Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére"

Átírás

1 Pályázat a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázó: okl. növénytermesztői szakmérnök tanár szakvizsgázó pedagógus, közoktatási vezető hallagató közgazdász tanár- vállalkozás és marketing szak hallagató Hivatkozás: Budapest, 2013.

2 Tartalomjegyzék: Magamról... 3 Szakmai önéletrajz... 7 Az iskoláról Vezetői program Fejlesztési elképzelések Mellékletek Fontosabb továbbképzési tanúsítványok (másolatok) Pályázati kiírásnak való megfelelés:

3 Magamról 1973-ban születtem Szarvason. A munkás családi háttér inspirált a másodlagos pályaválasztásban, így édesapám másodlagos nyomdokait követve kerültem az agrár-képzésbe. Szakmai végzettségeim a mezőgazdaság, a szakoktatás, oktatásigazgatás és az non- profit -irányítási területe felé irányult. Középiskolai tanulmányaimat szakközépiskolában végeztem. A gödöllői egyetemi évek során végzett gyakorlatok az akkor még meg nem fogalmazott vidékfejlesztés irányába sodortak ban mezőgazdasági növénytermesztö mérnök- tanárként az oktatásban kezdtem dolgozni, szaktanárként, ahol közel 5 évet töltöttem. Szakképzési kapcsolatom 2008-től köteleztem el magam a szakképzéssel, gyakorló pedagógusként megtapasztalva a gyakorlati és elméleti képzés szépségeit és nehézségeit, a szakmunkásképzés mindennapjait, a budapesti Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Szakképző Iskolában Közben megkezdem Gödöllőn a szakmérnöktanár, és Doktori-képzést, melynek során tudományos rálátást szereztem. Az ismereteimet is továbbfejlesztettem, a kötelező vizsgák mellett a vezetést, irányítást és a közszféra gazdálkodását ismerhettem meg a Közgazdász és közoktatási vezető, szakértő Iskola tanulmányaim során. A októberében megtartott konferenciával összekötött alakuló ülésen, kezdeményeztük a Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) létrehozását 51 szervezet és 9 magánszemély mondta ki az RTT megalakulását. Minden művészeti (zene- képzőművészet) program volt, tanórán kívüli... roma tehetségsegítő központ létrehozása filmes-, színházi-, zenei-, énekesi-,... Arany János Tehetséggondozó program szakmai vezetője vagyok. A következő munkacsoportok hoztuk létre: közoktatási, középfokú oktatási, szakmai támogató, felsőoktatási, horizontális (civil). Meghívásos pályázatot hirdetünk NTP logo Meghívásos pályázatot hirdetünk a roma tehetség adatbázisban szereplő diákok számára autentikus cigánydalok képzőművészeti feldolgozására. Csillebérci tábor A Polgár Alapítvány és a Roma Tehetségsegítő Közhasznú Egyesület tábort, és annak keretében június 23-án, vasárnap nagy sikerű bemutatót szervezett a roma tehetség programba bevont gyerekek egy csoportjának Csillebércen. Felvételt nyertek... A roma tehetség adatbázisból 18 diák nyert felvételt a Tehetséghidak Programiroda által szervezett ingyenes nyári szépirodalmi, komolyzenei, tánc- és drámatáborokba. Tehetségkutató - Baranya megye. A április i települési tehetségkutatókon összesen 108 fiatal vállalkozott a bemutatkozásra. A április 26-i pécsi tehetségkutatókon további 132 fiatal mutatkozott be, akik 30 településről érkeztek. A legjobb produkciók előadóit meghívjuk ezen weboldal adatbázisába, ami már belépő ahhoz, hogy a Polgár 3

4 Igazgatói pályázat 2013 Alapítvány és az RTT segítsen nekik a továbbiakban. Köszönjük a részvételt, és gratulálunk minden produkcióhoz. Felhívás - Tehetségkutató Pécs. A Polgár Alapítvány és a Roma Tehetségsegítő Tanács tehetségkutató rendezvényt tart zene, tánc és más előadóművészeti kategóriákban április 27-én Pécsett, a Rácz Aladár Közösségi Házban. Tájékoztató A Roma Tehetség Adatbázisba a valamely tehetségterületen (művészet, sport, intellektuális) átlagon felüli képességeket mutató roma diákok nyerhetnek felvételt. Svájci-Magyar Ösztöndíjalap A Polgár Alapítvány nyert a Svájci-Magyar Ösztöndíjalap pályázatán. Felhívás :: Felhívás :: Felhívás A Roma Tehetségsegítő Tanácshoz való csatlakozásra ösztönzünk. Részletek a Felhívás menüben. Roma Tehetségsegítő Tanács Tehetségkutatói További szakképzési és felnőttképzési feladataim 2008-től a budapesti Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Szakképző Iskolában megtapasztalhattam egy másik ágazat szakképzési helyzetét. A WJ képzéseinek koordinálása során a középtávú tervezés, humánpolitikai kérdések, szervezés, végrehajtás voltak az új kihívások. Az 4

5 magába foglalta a WJ oktatásirányítási egységét, a fejlesztőszolgáltató intézményt valamint az intézményei részére a továbbképzés szervezési részleget, együttműködve a központtal. Így egyszerre vettem részt a tanulmányok előkészítésében, véleményezésében, a törvényesség betartatásában, valamint a képzési alapdokumentumok fejlesztésében, a szakmai vizsgák levezénylésében, a vizsgatételek előkészítésében, tankönyv kiadásra való előkészítésében, az iskolák fenntartásának gazdasági rendszerében, valamint az ágazatirányítás humánerőforrás fejlesztésében. Iskolavezetői munkámról augusztusától meghívás útján kerültem a budapesti Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Szakképző Iskola, Általános Iskolai tagozat élére. Kinevezésemkor, a fenntartóval egyeztetve, elsődleges feladatomnak tekintettem az iskola egységének a helyreállítását. A feladatok elvégzése érdekében egy irányba húzó testület ma már rendkívüli humán erőforrást képvisel. Az igazgatásom öt éve alatt a mindenkori helyettes-vezetők és a pedagógusok megfeszített munkájával a helyi programok megújultak, új szemlélettel tekinthettünk a képzésre. A sorozatos nyugdíjazás és eltávozás következtében a tantestület megújult, így fiatal, ütőképes tanári karral sikerült az eredményeket elérni. Szakiskolai képzést indítottunk, amely hosszú ideje hiányzott a budapesti iskola palettájáról. A beiskolázásban elért eredményeket a több mint háromszoros túljelentkezés mutatja. Európai kapcsolatok feltárásával nemzetközi (dán, holland előadókkal) konferenciát, valamint Német, Dán, Holland, Spanyol, Osztrák, Francia, Svéd, valamint Román). valamint Angol és Egyesült Államok, az folyamatos változások a vidékfejlesztés sajátosságait. bemutató nemzetközi szakmai versenyt szervezthetünk. Ennek lehetőségeivel bekerültünk az európai vérkeringésbe, így az iskola tagja az EU valamennyi tagállamát összefogó ALIVE (autentikus tanítás a mezőgazdasági szakképzésben) iskolahálózatnak, amely keretében új pedagógiai módszerek kidolgozásán fáradozunk és további öt nemzetközi projektben dolgoznak kollegáim. Ennek eredményességét elősegítendő angol nyelvoktatást biztosítok valamennyi érdeklődő munkatársam részére. 5

6 Oktatás-nevelés A tematikus fejlesztés eredményeként a közismereti tanulmányi munka eredményesebb lett, bár a nagy kitörés az anyagiak hiánya miatt váratott magára. Megújult a szakmai képzés is, a tanulók és szüleik számára vonzóbb szervezéssel több tanulót lehet a szakképzésben megtartani. A szakmai gyakorlatokat is színesebbé tettük. Iskolai tejárusítás és gazdabolti gyakorlat gazdagította a palettát az agrár-közgazdasági képzésben, az egyéni munkavégzés lehetőségét biztosítjuk a mezőgazdasági technikus képzésben és a duális képzés került bevezetésre a lóápoló képzésben. A megnövekedett a hátrányos helyzetű tanulók száma miatt ifjúságvédelmi felelős és pszichológus alkalmazására is sor került. A tanulmányi eredmények évről-évre javulnak, a bukások száma csökken. A leglátványosabb eredményt matematikából sikerült elérni. A szakmai képzésben résztvevők száma az intézkedések hatására növekedett. Minden évben sikert értünk el az országos tanulmányi és szakmai tanulmányi versenyeken, emlékversenyeken. A kollégisták száma az elmúlt öt évben lassan növekedett, a beiskolázási körzet megnövekedése, valamint a hátrányos helyzetű diákok számának növekedése miatt. A korábban megszerzett vezetői diplomám mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelően részt vettem a BME Közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga továbbképzési költségtérítéses képzésen, amelynek zárásaként szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető oklevelet szereztem. Stratégiai Fejlesztés A napjainkra kialakult tudásalapú társadalmakban a legjelentősebb értékteremtő tényezővé a versenyképes tudás vált. A felgyorsuló tudományos-technológiai fejlődés világszerte új kihívások elé állítja az oktatási rendszereket. Olyan új intézményi modellek bevezetése válik szükségessé, amelyek dinamikusan képesek összehangolni az átfogó társadalmi kezdeményezéseket, a regionális foglalkoztatási igényeket. A tudásátadás hagyományos (rendszerközvetítő) útjai immáron egyre kevésbé képesek kiszolgálni a megváltozó társadalmi-gazdasági és munkaerő-piaci igényeket. Az oktatás céljának homlokterébe a képességek, készségek elsajátíttatása került, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén saját egyedi élethelyzeteinek és adottságainak megfelelő tudást szerezzen meg, amellyel újra meg újra biztosítani tudja érvényesülését a társadalmi-, gazdasági-, munkaerőpiaci környezetben. A magyar szakképzés-fejlesztési stratégia az európai szakképzési rendszerek azon élenjáró tapasztalatainak figyelembe vételével készült, amelyek szerint a szakképzésnek korszerű oktatási szolgáltatásként kel funkcionálnia. Célja a gazdaság által igényelt mennyiségi és minőségi szakemberigény szerinti munkavállaló képzése. A vállalkozások számárára is kulcsfontosságú a szakképzésben történő aktív szerepvállalás, abból a célból, hogy leendő, illetve alkalmazásban álló munkavállalóik magas színvonalúan képzett személyek legyenek. Az egész életen át tartó tanulási stratégiával összhangban a 2013-ig tartó időszakban az alábbi kihívásokra kell felkészülnie a szakképzésnek: -a gazdaság versenyképességének növelése, a gazdasági aktivitás növelése és a potenciális munkaerő mobilizálása; -a munkaerő fokozott alkalmazkodásának segítése, a képességek fejlesztése, a tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés; -a foglalkoztatást meghatározó készségek és képességek, szakmai személyiség- 6

7 jellemzők elsajátításának biztosítása a képzés rendszerében; -megfelelő színvonalú képzési infrastruktúra, tárgyi- és humánerőforrás feltételrendszer biztosítása minden szakképzésbe kapcsolódó számára.egyéb tevékenységeim A munkám és az érdeklődési körömnek megfelelően több kötelező és szabadon választott továbbképzésen vettem részt. Ezek közül a legfontosabbak: április - Szakmai vizsgabizottsági tagi felkészítés (tanúsítvány sz.: 45/2/2011.) /Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara augusztus Tanúsítvány: 30 órás akkreditált Projekt- és változásmenedzsment alapismeretek közoktatás-fejlesztési projekten résztvevők számára / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/4429) szeptember Tanúsítvány: 30 órás akkreditált Projektpedagógia, epochális oktatás / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/4156) augusztus Tanúsítvány: 30 órás akkreditált A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanukók integrált nevelésének elősegítésére / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/3963) augusztus Tanúsítvány: 30 órás akkreditált Integrációra Érzékenyítő Továbbképzési Program / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/3846) február Tanúsítvány: 170 órás Módszertani tanárfelkészítő program / Szinergia Szakképző Iskola 2008/ órás akkreditált pedagógus továbbképzés internet távoktató program /HDK december Szakmai vizsgaelnöki felkészítés (tanúsítvány sz.:296/2008.) /OKM 7

8 Igazgatói pályázatomat azért nyújtom be, hogy elfogadása esetén, a megszerzett tapasztalatok alapján, mint külső személy, új kihívásnak megfelelve, egy működő iskola továbbfejlesztésében vehessek részt az iskola dolgozóinak segítségével, az iskola jövőjének megszilárdítása érdekében. 8

9 Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím Telefonszám Faxszám Állampolgárság Születési dátum Neme Betölteni kívánt munkakör / Foglalkozási terület GERHÁT György 1145 Budapest columbus u. 85, Magyarország magyar férfi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás augusztus-tól július 1. igazgató helyettes Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe épületasztalos Szaktanár,általános iskola tagozatvezető,felsős mk-vezető,koll.vez.,hr feladatok,iskola webold.szerk.,felnőttk.koord. Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Budapest Oktatás július szeptember 1 vezető mentor csökkentett munkaképeségű fiatalokkal és idősekkel Nem Adom Fel Alapítvány, Budapest 9

10 Tevékenység típusa, ágazat Oktatás Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat novembertől 1997.julius 31-ig gondnokság vezető gyülekezet területén találató növénykert ápolása és építése, gondnoki feladatok ellátása Szarvas Újtemplomi Szeretetintézmények, Szarvas mezőgazdaság, gondonok t 10

11 Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tantárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa szeptember 1.-től folyamatban Kereskedelem és marketing szakirányon közgazdász tanár Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Marketing és marketingkutatás. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudomány Karának Kereskedelem és marketing szak 2011 szeptember 1- től folyamatban közoktatási vezető, szakértő Iskola A közoktatási vezető és pedagógus- szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon tanulmányaim BME GTK APPI közoktatási vezető, szakértő Iskola Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa 2008 szeptember 1- től folyamatban Doktori Iskolai Extenzív- Hagyományos- Intenzív- Modern növénytermesztési rendszerek Szent István Egyetem Növénytermesztés- és kertészettudományi Doktori Iskola Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és tipusa Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa Növénytermesztés szakmérnök mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humánmenedzsment ismeretek, Mezőgazdasági gépek Szent István Egyetem Növénytermesztés- és kertészettudományi szakmérnők szakon növénytermesztõi mérnöki tanár földhasználat, növénytermesztés, kertészet és növényvédelem ismeretkörébe tartoznak, beleértve a gépesítést is Szent István Egyetem Növénytermesztés- és kertészettudományi Kar Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Magyar 11

12 Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Beszéd Szövegértés Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Írás Angol Német B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 A2 A2 B1 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák Művészeti készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) jó alkalmazkodási készség, szervezőkészség kellő projektirányítási tapasztalat vezetői tapasztalat innovációs készség fotózás a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű alkalmazása, B, Elismerések legjobb munkatárs Elismerő Oklevél Budapest, november

13 Az iskoláról Az iskola rövid története A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium pedagógiai arculatát történetileg három intézmény szakmai eredményeinek, tantestületeinek és diákjainak találkozásai, kölcsönhatásai hozták létre. A Latinka Sándor utcai 500 fős koedukált diákotthonban, az as tanévben kezdődött meg a munka, és már az első hónapokban kiderült, hogy a tanulói összetétel miatt égetően szükséges a széleskörűen megszervezett, intenzív tanulmányi felzárkóztatás. A színes kulturális és sport élet mellett ezt a jellemző tevékenységet kiemelkedően fontosnak tartja és jelenleg is fejleszti a tantestület. A nagy múltú, családias hangulatú 90 fős, akkor már lányokat elhelyező Ménesi úti Sziklai Sándor Kollégiumot 1983-ban vonták össze a fiatal intézménnyel. Újabb változást hozott az 1992-es átszervezés: az országosan is egyedülálló rendszerben, 25 éve működő tehetséggondozó és továbbtanulásra előkészítő Táncsics Mihály Kollégium taná rait és diákjait költöztették át a Latinka Sándor (később Rátz László) utcai épületbe. A jelenlegi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Budapest legnépesebb kerületében helyezkedik el, két épületben működik, egymástól húszpercnyi távolságra. Mindkét épület közel van a közlekedési csomópontokhoz, de mégsem a forgalmas útvonalak mentén. A XI. kerület Rátz László utca 3-7. szám alatt, egy modern, kétemeletes, koedukált kollégium, valamint a Gellért-hegy oldalában, a Ménesi út 94. szám alatt, egy felújított, korszerűsített, 67 férőhelyes leánykollégium várja a vidéken élő, a fővárosban továbbtanuló diákokat. Az 550 diákot befogadó, két telephelyen működő intézmény tagozódása épületek, nemek és pedagógiai programok szerint alakult ki és fejlődött. A fővárosban egyedüliként kollégiumunk csatlakozhatott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, és fogadhatta a 2000/2001-es tanévben az első évfolyam tanulócsoportját. A kollégium tevékenységrendszere több elemből áll: a tanulást segítő tevékenység, a szabadidős és sportfoglalkozások, az egyéni képességek kibontakoztatását segítő, és egyéni érdeklődést kielégítő foglalkozások rendszere. Tanulást segítő munkánk szerves része a tantárgyi-nyelvi felzárkóztatás, a tehetséges tanulók segítése. Csoportvezetőink hozzásegítik kollégistáinkat az egyéni tanulási stílusok, stratégiák megismeréséhez, a legmegfelelőbb tanulási módszerek, technikák kiválasztásához. 13

14 Vezetői program Korunk oktatásának fontos követelménye a kulcskompetenciák fejlesztése, amely a változó világhoz való gyors alkalmazkodást, és a felnőtt életben, a munkában való helytállást készíti elő. Fontos vezetői feladatnak tekintem az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a tanulók képességeinek folyamatos fejlesztését. Egy jó iskolához jó csapat kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. Fontos vezetői feladatomnak tartom, hogy megfelelő feladatmegosztással mindenki számára lehetőséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen. Milyen vezető szeretnék lenni? A vezetői munkámat a munka szeretetére és a munkafegyelemre, a szakképzéshez kötődő elhivatottságra, a bizalomra és az együttműködési készségre, valamint a pedagógus-hivatásra építve kívánom végezni, ezt várom el a vezető társaimtól és munkatársaktól is. Célom, hogy a tanulók, a szülők és a munkáltató résztvevői számára kielégítő szintű szolgáltatást nyújtó intézmény működjön, amely innovatívan és a felhasználók számára megelégedéssel szolgálja a képzést. Vezetői stílusom mobilizáló jellegű, a kollegák motiváltságának erősítése a célom, azonban az ehhez szükséges pénzügyi eszközök hiányában a családias jellegű, jó munkahelyi légkör kialakítása a másodlagos eszközöm. A személyre szabott feladatokat és a team-munkát is motiváló eszközként használom. A munkámban a kreativitást tartom a legfontosabbnak, ezért szükséges hogy a vezetőtársak kontrollja felém meglegyen. Mindemellett a közvetlen beosztottaimtól önálló munkát várok el, amely a kiterjedt tevékenység esetében elengedhetetlen. Fontosnak tartom valamennyi munkatárs véleményének meghallgatását, az ajtóm nyitva áll, de a döntéseket az intézmény érdekében kell meghozni, egyszemélyi felelősséggel. Az iskolák meghatározó ereje a diákság, akik éves korban fogékonyak minden újra, minden alternatív megoldásra. Ezért a hazánkban jellemző, porosz jellegű iskolarendszer értékeit megtartva (tudás átadás, fegyelem) az angolszász rendszerű oktatási forma felé kell irányulni, elsősorban a szakmai területen (alternatívák, tanulók szakmai szabadsága, mérési rendszerek átalakítása, projektoktatás, autentikus képzés, kompetencia fejlesztés). Az intézményben meg kell tartani a felnőtt korosztályt, amelyre az új jogszabályok lehetőséget adnak, levelező képzésben. Ennek célja kettős, a pedagógusok új kihívások elé állítása és az iskolarendszerű képzésben résztvevők szembesítése a felnőttkori tanulás nehézségével, a továbbképzések szükségességével.. 14

15 A legfőbb szempont a racionális működés. A költségvetési megszorítások mellett a belső energiaforrásokra még nagyobb figyelmet kell szentelni, a hatékonyság növelésével, az ellenőrzési és értékelési rendszer működtetésével és a pályázati lehetőségek feltárásával. A gazdaság- és az oktatáspolitika irányainak ismerete nélkül nem működik a fejlesztés. Ennek érdekében vezetőként folyamatosan együtt kell működni a TISZK vezetőjével és rajta keresztül a fenntartókkal, és a szakmai szervezetekkel. Nyomon kell követni a Köznevelési és Szakképzési törvény változásait, hatályosulásának időpontjait. A fejlesztő feladatokban a demokratikus és személyiségközpontú, beosztott-centrikus vezetési stílust kell előtérbe helyezni, hogy a munkatársak magukénak érezzék a feladatot, örömüket leljék benne, kibontakozhassanak. E mellett nem várhatom el, hogy az ötleteimet a munkatársak szolgalelkűen megpróbálják végrehajtani, ezzel kudarcra ítélt munkába ölni az energiát. Ezért szükséges valamennyi munkatársat személyre szabott feladatokkal is ellátni. Legfontosabb vezetői törekvéseim és céljaim: A társadalmi elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó működő képességünk megőrzése; Fesztelen, nyugodt, együttműködő munkalégkör kialakítása, a családias iskolai légkör fenntartása, gyermekközpontúság; Tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció szintentartása, a hátránnyal élő gyermekek fokozott segítése, fejlesztése; A demokratikus iskolavezetési gyakorlat kiszélesítése; Munkánkat segítő, aktív kommunikációs rendszer működtetése; Az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával, a közös célok pontos megfogalmazásával és konszenzus kialakításával; Új oktatási módszerek bevezetése az egyéni kulcskompetenciák fejlesztése érdekében, a szakmai képzés volumenének növelése; Az iskola eddigi eredményeinek megőrzése, közös értékeink és hagyományaink tiszteletben tartása, fejlesztése; Az iskola közösségi egységének megőrzése Érdemi együttműködés támogatása a TISZK-on belül és kívül 15

16 Fejlesztési elképzelések Egy oktatási-nevelési intézményben a tehetséges diákok felfedezése, majd a velük való fejlesztő foglalkozás legalább két megközelítésben lehetséges: a hagyományos (tudományágakhoz, művészetekhez, sportágakhoz, szakmákhoz kapcsolódó) területeken, az iskolai tantárgyak struktúrájában, a NAT-ban szereplő műveltségi területek felosztásában, megfelelve a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának. A fejlesztő munkát erősen meghatározza, hogy csak a kimagaslóan jó képességűeket, vagy az átlagot kevéssé meghaladókat is tehetségesnek tekintjük-e. A Táncsics Mihály Kollégium mindegyik részlegének hagyományaiban inkább az első területen végzett munka vert gyökeret. A szociális képességek fejlesztése tudatos módon jellemzően a diákönkormányzati tevékenység során történt (közgyűlések, választások, értékelések, rendezvények szervezése, diákvezetői megbízás) szeptemberétől az Arany János Tehetséggondozó Program, AJTP beindításával jelentősen változott a helyzet, a tevékenységrendszerben nagy arányban szerepel e képességek fejlesztése. Szakmai együttműködésben a Nemzeti Tehetség Programmal, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programmal, folytatásával, a "Tehetséghidak" Programmal, a Nemzeti Tehetségponttal és képviselőikkel szoros együttműködés. A továbbtanulásra felkészítő speciális részleg a felsőfokú felvételi követelmények felől közelítve, de nem azokra szűkítve végzi munkáját. A tanítás során olyan differenciált követelményszintet támaszt minden egyes diák elé, aminek teljesítéséhez nem csupán értelmi, hanem akarati képességeiket is mozgósítaniuk kell. Ennek mind a tehetséggondozás, mind pedig a személyiségfejlesztés szempontjából erős hatása van. A korábban végzettek szerint a felsőfokú tanulmányok során és később jól kamatozik a megszerzett többlettudás, az ismeretszerzési technikák rutinos alkalmazása, a begyakorolt vizsgahelyzet, a versenyszellem és a közösségi tudat. Az Arany János Tehetséggondozó Program, AJTP-ban tanuló diákok esetében a tehetséggondozás szorosan összetartozik a hátránykompenzációval. Az egyes részterületeken tehetségjegyeket felmutató diákokat is fel kell zárkóztatni más területeken (pl.: tantárgyi, nevelési stb.). A programban a tehetséggondozás legfontosabb módszere a gazdagítás: az ismereteknek a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése, elmélyítése. A gazdagítás az elsajátításra, a feldolgozó képesség javítására is vonatkozik: a kritikus és kreatív gondolkodás fejlesztését, valamint az interdiszciplináris megközelítést jelenti. A szociális képességek fejlesztését az ön- és társismereti, a kommunikációs és a tanulás-módszertani foglalkozások, továbbá az intenzív kulturális fejlesztő tevékenység biztosítja. Ez gazdagítja, erősíti a diákok személyiségét is. Így válik igazán teljessé és eredményessé az intellektuális fejlesztés. A vezetői munkámat a leírt fejlesztési elképzelések mentén a tantestülettel, valamennyi dolgozóval együtt kívánom megvalósítani. Budapest, április 1. 16

17 Mellékletek: Az alább felsorolt okiratok másolatát a pályázó benyújtotta, a személyes adatok védelme érdekében a nyilvánosságra hozott anyagból törlésre kerültek: erkölcsi bizonyítvány növénytermesztési mérnöktanár oklevél növénytermesztési szakmérnöktanár oklevél Bizonyítvány Államilag Elismert Nyelvizsgáról Fontosabb továbbképzési tanúsítványok (másolatok) mellékelve 17

18 Pályázati kiírásnak való megfelelés: Pályázati feltételek: 1. Egyetem, egyetemi szintű Posztgraduális szakmérnök tanári végzettség és szakképzettség: Okleveles mezőgazdasági növényteremsztöi szakmérnök-tanár, 2. Legalább 5 év vezető-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, augusztus-tól július 1.- ig Budapest ( 4 év 11 hónap) Nem Adom Fel Alapítvány, Budapest július szeptember 6 ( 2 hónap) Szarvas Újtemplomi Szeretetintézmények, Szarvas novembertől 1997.julius 31-ig (3 év 9 hónap) Összesen 10 év 10 hónap vezetői gyakorlat, 5. Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély Állampolgárságom: magyar 8. Büntetlen előélet. Az erkölcsi bizonyítvány mellékelve, valamint jelenleg is erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozom. Előnyök: 1. Szakképző intézményben szerzett tapasztalat Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, augusztus-tól július 1.- ig Budapest ( 4 év 11 hónap) Nem Adom Fel Alapítvány, Budapest július szeptember 6 ( 2 hónap) 2 Vezetői gyakorlat (138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. ) 18

19 Budapest, november. 19

20 NYILATKOZAT Alulírott (született: Szarvason, október 24-én, anyja neve: Sonkoly Judit, Budapest, XII. kerület, Columbus utca 85. sz. alatti lakos) a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörére benyújtott pályázatom kapcsán büntetőjogi felelősségem tudatában - az alábbi nyilatkozatokat teszem: - - Cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagyok; Középiskolai pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettséggel és szakképzettségekkel rendelkezem; - Angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsgával egyenértékű végzettségem van; - Több mint 5 éves, költségvetési intézményeknél, illetve oktatásigazgatási területen, és szakképzés-fejlesztési területen szerzett szakmai-vezetői tapasztalatom van; - 5 év iskolaigazgatói vezetői tapasztalattal rendelkezem; gyakorlott szintű MS Office felhasználó vagyok, vállalom a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását; jelen nyilatkozatommal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, valamint személyes adataimat megismerjék, és azt a szükséges mértékben kezeljék. Budapest, én 2

21

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.. Tartalomjegyzék Preambulum... 5 1. Az intézmény arculata... 8 1.1 A tagintézmények

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR P5 KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR Balogh Gábor 06-1-276-5774 iskola@egressybeni.hu Pályázat Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatói állására Azonosító szám: XIV/18217/2012 Pályáztató: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. Érvényes: 2006. szeptember 1-től Az intézmény megnevezése : Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Az intézmény rövidített neve: Petőfi Sándor Gimnázium Az

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2011

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2011 46 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2011 Iktatószám: Békéscsaba, 2011.november ------------------------------------------------- P.H. 2 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben

Pedagógiai program. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Készítette: Veres Katalin. Jóváhagyta: Beosztása: igazgató.

Pedagógiai program. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Készítette: Veres Katalin. Jóváhagyta: Beosztása: igazgató. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium Pedagógiai program Készítette: Veres Katalin Beosztása: igazgató Jóváhagyta: Beosztása: Aláírás: Aláírás: Dátum: Budapest, 2013. 08.30. Dátum: Budapest, 2013.08.30.

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2014. november 03. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 10 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE... 11 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 11 2. AZ OKTATÁSI SZERKEZET...

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZSKF TKK A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZÁRÓTANULMÁNY SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÍTETTE A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJA AZ OKTATÁSÉRT

Részletesebben