Tisztelt Kisvarsányi Lakosok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Kisvarsányi Lakosok!"

Átírás

1 A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA IV.ÉVFOLYAM I IV.SZÁM Tisztelt Kisvarsányi Lakosok! Végéhez közeledik a es önkormányzati ciklus. Az ember különös képességek birtokosa: tud tervezni, alkotni és emlékezni. Minden napját áthatja a visszaemlékezés. Alkalmat ad erre egy emléktárgy, egy elsuhanó emberi arc, egy illat, egy kép, egy nyugodtabb órácska vagy az emberi élet szakaszhatárai: ballagás, nyugdíjba vonulás, keresztelő, évforduló október 12-e is ilyen szakaszhatár. Az önkormányzatiság eddig négy esztendős ciklusokba osztva működött, az új választások már öt évre szólnak. A választópolgárok az önrendelkezés jogával élve választók és választhatók a közösség feladatainak, ügyeinek ellátására. Embert próbáló feladat, ugyanakkor nemes felelősség a közért való fáradozás. Egy nagy családot alkotunk, amelyben gyermekek, idősek, tetterősek és elesettebbek; gondok és örömök, nehézségek és sikerek egyszerre vannak jelen. Egy családi programról is térhetünk haza csalódottan, vagy egy gazdagon terített asztal mellől is állhatunk fel elégedetlenül. Mindenki másmilyen, mindenkinek más a fontos, de egy család és egy közösség maradunk. Ez a közösség a megtartó ereje egy nemzetnek, településnek. A visszatekintés szándékával jelenik meg a Kisvarsányi Hírmondó 10. száma. Az Önök megtisztelő bizalmából nyert felhatalmazás alapján végeztük polgármesteri és képviselő-testületi munkánkat. Röviden igyekeztünk összegezni az elmúlt ciklus nehézségeit, feleleveníteni a sikereit. Rohanó hétköznapjainkban ugyanis sokszor önmagunkra és szűkebb környezetünkre sincs elegendő időnk. Legtöbbször akkor eszmélünk rá erre, ha valaminek vagy valakinek a hiányával kell szembesülnünk. Ráébredünk, hogy mennyi mindenünk volt, csak nem becsültük meg, nem vettük észre. Ne a hiányok ébresszenek rá minket gazdagságunkra! Olyan korban élünk, amikor a bosszúságok fölébe kerekednek örömeinknek; a jó hír nem hír; a siker, az eredmény, a mások erőfeszítései értéktelenek; csak a rémhír, a bulvár ér valamit. Az igazság unalmas, alkalmanként fájdalmas; a kitaláció kellemesen üdítő; a rágalmak, sértegetések pedig izgalmasak. A fogyasztói társadalom térhódítása eléri a gondolkodásunkat, felemészti emberi értékeinket, nemes érzelmeinket. Napról napra a semmi se jó érzésével küzdünk. Épp ebben van az üzlet! Az elégedettség, harmónia, megértés, derű, szeretet nem költséges, tehát a fogyasztói társadalomnak nem érdeke fenntartani, megteremteni azt. Az örömeinkre nem kell méregdrága gyógyszer, hangulatjavító, sem púder. A mosoly, a belsőből fakadó harmónia a legegyedibb ékszerünk, sosem divatjamúlt öltözetünk. Községünk adottságai és lehetőségei a természetes környezetében és Lakóiban rejteznek. A község Lakói többször adták nemes példáját az emberi összefogásnak, igazolva azt, hogy árral szemben is lehet! Tudunk együtt ünnepelni, örülni, emlékezni. Képviselőtársaim nevében is azt kívánom, hogy a jövőben is számtalan alkalom legyen a közös örömökre és ünnepekre! A Kisvarsányi Hírmondó 10. számában közölt összefoglalóval mondunk köszönetet mindazoknak, akik az önkormányzati feladatok ellátására bizalmat szavaztak személyünknek; munkájukkal, tanácsaikkal, véleményükkel segítették Kisvarsány fejlődését. Kisvarsány, szeptember Tisztelettel: Tiba Péter polgármester

2 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 2 Kisvarsány Község Önkormányzatának fejlesztései és egyéb működési bevételei esztendőkben Az összegzésben az önkormányzati fejlesztések a teljesség igénye és lehetősége nélkül kerültek felsorolásra. A nagyobb beruházások mellett azokat a fejlesztéseket is sorra vettük, amelyekre az önkormányzat nem kapott költségvetési támogatást, hanem más szervekkel, alapítványokkal együttműködve sikerült a község fejlődését előmozdítani illetve saját forrásaiból finanszírozta azokat. Kisvarsány árvízvédelme című projekt:. Új Széchenyi Terv Ft európai uniós támogatás. A Kisvarsány árvízvédelme című projekt keretében megindult az árvízvédelmi töltés építése ben az új önkormányzati vezetés reménytelen állapotban vette át a pályázatot. A kétfordulós pályázatból az első forduló első felénél tartottak az előző ciklus végén, amelyben olyan nyomvonal tervének kidolgozása mellett döntöttek, amelyhez 400 millió Ft külső befektetői támogatásra volt szükség. A támogatás pénzügyi fedezetét azonban sem a nyomvonal megterveztetésekor, sem később nem biztosították. A most megindult építkezés nyomvonaláról ugyanakkor az előző önkormányzati vezető azt a tájékoztatást nyújtotta a képviselő-testületnek, hogy ezt a szakhatóságok nem támogatják. Két szóval jellemezhetnénk ezt a vezetői magatartást: felelőtlen és megtévesztő. A pályázat átvételekor újabb nyomvonal megtervezését kellett kiviteleztetni (tehát a mostani nyomvonalat), amely jelentősen kitolta az első forduló lezárásának határidejét, ezzel együtt a második forduló elindítása is sokat csúszott. Mindent elölről kellett kezdenünk, hogy a mostani nyomvonal minden szükséges engedélyét beszerezzük, és a tervek elkészülhessenek. A szakhatóságok minden engedélyt megadtak, az építkezést pedig önerő, befektető nélkül, 100%-ban európai uniós forrásból finanszírozzuk, amelynek pontos összege: Ft. A szükséges előmunkálatok már a nyár végén megindultak, megtörtént a nyomvonal lőszermentesítése, befejeződtek a régészeti feltárások. Itt jegyzendő meg, hogy a muzeológusok Árpádkori leletekre bukkantak, s egy Árpád-kori település nyomait rögzítették. A feltárás már nem a projekt része, de hosszabb távon tervezve a község számára izgalmas lehetőségeket rejt régészeti és kulturális szempontból. Az árvízvédelmi töltés pályázatának koordinálásáért köszönet illeti meg az önkormányzat részéről a pályázat előadóját, Mihalkó Zitát.

3 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 3 Szeméttelep rekultivációja: Új Széchenyi Terv 24 millió Ft összegben. A támogatás állami és európai uniós forrásokból származik. Munkaügyi Központ támogatása (fejlesztési) A fejlesztési támogatás két területe: betonlapok gyártása; kis értékű munkagépek beszerzése /fűkaszák, Stihl fűrészek, sövényvágók, motoros háti permetezőgépek, Honda kapálógépek (bővíthető), kéziszerszámok, talajmaró/ A Háziorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat épületének és az önkormányzati klubszoba felújítása. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása, a település lélekszáma alapján: 20 millió Ft központi költségvetési támogatás. Belvízelvezető árkok átereszeinek felújítása A Beregi Többcélú Kistérségi Társulás Segítő Hálózatához kapcsolódó beruházások, fejlesztések: /Klubszoba felújítása, Házasságkötő terem kialakítása; bútorzat vásárlása és informatikai eszközök beszerzése/ A településen a Segítő Hálózat munkatársai minden lehetséges eszközzel és szolgáltatással igyekeztek a lakosságnak segítséget nyújtani, továbbá internetezési lehetőséget biztosítottak minden munkanapon. Köszönet illeti Osváth Csabánét, Meggyesi Anitát, Szilágyi Zsuzsannát és Bakó Diánát a végzett munkájukért. Az önkormányzat pályázati eljárásaiban Faragó János képviselő úr bíráló bizottsági munkájára minden alkalommal számíthattunk. Köszönjük képviselő úr szakértelemmel és körültekintéssel végzett sok éves munkáját. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel együttműködve pályázati úton a Tiszavég közúti korlátjának cseréje.

4 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 4 Falunapi rendezvények Önkormányzatunk falunapi rendezvényei a közös szórakozást és kikapcsolódást igyekeztek szolgálni. Arra figyeltünk, hogy minden korosztálynak nyújtsunk szórakoztató élményt, felnőtt és gyermek egyaránt találjon a programok között kedvére valót. A képviselő-testület szándéka szerint nem csupán a településen vártuk vendégeinket. Vásárosnaményban a Zoárd napon, Ilken a Gyümölcsfesztiválon láttuk vendégül sátrunkban a rendezvényre ellátogató kisvarsányi lakosokat. A falunapi és más közösségi rendezvényekre készülve a hivatal dolgozói, testületi tagok és néhány lelkes támogató együtt serénykedett szabadidejüket nem sajnálva az ellátás elkészítésében. A közös sütések-főzések megszervezéséért külön köszönet illeti Demeter András képviselő urat, valamint minden segítőnket. Önerős fejlesztési beruházások Szabadidőpark és Játszótér (bevételi forrása az önkormányzati fakivágás) Köztemető felújítása: díszkapu felállítása és kerítés felújítása vízkifolyók kialakítása a temető több pontján A Hivatal festése, felújítása A Posta épületének ablakcseréje A sportpálya korlátjának kiépítése, a sportöltöző felújítása Az Óvoda és Könyvtár épületének karbantartása, festése, a szolgálati lakás felújítása Az orvosi rendelő felújítási munkálatai (2012-ben) A vasúti rámpák aszfaltozása, az Arany János úthoz vezető bekötőút kátyúzása

5 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 5 Vis maior támogatások Árvízvédekezés (2010. november) Viharkárok elhárítása Közművelődési, közösségi és szociális feladatok Tűzifa: 165 m 3 (a lakásfenntartási támogatásban, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és az aktív korúak ellátására jogosultak számára) Élelmiszersegély: 6 alkalommal Tanévkezdési támogatás: 2011-ben 1.2 millió Ft Csomagok, ruházat, játékok az Éjféli kiáltás misszió támogatásából Nyári gyermekétkeztetés: fő évente (2 esztendőben hideg illetve 2 esztendőben meleg étkezés biztosításával): 1 millió Ft Minden gyermek lakjon jól programban: vetőmagot, napos baromfit és nyulat biztosítottunk igény szerint A Falugazdász munkájának segítése fénymásolási és adminisztrációs tevékenységgel A Tiszai Kalandtúra és Road show fogadása

6 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 6 Nemzeti ünnepeink és megemlékezéseink, Mindenki karácsonya a Református Egyházzal közösen; Idősek napja Karácsonyi csomag osztása Civil szervezetek támogatása: Kisvarsányi SE Református Egyházközség Polgárőrség King Cobra Dojo Az önkormányzat által biztosított lakossági szolgáltatások (térítés ellenében) / fűkaszálás, fűrészelés; fuvarozás/ Betegszállítás a Házi Segítségnyújtás ellátottjai számára (térítésmentes) Szociális elhelyezés: A ciklus alatt összesen 4 fő; két felnőtt lakos és két kiskorú gyermek került szociális és egészségügyi okok miatt az önkormányzat közreműködésével szociális intézményben elhelyezésre Hodászon és Mátészalkán.

7 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 7 Kül- és belterületi önkormányzati utak A külterületi utak határait az önkormányzat ismét kijelöltette, mert a 90-es években elhelyezett határjelek sok helyen megsemmisültek, eltűntek. A Vadaspark területén átvezető, lezárt önkormányzati utak miatt számos panasz érkezett az önkormányzathoz. Az utakat itt is kimérettük, a megnyitást - megegyezés hiányában - jogi útra tereltük. Az utak kimérése az érintett földtulajdonosok bevonásával és jelenlétében történt. Az utak szélein a vágásérett fákat az önkormányzat a téli közfoglalkoztatás keretében kitermelte, a befolyó összeget a játszótér és park építésére fordította. Minden közfoglalkoztatottnak köszönetet mondunk az itt folytatott munkájukért. Az önkormányzat elkészíttette az Ady Endre utcához és a Köztemetőhöz vezető mezőgazdasági földutak engedélyes tervét, hogy pályázat kiírása esetén azonnal rendelkezzen minden szükséges dokumentummal, és a sárrázó megépítésével mindkét településrészen felmerülő problémákat és kellemetlenségeket orvosolja. Belterületen az önkormányzat a Dózsa György út veszélyes szakaszait két tükörrel tette beláthatóbbá az arra közlekedőknek. Ugyancsak a közlekedők biztonságát szolgálta az, hogy a Széchenyi utca végéről az útkereszteződés beláthatóságát zavaró szigetet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. önkormányzati kérésre eltávolította. A Széchenyi utca páratlan oldalán lakossági kérésre feloldottuk a zsákutcát. Az Ady Endre úton a biztonság érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk a vonat által vezérelt fénysorompó félsorompóval való kiegészítésére. A MÁV-val való további egyeztetést igényel a kerékpárút melletti világítás kiépítése, ugyanis a MÁV 1,5 millió forint összeget kér a területhasználatért. A kerékpárút megvalósítása Kisvarsány Vásárosnamény útszakaszon: községünk egyeztetésre átküldte Vásárosnamény Város Önkormányzatának a kerékpárút közös létesítésének tervezetét; pályázati kiírásra várunk, hogy a pályázatot benyújthassuk. Közmunkaprogram, közfoglalkoztatás Önkormányzatunk nem segélyt, hanem munkalehetőséget igyekezett biztosítani az itt élő emberek számára. Az elmúlt években nőtt a közfoglalkoztatottak száma. Munkájuk a korábbiakhoz képest jelentősen átalakult, az értékteremtő foglalkoztatás erősödött. A község közterületeinek, középületeinek karbantartása mellett a favágás, betonlapok gyártása, építkezések, belvízelvezető árkok felújítása is közmunka keretében történt. Kisvarsány 2013-tól vesz részt a mezőgazdasági mintaprogramban, mind a két esztendőben eredményesen, sikeresen termeltünk az önkormányzati földeken káposztát, hagymát és uborkát.

8 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 8 A Lakosság minden nap láthatta az erőfeszítéseket, amelyekkel ezek az eredmények megszülettek, és amelyekre büszkén tekinthetünk vissza. Köszönet illeti mindazokat munkájukért, akik a hétvégéken is vállalták a növények gondozását, a betakarítás mindennapos teendőit és a szállítást. Közfoglalkoztatottak számának alakulása Kisvarsány községben: 2010: 57 fő 2011: 63 fő 2012: 67 fő 2013: 82 fő 2014: 112 fő A munkahelyteremtés a településünk számára adottságaiból eredően korlátozott. Örömmel adtunk tehát helyet az önkormányzati telken a Káposztasavanyító üzemnek, ahol munkahelyet és piacot is biztosíthatunk az itt élőknek. A 2011.évi önkormányzati és más törvények változások Az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal A 2000 lélekszám alatti települések nem működtethetnek önálló hivatalt, társulniuk kellett más településekkel. A törvényi előírásoknak és jogszabályi feltételeknek megfelelő társulás eredményeként Kisvarsány, Gemzse, Ilk és Pusztadobos községek hoztak létre társulást. A négy önkormányzat és hivatal együttműködése zavartalan, a kölcsönös megbecsülés és a jó munkakapcsolat jellemzi a társulást A legfőbb célunk az volt, hogy az átalakításokból Kisvarsány lakossága a névváltoztatáson kívül semmit ne érezzen meg, tehát a működést, ügyintézést zavartalanul tudjuk biztosítani. Köszönet illeti a hivatali munkájukért Szőke Bertalannét és Molnár Tamásnét, a hivatal előadóit, és a munkájukat segítő Sütő Jánosnét, Gajdosné Járomcsák Erikát. Önkormányzati finanszírozási rendszer A korábbi lélekszámhoz kapcsolt fejkvóta finanszírozási rendszert a feladatfinanszírozás váltotta fel. A szabadon felosztható pénzösszegek köre a saját bevételekre korlátozódott, jelentősen csökkentve így az önkormányzatok mozgásterét. Központi költségvetési forrásból csak a kötelező feladatokra kapnak pénzt az önkormányzatok, az önként vállalt feladatokat (egyesületek támogatása, sport- és kulturális rendezvények szervezése) önerőből kell finanszírozza. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzati (ÖNHIKI) és rendkívüli önkormányzati támogatások alakulása * én a testület döntése szerint a támogatási pályázat második fordulójában is nyújt be önkormányzatunk * támogatási kérelmet szept

9 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 9 Óvodai nevelés; általános iskolai nevelés, oktatás; könyvtári ellátás A korábbiaktól eltérően csupán az óvodák maradtak önkormányzati fenntartásban, az iskolák az állami fenntartóhoz kerültek. Kistelepülések esetén az iskola fenntartása és működtetése is egyaránt állami feladat. Az előző ciklusból az önkormányzat jelentős adósságot örökölt az óvoda és általános iskolai társulásból. A ki nem fizetett tartozás miatt Vásárosnamény bírósághoz fordult. A társulási adósságunkat úgy sikerült kifizetnünk, hogy a lakosságtól nem vontunk el pénzt, mert a több éves részletfizetést sikerült pályázati összegekből finanszíroznunk. Az óvodánk ugyanakkor működik, a létszám 18 fő. Az óvoda vezetésének és dolgozóinak köszönetet mondunk nevelő munkájukért, amellyel igyekeznek a településen biztosítani a színvonalas óvodai ellátást. Községi Könyvtár A könyvtár állományát a kényelmes működtetés érdekében átköltöztettük a szolgálati lakás helyére. A könyvtárunk megtartotta régi nyitvatartási rendjét, és a közösségi élet üde színfoltjaként egészségügyi tornáknak is helyt ad. A könyvtári szolgáltatás biztosítása és az új kezdeményezések támogatása Petróczy Ottóné könyvtáros érdeme, aki immár évtizedek óta teljesíti településünkön ezt a kulturális missziót. Önkormányzati tájékoztatás a település Lakosságának szolgálatában A címen működik Kisvarsány hivatalos honlapja. Szerkesztése és karbantartása Szőke Szabolcs Tamás gondos munkájának eredménye, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. Megjelent a Kisvarsányi Hírmondó, településünk hivatalos nyomtatott sajtóterméke, időszaki kiadványa. A Hírmondó születésénél a Segítő Hálózat tagjai bábáskodtak, majd a szerkesztését Bakó Diána, Fedor Dorottya és Haklik Mariann folytatta. Állandó társszerkesztője lapunknak Rácz Róbert református lelkipásztorunk. Köszönjük munkájukat! Jelen vagyunk a Facebook közösségi oldalon is, hogy minél több forrásból tájékozódhasson a település minden korosztálya. Kisvarsány statisztikai adatai Állandó lakosság száma: 1065 fő 0-18 éves korosztály létszáma: 210 fő 18 éves kortól: 855 fő Ingatlanok száma: 350 Kisvarsány területe: 12,83 km 2 Kisvarsány Község Önkormányzata számára fontos, hogy megőrizzük lakónépességünket, az ingatlanok értékállóságát. Szerethető és élhető közösséget és környezetet teremtsünk. A település vezetése ennek a célnak a jegyében végezte munkáját az adott körülmények és kínálkozó lehetőségek közepette. Örömteli az a statisztikai eredmény, hogy településünk lélekszáma nő, sokan választják lakóhelyül községünket. Az üres ingatlanok vagy porták, ahogyan nálunk emlegetik, újra élettel telnek meg.

10 2014. szeptember Kisvarsányi Hírmondó 10 Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Kisvarsányi Kirendeltsége 4811 Kisvarsány Dózsa György út 49. T:45/ ; Szám:865-4/2014/K; Önkormányzati választások.; Üi: NZ Tárgy: Tájékoztatás jelöltek nyilvántartásba vételéről, és sorsolásáról. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba, és sorsolta ki szavazólapon történő megjelenésük sorrendjét. (Sorsolt sorrend, jelölt neve, jelölő szervezet.) Polgármesterjelöltek 1. Bordás Gyula független 2. Tiba Péter; FIDESZ-KDNP 3. Dihel Ferenc független 4. Böszörményi József független Egyéni listás települési képviselőjelöltek: 1. Böszörményi József független 2. Bodó István JOBBIK 3. Bordás Gyula független 4. Szilágyi István független 5. Sárközi Ferenc független 6. Guti-Szlepák Éva Izabella független 7. Farkas László független 8. Toldi Csaba független 9. Faragó Gyuláné független 10. Tiba Péter független 11. Bónizs Zoltánné független 12. Baksa Béláné független 13. Balogh Bertalan MIÉP 14. Liba Endre László független 15. Szőke Bertalan független 16. Tóth József független 17. Dihel Ferenc független 18. Kállai János független 19. Király György Lajos független 20. Vezse Emilné független Roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltek: 1. Balogh Szilvia Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 2. Balogh Zsoltné Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 3. Balogh István Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete Kelt Kisvarsány, szeptember 10. Tisztelettel: IMPRESSZUM: Kisvarsányi Hírmondó Kisvarsány Község Önkormányzatának újsága Kisvarsány, Dózsa György út 49. Tel.:06-45/ ISSN Szerkeszti: Haklik Mariann Felelős szerkesztő: Győri Katalin A nyomtatásért felelős: INFO-WEST KFT Mátészalka, Tompa út 1. Tel.:06-70/ Dr. Nagy Zoltán aljegyző

KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME (KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői szerződésének ünnepélyes aláírása

KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME (KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői szerződésének ünnepélyes aláírása A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA 2014. IV..ÉVFOLYAM IX. SZÁM KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME (KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői szerződésének ünnepélyes aláírása Kisvarsány Ófalunak nevezett

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Beszámoló Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Biztonságos fejlődés Tisztelt Hejőkeresztúri Polgárok! Az elmúlt évek megmutatták, hogy az összefogás

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

SIKERES ÉS EREDMÉNYES VOLT A MOST VÉGET ÉRŐ VÁLASZTÁSI CIKLUS

SIKERES ÉS EREDMÉNYES VOLT A MOST VÉGET ÉRŐ VÁLASZTÁSI CIKLUS 1 SIKERES ÉS EREDMÉNYES VOLT A MOST VÉGET ÉRŐ VÁLASZTÁSI CIKLUS Mérlegen az önkormányzati ciklus eredményei: Lejárt a mandátuma annak a képviselő-testületnek, amely a 2006. évi helyhatósági választáson

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye sorszám a jelölt neve Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye jelölő szervezet(ek) önkormányzati képviselőválasztás roma kisebbségi önkormányzat választás kapott érvényes szavazat 2

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását. 3. napirendi pont Tárgy: A Képviselő-testület 2010-2014. között végzett munkájáról szóló beszámoló Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-75/2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

Hogyan válasszunk? Városi területek rehabilitációja. Bemutatkozott az Athéne Alkotó Kör

Hogyan válasszunk? Városi területek rehabilitációja. Bemutatkozott az Athéne Alkotó Kör 2006. szeptember * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVII. évfolyam 9. szám Képviselô testületi ülés Városi területek rehabilitációja Az önkormányzat képviselô-testülete szeptember 7-én rendezett ülésén elsôként

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ IX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Összefoglaló Újkígyós Város Önkormányzat 2010-2014. évi munkájáról Szebellédi Zoltán polgármester Az összegzés a képviselő-testület négy éves munkáját mutatja

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 12. szám 2013. december MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben