Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye"

Átírás

1 Fejlesztı mőhelyek az óvodai fejlesztés szolgálatában. Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye Készítette: Horváthné é Görög Marianna, fejlesztıpedagógus Gyürüsi Sándorné,fejlesztı mentor

2 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Gyermekek a szeretetről Mi a szeretet? Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezdjed, akit utálsz. Nikolett 6 éves Mikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved, valahol érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a neved. Zsolti 4 éves A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem ad nekem esti puszit mielőtt elalszom. Klári 6 éves Tudom, hogy a nővérem szeret engem. Onnan tudom, mert nekem adja az összes régi ruháját, és emiatt neki el kell mennie majd újakat venni. Laura 4 éves A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még azután is, miután jól megismerték egymást. Tomi 6 éves A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet hallani. Robi 7 éves A szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt vagy. Teri 4 éves A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak, hogy tetszik neked az inge, erre ő ezután minden nap csak azt hordja. Nóri 7 éves A szeretet az, amikor a kutyusom megnyalja az arcom akkor is, ha egész nap nem foglalkoztam vele. Marika 4éves A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak a sült krumplidat, anélkül hogy te kérnél az övéből. Kriszti 6 éves Forrás: Készítette: KISPIX Gyermekek a szeretetről

3 A TARTALOMBÓL: 1. Munkaterv nevelési évre 2. Vizuális nevelés A primer prevenció fontosságáról Mihály nap Óvodában felhasználható versek, dalok, dalos játékok Mihály naphoz Vizuális nevelés a Jeles napra való készülıdésben A kreativitás fejlesztésének elemei A vizuális nevelés fejlesztı hatása Saját készítéső vásárfiák Szakirodalom ajánlása 3. Zenei nevelés Szakmai nap Egyéni módszerek a ritmusfejlesztésre Szakirodalom ajánlása 4. Drámapedagógia Jelmezbe bújtunk... A Soltis Lajos Színház rövid története Drámapedagógia Dramatizált mesék Szakirodalom ajánlása 4. oldal 8. oldal 41. oldal 54. oldal 5. Játékmegfigyelés A gyermek megismerése a játékban Amit az óvónınek észre kell venni... Szakirodalom ajánlása 102. oldal 6. Esetmegbeszélés 112. oldal 7. Záró mőhelyfoglalkozás 117. oldal 8. Beszámoló a 2006/2007-es nevelési évrıl 121. oldal 9. Mellékletek 123. oldal

4 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, MUNKATERV Összeállította: Gyürüsi Sándorné mentor, fejlesztı óvodapedagógus Elfogadta: Komáromy Györgyné Közoktatási szakértı Véghné Gyürüssy Katalin az Óvodai fejlesztés bázisóvodájának vezetıje Celldömölk, október 20.

5 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Fejlesztı mőhelyünk céljai és feladatai: - A nevelési év kiemelt célja, hogy Fejlesztı Mőhelyünk, Bázisóvodánk segítse kistérségünk óvodáit a fejlesztı szemlélető nevelés megvalósításában. - Továbbra is feladatunk, hogy Fejlesztı Mőhelyünk, az óvodai fejlesztı szakirányú anyagokat győjtse, és minden érdeklıdı óvodapedagógus számára hozzáférhetıvé tegye. - Az óvodai nevelés során felmerülı problémákról - magatartási, nevelési - közösen gondolkodjunk, tapasztalatainkat egymással megosszuk, módszertani ismereteinket gyarapítsuk. Ettıl a nevelési évtıl tervezzük a tagok igénye alapján az Esetmegbeszélı Mőhelyfoglalkozást. - Mivel jelen van intézményeinkben a sajátos nevelési igényő gyermek, ezért Fejlesztı Mőhelyünk célul tőzi ki, hogy a fejlesztıpedagógus és más szakemberek gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelı - optimális együttmőködésének lehetıségeit feltárja, bemutassa. - A fejlesztı képzésben résztvevı hallgatók részére aktív segítséget nyújtsanak a már végzett fejlesztıpedagógusok (hospitálási, konzultálási lehetıség). A Fejlesztı mőhely munkájában való részvétel minden esetben díjtalan, feltétel az aktuális programokhoz kapcsolt feladat teljesítése. A nevelési évet egy, az összes foglalkozás elméleti, gyakorlati anyagát tartalmazó kiadvánnyal zárunk, melyet kistérségünk minden óvodája megkap, illetve azok, akik elméleti/gyakorlati munkájukkal hozzájárultak Fejlesztı Mőhelyünk színvonalas mőködéséhez. A Fejlesztı Mőhely állandó tagja lehet bárki, - fejlesztı óvodapedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, óvodapedagógus hallgató - aki bekapcsolódik a Fejlesztı mőhely munkájába. Idıpontok, szervezés: - Kéthónaponkénti Fejlesztı mőhelyfoglalkozás, elıre kijelölt napon, közösen meghatározott témával. - A foglalkozás órától óráig biztosít konzultációs lehetıséget. - A Fejlesztı mőhelyfoglalkozások megszervezésének (utazás, hely biztosítása) felelıse: Gyürüsi Sándorné Fejlesztı mőhelyvezetı - Az elméleti anyagot, a mindenkori Fejlesztı Mőhelyfoglalkozás felelıse készíti el.

6 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Fejlesztı mőhely állandó tagjai: Gyürüsi Sándorné mentor, fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda (95/ ) (30/ ) Gasztonyiné Fódi Zita fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda (95/ ) Szijártó Sándorné fejlesztı óvodapedagógus Óvoda Egyházashetye (95/ ) Kovács Ágnes fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Napsugár Óvoda (95/ ) Krizsai Eszter fejlesztı óvodapedagógus (20/ ) Káldi Krisztina fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Alsóság (95/ ) Némethné Babos Mariann fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Napsugár Óvoda (95/ ) Pethıné Takács Zsuzsanna fejlesztı óvodapedagógus Óvoda Mersevát (95/ ) Horváthné Görög Marianna fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (V. féléves) óvodapedagógus, Óvoda Boba (95/ ) Rózsás Bernadett beszédfejlesztı óvodapedagógus Kistérségi Logopédiai Szolgálat, Celldömölk (20/ ) Vassné Varga Judit fejlesztı óvodapedagógus Óvoda, Kemenesmihályfa (30/ ) Gulyás Róbertné fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (V. féléves) óvodapedagógus Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda, Celldömölk (95/ ) Horváth Csabáné fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (V. féléves) óvodapedagógus, Óvoda Jánosháza (95/ ) Szabó Judit fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (V. féléves) óvodapedagógus Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda, Kerta (88/ ) József Gréta fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (V. féléves) óvodapedagógus Röthy Mihály ÁMK, Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Kislıd (88/ ) Királyné Csiszlér Ilona óvodapedagógus Manóvár Óvoda, Kemenesmagasi (95/ ) Lampért Gyöngyi gyógypedagógus Gáyer Gyula Általános Iskola (95/ ) Osváth Anett óvodapedagógus hallgató (70/ )

7 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Fejlesztı mőhely idıpontjai, témái: 1. foglalkozás: szeptember 29. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Mihály napi vásár Vizuális nevelés a Jeles napra való készülıdésben Saját készítéső vásárfia Napköziotthonos Óvoda, Boba Horváthné Görög Marianna 2. foglalkozás: november 3. Téma: Belépı: Elıadó: Helye: Felelıs: Ki játszik ilyet, majd megmondom milyet A zenei nevelés fejlesztı hatása Ritmus és mozgás: 5 db egyéni módszer a ritmusfejlesztésre (egyenletes ritmus, kettes lüktetés, dalritmus fejlesztésére) dr. Szarka Júlia fıiskolai docens, ELTE TÓFK Városi Óvoda, Celldömölk, Koptik Odó úti Székhelyóvoda Gyürüsi Sándorné 3. foglalkozás: január 18. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Drámapedagógia 1 db dramatizált mese leírása Soltis Lajos Színház, Celldömölk Gyürüsi Sándorné 4. foglalkozás: március 22. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Játékmegfigyelés, mint a gyermek megismerésének egyik módszere 3 db egyéb egyéni módszer a gyermek megismerésére Óvoda Jánosháza Horváth Csabáné 5. foglalkozás: május 17. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Esetmegbeszélés 1 db felmerülı nevelési probléma leírása háttér-információkkal Városi Óvoda, Celldömölk, Koptik Odó úti Székhelyóvoda Kovács Ágnes Zárófoglalkozás: június 9. A foglalkozásokon való részvételre jelentkezni a 06-95/ telefonszámon kell, a foglalkozást megelızı héten.

8 Mihály napi vásár Vizuális nevelés a Jeles napra való készülıdésben Horváthné Görög Marianna fejlesztı óvodapedagógus szeptember 29. Napköziotthonos Óvoda, Boba Óvoda, Boba

9 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, A primer prevenció fontosságáról (1) Horváthné Csapucha Klára fejlesztıpedagógus, vizuális szakelıadó Elsısorban az óvodai nevelést végzı pedagógusok figyelmét szeretném felhívni a prevenció, még pontosabban a primer prevenció fontosságára. Ezen azokat a játékos megoldásokat értem, amelyeket az óvónı a gyerekek ismeretében mindennap alkalmaz, és ezzel csökkenti vagy meg is akadályozhatja a részképesség-gyengeségek kialakulását. A gyerekeknek ezért mielıbb találkozniuk kell tudatosan tervezett játékos helyzetekkel, játékeszközökkel, amelyek az életkori és érettségi szintjüknek megfelelıen segíthetik a fejlıdésüket. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan, mivel játszanak, és mikor kezdjük el a prevenciót! A hangsúlyt a mielıbb szóra helyezem, mert gyakran két-három év is eltelik, és csak akkor vesszük észre az elmaradást, a lassabb ütemő fejlıdést. Húsz évig voltam óvónı, és utána tíz évig fejlesztı nevelési tanácsadóban. Sokszor csak az iskolaérettségi vizsgálaton derült ki a lemaradás jellege vagy súlyossága. Ilyenkor a heti egy-kétszeri fejlesztıalkalmak is kevésnek bizonyultak a felzárkóztatásra, de legnagyobb gondot az iskolakezdésig még hátralévı rövidke pár hónap jelentette. Fél év alatt kellett pótolni az elmúlt évek során meg nem szerzett ismereteket. Fájt a szívem a sok elmulasztott lehetıségért és a spontán érdeklıdés vezette örömteli ismeretszerzés elvesztéséért. Ezt a korrektív, felzárkóztató munkát tőzoltásnak tekinthetjük az iskolakezdés elıtt, ami megvisel gyermeket, szülıt és óvónıt egyaránt. Mi az oka annak, hogy bár az óvodai nevelési program pedagógiai útmutatójában mindig hangsúlyozta az egyéni bánásmód elvét, mégis annak alkalmazását érzelmi alapon mindenki lelkiismeretére bízta? A régi kötelezı foglalkozások kéthasábos vázlataiban mindent meg kellett terveznünk, még a gyermeki reakciót is. De bármennyire igyekeztünk is, igen kevés egyéni figyelemjutott a 42 körbeülı gyermek közül egynek-egynek. A frontális munka nem kedvezett az egyénnek. És az egyéni megismerést, fejlesztést nem is tanultuk a fıiskolán, amit csináltunk, azt önmőveléssel szedtük össze, és anyai ösztöneinket használva alkalmaztuk. Majd jött a nagy szabadság, mindent csak kezdeményezve, úgy motiválva, hogy mindenki odajöjjön. De ez sem volt az igazi, a másik véglet buktatóit is gyorsan felismertük! Talán itt kezdıdött el, hogy nagyon sokan elbizonytalanodtunk, és a hatékony megoldás reményében többféle módszert próbálgatva kerestük a nekünk és gyermekeinknek legmegfelelıbbet. A legnagyobb gond szerintem, hogy tanulmányaink alapján a fejlesztésnél még ma is csak foglalkozásokban tudunk gondolkodni, és a játékot, játékos fokozatosságot ritkán alkalmazzuk. Miért van az, hogy sok pedagógus számára a fejlesztés, fejlesztıjáték komoly óvó nénit és mosolytalan gyerekeket jelent? Egy országos továbbképzésen láttam olyan bemutató videofilmet, ami ilyen szellemben állított példát a résztvevık elé. Jól felkészült, a gyermekek szintjét ismerı pedagógus olyan unalmasan vezette a játékot, mint a legzordabb iskolában. Mindenki unatkozott, feszengett, még a felnıtt is. Ha játszunk, azt tegyük vidáman, egész szívünket beleadva! Azt, hogy közben differenciálunk, megfigyeléseket teszünk és fejlesztünk, azt a gyerekeknek nem szabad észrevenni. Az oldott, játékos légkör az érzelemvezérelt óvodásoknál alapkövetelmény! Ezt csak játékosan, a gyerekek ismeretében tehetjük magabiztosan és hatékonyan. (1) Forrás: Kisgyermekek, nagy problémák címő kapcsos könyv, (2B) március, RAABE Kiadó

10 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Mihály nap A nem is olyan régi idıkben a szeptember hónap egyik legkiemelkedıbb napja, Szent Mihály napja volt. A természetben, az idıjárásban ilyenkor változás áll be: pl. Az idı hidegebb lesz, ilyenkor szakad meg a fő gyökere, a halak a víz fenekére húzódnak, megkezdıdik az ıszi vetés. Szent Mihály napja az ısi napéjegyenlıség tájára esik, mintegy ott áll a tél kapujában. İszi évnegyedkezdı nap. E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon. Európa-szerte ismert pásztorünnep. Az állattartók ilyenkor hajtották vissza a faluba a legelıre hajtott állatokat. Ez a nap, a pásztorok elszámoltatásának, szegıdtetésének idıpontja volt. E nappal megkezdıdött az ún. kisfarsang ideje. Vigadalmakat, lakodalmakat Katalin napjáig (november 25-ig) lehetett tartani, így lett a lakodalmak ıszi idıszaka. Ilyenkorra már megforrt az újbor, beindult a pálinkafızés. Ez az idıjárás még alkalmat adott arra, hogy a szabadban fızzenek és táncoljanak, esetleg a szabadban felállított asztaloknál étkezzenek, mert a kis falusi házak nem voltak alkalmasak a nagy vendégsereg befogadására. Szent Mihály napján sok helyen tartottak vásárt. Ilyenkor szerezték be az emberek a téli holmit. Országszerte emlékezetesek voltak a szentmihályi vásárok. A távolabbi helyekrıl akkor még lovas kocsival, vagy ökrös szekérrel mentek a vásárba. Így árultak a vargák, a csizmadiák, a kádárok, a szíjártók, a szőrszabók stb. Sok árus mondókával csalogatta a vevıket. De nemcsak azért mentek a vásárba, hogy megvegyék, amire szükségük van. Ez szórakozást, ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek E naphoz kapcsolódik nıi munkatilalom: aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Óvónıi elbeszélés a vásárról gyermekeknek (2) Szeptember 29-e Mihály nap, vásár nap. Régen nem volt ilyen sok szép üzlet, mint ma. Aki vásárolni szeretett volna, vagy eladni, elment a vásárba. A nagy városokban tartották a vásárokat. A távolabbi helyekrıl, akkor még lovaskocsival, vagy ökrösszekérrel mentek a vásárba. A vásártér zsivaját már messzirıl lehetett hallani. Az óriási sokadalomban mindenki tudta mit, hol keressen, mert az árusok mindig ugyanazon a helyen, ugyanabban a sátorban kínálták portékájukat. Ma már sok mindent a gyárban állítanak elı, amit régen kis mőhelyeikben a mesteremberek készítettek. Az elkészült portékákat a mesterek a vásárba vitték eladni. Így árulták a vargák a bocskort, a csizmadiák a csizmát, a kádárok a hordót, a szíjártók a lószerszámot, a szőrszabók a jó meleg, szépen díszített cifraszőröket. Árultak itt gombot, kötelet, madzagot. Sok árus mondókával csalogatta a vevıket. Itt árulták a fazekasok a sok szép cserépedényt, tálakat, korsókat, tányérokat. Cserépbıl még perselyt is készítettek. Ebbıl sokan vettek vásárfiát". A vásárfia az az ajándék volt, amit a vásárból vittek haza. Régen is, most is árulnak a vásárban a mézeskalácsosok: mézes babát, mézes huszárt, mézes szívet. A mézes szívet szívesen vették a fiúk a lányoknak. Árulják a vásárban a sokféle kosarat, amit vesszıbıl, gyékénybıl készítenek a kosárfonók. Nemcsak azért mentek a vásárba, hogy megvegyék amire szükségük van. Ez szórakozást, ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek. A vásár befejeztével mindenki hazavitte a megmaradt áruját. (2) Forrás: Napról napra a mi kalendáriumunk címő könyv 2. átdolgozott kiadás 17. oldal, szerzık: a Sinai Miklós utcai Óvoda Nevelıtestülete Kiadó: Pedellus Bt. Debrecen

11 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Megfigyelések: Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkıztet (Szent Mihály napja után hidegre fordul az idıjárás, Szent György napjával (április 24.) melegszik.) Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske (Ha ezen a napon még itt vannak a fecskék, új-évig nem lesz nagy hideg, karácsonykor is enyhe idı várható.) Szent Mihály lova deres, behozza a telet Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér. (Az égbolt legkönnyebben fölismerhetõ csillagképe a Göncölszekér, amelyet sok vidékünkön Szent Mihály szekerének neveznek. Mihály-nap felé az idõ Kelet felől jön a felhõ, Sírnak-rínak a bárányok, Szegõdnének a juhászok. (E napon számoltatják el a pásztorokat. Ha becsülettel gondozta a jószágot, a pásztor ekkor kapja meg éves bérét. Mulatságot is rendeznek, amely reggelig tart, majd a pásztort táncolva kísérik hazáig.) Aki Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérek tanácsot! Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet." Szent Mihály nap után a hal a víz fenekére húzódik, nincs többé halfogás. Szent Mihály nap után megszőnik a mézelés. (Pihenıre térnek a méhek.) A Mihály napi mennydörgés szép ıszt, de kemény telet jelent. Szent Mihály-nap után egyicce víz, két icce sár. Ha Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe. Horváthné Görög Marianna fejlesztıpedagógus

12 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Versek: Óvodában felhasználható versek, dalok, dalos játékok a Mihály naphoz Csokonai Vitéz Mihály: Mihály-napi álom Misi, Misi, Miska, mit eszik a macska? Kívánom is, hogy vidáman egyenek és igyanak Barátságos indulattal s víg szívvel mulassanak. Mind Mihály, mind a nem Mihály, akik itt örvendeznek Töltsenek sok szép szerencsés esztendıket. Éljenek! Weöres Sándor: Vásár címő versébıl: I. Olcsó az alma, Itt van halomba, Aki veszi, meg is eszi, Olcsó az alma! IV. Van-e csizma eladó, Hóba-sárba mindig jó? Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán, Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám. II. Kis trombitát vegyenek, Pirosat, fehéret, Lilát, sárgát, kéket! Mézesbábot vegyenek, Tükrös-szívet, szépet! Van-e ködmön eladó, Szélbe-fagyba mindig jó? Van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán, Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám. V. Érkezik a vándorcirkusz, Hoznak elefántot, Tarka bohóc vezeti, Füsti Pisti követi, ilyet sose látott. VII. Jó márc a cseberben, Csuprom telemertem. Tele van a csuprom, Idd már, ki ne fusson. Weöres Sándor TÁNCNÓTA - Van-e szoknya eladó, tarkabarka suhogó, a derékra simuló, nyárba-télbe jó? - Nincsen szoknya vehetı, csak egy régi lepedı, ráncos, rojtos, repedı, üsse meg a kı - Van-e csizma eladó, patkós sarka kopogó, szattyán-szára ropogó, sárba-vízbe jó? - Nincsen csizma vehetı, csak egy rozzant tekenı, ócska egér-etetı, üsse meg a kı.

13 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Kormos István: Vásár - Kicsi Kati, Hová mész? - Piacra. - Minek mész a piacra? - Vásálni. - Mit vásálsz a piacon? - Káposztát. - Kinek vásálsz káposztát? - Kecskémnek. - Szereti a káposztát? - Szereti. - Mit csinál, ha hazamész? - Hamm! Azonnal megeszi! Osváth Erzsébet: Balambér Van egy kutyám, Balambér. Elcserélem galambér! Vagy eladom jó áron vasárnap a vásáron. Akkor aztán vehetek hat galambot, vagy hetet! De hát mivel etetem? Tiszta búzám nincs nekem. Balambérnak jó a csont. A kosztjára semmi gond! Balambér a barátom. Ha eladom, nem látom. Nem adom én Balambért sem pénzért, sem galambért! Varsa Zoltán: Félrehallós bolt - Van-e kérem naspolya? - Az én lányom Orsolya. - Hát színes búgócsiga? - Nem megyek én lagziba. - Kellene egy babaház. - Majd ha nyáron hideg ráz. - Akkor piros telefon. - Két forint egy nagy pofon! Pinczéri Judit: Piacon - Mit kóstolgat, néném asszony? - Tejföl fölit, édes lelkem! - Ki kevesellné azt, néném asszony? - Macskám orra, édes lelkem! - Mit tenyerezget, néném asszony? - Gyöngynek súlyát, édes lelkem! - Ki ítélné azt, néném asszony? - Madaram szárnya, édes lelkem! - Mit lógázgat, néném asszony? - Huszárkardot, édes lelkem! - Kinek lenne az, néném asszony? - Deli-pötty unokámnak, édes lelkem! Végh György: Kakasom, kakasom Kakasom, kakasom, udvari kakasom, nincs kosaram, se kasom, nem tudlak eladni a piacon, Minek vagy akkor kakasom: Udvari kakasom? Kányádi Sándor: Elment Péter Elment Péter tököt venni, elfelejtett pénzzel menni. Hogy a sült tök? Ennyi s ennyi. De nem volt mit elıvenni. Elmaradt a sülttök-vétel, étlen maradt szegény Péter. Démény Ottó: Boltos Te leszel a boltos Én meg a vevı: - Mondja kérem, mi tetszik? Minden vehetı! Egy pénz, két pénz, három pénz Csokit, nápolyit? - Csomagolja nagy papírba már megint esik.

14 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, T. Nagy Sándor: Mókavásár Eladó, eladó Kiáltja az eladó. Van itt minden Ami kell Ez sípol, az kelepel. Amaz pedig kalapál Áll a vásár, áll a bál. Cirókából, marókából Friss szállítmány érkezett! Egyedembıl, begyedembıl Tessék, kérem, két szelet. Megéri, nem drága Három bukfenc az ára. Fecske Csaba: Nagy vásár volt Nagy vásár volt Tücsökfalván Ott aludtam éjjel Szalmán. Reggel a vásárba mentem Három kismalacot vettem. Addig számolgattam ıket Amíg a háromból öt lett. Hét malaccal hazamentem S mind a tizet Fölneveltem.

15 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Mondókák: Tessék, tessék jó portéka, egynek sincsen maradéka, ma még vehet, holnap mehet. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. Olcsó az alma, itt van halomba. Aki veszi meg is, eszi, olcsó az alma. Ide nézz, törökméz Fele cukor, fele méz. Mézes bábot vegyenek, tükrös szívet, szépet. Ide nézz, oda nézz, fele cukor, fele méz. Egy üveg alma két üveg alma három üveg alma négy üveg alma öt üveg alma hat üveg alma hét üveg alma nyolc üveg alma kilenc üveg alma tíz üveg alma Ha nem tiszta, vidd vissza Ott a cica, megissza. (hintáztató) Beérett már a kökény, szedjük tele a kötényt. A héja már fekete, Mókus is győjt télire. Cselédfogadásról (csallóközi énekszöveg): Mikor a szógát fogadják, Öcsémuramnak szólítják, De amikor már megkapták, Csak fıtt krumplival táplálják Erre, erre ifiasszony, más boltosra ne hallgasson. Ma még vehet, holnap mehet. Perecet vegyenek, frissek, még melegek, Ropogósak sósak, szépen mosolygósak. Csere, bere fogadom, többet vissza nem adom, Aki lovát eladja, többet vissza nem kapja. Fehér cipó sós túró Éhség ellen igen jó. Túrót vettem, el is tettem, már nem tudom, hová tettem. Nem eladó a túrócska? Nem eladó, nem eladó, csak a vásárba való. Ez a malac piacra megy Ez itthon marad Ez kap finom pecsenyét Ez semmit sem kap. Ez a kicsi visít nagyot ujjí- ujjí éhes, vagyok. Aludj baba, aludjál, feljött már a csillag. Aranyos kisbárány hazafelé ballag. Így törik a diót kopp, kopp, kopp, Úgy meg a mogyorót ropp, ropp, ropp. (ökölütögetı) Piros alma csüng a fán szakíts le te barna lány. Leszakítom, megeszem, mert az almát szeretem. Vevıcsalogató: Asszonyok, asszonyok gatyamadzag, pöndölmadzag, vékony madzag, vastag madzag, széles madzag, keskeny madzag, fehér madzag, sárga madzag, Nem dicsérem, jól megmérem, Tessék kérni!

16 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Dalok, dalos játékok: Forrai Katalin: Ének az óvodában: Gyí, te paci Itt a köcsög Jákobnak volt hat fia Kipp, kopp, kalapács Sárga cukor, veres bor Cicukám, kelj fel Egy üveg alma Elvesztettem zsebkendımet Hej, a sályi piacon Töröm, töröm a mákot Ennek a kislánynak Tekeredik a kígyó Most jöttem Bécsbıl Benn a bárány, kinn a farkas Egyet termett a mogyoró Hogy a csibe? Túrót ettem Elvesztettem páromat Egy kis malac, röf-röf-röf Azt mondják, hogy a cipı Kicsi üst, nagy a füst Megy az öreg Ádám Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Kimenék a szılıhegyre Elmentem a piacra Hej, két tyúkom tavali Jánoshídi vásártéren Én elmentem a vásárba

17 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Vizuális nevelés a Jeles napra való készülıdésben A természetes anyagok az óvodásoknál rendkívül jól használhatóak. Mindenkit bátorítok a győjtésre. A levelek, kövek, termések, kagylók, pisztáciahéj, dióhéj, maradék bırdarabok, madzagok, papírdarabok, stb. felhasználása jobb, mintha egyszerően a szemétbe dobnánk ıket. A kreativitásban amúgy is jeleskedı óvónénik kellı mintát, segítséget nyújthatnak a kíváncsiskodó szemeknek, kezecskéknek. A kisgyermekek a természetes anyagokkal való tevékenység közben megismerkednek a tárgyak természetes adottságaival, megtanulnak figyelni, alkotni, és érintkezésben maradni a változó világgal. Ezáltal kifejlıdhet egy gondoskodó attitőd a Földdel szemben azáltal, hogy megtanulják az újrafelhasználást: az anyagok hasznosítását ahelyett, hogy a szemétbe dobnánk azokat. A kisgyermek kísérletezik, téved, kipróbálja saját ötleteit, megítéli azokat, és tovább próbálkozik. Tapasztal, és élvezi az alkotó folyamat izgalmát. Nincs jó vagy rossz végeredménye a feladatoknak, csak az alkotás folyamatának élvezete, öröme. 1. Főzés Ennél a feladatnál olyan alapanyagok szükségesek, amelyeket a kertbıl, az erdıbıl, a partról vagy más természetes helyrıl szereztünk be. Lehetnek különféle magvak, termések, stb. Néhány alapanyagot főzés elıtt vízbe kell áztatni, hogy könnyebben dolgozhassunk vele. A cérna befőzése a tőbe, a tő használata figyelmet, finom ujjmozgást, pontos szem-kéz koordinációt, megfelelı erısségő nyomatékot, türelmet igénylı feladat. A növekvı lánc azonnali, látványos sikerélményt nyújt. Nehezítésképpen sordíszt, mintákat is főzhetünk. Nagyon kedvelt tevékenység, csoportszobában és kint az udvaron is végezhetı, reggeli gyülekezési idıben, délelıtt és délután is. A hozzávalókat egy nagy tálcán tároljuk, és ezt a tálcát visszük oda, ahol épp főzünk. 1. Beáztatjuk a kukoricát, babot 3. Főzünk a csoportszobában. 2. Eleinte még sokat segítünk. 4. Főzünk kint a babaházban is.

18 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Kivágott gyümölcsformára papír gömbölyítése, ragasztása Fıképpen kicsiknek, illetve az ujjak finom mozgásának fejlesztésére, kéztıcsontok erısödésének segítésére, szem-kéz koordináció, csukló finom mozgásának fejlesztésére, figyelem fejlesztésére alkalmas tevékenység a papírgalacsin gömbölyítése. A különféle papírmunkákból megmaradt vékony, győrhetı darabokat cipıs dobozba győjtjük, és ilyenkor kerülnek felhasználásra. Elıször elkészítettük a papírgalacsinokat, majd ebben az esetben gyümölcsformákat töltöttünk ki velük. 3. Termésekbıl lenyomat készítése Félbevágott gyümölcs, zöldség befestése, nyomat hagyása papíron. Ecsethasználattal való ismerkedés úgy, hogy itt nem a festés a lényeg. Ebben az esetben vízfestéket használtunk. 4. Levéllenyomat satírozása zsírkrétával A levélre, levelekre ráterítjük a nem túl vastag papírt, és a zsírkréta oldalával, vagy a vastag színes ceruzával átsatírozzuk, átdörzsöljük a levél felett a papírlapot. Érdekes azt megfigyelni, hogyan jelennek meg a levelek másolatai, különösen a fonákjának erezete a lapon, miközben szorgalmasan satírozunk. A levelek különféle elhelyezésével, különféle színek használatával egyszerő képeket is készíthetünk, ha már gyakorlottak vagyunk. A késıbbiekben majd ezzel a technikával veszünk lenyomatot a különféle fák törzsérıl, és egyéb tárgyakról a környezetünkben, de ezzel a technikával készítettünk a vásárhoz aprópénzt is.

19 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, İszi mandala színezése A mandala szó, az ısi indiai szent nyelvbıl, a szanszkrítbıl származik. Jelentése: kör, ív, körszelet, korong. Jung szerint a mandala alapmotívuma a személyiség központjának megtapasztalása, valamiféle középpont, ami mindennel összefüggésben van, és az abból kiáradó energia ellenállhatatlan kényszerben mutatkozik meg, hogy törekszünk azzá válni, amik vagyunk. A mandalafestés a teljesség, a belsı egyensúly, és az erı felismerésén keresztül tud bennünket megnyugtatni, ellazítani, kreatív energiánkat mozgósítani, és gyógyítani. A szimmetrikus, geometriai formákon túl, vannak kifejezetten gyermekeknek készült mandalák, melyek évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak témájukban. A kisgyermekek szívesen festik, színezik ezeket. 6. Termések ragasztása síkban, térben Finommozgás, figyelem, képzelet, fantázia, vizuális ritmus tartása, monotóniatőrés fejlesztésére alkalmas tevékenység az apró termések ragasztása. Eleinte sík felületet töltünk ki vele, majd a különféle formákat, fıként köröket díszítünk vele, a mandalánál megszokott szimmetrikus módon. Késıbb ugyanezt a tevékenységet gömbölyő felületen, pl. hungarocellgolyón végezzük. A hungarocell-golyó nem egyenes, de sima felület, forgatni kell, és azzal a problémával kell leginkább megküzdeni, hogy a már fent lévı termések, a forgatás hatására ne essen le. Nehéz rá ritmust, mintát kirakni, mert nem lehet hosszan látni rajt a már felragasztott ritmust, ezért fordítani kell, hogy visszanézzük, vagy emlékezni kell rá.

20 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Termésbábok készítése A kisgyermekeket érdeklı aktuális dinoszaurusz téma természetesen megjelent az alkotásokban. Az összeállításban sokféle rögzítési módot kipróbáltunk, felhasználtunk.

21 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk, Pisztácia csörgı (3) A kalapácsolás, lyukasztás, szem-kéz koordinációt fejleszt, fontos a pontosság, a nyomaték, az ütés erıssége. Azonnal van visszajelzés, mert kilyukadt vagy nem lyukadt ki differenciálás: lesz aki csak kalapálni fog anélkül, hogy kilyukasztaná a bırt. Vágjunk fel kb cm-es darabokra fonalat, vagy vékony madzagot, majd ezekre főzzük fel a kilyukasztott pisztáciákat. A pisztáciahéjakra fel is csomózhatjuk ügyesen a félbehajtott szálakat. Két szomszédos lyukba főzzünk be 3-3 felkötött pisztáciahéjat, majd csomózzuk ıket össze úgy, hogy a héjak kb. 2 cm-re lógjanak túl a lyukon, és a csomó, a félbehajtott bır belseje felé nézzen. A csomón túllógó fonalat vágjuk le. Folytassuk ugyanígy a többi lyukkal is a téglalap mindkét végén. A pisztáciahéjakra fúrjunk akkora lyukakat, hogy a fonalat át tudjuk húzni rajtuk. Ezzel a lépéssel elıkészítjük a pisztáciákat ahhoz, hogy a gyermekek tudjanak dolgozni velük. Ezután lefesthetjük különbözı színekkel, vagy lakkozhatjuk tetszés szerint. A bırbıl vágjunk ki 17 cm x kb. 5-6 cm-es téglalapokat. Lyukasztóval készítsünk rá lyukakat. A felnıttek kétfelé hajtva egyszerre is át tudják ütni a két oldalt egyszerre. Végül a bırdarabot hajtsuk félbe, a két oldalán rögzítsük azzal a fonallal, amire a pisztáciahéjakat főztük fel, vagy vékony bırdarabbal, a saját anyagából. (3) Forrás: Praktika havilap VIII. évfolyam, 9. szám, 23. oldal, (2004. szeptember) Sanoma Budapest Kiadói Rt.

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Gyere velem a vásárba!

Gyere velem a vásárba! Gyere velem a vásárba! Apa Andris fiam, milyen nap van ma? 1. gyerek Vasárnap. Az ám! De milyen vasárnap? 2. gyerek Hát vásárnap! Méghozzá a szomszéd faluban, Reziben! 1. gyerek Mihály-napi vásár! Jaj,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Karácsonyi készülődéshez. Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk.

Karácsonyi készülődéshez. Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk. Karácsonyi készülődéshez Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk. Festékek közül ajánlom a Pannoncolor gyár MANOKOLOR

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

FARSANGTÓL PÜNKÖSDIG

FARSANGTÓL PÜNKÖSDIG 2009 RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. Kosztinné Riskó Edit FARSANGTÓL PÜNKÖSDIG NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK AZ ÓVODÁBAN szervezési tudnivalók játszóházi terv januártól júniusig nemezelés maszkkészítés pókfonás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Játékpedagógia Készítette: Szikora Andrea (SZAVAIF.SZE) 2014.12.01. Oktató: Dr. Sztanáné dr. Babics

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

egy fogalom Gyártja: Malte Haaning Plastic A/S, Dánia

egy fogalom Gyártja: Malte Haaning Plastic A/S, Dánia egy fogalom Gyártja: Malte Haaning Plastic A/S, Dánia Mi a HAMA? A HAMA egy olyan kreációs játékcsalád, amellyel színes alaplapok és gyöngyök segítségével egyszer u vagy egészen bonyolult minták, képek,

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze.

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze. ELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK HHELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK M E G N Y I T O T T DEBRECEN LEGÚJABB PAPÍR-ÍRÓSZER BOLTJA, A CICERO PAPÍR ABC CSAK 155, Ft A legolcsóbban a gyártótól... -ös

Részletesebben

Giotto Olio olajkréta

Giotto Olio olajkréta zsírkréta, olajkréta crayon Giotto e-é fatestű zsírkréta 228-1230 6 db-os készlet 228-1231 12 db-os készlet 228-1232 36 db-os készlet z óriásceruza alakú kréták nemcsak vidám rajzeszközök a legkisebb művészeknek,

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Karácsonyi neszeszer

Karácsonyi neszeszer Karácsonyi neszeszer 2016/12. Patchwork Design 2016. www.szilvifoltvarras.hu Ez a PDF sablon személyes használatra készült. Tilos megosztani, másolni vagy feltölteni bármilyen weboldalra. A sablonok és

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 4. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab.

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab. Botlódrótos BB szóró Ha már kész a maszkunk, és nagyon nem tudunk mit kezdeni magunkkal, íme egy kis házibarkács, megint Sajna a boltban, készen kapható BB szórókkal lőtávban nem veszi fel a versenyt,

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) 3. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) 3. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 3. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu 2 Tartalom

Részletesebben

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A NAP MELEGE Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A tevékenység általános leírása: A gyerekeket osszuk néhány

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Maga az eszköz egyszerű felépítésű, és ráadásul az elképzelt alapanyagokat figyelembe véve nagyon olcsónak ígérkezik.

Maga az eszköz egyszerű felépítésű, és ráadásul az elképzelt alapanyagokat figyelembe véve nagyon olcsónak ígérkezik. UGRÓAKNA Itt egy újabb agyalás eredménye, de előre hangsúlyoznám, hogy jelen pillanatban ez csak elméletben létezik, a gyakorlati kivitelezés egyelőre várat magára! A leírás elméletileg- egy működőképes

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Kedves Szülık! Természetesen a meglévı és használható felszerelésekbıl nem kell újat vásárolni.

Kedves Szülık! Természetesen a meglévı és használható felszerelésekbıl nem kell újat vásárolni. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Kedves Szülık! Szeretnénk

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Szomor Éva. (2010. május)

Szomor Éva. (2010. május) BIZTOS KEZDET ÉS A GYEREKHÁZAK MIT ÉS HOGYAN TEGYÜNK A GYEREKHÁZAKBAN Szomor Éva (2010. május) A Biztos Kezdet Program bevezetésének az a célja, hogy minden gyerek képes legyen képességeinek legteljesebb

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Sorozatok 3.4 Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 12 sorozat tengelyes szimmetria összeszámlálás különböző szempontok szerint átdarabolás derékszögű elforgatás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Dr. TÉKUS Emese TOJÁSFESTÉS GICÁZÁS

Dr. TÉKUS Emese TOJÁSFESTÉS GICÁZÁS Dr. TÉKUS Emese TOJÁSFESTÉS GICÁZÁS Dr. TÉKUS Emese: Tojásfestés - gicázás Szerkesztette: CSILLE Márta Nyomda: Szentágothai Szakkollégium Egyesület Kiadó: Szentágothai Szakkollégium Egyesület Felelős kiadó:

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc..\..\Tartalomjegyzék.doc - Az ellipszis Cél: Látvány utáni tanulmány. Szakkörön, rajziskolában heteken át szerkezeti rajzokat készítenénk, átlag

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Körterítő fenyőfa alá

Körterítő fenyőfa alá Körterítő fenyőfa alá A bejegyzés linkje: http://www.szilvifoltvarras.hu/?p=6084 Belépési jelszavad: korterito20151210 Patchwork Design 2015. www.szilvifoltvarras.hu Ez a PDF sablon személyes használatra

Részletesebben

A GIMP festő és rajzolóeszközei

A GIMP festő és rajzolóeszközei A GIMP festő és rajzolóeszközei Az eszközök felsorolása Menü: Eszközök/Festőeszközök, vagy eszköztár Kitöltési eszköz (Bucket fill) színnel vagy mintával tölti ki a hasonló egybefüggő területet Színátmenet

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter

DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter gyerekek foglalkozás Zita ház iskola Péter fa udvar Eszter Környezetkultúra foglalkozások Alkotási és kutatási témánk kiválasztása során

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Ötletek, javaslatok a Három kismalac lapbook feldolgozásához

Ötletek, javaslatok a Három kismalac lapbook feldolgozásához Ötletek, javaslatok a Három kismalac lapbook feldolgozásához A lapbook feldolgozásához elengedhetetlen a mese ismerete. Nem muszáj könyvből ismernie a gyermeknek, de tapasztalatom szerint jobb, ha könyvből

Részletesebben