Jó gyakorlat címe: Lurkó iskolaelőkészítő program 1. Intézményi helyzetkép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jó gyakorlat címe: Lurkó iskolaelőkészítő program 1. Intézményi helyzetkép"

Átírás

1 Jó gyakorlat címe: Lurkó iskolaelőkészítő program 1. Intézményi helyzetkép Óvoda neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Óvoda címe: 8357 Sümegcsehi, Kossuth utca 1. Elérhetőség: Sümegcsehi Zala megye kistelepülései közé tartozik. Lakosainak száma 665 fő. A településen 1976 óta működik óvoda. Tárgyi, személyi feltételek Az óvoda egy csoportszobával rendelkezik, amely két részre tagolódik. Az egyik része az étkező helyiség, mely egyben a foglalkoztató hely is. A csoportszoba nagyobb területét a játszó rész foglalja el, itt biztosítjuk mind a mai napig a szerepjátékhoz szükséges helyet és eszközöket. A csoportszoba mellett található egy öltöző, mosdó, Wc helyiség. Az épület berendezését úgy alakítottuk ki, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, feleljen meg testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, tegye lehetővé mozgás-, és játékigényük kielégítését, a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel vegye körül. Az óvoda épületéhez tartozik az óvoda udvara, melyet évről-évre kiegészítünk, felújítunk és szépítünk ig az iskola mellett, de önálló intézményként működött az óvoda ban változás állt be Sümegcsehi oktatási intézményeiben. Az addig önálló intézményként működő óvoda részévé vált az általános iskolának, és ettől kezdve többcélú intézményként működött tovább. Az óvodában dolgozókat mind a mai napig egy cél vezérli: szeretetteljes, családias légkörben nevelődjenek a gyermekek, és megkapják azt a fejlesztést, amely lehetővé teszi számukra az életkoruknak megfelelő fejlődést. Gondoskodunk arról, hogy a gyermeki közösség az állandó egésznapos együttlét során felszabadult, jó érzéssel tevékenykedjen, kiemelve a játékot, mint a legfontosabb tevékenységformát. Az óvoda működésének 36 éve alatt sokat változott az óvoda. Bár az épülete ugyanaz maradt, de sokat modernizálódott ben az óvoda teljes bútorzatát (székek és asztalok kivételével) kicserélték, nagyon sok fejlesztő játék

2 beszerzésére nyílt lehetőség. A gyermekeknek sokféle lehetőséget biztosítunk a szerepjátékokra, hiszen a csoportszobában külön kuckókat alakítottunk ki (fodrász, konyha, babaszoba, boltos, orvosos sarok) ben az asztalokat, székeket is kicseréltük. Mindez lehetővé tette, hogy a felújított óvodába szívesen járnak a gyermekek. A vegyes csoport adta lehetőségeket kihasználva szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket. Számos lehetőséget biztosítunk nekik az ismeretszerzésre, sok tevékenységforma közül választhatnak. Óvodánk saját helyi Nevelési Programot dolgozott ki, amely alkalmazkodik a helyi sajátosságokhoz. Óvodai nevelésünk három kiemelkedő területre épül: a., Néphagyományőrzés b., Egészséges életmódra nevelés c., A környezet megismerésére nevelés Óvodánk gyermekközpontú nevelést folytat, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Megértő és nem bíráskodó, együttérző, szerető figyelemmel fordul a gyermekekhez. A családok nevelésével összehangoltan fejlesztjük a gyermekeket, figyelembe véve életkori sajátosságaikat és az egyénenként változó testi és lelki szükségleteiket. Az óvodába már 15 éve, hetente egy alkalommal szakképzett logopédus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel. Ennek köszönhetően a gyermekek tiszta beszéddel kerülnek be az iskolába, amely megkönnyíti iskolai tanulmányaikat ben elvégeztem a Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus szakot, mely lehetővé tette a tudatosabb fejlesztő munkát. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a családokkal, az iskolával. Együttműködésünk legfontosabb alapeleme a jó partner- kapcsolat. Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek örömmel, és felkészülten várják az iskolát. Az óvodában tudatos fejlesztő munka folyik, amelynek célja, hogy a gyermekek az iskolába lépéshez szükséges ismereteket megszerezzék, és az iskolába lépve képességeikhez mérten jól megállják a helyüket ben annyira megnövekedett az óvodások létszáma, hogy az egy csoport helyett két csoportra bővültünk. Az új csoportba (Süni csoport) kerültek a kisközépső csoportosok, míg a régebbi csoportba (Maci csoport) középső és nagycsoportosok kerültek. Nagy figyelemmel alakítottuk ki az új óvodai csoportot a kultúrház felső szintjén, melyet igyekeztünk az oda járó gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítani.

3 2008-ban az iskola teljes felújítása mellett lehetőségünk nyílt a régi óvodai csoport teljes felújítására, így modernebb környezetben foglalkozhattunk a gyermekekkel ben a szülők részéről igény mutatkozott a bölcsődei ellátásra, így a kisközépső csoportot átalakítottuk egységes óvoda-bölcsődei csoporttá ben a TÁMOP /2 pályázat segítségével lehetőségünk nyílt a kompetencia alapú óvodai program bevezetésére, melyet a Maci csoportban valósítottunk meg, majd a 2010/2011 es tanévtől a Süni csoportban is bevezettük. Jelenleg 53 gyermek jár a két csoportunkba, ennek 50%-a hátrányos helyzetű gyermek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 5, ami a gyermekek 10%-a. 2. Jó gyakorlat kialakításának oka/háttere A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodás kor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Mivel a gyermekek eltérő ütemben fejlődnek, így nagyon fontosnak tartottam egy olyan iskolaelőkészítő program kidolgozását, amely lehetőséget biztosít a sokoldalú fejlesztésre. Minden olyan területet felölel, amely az iskolába lépéshez szükséges ismeret megszerzését biztosítja. A gyermekek többségében kialakul 5 éves korára a tanulás iránti vágy, érdeklődve várják az új feladatokat, kihívásokat. Ez a tény és a szülők igényeinek felmérése ösztönzött arra, hogy ezt a programot kidolgozzam. Többször tapasztaltam a szülőkkel folytatott beszélgetés során, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy egy iskolába lépő gyermeknek milyen készségekkel, képességekkel kell rendelkeznie. Szívesen részt vennének a felkészítő munkában, hogy minél eredményesebb legyen a gyermekük, de nem tudják, hogy mit és hogyan fejleszthetnének. 20 éves óvodapedagógiai munkám során folyamatosan továbbképeztem magam ebben az irányban is. Ennek köszönhetően 10 évvel ezelőtt készült el ez a program, melyet azóta folyamatosan tökéletesítettem. A programhoz 2012-ben elkészült a saját két kötetes könyv is, amely teljes egészében a program tematikájához igazodik. Célunk, hogy az egyéni képességek, a gyermeki játékszabadság figyelembevételével, tiszteletben tartásával környezetében jól eligazodó, jó

4 kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekeket neveljünk. 3. Jó gyakorlathoz kapcsolódó tevékenységek/szervezési elemek A Lurkó iskola-előkészítő program célja, hogy játékos formában fejlesszük a gyerekeknél azokat a készségeket, képességeket, mely az iskolakezdéshez elengedhetetlenül szükségesek. Szeretnénk a foglalkozásokkal megelőzni, vagy enyhíteni a későbbi tanulási zavarok kialakulását. A foglalkozásokon az iskolába készülő gyermekek vesznek részt. Létszámuk minden évben változó, hiszen minden évben változik az iskolaelőkészítős gyermekek száma. Mivel vegyescsoportban dolgozunk, ezért a kisebb gyerekek folyamatosan figyelemmel kísérik a nagyok tevékenységeit, így nagyon várják ők is, hogy belekerüljenek ebbe a csoportba. Minden gyermek kap a foglalkozások során egyéni feladatot, ezzel kiküszöböljük, hogy a jobb képességű gyermekek válaszoljanak mindig a kérdésekre. Éppen ezért a feladatok között vannak egyéni és csoportos feladatok is. A bátortalanabb gyerekek később kezdenek el egyéni feladatokban szerepelni, hiszen a legfontosabb a sikerélmény biztosítása és a kudarc elkerülése. A feladatok nagyon változatosak, ezért a gyermekek szeretik és szívesen vesznek részt benne. A foglalkozásokat szeptemberben kezdjük el, és május végén fejezzük be. Hetente egy alkalommal tartjuk, mindig ugyanazon a napon, így a gyermekek pontosan tudják, hogy még hányat kell aludni a foglalkozásig, és a szülők is mindig tudják, mikorra kell visszahozni a Lurkó könyvet. A játékos feladatok segítségével észrevétlenül alakulnak ki azok a készségeik, képességeik, amelyek az iskolába lépéshez szükségesek. A feladatok egymásra épülnek, így biztosítja a folyamatosságot és a fokozatosságot. Közben, februárban-márciusban elvégezzük az iskolaérettségi vizsgálatokat az általunk összeállított vizsgálati anyaggal, mely az éves terv végén található. Ezeken minden évben nagyon jó eredmények születtek. A fejlesztésnek köszönhetően nőtt a gyermekek feladattudata, egyre több szabályhoz tudtak alkalmazkodni, a feladatokat egyre eredményesebben tudták elvégezni. Kitartásuk nőtt, önállóságuk, önfegyelmük fejlődött. Április-májusban egyéni fejlesztésekkel még fejleszthetők azok a területek, melyekben esetleg gyengébb a gyermek, és erre a vizsgálat során fény derül. A foglalkozások anyaga meglévő módszerek, terápiák gyűjteménye. A fejlesztésekhez a két kötetes Lurkó könyvet használjuk, melyből minden gyermek kap egy példányt, ez a sajátja lesz, beleírjuk a jelét is. A könyvben mindig bekarikázzuk azoknak a feladatlapoknak a számát, amelyet

5 aznap megoldottunk a könyvben, így a szülők folyamatosan figyelemmel kísérhetik mivel foglalkoztunk és folyamatosan tájékozódhatnak gyermekük teljesítményéről. Mivel a könyvben minden lap alján megtalálható mi volt a feladat, így ha valamelyik gyermek megbetegedik, a szülő ennek segítségével megoldathatja ezeket a feladatokat gyermekével. Így a gyermek nem marad le társaitól. Minden foglalkozás végén kapnak a gyermekek egy otthoni feladatot a könyvből, melyet a szülő odafigyelése mellet készít el a gyermek. Ennek segítségével megszokják a szülők, hogy a gyermekekkel rendszeresen kell egy kicsit foglalkozni. Ezt azért tartottam mindig nagyon fontosnak, mert első osztályban is elengedhetetlen, hogy a szülő figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gyakoroljon vele, mert csak így fogja megfelelő módon elsajátítani az olvasás, írás, számolás alapjait, amelyre épül a felsőbb osztályok tananyaga. Ezért ezt a Lurkó könyvet a gyermekek minden foglalkozás végén hazaviszik. Otthon elkészítik azt az egy feladatot, amit kaptak, és következő héten visszahozzák a könyvet. A szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy bejöhetnek - előzetes egyeztetés után egy foglalkozásra, és így megfigyelhetik gyermekük teljesítményét a csoportban. Nagyon pozitív tapasztalataim vannak ezen a területen. Mivel szoros kapcsolatot alakítottunk ki az iskola nevelőtestületével, így a leendő elsős tanítónő részt vesz több Lurkó foglalkozáson, ahol megismerkedhet a gyermekekkel, megfigyelheti teljesítményüket. Az iskolaérettségi vizsgálat eredményét vele együtt is kiértékeljük, így a gyermekeket ismerősként köszöntheti szeptemberben. Ez nagyon fontos azért is, mert így a gyermekek is ismerős helyre, ismerős tanító nénihez mennek oda a tanévnyitó ünnepélyen. Ez lehetőséget ad az eredményesebb iskolai munkára. Igyekeztünk minden olyan képességterület fejlesztését megvalósítani, amely a sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlen. A feladatok nagyon játékosak, így minden gyermek szívesen végzi el azokat. A foglalkozások végén mindig értékelünk. A gyermekek mindig két matricát kaphatnak, melyet a könyv elejébe be is ragasztunk. Egy matricát kap, ha az otthoni feladatot elvégezte, egyet pedig, ha a foglalkozáson ügyes volt. Ez ösztönzi a gyermekeket arra, hogy aktívak legyenek a foglalkozásokon. Az iskolaérettségi vizsgálat elvégzése lehetővé teszi, hogy felmérjük a gyermekek teljesítményét. Ennek eredménye visszajelzést ad a felkészítő munka eredményességéről, illetve meghatározza a további teendőinket. Ennek eredményét a szülőkkel is ismertetjük, így a véleményünket az iskolaérettségről ezekkel is alátámaszthatjuk. A szülő ennek ismeretében könnyebben elfogadja

6 szakvéleményünket, és ha szükséges, a gyermekük Nevelési Tanácsadóba irányítását. Év végén mindig felmérjük a szülők véleményét az iskolaelőkészítő programról. A szülők minden évben elégedettek ezzel a fajta felkészítéssel, pozitívan fogadják, és igénylik is, hogy részt vehessenek benne gyermekeik. 4. Feltételrendszer A program bármilyen településen megvalósítható. Előnyös a kislétszámú csoport (15-20). Differenciált fejlesztést támogató óvodapedagógus. Különösebb személyi és eszközigénye nincs. Az óvodában található játékok elegendőek. Az óvónő legyen elkötelezett a hivatása iránt. Eszköz igényében nem tér el túlságosan a hagyományosan működő óvódáktól, de megkönnyíti a munkát, ha vannak képesség fejlesztő játékok.

7 A kipróbálás vegyes életkorú csoportban történt, de homogén összetételű csoportban is megvalósítható. Ha magas (30 fős a létszám), két csoportban valósítanám meg. Hatékonyan alkalmazható olyan csoportokban, ahol magas a HH-s, HHHs gyermekek száma. 5. Eredmények A gyermekek szorongásmentesen várják az iskolakezdést. A gyermekek magas százalékban elérik az év végére az iskolaérettségi szintet. Csökken azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek még egy évig óvodai fejlesztésben kell maradnia. A differenciált fejlesztésnek köszönhetően minden gyerek a saját egyéni ütemében fejlődhet, nem éri kudarcélmény. A gyerekek feladattudata kialakul, ez a feladat megértésében, feladattartásában, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Nő a kitartásuk, munkatempójuk, önállóságuk és önfegyelmük. Játékos feladatok segítségével fejlődhetnek. Saját könyvüknek köszönhetően megtanulnak vigyázni rá, ez elősegíti, hogy majdan az iskolai könyveikre is vigyázni fognak. A gyermekek sok sikerélményhez jutnak, mely elősegíti harmonikus fejlődésüket. A szülők aktívan bekapcsolódnak a felkészítésbe (foglalkozásokon részt vesznek, otthon is gyakorolnak, tanácsot kérnek az otthoni fejlesztéshez), így eredményesebb a felkészítő munka. 6. Adaptációs feltételek Megvásárolja és megismerje a jó gyakorlatot, hospitáljon az intézményünkben, szükség van a folyamatos, kölcsönös tapasztalatcserére. 7. Adaptáció algoritmusa Program megismerése Program megvásárlása Program bemutatása

8

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program

Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program 1 Adatlap Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Óvoda Székhelye:

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

Tevékenységközpontú óvodai nevelés 1.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI

Tevékenységközpontú óvodai nevelés 1.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI 1.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve : Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Székhelye : 2151 Fót, Bölcsőde u.2. Az intézmény fenntartója : Fót Önkormányzat Képviselő Testülete Az intézmény jogállása :

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAM PEREMARTON GYÁRTELEP 2010 1 TARTALOM BEVEZETÉS 3 BEMUTATKOZÁS 5 I. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI 13 II. A TUDATOS FEJLESZTÉS FELTÉTELEI

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY 2013. Tartalomjegyzék i Óvoda I. Bevezető.. 4. Az óvodai nevelés alapelvei 5. II. Gyermekkép, óvodakép... 6. Helyzetelemzés az óvodákról...

Részletesebben

Helyi óvodai nevelési program

Helyi óvodai nevelési program 1 Helyi óvodai nevelési program Elfogadta: a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda óvodaegységének nevelőtestülete 2010. év május hó 3. napján Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6. III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE 7 A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok...

Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6. III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE 7 A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok... Vasút a gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodájának Tevékenységközpontú helyi óvodai nevelési programja 1 Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6 III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben