KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. an 20 Természetközeli gazdálkodás című képzéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. an 20 Természetközeli gazdálkodás című képzéshez"

Átírás

1 KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott an 20 Természetközeli gazdálkodás című képzéshez A képzési program kódszáma: an20 A képzési program megnevezése: Természetközeli gazdálkodás című képzés A képzés során megszerezhető kompetencia: 1.Általános ismeretek a természetvédelemről 2. Környezetkímélő gyepgazdálkodás 3. A vadkár megelőzése, csökkentése a mezőgazdaságban 4. Környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése A képzésen való részvételhez javasolt előképzettség: - iskolai alapképzettség 8 vagy 10 osztály - szakképesítés, végzettség A képzés óraszáma: - elmélet: 22 óra - gyakorlat: - óra A képzés módja: csoportos képzés (csoportlétszám legfeljebb 30 fő) A képzés tematikája és óraterve: Sorszám Témakör elméleti óraszám gyakorlati óraszám 1. Általános ismeretek a természetvédelemről 22 - természetvédelmi alapismeretek; a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben; a hazai természetvédelem működése; Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a NP-ok területén; Magyarország védett állatai és növényei; gyógynövény és gombaismeret 2. Környezetkímélő gyepgazdálkodás -

2 3. A vadkár megelőzése, csökkentése a mezőgazdaságban 4. Környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése - - A képzési program részletes tematikája (oktatási segédlet szintjén) 1. téma: Általános ismeretek a természetvédelemről 1.1 Természetvédelmi alapismeretek a biodiverzitás (szerző: Győri-Koósz Barbara) A biodiverzitás az élet elképesztő sokfélesége a Földön teszi a bolygónkat nemcsak lakhatóvá, hanem gyönyörűvé is. Az emberiség függ ettől a sokféleségtől és ennek következtében létünk és életminőségünk ezer szállal kapcsolódik hozzá: élelem, energia, fa és egyéb nyersanyagok, megfelelő összetételű levegő és tiszta víz teszi lehetővé az életet és működteti a gazdaságot. Ugyanakkor természetes környezetünknek vannak kevésbé kézzelfogható javai is, mint például az esztétikai élmény, művészeti és technikai inspiráció, kikapcsolódás. Az Európai Közösség szerteágazó és hatalmas kulturális sokfélesége és gazdasági szerkezete tükröződik a vidéki tájakban, a mezőgazdaságban és a természeti élőhelyekben. Gazdái és gondviselői vagyunk egy csodálatos természeti örökségnek, amelyet remélhetőleg továbbadhatunk a jövő generációknak. Az utóbbi 25 évben az EU tagállamai közösen minden eddiginél átfogóbb hálózatot építettek ki, mely magában foglal több mint közösségi jelentőségű területet, mintegy km 2 t, az Európai Unió több mint 17%-át. Ezen területcsoportok összességét nevezzük Natura 2000 hálózatnak amely a közösségi jog által védett területek legnagyobb összefüggő hálózata a világon az EU állampolgárainak elkötelezett szövetsége a biodiverzitás megőrzéséért. Miért volt szükség a biodiverzitás európai szintű védelmére? A Földünket benépesítő természetes élővilágot az emberiség többféleképpen is átalakítja. A természetet romboló hatások négy nagyobb csoportra oszthatók: az élőhelyek feldarabolódása, idegen fajok betelepítése, élőhelyek átalakítása, és szennyezés, amelyek következtében természeti környezetünk kezdi elveszíteni a bevezetőben említett eddigi ingyenes ökoszociális szolgáltató képességeit (tiszta levegő, víz, termékeny talaj, legelő, tűzifa, egyéb haszonvételek valamint sport és kikapcsolódás). A korábban kialakított intenzív gazdálkodás a túlhasznosítással, vagyis hosszútávon nem fenntartható területgazdálkodással szél- és vízeróziót, vegyszer-felhalmozódást és egyéb termőképesség csökkenést okozott az egész világon a fejlett és fejlődő

3 gazdaságú országokban egyaránt. Az első természet- és környezetvédelmi kezdeményezések eredményeképp létrejövő, a termőföldek között szigetszerűen elhelyezkedő természetvédelmi területek rendszere sajnos nem oldotta meg a problémát az ember és a természet hosszútávon fenntartható együttélésének kérdésében. Ez a rendszer ugyanis hosszabb távon nem képes biztosítani az élővilág hálózatszerű működésének fenntartását, azzal, hogy szigetszerű rezervátumba kényszeríti közös természeti értékeinket, a ritka növény- és állatfajokat. Tehát mind természetvédelmi, mind gazdálkodói szinten szemléletváltásra volt szükség. A Natura 2000 hálózat a felsorolt problémákból többre is megoldási lehetőséget kínál. A szigetszerűen megőrzött természetközeli területeket zöld folyosókkal kapcsolja hálózatba. Így biztosíthatja az élőlények vándorlásához szükséges útvonalakat, az egyes fajok egymástól távol lévő populációi között az átjárhatóság lehetőségét és ezzel a genetikai állományuk változatosságának fenntartását, a természet sokszínűségének és ökoszociális szolgáltatásainak, többek között termőképességének megőrzését. Egy ilyen jellegű hálózat szükségességének a felismerése válasz volt a vadvilág élőhelyeinek nagyarányú rombolására és elaprózódására, amelynek tanúi voltunk az előző évtizedekben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megerősítette, hogy a legutóbbi években sok európai faj hanyatlásnak indult, a természetben 64 őshonos növényfaj kipusztult, a madárfajok 38%-a és a lepkefajok 45%-a fenyegetett, sérülékeny, ill. veszélyben lévő populációkkal, és Európa első ízben lehetett tanúja egy olyan faj kihalásának (egy hegyikecske faj) amely már szerepelt az élőhelyvédelmi irányelv listáján. Nagy nyomás nehezedik az élőhelyekre és ökológiai rendszerekre: például Észak- és Nyugat-Európa vizes élőhelyei 60%-kal csökkentek az utóbbi évtizedekben. A legutóbbi évtized folyamán a természetes élővilág helyzete tovább romlott (pl. Csehországban újabb lepkefajok tűntek el). Az ezért a veszteségért felelős terhelő tényezők a városiasodás, az infrastrukturális és turisztikai fejlődés, a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek mind intenzívebbé válása. A fentiekben leírtak alapján a Natura 2000 hálózat kulcsszerepet játszik az EU biológiai sokszínűségének (biodiverzitásának) megóvásában, célja az Európában honos karakterfajok, valamint a ritka vagy csak itt előforduló állatok és növények megőrzése a magunk és a jövő nemzedékek számára. Az élőhelyvédelmi irányelv mintegy 200 élőhelytípust és 700 növény- és állatfajt azonosít, melyek az Európai Közösség számára jelentőséggel bírnak. Ezeknek az értékeknek a megőrzése hosszútávon nem érhető el a természet elszigetelt, zsebkendőnyi területeinek megóvásával, bármilyen nagy legyen is egyedi értékük. A területek hálózatának létrehozásával ezen élőhelyek és fajok teljes kiterjedésének keresztmetszetén a Natura 2000 dinamikus és élő hálózat megvalósítását célozza, garanciát nyújtva azok megőrzésére. A közösségi természetvédelmi irányelvek keretében az élőhelyvédelmi intézkedéseket egyéb fajvédelmi rendelkezések egészítik ki.

4 A hazai természetvédelem működése: illetékességi kérdések Magyarországon jelenleg 10 nemzeti park igazgatóság található, amelyek működési területe az egész országot lefedi. A 29/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet január 1- ei hatállyal szétválasztotta a természetvédelem hatósági és kezelési jogköreit; ennek értelmében szétváltak az illetékességi és működési határok is. A korábban a nemzeti park igazgatóságok kezében lévő természetvédelmi hatósági jogkört és kezelési feladatkört kettéválasztották. A természetvédelmi hatósági munkát a továbbiakban az összevont zöldhatóság, vagyis a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség természetvédelmi jogkörrel összevont intézményei, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (országosan összesen 10 db) látják el, míg a természetvédelmi kezelési tevékenységeket - a természetvédelmi őrszolgálat és szakmai háttérbázis működtetésével együtt - továbbra is a nemzeti park igazgatóságok végzik. A nemzeti park igazgatóságok biztosítják tehát elsősorban a természetvédelmi munkában a terepi jelenlétet, őrszolgálati ellenőrzéseket, a területkezelés irányítását, a védett területeken a kutatási, oktatási tevékenységek felügyeletét, továbbá a bemutatásban és ökoturizmusban is részt vesznek. A felügyelőségek ugyanakkor a beadott kérelmek egyablakos ügyintézési lehetőségét biztosítva intézik a környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi jogköröket érintő engedélyezéseket és szakhatósági állásfoglalásokat, az esetleges panaszok kivizsgálását. A mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben A mezőgazdaságnak évezredek óta kulcsszerepe van az emberiség életben maradásában és fejlődésében. Alapvető természeti értékeket hordoznak agrárterületeink: a legelők, a szántóföldek melletti fasorok, bokorsorok, csatornák, maguk a szántók, a tanyák, istállók és az agrártáj számos más összetevője. Legértékesebb fajaink közül többnek kizárólagos, másoknak kiegészítő élőhelyei a különböző mezőgazdasági területek, például a nemzetközi vörös könyv alapján világszerte veszélyeztetett túzoknak, parlagi sasnak vagy a harisnak. A környezetbarát agrárgazdálkodás alapvető eszköz a mezőgazdasági területek élővilágának fenntartásában. Például a növényvédelmi intézkedések esetében a vegyszerekkel szemben természetkímélőbb módszerek alkalmazása a biológiai és mechanikai védekezés illetve a vetésforgó, rezisztens fajták kiválasztása, a természetes ellenségek számára megfelelő életfeltételek kialakítása, stb.). A mezőgazdasági területek élővilága alapvető mintázatainak, kapcsolatrendszerének megismerésével a lehetőségek tárháza nyílhat meg a hosszú távú termőképesség megőrzésének (talaj tápanyagforgalom, talajvíz megőrzése) valamint a vegyszerek, nehézfémek és egyéb növényekbe és állatokba jutó káros anyagok kiküszöbölése érdekében. Az Európai Unió természeti értékeinek pusztulása, elsősorban a mezőgazdasági területekhez kötődő fajok drasztikus állománycsökkenése, a mezőgazdasági túltermelés és a vidék elnéptelenedése átfogó és nem csak termelésre épülő vidékpolitikát és többfunkciós mezőgazdálkodást igényel.

5 A Natura 2000 hálózat támogatja a fenntartható gazdálkodást, célja tehát nem a gazdasági tevékenységek kizárása vagy hátráltatása, inkább csak segít a helyi gazdálkodási paraméterek meghatározásában, kialakításában, amelyek által megőrizhető a biológiai sokféleség is. A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az élőhelyvédelmi irányelv 1-3. számú mellékletében meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A Natura 2000 területekkel kapcsolatban az irányelv (1) bekezdésében meghatározott célját más, különösen az ország társadalmi-gazdasági fejlődése, illetve a honvédelmi érdek szempontjából lényeges, törvényben vagy a kormányrendeletben meghatározott, fontos közérdeket szolgáló fejlesztési célokkal összehangoltan kell megvalósítani. 1.2 Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a Nemzeti Parkok területén (szerző: Csihar László) A természetvédelem, az ökoszisztémák védelme csak úgy biztosítható, ha a védett zónák zárványszerű elszigetelése helyett azokat beágyazzuk az őket körülvevő gazdasági és társadalmi környezetbe. A hazánkra ma jellemző természetszerű ökoszisztémák kialakulásában, azok megőrződésében a mindenkori gazdasági és társadalmi környezet meghatározó szerepet játszott. A Hortobágy, a Kiskunság, a nagy vízfolyásainkat övező táj mai képe az elmúlt évszázadokban folyamatosan alakult ki az ott folyó gazdálkodásnak, tájhasználatnak is köszönhetően. Az, hogy ennek ellenére vagy éppen ennek köszönhetően számos természeti érték, ma már természetvédelmi oltalom alatt álló növény- és állatfaj tudott fennmaradni is jelzi, hogy a védett területeken fontos szerepe van a környezetbarát gazdálkodásnak. Hazánk területének mintegy 10 %-a természetvédelmi oltalom alatt áll. A védett területek között vannak egyedi jogszabállyal kihirdetett országos jelentőségű, illetve helyi jelentőségű, valamint a természet védelméről szóló évi LIII törvény (továbbiakban Tvt) 23. (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva védelem alatt álló szikes tavak és lápok. Védett természeti területek védettségi kategóriái Száma (db)* Területe (ha)* Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 1 0 Országos jelentőségű védett természeti terület

6 Ex lege lápok Ex lege szikes tó Helyi jelentőségű védett természeti terület Helyi jelentőségű természeti emlék Összesen *2010.január 01. állapot szerint A természetvédelmi oltalom alatt álló területek több mint 45 % erdőművelési ágú, 26 %-ot meghaladja a gyepek aránya, de jelentős a szántóterületek (12 %) kiterjedése is. Található közöttük 2 % körüli mértékben nádas és halastóként használt, valamint kisebb kiterjedésben szőlő, gyümölcsös és kert gazdálkodású területek is. Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozásával kapcsolatban kijelölésre kerültek a Közösség Irányelveinek megfelelően az úgynevezett Natura 2000 területek. A hazai területek kijelölése az irányelvekben előírt kritériumok messzemenő figyelembe vételével történt. A kijelölt Natura 2000 területek "a különleges madárvédelmi területek és a különleges természet-megőrzési területek" mintegy 1,95 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének 21%-a. A két területtípus átfedése közel 42%. A Natura 2000 hálózat részben a védett természeti területek már meglévő hálózatára épül (a jelölt területek 39%-a), de eddig még nem védett területek is részét képezik. Figyelembe véve hazánk egyedülálló természeti adottságait és a természeti értékeknek a legtöbb nyugat-európai országénál jobb megőrzöttségét, a hazai területkijelölés nagysága valamivel az EU átlag fölötti. A természetvédelmi, illetve a Natura 2000 területeken folytatható gazdálkodási tevékenységek, a földhasználat feltételeit számos jogszabály határozza meg. Közülük a legfontosabb Tvt. A törvény alapelvként határozza meg, hogy a természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen (Tvt 5. (2) bekezdés). A védett területeken folytatott mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során a fenti alapelvek betartatása érdekében számos előírás került rögzítésre. A Tvt 38. meghatározza azokat a tevékenységeket, melyeket a védett természeti területen kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet végezni. Közöttük számos olyan tevékenység található mely szorosan kapcsolódik a gazdálkodáshoz. (1) bekezdés: a) 90 kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi; b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;

7 c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához; e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; f) 91 nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével erdőterületen tűz gyújtásához; g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; h) horgászathoz; i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához; j) 92 járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó külön jogszabályokban erre feljogosított személyek járművei kivételével. (2) (3) Növény- és állategészségügyi karantén fertőzés és járványhelyzet elhárítása során, az (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárás lefolytatása helyett, a természetvédelmi hatóságnak egyidejűleg be kell jelenteni a felhasználandó készítmény fajtáját. A fentiek közül külön ki kell emelni néhány engedélyhez kötött tevékenységet. A gazdálkodáshoz kapcsolódó gyűjtési engedélyt kell beszerezni például a gyógynövények, gombák, vadgyümölcsök kereskedelmi mértékű gyűjtése esetében. A gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó engedély kiadása során a természetvédelmi hatóság a gyep területek, az ott található természetszerű élőhelyek, védett növény- és állatfajok hosszú távú megőrzése érdekében jár el. Ebből következően a gyep feltörésére, felújítására, felülvetésére, öntözésére, amely az élőhely teljes, vagy jelentős átalakítását jelentheti, elsősorban a természetvédelmi szempontból leromlott gyepek átalakítása során kerülhet sor. A kaszálási engedélyben a természetvédelmi hatóság meghatározhatja például a kaszálás idejét, a használható gépek műszaki paramétereit (vágószerkezet típusa, szélessége), a kaszálás módját, a vadriasztó lánc használatát, a kaszálatlan területek nagyságát, elhelyezkedését. A kaszálás megkezdése az adott területen előforduló védett növényfajok virágzás, valamint a védett állatfajok szaporodási időszakának figyelembe vételével kerül meghatározásra. A legelők esetében előírásra kerülhet például a legeltetés időtartama, különös tekintettel a téli legeltetésre, a legelőt használó állatfajok, állatfajták, a hektáronkénti állatlétszám is.

8 A legelők hasznosítása során pásztoroló vagy szakaszolt legeltetés alkalmazása kívánatos természetvédelmi szempontból. Pásztoroló legeltetésre elsősorban a juhok esetében kerülhet sor. Gondoskodni kell az elgyomosodott (nitrifikált) területeken magérés előtt a mechanikus gyomirtásról. Termőföld művelési ágának megváltoztatása a védett területeken a minél természetesebb élőhelyek irányába tekinthető kedvező folyamatnak. A rossz hatékonysággal használható, a gyepterületek közé beékelődő, a tavak különösen a szikes tavak parti zónájában található szántóterületek visszagyepesítése a természetvédelmi kezelés részeként mindenesetben engedélyezhető tevékenység. Alapvetően nem fogadható el védett gyep területek művelési ágának megváltoztatása szántóföldi-, vagy más intenzív gazdálkodás céljára. Növényvédő szer használata a természetszerű élőhelyek pl.: gyepek, erdők, nádasok, halastavak esetében az ott található életközösségek védelme érdekében rendkívül indokolt (pl.: növény- és állategészségügyi karantén fertőzés és járványhelyzet elhárítása, invazív fajok állománykezelése) helyzetben kerülhet engedélyezésre. Szántóföldeken, gyümölcsösökben, szőlőkben, kertekben növényvédő szer, bioregulátor használata növényvédelmi terv alapján kerül engedélyezésre. Ilyenkor is elsősorban a környezetkímélő, szelektív szerek alkalmazására kell a hangsúlyt helyezni. A természetvédelmi hatóság engedélyében meghatározhatja a használható hatóanyagot, a kijuttatás idejét, módját (földi-, légi eszköz). A kijuttatás módjai közül a földi eszközök használata tekinthető kedvezőbbnek a kisebb elsodródási veszély miatt. Műtrágya használatának engedélyezésére az elkészített tápanyag-gazdálkodási terv figyelembe vételével kerülhet sor. A természetvédelmi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásában közreműködve is előírásokat, korlátozásokat tehet a mezőgazdálkodással kapcsolatban. A Tvt 39. (1) bekezdése több ilyen eljárást sorol fel: a) földrészlet megosztása, alakjának, terjedelmének megváltoztatása; b) telekalakítás, építés, létesítés és használatbavétel; c) nyomvonalas létesítmény és földmű építése; d) ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének engedélyezése során; e) külön jogszabályban meghatározott esetben az erdészeti, vadászati, halászati hatósági eljárásokban;. g) termőföld más célú hasznosításának engedélyezésekor.

9 A természetvédelmi oltalom alatt álló területekre természetvédelmi kezelési tervek készülnek. Ezekben a egyedi rendeletként megjelenő tervekben egyebek mellett meghatározásra kerülhetnek az adott védett területre jellemző egyedi előírások, korlátozások. A kezelési terv meghatározhatja a védett természeti területen folytatandó tevékenységnek azon feltételeit, amelyek teljesítése a Tvt 38. (1) bekezdésében meghatározott engedély beszerzése alól mentesít. Ilyen lehet például a kaszálás megkezdés idejének általános meghatározása, bizonyos növényvédő szer csoportok használata, műtrágya hatóanyag kvóta. Az előírások a védett terület kiterjedésétől függően helyrajzi számokra, vagy nagyobb területegységekre kerülhetnek meghatározásra. Ezekben az esetekben engedélyt csak az így meghatározott feltételektől eltérő használatok esetében szükséges beszerezni. Külön jogszabály foglalkozik a Natura 2000 területek közül a gyepterületeken folytatható gazdálkodással. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben kerültek rögzítésre. A rendelet előírásait a védett és a nem védett Natura 2000 gyepterületekre is alkalmazni kell. A legfontosabb előírások a következők: Legelő területek o Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. o A gyepterület túllegeltetése tilos. o Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. Kaszáló területek o A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. o A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. o Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. o A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a

10 működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. o Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. A Natura 2000 gyepterületeken végzett gazdálkodást szabályozó előírások kompenzálására, a földhasználati előírások betartásának elősegítése érdekében támogatási lehetőséghez juthatnak a gazdálkodók. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az előírások betartása abban az esetben is kötelező, ha a gazdálkodó támogatási igényt nem nyújt be! Kisebb területekre jellemző a nád- és a halgazdálkodás. Különösen madárvédelmi szempontból jelentős védett területeket találhatunk közöttük. Ezekhez a speciális élőhelyekhez kapcsolódó élővilág védelme érdekében is számos természetvédelmi előírást kell betartani a gazdálkodónak. Az okszerű nádgazdálkodás folytatása természetvédelmi érdek is lehet, hiszen ezzel a tevékenységgel lassítani lehet a tavak természetes feltöltődését, az egészségesebb nádas fennmaradását. Ugyanakkor ezen a természetes élőhelyen a gazdálkodás a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött. Az engedélyben meghatározásra kerülhet a nádvágás ideje, a vágóeszköz, az időjárási és talajviszonyok, a tarlómagasságot, valamint a nádvágástól mentesített terület kiterjedése, elhelyezkedése. Fontos szempont lehet a levágott nád ideiglenes elhelyezésére kijelölt területek meghatározása. A nád depóniákra történő kiszállítása, a tárolás, majd az elszállítás jelentős taposási kárt okozhat, illetve hulladékkeletkezéssel járhat. A halgazdálkodás során természetvédelmi szempontból fontos elvárások lehetnek a halastavak vízkormányozásának szabályozása. Bármilyen a terület vízháztartását befolyásoló beavatkozás (leeresztés, feltöltés) a természetvédelmi érdekekkel összhangban végezhető. A tavakban a szaporodási időszakban (március 01.- július 30.), annak feltöltését követően a - tervezett lehalászási időszakoktól eltekintve - a víz szintje legfeljebb 20 cm-t ingadozhat. A természetes vízszintingadozást meghaladó mértékű vízszint változás a természetvédelmi kezelővel történt egyeztetés alapján végezhető. Téli szárazra állítás (kifagyasztás) után április 01.-ig el kell érni, hogy a minimális vízszint a tó teljes területén elérje a 30 cm-t. A halastavakra az illetékes nemzeti park igazgatóság által jóváhagyott madárriasztási tervet kell készíteni és alkalmazni. A természetes hozam javítására a tavakban csak istállótrágya alkalmazható. A tó leeresztését megelőző egy hónapos időszakban istállótrágya nem alkalmazható. Előnybe kell részesíteni az őshonos hazai halfajok telepítését, illetve meg kell

11 akadályozni, hogy a tavakba kihelyezésre kerülő nem őshonos halfajok a lehalászások során a természetes vizekbe kerüljenek. A lehalászások ütemezése, minél gyorsabb véghezvitele nem csak a gazdálkodás hatékonyságát növelheti, hanem egyben jelentősen csökkentheti a védett madárfajok által okozott károk mértékét is. A természetvédelmi hatóság korlátozhatja a sporthorgászati tevékenységet, hiszen ez folyamatos zavarást, emberi jelenlétet feltételez. A szőlő-, gyümölcstermesztés során a növényvédelemhez kapcsolódó előírások betartása mellett a természetvédelmi területeken a hagyományos tájhasználatot követő, az ősi fajtákat megőrző gazdálkodás a kívánatos a védett természeti területeken. 1.3 Magyarország védett állatai és növényei (szerző: Csihar László) A természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövő nemzedékek számára való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos és ésszerű gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban történő kialakítása, mint az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli évi LIII. tv. Magyarországon milyen növény- és állatfajok válhatnak védett természeti értékké? A természetvédelmi oltalom alá helyezendő növény- és állatfajok kiválasztása számos szakmai, tudományos feltétel alapján történik. Ezek között megtalálhatók mind hazai-, mind nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó kritériumok. Hazai kötelezettségvállalások Alapvető elvárás, hogy hosszú távon biztosítani kell a hazánkra jellemző őshonos növény- és állatfajok fennmaradását, állományaik stabilitását, esetenként növekedését. A hazánkban előforduló fajok közül alapvetően az alábbi szempontok figyelembevételével történik az egyes fajok természetvédelmi szempontú értékelése. Különös figyelmet kell fordítani a bennszülött (endemikus) a Kárpátmedencében kialakult, csak itt előforduló fajok védelmére, hiszen ezek megőrzése a Földön máshol nem valósítható meg (pl.: bánáti bazsarózsa,

12 magyar nőszirom, fekete galagonya, lápi póc, rákosi vipera, kárpáti forráscsiga); A maradvány (reliktum) a Kárpát-medencében a földtörténet korábbi korszakára (pl.: jégkorszak) jellemző fajok védelme a természetes környezeti változások emlékeiként fontosak (pl.: cifra kankalin, magyar vadkörte, zergeboglár, pannon gyík, magyar tarsza, sisakos sáska, északi pocok); Kiemelt feladat azon endemikus, egyben reliktum fajok védelme, melyek a régmúlt korokban a Kárpát-medencében alakultak ki és maradtak fenn bennszülött maradvány fajok (pl.: erdélyi hérics, pilisi len, tornai vértő, magyar fehérlepke, fóti boglárka); A természetvédelmi oltalom alá helyezés során vizsgálni kell a faj veszélyeztetettségét, hazai elterjedését, alkalmazkodó képességét az emberi hatásokra, beavatkozásokra; A veszélyeztetett fajok hazai jegyzéke Magyarországi Vörös Könyv tartalmazza a kipusztult és eltűnt, a közvetlenül-, aktuálisan-, valamint a potenciálisan veszélyeztetett fajokat. Szoros kapcsolat van a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve a Vörös Könyvben szereplő fajok között. Nemzetközi kötelezettségvállalások Nemzetközi szerződések, egyezmények alapján is természetvédelmi oltalom alá kerülhetnek Magyarországon növény- és állatfajok. Közülük a legfontosabbak az alábbiak: Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) által kezelt Nemzetközi Vörös Könyvben szerepelnek mindazon fajok, melyek világviszonylatban veszélyeztetettek. Közülük különösen a vonuló, vándorló fajok között számos olyan fordul elő, mely hazánkban is előfordul. Ezek védelme a világállomány megőrzése érdekében feladatunk (pl.: parlagi sas, vékonycsőrű póling, vörösnyakú lúd); EGYEZMÉNY az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (Berni Egyezmény). Az 1990-ben Magyarország által ratifikált egyezmény 5., 6. és 7. cikke előírja az aláíró országok részére az egyezmény függelékében szereplő fajok adminisztratív úton történő védelem alá helyezését (pl.: ürge, denevérek, vidra, jégmadár); A TANÁCS 79/409/EGK IRÁNYELVE a vadon élő madarak védelméről (Madárvédelmi Direktíva). Az Európai Közösségek Tanácsa által 1979-ben elfogadott irányelv rögzíti az Európai Unió tagországaiban természetvédelmi oltalommal védett madárfajok listáját (pl.: házi veréb, kárókatona, bütykös hattyú, seregély, siketfajd); A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről (Élőhelyvédelmi Direktíva). Az Európai Közösségek Tanácsa által 1992-ben elfogadott irányelv rögzíti egyebek mellett az Európai Unió tagországaiban természetvédelmi oltalommal védett növény- és állatfajok (kivéve a madarak) listáját (pl.: hörcsög, barna medve, hólyagos fóka);

13 Az előzőekben említett két irányelv alapján olyan fajok is természetvédelmi oltalomban részesülnek Magyarországon, amelyek itt természetes körülmények között nem fordulnak elő! 2. A növény- és állatfajok egyedeinek védelme A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt) 4. e) pontja szerint védett természeti érték (természetvédelmi érték): e törvény vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka A fentiek alapján a természetvédelmi oltalom kiterjed az élő egyedre, annak minden részére, formájára (pl.: gyökér, levél, virág, termés, pete, tojás, lárva, hernyó, báb, fióka, kifejlett egyed), valamint az elpusztult egyedekre, azokból készült származékokra (pl.: preparátum, prém, trófea, madártoll) is. A védett, fokozottan védett növény- és állatfajok egyedei, származékai állami tulajdonban vannak (Tvt. 68. (2) bekezdés), korlátozottan forgalom képesek. Elidegenítésükre természetvédelmi célból, vagy közérdekből kerülhet sor. 3. Védett, fokozottan védett fajok A természetvédelmi oltalomban részesített fajokat annak függvényében, hogy hazai-, vagy világállományuk milyen mértékben veszélyeztetett, elsősorban az emberi tevékenység fennmaradásukat mennyire korlátozza két kategóriába sorolja. Fokozottan védett fajok: hazai-, vagy világállományuk közvetlenül veszélyeztetett. Kipusztulásuk, eltűnésük a védelem biztosítása nélkül emberi léptékkel mérve is rövid időn belül megtörténhet. Ide tartoznak a hazai bennszülött, maradvány fajaink nagy része is. Védett fajok: hazai, vagy világállományukra az emberi tevékenység jelentős kedvezőtlen hatással jár, de állományuk megfelelő védelme meggátolhatja, hogy azok veszélyeztetetté váljanak. A természetvédelmi oltalom alá helyezés dinamikus tevékenység. A védelem alá került fajok állományait folyamatosan vizsgálják, és ennek függvényében változtatásokra kerülhet sor. A kutatások eredményeként újabb fajok kerülhetnek fel a listákra, a két kategórián belül is történhetnek mozgások, illetve kedvező esetben akár meg is szüntethető egyes fajok védelme, fokozott védelme. Az aktuálisan védelem alatt álló fajokról a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet rendelkezik.

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000 A NATURA 2000 TERÜLETEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 2013. FEBRUÁR 1-JÉN HATÁLYOS ÁLLAPOT SZERINT Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve,

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája Bevezetés... 2 A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény haza

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate 1 A projekt címe: Védett fajokkal kapcsolatos határmenti ellenőrzési tevékenység harmonizálása, fellépés a védett

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Természetvédelmi követelmények című előadás tananyaga 2008. Ismertető a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó természetvédelmi követelményekről Natura2000 gyepterületek földhasználati

Részletesebben

A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE

A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE 2013. szeptember Fotó: Prommer Mátyás Természetvédelmi háttér A Normafa a Budai-hegység talán egyik legszebb pontja,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

Gazdálkodói kézikönyv MGSZH. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer

Gazdálkodói kézikönyv MGSZH. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Gazdálkodói kézikönyv 2009 MGSZH Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Tartalom Előszó Előszó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Legeltető állattartás

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Legeltető állattartás Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Legeltető állattartás Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Legeltető állattartás Kiadja

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Nimfea Természetvédelmi Egyesület Nimfea Természetvédelmi Egyesület az IUCN, a CEEWEB, és a Föld Barátai Magyarország tagja kiemelten közhasznú társadalmi szervezet Túrkeve, Ecsegi u. 22. 5421, Túrkeve, Pf: 33. +36/56/361-505 info@nimfea.hu

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben