Saly Erika Az iskola belső szépítése. Lehetőségek az iskola belső, környezetbarát szépítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saly Erika Az iskola belső szépítése. Lehetőségek az iskola belső, környezetbarát szépítésére"

Átírás

1 Saly Erika Az iskola belső szépítése Lehetőségek az iskola belső, környezetbarát szépítésére Egyszerű, természetes, észrevétlen (belőlünk fakadó) módon ha akarjuk, ha nem - valamiképp mindig alakítjuk iskolánk belső tereit. (Mint az otthonunkat!) Hiszen mindenképpen be kell rendezkednünk a tanév kezdetén valahogy, aztán szinte magától értetődően nyomot hagyunk tanév közben, munkánk során a termek falain, a folyosókon! Folyton él, változik a körülöttünk lévő tér, ahogy mi magunk is változunk, fejlődünk. Az iskola helyiségei, a berendezés, a díszítés mind-mind az ott dolgozók szemléletéről, az iskola szellemiségéről árulkodnak. Az osztályterem még finomabb képet mutat: egy tükröt az osztályfőnök és a gyerekközösség lelkéről. Belépve egy üres terembe is érezzük, látjuk, hogy barátságos, otthonos-e, hogy együttműködésre építő módszereket használnak-e az ott tanulók, dolgozók (diákok, tanárok), hogy a környezettudatosság része-e életüknek. Az iskola belső terének környezetbaráttá varázsolása éppen a fenti természetes folyamatnak köszönhetően tűnik egyszerűnek. Csak hiteles szemléletbeli elhivatottság és tudatos odafigyelés kérdése. A lehetőségek egy része az épület és a meglévő berendezések adottságaiból ered. Másokat teremtünk (díszítés, virágosítás). Mindezt igényeinknek megfelelően, környezetbarát szempontok alapján, ezek figyelembevételével, hitelességre törekedve alakíthatjuk, formálhatjuk. Az igények fakadhatnak belőlünk, pedagógusokból (pl. minél több használati tárgyunk saját tervezéssel, közös munka során készüljön el: batikolt vagy levéllenyomatos vászonfüggönyünk, együtt szőtt falvédőnk), vagy éppen a diákokból (pl. kisiskolások kuckóvágya), az ott dolgozó takarítóból (pl. rend a szelektív hulladékok gyűjtése folytán), ill. akár egy-egy tantárgyhoz kapcsolódóan (pl. százas számkör bővítése gesztenyelánccal, vagyis száz felfűzött gesztenyével). Lehetőségek: Az épület adottságaiból fakadóan A berendezés funkcióit, színét, formáját tekintve A díszítés terén A virágosítás kapcsán A működtetés során (pedagógus, diák, takarító, karbantartó) Alapelvek 1. Tisztázni kell a falak, padok, különböző belső terek szerepét! 2. Szolgálják jól a termek az ott folyó munkát! 3. Igényességre törekedjünk! 4. Tükrözze, formálja ízlésünket! Legyen esztétikus, szép! 5. Törekedjünk az egyszerűségre! 6. Együtt zöldítsünk a gyerekekkel, együtt találjuk ki, milyen legyen a termünk, együtt dolgozzunk rajta! 7. Tükrözze az osztálybelső, hogy ott közös munka folyik, élet van! 8. A környezetbarát eszközöket, anyagokat, módszereket részesítsük előnyben az átalakítás során! 9. Kevés hulladékot hagyjunk magunk után! 10. A pénztelenség kreatívvá tesz! Az újrahasznosítható hulladékot használjuk fel, ha lehet!

2 11. Az életkorból fakadó igényeket is vegyük figyelembe! 12. Legyünk következetesek, hitelesek! 13. Az átalakítás során a környezetbarát szempontokat mindvégig tartsuk szem előtt! 14. A természetes anyagokat részesítsük előnyben a felhasználás során! Együttműködési terv, kivitelezés Az ötleteken túl a megvalósítást is együttműködve érdemes véghezvinni. A kivitelezésbe elengedhetetlenül fontos a gyerekeken túl a szülők, nagyszülők, takarító néni, karbantartó bevonása is. Ha azonosulni tudnak mindazzal, amit látnak, tapasztalnak, segítői és nem megkeserítői lesznek az átalakítási folyamatnak. Ha számukra is örömet szerez az adott tevékenység, akkor büszkék lesznek majd arra, hogy ennek a folyamatnak a részesei lehettek. Pl. a papírmaséból készített Naprendszer bolygóit a takarító néni meszeléskor szívesen fogja kerülgetni, s óvja majd a sérülésektől azokat. Sokszor, sokat kell beszélgetni, közösen dolgozni ennek érdekében az érintett személyekkel: Vállaljuk önmagunkat, környezetbarát szemléletünket a szülők, gyerekek, munkatársak előtt! Várhatóan ők lesznek társaink az átalakításban. Minden alkalmat meg kell ragadnunk a szülők nevelésére, szemléletformálására: szülői összejövetelek, a témakörhöz kapcsolódóan műhely szervezése, közös tevékenységekbe való bevonásuk, előadásokra való meghívásuk. Témanapok közös szervezése: foglalkozást vezethetnek a pedagógusokon kívül a szülők, a karbantartók, a takarító néni. A dicséretek, megerősítő visszajelzések, előremutató értékelések sose maradjanak el! A tervezés lépései: 1. Az épület adottságainak felmérése: fekvése, helyiségek száma, funkciója, nyílászárók anyaga, szigetelése, fajtája, az épület alapanyaga, kora, padlóburkoló anyaga 2. A berendezés adottságai: bútorok minősége, anyaga, színe, mosdókagylók, WC-csészék, csapok állapota 3. A működtetés felmérése (világítás, fűtés, vízhasználat, szigetelés, szelektív hulladékgyűjtés, takarítás) 4. Az épület, a berendezés, a működés vizsgálata környezetbarát szemmel 5. Hiányosságok és igényeink összegyűjtése 6. Az adottságokból adódó lehetőségeink 7. Egyéb lehetőségek teremtése (díszítés, virágosítás) 8. Ötletek gyűjtése a helyiségek átalakításához funkció szerint (közös terek, tantermek) 9. Feladatok, felelősök, segítők, anyagok, eszközök összeírása, költségterv készítése 10. Kivitelezés, folyamatos munka 11. Értékelés Jó, ha a cél felé apró lépésekkel, észrevétlenül haladunk, s a közös munka öröme lesz mindannyiunk hajtóereje. A gyerekek leginkább saját, közvetlen környezetük átalakítása kapcsán éreznek majd rá felelősségükre, lehetőségeikre, a közösség erejére, s teremtett alkotásaikat jobban fogják félteni, óvni. Konkrét példa, esettanulmány A Ványai Ambrus Általános Iskola Dévaványán öt épületben működik jelenleg. Ennek a település nagy területen való elhelyezkedése a fő oka. A felsős gyerekek a város központjában,

3 egy új, modern épületben tanulnak. Az alsós kisdiákok négy különböző, öreg épületben, melyek egykoron is iskolaként szolgáltak. Közülük a Kossuth utcában található épületet alakítottuk át környezeti nevelési telephellyé, melynek környezetbarát szempontok alapján próbáltuk külső (ld. Iskolánk udvara c. fejezet), belső arculatát átformálni. Az épület és a berendezés adottságai: Épületünk közel 100 éves. Régen Csepegős kúti iskolának nevezték a közelében lévő lassan csöpögő artézi kút miatt. Magas alapra, téglából épült. Az északi végében kialakított szolgálati lakás alatt pince is volt egykor. Az épület két részre tagolt. Az első felében két osztályteremhez jutunk az odavezető lépcsőkön, a másik felében egy osztálynyi hely van, valamint a mosdók. Folyosóink kicsik, szűkösek, de világosak a faltól falig ablakok miatt. Termeink tágasak, mindegyik 3-4 régi kétszárnyú, fából készült ablakon át kapja a természetes fényt. A mesterséges fényt neoncsövek biztosítják. Gázfűtés van, a magas, vastag falak jól szigetelnek. A termek burkolata parketta, a folyosókon, mellékhelyiségekben kőlapok találhatók. A tantermek ablakai keletre néznek. Padjainkban még déd- és nagyszüleink tanultak. Egymáshoz rögzíthetőek, ketten férnek el egymás mellett benne, középen tintatartó lyuk. Barnák és kopottak. Tábláink: tantermenként egy kicsi mágneses, egy vonalas és egy négyzethálós. Fából készültek, zöldre mázoltak, piros vonalakkal. Alattuk krétatartó. Fogasaink, szekrényeink, polcaink, tanári asztalaink, székeink, cipőtartóink is a régi idők emlékét őrzik. Négy mosdókagylónk van. Egy a folyosón, kettő a lányok WC-jében, egy a fiúkéban. Hogyan éltünk az adottságok adta lehetőségekkel? Szeretném kihangsúlyozni: az öreg épülethez, a muzeális értékű berendezéshez való viszonyulásunk teljesen pozitív volt. A múltnak eme fennmaradó kis szigetét nagyon fontos értéknek hisszük a mai napig, s megőrzését, védelmét szívünk legmélyén célul tűztük ki. Nem álmodtunk meg látványos átalakítást, felújítást, nem dobtunk ki semmit azért, mert öreg, ütöttkopott volt. Mi szépnek, kedvesnek láttuk a mesélős múltú ódon tárgyakat. Mégis mit tettünk? A szolgálati lakás megszűnte után elkértük az épületrészt az önkormányzattól. Nagyobb helyiségeiből fejlesztő- (a falnál pingpongasztal, az egyik sarokban korongozógép, a falakon gyerekek által készített képek), és tornaszobát alakítottunk ki (a falon bordásfal, a padlón tornaszőnyegek, az ablakon háló). Az egykori konyhát a gyerekekkel használjuk sütésre, főzésre, saláták, bodzaital készítésére. A vizes munkák (pl. nemezelés, gipszöntés, sógyurmázás) is itt kapnak helyet. A fedett terasz jó kuckó, kedves helyszín kiscsoportos munkáknál. A padlásfeljáró alatt tároljuk a több zsáknyi napraforgómagot, amit a nemzeti parktól kapunk évente ajándékba, hogy etethessük madárvendégeinket. Három tantermünkből kettőben délelőtt folyik a tanítás, a harmadik terem délután ad helyet a napközis gyerekeknek. Mindegyiket a tanítók irányításával a gyerekek alakítják, formálják saját ízlésük, kedvük szerint. Egységre nem törekszünk, őrizzük a sokszínűségünket. A környezetbarát anyagokat előtérbe helyezzük a díszítés során, újrahasznosítunk, ha lehet, sok-sok cserepes virággal zöldítjük tereinket, termenként külön gyűjtjük a papírt, szárazelemet, komposztálandó hulladékot, valamint tornyot építünk a kimosott iskolatejes, műanyag poharainkból, melyekről mindig leszedjük az alumínium tetőt. A vegyes szemetes vödörbe alig-alig teszünk valamit, mivel az esetleg megmaradó

4 tízórai, ill. uzsonna a táskákban lévő zacskóba kerül vissza, hogy madárlátta ennivalóként az otthoni házi kedvencek csemegéje lehessen. A folyosó, a mellékhelyiségek díszítésében a pedagógiai asszisztens, a takarító néni is részt vesz. Zöld füzetünk bejegyzései alapján karbantartóink is segítenek, ha erre kérjük őket valamilyen munka kapcsán. Hőmérőt szereltünk föl kintre és bentre egyaránt. A gyerekek minden reggel leolvassák a kinti hőmérsékletet, s figyelik a bentit is. Megegyezésünk szerint a 20 foknál alacsonyabb kinti hőmérséklet esetén felvesszük a kabátot, ha kimegyünk az udvarra. Hogyan is néz ki a másodikos kincskeresők terme? A terem előtti folyosón két lóca, egy cipőszekrény, meg egy kis polc van, rajta a gyerekek névvel ellátott pohara. Az egyik falon textillel bevont hungarocell-tábla, melyen gyermekmunkák, meg hirdetések, felhívások kapnak helyet. A többi falon, az ablakpárkányokon virágtartók, bennük üde, zöld növények. Mellettük néhány védett növényt és állatot bemutató poszter. A még üresen maradó falfelületet régi diákjaink kézimunkái díszítik. A belépő zöld filcszőnyeg jó szolgálatot tesz esős időben. A sarokban seprű, lapát, a vízcsap alatt felmosó vödör, feltörlő ruha. Mint otthon! Nagyon fontos ezek megléte, mivel biztonságot adnak. Kiborul a tej, leesik egy cserép virág, kiszebáb készítéskor a szalma könnyen szétszóródik. Sebaj! Mindez megtörténhet, de mindent helyre is lehet hozni. Ha adottak a kellékek, s ismerjük azok használatát, valamint vannak segítőtársaink, akkor észrevétlenül, egykettőre helyreállhat a rend. A tanítónak csak egyetlen mosollyal kell nyugtáznia mindezt. A terem öreg, kétszárnyas ajtaján a mesefa. Rajta az osztályjelzés, a Kincskeresők felirat, valamint az osztály mesehősei név szerint, no meg a terelőjük (tanítójuk) neve. Természetesen ajtódíszként koszorút is fonnak a már adventi koszorú-készítésben jártas gyerekek Hol ezzel, hol azzal a kerti virággal, terméssel, levéllel díszítik. Attól függ, mit találnak hozzá az udvaron. Ez a birodalom a sajátjuk. Az ajtón belépve tágas terembe jutunk. Magas falak, az ajtóval szemben három, kétszárnyas ablak. Keletre néznek. Középen egy nagy szőnyeg. Körülötte félkörben az öreg, kétszemélyes, felújított (sárgára, zöldre festett), táskaakasztóval ellátott padok, melyek mindegyikét háttámlával szereltük fel. A félkörből egy mozdulattal szembefordítható egymással 2-2 pad, s így összeülhetnek 4 fős kiscsoportjaink. Az ajtó belsején, csomagolópapírra írva látható a gyerekek által javasolt, majd mindenki által elfogadott Megállapodásunk. Az ajtó melletti, magunk készítette farácson (ágakból kötöztük rafiával) illatozik mézes órarendünk. A mézeskalács négyszögeket magunk sütöttük a manófalvi búbos kemencében, majd kitaláltuk a foglalkozások jelzéseit, s ráírókáztuk azokat. Az ajtó mögött lévő sarokban kaptak helyet szelektív hulladékos tároló edényeink. Mindegyiken felirat: mibe mi kerüljön. Szárazelemes kis vödör, fedett vödör a napi komposztálandó anyagnak, papíros láda, szemetes kosár (a be nem sorolható hulladéknak). Ez utóbbi általában félig sem telik meg. A műanyag tejes poharakat (kimosva, fóliától megtisztítva) is ebben a sarokban építjük toronymagasra. Az első osztály első napjaitól természetes a gyerekeknek a válogató hulladékgyűjtés. Sosem okozott gondot nekik! Egyik polcunk két ablak között van a falon. Rajta lexikonok, szótárak, óra, fából készült hatalmas dobókockák, ritmushangszerek, kis kosárban száraz falevélcsokor, meg két cserepes virág. A másik polcunk a táblákkal szemközti falnál található. A felső részén a gyerekek számára mesekönyvek, versek, újságok, rajzoláshoz színes ceruzák, írólapok, alul mindenkinek egy-egy saját maga díszítette irattartó doboz. A polc fölött zsebesmindenes falvédő, melybe a még használható, bármikor jó szolgálatot tehető dolgok kerülnek (pl. zacskók, dobozok).

5 Berendezésünkhöz tartoznak még: három asztal a taneszközöknek, beszedett könyveinknek, füzeteinknek, az írásvetítőnek, számmérlegnek, golyós számolónak, valamint két szekrény (ajtajukon mindenki szülinapja, naptár) és fogasok kabátjainknak. Ezek alatt gyékény falvédő, fölötte A mi kertünk. Az utóbbiba mindenki elkészítette saját virágát papírból, a szirmokba értékeléskor a gyerekek jó tulajdonságát gyűjtögetjük. Ezek a virágok jelzik egyben azt is, melyik fogas kié. A táblák függönnyel eltakarhatók. Középen feltekerhető vetítővászon, fölötte a Göncöl csillagai, mellette festett számkígyó, elérhető magasságban óralap, mérőrúd, hőmérő, gesztenyelánc. Hátul, kis rongyszőnyegeink mellett játékos kosár. A falon lévő, vidám színű hungarocell-táblákon gyerekmunkák. Mindenkié. Büszkén mutogatják, melyiket ki alkotta. Ezek időközönként, témáinkhoz igazodva kicserélődnek. Most éppen az IDŐ témanap keretében papírtányérból készített óráink diagrammja látható az egyik falon. Beállítottuk rajtuk, ki mikor kelt aznap. A másik falon gombakiállítás látható. Kerékpártúránkhoz kapcsolódóan olvasgattunk róluk. Nosza! Máris mozaikképet készítettünk a különböző gombákról. Kiscsoportjaink is szeretnek együtt alkotni. Legutóbbi játékunk a síkidomokhoz kapcsolódott. Különböző színű és más-más formájú síkidomot kellett mindenkinek kinyírnia a csoportban, s később egyetlen nagy papíron ezek felhasználásával képet terveztek. Most ezek a közös alkotások is termünket díszítik. Máskor meg a piacon voltunk, hogy megfigyelhessük, milyen gyümölcsöket árulnak ősszel. Hű, milyen jót ettünk a magunk vásárolta gyümölcsből! Ennek kapcsán meg az almacsősz kerti manókat alkottuk meg fonalból Ma már ezek kiscsoportjaink kabalái! A táblák melletti sarokban egy bábparaván kapott helyet. A kesztyűbábok a kis kosárból gyakran a tanító néni kezére kerülnek, s jöhet a mese! Aztán sok-sok mese, vers, megénekelt állat kapcsán elkészülnek a saját síkbábok is. A kisdiákok lelkesen találják ki saját meséiket, s adják elő azokat. A paraván előtti mesemondószék mosolygós párnájával sosem marad üresen. Ritmushangszernek diócsörgőt készítettek régebbi tanítványaim. Ma is használjuk ezeket. Mellette jó szolgálatot tesznek kedvenc kavicsaink, s a lemorzsolt kukoricaszemek. A Naprendszer bolygóit is őrizzük. Ezeket papírmaséból alkották még a tücskök (jelenleg középiskolás diákjaim). Karbantartóink segítsége nélkül nemigen kerülhettek volna a megálmodott helyre, az igen magas plafonra. Minden év legelején megtervezzük a közös fánkat. Egy nagy csomagolópapíron megfestem a FÁT, majd a gyerekekkel visszaemlékezve az előző év eseményeire, ráírjuk a törzsre, mi mindent tettünk már; a lombkorona leveleire kerül, hogy az idén mi mindent szeretnénk csinálni; s a gyökérzetbe írjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy mindez az álom megvalósulhasson. A FÁT a szülőknek megmutatjuk, s kérjük őket, hogy legyenek társaink a megvalósításban. Központi helyet foglal el termünkben a FA. A cserepes virágok zömét tavasszal, takarító nénink segítségével kiültetjük a kertbe, s ősszel újra behozzuk azokat. Nemrégen egy 13 éves, óriási zöld fikusz kért nálunk befogadást. Egy egész sarkot felszabadítottunk a számára! Aztán a növénysarokba, szekrények tetejére, a polcra még számtalan kisebb cserepes virág is került. Mind-mind a szülők, nagyszülők kertjéből. Mint egy virágbolt! mondogatják a gyerekek. Gondozásuk, megfigyelésük sokféle lehetőséget teremt a tanuláshoz. Régi üveges szekrényeinkbe a vászon függönyöket szorgos anyukák varrták, majd lepréselt őszi faleveleinket (textilfestékbe mártva) nyomdázásra használtuk, s így készítettük el színes, gyönyörű darabjainkat. Falvédőnket hulladék rongyokból alkottuk meg, amikor a felszíni formákról, vizeinkről tanultunk. Egy kék vászonanyagra gyorsan ráöltöttük a kiszabott hegyeket, dombokat, köztük ott voltak a völgyek, a kanyargó folyók, távolabb kis tavacska. Betlehemes játékunkhoz kosárkötő fűz vesszőjéből készítettük el sövényfonással a betlehemet, mely adventi ablakunk párkányát díszítette sokáig. A kis

6 Jézust, Máriát, Józsefet, a szamarat, a bárányt, s a többi szereplőt hol csuhéból, csutkából, hol sógyurmából vittük színre. Folytathatnám az örömteli visszaemlékezéseket, mesélhetnék még sokat arról, hogyan formáltuk, alakítottuk munkánk során a termünket. Helyette inkább mindenkit biztatok: pénz nélkül, közös munkával is környezetbaráttá varázsolható egy-egy kis birodalom! Annyi öröm, büszkeség tölti majd el mindenki lelkét, olyan jó lesz majd részesének érezni magunkat ennek a folyamatnak. A takarító néni arcán elégedettség, lám az ő munkáját megbecsülik, hisz alig kell takarítania, vigyázunk a rendre, s bízunk benne. A szülők, nagyszülők szívesen kukkantanak be hozzánk, s már törik a fejüket, miből készüljön a zöld télapó meglepetés csomagja (volt már vászonból varrva, papírzacskóból, zokniból; volt, hogy csomagolás nélkül hozta a postás; volt, hogy a puttonyból kis kaktuszok, vagy könyvek kerültek elő.). A karbantartók arcán is friss kutakodás: miben is segíthetnének. A kis tó nádvágásában, a padok javításában? Az igazi teremtői, s élvezői ennek az együtt munkálkodásnak mégiscsak a gyerekek és a tanító. Nagyon is életszagú, természetes mindez. Maga a csoda teremtése. Irodalom Szobanövények. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1987 Könczey Réka, S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz. Föld Napja Alapítvány, 1993 Demjén I., Geiszler J., Schmidt G.: Az iskolai zöldkörnyezet fejlesztésének módszerei. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 1993 Papst, S.; Braun, Ch.: Környezeti nevelés szobában és szabadban. Környezetnevelési Munkacsoport, ARGE, Bécs, 1991

29. NAPKÖZI (2 írás)

29. NAPKÖZI (2 írás) 29. NAPKÖZI (2 írás) Emri Erika: Környezeti nevelés a napköziben A magyar napközi otthonok az általános iskolások 40 %-át látják el és nevelik (2003. évi KSH adat). 1989 óta nő a társadalmi igény, részben

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

25 responses. Summary

25 responses. Summary 25 responses Summary Ez egy automatikus összegző riport a kérdőívre beérkezettek válaszai alapján. Az Egyéb: lehetőségre beírt létszámadatok itt nem látszanak, sajnos. Továbbá itt nem lehet látni elkülönülten

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Galagonya Waldorf Óvoda 2083 Solymár Pilisvörösvári u. 2. OM azonosító: 202871 Készítette: Für Ágnes óvodavezető Solymár, 2014. szeptember 1. Tartalom Programunk... 5 1. ÓVODÁNK

Részletesebben

39. HULLADÉK (2 írás)

39. HULLADÉK (2 írás) 39. HULLADÉK (2 írás) Csalló Attila: Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában A) Általános célok, elvek, szabályok Napjainkban egyre gyakrabban hallunk a növekvő mennyiségű, és egyre több veszélyes anyagot

Részletesebben

SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA

SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS HELYZETE KÜLFÖLDÖN Az OECD 1 országok 2003-as dublini munkaértekezletén megállapították, hogy az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Ökoprogram az Óvodánkban

Ökoprogram az Óvodánkban Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé továbbképzés. A Természetes Életmód Alapítvány szervezésében. OKM 3/74/2007 30 órás akkreditált továbbképzés vizsgadolgozat. Ökoprogram az Óvodánkban Készítette: Juhász

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 869 T A R T A L O M J E G Y Z ÉK BEVEZETÉS 1. Helyzetkép az óvodáról 1.1. Óvodánk története 1.2. Humán erőforrásaink 1.3. Tárgyi feltételeink 2. Gyermekképünk 3. Óvodaképünk 4.

Részletesebben

A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai. 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona

A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai. 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona Tartalomjegyzék I. Bevezető II. A mi óvodaképünk III. A mi gyermekképünk IV. Óvodánk

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

A BÁN ZSIGMOND REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ELŐSZOBÁJÁBAN

A BÁN ZSIGMOND REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ELŐSZOBÁJÁBAN A BÁN ZSIGMOND REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ELŐSZOBÁJÁBAN 2 Helyzetkép Az óvoda bemutatása, a környezet társadalmi igényeinek, elvárásainak elemzése során kialakult tapasztalatok.

Részletesebben

Gyáli TULIPÁN ÚJSÁG. (Varga Emese Virág, Virág csoport, 6 éves)

Gyáli TULIPÁN ÚJSÁG. (Varga Emese Virág, Virág csoport, 6 éves) Gyáli TULIPÁN ÚJSÁG (Varga Emese Virág, Virág csoport, 6 éves) Gyáli Tulipán Óvoda 2360, Gyál, Tulipán utca 23. tel./fax: 06/29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu http://www.tulipanovoda.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról 2009. III. szám Hírlevél beköszöntő dobbantó hétköznapok Az első Dobbantó napok Iregszemcsén és Pécsett, 2009. szeptember Dobbantó évkezdet ahogy a Than Károly Ökoiskolából látják Dobbantó kezdetek az

Részletesebben

REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A gyökerek persze nem látszanak, de tudod

Részletesebben

VONATKERTI NAPLÓ XXIV. évf. 4-5. szám (246-247.) 2014. DEC.-JAN. XXIV. évfolyam 4-5. szám (246-247.)

VONATKERTI NAPLÓ XXIV. évf. 4-5. szám (246-247.) 2014. DEC.-JAN. XXIV. évfolyam 4-5. szám (246-247.) XXIV. évfolyam 4-5. szám (246-247.) Dec.- Jan. 1 Tárogató Leendő elsős osztályfőnökök 1. a osztály: Mészáros Ágnes Mészáros Ágnes vagyok, 1993 óta tanítok, Zsámbékon végeztem tanító szakon. A főiskola

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre

Részletesebben

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Rozsáli Oszkár elnök-igazgató TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 3 1.Intézményünk rövid múltja, szerepe a kerület életében 4

Részletesebben

VÁROSI ÓVODÁK PÁPA. Szivárvány Óvoda, 8500 Pápa, Képző u. 3. Tel.: (89) 324 917 www.varosiovodakpapa.hu

VÁROSI ÓVODÁK PÁPA. Szivárvány Óvoda, 8500 Pápa, Képző u. 3. Tel.: (89) 324 917 www.varosiovodakpapa.hu VÁROSI ÓVODÁK PÁPA Szivárvány Óvoda, 8500 Pápa, Képző u. 3. Tel.: (89) 324 917 www.varosiovodakpapa.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Simon Kerekes Csilla Reformpedagógiai törekvések alkalmazási lehetőségei az alsó tagozatos környezeti nevelésben

Simon Kerekes Csilla Reformpedagógiai törekvések alkalmazási lehetőségei az alsó tagozatos környezeti nevelésben Nézőpont Simon Kerekes Csilla Reformpedagógiai törekvések alkalmazási lehetőségei az alsó tagozatos környezeti nevelésben Falusi gyermek vagyok. Beleszülettem egy Kisküküllő menti, dombok oltalmában meghúzódó

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

K ö r A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 2010. november

K ö r A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 2010. november K ö r A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 2010. november Lesz ÖKOKARÁCSONY A BÁRDOSBAN December 4-én (szombaton) 10 14 óráig tartjuk a szokásos Ökokarácsony rendezvényünket a Magyar Környezeti

Részletesebben

KÖZNEVELÉS SÓLYOM BARBARA KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYÉNI KIS LÉPÉSEK IS SOKAT SZÁMÍTANAK KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KÖZNEVELÉS SÓLYOM BARBARA KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYÉNI KIS LÉPÉSEK IS SOKAT SZÁMÍTANAK KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 70. ÉVFOLYAM / 10. SZÁM 2014. DECEMBER KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KÖRNYEZETI NEVELÉS ÖKOISKOLÁK, FENNTARTHATÓSÁG, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben