszeressége: 2001-től folyamatosan Projekt célcsoportja: Szalonna községe, roma lakossága VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Szalonna Magyarország egyik leghátrányosabb térségében fekvő kistelepülése, amely azonban igazi példája annak, hogy egy jó kezdeményezés hatalmas távlatokat nyithat, akár egy kisebb, akár egy nagyobb közösség előtt is. Az egyesület, illetve a projektek és programok melyek bemutatásra kerülnek egy olyan civil kezdeményezés alapján indultak, amelynek az elsődleges célja a helyi futballcsapat megsegítése volt. Ez nőtte ki magát, közösségépítő és munkahelyteremtő porgrammá. A helyi futballcsapat annyiban speciális, hogy roma játékosok alkotják. Az egyesület elnöke és a futball csapat edzője is roma, aki maga is játékos. A játékosok több éve szerepelnek eredményesen a megyei bajnokságban. A futballcsapat mellett a közösen megvalósított projekteknek a legfontosabb eleme a közösségteremtés, a más típusú emberi kapcsolatok, a közös játékok, sportprogramok és az egyéb szabadidős rendezvények, amelyek összekovácsolják a helyieket. 2

3 1. kép Szalonna futballcsapata (forrás: A futballcsapat volt a kiindulópont, amely elindította a közösségfejlesztést és alapot teremtett a későbbi integrációs törekvéseknek. Közösségi programok szervezésével, közös akarattal valamint külső szakemberek segítségével azóta is számtalan projektet valósítottak meg. Létrehoztak egy közösségi teret: a Szalonnai Tanodát. A Tanoda egyszerre nyújt családsegítő szolgáltatásokat, munkahelyteremtésben vesz részt, illetve délutánként a gyermekek itt tanulhatnak közösen szakemberek segítségével. A fiatalok részére egyszerre biztosítanak tartalmas időtöltést játékos és kézműves foglalkozások segítségével, közös sportalkalmakat, illetve esélyt arra, hogy sikeresen tovább tanulhassanak és megfelelő szakképzettséget szerezzenek. 2. kép Épül a Szalonnai Tanoda (forrás: 3

4 A programok lehetőséget nyújtanak a helyieknek, és mellette jövőképet vázolnak fel a fiatalok számára. A tanodai alkalmazottak nagy része helyi, saját maguk is folyamatosan képzik magukat, szerveznek programokat, példát mutatnak a helyieknek. A futballcsapat ugyanilyen példa a helyi fiataloknak, lehetőség nekik is arra, hogy közösen sporttevékenységet végezzenek, hiszen jelen pillanatban is két csapat, egy felnőtt és egy utánpótlás csapat játszik rendszeresen a megyei futball bajnokságban. 4

5 TARTALOMJEGYZÉK A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA... 6 SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS... 7 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA... 9 Az egyesület feladatai, tevékenységei általánosságban... 9 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA Projektek Szalonnai Kalász László Roma Tehetségműhely PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A futballcsapat és a közösségi sportprogramok finanszírozása A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI EREDMÉNYEK A futballcsapat és a szabadidős programok Szabadidős sport és kulturális rendezvények Szalonnán A PROJEKT HATÁSAI, DISSZEMINÁCIÓ A Szalonnai Tanoda hatása FÜGGELÉK MELLÉKLETEK

6 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA Szalonna község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az edelényi kistérségben helyezkedik el, amely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű (LHH) területe. A kistérség északi elzárt részén (Tókörnyéke mikrotérség) fekszik Szalonna. (Edelény a 311/2007. Kormányrendelet szerint leghátrányosabb helyzetű kistérség, Szalonna a 240/2006. kormányrendelet szerint leghátrányosabb hátrányos helyzetű település). A község Edelénytől 20 kilométerre északra, a Bódva völgyében fekszik, Szendrő város után 7 km-re. A lakossága 1070 fő. A 2011-es évi népszámláláson a település lakosságának 82%-a magyar, 18%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát. A személyes interjúban az egyesület elnöke a roma lakosság arányát 30% körülinek mondta. A Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesületet a helyi roma közösség 2001-ben hozta létre, elsődleges célja a roma felzárkóztatás megvalósítása. Alapgondolata, hogy a sport megerősíti a személyiséget, sikerélményhez juttatja a sok kudarccal szembesülő, hátrányos helyzetű embereket, lehetőséget teremt, esélyt ad a felzárkózásra. A sport hatással van az egész személyiség fejlődésére, a magánélet alakítására. Az eredmények hozzájárulnak a többségi oldal általi elismeréshez, az elfogadáshoz. Fokozatos építkezéssel, szervezetfejlesztéssel a foci csapatot érintő tevékenységek bővültek. A szervezet helyi és térségi körben már nem csak a sporttal foglalkozik - Közösségi programok szervezése, krízishelyzetek, konfliktusok megoldása mára már beépültek a napi gyakorlatba. A SZAKE 2006-tól több pályázati programot valósított meg, mely során nem csak telepi önkéntesek segítik a munkát, a helyiekhez tapasztalt szakemberek (romológus, szociális munkások, pedagógusok) csatlakoztak. Folyamatos a pályázatok figyelése, a projektek és programok megtervezése, megvalósítása. Az összetett társadalom- és közösségfejlesztés, az életminőség javítása, a munkaerő-piaci esélyek, a foglalkoztathatósági szint növelése a programok elsődleges célja. A helyi tudások és a fel nem tárt értékek a szakértelemmel kiegészítve hatékony tanulószervezetet alakítottak ki. Együttműködés alakult ki az edelényi munkaügyi kirendeltséggel, képző intézményekkel, munkáltatókkal a piacképes szakképzettség megszerzésének, a nyílt munkaerő-piacra történő belépés biztosítása érdekében. 6

7 SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS Az egyesület mottója: Egyaránt vendégei vagyunk a világnak, mégis számon tartjuk, hogy mikor, hol és miért születtünk. Így hát boldog az, ki megjelölheti helyét születésének, mert van egy pont a földön, ahová leütheti karóját az emlékezésnek. (Lakatos Menyhért) (forrás: Az egyesület esetében elsősorban az egyesület céljairól, és azok megvalósításáról beszélhetünk. A szervezet a megalakulása elején elsősorban a sport és szabadidős tevékenységekre helyezte a hangsúlyt, azonban hamar körvonalazódott az a kép, hogy a hosszú távú siker érdekében a foglalkoztatás megteremtését is célul kell kitűzni, mert tartós változás csak annak segítségével érhető el. Az egyesületi stratégia céljai: A hátrányos helyzetű térség fejlesztése, a hátrányos helyzetű lakosság, kiemelten a romák integrációjának elősegítése. Az egyesület tagjai és nem tagjai részére különböző programok, szolgáltatások biztosítása, a civil szervezet működési területén élők társadalmi helyzetének javítása. A társadalom- és közösség-fejlesztő programok, projektek megvalósítása, a lakosság munkaerő-piaci esélyeinek és a foglalkoztathatóság szintjének emelése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása. Megfelelő sporttevékenység biztosítása (pl. szabadidősport, versenysport, természetjárás stb.), a testkultúra fejlesztése, utánpótlás nevelési feladatok ellátása, a helyi, illetve a szervezet egész működési területén a sporthagyományok ápolása, sportszerű életmódra és magatartásra való nevelés. 7

8 Az egyesület több térségi és országos programhoz csalatkozott, amelyek esetében az elsődleges cél a hátrányos helyzetű települések, régiók felzárkóztatása volt. Ezen programok stratégia célkitűzéseit az egyesület átvette és nagy részüket meg is valósította. Stratégiai célok között a következők szerepeltek: Aktív közösségi élet kialakítása, a társadalmi távolság, az előítélet, a diszkrimináció csökkentése. Közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása. A hátrányos helyzetű, főként roma gyermekek, tanulók, felnőttek tanulási alkalmazkodásának növelése, esélyegyenlőség kialakítása a tanulásban, a munkában, az élet egyéb területein. A foglalkoztatási, képzettségi szint helyi növelése, a személyes belső motiváltság erősítése és a több-generációs szegénységből való kitöréshez szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése. A családok jövedelemhez juttatása, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, a foglalkoztató szervezetek számának és szerepének növekedése. Roma szervezetek erőforrásainak bővülése, az egyéni és közösségi érdekérvényesítés kiteljesedése. A fiatalokat célzó programok elsődleges feladata a felzárkózás, az esélyegyenlőség, valamint a közös programok miatt személyiség fejlődést megvalósító szervezet, a tanoda kialakítása volt, amely esetében az egyesület általános és konkrét kitűzéseket is megfogalmazott: Általános cél: iskolarendszeren kívüli támogató-segítő program modelljének működtetése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermekek számára. Az iskolai sikertelenséget okozó családi, közösségi és szociális deficitek pótlása, kiegészítve a SZAKE szülőknek szóló munkaerő-piaci programjaival. Konkrét cél: a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a roma, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók általános iskolai és középiskolai tanulmányi sikerességének elősegítése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, továbbtanulási utak megerősítése. 8

9 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA A Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesületet a helyi roma közösség 2001-ben hozta létre a hátrányos helyzetű kistérségben élők, és a roma lakosság élethelyzetének javítsa érdekében, hogy a roma tehetséges fiataloknak segítsen felzárkózni a társaihoz, ezáltal erősítse a roma identitást. Az egyesület feladatai, tevékenységei általánosságban - A célok elérése érdekében intézmény(ek) alapítása és fenntartása, a társadalom, a lakosság számára közösségi szolgáltatások biztosítása, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű térségben tapasztalható hiányokra és igényekre. - Egyesületi szervezeti keretek és működési feladatok kialakítása, a szervezeti egységek működtetése. Az Egyesület tevékenységi körei I. Társadalom és közösségfejlesztő tevékenységek A Roma fiatalok esélyeinek javulása, növekedése érdekében cél a gyermekekhez igazodó, személyiségközpontú nevelési program megvalósítása iskola melletti szolgáltatásokkal (bölcsőde, óvoda, tanoda, család-integrációs program). Az alap- és szakképzettségi szint javulása és a humánerő-forrás fejlesztés megvalósulása érdekében cél az alap-és szakképzettség fejlesztése, valamint munkagyakorlat biztosítása az inaktív lakosságnak. II. Sport és egészség-megőrzési tevékenységek A futballcsapat folyamatos támogatása, segítése. A fiatalok bevonása rendszeres sporttevékenységbe a csapat és egyéb közösségi tevékenységek segítségével. III. Szervezetfejlesztési tevékenységek Együttműködő, támogató háttér kialakítása érdekében cél a szabadidős és közösségi lehetőségek bővítése, alternatív ellátórendszer, térítésmentes tanácsadói és jogsegélyszolgálat létrehozása, személyre, ill. közösségre szabott ellátási formák kialakítása. 9

10 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA Az évek során az egyesület számos különböző projektek valósított meg. A projektek közös célkitűzése a roma integráció a szabadidős és sport programok segítségével, valamint a megélhetést javító programokkal. Az alábbiakban néhány kiemelt projekt kerül bemutatásra. Projektek 1. UNDP mikro projekt, a futballcsapat közösségfejlesztése, egészségvédelem és a kulturált sport lehetőségének biztosítása / sportnap Szalonnán A projekt címe: Egészségvédelem és a kulturált sport lehetőségének biztosítása A Cserehát program mikro-projekt azonosító száma: CSP A legelső program, ami megvalósításra került. A mikroprojekt indította el az egész folyamatot egy felfelé ívelő pályára. Eredeti célkitűzése a futballpálya rendbe hozatala volt, amely a pályázat segítségével valamint önkéntes munkával valósult meg UNDP makro-projekt: MP-93. /UDNP Makro Projekt 2 UNDP makro-projekt: MP-9-2 A projekt címe: BABA-HÁZ Családi Integrációs Szolgáltató Központ létrehozása. (forrás: A projekt legfontosabb lépései a következők voltak: épület megvásárlása, tervezése, építése, alkalmassá tétele és működési engedélyek megszerzése; szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, közösségi tér kialakítása, tananyagfejlesztés és segédanyagok kidolgozása. 10

11 4. Otthon akarunk élni" című Telepes (2008) pályázati program Lakhatási projekt. A telepen élők lakhatási körülményeinek javítása. Telekvásárlások, épületek megvásárlása, ezzel párhuzamosan munkahelyek teremtése. 5. TÁMOP Tanoda / Szalonnai Tanoda Szalonnai tanoda személyes oktatási igényekhez alkalmazkodó nevelési-oktatási forma: A gyerekek és szüleik saját elhatározásból választhatják a nem-formális (tapasztalati tanulás) támogató hátteret. A személyes-bizalmi viszony kialakítása annak érdekében, hogy teljes mértékben feltárásra kerüljenek az egyéni motivációik, nehézségek, egyedi/sajátos működési mechanizmusok, megteremtődjön azon családias miliő, ahol a szülők és a gyerekek egyaránt biztonságban érzik magukat, és megkapnak minden olyan társadalmi integrációs feltételt, melyekhez élethelyzetükből fogva nem férnek hozzá. (forrás: 6. Támop Baba-ház BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. Az UNDP projektek folytatása, tartalommal való megtöltése. 7. IKSZT (Integrációs és Szolgáltató Központ) Alulról jövő 5 év alatt felépített szervezet innovatív és alternatív szolgáltatásainak fenntartása, továbbfejlesztése. BABA-HÁZ - Családi Integrációs Szolgáltató Központ létrehozása a térségi szegénység csökkentése, Cserehát szélén, az Edelényi LHH kistérségben a hátrányos helyzetű és kirekesztettségben élők, a roma lakosság integrációjának elősegítése, családok 11

12 jövedelmi helyzetének javítása, gyermekek érvényesülésének támogatása, a Szalonna és vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci reintegrációja, életminőségének javítása. Hiányzó alap-, szak- és kiegészítő szolgáltatások IKSZT létrehozásával 8. MÉSE KÖRFORGÓ KLUB A program célja: A Körforgó Klub éjszakai sportbajnokságai Szalonna településen. A program támogatója: Magyar Éjféli Sportbajnokság Egyesület Pályázati úton közösségi sportprogramok szervezése, jellemzően pingpong, de a lakosság igényeit figyelembe véve egyéb programok (csocsó) is. 9. NTP-OKA-XI/1 Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt, roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatása című pályázati programja. Szalonnai Kalász László Roma Tehetségműhely (forrás: A tehetségműhely alapfeladatai: a.) lehetőségeihez képest fejleszti a verseny- és szabadidősport feltételeit, b.) a gyermek- és diáksport, az ifjúsági sport, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, segítségnyújtás az egészséges életmód és a prevenció feltételeinek kialakításában. 12

13 c.) a helyi önkormányzattal együttműködik a rendszeres mozgás és az egészséges életmód kiszélesítése érdekében, d.) a sportág népszerűsítése miatt rendszeresen szervez körzeti, kistérségi, vagy egyéb szintű sportrendezvényeket, sporttanfolyamok lebonyolításában működik közre. Kiegészítő feladatai a.) előadásokat, élménybeszámolókat, tanfolyamokat, vizsgákat, táborokat szervez, b.) hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat épít egyesületekkel, klubokkal és más szervezetekkel, c.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység elősegítése, 10. SMC /S Szalonna község szolgáltató modell Közösségi programok szervezése A támogatás keretében közös szabadidős és sportrendezvények, gyermekrendezvények (Mikulás ünnepség), vagy közös szabadidős rendezvények (közös főzés, sport programok) kerülnek megrendezésre. (forrás: START Program 2012, 2013, ben indult a START munkaprogram a foglalkoztatás növelése érdekében. A Sza-Ke egyesület folyamatosan részt vesz a programokban. Elsősorban mezőgazdasági munkalehetőség megteremtésével. A foglalkoztatás növénytermesztés és állattenyésztés formájában valósul meg. 13

14 PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA Az egyesület számos projekt valósított meg az elmúlt 10 évben. A programok megvalósítása szinte kizárólag pályázati pénzekből valósult meg. Az egyesület minimális tőkével működik rendszeresen. Az önerőt előteremtése bizonyos projektek esetében a megvalósítást veszélyezteti. A legtöbb projekt esetében a önerőt a közösség közös munkával, önkéntes tevékenységgel valósítja meg. A legjelentősebb projekt, amelyben a SZAKE részt tudott venne a Cserehát UNDP projekt. Az UNDP-SZMM Cserehát Program a következő sajátosságokat mutatja, illetve jelentősége az új fejlesztési megközelítésből ered. A programot 2005 novemberében indította útjára a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) és az Egyesült Nemzetek Szövetségének Fejlesztési Programja (UNDP). A cél: a Cserehát lakosságának életminőségét felemelni a környező régiók szintjére, és a társadalmilag kirekesztett kisebbségi csoportok, mint például a romák, esélyeit növelni, hogy bekapcsolódhassanak Magyarország gazdasági és politikai vérkeringésébe. A program teljes, 2,8 millió USD (kb. 500 millió HUF), költségvetésének több mint felét 2 év alatt költötte el a program kivitelezője, az UNDP, a Cserehát leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek újszerű megsegítésére. A költségvetés maradék csaknem fele integrált fejlesztési nagyprojektek önrész-támogatására lett lekötve. Ez a forrás más fejlesztési programokhoz képest nem jelentős, azonban annak újszerű elköltési módja biztosítja, hogy az eredmények fenntarthatók legyenek és további fejlesztési forrásokat vonzanak a térségbe. A program készítői ezt egyrészt a társadalmi tőke, az önsegítés és helyi közösségi kezdeményezések megerősítésével, másrészt a helyi gazdaság belső erőforrásainak feltárásával és megteremtésével, illetve a települések elérhetőségének és a lakossági szolgáltatások elérhetőségének javulásával kívánták elérni. A program legfőbb célja, hogy növelje a Cserehát versenyképességét és mozgósítsa a helyi gazdasági szereplőket. Ezt leginkább helyi konzorciumok által tervezett és megvalósított hosszú-távú, nagy hatásfokú integrált fejlesztési projektek tervezésével lehet elérni. A Cserehát Program szakmai segítséget és önrész-támogatást nyújt a pályázóknak, amivel versenybe szállhatnak többek között az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiért. A nagyprojekt pályázatok önrész-támogatására a Cserehát Program 1 millió 151 ezer USD összegű alapot képezett, melyből maximum 25 millió HUF ( USD) összegig lehetett pályázni önrész-támogatásért. A 43 nagyprojekt-pályázat közül, az Irányító Bizottság döntése 14

15 alapján 12 nyert támogatást. A projektek megvalósítása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei között rendelkezésre álló Operatív Programok pályáztatásától függenek. A SZAKE, a külső szakemberek segítségével az UNDP makro-projekt segítségével valósított meg a BABA-HÁZ Családi Integrációs Szolgáltató Központot, a és ig eltelt időszakban kétszer nyert el támogatást. Az első támogatás összege USD, a második elnyert támogatás összege USD. Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató tér) projekt támogatása és megvalósítás, már egy másik program keretében került megvalósításra. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér" (IKSZT) létrehozása. A szalonnai IKSZT-t április 6-i dátummal az ÚMVP Irányító Hatóság döntése alapján Ft támogatásban részesítette. Ingatlan, projekt helyszín: UNDP támogatással vásárolt Petőfi u. 41. Hrsz. 84. Telek összterület 2427 m2. (1) 125,77m2 lakhatatlan állapotú vályog parasztház átalakítása-bővítése: bruttó 429,19 m2 alapterületű közösségi centrummá (2) Nem használt romos vályog gazdasági csűr épület ben teljes funkcióváltó átalakítása, bővítése, Csűr-Tanoda épület létrehozása: 2 db. tanterem, 1 db. fogadó közösségi terem, nevelői-, külön fiú-lány WC (3) Ingatlan hátsó területe: munkaerő-piaci projekt fóliasátras növénykertészet kialakítása A program megvalósítása során a következő nehézségekkel kellett megküzdeni az egyesületnek: - a projekt jellemzően utófinanszírozással megvalósítható, a civil szervezetnek viszont jellemzően nincs elegendő tőkéje ennek megvalósításra - az építőipari projekt sajátossága miatt a tevékenység a fordított Áfa hatálya alá tartozik, emiatt ennek finanszírozása is az egyesület feladata lenne, amely szintén jelentős nehézségeket okozott - a projekthez építésvezetőt vagy műszaki vezetőt kell alkalmazni, amelyre a pályázat nem biztosított forrást. 15

16 3. kép A szervezet által elnyert támogatások (forrás: Wágner-Lakatos Melitta: Szalonnai Modell Program (Szakdolgozat 2010, Wesley János Lelkészképző Főiskola) A futballcsapat és a közösségi sportprogramok finanszírozása A sportot, és köztük a futballt érintő Társasági Adóból igénybe vehető támogatás a helyi sport esetében nem hozott változást. Az egyesület az első időszakban még adott be pályázatot, amelyet kedvezően el is bíráltak. Azonban a megvalósításhoz nem sikerült támogatót találniuk. A futballt érintő másik probléma, hogy pályázatok adtak be műfüves pályaépítésre is, amelyet az önrész hiánya miatt nem sikerült megvalósítani. Az egyik fontos közösség program a szervezet és lakosság számára, hogy bekapcsolódtak a Körforgó Klub éjszakai sportbajnokságába. Az eseményt a Magyar Éjféli Sportbajnokság Egyesület támogatta. A SZAKE a megvalósításra 2009-es és 2010-es évben is Ft támogatást kapott. Majd azóta az SMC pályázatok segítségével sikerül folyamatosan közösségi és szabadidősport rendezvényeket megvalósítani. 16

17 A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI A projektek kommunikációja nagymértékben különbözik az országos vagy nagyobb területi célcsoportokat megcélzó projektekéhez képest. A legtöbb projekt jellemzően a helyi lakosoknak, romáknak és nem romáknak egyaránt szólnak. Az egyesület életét bemutató fényképeket, elérhetőségeit valamint az aktuális programokat az érdeklődők megtalálhatják az egyesület által működtetett honlapon. (www.sza-ke.hu). A hátrányos helyzetű térségben azonban ez nem elegendő, hiszen legtöbb család sem számítógéppel, sem internet hozzáféréssel nem rendelkezik. 4. kép Az egyesület honlapjának felépítése (forrás: A közösségi programokba való bevonás így elsősorban száj reklám segítségével történik. A programok ismertetés egyrészt megtörténik a Szalonnai Tanoda fiataljai között, akik segítségével a legtöbb érintett család már elérhető válik. Emellett szintén elérhető az átlagosan ember, aki egyesület segítségével közmunka programban vesz részt. A programokról rendszeresen plakátok is készítenek a SZAKE munkatársai. A plakátok kihelyezési megtörténik a település közösségi helyein. A programok azonban minden esetben, olyan élményekkel gazdagítják a helyi lakosságot, hogy szinte reklám nélkül megvalósíthatóak, mert készülnek rá és várják őket. Ilyen szempontból a plakátok, és meghívók részben a támogatóknak készülnek, hogy dokumentálják a programok folyamatos megvalósítását. 17

18 5. kép (forrás: A szalonnai példa, mind a sport, mind a hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló projektek, illetve kiemelkedő eredmények szempontjából is példa értékű lehet az egész ország számára. A szalonnai példát, ezért számtalan kommunikációs csatornán is próbálják bemutatatni. Ezek közül néhány: - az MTV video tárában több, a települést bemutató program található - rendszeresen jelennek meg cikkek a településről a Borsod Online, elektronikus újság honlapján - a közösségi média felületet is használja az egyesület, ahol beszámol az aktuális programokról, színes fénykép segítségével mutatja be az egyesület életét, valamint megtalálhatóak rajta a közösségről az interneten megjelent cikkek is. 6. kép A Szalonnai Tanoda internetes megjelenése (forrás: 18

19 EREDMÉNYEK A futballcsapat és a szabadidős programok A Szalonnai Községi Ifjúsági Sport Egyesület 2001-től kezdve folyamatosan működik. A futball esetében a helyieknek biztosít játék és mozgás lehetőséget. A futball csapat négy szezonon keresztül szerepelt a megyei első osztályban (2006 és 2010 között), közvetlenül előtte és utána pedig a megyei másodosztályban szerepelt. A évi előrelépés megvalósítását segítette UNDP mikro projektje, amelynek keretében az egyesület támogatáshoz jutott. A 2006-os év volt az igazi kezdés és a tervezgetés éve. A következő nyilatkozat kapcsolódik hozzá (www.sza-ke.hu) 2001-től folyamatosan működik a Szalonnai Községi Ifjúsági Sport Egyesület, melynek elnöke Kertész Gyula, a labdarúgó szakosztály vezetője Horváth Zsolt. Az egyesület állandó jelleggel 64 főnek biztosítja a sportolási lehetőséget, ebből 27 gyerek a Bozsik programban, 20 felnőtt rendszeres edzéseken vesz részt és 17 fiatalt (18 éven aluliakat) havonta egyszer autóval Kazincbarcikára és Edelényre visszük sportolni. A szervezet önállóan korábban még soha nem próbált pályázati támogatást szerezni. A pályázatban megfogalmazott célunk az volt, hogy az egyesület szélesítse tevékenységi körét és a focicsapatnak segítsünk magasabb osztályba jutni. A csapat valamennyi résztvevője roma származású. Emiatt nehezen tudunk szponzorokat, támogatókat szerezni és sokszor előítéletekbe ütközünk. Ennek ellenére minden erőnkkel egyre jobb eredményekre törekszünk. Szalonnán a sport a fiatalok egyetlen egészséges szórakozási lehetősége, ami alkalmat ad a közösségépítésre, a közösség összefogására, ezáltal egyéb építő tevékenységekre is. A futballcsapatunk tevékenységének megerősítését kértük pályázatunkban, de ez hatással van a település egészére, a hátrányos helyzetű - elsősorban roma - családok életére is. A pályázat pozitív elbírálásának eredményeként kiszámítható, biztos jövőképet tudtunk felvázolni az érintett családoknak, és sikerült is felsőbb osztályba lépnünk. A bajnokság augusztus 6-án kezdődött és a csapat a Cserehát Program segítségével jelenleg nagyon jól szerepel. Az emberek számítanak ránk. A pályázatban leírtaknak megfelelően, önkéntes munkájukkal újítottuk fel a pályát és környezetét, illetve a gyerekeknek egész napos rendezvényt szerveztünk. Ezt augusztus 26-án, szombaton tartottuk Szalonnán, a sportpályán. Reggel kilenckor, a megnyitóban elmondtuk, hogy a rendezvény a Cserehát Program 19

20 keretében valósul meg. Délelőtt gyerekrendezvények zajlottak, volt kötélhúzás, sorverseny akadályfutás, meg még sokféle más erőpróba. Minden gyerek nagy kedvvel és lelkesedéssel vett részt a programon, ügyesen teljesítették a feladatokat, és az ünnepélyes, jó hangulatú eredményhirdetésen minden csapat ajándékot kapott. A vetélkedők alatt a szülők kondérban slambucot és más cigány ételeket főztek. Délután elsőként a gyerekeknek kispályás, majd a felnőtteknek nagypályás focimérkőzést rendeztünk, színvonalas és sportszerű meccsekkel. A győztesek ajándékokat kaptak. A napot az esti diszkó zárta. A program során a gyerekek és a felnőtteknek végre kulturált rendezvényen vehettek részt. A rendezvény lehetőséget teremtett a felnőttek számára, hogy megbeszéljék az őket foglalkoztató ügyeket és problémákat. Ez azért igazán fontos, mert az ilyen kistelepülésen különben csak a kocsma adna alkalmat a találkozásra. Ezért meg is beszéltük, hogy megpróbálunk támogatást szerezni egy közösségi tér kialakítására. A futballcsapat a 2013/14-es bajnokságban is a megyei másodosztályban játszik. A futballcsapat továbbra is azzal a nehézséggel küzd, hogy a játékosok részére semmilyen juttatást és fizetést nem tud biztosítani. Az idei szezonban a csapat a nyolcadik hely környékén található. Érdekesség, hogy a csapat edzője, egyben játékosa vezeti a megyei góllövő listát. 7. kép Szalonnai futballcsapat helyezése (forrás: 20

21 A fenti képen látszik, hogy a 2012/13-as szezon során a megyei másodosztály első helyén végzett az együttes, azaz elnyerte a bajnoki címet. A továbblépés azonban innen támogató hiányában nem sikerült. Ezért játszik az együttes még mindig a megyei II. osztályban. A szezon után Kertész Attilával készítettek interjút, aki akkor még bizakodó volt a folytatást illetően. Vannak együttesek, ahol sok pénzből sem tudnak jó csapatot kialakítani, és van olyan gárda ahol kevés a pénz, de jó a csapatszellem és ezért jönnek az eredmények. Szalonnán szinte pénz nélkül érnek el csodákat. (www.bazfoci.hu/tartalom/cikk/245528_szalonna_penz_nelkul_de_hatalmas_lelkesedessel) Kertész Attila: A megnyert bajnokságot megelőzően sem volt szégyellni valónk, hiszen Szendrő előtt a második helyezést értünk el. A 2012/2013-as bajnokság előtt lezárva az előző szezont csapatgyűlést szerveztünk labdarúgók, vezetők, segítőkkel terveztük a jövőt. Az alapvető célkitűzésünk volt, hogy fiataljainkat beépítsük a csapatba és egy olyan gárda összeállítása, akik stabil lábakon megállják helyüket a Megyei II. osztályú elitben. Az eredmények azt mutatják ez sikerült. Kertész Attila: Ez most már állíthatom, hogy sikerült, hiszen egy remek őszi szezon után még remekebb tavaszi szezonnal sikerült a Megyei II. osztályú Északi csoport 1. helyezését elérni, melyre különösen büszkék vagyunk, hiszen Szalonna történelme során már kétszeres Megyei II. bajnoknak hívhatja magát. Ez ennyire egyszerű volt? Kertész Attila: A bajnokság során természetesen nálunk is adódtak problémák gondolok itt, eltiltások, munkahelyi elfoglaltságok, és egyéb körülményekre melyek nehezítették a csapat szereplését. De mindig azon voltunk, hogy orvosoljuk a problémákat és elmondhatom, habár nehezen is mindig sikerült. A csapat egysége a sport iránti szeretetet vezetett el minket ehhez a szép eredményhez. És külön köszönet illeti a csapat tagjait kik a győzelmet szem előtt tartva hétről hétre a pályán harcoltak, hogy Szalonna településének futball csapata a lehető legjobb eredménnyel távozzon a pályáról, akikre büszkék lehetünk és vagyunk kik a labdarúgással felemelték kicsiny kis településünk hírnevét. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik egy kicsit is segítettek egy ilyen gyönyörű eredmény eléréséhez. Szabadidős sport és kulturális rendezvények Szalonnán A Szalonnai Tanoda évről, évre szervez különböző programokat a falu és roma kisebbség részére. Ezeket pályázati pénzből, alapvetően az iroda munkatársaival és a tanodai 21

22 gyermekekkel igyekszik megvalósítani. Az elmúlt években a következő programok kerültek már megvalósításra: 2014-es év programjai Március 15-ei emlékműsor a 2014 évi tanodai programok megbeszélése, bemutatása 2013-as év programjai Mikulás esti rendezvény (kézműves foglalkozás, ajándékozás) Augusztus 20-ai közösségi rendezvény (közös főzés, kispályás foci, csocsó, ping-pong) 2013 május 31 (közös főzés, sportesemények, közös beszélgetések) 2013 tavasza, falugyűlés és közös megbeszélés, tervezett programok kialakítása 2012-es év programjai gyermekrendezvények, közös programok, a Szalonnai Tanoda folyamatos műkődésének előkészítése, megbeszélése 2011-es év programja központban a Tanoda bemutatása, a Tanodai közös rendezvények kezdete, gyermek és felnőtt rendezvények 8. kép Meghívók, plakátok(forrás: 22

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004 BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. A többgenerációs

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet Az önkormányzat címe, elérhetősége: Cím: Telefon: Kapcsolattartó: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/561-200, 06/29/561-201 Unyi Erzsébet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Elnök: Elnök helyettes:

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Eperjesi Tamás Igazgató Magyar Vidék Napja 2010. szeptember 24. Mit kell erősítenünk?

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben