HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA"

Átírás

1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ VEVŐSZOLGÁLAT SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS TARTOZÉKOK ÜZEMBE HELYEZÉS

2 HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ez a készülék kizárólag olyan célra készült, hogy gépben mosható ruhaneműket mosson és centrifugáljon magánháztartásokban. Kövesse a jelen Használati utasításban és a külön Programtáblázatban megadott utasításokat a mosógép használata során. Őrizze meg a Használati utasítást és a Programtáblázatot; ha a mosógépet átadja egy másik személynek, adja át a Használati utasítást és a Programtáblázatot is. A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT 1. A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a mosógép sértetlen. Kétség esetén ne használja a mosógépet. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a kereskedőt. Az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, hungarocell, stb.) tartsa a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, mivel potenciális veszélyt jelentenek. Ha a készüléket a kiszállítást megelőzően hidegben tárolták, néhány óráig tartsa szobahőmérsékleten, mielőtt üzemeltetné. 2.Távolítsa el a rögzítőcsavarokat A készülék rögzítőcsavarokkal van ellátva, amelyek megakadályozzák, hogy szállítás közben belső sérülés keletkezzen. A rögzítőcsavarokat a mosógép használata előtt el kell távolítani (lásd Üzembe helyezés / Távolítsa el a rögzítőcsavarokat ). 3.A mosógép üzembe helyezése A készüléket szilárd és sík padlófelületen helyezze üzembe. Amennyiben a padlóalap rugalmas, a készüléket a helyiség sarkában kell felállítani. Állítsa be az elülső lábakat, hogy a mosógép stabilan és vízszintesen álljon a padlón (lásd Üzembe helyezés / Állítsa be a lábakat ). Fapadló vagy hullámosodásra hajlamos padlózat (például bizonyos parketták vagy laminált padlóburkolatok) esetén a készüléket egy 70 x 70 cm-es, legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre állítsa. A rétegelt lemezt a padlóhoz kell rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy a mosógép alapzatán lévő szellőzőnyílásokat (ha vannak ilyenek az adott mosógépen) nem tömíti el szőnyeg vagy hasonló anyag. 4.Vízbevezetés Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt a helyi vízmű előírásainak betartásával (lásd Üzembe helyezés / A vízbevezető tömlő(k) csatlakoztatása, valamint a tömlő tasakjában lévő utasítások). Vízellátás: Csak hideg víz (ha a programtáblázat nem tartalmaz más információt) Csap: 3/4 menetes tömlőcsatlakozó Nyomás: kpa (1-10 bar). Kizárólag új tömlőket használjon a mosógépnek a vízhálózathoz való csatlakoztatásához. A használt tömlőket nem szabad tovább használni, és azokat ki kell selejtezni. 5.Vízleeresztő tömlő A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szellőztetett szifonhoz, vagy a mellékelt U csőívvel akassza be a mosogató peremébe (lásd Üzembe helyezés / A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása ). 6.Elektromos bekötés Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett technikus végezheti el. A feszültségre, áramfogyasztásra és biztosítékokra vonatkozó adatok az ajtókeret mögött az előlapon felén találhatók. A készüléket csak olyan aljzaton keresztül szabad a hálózatra csatlakoztatni, amely rendelkezik az érvényben lévő előírásoknak megfelelő földelő kivezetéssel. A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a fenti előírások betartásának elmulasztása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy háziállatok sérüléseiért, illetve dologi károkért. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le az áramellátást. Az üzembe helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú kapcsolóval történő leválasztás lehetőségét. Ne üzemeltesse a készüléket, ha az a szállítás közben megsérült. Értesítse a vevőszolgálatot. A hálózati tápkábelt kizárólag a vevőszolgálattal cseréltesse ki. A mosógépet kizárólag háztartásban és rendeltetésszerűen használja.

3 AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS Javasoljuk, hogy az első mosási ciklust ruha nélkül végezze el. Ez arra szolgál, hogy eltávolítsa a mosógépből a gyártó által végzett tesztelés után esetleg bennmaradt vizet. 1. Nyissa ki a vízcsapot. 2. Csukja be a készülék ajtaját. 3. Töltsön egy kevés mosóport (körülbelül 30 ml) a mosószer-adagolóba. 4. Válasszon ki egy rövid mosóprogramot (lásd a programtáblázatot). 5. Nyomja meg a Start (Szünet) gombot. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 1.Biztonsági óvintézkedések A mosógép kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. A készüléket gyermekek nem üzemeltethetik. Más készülékeket TILOS a mosógép munkafelületére helyezni (pl. szárítógép, vízmelegítő stb.). A mosógép kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tároljon vagy használjon gyúlékony anyagokat a mosógép közelében. Soha ne a szűrőfedélnél, az előlapnál vagy a mosószer-adagolónál fogva emelje meg a készüléket. 2.Csomagolás A csomagolóanyagok 100%-ban újrahasznosíthatók, és el van látva az újrahasznosíthatóság jelével. A csomagolóanyag hulladékba helyezésénél tartsa be az érvényes helyi előírásokat. 3. A csomagolás és a régi készülékek hulladékba helyezése A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna. A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. A készülék hulladékba helyezését az érvényes helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell végrehajtani. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. Kiselejtezés előtt, húzza ki a hálózati csatlakozót, és vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a mosógép használhatatlan legyen. Távolítson el minden mosószermaradványt a mosószer-adagolóból, a dobból, a vízleeresztő tömlőből és a szivattyúból a gép kiselejtezése előtt. Ellenkező esetben a mosószermaradványok a hulladékfeldolgozási folyamat során a talajvízbe juthatnak és szennyeződést okozhatnak. 4.Általános ajánlások Soha ne hagyja indokolatlanul bekapcsolva a készüléket. Zárja el a csapot. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le az áramellátást Soha ne erőltesse az ajtó kinyitását. Szükség esetén az elektromos hálózati vezetéket kizárólag az ügyfélszolgálatnál beszerezhető ugyanolyan kábellel szabad kicserélni. A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakképzett szerelő végezheti. 5.EK megfelelőségi nyilatkozat A jelen mosógép fejlesztése, gyártása és forgalmazása a következő EK biztonsági előírások betartásával történt: 2006/95/EK sz. irányelv az alacsony feszültségről 2004/108/EK sz. Elektromágneses kompatibilitási irányelv

4 A MOSÓGÉP LEÍRÁSA 1. Munkafelület 2. Kezelőlap 3. Mosószer-adagoló 4. Vevőszolgálati matrica (az előlapon az ajtókeret mögött) 5. Ajtó 6. Ajtófogantyú Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút A záráshoz erősen nyomja befelé az ajtót (a zár a helyére kattan). 7. Állítható lábak 8. Szűrő a burkolat mögött GYERMEKBIZTONSÁG Nagy örömünkre szolgál, hogy extra nagy kapacitású dobbal és széles ajtóval rendelkező mosógépünket választotta. Ezek felkelthetik kisgyermekei figyelmét is, ezért speciális intézkedéseket foganatosítottunk, hogy megvédjük azokat a kicsiket, akik a készülékben való vagy a készülék körüli játék mellett döntöttek. Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy segítsék az elfoglalt szülőket, de ne feledje, hogy a gyerekek soha ne játszanak a mosógéppel, akár működik az, akár sem. Az ajtó nyitása Az ajtó NEM rendelkezik speciális reteszeléssel, így azt egy kisgyermek különösebb erőfeszítés nélkül ki tudja nyitni belülről, ha a készülék nem működik. Ha a készülék be van kapcsolva, az ajtó lezár, hogy a forró víz vagy a ruhanemű ne ömölhessen ki. Ajtózár A program elindítása után az ajtó lezár, és a dob egyszer átfordul; az ajtózár ezután néhány másodpercre ismét kiold. Ezt követően a program végéig zárva marad. Az Ajtó zárva figyelmeztető jelzőfény felgyullad, ha az ajtó zárva van. Ha az ajtót ki kell nyitnia a program közben, nyomja meg a Start (Szünet) gombot. Az Ajtó zárva figyelmeztető jelzőfény kialszik, és a Start (Szünet) jelzőfény villog. Az ajtó most kinyitható. A készülék ismét elindítható, ha becsukja az ajtót, és megnyomja a Start (Szünet) gombot. Az ajtó a mosási ciklus bizonyos szakaszainál még így sem nyitható ki, pl. amikor a víz túl forró, vagy ha kiömölhet. Ilyen esetekben az ajtó zárva marad, és az Ajtó zárva figyelmeztető jelzőfény ismét kigyullad, miután megnyomta a Start (Szünet) gombot. Ha mégis sürgős szükség van a készülék kinyitására, ne húzza ki a hálózati csatlakozót, hanem nyomja meg és tartsa lenyomva a Lenullázás/Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Ez kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.

5 MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK A mosószer és az adalékok betöltése Húzza ki teljesen a mosószer-adagolót. Töltse be a mosószert: Rekesz Mosószer az előmosáshoz Rekesz Mosószer a főmosáshoz Folttisztító Vízlágyító Mosópor használatához : Nyomja az elválasztóbetét kék csúszkáját balra (2. kép); egy rés marad a az elválasztóbetét és a főmosási rekesz alja között. Folyékony mosószer használatához : Nyomja az elválasztóbetét csúszkáját jobbra (3. kép); az elválasztóbetét érinti a főmosási rekesz alját. 1 Rekesz Öblítőszer Folyékony keményítő Csak legfeljebb a MAX jelzésig töltsön be textilöblítőt. Tolja be a mosószer-adagolót, amíg a helyére nem kattan. Klórtartalmú fehérítő használata Mossa ki a ruhaneműt a kívánt programmal (Pamut, Műszál), adagoljon be megfelelő mennyiségű klórtartalmú fehérítőszert az ÖBLÍTŐSZER rekeszébe (gondosan zárja le a mosószeradagolót). A program vége után azonnal indítsa el az Öblítés és centrifugálás programot, hogy megszüntesse az esetleges megmaradt fehérítő szagát; ha kívánja, öblítőszert is használhat. 2 Elválasztó betét mosópor - nyomja a csúszkát balra 3 Elválasztó betét folyékony mosószer - nyomja a csúszkát jobbra

6 Megjegyzések: A mosószereket és az adalékokat tartsa száraz, a gyermekektől elzárt helyen. Vízkő elleni szerek, festék illetve fehérítő használata esetén mindig ellenőrizze, hogy azok mosógépben való használatra megfelelőek-e. A vízkőoldók tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek ártalmasak lehetnek a mosógép egyes alkatrészei számára. Ne használjon oldószereket (terpentin, benzin stb.). Ne mosson a gépben oldószerrel vagy gyúlékony folyadékkal kezelt textíliákat. Folyékony mosószereket használhat az ilyen funkcióval rendelkező programok Előmosás fázisában. Ebben az esetben a mosóport csak a főmosáshoz szolgáló rekeszbe tegyen. Amikor textilöblítő-koncentrátumot használ, a mosószer-adagolót a MAX jelzésig vízzel feltöltve hígítsa fel. Nagymértékben sűrített por vagy folyékony mosószer-koncentrátumok használata esetén használja a mosószer csomagolásában található labdát vagy zsákot, és tegye közvetlenül a mosódobba, ezáltal megelőzhetők a mosószer elosztásával kapcsolatos problémák. A géles mosószerek használatakor a betétet mosóporoknak megfelelően helyezze be. Az Indítás késleltetése funkcióhoz kizárólag mosóport használjon. A mosópor mindaddig a mosószeradagolóban marad, amíg a program el nem indul, a folyékony mosószer azonban kifolyhat a mosószeradagolóból. Ha keményítőport használ, vegye figyelembe a keményítő gyártója által adott tájékoztatást, és a következők szerint járjon el: 1. Mossa ki a ruhaneműt a kívánt mosóprogrammal. 2. Ezután keverje összes a keményítőt a keményítő gyártója által adott útmutatásnak megfelelően. 3. Állítsa be az Öblítés és centrifugálás programot, csökkentse a centrifugálási sebességet maximum 800 fordulat/percre, és indítsa el a programot. 4. Húzza ki a mosószer-adagolót, amíg kb. 3 cm nem látszik a főmosási rekeszből. 5. Öntse a keményítőoldatot a főmosás rekeszébe, amíg a víz át nem folyik a mosószer-adagolóba. 6. Ha a program befejeződése után keményítőmaradványok vannak a mosószer-adagolóban, tisztítsa meg (lásd Ápolás és karbantartás ).

7 A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE A visszamaradt víz leeresztése A visszamaradt vizet le kell ereszteni. a mosógép mozgatása (áthelyezése) előtt, amikor a készüléket fagynak kitett helyen állítja fel, mielőtt eltávolítaná a szűrőt. 1. A maradék víz kiürítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból. A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt. 2. Egy érme segítségével forgassa el a vájatot 180 -kal, hogy a pont a nyitott lakatra mutasson. A fedelet hajtsa le a padlóra. 3. Vegye le a tömlőt, tegyen egy alacsony edényt alá, és húzza ki a kupakot a tömlőből. 4. Engedje ki a visszamaradt vizet, amíg már nem folyik több víz. Ezután zárja le a visszamaradt víz leeresztő tömlőjét. 5. Tegye a tömlőt a fedélre, hajtsa fel a fedelet, és zárja le a fedelet egy pénzérme segítségével. A pont a zárt lakatra mutat. 6. Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba az energiatakarékos rendszer újraaktiválásához. A hálózati dugaszt is vissza kell dugnia a hálózati aljzatba. 7. Most megtöltheti a mosógépet, és futtathatja a kívánt programot. 2/5 3 5

8 A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA A szűrő eltávolítása A szűrőt ki kell venni, ha: a mosógép nem ereszti le a vizet megfelelően, ha kisebb darabok, pl. gombok és érmék zörögnek a szivattyúban, és évente 2-3-szor átvizsgálásra. Le kell ereszteni a visszamaradt vizet a szűrő kiszerelése előtt. Hajtsa végre A visszamaradt víz leeresztése részben leírt lépéseket, de csak a 4. pontig. Majd kövesse az alábbi pontokat. 1. Lazítsa meg a szűrőt, de ne húzza ki teljesen. Lassan forgassa el a fogantyút az óramutatók járásával ellentétes irányban, amíg a víz el nem kezd folyni. A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt. 2. Várja meg, amíg a víz kifolyik. 3. Most teljesen csavarja ki a szűrőt, és vegye ki. 4. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőkamrát. 5. Helyezze vissza a vezetőtüskével felfele a szűrőt, és az óramutatók járásával megegyező irányban csavarja be. 6. Fektesse a tömlőt a fedélre, hajtsa fel a fedelet, és zárja le a mosószer-adagolóban található betét vagy egy pénzérme segítségével. A pont a zárt lakatra mutat. 7. Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba az energiatakarékos rendszer újraaktiválásához. A dugaszt is vissza kell dugnia az aljzatba. 8. Most megtöltheti a mosógépet, és elindíthatja a kívánt programot

9 ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS A készülék külső felülete és a kezelőlap Semleges háztartási mosószerrel és nedves ruhával tisztítsa meg (ne használjon súrolószert vagy oldószert). Puha ruhával törölje szárazra. A készülék belseje Ha soha nem mos 95 C-on vagy csak nagyon ritkán, javasoljuk, hogy alkalmanként futtasson le egy 95 C programot mosnivaló nélkül, csupán kismennyiségű mosószert betöltve, hogy a készülék belsejét tisztán tartsa. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót minden egyes mosás után, hogy a mosógép belseje kiszáradhasson. Ajtótömítés Alkalmanként nedves ruhával törölje le. Időnként ellenőrizze, hogy a tömítés redőiben nincs-e idegen tárgy. Szűrő Rendszeresen ellenőrizze, és legalább évente kétszer-háromszor tisztítsa meg a szűrőt (lásd A szűrő eltávolítása ). Vízbevezető tömlő Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlőn nincsenek-e repedések vagy törések, és szükség esetén cserélje ki egy ugyanolyan típusúval (a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető). Ne használjon gyúlékony anyagokat a készülék tisztítására. Mosószer-adagoló Rendszeresen, évente legalább háromszor-négyszer tisztítsa ki az adagoló fiókját és az adagolórekeszt, hogy megelőzze mosószer-lerakódások kialakulását. 1. Nyomja az előmosási rekeszben lévő kioldókart lefele, és húzza ki az adagolót (lásd a lefele mutató nyilat). 2. Vegye ki a betéteket a mosószer-adagolóból (lásd a felfele mutató nyilat). 3. Minden alkatrészt tisztítson meg folyó víz alatt. 4. Helyezze vissza az alkatrészeket a mosószer-adagolóba, és csúsztassa vissza az adagolót a mosószerrekeszbe. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a vízcsatlakozásokban lévő szitaszűrőket. 1. Zárja el a csapot. 2. Csavarja le a vízbevezető tömlőt a csapról. 3. Tisztítsa meg a belső szűrőt. 4. Csavarja vissza a tömlőt a csapra. 5. Csavarja le a vízbevezető tömlőt a mosógépről. 6. Tisztítsa meg a mosógépben lévő szitaszűrőt. 7. Csavarja vissza a vízbevezető tömlőt a mosógépre. 8. Nyissa ki a csapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozások nem szivárognak-e.

10 HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak. Az észlelt hibák gyakran olyan aprók, hogy percek alatt kiküszöbölhetők. Például: A készülék nem indul el; semmilyen jelzőfény nem gyullad fel. Ellenőrizze a következőket: be van-e dugva az aljzatba a hálózati csatlakozó; megfelelően működik-e a fali aljzat (használjon egy lámpát vagy hasonló eszközt az ellenőrzéshez); be van-e kapcsolva a mosógép. A készülék nem indul el, és a Start (Szünet) jelzőfény villog. Ellenőrizze a következőket: a készülék fedele megfelelően van-e lezárva (gyermekzár); módosította-e a programot; nyitva van-e a vízcsap. Ha nem, nyissa ki a csapot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot. A program elindítása után egy kis időt vesz igénybe, amíg a program valóban elindul, és a víz bejut a mosógépbe. Minden egyes program elején a dob egyszer átfordul, és az ajtózár ismét kiold biztonsági okokból (lásd Gyermekbiztonság pont); van egy nullázási fázis arra, hogy az érzékelőket visszaállítsa azok kezdeti helyzetébe, mielőtt a kiválasztott program elindulna. A mosógép program közben leáll. Ellenőrizze a következőket: a Öblítőstop jelzőfény villog. A gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki a speciális funkciót; egy másik programot választott ki. Válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot; A készülék biztonsági rendszere működésbe lépett. Lásd a hibaleírási táblázatot. A mosószer és az adalékok helytelenül mosódnak be. Ellenőrizze a következőket: a mosószer-adagolóban az elválasztóbetét csúszkája be van-e állítva a mosópor, illetve a folyékony mosószer használatához. helyesen vannak-e a mosószer-adagoló betétei behelyezve (lásd Ápolás és karbantartás ); megfelelő-e a vízellátás. A vízcsatlakozásban lévő szitaszűrők lehet, hogy el vannak tömődve (lásd Ápolás és karbantartás ). A gép centrifugálás alatt ugrál. Ellenőrizze a következőket: a készüléke vízszintbe van-e állítva, és szilárdan áll-e mind a négy lábán (lásd Üzembe helyezés ); eltávolította-e a rögzítőcsavarokat. A rögzítőcsavarokat a mosógép használata előtt el kell távolítani (lásd Üzembe helyezés ). Az utolsó centrifugálás nem elég hatékony: A készülék olyan rendszerrel rendelkezik, amely érzékeli és korrigálja az egyensúlyhiányt. Ha nehéz egyedi ruhadarabok vannak betöltve (fürdőszobaszőnyeg, fürdőköpeny stb.), lehetséges, hogy ez a rendszer automatikusan csökkenti a centrifugálási sebességet a készülék védelme érdekében, vagy teljesen meg is szakítja a centrifugálási ciklust, ha az egyensúlyhiány még néhány centrifugálásindítás után is túl nagy. Ha a ruhanemű még túlságosan nedves a ciklus végén, helyezzen be más ruhadarabokat, és ismételje meg a centrifugálási ciklust. A túlzott habképződés megakadályozhatja a centrifugálást. Ügyeljen arra, hogy megfelelő mennyiségű mosószert használjon. Ellenőrizze, nincs-e a centrifugálási sebesség 0-ra csökkentve. Nem jön víz vagy elégtelen vízellátás a biztonsági tömlővel ellátott készülékekhez: a készülék biztonsági tömlővel rendelkezik, és a biztonsági szelep kinyílt (piros jelzés a biztonsági szelep figyelőablakában; lásd Üzembe helyezés / A vízbevezető tömlő(k) csatlakoztatása ). Ebben az esetben cserélje ki egy újjal a biztonsági tömlőt. A kijelzőn jelzett programidőtartam hirtelen felfele vagy lefele ugrik néhány percet, vagy az indításkor mutatott programidőtartam valamennyivel meghosszabbodik/lerövidül: Ez a mosógép normál alkalmazkodási művelete azokhoz a tényezőkhöz, amelyek hatással lehetnek a mosási program időtartamára, pl. túlzott habképződés; kiegyensúlyozatlan töltet egyedi, nagy méretű ruhadarabok miatt; hosszabb melegítési idő a hidegvíz-ellátásnak megfelelően. Az ilyen hatások miatt a futó programból hátralévő idő újraszámolásra és - szükség esetén - frissítésre kerül. Emellett a ruhabetöltési szakasz alatt a mosógép meghatározza a töltet mennyiségét, és, ha szükséges, annak megfelelően módosítja az eredetileg kijelzett programidőtartamot.

11 Mit kell tenni, amikor az automatikus biztonsági rendszer meghibásodást észlel? A program futása megszakad, és különféle jelzések (ha vannak) mutatják a hiba forrását. Hibaismertető táblázat Jelzés a kijelzőn AH FP Fod FA F1-től F99-ig vagy FH Probléma Elégtelen vagy nincs vízellátás. A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. A túlzott habképződés a mosóprogram alatt. Víz került az Aquastop tálcába a mosógép alján. Elektromos alkatrész hibája. a. Elégtelen vagy nincs vízellátás Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a víznyomás megfelelő-e. Szüntesse meg a vízbevezető tömlő csavarodását. Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen túl alacsony a tömlőkben lévő víz megfagyásának megelőzése érdekében. Ellenőrizze és tisztítsa meg a vízbevezető tömlő vízcsatlakozásában lévő szitaszűrőt. b. A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le Kapcsolja ki a mosógépet a Be/Ki gomb megnyomásával, és válassza le az elektromos hálózatról. Szüntesse meg a vízbevezető tömlő csavarodását. Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen túl alacsony a tömlőkben lévő víz megfagyásának megelőzése érdekében. Tisztítsa meg a szűrőt, és ellenőrizze le a szivattyút (lásd A visszamaradt víz leeresztése / A szűrő eltávolítása ); a víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz lehűlt. Csatlakoztassa ismét a készüléket, válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot ismét a mosási folyamat folytatásához (ne tegyen hozzá több mosószert). c. Túl sok hab Amikor túl sok hab képződik, a mosógép elindít egy automatikus habcsökkentő folyamatot. Ez alatt a folyamat alatt a Fod felirat jelenik meg a kijelzőn, és a hátralévő idő visszaszámlálása szünetel. Lehetséges ok A vízcsap nincs nyitva. A víznyomás túl alacsony. A vízbevezető tömlő meg van csavarodva. A vízbevezető tömlő be van fagyva. A vízbevezető tömlőben lévő szöszszűrő el van tömődve. A vízleeresztő tömlő meg van csavarodva A vízleeresztő tömlő be van fagyva. A szivattyú vagy a szűrő el van eltömődve. Túl sok mosószert töltött be. Mosószer-koncentrátumok túladagolása. Szivárgás a mosógép belsejében. Kizárólag szakképzett szerelő diagnosztizálhatja. Megoldás Lásd itt: FdL Az ajtó nem zárható. Kizárólag szakképzett szerelő diagnosztizálhatja. f FdU Az ajtózár nem oldható ki. Kizárólag szakképzett szerelő diagnosztizálhatja. g d. Víz kerül a mosógép Aquastop tálcájába Hangjelzés hallható; a szivattyú működik. Kapcsolja ki a mosógépet a Be/Ki gomb megnyomásával, válassza le az elektromos hálózatról, és zárja el a vízcsapot. Hívja a vevőszolgálatot, és ismertesse a hibát (lásd Vevőszolgálat ). e. Elektromos alkatrész hibája Nyomja le és tartsa lenyomva a Nullázás/ Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot a program folytatásához. f. Az ajtó nem zárható Nyomja le és tartsa lenyomva a Nullázás/ Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Próbálkozzon ismét az ajtó bezárásával. g. Az ajtózár nem oldható ki Nyomja le és tartsa lenyomva a Nullázás/ Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Próbálkozzon ismét az ajtózár kioldásával. Ha a fentiek közül bármelyik hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, válassza le a hálózatról, és forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a Vevőszolgálat ). a b c d e

12 VEVŐSZOLGÁLAT Mielőtt a vevőszolgálatot hívná: 1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd Hibaelhárítási útmutató ). 2. A program újraindításával ellenőrizze, hátha a probléma magától megoldódott. 3. Ha a készülék továbbra sem működik megfelelően, hívja fel a vevőszolgálatot. Adja meg a következő adatokat: A meghibásodás jellege. A készülék- és modellszám, valamint a szervizkód (a SERVICE szó után álló szám). Vevőszolgálati matrica az előlapon az ajtókeret mögött található. Az Ön teljes címe. Az Ön telefonszáma és körzetszáma. A vevőszolgálat telefonszáma és címe a garancialevélen található, vagy kérjen segítséget a helyi kereskedőtől. SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS 1. Győződjön meg arról, hogy ki van-e kapcsolva a mosógép. 2. Húzza ki a hálózati dugaszt. 3. Zárja el a csapot. 4. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. 5. Szerelje le a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőket a háztartási csatlakozásokról. 6. Ürítse ki teljesen a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőt. 7. Mindig szerelje fel a rögzítőcsavarokat (lásd Üzembe helyezés / Távolítsa el a rögzítőcsavarokat ). TARTOZÉKOK Vevőszolgálatunk vagy szakkereskedőnk révén beszerezhető a fiókos lábazat, amely a mosógép alá szerelhető be. Ez megemeli a mosógépet, ami lehetővé teszi a kényelmesebb be- és kipakolást, mivel így nem kell lehajolnia az ajtó eléréséhez. Ezen túlmenően nagyszerű térkihasználó eszközt és tárolási megoldást is nyújt.

13 ÜZEMBE HELYEZÉS Távolítsa el a rögzítőcsavarokat 1. A készülékhez adott csavarkulccsal lazítsa ki a négy csavart. 2. Kézzel csavarja ki a csavart. 3. Fogja meg a csavart, és vegye ki a nagy nyíláson keresztül. 4. A mellékelt műanyag kupakokkal tömítse be a lyukakat. Ehhez illessze a kupakokat a furatok szélesebb részébe el a nyíl irányában, majd nyomja őket a keskeny vájatba, amíg a helyükre nem kattannak. 5. A rögzítőcsavarokat tartsa meg későbbi használatra. Amikor a készüléket szállítja, a rögzítőcsavarokat vissza kell szerelni: 1. A műanyag kupakokat egy csavarhúzóval emelje meg, csúsztassa el a nyíllal ellentétes irányban, majd vegye ki. 2. A rögzítőcsavarokat fordított sorrendben helyezze vissza.

14 Állítsa be a lábakat A padlózat kisebb egyenetlenségeit a készülék négy lábának be- vagy kicsavarásával ki lehet egyenlíteni (soha ne használjon fadarabot, kartondarabot vagy hasonló anyagot): 1. A mosógépnek széltében és mélységében vízszintesen kell állnia. Használjon vízmértéket. 2. A mellékelt csavarkulcs segítségével az óramutató járásával megegyező irányban lazítsa meg az ellenanyát. 3. Kézzel állítsa be a láb kívánt magasságát. 4. Az ellenanyát az óramutatók járásával ellentétes irányban, a mosógép felé forgatva húzza meg. Ha a készüléket fapadlón állítja fel, a készüléket egy 70 x 70 centiméteres, legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre állítva ossza el a súlyt. A rétegelt lemezt rögzítse a padlóhoz.

15 A vízbevezető tömlő(k) csatlakoztatása Ha a mosógép egy vízbevezető tömlővel és a hátlapon egy bemeneti szeleppel rendelkezik: csak a hideg vizet csatlakoztassa. Ha a mosógép két vízbevezető tömlővel és a hátlapon két bemeneti szeleppel rendelkezik: csatlakoztassa mind a hideg, mind pedig a meleg vizet, vagy csak a hideg vizet csatlakoztassa egy Y-csatlakozó segítségével. Mindkét bevezető szelepet csatlakoztatni kel a vízellátáshoz. Vegye figyelembe a programtáblázatban megadott részletes utasításokat. 1. Óvatosan, lehetőleg kézzel, csavarja rá a vízbevezető tömlőt a csapra. 2. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megcsavarodva. 3. A csap teljes kinyitásával ellenőrizze, hogy a csap és a mosógép csatlakozásainál nem szivárog-e a víz. A készüléket tilos nem túlnyomásos vízmelegítő keverőcsapjára csatlakoztatni! A készülék visszacsapó szelep nélkül csatlakoztatható. Ha a tömlő megsérül, azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb Aquastop tömlővel (a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető). Szerelje fel az új tömlőt szakszerűen a mosógépre és a csapra. Ne feledje, hogy az Aquastop biztonsági funkció működése már nem garantálható a továbbiakban, ha a tömlő burkolata megsérült. Biztonsági szelep figyelőablaka A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása 1. A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szellőztetett szifonhoz, vagy az U csőívvel akassza be a mosogató peremébe. 2. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megcsavarodva. 3. Rögzítse a tömlőt, hogy az a készülék működése közben ne essen le. A kisméretű mosdókagylók nem alkalmasak erre a célra. Amennyiben a tömlőt meg kell hosszabbítani, használjon azonos típusú tömlőt. A csatlakozásokat bilinccsel rögzítse. Max. vízleeresztő tömlő max. hossza: 2,50 m Max. leeresztési magasság: 1,25 m Min. leeresztési magasság: 0,70 m

16 Ökopapír H Printed in Germany 1/1208

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK 30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK ÜZEMBE HELYEZÉS A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK 1. HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA... 2 2. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK... 2 3. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT... 4 4. AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT... 7

Részletesebben

HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a mosógépet kizárólag csak annyi ruhamennyiség mosására és centrifugálására tervezték, amely átlagos egy háztartásban előfordul. Kövesse a jelen Használati utasításban és a

Részletesebben

IFU-TL HR H.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM TARTALOMJEGYZÉK

IFU-TL HR H.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM TARTALOMJEGYZÉK IFU-TL HR H.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT

Részletesebben

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:00 PM TARTALOMJEGYZÉK

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:00 PM TARTALOMJEGYZÉK IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:00 PM TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

Részletesebben

FONTOS: MINDENKÉPPEN OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓT.

FONTOS: MINDENKÉPPEN OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓT. GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ H A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT: FONTOS: MINDENKÉPPEN OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓT. FONTOS: TÁVOLÍTSA EL A SZÁLLÍTÁSI RÖGZÍTŐCSAVAROKAT ÉS A RÖGZÍTŐPÁNTOT.

Részletesebben

3hu10186.fm Page 47 Friday, October 17, 2003 12:20 PM TARTALOMJEGYZÉK AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS A DURVA SZŰRŐ TISZTÍTÁSA A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE

3hu10186.fm Page 47 Friday, October 17, 2003 12:20 PM TARTALOMJEGYZÉK AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS A DURVA SZŰRŐ TISZTÍTÁSA A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE 3hu10186.fm Page 47 Friday, October 17, 2003 12:20 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE MOSÓSZER

Részletesebben

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK 30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ GYERMEKBIZTONSÁGI SZERKEZET (HA VAN) AZ ELSŐ MOSÁSI

Részletesebben

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK 30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ GYERMEKBIZTONSÁGI SZERKEZET (HA VAN) AZ ELSŐ MOSÁSI

Részletesebben

HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA

HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a mosógépet kizárólag csak annyi ruhamennyiség mosására és centrifugálására tervezték, amely átlagos egy háztartásban előfordul. Kövesse a jelen Használati utasításban és a

Részletesebben

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a mosógépet kizárólag csak annyi ruhamennyiség mosására és centrifugálására tervezték, amely átlagos egy háztartásban előfordul. Kövesse a jelen Használati utasításban és a

Részletesebben

HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. GRX Electro Outlet

TARTALOMJEGYZÉK. GRX Electro Outlet IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:00 PM TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a gépet kizárólag háztartási célú használatra tervezték, a háztartásokban szokásos mennyiségű ruhaneműk mosására. Kövesse a jelen Használati utasításban és a Programtáblázatban

Részletesebben

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a mosógépet kizárólag csak annyi ruhamennyiség mosására és centrifugálására tervezték, amely átlagos egy

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, VALAMINT

Részletesebben

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a mosógépet kizárólag csak annyi ruhamennyiség mosására és centrifugálására tervezték, amely átlagos egy háztartásban

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Biztonsági utasítások A mosógép igen nehéz - óvatosan emelje fel. Figyelem: a megfagyott csövek elszakadhatnak/elrepedhetnek. Ne helyezze üzembe a mosógépet kültéren vagy olyan helyen, ahol fagyveszély

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 3hu53661.fm Page 19 Monday, November 25, 2002 12:20 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT BESZERELÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

3HU10250.fm Page 1 Tuesday, March 2, :16 PM TARTALOMJEGYZÉK

3HU10250.fm Page 1 Tuesday, March 2, :16 PM TARTALOMJEGYZÉK 3HU10250.fm Page 1 Tuesday, March 2, 2004 12:16 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE MOSÓSZER

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás

Automata mosógép Használati utasítás Automata mosógép Használati utasítás 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült! - Ha a kábel sérült,

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Tartalom 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelelő

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN SAMMIC SL-21B mosogatógép

BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN SAMMIC SL-21B mosogatógép BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN SAMMIC SL-21B mosogatógép Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza: www.nagykonyhaigepek.hu 1 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1 A gép beszerelését, üzembe

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDT 311 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Mosógép Beszerelés és használat Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés...5 A készülék leírása...7 Indítás

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon A készülék

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG DX-21.60DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE HELYEZÉS... 5 HASZNÁLAT

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE

Részletesebben

1 a b c d e f g ( ) B A 14

1 a b c d e f g ( ) B A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a mosógépet kizárólag csak annyi ruhamennyiség mosására és centrifugálására tervezték, amely átlagos egy háztartásban

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mosogatógép ESF 45010 We were thinking of you when we made this product Üdvözöljük az Electrolux világában Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló

Részletesebben

BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS JAVASLATOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT Ezt a mosógépet kizárólag háztartásokra jellemző mennyiségű, mosógépben mosható ruhanemű kezelésére tervezték. Kövesse a Használati útmutatóban, a Szerelési útmutatóban és a

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

Állítsa a programválasztó gombot Ki ( O ) állásba.

Állítsa a programválasztó gombot Ki ( O ) állásba. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A ruhanemű szétválogatása az alábbiak szerint: A ruhaneműt válogassa

Részletesebben

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

A PROGRAMOK FUTTATÁSA A PROGRAMOK FUTTATÁSA További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint. Nem szárítható gépben! Alacsony hőmérsékleten szárítható

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A mosnivalót a kezelési jelzések szerint válogassa szét Ne szárítsa

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212 Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám: VC-212 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos termékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve az alábbiakat:

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Használati útmutató. Automata mosógép

Használati útmutató. Automata mosógép Használati útmutató Automata mosógép Köszönjük a bizalmat, amit mosógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! Az Ön új mosógépe megfelel a ruhanemű modern ápolási követelményeinek

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDI101 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Használati Útmutató. VITO 30/50/80-as. Olajszűrő készülékhez

Használati Útmutató. VITO 30/50/80-as. Olajszűrő készülékhez Használati Útmutató VITO 30/50/80-as Olajszűrő készülékhez 1. Biztonsági szabályok 1.1. Személyes Biztonság Soha ne működtesse a készüléket szűrőbetét nélkül! Amikor a készülék működik, ne érjen a mozgó

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR HU A B C D E F G H 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB H ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK Üzembe helyezési figyelmeztetés: A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén

Részletesebben

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW... EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Season Omnis 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Omnis A termékműszaki adatai Szabadon álló infravörös fűtőtest Magassága: Szélessége: Áramellátás: Energiafogyasztás: Érintésvédelmi besorolás:

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT FMD 823MB EU.C. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató EWF 1497 HDW2 HU Mosógép Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...7 5. PROGRAMOK... 8 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁLÁZAT A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT/ CSATLAKOZTATÁSOK

A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT/ CSATLAKOZTATÁSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT/ CSATLAKOZTATÁSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE TISZTÍTÁS

Részletesebben