J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének november 10. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Bölcsöde pályázathoz kapcsolódó közös mérőhely kialakítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének november 10. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 28/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy:épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlat kiválasztása /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Telenor megállapodások felülvizsgálata /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: indítvány a vörösiszap - katasztrófa által sújtott családok megsegítésére /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: 0138/21 hrsz. ingatlan vízellátása /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítása /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: előirányzat-átcsoportosítás..11

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének november 10. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Barna Károly Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Kálmán János jegyző Művelődési Ház igazgató /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / 1. napirendi pont: Bölcsőde pályázathoz kapcsolódó közös mérőhely kialakítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést és a hozzá tartozó árajánlatokat. Elmondta, hogy a DÉMÁSZ előírásáról már tudtak, de a közös mérőhely kialakítására vonatkozó tervek később lettek készen, mint a bölcsőde épületére vonatkozó tervek. Elmondta, hogy ameddig nincs készen a közös mérőhely, addig a nyertes kivitelezőnek nem tudják átadni a területet, mert addig a lebontandó József Attila u. 3. sz. alatti óvoda udvarán található volt szolgálati lakásból a bérlők nem tudnak kipakolni, és a kazánház bontása sem történhet meg addig. Makra Sándorné képviselő megérkezett.

4 A DÉMÁSZ álláspontja az, hogy az eddigi két légkábelt le kell vinni a földbe, és helyette egy közös gyűjtőmérőt kell kialakítani. A hálózat a telekhatárig lesz a DÉMÁSZ tulajdona, és addig a kivitelezés költsége is a DÉMÁSZ-t fogja terhelni. A gyűjtő mérőszekrény a régi Óvodának a Pálmai lakás felőli végén lesz elhelyezve. Részletesen ismertette a két árajánlatot. Elmondta, hogy a HAFAKO-VILL Kft szóban tett egy még kedvezőbb ajánlatot, mely szerint bruttó Ft-ért vállalná a kivitelezést. Megjegyezni kívánta, hogy valószínűleg két részre kell majd bontani a nyertes kivitelezővel kötendő szerződést, és a méretlen hálózatra a Kistérséggel mint a nyertes bölcsőde pályázat beruházójával a mértre pedig az Önkormányzattal kell azt megkötni. Az előbbi esetében pedig később a Kistérségnek a teljesítésarányos költséget kell átutalnia az Önkormányzatnak. A Gazdasági Bizottság az eredeti határozati javaslattal szemben egyhangúlag ennek az ajánlatnak az elfogadását javasolta. Megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye vane. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 28/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy:épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlat kiválasztása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz, József Attilla u. 1-3 (hrsz.:349) Épületek kábeles villamosenergia - ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete Épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérése vonatkozó kivitelezői árajánlatok közül a kedvezőbb, HAFAKO-VILL Kft. ajánlatát választotta ki. A képviselő-testület biztosítja a szükséges összeget, bruttó Ft-ot a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés és a Kistérséggel esetlegesen kötendő megállapodás megkötésére, valamint a kivitelezéshez szükséges feladatok elvégzésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2

5 2. napirendi pont: Előterjesztések: 2/1. Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok teljesen egyértelműek voltak abban, hogy kiviteli tervdokumentáció szükséges, ennek költségét azonban a pályázat nem fedezi. Dr. Kónya Ferenc képviselő megérkezett. Megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Elmondta, hogy a kiközölt határozati javaslat annyiban nem pontos, hogy a szükséges összeget a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása számára pénzeszköz átadással kell biztosítani. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal ezzel a módosítással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 29/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségeire vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a szükséges Ft-ot a évi költségvetés általános tartalék terhére, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása számára pénzeszköz átadással biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3

6 2/2. Telenor megállapodások felülvizsgálata / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Telenor Magyarország Zrt. felé fennálló számlatartozásokat sajnos nem mindig egyenlítik ki a számlafizetők, aminek következtében a szolgáltató előbb-utóbb az Önkormányzatnak számláz. Az önkormányzat által kifizetett tartozásokat azonban nem minden esetben tudják problémamentesen visszafizettetni. Szeretné ezért, ha egy bizonyos összeghatár felett már nem az ő mérlegelése lenne az, hogy valakit kizárjon vagy ne az önkormányzati keretszerződés által biztosított kedvezményekből. Vigyázniuk kell azonban arra is, hogy a keretszerződésben egy minimum 300 fős előfizetői létszámot vállaltak. Dönteniük kell arról is, hogy mit tegyenek a vállalkozások előfizetéseivel, mert tőlük sokkal nehezebb az esetleges tartozásokat behajtani. Kérdés az is, hogy mi legyen a nem az önkormányzat vagy intézményei által, illetve nem kistérség által foglalkoztatott számlafizetőkkel. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha valaki úgy halmoz fel tartozást, hogy előtte hűségnyilatkozattal vásárolt telefont. Nagyon sok variáció lehetséges attól függően, hogy valaki a saját nevére kéri az előfizetést, vagy egy személy nevén több előfizetés van. Az sem mindegy, hogy aki kezességet vállalt, az tartozik-e. Amikor meghatározzák az összeghatárt, ami fölött kizárják a kedvezményekből, arról is dönteniük kell, hogy például a kezes és az alá tartozók tartozásait összeszámolják-e. Hűségnyilatkozat esetén egyirányúsítani lehet a hívásokat, és azt a hűségnyilatkozat végéig nem oldják fel. Az érintett választhat, hogy megszűnteti az előfizetést és kifizeti a kötbért vagy fent tartja így a telefont. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy a sokféle variáció miatt szerepel a határozati javaslatban az egyedi döntést minden esetben. Javasolja, hogy ne a polgármestert, hanem a testületet hatalmazzák fel a döntés meghozatalára. Dr. Kormányos László polgármester: hogyan változna a határozati javaslat? Mákos Istvánné jegyző: a harmadik pont úgy módosulna, hogy a képviselőtestület az Ft-ot meghaladó számlatartozásnál egyedi döntés alapján kizárhatja az önkormányzati keretszerződés alapján biztosított mobiltelefon szolgáltatásból a hátralékos számlafizetőt. Mákos Istvánné jegyző: még a vállalkozásokról kell beszélniük. A fizetéssel náluk eddig nem volt probléma. Dr. Kormányos László polgármester: az orvosokat hátrányosan érintené, ha a vállalkozásukban ezt költségként nem számolhatnák el. Egyenlőre javasolja, hogy a határozati javaslat 4. pontját ne fogadják el, és egyedi esetben úgyis tud dönteni a testület, amennyiben ez tartozás miatt szükségessé válik. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy a 25 fő külsős személyről akikkel nincs elszámolási kapcsolatban az önkormányzat - kell még dönteniük. 4

7 Bódis Margit képviselő: véleménye az, hogy a 25 külsős esetében a nem fizetésnél tájékoztassák róla, hogy amennyiben nem rendezi tartozását, kizárják a keretmegállapodás nyújtotta kedvezményekből. Nem jellemző a tartozás, de ha mégis előfordul, akkor így járjanak el. Mákos Istvánné jegyző: határidőhöz is köthetnék a kizárást. Például ha valaki nem teljesít a Telenor által meghatározott 30 napos fizetési határidő után 8 napon belül, és a számlát nem mutatja be, azt automatikusan ki lehetne zárni. Hosszabb határidőt is meg lehetne határozni: 60, 90 napot. Dr. Kónya Ferenc képviselő: véleménye szerint egy felső határértéket mindenképpen meg kellene állapítani. Nem tudja, mekkora összegű számlák jellemzőek, de 3 hónap alatt nagy összegű tartozást fel lehet halmozni. Mákos Istvánné jegyző: azt javasolja, hogy térjenek vissza az eredeti, összeghatárhoz kötött javaslathoz. Dr. Kormányos László polgármester: az alábbi módosításokat javasolja tehát a kiközölt határozati javaslatban: a harmadik pont úgy módosulna, hogy a képviselő-testület az Ft-ot meghaladó számlatartozásnál egyedi döntés alapján kizárhatja az önkormányzati keretszerződés alapján biztosított mobiltelefon szolgáltatásból a hátralékos számlafizetőt, a negyedik pontot pedig kiveszik. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal ezekkel a módosításokkal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 30/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Telenor megállapodások felülvizsgálata H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és a Telenor Magyarország Zrt közötti keretszerződést és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi megállapodásokban szabályozza az önkormányzat és az önkormányzati alkalmazottak közötti jogokat és kötelezettségeket a mobiltelefon előfizetésekkel kapcsolatban. 2. Felhatalmazza továbbá, hogy három oldalú megállapodás megkötését kezdeményezze a szegedi kistérség munkavállalói tekintetében, mobiltelefon előfizetés tárgyában. 3. A képviselő-testület az Ft-ot meghaladó számlatartozásnál egyedi döntés alapján kizárhatja az 5

8 önkormányzati keretszerződés alapján biztosított mobiltelefon szolgáltatásból a hátralékos számlafizetőt. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra vonatkozóan, hogy a nem önkormányzati és intézményei, illetve nem kistérségi munkavállalók előfizetői tekintetében kössön egyedi megállapodásokat, a biztonságos számlafizetés érdekében. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 31/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselő-testület 32/2010. ( XI.10.) és 33/2010. (XI.10.) KT határozatát zárt ülés keretében hozta meg, majd nyilvános ülésen folytatta a napirendi pontok tárgyalását. 6

9 2/3. Sándorfalva Város polgármesterének indítványa a környezeti katasztrófa által sújtott családok megsegítésére. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Sándorfalva Város Polgármesterétől érkezett Legyen minden családnak testvértelepülése! című levelet. Szeretné megkérdezni, hogy kinek mi a véleménye róla. Esetleg más formában, támogassák-e a vörösiszap-katasztrófában érintetteket. Megkérdezte, hogy kinek mi a véleménye? Dr. Kormányos László polgármester: összefoglalta a képviselői véleményeket, ami az volt, hogy a tervek részleteiről érdeklődjön. Javasolja, hogy a döntést halasszák el. Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 34/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: indítvány a vörösiszap - katasztrófa által sújtott családok megsegítésére H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Sándorfalva Város polgármesterének indítványát a vörösiszap - katasztrófa által sújtott családok megsegítésére, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a döntést elhalasztotta. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy szerezzen be részletesebb információkat a kezdeményezésről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/4. Szatymaz III. körzetben található ingatlanok vízellátása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a mellékletben szereplő térkép szerint a III. körzetben 6 ingatlan tulajdonosa az ivóvízvezeték kiépítését és vízellátásuk megoldását kezdeményezte. A 0138/21 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdon, illetve egy telek tulajdonosa még nem döntött a részvételéről. Az önkormányzati telek értékét is növelné ez a beruházás. Elmondta, hogy nemrég volt egy egyeztetés az érintettek és a 7

10 Víziközmű képviselői között az árról. Amennyiben nyolc fő részt vesz a beruházásban, akkor egy ingatlan esetén a rákötésért fizetendő összeg Ft. A kérdés az, hogy az önkormányzat állja-e ennek a költségét saját ingatlana tekintetében. Felkérte a képviselőket, hogy aki egyet ért a vízhálózat kiépítésében való részvétellel, és biztosítja a szükséges összeget, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 35/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: 0138/21 hrsz. ingatlan vízellátása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a 138/21 hrsz. ingatlan vízhálózatának kiépítésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület egyet ért az ingatlan vízhálózatának kiépítésével. A szükséges Ft-ot biztosítja a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/ Szatymaz, Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy Nikolényi Györgyné, a 6763 Szatymaz, Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás bérlője jelezte, hogy a bérelt ingatlan javításra szorul, felvizesedett és beázik a tető. Voltak kint megnézni az ingatlant. A javítás valóban indokolt. Szeretnék saját munkásokkal önerőből megoldani a szükséges felújításokat. Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 8

11 36/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület egyet ért az ingatlan felvizesedése miatt illetve a tető beázása miatt szükséges felújítások elvégzésével. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/6. Fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: ismertette a pályázatot. Kiemelte, hogy a célja fénydekorációs eszközök cseréje LED TECHNOLÓGIA irányába. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 50%-a. A támogatás összege minimum nettó 200 ezer Ft. A pályázat beadási határideje Dr. Kormányos László polgármester: javasolja, hogy összességében 250 ezer Ft önerőt biztosítsanak a pályázathoz a Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár pályázati önerő költségvetési előirányzatának a terhére. Egyébként hatalmazzák fel arra, hogy a konkrét technológiát válassza ki. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 37/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás H a t á r o z a t 9

12 Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére. Az önerőt Ft-ban határozza meg. A szükséges összeget a Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár pályázati önerő költségvetési előirányzatának a terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konkrét termékek meghatározására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/7. Előirányzat-átcsoportosítás a Művelődési Ház számlázott szellemi tevékenység előirányzata javára / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán János intézményvezetőnek. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy a Kónya Géza kórusvezetőnek betervezett költségvetési keret fogyóban van. Szeretne a dologi kiadásaiban mutatkozó megtakarításai terhére a számlázott szellemi tevékenység előirányzatra átcsoportosítani Ft-ot. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki ezt tudomásul veszi, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 38/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: előirányzat-átcsoportosítás H a t á r o z a t 10

13 Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előirányzat-átcsoportosításról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Dankó Pista Művelődési Ház intézményvezetője Művelődi Ház és Könyvtár Dologi és dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül Ft-ot csoportosít át a számlázott szellemi tevékenység előirányzata javára. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/8. CBA előtti közterület / szóbeli előterjesztés / Lengyel Istvánné képviselő: CBA előtti áldatlan állapotokat kellene felszámolni. A gödröket be kellene temetni, meg egy kicsit tereprendezni. Dr. Kormányos László polgármester: a helyzetet ismerik. Árajánlatot fognak kérni, hogy egy egyszerű díszburkolattal mennyiért lehetne a területet helyre hozni. Ideiglenesen pedig mart aszfalttal fogják feltölteni. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, a nyílt ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 11

14

15 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete november 10. napján / szerda / órától rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terme Napirendi pont: 1. Bölcsöde pályázathoz kapcsolódó közös mérőhely kialakítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, november 5. dr. Kormányos László polgármester

16 Iktatósz.: 727/2010/U1 Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz Község POLGÁRMESTERÉTŐL 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Szatymaz Tárgy: Épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlat kiválasztása Tisztelt Képviselőtestület! A DAOP-4.1.3/B jelű Bölcsöde létesítése tárgyú fejlesztés, illetve Jámbor Miklósné féle 3 x 16A teljesítmény áthelyezés miatt a DÉMÁSZ előírta közös gyűjtőhely kialakítását az óvoda kis épület meglévő mérőhely helyén. A közös gyűjtőhely kialakításának költsége önerőből történik. A tervezés költsége a pályázatból elszámolható, plusz költségbe nem kerül. Két árajánlatot kaptunk a kivitelezésre: - HAFAKO-VILL KFT: bruttó: Ft - Mucsi Ferenc e. v. : bruttó Ft Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő Testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz, József Attilla u. 1-3 (hrsz.:349) Épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete Épületek kábeles villamosenergiaellátására, fogyasztásmérése vonatkozó kivitelezői árajánlatok közül a kedvezőbb, Mucsi Ferenc e. v. ajánlatát választotta ki. A képviselő-testület

17 biztosítja a szükséges összeget, bruttó Ft-ot a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, valamint a kivitelezéshez szükséges feladatok elvégzésére. Szatymaz, november 5. Dr. Kormányos László polgármester

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Iktatósz.: 729/2010/U1. Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz Község POLGÁRMESTERÉTŐL 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Szatymaz Tárgy: Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyában a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott pályázathoz kapcsolódóan, a Szatymaz, József Attila u. 1. házszámú, 349. hrsz. ingatlanon álló szolgálati lakás épületéből óvoda épület kialakítása építési és felújítási munkálatainak engedélyes (az engedélyezési eljáráshoz szükséges + 3 példányszámban) terveinek elkészítése szükséges volt a pályázat beadásához és az engedélyezési eljárás elindításához. Mivel az épület közhasználatú így teljes körű (építész, statikai, elektromos, gépész) kiviteli tervdokumentáció (10 példányban) elkészítése is szükségessé vált. A terveket Tari László Építész tervező (székhelye: Szeged, Gábor Áron utca 57., adószám: ) készítette. Az engedélyes tervek díja: bruttó: Ft A kiviteli tervdokumentáció díja: Ft A tervezési költség a pályázatban nem elszámolható. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő Testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségeire vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

30 A képviselő testület biztosítja a szükséges Ft-ot a évi költségvetés általános tartalék terhére. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Szatymaz, november 5. Dr. Kormányos László polgármester

31

32 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Szerződő felek: egyrészről: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10; telefonszám: +36 (62) ; faxszám: +36 (62) ; bankszámlaszám: Raiffeisen Bank ; Adószáma: ; Képviseli: Dr. Botka László elnök, mint megrendelő), továbbiakban: Megrendelő másrészről: Tari László Építész tervező (székhelye: 6727 Szeged, Gábor Áron u. 57; telefon: 62/ ; Fax: 62/ ; Bankszámlaszám: ; Adószám: ; törzsszám: 5518/2010; Képviseli: Tari László mint tervező), továbbiakban: Tervező 1. Szerződés tárgya Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyában, benyújtott pályázathoz kapcsolódóan, a Szatymaz, József Attila u. 1. házszámú, 349. hrsz. ingatlanon álló szolgálati lakás épületéből óvoda épület kialakítása építési és felújítási munkálatainak engedélyes (az engedélyezési eljáráshoz szükséges + 3 példányszámban) és teljes körű kiviteli tervdokumentációinak (10 példányban) elkészítését. A tervdokumentációk elkészítésének alapja a 1/2010. (I.19.) ÖM. rendeletben és kapcsolódó dokumentumaiban (mellékletekben) megfogalmazott előírások és rendelkezések. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az engedélyes tervdokumentációt Vállalkozó nyújtja be engedélyeztetésre az illetékes építési hatósághoz. Beépítés helye: a fentebb részletezett helyszínen. 2. Vállalkozói díj Az engedélyezési tervdokumentáció készítésének díja: munkadíj: Ft 25 % ÁFA: Ft Végösszeg: Ft azaz, bruttó egyszázhuszonötezer forint. A kiviteli tervdokumentáció készítésének díja: munkadíj: Ft 25 % ÁFA: Ft Végösszeg: Ft azaz, bruttó háromszázötvenezer forint. A teljes kiviteli terv tartalmazza: - építész kiviteli terveket és árazatlan költségvetés - statikai kiviteli terveket - elektromos kiviteli terv és árazatlan költségvetés - gépész kiviteli tervek és árazatlan költségvetés A tervezési díj nem tartalmazza az engedélyezési eljáráshoz szükséges földhivatali díjakat és költségeket, valamint a fizetendő illeték költségét. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az illetékről szóló évi XCIII. törvény 5.. d) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, tekintettel arra, hogy a évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelem után, illetve ilyen tevékenység hiányában társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett, továbbá az évi LXXXV. törvény 32/B.. (1) bek. b.) pontja alapján teljes személyes díjmentességben részesül. 3. Határidők Teljesítés végső határideje: Az engedélyes tervek építési hatósághoz történő hiánytalan benyújtásának határideje: július hó 01. 1

33 A kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek való hiánytalan átadása: szeptember hó 01. A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja. A Vállalkozó vállalja, hogy az építési engedélyt tartalmazó határozat kézhezvételét követően intézkedik a kérelmező és a szomszédok vonatkozásában a fellebbezési jogról történő lemondást illetően. A Vállalkozó vállalja, hogy a jogerős építési engedélyes tervdokumentációból az engedélyezési eljáráshoz szükséges példányszámon felül 3 példányt biztosít a Megrendelő részére, mely dokumentálás költségeit nem számíthatja fel a Megrendelőnek. A Vállalkozó vállalja, hogy az építési engedélyes és a kiviteli tervdokumentációt elektronikus formában is átadja a Megrendelő részére a tervek fizikai átadásával egy időben. A komplett kiviteli tervdokumentáció részét képezi a tételes költségvetés, melyet a Vállalkozó árazott és árazatlan formában csak a mennyiségek megjelölésével is köteles, ben és papír alapon a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a közbeszerzési eljáráshoz. 4. Műszaki tartalom Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó az engedélyes és kiviteli tervdokumentációt a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján köteles elkészíteni. 5. Fizetési mód Megrendelő a vállalkozói díjat egy összegben átutalással egyenlíti ki az engedélyes tervek esetében az építési hatósághoz történő, hiány- és hibamentes benyújtását követően kiállított számla alapján és a kiviteli tervdokumentáció átadásával egyidejűleg kiállított számla alapján 30 napos fizetési határidővel. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelmet megelőző félév utolsó napjának jegybanki alapkamata. 6. Egyéb rendelkezések Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészült 1.) pont szerinti kiviteli terv a tervező saját szellemi terméke, így szerzői jogi védelem alatt áll. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt megilleti a Vállalkozó által jelen szerződés keretében készített tervdokumentáció felhasználási joga korlátlanul és további díjazás nélkül. A Vállalkozó azonban kiköti, hogy a Megrendelő harmadik személy részére felhasználás céljából nem adhatja tovább. A tervdokumentációban foglalt minden megoldás a Vállalkozó szellemi tulajdona, mely a szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jog védelme alatt áll. A Vállalkozó jogosult a tervezés folyamatába további közreműködőket, alvállalkozókat bevonni, de azok munkájáért teljes felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Amennyiben a Megrendelő a tervezési munkát leállítja, vagy a szerződéstől eláll, a Vállalkozó az addig elvégzett munkáért járó arányos díjat érvényesítheti, kivéve, ha a tervezési munka leállítása a Vállalkozónak felróható okokból történik. A Vállalkozó vállalja a tervekkel kapcsolatos, indokolt és megalapozott észrevételek korrigálását és a tervekre történő díjtalan átvezetését az írásos észrevétel kézhezvételétől számított 8 napon belül, hibátlan teljesítéssel. Vállalkozó vállalja, hogy az építési beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás előkészítésében és megvalósításában szakértőként közreműködik, a felmerülő szakmai kérdéseket, valamint a kiegészítő tájékoztatás során felmerülő kérdéseket, a kérdések ben Vállalkozó felé történő továbbítását követően 24 órán belül megválaszolva visszaküldi Megrendelőnek. A kivitelezés során felmerülő jogos hatósági kifogások és hiánypótlási felszólítások a Vállalkozónak felróhatóan a szerződés hibás teljesítésének minősülnek, amennyiben a hiánypótlásnak nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 2

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.570/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: 3/10-137/2011. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Ez a Szerződéses Megállapodás létrejött 2011. év április hó 11. napján, egyik részről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Cím: 8184

Részletesebben

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2005. május 18-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Tanácskozási joggal jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Tanácskozási joggal jelen vannak: Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. október 20. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendes nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben