1956-os megemlékezések Csíkszeredában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1956-os megemlékezések Csíkszeredában"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVII. évfolyam, 9. szám, os megemlékezések Csíkszeredában Közérdekű Melegvíz-támogatás a 65. év fölötti csíkszeredaiaknak / 2. oldal városháza A városi önkormányzat határozataiból / 2. oldal Az idén is Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön kor mányzata, a Magyar Köz tár saság Csík sze redai Főkonzulátusa, valamint a Volt Politikai Foglyok Szövetsége szervezésében került sor az 1956-os megemlékezéseknek szentelt nap eseményeire. A megyeszékhelyen a délelőtti órákban a Kalász negyedi kopjafánál vette kezdetét a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából szervezett ünnepségsorozat. A 56-os Vitézi Rend nevében Kelemen Csongor köszöntötte mindazokat, akik eljöttek, hogy leróják kegyeletüket a magyar szabadságharc hősei és áldozatai emléke előtt. A magyar himnusz eléneklése után Antal Attila alpolgármester arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy bár október 23-ról, mint a magyarországi forradalom kitörésének időpontjáról emlékezünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy erdélyi és székelyföldi forradalom is volt. Az alpolgármester arra is rámutatott, hogy manapság sokszor hangsúlyozzuk az összefogás, egymásra figyelés, szolidaritás szükségességét, csak az a kérdés, hogy tudjuk-e, milyen irányba kellene összefogni, és kire számíthatunk. Nagy Benedek történész, 56-os elítélt elsősorban a fiatalokhoz intézte üzenetét, arra figyelmeztetve őket, hogy a forradalmat békés eszközökkel kell folytatni, és van néhány feladat, aminek megoldása még hátravan, mint pl. az önálló magyar egyetem, az autonómia elismerése, valamint Csíki Magánjavak visszaszármaztatása, visszaszerzése. A délutáni megemlékezés-sorozat a Gloria Victis-emlékmű köré csoportosította a meghívott hivatalosságokat, városvezetőket, polgárokat, mindazokat, akiknek szívében különleges eszmei, érzelmi töltetével visszhangra talál október 23-a. A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetségének tagjai Márai Sándor és Sajó Sándor verseinek előadásával idézték fel a forradalom emlékét. Ünnepi beszédet mondott Nagy Benedek történész és Balogh György konzul, aki arra mutatott rá, hogy csak akkor tudunk igazán méltó módon fejet hajtani az akkori hősök előtt, ha elhagyjuk a talmi, hazugságos patetikát, és az ünnepi emelkedettségnek adunk hangot. Ahhoz, hogy a történelem ezen fényes ünnepét családias ünnepélyességgel ülhessük, meg kell szabadítanunk nagyon sok felesleges és hazug dologtól, az aktuálpolitikai üzenetektől, a politikai erőfitogtatástól, mindentől, ami a lényegről elvonja a figyelmet. A Gloria Victis-emlékműnél elhangzott beszédek sorát a történelmi egyházak képviselőinek rövid felszólalásai, valamint az egyházi áldás és a koszorúzás zárták. Közérdekű / városháza Utolsó métereken a városfejlesztési idénymunkák / 3. oldal Testvérvárosi látogatás a Városházán / 4. oldal Döntött a testület Összevont óvodák, módosult a közszállítás díjszabása / 4. oldal Harminc százalékos önrésszel is, de lesz uszoda Csíkszeredában / 4. oldal KULTÚRA Film.dok, hatodszorra / 4 5. oldal Márton Árpád festőművészt ünnepelte Csíkszereda / 5. oldal KRÓNIKA Csíkszeredai események krónikája szeptember október / 6. oldal Közérdekű Jóváhagyták a Csíkszereda központjának felújítását célzó pályázatot / 7. oldal Gyermekvárosba várták a város ifjú lakosait / 7. oldal

2 2 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA A magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából szervezett ünnepségsorozat méltó programpontjának bizonyult a Csíki Kamarazenekar esti koncertje, amelyre a református templomban került sor. Az est záró mozzanataként a Magyar Köz társasági Érdemrend Tiszti Ke reszt jével tüntették ki Lászlófy Pált, a Romániai Ma gyar Pedagógusok Szövetségének elnökét. Balogh György konzul a pedagó gus társadalom érdekében, folyamatos to vább képzésük biztosításában, a fiatal nem ze dékek nemzeti elkötelezettségű oktatásában, nevelésében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként adta át a kitüntetést a város köztiszteletben álló nyugalmazott peda gógusának. Melegvíz-támogatás a 65. év fölötti csíkszeredaiaknak Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata a szeptember 24-i havi soros ülésén határozatot fogadott el a 65. év feletti személyek számára a háztartási melegvízszolgáltatás költségéhez való önkormányzati hozzájárulásról. A havi legtöbb 35 lej értékű támogatás igényléséhez szükséges típuskéréseket a lakástulajdonosi társulások vezetői átvehetik a polgármesteri hivatal 44-es számú, ügyfélszolgálati irodájában, illetve a Közüzemek Rt. székhelyén (Akác utca 1. szám). A távhőszolgáltatási rendszeren levő tömbházak melegvíz-szolgáltatása ellenértékéhez való önkormányzati hozzájárulást a november 1. és március 31. közötti időszakban igényelhetik tehát mindazon csíkszeredai személyek, akik: tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal rendelkeznek a lakás fölött, amelyre a támogatást igénylik és nincsen tulajdonaikban sem a velük egy háztartásban élők tulajdonában más ingatlan (lakás) Románia területén; a lakás hőellátása háztartási meleg víz és fűtés a központi távhőszolgáltatási rendszeren keresztül történik, egészében és kizárólagosan; napirenden vannak a víz, csatornázás, köztisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó közös költség, illetve a helyi költségvetés irányába az adók és illetékek befizetésével, a késedelmi és a büntetőkamatokat is beleértve. A támogatást igénylőknek a kitöltött kéréseket a személyi igazolvány, valamint a lakástulajdonosi minőségüket igazoló okiratokkal együtt minden hónap 20-ig kell a lakástulajdonosi társuláshoz viszszajuttatniuk. A városi önkormányzat határozataiból Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete által a szeptember 16-án tartott rendkívüli, szeptember 24-én soros, illetve szeptember 30-án rendkívüli ülésen elfogadott határozatok: 152-es Határozat a 2010-es költségvetést elfogadó 29/2010- es határozat módosítása és kibővítése 153-as Határozat Hargita megye, Csíkszereda, a Márton Áron Gimnázium Kós Károly utcai 150 férőhelyes sportterem támaszfala megnevezésű beruházás alapmunkálatainak 10%-os részfinanszírozása, valamint a kifizetendő adók és illetékek ellenértékének biztosítása 154-es Határozat Hargita megye, Csíkszereda Városi uszoda megnevezésű beruházás alapmunkálatainak 30%-os részfinanszírozása, valamint a kifizetendő adók és illetékek ellenértékének biztosítása 155-ös Határozat a 2010-es költségvetést elfogadó, utólag módosított és kiegészített 29/2010-es határozat módosításáról és kibővítéséről 156-os Határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének módosításáról 157-es Határozat a jogi személyiséggel rendelkező óvodák, napközi otthonok új hálózatának jóváhagyásáról 158-as Határozat a Hargita és Kovászna megye integ rált hulla dékgazdálkodási rendszere című pá lyá zat vég rehajtása céljából létrehozott fej lesztési társulás alapító okiratának és alapszabályának módosításáról 159-es Határozat az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról 160-as Határozat a Testvériség sugárút 22/A szám alatti kereskedelmi felülethez tartozó terület versenytárgyaláson való haszonbérbe adásáról 161-es Határozat a Minipresso Kft.-vel kötött 123-as és 285- ös számú haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról 162-es Határozat a Márton Áron utca 81. szám alatti terület megosztásának jóváhagyásáról, telekkönyvezés céljából 163-as Határozat a Piricske közigazgatási területén található gondnoki épületek megvásárlásának jóváhagyása 164-es Határozat a 2764/1998-as számú Közüzemek Rt.-vel kötött haszonbérleti szerződés mellékletének módosításáról 165-ös Határozat a Márton Áron utca házszám nélküli és Márton Áron utca 79. szám alatti területekről szóló szakértői véleményezés elfogadása és ezen területek cseréjének jóváhagyása 166-os Határozat a Vadász utca 1/A szám alatti ingatlannak a,,csíki Játékszín ügykezelésébe adásáról 167-es Határozat a műszaki szabályzat jóváhagyására, amely a csíkszeredai távfűtési hőenergia-fogyasztás elosztását szabályozza, azon tömbházlakások esetében, ahol nincsenek költségelosztó készülékek 168-as Határozat a hőenergia előállítási és elosztási árának, valamint a hőenergia helyi lakossági árának módosításáról 169-es Határozat a rendszeres autóbuszjáratokkal történő közszállítás megszervezéséről 170-es Határozat a rendszeres autóbuszjáratokkal történő közszállítás díjszabás-megállapításáról 171-es Határozat november március 31. közötti időszakra javasolt pénzügyi támogatás folyósításáról a 65. életévüket betöltött személyek melegvíz-fogyasztásának támogatása céljából 172-es Határozat Két lakóház és gazdasági melléképületek építése megnevezésű városfejlesztési részletterv elfogadásáról 173-as Határozat A Petőfi Sándor utca, Majláth Gusztáv Károly tér és a Szabadság tér városi infrastrukturális fejlesztési terve költségeit jóváhagyó 32/2009-es határozat módosításáról 174-as Határozat Az ivóvíz- és csatornahálózat kibővítése Csibában, Erdőalján, a Mézesek és az Aratástető utcákban megnevezésű megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról

3 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA Legyünk válogatósak, gyűjtsük szelektíven a hulladékot! Fontos, hogy a gyűjtőedényekben elhelyezett hulladék szennyeződéstől mentes legyen! Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és az AVE Huron Kft november 1-jétől 11 korszerű hulladékgyűjtő szigetet hozott létre a város területén. Minden gyűjtőpontnál háromfajta hulladék begyűjtésére alkalmas edényeket helyeztek ki a lakossági szelektív hulladékgyűjtés érdekében. A kezdeményezés célja a környezet védelme azáltal, hogy csökken a jövőben már nem hasznosítható hulladék mennyisége, illetve lehetőség nyílik a másodnyersanyagok (pl. papír, üveg) kinyerésére és újrahasznosítására. A sárga gyűjtőedény a MŰANYAG- és FÉMHULLADÉK begyűjtésére alkalmas. Ide dobhatók: ásványvizes, üdítős és más italos palackok (PET) lapítva, PE, HDPE jelzésű csomagolóanyagok: fólia, zacskók, samponos, öblítős palack; joghurtos, vajas, margarinos, tejfölös doboz kimosva, hypós és mosogatószeres palack kimosva; üdítős, sörös, konzerves doboz, alumínium tubus, fémhulladék, evőeszköz. Nem gyűjthető: szennyezett palack, gyermekjáték, mikrohullámú tálca, nejlonharisnya, CD-lemez, hungarocell, f o g k e f e. A kék gyűjtőedény a PAPÍRHULLADÉK kihelyezésére alkalmas. Ide dobhatók: csomagolódoboz, karton, hullámpapír, papírzacskó, reklámújság, újságpapír, folyóiratok stb. Nem gyűjthető: szennyeződéseket tartalmazó (olaj, élelmiszer, zsír) papír, használt papír zsebkendő, szalvéta. A zöld gyűjtőedény az ÜVEGHULLADÉK számára van elhelyezve. Ide dobható: italos üveg ásványvizes, üdítős, alkoholos; befőttes, parfümös, bébiételes, mustáros üveg stb. Nem gyűjthető: ablaküveg, jénai, tükör, TV-képcső, szélvédő, kerámia, villanykörte, neoncső, szemüveg, agyagedény. Gyűjtőpontok Csíkszeredában: Merkúr áruház parkolója Penny áruház parkolója Zöldségpiac a somlyói borvízforrás mellett a Kalász negyed Decemberi forradalom utca Szív utca (Dendrológiai park) Nárcisz sétány és Fenyő utca kereszteződése a Márton Áron Gimnázium udvara a Kós Károly Iskolaközpont udvara az Octavian Goga Kollégium udvara Csíkszereda városvezetése tisztelettel felkéri a város lakóit, éljenek a lehetőséggel, használják a gyűjtőszigeteken elhelyezett, különböző típusú hulladékok begyűjtésére alkalmas gyűjtőedényeket, és ezáltal segítsék a szelektív hulladékgyűjtés sikerességét. Fontos megismerni a csíki zsidóság történetét A történelmét felejtő társadalom elveszíti a történelem folyamán megszerzett érzékét az együttélésre és a jövőbeni célokra idézte XVI. Benedek pápa gondolatait Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő az október 8-i, holokauszt napi megemlékezésen, majd e gondolat szellemében azt hangsúlyozta, hogy társadalmunk teljes történetének ismerete mellett fontos megismerni a csíkszeredai zsidóság történetét is. Éppen ezért idézte fel a XIX XX. századi Csíkszereda néhány zsidó származású lakosának alakját. Hettmann Móriczot, Berkovics Samut, Hirsch Hugót ma már kevesen ismerik, róluk keveset tudnak. De arról is ritkán beszélünk, amit holokausztnak nevezünk, és ami városunkat sem kerülte el fogalmazott a tanfelügyelő, hozzátéve, arról is érdemes tudni, hogy sokakat haláltáborokba deportáltak, de voltak olyan csíki zsidók is, akik túlélték. Fontos tehát, hogy megemlékezések alkalmából, de akár a történelemórák keretében megismertessük az európai történelem szerves részét képező helytörténetünket diákjainkkal, tanítványainkkal zárta gondolatmenetét Ferencz Salamon Alpár. Utolsó métereken a városfejlesztési idénymunkák Az év vége felé közeledve, új infrastrukturális munkálatok elkezdésére már nem számíthatunk, a folyamatban lévők többsége pedig november hónap folyamán befejeződik. A Hunyadi János utca felső szakaszára új aszfaltréteg került, akárcsak a Somlyó és a Kájoni utcákra, e rég várt beruházás során több mint 3 kilométernyi útszakaszt újított fel a kivitelezést végző Ing Service. A munkálatok befejezéseként a napokban a koptatóréteget is elhelyezik. November hónap folyamán az időjárás függvényében még folytatódnak a víz- és csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos munkálatok. Zsögödben az ivóvízvezetékek cseréje, a központi övezetben az átkötések zajlana k. Harg itaf ürdőn A történelmi egyházak részéről Solymosi Alpár tiszteletes szólt az egybegyűltekhez, aki arra figyelmeztetett, hogy sokszor megfeledkezünk arról, hogy csak emberek vagyunk. Azért történt a történelem folyamán is oly sok szörnyűség, mert mindenhatónak tartják magukat az emberek, rendelkezési joggal társaik élete fölött. Az ünnepségen a Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont diákjai részleteket olvastak fel a holokauszt túlélőinek megemlékezéseiből, majd a koszorúk elhelyezése következett. A megemlékező ünnepség végén a jelen levő József Attila Általános Iskola diákjai az ősi zsidó temetés mintájára, valamint tiszteletük jeléül kis köveket helyeztek el a megkoszorúzott emlékműnél. a víz- és csatornahálózat fővezetékeinek a telekhatárokig történő bekötései a befejezéshez közelednek, ezt követően az új rendszer próbája is megtörténik, majd elkezdődnek az átkötések. Az idő alatt, amíg az átkötések zajlanak, a régi és az új rendszer párhuzamosan működik. Az új rendszer használatához azonban minden fogyasztónak szerződést kell kötnie a Harvíz Rt.-vel mind az ivóvíz, mind pedig a csatornázás esetében. Az érintettek további információkat a szolgáltató Akác utca 1. szám alatti székhelyén igényelhetnek.

4 4 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ / városháza Döntött a testület Összevont óvodák, módosult a közszállítás díjszabása Szeptemberi soros havi ülésén többek között a Napsugár és a Csiga-biga, valamint a Napraforgó és a Tulipán napközi otthonok összevonásáról döntött az önkormányzati testület. Mint Antal Attila alpolgármester elmondta, így tudták a megszorító intézkedések által előírt kötelező létszámleépítést megvalósítani. Az alpolgármester azt is hozzátette, az intézkedést megelőzően hosszú egyeztetéseket folytattak az intézményvezetőkkel és a tanfelügyelőséggel a probléma megoldása érdekében. A testület továbbá a megyeszékhely területén működő, rendszeres autóbuszjáratokkal történő közszállítás viteldíjszabásainak módosításáról is határozatot fogadott el. Ennek értelmében október 1-jétől a 70 év fölötti nyugdíjasok nem utazhatnak ingyenesen a városi járatokon, hanem jövedelmük függvényében váltanak bérletet. A 650 lej alatti nyugdíjjal rendelkezők 15 lejért vásárolhatnak havi bérletet, míg azok, akik 650 és 1300 lejes nyugdíjat kapnak, 30 lejt fizetnek egy hónapra. Azoknak a 70 év felettieknek pedig, akiknek nyugdíja meghaladja az 1300 lejt, teljes árú bérletet kell váltaniuk. Továbbá 2,10 lejről 2,50-re emelkedik egy, a sofőrnél váltott buszjegy ára, ha viszont 10 darabos menettérti jegycsomagot vásárolunk, ezután is 35 lejt kell fizetnünk. A szeptemberi ülésen két, hőenergiával kapcsolatos határozattervezet is szerepelt napirenden. Egyrészt jóváhagyásra várt az a műszaki szabályzó, mely a költségelosztóval (repartitor) nem rendelkező tömbházak esetében szabályozza a hőenergia-fogyasztás elosztását. Másrészt pedig a hőenergia lakossági árának, az értékadó növekedéséből adódó módosulásáról is döntenie kellett a testületnek. Ezen a télen tehát 220 lej helyett 229,24 lejt fizetünk egy gigakalóriáért. Idén is elfogadta a testület azt a határozatát, amellyel még mindig úttörőnek számít Romániában, a 65. életévüket betöltött személyek ugyanis továbbra is jogosultak melegvíz-fogyasztásuk havi 35 lej értékű támogatására november 1. és március 31. között. A polgármester e határozat kapcsán kihangsúlyozta, eddig csak korhoz kötötték a támogatás odaítélését, jövő évtől azonban figyelembe veszik a jövedelem mértékét is. Harminc százalékos önrésszel is, de lesz uszoda Csíkszeredában Három határozattervezet elfogadása tette szükségessé a szeptember 16-i rend kívüli ülés összehívását. Elsőként a költ ségvetésnek a költségcsökkentésből adódó módosításáról döntött a testület, eleget téve a megyei pénzügy kérésének. Ezt követően pedig az Országos Be fektetési Társaság (CNI) két, Csíkszeredában zajló beruházásával kapcsolatos tervezet kapcsán hozott döntést. A testület elfogadta, hogy a Márton Áron Gimnáziumnál lévő sportcsarnok mellé épülő támfal költségeihez 10%-os önrésszel járuljon hozzá a város. Az eredeti elképzelés szerint a várost terhelte volna teljes mértékben, ám Lukács Vilmos igazgató közbenjárására sikerült elérni, hogy 10%-os önrész vállalásával az ügynökség foglalja bele költségvetésébe a munkálat finanszírozását. Bár a kormány június hónap folyamán lemondott az uszodák, jégpályák, művelődési házak építéséről, a válságra hivatkozva, rövid gondolkodási idő után azt a döntést hozta, hogy azokon a településeken kezdik el az építkezéseket, ahol az önkormányzatok vállalják a költségek 30%- ának fedezését. Csíkszereda szeretné, és vállalja, akár ezen az áron is az uszodaépítést fogalmazott Antal Attila alpolgármester, hozzátéve, még mindig jobb a helyzet, mint a sportcsarnok esetében, ahol 50 50% arányban történt a finanszírozás. Az alpolgármester azt is elmondta, a város szerencsés helyzetben van, mert már lezajlott a közbeszerzési eljárás, gyakorlatilag el lehetne kezdeni a munkát, amint a fő hitelutalványozó, a CNI kiadja az építkezéselkezdési parancsot. Testvérvárosi látogatás a Városházán A Riehen és Csíkszereda közötti, több mint 20 éves élő kapcsolatot erősítendő, városunkba látogatott Annemarie Pfeifer önkormányzati tanácsos és Anna Bertsch osztályvezető. A kéttagú küldöttséget, illetve Kedves Zsuzsannát, a Riehen Egyesület vezetőjét a Városházán fogadta Ráduly Róbert Kálmán polgármester, valamint Antal Attila és Szőke Domokos alpolgármesterek. Pfeifer asszony kérésére Ráduly Róbert Kálmán polgármester beszámolt arról, milyen új problémákkal és kihívásokkal néznek szembe. Elmondta, a gazdasági válság még javában érezteti hatását az országban, emiatt több megszorító intézkedést kellett az elmúlt hónapokban foganatosítaniuk, jelentősen csökkent a város költségvetésének bevételi oldala is. Ugyanakkor hogy pozitívumokkal is szolgáljon a polgármester beszámolt azokról a több millió euró értékű, európai uniós alapokból finanszírozott pályázatokról, melyek segítségével presztízsberuházások történnek városunkban: ilyen a Gimnázium épületének június 15-én kezdődött felújítása, illetve a nemsokára induló, a városközpont átfogó rehabilitációját célzó munkálat. A beszélgetés legnagyobb részében azonban szociális témák, ezen belül is a roma kérdés került terítékre. A tanácsos asszony felvetésére az elöljárók elmondták, több szinten is segítik a roma közösséget, pl. ebédet biztosítanak az iskolába járó gyerekek számára. A jelenlegi lakóhelyükről, a derítő állomás mellől való elköltöztetés azonban megoldatlan gond. Mint Antal Attila alpolgármester kifejtette, közvetlen és állandó felügyelet nélkül lehetetlennek tűnik a közösség magatartásának megváltoztatása, hosszú távon pedig az oktatásba való bevonás jelenthet megoldást. A találkozás végén Annemarie Pfeifer megköszönte a város vezetőinek, hogy ilyen átfogó képet festettek a jelenlegi romániai, illetve csíkszeredai helyzetről, mely elmondása szerint egyáltalán nincs összhangban a média által kialakított képpel. A rieheni küldöttség tagjai azzal az ígérettel vettek búcsút, hogy folytatják az eddig jól bevált támogatási rendszer működtetését, és lehetőségeikhez mérten bővíteni is próbálják azt. Film.dok, hatodszorra Véget ért a valóság jegyeseinek idei fesztiválja Díjkiosztó gálával, illetve a díjazott filmek vetítésével ért véget a hatodik, október 4-9. között zajló Film.dok magyar román dokumentumfilm-fesztivál városunkban. A fesztivál fontosságának bizonyságaként, a gálaesten olyan neves közéleti személyiségek vettek részt és szólaltak fel, mint Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának

5 Csíkszereda, 9. szám, KULTÚRA kulturális államtitkára, valamint Kelemen Hunor, Románia kulturális és örökségvédelmi minisztere. Az elsőként felszólaló Lezsák Sándor a valóság jegyeseiként köszöntötte a dokumentumfilmes szakma képviselőit, majd a Lakiteleki kisközösségi televíziók filmszemléjének szervezőjeként rámutatott arra, hogy a csíkszeredai és a lakiteleki fesztivál együttműködése a filmes szakma teremtő műhelye lehet. Fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy a manapság reneszánszát élő dokumentumfilmre szüksége van nemzetközösségnek, politikának egyaránt, hisz az ezekben megfogalmazott üzenetek alapján kell cselekedni. Ugyancsak a dokumentumfilmek létjogosultságára, szükségességére hívta fel a figyelmet Szőcs Géza államtitkár is, aki szerint ez a műfaj a leghitelesebb ábrázolója a mindennapi valóságnak, erősíti a kultúrák közötti bizalmat, kommunikációt. Az államtitkár szerint a fesztivál legfontosabb üzenete, hogy ha valóban fontos a nemzet szellemi egységének megteremtése, nem szabad megtorpanni a határoknál. Kelemen Hunor miniszter az Országos Filmközpont által kiírt pályázatokról szólva elmondta, az idén dokumentumfilm-kategóriában volt a legtöbb jelentkező, ám közöttük nagyon kevés volt erdélyi. Ezért a jövőben azért dolgoznak, hogy ezeket a forrásokat még inkább elérhetővé tegyék az erdélyi filmesek számára. Az idei versenyprogramban részt vevő filmek rendkívül magas színvonalát emelte ki Csíkszereda polgármestere, aki ebben az évben zsűritagként nézte végig az összes nevezett alkotást. Ráduly Róbert Kálmán szerint számos olyan film került a vetítővászonra, melyeket mindenkinek tanácsos lenne megnéznie, sőt, az országos televíziós csatornáknak fő műsoridőben kellene programra tűzniük. Annak a régi álmának is hangot adott, hogy a helyi televíziók partnerként felvállalják a fesztivált követően az alkotások vetítését. A város polgármestere idén is díjazta a helyi alkotókat. Daczó Katalin a Gondolatok a családról, Becze Zoltán a Négy évszázados tudásláng és Püsök Botond a Piros-fehér feketén, avagy kell egy csapat című filmjéért vehetett át elismerő oklevelet. A hatodik dokumentumfilm-fesztiválon a Bence és a többi jómadár című portréfilm kapta a Film.dok fődíját. A Molnár Attila Dávid és Tóth Zsolt Marcell által rendezett alkotás a világ legjobb madárfotósaként emlegetett Máté Bencét mutatja be. A zsűri elismerő oklevelét az Apró örömök (rendező: Bálint Ibolya, producer: Durst György) és a Katalizátor (rendező: Gulyás János) című filmek nyerték el, míg a zsűri szerint a legjobb alkotás Matúz Gábor A legbátrabb város című filmje volt. Csíkszereda város díját Gadó György Pál és Szűcs Tamás Aliszka, valamint Sipos András a Csapda című filmje érdemelte ki. Mészáros Antónia, a Megtagadva című alkotás rendezője nemcsak a diákzsűri, hanem a Duna Tv díját is elnyerte, ez utóbbit megosztva a Trencsényi Klára és Vlad Naumescu alkotópáros által jegyzett a Madarak útja filmmel. A Magyar Televízió díját Felméri Cecilía és Jánosi Andrea vehette a Mátyás, Mátyás animációs dokumentumfilmért. Márton Árpád festőművészt ünnepelte Csíkszereda Családtagok, barátok, pályatársak, egykori tanítványok, pedagógus- és polgártársak, művészetkedvelők köszöntötték október 8-án az igazit, emberit, belülről sugárzót, a 70 éves Márton Árpád festőművészt. A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola zsúfolásig megtelt aulájában tartott ünnepségen Kirmájer Enikő igazgató köszöntötte a jelenlevőket, felidézve néhány, a tanár úrhoz kapcsolódó személyes emléket. Ezt követően Márton Adrienn, a festőművész unokája szavalta el Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című versét. A meglepetésnek szánt produkció könynyeket csalt a nagyapa szemébe. Ráduly Róbert Kálmán polgármester köszöntőbeszédében jó egészséget kívánt az ünnepeltnek, és erőt, hogy úgy ahogy az unoka tette felvidítsa mindennapjainkat, boldogságot lopjon szívünkbe. A művész-pedagógust, akiről tanítványai mindig örömmel és rajongással beszéltek, Imets László, a művészeti iskola aligazgatója méltatta. Művészi munkásságáról szólva kiemelte, nem hiányzott belőle az a szent tűz, ami minden műalkotásba életet lehel. Ugyanis nem elég a mesterségbeli jártasság, a szakmai tudás, intuícióra is szükség van, amely révén ráérzünk, átélünk eszméket, létállapotokat, és amely nem hagy nyugodni mindaddig, amíg a műalkotás meg nem születik fogalmazott Imets. Az egy évvel ezelőtt ünnepelt művésztárs, Gaál András a kiállított képek közös vonásaként említette, hogy Márton Árpád minden műben az embert próbálja hallatni, és minden emberi figurája egy vallomás. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy bár mindketten hetvenkedők utalva életkorukra, pályafutásuk alatt soha nem másolták egymást, sem elődeiket, nem hatottak egymásra és nem hódoltak be semmiféle divatnak. Az életművéből készült válogatás-kiállítás mellett az ünnepség keretében bemutatták az Élet-Jelek sorozat második köteteként, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó és a Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában megjelent művészalbumot, melyet Banner Zoltán jegyez. A művészettörténész szerint Csíkszereda a magyar művészeti könyvkiadás kárpát-medencei fővárosa. Míg Magyarország évtizedek óta képtelen életműveket bemutató köteteket sorozatban kiadni, addig a Pallas-Akadémiánál három művészeti könyvsorozat kiadása folyik. Ezért a csíkiak büszkék kell legyenek városukra, saját identitásukra, és arra, hogy könyvespolcukon ott sorakoznak a székely művészekről megjelent kötetek hangsúlyozta Banner. Márton Árpád életműve kapcsán rámutatott arra, hogy egy olyan szellemi teljesítmény értékét, amelyben megannyi felelősségvállalás halmozódott fel, igazából nem a művészettörténész tudja megítélni, hanem az a közösség, amelyért vállalta ezt a felelősséget és amellyel együtt élte át. Az erdélyi magyar elit értelmiségi soha nem vonhatta ki magát a felelősségvállalás és az igazságkeresés alól. Ez így volt mindig és így lesz addig, amíg itt élünk fogalmazta meg Márton Árpád művészetének legfőbb tanulságát a művészettörténész. Végezetül a művész munkásságának egy olyan szeletét is megismerhette a közönség, melyről eddig kevesen és keveset tudtak. Kozma Mária, a Pallas- Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője köszönetet mondott azért, hogy a kiadó művészeti tanácsadójaként és a Műterem-sorozat szerkesztőjeként tevékenykedik. A számos dicsérő, elismerő szót mindvégig lehajtott fejjel, pillanatokig könnyes szemekkel figyelő ünnepelt művész, pedagógus zárta a felszólalók sorát. Mindazért, amit az életben elért, családjának, feleségének, tanártársainak és a csíkszeredaiaknak mondott köszönetet. Még egyszer megerősítette, hogy ha választania kellene, újra Csíkszereda mellett döntene.

6 6 Csíkszereda, 9. szám, KRÓNIKA Csíkszeredai események krónikája szeptember október SZEPTEMBER éve tért haza Csíkszereda Hetven éve, szeptember 11-én vonult be Csíkszeredába a magyar honvéd sereg Horthy Miklós vezetésével, miután augusztus 30-án megszületett a II. bécsi döntés, és Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. Ezt ünnepelték mintegy kétszázan Csíkszeredában, lovas felvonulással, szavalatokkal és szónoklatokkal. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezte megemlékezésen felszólalt Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere is, aki kiemelte, történelmünket ismerni kell, és akinek tiszta a lelkiismerete, nem kell félnie. SZEPTEMBER 14. Megáldották a szobrot Csíksomlyó rendezési tervében új helyet jelöltek ki Domokos Pál Péter szobra számára. Az eddig a kegytemplom melletti parkoló szélén álló szobrot át is költöztették a volt gyermekotthon előtt kialakított kis térre, ahol a szobrot P. Péter Arthur, a ferences kolostor házfőnöke és Böjte Csaba atya szentelte meg, akinek gondozásában új rendeltetést kapott az egykori iskola, majd a volt gyermekotthon épülete. SZEPTEMBER 19. Tizedszer csengettek be a Sapientián Az alkalomhoz illő ünnepélyességgel nyitották meg a Sapientia EMTE tizedik tanévét hazai és magyarországi neves közéleti személyiségek, a tudományos berkek markáns képviselői, valamint több száz hallgató jelenlétében. Az intézmény rangját igencsak emeli az elmúlt tíz év alatt sikerre vitt akkreditációs folyamat és a budapesti Corvinus Egyetemmel közösen beindított mesterképzés hangzott el az ünnepségen. Nem a mai liberális egyetemben látom a mi jövőnket. Szükség van elkötelezettségre, hogyha valamit elkezdtünk, be is kell fejeznünk azt hangsúlyozta Dávid László, a Sapientia EMTE rektora a tanévnyitón. A hallgatósághoz rövid beszédet intézett Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság romániai nagykövete és Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke. A megyeszékhely önkormányzatának részéről Antal Attila alpolgármester erősítette meg az egyetem és a városháza között eddig is kitűnően működő kapcsolatot: Csíkszereda továbbra is partnerként tekint mind az egyetem vezetőségére, mind a városban tanuló diákokra hangsúlyozta az alpolgármester. SZEPTEMBER 21. Magyar Dráma Napja A Csíki Játékszín Ignácz Rózsa centenáriumi kiállításával és a Szabad Belépő nevű program elindításával ünneplte a Magyar Dráma Napját. A tárlat megnyitóját a Csíki Játékszín előcsarnokában tartották. A kiállítást Szebeni Zsuzsa, az OSZMI munkatársa, a kiállítás kurátora nyitotta meg. A Magyar Dráma Napjára időzített másik esemény a Csíki Játékszín Szabad Belépő nevű programjának útjára bocsátása volt: Tasnádi István Paravarieté című művéből tartottak felolvasó-színházi előadást, melyet ingyen tekinthettek meg a színházbarátok. SZEPTEMBER 22. Képzőművészeti kiállítás A STUDIO 9 képzőművészeti csoportosulás vándorkiállításának megnyitójára került sor Csíkszeredában, a Petőfi utcai Kriterion Galériában. Kiállító művészek: Balla Tibor, Bara Barnabás, Botár László, Gergely Zoltán, Keresztes Györgyi, Nagy Ödön, Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa Mónika, Xantus Géza. SZEPTEMBER 29. Biblionet az ódon falak között Tizenkét új számítógépet kapott a Kájoni János Megyei Könyvtár a Biblionetprogram idei fordulójában, így az iskolai év kezdetére sikerült ingyenes internetes hozzáférést biztosítani a könyvtárhasználók számára a Mikó-vár épületében működő dokumentációs részlegen is. Az ősz folyamán a könyvtár történelmi-művészeti részlegén is elérhetővé válik majd az új szolgáltatás. OKTÓBER 2. Cserkésztörténeti kiállítás A világ legnagyobb ifjúsági mozgalma, a cserkészet mutatkozott be a Csíki Székely Múzeumban: a cserkészet több mint 160 országban megközelítőleg 36 millió tagot számlál. Az erdélyi cserkészszövetség idén ünnepli fennállásának huszadik és az első erdélyi cserkészcsapat létrejöttének századik évfordulóját. A kettős évforduló margóján a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) szervezte a kiállítást, melynek anyagát a Gödöllői Városi Múzeumban látható gyűjteményből, magángyűjteményekből, öreg cserkészek által őrzött ereklyékből válogatták. Az Idősek Nemzetközi Napját ünnepelték Számos résztvevő ünnepelt együtt a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából szervezett ünnepségen. Csíkszeredában Máthé Rudolf, a Hargita Megyei Idősek Tanácsának elnöke kezdeményezésére és Hargita Megye Tanácsa társszervezésében rendezik meg évente az ünnepséget. Hajdú Gábor megyei tanácsos Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke nevében köszöntötte a résztvevőket. Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere beszédében kiemelte, hogy figyelnünk kell az idősekre. Elmondta, a városvezetés törekszik arra, hogy megteremtse a mindennapjaik megéléséhez szükséges feltételeket. OKTÓBER 6. Szent László-rockopera Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében az 1849-ben kivégzett aradi vértanúk emléke előtti tisztelgésként a ROLE zenekar Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelődési Házában bemutatta a Papp Kincses Emese által írt és rendezett Szent László király rockoperát. Szólóénekesek: Bodor Emese és Sántha Zsuzsánna. Zenekarvezető: Nagy Tivadar. Közreműködött Tóth Larisa balettművész, a Csalogány és a Harom néptáncegyüttes. OKTÓBER 11. Képek versben Képek versben versek képben címmel nyílt meg Görbe György fotóművész tárlata a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában működő Nagybükki Néprajzi Társaság kiállítótermében. A negyven alkotást felsorakoztató tematikus kiállítást Túros Eszter művészettörténész méltatta, közreműködtek a Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola előadó diákjai. A rendezvény házigazdája Burus János tanár. (A Hargita Népe és a Csíki Hírlap nyomán)

7 Csíkszereda, 9. szám, KRÓNIKA / KÖZÉRDEKŰ Jóváhagyták a Csíkszereda központjának felújítását célzó pályázatot Megérkezett Gyulafehérvárról az a hivatalos értesítés, mely szerint jóváhagyták a Csíkszereda központjának felújítását célzó pályázatot. Ezt követően a gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség helyszíni képviselői terepszemlét tartottak városunkban, kizárólag a közterek (Szabadság tér, Majláth Gusztáv Károly tér és Petőfi Sándor utca) fejezetre vonatkozóan. A három szakértőből álló küldöttség ellenőrizte a pályázati ügycsomót, áttekintette az eredeti iratokat és az előzetesen bekért további dokumentumokat. A pályázati dokumentációhoz szükségesnek bizonyult az önkormányzat 2009/32- es határozatának megerősítése, melyben a pályázat sarokszámait hagyták jóvá. Ezért az önkormányzati testület szeptember 30-i rendkívüli ülésén határozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy a város vállalja a 2%- os önrészt biztosítását, a meg nem térítendő költségek fedezését, akárcsak az értékadó növelésből származó többletkiadásokat. Mint ismeretes, 2009-ben az Európai Unió Regionális Operatív Programja keretében Integrált Városfejlesztési Stratégia kiírásra nyújtott be pályázatot Csíkszereda Önkormányzata. A városközpont rendezését célzó beruházás három fejezetet foglal magába: a közterek (Szabadság tér, Majláth Gusztáv Károly tér és sétálóutca), a központi park és a Petőfi Sándor utca 39 szám alatti ingatlan, amelyet ifjúsági központtá alakítanak majd át. A stratégiát az OTP Consulting-Aquaprofit konzorcium készí tette, míg a kiviteli részletterveket a Tövissi Zsolt irányításával működő ATR Line Kft. A pályázat összértéke lej. Anyakönyv szeptember Születések Tulit Helén-Sarolta Crenganiş Andrea Apopei Doru-Ion Dobai Fanni Toldy Nóra-Vivien Stan Vivien Főcze Kamilla Tatár Krisztián-István Demeter István Létai Magor Vécsei Zselyke Silló Réka Antal Tamás Antal Nóra Moraru Tudor Kisgyörgy Tamás Mátyás Koppány Kiss Balázs Antal Dávid-Róbert Salamon Ágota Balog Gréta Magyar Balázs Izsák-Székely Enikő Miklos Balázs Korodi Máté Anghel Rareş-Constantin Balog Mara-Bianca-Andrada Lázár Réka Pădure Alexandru-Matei Senteş David-Ştefan Simon Balázs Negru Ştefan-Romeo Barcsa Ervin Salamon Zsolt Somay Péter Homorâceanu David Homorâceanu Eduard Pályi Krisztina Farkas Botond Popovici Andrei Dumitru Elhalálozások Sabo Maria Colceriu Ioana Gârbea Katalin Demeter Mihály Gergely Hanna Kedves Magdalena Albert Piroska Gerczuj János Kakasi Iuliana Kristó Iuliana Bartók Béla Marton Ghiorghe Kurko Rozalia Todor Viorica Jakab Ileana Salló Maria Gheorghiță Elisabeta Elekes Imre Szabó Zoltán Csedő Géza Házasságkötések Bibó Domokos Ferencz Ibolya Costan Vasile Mateş Oana- Maria Bodó György Bizsi Annamária Miklós Csaba Gergely Orsolya Kozma István-Csaba Biró Hanna- Barbara Szőcs Zsombor Köteles Melinda Dani Károly Simon Katalin Váncsa Mihály Lestyán Adél Roth Róbert Bernád Kinga Avram Adrian Chiriloiu Alexandra Bogdana Deaconu Marius-Sebastian Imbrea Cecilia Bodor László-Lehel László Mária Fejér Szabolcs Ráduly Tünde Péter Csaba Simon Emőke Porga András Jánosi Kincső Barabás Ede-István Ferencz Inke- Kinga Florea Sebastian-Ionuţ Şerban Elena- Alina Kiss Zsolt Roth Enikő Lajos Levente Barabás Lilla-Csilla Bakó Péter Antal Márta Asandei Adrian Stecbauer Erika Póra Endre Laczkó-Dávid Melinda Judith Ábrahám Szabolcs Breazu Mihaela- Ileana Gyermekvárosba várták a város ifjú lakosait Az Ösvénykeresők Egyesülete és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala gyerekvárost szervezett október 3-án a város központjában, a Szabadság téren. Az informáló és nevelő jellegű rendezvényt a szervezők a város ifjú lakosainak, a 6 14 éves korosztálynak szánták. A Gyermekvárosban megtalálható volt minden fontosabb intézmény kicsinyített mása, amelyek meglátogatásakor a gyerekek fontos információkat sajátíthattak el az adott intézmény működésével kapcsolatban. A rendőrség vagy a kórház standjánál fontos szabályokat ismerhettek meg, és tanácsokat kaphattak a helyes és helytelen dolgokkal kapcsolatban. Ez utóbbinál elsősegély-nyújtási gyakorlatokat is elsajátíthattak. Megismerkedhettek ugyanakkor az intézmények különleges autóival is, mindezt játékos keretben. Jelen volt továbbá a cirkusz kicsinyített mása, a bábszínház, valamint a stadion, ahol a fiatal polgárok különböző ügyességi és képességi versenyen vehettek részt, és oklevelet, díjat is kaphattak. A gyerekek számára szánt tevékenységet több városi intézmény is támogatta jelenlétével, mint például a rendőrség, a csendőrség, a tűzoltóság, a megyei kórház, a mentőszolgálat, és természetesen a polgármesteri hivatal.

8 8 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ SZABADSÁG TÉR KÖZPONTI PARK VÁR TÉR A városközpont forgalmi rendje Új egyirányú utcák: Petőfi Sándor utca (a Vár tértől az os tér irányába) Temesvári sugárút (a Kőrösi Csoma Sándor utcától a Vár tér irányába) Nicolae Bălcescu utca (a Vár tértől a Posta Bankig) Mihail Sadoveanu utca (a Posta Banktól a Temesvári sugárút irányába) Piac utca (az Eminescu utcától a Sadoveanu utcáig) Mihai Eminescu utca (a Szabadság tértől a Piac utca irányába, illetve a Rebreanu utcától a Piac utca irányába) A városközpont rehabilitációja során a következő útszakaszok válnak egyirányúvá: Temesvári sugárút (a Sadoveanu utcától a Kőrösi Csoma Sándor utca irányába, illetve a Sadoveanu utcától a Szabadság tér irányába) Szabadság tér (a Temesvári sugárúttól az Eminescu utca irányába). Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal Vár tér 1. szám, Telefon: , Fax: Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda, , ,

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13.

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. 2014. MÁJUS 12. HÉTFŐ 9.00 órától Regisztráció 10.00-13.30 óra Plenáris előadások / Helyszín: Nagy Aula

Részletesebben

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott 1 Gábor Tamás 4 Vitos Mózes Általános Iskola Csíkszentkirály 11 I. igen 2 Bakos Csongor 4 József Attila Általános Iskola Csíkszereda 10 II. igen 3 Bogács Botond 4 Nagy István Művészeti Középiskola Csíkszereda

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK 50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK helyezés Név szül.év Iskola Időeredmény 1 Cseh Maxim 2007 Tiszaparti Ált. és Gimn. 0,3844 2 Drávucz Dániel 2007 Kassai ált. 0,4044 3 Keresztfalvi Áron Kristóf

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Március 15-i ünnepi programok

Március 15-i ünnepi programok Március 15-i ünnepi programok 2012. 3. 14. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Erdély számos magyarlakta településén emlékezik ünnepségsorozattal az 1848-as szabadságharc

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G 8,30-10 ANTAL S DÁNIEL BODO J HELGA-HANNELORA COZMA I IOAN-ALEX CSÉCS S ATTILA-ZOLTÁN DEMZSE D NIMROD GAGYI T ZALÁN RÓBERT 10-11 GÁL A ATTILA GRITTÓ A ÁRPÁD GYŐRGY-NOVÁK

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-7/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Numele şi prenumele Név 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

IV. futam kategóriánkénti eredménylista

IV. futam kategóriánkénti eredménylista Férfi Újonc A (2007 - ) 1 404 BODNÁR Alex Dániel 2007 00:16:04 Csepel Dolphins SC Férfi 14 00:03:48 00:09:14 00:01:03 00:01:57 +00:00:00 2 405 HOLBA Zsombor 2007 00:16:05 Csepel Dolphins SC Férfi 15 00:03:45

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben