Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel"

Átírás

1 Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel 4. Vízminőség adatbázisa Adat igények. Mintavételi programok tervezése. Vízminőségi adatok értékelése, feldolgozása. Vízminőségi adatbázisok. Források: Váradi Zsolt: Méréstechnika és monitoring E-learning munkaanyag Dr. Wimmer Károly: Méréstechnika és monitoring előadások Egy az egyben beírható a 32. tételbe is, annyi kiegészítéssel, hogy ott a levegő, a talaj és a hulladék is kell.

2 Bevezető A tágabb értelemben vett vízgazdálkodásban és vízminőség védelemben a következő témakörökről beszélhetünk, ezek mindegyikét külön módszertan szerint vizsgáljuk a gyakorlatban: - Felszíni vizek - Felszín alatti vizek - Ivóvízellátás - Szennyvízkezelés - Csapadékvizek Ki milyen szakos, arról szóljon a legtöbbet Felszíni vizek - dzsóker

3 Adat igények Az adatok gyűjtésének céljai: - meg kell érteni a környezeti rendszerek működését, - követni kell a beavatkozások hatását, - értékelni kell a környezeti elemek állapotát, - fel kell tárni a hosszú távú változásokat - prognosztizálhatóvá kell tenni a várható változásokat. Szükséges adatok: - hidrológiai adatok - vízminőségi adatok (vízkémiai, biológiai, bakteriológiai) - szennyező forrás adatok (pontszerű, területi) - vízgyűjtő és területfejlesztési adatok

4 Adatgyűjtést végzők: Vízrajzi monitoring Adat igények Vízállás, vízhozam, vízhőmérséklet, hordalék, jégviszonyok, hidrometeorológiai, hidromorfológiai jellemzők Üzemeltetője: Vízügyi Igazgatóságok (VIZIG) Víz Szárazföld + Víz Talaj + Víz Felszíni vizek vízminőségi monitoringja Felszín alatti vizek monitoringja Természetvédelmi monitoring Kármentesítési monitoring Fizikai, kémiai, hidrobiológiai, radiológiai jellemzők Üzemeltetője: Környezetvédelmi hatóság - katasztrófavédelem (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek (KTF)) Mennyiségi és minőségi monitoring (talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, termálvíz, források) Üzemeltetők: VIZIG, KTF, Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), kijelölt önkormányzatok) Vizes élőhelyek, Felszín alatti vizektől függő szárazföldi élőhelyek, Természetvédelmi oltalom alatt álló területek Üzemeltető: Nemzeti Park Igazgatóságok Szennyezett területek Üzemeltetője: Kármentesítésre kötelezett,magyar Állam Ivóvíz, szennyvíz Tisztítástechnológia kibocsátott vízminőség monitorngja Ipari technológiák Kitermelt és kibocsátott ipari vizek monitoringja Vízmű üzemeltetők, Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ÁNTSZ,) Környezetvédelmi hatóság Üzemeltetők, Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ÁNTSZ,) Környezetvédelmi hatóság

5 Az adatgyűjtést végzők: Adat igények Víz Szennyvíz-és használt víz kibocsátások ellenőrzése Felszín alatti vízkivételek Felszíni vízkivételek Felszíni, felszín alatti vizekbe kibocsátott szennyvizek és használt vizek vizsgálata, önellenőrzés Üzemelteti: Önellenőrzésre kötelezett (kibocsátás üzemeltetője) Mennyiségi és minőségi adatok a kivett vizekről, éves bevallás Üzemeltetői kötelezettség Mennyiségi adatok a kivett vizekről, éves bevallás Üzemeltetői kötelezettség

6 Adat igények Felszíni vizek esetén: Régebbi MSZ 12749:1993 szabvány szerint. (Maguk a mérendő paraméterek a VKI szerinti minősítésben is ezek, csak kiegészítve biológiával és hidrológiával) Oxigéncsoportjellemzői Oldott oxigén, Oxigén telítettség, Kémiai oxigénigény (KOI ps, KOI cr ) és Biokémiai oxigénigény(boi 5 ),összesszervesszén(toc),szaprobitásiindex(pantle-buckindex) Nitrogén és foszfor háztartás jellemzői Mikrobiológiai jellemzők Szervetlen mikroszennyezők Szerves mikroszennyezők Toxicitás vizsgálatok Radiológiai vizsgálatok Egyéb jellemzők Ammónium (NH 4 -N), Nitrit (NO 2 -N), Nitrát (NO 3 -N), Szerves és Összes nitrogén, Ortofoszfát(PO 4 -P),Összesfoszfor,a-klorofill. Coliformszám, Fekális coliformszám, Fekális streptococcus, Salmonella, Összes telepszám 22 és 37 C-on. Toxikus nehézfémek, Cianid, Arzén, Bór Fenolok, Detergensek, Kőolaj származékok, klórozott szénhidrogének, Peszticidek, Poliklórozott bifenilek, Pentaklórfenol Statikus Daphnia-, Hal- és Csíranövény-teszt Összes β-aktivitás, Cézium-137, Stroncium-90, Trícium Általános vízkémiai paraméterek, Sóösszetétel, Vas, Mangán

7 Adat igények Felszíni vizek esetén: Újonnan bevezetett a VKI miatt: Szervetlen mikroszennyezők: a komponenskör korábban is vizsgált volt, a mérési tartományokat kellett a követelményekhez igazítani (alsó méréshatár, mérési bizonytalanság kontra környezetminőségi határértékek) Szerves mikroszennyezők: jelentős számú új komponens bevezetése, megfelelő mérési módszerek kifejlesztése, átvétele. A speciális komponenskör és az összehasonlítható eredmények igénye miatt megfelelő tanúsítványokkal rendelkező közreműködő labor igénybe vétele vált szükségessé. Biológiai indikátorok: új jellemzők (perifiton, makrofita, halak) bevezetése, fitoplankton komponens bővítés (biomassza vizsgálat), értékelési módszer változása miatti új vizsgálati metodika bevezetése (makrozoobentosz)

8 Adat igények Felszíni vizek esetén példák - Feltáró monitoring: - Állóvíz Minőségi elem Gyakoriság (éven 6 éves cikluson belül belül) Fitoplankton 6 Évente Makrofita 1 Évente Fitobenton 2 Évente Makrozoobenton 1 Évente Halak 1 6 év alatt 1 Hidrológia 365 Évente Morfológia 1 6 év alatt 1 Ökológiát támogató 12 Évente kémia alapkémia Elsőbbségi anyagok 12 6 év alatt 1 (2000/60/EK X. melléklet) Egyéb veszélyes anyagok 12 6 év alatt 1 - Vízfolyások: Minőségi elem Gyakoriság (éven 6 éves cikluson belül belül) Fitoplankton 4 Évente Makrofita 1 Évente Fitobenton 2 Évente Makrozoobenton 2 Évente Halak 1 6 év alatt 1 Hidrológia 365 Évente Morfológia 1 6 év alatt 1 Folytonosság 1 6 év alatt 1 Ökológiát támogató kémia 12 Évente alapkémia Elsőbbségi anyagok 12 6 év alatt 1 (2000/60/EK X. melléklet) Egyéb veszélyes anyagok 12 6 év alatt 1

9 Adat igények Felszíni vizek esetén példák - Operatív monitoring: -Tápanyagtartalom miatt bizonytalan helyzetű állóvizek: Minőségi elem Gyakoriság (éven belül) 6 éves cikluson belül Fitoplankton 4 évente Fitobenton 1 évente Makrofita 1 évente Makrozoobenton 1 évente Halak 1 6 évente 1 Hidrológia 365 évente Morfológia 1 6 évente 1 Alapkémia 4 évente -Hidromorfológiaibeavatkozások miatt bizonytalan helyzetű állóvizek: Minőségi elem Gyakoriság (éven belül) 6 éves cikluson belül Fitoplankton 4 évente Makrofita 1 évente Hidrológia 365 évente Alapkémia 4 évente

10 Adat igények Felszíni vizek esetén példák - Operatív monitoring: -Veszélyes anyag miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások: Minőségi elem Gyakoriság (éven belül) 6 éves cikluson belül Makrozoobenton 2 évente Halak 1 6 évente 1 Hidrológia 365 évente 2000/60/EK X. mellékletben szereplő elsőbbségi anyagok közül azok esetén, amelyek a 12 évente környezetminőségi határértéket meghaladják Egyéb veszélyes anyagok közül, amelyek a környezetminőségi 12 évente határértéket meghaladják Alapkémia 4 évente - Az előző okok kombinációi, pl.: - Tápanyag és szervesanyag miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka a hosszanti átjárhatóság akadályozottsága) -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, vízkivétel, vízmegosztás hatásai) -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka a keresztszelvény menti elváltozások, szabályozással kapcsolatos elváltozások hatásai) -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka kotrás, burkolat hatásai)

11 Felszíni vizek esetén példák Hidromorfológiai jellemző Hidrológiai viszonyok - az áramlás mértéke és dinamikája (vízfolyás) Adat igények Vizsgált paraméter Vízjárás (Van-e a vízmélységet és a sebességet jelentősen befolyásoló duzzasztott szakasz? ) - az áramló víz mennyisége és dinamikája (állóvíz) Vízmérleg (Van-e a vízmélységet befolyásoló vízszintszabályozás?) - tartózkodási idő (állóvíz) Van-e a természetes vízforgalmat befolyásoló emberi tevékenység? -kapcsolat a felszín alatti víztestekkel (vízfolyás és állóvíz) - a folyó folytonossága (vízfolyás) Morfológiai viszonyok - a folyó mélységének és szélességének változékonysága (vízfolyás) - a tó mélység változékonysága (állóvíz) -a mederágy mérete, szerkezete és anyaga (vízfolyás és állóvíz) -a parti sáv szerkezete (vízfolyás), a tópart szerkezete (állóvíz) Középvízszint változása medermélyülés vagy duzzasztás miatt Feliszapolódás (meder kolmatációja). Hosszirányú átjárhatóság Keresztirányú átjárhatóság (hullámtéri és mentett oldali holtágak vízellátottsága) Nagy folyók esetén a folyó szabályozottsága Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a kisvízi meder meanderezése, valamint a meder hosszmenti változékonysága Tavak esetében a mélység területi változékonysága Fedettség és benőttség (a vízfelületet borító és víz alatti növényzet együttesen) Meder anyaga Feliszapolódás/feltöltődés mértéke Medermélyülés mértéke kotrás nélkül (csak vízfolyás) Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a kisvízi meder méretei és a középvízi meder partjának meredeksége Tó méretei (felülete és kerülete, hosszúsága és szélessége) Ártér/hullámtér/puffersáv szélessége és állapota, növényzónák

12 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: - észlelés csak kutakból, forrásokból lehetséges - vízszint, vízhozam - vízminőség + kapcsolódó hidrogeológiai jelemzők Mennyiségi monitoring a VKI-ban: Vízszint mérési program:1685 kútban, termál víztesteknél minimum évente egy mérés, a többi víztest típusnál a minimális mérési gyakoriság havi, a sekély víztestek monitoring pontjainál heti kétszeri mérés elektromos mérőszalaggal, beépített szondával (úszó, nyomásérzékelő, pozitív kutaknál nyomásmérők), a kutak jelentős résznél digitális vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek. Vízhozammérésiprogram:elsősorban források, néhány esetben termálkutak, 115 helyen évente legalább egyszer, a változatosabb vízjárású forrásoknál negyedévente, illetve havonta. Leggyakrabban köbözéssel, de a bukó, úszó, jelzőanyag, stb. is alkalmas lehet, ha a természeti körülmények megengedik.

13 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: Minőségi monitoring a VKI-ban- példák: Sérülékeny külterületi program: sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelő, erdő, szőlő, vagy gyümölcsös található. Általános kémiai paraméterek (oldott oxigén, ph, fajl. vezetőképesség, nitrát, ammónium, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság), + közel harminc növényvédőszer-hatóanyag és azok bomlástermékei, erősen toxikus nehézfémek (arzén, higany, ólom, kadmium). Szúrópróba szerűen TOC, TPH, AOX, PAH és BTEX méréseket is végeznek. 847 hely, 60%-a szántó, 17%-a erdő, 16%-a rét-legelő és 7 %-a gyümölcsös, vagy szőlő művelésű területen. Sérülékeny belterületi program:ipari területeken, településeken elhelyezkedő kutakban. Tipikus ipari felhasználású szerves vegyületek: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus rákkeltő vegyületek (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémek. Növényvédőszer vizsgálatok falusias beépítettségűterületeken. 287 monitoring pont, amelyből 52 ipari területen, 188 falusias, 47 pedig városias beépítettségű környezetben. Védett rétegvíz program:évente egy mintavétel, alapkémia + hatévenként veszélyes anyagok, 786 monitoring pont (több mint 90%-a porózus víztestbe fúrt termelőkút, 54 védett karszt vízadó). Termálvíz program:feltáró monitoring a porózus termál és a meleg vizű karszt víztestekre, célja elsősorban a természetes vízminőség jellemzése, illetve a termálvíz használatából eredő vízminőség változás követése. 85 monitoring pont, hatévenként egyszeri mintavétel az általános vízminőségi paraméterekre + hőmérséklet.

14 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: Minőségi monitoring Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében folytatott adatszolgáltatás (üzemeltetői adatszolgáltatás): 2004 EU VKI és 21/2002 KöViMrendelet konform adatszolgáltatás módosítás -Q > 100m 3 /év -Q > 10m 3 /év ivóvíz-szolgáltatás esetén -kiegészítő kémiai vizsgálatok és egyéb szerves mikroszennyezők vizsgálata is - teljesítés 2004-ben 84% 2005 internetes adatszolgáltatás bevezetése

15 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: Távlati vízbázisok monitoringja 1994 távlati vízbázisokon kijelölt monitoring hálózat kiépítésének megkezdése - kísérleti telepi próbakutak(vízszint mérés) -áramlásváltozást figyelő kutak, kútcsoportok (vízszint és vízminőség figyelés + trícium mérés) - feltárt szennyezőforrásokat figyelő kutak (vízszint és vízminőség figyelés) - korábbi vízkutatásokból visszamaradt védőterületre eső kutak (vízszint mérés) 2005 ig jelentős mértékben kiépült 743 talajvízszintészlelő/felszínközeli 200 felszínalatti monitoring kút 620 helyen vízszintmérés 570 helyen vízminőség-vizsgálat 2009-ig további bővülés (biztonságba helyezett további távlati vízbázisok ellenőrző rendszere)

16 Ivóvíztisztítás monitoringja: Adat igények - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás -ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r.

17 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Ellenőrző vizsgálat:

18 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

19 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

20 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

21 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

22 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

23 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

24 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: - Befolyó szennyvíz mennyisége, minősége - Technológiától függően közbenső mérési pontokon mennyiség és minőség - Tisztított szennyvíz mennyisége, minősége A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (91/271/EGK)

25 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (91/271/EGK)

26 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: Hazai adaptáció: 28/2004 (XII.25). KvVM rendelet

27 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: - Mérések száma - 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

28 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: - Mérések száma - 27/2005. (XII. 6.) KvVMrendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

29 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - A programnak tartalmaznia kell: - Vizsgálat célja (Típusa: Feltáró monitoring, Operatív/Üzemelési, Vizsgálati monitoring + a konkrét célok) - Mintavétel helye - Mintavétel ideje - Mintavétel gyakorisága - Mintavételi módszerek - A minták kezelési ideje - A választott analitikai módszer

30 Mintavételi programok tervezése Ügymenet: - Helyszíni szemle, egyeztetés az érintettekkel - Program kidolgozása, felkészülés a végrehajtásra - mintavételi terv és eljárási utasítás - Jegyzőkönyv tartalmi követelményei, stb. - Fogadó laboratórium, beszállított minták érkeztetése (LIMS Laboratory Information Management System) - Akkredittáció A modern laboratóriumi információs rendszerek feleslegessé teszik a papír használatát. A vizsgálószemélyzet a kapott eredményeket közvetlenül a minta számítógépes adatlapjára rögzítik. A számítógép által vezérelt műszerek a mérési adatokat közvetlenül az információs rendszerbe továbbítják. A rendszer figyelemmel kíséri a feladatok végrehajtását, jelzi a hiányzó adatokat, elmaradt méréseket, lehetőséget ad a laboratórium felelős vezetőjének az eredmények ellenőrzésére, jóváhagyására. A kész eredményekből vizsgálati jegyzőkönyvet készít. Mindeközben folyamatosan regisztrálja, hogy az eredményekben ki mikor milyen módosítást hajtott végre.

31 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - A program a vízminőség jellemzésére egy adott időszak alatti vízminőség változás meghatározására - Ciklikus időbeni változás: -legalább 20 minta, egyes napszakok hatásának figyelembe vétele - Heti, évi előzetes vizsgálatok alpajánfelmért trendek szerint - Program a vízminőség ellenőrzésére rendszeres vizsgálat a határérték teljesülésének ellenőrzésére: - Automatikus volna ideális minimális mintaszám meghatározása jogszabály, vagy mat. statmódszer szerint szórás

32 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - A program a vízminőség jellemzésére egy adott időszak alatti vízminőség változás meghatározására - minimális mintaszám meghatározása jogszabály, vagy mat. stat. módszer szerint szórás - Kisebb gyakoriság: jóval határérték alatti, kis szórású eredmények - Nagyobb gyakoriság: nagy szórás, vagy határértékhez közeli eredmények

33 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - Mintavételi helyek kiválasztása - Vizsgálandó paraméter inhomogén elhelyezkedése - Két vagy több különböző összetételű víz találkozása - Eltérő fajsúlyú anyagok elhelyezkedése (fenéken vagy felszínen áramlik a töményebb anyag?) - Figyelembe kell venni: - Vízhozam, helyi adottságok, elkeveredés, holtterek - Elővizsgálatok eredménye - Lamináris szakasz kevésbé alkalmas, vízugrás turbulencia után célszerű, olyan távolságban, ahol megtörtént az elkeveredés

34 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - Mintavételi körülmények: - Minta mennyisége az alkalmazott analitikai módszerektől függ - Minták keverhetőségére figyelemmel lenni (kevert átlagminták, csapadék képződés) - Minta típusok: pont, átlag (térbeli, időbeli), sorozat - Minták tárolása: - Cél feldolgozásig ne változzon, tartósítás nélküli folyamatok lehetnek: - Biológiai, kémiai, oxidáció, kicsapódás, gázok beoldódása/kioldódása, adszorpció kolloid vagy mintatároló felületén

35 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - Minták tartósítása: - Hűtés 4 o C-ra, fagyasztás, forralás - Savanyítás ph=2 - Lúgosítás ph=12 - Oxidáló szerek (salétromsav, stb.) - Oldószerek - Fertőtlenítő szerek Vizsgálandó paraméterek lásd az adatigénynél! Mérési módszer kiválasztása megkívánt pontosság alapján, például a kimutathatóság határa a határérték minimum 20%-a mérési tartomány legalább a határérték négyszerese, stb.

36 Mintavételi programok tervezése Felszíni vizek: Mintavételi eszközök - Planktonháló - Ruttner-féle mélységi mintavevő - Úszódugós mélységi mintavevő (kézi rajz) - Vödör, szivattyús, automata, stb. A 32. tételnél is az eszközök)

37 Mintavételi programok tervezése Felszín alatti vizek: Mintavételi eszközök - Kút + szivattyú (vagy merítés kb. 100 m-ig) - Figyelőkút:

38 Adatok értékelése, feldolgozása 1. Mért adatok, mérési eljárások rendezett, kereshető lekérdezhető adatbázisban való rögzítés, közzététel (térinformatika, stb.) 2. Mérési bizonytalanság megítélése lásd a statisztika előadást : szükséges fogalmak: Alapsokaság, minta, reprezentativitás, statisztikák (átlag, szórás, medián, stb.), gyakoriság, tartósság, relatív gyakoriság, eloszlás, sűrűségfüggvény, eloszlásfüggvény, pontbecslés, intervallumbecslés, konfidencia intervallum, normális eloszlás, t-eloszlás. Kalibráció regresszió (egyenes illesztés, stb.)

39 Adatok értékelése, feldolgozása 3. Értékelés: sokaság (környezet) elem jellemzése a mért eredményekkel - Összehasonlítás határértékkel (bizonytalanság is!) - Kutatáshoz, modellezéshez összefüggés vizsgálatok: - Korreláció (trendszámítás, regresszió, kovariancia) - Szignifikáns eltérések, különbségek kimutatása (statisztikai próbák) - Illeszkedés, homogenitás vizsgálatok Lásd még: Adatértékelés tantárgy

40 Vízminőségi adatbázisok (32. tételhez is) Tartalmaznia kell az információkat az alábbiakról: - Mérőhálózat - Adatgyűjtés, mintavételi protokoll - Mintavevő-, mérőműszerek, eszközök (helyszíni és laboratóriumi mérésekhez) - Laboratóriumi vizsgálatok - A mérési adatok fogadására, kezelésére, megjelenítésére alkalmas informatikai rendszer - Adatok kiértékelése (statisztikák, elemzések), adatok hasznosítása elemzésekhez, modellezésben a monitoring üzemeléséből származó alap vagy nyers adatok (mérési eredmények) feldolgozása, kiértékelése a későbbi felhasználást segíti. - Információ publikálása, közzététele (nyilvánosság)

41 Vízminőségi adatbázisok Környezeti információs rendszerek - Célok: - a megfigyelt környezeti elemre vonatkozó változások elemzése. - A kapcsolatok feltárása, összefüggések vizsgálata egyes környezeti elemek különböző jellemzői, illetve fejlettebb, összekapcsolt rendszerek esetében különböző környezeti elemek között is. - Az adatok elérhetővé tétele, szakmai és közérthető bemutatásának lehetővé tétele, segítése

42 Vízminőségi adatbázisok Környezeti információs rendszerek - Célok: Funkciók: - Adatfelvitel vagy az adatok átvétele más rendszerektől (pl. függetlenül működő adatgyűjtő rendszertől), mérőeszközöktől. - Adatok ellenőrzésének, javításának, validálásának lehetősége - Idősorok megjelenítése - Térbeli változások érzékeltetése (térképes megjelenítés) - Adatok közti összefüggések vizsgálata - Adatok átadása más szoftverek, további felhasználó számára.

43 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIR részét képezik a vízgazdálkodással kapcsolatos adatok. Részei: - a környezetvédelmi ügyfelek és objektumok alapadatait nyilvántartó Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) - Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ szám) - Térinformatikai Lekérdező Rendszer, (KAR-tér) Szakágazati nyilvántartó rendszerek: - Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) - Hulladékgazdálkodási adatok - Levegő-tisztaság Védelmi Információs Rendszer (LAIR) - Légszennyező anyag kibocsátások -Felszíni Vízminőségi Adatbázis (FEVI): Felszíni vízminőségi mérési eredmények -a felügyelőségi laboratóriumok vízvizsgálatai mérései alapján a '60-as évekig visszamenőleg - Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR) - Jogerős környezetvédelmi hatósági határozatok adatai. -Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére feljogosító engedélyek adatai, beleértve a hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyeket.

44 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Felszín alatti vizek: Területi monitoring: Vízügyi igazgatási és környezetvédelmi szervek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek: a mennyiségi állapotot ellenőrző rendszerek, így különösen a talaj-, réteg-, karszt- és termálvíznyomás, illetve vízszint észlelések, továbbá a forrásmegfigyelések a felszín alatti víztestek állapotára jellemző, ugyanakkor a felszín alatti víztestekkel összefüggő felszíni vizek mennyiségére és minőségére vonatkozó monitoring,

45 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Felszín alatti vizek: Területi monitoring: Más állami szervezet által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek: (MÁFI, Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM), települési önkormányzatok ellenőrző rendszerei, expedíciós mérések) Környezethasználati monitoring rendszer: víziközművek és hulladéklerakók üzemeltetéséhez, bányatavak hasznosításához kapcsolódó monitoring, ivó-, ásvány- és gyógyvízhasználatok vízbázisvédelmi tevékenységéhez kapcsolódó monitoring; a szennyezett, tartósan károsodott területeken kármentesítési monitoring rendszerek

46 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Felszín alatti vizek: a szennyezett, tartósan károsodott területeken kármentesítési monitoring rendszerek FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉGI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ADATBÁZIS(FAVI, KÁRINFO) Három alrendszerből áll: - a felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségét érintő tevékenységek (FAVI-ENG), - a szennyezett területek és kármentesítések (FAVI- KÁRINFO), - valamint a vízminőségi monitoring adatainak fogadására, tárolására és kezelésére szolgáló (FAVI-MIR) részekből. ( + Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP))

47 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Víziközművek OSAP adatszolgáltatás KSH (Központi statisztikai hivatal)

48 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Adatbázisok elérhetősége: - Országos vízjelző szolgálat: https://www.vizugy.hu/ - OKIR: TIM MTA TAKI:

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN Virág Margit 1, Csegény József 2, Dr. Szűcs Péter 3, Dr. Madarász Tamás

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

MONITOROZÁS III. Hazai felszíni vízminőségi monitoring rendszer

MONITOROZÁS III. Hazai felszíni vízminőségi monitoring rendszer MONITOROZÁS III. Hazai felszíni vízminőségi monitoring rendszer A felszíni vizek rendszeres vízminőség ellenőrzése 1968-ban kezdődött Az MSZ 12749:1993 számú nemzeti szabvány definiálta a felszíni vizek

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) VAL, VÉL FAVI Emisszió: körny.haszn. MR TESZIR KSH OSAP egyéb adatbázisok Környezeti adatok: Víz 2014/2015-ös tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens spec.

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

A Kárpát Energo Kft. Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű Monitoring terve a kibocsátott ipari vízre

A Kárpát Energo Kft. Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű Monitoring terve a kibocsátott ipari vízre A Kárpát Energo Kft. Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű Monitoring terve a kibocsátott ipari vízre A kibocsátott szennyvíz mennyiségi-minőségi paramétereinek vizsgálatára vonatkozó önellenőrzési terv

Részletesebben

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN VÍZKO 2010 SZÉKELYUDVARHELY 2010.12. 10. Dr.Fekete Endre főtanácsos szaktanácsadó Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT11397/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft felszín alatti vizeink nitrát-szennyezettségi állapota, vízkémiai

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

A VÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA SZAKMAI FÓRUM

A VÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA SZAKMAI FÓRUM A VÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA SZAKMAI FÓRUM ÁGOSTON BENCE, CSISZER ILDIKÓ, TÓTH GÁBOR, GONDA NIKOLETT, DUDÁS ÁRPÁD, PRIVÁCZKINÉ H. ZSUZSANNA VÍZTESTEK ÉS MINŐSÍTÉSÜK Terhelések és azok

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban

Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban Hegyi Róbert Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. NeKI VgyFo felszín alatti vizes feladatai Vízgyűjtő-tervezési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Vállalkozási szerződés keretében a víz-szektorra vonatkozó ex-ante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat 1. e) pontja szerinti kiegészítő monitoring vizsgálatok végrehajtása

Részletesebben

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek

Részletesebben

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN VÍZMINŐSÉGI MODELL ALKALMAZÁSA PONTSZERŰ ÉS DIFFÚZ TERHELÉSEK SZABÁLYOZÁSÁNAK VÍZTEST SZINTŰ

Részletesebben

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 )

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 ) Közép-dunántúli KörnyezetvK rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály A Velencei-tó vízgyűjtője je a Víz V z Keretirányelv tükrt krében Előad adó: : Horváth Angéla Velencei-tó

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

Kolossváry Gáborné Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Kolossváry Gáborné Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Kolossváry Gáborné Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 37 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 6 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17. 1. sz. melléklet A Felügyel ség által elvégzett munkák irányárai I. Laboratóriumi vizsgálatok iránydíjai

Részletesebben

Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége. Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI

Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége. Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI Ellentmondás a felszín alatti vizek nitrát szennyezettségének meghatározásában: a Nitrát Irányelv

Részletesebben

2003. ÉVI ADATOK 2009. ÉVI ADATOK 6/2009. h

2003. ÉVI ADATOK 2009. ÉVI ADATOK 6/2009. h Tiszanána " Minta beazonositó száma Minta beazonositó száma 2003 ÉV ADATOK 2009 ÉV ADATOK 6/2009 h Jelen táblázat mellékletét képezi a (v 14 )rendelet L sz, minta felszín 2 sz minta felszín Határérték

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Hamza István NYUDUKÖVIZIG Déri Lajos területi tervező SOLVEX Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Hamza István NYUDUKÖVIZIG Déri Lajos területi tervező SOLVEX Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Hamza István NYUDUKÖVIZIG Déri Lajos területi tervező SOLVEX Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Az alegység és a fő víztestek Jelentős vízgazdálkodási problémák Erősen módosított

Részletesebben

Alapinformációk: 1. adatlap. Forrás Áramlási út Tárgy

Alapinformációk: 1. adatlap. Forrás Áramlási út Tárgy Alapinformációk: 1. adatlap Ez az adatlap összegez minden olyan adatot, ami a monitoring-hálózat tervezéséhez szükséges. A begyűjtendő adatok kockázatelemzéses megközelítésen alapulnak. Forrás Áramlási

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft Felszín n alatti vizeink minősége Deák k JózsefJ GWIS Kft Vízminőség g alatt a vízv kémiai fizikai biológiai tulajdonságait értjük Egyszerűbb értelmezés: Jó a v a vízminőség, ha valamennyi (mért) komponens

Részletesebben

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése Finta Béla Gyula Gergő Ligeti Zsolt BGT Hungaria Környezettechnológai Kft. www.bgt.hu OpenGIS konferencia

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Szennyezett területek és vizek utógondozása Hatósági felügyelet és önellenőrzés

Szennyezett területek és vizek utógondozása Hatósági felügyelet és önellenőrzés Szennyezett területek és vizek utógondozása Hatósági felügyelet és önellenőrzés Felosztás Bevezetés Jogi alapok Németországban és fogalmak Módszertani megvalósítás a) Az érintett elemek függvényében b)

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Dr. Fehér János c. egyetemi docens FAMIFE Consulting Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Gödöllő,

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

Kármentesítés az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben

Kármentesítés az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben Kármentesítés az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben ami a sorok között olvasva található Tahy Ágnes & all Kármentesítés aktuális kérdései 2011. március 17-18. A Víz Keretirányelv és a Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény 2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény Vízszolgáltatás kiegészítő tevékenységeinek díjai Tervegyeztetés Mérnöki óradíj(szakfelügyelet, szakvélemény, szaktanácsadás) 3 778 1 020 4 798 5 984 1 616 7

Részletesebben

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

tapasztalatai Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és E-PRTR szakmai konzultáció az üzemeltetők számára KvVM Budapest, 2009/VI/2

tapasztalatai Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és E-PRTR szakmai konzultáció az üzemeltetők számára KvVM Budapest, 2009/VI/2 Az első E PRTR jelentés tapasztalatai Gampel Edina Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) E-PRTR szakmai konzultáció az üzemeltetők számára KvVM Budapest, 2009/VI/2

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi főosztály 2 (1097

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Készítette: Korányi Erika Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Majorosné Dr. Tóth Erika Mikrobiológia

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Közüzemi szerződés minták

Közüzemi szerződés minták 2. számú melléklet Közüzemi szerződés minták Egyedi lakossági szerződés Szerződés száma: Fogyasztóhely kódja: Partnerkód: KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Felszíni vizeink minősége 1998.

Felszíni vizeink minősége 1998. 6. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1999. FEBRUÁR A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG belső információs kiadványa Felszíni vizeink minősége 1998. Az 1998-as év hidrometeorológiai szempontból rendkívül változatos

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Bagi Márta Taba Gabriella - Zöldi Irma VITUKI Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék Probléma felvetés aktualitása Korábbi konferenciákon felvetett kútvizsgálati eredmények

Részletesebben

Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája

Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája Dr. Pekár Ferenc ny. főigazgató-helyettes vízökológus Halászati és Öntözési

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1379/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdésének

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez

5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez 5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez Ellenőrző vizsgálatokat tartalmazó talajvédelmi tervek részletes tartalmi és szakmai követelményei típusonként az 1. (1) bekezdés g h j valamint az 1.

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-18 Nagykunság 4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz 2) Észlelési

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: - 1.2. A víztest VOR kódja: AIQ958 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes közepes területű sekély nyílt vízfelületű állandó típushoz hasonló

Részletesebben

Kútvizsgálat a romániai projektterületen Általános és vízminőségi jel emzés

Kútvizsgálat a romániai projektterületen Általános és vízminőségi jel emzés Kútvizsgálat a romániai projektterületen Általános és vízminőségi jellemzés A kútvizsgálatok célja A felszínalatti víztestek vízföldtani alapállapotának rögzítése: - Vizsgáljuk a felszínalatti víztestek

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

XX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XX. Konferencia a felszín alatti vizekről XX. Konferencia a felszín alatti vizekről Visszatekintés az elmúlt 20 évre 1993-2013 1993 : Almássy Endre : 25 éve annak, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság felvállalta a felszín alatti vizekkel való

Részletesebben

Zöldi Irma VITUKI Nonprofit Közhasznú Kft.

Zöldi Irma VITUKI Nonprofit Közhasznú Kft. Zöldi Irma VITUKI Nonprofit Közhasznú Kft. 1 2 3 Talaj, talajvíz szennyezés nem látszik Kármentesítés haszna elsődlegesen nem a költségviselőnél jelentkezik Hatóság Szakértő Fiatal tudomány (komplex kezelés)

Részletesebben