PASSZÍV HÁZ Végtelen energia Szmolka Szilvia, Molnár Gábor Marcell, Bordás Gábor, Haimhoffer Ádám 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PASSZÍV HÁZ Végtelen energia Szmolka Szilvia, Molnár Gábor Marcell, Bordás Gábor, Haimhoffer Ádám 2013"

Átírás

1 PASSZÍV HÁZ Végtelen energia Szmolka Szilvia, Molnár Gábor Marcell, Bordás Gábor, Haimhoffer Ádám 2013

2 Tartalomjegyzék 1 MK- kormeghatározás Villamosenergia-fogyasztás Világítás Mosás Hőtı Szórakoztató elektronika (PC, TV) Melegvíz-szükséglet (villanybojler) A ház éves villamos-energiaszükséglete Gáz felhasználás Főtés Gáztőzhely Összes gázfelhasználás Víz felhasználás Hulladék mértéke MK-s kor Energetikai besorolás Fejlesztési folyamatok Nyílászárók cseréje Szigetelés Főtéskorszerősítés Napelem felszerelés Napkollektor Vízellátás Hulladék felhasználás Fogyasztók korszerősítése Világítás Mosás Hőtı Szórakoztató elektronika Pályázatok MK- s korcsökkentése Jelölésjegyzék Irodalomjegyzék Melléklet... 22

3 1 MK- kormeghatározás A beruházás megkezdése elıtt nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges megismernünk a ház energia-, vízfelhasználását valamit gázfogyasztását. Ezen számolások elvégzéséhez fiktív adatokat (konkrét fogyasztókkal) használtunk fel.így kiszámolható az adott ház MK- s kora, illetve besorolhatóvá válik energiaosztályokba. Az épületek éppúgy energetikai osztályba sorolhatók, mint egy hőtıszekrény, vagy klímaberendezés. Legjobb az A+ besorolású, a legrosszabb pedig a I(1.1. ábra). Az épület energetikai jellemzıit egy bonyolult számítással, egy számmal jellemzik, és errıl igazolást állít ki az arra jogosítvánnyal rendelkezı szakember, cég. Az átlagos magyar épület F kategóriába tartozik, ez tekinthetı 100-nak. Ha a konkrét épület mutatói alacsonyabbak, mint 0,55, akkor az A+ energiaosztályú. Egyéb iránt az új építéső házak esetén a szabvány C besorolású épület építését írja elı ábra: Energetikai besorolás Mindenképpen érdekes lehet megvizsgálni egy felújítás elıtt álló ház energiafelhasználását. Majd a felújítás után, hogy mennyit csökkent, illetve hány energiaosztállyal sikerült feljebb lépnie a besorolásban.

4 1.1 Villamosenergia-fogyasztás Manapság a villamos energia felhasználás a csúcsát éli. Ám ezen energiafajta elıállítási módjai közül sok elavult. Hiszen például a hıerımővek környezetszennyezı hatásai beláthatatlan következményekkel járnak a jövıben. Fıként a magas CO 2 kibocsátás és egyéb káros anyagok (CH 4, nitrózus gázok,1.2ábra: Szmog) kibocsátása miatt ábra: Szmog Éppen ezért az utóbbi idıben elıtérbe kerültek a megújuló energiaforrások. Például a nap- és a szélenergia. Ezen energiaforrások minél elterjedtebb felhasználására komoly erıfeszítéseket tesznek a kormányok, illetve a nemzetközi szervezetek. A megújuló energiaforrások felhasználása manapság már lakossági szinten is megvalósulhat, úgynevezett kiserımővek létrehozásával akár értékesítési célból is. Jelen feladatban egy átlagos 4 tagú család villamos energia szükségletét igyekeztük megadni. Felhasználtunk összesen 9db 40W teljesítményő izzót, Egy C kategóriás mosógépet, egy ~90l hasznos hőtési térfogaddal rendelkezı B energiaosztályú mosógépet, egy 72 cm-es CRT televíziót 180 W-os óránkénti

5 fogyasztással, egy alsó középkategóriás számítógépet 250 W-os átlagteljesítménnyel, monitorral valamint egy 120 l-es 1800W-os villanybojlert Világítás A ház belsı elrendezése miatt 9db 40W-os izzót terveztünk (lsd. melléklet), amiket a számolás egyszerősége kedvéért egy fogyasztóként kezeltünk. Az izzók átlagosan egész évben napi 5 órát égnek, ezt megszorozva a fogyasztók összteljesítményével megkaphatjuk az egész éves villamos energia szükségletünket a világításra. Ezt az értéket 365-el megszorozva megkapjuk az éves szükségletet Mosás A korszerő mosógépek fogyasztása 0,9 2,1 kwh/program. Egy A kategóriás mosógép átlagfogyasztása körülbelül 1 kwh/program körül alakul. Egy C energiaosztályú ennél 50%-al rosszabb fogyasztású, vagyis 1,5 kwh/program. Mivel egy héten a család 6-szor mos, így az egy napra jutó mosások száma. Így kiszámolható a napi mosáshoz szükséges energiamennyiség. Ez évente: Hőtı A hőtési térfogata 87 l-es és 9 l-es fagyasztó[1]. Éves fogyasztása ezen A kategóriás hőtıgépnek 201 kwh, de mivel a családnak csak egy B kategóriás

6 gép áll a rendelkezésre, aminek a fogyasztása ~25%-al rosszabb. Így ennek a gépnek a fogyasztása megkapható: Szórakoztató elektronika (PC, TV) Egy régebbi típusú 72 cm-es CRT televízió 180 Wh fogyasztással rendelkezik [2]. Mivel az anyuka otthon tartózkodik a kisgyermekekkel, ezért sokat van bekapcsolva a TV, kb. 8 órát egy nap. Így kiszámítható az éves fogyasztása a televíziónak. Átlagos internet böngészéshez, illetve szövegszerkesztéshez használatos gép 400 W-os teljesítményő tápegységgel. Átlagos teljesítménye W, hozzá egy monitor 100 W [2]. Így összesen átlagosan napi 5 óra használattal 300 W teljesítménnyel: Így összesen a szórakoztató elektronikára energia szükséges Melegvíz-szükséglet (villanybojler) A melegvíz-használatot próbáltuk megbecsülni, pontos idıpontokra lebontva, így tudtunk számolni az ehhez szükséges energiafelhasználással. Feltételeztük, hogy 19:45-kor fürdetik a két kisgyermeket, összesen 60 l meleg vízben. Emellett 10 l meleg vízzel el is mosogatnak. Így 70 l 12 C-os (a hálózati víz 12 C-os[4]) és 50 l 60 C-os vizünk marad a bojlerben (feltételezve, hogy 60 C-os víz van a tartályban). A termikus egyensúly beállta után 32 C-os 120 l vizünk marad, amit 60 C-ra kell felmelegítenünk. Az ehhez szükséges energia:

7 Mivel a bojlerünk hatásfoka a merülıforralókéval egyenlı (95%)[3], ezért a szükséges energia:. Ezt az energiát a bojlerünk alatt képes közölni a benne lévı vízzel. Ezután körülbelül 22:00-ra lesz újra 120 l 60 C-os vizünk. Így ekkor a két szülı tisztálkodhat. Körülbelül 22:30-ra ki is fogyasztják a 120 l meleg vizet 2 kád megtöltése után. Így 48 fokot szükséges felmelegítenie a bojlernek. Számolva a bojler hatásfokával:. Ehhez szükséges idı. Így majdnem 2:30 lesz mire a bojler újra fel tudja főteni a 120 l vizet. Ezután 8 óra kell, hogy a benne lévı víz hıfoka elérje a 39 C-ot. Ekkor (10:30) a bojler ismét bekapcsol és az elızı képletet használva megkaphatjuk, hogy ezt a 21 C-os hımérsékletváltozást ,63 J energiát felhasználva 1,72 h alatt sikerül elérnie a villanybojlerünknek. Így körülbelül 12:15-kor lesz újra tele 60 C-os vízzel a tartályunk. Mivel legközelebb újra 20:15-kor kapcsolna be magától, ezért a 19:45-ös fürdetés elıtt szükséges manuálisan bekapcsolni a bojlert, számításaink szerint 18:25-kor. Így a fürdetésre pontosan felmelegedne a víz 60 C-ra. Számításokkal megállapítottuk, hogy mennyivel hől lassabban a víz, mint amilyen gyorsan melegíteni képes a bojler:. Felhasználva az elızıleg kiszámolt adatunkat, miszerint 1,72 h-alatt 21 Cosmelegedés érhetı el a arányt felhasználva a két idıpont (12:15 és 19:45) közötti 450 percet arányosan elosztva megkaptuk, hogy a használat elıtt közel 80 (79,63) perccel kell bekapcsolniuk a bojlert, vagyis 18:25-kor.

8 A kapott eredményeket összegezve kiszámolható a villanybojler éves energiaszükséglete A ház éves villamos-energiaszükséglete A kapott fogyasztók fogyasztását összegezve megkapjuk az egész éves energiaigényét a házunknak. 1.2 Gáz felhasználás A villamosenergia-fogyasztás mellett a másik legfontosabb tényezı, mely befolyásolja a házunk energetikai szempontból való besorolását az a főtırendszer. A főtés többféleképpen valósulhat meg, megújuló és nem megújuló energia felhasználásával. A projektünk esetében a főtés konvektorok(1.3) által jön létre, így a gáz felhasználásunkat kell figyelembe venni, mikor a háznak e részét vizsgáljuk Főtés 1.3. ábra: Konvektor A főtési szezon Október 15-tıl Április 15ig tart. A felhasznált gáz mennyiség meghatározásához szükségünk van az épület hı átbocsátó képességére. A mi esetünkben a falak U értéke 1,53W/m 2 K. A nyílászárók hıszigetelı képessége

9 35%-os,a falakhoz képest. Az ablakok és az ajtó így 65%-kal rosszabbul szigetelnek, mint a falak így U ny =2,52 W/m 2 K. Az évszakok és a ház belsı hımérséklet különbségét a lentebb található táblázatban (1. 1 táblázat: hımérséklet különbség) foglaljuk össze táblázat: hımérséklet különbség İsz (46d) Tél (90d) Tavasz (46d) Kinti hımérséklet Benti hımérséklet 21,5 21,5 21,5 Hımérséklet különbség 14,5 28,5 9,5 A házból távozó energia a következı képlettel számolható ki melyben az A értéke a falak esetén 184 m 2, míg a nyílászárók teljes felülete 21m 2 : A számítások elvégzése utána a következı értékeket kapjuk(2. 1 táblázat: Energiaigény), melyek láthatóak a táblázatban táblázat: Energiaigény İsz Tél Tavasz nyílász. fal nyílász. fal nyílász. fal Energiaigény , , ,3 502, ,44 (J/s) összesen: 4849,38W 9531,52W 3177,18W Az adatok felhasználásával megadható a főtés éves energia igénye, melyet a következı összefüggésekbıl számoltunk ki: Az éves főtési energiája a házuknak ,978MJ. A földgáz főtési értéke átlagban: 34MJ/m 3 [6]. A ház éves gázfelhasználása: A feladatban szereplı adatok alapján, a konvektor energiahatékonysága 15%. Így a főtéshez szükséges energia: Gáztőzhely A gáztőzhely éves átlagos gáz fogyasztása körülbelül 300m 3 [5].

10 1.2.3 Összes gázfelhasználás A főtéshez és a gáztőzhelyhez mőködéséhez szükséges gáz igény m 3 -ben meg adva: m Víz felhasználás Napjainkban a vízfogyasztás gyorsabban növekszik, mint a Föld lakosságaismerte fel Kirsty Jenkinson, a washingtoni World Resources Institute munkatársa [7]. Azonban a legnagyobb probléma az, hogy a Föld vízkészletének mindössze 2,5%-a édesvíz, és annak is a 2/3-a szilárd halmazállapotú. Ennek következtében több mint egymilliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez. Az általunk vizsgált család vízfogyasztásának mértéke is meglehetısen nagy. Ez többek között a ház korából adódik, hiszen a régi építéső házak jelentıs része magas fogyasztású, mára már elavultnak tekinthetı rendszerekkel, gépekkel van felszerelve. Példának okán vegyük a WC-t. Egy hagyományos WC-rıl van szó, mely minden egyes öblítéskor 15 liter vizet használ fel. Ez napi szinten 15l*18= 270 l víz, ami évente l víznek felel meg. Emellett fürdésre naponta 300 liter vizet fordítanak, ami egy évben l víz. Kézmosásra megközelítıleg napi 15 litert használnak fejenként, ami éves szinten összesen l. A mosogatás évi l, a mosás pedig (65 liter/mosással számolva) l vizet vesz igénybe [8]. Ivásra, fızésre fejenként napi 4, évi 5840 litert fordítanak. A takarításhoz szükséges kb. napi 20 liter víz éves szinten 7300 litert jelent. A májustól szeptemberig tartó locsolási szezonban a család e célra szánt vízfogyasztása Így tehát a vízfogyasztás egy évben liter (285,886 m 3 ). 1.4 Hulladék mértéke Napjaink esszenciális problémái közé tartozik a hatalmas mennyiségő hulladéktermelés következtében létrejövı hulladéklerakó-telepek mennyiségének és méreteinek növekedése. Ezen telepek léte rendkívül környezetszennyezı hatásokkal jár. A feladatban említett adatok alapján, a család heti hulladéktermelése 160 literre tehetı, mely éves szinten 8342,86 liternek (8, 342 m 3 ) megfelelı mennyiség.

11 1.5 MK-s kor A fejlesztés elıtt álló ház energiafelhasználásának a jellemzésére szolgál a szemeszterben kifejezett Mk-s kor. Ez, esetünkben a következı részegységekbıl áll össze: A villamosenergia-felhasználásból adódó 8423,22 kwh-t átszámítva a kapott érték 12,5506 szemeszter. Az éves gázfelhasználásmértéke 20931,9565m3,mely7,32618 szemeszternekfelelmeg. A vízfogyasztás évente 285,886 m3-re tehetı, ami 0,9920 szemeszterrel egyenlı. A hulladék mértéke 8342 l, mely 0,50052 szemeszternek felel meg. Így összesen a ház MK-s kora 21,3693 szemeszter. 1.6 Energetikai besorolás Számításaink alapján a mi házunk I kategóriába esik[27]. Az éves energia felhasználás kwh órában: ,22kWh. A következı egyenletbıl kiderül, hogy milyen kategóriába tartozik a ház. Az egy m 2 jutó energia felhasználásunk 4354,6644kWh/m 2. Ami AV értékünkhöz tartozó ideális kwh/m 2 érték az 110 lenne. Ennek a miénk 3900%- kal nagyobb, így kerül a házunk I kategóriába.

12 2 Fejlesztési folyamatok Mivel a felújítási munkálatokra 1 év áll rendelkezésre, fontos szempont volt a munkafolyamatok idıbeli beosztása és a támogatások jóváírási idejének figyelembevétele (átlagosan ¾ év). 2.1 Nyílászárók cseréje A régi, elavult fa ablakokat és bejárati ajtót lecseréljük 2 rétegő argongázos nyílászárókra. Ezen nyílászárók hıszigetelési képessége 1 W/m 2 K. Összköltségben Ft.-[9][10]. Pontos árak a mellékletben megtalálhatóak. 2.2 Szigetelés Az utólagos homlokzati-, tetı- és padlószigetelés elhanyagolhatatlan lépés a felújítandó házaknál. Ezen munkálatokat polisztirol (hungarocell) szigetelırendszerekkel oldottuk meg. Grafikonok, és számítások mutatják, hogy a szigetelés hatásfoka 14 cm vastagság után már nem azonos mértékben nı. Éppen ezért a homlokzat esetében úgy döntöttünk, hogy 14 cm-es polisztirolszigetelést alkalmazunk. A mennyezetszigeteléssel egy idıben meg lehet oldani a belsı térfogat csökkentését, ami elengedhetetlen a kedvezı főtési körülmények megteremtéséhez. Ehhez szükséges állmennyezet kialakítása, kb. 70 cm-rel lejjebb, mint az eredeti magasság. A gerendákhoz fa távtartókat rögzítünk, melyekre kereszt irányban kialakítjuk a bordás lécezést. Erre a lécezésre kerül egy párafékezı fólia. Majd erre egy ellenirányú keresztlécezés. Ezután a gipszkarton álmennyezet kerül fel. Így erre a vízszintes álmennyezetre könnyedén felfújható a cellulóz-szigetelés [29]. Ebbıl 18 cm hıszigetelı képessége egyenértékő egy 14 cm-es polisztirol szigetelés hıszigetelı értékével (0,24 W/m 2 K) A padlószigetelés szintén elmaradhatatlan újítás, hiszen itt is sok hı vesztegetıdik el. A ház kiürítése után 6 cm szerelıbeton [30] kerül a padlóra, az aljzat kiegyenlítése miatt. Majd egy vízzáró fóliarétegre kerül rá a 2*5 cm-es (kereszt irányban fektetve) EPS 100-as polisztirol lemez [31]. Erre kerül egy hı visszaverıs alumínium kasírozott fólia. Majd a munka lezárásául 5 cm-es szerelıbeton kerül a szigetelésre.

13 2.3 Főtéskorszerősítés A meglévı gázkonvektoros főtés hatékonysága, és gázfelhasználása szükségessé teszi egy új, korszerő rendszer felépítését. Mivel a legkönnyebben elıállítható megújuló energia a villamos energia. Az infrafőtés mellett tettük le a voksunk. Miért? Normál esetben van X m2 felülető főtıtestünk vagy főtött padlónk, amely folyamatosan melegíti a levegıt, keveri a port, a radiátoroknál elszínezi a falfelületet stb. Ezzel szemben az infrapanel nem a levegıt melegíti és használja hı közvetítıként, (ez csupán másodlagos feladata) hanem az adott helyiségben lévı élı szervezetet és az ott található berendezést minden tartozékával együtt melegíti fel és ezek folyamatosan visszaadják az elnyelt hıt. Mindezt teszik az általános főtési módoknál 2-4 C-kal alacsonyabb hımérsékleten, de azonos, vagy inkább magasabb, komfortosabb hıérzet mellett. Az infrafőtés esetében, minden, ami az adott helyiségben található, kezdve a falaktól, a bútorok, a berendezési tárgyak, a padlóig egyszóval minden főtıtestként mőködik! Az infrasugarak a sugárzó felületén található kerámiaszemcséknek köszönhetıen minden irányban sugározva melegítik fel a környezı tárgyakat és a falakat[12]. 8 db. 400 W[14] teljesítményő panelt szerelnénk fel, körülbelül 5 m 2 -re jut egy.1-1 a gyerek- és hálószobába, valamint a fürdıszobába, 5 db pedig a konyhanappaliba. Ráadásnak még egy 200 W-os[13]a gyerekszobába. Részletes árlistát lásd a mellékletben. 2.4 Napelem felszerelés Mivel a házunk energiaszükséglete fıként villamos energiából áll, fontos egy korszerő napenergia felhasználó rendszer kiépítése. A főtırendszerünk korszerősítése miatt, egy 4,41kWp Yingli napelemet szerelünk fel, mely 18 db egyenként 1,64 m 2 nagyságú elembıl áll[15]. Magyarországon az átlagosan 2000,7 a napsütéses órák száma. Így az éves energia termelése a rendszerünknek 4600 Wp teljesítményen:

14 4. ábra: Napelem A napelemek felszerelési költsége Ft.- körül alakul. A Nánási Hajdúker kft.-tıl kaptuk az ajánlatot, akik vállalják a hálózatra való rákötést és minden engedélybeszerzését is. Mivel a rendszerünk inverte és minden tulajdonsága eleget tesz a HMKE-re vonatkozó szabályoknak, így az engedélyeknek semmi sem szabhat gátat. Részletes adatokat lásd a mellékletben. 2.5 Napkollektor Mivel a villanybojler éves szinten túl sok villamos energiát igényel, amit már a napelemünk nem tudna elıteremteni, ezért szükség volt, egy olyan megoldásra, amivel tehermentesíteni tudjuk a villanybojlerünket az év 2/3-ában. Egy napkollektorral fedezni tudjuk az éves meleg-vízszükséglet körülbelül 60%-át. Ehhez egy 172 literes 2,28 kwh/m 2 teljesítményő, 2,31 m 2 kollektor felülető készüléket választottunk, mindössze Ft.-ért[18].

15 A víztartály 2 cellás, egyik a napkollektorra van kötve, a másik pedig a beépített elektromos 1500 W teljesítményő főtıbetéthez. Így, az elıre beállított automatika, ha szükséges, feljebb tudja melegíteni a vizet, ám erre az év nagyobb részében nincs szükséges. Természetesen a téli idıszakban a villanybojler feladata lenne a meleg víz elıállítás, amit már a napelemünk könnyedén tud fedezni. 2.6 Vízellátás 5. ábra: Napkollektor A vízellátás egy összetett rendszerrel oldanánk meg mely egy kútból és egy tisztító rendszerbıl állna. A kút fúrását Papdi László kútfúrómester végezné, aki 30 méteres kútmélységet anyag és munkadíjjal együtt: 62230Ft Ehhez még vennünk el egy szivattyút, ami 43345Ft [19]. A tisztító rendszer egy UV lámpával fog történi, ami megöli a baktériumok és a vírusok 99,9%-kát. Ennek ára 82999Ft.[20] Az engedélyek 5000Ft illetékbélyeg ellenében megkaphatok, mivel nem érik el az elsı záró réteget, ami veszélyeztetné az ivóvíz készletet. Magyarországon 30 méteres mélységben is már fogyasztásra alkalmas víz található[21].

16 2.7 Hulladék felhasználás A hulladék újra hasznosításának érdekében egy 290 literes komposztálót helyezünk el[16].a szelektív hulladékgyőjtés alkalmazásával még több hulladékot tudunk megspórolni. 2.8 Fogyasztók korszerősítése Fontos volt a fogyasztók újabbakra, takarékosabbra cserélése. Legfontosabb szempont a takarékosság, és a megfelelı minıség elérése volt Világítás Az elavult izzóinkat, 9 db közel azonos fényerısségő (450lm) 6,1 W-os LED izzókra cseréltük [22] Mosás A mosógépcsere nem csak a villamos energia szempontjából volt fontos, hanem a kedvezıbb vízfelhasználása miatt is [23]. Programonként akár 0,49 kwh teljesítmény is elérhetı! A+++ energiaosztály Hőtı Lecseréltük a hőtıt, egy nagyobb, de ezzel együtt kedvezıbb fogyasztású darabra. Így akár több hétre is be tudnak vásárolni [24] Szórakoztató elektronika A kedvezıtlen asztali számítógép helyett, egy alacsony energiaigényő 90W teljesítménnyel rendelkezı (természetesen a töltı) laptopot választottunk [25]. A régi elavult CRT televízió helyett, pedig egy korszerő LED TV-t [26]. 2.9 Hı visszanyerıs levegı keringtetı rendszer A berendezés két ventilátorból és egy cellulóz hıcserélı panelbıl áll. Az egyik ventilátor friss levegıt fúj be, a másik az elhasznált levegıt távolítja el. Eközben a két légáram áthalad a hıcserélı panelen anélkül, hogy keveredne egymással. A panel, az elhasznált levegı hıenergiáját és páratartalmát átadja a

17 beérkezı légáramnak. Eredményképpen meleg és megfelelı páratartalmú levegı érkezik a helyiségbe. A főtési költségek csökkennek, a komfortérzet nı[32] Pályázatok Az Európai unió által kiírt pályázatokat pályáztunk meg [28]. 4 db pályázati lehetıség közül mindegyikre jelentkeztünk, melyek a következı területekre irányultak: megújuló energiahasznosítás, főtéskorszerősítés, nyílászárók cseréje, és a szigetelés fejlesztése. Az esélyeket figyelembe véve két pályázatot nyertünk meg: a megújuló energiára és a szigetelésre irányuló pályázatot. A napelem és napkollektorok árának 35% kaptuk vissza, ami megközelítıleg Ft. A szigetelésnek újabb 35% nyerjük vissza, ami Ft.

18 3 MK- s korcsökkentése Az új szigeteléssel és az infrapanelek 90% hatásfokával az energia felhasználásunkat minimálisra szorítottuk le. U fal =0,24 W/m 2 K és U ablak =1W/m 2 K. İsz (46 nap) Tél (90 nap) Tavasz (46 nap) Fogyasztás 1158kWh 3625kWh 759kWh További elektromos dolgok fogyasztása: világítás 100,19kWh mosás 129,43kWh laptop 164kWh TV 87,6 kwh bojler 2000kWh rekupátor 248,2 kwh szivattyú 312,67kWh Összesen: 8583 kwh ami azt jelenti hogy képes teljes mértékben fedezni a napelemünk a fogyasztásunkat. A házunk MK-s kora tehát a következı képen alakul: 300m 3 gáz, ami 0,1 szemeszter és 5631 liter szemét, ami 0,33 szemeszter. Összesen : 0,4 szemeszteres lett a házunk

19 Jelölésjegyzék Jelölés Leírás Mértékegység U hı-átbocsátó tényezı W/m 2 K A felület m 2 T hımérséklet C E energia J P teljesítmény J/s V térfogat m 3

20 Irodalomjegyzék [1] 7/ #!prettyPhoto [2] [3] [4] nergia_szukseges/ / [5] [6] [7] _mint_a_fold_lakossaga/ [8] ezetvedelem&token= [9] [10] [11] [12] [13] INFRAPANELEK/0/5/344-Keret-nelkuli-G-OLD-200U [14] INFRAPANELEK/0/5/347-Keret-nelkuli-G-OLD-400U [15] 41 [16] [17] [18] [19]

21 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] getikai_tanusitvany_-_kalkulator_itt/ / [28] [29] [30] [31] [32]

22 Melléklet 1.ábra (melléklet): tervrajz 2.ábra (melléklet): Nánási Hajdú-ker Kft. árajánlat

23 3. ábra (melléklet): Napelem 4.ábra (melléklet): napkollektor

24 5.ábra (melléklet): Látványterv

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Hogyan is lopjuk a napot!?

Hogyan is lopjuk a napot!? Hogyan is lopjuk a napot!? Mezei Zsolt és Szász István Bolyai Farkas Elméleti Líceum Felkészítı tanár: Szász Ágota Mentor: Papp Sándor, Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem TUDEK 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA MŐSZAKI ÉS MEZİGAZDASÁGI KAR JÁRMŐ- ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK NYÍREGYHÁZA SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS Tumik Tamás esettanulmány Miskolci Egyetem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

kiadás Lakcímke www.lakcimke.hu Avagy hogyan nyerhet otthonunk az energiatanúsítvánnyal?

kiadás Lakcímke www.lakcimke.hu Avagy hogyan nyerhet otthonunk az energiatanúsítvánnyal? www.lakcimke.hu Lakcímke 3. kiadás Avagy hogyan nyerhet otthonunk az energiatanúsítvánnyal? Tartalom 1. LÉPÉS ODAFIGYELÉS 3 A kiadvány elkészítésében közremûködô szakértôk: Baumann Mihály Bausoft Kft.

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme

Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme 2009. március április Energiatakarékos és passzív házak Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme 1103 Budapest, Kőér u. 16. Tel: 06 (1) 260-2290, Mobil: 06/20 341-1217, 06/20 9342-911,

Részletesebben

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét?

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? A Lakcímke kampány az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi Implement projekt magyarországi megvalósítása. Szervezője az Energia Klub. Fővédnök és kiemelt

Részletesebben

Égbôl pottyant energiák

Égbôl pottyant energiák Nézz szembe a tényekkel, hogy ne csak képeken láthass hiúzt! Ezek a hiúzok ma még itt élnek a magyar erdôkben, de az összefüggô, érintetlen erdôterületek megóvása nélkül már nem sokáig. Mára számuk 20

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Megújuló energiaforrások felhasználása hétköznapjainkban

Megújuló energiaforrások felhasználása hétköznapjainkban Megújuló energiaforrások felhasználása hétköznapjainkban Tanulmány megújuló energiaforrások felhasználásának bemutatására különféle kiindulási műszaki paraméterekkel MEGRENDELŐ: ZDRUŽENIE VEĽKÉ KAPUŠANY

Részletesebben

Korszerősítési javaslatok M I N T A

Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok A korszerősítésre takarékosabb épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és energiaforrások megválasztása kínál számos lehetıséget. Ezek

Részletesebben

Energiatakarékosság otthon és a munkahelyen

Energiatakarékosság otthon és a munkahelyen Energiatakarékosság otthon és a munkahelyen Otthonunk, lakásunk az energiatakarékosság talán legfontosabb színtere. Az ország energiafelhasználásában na - gyobb arányt képviselnek a háztartások, mint az

Részletesebben

Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert

Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert Készítette: Remzsı Andrea Dorina 9.c osztály Bethlen Gábor Református Gimnázium Felkészítı

Részletesebben

2. A közvélemény-kutatás eredményei 2.1. Környezettudatosság a fiatalok körében

2. A közvélemény-kutatás eredményei 2.1. Környezettudatosság a fiatalok körében 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A közvélemény-kutatás eredményei... 4 2.1 Környezettudatosság a fiatalok körében... 4 2.2. Energiahatékonyság és -megtakarítás... 6 3. Városi közlekedés és környezettudatos

Részletesebben

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért?

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Energiafogyasztás-energiatakarékosság... 2 Ftési rendszerek hatékony üzemletetése... 2 Kapcsolt épületek szétválasztása...

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL SZAKDOLGOZAT Gépészmérnöki és Informatikai

Részletesebben

Klímabarát háztartások útmutató családoknak

Klímabarát háztartások útmutató családoknak Klímabarát háztartások útmutató családoknak NAGY kis CSALÁD lábnyom A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szerzők: Antal Orsolya,

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben

Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben a termálvízbázis energetikai hasznosítása Készítette: Pannon Termál Klaszter Közhasznú Nonprofit Kft. Bükfürdı, 2010. február 26. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék TANSZÉKVEZETİ Prof. Dr. Tamás János Egyetemi

Részletesebben

Klímabarát háztartások. Útmutató családoknak

Klímabarát háztartások. Útmutató családoknak Klímabarát háztartások Útmutató családoknak Antal Orsolya, Vadovics Edina Klímabarát háztartások útmutató családoknak Antal Orsolya, Vadovics Edina A kiadvány megírásában közreműködtek: Farkas László és

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Készítette: MENGYÁN TAMÁS

Készítette: MENGYÁN TAMÁS A NYÁRI NAPENERGIA ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT HŐMENNYISÉG HOSSZÚ IDŐTARTAMÚ TÁROLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Készítette: MENGYÁN TAMÁS KÖRNYEZETTAN BSC PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, Környezettudományi Intézet 2010. június

Részletesebben