Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Név Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség Szociológia szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem, 1998 Általános szociális munkás, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1999 MSc in Social Research Methods and Statistics, University of Manchester, 2002 PhD. Szociológiai tudományok, 2005 Európai uniós szakértő, Miskolci Egyetem, 2006 Szakképzettség szociológus, szociális munkás, eu-s szakértő, társadalomkutatási módszerek mesterszak Jelenlegi munkahely, ME BTK Szociológiai Intézet, intézetigazgtó, egyetemi docens munkakör: Tudományos fokozat PhD (Szociológiai tudományok Budapesti Corvinus Egyetem) (a tudományág 2005 megjelölésével PhD, CSc DLA): Tudományos / - művészeti / akadémiai tagság (MTA tagság); MTA doktora (DSc); dr habil cím: A Széchenyi - professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő): Oktatott tárgyak: Környezetszociológia, Civil társadalom, Társadalmi tőke, Társadalmi egyenlőtlenségek, Településszociológia, Szociális munka, Társadalmi egyenlőtlenségek a rendszerváltás utáni Magyarországon, Társadalomismeret tanítás módszertana, Kvalitatív interjúk készítésének és elemzésének módszertana, Szociológia, Családszociológia, Szakszöveg fordítás, Szociális problémák kutatása I-II-III.- IV.-V., Szociális témájú pályázatok és projektek tervezése, Szociális témájú kutatások tervezésének és kivitelezésének módszerei, Módszertan gyakorlat, Szociális intézmények működésének elemzése, Kisebbségi identitás vizsgálatának lehetőségei, Projekt készítés, projektírás, Módszertan gyakorlat V. (Projekt generálás), Kvalitatív kutatási módszerek, Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális munkában, Szociálpolitika alapjai, Szociológiai módszerek alkalmazása a

2 Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: kisebbségkutatásban, Kisebbségszociológia, Struktúra és rétegződés Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális munkában, Helyi szükségletek és források megismerése Angolul Erasmus mobilitási program keretében nemzetközi hallgatóknak előadások tartása: Introduction to Sociology és Sociology of Families címmel. 15 év Előadások tartása 2001-től folyamatosan különböző konferenciákon családszociológiai, gender, szociális, gyermekvédelmi és romológiai témákban Különböző kutatásokban való részvétel (1996-tól összesen 40 darab): pld. Betegelégedettség vizsgálat (1997); Hátrányos helyzetű gyerekek kutatása (2001); Sikeres cigányok identitásának kutatása ( ); Cigány gyerekek óvodáztatásának vizsgálata (2005); Sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálata (2006), A miskolci Bosch image-felmérése a városlakók körében (2008); A miskolci Bosch image-felmérése az egyetemisták körében (2008); Avason élő integrálódott roma családok vizsgálata (2010);Miskolc Város Szociális Térképének elkészítése (2011); B-A-Z megyei erdőtüzek szociológiai hátterének vizsgálata (2011); "Posztindusztriális periférikus városok újjászületése" című kutatás miskolci koordinálása (2012). Különböző hazai és nemzetközi projektek koordinálása, szakmai vezetése: január-december: Roma population on the peripheries of the Visegrad countries (a Visegrádi Alap keretében). Bővebb információ: humanities-and-natural-sciences/romany- Visegrad/description 2012 október szeptember: Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület Borsod Abaúj Zemplén megye) című, HUSK/1101/1.6.1/0131 számú projektben való részvétel. A projekt honlapja: szeptember-2013 augusztus: "Posztindusztriális periférikus városok újjászületése" címmel kérdőíves kutatás Miskolcon. A projekt hat országot érint (Litvánia, Törökország, Lengyelország, Oroszország, Argentína és Magyarország). Támogató: Nemzeti Tudományos Központ, Lengyelország. A kutatás vezetője: Prof. Pawel Starosta, dékán, egyetemi tanár, Lódzi Egyetem, Közgazdaságtudományi és Szociológiai Kar Szerepvállalás "A Miskolci Egyetem működési folyamatainak megújítása,komplex hallgatói és intézményi szolgáltatás-fejlesztésre alapozva" című TÁMOP / számú egyetemi szintű pályázatban. TÁMOP B-10/2 KONV pályázat keretében, a Miskolci Egyetem Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ részeként részt

3 Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása); veszünk a "Biomassza alapú településenergetikai rendszer kidolgozása " című projektben január december: A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein (TÁMOP B-10/2/KONV ) című projekt részeként a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központon belül részt vettem az 1-es Kutató Műhely munkájában. Ezen belül a lakosság hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási attitűdjeit vizsgáltam. Részvétel fejlesztési koncepciók készítésében: Szociális fejlesztési koncepciók készítése, összesen 11 darab ( ). Miskolc Város Szociális Térképének elkészítése 2011-ben április: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium felkérésére szakértői közreműködés a Hátrányos Helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását, mobilitását elősegítő stratégia kidolgozásában. Részvétel Miskolc Város Esélyegyenlőségi Tervének elkészítésében (2013) Részvétel Miskolc Város Társadalmi Felemelkedést segítő Bizottságának munkájában (2013-tól) Akkreditációs anyagok elkészítésében való részvétel, koordinációs tevékenység: A Szociológia BA alapszak kidolgozásában való közreműködés, HEFOP P /1.0. sz. projekt: A felsőoktatás tartalmi fejlesztése, Szociológia mesterszak akkreditációs anyaga elkészítésének koordinációja, 2008., ME. Szociális munka akkreditációs anyaga elkészítésének koordinációja 2011-ben 5 posztgraduális képzés anyaga elkészítésének koordinációja (pld. szociális menedzser) Közreműködés 2009-ben a ME BTK-n belül a Romakutató Központ, 2010-ben a Családkutató Központ megalapításában. 1, KOTICS, József SZABÓ-TÓTH Kinga (2013): Egy műszaki fejlesztési projekt társadalomtudományi aspektusai. Műszaki Anyagtudományi Közlemények, 84/ p. ISSN , Kinga SZABÓ-TÓTH (2012): The Construction of Ethnic Identity of Successful Gypsies/Travellers in England. In.: Mária HELLER Borbála KRIZA (eds): Identities, Ideologies and Representations in Post- Transition Hungary. Budapest: ELTE University Press. p , SZABÓ-TÓTH, Kinga (2012): The Impact of Policies and of

4 Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek) Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: Cultural and Educational Institutions on the Maintainance of Roma Identity in Miskolc. in print. In.: PÉNZES János - RADICS Zsolt (szerk.): Roma population on the peripheries of the Visegrad Countires. 2. volume, Debrecen p 4, SZABÓ-TÓTH, Kinga (2012): Miskolci Szociális térkép (társszerzők: Papp Z. Attila, Mihályi Helga). In. GYULAI Éva PORKOLÁB Tibor BICZÓ Gábor (szerk.): Docẽre et movẽre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészttudományi Kar 20 éves. Miskolc, o. ISBN , SZABÓ-TÓTH, Kinga (2009): Kívülállás és beilleszkedés sikeres romák identitásának vizsgálatán keresztül. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica Fomus XVI. Fasciculus 1. E Typographeo Universitatis, Miskolc, , TÓTH, Kinga Dóra (2008): Sikeres cigányok identitása Angliában és Magyarországon. Budapest: L Harmattan Kiadó. 2, TÓTH, Kinga Dóra (2007): A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai. Századvég, 43. szám. 3, SZABÓ-TÓTH, Kinga (2007): Adalékok a roma gyerekek óvodáztatásának kérdésköréhez. Új Pedagógiai Szemle. 2007, március-április. pp , TÓTH, Kinga (2004): Kiemelkedett cigányok (Gypsy/Travellers) etnikai identitásának jellegzetességei Angliában. Szociológiai Szemle, 2004/2. 5, SZABÓ-TÓTH, Kinga (2012): Alkalmazott szociológiai kutatás Csernelyen a település energiagazdálkodásának megújítására. Magyar energetika. Különszám. 2012, augusztus tól a Magyar Szociológiai Társaság elnökségi tagja 2013-tól a Kapocs című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Szociológiai Bizottság, nem akadémikus köztestületi tagság 2010-től a Szellem és Tudomány című szociológiai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja Tudományos díj (MAB- Miskolc Holding díj) 2010-től a Corvinus Journal of Sociology and Social Policy című folyórat tanácsadó testületének tagja Mestertanár Aranyérem, az OTDT-től

5 2008-ban Polányi-Károly Díj a 2007-es év legjobb publikációjáért (A Magyar Szociológiai Társaságtól) OTKA Szociológia - Demográfia zsűri tagja ig a Magyar Szociológiai Társaság tagja : A MAB, Társadalomelméleti Szakbizottsága Szociológiai Munkabizottságának elnöke, tagja 2002: Lee Kutzer Memorial Prize (University of Manchester, CCSR) A Miskolci Egyetemen Intézeti Erasmus felelősként szakmai kapcsolatok ápolása a törökországi Sakarya Egyetem Szociológia Tanszékével valamint a Lodz-i Egyetem Szociológiai Intézetével illetve a Rzeszow-i Egyetem Szociológiai Intézetével Miskolc, október 11. Dr. Szabó-Tóth Kinga

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar KOMPLEX SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS I. A kutatás bemutatása A kutatás komplex jelleggel felmérné a berentei háztartásokat

Részletesebben

Az oktató személyi-szakmai adatai

Az oktató személyi-szakmai adatai Az oktató személyi-szakmai adatai Név: Vitál Attila Születési év: 1970. Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve okleveles szociológus, ELTE, 1997. általános szociális munk. DOTE, 1995.

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu Tudományos minősítés: 2002 tudománytörténet (szociológia) PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 1 SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 2011 2 MIÉRT ITT ÉS MIÉRT MOST SZOCIÁLIS MUNKA? Az Észak-Magyarországi régió hazánk egyik legelmaradottabb térsége. Ebben a régióban

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról Szakmai beszámoló a 2012. évben végzett munkájáról 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai 1.1. A tanszék helyzete, szerepe A az Alapozó Intézet keretében a hallgatók humán tudományos műveltségének

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Név: DR. MOLNÁR CSILLA PhD telefon (munkahelyi): +36 46 565 197 fax: +36 46 565 196 E-mail: marmcs@uni-miskolc.hu, csilmo@t-online.hu TANULMÁNYOK: 2006 2009: Széchenyi

Részletesebben

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek Önéletrajz Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com Főbb tématerületek 1 Munkaerőpiac 2 Politikai rendszerek, szélsőjobb 3 Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Konferenciánkra igyekeztünk meghívni mindazon felsőoktatási intézmények képviselőit, ahol tudomásunk szerint valamilyen

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI SZEMÉLYI ADATOK Kothencz János Munkahelyi levelezési cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. / Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Főigazgatósága / (Magyarország) +36/62/432-032

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Képzettség, oklevél, száma:

Képzettség, oklevél, száma: Szakmai önéletrajz Dr. Forrai Judit Beosztás habilitált egyetemi docens Tudományos fokozat Kandidátus Email: forjud@net.sote.hu Munkahely: Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Cím: 1089. Budapest,

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: 62 474 255 Születési időpont:

Részletesebben