Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi határozatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai"

Átírás

1 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület tornateremmel történő bővítése során jelentős környezeti hatás nem várható, az építés közérdekből történik, pályázati támogatással valósul meg, ezért a képviselő-testület nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését 2/2012. Tihany Község Önkormányzata folyószámla hitel célra ,- Ft összegű 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Tihany Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. 3/2012. Képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díját (1-1 napos alkalmi árusok, termék bemutatók, egyéb szolgáltatások esetén) február 1-től ,- Ft + Áfa/nap összegben határozza meg. 4/2012. Képviselő-testület a Németh László Művelődési Házban lévő iroda, könyvtár, folyosó festésére és az iroda parkettázására ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. 5/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok bérbeadására 6/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 7/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 8/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 9/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 10/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 11/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 12/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 13/2012. (II.08.) Kt. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladataihoz meg kívánja szerezni a Tihany 1847 és 1856 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel vegye fel a kapcsolatot és a tárgyalásokat kezdje meg 14/2012. Kt. pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli Operatív Program keretében megjelent KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című pályázati felhívásra. (Pályázat címe: Zölden egy zöldebb Tihanyért.) A pályázat benyújtása keretében konzorciumi partnerként együttműködik a Tihany Fejlesztéséért Alapítvánnyal (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12., A pályázat megvalósítási helyszínei:

2 Visszhang Óvoda (Tihany, Visszhang u. 21. hrsz: 152) Illyés Gyula Általános és Zeneiskola (Tihany, Csokonai u. 73. hrsz: 409) Csokonai liget (Tihany 120/2, 205, 208 hrsz.-ú ingatlanok) A projekt várható teljes költsége bruttó ,- Ft, melyhez a 10 % saját forrást, ,- Ft-ot az Önkormányzat a konzorciumi partnerre együtt a évi költségvetéséből biztosítja. 15/2012. (II.08.) Kt. a Tihany Fejlesztéséért Alapítvánnyal (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.), mint konzorciumi partnerrel közösen pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Operatív Program keretében megjelent KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című pályázatra. Az Önkormányzat vállalja, hogy a konzorciumi partnerre eső saját forrást, összesen: ,- Ft-ot az Alapítványnak a évi költségvetés terhére biztosítja. 16/2012. Kt. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladataihoz meg kívánja szerezni a Tihany 042 hrsz.-ú ingatlan (sajkodi bekötőút) tulajdonjogát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlannal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot és a tárgyalásokat kezdje meg /2012. Kt. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladataihoz meg kívánja szerezni a Tihany 034, 040, 041/21 hrsz.-ú területek 042 hrsz.-ú ingatlannal határos területrészének tulajdonjogát úgy, hogy a 042 hrsz.-ú út 7 m szélességben kialakítható legyen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezettel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot és a tárgyalásokat kezdje meg. 18/2012. Kt. felkéri a Hivatalt, hogy a Tihany 042 hrsz.-ú terület kitűzésére, illetve a tervezett 7 méter széles út telekalakítási vázrajzának elkészítéséhez szerezzen be 3 db árajánlatot. 19/2012. Kt. a Tihany Csárda Bt. bérleti díj és rezsi költség tartozása miatt ,- Ft és járulékai erejéig jelzálogjogot alapít a Tihany Csárda Bt. tulajdonában lévő Tihany belterület, 174 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 563 m2 térmértékű ingatlanra, mely ingatlan a valóságban 8237 Tihany, Árpád u. 2. szám alatt található. 20/2012. Képviselő-testülete az 5/2012. (I.24.) számú határozatát visszavonja. (Pályázati kiírás önkormányzati ingatlanok bérbeadására) 21/2012. Önk. pályázatot ír ki a tulajdonát képező 667/1 helyrajzi számú ingatlanon (Visszhang-dombon) található nyilvános WC bérbeadására. 22/2012. Önk. pályázatot ír ki a tulajdonát képező 124 hrsz-ú, 66 m2 térmértékű, kávézó és a hozzá tartozó terasz bérbeadására.

3 23/2012. (II.08.) Önk. pályázatot ír ki a tulajdonát képező 52 hrsz-ú, 884 m2 térmértékű, kivett,kultúrház ingatlan-nyilvántartási megnevezésű Németh László Művelődési Házban található büfé bérbeadására 24/2012. Kt. Pintér Pálné meseíró születésének 100 éves évfordulója alkalmából az eddig meg nem jelent mesék kiadásához ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. 25/2012. (II.14.) Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Apátság megkeresésére nyilatkozza, hogy az Apátság fenntartásába kerülő iskola igazgatója számára egy megfelelő lakhatási lehetőséget biztosít arra az időszakra, amíg az iskola fenntartója a Tihanyi Bencés Apátság. A leendő szolgálati lakás egy felújított lakóházban kerül kialakításra, melyben minimálisan egy 4 tagú család elhelyezése színvonalasan megoldható. 26/2012. Kt. pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírásra kerülő Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése Tudásdepó Expressz támogatására című pályázatra. A pályázatban igényelt összeg összesen: 5,5 M Ft vissza nem térítendő támogatás. A pályázati önerő: 0 % 27/2012. (II.29.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak cafetéria keretét a évi költségvetésben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv. 56. (3) bekezdése alapján bruttó ,- Ft-ban határozza meg. 28/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Óvodai nevelés szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - felhalmozási célú kiadásokat ,- Ft-ról ,- Ft-ra csökkenti, ennek megfelelően a évi fejlesztések 20. sorát is 620 eft-ra módosítja. - munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,- Ft-os tételt törli. 29/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Út autópálya építés szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - Egészségháznál zebra kialakítása sort tervezésre módosítja, az összeget 400 eft-ra csökkenti, - Egyéb építmény felújítása, belső-tó melletti árok biztonságossá tétele eft-os sort töröli. 30/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - A bevételt növeli a Völgy utcai telekértékesítés ,- Ft-os tétellel. - Az ingatlan értékesítése eft-os tételt eft-tal csökkenti. 31/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton a fejlesztési célú hitelfelvétel összegét 110

4 mft-ban határozza meg. 32/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás szakfeladaton a születési támogatás ,- Ft-os összegét ,- Ft-tal megemeli. 33/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fizikoterápiás szolgáltatás szakfeladat összegét ,- Ft-ban határozza meg és a készülékek típusát törli a szakfeladat alól. 34/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - Önkormányzatok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatásra nyújtott kölcsönök eft-ot 430 eft-ra csökkenti, - Felhalmozási célú pénzeszk. átadás háztartásnak eft-os tételt 400 eft-ra csökkenti. 35/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tihany, Óvár településrész a szabályozási módosításához az előterjesztés alapján a testület szükségesnek tartja környezeti vizsgálat elkészíttetését. 36/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot ír ki a tulajdonát képező 124 hrsz-ú, 66 m2 térmértékű, kávézó és a hozzá tartozó terasz bérbeadására. A pályázat benyújtási határideje: március óra 37/2012. (II.29.) Zárt ülésen hozott határozat! 38/2012 Zárt ülésen hozott határozat! 39/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 40/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 41/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 42/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 43/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 44/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 45/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 46/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 47/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 48/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 49/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 50/2012. (III.08.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt részletezésnek megfelelően Tihany-Örvényes Községek Körjegyzőségének évi költségvetését ,- Ft főösszegben állapítja meg. 51/2012. (III.08.) Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő három évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át. A Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben és az

5 Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg: 52/2012. (III.08.) Zárt ülésen hozott határozat!. 53/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 54/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 55/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 56/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 57/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 58/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 59/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 60/2012. (III.22.) Tihany Község Önkormányzata a cserhegyi út (Ferenc pincétől az út végéig) kialakítására a VIA VOMITO KFT. ajánlatát fogadja el bruttó , Ft összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására azzal a feltétellel, hogy a beruházás bruttó összegének 50 %-át az érintett ingatlantulajdonosok előre az önkormányzat számlájára befizetnek. 61/2012. Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Apátság és az Önkormányzat között létrejövő közoktatási megállapodást - a 4./ pont alábbiak szerinti módosításával - elfogadja: 4.) A leendő fenntartó minden évben két alkalommal, november 30. és június 30. napjáig egyeztetést kezdeményez annak érdekében, hogy biztosítsa a feladatátvétellel fenntartott közoktatási feladat működőképességét, a használatba vett ingatlan kielégítő üzemben tartását. Az önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatáson felüli támogatást - figyelembe véve az egyházi kiegészítő támogatást - a Képviselő-testület évenként meghozott döntése alapján határozza meg. 62/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Apátság, mint a tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskola fenntartója számára (figyelembe véve a költségvetésből kapott normatíva összegét) támogatás formájában biztosítja a pénzügyi fedezetet arra, hogy az iskolában dolgozók az intézmény átvétele után is abban a bérezésben ill. juttatásokban részesüljenek, mint a mindenkori közalkalmazotti besorolású dolgozók. 63/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2009. (I.08.) számú határozatát visszavonja. 64/2012, Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Erdőbirtokosság tulajdonában lévő - telekmegosztás után kialakításra kerülő - 092/72 hrsz.-ú erdő művelési ágú, 6272 m2 térmértékű területért (mellékelt vázrajz alapján) az alábbi ingatlanokat ajánlja fel cserébe: A kerékpárút telekalakítása után kialakult 070/11 helyrajzi számú, 822 m2 térmértékű, legelő művelési ágú, a 070/12 helyrajzi számú, 5315 m2 térmértékű, legelő művelési ágú és a 072/10 helyrajzi számú, 1976 m2 térmértékű, szántó művelési ágú területeket, összesen 8113 m2 nagyságban.

6 65/2012. (III.22.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2012. (II.29.) számú határozatát a fél kérelmére visszavonja, az ügyben külön határozatban kíván újra döntést hozni. 66/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany 507 hrsz.-ú ingatlant Huve Sándorné (8237 Tihany, Szőlő utca 8.) részére ,- Ft vételárért kívánja értékesíteni. 67/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Róbert Tihany, Batthyány u. 3. szám alatti vállalkozó kérelmére az alábbi határozatot hozza: A évi költségvetés tárgyalásánál a rendezvényekre szánt teljes összeg a Németh László Művelődési Ház költségvetésébe került átcsoportosításra, mely rendezvények a TDM iroda koordinálásába kerülnek megrendezésre. Az Önkormányzat az év közben megkötött reklámpénzekből megpróbálja segíteni a kérelemben szerepelt rendezvényeket. 68/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2012. (II.08.) számú határozatát visszavonja, a pályázat benyújtásáról külön határozatban kíván dönteni. 69/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli Operatív Program keretében megjelent KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című pályázati felhívásra. (Pályázat címe: Zölden egy zöldebb Tihanyért.) A pályázat benyújtása keretében konzorciumi partnerként együttműködik a Tihany Fejlesztéséért Alapítvánnyal (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12., elnök: dr. Tóth József). A pályázat megvalósítási helyszínei: Visszhang Óvoda (8237 Tihany, Visszhang u. 21. hrsz: 152) Illyés Gyula Általános és Zeneiskola (8237 Tihany, Csokonai u. 73. hrsz: 409) Csokonai liget (Tihany 120/2, 205, 208 hrsz.-ú ingatlanok) 70/2012. (III. 26.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tihanyi Erdőbirtokosság (8237 Tihany, Aranyház u. 089/2 hrsz) a Tihany Major utcában található Tó Motel (520/2 hrsz) épületében beruházásuk arányában a kivitelezés befejezése után - külön megállapodásban rögzítettek szerint tulajdoni hányadot szerezzen. 71/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Főtér (Posta köz) kivitelezési munkálatainak befejezéséig a kisvonatok megállóhelyének biztosítására ideiglenes jelleggel kijelöli a Tihany 211/6 hrsz.-ú közterületet. Az utca megállóhellyé alakítása szükségessé teszi az utca forgalmi rendjének változtatását. (A közterületen jelenleg egyirányú utca van kialakítva, a Polgármesteri Hivatal ügyfelei és dolgozói részére az utca menetiránya szerint bal oldalon parkolási lehetőséggel.) Az utca bal oldalán elhelyezett várakozni tilos táblát az alatta levő kivéve P.H. dolgozói és ügyfelei feliratú kiegészítő táblákat megszünteti. Az utca jobb oldalán mindkét irányból behajtani tilos táblát helyez el, kivéve P.H. dolgozói, ügyfelei és kisvonat felirattal. Egyúttal megszűnik az utca jobb oldalán elhelyezett egyirányú utca és megállni tilos táblák, valamint az utca végén elhelyezett behajtani tilos tábla helyére mindkét irányból behajtani tilos tábla kerül.

7 72/2012. (IV.16.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany 135 hrsz.-ú ingatlan (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) hasznosítása kapcsán a vagyonkezelési szerződés megkötését támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés részleteinek megbeszélését kezdeményezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál. 73/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tihany, Posta köz elnevezésű közterületét június 15-től Mádl Ferenc térnek nevezi el. 74/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Rendőrkapitányságnak a Rendőrség napja alkalmából történő jutalmazásra bruttó ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetési tartalék terhére. 75/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 139 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az ingatlan 1460 m2 összterületű, melyből 79 m2 terület a biztonsági övezet mértéke. 76/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 644 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az ingatlan 910 m2 összterületű, melyből 11 m2 terület a biztonsági övezet mértéke. 77/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tihany 667/1 helyrajzi számú ingatlanon található illemhely bérleti szerződése Bodó Árpád (8237 Tihany, Csokonai utca 43.) nevéről élettársa, Borsi Nikolett (8237 Tihany, Csokonai utca 43.) nevére átírásra kerüljön. 78/2012. (IV.25.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta, és az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően az eft kiadási és bevételi előirányzat csökkentést elfogadja a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetésében. 79/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi gazdálkodási helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 80/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint összeállított évi egyszerűsített beszámoló (Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás) június 30-ig történő közzétételéhez, és az Állami Számvevőszékhez való megküldéséhez.

8 81/2012. (IV.25.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany részterületeit érintő (Delta kerékpáros pihenőhely, Temető feletti út létesítése céljából) településszerkezeti terv módosítását a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. által jóváhagyásra készített tervei alapján elfogadja. 82/2012. Tihany Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázat útján történő értékesítés céljából meghirdeti a tulajdonában lévő 458/7 hrsz-ú, 560 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, mely természetben a Völgy utcában található. 83/2012. Tihany Község Önkormányzata határozatlan időre, jó állapotban lévő azonnal beköltözhető családi házat bérelne Tihanyban. A feltételekről érdeklődni és jelentkezni a 06/30/ as telefonszámon, Csontosné G. Katalin ügyintézőnél lehet. 84/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 85/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 86/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 87/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 88/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 89/2012. (V.15.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany község helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 90/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának évben Tihany tekintetében kifejtett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 91/2012. Kt. a Falugondnokság évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 92/2012. Kt. elfogadja Tihany Örvényes Községek körjegyzőségének Tihany Közigazgatási illetékességű évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi, valamint a gyámhatóság tevékenységéről szóló értékelést a melléklet szerint. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 93/2012. Kt. a Tihany Örvényes Községek Körjegyzőségének évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 94/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Németh László Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére. 95/2012. Kt. pályázatot kíván benyújtani a KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra. 96/2012. Zárt ülésen hozott határozat!

9 97/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 98/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 99/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 100/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 101/2012. (V.23.) Tihany Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Belügyminisztérium Idegenforgalmi Országos Közfoglalkoztatási Program pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására. 102/2012. Kt. hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 937 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az ingatlan 1376 m2 összterületű, melyből 1 m2 terület a biztonsági övezet mértéke. 103/2012. Kt. hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 1302/2 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.az ingatlan 4612 m2 összterületű, melyből 2 m2 terület a biztonsági övezet 104/2012. Kt. Dr. Varga Sándor ügyvezető, a Balatoni Hidroplán Fesztivál szervezője kérelmére Tihany Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a tihanyi MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetében- illetve az előtte lévő vízterületen szeptember 7-9 közötti időben (esőnap: szeptember 10.) tartandó Balatoni Hidroplán Fesztivált. Egyúttal tájékoztatja ügyfelet, hogy a tudomásul vétel nem mentesíti az egyéb hatósági és szakhatósági engedélyek beszerzésétől. 105/2012. Kt. figyelembe véve dr. Bősze Ferenc ügyvéd (8200 Veszprém, Úrkút u. 8.) május 18-án írt levelét, felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert, hogy a Congéria Kft. - mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő, parkolókat üzemeltető cég - nevében a Tihanyi Erdőbirtokosság vezetőjével az önkormányzati érdekek figyelembe-vételével a tárgyalásokat kezdje meg. 106/2012. Kt. a térfigyelő kamerák hálózatának kiépítésére acre-active Bt. (8241 Aszófő, Vadvirág út 1.) ajánlatát fogadja el. 107/2012. (V.30.) Kt. a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-vel a októbert 10- én kelt kötött tervezési szerződést annak 18./ pontjára való hivatkozással felbontja. 108/2012. Kt. a Tihany településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatával a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft-t (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) bízza meg az ajánlatában szereplő ,- Ft + Áfa díjért, valamint a geotechnikai vizsgálat elkészítésére tett ajánlatot ,- Ft + áfa összegben elfogadja. A munkadíj a évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. 109/2012. Kt. a tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskola fenntartói jogát határozatlan időre térítésmentesen a Tihanyi Bencés Apátság részére augusztus 1-től átadja.

10 A véleményezési eljárás az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (a Közoktatásról szóló évi LXXIV. tv.) megtörtént. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 19-B /2012. számon az átadás ellen kifogást nem emelt. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2012. (IV.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola a tihanyi Általános Iskola körzetébe tartozó tanköteles korú gyermekeket, akiknek szülei felekezet semleges iskolába kívánják íratni gyermekeiket, jogviszonyt létesít (befogadja) 110/2012. Kt. a Tihany Község Önkormányzat, mint Átadó és a Tihanyi Bencés Apátság, mint Átvevő között a tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskola fenntartói jog átadásához kapcsolódót Átadás-átvételi megállapodást megtárgyalta és elfogadta. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 111/2012. Kt. a Tihanyi Legenda Projekt GPS alapú Audio Guide rendszer beszerzésére a GPS City Guide Kft.(1022 Budapest, Frankel Leó u. 22.), Pocket Guide rendszerét nettó ,- Ft összegben elfogadja. 112/2012. (VI.07.) Kt. a Tihany, Hajóállomás környékének környezetrendezési megújítása, turisztikai bővítése tenderszintű tervdokumentáció elkészítésével az Égig Érő Fű Környezettervező és Építő Kft-t (1141 Budapest, Zoborhegy utca 15. II/5.) bízza meg ,- Ft + Áfa vállalási áron. 113/2012. Kt. a Tihanyi Futball Club-nak (8237 Tihany, Csokonai u. 72.) ,- Ftos támogatás nyújt, amely összeget a sportfejlesztési program pályázati önrészére kell felhasználni. 114/2012. Kt. felhatalmazza a Congéria Településüzemeltető Szolgáltató Kft-t, hogy az Erdőbirtokossági Társulat kérelmére - a Fogas parkolóhoz hasonlóan - az Akasztódombi parkolót is üzemeltesse. A parkoló naponta óra között működik fizető parkolóként, szombati napokon a piac idején óráig parkolódíjat nem szednek, és augusztus ig az Art Placc rendezvény alatt a parkolás ingyenes. A parkoló díjai a Fogas parkolóval megegyeznek. 115/2012. Kt. a Tihanyi Bencés Apátságnak - a reklámcélra kapott támogatási keretből - az orgona hangversenyekre, illetve kiállításra ,- Ft támogatást biztosít. 116/2012. Kt - a reklámcélra kapott támogatási keretből - az Oldtimer versenyre ,- Ft támogatást biztosít. 117/2012. Kt - a reklámcélra kapott támogatási keretből - az Art Placc rendezvényre ,- Ft támogatást biztosít.

11 118/2012. (VI.14.) Kt. az Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 47/2012. (IV.23.) számú határozata alapján Aszófőnek a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát elfogadja. 119/2012. Kt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ának hatálybalépésével az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Örvényes és Aszófő községekkel 120/2012. Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságba Kovács Péter, Pálfi Zsolt és Vámos Mária képviselőket delegálja. 121/2012. Önk. a Tihany 458/7 hrsz.-ú, 560 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, mely természetben a Völgy utcában található Kimmer József és Kimmerné Takaró Viktória Tihany, Major utca 53/a. szám alatti lakosoknak értékesíti. 122/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 123/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 124/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 125/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 126/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 127/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 128/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 129/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 130/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 131/2012. (VI.21.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Congéria Településüzemeltető Szolgáltató Kft évi gazdálkodási helyzetéről készült mérleget és kiegészítő mellékletet beszámolót. A Congéria Településüzemeltető Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságának javaslatát elfogadja, miszerint a képződött eft adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 132/2012. Kt. a belterületi ingatlanok házszám felülvizsgálatát elrendeli, a feladat végrehajtásának végleges időpontját december 31-re tűzi ki. A Völgy utca átszámozását a melléklet szerint elfogadja. 133/2012. Kt. a 78/2007. (IV.25.) számú határozatát visszavonja. 134/2012. Kt. a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány 3 tagú kuratóriumába Varró János alpolgármestert delegálja. 135/2012. Kt. a július 7. napjára kitűzött Mádl Ferenc téravatási ünnepségre ,- Ft-ot biztosít a tartalék terhére.

12 136/2012. (VI.26.) Kt. vállalja, hogy a KDOP-2.1.1/A-09-2f azonosító számú, Tihanyi Legenda Projekt január 1-jét követően felmerülő költségei esetében, a január 1-től hatályos 2%-os ÁFA növekményre eső önrész összegének évi költségvetési tartalékból történő biztosítását. Ennek összege: Ft 137/2012. Kt. a Balatonlelle Város Önkormányzata által felajánlott BAHART részvényekből nem kíván vásárolni. A szindikátusi szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond. 138/2012. (VII.12.) Zárt ülésen hozott határozat! 139/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 140/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 141/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 142/2012. (VII.18.) Zárt ülésen hozott határozat! 143/2012. (VIII.15.) Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságba Szabó Istvánné, Pálfi Zsolt és Vámos Mária képviselőket delegálja. 144/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendelésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Németh László Művelődési Ház (8237 Tihany, Mádl Ferenc tér 1.) igazgatójának Rózsa Éva Esztert (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 14/b.), a jelenlegi vezetőt nevezi ki szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó határozott időre. A Képviselő-testület kötelezi az igazgatót, hogy március 31-ig igazolja a közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését. Amennyiben ez nem történik meg, vezetői megbízatása megszűnik. 145/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül meghirdetésre került KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton indulni kíván. A projekt címe: Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban! 146/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2012. (VI.14.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MONO ART Nonprofit Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János u. 19.) részére biztosított hajóállomási területen hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. az érintett területet térítésmentesen a rendezvény lebonyolításához a programban meghirdetett célra bérbe adja. 147/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2012. (VI.14.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

13 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MONO ART Nonprofit Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János u. 19.) részére biztosított hajóállomási területen hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. az érintett területet térítésmentesen a rendezvény lebonyolításához a programban meghirdetett célra bérbe adja. 148/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Both Péter 8230 Balatonfüred, Hóvirág u. 2/A. szám alatti lakos közterület-használat iránti kérelmét támogatja. A közterület-használat díja: 4 hó x 7.000,- Ft x 6 m2 = ,- Ft 149/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kék Levendula Bt. képv. Papp Róbert kérelmét támogatja, és hozzájárulását adja a Batthyány utcában - a kért útszakasz - lezárásához szeptember án tartandó Régi idők ízei Levendulás lekvárfőző napok idejére. Az Önkormányzat ezzel kívánja támogatni a rendezvényt, további közterületfoglalási díjat erre az időszakra nem kér, azzal a feltétellel, hogy ezt a területet a kérelmező tovább bérbe nem adhatja, azt kifejezetten csak főzésre és zenés-táncos rendezvényekre használhatják. Közterületen semmiféle kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 150/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete László Attiláné bérlő (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 16/F.) által - a Kossuth utcai illemhely felújítására - benyújtott árajánlatot elfogadja, a bruttó ,- Ft-ot a bérleti díjakból levonhatja. 151/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bujdosó Judit ügyintéző (Nemesvámos, Forrás u. 2.) részére ,- Ft kamatmentes kölcsönt biztosít a Közszolgálati Szabályzatban leírtaknak megfelelően 10 éves futamidőre. Amennyiben a munkaviszonya 10 éven belül megszűnik, a kölcsön fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni, ellenkező esetben a tartozást banki kamattal megnövelve köteles visszafizetni a szerződésben szereplő határidőig. 152/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. Károly Kálvária Alapítvány kuratóriumába Varró János (8237 Tihany, Csokonai u. 63.) alpolgármester urat delegálja. 153/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Vitorlás Iskola Kft részére (8237 Tihany, Kenderföld u. 19.) az alábbi rendezvények szervezéséhez ,- Ft támogatást nyújt: 420 és 470 Junior Országos Bajnokság (2012. augusztus ) Finn Dingi Masters Európa Kupa (2012. szeptember 5-9.) 154/2012. (IX.13.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetésében az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta és a javasoltaknak megfelelően a 901 eft kiadási előirányzat növekedést elfogadja, melynek fedezetéül a 901 eft bevételi előirányzat növekedést jelöli meg. 155/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta, és az előterjesztésben

14 valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően az Önkormányzat évi költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét efttal növeli. 156/2012. Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetés I. félévi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 157/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a évi költségvetés I. félévi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 158/2012. Az IGY. Általános és Zeneiskola 2011/2012. tanévben végzett munkáról beszámolót elfogadj a testület-. 159/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 160/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 161/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 162/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 163/2012, Zárt ülésen hozott határozat! 164/2012, Zárt ülésen hozott határozat! 165/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 166/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 167/2012 Zárt ülésen hozott határozat! 168/2012. (X.04.) Tihany Község Önkormányzata a focipálya melletti buszváró építésével a Geipl és Társa Kft-t (8230 Balatonfüred, Déryné utca 9.) bízza meg az ajánlatában szereplő ,- + ÁFA összegért. 169/2012 Tihany Község Önkormányzata a Kálvária beruházás keretében a meglévő lépcső felújítására, az alapozás megerősítésére és a lépcső elkészítésére a LAKI Épületszobrász Zrt-vel (1134 Budapest, Róbert K. krt. 59.) kíván szerződést kötni az ajánlatban szereplő nettó ,- Ft összegért. 170/2012. Tihany Község Önkormányzata a Tihany, Alsókopaszhegyi út vízzáró aszfaltozására a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlatát fogadja el ,- Ft + Áfa értékben. 171/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Legenda Programhoz kapcsolódó közvilágítási hálózat korszerűsítési munkáinak elvégzésével - Visszhang utca, Batthyány utca és Halász köz szakaszon - a VILL-KORR Hungária Kft-t (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) bízza meg az ajánlatában szereplő ,- Ft + Áfa összegért. 172/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Zrt. Soproni Innovációs Osztályával (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-11.) kíván szerződést kötni a telefonvezeték földbe helyezésére ,- Ft + ÁFA összegben. 173/2012. Tihany Község Önk. Képviselő-testülete a Visszhang utca teljes aszfaltozásával - a évi költségvetés terhére - a VIA VOMITO Kft-t kívánja megbízni ,- Ft + ÁFA összegért

15 174/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Tihanyi Bencés Apátság (8237 Tihany, I. András tér 1.) és az Önkormányzat között megkötésre kerülő szolgáltatási szerződéseket, melynek tárgya: a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Zeneiskolába járó gyerekek étkeztetésének biztosítását Tihany Község Önkormányzat üzemeltetésében lévő főző konyha biztosítja november 01. napjától, valamint az ezzel kapcsolatos étkezési nyilvántartások jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetése, étkezési díjak beszedése, annak elszámolása. 175/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irattár rendezéséhez az archiváló dobozok megvásárlására ,- Ft-ot biztosít. 176/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tetőterében található szálláshelyekre vonatkozó árakat 2013-as évre - a évihez hasonlóan - felnőtt: 3.100,- Ft, diák (18 éves korig): 2.400,- Ft összegben állapítja meg. 177/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Tihany 562 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására. Az ingatlan 1383 m2 térmértékű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű. 178/2012 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Labdarúgó Klub részére ,- Ft támogatást nyújt a költségvetési tartalék terhére. 179/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a október 18-án tartandó XVIII. polgármesterek találkozójára bruttó ,- Ft-ot biztosít. 180/2012. (X.04.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) számú Kormányrendeletben a jegyzőnek biztosított építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges feltételeket január 1- től nem biztosítja. Felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet 1. b./ pontja alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. 181/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLIX. Tv. 85 -át, mely a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról szól, megbízza a körjegyzőt, hogy a hivatal átszervezését dolgozza ki a köztisztviselői létszám 25 %-os leépítésével. 182/2012. (X.17.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Visszhang Óvoda 2011/2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja 183/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen biztosítja a tihanyi általános iskolában tanuló 8. osztályos lánygyermekek HPV 6,11,16,18. oltását.

16 A szülői beleegyezéstől függően max. 7 gyermeket érint, az oltóanyag összköltsége ,- Ft, azaz Háromszázharmincháromezer-kilencszáz forint. Az oltási program bevezetésével a 4 komponensű oltóanyagot gyártó cég biztosítja, hogy a településen élő, oltási populáció minden tagja az oltási program keretében az önkormányzaton 184/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 185/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 186/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 187/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 188/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 189/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 190/2012. (X.24.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás tervezetet. A Képviselő-testület a megállapodás szövegét ill. annak mellékleteit elfogadja és felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert a megállapodás aláírására. 191/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Magyar Telekom Nyrt-től a Tihany, Középóvári út Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő légvezeték hálózatkiváltásához, földbe helyezéséhez szükséges tervezési munkákat az alábbi feltételekkel: A tervezési díj: ,- Ft + Áfa A tervezési díjat az érintett településrészen ingatlannal rendelkező tulajdonosok 100 %-ban átvállalják. 192/2012 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az E.ON Zrttől a Tihany, Középóvári út E.ON Zrt tulajdonában levő elektromos légvezeték kiváltásához, földbe helyezéséhez szükséges tervezési munkákat az alábbi feltétellel: A tervezési díjat az érintett településrészen ingatlannal rendelkező tulajdonosok 100 %-ban átvállalják. 193/2012. (XI.22.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 140/2012. (IX.27.) számú határozata alapján Balatonudvari Község Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát elfogadja. 194/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 170/2012. (X.26.) számú határozata alapján Balatonakali Község Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát elfogadja. 195/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ának hatálybalépésével az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Örvényes, Aszófő, B.udvari és B.akali községekkel.

17 196/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városok, Falvak Szövetsége kulturális Régióhoz való csatlakozást (4024 Debrecen, Piac u. 20.) január 01-től támogatja. Felhatalmazást ad Tósoki Imre polgármesternek, hogy a községet képviselje, és mint a tagszervezet képviselője az egyesületben rendes tagként részt vegyen, a kulturális Régió Alapszabályát a képviselő-testülettel megismertesse. A 10 euró cent/fő éves díjat elfogadja, azt a Városok, Falvak Szövetségének a tagság ideje alatt minden év január 15. napjáig átutalja. 197/2012. (XI.22.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányhivatal által közzétett, az iskolák felvételi körzetének tervezetét elfogadja. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák listáját, és a felvételi körzethatárokat elfogadja. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában nem szerepel, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 198/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tihanyi Legenda Kft. honlapja mostantól az interneten Tihany hivatalos Face-bookja nevet viselje. 199/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 200/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 201/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 202/2012. (XII.10.) Zárt ülésen hozott határozat! 203/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 204/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 205/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 206/2012. (XII.13.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta, és az előterjesztésben, valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét eft-tal növeli. 207/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetés I- III.n. évi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 208/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a évi költségvetés I-III.n. évi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 209/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi koncepciót elfogadja:

18 210/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. (1) bek. alapján a Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari és Balatonakali települések önkormányzati és államigazgatási ügyeinek intézése céljából létrejövő Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodást január 1-jei hatállyal elfogadja. 211/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzőségét december 31. napjával megszünteti. 212/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát január 1-jei hatállyal elfogadja. 213/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 31.-i hatállyal Németh Tünde körjegyző körjegyzői vezetői státuszát felmentéssel megszünteti, egyúttal az önkormányzati törvény 146/C. (1)-(2) bek. alapján a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői köztisztviselői vezetői státuszában tovább foglalkoztatja. A jegyző bérezése a Ktv (1) b./ pontjának és 256. (1) b./ pontjának előírásai vonatkoznak. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.. 214/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulási megállapodás módosítását. A feladatellátások közül a Társulási megállapodás 12. pontjában felsoroltakhoz kíván csatlakozni. - Alsóörs Község Önkormányzatának a Társuláshoz történő csatlakozását elfogadja. 215/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületnek, kinyilvánítja szándékát, hogy a könyvtári szoltáltatásokat a kötelező feladatellátást könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítsa a lakosság számára. A szolgáltatást január 1-jétől az Eötvös Károly Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) megrendeli. 216/2012. (XII.13.) Tihany Község Önkormányzata a évben folyószámla hitel célra ,- Ft összegű 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrttől. Tihany Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja, a hitelt és járulékait december 31-ig visszafizeti. 217/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan bérbeadására: 218/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 219/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 220/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 221/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 222/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 223/2012. Zárt ülésen hozott határozat!

19 224/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 225/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 226/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 227/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 228/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 229/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 230/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 231/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 232/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 233/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 234/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 235/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 236/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 237/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 238/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 239/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 240/2012. Zárt ülésen hozott határozat!

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye.

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye. K I V O N A T a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 284/2009. (IX. 10.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott -

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott - 18/2016. (I.27) határozata A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 1. A Képviselő-testület Dr. Fehér Edit háziorvos kérelmét megtárgyalta, és a praxis működési költségeinek

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

K I V O N A T. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 24-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 24-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 24-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 190/2014. (VII.24.) h a t á r o z a t : Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. február 08-i nyílt és zárt ülésén

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben