Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata"

Átírás

1 138 15/2011.sz. Készült: 2 példányban. példány október 11-én órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata Napirend: 1.) Védőnő tájékoztatója tevékenységéről 2.) Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről 3.) Mérk-Vállaj ÁMK Alapító Okirat ismételt módosítása 4.) Közmeghallgatás előkészítése 5.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvétel 6.) LEADER programba történő belépés 7.) Rákóczi utca kátyúzási ügye 8.) Környezetvédelmi program felülvizsgálata 9.) Egy fő köztisztviselő kiszervezése közalkalmazottá 10.) Tűzifa tároló építési ügye Mérk, október 12. Müller Istvánné polgármester

2 139 Készült: október 11-én órai kezdettel megtartott ülésén Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester Aradi Ferenc, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita,Reszlerné Pásztor Andrea, Szabó Konrád Sándor képviselők Török László jegyző Szűcs Barbara védőnő Erdei Györgyné élelmezésvezető Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindenki jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Aradi Ferenc képviselőket javasolja. Napirend: 1./ Védőnő tájékoztatója tevékenységéről 2.) Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről 3.) Mérk-Vállaj ÁMK Alapító Okirat ismételt módosítása 4.) Közmeghallgatás előkészítése 5.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvétel 6.) LEADER programba történő belépés 7.) Rákóczi utca kátyúzási ügye 8.) Környezetvédelmi program felülvizsgálata 9.) Egy fő köztisztviselő kiszervezése közalkalmazottá 10.) Tűzifa tároló építési ügye Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Aradi Ferenc képviselőket elfogadta. Tárgy / 1. tsp./ Védőnő tájékoztatója tevékenységéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Az előterjesztéssel kapcsolatosan Müller Istvánné polgármester asszony kérdést intézett, melynek lényege: hogyan fogadják a szülők a védőnőt, intézkedéseit, és van-e javulás a védőoltásokhoz való hozzáállásban. Török László jegyző a szülési kedvről és a néha előforduló, intézményekben tapasztalt hajtetvességéről kérdezett. Szűcs Barbara védőnő a feltett kérdésekre a kielégítő választ megadta. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő az ÁMK vezetője elmondja, nagyon örül, hogy ilyen jól együtt tudnak működni a védőnővel, a jelzések kölcsönösek, rendkívüli esetekben is azonnal jön a védőnő és intézkedik. Szűcs Barbara védőnő reagált az elhangzottakra, kihangsúlyozva, hogy az együttműködés azért ilyen jó, mert a jelzések kölcsönösek, részt vesz a szülői értekezleteken is, ahol nemcsak tájékoztatást tud adni a megelőzésről, hanem segítséget is. Mivel fontos a megelőzés, pl. a szülői értekezlet után megnőtt a tetűirtószer iránti kereslet is a gyógyszertárban. Az elhangzottakat Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalta, majd a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 85/2011.(X.11.) határozata Védőnő tájékoztatója tevékenységéről.

3 140 A védőnő tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 2. tsp./ Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdést intézett Török László jegyző a felnőtt szociális étkezőkről, akik átmentek az egyház által szervezett szolgálathoz étkezni. Erdei Györgyné élelmezésvezető a felnőtt szociális étkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy 18 személy ment át a szolgálathoz, ennek indoka, hogy a szolgálat által szervezett étkeztetés olcsóbb az önkormányzatétól. Müller Istvánné polgármester asszony az írásos előterjesztésben szereplő gyakorlókerttel kapcsolatosan elmondja, hogy az nem gyakorlókert, az csak egy üres önkormányzati telek, ahol a közmunkások dolgoztak, termesztettek növényeket, ami felhasználásra, átadásra került a konyhának. A jövőben ezt a saját termesztést a közfoglalkoztatással bővíteni kívánja. Majd szólt az ÁMK vezető és a konyha kapcsolatának fontosságáról. Reszlerné Pásztor Andrea ÁMK vezetője elmondja, hogy ő véleményezi az étrendet keddenként, ha ráér, de van amikor nem tud átmenni. Nincs értelme, hogy belenézzen, az élelmezésvezető tudja, hogy kell egymás után következnie az étrendnek, mi után mi lehet. Azt elmondja, hogy a gyerekek mit szeretnek és mit nem. Erdei Györgyné élelmezésvezető: vannak előírások, amit be kell tartani. Három hét után ismétlődhet az étrend más-más párosítással. Müller Istvánné polgármester asszony: a konyhai dolgozók munkájának koordinálásáról szólt, fontosnak tartja a megfelelő munkamegosztást és irányítást. Erdei Györgyné: ő, mint köztisztviselő nem lehet közvetlen irányító, de a konyha munkasorrendjét jól ismerik, sőt ha külön programok vannak ( kupanap, madárnap stb. ) azt is begyakorlottan végrehajtják. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 86/2011.(X.11.) határozata Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről. Az élelmezésvezető tájékoztatóját a konyha tevékenységéről elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 3. tsp./ Mérk-Vállaj ÁMK Alapító Okirat ismételt módosítása Török László jegyző elmondja, hogy az ÁMK alapító okiratát az elmúlt ülésen módosítottuk, azonban a Kincstárral ismételt egyeztetés volt és az ő javaslatukat figyelembe véve szükséges az alapító okirat újbóli módosítása, mivel az tartalmaz nem kötelező elemeket is. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea képviselő, az ÁMK igazgatója a telephelyekkel kapcsolatosan. A feltett kérdésre a kielégítő választ Török László jegyző és Müller Istvánné polgármester asszony megadta.

4 141 Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 87/2011.(X.11.) határozata Az ÁMK Alapító Okiratának módosításáról. A Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg : Költségvetési szerv 1./ Neve: Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Rövidített neve: Mérk-Vállaj ÁMK Létesítési éve : Székhelyének címe : Mérk, Béke utca 19 sz. Tagintézménye: Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Német Nemzetiségi Általános Iskolája, és Német Nemzetiségi Óvodája Vállaj, Szabadság tér 1-3 sz 2./ Telephelyei: 3./ Közvetlen jogelődje: nincs Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Művelődési Központja Mérk, Hunyadi u. 94. sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Könyvtára Mérk, Béke u 1 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Óvodája Mérk, Béke utca sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaj Német Nemzetiségi Általános iskolája, és Német Nemzetiségi Óvodája Vállaj, Temető u. 1 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Művelődési Központja 4351 Vállaj Temető u. 3 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Könyvtára Vállaj, Szabadság tér 1-3 sz.

5 142 Óvoda 5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: ellátja a közoktatásról szóló évi LXXIX tv ában meghatározott feladatokat. Szakágazat szám : óvodai nevelés 6./ Alaptevékenysége - A 3-7 (egyedi esetekben 8 ) éves korú gyermekek testi és szellemi fejlődésének, óvodai nevelésének biztosítása, iskolai életre való felkészítése - Német nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelés a vállaji tagóvodában - Sérült, és részképesség zavaros gyermekek integrált nevelése - Sajátos nevelésű gyermekek oktatása, nevelése Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. - Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Óvodai Integrációs Program szerinti nevelése - Intézményi vagyon működtetése. - Óvodai intézményi étkeztetés - Referenciahely az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra átadására más intézmények felé 6.1. Alaptevékenysége - alkalmazott szakfeladatok óvodai intézményi étkeztetés építmény üzemeltetés óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése oktatási, nevelési módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés Egyéb vendéglátás ( munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés ) Ingatlan bérbeadása Felvehető évfolyamok száma : Székhelyen: 4 óvodai csoport, maximum 100 fő Vállaji telephelyen: 2 csoport, maximum 50 fő I s k o l a Szakágazati besorolása : alapfokú oktatás ( alapfokú művészeti oktatás kivételével ) 7./ Alaptevékenysége: - Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás - Német nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi oktatás Mérk székhely intézményben - Német nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi oktatás a vállaji tagiskolában

6 143 - Német két-tannyelvű oktatás Vállaj tagintézményben - Iskolaotthonos oktatás - Napközis tevékenység - Tanulószobai tevékenység - Emelt szintű német nyelv oktatás 1-8 osztályban - Sajátos nevelésű gyermekek oktatása, nevelése Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. - Gyermek, tanuló- felügyelet, készenlét - Alapfokú művészeti oktatás - Könyvtári tevékenység - Diáksport - Fejlesztő felkészítés - Iskolai intézményi étkeztetés - Intézményi vagyon működtetése - Iskola-egészségügyi ellátás - Oktatási célok és egyéb feladatok - Felnőtt oktatás - Cigány kisebbségi oktatás a mérki székhely iskolában - Sajátos nevelést igénylő tanulók integrált oktatása, nevelése felmenő rendszerben azon tanulók esetében akik a szakértői vélemény szerint integráltan oktathatók - Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók ellátása Képesség kibontakoztató felkészítése, integrációs felkészítés - Integrációs felkészítés - Tankönyv árusítás - Referenciahely az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra átadására más intézmények felé 7.1. Alaptevékenysége - alkalmazott szakfeladatok iskolai intézményi étkeztetés építmény-üzemeltetés általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása 1-4 évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyamon Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4 évfolyam 1. német nyelvoktató kisebbségi oktatás 2. német két-tannyelvű oktatás Általános iskolai felnőtt oktatás 1-4 évfolyamon Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon

7 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon. Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon 1. német nyelvoktató kisebbségi oktatás 2. német két-tannyelvű oktatás Általános iskolai felnőtt oktatás 5-8 évfolyamon Alapfokú művészeti oktatás Általános iskolai napközi otthoni oktatás nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napköziotthoni nevelése általános iskolai tanulószobai nevelés sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanuló szobai nevelése iskolai, diáksport-tevékenység támogatása munkahelyi vendéglátás nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése könyv kiskereskedelem ( iskolán belüli tankönyvterjesztés ) oktatási, nevelési módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés egyéb vendéglátás ( munkahelyi étkezetés, közétkeztetés ) ingatlan bérbeadása Évfolyamok száma : Székhelyen: 8 évfolyam felvehető tanulói létszám: 230 fő Vállaj telephelye: 8 évfolyam felvehető tanulói létszám : 120 fő Művelődési ház és Könyvtár Szakágazat szerinti besorolás : Könyvtári, levéltári tevékenység 8./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL tv /1/ bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári feladatokat, valamint ugyanezen törvény alapján az önkormányzati közművelődési feladatokat. 9./ Alaptevékenysége Alkalmazott szakfeladatok

8 építmény üzemeltetés konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása könyvtári szolgáltatások múzeumi kiállítási tevékenység közművelődési tevékenységek és támogatásuk közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése folyóirat, időszaki kiadvány kiadása nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10./ Az alapítójogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye. Mérk Nagyközség Önkormányzata Mérk, Hunyadi utca 45 sz. Fenntartó neve: Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás Mérk, Hunyadi utca 45 sz. Mérk Nagyközség Önk. Képviselő-testülete, Mérk, Hunyadi utca 45 sz. Vállaj Önk. Képviselő-testülete Vállaj, Szabadság tér 6. Felügyeleti szerve: Mérk Nagyközség Képviselő-testülete Az intézmény működési területe: Székhelyen: Mérk Nagyközség és Vállaj Község közigazgatási területe 11./ Típus: közoktatási intézmény és közművelődési intézmény Gazdálkodási besorolás : önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Mérk Nagyközség Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Mérk Nagyközség Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 12./ Gazdálkodással összefüggő jogosítványai : a gazdálkodással összefüggő részletes szabályokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok ( kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása ) gyakorlásának szabályait, illetve módját és rendjét az Államháztartásról szóló évi. XXXVIII. tv. ( Áht.), valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet ( Ámr. ), tovább az ezek alapján kiadott - a költségvetési szervre vonatkozó - a költségvetési szerv által kiadott belső szabályzat tartalmazza. 13./ Vezetőjének ( vezető szerve, testülete tagjainak ) kinevezési, megbízási, választási rendje : Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Vállaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérését követően Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Mérk Nagyközség Polgármestere gyakorolja. A megbízás a külön jogszabályban meghatározott időre szól. 14./ A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: c.) közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó,

9 / A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés: d.) munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, e.) egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. ( pl. megbízási jogviszony ) Az ÁMK rendelkezésére áll a székhelyen lévő Mérk 729 hrsz-ú 1 ha 3751 m2 Mérk, Béke utca sz. valamint a Mérk 740 hrsz-ú 1369 m2 térmértékű, Mérk, Béke utca 1 szám és a Mérk 772/3 hrsz-ú 3500 m2 térmértékű Mérk, Hunyadi utca 94 szám alatt lévő ingatlan a rajta található épületekkel együtt A vállaji 756 hrsz alatt felvett 2855 m2 területű iskola A vállaji 577 hrsz alatt felvett 2845 m2 területű iskola A vállaji 1/1 hrsz alatt felvett 3 ha 1872 m2 területű óvoda és művelődési ház, valamint az intézmények vagyonleltárában szereplő berendezések, felszerelések. Az ÁMK a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásra szabadon használhatja. A vagyont - a fölöslegesség vált készlet kivételével - nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni az ÁMK vezetője. Az intézmény vezetőjének feladata a rendelkezésre álló költségvetés alapján az ÁMK szakszerű működtetése. Felelős a takarékos gazdálkodásért és a költségvetés felhasználásáért. 16./ Az intézmény képviseletére jogosult : az intézmény kinevezett vezetője 17./ Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg 60/2011.(VIII.02.) határozata hatályát veszti. 18./ Ezen alapító okiratot Vállaj Község Képviselő-testülete a /2011.(.) kt. határozatával elfogadta. Tárgy / 4. tsp./ Közmeghallgatás előkészítése Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy bár munkatervünkben közmeghallgatást kell tartani, javasolja, hogy most falugyűlést tartsunk, és majd azt követően, december hónapban legyen közmeghallgatás. Október 24-én hétfőn délután lesz a tornateremben állampolgársági eskütétel, ezt követően tartsuk meg a falugyűlést a tornateremben ( így nem kellene külön befűteni a Kultúrházat ). Reszlerné Pásztor Andrea ÁMK vezetője egyetért a felvetéssel, javasolja, hogy a falugyűlést délután órától tartsuk meg. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 88/2011.(X.11.) határozata Falugyűlés tartásáról október 24-én órától a mérki iskolában falugyűlés megtartását rendeli el. A közmeghallgatást december hónapra halasztja, melynek időpontjáról a későbbiekben határoz.

10 147 Tárgy / 5. tsp./ BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvétel Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a BURSA HUNGARICA pályázathoz még a héten regisztrálni kell, mert ha nem regisztrálunk, elveszítjük a pályázás lehetőségét. El kell döntenünk, hogy részt veszünk-e benne, ha most nem is döntünk az összegről. Kérdés, hogy akarjuk-e vagy nem. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea és Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 89/2011.(X.11.) határozata BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvételről A BURSA HUNGARICA A és B típusú ösztöndíj pályázatba belép. A pályázat kiírásáról a későbbiekben intézkedik. Felelős: Polgármester asszony Határidő: október 18. Tárgy / 6. tsp./ LEADER programba történő belépés Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy annak idején Mérk a Szatmár LEADER csoportban volt, Vállaj és Nyírkáta községekkel együtt. Különböző érdekek miatt mindhárom települést a Nyírség LEADER-be sorolták be, az érintett települések tiltakozása ellenére. Egy olyan helyzet állt elő, hogy az önkormányzat nem érezte magáénak érthető és érzelmi okokból a Nyírség LEADER csoportot, ugyanakkor a településről más gazdálkodó szervezetek, vállalkozók beléptek. A Szatmár LEADER is úgy tekint ránk, mint tagra, de lépések érdekünkben nem történtek, így a Nyírség LEADER munkacsoportnak vagyunk tagja, ennek a munkacsoportnak a nyilvántartásában ( SZMSZ ) benne is vagyunk. Már csak mi maradtunk, mint önkormányzat kívülállónak, mert időközben Vállaj és Nyírkáta is igénybe vette a LEADER szolgáltatásait. Kérdés, hogy várjunk-e arra, hogy esetleg talán visszatesznek bennünket a Szatmári munkacsoportba, vagy tudomásul vesszük a kialakult helyzetet. Évi Ft tagdíj befizetéssel helyzetünk rendeződne, és mi is pályázhatnánk, ha korábbi testületi határozatunkat módosítanánk. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő elmondja, ha nyitottak a befogadásunkra, akkor menjünk át. A Ftos tagdíj nem nagy összeg, sokkal többet kapunk vissza. Jónás Ferenc és Aradi Ferenc képviselők elmondják, hogy több pályázati lehetőség is van, amit ki lehetne használni. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 90/2011.(X.11.) határozata Nyírség LEADER Munkacsoporttal való kapcsolat felvételről

11 148 Tudomásul véve a kialakult helyzetet a Nyírség Fejlődéséért LEADER Munkacsoporttal ( Máriapócs ) a kapcsolatot felveszi, és az éves tagdíj fizetési kötelezettségnek eleget tesz. Felelős: Polgármester asszony jegyző úr Tárgy / 7. tsp./ Rákóczi utca kátyúzási ügye Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy mindenki előtt ismert a Rákóczi utca állapota. Javítása, kátyúzása indokolt. Két vállalkozó is adott árajánlatot a kátyúzásra. Képíró Károly és a SOGAZ BT., valamint az Aszfalt-IMPEX Építőipari Kft. Kállósemjénből. Mindkét árajánlat a kátyúzást Ft/m2 + áfa összegért végezné. Mivel az ajánlatok megegyeznek, javasolja a helyi vállalkozót előnybe részesíteni. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea, Haga Dezső, Jónás Ferenc és Szabó Konrád Sándor képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Jónás Ferenc képviselő kihangsúlyozza, ha az úton lévő kátyú miatt egy autónak baja lesz, annak javítási költsége az önkormányzatot terheli. Ha az utat megcsináltatjuk, várhatóan 2-3 évig nem kell hozzányúlni. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy azt kell végiggondolni, hogy megcsináltassuk-e az utat, vagy várjunk még vele? A Polgármester asszony először szavazásra tette fel azt a kérdést, hogy a Rákóczi utcát kátyúztassuk-e ki vagy sem. A jelenlévők 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták: 91/2011.(X.11.) határozata A Rákóczi utca kátyúzásáról Az időjárás függvényében a Rákóczi utca kátyúzását rendeli el. A határozat hozatalt követően ismételt szavazással a kátyúzás elvégzése ügyében a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 92/2011.(X.11.) határozata A Rákóczi utca kátyúzási munkálatainak kivitelezőjének kiválasztásáról meg. A kátyúzási munkálatokkal Képíró Károlyt és a SOGAZ Bt-t ( Vállaj, Báthori út 1. sz. ) bízza Felkéri a Polgármester asszonyt a szerződés megkötésére a munkák elvégeztetése érdekében. Felelős: Polgármester asszony

12 149 Határidő: november 01. Tárgy / 8. tsp / Környezetvédelmi program felülvizsgálata Török László jegyző elmondja, hogy esedékes a környezetvédelmi program felülvizsgálata. Ez kötelező, meg kell csinálni. Az Öcocontroll Kft., aki korábban ezt a programot részünkre elkészítette, jelezte a felülvizsgálat szükségességét, egyúttal árajánlatot is tett az elkészítésére Ft + áfa összegben. Az árajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor képviselő elhagyta az üléstermet, órakor távozott. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést intézett Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Török László jegyző megadta. Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 93/2011.(X.11.) határozata A Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programját felülvizsgálni rendeli. A felülvizsgálattal az ÖKOcontroll Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Építési Szolgáltató Bt-t ( Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31. sz. ) bízza meg. A felülvizsgálat költségét a Bt.- ajánlata szerint Ft + áfa összegben fogadja el. Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Határidő: december 31. Tárgy / 9. tsp. / Egy fő köztisztviselő kiszervezése közalkalmazottá Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy ezen az ülésen az Élelmezésvezető asszony adott tájékoztatást a konyha működéséről. Már ott is megfogalmazódott benne, hogy nem szerencsés, hogy az élelmezésvezető köztisztviselői minőségben, míg a konyha dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban végzik a munkájukat. A jobb munkakapcsolat érdekében javasolja a képviselő-testületnek, hogy az élelmezésvezető köztisztviselői munkaviszonyból kerüljön át november 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyba. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 94/2011.(X.11.) határozata Egy fő köztisztviselő kiszervezéséről közalkalmazottá.

13 november 1-jétől a köztisztviselői besorolású élelmezésvezetőt ( 1 fő ) kiszervez közalkalmazottá, továbbra is élelmezésvezetőként alkalmazva. Megbízza a Jegyző urat, hogy az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendőket lássa el. Határidő : november 1. Tárgy / 10. tsp. / Tűzifa tároló építési ügye Mülller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a téli tüzelő megfelelő tárolásához szükség lenne egy fedett tárolóra. A becsült költsége ennek a tároló megépítésének kb. 250 ezer forint lenne, mivel a fémváz már adott, évtizedek óta hever az iskolaudvaron. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 95/2011.(X.11.) határozata Tűzifa tároló építéséről. A mérki iskolánál tűzifa tároló építéséhez 250 ezer forintot biztosít. A pénzösszeg fedezete: tartalék Felkéri Jegyző urat, hogy ezen pénzösszeg átvezetéséről rendeleti úton gondoskodjon. A tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Ságvári utcában lakókat összehívta, informálódott, hogy egy esetleges útépítés során hogyan fogadnák azt. A Ságvári utca keskeny, a legkisebb szabványméretű út sem helyezhető el anélkül, hogy az út egyik oldalához ne kelljen hozzátenni 1 métert. A lakosság adja a kért területet, de ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy ne csak egy útalap épüljön, hanem egy burkolt út. Az út tervezéséhez, majd megépítéséhez szükséges a már említett egy méter széles terület az út teljes hosszában való megvásárlása. A tervezés folyamatban van. Majd szólt az Ady, Bajcsy, Fürst és Ságvári utcákkal kapcsolatban elmondva, hogy az utcák tervei elkészültek, pályázzunk-e útépítésre vagy sem? Kihangsúlyozta azonban, hogy figyelembe kell venni az alábbiakat: a szennyvíz pályázatunk eredményes, a pályázatban résztvevő településekkel közösen a beruházást 85 %-os intenzitással támogatják. Ide is szükséges az önkormányzati önerő biztosítása, ami ügyében a képviselő-testületünknek külön kell majd határozni. Ennek az önerőnek a pontos nagysága még nem ismert, függ attól is, hogy az un. önerő alapból mennyit fognak még adni részünkre. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc, Reszlerné Pásztor Andrea és Aradi Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Aradi Ferenc képviselő elmondja, hogy kényszerhelyzetben vagyunk. Ugyanezt erősítette meg Reszlerné Pásztor Andrea képviselő is, véleménye, hogy mégis kellene az út beruházással foglalkozni, mert a lakosságtól mást sem lehet hallani csak azt, hogy utakat kellene építeni.

14 151 Török László jegyző elmondja, hogy a szennyvíz beruházáshoz szükség van a lakossági önerőre is, de a kötelező közszolgáltatást is sokan nehezen fizetik, és sajnos a szennyvíz beruházás önerő befizetésénél is számolni kell ezzel. Müller Istvánné polgármester asszony is támogatja az útépítést, de javasolja, hogy mind az útépítés, mind a szennyvíz beruházás ügyében a jövő héten tartandó soron kívüli ülésen döntsünk. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták Polgármester asszony javaslatát. Ezt követően szólt, hogy szívesen veszi, ha a képviselők is csatlakoznának október 25-én délután a halottak napi koszorúzáshoz. Ezen alkalommal emlékezünk meg a településünkön a málenkij robot és az első és második világháború áldozatairól. Tájékoztatta a jelenlévőket a településünket érintő fontosabb tudnivalókról., így a START munkaprogram keretében 10 főt fogunk alkalmazni november 1-jétől két hónapra 8 órában a külterületi utak és vízelvezetők rendbetételére, illetve ugyancsak november hónapban 8 főt állítunk be a településen az aktuális közmunkák végzésére. A nagyecsedi Önkormányzat bennünket is érintő Mélyszegénységben élők pályázata eredményes, így a programban mi is részt veszünk. 10 család segítését célozza meg a projekt településünkön. Mindennek a végrehajtásához szükséges teremhasználatot biztosítani, de ezt a program kezeli a helyet biztosító önkormányzat részére, bérleti szerződéssel. Miután több hozzászólás vélemény nem hangzott el, Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést az ülést órakor bezárta. k.m.f. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző Reszlerné Pásztor Andrea jkv. hitelesítő Aradi Ferenc jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete 255 15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. október 1-jén 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\130627\2013 június 27 001.rep Ülés ideje: 2013.06.27. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben