Hazai és nemzetközi energetikai web-kommunikációs 1 helyzetelemzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai és nemzetközi energetikai web-kommunikációs 1 helyzetelemzés"

Átírás

1 20 Hazai és nemzetközi energetikai web-kommunikációs 1 helyzetelemzés Az MVM Rt. Kommunikációs Osztályának koordinálásában átfogó projekt indult meg, amelynek célja a cég on-line kommunikációjának teljes megújítása. Ennek érdekében web-kommunikációs stratégia készítését kezdte meg, melynek részeként, annak egyik elsô, megalapozó elemeként hazai és nemzetközi web-kommunikációs helyzetelemzésre is sor került. Az alábbi cikk az e témában született önálló tanulmány legfontosabb megállapításait ismerteti meg a lap olvasóival. 3 HAJÓS CSABA 2, TRINGER ÁGOSTON Nemcsak az energiaiparban, hanem általában a szervezetek közötti kommunikációban is szédületes gyorsasággal terjednek az összefoglaló néven on-line kommunikációs megoldások, amelyek közös tulajdonsága, hogy az internet mint informatikai rendszer kínálta lehetôségeket kihasználva nyújt információs tartalmakat. E rendszerek közös jellemzôje, hogy a technológia adta lehetôségek által vezérelt gyakorlat messze megelôzte az elméleti építkezést: mind a kommunikációs, mind a marketing szempontú megjelenések, közlések általában híján vannak az általános megközelítésnek, a kommunikáció szervezeti integrációjának. Magyarán mondva, sokkal gyorsabban fejlôdött a technika, mint a technika alkalmazásának elmélete. Ezt a hiányosságot szándékoztuk kiküszöbölni, amikor az MVM web-kommunikációs stratégiájának megalkotásába fogtunk, hiszen az MVM-re és a csoporthoz tartozó társaságokra éppen úgy igazak a fenti megállapítások, mint például a hazai energetika legtöbb szereplôjére, ahogyan azt a továbbiakban ismertetendô tanulmány teljes mértékben igazolta. A feladat speciális és úttörô volta miatt született döntés a szakértô tanácsadó bevonására, amelyet pályázat alapján választottunk ki. A stratégia készítésének egyik alapelemeként nemzetközi és hazai web-kommunikációs helyzetelemzés elvégzésére adtunk megbízást. A munka elvégzésével a trendelemzésben legfelkészültebbnek ismert Carnation Internet tanácsadó céget bíztuk meg. A hazai és nemzetközi web-kommunikációs irányzatok elemzése kiterjedt valamennyi hazai villamosipari cég, illetve a jelentôsebb európai, és néhány fontos tengerentúli (pl. ENRON) társaság on-line kommunikációjának vizsgálatára. A külföldi oldalak kiválasztásakor kiemelt szempont volt, hogy a hazánkban, a villamos energetikában részesedést szerzett társaságok anyacégeinek webes megjelenései teljes körûen szerepeljenek a vizsgálatban. Az elemzés egységes szempontrendszer szerint vizsgálta az adott társaságok site 4 - jait, és a tapasztalatokból az MVM számára követendô elveket fogalmazott meg. A továbbiakban az elemzés legfontosabb megállapításait, tanulságait mutatjuk be. Az elemzés legáltalánosabb tapasztalata, hogy a hazai energetikai web-oldalak mind a technológia, mind a közölt tartalom szempontjából jó néhány éves lemaradásban vannak a nemzetközi átlagos színvonaltól. Nem kivétel e tekintetben a környezô országok (cseh, lengyel, szlovák, szlovén) villamos társaságainak internetes megjelenése sem. Általános megfigyelés, hogy éppen az a bevezetôben is említett stratégiai koncepció és annak következetes megvalósítása hiányzik, amelyet célul tûztek ki. Üdítô kivételként említhetô talán a DÉMÁSZ honlapja, ahol már-már a nemzetközi trendeknek is megfelelô megoldásokkal találkozhatunk. A kép természetesen e sommás megállapításnál árnyaltabb, érdemes tehát a következôkben ismertetett elemzést alaposabban megismerni. NEMZETKÖZI ÉS HAZAI CÉGEK INTERNETES MEGJELENÉSÉNEK AKTUÁLIS IRÁNYZATAI A nemzetközi és hazai elemzések bemutatják az energetikai szektor szereplôi internetes megjelenésének általános jellemzôit és összefoglalják mindazokat a tulajdonságokat, melyek megfelelnek a jelenlegi elvárásoknak. Az alábbiakban az általános tendenciákat foglaljuk össze, melyeket a tanulmányt készítô szakértô a részletes, társaságonkénti site-elemzés alapján készített. Éppen amiatt, hogy az általános nemzetközi és a hazai energetikai webes megjelenések között jelentôs technológiai-tartalmi különbségek tapasztalhatóak, az elemzés is ezt a felosztást követi. Nemzetközi elemzés A használhatóság és a tartalmi kérdések Megjelenített tartalmak értéke A nemzetközi 5 energetikai site-ok a megjelenített tartalom értéke szempontjából kiemelkedô színvonalúak az átlagos szinthez viszonyítva. A hagyományos, alapvetôen az információszolgáltatásra hivatott site-ok tartalmát az esetek döntô többségében három meghatározó közönség számára célozzák: egyéni/magán ügyfelek, üzleti ügyfelek, befektetôk. Bizonyos esetekben további csoportként a sajtó vagy a potenciális munkavállalók, illetve ritkábban további speciális cél- 1 Web-kommunikáció: A szervezetek kommunikációs tevékenységének az a része, amely az internet adta lehetôségek felhasználásával, on-line módon cserél információt a célközösséggel. Ennek legelterjedtebb megoldása a www (world wide web), röviden web-es technológián alapuló információközlés. 2 Carnation Internet Consulting Rt. 3 A cikk a év eleji állapotot tükrözi, az azóta eltelt idôszakban a hazai áramszolgáltatók többsége saját web-oldalán számos interaktív lehetôséget kínál a fogyasztói ügyintézés területén. 4 Site: egy adott szervezet web-technológián alapuló információszolgáltatásának gyûjtôhelye, a szervezet web-oldalainak összessége. 5 Nemzetközi villamosenergetikai társaságok által elsôsorban a nyugat-európai és amerikai egyesült államokbeli cégeket értjük.

2 21 csoportként a szakemberek is megjelennek. Ezen túlmenôen általános, a fenti csoportok mindegyikét érdeklô tartalommal is rendelkeznek a site-ok. Általános szerkesztési elv, hogy a meghatározott célközönség érdeklôdési körének megfelelô tartalmakat összegyûjtik, és a fôoldalon megjelenô, célcsoport fókuszú menüpontok alatt publikálják a társaságok. A fôoldalon a linkeken kívül egyéb információ csak korlátozottan jelenik meg, ilyenek például a hírek, vagy aktuális értékesítési ajánlatok. 1. ábra Erre a megoldásra két jellegzetes és kiemelkedô színvonalú példa az RWE és a Verbund site-ja (1. és 2. ábra). Az általános, az összes célcsoportot érdeklô tartalom eljuttatását a cégek változatos módon oldják meg. Bizonyos esetekben már a fôoldalon, vagy a késôbbiekben mindig jelen lévô menüsorban elérhetôk az információkhoz vezetô linkek, míg más esetekben a társaságok külön site-okat tartanak fenn a különbözô fogyasztói csoportoknak, és a fôoldal csak web-fejlesztôi terminológiával élve esernyô- 2. ábra ként fogja össze ezeket a site-okat. Az elôbbire példa a korábban is említett Verbund (és Vattenfall), míg utóbbira az RWE Group (és az ENRON). A közölt tartalomnak a célközönség számára kifejezôdô értékét a site-ok azzal növelik, hogy nem jelenítenek meg olyan tartalmat, amely az adott célközönség számára nem hasznos, például befektetôi információk az ügyfelek számára nem jelennek meg. Ha ez utóbbi mégis megtörténik, az inkább navigációs hiányosság. Az értéket nagymértékben növeli, hogy a tartalom általában több nyelven elérhetô, bár néhány esetben az idegen nyelvû tartalom nem azonos az eredetivel. A nyugat-európai és USA-beli site-ok tartalmát rendszeresen frissítik, ami ismerve az internet ottani elterjedését minimálisan elvárható követelmény. A site tartalma a célcsoportok által megfelelôen olvasható, mert a tartalom összeállításakor az esetek döntô többségében figyelembe vették a célközönség, illetve az internet sajátosságait: a mondatok világosak, egyszerûek, továbbá a bekezdések rövidek és áttekintethetôek. Az egyes megjelenések célszerûsége funkcionalitás Általános trend, hogy a nemzetközi site-ok teljes körûen kommunikálják a társasággal kapcsolatos alapvetô információkat, melyek általában a következôk: cégismertetés, cégtörténet, a menedzsment és a társaság belsô életének bemutatása. Bizonyos esetekben a site lehetôséget ad arra is, hogy a látogató a cég képviselôivel közvetlenül, en keresztül felvegye a kapcsolatot. Az es kapcsolatfelvételre a társaságok eltérô idôn belül válaszoltak: félnapos reakcióidôtôl az egyhetesig sokféle elôfordult. Általánosan elmondható, hogy mind az egyéni, mind a vállalati ügyfelek számára széles körû tartalom áll rendelkezésre, amelyek mindenképpen lefedik a termékek és szolgáltatások márkák szerint csoportosított leírását, az életstílusajánlásokat, valamint a környezetvédelmi irányultságú témákat. A szolgáltatások leírásánál a márkák elônyei, elkülönülésük, továbbá az árazás kiemelt hangsúlyt kapnak. A vertikális jellegû, információközlô portálok számos kategorizált linket, friss, az energetikával foglalkozó sajtóanyagot, aktuális jogszabályt tartalmaznak. A site-ok minden esetben lehetôséget adnak arra, hogy a látogató felvegye a kapcsolatot a céggel, azonban a kapcsolatfelvétel megvalósításának jellege széles határok között változik: van, ahol csak egy cím van megadva, míg más esetekben a cégcsoport minden felsô vezetôjéhez címezhetô . A site-ok elenyészô hányada tartalmaz adatvédelmi és biztonsági irányelveket 6. A megjelenített tartalom funkcionalitása alapján a következô site-ok érdemelnek említést: az RWE Group, az EdF és az ENRON. Az internet adta lehetôségek kihasználása webes alkalmazások Ügyletek, tranzakciók lebonyolításának lehetôsége A nyugat-európai és az USAbeli társaságok nagy részénél lehetôség van arra, hogy az ügyfelek az interneten keresztül tranzakciókat hajtsanak végre, ezáltal tehermentesítve a hagyományos ügyfélszolgálati irodákat. A rendelkezésre álló tranzakciós lehetôségek rendkívül széles skálán mozognak.a szolgáltatások on-line forma kitöltésével való megrendelésére viszonylag kevés társaság site-ján van lehetôség. A szolgáltatás megrendelése után az üzleti és egyéni ügyfelek a hagyományos ügyfélszolgálaton keresztül végezhetô tranzakciókat általában az interneten keresztül is végrehajthatják. A site-ok kisebb hányada lehetôséget biztosít arra is, hogy az ügyfél interneten keresztül egyenlítse ki számláját. A site-ok elenyészô részének esetében van csak lehetôség arra, hogy az egyes társaságok a web-site-jain az érdeklôdôk megrendeljék a propagált tanácsadási szolgáltatásokat, azonban arra egyik site sem adott lehetôséget, hogy azok elôrehaladását az ügyfél az interneten figyelemmel kísérje. A tranzakciós lehetôségek szempontjából a következô site-ok szolgálhatnak követendô példával: Eastern Energy, E.ON, London Electricity, Essential, RWE Group. Interaktív alkalmazások Az energetikai szektor nemzetközi szereplôi az esetek meghatározó többségében interaktív alkalmazások széles körével állnak a felhasználók rendelkezésére, melyekkel elsôsorban az ügyfelek szolgáltatások közötti választását, illetve ideális energiafelhasználását kívánják elôsegíteni. Néhány vállalati site által felkínált interaktív alkalmazás kimerül a különbözô 6 Az irányelvek a társaság birtokába jutott felhasználói adatok felhasználásáról rendelkeznek (pl. címek marketing célú felhasználásának korlátozása).

3 22 letölthetô dokumentumokban (pl. éves jelentések, tájékoztató füzetek, törvények, magazinok, cikkek) és -küldési lehetôségben. Általánosságban elmondható, hogy a site-okon kifinomult küldési lehetôség áll a látogatók rendelkezésére, mert nemcsak a rendszergazdának lehet elektronikus levelet küldeni, hanem a társaság különbözô felelôseinek is. Az interaktív alkalmazások közül említést érdemel azon viszonylag széles körben elterjedt alkalmazás, melynek segítségével az egyéni és vállalati ügyfelek az energiafelhasználásukat nyomon követhetik és elemezhetik. Az interaktív alkalmazások fenti színes kínálata ellenére az információk személyre szabásával, vagy extranettel 7 a társaságok elenyészô hányada áll az ügyfelek rendelkezésére. Az interaktív alkalmazások legteljesebb kínálatával a következô site-ok szolgálnak: EdF, RWE Group, E.ON, EnBW. A megvalósítás formai elemei Eligazodás a web-oldalakon navigáció 3. ábra 4. ábra 7 Extranet: vállalati ügyfelek, partnerek magasabb szintû kiszolgálása érdekében létrehozott belsô, kizárólag meghatározott felhasználók számára elérhetô információs rendszer, amelyen keresztül a vállalat testre szabott tartalmat és további szolgáltatásokat tud nyújtani külön-külön minden egyes felhasználói csoport számára. Mivel a navigációs rendszer kialakítása nagymértékben függ a megjelenítendô információk mennyiségétôl és struktúrájától, ezért a site-ok által követett navigációs megoldások és azok technikai megvalósítása szinte kivétel nélkül egyedi. Az egyediségbôl adódóan az energetikai szektor nemzetközi szereplôinek site-jain követett trendeket csak az általuk betartott alapelvek bemutatásával tudjuk érzékeltetni, melyek a következôk: u a célcsoportoknak szánt tartalomhoz vezetô linkek az oldalak mindegyikérôl elérhetôek; u a site navigációs elemeinek folyamatos láthatóságán túl a site-on belüli pozíció jól elkülöníthetô; u a tartalom csoportosítása a leggyakrabban felmerülô igények figyelembevételével történik; valamint a kétnyelvû tartalom nem keveredik egymással; u a webes mozgás során hierarchikus faszerkezet használata amelynek megvalósításakor törekedtek arra, hogy az egyes szintek átjárhatóak legyenek általánosnak tekinthetô; u a fastruktúra mélysége sehol nem haladja meg a három-négy szintet, illetve egy szinten az ágak száma sehol nem több hétnél; u különbözô navigációs megoldásokkal az információk elérése több útvonalon is lehetséges; u a felajánlott linkek a felhasználót egyértelmûen és hatékonyan tájékoztatják a mögöttes tartalomról; u a keresô funkciók melyek általában minden oldalról elérhetôek pontos és megbízható keresési eredményekkel szolgálnak; u a site-ok döntô hányadának esetében site-térkép is segítséget nyújt az információk minél gyorsabb megtalálásában; u az egyes felhasználóknál felmerülô navigációs problémák kezelésére és támogatására szolgáló funkciók azonnal elérhetôek. A Vattenfall site-ja követendô példával szolgálhat a navigációs megoldások tekintetében (3. ábra). Az információ megjelenítésének vizuális elemei a design A nemzetközi site-okról szinte kivétel nélkül elmondható, hogy megvalósításuk a design szempontjából kiemelkedô. A kiváló minôség érdekében a társaságok olyan formaés színvilágot alakítottak ki, mely megfelelôen illeszkedik a cég off-line (hagyományos, alapvetôen nyomtatványokhoz és egyéb eszközökhöz kötôdô) arculatához és a site-on következetesen megjelenik. Az egységesség csak abban az esetben törik meg, ha a különbözô célcsoportok számára az egyértelmû navigáció elôsegítése érdekében eltérô koncepciót alakítottak ki. Erre példa a London Electricity siteja (4. ábra). A következetes design általában egyszerûséget jelent, amely elôsegíti, hogy a felhasználó könnyen navigálhasson az oldalakon, illetve azt, hogy a látogató a kiemelt információkat észrevegye. A tipográfiai szempontok figyelembevétele meghatározó szerepet tölt be a grafikai tervezésnél. Általánosan elmondható, hogy mozgó szövegeket és animált képeket a site-ok vagy egyáltalán nem használnak, vagy csak olyan elemek megjelenítésére, amelyek nem dominálnak az oldalon. A nemzetközi cégek internetes megjelenésük során próbálják elkerülni az apró, olvashatatlan betûket, a hosszú és ezért áttekinthetetlen bekezdéseket. Ezen túlmenôen a szövegbe rejtett linkeket, valamint a design-okra visszavezethetô olvashatósági problémákat okozó megoldásokat melyet például a szöveg és háttér színének közelisége okozhat szintén kerülik a cégek. Tipográfiai szempontból az Eastern Energy site-ja egyike a kiemelkedôbbnek (5. ábra). A nemzetközi társaságok legtöbbje a tartalom megértését képekkel támogatja, melyekbôl egy oldalon keveset legtöbb esetben egy-kettôt helyeznek el. A képek szinte kivétel nélkül kötôdnek a megjelenített szöveghez. Nagy méretû képeket csak akkor helyeznek el az oldalon, ha annak meghatározott szerepe van (például az újságírók számára publikált, jó minôségû hirdetések, marketing fotók) és használata elkerülhetetlen. A képek ideális felhasználását például a Vattenfall és a Verbund site-jain lehet megfigyelni.

4 23 Technika A nemzetközi site-ok technikai megvalósítása a designhoz hasonlóan magas színvonalú. A vállalatok arra törekednek, hogy dinamikus megoldásokkal és szerver oldali scriptek (rövid program egy adott célfeladat ellátására) felhasználásával olyan tartalmat jelenítsenek meg, amelyek a pozitív felhasználói élményhez nagymértékben hozzájárulnak. Ugyanakkor az is megfigyelhetô, hogy a cégek igyekeznek minél kevesebb olyan megoldást alkalmazni, amely csökkentené azoknak a felhasználóknak a körét, akik megtekinthetik a site-ot. A felhasznált dinamikus elemek megvalósítása szinte minden esetben JavaScript 8 segítségével történik. A site-okon az elemek széles skálája áll rendelkezésre, melyek között a legjellemzôbb technikai megoldás az, hogy a site dinamikája megváltozik, amikor a felhasználó az egérrel valamely terület fölé ér (pl. magyarázó szöveg jelenik meg, menü színe megváltozik). A megjelenítendô gyorsan változó tartalmat a cégek jellemzôen szerver oldali scriptek segítségével állítják össze. A felhasznált nyelv elsôsorban ASP, ritkább esetben PHP 9. A vállalatok ugyancsak kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a site-ok megjelenése a két legelterjedtebb böngészôben közel azonos legyen, továbbá arra, hogy az oldalak az átlagos képernyômérethez igazodjanak, ezáltal is biztosítva azt, hogy a felhasználók legszélesebb körének számára élvezhetôek legyenek. Az egyes oldalak mérete a letöltéshez szükséges idô rövidségének érdekében viszonylag kicsi. A site-ok viszonylag kevés esetben használnak pop-up ablakokat 10, azonban amikor mégis elôfordul, akkor az ablak tartalma jól kiegészíti a site-on közölt tartalmat. A nemzetközi cégek az internetes médiumot kiemelt kommunikációs csatornaként kezelik, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy hibás linkeket, sehova nem vezetô oldalakat szinte sehol sem találtunk. 5. ábra HAZAI ELEMZÉS A használhatóság és a tartalmi kérdések Megjelenített tartalmak értéke Az energetikai szektor hazai szereplôi internetes megjelenésük kialakítása során nem fordítottak kellô figyelmet a célközönség pontos elérésére. A site-ok többsége nem különíti el az általános információk iránt érdeklôdô látogatóknak, az ügyfeleknek, illetve a potenciális befektetôknek szóló információkat. Ezen jellegzetesség abból is adódik, hogy a site-ok többsége ún. brosúra site, ami korlátozza a pontos célozhatóság érdekében felhasználható lehetôségeket. Sok cég abból indul ki, hogy a site látogatója alapvetôen bárki lehet, éppen ezért a site szövegének és tartalmának megfogalmazása, illetve színvonala is ezt az attitûdöt tükrözi. Az energetikai piac szereplôinek internetes megjelenésébôl látható, hogy a szektorban igen kevesen ismerték fel az internet fontosságát és lehetôségeit, mert a site-ok tartalmának folyamatos frissítésére és karbantartására nem fordítanak kellô figyelmet, aminek következtében a site-on megjelenô hírek, információk nem naprakészek. Ezen túlmenôen kevéssé jellemzô, hogy a vállalatok olyan egyéb, hasznos vagy érdekes tartalommal töltenék fel site-jukat, amely nem kapcsolódik közvetlenül a cég munkájához, életéhez. Ahol az alapinformációkon kívül egyéb érdekességek is megtalálhatóak, ott a nem megfelelô navigáció miatt nem minden esetben élvezhetôek a hozzáadott értéket képviselô tartalmi elemek. Megjelenített tartalmak funkcionalitása A vizsgált site-ok jelentôs része tartalmazza a társasággal, annak alaptevékenységével kapcsolatos információkat, tehát megtalálhatóak a vállalat alapadatai, elérhetôségei, azonban több helyen nincsenek elhelyezve a cég pénzügyi adatai, éves jelentései. Jól megfigyelhetô jelenség, hogy a vállalatok már felismerték, hogy az interneten jelen kell lenniük, azonban az off-line brosúra elektronikus változatának elkészítése után, amikor mindenki számára elérhetôvé váltak az alapvetô információk, már nem fordítanak kellô figyelmet a közölt tartalom funkcionális értékének folyamatos fenntartására. A site-ok többsége nem jeleníti meg a cégrôl a sajtóban megjelent cikkeket, híreket és nem tartalmazza azokat a sajtóközleményeket sem, amelyeket a cég maga bocsátott ki a média képviselôi részére. Igen kevés olyan site-ot találtunk, ahol lehetôség van a társaság humán tevékenységének, a munkaerô-felvétel során alkalmazott eljárási folyamatoknak, vagy a kiválasztási feltételeknek a megismerésére, továbbá arról is kevés helyen kaphatunk információt, hogy a cég támogatja-e a diplomaírással, szakmai segítségkéréssel hozzájuk forduló érdeklôdôket. Az internet adta lehetôségek kihasználása webes alkalmazások Ügyletek, tranzakciók lebonyolításának lehetôsége Bár szolgáltatás megrendelését a helyzetfelmérés idôpontjában egyik hazai társaság site-ján sem lehetett végrehajtani, azonban a jelen kor kihívásainak való megfelelés érdekében egy társaság site-ja már lehetôséget biztosít arra, hogy a nagyvállalati ügyfelek számlainformációjukat on-line megtekinthessék. Interaktív alkalmazások Az energetikai szektor hazai szereplôinek többsége a célközönséggel való aktív kommunikációt elsôsorban -küldési lehetôséggel biztosítja. Az esetek nagy részében az elektronikus levelet mindössze egy oldalról amely általában a kapcsolatok, vagy a nyitó oldal lehet elküldeni. Bizonyos site-okon az e- mail címet csak feltüntetik, míg egyéb esetekben egy linkre kattintva azonnal elküldhetô az . A fenti megoldáson kívül kevesen alkalmaznak egyéb interaktív megoldást: a site-ok többségén nincs fórum, on-line ügyfélszolgálat vagy vendégkönyv, illetve nincs lehetôség az anyagok (pl. éves 8 Javascript: objektumorientált programozási nyelv, amely a HTML nyelv korlátait (tartalom statikus megjelenítése) bôvíti ki új, dinamizmust nyújtó lehetôségekkel. 9 ASP, PHP: scriptnyelvek, amelyek segítségével a tartalmi adatbázisok és a webes felület közötti kommunikáció megvalósul. 10 Pop-up ablak: olyan technikai megoldás, amikor a site valamely tartalmi eleme egy újonnan felvillanó, általában a teljes képernyônél kisebb és meghatározott méretû böngészôablakban jelenik meg.

5 24 jelentés) letöltésére vagy hírlevél megrendelésére. Az információk személyre szabására egyetlen site-on sincs lehetôség. Helyzetfelmérésünk során találkoztunk azzal a problémával is, hogy a kapcsolatfelvétel és az interaktivitás valamely eszközének használatát a kialakított funkciók technikai hibái akadályozták meg. Ez is elemzésünk azon tapasztalatát erôsíti, hogy a vállalatok meghatározó hányada nem fordít kellô figyelmet az internetes megjelenés folyamatos karbantartására, az esetleges hibák elhárítására és a szükséges fejlesztések elvégzésére. A megvalósítás formai elemei Eligazodás a web-oldalakon navigáció A vizsgált hazai site-ok körében a legnagyobb hiányosság a navigációs rendszer kialakítása terén tapasztalható, ami az információs architektúra körültekintô kidolgozásának hiányára vezethetô vissza. A vizsgált honlapok meghatározó többségén az alábbi navigációs problémák valamelyike, olykor mindegyike elôfordult: u az érdemi információkhoz csak több lépcsôben lehet eljutni; u az aloldalakon nem található meg a fômenüsor; u az egyes aloldalakon nem jelenik meg a látogató pillanatnyi pozíciója, azaz nem jelöli semmi, hogy a site mely részén tartózkodik, vagy melyik fômenüpont mely almenüpontjának tartalmát olvassa, u túl sok fômenüpont jelenik meg; u újabb menüpont kiválasztását csak a fôoldalra való visszatéréssel lehet végrehajtani; u az egyes aloldalakon belül a menüsor megjelenése nem következetes, bizonyos menüpontok olykor hiányoznak; u az érdemi információ megtalálását nem segíti keresô rendszer, vagy ha mégis, akkor az vagy nem mûködik, vagy a mûködése nem megfelelô színvonalú; u nincs site-térkép, ami megkönnyítené a tájékozódást. A site-ok ezen hiányosságai azt mutatják, hogy a legtöbb vállalat internetes megjelenésének készítésekor nem fordít kellô figyelmet az internet sajátosságaiból eredô navigációs tulajdonságok figyelembevételére. Az információ megjelenítésének vizuális elemei a design E-COMMERCE AFFINITÁS 6. ábra A vizsgált site-ok túlnyomó többségérôl elmondható, hogy megjelenésük a helyzetfelmérés idôpontjában nem követte a jelenlegi trendeket. Esztétikailag nem teljesítik az általános elvárásokat, kevés site kivételével nem illeszkednek az adott vállalat off-line kommunikációs elemeihez, vagy nem tükrözik kellôképpen a vállalati arculatot. A design alapvetô funkciója egy website esetében nem csak az esztétikai élvezhetôség biztosítása, hanem a site tartalmának és navigációjának egységbe foglalása, az érthetôség, valamint a kommunikáció szinergiájának megteremtése. Ennek ellenére több site tördelése nem megfelelô, a különbözô betûméret, stílus és szín, valamint a nem megfelelô háttér alkalmazása nehezíti az olvasást, ami gátolja a site érthetôségét, élvezhetôségét. Több esetben a tartalmi elemek elhelyezése nem veszi figyelembe a használhatósági szempontokat, ami tovább csökkenti a fent említett szinergia létrehozásának esélyét. Jellemzô hiányosság, hogy a site-on belül sem egységes a design, illetve az alkalmazott design elemek és színek nincsenek összhangban. Technika KISÉRLETEZÔK EnBW Electricté de France Német Villamosmûvek Szövetsége DÉMÁSZ KÉSLEKEDÔK MVM AES Tiszai Erômû ELMÛ Bakonyi Erômû ÉDÁSZ Mátrai Erômû ÉMÁSZ Paksi Atomerômû DÉDÁSZ Pécsi Erômû TITÁSZ Vértesi Erômû Magyar Energia Hivatal ELES, CEPS, PSE, SEAS A vállalati site-ok szinte mindegyikén felfedezhetôek a következô hibák: a site-ok nagy része nem böngészôfüggetlen, azaz bizonyos oldalak másképpen, olykor hibásan jelennek meg a különbözô típusú 11 Brosúra site: olyan site, amely nem él az internet adta lehetôségekkel, hanem technológiájában statikus oldalakat használ, információs tartalma pedig a szervezet papíralapú anyagaira épül. AKTÍV ALKALMAZÓK RWE GROUP EON London Electricity böngészôkben, a kialakított keresôrendszer nem mûködik, illetve az oldalak mérete elsôsorban a nagyméretû képek miatt indokolatlanul nagy. Ezeken túlmenôen rendszeresen elôfordul, hogy a web-site-on számos hibás oldal, script, rossz hivatkozás és olyan link található, amely nem vezet sehová. A brosúra site 11 statikusságára vezethetô vissza az a tény, hogy a web-site-ok nagy része statikus HTML-oldalakból épül föl, modernebb technikákat (pl. flash, dinamikus elemek) csak néhány esetben, szerver oldali scripteket pedig sehol sem alkalmaznak. Összegzés Estern Energy Essential ENRON Group PASSZÍV ALKALMAZÓK MOL East Midlands Electricity Northern Electric and Gas ENEL AES Corporation WEBES KOMMUNIKÁCIÓ FEJLETTSÉGE ELMÛ ÉDÁSZ ÉMÁSZ Az elôbbiekben ismertetett megállapításokat összegezve és rendszerezve, az internetes megjelenést alapul véve a következô, 6. ábrában összefoglaltuk a hazai és nemzetközi szereplôk egymáshoz viszonyított pozícióját. Amint az ábrából kitûnik, a vízszintes tengely mellett a társaságok webes kommunikációjának fejlettségét, míg a függôleges tengely mellett az e-commerce affinitást (mennyire támogatja a tranzakciók lebonyolítását, s egyéb interaktív megoldását) ábrázoljuk. A térképet a társaságok elhelyezkedése alapján négy jellemzô negyedre bonthatjuk, amelyek a következôk. Késlekedôk Az origóhoz legközelebb álló negyedbe tartozó cégek esetében az internet üzleti célú használata rendkívül

6 25 alacsony prioritású. Ebben a csoportban a társaságok internetes megjelenése kezdetleges, alacsony színvonalú brosúra site segítségével valósul meg. Passzív alkalmazók A vízszintes tengely mellett elmozdulva találhatjuk azokat a cégeket, amelyek már felismerték az internetes megjelenés marketingkommunikációs lehetôségeit, de az elektronikus tranzakciók alkalmazására még nem készültek fel. Az ebben a csoportban található társaságok jellemzôen közepes színvonalú, de rendszeresen frissített website-okkal rendelkeznek. Kísérletezôk A függôleges tengelyen magasan, ugyanakkor a vízszintes tengely mellett alacsonyan elhelyezkedô cégek térképünkön a Kísérletezô csoport elnevezést kapták. Ezek a társaságok nem rendelkeznek jól átgondolt internetes megjelenéssel, de kísérteti jelleggel lehetôséget adnak arra, hogy valamilyen tranzakciót végre lehessen hajtani az interneten keresztül. A jövôre nézve e társaságok esetében valószínûsíthetô, hogy ügyfélkörüket e csatornákra irányítva jelentôs, ügyfélkapcsolat felôli front office költségcsökkenést fognak elérni. Aktív alkalmazók A mindkét tengelyen magas pozíciót elért cégeket az internet aktív alkalmazóinak tekinthetjük. Az ebben a negyedben található társaságok nemzetközi viszonylatban is magas színvonatú webes megjelenéssel rendelkeznek, és e-commerce megoldásuk már ma is üzemel. E társaságok általános jellemzôje, hogy az elektronikus csatornák alkalmazására rendkívül nyitottak, az internet gazdaság jelentôségét felismerték, és a jövôben ebben a környezetben is szeretnék maximálisan kielégíteni ügyfeleik szükségleteit. HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK Az MVM Rt. környezetvédelmi pályázatai A Magyar Villamos Mûvek Rt. küldetésében fogalmazta meg, hogy mûködésében és cselekvésében kiemelt helyen szerepel a környezet iránti elkötelezettség. Ennek megfelelôen társadalmi kapcsolataiban is egyre fontosabb teret nyer a környezettudatosságra való nevelés. Ugyanakkor, mint az ország egyetlen hazai tulajdonú energetikai cégcsoportjának irányítója, és mint a nemzetgazdaság meghatározó szereplôje, felelôsséget érez a nemzeti értékek megôrzéséért, különösen ott, ahol azokra egyébként kevesebb figyelem irányul. E gondolatok jegyében három, kissé rendhagyó pályázat kiírását határozta el. Az idôben elsôként kiírt pályázat Magyarország kis településeit szólította meg, e falvak polgármestereihez fordult a közel 2500 személyre szóló levélben az elnök-vezérigazgató. A kiírás alapgondolata, hogy kis településeink számos olyan építészeti, kulturális szépséggel rendelkeznek, amelyek méltóak lennének a nagyobb megbecsülésre, de a források hiánya ezt megnehezíti. Az értékek megôrzésének egyik legjobb módja, ha felhívjuk a figyelmet rájuk, aminek kézenfekvô és cégünk alaptevékenységéhez is kapcsolódó megoldása, ha a szép köztéri szobor, épület, vagy parkrészlet méltó díszkivilágítást nyer. A pályázati kiírás célja tehát az volt, hogy az MVM lehetôségeihez mérten hozzájáruljon ezen értékek fennmaradásához azáltal, hogy támogatja a díszvilágítás megvalósítását. Mint környezeti értékek iránt elkötelezett társaság ugyanakkor fontos, hogy a megvalósuló díszkivilágítás egyúttal korszerû, hatékony energiafelhasználási megoldásokat valósítson meg, ezért is részesülnek elônyben az elbírálás során az ilyen rendszerek. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy jelentôs az érdeklôdés, több száz önkormányzat jelezte részvételi szándékát. Az elképzelések szerint MVM-es és külsô szakértôkbôl álló zsûri fogja értékelni a beérkezô ajánlatokat és választja ki közülük április folyamán azt a hat önkormányzatot, amelyek terveit félfél millió forinttal támogatja az MVM. A fent ismertetetthez képest két héttel késôbb, március végén ismertette az elsôhöz hasonlóan sajtótájékoztató keretében dr. Bán Tamás a másik két kiírást, egyik a felsô tagozatos diákságnak, másik a környezetvédô, zöld szervezeteknek szól. E pályázatok kiírásának célja az volt, hogy rajtuk keresztül az ifjúság minél szélesebb körben ismerje meg az MVM-csoportnak a környezet védelme terén tett erôfeszítéseit, illetve, hogy a zöld gondolatot zászlajukra tûzô és közösen is vállalható programokat megvalósító és tevékenységüket a nyilvánosság kiemelt érdeklôdése mellett végzô civil szervezetek segítséget kapjanak munkájukhoz. Az egyik pályázatra olyan iskolák nevezhetnek, amelyek az MVM Rt. szekunder tartalék erômûveit ismertetik meg éves diákjaikkal. Ezek az erômûvek kiemelt szerepet játszanak a magyar villamosenergia-rendszer nyugat-európai színvonalú, biztonságos üzemeltetésében, egyúttal a legszigorúbb környezetvédelmi normákat is kielégítik a megvalósított technológia, valamint az üzemeltetés révén. A légköri szennyezôanyagkibocsátások (NO X, SO 2, CO stb.) elhanyagolhatóak, vagy messze a határértékek alatt vannak. Az erômûvek üzemeltetése során keletkezô, csekély mennyiségû szennyvizet kiemelt gondossággal kezelik, a gázturbinák mûködtetéséhez szükséges különleges minôségû, sótalan vizet az alkalmazott technológia révén a korábbi eljárásokhoz képest a környezetet lényegesen kevésbé terhelô módon állítják elô. A létesítés során különös tekintettel voltak a talaj védelmére, a mûködés közben fellépô zajterhelés csökkentésére is számos korszerû megoldást alkalmaztak. A természet védelmére is gondoltak a beruházók, úgynevezett biomonitoring rendszerrel mérik az erômûvek mûködésének az élôvilágra gyakorolt hatását. Úgy véljük, a magyar energiarendszer e legkorszerûbbnek számító erômûvei érdemesek arra, hogy az érdeklôdô közvélemény ezen belül az ifjúság megismerje azokat. Ennek érdekében a létesítmények elsôsorban a központi szerepet betöltô Lôrinci Erômû felkészültek a látogatók szervezett fogadására, és e céltól vezettetve írta ki az MVM a pályázatot is. Az MVM környezet iránti elkötelezettsége természetesen nem merül ki az általa létesített és üzemeltetett technológia környezetbarát megvalósításában, szeretne azokkal a civil szervezetekkel hoszszú távú partnerkapcsolatot kiépíteni, amelyek a környezet védelmét tûzték zászlajukra és tevékenységük során közösen is vállalható programokat valósítanak meg. Az energetikai cégek cselekvését világszerte is egyre jobban áthatja a környezettudatos gondolkodás. E folyamat egyik jelentôs eseménye lesz a június 5-i Környezetvédelmi Világnap. Ezért tûnt kézenfekvônek, hogy a hazai zöld mozgalmak által a világnap alkalmából megvalósítandó programokat az MVM támogassa. A környezet- és természetvédô civil szervezetek számára meghirdetett, a sorban harmadik pályázatban a Környezetvédelmi Világnapot saját rendezvénynyel megünnepelôknek szeretne a cég segítséget nyújtani. Ez utóbbi két pályázatra 1-1 millió Ft áll rendelkezésre, amelybôl tíz iskola, illetve egy környezetvédô szervezet részesülhet támogatásban. A pályázatoktól, illetve az ahhoz kapcsolódó, reményeink szerint szerteágazó sajtó, média és egyéb hatástól elsôsorban azt várjuk, hogy az MVM arculatának egyre markánsabb eleme lesz a zöld jegy, egyre többen kapcsolják össze cégünket a környezetért nemcsak szavakkal, hanem tényleges, megvalósított projektekkel is rendelkezô cég képével. (Tringer Ágoston)

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

médiaajánlat Szilveszter.hu

médiaajánlat Szilveszter.hu médiaajánlat Bemutatkozás A Magyarország egyetlen online magazinja, amely szilveszterhez kapcsolódó általános tartalmakat, valamint a téli szezonban leginkább érdeklődésre számot tartó témákat ölel fel.

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség.

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség. A MARKETING TERÜLETEI Többcsatornás értékesítés Németországban A német vállalatok 40%-a négy vagy ennél is több értékesítési csatornát használ. A hagyományos értékesítési csatornák mellett a (helyhez kötött)

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon Bemutatkozás A 2015-ben 10 éves Termálfürdő.hu Magyarország vezető egészségturizmussal foglalkozó portálja, amely a fürdőzés mellett életmód, wellness témákban nyújt érdekes és minőségi információkat olvasóinak.

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezeto partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Responsive, dinamikus weboldal Alapcsomag tartalma Reszponzív, dinamikus weboldal Egyedi webdesign 1-5 menüpont

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01.

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. Weboldal 1. Előkészítés 1.1. Anyaggyűjtés 1.2. Kutatás 2. Tervezés 3. Kivitelezés 3.1. Drótváz 3.2. Grafikus tervezés 3.3. Programozás

Részletesebben

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS Jelölje be azt a sort, amelyben kizárólag a weboldalakkal szemben támasztott alapkövetelmények szerepelnek. Értékes információtartalom, olvashatóság, vonzó és igényes megjelenés. Olvashatóság, felhasználói

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

A Debreceni Egyetem unideb.hu. e-szervezet. (interaktív szervezeti felépítés) alkalmazás felhasználói kézikönyve

A Debreceni Egyetem unideb.hu. e-szervezet. (interaktív szervezeti felépítés) alkalmazás felhasználói kézikönyve A Debreceni Egyetem unideb.hu e-szervezet (interaktív szervezeti felépítés) alkalmazás felhasználói kézikönyve Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft. Debrecen, 2016. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

e-idő weboldal Fejléc (Az Elevator helyén): logó (e_ido_uj_logo.png) és mellette felirat: Dolgozókapu és Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó

e-idő weboldal Fejléc (Az Elevator helyén): logó (e_ido_uj_logo.png) és mellette felirat: Dolgozókapu és Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó e-idő weboldal Szükség van a www.e-ido.hu oldalon egy Wordpress sablonra és ennek első feltöltésére. Felajánlott sablon: http://bitpublimedia.ro/themeforest/elevator-html/ Az alábbi leírás figyelembe veszi

Részletesebben

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás DIAMOND AGENCY Bemutatkozás PR, A BIZALOM STRATÉGIÁJA Diamond Agency, mint full-service ügynökség PR-, marketing- és kommunikációs stratégiák kidolgozásával, végrehajtásával, tanácsadással, kreatív tervezéssel

Részletesebben

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal CMS alapú Internet megoldás a Richter Gedeon Rt-nél Bóna László Dolgos Olga, PhD Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A Wildom Kft.

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2011. február 19. Eszköz és médium (fotó: http://sliderulemuseum.com) ugyanez egyben: Enter Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori sajátosságoknak megfelelő tárgyi tevékenységnek

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis.

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis. Médiaajánlat 1. Bemutatkozás A KidsOasis egy családbarát minősítési rendszer, egy bejegyzett tanúsító védjegy, és az ahhoz kapcsolódó szállásfoglalási portál. A szálláshelyeket egy több mint 50 feltételből

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

FOGYASZTÓBÓL ÜGYFÉL, MŰVEKBŐL SZOLGÁLTATÓ Új minőség az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportnál

FOGYASZTÓBÓL ÜGYFÉL, MŰVEKBŐL SZOLGÁLTATÓ Új minőség az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportnál FOGYASZTÓBÓL ÜGYFÉL, MŰVEKBŐL SZOLGÁLTATÓ Új minőség az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportnál Előadó: dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag ELMŰ Nyrt.-ÉMÁSZ Nyrt. MEE 54. Vándorgyűlés 2007. augusztus 22. ÜGYFELEINK ELÉGEDETTSÉGÉÉRT

Részletesebben

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve Dombóvár Város Arculati Kézikönyve tartalomjegyzék 1. Általános koncepció 4. Elektronikus eszközök 4.1 Honlap 2. Alapvető arculati elemek 4.2 Hírlevél 2.1 Logó kinézet 2.2 Logó szerkezet 2.3 Logó színek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek Előadó: Semsei Sándor, Chrome Kreatív Munkák Kft. eturizmus - a technológia és a turizmus a két leggyorsabban fejlődő szektor a globális gazdaságban (Dr.Dimitros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: Zirc arculati tervének és városi honlapjának elkészítése Előadó: dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő

Részletesebben

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Erdélyi Evelyn intézmény igazgató SZTE TIK Szeged, 2013. március 13. A TIK, mint befogadó intézmény Közös

Részletesebben

CÉLCSOPORTUNK OLDALSTATISZTIKA*

CÉLCSOPORTUNK OLDALSTATISZTIKA* BITPORT Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is IT szakember, akinek pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát?

Részletesebben

Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum

Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum http://villanyszerelo.forum.hu 2013 A Villanyszerelő Szakmai Fórum küldetése a magyarországi villamos szakemberek összefogása, annak érdekében, hogy szakmai párbeszédet

Részletesebben

Magyarország első borturisztikai applikációja

Magyarország első borturisztikai applikációja Magyarország első borturisztikai applikációja Mi a Kóstolom? Átfogó borturisztikai (webalapú) mobilalkalmazás, amely összeköti a fogyasztókat a Budapesthez és a 22 hazai borvidékhez kapcsolódó borászatokkal,

Részletesebben

Megújult a. A jó bor, akárcsak a jó nő, a korral nemesedik. Látogatottság: UV átlag (havi): 100.000 fő UV (heti): 20.000-25.000 fő

Megújult a. A jó bor, akárcsak a jó nő, a korral nemesedik. Látogatottság: UV átlag (havi): 100.000 fő UV (heti): 20.000-25.000 fő Megújult a A jó bor, akárcsak a jó nő, a korral nemesedik A 2014 végén megújult Borászportál.hu csaknem tíz éve látja el friss hírekkel, izgalmas írásokkal a borfogyasztó közönséget. A portál a meglévő

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Joy.hu médiaajánlat 3333

Joy.hu médiaajánlat 3333 Joy.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Joy.hu bemutatkozás 3 A Joy.hu tartalmi elemei 4 A Joy.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok HVG Állásbörze Eredmények és újdonságok A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

Brandtrend.hu médiaajánlat

Brandtrend.hu médiaajánlat Brandtrend.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Brandtrend.hu bemutatkozás 3 A Brandtrend.hu tartalmi elemei 4 A Brandtrend.hu strukturális felépítése 5

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

BN Office Solution. Egy igazán jó megoldás számodra

BN Office Solution. Egy igazán jó megoldás számodra Portfólió BN Office Solution Egy igazán jó megoldás számodra A BN Office Solution tapasztalt szakértője az irodai belső terek komplett berendezése területén. Legfőbb erősségünk az ügyfeleink teljes körű

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

(Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista)

(Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista) Médiaajánlat 2013. (Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista) Komplex médiaajánlat Hirdessen kedvezményes áron a Prím Online Kütyü Magazin Prím Letöltés Prímlista oldalakon egyszerre! Célközönségünk,

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

Narancsjuice.hu médiaajánlat

Narancsjuice.hu médiaajánlat Narancsjuice.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Narancsjuice.hu bemutatkozás 3 A Narancsjuice.hu tartalmi elemei 4 A Narancsjuice.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Czifra Sándor Lőrinczi Konrád. Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben

Czifra Sándor Lőrinczi Konrád. Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben Czifra Sándor Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben A kezdetek... Felsővezetői támogatás. Nemzetközi trendek kutatása. Tanulmány utak, best practice Szakmai iránymutatás, oktatás. Módszertani

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Modern ügyfélszolgálat az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál

Modern ügyfélszolgálat az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál Modern ügyfélszolgálat az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál 1. OLDAL Tartalom Miért fontos a kereskedő szempontjából a modern ügyfélszolgálat? Hogyan érjük el a célunkat? Hogyan figyeli az értékesítés ügyfélszolgálat tevékenységét?

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

A Debreceni Egyetem unideb.hu TELEFONKÖNYV. alkalmazásának felhasználói kézikönyve. Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft.

A Debreceni Egyetem unideb.hu TELEFONKÖNYV. alkalmazásának felhasználói kézikönyve. Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft. A Debreceni Egyetem unideb.hu TELEFONKÖNYV alkalmazásának felhasználói kézikönyve Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft. Debrecen, 2016. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A telefonkönyv alkalmazás

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben