Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel"

Átírás

1 Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel 4. Vízminőség adatbázisa Adat igények. Mintavételi programok tervezése. Vízminőségi adatok értékelése, feldolgozása. Vízminőségi adatbázisok. Források: Váradi Zsolt: Méréstechnika és monitoring E-learning munkaanyag Dr. Wimmer Károly: Méréstechnika és monitoring előadások Egy az egyben beírható a 32. tételbe is, annyi kiegészítéssel, hogy ott a levegő, a talaj és a hulladék is kell.

2 Bevezető A tágabb értelemben vett vízgazdálkodásban és vízminőség védelemben a következő témakörökről beszélhetünk, ezek mindegyikét külön módszertan szerint vizsgáljuk a gyakorlatban: - Felszíni vizek - Felszín alatti vizek - Ivóvízellátás - Szennyvízkezelés - Csapadékvizek Ki milyen szakos, arról szóljon a legtöbbet Felszíni vizek - dzsóker

3 Adat igények Az adatok gyűjtésének céljai: - meg kell érteni a környezeti rendszerek működését, - követni kell a beavatkozások hatását, - értékelni kell a környezeti elemek állapotát, - fel kell tárni a hosszú távú változásokat - prognosztizálhatóvá kell tenni a várható változásokat. Szükséges adatok: - hidrológiai adatok - vízminőségi adatok (vízkémiai, biológiai, bakteriológiai) - szennyező forrás adatok (pontszerű, területi) - vízgyűjtő és területfejlesztési adatok

4 Adatgyűjtést végzők: Vízrajzi monitoring Adat igények Vízállás, vízhozam, vízhőmérséklet, hordalék, jégviszonyok, hidrometeorológiai, hidromorfológiai jellemzők Üzemeltetője: Vízügyi Igazgatóságok (VIZIG) Víz Szárazföld + Víz Talaj + Víz Felszíni vizek vízminőségi monitoringja Felszín alatti vizek monitoringja Természetvédelmi monitoring Kármentesítési monitoring Fizikai, kémiai, hidrobiológiai, radiológiai jellemzők Üzemeltetője: Környezetvédelmi hatóság - katasztrófavédelem (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek (KTF)) Mennyiségi és minőségi monitoring (talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, termálvíz, források) Üzemeltetők: VIZIG, KTF, Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), kijelölt önkormányzatok) Vizes élőhelyek, Felszín alatti vizektől függő szárazföldi élőhelyek, Természetvédelmi oltalom alatt álló területek Üzemeltető: Nemzeti Park Igazgatóságok Szennyezett területek Üzemeltetője: Kármentesítésre kötelezett,magyar Állam Ivóvíz, szennyvíz Tisztítástechnológia kibocsátott vízminőség monitorngja Ipari technológiák Kitermelt és kibocsátott ipari vizek monitoringja Vízmű üzemeltetők, Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ÁNTSZ,) Környezetvédelmi hatóság Üzemeltetők, Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ÁNTSZ,) Környezetvédelmi hatóság

5 Az adatgyűjtést végzők: Adat igények Víz Szennyvíz-és használt víz kibocsátások ellenőrzése Felszín alatti vízkivételek Felszíni vízkivételek Felszíni, felszín alatti vizekbe kibocsátott szennyvizek és használt vizek vizsgálata, önellenőrzés Üzemelteti: Önellenőrzésre kötelezett (kibocsátás üzemeltetője) Mennyiségi és minőségi adatok a kivett vizekről, éves bevallás Üzemeltetői kötelezettség Mennyiségi adatok a kivett vizekről, éves bevallás Üzemeltetői kötelezettség

6 Adat igények Felszíni vizek esetén: Régebbi MSZ 12749:1993 szabvány szerint. (Maguk a mérendő paraméterek a VKI szerinti minősítésben is ezek, csak kiegészítve biológiával és hidrológiával) Oxigéncsoportjellemzői Oldott oxigén, Oxigén telítettség, Kémiai oxigénigény (KOI ps, KOI cr ) és Biokémiai oxigénigény(boi 5 ),összesszervesszén(toc),szaprobitásiindex(pantle-buckindex) Nitrogén és foszfor háztartás jellemzői Mikrobiológiai jellemzők Szervetlen mikroszennyezők Szerves mikroszennyezők Toxicitás vizsgálatok Radiológiai vizsgálatok Egyéb jellemzők Ammónium (NH 4 -N), Nitrit (NO 2 -N), Nitrát (NO 3 -N), Szerves és Összes nitrogén, Ortofoszfát(PO 4 -P),Összesfoszfor,a-klorofill. Coliformszám, Fekális coliformszám, Fekális streptococcus, Salmonella, Összes telepszám 22 és 37 C-on. Toxikus nehézfémek, Cianid, Arzén, Bór Fenolok, Detergensek, Kőolaj származékok, klórozott szénhidrogének, Peszticidek, Poliklórozott bifenilek, Pentaklórfenol Statikus Daphnia-, Hal- és Csíranövény-teszt Összes β-aktivitás, Cézium-137, Stroncium-90, Trícium Általános vízkémiai paraméterek, Sóösszetétel, Vas, Mangán

7 Adat igények Felszíni vizek esetén: Újonnan bevezetett a VKI miatt: Szervetlen mikroszennyezők: a komponenskör korábban is vizsgált volt, a mérési tartományokat kellett a követelményekhez igazítani (alsó méréshatár, mérési bizonytalanság kontra környezetminőségi határértékek) Szerves mikroszennyezők: jelentős számú új komponens bevezetése, megfelelő mérési módszerek kifejlesztése, átvétele. A speciális komponenskör és az összehasonlítható eredmények igénye miatt megfelelő tanúsítványokkal rendelkező közreműködő labor igénybe vétele vált szükségessé. Biológiai indikátorok: új jellemzők (perifiton, makrofita, halak) bevezetése, fitoplankton komponens bővítés (biomassza vizsgálat), értékelési módszer változása miatti új vizsgálati metodika bevezetése (makrozoobentosz)

8 Adat igények Felszíni vizek esetén példák - Feltáró monitoring: - Állóvíz Minőségi elem Gyakoriság (éven 6 éves cikluson belül belül) Fitoplankton 6 Évente Makrofita 1 Évente Fitobenton 2 Évente Makrozoobenton 1 Évente Halak 1 6 év alatt 1 Hidrológia 365 Évente Morfológia 1 6 év alatt 1 Ökológiát támogató 12 Évente kémia alapkémia Elsőbbségi anyagok 12 6 év alatt 1 (2000/60/EK X. melléklet) Egyéb veszélyes anyagok 12 6 év alatt 1 - Vízfolyások: Minőségi elem Gyakoriság (éven 6 éves cikluson belül belül) Fitoplankton 4 Évente Makrofita 1 Évente Fitobenton 2 Évente Makrozoobenton 2 Évente Halak 1 6 év alatt 1 Hidrológia 365 Évente Morfológia 1 6 év alatt 1 Folytonosság 1 6 év alatt 1 Ökológiát támogató kémia 12 Évente alapkémia Elsőbbségi anyagok 12 6 év alatt 1 (2000/60/EK X. melléklet) Egyéb veszélyes anyagok 12 6 év alatt 1

9 Adat igények Felszíni vizek esetén példák - Operatív monitoring: -Tápanyagtartalom miatt bizonytalan helyzetű állóvizek: Minőségi elem Gyakoriság (éven belül) 6 éves cikluson belül Fitoplankton 4 évente Fitobenton 1 évente Makrofita 1 évente Makrozoobenton 1 évente Halak 1 6 évente 1 Hidrológia 365 évente Morfológia 1 6 évente 1 Alapkémia 4 évente -Hidromorfológiaibeavatkozások miatt bizonytalan helyzetű állóvizek: Minőségi elem Gyakoriság (éven belül) 6 éves cikluson belül Fitoplankton 4 évente Makrofita 1 évente Hidrológia 365 évente Alapkémia 4 évente

10 Adat igények Felszíni vizek esetén példák - Operatív monitoring: -Veszélyes anyag miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások: Minőségi elem Gyakoriság (éven belül) 6 éves cikluson belül Makrozoobenton 2 évente Halak 1 6 évente 1 Hidrológia 365 évente 2000/60/EK X. mellékletben szereplő elsőbbségi anyagok közül azok esetén, amelyek a 12 évente környezetminőségi határértéket meghaladják Egyéb veszélyes anyagok közül, amelyek a környezetminőségi 12 évente határértéket meghaladják Alapkémia 4 évente - Az előző okok kombinációi, pl.: - Tápanyag és szervesanyag miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka a hosszanti átjárhatóság akadályozottsága) -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, vízkivétel, vízmegosztás hatásai) -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka a keresztszelvény menti elváltozások, szabályozással kapcsolatos elváltozások hatásai) -Hidromorfológiaiok miatt bizonytalan helyzetű vízfolyások (A hidromorfológiaikockázat oka kotrás, burkolat hatásai)

11 Felszíni vizek esetén példák Hidromorfológiai jellemző Hidrológiai viszonyok - az áramlás mértéke és dinamikája (vízfolyás) Adat igények Vizsgált paraméter Vízjárás (Van-e a vízmélységet és a sebességet jelentősen befolyásoló duzzasztott szakasz? ) - az áramló víz mennyisége és dinamikája (állóvíz) Vízmérleg (Van-e a vízmélységet befolyásoló vízszintszabályozás?) - tartózkodási idő (állóvíz) Van-e a természetes vízforgalmat befolyásoló emberi tevékenység? -kapcsolat a felszín alatti víztestekkel (vízfolyás és állóvíz) - a folyó folytonossága (vízfolyás) Morfológiai viszonyok - a folyó mélységének és szélességének változékonysága (vízfolyás) - a tó mélység változékonysága (állóvíz) -a mederágy mérete, szerkezete és anyaga (vízfolyás és állóvíz) -a parti sáv szerkezete (vízfolyás), a tópart szerkezete (állóvíz) Középvízszint változása medermélyülés vagy duzzasztás miatt Feliszapolódás (meder kolmatációja). Hosszirányú átjárhatóság Keresztirányú átjárhatóság (hullámtéri és mentett oldali holtágak vízellátottsága) Nagy folyók esetén a folyó szabályozottsága Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a kisvízi meder meanderezése, valamint a meder hosszmenti változékonysága Tavak esetében a mélység területi változékonysága Fedettség és benőttség (a vízfelületet borító és víz alatti növényzet együttesen) Meder anyaga Feliszapolódás/feltöltődés mértéke Medermélyülés mértéke kotrás nélkül (csak vízfolyás) Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a kisvízi meder méretei és a középvízi meder partjának meredeksége Tó méretei (felülete és kerülete, hosszúsága és szélessége) Ártér/hullámtér/puffersáv szélessége és állapota, növényzónák

12 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: - észlelés csak kutakból, forrásokból lehetséges - vízszint, vízhozam - vízminőség + kapcsolódó hidrogeológiai jelemzők Mennyiségi monitoring a VKI-ban: Vízszint mérési program:1685 kútban, termál víztesteknél minimum évente egy mérés, a többi víztest típusnál a minimális mérési gyakoriság havi, a sekély víztestek monitoring pontjainál heti kétszeri mérés elektromos mérőszalaggal, beépített szondával (úszó, nyomásérzékelő, pozitív kutaknál nyomásmérők), a kutak jelentős résznél digitális vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek. Vízhozammérésiprogram:elsősorban források, néhány esetben termálkutak, 115 helyen évente legalább egyszer, a változatosabb vízjárású forrásoknál negyedévente, illetve havonta. Leggyakrabban köbözéssel, de a bukó, úszó, jelzőanyag, stb. is alkalmas lehet, ha a természeti körülmények megengedik.

13 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: Minőségi monitoring a VKI-ban- példák: Sérülékeny külterületi program: sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelő, erdő, szőlő, vagy gyümölcsös található. Általános kémiai paraméterek (oldott oxigén, ph, fajl. vezetőképesség, nitrát, ammónium, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság), + közel harminc növényvédőszer-hatóanyag és azok bomlástermékei, erősen toxikus nehézfémek (arzén, higany, ólom, kadmium). Szúrópróba szerűen TOC, TPH, AOX, PAH és BTEX méréseket is végeznek. 847 hely, 60%-a szántó, 17%-a erdő, 16%-a rét-legelő és 7 %-a gyümölcsös, vagy szőlő művelésű területen. Sérülékeny belterületi program:ipari területeken, településeken elhelyezkedő kutakban. Tipikus ipari felhasználású szerves vegyületek: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus rákkeltő vegyületek (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémek. Növényvédőszer vizsgálatok falusias beépítettségűterületeken. 287 monitoring pont, amelyből 52 ipari területen, 188 falusias, 47 pedig városias beépítettségű környezetben. Védett rétegvíz program:évente egy mintavétel, alapkémia + hatévenként veszélyes anyagok, 786 monitoring pont (több mint 90%-a porózus víztestbe fúrt termelőkút, 54 védett karszt vízadó). Termálvíz program:feltáró monitoring a porózus termál és a meleg vizű karszt víztestekre, célja elsősorban a természetes vízminőség jellemzése, illetve a termálvíz használatából eredő vízminőség változás követése. 85 monitoring pont, hatévenként egyszeri mintavétel az általános vízminőségi paraméterekre + hőmérséklet.

14 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: Minőségi monitoring Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében folytatott adatszolgáltatás (üzemeltetői adatszolgáltatás): 2004 EU VKI és 21/2002 KöViMrendelet konform adatszolgáltatás módosítás -Q > 100m 3 /év -Q > 10m 3 /év ivóvíz-szolgáltatás esetén -kiegészítő kémiai vizsgálatok és egyéb szerves mikroszennyezők vizsgálata is - teljesítés 2004-ben 84% 2005 internetes adatszolgáltatás bevezetése

15 Adat igények Felszíni alatti vizek esetén: Távlati vízbázisok monitoringja 1994 távlati vízbázisokon kijelölt monitoring hálózat kiépítésének megkezdése - kísérleti telepi próbakutak(vízszint mérés) -áramlásváltozást figyelő kutak, kútcsoportok (vízszint és vízminőség figyelés + trícium mérés) - feltárt szennyezőforrásokat figyelő kutak (vízszint és vízminőség figyelés) - korábbi vízkutatásokból visszamaradt védőterületre eső kutak (vízszint mérés) 2005 ig jelentős mértékben kiépült 743 talajvízszintészlelő/felszínközeli 200 felszínalatti monitoring kút 620 helyen vízszintmérés 570 helyen vízminőség-vizsgálat 2009-ig további bővülés (biztonságba helyezett további távlati vízbázisok ellenőrző rendszere)

16 Ivóvíztisztítás monitoringja: Adat igények - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás -ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r.

17 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Ellenőrző vizsgálat:

18 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

19 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

20 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

21 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

22 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

23 Adat igények Ivóvíztisztítás monitoringja: - OSAP kitermelt víz mennyiségi adatszolgáltatás - ÁNTSZ + önellenőrzés: nyers és tisztított vízminőség vizsgálata: lásd 201/2001 Korm. r. Részletes vizsgálat: - minden, a rendeletben foglalt jellemző

24 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: - Befolyó szennyvíz mennyisége, minősége - Technológiától függően közbenső mérési pontokon mennyiség és minőség - Tisztított szennyvíz mennyisége, minősége A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (91/271/EGK)

25 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (91/271/EGK)

26 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: Hazai adaptáció: 28/2004 (XII.25). KvVM rendelet

27 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: - Mérések száma - 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

28 Adat igények Szennyvíztisztítás monitoringja: - Mérések száma - 27/2005. (XII. 6.) KvVMrendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

29 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - A programnak tartalmaznia kell: - Vizsgálat célja (Típusa: Feltáró monitoring, Operatív/Üzemelési, Vizsgálati monitoring + a konkrét célok) - Mintavétel helye - Mintavétel ideje - Mintavétel gyakorisága - Mintavételi módszerek - A minták kezelési ideje - A választott analitikai módszer

30 Mintavételi programok tervezése Ügymenet: - Helyszíni szemle, egyeztetés az érintettekkel - Program kidolgozása, felkészülés a végrehajtásra - mintavételi terv és eljárási utasítás - Jegyzőkönyv tartalmi követelményei, stb. - Fogadó laboratórium, beszállított minták érkeztetése (LIMS Laboratory Information Management System) - Akkredittáció A modern laboratóriumi információs rendszerek feleslegessé teszik a papír használatát. A vizsgálószemélyzet a kapott eredményeket közvetlenül a minta számítógépes adatlapjára rögzítik. A számítógép által vezérelt műszerek a mérési adatokat közvetlenül az információs rendszerbe továbbítják. A rendszer figyelemmel kíséri a feladatok végrehajtását, jelzi a hiányzó adatokat, elmaradt méréseket, lehetőséget ad a laboratórium felelős vezetőjének az eredmények ellenőrzésére, jóváhagyására. A kész eredményekből vizsgálati jegyzőkönyvet készít. Mindeközben folyamatosan regisztrálja, hogy az eredményekben ki mikor milyen módosítást hajtott végre.

31 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - A program a vízminőség jellemzésére egy adott időszak alatti vízminőség változás meghatározására - Ciklikus időbeni változás: -legalább 20 minta, egyes napszakok hatásának figyelembe vétele - Heti, évi előzetes vizsgálatok alpajánfelmért trendek szerint - Program a vízminőség ellenőrzésére rendszeres vizsgálat a határérték teljesülésének ellenőrzésére: - Automatikus volna ideális minimális mintaszám meghatározása jogszabály, vagy mat. statmódszer szerint szórás

32 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - A program a vízminőség jellemzésére egy adott időszak alatti vízminőség változás meghatározására - minimális mintaszám meghatározása jogszabály, vagy mat. stat. módszer szerint szórás - Kisebb gyakoriság: jóval határérték alatti, kis szórású eredmények - Nagyobb gyakoriság: nagy szórás, vagy határértékhez közeli eredmények

33 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - Mintavételi helyek kiválasztása - Vizsgálandó paraméter inhomogén elhelyezkedése - Két vagy több különböző összetételű víz találkozása - Eltérő fajsúlyú anyagok elhelyezkedése (fenéken vagy felszínen áramlik a töményebb anyag?) - Figyelembe kell venni: - Vízhozam, helyi adottságok, elkeveredés, holtterek - Elővizsgálatok eredménye - Lamináris szakasz kevésbé alkalmas, vízugrás turbulencia után célszerű, olyan távolságban, ahol megtörtént az elkeveredés

34 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - Mintavételi körülmények: - Minta mennyisége az alkalmazott analitikai módszerektől függ - Minták keverhetőségére figyelemmel lenni (kevert átlagminták, csapadék képződés) - Minta típusok: pont, átlag (térbeli, időbeli), sorozat - Minták tárolása: - Cél feldolgozásig ne változzon, tartósítás nélküli folyamatok lehetnek: - Biológiai, kémiai, oxidáció, kicsapódás, gázok beoldódása/kioldódása, adszorpció kolloid vagy mintatároló felületén

35 Mintavételi programok tervezése Mintavételi program kialakítása: - Minták tartósítása: - Hűtés 4 o C-ra, fagyasztás, forralás - Savanyítás ph=2 - Lúgosítás ph=12 - Oxidáló szerek (salétromsav, stb.) - Oldószerek - Fertőtlenítő szerek Vizsgálandó paraméterek lásd az adatigénynél! Mérési módszer kiválasztása megkívánt pontosság alapján, például a kimutathatóság határa a határérték minimum 20%-a mérési tartomány legalább a határérték négyszerese, stb.

36 Mintavételi programok tervezése Felszíni vizek: Mintavételi eszközök - Planktonháló - Ruttner-féle mélységi mintavevő - Úszódugós mélységi mintavevő (kézi rajz) - Vödör, szivattyús, automata, stb. A 32. tételnél is az eszközök)

37 Mintavételi programok tervezése Felszín alatti vizek: Mintavételi eszközök - Kút + szivattyú (vagy merítés kb. 100 m-ig) - Figyelőkút:

38 Adatok értékelése, feldolgozása 1. Mért adatok, mérési eljárások rendezett, kereshető lekérdezhető adatbázisban való rögzítés, közzététel (térinformatika, stb.) 2. Mérési bizonytalanság megítélése lásd a statisztika előadást : szükséges fogalmak: Alapsokaság, minta, reprezentativitás, statisztikák (átlag, szórás, medián, stb.), gyakoriság, tartósság, relatív gyakoriság, eloszlás, sűrűségfüggvény, eloszlásfüggvény, pontbecslés, intervallumbecslés, konfidencia intervallum, normális eloszlás, t-eloszlás. Kalibráció regresszió (egyenes illesztés, stb.)

39 Adatok értékelése, feldolgozása 3. Értékelés: sokaság (környezet) elem jellemzése a mért eredményekkel - Összehasonlítás határértékkel (bizonytalanság is!) - Kutatáshoz, modellezéshez összefüggés vizsgálatok: - Korreláció (trendszámítás, regresszió, kovariancia) - Szignifikáns eltérések, különbségek kimutatása (statisztikai próbák) - Illeszkedés, homogenitás vizsgálatok Lásd még: Adatértékelés tantárgy

40 Vízminőségi adatbázisok (32. tételhez is) Tartalmaznia kell az információkat az alábbiakról: - Mérőhálózat - Adatgyűjtés, mintavételi protokoll - Mintavevő-, mérőműszerek, eszközök (helyszíni és laboratóriumi mérésekhez) - Laboratóriumi vizsgálatok - A mérési adatok fogadására, kezelésére, megjelenítésére alkalmas informatikai rendszer - Adatok kiértékelése (statisztikák, elemzések), adatok hasznosítása elemzésekhez, modellezésben a monitoring üzemeléséből származó alap vagy nyers adatok (mérési eredmények) feldolgozása, kiértékelése a későbbi felhasználást segíti. - Információ publikálása, közzététele (nyilvánosság)

41 Vízminőségi adatbázisok Környezeti információs rendszerek - Célok: - a megfigyelt környezeti elemre vonatkozó változások elemzése. - A kapcsolatok feltárása, összefüggések vizsgálata egyes környezeti elemek különböző jellemzői, illetve fejlettebb, összekapcsolt rendszerek esetében különböző környezeti elemek között is. - Az adatok elérhetővé tétele, szakmai és közérthető bemutatásának lehetővé tétele, segítése

42 Vízminőségi adatbázisok Környezeti információs rendszerek - Célok: Funkciók: - Adatfelvitel vagy az adatok átvétele más rendszerektől (pl. függetlenül működő adatgyűjtő rendszertől), mérőeszközöktől. - Adatok ellenőrzésének, javításának, validálásának lehetősége - Idősorok megjelenítése - Térbeli változások érzékeltetése (térképes megjelenítés) - Adatok közti összefüggések vizsgálata - Adatok átadása más szoftverek, további felhasználó számára.

43 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIR részét képezik a vízgazdálkodással kapcsolatos adatok. Részei: - a környezetvédelmi ügyfelek és objektumok alapadatait nyilvántartó Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) - Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ szám) - Térinformatikai Lekérdező Rendszer, (KAR-tér) Szakágazati nyilvántartó rendszerek: - Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) - Hulladékgazdálkodási adatok - Levegő-tisztaság Védelmi Információs Rendszer (LAIR) - Légszennyező anyag kibocsátások -Felszíni Vízminőségi Adatbázis (FEVI): Felszíni vízminőségi mérési eredmények -a felügyelőségi laboratóriumok vízvizsgálatai mérései alapján a '60-as évekig visszamenőleg - Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR) - Jogerős környezetvédelmi hatósági határozatok adatai. -Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére feljogosító engedélyek adatai, beleértve a hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyeket.

44 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Felszín alatti vizek: Területi monitoring: Vízügyi igazgatási és környezetvédelmi szervek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek: a mennyiségi állapotot ellenőrző rendszerek, így különösen a talaj-, réteg-, karszt- és termálvíznyomás, illetve vízszint észlelések, továbbá a forrásmegfigyelések a felszín alatti víztestek állapotára jellemző, ugyanakkor a felszín alatti víztestekkel összefüggő felszíni vizek mennyiségére és minőségére vonatkozó monitoring,

45 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Felszín alatti vizek: Területi monitoring: Más állami szervezet által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek: (MÁFI, Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM), települési önkormányzatok ellenőrző rendszerei, expedíciós mérések) Környezethasználati monitoring rendszer: víziközművek és hulladéklerakók üzemeltetéséhez, bányatavak hasznosításához kapcsolódó monitoring, ivó-, ásvány- és gyógyvízhasználatok vízbázisvédelmi tevékenységéhez kapcsolódó monitoring; a szennyezett, tartósan károsodott területeken kármentesítési monitoring rendszerek

46 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Felszín alatti vizek: a szennyezett, tartósan károsodott területeken kármentesítési monitoring rendszerek FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉGI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ADATBÁZIS(FAVI, KÁRINFO) Három alrendszerből áll: - a felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségét érintő tevékenységek (FAVI-ENG), - a szennyezett területek és kármentesítések (FAVI- KÁRINFO), - valamint a vízminőségi monitoring adatainak fogadására, tárolására és kezelésére szolgáló (FAVI-MIR) részekből. ( + Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP))

47 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Víziközművek OSAP adatszolgáltatás KSH (Központi statisztikai hivatal)

48 Vízminőségi adatbázisok Magyarországon Adatbázisok elérhetősége: - Országos vízjelző szolgálat: https://www.vizugy.hu/ - OKIR: TIM MTA TAKI:

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében

Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében PH.D. ÉRTEKEZÉS Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében Programvezető: Dr. Tóth József egyetemi tanár Témavezető: Dr. Fodor István egyetemi

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC) Vízminőség-védelem 5-6. ea.

PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC) Vízminőség-védelem 5-6. ea. PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC) Vízminőség-védelem 5-6. ea. Vízminősítés Víztest tipológia Hazai vízminőségi monitoring rendszer és hazai vizek minősége Lakóépületek korszerű vízgazdálkodása Dittrich

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközművek üzemeltetéséről

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközművek üzemeltetéséről 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

I./32. Környezeti monitoring rendszerek Talaj megfigyelő rendszer A megfigyelés célja:

I./32. Környezeti monitoring rendszerek Talaj megfigyelő rendszer A megfigyelés célja: I./32. Környezeti monitoring rendszerek Területi és települési környezetvédelem adatigényei. A mérendő paraméterek. Észlelő hálózat és észlelési gyakoriság tervezése. Az adatok értékelése és feldolgozása.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1651/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya megye környezeti állapota (környezet) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

Környezeti informatika dr. Gyulai, István

Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Tartalom 1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok... 1 1.1. A környezeti adatok... 1 1.2. Zöldhatóságok...

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63 Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben