HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA"

Átírás

1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ VEVŐSZOLGÁLAT SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS TARTOZÉKOK ÜZEMBE HELYEZÉS

2 HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ez a készülék kizárólag olyan célra készült, hogy gépben mosható ruhaneműket mosson és centrifugáljon magánháztartásokban. Kövesse a jelen Használati utasításban és a külön Programtáblázatban megadott utasításokat a mosógép használata során. Őrizze meg a Használati utasítást és a Programtáblázatot; ha a mosógépet átadja egy másik személynek, adja át a Használati utasítást és a Programtáblázatot is. A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT 1. A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a mosógép sértetlen. Kétség esetén ne használja a mosógépet. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a kereskedőt. Az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, hungarocell, stb.) tartsa a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, mivel potenciális veszélyt jelentenek. Ha a készüléket a kiszállítást megelőzően hidegben tárolták, néhány óráig tartsa szobahőmérsékleten, mielőtt üzemeltetné. 2.Távolítsa el a rögzítőcsavarokat A készülék rögzítőcsavarokkal van ellátva, amelyek megakadályozzák, hogy szállítás közben belső sérülés keletkezzen. A rögzítőcsavarokat a mosógép használata előtt el kell távolítani (lásd Üzembe helyezés / Távolítsa el a rögzítőcsavarokat ). 3.A mosógép üzembe helyezése A készüléket szilárd és sík padlófelületen helyezze üzembe. Amennyiben a padlóalap rugalmas, a készüléket a helyiség sarkában kell felállítani. Állítsa be az elülső lábakat, hogy a mosógép stabilan és vízszintesen álljon a padlón (lásd Üzembe helyezés / Állítsa be a lábakat ). Fapadló vagy hullámosodásra hajlamos padlózat (például bizonyos parketták vagy laminált padlóburkolatok) esetén a készüléket egy 70 x 70 cm-es, legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre állítsa. A rétegelt lemezt a padlóhoz kell rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy a mosógép alapzatán lévő szellőzőnyílásokat (ha vannak ilyenek az adott mosógépen) nem tömíti el szőnyeg vagy hasonló anyag. 4.Vízbevezetés Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt a helyi vízmű előírásainak betartásával (lásd Üzembe helyezés / A vízbevezető tömlő(k) csatlakoztatása, valamint a tömlő tasakjában lévő utasítások). Vízellátás: Csak hideg víz (ha a programtáblázat nem tartalmaz más információt) Csap: 3/4 menetes tömlőcsatlakozó Nyomás: kpa (1-10 bar). Kizárólag új tömlőket használjon a mosógépnek a vízhálózathoz való csatlakoztatásához. A használt tömlőket nem szabad tovább használni, és azokat ki kell selejtezni. 5.Vízleeresztő tömlő A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szellőztetett szifonhoz, vagy a mellékelt U csőívvel akassza be a mosogató peremébe (lásd Üzembe helyezés / A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása ). 6.Elektromos bekötés Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett technikus végezheti el. A feszültségre, áramfogyasztásra és biztosítékokra vonatkozó adatok az ajtókeret mögött az előlapon felén találhatók. A készüléket csak olyan aljzaton keresztül szabad a hálózatra csatlakoztatni, amely rendelkezik az érvényben lévő előírásoknak megfelelő földelő kivezetéssel. A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a fenti előírások betartásának elmulasztása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy háziállatok sérüléseiért, illetve dologi károkért. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le az áramellátást. Az üzembe helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú kapcsolóval történő leválasztás lehetőségét. Ne üzemeltesse a készüléket, ha az a szállítás közben megsérült. Értesítse a vevőszolgálatot. A hálózati tápkábelt kizárólag a vevőszolgálattal cseréltesse ki. A mosógépet kizárólag háztartásban és rendeltetésszerűen használja.

3 AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS Javasoljuk, hogy az első mosási ciklust ruha nélkül végezze el. Ez arra szolgál, hogy eltávolítsa a mosógépből a gyártó által végzett tesztelés után esetleg bennmaradt vizet. 1. Nyissa ki a vízcsapot. 2. Csukja be a készülék ajtaját. 3. Töltsön egy kevés mosóport (körülbelül 30 ml) a mosószer-adagolóba. 4. Válasszon ki egy rövid mosóprogramot (lásd a programtáblázatot). 5. Nyomja meg a Start (Szünet) gombot. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 1.Biztonsági óvintézkedések A mosógép kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. A készüléket gyermekek nem üzemeltethetik. Más készülékeket TILOS a mosógép munkafelületére helyezni (pl. szárítógép, vízmelegítő stb.). A mosógép kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tároljon vagy használjon gyúlékony anyagokat a mosógép közelében. Soha ne a szűrőfedélnél, az előlapnál vagy a mosószer-adagolónál fogva emelje meg a készüléket. 2.Csomagolás A csomagolóanyagok 100%-ban újrahasznosíthatók, és el van látva az újrahasznosíthatóság jelével. A csomagolóanyag hulladékba helyezésénél tartsa be az érvényes helyi előírásokat. 3. A csomagolás és a régi készülékek hulladékba helyezése A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna. A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. A készülék hulladékba helyezését az érvényes helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell végrehajtani. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. Kiselejtezés előtt, húzza ki a hálózati csatlakozót, és vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a mosógép használhatatlan legyen. Távolítson el minden mosószermaradványt a mosószer-adagolóból, a dobból, a vízleeresztő tömlőből és a szivattyúból a gép kiselejtezése előtt. Ellenkező esetben a mosószermaradványok a hulladékfeldolgozási folyamat során a talajvízbe juthatnak és szennyeződést okozhatnak. 4.Általános ajánlások Soha ne hagyja indokolatlanul bekapcsolva a készüléket. Zárja el a csapot. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le az áramellátást Soha ne erőltesse az ajtó kinyitását. Szükség esetén az elektromos hálózati vezetéket kizárólag az ügyfélszolgálatnál beszerezhető ugyanolyan kábellel szabad kicserélni. A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakképzett szerelő végezheti. 5.EK megfelelőségi nyilatkozat A jelen mosógép fejlesztése, gyártása és forgalmazása a következő EK biztonsági előírások betartásával történt: 2006/95/EK sz. irányelv az alacsony feszültségről 2004/108/EK sz. Elektromágneses kompatibilitási irányelv

4 A MOSÓGÉP LEÍRÁSA 1. Munkafelület 2. Kezelőlap 3. Mosószer-adagoló 4. Vevőszolgálati matrica (az előlapon az ajtókeret mögött) 5. Ajtó 6. Ajtófogantyú Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút A záráshoz erősen nyomja befelé az ajtót (a zár a helyére kattan). 7. Állítható lábak 8. Szűrő a burkolat mögött GYERMEKBIZTONSÁG Nagy örömünkre szolgál, hogy extra nagy kapacitású dobbal és széles ajtóval rendelkező mosógépünket választotta. Ezek felkelthetik kisgyermekei figyelmét is, ezért speciális intézkedéseket foganatosítottunk, hogy megvédjük azokat a kicsiket, akik a készülékben való vagy a készülék körüli játék mellett döntöttek. Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy segítsék az elfoglalt szülőket, de ne feledje, hogy a gyerekek soha ne játszanak a mosógéppel, akár működik az, akár sem. Az ajtó nyitása Az ajtó NEM rendelkezik speciális reteszeléssel, így azt egy kisgyermek különösebb erőfeszítés nélkül ki tudja nyitni belülről, ha a készülék nem működik. Ha a készülék be van kapcsolva, az ajtó lezár, hogy a forró víz vagy a ruhanemű ne ömölhessen ki. Ajtózár A program elindítása után az ajtó lezár, és a dob egyszer átfordul; az ajtózár ezután néhány másodpercre ismét kiold. Ezt követően a program végéig zárva marad. Az Ajtó zárva figyelmeztető jelzőfény felgyullad, ha az ajtó zárva van. Ha az ajtót ki kell nyitnia a program közben, nyomja meg a Start (Szünet) gombot. Az Ajtó zárva figyelmeztető jelzőfény kialszik, és a Start (Szünet) jelzőfény villog. Az ajtó most kinyitható. A készülék ismét elindítható, ha becsukja az ajtót, és megnyomja a Start (Szünet) gombot. Az ajtó a mosási ciklus bizonyos szakaszainál még így sem nyitható ki, pl. amikor a víz túl forró, vagy ha kiömölhet. Ilyen esetekben az ajtó zárva marad, és az Ajtó zárva figyelmeztető jelzőfény ismét kigyullad, miután megnyomta a Start (Szünet) gombot. Ha mégis sürgős szükség van a készülék kinyitására, ne húzza ki a hálózati csatlakozót, hanem nyomja meg és tartsa lenyomva a Lenullázás/Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Ez kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.

5 MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK A mosószer és az adalékok betöltése Húzza ki teljesen a mosószer-adagolót. Töltse be a mosószert: Rekesz Mosószer az előmosáshoz Rekesz Mosószer a főmosáshoz Folttisztító Vízlágyító Mosópor használatához : Nyomja az elválasztóbetét kék csúszkáját balra (2. kép); egy rés marad a az elválasztóbetét és a főmosási rekesz alja között. Folyékony mosószer használatához : Nyomja az elválasztóbetét csúszkáját jobbra (3. kép); az elválasztóbetét érinti a főmosási rekesz alját. 1 Rekesz Öblítőszer Folyékony keményítő Csak legfeljebb a MAX jelzésig töltsön be textilöblítőt. Tolja be a mosószer-adagolót, amíg a helyére nem kattan. Klórtartalmú fehérítő használata Mossa ki a ruhaneműt a kívánt programmal (Pamut, Műszál), adagoljon be megfelelő mennyiségű klórtartalmú fehérítőszert az ÖBLÍTŐSZER rekeszébe (gondosan zárja le a mosószeradagolót). A program vége után azonnal indítsa el az Öblítés és centrifugálás programot, hogy megszüntesse az esetleges megmaradt fehérítő szagát; ha kívánja, öblítőszert is használhat. 2 Elválasztó betét mosópor - nyomja a csúszkát balra 3 Elválasztó betét folyékony mosószer - nyomja a csúszkát jobbra

6 Megjegyzések: A mosószereket és az adalékokat tartsa száraz, a gyermekektől elzárt helyen. Vízkő elleni szerek, festék illetve fehérítő használata esetén mindig ellenőrizze, hogy azok mosógépben való használatra megfelelőek-e. A vízkőoldók tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek ártalmasak lehetnek a mosógép egyes alkatrészei számára. Ne használjon oldószereket (terpentin, benzin stb.). Ne mosson a gépben oldószerrel vagy gyúlékony folyadékkal kezelt textíliákat. Folyékony mosószereket használhat az ilyen funkcióval rendelkező programok Előmosás fázisában. Ebben az esetben a mosóport csak a főmosáshoz szolgáló rekeszbe tegyen. Amikor textilöblítő-koncentrátumot használ, a mosószer-adagolót a MAX jelzésig vízzel feltöltve hígítsa fel. Nagymértékben sűrített por vagy folyékony mosószer-koncentrátumok használata esetén használja a mosószer csomagolásában található labdát vagy zsákot, és tegye közvetlenül a mosódobba, ezáltal megelőzhetők a mosószer elosztásával kapcsolatos problémák. A géles mosószerek használatakor a betétet mosóporoknak megfelelően helyezze be. Az Indítás késleltetése funkcióhoz kizárólag mosóport használjon. A mosópor mindaddig a mosószeradagolóban marad, amíg a program el nem indul, a folyékony mosószer azonban kifolyhat a mosószeradagolóból. Ha keményítőport használ, vegye figyelembe a keményítő gyártója által adott tájékoztatást, és a következők szerint járjon el: 1. Mossa ki a ruhaneműt a kívánt mosóprogrammal. 2. Ezután keverje összes a keményítőt a keményítő gyártója által adott útmutatásnak megfelelően. 3. Állítsa be az Öblítés és centrifugálás programot, csökkentse a centrifugálási sebességet maximum 800 fordulat/percre, és indítsa el a programot. 4. Húzza ki a mosószer-adagolót, amíg kb. 3 cm nem látszik a főmosási rekeszből. 5. Öntse a keményítőoldatot a főmosás rekeszébe, amíg a víz át nem folyik a mosószer-adagolóba. 6. Ha a program befejeződése után keményítőmaradványok vannak a mosószer-adagolóban, tisztítsa meg (lásd Ápolás és karbantartás ).

7 A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE A visszamaradt víz leeresztése A visszamaradt vizet le kell ereszteni. a mosógép mozgatása (áthelyezése) előtt, amikor a készüléket fagynak kitett helyen állítja fel, mielőtt eltávolítaná a szűrőt. 1. A maradék víz kiürítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból. A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt. 2. Egy érme segítségével forgassa el a vájatot 180 -kal, hogy a pont a nyitott lakatra mutasson. A fedelet hajtsa le a padlóra. 3. Vegye le a tömlőt, tegyen egy alacsony edényt alá, és húzza ki a kupakot a tömlőből. 4. Engedje ki a visszamaradt vizet, amíg már nem folyik több víz. Ezután zárja le a visszamaradt víz leeresztő tömlőjét. 5. Tegye a tömlőt a fedélre, hajtsa fel a fedelet, és zárja le a fedelet egy pénzérme segítségével. A pont a zárt lakatra mutat. 6. Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba az energiatakarékos rendszer újraaktiválásához. A hálózati dugaszt is vissza kell dugnia a hálózati aljzatba. 7. Most megtöltheti a mosógépet, és futtathatja a kívánt programot. 2/5 3 5

8 A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA A szűrő eltávolítása A szűrőt ki kell venni, ha: a mosógép nem ereszti le a vizet megfelelően, ha kisebb darabok, pl. gombok és érmék zörögnek a szivattyúban, és évente 2-3-szor átvizsgálásra. Le kell ereszteni a visszamaradt vizet a szűrő kiszerelése előtt. Hajtsa végre A visszamaradt víz leeresztése részben leírt lépéseket, de csak a 4. pontig. Majd kövesse az alábbi pontokat. 1. Lazítsa meg a szűrőt, de ne húzza ki teljesen. Lassan forgassa el a fogantyút az óramutatók járásával ellentétes irányban, amíg a víz el nem kezd folyni. A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt. 2. Várja meg, amíg a víz kifolyik. 3. Most teljesen csavarja ki a szűrőt, és vegye ki. 4. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőkamrát. 5. Helyezze vissza a vezetőtüskével felfele a szűrőt, és az óramutatók járásával megegyező irányban csavarja be. 6. Fektesse a tömlőt a fedélre, hajtsa fel a fedelet, és zárja le a mosószer-adagolóban található betét vagy egy pénzérme segítségével. A pont a zárt lakatra mutat. 7. Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba az energiatakarékos rendszer újraaktiválásához. A dugaszt is vissza kell dugnia az aljzatba. 8. Most megtöltheti a mosógépet, és elindíthatja a kívánt programot

9 ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS A készülék külső felülete és a kezelőlap Semleges háztartási mosószerrel és nedves ruhával tisztítsa meg (ne használjon súrolószert vagy oldószert). Puha ruhával törölje szárazra. A készülék belseje Ha soha nem mos 95 C-on vagy csak nagyon ritkán, javasoljuk, hogy alkalmanként futtasson le egy 95 C programot mosnivaló nélkül, csupán kismennyiségű mosószert betöltve, hogy a készülék belsejét tisztán tartsa. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót minden egyes mosás után, hogy a mosógép belseje kiszáradhasson. Ajtótömítés Alkalmanként nedves ruhával törölje le. Időnként ellenőrizze, hogy a tömítés redőiben nincs-e idegen tárgy. Szűrő Rendszeresen ellenőrizze, és legalább évente kétszer-háromszor tisztítsa meg a szűrőt (lásd A szűrő eltávolítása ). Vízbevezető tömlő Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlőn nincsenek-e repedések vagy törések, és szükség esetén cserélje ki egy ugyanolyan típusúval (a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető). Ne használjon gyúlékony anyagokat a készülék tisztítására. Mosószer-adagoló Rendszeresen, évente legalább háromszor-négyszer tisztítsa ki az adagoló fiókját és az adagolórekeszt, hogy megelőzze mosószer-lerakódások kialakulását. 1. Nyomja az előmosási rekeszben lévő kioldókart lefele, és húzza ki az adagolót (lásd a lefele mutató nyilat). 2. Vegye ki a betéteket a mosószer-adagolóból (lásd a felfele mutató nyilat). 3. Minden alkatrészt tisztítson meg folyó víz alatt. 4. Helyezze vissza az alkatrészeket a mosószer-adagolóba, és csúsztassa vissza az adagolót a mosószerrekeszbe. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a vízcsatlakozásokban lévő szitaszűrőket. 1. Zárja el a csapot. 2. Csavarja le a vízbevezető tömlőt a csapról. 3. Tisztítsa meg a belső szűrőt. 4. Csavarja vissza a tömlőt a csapra. 5. Csavarja le a vízbevezető tömlőt a mosógépről. 6. Tisztítsa meg a mosógépben lévő szitaszűrőt. 7. Csavarja vissza a vízbevezető tömlőt a mosógépre. 8. Nyissa ki a csapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozások nem szivárognak-e.

10 HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak. Az észlelt hibák gyakran olyan aprók, hogy percek alatt kiküszöbölhetők. Például: A készülék nem indul el; semmilyen jelzőfény nem gyullad fel. Ellenőrizze a következőket: be van-e dugva az aljzatba a hálózati csatlakozó; megfelelően működik-e a fali aljzat (használjon egy lámpát vagy hasonló eszközt az ellenőrzéshez); be van-e kapcsolva a mosógép. A készülék nem indul el, és a Start (Szünet) jelzőfény villog. Ellenőrizze a következőket: a készülék fedele megfelelően van-e lezárva (gyermekzár); módosította-e a programot; nyitva van-e a vízcsap. Ha nem, nyissa ki a csapot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot. A program elindítása után egy kis időt vesz igénybe, amíg a program valóban elindul, és a víz bejut a mosógépbe. Minden egyes program elején a dob egyszer átfordul, és az ajtózár ismét kiold biztonsági okokból (lásd Gyermekbiztonság pont); van egy nullázási fázis arra, hogy az érzékelőket visszaállítsa azok kezdeti helyzetébe, mielőtt a kiválasztott program elindulna. A mosógép program közben leáll. Ellenőrizze a következőket: a Öblítőstop jelzőfény villog. A gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki a speciális funkciót; egy másik programot választott ki. Válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot; A készülék biztonsági rendszere működésbe lépett. Lásd a hibaleírási táblázatot. A mosószer és az adalékok helytelenül mosódnak be. Ellenőrizze a következőket: a mosószer-adagolóban az elválasztóbetét csúszkája be van-e állítva a mosópor, illetve a folyékony mosószer használatához. helyesen vannak-e a mosószer-adagoló betétei behelyezve (lásd Ápolás és karbantartás ); megfelelő-e a vízellátás. A vízcsatlakozásban lévő szitaszűrők lehet, hogy el vannak tömődve (lásd Ápolás és karbantartás ). A gép centrifugálás alatt ugrál. Ellenőrizze a következőket: a készüléke vízszintbe van-e állítva, és szilárdan áll-e mind a négy lábán (lásd Üzembe helyezés ); eltávolította-e a rögzítőcsavarokat. A rögzítőcsavarokat a mosógép használata előtt el kell távolítani (lásd Üzembe helyezés ). Az utolsó centrifugálás nem elég hatékony: A készülék olyan rendszerrel rendelkezik, amely érzékeli és korrigálja az egyensúlyhiányt. Ha nehéz egyedi ruhadarabok vannak betöltve (fürdőszobaszőnyeg, fürdőköpeny stb.), lehetséges, hogy ez a rendszer automatikusan csökkenti a centrifugálási sebességet a készülék védelme érdekében, vagy teljesen meg is szakítja a centrifugálási ciklust, ha az egyensúlyhiány még néhány centrifugálásindítás után is túl nagy. Ha a ruhanemű még túlságosan nedves a ciklus végén, helyezzen be más ruhadarabokat, és ismételje meg a centrifugálási ciklust. A túlzott habképződés megakadályozhatja a centrifugálást. Ügyeljen arra, hogy megfelelő mennyiségű mosószert használjon. Ellenőrizze, nincs-e a centrifugálási sebesség 0-ra csökkentve. Nem jön víz vagy elégtelen vízellátás a biztonsági tömlővel ellátott készülékekhez: a készülék biztonsági tömlővel rendelkezik, és a biztonsági szelep kinyílt (piros jelzés a biztonsági szelep figyelőablakában; lásd Üzembe helyezés / A vízbevezető tömlő(k) csatlakoztatása ). Ebben az esetben cserélje ki egy újjal a biztonsági tömlőt. A kijelzőn jelzett programidőtartam hirtelen felfele vagy lefele ugrik néhány percet, vagy az indításkor mutatott programidőtartam valamennyivel meghosszabbodik/lerövidül: Ez a mosógép normál alkalmazkodási művelete azokhoz a tényezőkhöz, amelyek hatással lehetnek a mosási program időtartamára, pl. túlzott habképződés; kiegyensúlyozatlan töltet egyedi, nagy méretű ruhadarabok miatt; hosszabb melegítési idő a hidegvíz-ellátásnak megfelelően. Az ilyen hatások miatt a futó programból hátralévő idő újraszámolásra és - szükség esetén - frissítésre kerül. Emellett a ruhabetöltési szakasz alatt a mosógép meghatározza a töltet mennyiségét, és, ha szükséges, annak megfelelően módosítja az eredetileg kijelzett programidőtartamot.

11 Mit kell tenni, amikor az automatikus biztonsági rendszer meghibásodást észlel? A program futása megszakad, és különféle jelzések (ha vannak) mutatják a hiba forrását. Hibaismertető táblázat Jelzés a kijelzőn AH FP Fod FA F1-től F99-ig vagy FH Probléma Elégtelen vagy nincs vízellátás. A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. A túlzott habképződés a mosóprogram alatt. Víz került az Aquastop tálcába a mosógép alján. Elektromos alkatrész hibája. a. Elégtelen vagy nincs vízellátás Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a víznyomás megfelelő-e. Szüntesse meg a vízbevezető tömlő csavarodását. Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen túl alacsony a tömlőkben lévő víz megfagyásának megelőzése érdekében. Ellenőrizze és tisztítsa meg a vízbevezető tömlő vízcsatlakozásában lévő szitaszűrőt. b. A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le Kapcsolja ki a mosógépet a Be/Ki gomb megnyomásával, és válassza le az elektromos hálózatról. Szüntesse meg a vízbevezető tömlő csavarodását. Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen túl alacsony a tömlőkben lévő víz megfagyásának megelőzése érdekében. Tisztítsa meg a szűrőt, és ellenőrizze le a szivattyút (lásd A visszamaradt víz leeresztése / A szűrő eltávolítása ); a víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz lehűlt. Csatlakoztassa ismét a készüléket, válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot ismét a mosási folyamat folytatásához (ne tegyen hozzá több mosószert). c. Túl sok hab Amikor túl sok hab képződik, a mosógép elindít egy automatikus habcsökkentő folyamatot. Ez alatt a folyamat alatt a Fod felirat jelenik meg a kijelzőn, és a hátralévő idő visszaszámlálása szünetel. Lehetséges ok A vízcsap nincs nyitva. A víznyomás túl alacsony. A vízbevezető tömlő meg van csavarodva. A vízbevezető tömlő be van fagyva. A vízbevezető tömlőben lévő szöszszűrő el van tömődve. A vízleeresztő tömlő meg van csavarodva A vízleeresztő tömlő be van fagyva. A szivattyú vagy a szűrő el van eltömődve. Túl sok mosószert töltött be. Mosószer-koncentrátumok túladagolása. Szivárgás a mosógép belsejében. Kizárólag szakképzett szerelő diagnosztizálhatja. Megoldás Lásd itt: FdL Az ajtó nem zárható. Kizárólag szakképzett szerelő diagnosztizálhatja. f FdU Az ajtózár nem oldható ki. Kizárólag szakképzett szerelő diagnosztizálhatja. g d. Víz kerül a mosógép Aquastop tálcájába Hangjelzés hallható; a szivattyú működik. Kapcsolja ki a mosógépet a Be/Ki gomb megnyomásával, válassza le az elektromos hálózatról, és zárja el a vízcsapot. Hívja a vevőszolgálatot, és ismertesse a hibát (lásd Vevőszolgálat ). e. Elektromos alkatrész hibája Nyomja le és tartsa lenyomva a Nullázás/ Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja meg a Start (Szünet) gombot a program folytatásához. f. Az ajtó nem zárható Nyomja le és tartsa lenyomva a Nullázás/ Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Próbálkozzon ismét az ajtó bezárásával. g. Az ajtózár nem oldható ki Nyomja le és tartsa lenyomva a Nullázás/ Vízleeresztés gombot néhány másodpercig. Próbálkozzon ismét az ajtózár kioldásával. Ha a fentiek közül bármelyik hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, válassza le a hálózatról, és forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a Vevőszolgálat ). a b c d e

12 VEVŐSZOLGÁLAT Mielőtt a vevőszolgálatot hívná: 1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd Hibaelhárítási útmutató ). 2. A program újraindításával ellenőrizze, hátha a probléma magától megoldódott. 3. Ha a készülék továbbra sem működik megfelelően, hívja fel a vevőszolgálatot. Adja meg a következő adatokat: A meghibásodás jellege. A készülék- és modellszám, valamint a szervizkód (a SERVICE szó után álló szám). Vevőszolgálati matrica az előlapon az ajtókeret mögött található. Az Ön teljes címe. Az Ön telefonszáma és körzetszáma. A vevőszolgálat telefonszáma és címe a garancialevélen található, vagy kérjen segítséget a helyi kereskedőtől. SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS 1. Győződjön meg arról, hogy ki van-e kapcsolva a mosógép. 2. Húzza ki a hálózati dugaszt. 3. Zárja el a csapot. 4. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. 5. Szerelje le a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőket a háztartási csatlakozásokról. 6. Ürítse ki teljesen a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőt. 7. Mindig szerelje fel a rögzítőcsavarokat (lásd Üzembe helyezés / Távolítsa el a rögzítőcsavarokat ). TARTOZÉKOK Vevőszolgálatunk vagy szakkereskedőnk révén beszerezhető a fiókos lábazat, amely a mosógép alá szerelhető be. Ez megemeli a mosógépet, ami lehetővé teszi a kényelmesebb be- és kipakolást, mivel így nem kell lehajolnia az ajtó eléréséhez. Ezen túlmenően nagyszerű térkihasználó eszközt és tárolási megoldást is nyújt.

13 ÜZEMBE HELYEZÉS Távolítsa el a rögzítőcsavarokat 1. A készülékhez adott csavarkulccsal lazítsa ki a négy csavart. 2. Kézzel csavarja ki a csavart. 3. Fogja meg a csavart, és vegye ki a nagy nyíláson keresztül. 4. A mellékelt műanyag kupakokkal tömítse be a lyukakat. Ehhez illessze a kupakokat a furatok szélesebb részébe el a nyíl irányában, majd nyomja őket a keskeny vájatba, amíg a helyükre nem kattannak. 5. A rögzítőcsavarokat tartsa meg későbbi használatra. Amikor a készüléket szállítja, a rögzítőcsavarokat vissza kell szerelni: 1. A műanyag kupakokat egy csavarhúzóval emelje meg, csúsztassa el a nyíllal ellentétes irányban, majd vegye ki. 2. A rögzítőcsavarokat fordított sorrendben helyezze vissza.

14 Állítsa be a lábakat A padlózat kisebb egyenetlenségeit a készülék négy lábának be- vagy kicsavarásával ki lehet egyenlíteni (soha ne használjon fadarabot, kartondarabot vagy hasonló anyagot): 1. A mosógépnek széltében és mélységében vízszintesen kell állnia. Használjon vízmértéket. 2. A mellékelt csavarkulcs segítségével az óramutató járásával megegyező irányban lazítsa meg az ellenanyát. 3. Kézzel állítsa be a láb kívánt magasságát. 4. Az ellenanyát az óramutatók járásával ellentétes irányban, a mosógép felé forgatva húzza meg. Ha a készüléket fapadlón állítja fel, a készüléket egy 70 x 70 centiméteres, legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre állítva ossza el a súlyt. A rétegelt lemezt rögzítse a padlóhoz.

15 A vízbevezető tömlő(k) csatlakoztatása Ha a mosógép egy vízbevezető tömlővel és a hátlapon egy bemeneti szeleppel rendelkezik: csak a hideg vizet csatlakoztassa. Ha a mosógép két vízbevezető tömlővel és a hátlapon két bemeneti szeleppel rendelkezik: csatlakoztassa mind a hideg, mind pedig a meleg vizet, vagy csak a hideg vizet csatlakoztassa egy Y-csatlakozó segítségével. Mindkét bevezető szelepet csatlakoztatni kel a vízellátáshoz. Vegye figyelembe a programtáblázatban megadott részletes utasításokat. 1. Óvatosan, lehetőleg kézzel, csavarja rá a vízbevezető tömlőt a csapra. 2. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megcsavarodva. 3. A csap teljes kinyitásával ellenőrizze, hogy a csap és a mosógép csatlakozásainál nem szivárog-e a víz. A készüléket tilos nem túlnyomásos vízmelegítő keverőcsapjára csatlakoztatni! A készülék visszacsapó szelep nélkül csatlakoztatható. Ha a tömlő megsérül, azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb Aquastop tömlővel (a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető). Szerelje fel az új tömlőt szakszerűen a mosógépre és a csapra. Ne feledje, hogy az Aquastop biztonsági funkció működése már nem garantálható a továbbiakban, ha a tömlő burkolata megsérült. Biztonsági szelep figyelőablaka A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása 1. A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szellőztetett szifonhoz, vagy az U csőívvel akassza be a mosogató peremébe. 2. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megcsavarodva. 3. Rögzítse a tömlőt, hogy az a készülék működése közben ne essen le. A kisméretű mosdókagylók nem alkalmasak erre a célra. Amennyiben a tömlőt meg kell hosszabbítani, használjon azonos típusú tömlőt. A csatlakozásokat bilinccsel rögzítse. Max. vízleeresztő tömlő max. hossza: 2,50 m Max. leeresztési magasság: 1,25 m Min. leeresztési magasság: 0,70 m

16 Ökopapír H Printed in Germany 1/1208

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

használati útmutató kullanma kılavuzu

használati útmutató kullanma kılavuzu használati útmutató kullanma kılavuzu Mosógép Çamaşır Makinesi EWF 129442 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági

Részletesebben

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT HU A mosógép rendeltetésszerû használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékből, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a későbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Az ajtó kinyitása Műszaki jellemzők Vezérlő panel

Az ajtó kinyitása Műszaki jellemzők Vezérlő panel Használati utasítás RUHASZÁRÍTÓ GB English, 1 P Português, 52 Magyar 103 TCD851B F Français, 18 NL CZ Nederlands, 69 Česky, 86 A legelső alkalommal, amikor elindítja a szárítót, ki kell választania a kívánt

Részletesebben

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS CBE 1025 T Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: 06-1 322-8975 Importôr: Candy Hoover Hungary

Részletesebben

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Felsõ betöltésû mosógép Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Rövid útmutató Ismerd meg az alábbi 12 témakört, melyek a jelen kézikönyv oldalain magyarázatot kapnak. Olvasd el, sajátítsd el, szórakozz:

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2 HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó S93820CMX2 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6. HASZNOS

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 132999610 INSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GB PL CZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

TARTALOMJEGYZÉK A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében. TARTALOMJEGYZÉK 1 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd 3. old.)......................................73 2 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.............................................73 3 BEÁLLÍTÁS.........................................................74

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 Használati utasítás Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ennek a Candy háztartási készüléknek

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva.

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bemutatása Ez a Használati útmutató a nyomtató beállításához szükséges információkat tartalmazza. Ezen kívül bemutatja a nyomtató használatát, karbantartását, valamint a hibák

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415

www.markabolt.hu használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415 használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Az első

Részletesebben