BUDAPEST XVI. KERÜLET ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XVI. KERÜLET 2013. ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE"

Átírás

1 Környezetállapot jelentés BUDAPEST XVI. KERÜLET ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE Összeállította: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája Budapest, 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A XVI. KERÜLET KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA A XVI. KERÜLET KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATAI ÉS EREDMÉNYEI 2013-BEN LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM Ipari levegőszennyezés ZAJ ELLENI VÉDELEM Közlekedési zajterhelés TALAJVÉDELEM Sarjú utcai monitoring kút Légcsavar utcai monitoring kút Rákos úti monitoring kút VÍZVÉDELEM Felszíni vizek védelme Felszín alatti vizek védelme HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Kommunális hulladék Ipari, termelési veszélyes-hulladék Kommunális veszélyes-hulladék ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS LAKÓTELEPI ZÖLDFELÜLETEK ZÖLDFELÜLETI FEJLESZTÉSEK Mészáros József utcai játszótér Lándzsa utcai lakótelep közterületi rekonstrukciója Budapesti úti trianoni emlékmű környezete FASOROK ERDŐK Nagyiccei erdő EGYÉB ZÖLDFELÜLETI BERUHÁZÁSOK Faültetési akció Vadászkerítés építés KÁR- ÉS KÓROKOZÓK ELLENI VÉDELEM GYOM- ÉS KULLANCSMENTESÍTÉS Gyommentesítés Kullancsmentesítés TOVÁBBI ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI MUNKÁK KERÜLETI INFRASTRUKTÚRA ÚTHÁLÓZAT SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK /40

3 BUDAPEST XVI. KERÜLET ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény rendelkezik az önkormányzatok a környezet védelmét szolgáló feladatairól, melyeket az alábbiakban ismertetünk. A törvény 12. (3) pontja szerint az önkormányzatok kötelesek a környezet állapotát figyelemmel kísérni és a rendelkezésre álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni. A 38. g) bekezdés az önkormányzat feladatai közés sorolja a környezet állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek feltárását, terhelhetősége és igénybevétele mértékének meghatározását. A 46. (1) pont e) bekezdése alapján a települési önkormányzatok feladata, hogy a környezet védelme érdekében elemezze és értékelje a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztassa a lakosságot. Jogszabály a környezeti állapotértékelés pontos tartalmát nem szabályozza. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata ennek a feladatnak a teljesítése érdekében 1997 óta folyamatosan, minden évben elkészíti a kerület környezetállapot jelentését. A dokumentumban beszámolunk a kerületben 2013-ban történt fejlesztésekről, illetve szakterületenként összefoglaljuk a legfontosabb jellemzőket, melyek a kerületre vonatkozóan a tárgyi év levegőszennyezettségi, zajterhelési, felszíni- és felszín alatti vizek vizsgálati eredményeit, továbbá a kerület legfrissebb hulladékgazdálkodási, zöldfelületi és a infrastruktúra adatait foglalja össze. 3/40

4 1. A XVI. KERÜLET KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA Budapest XVI. kerülete a Szilas-patak két partján, a Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság találkozásánál terül el. A területen fekvő történeti településeket, azaz Cinkota, Rákosszentmihály, Sashalom és Mátyásföld nagyközségeket január 1-jével Budapesthez csatolták. A XVI. kerület jellemzően kertvárosi terület, kisebb lakótelepekkel. Történeti települései: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom. A kerület területe: 33,51 km2 A kerület lakónépességének létszáma: fő Tengerszint feletti magassága: 235 m (a Gellért heggyel közel azonos kiszögelési pontokkal) A Pesti-síkság mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. A területen egész évben kevéssel 2000 óra alatti a napfénytartam. Az évi középhőmérséklet 10-10,2 C. Az éves csapadéköszszeg mm. A leggyakoribb szélirány ÉNY-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. A talajok nagy része a Duna homokhordalékán képződött. A kerület főbb vízfolyásai a Szilas-, a Caprera- és a Simándi-patak. A kerületet kettészelő Szilas-patak ökológiai folyosóként is funkcionál. A kerület másik jelentősebb vízfolyása, a Caprera-forrásból eredő Caprera-patak, amely a csömöri HÉV-vonal töltésétől északkeletre méterre ered, hossza kb. két kilométer. A forráscsoport holocén homokos üledékből fakad, egy része foglalt forrás. A kerület legnagyobb tava a Naplás-tó (más néven Szilas-pataki tározó), melynek kezelője a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint árvízvédelmi szempontból a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Kiemelt, a városképi érték szempontjából védett fasorok: - Veres Péter út - Templom tér - Pilóta utca - Hősök fasora - Fácánkert utca Védett természeti terület a kerületben: A Naplás-tó Budapest legnagyobb tava, környezetével együtt a Budai Tájvédelmi Körzet után pedig a második legnagyobb természetvédelmi terület Budapesten. A Naplás-tó és környéke 1997 óta áll fővárosi védettség alatt (a védelem törzskönyvi száma: 20/48/TT/97). A szabadon látogatható természetvédelmi terület összesen 149,7194 ha, mely három részből áll. Részei: a Naplás-tó, a Szilas-patak menti Alsó- és Felső-láprét és a Cinkotai Parkerdő. A Naplás-tó területén 2012 tavaszán az Önkormányzat 18 tájékoztató táblából álló tanösvényt létesített, melynek fenntartási feladatait is vállalta. A 2013-as évben a tanösvény fenntartása kapcsán csak kisebb javítási karbantartási munkák merültek fel. Madártani tanösvény: 2013-ban az Önkormányzat a XVI. kerületi Erzsébet-ligetben található, 2011-ben létesített Madárbarát mintakert tanösvény fenntartása keretében kicserélte a tanösvény információs tábláit. A táblák cseréje a folyamatos rongálások miatt vált szükségessé. Az újonnan kihelyezett fém alapanyagú információs táblák a korábbi fa-műanyag alapanyagú tábláknál jobban ellenálnak a vandalizmus és az időjárás hatásainak. 4/40

5 2. A XVI. KERÜLET KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATAI ÉS EREDMÉNYEI BEN 2.1. Levegőtisztaság védelem A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló, 69/2008. (XII.10.) sz. Fővárosi Közgyűlés rendelete meghatározza a kertihulladék-égetés rendjét is tavasza óta a környezetvédelemről szóló törvény módosítása után Budapesten az avar- és kertihulladék-égetés szabályozása kizárólag a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe került. Kerületi szinten tehát nem szabályozható az avarégetés december 1. óta avart és kerti hulladékot égetni tilos. Az avar és kerti hulladékokat Budapest Főváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak és használóknak elsősorban helyben kell komposztálni, másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban lehet gyűjteni, melyet a közszolgáltató díj ellenében elszállít (ld Hulladékgazdálkodás c. fejezet). A XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala minden ősszel szervez zöldhulladékgyűjtési akciót, amelynek keretén belül ősszel, decemberig ingyenesen elszállítják az összegyűjtött leveleket Ipari levegőszennyezés A kerületi éves ipari levegőszennyezésre vonatkozó adatokat az Önkormányzat minden évben a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (továbbiakban: KDV) kéri meg. Az adatok feldolgozásának hosszú folyamata miatt a Felügyelőség mindig csak az előző éves összesített adatokat tudja megadni, így jelenleg a 2012-es évre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi szennyező anyagokra vonatkozó bevallások adatai állnak rendelkezésre, melyeket az 1. sz. melléklet tartalmaz. A kapott 2012-es adatok, valamint az előző évi környezetállapot jelentések adatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt években a XVI. kerületben csökkent a kibocsátott szennyezőanyag tartalom, ez a tendencia a 2012-es évben megtorpan és az előző évhez képest kis mértékű emelkedést mutat. A 2007-es évi összes kibocsátott anyag kg, 2008-ban kg volt, 2009-ben kg, 2010-ben már csak ,58 kg mennyiséget jelentettek be a környezetvédelmi hatóságnak ben ez az érték ,451 kg-ra csökkent. A 2012-es évre vonatkozó adatok kg összes kibocsátott mennyiségről szólnak. A legjelentősebb továbbra is a széndioxid kibocsátás éves mértéke. Ennek mennisége 2007-es évben kg/év, 2008-ban kg, 2009-ben az éves emisszió kg, míg 2010-ben ,65 kg volt ben ez az érték is tovább csökkent: ,848 kg volt. A széndioxid kibocsátás éves mértéke 2012-ben kg volt. Az előző évi környezetállapot jelentések adatai alapján megállapítható, hogy a kerület levegőszennyezettsége az elmúlt évekhez képes jelentősen nem romlott Zaj elleni védelem A kerületi zajterheléssel kapcsolatban a kerületi gépjármű közlekedési-, a kerület felett elhaladó légi közlekedésből eredő, valamint az esetleges ipari- és technológiai zajterhelést vizsgáltuk. 5/40

6 A gépjármű közlekedésből eredő zajterhelés vizsgálatot Önkormányzati megrendelés alapján az Opakfi Tudományos Egyesület végzett októberben. A 2013-as évre vonatkozó légi közlekedés kerületre vonatkozó adatait a Budapest Airport Környezetvédelmi Irodája bocsátotta rendelkezésre. Ipari- és technológiai zaj tekintetében 2013-ban nem érkezett panasz a Környezetvédelmi Irodába, így azzal kapcsolatosan vizsgálatok ebben az évben nem történtek Közlekedési zajterhelés A közúti közlekedés általi zajterhelés: A évi közlekedési zajterhelés vizsgálatot a XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI) végezte el októberében. A vizsgálati eredmények összehasonlításra kerültek a rendelkezésre álló korábbi éves vizsgálatok eredményeivel. A közlekedési zajvizsgálatok az alábbi 20 helyszínen történtek: - Veres P. út 126. (Baross G. Veres P. út kereszteződése) - Szabadföldi út 19. (Vidámvásár u. Szabadföld út kereszteződése) - Szlovák út 81. (Csömöri út Szlovák út kereszteződése) - Rákospalotai határút 76. (Rákospalotai határút György u. kereszteződése) - Csömöri út 15. (korábbi mérések a Csömöri út 13. sz. előtt) - Rákosi út Timur u Ostoros út 8. - Havashalom u Budapesti út 90. (92. helyett) - Rákóczi út Pálya u Újszász u Bökényföldi út Vidámvásár u (104. helyett) - Magtár u. 48. A helyszíni méréseket a fenti helyeken a védendő épület homlokzata előtt átlag 2 méterre, mikrofonnal végezték. A fentiek közül 4 mérési ponton (a felsorolásban dőlt betűkkel jelezve) a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 3.4. szakasz b) pontja szerinti 24 órás mintavételezéses mérést végeztek, mely során 5 perces, egymást követő mérési ciklusokban határozták meg a zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjét. A zajmérések alatt forgalomszámlálást is végeztek, a járműveket a fent hivatkozott KvVM rendelet 2. sz. melléklet 4.2. szakasza szerinti három járműkategóriába sorolták (külön a HÉV közlekedést). A mérési eredményekből a közlekedéstől származó zajterhelésnek az aktuális forgalmi helyzethez tartozó LAM, kö megítélési szintjét határozták meg a nappali 16 óra és az éjszakai 8 óra megítélési időre. Az egyes mérési időpontokat tekintettel az őszi időjárásra esetenként úgy határozták meg, hogy a vizsgált útszakasz lehetőleg száraz legyen és a szél sebessége kisebb legyen 5 m/s-nél. A részletes mérési eredményeket az 2. sz. melléklet tartalmazza. A vizsgálati helyszíneken (meglévő beépített területek és meglévő közeledés) nincs kötelezően megtartandó zajterhelési határérték a közlekedésre, mivel a vonatkozó 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet csak új közlekedési zajforrás létesítésének esetére határoz meg 6/40

7 zajterhelési határértéket. Ez alapján az alábbi közlekedési zajterhelési határértékek tájékoztató jellegűnek tekinthetők és a zajterhelések a 3. sz. mellékletben a nagyvárosias beépítésű lakóterületekre megállapított nappali 65 db, éjjeli 55 db zajterhelési határértékkel, mint irányértékekkel összehasonlítva kerültek kiértékelésre. A októberben történt zajterhelési mérések alapján, a nappali 65 db és az éjszakai 55 db irányadó határértékeket alapul véve, az ezeket meghaladó zajterhelésű területek a következők: 3-5 db közötti mértékű túllépés Nappal Éjjel Rákospalotai határút 76. Veres P. út 126. Rákosi út 28. Rákosi út 28. Ostoros út 8. Bökényföldi út 19. Vidámvásár u db-nél nagyobb mértékű túllépés Nappal Éjjel Szabadföldi út 19. Szabadföldi út 19. Szlovák út 81. Szlovák út 81. Csömöri út 15. Rákospalotai határút 76. Rákóczi út 150. Csömöri út 15. Ostoros út 8. Rákóczi út 150. Bökényföldi út 19. Vidámvásár u Mivel a vonatkozó 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet csak új közlekedési zajforrás létesítésének esetére határoz meg zajterhelési határértéket, ezért ez alapján a fenti, régebbi építésű ingatlanoknál csak az irányértéknek vett zajhatárértékek szerint történt túllépés. A 2013-as zajterhelési mérési eredmények korábbi évek mérési eredményeivel történő összehasonlítását táblázatos formában a 3. számú melléklet tartalmazza. Az összehasonlító vizsgálat az alábbi megállapításokat eredményezte: - A vizsgált azonos útszakaszok nagy részénél a közlekedési zajterhelés a évi értékekhez képest számottevő mértékben nem változott. - 3 db-t elérő vagy ennél nagyobb mértékű zajterhelés-növekedés a Szlovák u. 81. és a Rákóczi út 150. sz. épületeknél, a nappali időszakban mutatható ki (3. sz. mellékletben pirossal jelzett). - 4 helyszínen: a Szabadföldi út 19. sz. épületnél nappal és éjjel, a Timur u. 72-nél éjjel, a Budapesti út 90-nél és az Újszász u. 7-nél nappal 3 db-t elérő zajterhelés-csökkenés tapasztalható (3. sz. mellékletben zölddel jelzett) A légiközlekedés által okozott zajterhelés A XVI. kerületet érintő légiforgalmi adatokat a Budapest Airport Zrt. minden évben a kerület rendelkezésére bocsátja, melyeket a 2013-as évre vonatkozóan az alábbi táblázat foglalja öszsze: 7/40

8 nappal éjszaka felszállás leszállás felszállás leszállás 2013 XVI. kerületet is Bp. kerületet Bp. letet is kerületet összesen XVI. összesen XVI. kerü- XVI. összesen összesen Bp. felett Bp. felett érintve felett is érintve felett érintve is érintve Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December A Budapest Airport Zrt. nem üzemeltet zajmérő állomást a XVI. kerületben. A kerület felé forduló gépek zajterhelését leginkább a X. kerületi Keresztúri úti zajmérő állomás adatai alapján tudják bemutatni. A havi nappali és éjszakai zajterhelési adatok az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra: 2013 Összesített LAeq [db(a)] Zajesemény LAeq Háttérzaj LAeq [db(a)] [db(a)] Nappal Éjszaka Nappal Éjszaka Nappal Éjszaka Január ,9 46,2 56,1 50,7 Február 58,6 52,5 54,4 46,3 56,7 51,4 Március 57,6 52,9 52,9 47, ,4 Április 58,7 55,7 54,6 49,9 56,6 54,5 Május 58,2 54,3 54,1 49,5 56,2 52,7 Június 59,2 53, ,4 55,4 52,3 Július 57,5 54,8 54,3 50,5 54,8 52,7 Augusztus 57, ,4 51,2 55,1 52,7 Szeptember 58,9 54,6 55,4 50,4 56,4 52,6 Október 59,8 55, ,9 56,7 53,2 November 58,6 54,1 54,6 49,2 56,6 52,4 December 58,3 54,7 53,7 50,2 56,5 52,9 Értelmezés: Zajesemény: olyan zajhatás, amely meghalad egy meghatározott szintet és időtartamot (pl. átrepülő gép, mennydörgés, erős szél, gépjármű elhaladás, kutyaugatás, flex, stb.) LAeq összesített: a zajesemények és a háttérzaj összesített egyenértéke LAeq zajesemény: az összes zajesemény egyenértéke LAeq háttérzaj: a háttérzaj egyenértéke a zajesemények nélkül 8/40

9 A kapott adatok alapján a kerület feletti légiközlekedés általi összesített zajterhelés április és október hónapban haladta meg, augusztusban pedig elérte az éjszakai 55 db-es irányértéket. A nappali összesített zajterhelés egyik hónapban sem érte el a 66 db-es irányértéket Talajvédelem Sarjú utcai monitoring kút A XVI. kerület Sarjú utca hrsz. számú ingatlanon található felhagyott, un. Sarjú utcai agyagbányára 2009-ben rekultivációs tervet készíttetett az önkormányzat. Az ingatlan rendezése jelenleg is folyamatban van. A Sarjú bánya területén található talajvíz-monitoring kút vízvizsgálati eredményét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 22. (2) bekezdése értelmében és a KDV KTVF: /2006. ikt. számú levele alapján óta az Önkormányzat minden évben (2008. óta évente kétszer) megküldi a Felügyelőség részére. A 2013-as évi talajvíz-vizsgálati eredményeket a vizsgálatok elvégzésével megbízott laboratórium májusában és októberében küldte meg. A májusi mintavétel kiértékelésekor egy vizsgált elemnél sem volt határérték túllépés. Az októberi vizsgálat során vett vízminta egyetlen komponens tekintetében túllépte a megengedett B szennyezettségi határértéket (nitrát). A vizsgálati eredményeket részletesen lásd. a Felszín alatti vizek védelme c. fejezetben Légcsavar utcai monitoring kút A Mátyásföldi repülőtér (Légcsavar utca /105 hrsz.) előzetes állapotfelmérését ben végezték el, majd további ellenőrző vizsgálatokat végeztek 1999-ben. A tényfeltárási dokumentációkból kiderült, hogy a terület talaja és talajvize erősen szénhidrogén szennyezett, melynek oka a terület volt szovjet katonai használata. A környezeti kármentesítés kötelezettje az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (ÁPV Zrt.), illetve annak jogutódja, a Magyar Vagyonkezelő Zrt. (MNV) 2009-ben készíttetett tényfeltárási dokumentációt, mely alapján a KDV a KTVF: /2010. ikt. sz. határozatában monitoring rendszer kialakítására kötelezte. Az MNV Zrt. megbízásából a Mátyásföldi repülőtéren létesítendő talajvíz figyelő monitoring rendszer vízjogi létesítési engedélyt kapott MBP-001 néven. A kút kivitelezési munkái február 3-án fejeződtek be, és február 15-én adták át. A KDV fent hivatkozott határozata alapján a monitoring kútból 4 éven át, félévenként mintát kell venni és a vizsgálati jegyzőkönyvet a Felügyelőség részére kell megküldeni. A 2013-as évi talajvíz-vizsgálati eredményeket a vizsgálatok elvégzésével megbízott laboratórium a Sarjú utcai monitoring kút vizsgálati eredményeivel együtt májusában és októberében küldte meg. A mintavételek kiértékelésekor egy vizsgált elemnél sem volt határérték túllépés. A vizsgálati eredményeket részletesen lásd. a Felszín alatti vizek védelme c. fejezetben Rákos úti monitoring kút Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a KTVF /2009 számú határozatával módosított KTVF /2008. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott a Budapest, XVI. kerület Rákosi úti csapadékvíz elvezető és szikkasztó rendszerre. Az üzemeltetési enge- 9/40

10 délyben a Felügyelőség 1 db talajvízfigyelő kút létesítését írta elő, amelyben éves rendszerességgel monitoring vizsgálatokat kell végezni. A vizsgálatoknak ki kell terjednie a talajvízszint vizsgálatára, valamint a mintán TPH-GC vizsgálatot kell végezni. A monitoring vizsgálatokról éves jelentést kell készíteni, amit meg kell küldeni a Felügyelőség részére. A 2013 évi talajvíz-vizsgálati eredményeket a vizsgálatok elvégzésével megbízott laboratórium 2013 decemberében küldte meg. A mintavételek kiértékelésekor egy vizsgált elemnél sem volt határérték túllépés Vízvédelem Felszíni vizek védelme A kerületben a korábbi évek mintázási gyakorlata alapján vízmintavétel 4 felszíni víznél 9 ponton történt az alábbi helyeken: Naplás-tó Szilas-patak (kerületbe lépésnél) Szilas-patak (Naplás-tó utáni szakasz) Szilas-patak (Caprera-patakba csatlakozásnál) Szilas-patak (kerületből kilépésnél) Caprera-patak (forrás műtárgynál) Caprera-patak (Caprera térnél) Caprera-patak (Szilas-patakba való becsatlakozásnál) Simándi-patak (Etelka utcai szv. átemelőnél) A felszíni és felszín alatti vízmintavételi helyek alakulását az elmúlt 6 évben a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az eredmények a jelenleg érvényben lévő MSZ 12749:1993 (Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés) Magyar Szabvány alapján kerültek kiértékelésre. A felszíni víz mintavételi eredményekről készült táblázatot lásd. 5. sz. mellékletben. Ez alapján a felszíni víz-mintáknál az alábbiakat vizsgálták: Összes alifás szénhidrogén tartalom Általános kémiai paraméterek o ph o fajlagos vezető képesség o ammónium ion koncentráció o nitrit és nitrát tartalom o foszfát tartalom o kémiai oxigénigény Érzékszervi jellemzők o szín o szag o zavarosság Összes alifás szénhidrogén (TPH) Az összes alifás szénhidrogén mérésére 2001 előtt nem került sor, az ezt követő években 2009-ig egyes mérési pontokon (Naplás-tó) minden évre rendelkezünk mért adattal, más pontokon pedig nem minden esetben történt TPH mérés óta minden jelenleg is vizsgált mintavételi helyszínről rendelkezünk laborvizsgálati eredménnyel. 10/40

11 2013 előtt a kerület felszíni vizeiben minden vizsgált alkalommal és helyszínen kimutatási határérték alatti volt a TPH koncentrációja. Ettől eltérő tapasztalat a 2013-as évben mutatkozik, amikor is három mintában is kimutatható volt a szennyezőanyag. A Caprera-patak mintáiban kis mértékben, a Naplás-tó vízmintájában azonban jelentős mennyiségben, mely jócskán meghaladja a szennyezett vízminőségi osztály határértékét is. A TPH szennyeződést rothadó növényi (fitoplanktonok, algák, hínárfélék) illetve bomló állati (zooplankton, vagy magasabb rendű állatfajok) eredetű anyagok felhalmozódása is eredményezheti. ph A vízmintákban 2013-ban mért kémhatás minden esetben a kiváló tartományba esett, így ebből a szempontból kifogástalan a kerületben vizsgált felszíni vizek minősége. A Naplás-tó esetében 1998-ig visszamenőleg minden évre rendelkezünk mérési eredménnyel a kémhatás tekintetében. A tó vizének ph értéke az évek során elvégzett vizsgálatok szerint legtöbbször a jó kategóriába esett, 2001-ben kiváló, 2006-ban azonban csak tűrhető minősítést kapott óta folyamatos, kis mértékben csökkenő tendenciát mutat. A Caprera-patak vízminősége a 2001-es első mérés óta majdnem mindig kiváló, ugyanez elmondható a Szilas-patakról is. A legutolsó három mintázás alkalmával az eredményekben gyakorlatilag nem történt lényegi változás, a vizek kémhatása szinte kivétel nélkül a 7-es és 8- as ph érték közötti tartományban van. Ammóniumion-koncentráció A kerületi felszíni vizek ammóniumion-koncentrációjának alakulásáról a 2001-es, 2008-as, 2009-es, 2011-es és 2013-as évek teljeskörű vizsgálatainak eredményeiből kapunk képet. A vizsgált felszíni vizek a jó és a tűrhető vízminőség határán mozogtak 2008-ig re jelentős javulás, majd 2011-re a Naplás-tó és a Szilas-patak esetében romlás tapasztalható. A Szilas-patak ammónium tartalma 2013-ra normalizálódott: minden vizsgált szakaszon vízminősége jó, illetve kiváló mértékre javult, kivéve a Szabadföldi út menti mérési pontját, ahol az előző időszakokban tapasztaltakkal ellentétben a 2013-as mintavétel alkalmával jelentős ammóniumion szennyeződés volt tapasztalható. A Simándi-ban és a Caprera-patak egy mérési pontján a 2008-as viszonylag magas koncentráció értékek az elmúlt három monitoring évben tartósan lecsökkentek. Nitrit és nitrát A laboratóriumi eredményekből kitűnik, hogy a 2013-ban vizsgált jellemzők közül a nitrát okozza a legkomolyabb vízminőségi problémát, a kerület felszíni vizei a Naplás-tó kivételével erősen szennyezett kategóriába sorolhatók. A legmagasabb nitrát koncentráció a Caprera-patak forrásánál és alsóbb szakaszain volt észlelhető, a természetes vizeink szokásos nitrát tartalmához képest igen magas értékek jelentkeznek, de a Szilas-patak vize is nitráttal erősen terhelt. A nitrát jelenléte egyedül a Naplás-tóban csekély, azonban a nitrit mért értéke alapján ez az állóvíz is erősen szennyezettnek minősül. A nitrit koncentráció a Szilas-patak egy szakaszán magas még, a többi mintázott vízben azonban nem volt kimutatható. A kerület felszíni vizeinek nitrittartalmát a korábbi években mért értékekkel összevetve javulás figyelhető meg. Míg a 2011-es évben a Szilas-patak összes mérési pontján és a Simándipatakban a nitritkoncentráció a szennyezettségi határérték többszörösét mutatta, a 2013-as évben ugyanezen mérési pontokon, egy kivételével nem volt kimutatható nitritkoncentráció. 11/40

12 A Naplás-tó esetében ugyancsak csökkenés figyelhető meg a korábbi években mért adatokhoz képest, azonban még így is a szennyezettségi határérték feletti az állóvíz nitrittartalma. A nitrát koncentráció tekintetében a korábbi mérési adatokhoz képest 2013-ra a Caprera-patak összes mérési pontján és a Simándi-patak esetében enyhe csökkenés, míg a Szilas-patak esetében enyhe koncentráció emelkedés figyelhető meg. A nitrit és nitrát szerves bomlástermék. A kerületi vizekbe feltehetően a régebbi évek mezőgazdasági tevékenysége révén (trágya, műtrágya túlzott használata) került a talajba és onnan a talajvízbe. A trágyázás átgondoltabb használata, valamint a további kerületi infrastruktúrafejlesztés (csatornázás) ezen értékeket várhatóan csökkenteni fogja. Foszfát tartalom A 2013-as év mintái a foszfáttartalom tekintetében jelentős eltérést mutatnak a 2011-es vizsgálat eredményeitől. Míg a 2011-es év során egyetlen minta sem volt foszfáttal szennyezett, 2013-ban a Simándi-patakból és a Szilas-patak kerületbe lépő szakaszán vett mintái jócskán meghaladják a szennyezett minőségi osztályt, de a Naplás-tó és a Szilas-patak további két mérési pontján is jelentős foszfátkoncentrációt mutattak ki. Foszfáttartalom tekintetében 2001-hez képest a Caprera patak a forrás műtárgynál erősen szennyezett" vízminőségi osztályból az utolsó négy monitoring év mintáit értékelve tartósan tűrhető" osztályba került át. A kerület vizsgált felszíni vizei közül leginkább foszfátszennyezéssel érintett Simándi-patak vízminősége a 2001-ben is erősen szennyezett" állapothoz képest ben még nagymértékben romlott, és bár 201 l-ben ez a szennyező komponens nem jelent meg a vízben, 2013-ban újra kiugró koncentrációban volt mérhető. A 2013-as évet megelőzően a Naplás-tó vizében csak 2001-ben és 2009-ben lehetett kismértékű foszfátszenynyezést észlelni, 2013-ban azonban a tó foszfátterhelése megemelkedett, melynek eredményeként ebben az évben szennyezett" a vízminőség. Fajlagos elektromos vezetőképesség A fajlagos elektromos vezetőképesség értékei jól tükrözik a vizsgált felszíni vizek só terhelését, elsősorban nitrit-, nitrát,- és foszfáttartalmát. A kerület felszíni vizeiben mért értékei túlnyomórészt a tűrhető" és szennyezett" vízminőségi osztályok határán mozognak, a Simándi-patak mintájában mért kiugró értéke utal annak jelentős foszfáttartalmára. Kémiai oxigénigény (KOI) A KOI érték a vizekben jelen levő lebontható szervesanyag mennyiségére utal, magas értéke összefügg a víz rossz oldott oxigén-háztartásával is. Ez az érték a vizsgált víztestek közül egyedül a Szilas-patak kerületből kilépésénél volt kimutatható, itt azonban jelentős mértékű lebontható szervesanyag jelenlétére utal. A kerület felszíni vizei az közötti időszakban KOI tekintetében, vagyis bomló szervesanyag tartalom vonatkozásában jellemzően kiváló" vízminőségűek. Csak a Naplás tó és a Simándi-patak vize nem felelt meg ennek a vízminőségi osztálynak minden esetben, de a tűrhető minőségi osztály határértékét ezek sem haladták meg. A közötti időszakot önállóan vizsgálva látható, hogy 2008-ban és 2009-ben egy kivétellel a felszíni vizek szervesanyag-terhelése nem kifogásolható re ez annyiban megváltozott, hogy a Simándi-patak és a Caprera-patak alsó folyása (ahol a vízminőség továbbra is kiváló) kivételével mind a vizsgált állóvíz, mind a folyóvizek szervesanyag tartalma jelentősen megemelkedett, és a szennyezett" ill. erősen szennyezett" kategóriába volt csak sorolható. 12/40

13 Érzékszervi vizsgálatok Az érzékszervi vizsgálatoknál enyhén sárgás és sárgás szín mutatkozott a Simándi-patak, a Naplás-tó, a Caprera- és Szilas-patak Szabadföldi út menti mérőpontjain vett vízmintáiban. Olaj szagú volt a Caprera-patak középső szakaszán és a Szilas-patak kerületből kilépő szakaszán vett minta Felszín alatti vizek védelme A kerületi felszín alatti vizek 2013-as vizsgálatához 5 ponton történt mintavétel, ahol ugyanazon elemeket vizsgálták, mint a felszíni vizeknél: Léva u. 1. (ásott kút) Kendermag u. 88. (ásott kút) Sarjú utcai agyagbánya (monitoring kút) Légcsavar utca (monitoring kút) Bökényföldi hulladéklerakó (monitoring kút) A korábbi évek mintázási gyakorlatának megfelelően a vizsgálatra szerződött laboratórium munkatársai további 4 helyszínen kísérelték meg a mintavételezést, ahol a mintázás akadályokba ütközött a következő okok miatt: az Album u. 4. sz. alatti lakossági kutat a tulajdonos építkezés miatt megszüntette a Sándor u. 95. sz. alatti ingatlan tulajdonosa nem engedélyezte a mintavételt a Csillag u. 24-ben többszöri kiszállás során sem sikerült a tulajdonost otthon találni a Cinkotai HÉV Járműjavító monitoring kútja jogerős hatósági engedéllyel 2012-ben eltömedékelésre került Az eredmények a jelenleg hatályban lévő 6/2009. (IV. 19.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés méréséről) alapján kerültek kiértékelésre. A rendelet a felszín alatti vizekre vonatkozóan un. B szennyezettségi határértékeket határoz meg. A felszín alatti víz vizsgálati eredményeit bemutató táblázatot lásd. a 6. sz. mellékletben. Összes alifás szénhidrogén Alifás szénhidrogének tekintetében a B határérték 100 µg/l. Az alifás szénhidrogének jelenléte a vizsgált felszín alatti víz minták közül egyben volt kimutatható, de messze határérték alatti koncentrációban. Az összes többi felszín alatti vízmintában nem volt detektálható. Korábbi évek (1997, 2005, 2008, 2009, 2011, 2013) vizsgálati eredményei alapján a TPH jelenléte a vízminták döntő többségében egy egyedi esetet kivéve nem volt kimutatható, illetve a koncentráció határérték alatti volt. A kiugró eredményt 2008-ban a Sashalom u. 44. szám alatti ásott kútnál mérték, amikor a TPH koncentráció meghaladta a B szennyezettségi értéket (valószínű, hogy a területen található kertből összegyűlt növényi bomlástermékek vízbe oldódása okozta). ph A mintázott kutakban a kémhatást jelző ph a megadott határértékek (6,5-9,0 ph) között mozog, a vízminták ez alapján megfelelőek voltak. 13/40

14 Előző évek mintái alapján 2008-ig enyhe savasodás figyelhető meg, míg 2009 és 2013 között néhány ponton lúgos, máshol savas irányba történt kismértékű eltolódás. Fajlagos elektromos vezetőképesség Az összes oldott sótartalomra utaló fajlagos elektromos vezetőképesség értékei - bár helyenként az átlagosnál magasabbak - nem kiugróak, és jóval határérték alattiak voltak. Ammónium ion koncentráció Az ammónium két mintában kimutatható volt, de jóval a szennyezettségi határérték (0,5 mg/l) alatt maradt, mennyisége nem jelentős. Előző években a B szennyezettségi határérték túllépés három mintában volt kimutatható: 1997-ben a Léva utcai és az Album utcai kutakban, 2005-ben szintén a Léva utcai kút mintájában, valamint a Kendermag utcaiban, 2009-ben pedig a Sarjú utcai és a Sándor utcái kút vízmintáiban. De 2005 óta mindegyik vízminta ammónium-tartalma messze a szennyezettségi határérték alatt maradt. Nitrit és nitrát tartalom A vízben oldott sók közül a nitrát koncentrációja 3 ponton is meghaladta a talajvízre megengedett B" szennyezettségi határértéket. Ezekben a mintákban a nitrátkoncentráció jellemzően a határérték másfél-kétszerese volt. A Kendermag utca 88. szám alatti ásott kútban mindemellett a nitrit (értéke a határérték ötszöröse) és kis mértékben a foszfát koncentrációja is túllépi a jogszabályban megengedett B" határértéket. Így elmondható, hogy a vizsgált pontok közül itt a legrosszabb a felszín alatti víz minősége. A többi ponton a foszfát koncentrációja jóval határérték alatti, nitrit pedig nem kimutatható. Az ammónium két mintában ugyan kimutatható volt, de jóval a szennyezettségi határérték alatt maradt, mennyisége nem jelentős. Nitritre jogszabály december 22-ig nem állapított meg határértéket, azóta azonban 0,5 mg/l szennyezettségi határérték van rá érvényben. A monitoring időszakban kiugró érték először a 2005-ös Léva utcai mintában jelentkezett. A többi vizsgált évet tekintve itt általában nagyobb érték mérhető, mint a többi mintavételi ponton. Az azt megelőző évekhez képest 2009-ben - bár kis koncentrációban - több kútban is kimutatási határérték fölötti volt a nitrit koncentráció, mely 201 l-re minden esetben, 2013-ban az említett egy helyszín kivételével mindenhol kimutatási határ alá csökkent. Nitrát tekintetében 1997-ig visszamenőleg csaknem az összes mintázott felszín alatti víz szennyezettnek tekinthető a mintavétel idejétől függetlenül. Bár ezen vízszennyező értéke az évek során mutat ingadozást, az esetek jelentős részében a határértéket kisebb-nagyobb mértékben túllépi hoz képest 2009-ben a nitrát koncentráció értéke jelentősen megugrott több helyen ig kedvező változás csak az Album utca 4. sz. alatt vett és a Sarjú utcai minta esetében volt megfigyelhető, 2011-re a Léva utca l. és a cinkotai HÉV járműjavító monitoringkútjából vett mintákban jelentősen növekedett, a többi mintánál azonban kisebbnagyobb mértékben csökkent a nitrát-szennyezettség mértéke ben a felszín alatti vizek nitrát szennyezettsége - bár továbbra is meghatározó mértékben volt jelen hez képest kedvezőbb képet mutatott. Az előző évekhez képest 2013-ra két jelentős változás észlelhető. Az egyik kedvező irányú, ugyanis a Bökényföldi hulladéklerakó monitoring kútjában a szenynyezőanyag koncentrációja a szennyezettségi határértéket jócskán meghaladó szintről a kimutatási határértéket éppen meghaladó szintre csökkent. A másik kedvezőtlen: a Sarjú u.-i figye- 14/40

15 lőkútban 2008 óta csak kismértékben jelen lévő szennyező komponens idén a szennyezettségi határérték csaknem kétszeresére emelkedett. Foszfát tartalom A 2013-ban mért vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a 2011-ben a kerület talajvizében észlelt nagyon kedvező kép, miszerint egyetlen vizsgált vízmintában sem volt kimutatható foszfát csak ideiglenes állapot volt, ugyanis 2013-ban minden vizsgált minta tartalmazott kisebb-nagyobb mértékben foszfátiont. Kémiai oxigénigény A KOI érték 2013-ban az összes felszín alatti vízmintában kimutatási határérték alatti volt. A rendelet egyébként erre a paraméterre nem állapít meg határértéket. Sarjú utcai monitoring kút vizsgálati eredményei (2005-től) 15/40

16 Légcsavar utcai monitoring kút eredményei (2011-től): 2.5. Hulladékgazdálkodás Kommunális hulladék Szelektív gyűjtés 2013-ban a XVI. kerületben is megkezdte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre való áttérést. Az új szelektív hulladékgyűjtési rendszerben a háztartásokban külön válogatva gyűjtött újrahasznosítható fém-, műanyag és papír hulladékot az FKF Zrt. közvetlenül az ingatlanoktól szállítja el. A sárga és kék fedelű szelektív hulladékgyűjtő tartályok kiosztása az ütemterv szerint 2014 májusában fejeződik be. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre való áttérés részeként a 2013-as év során a kerületben 13 hulladékgyűjtő sziget szűnt meg. A kerületi lakosok a külön válogatott fehér üvegés a színes üveg hulladékot a megmaradt nyolc szelektív hulladékgyűjtő szigeten tudják elhelyezni év végén megmaradt szelektív hulladékgyűjtő szigetek: 1. Árpádföldi tér 2. Dióssy Lajos utca 28. főiskola belső autóparkolója 3. Jókai Mór utca, rendőrséggel szemben 4. Lándzsa utca ltp. bejáratánál 5. Malomkerék tér 6. Pálya utca ltp. - Rigó utca 7. Sashalmi sétány 8. Zsarnó tér Anilin utca felőli oldal 16/40

17 Illegális hulladék lerakás Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagy problémát jelent a kerületben az engedély nélküli hulladéklerakás ban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet mintegy130 m3 illegálisan lerakott hulladékot szállított el a kerület közterületeiről Elektronikai hulladékok gyűjtése 2012 márciusában az Önkormányzat a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft-vel a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., valamint a 2002/96. EK Irányelv előírásainak és ajánlásainak figyelembe vételével az Önkormányzat közigazgatási határán belül keletkezett és folyamatosan keletkező elektromos és elektronikai hulladékok szakszerű begyűjtésére határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötött. Ennek értelmében 2013-ban tavasszal három egymást követő szombaton, több helyszínen megvalósult az elektronikai hulladékok összegyűjtése. Az alábbi helyszíneken történt az hulladékok begyűjtése: Mátyásföldön az Erzsébet-ligeti uszoda parkolójában Sashalmon az Önkormányzat parkolójában (Havashalom u. 43.) Sashalmon a Sashalmi Piacon, az ABC mellett Mátyásföldön a Jókai Mór úti lakótelepen az ABC előtti parkolóban a Centenáriumi lakótelepen, a Margit u.- Futórózsa u. kereszteződésében Cinkotán a Szerb Antal Gimnázium parkolójában (Batthyány Ilona u. 12) További veszélyes hulladékgyűjtési lehetőség a kerületben A Csömöri út 2-4. szám alatti hulladékudvarban az alábbi hulladékokat veszik át: Veszélyes hulladékok: o használt sütőzsiradék és göngyölege o fáradt olaj és göngyölege o használt akkumulátor o szárazelem o fénycsövek és világítótestek o elektronikai hulladék: számítástechnikai hulladék, TV, telefon, stb. akku nélkül o elhasználódott háztartási gép: mosógép, hűtőgép, stb. Leadható nem veszélyes hulladékok: o papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz o italos karton (tetrapak) doboz (csak kimosva) o műanyag: hungarocell, PET-palack és azok lecsavart kupakjai o színes és fehér üveg: italos, befőttes, parfümös o fémdoboz: üdítős, sörös, konzerves doboz Ezen kívül a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. kezel veszélyes hulladékokat, ez a 1134 Budapest, Váci út sz. alatt található: o elektronikai hulladékok, fénycsövek, izzók o egészségügyi hulladékok o ipari hulladékok: festékek, lakkok, hígítók, oldószerek, vegyszerek, fáradt olaj, egyéb olajak, olajos szűrők, - flakonok, -textíliák, akkumlátorok, elemek, alkatrészek, stb. 17/40

18 o gumiabroncs o zsiradékok zsírfogó tisztítás Házi komposztálás A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 7/2013.(IV.11.) számú határozata alapján 2013-ban az Önkormányzat 200, a kerületben élő család részére biztosított komposztáló edényt és lombgyűjtő hálót. A komposztáló eszközökre jogosultak használati megállapodást kötöttek az Önkormányzattal, melyben vállalták, hogy a használatra átadott komposztáló eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják Zöldhulladék gyűjtés A Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. tavasztól őszig minden évben elszállítja a tőlük megvásárolható zsákokban kihelyezett kerti zöldhulladékot. Az FKF Zrt. honlapján is megtalálható az a térkép, amelyen feltüntetik, hogy a XVI. kerületet 4 területi egységre osztották és az egyes területekről hétfőtől csütörtökig gyűjtik be a zöldhulladékot. A XVI. kerület lakói számára azonban főként ősszel komoly problémát jelent a kertekben keletkező nagyobb mennyiségű zöldhulladék kezelése, melyre megoldásként az Önkormányzat 2009-ben elindította az egész kerületre kiterjedő őszi ingyenes lombgyűjtési programját, amely 2013-ban is sikerrel folytatódott. A kerületi lakosok által összegyűjtött, lehullott faleveleket és egyéb zöldhulladékot (1-1,2 méteresre összevágott és összekötözött zöldhulladékot) tartalmazó, az ingatlanok elé kirakott zsákokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szállította el október közepe és december vége között. A zöldhulladékot a Légcsavar utcai telephelyen történő átrakás után a Főkert Nonprofit Zrt. Keresztúri úti komposzttelepére szállítják Ipari, termelési veszélyes-hulladék A KDV adatfeldolgozási rendszere miatt minden esetben csak a környezetállapot jelentés évét megelőző év jelen esetben a 2012-es évben keletkezett és kezelt, illetve a 2013-ra vonatkozóan az első három negyedév veszélyes hulladékkal kapcsolatos adatait tudja az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2013-as év I., II., III. negyedévében kezelt veszélyes hulladékok adatait ld. 7. sz. mellékletben. Ez alapján a tárgyi év első három negyedévében kezelt veszélyes hulladékok mennyisége: 9378 kg volt Kommunális veszélyes-hulladék Az Önkormányzat 2013-ban tavasszal ingyenes elektronikai hulladékbegyűjtés akciót tartott, segítve ezzel a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok elszállítását (ld fejezet). 3. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS A kerületben összesen mintegy 700 ezer m2 zöldfelület van, így az egy lakosra jutó zöldfelület aránya 10,12 m2. Ez az érték kifejezetten magas Sashalom területén (13,01) meghaladva az országos, a Közép-magyarországi és a budapesti átlagot is Lakótelepi zöldfelületek A kerületben 5 lakótelep található: 18/40

19 Centenáriumi lakótelep I. és II. ütem Egyenes utcai lakótelep Jókai Mór utcai lakótelep Lándzsa utcai lakótelep Szent Korona utcai lakótelep 2013 őszén megújult Mészáros József utcai játszótér a Jókai Mór utcai lakótelepen valamint lezárult a Lándzsa utcai lakótelep közterületi rekonstrukciója Zöldfelületi fejlesztések Mészáros József utcai játszótér 2013 őszén megújult a Jókai Mór utcai lakótelepen a posta mellett található játszótér. A felújítás során 5 új játszóeszköz (csúszdás torony, rugós játék, kirakós játék, forgó hinta, mérleghinta) új padok, asztal, valamint a zöldfelületen történő parkolást megakadályozó pollerek kerültek kihelyezésre. A meglévő felújított hinta alatt öntött gumi ütéscsillapító burkolat létesült. A játszótéren 68 négyzetméternyi térkő járda épült, felújításra került a Mészáros József utca felőli támfal, megújultak a régi utcabútorok. A felújításhoz kapcsolódó növénytelepítés során 360 díszcserje kiültetése és 50 négyzetméternyi gyepfelület kialakítása történt Lándzsa utcai lakótelep közterületi rekonstrukciója A 2013 év második felében kivitelezett közterületi rekonstrukció során megújult a lakótelep két játszótere és azok környezete, egy körbekerített kutyafuttató létesült, valamint megújult a lakótelepi gyalogos és gépkocsi utak jelentős része, új parkolóhelyek létesültek. A Lándzsa téren a játszótér felújításon kívül egy lakótelepi közterületi központ alakult ki, új utcabútorokkal (17 pad, 1 asztal, 7 hulladékgyűjtő, 4 kerékpártároló, 1 ivókút) és két ping pong asztallal. A játszótéren a felújított hinták mellé egy új rajztábla, egy kombinált csúszdás torony, valamint egy homokozó került kialakításra homokozó asztallal. A Védő utcai játszótéren a meglévő felújított játszószerek (2 rugós játék, csúszdás torony) mellett 6 új játszótéri eszköz (játszóház, hinta, körhinta, csúszda, mérleghinta, mászó kombináció) került kihelyezésre. A játszótér új utcabútorokat (10 pad, 1 asztal, 3 hulladékgyűjtő, 3 kerékpártároló, 1 ivókút), egy esőbeálló építményt és egy streetballpályát kapott. A sportpálya és játszótér körbekerítése a meglévő kerítés felújításával és kiegészítésével történt. A két helyszínen összesen 300 négyzetméter aszfalt burkolat, 270 négyzetméter ütéscsillapító gumi burkolat, 1100 négyzetméter térkő burkolat épült. A közterület rekonstrukció során 1875 db díszcserje és évelő dísznövény két díszfa kiültetése és 2367 négyzetméter gyepfelület kialakítása történt Budapesti úti trianoni emlékmű környezete A tavalyi év során a Budapesti út, Batsányi János út és a József utca kereszteződésének felújításához kapcsolódóan avatták fel a Csibi László és Duffek Tivadar által készített emlékművet. Az emlékmű környezetében mintegy 720 négyzetméternyi új zöldfelület létesült. 19/40

20 3.3. Fasorok Az Önkormányzat a korábban a Bökényföldi út és a Vidámvásár út mentén ültetett fasorokból a kiszáradt illetve meg nem eredt példányokat 2013-ban pótolta. A fapótlás alkalmával a Bökényföldi út mentén 23 db, a Vidámvásár út mentén 43 db gömbkőris kiültetése történt Erdők Nagyiccei erdő A XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonát képezi a Nagyiccei erdő, melynek fenntartását Önkormányzati megrendelésre a 2013-as évben is a Pilis Parkerdő Zrt. végezte. A megbízott Zrt. feladatai a következőek: sarjleverés, a Gleditsia fák felnyesése és a balesetveszélyes fák kezelése, az ezeken felüli karbantartási munkákat 2013-ban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. Az erdő állapotában változás tárgyi évben nem történt Egyéb zöldfelületi beruházások Faültetési akció Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is meghirdette a nagy népszerűségnek örvendő lakossági faültetési akciót, amelyre a tárgyévben 162-en jelentkeztek. A facsemeték kiválasztásához 5 faiskolától kért be árajánlatot a Környezetvédelmi Iroda. A legoptimálisabb ajánlat kiválasztása után 298 db 10/12 cm törzskörméretű, min. 220 cm törzsmagasságú, továbbnevelt, szabadgyökerű facsemete került kiosztásra az akcióra jelentkezők között. Minden kiosztott fa mellé egy-egy karót és egy 40 literes komposztot is kaptak a lakók Vadászkerítés építés A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 22/2013.(VIII.27.) számú határozata alapján 2013-ban is folytatódott a lakótelepek közterületein a vadászkerítés építés a Centenáriumi lakótelepen valamint a Jókai utcai lakótelepen összesen 12 helyszínen, 359 fm-en. A kerítést igénylő lakók és az Önkormányzat a kerítés építéséről, a körbekerített közterület fenntartásáról használati megállapodást kötöttek Kár- és kórokozók elleni védelem Az Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületeken a 2013-as évben az alábbi növényvédelmi feladatokat látta el: Tél végi, kora tavaszi lemosó permetezés: Egyszer, március végén. Fő célja a növények fertőtlenítése és az áttelelő kórokozók, kártevők gyérítése. Vadgesztenyefák komplex védelme: Vadgesztenye-aknázómoly, levélatkák és guignardiás levélfoltosság ellen, továbbá élettani hiánybetegségek elleni lombtrágyázással kiegészítve, növényvédelmi előrejelzés szerint történt. Három alkalommal került sor erre: április vége-május eleje, június vége-július eleje, valamint augusztus vége-szeptember eleje közötti időszakokban. Amerikai szövőlepke, bagolylepke és levéltetvek elleni védekezés: élettani hiánybetegségek elleni lombtrágyázással kiegészítve két alkalommal: május vége - június eleje, valamint augusztus vége - szeptember eleje között. 20/40

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Elfogadta: 181/2016. (V. 17.) Kt. hat. Budapest XVI. kerület Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Összeállította: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE S4JZo]k-. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. május 14-én tartandó ülésére Készítette: Jármay Katalin környezetvédelmi irodavezető Tárgy: Jelentés

Részletesebben

JELENTÉS BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETÁLLAPOTÁRÓL 2011.

JELENTÉS BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETÁLLAPOTÁRÓL 2011. JELENTÉS BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETÁLLAPOTÁRÓL. Összeállította: Környezetvédelmi Iroda Budapest, 2012. 1/48 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 1. A XVI. kerület környezetének bemutatása...4 2. A XVI. kerület

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a környezeti állapotról szóló jelentést elfogadni szíveskedjen.

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a környezeti állapotról szóló jelentést elfogadni szíveskedjen. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Jelentés a Budapest Főváros XVI. kerületének 2009-2010. évi környezeti állapotáról Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

235/2010. (V. 12.) Kt. határozattal elfogadva.

235/2010. (V. 12.) Kt. határozattal elfogadva. 235/2010. (V. 12.) Kt. határozattal elfogadva. JELENTÉS A B U D A P E S T XVI. K E R Ü L E T K Ö R N Y E Z E T Á L L A P O T Á R Ó L 2008-2009 1 Az 1995. évi környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Tárgyévben tovább fejlődött az infrastruktúra hálózat is; utak, járdák épültek és a szennyvízcsatorna hálózat is bővült.

Tárgyévben tovább fejlődött az infrastruktúra hálózat is; utak, járdák épültek és a szennyvízcsatorna hálózat is bővült. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-án tartandó ülésére Készítette: Lenner Klára Emese zöldfelület-védelmiügyintéző Tárgy: Jelentés Budapest

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET 2012. ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE

BUDAPEST XVI. KERÜLET 2012. ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE Környezetállapot jelentés - 2012 BUDAPEST XVI. KERÜLET 2012. ÉVI KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE Összeállította a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Irodája Budapest, 2013 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Budapest, XVI. kerület - Védő utcai játszótér felújítása és a környező lakótelep rekonstrukciója

Budapest, XVI. kerület - Védő utcai játszótér felújítása és a környező lakótelep rekonstrukciója 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Budapest

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Elfogadta: 130/2013. (IV. 17.) Kt. határozat Budapest XVI. kerület Környezetállapot jelentés

Elfogadta: 130/2013. (IV. 17.) Kt. határozat Budapest XVI. kerület Környezetállapot jelentés Elfogadta: 130/2013. (IV. 17.) Kt. határozat Budapest XVI. kerület Környezetállapot jelentés - 2012 BUDAPEST XVI. K E R Ü L E T 2012. ÉVI K Ö R N Y E Z E T Á L L A P O T J E L E N T É S E Összeállította

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Társaság elvevezése: BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1292/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium (1142 Budapest XIV., Rákospatak u. 70-72.)

Részletesebben

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány A vizsgálat tárgya: pakurával szennyezett, majd kármentesített terület A vizsgálat célja: meglévő adatok alapján végzett kutatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén Mintavétel ideje Minta száma Szín, szag, íz zavarosság* ammónium nitrit vas mangán kémiai oxigénigény vezetőképesség ph arzén A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

2016. május 31-ig 15 nappal 60 napon 30 napon II. 2017. december 15- ig hatályos III. 15 napon belül INDOKOLÁS

2016. május 31-ig 15 nappal 60 napon 30 napon II. 2017. december 15- ig hatályos III. 15 napon belül INDOKOLÁS ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF XXXIII. Szombathely 2015. július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL Zöldi Irma OVF JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a földtani

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait!

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 2. Ismertesse a baleset, és a munkabaleset fogalmát! Milyen teendői vannak

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben Lapis Barbara Tisztább Termelés Magyarország Központja Budapest Corvinus Egyetem

Részletesebben

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13., H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173 Tel.: 36 (06-37) 510-300, Telefax: 36 (06-37) 500-160/418 Web:

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2016. évre Üzemeltető: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 Dunaújváros 2004 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 5 Légszennyezettségi állapot

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1423/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Plánum'97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Laboratóriuma

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1289/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. 1 Gyöngyös Város tisztító Telepének Laboratóriuma (3200

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség Mintavétel ideje Minta száma vas mangán ammónium nitrit ph kémiai oxigénigény arzén zavarosság* Szín, szag, íz A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt fogyasztói

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben