Tárgy: A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes környezethasználati engedélye H A T Á R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes környezethasználati engedélye H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 938/00. Iktatószámunk: 648/ Ügyintézőnk: dr. Buda Eszter dr. Mohos Gabriella Gáll Erzsébet Juhász Éva Oláh Ibolya Simon Zsuzsanna Bakos Zsolt Kapási Krisztián Farkas Béla Tárgy: A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes környezethasználati engedélye H A T Á R O Z A T. Engedélyes megnevezése, azonosítók. Engedélyes megnevezése: MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Engedélyes) Engedélyes székhelye: 0 Budapest, Logodi u 34/B. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: KSH azonosító: Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: 840 Ajka-Gyártelep hrsz Környezetvédelmi Területi Jel: Telephely Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra! Telefon: () Székesfehérvár, Hosszúsétatér. Ügyfélszolgálat: () Telefax: () Levélcím: 800 Székesfehérvár Pf.: 3 Ügyfélfogadási idő: Honlap: Hétfő, Szerda: c:\users\nomad\appdata\local\temp\648 0 ekhe.doc Vörösiszaptér EOV koordinátái: T gyár: X= m, Y= m T gyár: X= m, Y= m.8 Létesítmény KTJ szám: Timföldgyár és alumínium öntöde: Az engedélyezett tevékenység besorolása: Vörösiszaptér: Alumíniumgyártás (Timföldgyártás): TEÁOR Egyéb nem vas fém gyártása (Gallium gyártás): TEÁOR Szervetlen vegyi alapanyag gyártása (Zeolit gyártás): TEÁOR Könnyűfémöntés (Alumínium- öntészet): TEÁOR Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Szennyvízkezelés): TEÁOR Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Vörösiszap kezelése, tárolása): TEÁOR 38 Kedd, Csütörtök, Péntek:

2 .0 NOSE-P kód: 04., 05.0, PRTR-kód: (e) I., (e) II., 5 (c). Az engedélyezett tevékenység. Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel egységes környezethasználati engedélyt adok Nemvas fémeknek ércekből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással, Nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvözést), visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 0 tonna/nap olvasztási kapacitás felett, Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül, mint főtevékenységre, valamint a következőkben felsorolt kapcsolódó tevékenységekre: a technológiai szennyvizek tisztítását szolgáló ipari szennyvíztisztító, az ún. száraz vörösiszap kezelés bevezetésével üzemelő semlegesítő rendszerek, az ipari víz ellátását szolgáló Lőrintei vízkivételi mű és kapcsolódó vízellátó rendszer.. Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározottak szerint megadottnak tekintem az alábbiakat:.. A helyhez kötött légszennyező források működtetési engedélyét, a jelen határozat 6. számú mellékletében meghatározott levegővédelmi követelmények előírásával, valamint a határozat 9. pontjában szereplő előírásokkal... A helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátására a jelen határozat 6. mellékletében szereplő kibocsátási határértékeket állapítom meg, amelyeket folyamatosan be kell tartani...3 Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésének engedélyét - jelen határozat 0. a) pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségű hulladékokra vonatkozóan, a 0. a) pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával...4 Nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyét - jelen határozat 0. b) pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségű hulladékokra vonatkozóan, a 0. b) pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával...5 A Telephelyre a jelen határozat 3. mellékletében szereplő zajkibocsátási határértéket állapítom meg...6 A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 0/004. (VII..) Korm. rendelet 5. () bekezdése alapján az ipari szennyvíztisztítóból kibocsátott tisztított szennyvizek, a vörösiszaptérről kibocsátásra kerülő semlegesített csurgalék és csapadékvizek (továbbiakban: csurgalékvizek), valamint a gyártelepről kibocsátásra kerülő csapadékvizek kibocsátási határértékeit a 4. számú mellékletben foglaltak szerint adom meg.

3 .3 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározottak szerint nem tekintem megadottnak az alábbiakat:.3. A 0-06-os időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása..3. A nem veszélyes hulladékkezelési engedélyeket az Engedélyes által korábban a vörösiszap tárolókon végzett hulladékkezelési tevékenységekre: a komposztálásra, a rekultivációra, valamint az erőműi salak és pernye hasznosításra..3.3 Az ipari szennyvíztisztítóból kibocsátott technológiai szennyvíz, a vörösiszaptérről kibocsátásra kerülő semlegesített csurgalékvizek, valamint a gyártelepről kibocsátásra kerülő csapadékvizek mennyiségének, valamint a bennük lévő szennyező anyagok fajtájának és mennyiségének mérésére vonatkozó önellenőrzési terv elfogadása..3.4 A vörösiszap tárolókra vonatkozó, a felszín alatti vizek védelméről szóló 9/004. (VII..) Korm. rendelet 3. () bekezdés a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélye..3.5 A Telephelyen folytatandó tevékenységre vonatkozó üzemi terv jóváhagyását..3.6 A Telephelyhez és a bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszap, mint bányászati hulladék elhelyezésére szolgáló létesítményekhez kapcsolódó vízilétesítmények és vízhasználat üzemeltetésére vonatkozó vízjogi engedélyt..4 Az egységes környezethasználat engedély 08. január 3-ig érvényes..5 Az egységes környezethasználati engedély a bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszap, mint bányászati hulladék kezelésére, valamint az ehhez szükséges létesítmények, berendezések építésére, használatbavételére, üzemeltetésére, rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedélyek beszerzése alól nem mentesít..6 A bekövetkezett jelentős változásra, illetve az Engedélyes által végrehajtani kívánt jelentős változtatásra, technológia váltásra figyelemmel jelen határozat jogerőre emelkedésének napját követő 6 hónap időtartamra próbaüzemet írok elő.. Az előírt próbaüzem lejártakor, az Engedélyes - megvalósulási dokumentáció benyújtásával - köteles bizonyítani, hogy a Telephely működtetése során teljesülnek az egységes környezethasználat engedélyben foglaltak..8 Az engedélyezett tevékenységet a környezetvédelmi felülvizsgálatra, valamint az elérhető legjobb technika bemutatására irányadó szabályok szerint legalább ötévente felül kell vizsgálni és az erről készült teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 05. október 3-ig a Felügyelőségre be kell nyújtani. Jelentős változtatás esetén a felülvizsgálatot haladéktalanul el kell végezni. A felülvizsgálati dokumentáció alapján a Felügyelőség elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. 3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok 3. A Telephely elhelyezkedése: A Telephely Veszprém megyében, Ajka város külterületén, annak DNy-i részén található, közvetlenül a Budapest-Szombathely vasútvonal D-i oldalán, vegyes beépítésű területen. 3

4 Az üzemet É-ról az említett vasútvonal határolja, melynek túloldalán a Bakonyi Erőmű Zrt. salakpernye-hányója és néhány lakóház található. K-i irányban a Bakonyi Erőmű Zrt. és lakott terület, D-i irányban mezőgazdasági terület (legközelebbi lakott település Padragkút, km), Ny-i irányban a vörösiszap tárolók területei határolják. A gyárhoz tartozó vörösiszap tárolókon túl mintegy,0 km távolságban Kolontár község található. A Telephely területének nagysága 69,58 ha, melyből üzemi terület: 6,58 ha, vörösiszap tárolók területe: 0 ha. Az üzemi terület és a vörösiszap tárolók területének nagy része Ajka város közigazgatási területére esik, míg a vörösiszap tárolók érintik Kolontár és Devecser külterületeit is. A Telephely területén a következő funkcionális területrészek különíthetők el:. T- timföldgyár: a Csinger patak, a Budapest-Szombathely vasútvonal, a Le Bélier Magyarország Zrt. (korábbi kohászati és formaöntészeti területek) területe között helyezkedik el.. T- timföldgyár: a Csinger patak D-i oldalára eső üzemi területen található. 3. Galliumgyártó üzem: a T- gyár területének K-i szélén működik. 4. Szintetikus zeolitot előállító üzem: szintén a T- gyár K-i részén, a korábban feltárás és előkészítés céljára használt épületekben. 5. Precipitált hidrát gyártó üzem: T- gyár déli részén, a zeolit üzem és a Csinger-patak között található épületben 6. Szárított és őrölt hidrátokat (ALOLT termékek), illetve őrölt timföldet a T- gyár területén a régi kalcináló, kikeverő, kausztifikáló térségében állítanak elő.. Alumíniumötvözet gyártáshoz kapcsolódó öntöde: a vasútvonal és a Le- Belier cég területe (régi alukohó épület) között üzemel. 8. Bányászati hulladékkezelő létesítmények, vörösiszap tárolók. 3. Az Engedélyes által folytatott főtevékenységek technológiájának ismertetése: 3.. A timföldgyártás technológiai lépései és a tervezett technológiai váltás bemutatása: Bauxit beszállítás A bauxitot közúton (önürítős tehergépkocsikon), illetve vasúton szállítják be a Telephelyre. Az üzem max tonna bauxit tárolására alkalmas készlettérrel rendelkezik, ahol a bauxit tárolása nyílt téren, ömlesztve történik. Előkészítés, deszilikálás (T gyáregység) A bauxitot törő és nedves őrlő gépeken 0,5 mm-nél kisebb szemcsenagyságig aprítják. A nedves őrlést lúggal (Na-aluminát oldat) végzik. A lúg nagyobb részét a termékszűrés anyalúgjának (retúrlúg) a bepárlásával nyert ún. sűrűlúg alkotja, amelyet a lúgtárolóban tárolnak, és onnan használnak fel a technológia más pontjain is. A szükséges friss lúg utánpótlást is a lúgtárolóba adagolják be. A nedves őrlés során keletkezett zagyot az összetétel pontos beállítása (lúgbeállítás) után mészadalék hozzákeverésével kovasavtalanítják (deszilikálják). Ennél a műveletnél a nátrium-alumínium-szilikátot oldhatatlan alumíniumszilikátokká alakítják, de a folyamat ezen fázisában a zagytól még nem választják el. 4

5 Mész adagolás (T gyáregység) A mészadalékos feltárás és egyéb technológiai műveletek CaO igényét oltott mész adagolásával biztosítják. Az oltott meszet a Telephely saját mészüzemében állítják elő, aprószemcsés égetett mészből. A Telephelyre közúti szállítással érkezik be az égetett mészpor, amelyet a retúrlúg-rendszerből kivett lúggal oltanak (lúgos mészoltás). A mész kezelése elszívás alatt történik. Az elszívó rendszerhez porleválasztó berendezés is tartozik. Feltárás (T gyáregység) Az őrölt, bekevert bauxit zagyot következő lépésként membránfeltétes dugattyús zagyszivattyúkkal továbbítják az úgynevezett feltáró autokláv-sorokra (feltárás). A feltárás során 9 expanziós lépcsőt alkalmaznak. A zagyot a beépített fűtő spirálokon ellenáramú hőcsere során gőzzel melegítik fel a feltárási hőmérsékletre. A fűtő gőzt a Telephely központi gőzrendszere szolgáltatja, amelyet a szomszédos Bakonyi Erőmű Zrt. táplál. - Feltárólúg koncentráció: g/l Na O k - Szódaszint: 5-5 % - Szervesanyag tartalom: -6 g/l - Feltárási hőmérséklet: 40 C Hígítás (T gyáregység) Az autokláv sort elhagyó, feltárt zagyot expandáltatják, majd a szükséges koncentrációra, sűrűségre hígítják. A nyomáscsökkentés során kapott kondenzvizet mosóvízként a folyamatba vezetik vissza. A hígítást a vörösiszap mosásánál keletkező mosófolyadékkal végzik. A szekunder gőzöket a feltárást megelőző előmelegítésre használják fel. Ülepítés (T gyáregység) A hígított és koagulálószerrel kezelt zagyot egykamrás nagy átmérőjű Dorr ülepítő berendezésekben szétválasztják (ülepítés). Itt szétválik a vörösiszap és az aluminátlúg. Aluminátlúg szűrés (T gyáregység) A feltárt, hígított zagy ülepítése után túlfolyó tiszta aluminátlúgot utánszűrés után felületi hőcserélőn lehűtik. Az utánszűrés szűrőlepénye a vörösiszapba kerül. Az utánszűrt aluminátlúg egy részét speciális hidrátok (precipitált hidrát) előállításához pihentetik. Hidrát kikeverés (T/T gyáregység) A tisztított és lehűtött aluminátlúgot a kristályosodás elősegítése érdekében alumínium-hidroxiddal beoltják, majd a kikeverő sorok tartályaiba juttatják. A légkeverésű tartályokból álló sorokon az aluminátlúg oldott Al O 3 tartalmának mintegy a fele alumínium-hidroxid formájában kikristályosodik. Hidrát szűrés, mosás (T/T gyáregység) A kikevert hidrátzagyot soronként elkülönítve szűrik és egy részét oltóhidrátként visszavezetik a technológiai folyamatba. Másik részét a termékhidrátot forró vizes mosással lúgmentesítik. A termékhidrát egy részét nedves hidrát termékként értékesítik. A termékhidrát másik része szárított és/vagy őrölt termék alakjában hagyja el a gyár területét. 5

6 Hidrát szárítás (T gyáregység) A hidrát szárítása földgáztüzelésű szárító berendezésekben történik, ekkor a nedves hidrát tapadó nedvessége elpárolog a termék száraz alumínium-hidroxid lesz. A hidrátszárító berendezések füstgázai két db méter magas kéményen át lépnek ki a környezetbe. A füstgázáram mindkét pontforrás előtt porleválasztó berendezésen halad át. A leválasztott port a termékhez visszaadagolják. A szárított hidrát szállítása a tároló tartályokba, onnan kicsomagolásra, illetve a hidrátörlő berendezésekhez levegő árammal történik. Hidrát őrlés (T gyáregység) A szárított hidrát őrlése őrlő malmokban történik, szállítására szintén levegő árammal kerül sor. A malmokból kilépő őrleményből osztályozó berendezések segítségével különítik el a kívánt szemcseméretű terméket, amely a tároló tartályokba kerül, míg az őrlemény azon része mely durvább szemcseméretű a kívántnál, visszakerül az őrlő berendezésbe. A berendezések elszívott levegője porleválasztó berendezéseken keresztül kerül a környezetbe. A leválasztott por a termékbe kerül bekeverésre. Kalcinálás (T/T gyáregység) A termékhidrát nagyobb része a szűrés és mosást követően kalcinálásra kerül a T vagy a T gyári kalcináló kemencéken, a gyártandó timföld minőségétől függően. A termékhidrát ebben a lépésben elveszíti tapadó nedvességtartalmát és izzítási veszteségét. A kemencéket földgázzal fűtik, a hideg és a meleg végeken hőhasznosító berendezéseket alkalmaznak. A fajlagos energiafogyasztás 5000 kj/kg. A távozó füstgázok portartalmát ciklonokkal és elektrofilterekkel választják le. A timföld szállítása fluidizációs berendezések segítségével történik. A kalcináló kemencék és a kalcinálás során alkalmazott berendezések kéményei a telephely bejelentett levegő szennyező-anyag kibocsátó pontforrásai. A kalcináló kemencékhez, szállító és kitárázó berendezésekhez termékleválasztó (porleválasztó) berendezések is tartoznak. A leválasztott port visszaadagolják a timföldhöz. A kalcinált timföldek nagyobb része speciális timföldként nem kohászati felhasználási céllal, kiszállításra kerül. Őrölt timföldgyártás (T/T gyáregység) A kalcinált timföld másik részét golyósmalmokban és légsugár malmokban tovább feldolgozzák, a felhasználási terület által megkövetelt szemcseméretűre őrlik. Az őrlőberendezésekhez osztályozó berendezések is tartoznak, amelyek segítségével elválasztják a már megfelelő szemcseméretű terméket a még őröletlen szemcséktől. A megfelelő szemcsenagyságú termék levegő áram segítségével a tároló tartályokba kerül, a szállító levegő porleválasztó berendezéseken keresztül lép ki a környezetbe. A leválasztott por visszakerül a termékbe. Az osztályozó berendezésekben elválasztott durvább frakció további őrlésre visszakerül az őrlő berendezésbe. Bepárlás (T gyáregység) A kikeverés után keletkező retúrlúg nagyobb részét ötfokozatú, ellenáramú bepárló állomásokon besűrítik. Egy tonna timföldre -4 m 3 víz eltávolítása szükséges. A bepárláshoz ellenáramú 5 testes ejtőfilmes Kestner bepárlót alkalmaznak. Gőzfogyasztás 0,3 t gőz/t víz. A bepárlás indirekt 0,4 MPa nyomású gőzfűtéssel történik, amelyhez a gőzt a telephely központi gőzrendszere szolgáltatja, amelyet a szomszédos Bakonyi Erőmű Zrt. táplál. A kondenz egységes rendszeren át a Bakonyi Erőmű Zrt.-hez jut vissza. 6

7 A sűrűlúg egy részét a gallium üzembe viszik, gallium előállítására, egy részét a mészüzembe CaO előállításra. Egy részét utóbepárlásra vezetik. Az utóbepárlót elhagyó lúgot pihentetik, a kiváló sót nyomószűrőn szűrik. A sót zagyolják, mésztejet kevernek hozzá (kausztifikálják). A sűrűlúg nagyobb része a lúgtárolóba kerül, ahonnan visszavezetik a timföldgyártási technológia különböző lépéseibe. A körfolyamat marónátron veszteségét folyékony marónátron oldattal pótolják. A marónátron szállítása és fogadása vasúti tartálykocsikban történik. A bepárló állomásokat, a légkompresszorokat, a timföld utóhűtőket és a kikeverés sorközi hűtőit vízzel hűtik. A hűtővizet hűtő tornyokon keresztül recirkuláltatják. A hűtővíz utánpótlása a Lőrintei víztározóból történik. Precipitált hidrát gyártás (T gyáregység) Speciális igények (szemcseméret, fajlagos felület) kielégítésére a szűrt és pihentetett aluminátlúgból a normál kikeveréstől eltérő technológiát alkalmazó eljárásban kristályosítják ki az alumínium-hidroxidot. Az eljárás során egy nagyon finom szemcseeloszlású és meghatározott fajlagos felületű termék keletkezik. A kikristályosodott terméket szűrik, mossák, és földgáztüzelésű szárítóberendezéseken szárítják. A terméket a füstgázból porleválasztó berendezésekkel választják ki, a tisztított füstgáz pedig kéményeken keresztül kerül ki a környezetbe. Vörösiszap zagy mosás és szűrés (T gyáregység) A vörösiszapot a veszteségek csökkentése érdekében ellenáramban mossák, majd a folyamat végén vákuum dobszűrőkön szűrik és mossák a Na O, illetve Al O 3 tartalmának visszanyerése érdekében. A vörösiszap kezelésében tervezett technológiai váltás szakaszai: A vörösiszap kezelésében a technológia váltás előtti folyékony fázisú vörösiszap kezelése helyett, az ún. száraz technológia kerül bevezetésre. A technológia váltás folyamatos áttéréssel tervezett, mely az alábbi egymást követő, illetve egymásra épülő szakaszokat jelenti: A technológia váltás előtti folyékony fázisú vörösiszap kezelés technológiája A vákuum dobszürőkön leszűrt vörösiszap-lepényt az iszapzagyoló vályún keresztül továbbítják az iszapkinyomó tartályba. Itt a 45 % nedvességtartalmú vörösiszapot retúrvízzel g/l szárazanyag tartalmú zagyra hígítják a csővezetéken történő szállítási lehetőség miatt. A vörösiszap kinyomatása db NA 00-as iszapvezetéken történik. Az iszapvezetékről leágazó úgynevezett belövők a kazetta átellenes oldalán kerültek kiépítésre. Az iszapot a kiépített belövők váltásával (az iszapbetáplálás helyének megváltoztatásával) úgy kell irányítani, hogy a medence töltése egyenletes legyen (a gát falait lehetőség szerint iszappal kell védeni), és a kialakuló iszapfelület a nyelő irányába lejtsen, ezzel a kazettán lévő víz mennyisége szabályozhatóvá váljon. A medencében az iszap szilárd és folyadék fázisa szétválik. A szilárd fázissal (45 % nedvességtartalmú iszap) a medence töltését, a folyadékfázis elvezetésével pedig a retúrvíz szükségletet biztosítják. A folyadékfázis elvétele a kazettáról az un. nyelőkön keresztül történik és a retúrvíz szállítóvezetéken keresztül kerül vissza a technológiai folyamatba. A vörösiszap mennyiségét a feldolgozott bauxit mennyiségének ismeretében anyagmérleg számítással határozzák meg. A bauxit Fe O 3 tartalma a feltárás során teljes mértékben átkerül a vörösiszapba. A feldolgozott bauxit és a keletkezett vörösiszap napi átlagmintájának vizsgálati adataiból képezett havi átlagadatokból számítják a keletkezett száraz vörösiszap mennyiségét. A vörösiszap a kiülepedés során kb. 45 % nedvesség tartalmat zár magába, tehát a nedves vörösiszap mennyiségét ezekből az adatokból határozzák meg.

8 A vörösiszap szállító rendszer recirkulációs jellegű, tehát a kazettáról a szállítóvíznek a technológiai és természetes veszteségekkel csökkentett részét az iszap kiülepedése után az ún. retúrvíz rendszeren visszajuttatják az üzembe, ahol egy részét a technológiában újra felhasználják. Másik részét semlegesítik, és az ipari szennyvíz-tisztító telepen keresztül a Torna-patakba bocsátják ki. A gipsszel történő, keveréses vörösiszap kezelés technológiája A 009-ben létrehozott vákuum dobszűrős vörösiszap előkészítés megalapozta a száraz technológia irányába történő továbblépést. A dobszűrőkről közvetlenül lejövő vörösiszap szilárdanyag tartalma relatív magas, lúgossága pedig relatív kicsi, ezért alkalmas a gipszes technológiához. A művelet a meglévő vákuum dobszűrőkön keletkező 55 % szilárdanyag tartalmú vörösiszap további vízhozzáadás nélküli elvételével, majd nedves iszapra számítva 0-30 %-os mennyiségű erőművi gipsz hozzákeverésével végrehajtható úgy, hogy ezekre a műveletekre alkalmas, csigás szállító és keverő rendszert alkalmaznak. A gipsszel történő, keveréses vörösiszap kezelési technológiát a meglévő dobszűrők elhelyezésére szolgáló épület melletti területen tervezett. A keletkező iszap szárazanyag tartalma 60 %-ra emelkedik, állaga pedig olyanná válik, hogy teherautóval még szállítható és a tározó helyen megfelelő géppel teríthető. A száradás és a gipsz hatására létrejövő kötések következtében -3 hét alatt eléri a kellő, száraziszapnak megfelelő szilárdságot. Átlagban 5 %-os gipsz hozzáadásával számolnak. A technológia az alábbiak szerint működik: - A víz hozzáadása nélküli vörösiszapelvétel a vákuum dobszűrőkön történik. A megfelelő alkalmazott eszköz a nyitott szállító csiga. A csiga feladata az elvett iszap elszállítása a szűrő alól és a keverőrendszerbe való eljuttatása. A csigás keverőhöz gipszszállító és adagoló rendszer csatlakozik. - Csigás keverő a vörösiszap és a gipsz összekeverését végzi. - Az összekevert elegy teherautóra rakható. A végleges gipszes keverési technológia 3 keverő egységgel működik. Egy keverő egység jut db vákuum dobszűrőre (vörösiszap dobszűrők száma 6). Egy-egy keverőhöz egy-egy szállítórendszer szükséges. A szűrő alatti anyag elvételi rendszerek száma 6 db. A gipszszállító és adagoló rendszer egy egységet képez. A víztelenített iszap kezelés technológiája A keletkező vörösiszap teljes mennyisége víztelenítésre kerül. A vörösiszapot gipsszel összekeverve, majd présszűrővel tovább víztelenítve 60-0% közötti szárazanyagú vörösiszap keletkezik. Az így leszűrt száraz iszap kellő szilárdságú, vizet nehezen vesz fel, teherautóval szállítható, a tározóban megfelelő géppel teríthető, állaga miatt szilárd halmazállapotúnak tekinthető, további száradása a jó kezelhetőséghez nem szükséges. A technológiához - gipsszel történő, keveréses vörösiszap kezelési technológiához képest - kevesebb gipsz adagolása továbbra is szükséges, mindaddig amíg a megfelelő vizsgálatok nem bizonyítják a gipsznélküli technológia megvalósíthatóságát. A vörösiszap kezelésében tervezett technológiai váltáshoz kapcsolódó manipulációs tér: A Telephely területén olyan technológiai manipulációs tér kerül kialakításra, amely a technológiai anyagigény folyamatosságának biztosításához, illetve a száraz technológia köztes és végső termékeinek vizsgálatához kerül felhasználásra. A manipuláció kizárólag bauxittal felterített téren folyhat. A 8

9 kialakítandó terület (50x00 m) a bauxit tároló területén található. A bauxit ágynak használt anyag - használat után - a technológiai folyamatba kerül. 3.. A galliumgyártás technológiai lépései: - Lúgelőkészítés (T gyáregység) - Elődúsítás (T gyáregység) - Bontás (T gyáregység) - Higanytisztítás (T gyáregység) - Cementálás (T gyáregység) - Gallium tisztítás (T gyáregység). A galliumgyártási technológia a timföldgyártás során a hidrátzagy szűrésénél kapott szűrlet (retúrlúg) besűrítésével keletkező sűrűlúgból indul ki. (Erre a célra a sűrűlúgnak csak egy részét használják fel, míg a többi részt a timföldgyártási technológia más részeihez visszavezetik.) A sűrűlúg szennyezőit ülepítés, hűtés és centrifugálás útján eltávolítják. A sűrűlúgot ezután gőzfűtéssel előmelegítik, majd gallium-tartalmát az egyenirányított árammal, higanykatódos elektrolizáló cellákban Na-Gaamalgámmá alakítják át. A hat elektrolizáló cella sor elszívás alatt üzemel, és ezenkívül teremelszívás is működik. Az elszívó rendszerekhez öt darab kibocsátó kürtő tartozik. A cellákból kilépő lúg higanytartalmát kiülepítik és egyesítik az amalgámbontás során visszanyert higannyal. A lúgot ezután visszavezetik a timföldgyártás körfolyamatába. Az amalgámbontás során a Na-Ga-amalgám forró vizes kezelésével Na-gallát oldatot állítanak elő. A higanyt a bontóból tisztításra vezetik, ahol egyesítik a lúg ülepítésével visszanyert higanymennyiséggel. A tisztított higany a higanytartályba kerül, ahonnan visszatáplálják az elektrolizáló cellákba. A higanytartályba adagolják be a technológiai veszteségek pótlására szükséges friss higanymennyiséget is. A higanytisztítás során elvált lúgot egyesítik az elektrolizáló cellákból kilépő és ülepített lúggal, és azzal együtt visszaviszik timföldgyártásra. A bontás során nyert Na-gallát oldatot indirekt gőzfűtéssel bepárolják. A bepárolt Na-gallát oldatot szűréssel tisztítják, majd cementálással nyerik ki belőle a nyers fém galliumot. A lúgot ezután visszavezetik a timföldgyártás körfolyamatába. A nyersfémből hőkezelés, savazás, kristályosítás és raffinálás segítségével egyre nagyobb tisztaságú fémet nyernek, melynek minőségét minden fázisban ellenőrzik A zeolitgyártás technológiai lépései: - Vízüvegoldás (T gyáregység) - Lúgelőkészítés (T gyáregység) - Kristályosítás (T gyáregység) - Szűrés (T gyáregység) - Szárítás (T gyáregység) - Termék tárolás (T gyáregység). A zeolitgyártás kiindulási anyaga a timföldgyártási technológiában a hidrátzagy szűrésénél keletkező szűrlet, az ún. retúrlúg, amelyből vízüveg oldat hozzáadásával gélt készítenek. 9

10 A keletkezett gélt a reaktorokban előírt hőmérsékletre fűtik fel. Itt megfelelő idő elteltével kialakulnak a zeolit kristályok, melyeket szűréssel választanak el az anyalúgtól. A reaktorok fűtése direkt módon, gőzzel történik. A kristályokat a szűrőn a kívánt mértékig lágyvízzel mossák, majd a keletkezett zeolit lepényt szárító berendezésekben megszárítják. A szárítás földgáztüzeléssel történik. A készterméket a füstgázáramból porleválasztó ciklonnal és porszűrővel választják le, és a tároló silók valamelyikébe juttatják. A porleválasztás után a füstgázáramok kéményen át lépnek ki a környezetbe Alumínium öntészet és salakfeldolgozás technológiai lépései: A Telephelyen öntészeti tömb gyártását végzik. Az alumínium öntészet és a salakfeldolgozás technológiája jelen határozat 0. b) pontban kerül ismertetésre A bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszap, mint bányászati hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények: A technológia váltás előtti folyékony fázisú vörösiszap elhelyezésére szolgáló létesítmények: Folyékony fázisú vörösiszap elhelyezése: a X/a tárolóba történik. A Felügyelőség a 0453/0. iktatószámú határozat.0 pontjában a X/a. jelű kazetta rézsűjére az elérhető legjobb technikaként a biztonsági tényező legkisebb értékét,5-ben állapította meg. A Felügyelőség a 0453/0. iktatószámú határozat.0.5 pontjában előírta, hogy a gát koronájának legalacsonyabb pontja és a tárolt anyag felett lévő szabad vízfelület közti távolság nem lehet kisebb, mint,5 méter, mely követelményt folyamatosan biztosítani kell. A technológia váltást követő szakaszokban a vörösiszap elhelyezésére szolgáló létesítmények: A gipsszel történő, keveréses vörösiszap, illetve a víztelenített iszap elhelyezése: A száraz vörösiszap elhelyezése a X-es tárolóban történik meg. Tartalék területként az -es tároló, a X-es tároló nyugati oldalán és a IX-es tároló északi részén tervezett tárolók, továbbá távlatilag a / és / tárolók kerültek megjelölésre. A vörösiszap tárolókra vonatkozó elérhető legjobb technika alapján a biztonsági tényező legkisebb értékét az üzemelés során,5 értékben állapítom meg. 3.3 A Telephelyen folytatott egyes technológiák kapacitás adatai: Az Engedélyes Telephelyén folytatott főtevékenységek névleges kapacitásai: timföldgyártás kapacitás: t/év (timföld egyenérték) galliumgyártás kapacitás: 5,5 t/év, zeolitgyártás kapacitás: t/év, alumínium-ötvözet kapacitás: alumíniumsalak feldolgozás kapacitás:.000 t/év t/év. 0

11 3.4 Kapcsolódó tevékenységek: 3.4. Vízellátás: Ipari vízellátás: Engedélyezett ipari vízkontingens: m 3 /év; m 3 /d Jelentős mennyiségű víz kerül újra felhasználásra, így az összes frissvíz igény: 5460 m 3 /d A vízigény elsődlegesen a Lőrintei víztározóból kerül kielégítésre. A tórendszer ülepítő-és tározótóból áll, ahová szűrőmezőn át jut a víz. A vízutánpótlást a Padragi víz biztosítja. A vízkivételi mű gépészeti berendezései: Vízkiemelést szolgáló szivattyúk, vízmérő, vezeték hálózat, 500 m 3 -es tároló medence, 00 m 3 -es hidroglóbusz. A két timföldgyár (T- és T- gyáregységek) ipari vízellátását egymással összeköttetésben lévő, de külön kiépített vízmű telep és hálózat biztosítja. A vízkivételben történő esetleges fennakadás esetén lehetőség van a DRV ZRt. kezelésében lévő Nyirád-Ajka távvezetékről az ipari vízigény kielégítésére. Ivó vízellátás: Átadott víz: A gyárterület ivóvízellátása közműhálózatról történik. A T- gyár részére a Bakonykarszt ZRt. (63 m 3 /d), míg a T- gyáregység részére a DRV ZRt. (0 m 3 /d), biztosítja az ivóvizet. Az Engedélyes a Le Bélier Magyarország Zrt.-nek ivó-és ipari vizet szolgáltat Szennyvíz-és csapadékvíz elvezetés: Kommunális szennyvízcsatorna hálózat: A keletkező kommunális szennyvizek a városi közcsatornán kerülnek elvezetésre. A Telephely területén önálló, az egyéb csatornarendszerektől elválasztott kommunális szennyvízcsatornahálózat épült ki. A T- timföldgyár területéről a kommunális szennyvizet átemelő segítségével a T- timföldgyár kommunális csatornahálózatának az utolsó szakaszába továbbítják. Innen a két timföldgyár egyesített kommunális szennyvizei újabb átemelő állomás segítségével az ajkai városi közüzemi hálózatba, majd a szennyvíztisztító telepre kerülnek. A szivattyúk automatikus szintkapcsolóval vezérelve, szakaszosan működnek. Ipari szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető hálózat: Az ipari szennyvíz elvezető csatornarendszer a csapadékvíz elvezetéssel részben egyesített rendszerű. A csapadékvizek a T- timföldgyár területéről az ipari szennyvizekkel egyesített rendszerben az ipari szennyvíztisztító telepre folynak be, ahonnan tisztítás után szükség szerint ipari vízként újrafelhasználhatóak. Az ipari szennyvíztisztítóból a tisztított víz azon része, amely nem kerül újrafelhasználásra a Torna-patakba torkolló II. számú kifolyón távozik. Kivételt képez a gyárterület főporta környéki részéről összegyűlő csapadékvíz, amely egy külön csatornaágon a Bakonyi Erőmű Zrt. Csigereárkán keresztül a jut a Torna-patakba.

12 A T- timföldgyár csapadékvíz elvezetését 3 db önálló csapadékvíz elvezető rendszer biztosítja. az. sz. csapadékvíz elvezető rendszer automatikus műszaki védelemmel üzemel, így abban az esetben, ha az aluminátlúg a kármentesítő tartály túlfolyóján keresztül a csapadékcsatornába kerül, akkor az automata lezárja a Csinger-patak I.sz. kitorkolását, és nyomóvezetéken keresztül egy 500 m 3 -es mosóvíz tartályba nyomja a lúg-zagyot. Innen a meglévő visszaforgató rendszeren keresztül a beépített szivattyú automatikus üzemelése mellett jut vissza az anyag a technológiai folyamatba. a. sz. csapadékvíz elevezető rendszer a lúggal szennyezett csapadékvizeket gyűjti össze és a gyári szennyvíztisztítóba vezeti. a 3. sz. csapadékvíz elvezető rendszer szintén automatikus műszaki védelemmel ellátott. A gyárterület Ny-i területének burkolt felületeiről származó csapadékvizeket gyűjti össze és vezeti a Csinger-patakba. Amennyiben a ph > 9, akkor a szennyezett víz egy 50 m 3 -es gyűjtőaknába jut, ahonnan elvezetik. A T- gyár területéről a csapadékvizet és a lúgos szennyvizeket zárt szelvényű csatornahálózat gyűjti össze és vezeti el a szennyvíztisztító telepre A szennyvíztisztító tevékenység: Az ipari szennyvizek és szennyezett csapadékvizek kezelése saját szennyvíztisztító telepen történik. Az ipari szennyvíz jelentős részét hűtővizek képezik. Emellett ipari szennyvizek a technológiából adódóan a silók, malmok, hőcserélők, autoklávok, szállítóberendezések hibájából, valamint tisztításnál, karbantartásoknál is keletkeznek. A tisztítótelep névleges kapacitása: m 3 /d. A technológia: szűrőrács durva szűréssel, savval történő semlegesítés, elő és utóülepítés, a tisztított szennyvíz visszaforgatása a vízhálózatba, vagy elvezetés a Torna patakba. A technológia műtárgyai: db 5 m 3 -es fogadóakna db 50 m 3 -es savtároló tartály 3 db egyenként.00 m 3 -es előülepítő medence db.500 m 3 -es, terelőfalas utóülepítő medence db átemelő szivattyú, a befolyó ipari szennyvíz előülepítőkbe történő átemeléséhez durva szűrőrács db recirkulációs szivattyú a tisztított ipari szennyvíz visszaforgatására db iszapszállító szivattyú a befolyó és elfolyó víz ellenőrzésére szolgáló ph mérő kitorkolló fej; Befogadó a Torna patak fkm szelvénye (II. számú kifolyó mintavételi hely)

13 3.4.4 A bányászati hulladékkezelő létesítmények vízilétesítményei: A VI-IX. tárolók déli oldaláról (déli szivattyú) és északi oldaláról, továbbá a nyugati oldalról és a délnyugat-nyugati árokból a Kenyeres tanyai átemelőn keresztül beérkező csurgalékvizeket a semlegesítő rendszer részét képező 00 m 3 - es keverőtartály fogadja, mely összeköttetésben van a IX.-es tároló vizeit fogadó puffer medencével, és a XII.-es számú csurgalékvíz tárolóval (havária tároló). A semlegesítő többletsemlegesítési igény esetén a Kenyeres tanyai átemelőről átemelt csurgalékvizeket is kezeli. A X. tároló É-i és Ny-i területeinek csapadék-és csurgalékvíz elvezetése a kiépített. sz. gáttal, függönyfallal és műtárgyaival, továbbá árokrendszerrel. 3.5 Szállítás: 3.5. Teherszállítás nagyságrendje: Szállítási tevékenység közúton Közúton érkezik be a Telephelyre - a nagyobb tömegű alap-és segédanyagok közül - a bauxit kb. 5 %-a és az égetett mész közel 50 %-a. Közúton szállítják ki a késztermékek mintegy 80 %-át. Az alumíniumöntöde szállításai teljes egészében közúton történnek. A közúton történő alapanyag beszállítás és késztermék kiszállítás bérfuvarozással kerül lebonyolításra, azaz a szállító tehergépkocsik nem az Engedélyes tulajdonában vannak. Szállítási tevékenység vasúton Vasúton történik a marónátron, a vízüveg és a tömény kénsav beszállítása, és így kerül be a Telephelyre a bauxit mintegy 5 %-a és az égetett mész mennyiségének kb. a fele. A késztermékeknek mintegy 0 %-át vasúton szállítják ki. A vasúton történő anyagszállítás esetén a MÁV felé történő átadási pontok beszállítás esetén a gyár. számú ipavágányon, míg kiszállítás esetén a. számú iparvágányon kerültek meghatározásra. A marónátron és a tömény kénsav tartálykocsikban, az égetett mész (mészpor) pneumatikus tartálykocsikban kerül beszállításra. A folyékony vegyi anyagok (lúg, sav) átvétele szabványos módon kialakított vasúti lefejtő helyeken (beton, vasúti tálca, kármentő akna), míg a mészpor átfejtése zárt csővezetéken keresztül történik. A darabos, szilárd vízüveg és a bauxit kirakodása a vasúti tehervagonokból forgó rakodók alkalmazásával történik A száraz vörösiszap szállítás: A megfelelő szárazanyag tartalmú vörösiszapot minimum 0 tonnás gépkocsikkal szállítják ki elhelyezésre a bányászati hulladékkezelő létesítményre. Az új technológia igényelte szállítás a jelenlegi szállítási forgalmat óránként 4-5 teherautóval növeli meg. A szállítási útvonalként részben a jelenleg is belső szállítási útként kialakított utat veszik igénybe, amely a gyárhoz tartozó, csak külterületi ingatlanokon vezet át. A kiszállítási útvonal: üzemi út 39 sz. bekötő út (Padragi út), 339 sz. út (Ajka- Kolontár), X. kazetta. 4. A szabályozás köre 4. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználat engedélyben foglaltaknak. 3

14 4. Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Felügyelőség részére a változásokat követő 5 napon belül be kell jelenteni. 4.3 Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. 5. A legjobb elérhető technika megvalósítására vonatkozó szabályok 5. A pontokban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok mellett, a 8., 9., 0.,., és 3. pontokban tett előírások betartása esetén, a szükséges intézkedések megtételével, a határozatban szereplő kibocsátási határértékek betartásával az elérhető legjobb technika a próbaüzemre megállapított határidőig valósul meg. 5. Az Engedélyesnek a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről; a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról; a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről; a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról; a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről; a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. 5.3 Az Engedélyesnek kockázatértékelést kell végeznie az alkalmazott technológiák felmérésére és annak biztosítására, hogy ezek a leginkább megfeleljenek a konkrét körülményeknek környezetvédelmi, biztonsági, műszaki és mérnöki szempontból. Az Engedélyesnek a lehetséges kockázatcsökkentési intézkedések értékelését követően az elvégzendő intézkedések ütemezését és a felelősséget tartalmazó tervet kell kidolgozni. 5.4 A havária helyzetek bekövetkezésének valószínűsége és lehetséges hatásainak vizsgálata alapján a meghibásodásokból származó következmények enyhítésére szükséges vészhelyzeti készültségi terv kidolgozása, valamint rendszeres felülvizsgálata. 5.5 Az Engedélyesnek az emberi és környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel minimalizálnia kell a technológia környezetbe történő kibocsátásait. Ezen cél elérése érdekében gondoskodni kell a szennyezések megelőzéséről. Ennek érdekében a dokumentációkat folyamatosan karban kell tartani: részletes technológiai leírást, a technológia betartására és betartatására vonatkozó eljárások rendje; feladat-felelősségi mátrix az előírt technológia betartására és betartatására vonatkozóan; a kibocsátások ellenőrzésének rendjét és módszerét leíró mérési program. 4

15 5.6 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait. 6. Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok 6. Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően az előírások szerinti végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 6. A Telephelyen folytatott technológiára vonatkozó kibocsátás minimalizálása valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartania és folyamatosan aktualizálnia, amelyen belül: megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat; haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) elkerülése érdekében karbantartási tervet aktualizálni kell. 6.3 A kezelőlétesítmény üzemeltetése során a létesítmény számára készült iszapkezelési tervet, üzemeltetési utasításokat és felügyeleti tervet kell követni. A rendelkezésre álló adatokat és a tervektől való valamennyi eltérést dokumentálni és értékelni kell. Egyes esetekben belső és külső felülvizsgálatokat (auditálásokat) kell végezni. A kezelő létesítményeket naponta szemrevételezéssel ellenőrizni kell, az ellenőrzés minimum követelményeit jelen határozat 5. számú melléklete tartalmazza. A napi ellenőrzések megállapításait az auditok során figyelembe kell venni. A feltárt hiányosságokat fel kell számolni. 6.4 A vízkezelési terv keretében a telephelyre jellemző célokat, működési és szükséghelyzeti terveket, eljárásokat kell kidolgozni.. Szabályok a tevékenység végzése során. Óvintézkedések.. Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.. Készenlét és továbbképzés.. Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie... A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie...3 A létesítményen dolgozóknak ismernie kell az eljárási rendeket, szabályzatokat és utasításokat. Az oktatásnak az elérhető legjobb technikára vonatkozó követelményekre is ki kell terjednie. 5

16 .3 Felelősség.3. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Felügyelőség felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén..4 Jelentéstétel 8. Értesítés.4. Az Engedélyes köteles a Felügyelőség részére jelen határozat rendelkező részében megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni..4. Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól..4.3 Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt 5 nappal a Felügyelőség felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni..4.4 A létesítmény biztonságára vonatkozó összes jelentést egy helyen kell tárolni, így szükség esetén könnyen megtalálhatók. A létesítmény felügyeletével kapcsolatos összes észrevétel elsőbbséget élvez, amelyeket intézkedési terv formájában kell érvényesíteni. A szükséges és megtett intézkedéseket dokumentálni kell. 8. Az Engedélyes köteles értesíteni a Felügyelőséget, illetve a Felügyelőség által megjelölt hatóságot a lehető legrövidebb időn belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén: 8.. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar, jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén. 8.. A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet. 8. Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 8. pontban megjelölt eseményről. A Felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket. 8.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 8. pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni: - a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér. telefon: /54-300, kárelhárítási ügyelet telefonszáma: /54-34, fax: / a levegő, a talaj, a talajvíz, a felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén; 6

17 - a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 800 Veszprém, Dózsa Gy. u. 3. telefon: 05 vagy 88/4-030 tűz és katasztrófahelyzet esetén; - a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét 800 Veszprém, József Attila u. 36. telefon: 88/44-866, fax: 88/ az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén. 9. Levegőtisztaság-védelmi előírások 9. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az Engedélyes köteles az általa folytatott tevékenységek végzésének helyszíneinek rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. 9. A létesítmények műszaki adatai a Helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alapadatai és kibocsátási határértékei elnevezésű 6. számú melléklet szerintiek. 9.3 A KTJ azonosítású telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásaira - a jelen határozat jogerőre emelkedésétől - a 6. számú mellékletben szereplő technológiai kibocsátási határértékeket állapítom meg, amelyeket folyamatosan be kell tartani. 9.4 Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap adatainak megváltozása esetén, az Engedélyes köteles a változást az erre rendszeresített adatlapon (LAL), a légszennyező források további működtetési engedélykérelméhez csatoltan a Felügyelőség címére 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér. példányban megküldeni. 9.5 Az Engedélyes köteles a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 3-ig, az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni. 9.6 A légszennyezőanyag kibocsátás mérés szabályozása: 9.6. A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését időszakos méréssel kell elvégezni. Az időszakos méréseket legalább kétévente kell elvégezni a Timföldgyártás elnevezésű és az Alumíniumöntés elnevezésű technológiák pontforrásainál ( figyelembe véve a pontban előírtakat ). Határidő: pontforrásonként az akkreditált mérőszervezet által elvégzett utolsó mérés időpontjától számítottan két éven belül, ezt követően minden második év december A P35-P39 jelű (5 db) pontforrásoknál az időszakos méréseket évente kell elvégezni A Hidrát és timföld feldolgozás, a Salakfeldolgozás, a Bauxit előkészítés, a Szállítás, tárolás és töltés, a Finom termék előállítás, valamint a Hulladék alumínium előkészítés elnevezésű technológia pontforrásainál a P35-P39 jelű pontforrásokat kivéve az időszakos méréseket legalább ötévente kell elvégezni ( figyelembe véve a pontban előírtakat ). Határidő: pontforrásonként az akkreditált mérőszervezet által elvégzett utolsó mérés időpontjától számítottan öt éven belül, ezt követően minden ötödik év december 3.

18 9.6.4 Az emisszió mérési kötelezettség szabályozása: P0 sorszámú VII. sz. kalcináló segédkémény és a P sorszámú VIII. sz. kalcináló segédkémény közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P, P3, P0 és P sorszámú T- kalcináló I, II, III és IV siló kürtők közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P35 sorszámú - sz. gallium elektrolizáló sor kürtő és P36 sorszámú 3-4 sz. gallium elektrolizáló sor kürtő közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P40 sorszámú -es malom kürtő és P88 sorszámú 6-os malom kürtő közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P85 sorszámú 3-as malom kürtő, P89 sorszámú -es malom kürtő, P90 sorszámú 9-es malom kürtő és P9-es 0-es malom kürtő közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P4 és P48 sorszámú T- siló I, II kürtők közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P sorszámú VII sz. kalcináló BET szűrő kürtő és a P3 sorszámú VIII sz. kalcináló BET szűrő kürtő közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P9 sorszámú IV sz. kalcináló segédkémény és a P93 sorszámú V sz. kalcináló segédkémény közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. P6 sorszámú. sz. olvasztó kemence kürtő, P6 sorszámú 8. sz. olvasztó kemence kürtő és a P63 sorszámú 9. sz. olvasztó kemence kürtő közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. A P84 sorszámú -4. sz. malmok kürtő, a P86 sorszámú 5-6. sz. malmok kürtő, a P96 sorszámú golyósmalom kürtő közül tetszőlegesen kiválasztott pontforrás kibocsátásai mérendők. 9. Az időszakos méréseket olyan mérőszervezet végezheti, amely az adott mérésre akkreditálással rendelkezik. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. 9.8 A mérendő berendezés után a mérőcsonk előtti állandó keresztmetszetű csőszakasz hossza a hidraulikai keresztmetszet átmérőjének legalább négyszerese, a mérőcsonk utáni állandó keresztmetszetű csőszakasz hossza a hidraulikai keresztmetszet átmérőjének legalább háromszorosa kell, hogy legyen. 9.9 A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata. 9.0 A vizsgálatok mérési jegyzőkönyveit, a jelentést az adatszolgáltatáshoz csatoltan az esedékességet követő év március 3-ig a Felügyelőségre meg kell küldeni. 9. Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott pontforrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és öt évig meg kell őrizni. 8

19 0. Hulladékgazdálkodási előírások 0. A kezelhető hulladékok fajtája, mennyisége: a) EWC kód Hulladék megnevezése Mennyisége (tonna/év) 06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 06 0 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok * kénsav és kénessav * sósav Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai 0 fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) 0 06 * közelebbről nem meghatározott savak 06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 06 0 lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok * nátrium- és kálium-hidroxid Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai 0 fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) 0 0 * pácolásra használt lúgok 06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

20 fémoxidok, amelyek különböznek a *-től Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai 0 fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) 0 09 * veszélyes anyagot tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák 0 0 iszapok és szűrőpogácsák, melyek különböznek a 0 09 * -től A hulladékok összetétele: Savhulladékok: H SO mg/dm 3 HF mg/dm 3 Lúghulladékok: Na O k 90 g/dm 3 Al O 3 00 g/dm 3 Alumínium-hidroxid tartalmú iszapok: Tapadó nedvesség 45-80% Al O % SO % Fémoxid hulladékok: Nedvesség 5-0 % Al(OH) % SiO 0,4-0, % Fe O 3 0,-0,3 % TiO <0,05 % Na O,5-3 % CaO 0,5-0,6 % MgO 0,-0,4 % ZrO 0, % 0

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 793-2/2/2014./II. Tárgy: a Derula

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2858-2/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: 102 863 732 KTJ: 101 696 530 Iktatószám: 10908-19/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk:10897/05. Iktatószámunk: Ügyintézőnk: Kovács Hajnalka dr. Szauder Orsolya

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1459-1/3/2014.II. Jogi ea: dr.

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3363-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 7078-2/1/2014.I. Spiegler

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2973-3/1/2014.I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3180-4/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4319-2/1/2014./I.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 223-1/2/2014.II. Spiegler Mihály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2368-2/2/2014.I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5513-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1090-10/3/2012./I. Jogi

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T.

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1676-1/1/2014. II. Tárgy: A Naturholztechnik

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3838-1/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 1053-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5125-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 627-4/2/2013. Paksa

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 3550-5/3/2014.I.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12801-9/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia/ Orosvári Tamás Melléklet: 1 db Nagycenk, Unser Lagerhaus Agrárkereskedelmi

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5-6/2/2013. Paksa

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont 1. feladat Összesen 8 pont Az ábrán egy szállítóberendezést lát. A) Nevezze meg a szállítóberendezést!... B) Milyen elven működik a berendezés?... C) Nevezze meg a szállítóberendezést számokkal jelölt

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben