J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének november 10. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Bölcsöde pályázathoz kapcsolódó közös mérőhely kialakítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének november 10. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 28/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy:épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlat kiválasztása /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Telenor megállapodások felülvizsgálata /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: indítvány a vörösiszap - katasztrófa által sújtott családok megsegítésére /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: 0138/21 hrsz. ingatlan vízellátása /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítása /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás /2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: előirányzat-átcsoportosítás..11

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének november 10. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Barna Károly Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Kálmán János jegyző Művelődési Ház igazgató /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / 1. napirendi pont: Bölcsőde pályázathoz kapcsolódó közös mérőhely kialakítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést és a hozzá tartozó árajánlatokat. Elmondta, hogy a DÉMÁSZ előírásáról már tudtak, de a közös mérőhely kialakítására vonatkozó tervek később lettek készen, mint a bölcsőde épületére vonatkozó tervek. Elmondta, hogy ameddig nincs készen a közös mérőhely, addig a nyertes kivitelezőnek nem tudják átadni a területet, mert addig a lebontandó József Attila u. 3. sz. alatti óvoda udvarán található volt szolgálati lakásból a bérlők nem tudnak kipakolni, és a kazánház bontása sem történhet meg addig. Makra Sándorné képviselő megérkezett.

4 A DÉMÁSZ álláspontja az, hogy az eddigi két légkábelt le kell vinni a földbe, és helyette egy közös gyűjtőmérőt kell kialakítani. A hálózat a telekhatárig lesz a DÉMÁSZ tulajdona, és addig a kivitelezés költsége is a DÉMÁSZ-t fogja terhelni. A gyűjtő mérőszekrény a régi Óvodának a Pálmai lakás felőli végén lesz elhelyezve. Részletesen ismertette a két árajánlatot. Elmondta, hogy a HAFAKO-VILL Kft szóban tett egy még kedvezőbb ajánlatot, mely szerint bruttó Ft-ért vállalná a kivitelezést. Megjegyezni kívánta, hogy valószínűleg két részre kell majd bontani a nyertes kivitelezővel kötendő szerződést, és a méretlen hálózatra a Kistérséggel mint a nyertes bölcsőde pályázat beruházójával a mértre pedig az Önkormányzattal kell azt megkötni. Az előbbi esetében pedig később a Kistérségnek a teljesítésarányos költséget kell átutalnia az Önkormányzatnak. A Gazdasági Bizottság az eredeti határozati javaslattal szemben egyhangúlag ennek az ajánlatnak az elfogadását javasolta. Megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye vane. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 28/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy:épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlat kiválasztása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz, József Attilla u. 1-3 (hrsz.:349) Épületek kábeles villamosenergia - ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete Épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérése vonatkozó kivitelezői árajánlatok közül a kedvezőbb, HAFAKO-VILL Kft. ajánlatát választotta ki. A képviselő-testület biztosítja a szükséges összeget, bruttó Ft-ot a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés és a Kistérséggel esetlegesen kötendő megállapodás megkötésére, valamint a kivitelezéshez szükséges feladatok elvégzésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2

5 2. napirendi pont: Előterjesztések: 2/1. Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok teljesen egyértelműek voltak abban, hogy kiviteli tervdokumentáció szükséges, ennek költségét azonban a pályázat nem fedezi. Dr. Kónya Ferenc képviselő megérkezett. Megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Elmondta, hogy a kiközölt határozati javaslat annyiban nem pontos, hogy a szükséges összeget a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása számára pénzeszköz átadással kell biztosítani. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal ezzel a módosítással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 29/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségeire vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a szükséges Ft-ot a évi költségvetés általános tartalék terhére, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása számára pénzeszköz átadással biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3

6 2/2. Telenor megállapodások felülvizsgálata / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Telenor Magyarország Zrt. felé fennálló számlatartozásokat sajnos nem mindig egyenlítik ki a számlafizetők, aminek következtében a szolgáltató előbb-utóbb az Önkormányzatnak számláz. Az önkormányzat által kifizetett tartozásokat azonban nem minden esetben tudják problémamentesen visszafizettetni. Szeretné ezért, ha egy bizonyos összeghatár felett már nem az ő mérlegelése lenne az, hogy valakit kizárjon vagy ne az önkormányzati keretszerződés által biztosított kedvezményekből. Vigyázniuk kell azonban arra is, hogy a keretszerződésben egy minimum 300 fős előfizetői létszámot vállaltak. Dönteniük kell arról is, hogy mit tegyenek a vállalkozások előfizetéseivel, mert tőlük sokkal nehezebb az esetleges tartozásokat behajtani. Kérdés az is, hogy mi legyen a nem az önkormányzat vagy intézményei által, illetve nem kistérség által foglalkoztatott számlafizetőkkel. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha valaki úgy halmoz fel tartozást, hogy előtte hűségnyilatkozattal vásárolt telefont. Nagyon sok variáció lehetséges attól függően, hogy valaki a saját nevére kéri az előfizetést, vagy egy személy nevén több előfizetés van. Az sem mindegy, hogy aki kezességet vállalt, az tartozik-e. Amikor meghatározzák az összeghatárt, ami fölött kizárják a kedvezményekből, arról is dönteniük kell, hogy például a kezes és az alá tartozók tartozásait összeszámolják-e. Hűségnyilatkozat esetén egyirányúsítani lehet a hívásokat, és azt a hűségnyilatkozat végéig nem oldják fel. Az érintett választhat, hogy megszűnteti az előfizetést és kifizeti a kötbért vagy fent tartja így a telefont. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy a sokféle variáció miatt szerepel a határozati javaslatban az egyedi döntést minden esetben. Javasolja, hogy ne a polgármestert, hanem a testületet hatalmazzák fel a döntés meghozatalára. Dr. Kormányos László polgármester: hogyan változna a határozati javaslat? Mákos Istvánné jegyző: a harmadik pont úgy módosulna, hogy a képviselőtestület az Ft-ot meghaladó számlatartozásnál egyedi döntés alapján kizárhatja az önkormányzati keretszerződés alapján biztosított mobiltelefon szolgáltatásból a hátralékos számlafizetőt. Mákos Istvánné jegyző: még a vállalkozásokról kell beszélniük. A fizetéssel náluk eddig nem volt probléma. Dr. Kormányos László polgármester: az orvosokat hátrányosan érintené, ha a vállalkozásukban ezt költségként nem számolhatnák el. Egyenlőre javasolja, hogy a határozati javaslat 4. pontját ne fogadják el, és egyedi esetben úgyis tud dönteni a testület, amennyiben ez tartozás miatt szükségessé válik. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy a 25 fő külsős személyről akikkel nincs elszámolási kapcsolatban az önkormányzat - kell még dönteniük. 4

7 Bódis Margit képviselő: véleménye az, hogy a 25 külsős esetében a nem fizetésnél tájékoztassák róla, hogy amennyiben nem rendezi tartozását, kizárják a keretmegállapodás nyújtotta kedvezményekből. Nem jellemző a tartozás, de ha mégis előfordul, akkor így járjanak el. Mákos Istvánné jegyző: határidőhöz is köthetnék a kizárást. Például ha valaki nem teljesít a Telenor által meghatározott 30 napos fizetési határidő után 8 napon belül, és a számlát nem mutatja be, azt automatikusan ki lehetne zárni. Hosszabb határidőt is meg lehetne határozni: 60, 90 napot. Dr. Kónya Ferenc képviselő: véleménye szerint egy felső határértéket mindenképpen meg kellene állapítani. Nem tudja, mekkora összegű számlák jellemzőek, de 3 hónap alatt nagy összegű tartozást fel lehet halmozni. Mákos Istvánné jegyző: azt javasolja, hogy térjenek vissza az eredeti, összeghatárhoz kötött javaslathoz. Dr. Kormányos László polgármester: az alábbi módosításokat javasolja tehát a kiközölt határozati javaslatban: a harmadik pont úgy módosulna, hogy a képviselő-testület az Ft-ot meghaladó számlatartozásnál egyedi döntés alapján kizárhatja az önkormányzati keretszerződés alapján biztosított mobiltelefon szolgáltatásból a hátralékos számlafizetőt, a negyedik pontot pedig kiveszik. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal ezekkel a módosításokkal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 30/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Telenor megállapodások felülvizsgálata H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és a Telenor Magyarország Zrt közötti keretszerződést és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi megállapodásokban szabályozza az önkormányzat és az önkormányzati alkalmazottak közötti jogokat és kötelezettségeket a mobiltelefon előfizetésekkel kapcsolatban. 2. Felhatalmazza továbbá, hogy három oldalú megállapodás megkötését kezdeményezze a szegedi kistérség munkavállalói tekintetében, mobiltelefon előfizetés tárgyában. 3. A képviselő-testület az Ft-ot meghaladó számlatartozásnál egyedi döntés alapján kizárhatja az 5

8 önkormányzati keretszerződés alapján biztosított mobiltelefon szolgáltatásból a hátralékos számlafizetőt. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra vonatkozóan, hogy a nem önkormányzati és intézményei, illetve nem kistérségi munkavállalók előfizetői tekintetében kössön egyedi megállapodásokat, a biztonságos számlafizetés érdekében. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 31/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselő-testület 32/2010. ( XI.10.) és 33/2010. (XI.10.) KT határozatát zárt ülés keretében hozta meg, majd nyilvános ülésen folytatta a napirendi pontok tárgyalását. 6

9 2/3. Sándorfalva Város polgármesterének indítványa a környezeti katasztrófa által sújtott családok megsegítésére. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Sándorfalva Város Polgármesterétől érkezett Legyen minden családnak testvértelepülése! című levelet. Szeretné megkérdezni, hogy kinek mi a véleménye róla. Esetleg más formában, támogassák-e a vörösiszap-katasztrófában érintetteket. Megkérdezte, hogy kinek mi a véleménye? Dr. Kormányos László polgármester: összefoglalta a képviselői véleményeket, ami az volt, hogy a tervek részleteiről érdeklődjön. Javasolja, hogy a döntést halasszák el. Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 34/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: indítvány a vörösiszap - katasztrófa által sújtott családok megsegítésére H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Sándorfalva Város polgármesterének indítványát a vörösiszap - katasztrófa által sújtott családok megsegítésére, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a döntést elhalasztotta. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy szerezzen be részletesebb információkat a kezdeményezésről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/4. Szatymaz III. körzetben található ingatlanok vízellátása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a mellékletben szereplő térkép szerint a III. körzetben 6 ingatlan tulajdonosa az ivóvízvezeték kiépítését és vízellátásuk megoldását kezdeményezte. A 0138/21 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdon, illetve egy telek tulajdonosa még nem döntött a részvételéről. Az önkormányzati telek értékét is növelné ez a beruházás. Elmondta, hogy nemrég volt egy egyeztetés az érintettek és a 7

10 Víziközmű képviselői között az árról. Amennyiben nyolc fő részt vesz a beruházásban, akkor egy ingatlan esetén a rákötésért fizetendő összeg Ft. A kérdés az, hogy az önkormányzat állja-e ennek a költségét saját ingatlana tekintetében. Felkérte a képviselőket, hogy aki egyet ért a vízhálózat kiépítésében való részvétellel, és biztosítja a szükséges összeget, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 35/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: 0138/21 hrsz. ingatlan vízellátása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a 138/21 hrsz. ingatlan vízhálózatának kiépítésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület egyet ért az ingatlan vízhálózatának kiépítésével. A szükséges Ft-ot biztosítja a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/ Szatymaz, Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy Nikolényi Györgyné, a 6763 Szatymaz, Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás bérlője jelezte, hogy a bérelt ingatlan javításra szorul, felvizesedett és beázik a tető. Voltak kint megnézni az ingatlant. A javítás valóban indokolt. Szeretnék saját munkásokkal önerőből megoldani a szükséges felújításokat. Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 8

11 36/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth u.14 sz. alatti önkormányzati lakás felújítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület egyet ért az ingatlan felvizesedése miatt illetve a tető beázása miatt szükséges felújítások elvégzésével. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/6. Fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: ismertette a pályázatot. Kiemelte, hogy a célja fénydekorációs eszközök cseréje LED TECHNOLÓGIA irányába. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 50%-a. A támogatás összege minimum nettó 200 ezer Ft. A pályázat beadási határideje Dr. Kormányos László polgármester: javasolja, hogy összességében 250 ezer Ft önerőt biztosítsanak a pályázathoz a Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár pályázati önerő költségvetési előirányzatának a terhére. Egyébként hatalmazzák fel arra, hogy a konkrét technológiát válassza ki. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 37/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: Fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás H a t á r o z a t 9

12 Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani fénydekoráció beszerzésére és fejlesztésére. Az önerőt Ft-ban határozza meg. A szükséges összeget a Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár pályázati önerő költségvetési előirányzatának a terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konkrét termékek meghatározására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/7. Előirányzat-átcsoportosítás a Művelődési Ház számlázott szellemi tevékenység előirányzata javára / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán János intézményvezetőnek. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy a Kónya Géza kórusvezetőnek betervezett költségvetési keret fogyóban van. Szeretne a dologi kiadásaiban mutatkozó megtakarításai terhére a számlázott szellemi tevékenység előirányzatra átcsoportosítani Ft-ot. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki ezt tudomásul veszi, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 38/2010. (XI.10.) KT határozat Tárgy: előirányzat-átcsoportosítás H a t á r o z a t 10

13 Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előirányzat-átcsoportosításról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Dankó Pista Művelődési Ház intézményvezetője Művelődi Ház és Könyvtár Dologi és dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül Ft-ot csoportosít át a számlázott szellemi tevékenység előirányzata javára. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/8. CBA előtti közterület / szóbeli előterjesztés / Lengyel Istvánné képviselő: CBA előtti áldatlan állapotokat kellene felszámolni. A gödröket be kellene temetni, meg egy kicsit tereprendezni. Dr. Kormányos László polgármester: a helyzetet ismerik. Árajánlatot fognak kérni, hogy egy egyszerű díszburkolattal mennyiért lehetne a területet helyre hozni. Ideiglenesen pedig mart aszfalttal fogják feltölteni. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, a nyílt ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 11

14

15 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete november 10. napján / szerda / órától rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terme Napirendi pont: 1. Bölcsöde pályázathoz kapcsolódó közös mérőhely kialakítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, november 5. dr. Kormányos László polgármester

16 Iktatósz.: 727/2010/U1 Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz Község POLGÁRMESTERÉTŐL 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Szatymaz Tárgy: Épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlat kiválasztása Tisztelt Képviselőtestület! A DAOP-4.1.3/B jelű Bölcsöde létesítése tárgyú fejlesztés, illetve Jámbor Miklósné féle 3 x 16A teljesítmény áthelyezés miatt a DÉMÁSZ előírta közös gyűjtőhely kialakítását az óvoda kis épület meglévő mérőhely helyén. A közös gyűjtőhely kialakításának költsége önerőből történik. A tervezés költsége a pályázatból elszámolható, plusz költségbe nem kerül. Két árajánlatot kaptunk a kivitelezésre: - HAFAKO-VILL KFT: bruttó: Ft - Mucsi Ferenc e. v. : bruttó Ft Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő Testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz, József Attilla u. 1-3 (hrsz.:349) Épületek kábeles villamosenergia-ellátására, fogyasztásmérésére vonatkozó kivitelezői árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete Épületek kábeles villamosenergiaellátására, fogyasztásmérése vonatkozó kivitelezői árajánlatok közül a kedvezőbb, Mucsi Ferenc e. v. ajánlatát választotta ki. A képviselő-testület

17 biztosítja a szükséges összeget, bruttó Ft-ot a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, valamint a kivitelezéshez szükséges feladatok elvégzésére. Szatymaz, november 5. Dr. Kormányos László polgármester

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Iktatósz.: 729/2010/U1. Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz Község POLGÁRMESTERÉTŐL 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Szatymaz Tárgy: Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségei Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyában a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott pályázathoz kapcsolódóan, a Szatymaz, József Attila u. 1. házszámú, 349. hrsz. ingatlanon álló szolgálati lakás épületéből óvoda épület kialakítása építési és felújítási munkálatainak engedélyes (az engedélyezési eljáráshoz szükséges + 3 példányszámban) terveinek elkészítése szükséges volt a pályázat beadásához és az engedélyezési eljárás elindításához. Mivel az épület közhasználatú így teljes körű (építész, statikai, elektromos, gépész) kiviteli tervdokumentáció (10 példányban) elkészítése is szükségessé vált. A terveket Tari László Építész tervező (székhelye: Szeged, Gábor Áron utca 57., adószám: ) készítette. Az engedélyes tervek díja: bruttó: Ft A kiviteli tervdokumentáció díja: Ft A tervezési költség a pályázatban nem elszámolható. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő Testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyú pályázat tervezői költségeire vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

30 A képviselő testület biztosítja a szükséges Ft-ot a évi költségvetés általános tartalék terhére. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Szatymaz, november 5. Dr. Kormányos László polgármester

31

32 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Szerződő felek: egyrészről: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10; telefonszám: +36 (62) ; faxszám: +36 (62) ; bankszámlaszám: Raiffeisen Bank ; Adószáma: ; Képviseli: Dr. Botka László elnök, mint megrendelő), továbbiakban: Megrendelő másrészről: Tari László Építész tervező (székhelye: 6727 Szeged, Gábor Áron u. 57; telefon: 62/ ; Fax: 62/ ; Bankszámlaszám: ; Adószám: ; törzsszám: 5518/2010; Képviseli: Tari László mint tervező), továbbiakban: Tervező 1. Szerződés tárgya Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a Szatymazi óvoda fejlesztése tárgyában, benyújtott pályázathoz kapcsolódóan, a Szatymaz, József Attila u. 1. házszámú, 349. hrsz. ingatlanon álló szolgálati lakás épületéből óvoda épület kialakítása építési és felújítási munkálatainak engedélyes (az engedélyezési eljáráshoz szükséges + 3 példányszámban) és teljes körű kiviteli tervdokumentációinak (10 példányban) elkészítését. A tervdokumentációk elkészítésének alapja a 1/2010. (I.19.) ÖM. rendeletben és kapcsolódó dokumentumaiban (mellékletekben) megfogalmazott előírások és rendelkezések. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az engedélyes tervdokumentációt Vállalkozó nyújtja be engedélyeztetésre az illetékes építési hatósághoz. Beépítés helye: a fentebb részletezett helyszínen. 2. Vállalkozói díj Az engedélyezési tervdokumentáció készítésének díja: munkadíj: Ft 25 % ÁFA: Ft Végösszeg: Ft azaz, bruttó egyszázhuszonötezer forint. A kiviteli tervdokumentáció készítésének díja: munkadíj: Ft 25 % ÁFA: Ft Végösszeg: Ft azaz, bruttó háromszázötvenezer forint. A teljes kiviteli terv tartalmazza: - építész kiviteli terveket és árazatlan költségvetés - statikai kiviteli terveket - elektromos kiviteli terv és árazatlan költségvetés - gépész kiviteli tervek és árazatlan költségvetés A tervezési díj nem tartalmazza az engedélyezési eljáráshoz szükséges földhivatali díjakat és költségeket, valamint a fizetendő illeték költségét. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az illetékről szóló évi XCIII. törvény 5.. d) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, tekintettel arra, hogy a évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelem után, illetve ilyen tevékenység hiányában társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett, továbbá az évi LXXXV. törvény 32/B.. (1) bek. b.) pontja alapján teljes személyes díjmentességben részesül. 3. Határidők Teljesítés végső határideje: Az engedélyes tervek építési hatósághoz történő hiánytalan benyújtásának határideje: július hó 01. 1

33 A kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek való hiánytalan átadása: szeptember hó 01. A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja. A Vállalkozó vállalja, hogy az építési engedélyt tartalmazó határozat kézhezvételét követően intézkedik a kérelmező és a szomszédok vonatkozásában a fellebbezési jogról történő lemondást illetően. A Vállalkozó vállalja, hogy a jogerős építési engedélyes tervdokumentációból az engedélyezési eljáráshoz szükséges példányszámon felül 3 példányt biztosít a Megrendelő részére, mely dokumentálás költségeit nem számíthatja fel a Megrendelőnek. A Vállalkozó vállalja, hogy az építési engedélyes és a kiviteli tervdokumentációt elektronikus formában is átadja a Megrendelő részére a tervek fizikai átadásával egy időben. A komplett kiviteli tervdokumentáció részét képezi a tételes költségvetés, melyet a Vállalkozó árazott és árazatlan formában csak a mennyiségek megjelölésével is köteles, ben és papír alapon a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a közbeszerzési eljáráshoz. 4. Műszaki tartalom Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó az engedélyes és kiviteli tervdokumentációt a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján köteles elkészíteni. 5. Fizetési mód Megrendelő a vállalkozói díjat egy összegben átutalással egyenlíti ki az engedélyes tervek esetében az építési hatósághoz történő, hiány- és hibamentes benyújtását követően kiállított számla alapján és a kiviteli tervdokumentáció átadásával egyidejűleg kiállított számla alapján 30 napos fizetési határidővel. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelmet megelőző félév utolsó napjának jegybanki alapkamata. 6. Egyéb rendelkezések Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészült 1.) pont szerinti kiviteli terv a tervező saját szellemi terméke, így szerzői jogi védelem alatt áll. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt megilleti a Vállalkozó által jelen szerződés keretében készített tervdokumentáció felhasználási joga korlátlanul és további díjazás nélkül. A Vállalkozó azonban kiköti, hogy a Megrendelő harmadik személy részére felhasználás céljából nem adhatja tovább. A tervdokumentációban foglalt minden megoldás a Vállalkozó szellemi tulajdona, mely a szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jog védelme alatt áll. A Vállalkozó jogosult a tervezés folyamatába további közreműködőket, alvállalkozókat bevonni, de azok munkájáért teljes felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Amennyiben a Megrendelő a tervezési munkát leállítja, vagy a szerződéstől eláll, a Vállalkozó az addig elvégzett munkáért járó arányos díjat érvényesítheti, kivéve, ha a tervezési munka leállítása a Vállalkozónak felróható okokból történik. A Vállalkozó vállalja a tervekkel kapcsolatos, indokolt és megalapozott észrevételek korrigálását és a tervekre történő díjtalan átvezetését az írásos észrevétel kézhezvételétől számított 8 napon belül, hibátlan teljesítéssel. Vállalkozó vállalja, hogy az építési beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás előkészítésében és megvalósításában szakértőként közreműködik, a felmerülő szakmai kérdéseket, valamint a kiegészítő tájékoztatás során felmerülő kérdéseket, a kérdések ben Vállalkozó felé történő továbbítását követően 24 órán belül megválaszolva visszaküldi Megrendelőnek. A kivitelezés során felmerülő jogos hatósági kifogások és hiánypótlási felszólítások a Vállalkozónak felróhatóan a szerződés hibás teljesítésének minősülnek, amennyiben a hiánypótlásnak nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés I. ütem közbeszerzés

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 10. napján, a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központban (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.), Sándorfalva Város Képviselő-testületével

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére 966-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011.június 29-i ülésére Tárgy: A csatornadíjba beépített fejlesztési hányadból finanszírozott 2011. évi víziközmű fejlesztések megvalósítása Kerekegyházán Az előterjesztést

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben