J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-i közmeghallgatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i közmeghallgatásáról"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-i közmeghallgatásáról

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 13/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: december 19-én a Nemes János ÁMK ebédlőjében megtartott közmeghallgatásról Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Balázs László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: - képviselő Lakosság részéről: 47 fő Dr. Csörnyei László polgármester: Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a közmeghallatáson megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent állampolgárokat. Javaslatára a közmeghallgatás napirendjét egyhangúan az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: I. Tájékoztató Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei évi költségvetésének teljesítéséről és a évi tervekről Előadó: dr. Csörnyei László polgármester II. Egyebek

3 3 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei évi költségvetésének teljesítéséről és a évi tervekről Előadó: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Csörnyei László polgármester: Az elmúlt egy év döntései során igyekezett tekintettel lenni a falu igényeinek kielégítésére, figyelembe véve a falu gazdasági helyzetét és teherbíró képességét. A választásokat követően kiemelt projekt volt a ROM-TP-09-A-0008 Jobbélet-tért című pályázat, melynek keretében az önkormányzat vállalta, hogy a településen lévő telepet megszünteti. Az ún. Fatelep felszámolása és a probléma már évtizedek óta a falu megoldandó és halaszthatatlan feladatai között szerepelt. A projekttel kapcsolatos döntések még a korábbi testület egyhangú döntését követően, január és áprilisa közötti testületi-üléseken születtek, egyhangú támogatás mellett, felelősséggel és mindig szem előtt tartva minden hosszúhetényi lakó érdekeit. A program június 30-án fejeződött be. Az Önkormányzat kiemelt feladata a program lezárását követően az utógondozás, melyben a szociális területen dolgozó kollégák és segítők a beköltözött családokat felügyelik, illetve segítik abban, hogy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes magatartást ne tanúsítsanak. Ez a pályázat egy olyan lehetőséget jelentett a település számára, mely a közösség anyagi megterhelése nélkül valóban elindíthatott egy pozitív folyamatot. A közszolgáltatások színvonalának és elérhetőségének javítása érdekében bevezettük a hosszabbított ügyfélfogadást szerdai napokon. Folyamatában van a weboldal átdolgozása, a tájékoztatás minél szélesebb körben történő biztosítása érdekében hirdetőtáblák kerültek kihelyezésre. Napirenden van a testületi ülések interneten való közvetítésének megoldása is. Az infrastruktúra fejlesztés keretében elkészült a temető felújítása, valamint megkezdődött a hivatal tető- és nyílászárócseréje és a Hivatal előtti buszmegálló felújítása. December 6-án átadásra került a Hivatal áramfogyasztásának napelemmel történő rendszere. Felújításra került az ikeraknáki buszmegálló, folyamatosan a közmunka program adta lehetőségek kihasználásával próbálja a falu hídjainak, vízelvezető árokjainak, járdáinak, útjainak és zöldfelületeinek karbantartását elvégezni. Nagy örömére szolgál, hogy civil kezdeményezésre az önkormányzat bevonásával parkosítási és virágosítási terv készül. Szintén a lakosság komfortérzetének növelését szolgálja a felújított köztéri padok elhelyezése. Elkészültek a köztéri kukák is, összesen 20 db, melyek hamarosan kihelyezésre kerülnek. Jelentős beruházás volt a szennyvíztisztító telep hídjának felújítása és megerősítése. Elmondható, hogy az Önkormányzat költségvetése kiegyensúlyozott, a számlákat ki tudta fizetni, működési hitelre volt szükség. Október végére a bevételek 75,66 %-ban, a kiadások 86,4 %-ban teljesültek, az egyenleg mindkét oldalon eft. Az állami normatív támogatás kimutatását nézve, megállapítható, hogy 2003-tól 2005-ig a támogatás 157 millióról 176 millióra nőtt, majd fokozatosan csökkenni kezdett, s tavaly óta már tizenkétmillióval kevesebb, mint 2003-ban volt. A 2011 évre előirányzott eft-ból október végéig eft érkezett meg. A helyi adóbevételek kimutatását nézve a évi eft-os tervvel szemben eft befizetés volt. Ez a kintlévőségek behajtásának köszönhetően több mint az ez évi előirányzat. Az Önkormányzat által beadott pályázatok értéke 2011-ben a 2010-évről áthúzódó beruházásokkal együtt eft, melyhez eft önrészt kell biztosítani.

4 4 Fejlesztési kiadások jan-okt. (ezer forintban): Fejlesztési kiadások részletezése Önk.igazgatási tev. Tólólap 731 Verseny u.áteresz 600 Vis-maior károk helyreállítása Hivatal megszépítése 5450 TIOP interaktív tábla,számítógép KEOP Napelem Hármashegy utcai lakás felújítása 550 Szennyvíztelepi híd megerősítése 103 Összesen Városgazdálkodás Zengő utcai korlát 53 Időjárás ellenőrző mérőberendezés tartó oszlop 50 Széchenyi utcai korlát 35 Közterületi szemetes 204 Padok felújítása 45 Buszmegálló 208 Facsemete 161 Összesen Idősek klubja Idősek klubja korlát Szennyvízelvezetés és kezelés Összesen 141 Szennyvíztelep energiaellátása 477 Szennyvíztelep berendezés 1155 Összesen Utak Kajdy-köz Ormándi u. aszfaltburkolás 71 Összesen ROM Lakások ROM-TP-09-A Fejújításuk ROM-TP-09-A Kazán 155 Összesen Tájház Felújítás Összesen Óvoda Felújítás 114 Összesen Közművelődési Kultúrház IKSZT pályázat tervei 1500 tevékenység Összesen Temető Temető felújítás tevékenység Összesen Fejlesztések összesen

5 5 A jövő év első teendői között szerepel a falu bevezető szakaszán, az Ormándi lehajtónál fedett buszmegálló megépítése. Jövő év elején megkezdődik a Hivatal világításának LED-es technológiával történő korszerűsítése. Elkészült összefogással az óvoda tetőterének részleges felújítása, valamint a sószoba. Pályázatot nyújtott be az iskola melegvíz ellátásának napkollektorral történő kiváltására, a tornaterem nyílászáró cseréjére, hőszigetelésére valamint önálló gázsugárzó fűtés kialakítására. Befogadták, és az előminősítésen javasolt beruházás a települést átszelő patakmeder belterületi részének helyreállítása. Elkezdődött az előkészítése a Kultúrház tetőterének, új kiállító terek kialakításának megvalósítására történő pályázat benyújtására. Szociális szolgáltatások terén újjá szerveztük az Idősek Klubját, mely szeptembertől új feltételekkel működhet. A Szoceg Nonprofit Kft.-vel együtt működve mind az idősek nappali ellátása, mind a házi segítségnyújtás új alapokra helyeződött, hiszen elkötelezettek vagyunk a szociális ellátások minél szélesebb körben történő biztosítása mellett. A másik kiemelt területen, az orvosi alapellátások területén megkezdtük a területi ellátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakítását. Oktatás-, sport- és ifjúságpolitika továbbra is kiemelt figyelmet érdemel, hiszen településünk megtartó erejének letéteményesei. Bizonyos önkormányzat által ellátandó feladatok esetén nem szabad úgy gondolni, hogy pénzben mérhetőek, hiszen egy kimagasló zenei, sport vagy műveltségi eredmény a forintoknál sokat többet jelentenek az egyén és közössége számára. Fontosnak tartom a civil kezdeményezéseket és aktívitást: Kisújbányai Baráti Kör, Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete, Virágom-Világom Faluszépítő Egyesület, Autós Szakosztály, Zengő Kerékpáros SE, Sportegyesület minen szakosztálya, Zengővidék Hagyományörző Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete, Bányász Baráti Kör, Olvasókör, Zengő Lovas Egyesület, Daloskör, Ifjúsági Zenekar, Népi Együttes, Falusi Turizmusért Egyesület, Borbaráti Kör, Galambászok, Polgárőr Egyesület részesei tevékenységeikkel falunk életének. Munkájukat ezúton is köszönöm, hiszen számos rendezvény, kezdeményezés mögött állnak.

6 6 II. Egyebek Gyermekorvosi körzet kialakítása Csanádi Gábor: Nehezményezi, hogy a területi ellátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakításával sérül a hosszúhetényi lakosok szabad orvos választási joga, és az önkormányzatnak is plusz kiadást okoz. Faragóné Cseke Blanka: Elmondja, hogy az önkormányzat az ő polgármestersége alatt is vizsgálta a területi ellátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakítását, de mivel a 0-14 évesek létszáma nem érte el a törvény által előírt 600 főt, nem támogatta. Kétségesnek tartja, hogy alig fél év alatt, természetes módon, közel 70 fővel nőtt volna a gyermeklétszám. Vélemény szerint a falu lakossága jelenlegi létszámában nem bír el 3 háziorvosi körzetet, a helyzet miatt sérülhet a körzetek üzemeltetése. Takácsné Leirer Olga: Kihangsúlyozza, hogy mindkét felnőtt háziorvos családorvos, tehát gyermekek kezelésére is jogosult. Információi szerint a gyermeklakosság több mint 1/3-a 2 háziorvosnál adta le kártyáit, így az ő szabad orvos választási joguk jelentősen sérül. Azt is kiemeli, hogy dr. Örkényi Máriának, amikor 9 évvel ezelőtt gyermekorvosi rendelőt nyitott Hosszúhetényben, tudomása volt arról, hogy ezt csak területi ellátási kötelezettség nélkül teheti meg. Amennyiben már nem tudja fenntartani a rendelő üzemeltetését, a probléma megoldását jelentheti mindhárom orvos és a lakosok esetében is ha az önkormányzat anyagilag támogatná annak fenntartását. Nagyné Óbert Bianka: Kiemeli, hogy a faluban nagy felháborodást váltott ki, hogy csak a képviselő-testület döntése után értesültek a gyermekorvosi körzet kialakításáról, mellyel korlátozták a 2 háziorvosnál kezelt gyermekek szabad orvos választási jogát, valamint jogilag és etikailag is vitatható a gyermeklétszám fél év alatt történő nagyobb mértékű emelkedése. Ezért döntöttek a népi kezdeményezés elindításáról, melyet a törvény által előírt létszámot jóval meghaladva aláírásgyűjtő ívek benyújtásával már kezdeményeztek is. Dr. Kiss Andrea: Elmondja, hogy ő és dr. Horváth Gyöngyike 8 óra készenlét mellett lát el orvosi felügyeletet, családorvosként akár gyermekek kezelését is, amit a gyermek-szakorvos napi 2 óra rendelés mellett nem tud megtenni. Ha a gyermekorvosi körzet kialakul, háziorvos nem vizsgálhat meg gyermeket, még recept felírására sem jogosult. Amennyiben természetes úton érte volna el a 0-14 gyermeklétszám a 600 főt, lehetőséget látott volna a 3 körzet kialakítására, mert ez várhatóan a felnőtt lakosság létszámát is jelentősen megnövelte volna. Így viszont nem lát esélyt a 3 körzet sérülésmentes üzemeltetésére.

7 7 Gondosné Szíjjártó Valéria: Véleménye szerint nem tisztességes dolog és nem jelent fejlődést a falunak, hogy a gyermekek esetében az eddigi 3 orvos közötti választás 1-re csökken a gyermekorvosi körzet kialakítása miatt. A kérdés nemcsak gyermekes szülőket érint, mert amennyiben a 3 háziorvosi körzet nem tud gazdaságosan működni, előfordulhat, hogy valamelyik háziorvos elhagyja a falut. Emiatt sok különösen idős felnőtt lakos is aggódik, és felülvizsgálatot vár a kérdésben. Kovács Gabriella: Kiemeli, hogy a hosszúhetényi gyermekek kártyáinak többsége gyermekorvoshoz került leadásra, ami feltétlenül indokolja a gyermekorvosi körzet kialakítását. Kihangsúlyozza, hogy a jelenlegi gyermekorvos szülői kérésre jött Hosszúheténybe, mert már 9 éve is igény volt a szakember jelenlétére. Dr. Csörnyei László: A 3. orvosi körzet kialakítása az önkormányzatnak anyagi kiadással nem jár, ugyanis a feladatellátást az OEP finanszírozza. A szabad orvos választást az önkormányzat nem korlátozza, bár igaz, törvényi előírás alapján, azon a településen, ahol területi ellátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kerül kialakításra, csak gyermekorvos láthatja el a gyermek betegeket. Jogi értelemben nem törvénysértő a lakóhellyel rendelkező állampolgárok bárhol történő tartózkodási hely létesítése. Véleménye szerint nem etikátlan az sem, ha egy gyermeket akár iskola vagy orvos választási okból jelentenek be rokonhoz, ismerőshöz. A 3. körzet kialakításával nem sérül az üzemeltetés, a finanszírozást kártyaszám alapján mindhárom orvos igényelheti. Ellenben a falunak fejlődést jelent a gyermekorvosi körzet kialakítása, valamint az ellátás színvonala is emelkedhet, ha gyermek-szakorvos látja el a betegeket. A képviselő-testület nyílt ülésen döntött a gyermekorvosi körzet kialakításáról. A meghívót plakáton, képújságon, honlapon keresztül bárki olvashatta, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a honlapon tekintették meg az érdeklődők. A népi kezdeményezés eredményeképpen a testület újra fogja tárgyalni az ügyet, ahol mindkét fél képviselői részvételükkel, hozzászólásukkal hozzájárulhatnak a döntés meghozatalához. A gyermekorvosi körzet kialakítása esetén a gyermekek ellátását 8 órában fogja vállalni a gyermek-szakorvos. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a területi ellátási kötelezettség nélküli gyermekorvosi körzet támogatását. Dr. Orbán László jegyző: Elmondja, hogy a népi kezdeményezés alapján a területi kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakításában hozott képviselő-testület döntés felülvizsgálatra kerül. A Helyi Választási Bizottság még valószínűleg decemberben megvizsgálja a beérkezett aláírásokat, majd ezt követően egy januári rendes vagy rendkívüli testületi ülésen kerülhet sor a napirend újratárgyalására.

8 8 Egyéb bejelentések Román Miklós: Az iskolába és óvodába tartó gyermekek biztonsága érdekében gyalogátkelőhelyek kialakítását kezdeményezi. Csajkás Géza alpolgármester: Kihangsúlyozza, hogy gyalogátkelőhely kialakítását már a korábbi képviselő-testület is tervbe vette, de a járdasziget szükségessége és egyéb technikai akadályok miatt nem tudta megvalósítani. A probléma megoldása miatt újra felül fogja vizsgálni a jelenlegi testület is a zebra kiépítésének lehetőségeit. Pandur Zsanett: Intézkedést kér a Hársas utca út minőségének javítására. Gajdócsi László: A karácsonyi ünnepek közeledtével szorgalmazza a templom kivilágításának megoldását. Kezdeményezi a felújított járdák megfelelő szegéllyel történő ellátását. Gondosné Szíjjártó Valéria: Szorgalmazza a falu orvosi ügyeleti központra történő rácsatlakozását. Dr. Csörnyei László polgármester: Kiemeli, hogy a Hársas utca javítása a fejlesztési tervek között kiemelt helyen szerepel. A templom kivilágítása ügyében már intézkedett Gyenis Csaba villanyszerelőnél. Ígéretet tesz a járdák szegélyeinek felülvizsgálatára. Dr. Csörnyei László polgármester: Több hozzászólás hiányában, megköszönve a részvételt, a közmeghallgatást bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 18-i közmeghallgatásáról 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Herczeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.) Ülés ideje: 2013. október 28.

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bátori István János, Bognár Ignác, Császár Zoltán, Földvári

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 16. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János, Fazekas

Részletesebben

Beszámoló. a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről.

Beszámoló. a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. Beszámoló a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselő-testület! A Beszámoló mellékletei a városrészi önkormányzatok

Részletesebben