RM CoolClamp elektromos hűtésű univerzális kazettás csipesz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RM CoolClamp elektromos hűtésű univerzális kazettás csipesz"

Átírás

1 RM CoolClamp lktromos hűtésű univrzális kazttás csipsz INHECO-cikkszám: LEICA-cikkszám: Flhasználói kézikönyv V1.1-s vrzió úlius A kézikönyvt mindi tartsa az szköz közlébn. Az üzmb hlyzés lőtt olvassa l fiylmsn. BA_RM CoolClamp_ _ RM CoolClamp_V1 1_Hunarian.doc Némtorszában nyomtatva

2

3 RM CoolClamp Az INHECO GmbH fnntarta maának a oot, hoy a minősé avítása érdkébn a trmékt módosítsa. A módosítások rndszrint nm krülnk dokumntálásra. A ln flhasználói kézikönyv és a bnn folalt információk a lpontosabb ismrtk alapán és a lobb szándékkal krültk összállításra. Az INHECO GmbH nm vállal smminmű fllőssét az stls nyomdai hibákért, illtv a blőlük származó károkért. A kézikönyvbn szrplő trmékmnvzésk és márkalzésk byztt védyk, mlyk a mfllő otuladonosok tuladonai. INHECO GmbH 3

4 Kapcsolat 31B31BKapcsolat INHECO GmbH Fraunhofrstr Martinsrid Némtorszá Tlfon foralmazás Tlfon műszaki sélyvonal Fax foralmazás műszaki sélyvonal Intrnt 089/ / / UU UU 32B32BAz szköz, mlyhz az útmutató tartozik: Az üyfél által kitöltndő: Gyártási sorozat: Sorozatszám: Gyártás év: Rndlési szám: Lltári szám: Az üzmb hlyzés hlyszín: INHECO GmbH 4

5 RM CoolClamp 13B13BA flhasználói kézikönyv céla Jln flhasználói kézikönyv az RM CoolClamp tartozéka, és az RM CoolClamp mlltt kll tárolni annak tls élttartamái. az RM CoolClamp értéksítés vay kölcsönb adása stén át kll adni. Kérük, fordulon a yártóhoz, ha a kézikönyv vay annak kivonata nm értlmzhtő. A flhasználói kézikönyvvl kapcsolatos vélmény fontos számunkra, és sít abban, hoy a továbbiakban is a lobbat nyúthassuk. Kérük, hoy vélményét a 4. oldalon található cím, illtv tlfonszámok sítséévl uttassa l hozzánk. Kérük, hoy alaposan és fiylmsn olvassa l a biztonsái utasításokat. Az szköz biztonsáos használatához zk ismrt és btartása alapvtő fontossáú. A kézikönyvbn szrplő tudnivalók hiányos ismrt vay fiylmn kívül hayása az INHECO GmbH általi fllőssévállalás mszűnéséhz vzt. A flhasználónak zn okból a foralomba hozótól (Lica Biosystms Nussloch GmbH) kll flviláosítást kérni. INHECO GmbH 5

6 UU2UU UUBIZTONSÁGI UU3UU UUÜZEMBE UU4UU UU5UU UUAZ UU7UU UUMŰSZAKI UU8UU UUDECLARATION... Tartalom Tartalom UU1UU UUA SZÖVEGBEN ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK ÉS JELENTÉSÜKUU... 7 UTASÍTÁSOKUU... 8 HELYEZÉSUU UUFELSZERELÉS A GYORSBEFOGÓ-RENDSZERREL ELLÁTOTT RM22/23.. SOROZATÚ LEICA ROTÁCIÓS MIKROTOMRAUU ERŐKIEGYENLÍTŐ FINOMBEÁLLÍTÁSAU U 16 UU6UU UUA FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOKUU ADATOKUU OF CONFORMITYUU UUA FÜGGELÉK: RÖVIDÍTÉSJEGYZÉKUU UUB FÜGGELÉK: ÁBRAJEGYZÉKUU UUC FÜGGELÉK: TÁBLÁZATJEGYZÉKUU UUD FÜGGELÉK: DOKUMENTUM VERZIÓELŐZMÉNYEKUU INHECO GmbH 6

7 A szövbn alkalmazott lölésk és lntésük 1 0B0BA szövbn alkalmazott lölésk és lntésük Viyázat: Vszélyhlyztr való fiylmzttés! Cskély sérülésvszéllyl áró lhtsés vszélyr utal. A l ybn anyai károk lhtőséér is fiylmztt. Ez a lzés az üzmb hlyzéssl stb. kapcsolatos hasznos információkra híva fl a fiylmt. M A nyíl az utasítások és myzésk ys lépésit löli. y z é s INHECO GmbH 7

8 Biztonsái utasítások 2 1B1BBiztonsái utasítások 14B14BÁltalános tudnivalók Az RM CoolClamp mfll a lnli műszaki iényknk. A yártó nay hansúlyt fktt a flhasználók biztonsáára. A kövtkző M szabályok a flhasználókra vonatkoznak: Balst-mlőzési szabályok A műszaki biztonsáal kapcsolatos általános szabályok Az EU és yéb orszáok id vonatkozó, mindnkor hatályos iránylvi y Az általános z használat a flhasználói kézikönyv szrinti bánásmód é btartását fltétlzi. s Az szköz csak száraz, csapadéktól és folyadékoktól mnts környztbn használható. Mhibásodott szköz használata tilos. A flhasználónak lhtősé kll lyn arra, hoy az szköz hálózati töltőn át történő áramllátását pillanatok alatt lkapcsola. Alapvtő rndszabályok: A mintafl vay a késsl/pntartóval való folalatossá során a kézikrkt rözítni kll. A rözítést csak a mtszés idér olda ki, és zalatt használa az uvédőt. Ha az rőkiynlítés bállítását nm vézi l, a munkavézés során fnnáll a sérülés vszély. Az szközt tilos robbanásvszélys munkakörnyztbn használni. Az RM CoolClamp csak az lőírt bépítési hlyztbn és lhlyzéssl használható. M kll yőződni róla, hoy az szközb smmilyn folyadék nm folyhat b. Az szköz csak bltérbn használható. A Pltir-lm (TEC) trmomchanikai iénybvétlénk minimalizálása érdkébn az RM CoolClamp mintatartót célszrű naponta csak yszr bkapcsolni, mad a nap vééi üzmbn tartani. M 15B15BKi oosult az szköz használatára? Az szközt kizáróla a mfllő oktatáson és képzésn átstt szmélyk használhaták. y z é INHECO GmbH s 8

9 Biztonsái utasítás 16B16BRndlttésszrű használat Az RM CoolClamp y lktromos hűtéssl rndlkző mintatartó, mly az univrzális M kazttákhoz, és a bnnük lhlyztt paraffinos mintákhoz ltt kialakítva. Az szköz az RM22/23.. sorozatú rotációs mikrotom mintatartóára rözíthtő. Mindn más yéb flhasználási mód szakszrűtln és tilos. 17B17BMűszaki módosítások Biztonsái y okokból az szközön smminmű műszaki módosítás vérhatása z nm ndélyztt. Mindn olyan módosítás, mlyt a yártó lőztsn é nm ndélyztt, a arancia lvsztését vona maa után. Az s rdti alkatrészk kifzttn az RM CoolClamp számára lttk kialakítva. Más yártóktól származó alkatrészk nm lttk az szközzl ltsztlv, miatt az INHECO GmbH nm árul hozzá zk használatához. A nm rndlttésszrű használattal összfüő károkért a yártó smminmű fllőssét nm vállal. 18B18BBiolóiai biztonsá laboratóriumi környztbn Ha az RM CoolClamp mintatartót biolóiai biztonsái rndszabályokat alkalmazó laboratóriumi környztbn használák, a flhasználó fllős az RM CoolClamp mintatartónak a WHO laboratóriumi biztonsái kézikönyvénk (ISBN ) mfllőn történő mlöléséért. Ezn túlmnőn az RM CoolClamp használata során a flhasználó fllős a WHO laboratóriumi biztonsái kézikönyvébn szrplő és a biolóiai biztonsái fokozatnak mfllő szabályok btartásáért. A mindnkor érvénys biztonsái szabályokat az szközzl való munkavézés során az érinttt laboratórium kötls folyamatosan fiylmml kísérni. 19B19BÜzmzavarok A fllépő üzmzavarokat haladéktalanul lntni kll az szközfllősnk. Győződön m róla, hoy az szköz nm mfllő vay illtéktln használat lln biztosítva van. A lszrlt biztonsái alkatrészkt az üzmb hlyzés lőtt fl kll szrlni és llnőrizni kll. 20B20BAz RM CoolClamp avítása Az szköz lőrlátható avítást nm iényl. A avítás az szköz csréévl történik. Mindnnmű, a flhasználó által lvéztt avítás tilos! 21B21BAz szköz ártalmatlanítása 22B22BAz szközt az adott orszában érvénys mindnkori környztvédlmi iránylvknk mfllőn kll ártalmatlanítani. Sznnyződés stén a biztonsái lőírások btartása kötlző. Az RM CoolClamp mfll a RoHS iránylvknk. INHECO GmbH 9

10 Üzmb hlyzés 3 2B2BÜzmb hlyzés 12B12BA szállítási csoma tartalma Az üzmb hlyzés lőtt llnőrizz, hoy a szállítási csoma hiánytalan, illtv mindn alkatrész sérülésmnts-. A csoma alábbi alkatrészkt tartalmazza: RM CoolClamp mintatartóysé Hálózati töltő EU, UK, USA és ausztrál adaptrrl Káblrözítő a mikrotomra történő rözítéshz (az ábrán nm látható) Flhasználói kézikönyv füztként kinyomtatva 3 nylvn és CD-n 16 nylvn (az ábrán nm látható) 1. ábra: A szállítási csoma tartalma Az RM CoolClamp mintatartó kizáróla az RM22/23.. sorozatú Lica rotációs mikrotom yorsbfoó-rndszrévl yütt használható. M y z é s INHECO GmbH 10

11 Üzmb hlyzés 23B23BÁltalános használati tudnivalók A sérülésk és anyai károk lkrülés érdkébn a zavartalan lvőáramlást biztosítani kll. Ezzl kapcsolatban lásd a 17. oldal tisztítási utasításait. Nm szabad a vntilátort ltakarni vay a lvő kiáramlását makadályozni. Mindn használat után llnőrizz, hoy a vntilátor szabadon áll-. Az RM CoolClamp károsodásának mlőzés érdkébn nm szabad az szközt a maximálisan mndttnél maasabb környzti hőmérsékltn üzmlttni. Ezzl kapcsolatban lásd a 18. oldalon található műszaki adatokat. Kimnti szllőzőnyílások Bmnti szllőzőnyílások 2. ábra: Szllőzőnyílások Az RM CoolClamp használata során a csipszkn páralcsapódás képződht. Ez trmészts fizikai folyamat rdmény. M y z é s INHECO GmbH 11

12 Üzmb hlyzés Az RM CoolClamp hálózati káblét úy kll vztni, hoy azt az üzmbn lévő mikrotom n tuda krsztülváni. Ehhz rözíts a mikrotomra a kábltartót, mad bbn vzss l a káblt. A kábltartó lhlyzés 20 cm maasan 6 cm-r az szköz szélétől 3. ábra: A káblvztő lhlyzés INHECO GmbH 12

13 Üzmb hlyzés Szakszrűtln használat stén fnn áll a vszély, hoy az uak bcsípődnk a mintatartóba. Lhtsés bcsípődési hlyk 4. ábra: Lhtsés bcsípődési hlyk A hálózati töltőhöz válassza ki a mfllő adaptrt. A mfllő adaptr flhlyzéséhz vay lvétléhz m kll nyomni a rözítőombot. M y z é s 5. ábra: Hálózati töltő EU, UK, USA és ausztrál adaptrrl INHECO GmbH 13

14 Üzmb hlyzés 24B24BA minta mtszésénk fltétl Az RM CoolClamp használati fltétli: Az RM22/23.. sorozatú rotációs mikrotommal történő használathoz lalább 70 mm-s M füőls lökttáv és állítható rőkiynlítés szüksés. A nm állítható, illtv a finoman vay XY-irányban állítható mintatartók használatához a mintatartót nullhlyztb kll állítani. A váandó báyazott szövtmintákat a mtszés lőtt él vay hűtőlappal - 5 C-ra [+23 F] kll lhűtni. Az univrzális y kazttát csak az RM CoolClamp 30 prcs lőhűtési fázisa után lht zlhlyzni, és a mtszés zután lht lindítani. é Maximális s mndtt mtszési sbssé: 420 mm/s Szltvastasá-tartomány: 0,5-600 µm A használat móda Az RM22/23.. sorozatú rotációs mikrotom összszrlés: Alapvtő rndszabályok: A mintafl vay a késsl/pntartóval való folalatossá során a kézikrkt rözítni kll. A rözítést csak a mtszés idér olda ki, és zalatt használa az uvédőt (lásd a biztonsái rndszabályokat a 8. oldalon). A már összállított mikrotomról szrl l a kést/pntartót a tartóalappal és a mintatartó csipsszl yütt. Viy a mintaft a hátsó véhlyztb (kiindulási hlyzt). Rözíts a kézikrkt, és szüksé stén llnőrizz, hoy a kézifék aktiválva van-. Javasoluk, hoy nm állítható mintatartó-rözítőt használon. Amnnyibn finoman vay XY-irányban állítható mintatartót használ, úy azt nullhlyztb kll állítani. Csúsztassa fl a mintarözítő csipszkhz villáscsatlakozó-adaptrrl llátott M RM CoolClamp ysét, mad SW4-s imbuszkulccsal húzza m szorosra. Az rőkiynlítés lvézés érdkébn kérük, hoy vy fiylmb a! mindnkori mikrotom flhasználói kézikönyvénk Használat, az rőkiynlítés bállítása című fztét. A mintaf a mállás / lndés során nm sht rá a késr! Rözíts vissza a kést/pntartót a tartóalappal, és állítsa b a kívánt y hátszöt. z Hlyzz fl a mikrotomra a kábltartót. A kábltartó az RM CoolClamp é mintatartó szállítási csomaának rész. s INHECO GmbH 14

15 Flszrlés a yorsbfoó-rndszrrl llátott RM22/23.. sorozatú Lica rotációs mikrotomra 4 3B3BFlszrlés a yorsbfoórndszrrl llátott RM22/23.. sorozatú Lica rotációs mikrotomra Az RM CoolClamp bépítés az univrzális kazttás csipsz csrééhz hasonlóan történik. Ezzl kapcsolatban lásd az adott rotációs mikrotom flhasználói kézikönyvét. M A mintatartó-rözítő két kiépítésbn, mintabállítóval és anélkül kapható. A két kiépítés ymással csrszabatos. A minta bállítása lhtővé tszi, hoy a már rözíttt minta mfllő flültbállítását könnydén lvézhss. Ehhz az alábbiakat kll tnni: A y mintatartó-rözítőt (60) a kézikrék (12) lforatásával viy a flső véhlyztb, z mad aktivála a kézikrék blokkolását. A rözítés é kioldásához a csavart (61) SW4-s imbuszkulccsal forassa l az s óramutató árásával llntéts irányba. Az RM CoolClamp (62) mintatartón található vztősínt (63) balról tola b ütközési a mintatartó-rözítőb (60). A mintatartó csipsz rözítéséhz a csavart (61) csavara b az óramutató árásával myző irányba ábra: Az RM CoolClamp bszrlés INHECO GmbH 15

16 Az rőkiynlítő finombállítása 5 4B4BAz rőkiynlítő finombállítása Az RM CoolClamp bszrléskor rőkiynlítést kll vézni. Ezzl kapcsolatban lásd az adott rotációs mikrotom flhasználói kézikönyvét. Ha a mintafr (33) olyan tartozékot szrl, amink lntős (vay az lőzőtől lntősn M ltérő) a súlya, llnőrizni kll, hoy szüksé van- az rőkiynlítés ismétlt bállítására. Ellnőrizz a bállítás hlysséét: Rözíts az ú tartozékot, mad a mintát. A kézikrék foratásával kb. a füőls útmaassá fléi mozassa l a mintát (7. ábra) (9 óra állás). Ha a mintaf y kkor hlybn marad, a bállítás mfllő. Ha a mintaf z mozoni kzd (mlkdik vay süllyd), akkor utóállításra van szüksé. é s Ha az rőkiynlítés bállítását nm vézi l, a munkavézés során fnnáll a sérülés vszély (lásd a biztonsái tudnivalókat a 8. oldalon). A bállításra y csavar szolál (34), mlyt a hulladékyűtő kád lvétl után a mikrotom alaplmzén talál m. A bállításhoz a mlléklt, foóval llátott SW5- ös imbuszkulcsot használa. Ha a mintaf lflé mozo, a csavart (34) fordítsa l az óramutató árásával myző irányba. Ha a mintaf flflé mozo, a csavart (34) fordítsa l az óramutató árásával llntéts irányba. Ezt ismétl m addi, amí a mintaf az lndés után hlybn nm marad. 7. ábra: Az rőkiynlítő finombállítása INHECO GmbH 16

17 A flhasználó által lvézndő karbantartási munkálatok 6 5B5BA flhasználó által lvézndő karbantartási munkálatok 25B25BTisztítás Milőtt az RM CoolClamp tisztítását lkzdné, llnőrizz, hoy a hálózati adaptr ki lyn húzva, és mindn flült +50 C [+122 F] alá hűlön. M Kifzttn üyln arra, hoy az szközb n usson b folyadék (szllőzőrésk). Csak annyi folyadékot használon, amnnyir fltétlnül szüksé van. Az szköz bmrítéss tisztításra nm alkalmas. Az RM CoolClamp hibátlan működésénk mőrzés érdkébn fltétlnül üyln arra, hoy a vntilátor működön és a szllőzőnyílások szabadon y állanak. Emlltt llnőrizni kll, hoy a szllőzőnyílások a használat lőtt és z alatt is szabadok lynk (lásd a 11. oldalon). é s Az inkubátor tisztítása tilos. Az RM CoolClamp csak paraffinltávolítóval tisztítható. Xilol és más oldószr használata tilos! Az ismétlt használatba vétl lőtt a bkapcsolással váron addi, mí az összs folyadék l nm párolo. Az RM CoolClamp mintatartó a tisztításhoz nm szdhtő szét. 26B26BFrtőtlnítés A lhtsés észsékárosító hatások kizárása érdkébn az INHECO részér nm küldhtő vissza sznnyztt szköz. A lyakoribb frtőtlnítési lárás a formaldhid vay az tilén-oxid áz használata. A flülti sznnyződéskt a flült ldörzsölésévl lht tisztítani. A kórokozók utólaos ltávolításának a szokásos móda a 70%-os alkohollal való tisztítás. Üyln rá, hoy n uthasson folyadék az szköz blséb! 27B27BPótalkatrészk Az szköz pótalkatrészivl kapcsolatban a Lica Biosystms Nussloch GmbH képvisltét krss m. Csak rdti pótalkatrészk használhatók. M y z é s INHECO GmbH 17

18 Műszaki adatok 7 6B6BMűszaki adatok 28B28BElktromos adatok - RM CoolClamp Üzmi fszültsé 7,5 V DC Maximális flvtt tlsítmény 18 W 29B29BElktromos adatok - hálózati adaptr Névls fszültsé V AC Névls áramrőssé 0,4-0,8 A (max) Névls hálózati frkvncia Hz Maximális ladott tlsítmény 22,5 W Ladott üzmi fszültsé 7,5 V DC 30B30BTovábbi adatok - RM CoolClamp Üzmi hőmérséklt-tartomány +10 C C [+50 F F], rlatív páratartalom: 10% - 80% (nm lcsapódó) Szállítási és tárolási fltétlk -10 C C[+14 F F], rlatív páratartalom: 10% - 80% (nm lcsapódó), Tnrszint fltti maassá: m Hőmérséklt-különbsé az üzmi 20 K±3K hőmérséklt és a rözítőcsipszk hőmérséklt között HxSzxM (a hálózati adaptr Mértk: csatlakozóával) 80 mm x 115 mm x 205 mm Súly (a hálózati adaptr nélkül, d a 0,65 k csatlakozóval) Súly (a hálózati adaptrrl) 0,9 k 1. táblázat: Műszaki adatok INHECO GmbH 18

19 Mfllőséi nyilatkozat 8 7B7BDclaration of Conformity INHECO GmbH Fraunhofrstr Martinsrid Grmany Confirms that th followin product, RM CoolClamp, fulfills th ssntial rquirmnts of th followin dirctiv(s) and thir rlvant part(s) of th standards and thir rlatd documnts of th Europan Union: Standards and dat of issu EN : 2004 UL : 2004 CSA C : 2004 EN : 2002 EN : 2007 EN : 2006 Safty rquirmnts for lctrical quipmnt for masurmnt, control and laboratory us - Part 1: Gnral rquirmnts. Safty rquirmnts for in vitro dianostics instrumnts. Elctrical quipmnt for mdical us. EMC rquirmnts. Elctrical quipmnt for masurmnt, control and laboratory us. EMC rquirmnts. This product fulfills th dirctivs 98/79/EC for in vitro dianostics mdical dvics, 2002/96/EC WEEE, and 2002/95/EC RoHS. City Martinsrid / Munich Dat May, 2010 Nam, position Sinatur Güntr Tnzlr, Manain Dirctor INHECO GmbH 19

20 Fülék 8B8BA fülék: Rövidítésyzék Rövidítés Lírás C Clsius-fok F Fahrnhit-fok K Klvin HxSzxM Hosszúsá x Szélssé x Maassá k Kiloramm Hz Hrtz [1/s] V AC Váltóáram V DC Eynáram A Ampr TEC Pltir-lm SW Kulcsnyílás (Schlüsslwit) 2. táblázat: Rövidítésyzék 9B9BB fülék: Ábrayzék UU1. ábra: A szállítási csoma tartalma UU 10 UU2. ábra: Szllőzőnyílások UU 11 UU3. ábra: A káblvztő lhlyzésuu 12 UU4. ábra: Lhtsés bcsípődési hlyk UU 13 UU5. ábra: Hálózati töltő EU, UK, USA és ausztrál adaptrrlu 13 UU6. ábra: Az RM CoolClamp bszrlésuu 15 UU7. ábra: Az rőkiynlítő finombállításauu 16 10B10BC fülék: Táblázatyzék UU1. táblázat: Műszaki adatok UU 18 UU2. táblázat: Rövidítésyzék UU 20 11B11BD fülék: Dokumntum vrziólőzményk Vrzió Dátum Név Lírás TBU Létrhozás TBU A szállítási csoma tartalmának bővítés INHECO GmbH 20

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom

Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom Leica SM2000 R Szánkás mikrotom Felhasználói kézik ézikönyv Leica SM2000 R V2.1 Magyar 2004.03 A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. - A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen. 1.

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306 GlucoDock Vércukormérő modul Használati útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el! Art. 79306 GlucoDock részei Működési információk Apple készülék csatlakozó hely GluckoDock eszköz csatlakozófej GluckoDock

Részletesebben

FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap

FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. FEBRUÁR, III. ÉV FO LYAM, 2. SZÁM TISZTES KISKÖZSÉG Vajta MEGYEJÁRÓ 10. oldal A Maar Kultúra Napját ünnplték A szokvánostól némil ltérő volt a Fjér Mi

Részletesebben

Használati útmutató. VMX 100 3in1 VMX 100

Használati útmutató. VMX 100 3in1 VMX 100 Használati útmutató VMX 100 3in1 VMX 100 Tartalom Tartalom... 1 Fontos biztonsági információk... 2 A VMX 100 jellemzői... 5 Csomag tartalma... 5 Az eszköz részei... 6 Kezelőszervek... 6 Gyors üzembehelyezési

Részletesebben

Védjegyek TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Védjegyek TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardver kézikönyv Védjegyek TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Megjegyzés Minden jog fenntartva. A STAR engedélye nélkül tilos a kézikönyv bármely részének bármilyen formátumú reprodukálása. A kézikönyv

Részletesebben

Helyettesítő tápforrás-kengyel készlet. Telepítési útmutató. 2014, ZIH Corp. P1073631-131. 2014. augusztus

Helyettesítő tápforrás-kengyel készlet. Telepítési útmutató. 2014, ZIH Corp. P1073631-131. 2014. augusztus ZQ500 Series Helyettesítő tápforrás-kengyel készlet Telepítési útmutató 2014, ZIH Corp. P1073631-131 2014. augusztus Tartalomjegyzék Tulajdonjogi nyilatkozatok...3 A termékek tökéletesítése... 3 FCC megfelelőségi

Részletesebben

XIOS XG USB modul és szenzorok

XIOS XG USB modul és szenzorok XIOS XG USB modul és szenzorok Kezelési és telepítési útmutató Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános információk...4 1.1 Kedves Vásárlónk!...4 1.2 Elérhetőségek...4 1.3 Általános információk

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TESZTCSÍK 9 VÉRMINTA 12 KÓDBEÁLLÍTÁS 14 Kód beállítása

Részletesebben

Az eredeti használati utasítás fordítása

Az eredeti használati utasítás fordítása Az eredeti használati utasítás fordítása Szimbólumok FIGYELEM! Mielőtt üzembe helyezné a gépet, olvassa el figyelmesen a használati és biztonsági utasításokat! A használati utasítást mindig a gépnél vagy

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

GÁZKONDENZÁCIÓS KAZÁN. EcoTherm Plus WGB 15-110 C/D EcoTherm Kompakt WBC 22/24 C WBS 14-22 C. Használati utasítás. www.broetje.de

GÁZKONDENZÁCIÓS KAZÁN. EcoTherm Plus WGB 15-110 C/D EcoTherm Kompakt WBC 22/24 C WBS 14-22 C. Használati utasítás. www.broetje.de GÁZKONDENZÁCIÓS KAZÁN EcoTherm Plus WGB 15-110 C/D EcoTherm Kompakt WBC 22/24 C WBS 14-22 C Használati utasítás www.broetje.de Tartalom 1. Ehhez az útmutatóhoz......................4 1.1 Ennek az útmutatónak

Részletesebben

Telepítési és használati útmutató living eco Elektronikus radiátortermosztát

Telepítési és használati útmutató living eco Elektronikus radiátortermosztát Telepítési és használati útmutató living eco Elektronikus radiátortermosztát Danfoss Heating Solutions VIIDB247 09/2013 1 Szerelési útmutató Szerelési útmutató 1. Szerelés 1.1 Előkészületek........................................................................

Részletesebben

Nokia Bluetooth Headset BH-100 9255559/1

Nokia Bluetooth Headset BH-100 9255559/1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255559/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-78W jelû termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning HU RO DK hűtő-fagyasztó kombináció combina frigorifica kombineret køle-/fryseskab ERD 24304 W ERD 28304 W We were thinking of you when we

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

HELIODENT Vario. Kezelési útmutató. Magyar

HELIODENT Vario. Kezelési útmutató. Magyar HELIODENT Vario Kezelési útmutató Magyar Általános információ Kedves Vásárlónk Köszönjük, hogy a HELIODENT Vario készüléket választotta. Ezzel a készülékkel intraorális röntgen felvételek készíthetők.

Részletesebben

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók Használati útmutató Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P Dokumentum hiv. száma: DBP-1904-008 Változat: Z Kiállítás napja: 2012.11 Csuklós típusú A termék megfelel a 93/42/EEC direktívában

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv UM HU THERMOMARK ROLL. Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez

Felhasználói kézikönyv UM HU THERMOMARK ROLL. Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez Felhasználói kézikönyv UM HU THERMOMARK ROLL Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez Felhasználói kézikönyv Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez 2012-01-30 Megnevezés: Revízió:

Részletesebben

Hardver kézikönyv. Típus: TSP143IIU

Hardver kézikönyv. Típus: TSP143IIU Hardver kézikönyv Típus: TSP143IIU Védjegy elismerés TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Megjegyzés Minden jog fenntartva. A STAR engedélye nélkül tilos a kézikönyv bármely részének bármilyen formátumú

Részletesebben

TPA 200. Használati útmutató. Keréknyomás-érzékelő diagnosztikai műszer

TPA 200. Használati útmutató. Keréknyomás-érzékelő diagnosztikai műszer TPA 200 Használati útmutató Keréknyomás-érzékelő diagnosztikai műszer Tartalom 1. Alkalmazott szimbólumok 1.1 A dokumentációban 1.1.1 Figyelmeztetések felépítés és jelentés 1.1.2 A dokumentációban alkalmazott

Részletesebben

Telepítés és működtetés

Telepítés és működtetés Telepítés és működtetés Smart-UPS TM szünetmentes tápegységhez SURTD3000XLI SURTD5000XLI 220/230/240 Vac Toronyba/rackbe szerelhető 3U su0835a Smart-UPS TM RT szünetmentes tápegységhez SURTD 3000/5000

Részletesebben

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok. Felhasználói útmutató

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok. Felhasználói útmutató 2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok Felhasználói útmutató 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation

Részletesebben