Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁSA"

Átírás

1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁSA a tulajdonát képező Székesfehérvár, Vörösmarty tér 12. szám alatti ingatlan értékesítéséhez

2 I. Az ingatlan adatai Ingatlan-nyilvántartási adatok: Címe: 8000 Székesfehérvár Vörösmarty tér 12. Helyrajzi száma: 524/1 Területe: 1727 m2 Művelési ága: lakóház, udvar, gazdasági épület Jogi jelleg: Műemlék Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Székesfehérvár, Városház tér 1. Terület ismertetése: I/ 1.) Közlekedés: Az ingatlan Székesfehérvár város történelmi belvárosa mellett, a Vörösmarty téren található a Vörösmarty tér Vak Bottyán köz sarkán. A belvárostól, autóbusz pályaudvartól gyalogosan kb. 5 percre. I/ 2.) Az ingatlan épület leírása: Az épület szintek szerinti alapterülete: földszint: lakás : 186 m 2 raktár: 14 m 2 összesen: 186 m 2 emelet: lakás: 106 m 2 lakás: 64 m 2 lakás: 78 m 2 összesen: 248 m 2 Épület területe összesen: 448 m 2 A földszinti 83 m 2 nagyságú, két és fél szoba komfortos lakásban két magánszemély bérlő határozatlan idejű bérleti szerződéssel lakik. A lakók elhelyezése a Vevő feladata.

3 Az épület az 1850-es években épült kora romantikus stílusban, a Vörösmarty tér felöli utcafronti oldal teljes beépítésével. Az épület földszintjén 2 db lakás és 1 db egyéb helyiség (raktár), az emeleten 3 db lakás található. Az épület alapja kő és tégla, a pince falazat tégla. Az épület főfalai és a válaszfalai téglából készültek, szigetelés nélküliek. A pince boltívek téglából készültek, a földszint és emelet fafödémes vasgerendás erősítéssel. A kapubejáró feletti födém boltíves kialakítású. A tető fából készült nyeregtető, cserép héjalással. Az emeleti lakásokban több helyen beázás nyomai látszanak. A nyílászárók elhasznált állapotúak, egységes kivitelű hagyományos fa szerkezetek. Az épület külső vakolása több helyen hiányos, leázott. A közlekedők és lépcsőházi falak vakolása gyenge állapotú teljes felújításra szorulnak. A földszinten a falak alulról vizesednek. A lakóház műemlék. I/ 3.) Közműellátottság: Infrastruktúra: Vízellátás: Szennyvízelvezetés: Csapadékvíz elvezetés: Elektromos ellátás: Gázellátás: Kábel TV: Utak: Szemétszállítás: Közlekedés: Közüzemi ivóvíz vezetékről Közüzemi csatornavezetékkel Kiépített csatornával Közüzemi elektromos hálózat Közüzemi földgázvezeték Városi kábel TV rendszer Az ingatlan környezetében szilárd burkolatú utak Hetente két alkalommal Hely és távolsági buszjáratok száma kielégítő, buszmegálló kb. 300 méteres sugarú körben van. Környezeti szempontok: Szomszédok: Övezet: Kilátás: Szennyező forrás: Zajártalom: Többségében magánszemélyek Műemléki jelentőségű terület Panoráma nincs Nem tapasztalt Nem tapasztalt - a forgalmas úttól a tér elválasztja az ingatlant

4 I.4.) Az ingatlan beépíthetősége: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének A belváros és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési szabályzata -ról szóló 8/2004 (II.24.) önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan MVt jelű, azaz műemléki rehabilitációs településközpont vegyes terület besorolása alá esik. Az építési előírásokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2004.(II.24.) számú a Belváros és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési szabályzata tartalmazza. I/ 5.) Az ingatlan irányára: ,-Ft + 20% ÁFA Összesen: ,-Ft azaz, bruttó Egyszázhuszonötmillió - hatszáznegyvenezer Forint.

5 II. Pályázati kiírás feltételeinek részletezése II/ 1. Ajánlatkérő adatai: Ajánlatkérő (Ingatlan tulajdonosa): név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Ajánlatkérő nevében eljár: név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése II /2. A pályáztatás menete A pályázati kiírást Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december hónapban az alábbi helyeken jelentette meg: Fejér Megyei Hírlap, Fehérvári Polgár, Fehérvári 7 nap, Népszabadság, továbbá megjelentette Székesfehérvár honlapján és kifüggesztette a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin. II/3. Az ajánlatok beadása: Az ajánlatokat január :00 óráig kell Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II/62.) zárt borítékban, vagy csomagolásban személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni: Székesfehérvár, Vörösmarty tér 12.". A pályázatot összefűzve, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel és laponként a Pályázó kézjegyével ellátva kérjük benyújtani. A pályázatokat hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óráig, pénteken 9:00 13:00 óráig lehet benyújtani a fent megjelölt helyen. A pályázatok beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. A pályázatok beérkezésük sorrendjében kapnak sorszámot.

6 II/4. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatok felbontása nyílt körű. Az ajánlatok felbontásán való részvétel feltétele, hogy ajánlatot adó bemutassa az ajánlat beadásakor kapott átvételi igazolást. Ajánlatot adók az ajánlatok felbontására 2 főt delegálhatnak. Az ajánlatok felbontásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (8000 Székesfehérvár, Városház tér emelet 60/2. számú tárgyalója. ) Az ajánlatok felbontásának időpontja: január :00 óra Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv készül. II/5. Az ajánlatok értékelése: A pályázatokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Lakás- és Vagyongazdálkodási-, valamint Gazdasági Bizottságának véleményezése és javaslata alapján a Közgyűlés bírálja el a jelen részletes pályázati kiírás értékelési szempontjai alapján. A Nyertes pályázó, a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő pályázó. A pályázati eljárás eredményességéről, a nyertes Pályázó személyéről, valamint a Pályázók közötti sorrend felállításáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt. A kiíró a pályázókat a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti. A pályázat elbírálásának szempontja: Ajánlott legmagasabb vételár II/6. Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától a döntést követő 20. munkanapig. Ha a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonja, az ajánlati biztosíték nem jár vissza. Pályázó a pályázat beadására előírt határidőt követően pályázatát/ajánlatát nem módosíthatja. Az eredeti pályázattól való eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A pályázat második és harmadik helyezettjének a döntésről kapott értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül nyilatkoznia kell, hogy a nyertes Pályázó visszalépése esetén továbbra is fenntartja ajánlatát. A nyertes Pályázó visszalépése esetén a pályázat következő helyezettjével, a nyertes Pályázó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést köthet.

7 II./7. Pályázati biztosíték: A pályázati biztosíték: 5 millió Ft, azaz Öt-millió Ft, amelyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat RAIFFEISEN Bank Rt.-nél vezetett számú számlájára kell elhelyezni. Amennyiben a pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget pályázatát érvénytelennek kell tekinteni. A pályázati biztosítékot a nem nyertes Pályázó(k) az eredményhirdetést követően (kamat nélkül) 20 napon belül maradéktalanul visszakapják. A nyertes Pályázó a pályázati biztosítékkal csökkentett vételárat lesz köteles megfizetni a II/8. pontban körülírtak szerint. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a nyertes Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát/pályázatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg. II./8. Adásvételi szerződés megkötése: A nyertes Ajánlattevővel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés februári ülését követő 30 munkanapon belül szerződést köt. A szerződés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) jóváhagyásával lép hatályba. A vételárat készpénzben, egyösszegben, az adásvételi szerződés Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyását követő 15 napon belül kell megfizetni. A teljes vételár megfizetéséig Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonjogát fenntartja. II/9. Felújítási kötelezettség: A Felújítási kötelezettség az adásvételi szerződés hatályba lépésének dátumától számított 4 év. Az adásvételi szerződés Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyásától számított 1 éven belül jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. A jogerős építési engedély kiadásától számított 1 éven belül az építkezést meg kell kezdeni, majd a jogerős építési engedély kiadásától számított 3 éven belül az ingatlan felújítását be kell fejezni. Az önkormányzat a beépítési kötelezettség biztosítására visszavásárlási jogot ki. A visszavásárlási ár megegyezik az eladási árral. A 4 évre szóló felújítási kötelezettség, továbbá a 4 év + 60 napig terjedő visszavásárlási jog Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint jogosult javára a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat: Jelentkezési lapot / Vételi ajánlatot, hasznosítási funkció leírása

8 a megajánlott vételárra vonatkozó bankgarancia 2007 évi mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldányt Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolása Nyilatkozat az ajánlati biztosíték visszautalásának helyéről (cím vagy bankszámlaszám megjelölése) Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, különös tekintettel annak vállalásáról, hogy tudomásul veszi, hogy az ingatlan lakottan kerül értékesítésre, továbbá a Lakástörvény alapján a bérlőket el kell helyeznie. Igazolás, hogy nincs köztartozás (adó, TB, illeték) Érvénytelen a pályázat, ha a) a Pályázó 2007 évi adózás előtti eredménye negatív, b) a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok hiányosak, c) az ajánlati biztosíték nem került befizetésre. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: Nem érkezett pályázati ajánlat, Kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, Egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára elfogadható ajánlatot, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírása nem minősül szerződéskötési ajánlatnak. Székesfehérvár, december Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése Mellékletek: Jelentkezési lap/vételi ajánlat Belváros és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004.(II.24.) számú rendelet letölthető Székesfehérvár város honlapjáról (www.szekesfehervar.hu ). (21. szelvény)

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Törökbálint Város Polgármestere. 1. Rövid, összefoglaló leírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Törökbálint Város Polgármestere. 1. Rövid, összefoglaló leírás Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103 - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705 m 2 nagyságú ingatlant

Részletesebben

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103 - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705 m 2 nagyságú ingatlant

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Törökbálint Város Polgármestere. 1. Rövid, összefoglaló leírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Törökbálint Város Polgármestere. 1. Rövid, összefoglaló leírás Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA Pályázat kiírója: Szarvas Város Önkormányzata 2 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Szarvas Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi -2306/129, 2306/130, 2306/131, 2306/132, 2306/133, 2306/136, 2306/137, 2306/138, 2306/139 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítására I. fejezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tapolca Város Önkormányzata és Lesencetomaj Község Önkormányzata, mint tulajdonos, pályázatot ír ki az alábbi volt honvédségi ingatlanok értékesítésére Sor szám Település Helyrajzi szám

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete Gétye község nemzeti vagyonáról Gétye Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.

Részletesebben

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ 1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingó és

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben