Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai"

Átírás

1 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület tornateremmel történő bővítése során jelentős környezeti hatás nem várható, az építés közérdekből történik, pályázati támogatással valósul meg, ezért a képviselő-testület nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését 2/2012. Tihany Község Önkormányzata folyószámla hitel célra ,- Ft összegű 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Tihany Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. 3/2012. Képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díját (1-1 napos alkalmi árusok, termék bemutatók, egyéb szolgáltatások esetén) február 1-től ,- Ft + Áfa/nap összegben határozza meg. 4/2012. Képviselő-testület a Németh László Művelődési Házban lévő iroda, könyvtár, folyosó festésére és az iroda parkettázására ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. 5/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok bérbeadására 6/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 7/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 8/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 9/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 10/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 11/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 12/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 13/2012. (II.08.) Kt. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladataihoz meg kívánja szerezni a Tihany 1847 és 1856 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel vegye fel a kapcsolatot és a tárgyalásokat kezdje meg 14/2012. Kt. pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli Operatív Program keretében megjelent KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című pályázati felhívásra. (Pályázat címe: Zölden egy zöldebb Tihanyért.) A pályázat benyújtása keretében konzorciumi partnerként együttműködik a Tihany Fejlesztéséért Alapítvánnyal (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12., A pályázat megvalósítási helyszínei:

2 Visszhang Óvoda (Tihany, Visszhang u. 21. hrsz: 152) Illyés Gyula Általános és Zeneiskola (Tihany, Csokonai u. 73. hrsz: 409) Csokonai liget (Tihany 120/2, 205, 208 hrsz.-ú ingatlanok) A projekt várható teljes költsége bruttó ,- Ft, melyhez a 10 % saját forrást, ,- Ft-ot az Önkormányzat a konzorciumi partnerre együtt a évi költségvetéséből biztosítja. 15/2012. (II.08.) Kt. a Tihany Fejlesztéséért Alapítvánnyal (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.), mint konzorciumi partnerrel közösen pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Operatív Program keretében megjelent KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című pályázatra. Az Önkormányzat vállalja, hogy a konzorciumi partnerre eső saját forrást, összesen: ,- Ft-ot az Alapítványnak a évi költségvetés terhére biztosítja. 16/2012. Kt. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladataihoz meg kívánja szerezni a Tihany 042 hrsz.-ú ingatlan (sajkodi bekötőút) tulajdonjogát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlannal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot és a tárgyalásokat kezdje meg /2012. Kt. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladataihoz meg kívánja szerezni a Tihany 034, 040, 041/21 hrsz.-ú területek 042 hrsz.-ú ingatlannal határos területrészének tulajdonjogát úgy, hogy a 042 hrsz.-ú út 7 m szélességben kialakítható legyen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezettel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot és a tárgyalásokat kezdje meg. 18/2012. Kt. felkéri a Hivatalt, hogy a Tihany 042 hrsz.-ú terület kitűzésére, illetve a tervezett 7 méter széles út telekalakítási vázrajzának elkészítéséhez szerezzen be 3 db árajánlatot. 19/2012. Kt. a Tihany Csárda Bt. bérleti díj és rezsi költség tartozása miatt ,- Ft és járulékai erejéig jelzálogjogot alapít a Tihany Csárda Bt. tulajdonában lévő Tihany belterület, 174 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 563 m2 térmértékű ingatlanra, mely ingatlan a valóságban 8237 Tihany, Árpád u. 2. szám alatt található. 20/2012. Képviselő-testülete az 5/2012. (I.24.) számú határozatát visszavonja. (Pályázati kiírás önkormányzati ingatlanok bérbeadására) 21/2012. Önk. pályázatot ír ki a tulajdonát képező 667/1 helyrajzi számú ingatlanon (Visszhang-dombon) található nyilvános WC bérbeadására. 22/2012. Önk. pályázatot ír ki a tulajdonát képező 124 hrsz-ú, 66 m2 térmértékű, kávézó és a hozzá tartozó terasz bérbeadására.

3 23/2012. (II.08.) Önk. pályázatot ír ki a tulajdonát képező 52 hrsz-ú, 884 m2 térmértékű, kivett,kultúrház ingatlan-nyilvántartási megnevezésű Németh László Művelődési Házban található büfé bérbeadására 24/2012. Kt. Pintér Pálné meseíró születésének 100 éves évfordulója alkalmából az eddig meg nem jelent mesék kiadásához ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. 25/2012. (II.14.) Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Apátság megkeresésére nyilatkozza, hogy az Apátság fenntartásába kerülő iskola igazgatója számára egy megfelelő lakhatási lehetőséget biztosít arra az időszakra, amíg az iskola fenntartója a Tihanyi Bencés Apátság. A leendő szolgálati lakás egy felújított lakóházban kerül kialakításra, melyben minimálisan egy 4 tagú család elhelyezése színvonalasan megoldható. 26/2012. Kt. pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírásra kerülő Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése Tudásdepó Expressz támogatására című pályázatra. A pályázatban igényelt összeg összesen: 5,5 M Ft vissza nem térítendő támogatás. A pályázati önerő: 0 % 27/2012. (II.29.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak cafetéria keretét a évi költségvetésben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv. 56. (3) bekezdése alapján bruttó ,- Ft-ban határozza meg. 28/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Óvodai nevelés szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - felhalmozási célú kiadásokat ,- Ft-ról ,- Ft-ra csökkenti, ennek megfelelően a évi fejlesztések 20. sorát is 620 eft-ra módosítja. - munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,- Ft-os tételt törli. 29/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Út autópálya építés szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - Egészségháznál zebra kialakítása sort tervezésre módosítja, az összeget 400 eft-ra csökkenti, - Egyéb építmény felújítása, belső-tó melletti árok biztonságossá tétele eft-os sort töröli. 30/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - A bevételt növeli a Völgy utcai telekértékesítés ,- Ft-os tétellel. - Az ingatlan értékesítése eft-os tételt eft-tal csökkenti. 31/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton a fejlesztési célú hitelfelvétel összegét 110

4 mft-ban határozza meg. 32/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás szakfeladaton a születési támogatás ,- Ft-os összegét ,- Ft-tal megemeli. 33/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fizikoterápiás szolgáltatás szakfeladat összegét ,- Ft-ban határozza meg és a készülékek típusát törli a szakfeladat alól. 34/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladatot az alábbiak szerint módosítja: - Önkormányzatok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatásra nyújtott kölcsönök eft-ot 430 eft-ra csökkenti, - Felhalmozási célú pénzeszk. átadás háztartásnak eft-os tételt 400 eft-ra csökkenti. 35/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tihany, Óvár településrész a szabályozási módosításához az előterjesztés alapján a testület szükségesnek tartja környezeti vizsgálat elkészíttetését. 36/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot ír ki a tulajdonát képező 124 hrsz-ú, 66 m2 térmértékű, kávézó és a hozzá tartozó terasz bérbeadására. A pályázat benyújtási határideje: március óra 37/2012. (II.29.) Zárt ülésen hozott határozat! 38/2012 Zárt ülésen hozott határozat! 39/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 40/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 41/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 42/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 43/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 44/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 45/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 46/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 47/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 48/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 49/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 50/2012. (III.08.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt részletezésnek megfelelően Tihany-Örvényes Községek Körjegyzőségének évi költségvetését ,- Ft főösszegben állapítja meg. 51/2012. (III.08.) Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő három évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át. A Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben és az

5 Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg: 52/2012. (III.08.) Zárt ülésen hozott határozat!. 53/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 54/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 55/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 56/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 57/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 58/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 59/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 60/2012. (III.22.) Tihany Község Önkormányzata a cserhegyi út (Ferenc pincétől az út végéig) kialakítására a VIA VOMITO KFT. ajánlatát fogadja el bruttó , Ft összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására azzal a feltétellel, hogy a beruházás bruttó összegének 50 %-át az érintett ingatlantulajdonosok előre az önkormányzat számlájára befizetnek. 61/2012. Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Apátság és az Önkormányzat között létrejövő közoktatási megállapodást - a 4./ pont alábbiak szerinti módosításával - elfogadja: 4.) A leendő fenntartó minden évben két alkalommal, november 30. és június 30. napjáig egyeztetést kezdeményez annak érdekében, hogy biztosítsa a feladatátvétellel fenntartott közoktatási feladat működőképességét, a használatba vett ingatlan kielégítő üzemben tartását. Az önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatáson felüli támogatást - figyelembe véve az egyházi kiegészítő támogatást - a Képviselő-testület évenként meghozott döntése alapján határozza meg. 62/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Apátság, mint a tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskola fenntartója számára (figyelembe véve a költségvetésből kapott normatíva összegét) támogatás formájában biztosítja a pénzügyi fedezetet arra, hogy az iskolában dolgozók az intézmény átvétele után is abban a bérezésben ill. juttatásokban részesüljenek, mint a mindenkori közalkalmazotti besorolású dolgozók. 63/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2009. (I.08.) számú határozatát visszavonja. 64/2012, Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Erdőbirtokosság tulajdonában lévő - telekmegosztás után kialakításra kerülő - 092/72 hrsz.-ú erdő művelési ágú, 6272 m2 térmértékű területért (mellékelt vázrajz alapján) az alábbi ingatlanokat ajánlja fel cserébe: A kerékpárút telekalakítása után kialakult 070/11 helyrajzi számú, 822 m2 térmértékű, legelő művelési ágú, a 070/12 helyrajzi számú, 5315 m2 térmértékű, legelő művelési ágú és a 072/10 helyrajzi számú, 1976 m2 térmértékű, szántó művelési ágú területeket, összesen 8113 m2 nagyságban.

6 65/2012. (III.22.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2012. (II.29.) számú határozatát a fél kérelmére visszavonja, az ügyben külön határozatban kíván újra döntést hozni. 66/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany 507 hrsz.-ú ingatlant Huve Sándorné (8237 Tihany, Szőlő utca 8.) részére ,- Ft vételárért kívánja értékesíteni. 67/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Róbert Tihany, Batthyány u. 3. szám alatti vállalkozó kérelmére az alábbi határozatot hozza: A évi költségvetés tárgyalásánál a rendezvényekre szánt teljes összeg a Németh László Művelődési Ház költségvetésébe került átcsoportosításra, mely rendezvények a TDM iroda koordinálásába kerülnek megrendezésre. Az Önkormányzat az év közben megkötött reklámpénzekből megpróbálja segíteni a kérelemben szerepelt rendezvényeket. 68/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2012. (II.08.) számú határozatát visszavonja, a pályázat benyújtásáról külön határozatban kíván dönteni. 69/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli Operatív Program keretében megjelent KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című pályázati felhívásra. (Pályázat címe: Zölden egy zöldebb Tihanyért.) A pályázat benyújtása keretében konzorciumi partnerként együttműködik a Tihany Fejlesztéséért Alapítvánnyal (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12., elnök: dr. Tóth József). A pályázat megvalósítási helyszínei: Visszhang Óvoda (8237 Tihany, Visszhang u. 21. hrsz: 152) Illyés Gyula Általános és Zeneiskola (8237 Tihany, Csokonai u. 73. hrsz: 409) Csokonai liget (Tihany 120/2, 205, 208 hrsz.-ú ingatlanok) 70/2012. (III. 26.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tihanyi Erdőbirtokosság (8237 Tihany, Aranyház u. 089/2 hrsz) a Tihany Major utcában található Tó Motel (520/2 hrsz) épületében beruházásuk arányában a kivitelezés befejezése után - külön megállapodásban rögzítettek szerint tulajdoni hányadot szerezzen. 71/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Főtér (Posta köz) kivitelezési munkálatainak befejezéséig a kisvonatok megállóhelyének biztosítására ideiglenes jelleggel kijelöli a Tihany 211/6 hrsz.-ú közterületet. Az utca megállóhellyé alakítása szükségessé teszi az utca forgalmi rendjének változtatását. (A közterületen jelenleg egyirányú utca van kialakítva, a Polgármesteri Hivatal ügyfelei és dolgozói részére az utca menetiránya szerint bal oldalon parkolási lehetőséggel.) Az utca bal oldalán elhelyezett várakozni tilos táblát az alatta levő kivéve P.H. dolgozói és ügyfelei feliratú kiegészítő táblákat megszünteti. Az utca jobb oldalán mindkét irányból behajtani tilos táblát helyez el, kivéve P.H. dolgozói, ügyfelei és kisvonat felirattal. Egyúttal megszűnik az utca jobb oldalán elhelyezett egyirányú utca és megállni tilos táblák, valamint az utca végén elhelyezett behajtani tilos tábla helyére mindkét irányból behajtani tilos tábla kerül.

7 72/2012. (IV.16.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany 135 hrsz.-ú ingatlan (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) hasznosítása kapcsán a vagyonkezelési szerződés megkötését támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés részleteinek megbeszélését kezdeményezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál. 73/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tihany, Posta köz elnevezésű közterületét június 15-től Mádl Ferenc térnek nevezi el. 74/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Rendőrkapitányságnak a Rendőrség napja alkalmából történő jutalmazásra bruttó ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetési tartalék terhére. 75/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 139 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az ingatlan 1460 m2 összterületű, melyből 79 m2 terület a biztonsági övezet mértéke. 76/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 644 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az ingatlan 910 m2 összterületű, melyből 11 m2 terület a biztonsági övezet mértéke. 77/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tihany 667/1 helyrajzi számú ingatlanon található illemhely bérleti szerződése Bodó Árpád (8237 Tihany, Csokonai utca 43.) nevéről élettársa, Borsi Nikolett (8237 Tihany, Csokonai utca 43.) nevére átírásra kerüljön. 78/2012. (IV.25.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta, és az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően az eft kiadási és bevételi előirányzat csökkentést elfogadja a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetésében. 79/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi gazdálkodási helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 80/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint összeállított évi egyszerűsített beszámoló (Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás) június 30-ig történő közzétételéhez, és az Állami Számvevőszékhez való megküldéséhez.

8 81/2012. (IV.25.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany részterületeit érintő (Delta kerékpáros pihenőhely, Temető feletti út létesítése céljából) településszerkezeti terv módosítását a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. által jóváhagyásra készített tervei alapján elfogadja. 82/2012. Tihany Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázat útján történő értékesítés céljából meghirdeti a tulajdonában lévő 458/7 hrsz-ú, 560 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, mely természetben a Völgy utcában található. 83/2012. Tihany Község Önkormányzata határozatlan időre, jó állapotban lévő azonnal beköltözhető családi házat bérelne Tihanyban. A feltételekről érdeklődni és jelentkezni a 06/30/ as telefonszámon, Csontosné G. Katalin ügyintézőnél lehet. 84/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 85/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 86/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 87/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 88/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 89/2012. (V.15.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany község helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 90/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának évben Tihany tekintetében kifejtett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 91/2012. Kt. a Falugondnokság évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 92/2012. Kt. elfogadja Tihany Örvényes Községek körjegyzőségének Tihany Közigazgatási illetékességű évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi, valamint a gyámhatóság tevékenységéről szóló értékelést a melléklet szerint. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 93/2012. Kt. a Tihany Örvényes Községek Körjegyzőségének évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 94/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Németh László Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére. 95/2012. Kt. pályázatot kíván benyújtani a KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra. 96/2012. Zárt ülésen hozott határozat!

9 97/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 98/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 99/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 100/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 101/2012. (V.23.) Tihany Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Belügyminisztérium Idegenforgalmi Országos Közfoglalkoztatási Program pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására. 102/2012. Kt. hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 937 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az ingatlan 1376 m2 összterületű, melyből 1 m2 terület a biztonsági övezet mértéke. 103/2012. Kt. hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tihany 1302/2 helyrajzi számú területre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. javára a gázvezeték vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.az ingatlan 4612 m2 összterületű, melyből 2 m2 terület a biztonsági övezet 104/2012. Kt. Dr. Varga Sándor ügyvezető, a Balatoni Hidroplán Fesztivál szervezője kérelmére Tihany Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a tihanyi MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetében- illetve az előtte lévő vízterületen szeptember 7-9 közötti időben (esőnap: szeptember 10.) tartandó Balatoni Hidroplán Fesztivált. Egyúttal tájékoztatja ügyfelet, hogy a tudomásul vétel nem mentesíti az egyéb hatósági és szakhatósági engedélyek beszerzésétől. 105/2012. Kt. figyelembe véve dr. Bősze Ferenc ügyvéd (8200 Veszprém, Úrkút u. 8.) május 18-án írt levelét, felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert, hogy a Congéria Kft. - mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő, parkolókat üzemeltető cég - nevében a Tihanyi Erdőbirtokosság vezetőjével az önkormányzati érdekek figyelembe-vételével a tárgyalásokat kezdje meg. 106/2012. Kt. a térfigyelő kamerák hálózatának kiépítésére acre-active Bt. (8241 Aszófő, Vadvirág út 1.) ajánlatát fogadja el. 107/2012. (V.30.) Kt. a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-vel a októbert 10- én kelt kötött tervezési szerződést annak 18./ pontjára való hivatkozással felbontja. 108/2012. Kt. a Tihany településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatával a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft-t (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) bízza meg az ajánlatában szereplő ,- Ft + Áfa díjért, valamint a geotechnikai vizsgálat elkészítésére tett ajánlatot ,- Ft + áfa összegben elfogadja. A munkadíj a évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. 109/2012. Kt. a tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskola fenntartói jogát határozatlan időre térítésmentesen a Tihanyi Bencés Apátság részére augusztus 1-től átadja.

10 A véleményezési eljárás az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (a Közoktatásról szóló évi LXXIV. tv.) megtörtént. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 19-B /2012. számon az átadás ellen kifogást nem emelt. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2012. (IV.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola a tihanyi Általános Iskola körzetébe tartozó tanköteles korú gyermekeket, akiknek szülei felekezet semleges iskolába kívánják íratni gyermekeiket, jogviszonyt létesít (befogadja) 110/2012. Kt. a Tihany Község Önkormányzat, mint Átadó és a Tihanyi Bencés Apátság, mint Átvevő között a tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskola fenntartói jog átadásához kapcsolódót Átadás-átvételi megállapodást megtárgyalta és elfogadta. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 111/2012. Kt. a Tihanyi Legenda Projekt GPS alapú Audio Guide rendszer beszerzésére a GPS City Guide Kft.(1022 Budapest, Frankel Leó u. 22.), Pocket Guide rendszerét nettó ,- Ft összegben elfogadja. 112/2012. (VI.07.) Kt. a Tihany, Hajóállomás környékének környezetrendezési megújítása, turisztikai bővítése tenderszintű tervdokumentáció elkészítésével az Égig Érő Fű Környezettervező és Építő Kft-t (1141 Budapest, Zoborhegy utca 15. II/5.) bízza meg ,- Ft + Áfa vállalási áron. 113/2012. Kt. a Tihanyi Futball Club-nak (8237 Tihany, Csokonai u. 72.) ,- Ftos támogatás nyújt, amely összeget a sportfejlesztési program pályázati önrészére kell felhasználni. 114/2012. Kt. felhatalmazza a Congéria Településüzemeltető Szolgáltató Kft-t, hogy az Erdőbirtokossági Társulat kérelmére - a Fogas parkolóhoz hasonlóan - az Akasztódombi parkolót is üzemeltesse. A parkoló naponta óra között működik fizető parkolóként, szombati napokon a piac idején óráig parkolódíjat nem szednek, és augusztus ig az Art Placc rendezvény alatt a parkolás ingyenes. A parkoló díjai a Fogas parkolóval megegyeznek. 115/2012. Kt. a Tihanyi Bencés Apátságnak - a reklámcélra kapott támogatási keretből - az orgona hangversenyekre, illetve kiállításra ,- Ft támogatást biztosít. 116/2012. Kt - a reklámcélra kapott támogatási keretből - az Oldtimer versenyre ,- Ft támogatást biztosít. 117/2012. Kt - a reklámcélra kapott támogatási keretből - az Art Placc rendezvényre ,- Ft támogatást biztosít.

11 118/2012. (VI.14.) Kt. az Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 47/2012. (IV.23.) számú határozata alapján Aszófőnek a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát elfogadja. 119/2012. Kt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ának hatálybalépésével az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Örvényes és Aszófő községekkel 120/2012. Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságba Kovács Péter, Pálfi Zsolt és Vámos Mária képviselőket delegálja. 121/2012. Önk. a Tihany 458/7 hrsz.-ú, 560 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, mely természetben a Völgy utcában található Kimmer József és Kimmerné Takaró Viktória Tihany, Major utca 53/a. szám alatti lakosoknak értékesíti. 122/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 123/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 124/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 125/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 126/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 127/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 128/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 129/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 130/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 131/2012. (VI.21.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Congéria Településüzemeltető Szolgáltató Kft évi gazdálkodási helyzetéről készült mérleget és kiegészítő mellékletet beszámolót. A Congéria Településüzemeltető Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságának javaslatát elfogadja, miszerint a képződött eft adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 132/2012. Kt. a belterületi ingatlanok házszám felülvizsgálatát elrendeli, a feladat végrehajtásának végleges időpontját december 31-re tűzi ki. A Völgy utca átszámozását a melléklet szerint elfogadja. 133/2012. Kt. a 78/2007. (IV.25.) számú határozatát visszavonja. 134/2012. Kt. a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány 3 tagú kuratóriumába Varró János alpolgármestert delegálja. 135/2012. Kt. a július 7. napjára kitűzött Mádl Ferenc téravatási ünnepségre ,- Ft-ot biztosít a tartalék terhére.

12 136/2012. (VI.26.) Kt. vállalja, hogy a KDOP-2.1.1/A-09-2f azonosító számú, Tihanyi Legenda Projekt január 1-jét követően felmerülő költségei esetében, a január 1-től hatályos 2%-os ÁFA növekményre eső önrész összegének évi költségvetési tartalékból történő biztosítását. Ennek összege: Ft 137/2012. Kt. a Balatonlelle Város Önkormányzata által felajánlott BAHART részvényekből nem kíván vásárolni. A szindikátusi szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond. 138/2012. (VII.12.) Zárt ülésen hozott határozat! 139/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 140/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 141/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 142/2012. (VII.18.) Zárt ülésen hozott határozat! 143/2012. (VIII.15.) Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságba Szabó Istvánné, Pálfi Zsolt és Vámos Mária képviselőket delegálja. 144/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendelésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Németh László Művelődési Ház (8237 Tihany, Mádl Ferenc tér 1.) igazgatójának Rózsa Éva Esztert (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 14/b.), a jelenlegi vezetőt nevezi ki szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó határozott időre. A Képviselő-testület kötelezi az igazgatót, hogy március 31-ig igazolja a közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését. Amennyiben ez nem történik meg, vezetői megbízatása megszűnik. 145/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül meghirdetésre került KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton indulni kíván. A projekt címe: Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban! 146/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2012. (VI.14.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MONO ART Nonprofit Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János u. 19.) részére biztosított hajóállomási területen hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. az érintett területet térítésmentesen a rendezvény lebonyolításához a programban meghirdetett célra bérbe adja. 147/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2012. (VI.14.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

13 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MONO ART Nonprofit Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János u. 19.) részére biztosított hajóállomási területen hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. az érintett területet térítésmentesen a rendezvény lebonyolításához a programban meghirdetett célra bérbe adja. 148/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Both Péter 8230 Balatonfüred, Hóvirág u. 2/A. szám alatti lakos közterület-használat iránti kérelmét támogatja. A közterület-használat díja: 4 hó x 7.000,- Ft x 6 m2 = ,- Ft 149/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kék Levendula Bt. képv. Papp Róbert kérelmét támogatja, és hozzájárulását adja a Batthyány utcában - a kért útszakasz - lezárásához szeptember án tartandó Régi idők ízei Levendulás lekvárfőző napok idejére. Az Önkormányzat ezzel kívánja támogatni a rendezvényt, további közterületfoglalási díjat erre az időszakra nem kér, azzal a feltétellel, hogy ezt a területet a kérelmező tovább bérbe nem adhatja, azt kifejezetten csak főzésre és zenés-táncos rendezvényekre használhatják. Közterületen semmiféle kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 150/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete László Attiláné bérlő (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 16/F.) által - a Kossuth utcai illemhely felújítására - benyújtott árajánlatot elfogadja, a bruttó ,- Ft-ot a bérleti díjakból levonhatja. 151/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bujdosó Judit ügyintéző (Nemesvámos, Forrás u. 2.) részére ,- Ft kamatmentes kölcsönt biztosít a Közszolgálati Szabályzatban leírtaknak megfelelően 10 éves futamidőre. Amennyiben a munkaviszonya 10 éven belül megszűnik, a kölcsön fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni, ellenkező esetben a tartozást banki kamattal megnövelve köteles visszafizetni a szerződésben szereplő határidőig. 152/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. Károly Kálvária Alapítvány kuratóriumába Varró János (8237 Tihany, Csokonai u. 63.) alpolgármester urat delegálja. 153/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Vitorlás Iskola Kft részére (8237 Tihany, Kenderföld u. 19.) az alábbi rendezvények szervezéséhez ,- Ft támogatást nyújt: 420 és 470 Junior Országos Bajnokság (2012. augusztus ) Finn Dingi Masters Európa Kupa (2012. szeptember 5-9.) 154/2012. (IX.13.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetésében az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta és a javasoltaknak megfelelően a 901 eft kiadási előirányzat növekedést elfogadja, melynek fedezetéül a 901 eft bevételi előirányzat növekedést jelöli meg. 155/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta, és az előterjesztésben

14 valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően az Önkormányzat évi költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét efttal növeli. 156/2012. Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetés I. félévi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 157/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a évi költségvetés I. félévi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 158/2012. Az IGY. Általános és Zeneiskola 2011/2012. tanévben végzett munkáról beszámolót elfogadj a testület-. 159/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 160/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 161/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 162/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 163/2012, Zárt ülésen hozott határozat! 164/2012, Zárt ülésen hozott határozat! 165/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 166/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 167/2012 Zárt ülésen hozott határozat! 168/2012. (X.04.) Tihany Község Önkormányzata a focipálya melletti buszváró építésével a Geipl és Társa Kft-t (8230 Balatonfüred, Déryné utca 9.) bízza meg az ajánlatában szereplő ,- + ÁFA összegért. 169/2012 Tihany Község Önkormányzata a Kálvária beruházás keretében a meglévő lépcső felújítására, az alapozás megerősítésére és a lépcső elkészítésére a LAKI Épületszobrász Zrt-vel (1134 Budapest, Róbert K. krt. 59.) kíván szerződést kötni az ajánlatban szereplő nettó ,- Ft összegért. 170/2012. Tihany Község Önkormányzata a Tihany, Alsókopaszhegyi út vízzáró aszfaltozására a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlatát fogadja el ,- Ft + Áfa értékben. 171/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Legenda Programhoz kapcsolódó közvilágítási hálózat korszerűsítési munkáinak elvégzésével - Visszhang utca, Batthyány utca és Halász köz szakaszon - a VILL-KORR Hungária Kft-t (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) bízza meg az ajánlatában szereplő ,- Ft + Áfa összegért. 172/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Zrt. Soproni Innovációs Osztályával (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-11.) kíván szerződést kötni a telefonvezeték földbe helyezésére ,- Ft + ÁFA összegben. 173/2012. Tihany Község Önk. Képviselő-testülete a Visszhang utca teljes aszfaltozásával - a évi költségvetés terhére - a VIA VOMITO Kft-t kívánja megbízni ,- Ft + ÁFA összegért

15 174/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Tihanyi Bencés Apátság (8237 Tihany, I. András tér 1.) és az Önkormányzat között megkötésre kerülő szolgáltatási szerződéseket, melynek tárgya: a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Zeneiskolába járó gyerekek étkeztetésének biztosítását Tihany Község Önkormányzat üzemeltetésében lévő főző konyha biztosítja november 01. napjától, valamint az ezzel kapcsolatos étkezési nyilvántartások jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetése, étkezési díjak beszedése, annak elszámolása. 175/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irattár rendezéséhez az archiváló dobozok megvásárlására ,- Ft-ot biztosít. 176/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tetőterében található szálláshelyekre vonatkozó árakat 2013-as évre - a évihez hasonlóan - felnőtt: 3.100,- Ft, diák (18 éves korig): 2.400,- Ft összegben állapítja meg. 177/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Tihany 562 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására. Az ingatlan 1383 m2 térmértékű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű. 178/2012 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Labdarúgó Klub részére ,- Ft támogatást nyújt a költségvetési tartalék terhére. 179/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a október 18-án tartandó XVIII. polgármesterek találkozójára bruttó ,- Ft-ot biztosít. 180/2012. (X.04.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) számú Kormányrendeletben a jegyzőnek biztosított építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges feltételeket január 1- től nem biztosítja. Felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet 1. b./ pontja alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. 181/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLIX. Tv. 85 -át, mely a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról szól, megbízza a körjegyzőt, hogy a hivatal átszervezését dolgozza ki a köztisztviselői létszám 25 %-os leépítésével. 182/2012. (X.17.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Visszhang Óvoda 2011/2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja 183/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen biztosítja a tihanyi általános iskolában tanuló 8. osztályos lánygyermekek HPV 6,11,16,18. oltását.

16 A szülői beleegyezéstől függően max. 7 gyermeket érint, az oltóanyag összköltsége ,- Ft, azaz Háromszázharmincháromezer-kilencszáz forint. Az oltási program bevezetésével a 4 komponensű oltóanyagot gyártó cég biztosítja, hogy a településen élő, oltási populáció minden tagja az oltási program keretében az önkormányzaton 184/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 185/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 186/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 187/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 188/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 189/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 190/2012. (X.24.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás tervezetet. A Képviselő-testület a megállapodás szövegét ill. annak mellékleteit elfogadja és felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert a megállapodás aláírására. 191/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Magyar Telekom Nyrt-től a Tihany, Középóvári út Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő légvezeték hálózatkiváltásához, földbe helyezéséhez szükséges tervezési munkákat az alábbi feltételekkel: A tervezési díj: ,- Ft + Áfa A tervezési díjat az érintett településrészen ingatlannal rendelkező tulajdonosok 100 %-ban átvállalják. 192/2012 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az E.ON Zrttől a Tihany, Középóvári út E.ON Zrt tulajdonában levő elektromos légvezeték kiváltásához, földbe helyezéséhez szükséges tervezési munkákat az alábbi feltétellel: A tervezési díjat az érintett településrészen ingatlannal rendelkező tulajdonosok 100 %-ban átvállalják. 193/2012. (XI.22.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 140/2012. (IX.27.) számú határozata alapján Balatonudvari Község Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát elfogadja. 194/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 170/2012. (X.26.) számú határozata alapján Balatonakali Község Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát elfogadja. 195/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ának hatálybalépésével az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Örvényes, Aszófő, B.udvari és B.akali községekkel.

17 196/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városok, Falvak Szövetsége kulturális Régióhoz való csatlakozást (4024 Debrecen, Piac u. 20.) január 01-től támogatja. Felhatalmazást ad Tósoki Imre polgármesternek, hogy a községet képviselje, és mint a tagszervezet képviselője az egyesületben rendes tagként részt vegyen, a kulturális Régió Alapszabályát a képviselő-testülettel megismertesse. A 10 euró cent/fő éves díjat elfogadja, azt a Városok, Falvak Szövetségének a tagság ideje alatt minden év január 15. napjáig átutalja. 197/2012. (XI.22.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányhivatal által közzétett, az iskolák felvételi körzetének tervezetét elfogadja. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák listáját, és a felvételi körzethatárokat elfogadja. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában nem szerepel, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 198/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tihanyi Legenda Kft. honlapja mostantól az interneten Tihany hivatalos Face-bookja nevet viselje. 199/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 200/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 201/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 202/2012. (XII.10.) Zárt ülésen hozott határozat! 203/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 204/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 205/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 206/2012. (XII.13.) Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta, és az előterjesztésben, valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét eft-tal növeli. 207/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége évi költségvetés I- III.n. évi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 208/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a évi költségvetés I-III.n. évi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót. 209/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi koncepciót elfogadja:

18 210/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. (1) bek. alapján a Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari és Balatonakali települések önkormányzati és államigazgatási ügyeinek intézése céljából létrejövő Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodást január 1-jei hatállyal elfogadja. 211/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany-Örvényes Községek Körjegyzőségét december 31. napjával megszünteti. 212/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát január 1-jei hatállyal elfogadja. 213/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 31.-i hatállyal Németh Tünde körjegyző körjegyzői vezetői státuszát felmentéssel megszünteti, egyúttal az önkormányzati törvény 146/C. (1)-(2) bek. alapján a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői köztisztviselői vezetői státuszában tovább foglalkoztatja. A jegyző bérezése a Ktv (1) b./ pontjának és 256. (1) b./ pontjának előírásai vonatkoznak. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.. 214/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulási megállapodás módosítását. A feladatellátások közül a Társulási megállapodás 12. pontjában felsoroltakhoz kíván csatlakozni. - Alsóörs Község Önkormányzatának a Társuláshoz történő csatlakozását elfogadja. 215/2012. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületnek, kinyilvánítja szándékát, hogy a könyvtári szoltáltatásokat a kötelező feladatellátást könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítsa a lakosság számára. A szolgáltatást január 1-jétől az Eötvös Károly Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) megrendeli. 216/2012. (XII.13.) Tihany Község Önkormányzata a évben folyószámla hitel célra ,- Ft összegű 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrttől. Tihany Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja, a hitelt és járulékait december 31-ig visszafizeti. 217/2012. Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan bérbeadására: 218/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 219/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 220/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 221/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 222/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 223/2012. Zárt ülésen hozott határozat!

19 224/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 225/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 226/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 227/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 228/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 229/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 230/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 231/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 232/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 233/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 234/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 235/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 236/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 237/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 238/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 239/2012. Zárt ülésen hozott határozat! 240/2012. Zárt ülésen hozott határozat!

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/2013.(I.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2013.(I. 3.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Energetikai

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014.

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben