Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére"

Átírás

1 Pályázat a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázó: okl. növénytermesztői szakmérnök tanár szakvizsgázó pedagógus, közoktatási vezető hallagató közgazdász tanár- vállalkozás és marketing szak hallagató Hivatkozás: Budapest, 2013.

2 Tartalomjegyzék: Magamról... 3 Szakmai önéletrajz... 7 Az iskoláról Vezetői program Fejlesztési elképzelések Mellékletek Fontosabb továbbképzési tanúsítványok (másolatok) Pályázati kiírásnak való megfelelés:

3 Magamról 1973-ban születtem Szarvason. A munkás családi háttér inspirált a másodlagos pályaválasztásban, így édesapám másodlagos nyomdokait követve kerültem az agrár-képzésbe. Szakmai végzettségeim a mezőgazdaság, a szakoktatás, oktatásigazgatás és az non- profit -irányítási területe felé irányult. Középiskolai tanulmányaimat szakközépiskolában végeztem. A gödöllői egyetemi évek során végzett gyakorlatok az akkor még meg nem fogalmazott vidékfejlesztés irányába sodortak ban mezőgazdasági növénytermesztö mérnök- tanárként az oktatásban kezdtem dolgozni, szaktanárként, ahol közel 5 évet töltöttem. Szakképzési kapcsolatom 2008-től köteleztem el magam a szakképzéssel, gyakorló pedagógusként megtapasztalva a gyakorlati és elméleti képzés szépségeit és nehézségeit, a szakmunkásképzés mindennapjait, a budapesti Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Szakképző Iskolában Közben megkezdem Gödöllőn a szakmérnöktanár, és Doktori-képzést, melynek során tudományos rálátást szereztem. Az ismereteimet is továbbfejlesztettem, a kötelező vizsgák mellett a vezetést, irányítást és a közszféra gazdálkodását ismerhettem meg a Közgazdász és közoktatási vezető, szakértő Iskola tanulmányaim során. A októberében megtartott konferenciával összekötött alakuló ülésen, kezdeményeztük a Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) létrehozását 51 szervezet és 9 magánszemély mondta ki az RTT megalakulását. Minden művészeti (zene- képzőművészet) program volt, tanórán kívüli... roma tehetségsegítő központ létrehozása filmes-, színházi-, zenei-, énekesi-,... Arany János Tehetséggondozó program szakmai vezetője vagyok. A következő munkacsoportok hoztuk létre: közoktatási, középfokú oktatási, szakmai támogató, felsőoktatási, horizontális (civil). Meghívásos pályázatot hirdetünk NTP logo Meghívásos pályázatot hirdetünk a roma tehetség adatbázisban szereplő diákok számára autentikus cigánydalok képzőművészeti feldolgozására. Csillebérci tábor A Polgár Alapítvány és a Roma Tehetségsegítő Közhasznú Egyesület tábort, és annak keretében június 23-án, vasárnap nagy sikerű bemutatót szervezett a roma tehetség programba bevont gyerekek egy csoportjának Csillebércen. Felvételt nyertek... A roma tehetség adatbázisból 18 diák nyert felvételt a Tehetséghidak Programiroda által szervezett ingyenes nyári szépirodalmi, komolyzenei, tánc- és drámatáborokba. Tehetségkutató - Baranya megye. A április i települési tehetségkutatókon összesen 108 fiatal vállalkozott a bemutatkozásra. A április 26-i pécsi tehetségkutatókon további 132 fiatal mutatkozott be, akik 30 településről érkeztek. A legjobb produkciók előadóit meghívjuk ezen weboldal adatbázisába, ami már belépő ahhoz, hogy a Polgár 3

4 Igazgatói pályázat 2013 Alapítvány és az RTT segítsen nekik a továbbiakban. Köszönjük a részvételt, és gratulálunk minden produkcióhoz. Felhívás - Tehetségkutató Pécs. A Polgár Alapítvány és a Roma Tehetségsegítő Tanács tehetségkutató rendezvényt tart zene, tánc és más előadóművészeti kategóriákban április 27-én Pécsett, a Rácz Aladár Közösségi Házban. Tájékoztató A Roma Tehetség Adatbázisba a valamely tehetségterületen (művészet, sport, intellektuális) átlagon felüli képességeket mutató roma diákok nyerhetnek felvételt. Svájci-Magyar Ösztöndíjalap A Polgár Alapítvány nyert a Svájci-Magyar Ösztöndíjalap pályázatán. Felhívás :: Felhívás :: Felhívás A Roma Tehetségsegítő Tanácshoz való csatlakozásra ösztönzünk. Részletek a Felhívás menüben. Roma Tehetségsegítő Tanács Tehetségkutatói További szakképzési és felnőttképzési feladataim 2008-től a budapesti Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Szakképző Iskolában megtapasztalhattam egy másik ágazat szakképzési helyzetét. A WJ képzéseinek koordinálása során a középtávú tervezés, humánpolitikai kérdések, szervezés, végrehajtás voltak az új kihívások. Az 4

5 magába foglalta a WJ oktatásirányítási egységét, a fejlesztőszolgáltató intézményt valamint az intézményei részére a továbbképzés szervezési részleget, együttműködve a központtal. Így egyszerre vettem részt a tanulmányok előkészítésében, véleményezésében, a törvényesség betartatásában, valamint a képzési alapdokumentumok fejlesztésében, a szakmai vizsgák levezénylésében, a vizsgatételek előkészítésében, tankönyv kiadásra való előkészítésében, az iskolák fenntartásának gazdasági rendszerében, valamint az ágazatirányítás humánerőforrás fejlesztésében. Iskolavezetői munkámról augusztusától meghívás útján kerültem a budapesti Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Szakképző Iskola, Általános Iskolai tagozat élére. Kinevezésemkor, a fenntartóval egyeztetve, elsődleges feladatomnak tekintettem az iskola egységének a helyreállítását. A feladatok elvégzése érdekében egy irányba húzó testület ma már rendkívüli humán erőforrást képvisel. Az igazgatásom öt éve alatt a mindenkori helyettes-vezetők és a pedagógusok megfeszített munkájával a helyi programok megújultak, új szemlélettel tekinthettünk a képzésre. A sorozatos nyugdíjazás és eltávozás következtében a tantestület megújult, így fiatal, ütőképes tanári karral sikerült az eredményeket elérni. Szakiskolai képzést indítottunk, amely hosszú ideje hiányzott a budapesti iskola palettájáról. A beiskolázásban elért eredményeket a több mint háromszoros túljelentkezés mutatja. Európai kapcsolatok feltárásával nemzetközi (dán, holland előadókkal) konferenciát, valamint Német, Dán, Holland, Spanyol, Osztrák, Francia, Svéd, valamint Román). valamint Angol és Egyesült Államok, az folyamatos változások a vidékfejlesztés sajátosságait. bemutató nemzetközi szakmai versenyt szervezthetünk. Ennek lehetőségeivel bekerültünk az európai vérkeringésbe, így az iskola tagja az EU valamennyi tagállamát összefogó ALIVE (autentikus tanítás a mezőgazdasági szakképzésben) iskolahálózatnak, amely keretében új pedagógiai módszerek kidolgozásán fáradozunk és további öt nemzetközi projektben dolgoznak kollegáim. Ennek eredményességét elősegítendő angol nyelvoktatást biztosítok valamennyi érdeklődő munkatársam részére. 5

6 Oktatás-nevelés A tematikus fejlesztés eredményeként a közismereti tanulmányi munka eredményesebb lett, bár a nagy kitörés az anyagiak hiánya miatt váratott magára. Megújult a szakmai képzés is, a tanulók és szüleik számára vonzóbb szervezéssel több tanulót lehet a szakképzésben megtartani. A szakmai gyakorlatokat is színesebbé tettük. Iskolai tejárusítás és gazdabolti gyakorlat gazdagította a palettát az agrár-közgazdasági képzésben, az egyéni munkavégzés lehetőségét biztosítjuk a mezőgazdasági technikus képzésben és a duális képzés került bevezetésre a lóápoló képzésben. A megnövekedett a hátrányos helyzetű tanulók száma miatt ifjúságvédelmi felelős és pszichológus alkalmazására is sor került. A tanulmányi eredmények évről-évre javulnak, a bukások száma csökken. A leglátványosabb eredményt matematikából sikerült elérni. A szakmai képzésben résztvevők száma az intézkedések hatására növekedett. Minden évben sikert értünk el az országos tanulmányi és szakmai tanulmányi versenyeken, emlékversenyeken. A kollégisták száma az elmúlt öt évben lassan növekedett, a beiskolázási körzet megnövekedése, valamint a hátrányos helyzetű diákok számának növekedése miatt. A korábban megszerzett vezetői diplomám mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelően részt vettem a BME Közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga továbbképzési költségtérítéses képzésen, amelynek zárásaként szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető oklevelet szereztem. Stratégiai Fejlesztés A napjainkra kialakult tudásalapú társadalmakban a legjelentősebb értékteremtő tényezővé a versenyképes tudás vált. A felgyorsuló tudományos-technológiai fejlődés világszerte új kihívások elé állítja az oktatási rendszereket. Olyan új intézményi modellek bevezetése válik szükségessé, amelyek dinamikusan képesek összehangolni az átfogó társadalmi kezdeményezéseket, a regionális foglalkoztatási igényeket. A tudásátadás hagyományos (rendszerközvetítő) útjai immáron egyre kevésbé képesek kiszolgálni a megváltozó társadalmi-gazdasági és munkaerő-piaci igényeket. Az oktatás céljának homlokterébe a képességek, készségek elsajátíttatása került, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén saját egyedi élethelyzeteinek és adottságainak megfelelő tudást szerezzen meg, amellyel újra meg újra biztosítani tudja érvényesülését a társadalmi-, gazdasági-, munkaerőpiaci környezetben. A magyar szakképzés-fejlesztési stratégia az európai szakképzési rendszerek azon élenjáró tapasztalatainak figyelembe vételével készült, amelyek szerint a szakképzésnek korszerű oktatási szolgáltatásként kel funkcionálnia. Célja a gazdaság által igényelt mennyiségi és minőségi szakemberigény szerinti munkavállaló képzése. A vállalkozások számárára is kulcsfontosságú a szakképzésben történő aktív szerepvállalás, abból a célból, hogy leendő, illetve alkalmazásban álló munkavállalóik magas színvonalúan képzett személyek legyenek. Az egész életen át tartó tanulási stratégiával összhangban a 2013-ig tartó időszakban az alábbi kihívásokra kell felkészülnie a szakképzésnek: -a gazdaság versenyképességének növelése, a gazdasági aktivitás növelése és a potenciális munkaerő mobilizálása; -a munkaerő fokozott alkalmazkodásának segítése, a képességek fejlesztése, a tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés; -a foglalkoztatást meghatározó készségek és képességek, szakmai személyiség- 6

7 jellemzők elsajátításának biztosítása a képzés rendszerében; -megfelelő színvonalú képzési infrastruktúra, tárgyi- és humánerőforrás feltételrendszer biztosítása minden szakképzésbe kapcsolódó számára.egyéb tevékenységeim A munkám és az érdeklődési körömnek megfelelően több kötelező és szabadon választott továbbképzésen vettem részt. Ezek közül a legfontosabbak: április - Szakmai vizsgabizottsági tagi felkészítés (tanúsítvány sz.: 45/2/2011.) /Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara augusztus Tanúsítvány: 30 órás akkreditált Projekt- és változásmenedzsment alapismeretek közoktatás-fejlesztési projekten résztvevők számára / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/4429) szeptember Tanúsítvány: 30 órás akkreditált Projektpedagógia, epochális oktatás / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/4156) augusztus Tanúsítvány: 30 órás akkreditált A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanukók integrált nevelésének elősegítésére / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/3963) augusztus Tanúsítvány: 30 órás akkreditált Integrációra Érzékenyítő Továbbképzési Program / ÖNKONET (tanúsítvány ssz.: 2010/3846) február Tanúsítvány: 170 órás Módszertani tanárfelkészítő program / Szinergia Szakképző Iskola 2008/ órás akkreditált pedagógus továbbképzés internet távoktató program /HDK december Szakmai vizsgaelnöki felkészítés (tanúsítvány sz.:296/2008.) /OKM 7

8 Igazgatói pályázatomat azért nyújtom be, hogy elfogadása esetén, a megszerzett tapasztalatok alapján, mint külső személy, új kihívásnak megfelelve, egy működő iskola továbbfejlesztésében vehessek részt az iskola dolgozóinak segítségével, az iskola jövőjének megszilárdítása érdekében. 8

9 Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím Telefonszám Faxszám Állampolgárság Születési dátum Neme Betölteni kívánt munkakör / Foglalkozási terület GERHÁT György 1145 Budapest columbus u. 85, Magyarország magyar férfi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás augusztus-tól július 1. igazgató helyettes Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe épületasztalos Szaktanár,általános iskola tagozatvezető,felsős mk-vezető,koll.vez.,hr feladatok,iskola webold.szerk.,felnőttk.koord. Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Budapest Oktatás július szeptember 1 vezető mentor csökkentett munkaképeségű fiatalokkal és idősekkel Nem Adom Fel Alapítvány, Budapest 9

10 Tevékenység típusa, ágazat Oktatás Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat novembertől 1997.julius 31-ig gondnokság vezető gyülekezet területén találató növénykert ápolása és építése, gondnoki feladatok ellátása Szarvas Újtemplomi Szeretetintézmények, Szarvas mezőgazdaság, gondonok t 10

11 Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tantárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa szeptember 1.-től folyamatban Kereskedelem és marketing szakirányon közgazdász tanár Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Marketing és marketingkutatás. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudomány Karának Kereskedelem és marketing szak 2011 szeptember 1- től folyamatban közoktatási vezető, szakértő Iskola A közoktatási vezető és pedagógus- szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon tanulmányaim BME GTK APPI közoktatási vezető, szakértő Iskola Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa 2008 szeptember 1- től folyamatban Doktori Iskolai Extenzív- Hagyományos- Intenzív- Modern növénytermesztési rendszerek Szent István Egyetem Növénytermesztés- és kertészettudományi Doktori Iskola Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és tipusa Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa Növénytermesztés szakmérnök mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humánmenedzsment ismeretek, Mezőgazdasági gépek Szent István Egyetem Növénytermesztés- és kertészettudományi szakmérnők szakon növénytermesztõi mérnöki tanár földhasználat, növénytermesztés, kertészet és növényvédelem ismeretkörébe tartoznak, beleértve a gépesítést is Szent István Egyetem Növénytermesztés- és kertészettudományi Kar Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Magyar 11

12 Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Beszéd Szövegértés Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Írás Angol Német B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 A2 A2 B1 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák Művészeti készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) jó alkalmazkodási készség, szervezőkészség kellő projektirányítási tapasztalat vezetői tapasztalat innovációs készség fotózás a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű alkalmazása, B, Elismerések legjobb munkatárs Elismerő Oklevél Budapest, november

13 Az iskoláról Az iskola rövid története A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium pedagógiai arculatát történetileg három intézmény szakmai eredményeinek, tantestületeinek és diákjainak találkozásai, kölcsönhatásai hozták létre. A Latinka Sándor utcai 500 fős koedukált diákotthonban, az as tanévben kezdődött meg a munka, és már az első hónapokban kiderült, hogy a tanulói összetétel miatt égetően szükséges a széleskörűen megszervezett, intenzív tanulmányi felzárkóztatás. A színes kulturális és sport élet mellett ezt a jellemző tevékenységet kiemelkedően fontosnak tartja és jelenleg is fejleszti a tantestület. A nagy múltú, családias hangulatú 90 fős, akkor már lányokat elhelyező Ménesi úti Sziklai Sándor Kollégiumot 1983-ban vonták össze a fiatal intézménnyel. Újabb változást hozott az 1992-es átszervezés: az országosan is egyedülálló rendszerben, 25 éve működő tehetséggondozó és továbbtanulásra előkészítő Táncsics Mihály Kollégium taná rait és diákjait költöztették át a Latinka Sándor (később Rátz László) utcai épületbe. A jelenlegi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Budapest legnépesebb kerületében helyezkedik el, két épületben működik, egymástól húszpercnyi távolságra. Mindkét épület közel van a közlekedési csomópontokhoz, de mégsem a forgalmas útvonalak mentén. A XI. kerület Rátz László utca 3-7. szám alatt, egy modern, kétemeletes, koedukált kollégium, valamint a Gellért-hegy oldalában, a Ménesi út 94. szám alatt, egy felújított, korszerűsített, 67 férőhelyes leánykollégium várja a vidéken élő, a fővárosban továbbtanuló diákokat. Az 550 diákot befogadó, két telephelyen működő intézmény tagozódása épületek, nemek és pedagógiai programok szerint alakult ki és fejlődött. A fővárosban egyedüliként kollégiumunk csatlakozhatott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, és fogadhatta a 2000/2001-es tanévben az első évfolyam tanulócsoportját. A kollégium tevékenységrendszere több elemből áll: a tanulást segítő tevékenység, a szabadidős és sportfoglalkozások, az egyéni képességek kibontakoztatását segítő, és egyéni érdeklődést kielégítő foglalkozások rendszere. Tanulást segítő munkánk szerves része a tantárgyi-nyelvi felzárkóztatás, a tehetséges tanulók segítése. Csoportvezetőink hozzásegítik kollégistáinkat az egyéni tanulási stílusok, stratégiák megismeréséhez, a legmegfelelőbb tanulási módszerek, technikák kiválasztásához. 13

14 Vezetői program Korunk oktatásának fontos követelménye a kulcskompetenciák fejlesztése, amely a változó világhoz való gyors alkalmazkodást, és a felnőtt életben, a munkában való helytállást készíti elő. Fontos vezetői feladatnak tekintem az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a tanulók képességeinek folyamatos fejlesztését. Egy jó iskolához jó csapat kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. Fontos vezetői feladatomnak tartom, hogy megfelelő feladatmegosztással mindenki számára lehetőséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen. Milyen vezető szeretnék lenni? A vezetői munkámat a munka szeretetére és a munkafegyelemre, a szakképzéshez kötődő elhivatottságra, a bizalomra és az együttműködési készségre, valamint a pedagógus-hivatásra építve kívánom végezni, ezt várom el a vezető társaimtól és munkatársaktól is. Célom, hogy a tanulók, a szülők és a munkáltató résztvevői számára kielégítő szintű szolgáltatást nyújtó intézmény működjön, amely innovatívan és a felhasználók számára megelégedéssel szolgálja a képzést. Vezetői stílusom mobilizáló jellegű, a kollegák motiváltságának erősítése a célom, azonban az ehhez szükséges pénzügyi eszközök hiányában a családias jellegű, jó munkahelyi légkör kialakítása a másodlagos eszközöm. A személyre szabott feladatokat és a team-munkát is motiváló eszközként használom. A munkámban a kreativitást tartom a legfontosabbnak, ezért szükséges hogy a vezetőtársak kontrollja felém meglegyen. Mindemellett a közvetlen beosztottaimtól önálló munkát várok el, amely a kiterjedt tevékenység esetében elengedhetetlen. Fontosnak tartom valamennyi munkatárs véleményének meghallgatását, az ajtóm nyitva áll, de a döntéseket az intézmény érdekében kell meghozni, egyszemélyi felelősséggel. Az iskolák meghatározó ereje a diákság, akik éves korban fogékonyak minden újra, minden alternatív megoldásra. Ezért a hazánkban jellemző, porosz jellegű iskolarendszer értékeit megtartva (tudás átadás, fegyelem) az angolszász rendszerű oktatási forma felé kell irányulni, elsősorban a szakmai területen (alternatívák, tanulók szakmai szabadsága, mérési rendszerek átalakítása, projektoktatás, autentikus képzés, kompetencia fejlesztés). Az intézményben meg kell tartani a felnőtt korosztályt, amelyre az új jogszabályok lehetőséget adnak, levelező képzésben. Ennek célja kettős, a pedagógusok új kihívások elé állítása és az iskolarendszerű képzésben résztvevők szembesítése a felnőttkori tanulás nehézségével, a továbbképzések szükségességével.. 14

15 A legfőbb szempont a racionális működés. A költségvetési megszorítások mellett a belső energiaforrásokra még nagyobb figyelmet kell szentelni, a hatékonyság növelésével, az ellenőrzési és értékelési rendszer működtetésével és a pályázati lehetőségek feltárásával. A gazdaság- és az oktatáspolitika irányainak ismerete nélkül nem működik a fejlesztés. Ennek érdekében vezetőként folyamatosan együtt kell működni a TISZK vezetőjével és rajta keresztül a fenntartókkal, és a szakmai szervezetekkel. Nyomon kell követni a Köznevelési és Szakképzési törvény változásait, hatályosulásának időpontjait. A fejlesztő feladatokban a demokratikus és személyiségközpontú, beosztott-centrikus vezetési stílust kell előtérbe helyezni, hogy a munkatársak magukénak érezzék a feladatot, örömüket leljék benne, kibontakozhassanak. E mellett nem várhatom el, hogy az ötleteimet a munkatársak szolgalelkűen megpróbálják végrehajtani, ezzel kudarcra ítélt munkába ölni az energiát. Ezért szükséges valamennyi munkatársat személyre szabott feladatokkal is ellátni. Legfontosabb vezetői törekvéseim és céljaim: A társadalmi elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó működő képességünk megőrzése; Fesztelen, nyugodt, együttműködő munkalégkör kialakítása, a családias iskolai légkör fenntartása, gyermekközpontúság; Tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció szintentartása, a hátránnyal élő gyermekek fokozott segítése, fejlesztése; A demokratikus iskolavezetési gyakorlat kiszélesítése; Munkánkat segítő, aktív kommunikációs rendszer működtetése; Az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával, a közös célok pontos megfogalmazásával és konszenzus kialakításával; Új oktatási módszerek bevezetése az egyéni kulcskompetenciák fejlesztése érdekében, a szakmai képzés volumenének növelése; Az iskola eddigi eredményeinek megőrzése, közös értékeink és hagyományaink tiszteletben tartása, fejlesztése; Az iskola közösségi egységének megőrzése Érdemi együttműködés támogatása a TISZK-on belül és kívül 15

16 Fejlesztési elképzelések Egy oktatási-nevelési intézményben a tehetséges diákok felfedezése, majd a velük való fejlesztő foglalkozás legalább két megközelítésben lehetséges: a hagyományos (tudományágakhoz, művészetekhez, sportágakhoz, szakmákhoz kapcsolódó) területeken, az iskolai tantárgyak struktúrájában, a NAT-ban szereplő műveltségi területek felosztásában, megfelelve a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának. A fejlesztő munkát erősen meghatározza, hogy csak a kimagaslóan jó képességűeket, vagy az átlagot kevéssé meghaladókat is tehetségesnek tekintjük-e. A Táncsics Mihály Kollégium mindegyik részlegének hagyományaiban inkább az első területen végzett munka vert gyökeret. A szociális képességek fejlesztése tudatos módon jellemzően a diákönkormányzati tevékenység során történt (közgyűlések, választások, értékelések, rendezvények szervezése, diákvezetői megbízás) szeptemberétől az Arany János Tehetséggondozó Program, AJTP beindításával jelentősen változott a helyzet, a tevékenységrendszerben nagy arányban szerepel e képességek fejlesztése. Szakmai együttműködésben a Nemzeti Tehetség Programmal, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programmal, folytatásával, a "Tehetséghidak" Programmal, a Nemzeti Tehetségponttal és képviselőikkel szoros együttműködés. A továbbtanulásra felkészítő speciális részleg a felsőfokú felvételi követelmények felől közelítve, de nem azokra szűkítve végzi munkáját. A tanítás során olyan differenciált követelményszintet támaszt minden egyes diák elé, aminek teljesítéséhez nem csupán értelmi, hanem akarati képességeiket is mozgósítaniuk kell. Ennek mind a tehetséggondozás, mind pedig a személyiségfejlesztés szempontjából erős hatása van. A korábban végzettek szerint a felsőfokú tanulmányok során és később jól kamatozik a megszerzett többlettudás, az ismeretszerzési technikák rutinos alkalmazása, a begyakorolt vizsgahelyzet, a versenyszellem és a közösségi tudat. Az Arany János Tehetséggondozó Program, AJTP-ban tanuló diákok esetében a tehetséggondozás szorosan összetartozik a hátránykompenzációval. Az egyes részterületeken tehetségjegyeket felmutató diákokat is fel kell zárkóztatni más területeken (pl.: tantárgyi, nevelési stb.). A programban a tehetséggondozás legfontosabb módszere a gazdagítás: az ismereteknek a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése, elmélyítése. A gazdagítás az elsajátításra, a feldolgozó képesség javítására is vonatkozik: a kritikus és kreatív gondolkodás fejlesztését, valamint az interdiszciplináris megközelítést jelenti. A szociális képességek fejlesztését az ön- és társismereti, a kommunikációs és a tanulás-módszertani foglalkozások, továbbá az intenzív kulturális fejlesztő tevékenység biztosítja. Ez gazdagítja, erősíti a diákok személyiségét is. Így válik igazán teljessé és eredményessé az intellektuális fejlesztés. A vezetői munkámat a leírt fejlesztési elképzelések mentén a tantestülettel, valamennyi dolgozóval együtt kívánom megvalósítani. Budapest, április 1. 16

17 Mellékletek: Az alább felsorolt okiratok másolatát a pályázó benyújtotta, a személyes adatok védelme érdekében a nyilvánosságra hozott anyagból törlésre kerültek: erkölcsi bizonyítvány növénytermesztési mérnöktanár oklevél növénytermesztési szakmérnöktanár oklevél Bizonyítvány Államilag Elismert Nyelvizsgáról Fontosabb továbbképzési tanúsítványok (másolatok) mellékelve 17

18 Pályázati kiírásnak való megfelelés: Pályázati feltételek: 1. Egyetem, egyetemi szintű Posztgraduális szakmérnök tanári végzettség és szakképzettség: Okleveles mezőgazdasági növényteremsztöi szakmérnök-tanár, 2. Legalább 5 év vezető-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, augusztus-tól július 1.- ig Budapest ( 4 év 11 hónap) Nem Adom Fel Alapítvány, Budapest július szeptember 6 ( 2 hónap) Szarvas Újtemplomi Szeretetintézmények, Szarvas novembertől 1997.julius 31-ig (3 év 9 hónap) Összesen 10 év 10 hónap vezetői gyakorlat, 5. Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély Állampolgárságom: magyar 8. Büntetlen előélet. Az erkölcsi bizonyítvány mellékelve, valamint jelenleg is erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozom. Előnyök: 1. Szakképző intézményben szerzett tapasztalat Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, augusztus-tól július 1.- ig Budapest ( 4 év 11 hónap) Nem Adom Fel Alapítvány, Budapest július szeptember 6 ( 2 hónap) 2 Vezetői gyakorlat (138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. ) 18

19 Budapest, november. 19

20 NYILATKOZAT Alulírott (született: Szarvason, október 24-én, anyja neve: Sonkoly Judit, Budapest, XII. kerület, Columbus utca 85. sz. alatti lakos) a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörére benyújtott pályázatom kapcsán büntetőjogi felelősségem tudatában - az alábbi nyilatkozatokat teszem: - - Cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagyok; Középiskolai pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettséggel és szakképzettségekkel rendelkezem; - Angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsgával egyenértékű végzettségem van; - Több mint 5 éves, költségvetési intézményeknél, illetve oktatásigazgatási területen, és szakképzés-fejlesztési területen szerzett szakmai-vezetői tapasztalatom van; - 5 év iskolaigazgatói vezetői tapasztalattal rendelkezem; gyakorlott szintű MS Office felhasználó vagyok, vállalom a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását; jelen nyilatkozatommal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, valamint személyes adataimat megismerjék, és azt a szükséges mértékben kezeljék. Budapest, én 2

21

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Szabó Béla Születési név: Szabó Béla Anyja neve: Wágner Judit Neme: férfi Születési hely, idő: 1978.04.03 Családi állapot: Házas Állampolgárság: Magyar

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / Foglalkozási terület Kriminálandragógus Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / Foglalkozási terület Kriminálandragógus Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Molnár Attila Károly Cím 1112 Budapest, Menyecske utca 7. Telefonszám Mobil: +36209685651 E-mail www@molnarattila.hu Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Készítette: Kobzos István november 25.

Készítette: Kobzos István november 25. Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kobzos István 2016. november 25. 16 IV. Intézményvezető-helyettesi program Programom célkitűzése - természetéből kifolyólag

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben