Saly Erika Az iskola belső szépítése. Lehetőségek az iskola belső, környezetbarát szépítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saly Erika Az iskola belső szépítése. Lehetőségek az iskola belső, környezetbarát szépítésére"

Átírás

1 Saly Erika Az iskola belső szépítése Lehetőségek az iskola belső, környezetbarát szépítésére Egyszerű, természetes, észrevétlen (belőlünk fakadó) módon ha akarjuk, ha nem - valamiképp mindig alakítjuk iskolánk belső tereit. (Mint az otthonunkat!) Hiszen mindenképpen be kell rendezkednünk a tanév kezdetén valahogy, aztán szinte magától értetődően nyomot hagyunk tanév közben, munkánk során a termek falain, a folyosókon! Folyton él, változik a körülöttünk lévő tér, ahogy mi magunk is változunk, fejlődünk. Az iskola helyiségei, a berendezés, a díszítés mind-mind az ott dolgozók szemléletéről, az iskola szellemiségéről árulkodnak. Az osztályterem még finomabb képet mutat: egy tükröt az osztályfőnök és a gyerekközösség lelkéről. Belépve egy üres terembe is érezzük, látjuk, hogy barátságos, otthonos-e, hogy együttműködésre építő módszereket használnak-e az ott tanulók, dolgozók (diákok, tanárok), hogy a környezettudatosság része-e életüknek. Az iskola belső terének környezetbaráttá varázsolása éppen a fenti természetes folyamatnak köszönhetően tűnik egyszerűnek. Csak hiteles szemléletbeli elhivatottság és tudatos odafigyelés kérdése. A lehetőségek egy része az épület és a meglévő berendezések adottságaiból ered. Másokat teremtünk (díszítés, virágosítás). Mindezt igényeinknek megfelelően, környezetbarát szempontok alapján, ezek figyelembevételével, hitelességre törekedve alakíthatjuk, formálhatjuk. Az igények fakadhatnak belőlünk, pedagógusokból (pl. minél több használati tárgyunk saját tervezéssel, közös munka során készüljön el: batikolt vagy levéllenyomatos vászonfüggönyünk, együtt szőtt falvédőnk), vagy éppen a diákokból (pl. kisiskolások kuckóvágya), az ott dolgozó takarítóból (pl. rend a szelektív hulladékok gyűjtése folytán), ill. akár egy-egy tantárgyhoz kapcsolódóan (pl. százas számkör bővítése gesztenyelánccal, vagyis száz felfűzött gesztenyével). Lehetőségek: Az épület adottságaiból fakadóan A berendezés funkcióit, színét, formáját tekintve A díszítés terén A virágosítás kapcsán A működtetés során (pedagógus, diák, takarító, karbantartó) Alapelvek 1. Tisztázni kell a falak, padok, különböző belső terek szerepét! 2. Szolgálják jól a termek az ott folyó munkát! 3. Igényességre törekedjünk! 4. Tükrözze, formálja ízlésünket! Legyen esztétikus, szép! 5. Törekedjünk az egyszerűségre! 6. Együtt zöldítsünk a gyerekekkel, együtt találjuk ki, milyen legyen a termünk, együtt dolgozzunk rajta! 7. Tükrözze az osztálybelső, hogy ott közös munka folyik, élet van! 8. A környezetbarát eszközöket, anyagokat, módszereket részesítsük előnyben az átalakítás során! 9. Kevés hulladékot hagyjunk magunk után! 10. A pénztelenség kreatívvá tesz! Az újrahasznosítható hulladékot használjuk fel, ha lehet!

2 11. Az életkorból fakadó igényeket is vegyük figyelembe! 12. Legyünk következetesek, hitelesek! 13. Az átalakítás során a környezetbarát szempontokat mindvégig tartsuk szem előtt! 14. A természetes anyagokat részesítsük előnyben a felhasználás során! Együttműködési terv, kivitelezés Az ötleteken túl a megvalósítást is együttműködve érdemes véghezvinni. A kivitelezésbe elengedhetetlenül fontos a gyerekeken túl a szülők, nagyszülők, takarító néni, karbantartó bevonása is. Ha azonosulni tudnak mindazzal, amit látnak, tapasztalnak, segítői és nem megkeserítői lesznek az átalakítási folyamatnak. Ha számukra is örömet szerez az adott tevékenység, akkor büszkék lesznek majd arra, hogy ennek a folyamatnak a részesei lehettek. Pl. a papírmaséból készített Naprendszer bolygóit a takarító néni meszeléskor szívesen fogja kerülgetni, s óvja majd a sérülésektől azokat. Sokszor, sokat kell beszélgetni, közösen dolgozni ennek érdekében az érintett személyekkel: Vállaljuk önmagunkat, környezetbarát szemléletünket a szülők, gyerekek, munkatársak előtt! Várhatóan ők lesznek társaink az átalakításban. Minden alkalmat meg kell ragadnunk a szülők nevelésére, szemléletformálására: szülői összejövetelek, a témakörhöz kapcsolódóan műhely szervezése, közös tevékenységekbe való bevonásuk, előadásokra való meghívásuk. Témanapok közös szervezése: foglalkozást vezethetnek a pedagógusokon kívül a szülők, a karbantartók, a takarító néni. A dicséretek, megerősítő visszajelzések, előremutató értékelések sose maradjanak el! A tervezés lépései: 1. Az épület adottságainak felmérése: fekvése, helyiségek száma, funkciója, nyílászárók anyaga, szigetelése, fajtája, az épület alapanyaga, kora, padlóburkoló anyaga 2. A berendezés adottságai: bútorok minősége, anyaga, színe, mosdókagylók, WC-csészék, csapok állapota 3. A működtetés felmérése (világítás, fűtés, vízhasználat, szigetelés, szelektív hulladékgyűjtés, takarítás) 4. Az épület, a berendezés, a működés vizsgálata környezetbarát szemmel 5. Hiányosságok és igényeink összegyűjtése 6. Az adottságokból adódó lehetőségeink 7. Egyéb lehetőségek teremtése (díszítés, virágosítás) 8. Ötletek gyűjtése a helyiségek átalakításához funkció szerint (közös terek, tantermek) 9. Feladatok, felelősök, segítők, anyagok, eszközök összeírása, költségterv készítése 10. Kivitelezés, folyamatos munka 11. Értékelés Jó, ha a cél felé apró lépésekkel, észrevétlenül haladunk, s a közös munka öröme lesz mindannyiunk hajtóereje. A gyerekek leginkább saját, közvetlen környezetük átalakítása kapcsán éreznek majd rá felelősségükre, lehetőségeikre, a közösség erejére, s teremtett alkotásaikat jobban fogják félteni, óvni. Konkrét példa, esettanulmány A Ványai Ambrus Általános Iskola Dévaványán öt épületben működik jelenleg. Ennek a település nagy területen való elhelyezkedése a fő oka. A felsős gyerekek a város központjában,

3 egy új, modern épületben tanulnak. Az alsós kisdiákok négy különböző, öreg épületben, melyek egykoron is iskolaként szolgáltak. Közülük a Kossuth utcában található épületet alakítottuk át környezeti nevelési telephellyé, melynek környezetbarát szempontok alapján próbáltuk külső (ld. Iskolánk udvara c. fejezet), belső arculatát átformálni. Az épület és a berendezés adottságai: Épületünk közel 100 éves. Régen Csepegős kúti iskolának nevezték a közelében lévő lassan csöpögő artézi kút miatt. Magas alapra, téglából épült. Az északi végében kialakított szolgálati lakás alatt pince is volt egykor. Az épület két részre tagolt. Az első felében két osztályteremhez jutunk az odavezető lépcsőkön, a másik felében egy osztálynyi hely van, valamint a mosdók. Folyosóink kicsik, szűkösek, de világosak a faltól falig ablakok miatt. Termeink tágasak, mindegyik 3-4 régi kétszárnyú, fából készült ablakon át kapja a természetes fényt. A mesterséges fényt neoncsövek biztosítják. Gázfűtés van, a magas, vastag falak jól szigetelnek. A termek burkolata parketta, a folyosókon, mellékhelyiségekben kőlapok találhatók. A tantermek ablakai keletre néznek. Padjainkban még déd- és nagyszüleink tanultak. Egymáshoz rögzíthetőek, ketten férnek el egymás mellett benne, középen tintatartó lyuk. Barnák és kopottak. Tábláink: tantermenként egy kicsi mágneses, egy vonalas és egy négyzethálós. Fából készültek, zöldre mázoltak, piros vonalakkal. Alattuk krétatartó. Fogasaink, szekrényeink, polcaink, tanári asztalaink, székeink, cipőtartóink is a régi idők emlékét őrzik. Négy mosdókagylónk van. Egy a folyosón, kettő a lányok WC-jében, egy a fiúkéban. Hogyan éltünk az adottságok adta lehetőségekkel? Szeretném kihangsúlyozni: az öreg épülethez, a muzeális értékű berendezéshez való viszonyulásunk teljesen pozitív volt. A múltnak eme fennmaradó kis szigetét nagyon fontos értéknek hisszük a mai napig, s megőrzését, védelmét szívünk legmélyén célul tűztük ki. Nem álmodtunk meg látványos átalakítást, felújítást, nem dobtunk ki semmit azért, mert öreg, ütöttkopott volt. Mi szépnek, kedvesnek láttuk a mesélős múltú ódon tárgyakat. Mégis mit tettünk? A szolgálati lakás megszűnte után elkértük az épületrészt az önkormányzattól. Nagyobb helyiségeiből fejlesztő- (a falnál pingpongasztal, az egyik sarokban korongozógép, a falakon gyerekek által készített képek), és tornaszobát alakítottunk ki (a falon bordásfal, a padlón tornaszőnyegek, az ablakon háló). Az egykori konyhát a gyerekekkel használjuk sütésre, főzésre, saláták, bodzaital készítésére. A vizes munkák (pl. nemezelés, gipszöntés, sógyurmázás) is itt kapnak helyet. A fedett terasz jó kuckó, kedves helyszín kiscsoportos munkáknál. A padlásfeljáró alatt tároljuk a több zsáknyi napraforgómagot, amit a nemzeti parktól kapunk évente ajándékba, hogy etethessük madárvendégeinket. Három tantermünkből kettőben délelőtt folyik a tanítás, a harmadik terem délután ad helyet a napközis gyerekeknek. Mindegyiket a tanítók irányításával a gyerekek alakítják, formálják saját ízlésük, kedvük szerint. Egységre nem törekszünk, őrizzük a sokszínűségünket. A környezetbarát anyagokat előtérbe helyezzük a díszítés során, újrahasznosítunk, ha lehet, sok-sok cserepes virággal zöldítjük tereinket, termenként külön gyűjtjük a papírt, szárazelemet, komposztálandó hulladékot, valamint tornyot építünk a kimosott iskolatejes, műanyag poharainkból, melyekről mindig leszedjük az alumínium tetőt. A vegyes szemetes vödörbe alig-alig teszünk valamit, mivel az esetleg megmaradó

4 tízórai, ill. uzsonna a táskákban lévő zacskóba kerül vissza, hogy madárlátta ennivalóként az otthoni házi kedvencek csemegéje lehessen. A folyosó, a mellékhelyiségek díszítésében a pedagógiai asszisztens, a takarító néni is részt vesz. Zöld füzetünk bejegyzései alapján karbantartóink is segítenek, ha erre kérjük őket valamilyen munka kapcsán. Hőmérőt szereltünk föl kintre és bentre egyaránt. A gyerekek minden reggel leolvassák a kinti hőmérsékletet, s figyelik a bentit is. Megegyezésünk szerint a 20 foknál alacsonyabb kinti hőmérséklet esetén felvesszük a kabátot, ha kimegyünk az udvarra. Hogyan is néz ki a másodikos kincskeresők terme? A terem előtti folyosón két lóca, egy cipőszekrény, meg egy kis polc van, rajta a gyerekek névvel ellátott pohara. Az egyik falon textillel bevont hungarocell-tábla, melyen gyermekmunkák, meg hirdetések, felhívások kapnak helyet. A többi falon, az ablakpárkányokon virágtartók, bennük üde, zöld növények. Mellettük néhány védett növényt és állatot bemutató poszter. A még üresen maradó falfelületet régi diákjaink kézimunkái díszítik. A belépő zöld filcszőnyeg jó szolgálatot tesz esős időben. A sarokban seprű, lapát, a vízcsap alatt felmosó vödör, feltörlő ruha. Mint otthon! Nagyon fontos ezek megléte, mivel biztonságot adnak. Kiborul a tej, leesik egy cserép virág, kiszebáb készítéskor a szalma könnyen szétszóródik. Sebaj! Mindez megtörténhet, de mindent helyre is lehet hozni. Ha adottak a kellékek, s ismerjük azok használatát, valamint vannak segítőtársaink, akkor észrevétlenül, egykettőre helyreállhat a rend. A tanítónak csak egyetlen mosollyal kell nyugtáznia mindezt. A terem öreg, kétszárnyas ajtaján a mesefa. Rajta az osztályjelzés, a Kincskeresők felirat, valamint az osztály mesehősei név szerint, no meg a terelőjük (tanítójuk) neve. Természetesen ajtódíszként koszorút is fonnak a már adventi koszorú-készítésben jártas gyerekek Hol ezzel, hol azzal a kerti virággal, terméssel, levéllel díszítik. Attól függ, mit találnak hozzá az udvaron. Ez a birodalom a sajátjuk. Az ajtón belépve tágas terembe jutunk. Magas falak, az ajtóval szemben három, kétszárnyas ablak. Keletre néznek. Középen egy nagy szőnyeg. Körülötte félkörben az öreg, kétszemélyes, felújított (sárgára, zöldre festett), táskaakasztóval ellátott padok, melyek mindegyikét háttámlával szereltük fel. A félkörből egy mozdulattal szembefordítható egymással 2-2 pad, s így összeülhetnek 4 fős kiscsoportjaink. Az ajtó belsején, csomagolópapírra írva látható a gyerekek által javasolt, majd mindenki által elfogadott Megállapodásunk. Az ajtó melletti, magunk készítette farácson (ágakból kötöztük rafiával) illatozik mézes órarendünk. A mézeskalács négyszögeket magunk sütöttük a manófalvi búbos kemencében, majd kitaláltuk a foglalkozások jelzéseit, s ráírókáztuk azokat. Az ajtó mögött lévő sarokban kaptak helyet szelektív hulladékos tároló edényeink. Mindegyiken felirat: mibe mi kerüljön. Szárazelemes kis vödör, fedett vödör a napi komposztálandó anyagnak, papíros láda, szemetes kosár (a be nem sorolható hulladéknak). Ez utóbbi általában félig sem telik meg. A műanyag tejes poharakat (kimosva, fóliától megtisztítva) is ebben a sarokban építjük toronymagasra. Az első osztály első napjaitól természetes a gyerekeknek a válogató hulladékgyűjtés. Sosem okozott gondot nekik! Egyik polcunk két ablak között van a falon. Rajta lexikonok, szótárak, óra, fából készült hatalmas dobókockák, ritmushangszerek, kis kosárban száraz falevélcsokor, meg két cserepes virág. A másik polcunk a táblákkal szemközti falnál található. A felső részén a gyerekek számára mesekönyvek, versek, újságok, rajzoláshoz színes ceruzák, írólapok, alul mindenkinek egy-egy saját maga díszítette irattartó doboz. A polc fölött zsebesmindenes falvédő, melybe a még használható, bármikor jó szolgálatot tehető dolgok kerülnek (pl. zacskók, dobozok).

5 Berendezésünkhöz tartoznak még: három asztal a taneszközöknek, beszedett könyveinknek, füzeteinknek, az írásvetítőnek, számmérlegnek, golyós számolónak, valamint két szekrény (ajtajukon mindenki szülinapja, naptár) és fogasok kabátjainknak. Ezek alatt gyékény falvédő, fölötte A mi kertünk. Az utóbbiba mindenki elkészítette saját virágát papírból, a szirmokba értékeléskor a gyerekek jó tulajdonságát gyűjtögetjük. Ezek a virágok jelzik egyben azt is, melyik fogas kié. A táblák függönnyel eltakarhatók. Középen feltekerhető vetítővászon, fölötte a Göncöl csillagai, mellette festett számkígyó, elérhető magasságban óralap, mérőrúd, hőmérő, gesztenyelánc. Hátul, kis rongyszőnyegeink mellett játékos kosár. A falon lévő, vidám színű hungarocell-táblákon gyerekmunkák. Mindenkié. Büszkén mutogatják, melyiket ki alkotta. Ezek időközönként, témáinkhoz igazodva kicserélődnek. Most éppen az IDŐ témanap keretében papírtányérból készített óráink diagrammja látható az egyik falon. Beállítottuk rajtuk, ki mikor kelt aznap. A másik falon gombakiállítás látható. Kerékpártúránkhoz kapcsolódóan olvasgattunk róluk. Nosza! Máris mozaikképet készítettünk a különböző gombákról. Kiscsoportjaink is szeretnek együtt alkotni. Legutóbbi játékunk a síkidomokhoz kapcsolódott. Különböző színű és más-más formájú síkidomot kellett mindenkinek kinyírnia a csoportban, s később egyetlen nagy papíron ezek felhasználásával képet terveztek. Most ezek a közös alkotások is termünket díszítik. Máskor meg a piacon voltunk, hogy megfigyelhessük, milyen gyümölcsöket árulnak ősszel. Hű, milyen jót ettünk a magunk vásárolta gyümölcsből! Ennek kapcsán meg az almacsősz kerti manókat alkottuk meg fonalból Ma már ezek kiscsoportjaink kabalái! A táblák melletti sarokban egy bábparaván kapott helyet. A kesztyűbábok a kis kosárból gyakran a tanító néni kezére kerülnek, s jöhet a mese! Aztán sok-sok mese, vers, megénekelt állat kapcsán elkészülnek a saját síkbábok is. A kisdiákok lelkesen találják ki saját meséiket, s adják elő azokat. A paraván előtti mesemondószék mosolygós párnájával sosem marad üresen. Ritmushangszernek diócsörgőt készítettek régebbi tanítványaim. Ma is használjuk ezeket. Mellette jó szolgálatot tesznek kedvenc kavicsaink, s a lemorzsolt kukoricaszemek. A Naprendszer bolygóit is őrizzük. Ezeket papírmaséból alkották még a tücskök (jelenleg középiskolás diákjaim). Karbantartóink segítsége nélkül nemigen kerülhettek volna a megálmodott helyre, az igen magas plafonra. Minden év legelején megtervezzük a közös fánkat. Egy nagy csomagolópapíron megfestem a FÁT, majd a gyerekekkel visszaemlékezve az előző év eseményeire, ráírjuk a törzsre, mi mindent tettünk már; a lombkorona leveleire kerül, hogy az idén mi mindent szeretnénk csinálni; s a gyökérzetbe írjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy mindez az álom megvalósulhasson. A FÁT a szülőknek megmutatjuk, s kérjük őket, hogy legyenek társaink a megvalósításban. Központi helyet foglal el termünkben a FA. A cserepes virágok zömét tavasszal, takarító nénink segítségével kiültetjük a kertbe, s ősszel újra behozzuk azokat. Nemrégen egy 13 éves, óriási zöld fikusz kért nálunk befogadást. Egy egész sarkot felszabadítottunk a számára! Aztán a növénysarokba, szekrények tetejére, a polcra még számtalan kisebb cserepes virág is került. Mind-mind a szülők, nagyszülők kertjéből. Mint egy virágbolt! mondogatják a gyerekek. Gondozásuk, megfigyelésük sokféle lehetőséget teremt a tanuláshoz. Régi üveges szekrényeinkbe a vászon függönyöket szorgos anyukák varrták, majd lepréselt őszi faleveleinket (textilfestékbe mártva) nyomdázásra használtuk, s így készítettük el színes, gyönyörű darabjainkat. Falvédőnket hulladék rongyokból alkottuk meg, amikor a felszíni formákról, vizeinkről tanultunk. Egy kék vászonanyagra gyorsan ráöltöttük a kiszabott hegyeket, dombokat, köztük ott voltak a völgyek, a kanyargó folyók, távolabb kis tavacska. Betlehemes játékunkhoz kosárkötő fűz vesszőjéből készítettük el sövényfonással a betlehemet, mely adventi ablakunk párkányát díszítette sokáig. A kis

6 Jézust, Máriát, Józsefet, a szamarat, a bárányt, s a többi szereplőt hol csuhéból, csutkából, hol sógyurmából vittük színre. Folytathatnám az örömteli visszaemlékezéseket, mesélhetnék még sokat arról, hogyan formáltuk, alakítottuk munkánk során a termünket. Helyette inkább mindenkit biztatok: pénz nélkül, közös munkával is környezetbaráttá varázsolható egy-egy kis birodalom! Annyi öröm, büszkeség tölti majd el mindenki lelkét, olyan jó lesz majd részesének érezni magunkat ennek a folyamatnak. A takarító néni arcán elégedettség, lám az ő munkáját megbecsülik, hisz alig kell takarítania, vigyázunk a rendre, s bízunk benne. A szülők, nagyszülők szívesen kukkantanak be hozzánk, s már törik a fejüket, miből készüljön a zöld télapó meglepetés csomagja (volt már vászonból varrva, papírzacskóból, zokniból; volt, hogy csomagolás nélkül hozta a postás; volt, hogy a puttonyból kis kaktuszok, vagy könyvek kerültek elő.). A karbantartók arcán is friss kutakodás: miben is segíthetnének. A kis tó nádvágásában, a padok javításában? Az igazi teremtői, s élvezői ennek az együtt munkálkodásnak mégiscsak a gyerekek és a tanító. Nagyon is életszagú, természetes mindez. Maga a csoda teremtése. Irodalom Szobanövények. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1987 Könczey Réka, S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz. Föld Napja Alapítvány, 1993 Demjén I., Geiszler J., Schmidt G.: Az iskolai zöldkörnyezet fejlesztésének módszerei. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 1993 Papst, S.; Braun, Ch.: Környezeti nevelés szobában és szabadban. Környezetnevelési Munkacsoport, ARGE, Bécs, 1991

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A készlet az MB 100 450 Mese szekrénnyel kiegészíthető. Játéktároló szekrények polcokkal, zárt tároló szekrények ajtóval, pad,

A készlet az MB 100 450 Mese szekrénnyel kiegészíthető. Játéktároló szekrények polcokkal, zárt tároló szekrények ajtóval, pad, Csoportszobai bútorok MB 100 481 Mese szekrény MB 100 450 Mese szekrény A képen látható bútor összeállítást csak egyben lehet megrendelni különkülön az elemek nem elérhetőek. Az ár csak a képen látható

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

eft Intézményszolgálat által központosított karbantartási keret terhére SZVÓ költségvetési forrásból Alapítványi forrásból Tagintézmény

eft Intézményszolgálat által központosított karbantartási keret terhére SZVÓ költségvetési forrásból Alapítványi forrásból Tagintézmény Csicsergő Festés 32 Szerszám, vasaló 12 Összesen: 44 Csepegtető asztal 79 Eszterlánc Festés, pvc padló 78 Csepegtető asztal 163 36 kiságy vásárlása 220 Gézengúz Szerszám 13 Vezetői iroda parkettázás, folyosó

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a kötelező eszköz és felszerelésjegyzékhez

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Iskolai kötelező eszközbeszerzésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató. Iskolai kötelező eszközbeszerzésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Iskolai kötelező eszközbeszerzésekről

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG című könyv feldolgozásához tervezet KÉSZÍTETTE: NYITRAINÉ KIRÁLY ILDIKÓ SÁIK PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁJA SALGÓTARJÁN FELADATOK A FOGLALKOZÁSOKHOZ 1. foglalkozás (kb.45-60

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013 TANSZERCSOMAG 2012/2013 2.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta ADÉL, 12 db-os - 1 db színes ceruza PENKALA 12-es - 1 db ecsetkészlet (10-6-4-2) lószőr -

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

Szükséges felszerelés 1.osztály

Szükséges felszerelés 1.osztály Szükséges felszerelés 1.osztály Tanszerek: 5 db vonalas füzet 5 db négyzetrácsos füzet 2 db sima füzet 1 db kottafüzet 3 csomag írólap 4 db ceruza (2 db HB, 2 db B) 1 csomag színes ceruza (12 színű) 1

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

Taneszközök jegyzéke

Taneszközök jegyzéke Taneszközök jegyzéke 1. osztály Ceruzák (tolltartóba) Matematika 2 db B-s grafit 2 db HB-s grafit 2 db piros 2 db kék színes 2 db zöld 1 db vastag postairon 1 db radír 1 db faragó 1 db rövid vonalzó 1

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Szükséges taneszközök

Szükséges taneszközök Szükséges taneszközök Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a füzetcsomagok a levéli papírboltban megvásárolhatók! 1. osztály Magyar: 2 db elsős vonalazású, kisméretű, vonalas füzet /14-32/ 1 cs famentes

Részletesebben

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre 1.osztály Füzetek: 27-32 (mat.) 3 db 14-32 (Írás) 4 db 36-16 (ének) 1 db 20-32 (sima) 1db házi feladat 2 db Felszerelés: grafitceruzák: 3 db HB-s, 2H-s

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

AZ ELECTRO-COORD BEMUTATJA. Jekko ÚJ TÁROLÓESZKÖZ ÚJRAHASZ NOSÍTHATÓ ELEKTROMOS HULLA DÉKOK OTTHONI GYŰJTÉSÉHEZ ELEMEK

AZ ELECTRO-COORD BEMUTATJA. Jekko ÚJ TÁROLÓESZKÖZ ÚJRAHASZ NOSÍTHATÓ ELEKTROMOS HULLA DÉKOK OTTHONI GYŰJTÉSÉHEZ ELEMEK AZ ELECTRO-COOR BEMUTATJA Jekko ÚJ TÁROLÓESZKÖZ ÚJRAHASZ NOSÍTHATÓ ELEKTROMOS HULLA ÉKOK OTTHONI GYŰJTÉSÉHEZ KISMÉRETU ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ELEMEK ENERGIATAKARÉKOS LÁMPÁK ÉS IZZÓK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

Debrecen, 2015. szeptember

Debrecen, 2015. szeptember A SVETITS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016-OS TANÉV Készítette: Dr. Juhászné Rippert Teodóra Debrecen, 2015. szeptember AZ ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANESZKÖZLISTA 1. osztály

TANESZKÖZLISTA 1. osztály 1. osztály Füzetek: 2 db vonalas /A/5 14-32/ 2 db négyzetrácsos /A/5 27-32/ 1 db sima /A/5 20-32/ 1 db hangjegy /A/5 36-16/ 1 db házi feladatos füzet Íróeszközök: 1 db vastag grafit (B vagy2b) 1 db vastag

Részletesebben

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009.

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. Felújítási feladatok - C/7 Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola (Baranyai u. 16-18.) Az étkező és a konyha felújítása. Étkező utca felöli

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. Alsó és felső tagozat A 2014/15 tanévben is folytatjuk iskolánkban

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE 1. osztály : 3 db 14-32.sz.vonalas 2 cs.írólap 2 db vázoló ceruza (postaírón), 2 db piros-kék ceruza 4 db HB-s (háromszögletű) ceruza 1 db Rajz-vázoló Újság Betűkészlet, betűtartó, betűsín Műanyag zárható

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet I. HELYISÉGEK Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK Tanterem osztályonként Szaktanterem Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba Tornaszoba Sportudvar 2 Igazgatói

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 0033 LHH: Taktaszada Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola KÉP HELYE Az iskola épülete 1779m 2 alapterületű,melyben 11 tanterem,

Részletesebben

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a 1.a vonalas füzet 14-32 számú négyzetrácsos füzet 27-32 számú 3db sima füzet 80-32 számú 3 csomag (gumis) félfamentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) famentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) rajzlap A/3

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök 1. osztály ZSÁKOK: Testnevelés zsák: - tornacipő -1 pár fehér váltó zokni ( bugyi) - fehér póló, kisnadrág ( kék) - melegítő, tréningruha Rajz zsák : - 12 színű

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban

Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban 00. december Terminus TKollHÖK Tartalom: oldal.. A közvélemény kutatás célja.. A kérdőív.. A kérdőívre adott válaszok

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

28 800 Ft 19 990 Ft. 29 350 Ft 20 490 Ft. 39 490 Ft 36 990 Ft

28 800 Ft 19 990 Ft. 29 350 Ft 20 490 Ft. 39 490 Ft 36 990 Ft NS1841 Nagy, keskeny tároló Seria+tartozéka - csak két Seria+szekrény közé tehető 28 8 Ft 19 99 Ft NS_1841 NS184 Kicsi duplapolcos tároló, Seria+tartozéka - csak két Seria+szekrény közé tehető 29 35 Ft

Részletesebben

e-primo Rugalmas rendszer a nagyfokú biztonságért

e-primo Rugalmas rendszer a nagyfokú biztonságért e-primo Rugalmas rendszer a nagyfokú biztonságért Nagyobb rugalmasság a irodai e-primo családok, a szinglik és az üzleti, alkalmazások számára e-primo biztonságos és egyben rugalmas Biztonságot szeretne

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben