TARTALOMJEGYZÉK. Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma..."

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma...30 Általános rendelkezések (Kvk. I. cím: cikk)...33 Hatály és alapvető fogalmak (Kvk. 1. fejezet: 1 4. cikk)...33 Általános végrehajtási rendelkezések (Kvhr. I. rész: cikk)...38 Általános rész (Kvhr. I. cím: 1 4j. cikk)...38 Meghatározások (Kvhr. 1. fejezet: 1 1a. cikk)...38 Értelmező rendelkezések (Vtv. 1. )...39 A törvény hatálya (Vtv )...42 Határozatok (Kvhr. 2. fejezet: 2 4. cikk)...43 Adatfeldolgozási eljárások (Kvhr. 3. fejezet: 4a. 4c. cikk)...44 Vámhatóságok közötti adatcsere informatikai technológiai és számítógépes hálózatok felhasználásával (Kvhr. 4. fejezet: 4d. 4e. cikk)...45 Kockázatkezelés (Kvhr. 5. fejezet: 4f. 4j. cikk)...46 Nyilvántartási és azonosítási rendszer (Kvhr. 6. fejezet 4k. 4t. cikk) A személyeknek különösen a vámjogszabályok szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó egyes általános rendelkezések (Kvk. 2. fejezet: cikk)...51 Képviseleti jog (Kvk. 1. szakasz: 5. cikk)...51 Engedélyezett gazdálkodók (Kvk. 1A. szakasz: 5a. cikk)...52 Engedélyezett gazdálkodók (Kvhr. IIA. Cím: 14a. 14x. cikk)...53 A tanúsítványok kiadására vonatkozó eljárás (Kvhr. 1. fejezet: 14a. 14p. cikk)...53 Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: 14a. 14b. cikk)...53 AEO-tanúsítvány iránti kérelem (Kvhr. 2. szakasz: 14c. 14f. cikk)...54 Az AEO-tanúsítvány kiadásának feltételei és kritériumai (Kvhr. 3. szakasz: 14g. 14k. cikk)...56 Az AEO-tanúsítvány kiállítására vonatkozó eljárás (Kvhr. 4. szakasz: 14l. 14p. cikk)...59 Az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványra vonatkozó rendelkezések (Pmr. 72/B. )...61 Az AEO-tanúsítványok joghatásai (Kvhr. 2. fejezet: 14q. 14v. cikk)...62 Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: 14q. cikk)...62 Az engedélyezett gazdálkodói státusz felfüggesztése (Kvhr. 2. szakasz: 14r. 14u. cikk)...62 Az AEO-tanúsítvány visszavonása (Kvhr. 3. szakasz: 14v. cikk)...64 Információcsere (Kvhr. 3. fejezet: 14w. 14x. cikk)...65 A vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határozatok (Kvk. 2. szakasz: cikk)...66 Tájékoztatás (Kvk. 3. szakasz: cikk)...68 Kötelező érvényű felvilágosítás (Kvhr. II. cím: cikk)...70 Meghatározások (Kvhr. 1. fejezet: 5. cikk)...70 Eljárás kötelező érvényű felvilágosítás kiadására A felvilágosítás közlése a kérelmezővel és továbbítása a Bizottsághoz (Kvhr. 2. fejezet: 6 8. cikk)...71 A kötelező érvényű felvilágosítás következetlenségei esetén alkalmazandó rendelkezések (Kvhr. 3. fejezet: 9. cikk)...74 A kötelező érvényű felvilágosítás joghatása (Kvhr. 4. fejezet: cikk)...74 A kötelező érvényű felvilágosítás elévülésének esetében érvényes rendelkezések (Kvhr. 5. fejezet: cikk)

2 Egyéb rendelkezések (Kvk. 4. szakasz: cikk)...77 Vámellenőrzés (Vtv. 6. )...78 Utólagos ellenőrzés (7 7/B. )...78 Ismételt ellenőrzés (Vtv. 7/C. )...79 Felülellenőrzés (Vtv. 7/D. )...80 Az eljárás lefolytatása (Vtv. 7/E. 7/L. )...80 A vámhatóság jogai és kötelezettségei (Vtv. 7/M. 7/N. )...84 Az ellenőrzött ügyfél jogai és kötelezettségei (Vtv. 7/O. 7/Q. )...84 Vámút (Vtv. 8. )...86 Mellékút (Vtv. 9. )...86 Azonossági jel, vámzár (Vtv. 10. )...87 A határátkelőhely tulajdonosa, üzemeltetője, valamint a fuvarozó, szállítmányozó és a postai szolgáltató együttműködési kötelezettsége (Vtv )...88 A határ menti területeken, a vámszabad területek határain és a repülőtereken található ingatlanok és épületek (Pmr )...90 Hatóságok, Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek együttműködési kötelezettsége (Vtv. 15. )...91 Vámtitok (Vtv )...92 Vámügynökségek (Vtv )...97 A behozatali vagy kiviteli vámok és az áruforgalomra vonatkozó egyéb intézkedések alkalmazását megalapozó tényezők (Kvk. II. cím: cikk)...98 Az Európai Közösségek Vámtarifája és az áruk tarifális besorolása (Kvk. 1. fejezet: cikk)...98 Az áruk származása (Kvk. 2. fejezet: cikk) Nem preferenciális származás (Kvk. 1. szakasz: cikk) Nem preferenciális származás (Kvhr. 1. fejezet: cikk) A származó helyzetet megalapozó megmunkálások vagy feldolgozások (Kvhr. 1. szakasz: 35. cikk) A Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó textilipari alapanyagok és textiláruk (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) A Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó textilipari alapanyagoktól és textiláruktól eltérő termékek (Kvhr. 2. alszakasz: 39. cikk) Minden termékre vonatkozó közös rendelkezések (Kvhr. 3. alszakasz: 40. cikk) A pótalkatrészekre vonatkozó végrehajtási rendelkezések (Kvhr. 2. szakasz: cikk) A származási bizonyítványokra vonatkozó végrehajtási rendelkezések (Kvhr. 3. szakasz: cikk) A származási bizonyítványokra vonatkozó általános rendelkezések (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) A különleges behozatali szabályok alá tartozó egyes mezőgazdasági termékek származási bizonyítványára vonatkozó különös rendelkezések (Kvhr. 2. alszakasz: 55. cikk) a) Származási bizonyítványok (Kvhr cikk) b) Igazgatási együttműködés (Kvhr cikk) Az áruk preferenciális származása (Kvk. 2. szakasz: 27. cikk) Preferenciális származás (Kvhr. 2. fejezet: 66. cikk) Általános Preferenciális Rendszer (Kvhr.1. szakasz: cikk) A származó termék fogalmának meghatározása (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) A származás igazolása (Kvhr. 2. alszakasz: 80. cikk) a) FORM A származási bizonyítvány (Kvhr cikk)

3 b) Számlanyilatkozat (Kvhr cikk) Az igazgatási együttműködés módszerei (Kvhr. 3. alszakasz: cikk) Ceuta és Melilla (Kvhr. 4. alszakasz: 96. cikk) Záró rendelkezés (Kvhr. 5. alszakasz: 97. cikk) A Közösség által bizonyos országok és területek vonatkozásában autonóm módon megállapított preferenciális tarifális intézkedésekből részesülő kedvezményezett országok és területek (Kvhr. 2. szakasz: cikk) A származó termékek fogalmának meghatározása (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) A származás igazolása (Kvhr. 2. alszakasz: 109. cikk) a) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány (Kvhr cikk) b) Számlanyilatkozat (Kvhr cikk) Elfogadott exportőri engedély (Pmr ) Az elfogadott exportőr és a vámhatóság kötelezettségei (Pmr. 20. ) Az engedély visszavonása (Pmr. 21. ) Könyvelés szerinti elkülönítés (Pmr /B. ) Az igazgatási együttműködés módszerei (Kvhr. 3. alszakasz: ) Ceuta és Melilla (Kvhr. 4. alszakasz: 123. cikk) Az áruk vámértéke (Kvk. 3. fejezet: cikk) Vámérték (Kvhr. V. cím) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. fejezet: a. cikk) Jogdíjakra és licencdíjakra vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 2. fejezet: cikk) A Közösségbe történő belépés helyére vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 3. fejezet: 163. cikk) A szállítási költségekre vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 4. fejezet: cikk) Az átváltási árfolyamokra vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 6. fejezet: cikk) Adatszolgáltatás és benyújtandó okmányok (Kvhr. 8. fejezet: a. cikk) Az áru vámjogi sorsa felőli döntést megelőzően a Közösség vámterületére beléptetett árura alkalmazandó rendelkezések (Kvk. III. cím: 36a. 57. cikk) Az áru beléptetése a Közösség vámterületére (Kvk. 1. fejezet: 36a. 39. cikk) Az áru beléptetése a vámterületre (Kvhr. 1. fejezet: 181b. 181d. cikk) Belépési gyűjtő vámárunyilatkozat (Kvhr. 1. fejezet: 181b. 181d. cikk) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása (Kvhr. 2. fejezet cikk) Határidők (Kvhr. 184a. 184c. cikk) Kockázatelemzés (Kvhr. 184d. 184e. cikk) Értesítés a megérkezésről (Kvhr. 184g. cikk) Az áru vám elé állítása (Kvk. 2. fejezet: cikk) A vám elé állított áru kirakása (Kvk. 3. fejezet: cikk) A vám elé állított áru vámjogi sorsa meghatározásának kötelezettsége (Kvk. 4. fejezet: cikk) Átmeneti megőrzés (Kvk. 5. fejezet: cikk) Átmeneti megőrzés (Kvhr. 3. fejezet: cikk) Az árutovábbítási eljárásban szállított, nem közösségi árukra vonatkozó rendelkezések (Kvk. 6. fejezet: cikk) Közösségi árutovábbítás (Kvhr. 4. fejezet: 340a cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: 340a cikk) Eljárás (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Egyedi kezesség (Kvhr. 1. alszakasz: cikk)

4 Szállítóeszközök és nyilatkozatok (Kvhr. 2. alszakasz: cikk) Alakiságok az indító vámhivatalnál (Kvhr. 3. alszakasz: cikk) Alakiságok útközben (Kvhr. 4. alszakasz: cikk) Alakiságok a rendeltetési vámhivatalban (Kvhr. 5. alszakasz: cikk) Keresési eljárás (Kvhr. 6. alszakasz: cikk) Kiegészítő rendelkezések a vámhatóságok között az árutovábbításra vonatkozó adatoknak információs technológia és számítógépes hálózatok használatával történő cseréjéről (Kvhr. 7. alszakasz: 367. cikk) Egyszerűsítések (Kvhr. 3. szakasz: cikk) Az egyszerűsítésekre vonatkozó általános rendelkezések (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) Összkezesség és a biztosítéknyújtás alóli mentesség (Kvhr. 2. alszakasz: cikk) Különleges rakományjegyzékek (Kvhr. 3. alszakasz: 385. cikk) Különleges zárak használata (Kvhr. 4. alszakasz: 386. cikk) Az előírt szállítási útvonal alóli mentesség (Kvhr. 5. alszakasz: 387. cikk) Engedélyezett feladói státusz (Kvhr. 6. alszakasz: cikk) Engedélyezett címzetti státusz (Kvhr. 7. alszakasz: cikk) A vasúton vagy konténerben szállított árukra vonatkozó egyszerűsített eljárások (Kvhr. 8. alszakasz: a. cikk) A) A vasúti áruszállításra vonatkozó általános rendelkezések (Kvhr cikk) A 170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelettel kihirdetett, a nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás (a továbbiakban: SZMGSZ) szerinti fuvarlevéllel, illetve az egyszerűsített módon történő árutovábbítás (Pmr /A. ) B) Konténerben szállított árukra vonatkozó rendelkezések (Kvhr cikk) C) Egyéb rendelkezések (Kvhr cikk) D) A rendes eljárások és az egyszerűsített eljárások hatálya (Kvhr a. cikk) Egyszerűsített eljárás légi szállításnál (Kvhr. 9. alszakasz: cikk) A tengeri fuvarozás egyszerűsített eljárása (Kvhr. 10. alszakasz: cikk) A csővezetéken történő szállítás egyszerűsített eljárása (Kvhr. 11. alszakasz: 450. cikk) Vámtartozás és beszedés (Kvhr. 4. szakasz: 450a. 450d. cikk) Árufuvarozás TIR- vagy ATA-eljárás keretében (Kvhr. 9. fejezet: cikk) Közös rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: cikk) TIR-eljárás (Kvhr. 2. szakasz: b. cikk) Az ATA-eljárás (Kvhr. 3. szakasz: 457c cikk) Fuvarozás a 302. számú nyomtatvány fedezete mellett (Kvhr. 10. fejezet: 462. cikk) Eljárás a postai küldemények esetében (Kvhr. 10a. fejezet: 462a. cikk) Egyéb rendelkezések (Kvk. 7. fejezet: cikk) A tengeri vagy légi úton szállított árukra vonatkozó különös rendelkezések (Kvhr. 4. fejezet: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: 189. cikk) Az utasok kézi- és feladott poggyászára vonatkozó különös rendelkezések (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Az áru vámjogi sorsa (Kvk. IV. cím: cikk) Általános rendelkezések (Kvk. 1. fejezet: 58. cikk) Vámeljárások (Kvk. 2. fejezet: cikk) Az áru vámeljárás alá vonása (Kvk. 1. szakasz: cikk) A vámeljárásra vonatkozó hatásköri szabályok (Vtv )

5 Engedélyezésre vonatkozó hatásköri szabályok (Vtv ) A) Írásbeli vámárunyilatkozat (Kvk cikk) I. Normál eljárás (Kvk cikk) A vámárunyilatkozat ellenőrzés nélküli elfogadásának feltételei (Pmr. 72/A. ) Vámárunyilatkozatok rendes eljárás (Kvhr. VII. cím: cikk) Írásbeli vámárunyilatkozatok (Kvhr. 1. fejezet: cikk) Általános rendelkezések Kvhr. 1. szakasz: cikk) A vámárunyilatkozat céljára alkalmazandó formanyomtatványok (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Az árunyilatkozat nem formanyomtatványon történő kitöltésének és benyújtásának feltételei (Pmr. 24. ) A vámeljáráshoz szükséges adatok (Kvhr. 3. szakasz: cikk) A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok (Kvhr. 4. szakasz: cikk) II. Egyszerűsített eljárások (Kvk. 76. cikk) Egyszerűsített eljárások (Kvhr. IX. cím: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. fejezet: a. cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. I. szakasz: a. cikk) Az egyszerűsített nyilatkozattételi vagy a helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedélyek kiadása, felfüggesztése és visszavonása (Kvhr. 2. szakasz: 253b 253g. cikk) Az egyszerűsített nyilatkozattételi vagy a helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó egységes engedély (Kvhr. 1/A. Fejezet: 253h 253m. cikk) Kérelmezési eljárás (Kvhr. 1. szakasz: 253h 253i. cikk) A kiállítási eljárás (Kvhr. 2. szakasz: 253j 253l. cikk) Információcsere (Kvhr. 2. szakasz: 253m. cikk) Az áruk szabad forgalomba bocsátására irányuló vámárunyilatkozatok (Kvhr. 2. fejezet: cikk) Hiányos vámárunyilatkozatok (Kvhr. 1. szakasz: cikk) Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás (Kvhr: 2. szakasz: cikk) Helyi vámkezelési eljárás (Kvhr. 3. szakasz: cikk) A gazdasági vámeljárásokra vonatkozó vámárunyilatkozatok (Kvhr. 3. fejezet: cikk) A gazdasági vámeljárások megindítása (Kvhr. 1. szakasz: a. cikk) Vámraktározási eljárás alá vonás (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) A) Hiányos vámárunyilatkozatok (Kvhr cikk) B) Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás (Kvhr cikk) C) Helyi vámkezelési eljárás (Kvhr cikk) Aktív feldolgozási, vámfelügyelet melletti feldolgozási, illetve ideiglenes behozatali eljárás alá vonás (Kvhr. 2. alszakasz: cikk) A) Hiányos vámárunyilatkozatok (Kvhr cikk) B) Egyszerűsített nyilatkozattételi és helyi vámkezelési eljárás (Kvhr cikk) Passzív feldolgozási eljárás céljából bejelentett áruk (Kvhr. 3. alszakasz: 277. cikk) Közös rendelkezések (Kvhr. 4. alszakasz: 277a. cikk) A gazdasági vámeljárások lezárása (Kvhr. 2. szakasz: 278. cikk) Kiviteli vámáru-nyilatkozatok (Kvhr. 4. fejezet: cikk) Hiányos vámárunyilatkozatok (Kvhr. 1. szakasz: cikk) Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás (Kvhr. 2. szakasz: 282. cikk) Helyi vámkezelési eljárás (Kvhr. 3. szakasz: cikk) A 2. és 3. szakaszra vonatkozó közös rendelkezések (Kvhr. 4. szakasz: cikk)

6 B) Egyéb vámáru-nyilatkozatok (Kvk. 77. cikk) Adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat (Kvhr. 2. fejezet: cikk) Adatfeldolgozási technika alkalmazásához szükséges feltételek (Pmr. 66/A. ) Szóban vagy bármely más módon adott vámárunyilatkozatok (Kvhr. 3. fejezet: cikk) Szóbeli vámáru-nyilatkozatok (Kvhr 1. szakasz: cikk) A vámjegy felhasználásának, kezelésének szabályai (Pmr. 72. ) Egyéb módon megtett vámáru-nyilatkozatok (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Az 1. és 2. szakaszra vonatkozó közös rendelkezések (Kvhr. 3. szakasz: cikk) Postai forgalom (Kvhr. 4. szakasz: cikk) Az áruk vámvizsgálata, a vámhivatal ténymegállapításai és egyéb intézkedései (Kvhr. VIII. cím: cikk) C) A vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzése (Kvk. 78. cikk) Szabad forgalomba bocsátás (Kvk. 2. szakasz: cikk) Az áruk vámjogi sorsa (Kvhr. II. rész: cikk) Szabad forgalomba bocsátás (Kvhr. I. cím: d. cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. fejezet: 290. cikk) Banánra vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 1a. fejezet: 290a. 290d. cikk) Meghatározott célú felhasználás (Kvhr. 2. fejezet: cikk) A tarifális intézkedések kezelése (Kvhr. 3. fejezet: 308a. 308d. cikk) A vámárunyilatkozatok időbeli sorrendje alapján felhasználásra kerülő vámkontingensek kezelése (Kvhr. 1. szakasz: 308a. 308c. cikk) Közösségi Felügyelet (Kvhr. 2. szakasz: 308d. cikk) Felfüggesztő eljárás és gazdasági vámeljárások (Kvk. 3. szakasz: cikk) A) A különféle eljárásokra vonatkozó közös rendelkezések (Kvk cikk) Gazdasági vámeljárások (Kvhr. III. cím: cikk) Egynél több vámeljárásnál alkalmazandó alaprendelkezések (Kvhr. 1. fejezet: cikk) Meghatározások (Kvhr. 1. szakasz: 496. cikk) Az engedély iránti kérelem (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Egységes engedély (Kvhr. 3. szakasz: cikk) A gazdasági vámeljárásokra vonatkozó általános rendelkezések (Pmr. 32. ) Gazdasági feltételek (Kvhr. 4. szakasz: cikk) Határozat az engedélyről (Kvhr. 5. szakasz: cikk) A vámeljárások lefolytatásával kapcsolatos egyéb rendelkezések (Kvhr. 6. szakasz: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) Átszállítások (Kvhr. 2. alszakasz: cikk) Nyilvántartások (Kvhr. 3. alszakasz: cikk) Elszámolási kulcs és számítási módszere (Kvhr. 4. alszakasz: cikk) Kiegyenlítő kamat (Kvhr. 5. alszakasz: 519. cikk) A vámeljárás lezárása (Kvhr. 6. alszakasz: cikk) Igazgatási együttműködés (Kvhr. 7. szakasz: cikk) B) Külső árutovábbítási eljárás (Kvk cikk) I. Általános rendelkezések (Kvk cikk) II. Közösségi külső árutovábbítási eljárásra vonatkozó különös rendelkezések (Kvk cikk)

7 C) Vámraktárak (Kvk cikk) Vámraktározás (Kvhr. 2. fejezet: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: cikk) Az engedély kiadásával kapcsolatos további feltételek (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Raktárnyilvántartás (Kvhr. 3. szakasz: cikk) A vámeljárás lefolytatására vonatkozó egyéb rendelkezések (Kvhr. 4. szakasz: cikk) A vámraktárakra vonatkozó rendelkezések (Pmr ) D) Aktív feldolgozás (Kvk cikk) I. Általános rendelkezések (Kvk cikk) Aktív feldolgozás (Kvhr. 3. fejezet: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: 536. cikk) II. Az engedély megadása (Kvk cikk) Az engedély kiadásával kapcsolatos további feltételek (Kvhr. 2. szakasz: cikk) III. Az eljárás lefolytatása (Kvk cikk) A vámeljárások lefolytatására vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 3. szakasz: cikk) A felfüggesztő eljárás lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések (Kvhr. 4. szakasz: cikk) IV. Feldolgozás a Közösség vámterületén kívül (Kvk cikk) V. A vámvisszatérítési eljárásra vonatkozó különös rendelkezések (Kvk cikk) A vámvisszatérítési eljárás lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések (Kvhr. 5. szakasz: 550. cikk) VI. Egyéb rendelkezések (Kvk cikk) E) Vámfelügyelet melletti feldolgozás (Kvk cikk) Vámfelügyelet melletti feldolgozás (Kvhr. 4. fejezet: cikk) F) Ideiglenes behozatal (Kvk cikk) Ideiglenes behozatal (Kvhr. 5. fejezet: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: cikk) A behozatali vámok alóli teljes mentesség feltételei (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Szállítóeszközök (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) Utasok személyes használatú tárgyai és sportcélokra behozott áruk; jóléti anyagok tengerészek számára (Kvhr. 2. alszakasz: cikk) Katasztrófák következményeinek felszámolásához használt anyagok; orvosi, sebészeti és laboratóriumi felszerelés; állatok, határövezetekben történő felhasználásra szánt áruk (Kvhr. 3. alszakasz: cikk) Hang-, kép- és adathordozó, reklámanyag; szakmai felszerelés; pedagógiai anyag és tudományos felszerelés (Kvhr. 4. alszakasz: cikk) Göngyöleg, öntőformák, dombornyomó szerszámok, nyomólemezek, rajzok, vázlatok, mérő, ellenőrző és tesztelő műszerek és más hasonló cikkek, különleges szerszámok és eszközök; tesztek elvégzésére szolgáló vagy tesztelendő áruk; minták; termelőeszközök pótlása (Kvhr. 5. alszakasz: cikk) Rendezvényekre vagy értékesítésre szánt áruk (Kvhr. 6. alszakasz: 576. cikk) Pótalkatrészek, tartozékok és felszerelések; egyéb áruk (Kvhr. 7. alszakasz: cikk) A vámeljárások lefolytatására vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 3. szakasz:: cikk) G) Passzív feldolgozás (Kvk cikk) I. Általános rendelkezések (Kvk cikk) II. Az engedély megadása (Kvk cikk)

8 Passzív feldolgozás (Kvhr. 6. fejezet: cikk) Az engedély megadásának további feltételei (Kvhr. 1. szakasz: cikk) III. Az eljárás lefolytatása (Kvk cikk) A vámeljárás lefolytatására vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 2. szakasz: cikk) A vámmentesség számítására vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 3. szakasz: cikk) IV. Passzív feldolgozás szabvány csererendszer alkalmazásával (Kvk cikk) V. Egyéb rendelkezés (Kvk cikk) Kivitel (Kvk. 4. szakasz: cikk) A kivitelre vonatkozó végrehajtási rendelkezések (Kvhr. IV. cím: cikk) A vámáru-nyilatkozatokra vonatkozó általános rendelkezések (Kvhr. 1. fejezet: 592a. 592g. cikk) Végleges kivitel (Kvhr. 2. fejezet: cikk) Export-visszatérítés (Pmr ) Kiviteli adatok vámhatóságok közötti cseréje informatikai technológia és számítógépes hálózatok felhasználásával (Kvhr. 3. fejezet: 796a. 796e.) Ideiglenes kivitel ATA-igazolvánnyal (Kvhr. 4. fejezet: cikk) Belső árutovábbítási eljárás (Kvk. 5. szakasz: cikk) Egyéb vámjogi sors (Kvk. 3. fejezet cikk) Vámszabad területek és vámszabad raktárak (Kvk. 1. szakasz: cikk) A) Általános rendelkezések (Kvk a. cikk) Egyéb vámjogi sorsok (Kvhr. V. cím: cikk) Vámszabad területek és vámszabad raktárak (Kvhr. 1. fejezet: cikk) A 2. és 3. szakasz közös rendelkezései (Kvhr. 1. szakasz: cikk) Meghatározások és általános rendelkezések (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) A raktárnyilvántartások jóváhagyása (Kvhr. 2. alszakasz: cikk) Az I. ellenőrzési típusú vámszabad területekre és vámszabad raktárakra alkalmazandó rendelkezések (Kvhr. 2. szakasz: cikk) Ellenőrzés (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) Az I. ellenőrzési típusú vámszabad terület és a vámszabad raktár működésével kapcsolatos egyéb rendelkezések (Kvhr. 2. alszakasz: cikk) A II. ellenőrzési típusú vámszabad területekre vonatkozó rendelkezések (Kvhr. 3. szakasz: cikk) B) Az áruk vámszabad területre vagy vámszabad raktárba történő beléptetése (Kvk cikk) C) A vámszabad területek és vámszabad raktárak működése (Kvk cikk) D) Az áru vámszabad területről vagy vámszabad raktárból történő kiléptetése (Kvk cikk) A vámszabad területekre vonatkozó rendelkezések (Pmr ) Újrakivitel, megsemmisítés és felajánlás az államkincstár javára (Kvk. 2. szakasz: 182. cikk) Újrakivitel, megsemmisítés és felajánlás az államkincstár javára (Kvhr. 2. fejezet: cikk) Újrakivitel (Kvhr. 1. szakasz: 841. cikk) Megsemmisítés és felajánlás az államkincstár javára (Kvhr. 2. szakasz: 842. cikk) Az áruk vámjogi helyzete és az árutovábbítás (Kvhr. II. cím: a. cikk) Az áruk vámjogi helyzete (Kvhr. 3. fejezete: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. szakasz: a. cikk) A közösségi helyzet igazolása (Kvhr. 2. szakasz: 314b. 314c.)

9 T2L okmány (Kvhr. 1. alszakasz: cikk) Kereskedelmi okmányok (Kvhr. 2. alszakasz: b. cikk) Egyes eljárásokhoz kötődő egyéb igazolások (Kvhr. 3. alszakasz: cikk) Az áruk közösségi helyzetének az engedélyezett feladó által nyújtott igazolása (Kvhr. 4. alszakasz: 324a. 324f. cikk) Halászati termékekre és hajóval a tengerből kinyert más termékekre vonatkozó különleges rendelkezések (Kvhr. 5. alszakasz: cikk) Az áru felhasználásának és/vagy rendeltetésének ellenőrzése (Kvhr. IVa. rész: 912a. 912g. cikk) A Közösség vámterületét elhagyó áruk (Kvk. V. cím: 182a cikk) A Közösség vámterületét elhagyó áruk (Kvhr. VI. cím: 843. cikk) Ideiglenes kivitel (Kvhr. 2. fejezet: 843. cikk) Kedvezményes eljárások (Kvk. VI. cím: cikk) Vámmentességek (Kvk. 1. fejezet: 184. cikk) Vámjogi vámkedvezmények, vámmentességek (Vtv ) A vámmentesség megállapítása (Vtv ) Vámmentességek (Vtv. 66. ) Térti áruk (Kvk. 2. fejezet: cikk) Különleges műveletek (Kvhr. III. rész: a. cikk) Tértiáruk (Kvhr. I. cím: cikk) A tengeri halászat termékei és a tengerből nyert egyéb termékek (Kvk. 3. fejezet: 188. cikk) Tengeri halászati termékek és közösségi halászhajók által harmadik ország felségvizein kinyert egyéb tengeri termékek (Kvhr. II. cím: 856a. cikk) Vámtartozás (Kvk. VII. cím: cikk) Biztosíték a vámtartozás fedezésére (Kvk. 1. fejezet: cikk) Biztosíték a vámtartozás fedezetére (Vtv. 42. ) Vámtartozás (Kvhr. IV. rész: cikk) Vámbiztosíték (Kvhr. I. cím: cikk) A vámbiztosíték nyújtására vonatkozó részletes szabályok (Pmr /A. ) Vámtartozás keletkezése (Kvk. 2. fejezet: cikk) Vámtartozás keletkezése (Kvhr. II. cím: a. cikk) Mulasztások, amelyeknek nincs jelentős kihatásuk az átmeneti megőrzésre, illetve a vámeljárásra (Kvhr. 1. fejezet: cikk) Természetes veszteség (Kvhr. 2. fejezet: cikk) Áruk különleges helyzetekben (Kvhr. 3. fejezet: a. cikk) A vámtartozás összegének beszedése (Kvk. 3. fejezet: cikk) A vámtartozás összegének könyvelése és közlése az adóssal (Kvk. 1. szakasz: cikk) A vámtartozás összegének beszedése (Kvhr. III. cím: a. cikk) A vámösszeg megfizetésének határideje és módja (Kvk. 2. szakasz: cikk) A hitelkamat felszámításának részletes szabályai (Pmr ) Közvetlen közösségi bevételi számlák, valamint a vámhatóság által vezetett bevételi számlák nyilvántartásának részletes szabályai [Pmr és 74. (4) bekezdés] A vámtartozás megszűnése (Kvk. 4. fejezet: cikk) A vám visszafizetése és elengedése (Kvk. 5. fejezet: cikk)

10 Vámigazgatási bírság (Vtv. 61/A. ) A vámigazgatási bírságra vonatkozó rendelkezések (Pmr. 72/C. ) Szemledíj és egyéb díjak (Vtv ) Szemledíj és egyéb díjak (Pmr ) Behozatali és kiviteli vámok visszafizetése vagy elengedése (Kvhr. IV. cím: cikk) Általános rendelkezések (Kvhr. 1. fejezet: 877. cikk) A vámkódex cikkéhez kapcsolódó végrehajtási rendelkezések (Kvhr. 2. fejezet: cikk) Kérelem (Kvhr. 1. szakasz: cikk) A visszafizetés vagy az elengedés megadására irányuló eljárás (Kvhr. 2. szakasz: cikk) A vámkódex 239. cikkének alkalmazására vonatkozó különös rendelkezések (Kvhr. 3. fejezet: cikk) A tagállamok vámhatóságai által meghozandó határozatok (Kvhr. 1. szakasz: a. cikk) A Bizottság által meghozandó határozatok (Kvhr. 2. szakasz: cikk) A tagállamok vámhatóságai közötti igazgatási segítségnyújtás (Kvhr. 4. fejezet: cikk) Nemzetközi segítségnyújtás (Vtv ) Jogorvoslat (Kvk. VIII. cím: cikk) Jogorvoslat (Vtv. 60. ) Záró rendelkezések (Kvk. IX. cím: cikk) Vámkódex Bizottság (Kvk. 1. fejezet: cikk) A valamely tagállamban elfogadott intézkedések, kiállított dokumentumok és megállapítások joghatásai egy másik tagállamban (Kvk. 2. fejezet: 250. cikk) Egyéb záró rendelkezések (Kvk. 3. fejezet: cikk) Záró rendelkezések (Kvhr. V. rész: cikk) Záró rendelkezések (Vtv cikk) Hatálybalépés (Vtv. 74. ) Átmeneti rendelkezések (Vtv ) Módosuló jogszabályok (Vtv ) Felhatalmazások (Vtv. 82. ) Hatályukat vesztő rendelkezések (Vtv. 83. ) Vegyes rendelkezések (Pmr. 73. ) Átmeneti és záró rendelkezések (Pmr ) * * * MELLÉKLETEK I. A Kvhr. mellékletei melléklet: Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) Értesítési nyomtatvány mintája a. melléklet: Kötelező érvényű származási felvilágosítás (KSZF) b. melléklet: Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) Kérelem nyomtatványának mintája c. melléklet: AEO-tanúsítvány iránti kérelem

11 1d. melléklet: AEO-tanúsítvány melléklet: Bevezető megjegyzések az előállított termékek származó helyzetét megalapozó, illetve nem megalapozó megmunkálási vagy feldolgozási műveletek listáihoz, amennyiben a műveleteket nem származó anyagokon hajtották végre melléklet: Nem származó anyagokon végrehajtott, az előállított termék származó helyzetét megalapozó, illetve nem megalapozó megmunkálási vagy feldolgozási műveletek listája (a XI. Áruosztály alá tartozó textilipari alapanyagok és textiláruk) melléklet: Nem származó anyagokon végrehajtott, az előállított termék származó helyzetét megalapozó, illetve nem megalapozó megmunkálási vagy feldolgozási műveletek listája (a XI. Áruosztály alá tartozó textilipari alapanyagoktól és textiláruktól eltérő termékek) melléklet: Származási bizonyítvány és kérelem melléklet: Származási bizonyítvány mezőgazdasági termékeknek az Európai Gazdasági Közösségbe történő behozatalához melléklet: Bevezető megjegyzések a 15. mellékletben foglalt listához melléklet: Az előállított termék származó helyzetének megalapozása érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek listája melléklet: A GSP szerinti regionális kumulációból kizárt megmunkálás melléklet: FORM A származási bizonyítvány melléklet: Számlanyilatkozat melléklet: EUR.1 szállítási bizonyítvány és kérelem melléklet: Számlanyilatkozat melléklet: Értelmező megjegyzések a vámértékre vonatkozóan melléklet: Általánosan elfogadott számviteli elvek alkalmazása a vámérték megállapítása során melléklet: A vámértékbe beszámítandó légi fuvarozási költségek melléklet: A 152. cikk (1) bekezdés a)a albekezdésében említett termékek listája melléklet: Nyilatkozat a vámértékre vonatkozó adatokról D.V melléklet: Pótlap D.V.1. bis melléklet: A közösségi repülőtéren feladott poggyászra erősítendő címke (196. cikk) a. melléklet: Kilépési és belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokra vonatkozó követelmények melléklet: Az Egységes Vámokmány mintája (nyolcpéldányos okmánygarnitúra) melléklet: Az Egységes Vámokmány mintája a nyilatkozatok feldolgozására szolgáló számítógépes adatfeldolgozó rendszerrel való nyomtatás céljára (két, egyenként négypéldányos okmánygarnitúra) melléklet: Az Egységes Vámokmány pótlapjainak mintája (nyolcpéldányos okmánygarnitúra) melléklet: Az Egységes Vámokmány pótlapjainak mintája a nyilatkozatok feldolgozására szolgáló számítógépes adatfeldolgozó rendszerrel való nyomtatás céljára (két, egyenként négypéldányos okmánygarnitúra) melléklet: A 31. és a 33. mellékletekben bemutatott nyomtatványok azon példányai, amelyeken az adatoknak önmásoló eljárással kell megjelenniük melléklet: A 32. és a 34. mellékletekben bemutatott nyomtatványok azon példányai, amelyeken az adatoknak önmásoló eljárással kell megjelenniük melléklet: Útmutató az Egységes Vámokmány használatához

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

Az áru vám elé állítását

Az áru vám elé állítását Ára: 120 forint 2012/10. Az EBEJ országos bevezetésének tapasztalatai A behozatali irányú helyi egyszerűsített vámeljárásokkal kapcsolatban még 2011-ben informatikai fejlesztés keretében került megvalósításra

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1 A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/12/EGK IRÁNYELVE (1992. február 25.) a jövedékiadó-köteles

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 1

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 1 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 1 A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükskéges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás

EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMÚNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Vámeljárások Brüsszel, 2009. július1. TAXUD/2019/2008 HU Final EK-EFTA MUNKACSOPORT Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás 1 VII.

Részletesebben

Fenyegetések, kockázatok és lehetséges megoldások

Fenyegetések, kockázatok és lehetséges megoldások 2. melléklet Fenyegetések, kockázatok és lehetséges megoldások Ez a dokumentum felsorolja az AEO-tanúsítási és -monitoring folyamatokkal összefüggő legjelentősebb kockázatokat, ugyanakkor felsorol néhány

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM

Részletesebben

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4002/2014. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben