Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata"

Átírás

1 138 15/2011.sz. Készült: 2 példányban. példány október 11-én órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata Napirend: 1.) Védőnő tájékoztatója tevékenységéről 2.) Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről 3.) Mérk-Vállaj ÁMK Alapító Okirat ismételt módosítása 4.) Közmeghallgatás előkészítése 5.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvétel 6.) LEADER programba történő belépés 7.) Rákóczi utca kátyúzási ügye 8.) Környezetvédelmi program felülvizsgálata 9.) Egy fő köztisztviselő kiszervezése közalkalmazottá 10.) Tűzifa tároló építési ügye Mérk, október 12. Müller Istvánné polgármester

2 139 Készült: október 11-én órai kezdettel megtartott ülésén Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester Aradi Ferenc, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita,Reszlerné Pásztor Andrea, Szabó Konrád Sándor képviselők Török László jegyző Szűcs Barbara védőnő Erdei Györgyné élelmezésvezető Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindenki jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Aradi Ferenc képviselőket javasolja. Napirend: 1./ Védőnő tájékoztatója tevékenységéről 2.) Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről 3.) Mérk-Vállaj ÁMK Alapító Okirat ismételt módosítása 4.) Közmeghallgatás előkészítése 5.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvétel 6.) LEADER programba történő belépés 7.) Rákóczi utca kátyúzási ügye 8.) Környezetvédelmi program felülvizsgálata 9.) Egy fő köztisztviselő kiszervezése közalkalmazottá 10.) Tűzifa tároló építési ügye Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Aradi Ferenc képviselőket elfogadta. Tárgy / 1. tsp./ Védőnő tájékoztatója tevékenységéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Az előterjesztéssel kapcsolatosan Müller Istvánné polgármester asszony kérdést intézett, melynek lényege: hogyan fogadják a szülők a védőnőt, intézkedéseit, és van-e javulás a védőoltásokhoz való hozzáállásban. Török László jegyző a szülési kedvről és a néha előforduló, intézményekben tapasztalt hajtetvességéről kérdezett. Szűcs Barbara védőnő a feltett kérdésekre a kielégítő választ megadta. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő az ÁMK vezetője elmondja, nagyon örül, hogy ilyen jól együtt tudnak működni a védőnővel, a jelzések kölcsönösek, rendkívüli esetekben is azonnal jön a védőnő és intézkedik. Szűcs Barbara védőnő reagált az elhangzottakra, kihangsúlyozva, hogy az együttműködés azért ilyen jó, mert a jelzések kölcsönösek, részt vesz a szülői értekezleteken is, ahol nemcsak tájékoztatást tud adni a megelőzésről, hanem segítséget is. Mivel fontos a megelőzés, pl. a szülői értekezlet után megnőtt a tetűirtószer iránti kereslet is a gyógyszertárban. Az elhangzottakat Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalta, majd a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 85/2011.(X.11.) határozata Védőnő tájékoztatója tevékenységéről.

3 140 A védőnő tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 2. tsp./ Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdést intézett Török László jegyző a felnőtt szociális étkezőkről, akik átmentek az egyház által szervezett szolgálathoz étkezni. Erdei Györgyné élelmezésvezető a felnőtt szociális étkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy 18 személy ment át a szolgálathoz, ennek indoka, hogy a szolgálat által szervezett étkeztetés olcsóbb az önkormányzatétól. Müller Istvánné polgármester asszony az írásos előterjesztésben szereplő gyakorlókerttel kapcsolatosan elmondja, hogy az nem gyakorlókert, az csak egy üres önkormányzati telek, ahol a közmunkások dolgoztak, termesztettek növényeket, ami felhasználásra, átadásra került a konyhának. A jövőben ezt a saját termesztést a közfoglalkoztatással bővíteni kívánja. Majd szólt az ÁMK vezető és a konyha kapcsolatának fontosságáról. Reszlerné Pásztor Andrea ÁMK vezetője elmondja, hogy ő véleményezi az étrendet keddenként, ha ráér, de van amikor nem tud átmenni. Nincs értelme, hogy belenézzen, az élelmezésvezető tudja, hogy kell egymás után következnie az étrendnek, mi után mi lehet. Azt elmondja, hogy a gyerekek mit szeretnek és mit nem. Erdei Györgyné élelmezésvezető: vannak előírások, amit be kell tartani. Három hét után ismétlődhet az étrend más-más párosítással. Müller Istvánné polgármester asszony: a konyhai dolgozók munkájának koordinálásáról szólt, fontosnak tartja a megfelelő munkamegosztást és irányítást. Erdei Györgyné: ő, mint köztisztviselő nem lehet közvetlen irányító, de a konyha munkasorrendjét jól ismerik, sőt ha külön programok vannak ( kupanap, madárnap stb. ) azt is begyakorlottan végrehajtják. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 86/2011.(X.11.) határozata Élelmezésvezető tájékoztatója a konyha tevékenységéről. Az élelmezésvezető tájékoztatóját a konyha tevékenységéről elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 3. tsp./ Mérk-Vállaj ÁMK Alapító Okirat ismételt módosítása Török László jegyző elmondja, hogy az ÁMK alapító okiratát az elmúlt ülésen módosítottuk, azonban a Kincstárral ismételt egyeztetés volt és az ő javaslatukat figyelembe véve szükséges az alapító okirat újbóli módosítása, mivel az tartalmaz nem kötelező elemeket is. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea képviselő, az ÁMK igazgatója a telephelyekkel kapcsolatosan. A feltett kérdésre a kielégítő választ Török László jegyző és Müller Istvánné polgármester asszony megadta.

4 141 Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 87/2011.(X.11.) határozata Az ÁMK Alapító Okiratának módosításáról. A Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg : Költségvetési szerv 1./ Neve: Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Rövidített neve: Mérk-Vállaj ÁMK Létesítési éve : Székhelyének címe : Mérk, Béke utca 19 sz. Tagintézménye: Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Német Nemzetiségi Általános Iskolája, és Német Nemzetiségi Óvodája Vállaj, Szabadság tér 1-3 sz 2./ Telephelyei: 3./ Közvetlen jogelődje: nincs Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Művelődési Központja Mérk, Hunyadi u. 94. sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Könyvtára Mérk, Béke u 1 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Óvodája Mérk, Béke utca sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaj Német Nemzetiségi Általános iskolája, és Német Nemzetiségi Óvodája Vállaj, Temető u. 1 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Művelődési Központja 4351 Vállaj Temető u. 3 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Könyvtára Vállaj, Szabadság tér 1-3 sz.

5 142 Óvoda 5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: ellátja a közoktatásról szóló évi LXXIX tv ában meghatározott feladatokat. Szakágazat szám : óvodai nevelés 6./ Alaptevékenysége - A 3-7 (egyedi esetekben 8 ) éves korú gyermekek testi és szellemi fejlődésének, óvodai nevelésének biztosítása, iskolai életre való felkészítése - Német nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelés a vállaji tagóvodában - Sérült, és részképesség zavaros gyermekek integrált nevelése - Sajátos nevelésű gyermekek oktatása, nevelése Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. - Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Óvodai Integrációs Program szerinti nevelése - Intézményi vagyon működtetése. - Óvodai intézményi étkeztetés - Referenciahely az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra átadására más intézmények felé 6.1. Alaptevékenysége - alkalmazott szakfeladatok óvodai intézményi étkeztetés építmény üzemeltetés óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése oktatási, nevelési módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés Egyéb vendéglátás ( munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés ) Ingatlan bérbeadása Felvehető évfolyamok száma : Székhelyen: 4 óvodai csoport, maximum 100 fő Vállaji telephelyen: 2 csoport, maximum 50 fő I s k o l a Szakágazati besorolása : alapfokú oktatás ( alapfokú művészeti oktatás kivételével ) 7./ Alaptevékenysége: - Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás - Német nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi oktatás Mérk székhely intézményben - Német nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi oktatás a vállaji tagiskolában

6 143 - Német két-tannyelvű oktatás Vállaj tagintézményben - Iskolaotthonos oktatás - Napközis tevékenység - Tanulószobai tevékenység - Emelt szintű német nyelv oktatás 1-8 osztályban - Sajátos nevelésű gyermekek oktatása, nevelése Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. - Gyermek, tanuló- felügyelet, készenlét - Alapfokú művészeti oktatás - Könyvtári tevékenység - Diáksport - Fejlesztő felkészítés - Iskolai intézményi étkeztetés - Intézményi vagyon működtetése - Iskola-egészségügyi ellátás - Oktatási célok és egyéb feladatok - Felnőtt oktatás - Cigány kisebbségi oktatás a mérki székhely iskolában - Sajátos nevelést igénylő tanulók integrált oktatása, nevelése felmenő rendszerben azon tanulók esetében akik a szakértői vélemény szerint integráltan oktathatók - Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók ellátása Képesség kibontakoztató felkészítése, integrációs felkészítés - Integrációs felkészítés - Tankönyv árusítás - Referenciahely az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra átadására más intézmények felé 7.1. Alaptevékenysége - alkalmazott szakfeladatok iskolai intézményi étkeztetés építmény-üzemeltetés általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása 1-4 évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyamon Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4 évfolyam 1. német nyelvoktató kisebbségi oktatás 2. német két-tannyelvű oktatás Általános iskolai felnőtt oktatás 1-4 évfolyamon Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon

7 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon. Sajátos nevelési igényű gyerek, tanuló: az a gyermek, tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon 1. német nyelvoktató kisebbségi oktatás 2. német két-tannyelvű oktatás Általános iskolai felnőtt oktatás 5-8 évfolyamon Alapfokú művészeti oktatás Általános iskolai napközi otthoni oktatás nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napköziotthoni nevelése általános iskolai tanulószobai nevelés sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanuló szobai nevelése iskolai, diáksport-tevékenység támogatása munkahelyi vendéglátás nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése könyv kiskereskedelem ( iskolán belüli tankönyvterjesztés ) oktatási, nevelési módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés egyéb vendéglátás ( munkahelyi étkezetés, közétkeztetés ) ingatlan bérbeadása Évfolyamok száma : Székhelyen: 8 évfolyam felvehető tanulói létszám: 230 fő Vállaj telephelye: 8 évfolyam felvehető tanulói létszám : 120 fő Művelődési ház és Könyvtár Szakágazat szerinti besorolás : Könyvtári, levéltári tevékenység 8./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL tv /1/ bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári feladatokat, valamint ugyanezen törvény alapján az önkormányzati közművelődési feladatokat. 9./ Alaptevékenysége Alkalmazott szakfeladatok

8 építmény üzemeltetés konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása könyvtári szolgáltatások múzeumi kiállítási tevékenység közművelődési tevékenységek és támogatásuk közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése folyóirat, időszaki kiadvány kiadása nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10./ Az alapítójogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye. Mérk Nagyközség Önkormányzata Mérk, Hunyadi utca 45 sz. Fenntartó neve: Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás Mérk, Hunyadi utca 45 sz. Mérk Nagyközség Önk. Képviselő-testülete, Mérk, Hunyadi utca 45 sz. Vállaj Önk. Képviselő-testülete Vállaj, Szabadság tér 6. Felügyeleti szerve: Mérk Nagyközség Képviselő-testülete Az intézmény működési területe: Székhelyen: Mérk Nagyközség és Vállaj Község közigazgatási területe 11./ Típus: közoktatási intézmény és közművelődési intézmény Gazdálkodási besorolás : önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Mérk Nagyközség Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Mérk Nagyközség Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 12./ Gazdálkodással összefüggő jogosítványai : a gazdálkodással összefüggő részletes szabályokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok ( kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása ) gyakorlásának szabályait, illetve módját és rendjét az Államháztartásról szóló évi. XXXVIII. tv. ( Áht.), valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet ( Ámr. ), tovább az ezek alapján kiadott - a költségvetési szervre vonatkozó - a költségvetési szerv által kiadott belső szabályzat tartalmazza. 13./ Vezetőjének ( vezető szerve, testülete tagjainak ) kinevezési, megbízási, választási rendje : Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Vállaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérését követően Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Mérk Nagyközség Polgármestere gyakorolja. A megbízás a külön jogszabályban meghatározott időre szól. 14./ A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: c.) közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó,

9 / A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés: d.) munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, e.) egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. ( pl. megbízási jogviszony ) Az ÁMK rendelkezésére áll a székhelyen lévő Mérk 729 hrsz-ú 1 ha 3751 m2 Mérk, Béke utca sz. valamint a Mérk 740 hrsz-ú 1369 m2 térmértékű, Mérk, Béke utca 1 szám és a Mérk 772/3 hrsz-ú 3500 m2 térmértékű Mérk, Hunyadi utca 94 szám alatt lévő ingatlan a rajta található épületekkel együtt A vállaji 756 hrsz alatt felvett 2855 m2 területű iskola A vállaji 577 hrsz alatt felvett 2845 m2 területű iskola A vállaji 1/1 hrsz alatt felvett 3 ha 1872 m2 területű óvoda és művelődési ház, valamint az intézmények vagyonleltárában szereplő berendezések, felszerelések. Az ÁMK a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásra szabadon használhatja. A vagyont - a fölöslegesség vált készlet kivételével - nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni az ÁMK vezetője. Az intézmény vezetőjének feladata a rendelkezésre álló költségvetés alapján az ÁMK szakszerű működtetése. Felelős a takarékos gazdálkodásért és a költségvetés felhasználásáért. 16./ Az intézmény képviseletére jogosult : az intézmény kinevezett vezetője 17./ Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg 60/2011.(VIII.02.) határozata hatályát veszti. 18./ Ezen alapító okiratot Vállaj Község Képviselő-testülete a /2011.(.) kt. határozatával elfogadta. Tárgy / 4. tsp./ Közmeghallgatás előkészítése Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy bár munkatervünkben közmeghallgatást kell tartani, javasolja, hogy most falugyűlést tartsunk, és majd azt követően, december hónapban legyen közmeghallgatás. Október 24-én hétfőn délután lesz a tornateremben állampolgársági eskütétel, ezt követően tartsuk meg a falugyűlést a tornateremben ( így nem kellene külön befűteni a Kultúrházat ). Reszlerné Pásztor Andrea ÁMK vezetője egyetért a felvetéssel, javasolja, hogy a falugyűlést délután órától tartsuk meg. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 88/2011.(X.11.) határozata Falugyűlés tartásáról október 24-én órától a mérki iskolában falugyűlés megtartását rendeli el. A közmeghallgatást december hónapra halasztja, melynek időpontjáról a későbbiekben határoz.

10 147 Tárgy / 5. tsp./ BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvétel Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a BURSA HUNGARICA pályázathoz még a héten regisztrálni kell, mert ha nem regisztrálunk, elveszítjük a pályázás lehetőségét. El kell döntenünk, hogy részt veszünk-e benne, ha most nem is döntünk az összegről. Kérdés, hogy akarjuk-e vagy nem. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea és Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 89/2011.(X.11.) határozata BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban való részvételről A BURSA HUNGARICA A és B típusú ösztöndíj pályázatba belép. A pályázat kiírásáról a későbbiekben intézkedik. Felelős: Polgármester asszony Határidő: október 18. Tárgy / 6. tsp./ LEADER programba történő belépés Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy annak idején Mérk a Szatmár LEADER csoportban volt, Vállaj és Nyírkáta községekkel együtt. Különböző érdekek miatt mindhárom települést a Nyírség LEADER-be sorolták be, az érintett települések tiltakozása ellenére. Egy olyan helyzet állt elő, hogy az önkormányzat nem érezte magáénak érthető és érzelmi okokból a Nyírség LEADER csoportot, ugyanakkor a településről más gazdálkodó szervezetek, vállalkozók beléptek. A Szatmár LEADER is úgy tekint ránk, mint tagra, de lépések érdekünkben nem történtek, így a Nyírség LEADER munkacsoportnak vagyunk tagja, ennek a munkacsoportnak a nyilvántartásában ( SZMSZ ) benne is vagyunk. Már csak mi maradtunk, mint önkormányzat kívülállónak, mert időközben Vállaj és Nyírkáta is igénybe vette a LEADER szolgáltatásait. Kérdés, hogy várjunk-e arra, hogy esetleg talán visszatesznek bennünket a Szatmári munkacsoportba, vagy tudomásul vesszük a kialakult helyzetet. Évi Ft tagdíj befizetéssel helyzetünk rendeződne, és mi is pályázhatnánk, ha korábbi testületi határozatunkat módosítanánk. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő elmondja, ha nyitottak a befogadásunkra, akkor menjünk át. A Ftos tagdíj nem nagy összeg, sokkal többet kapunk vissza. Jónás Ferenc és Aradi Ferenc képviselők elmondják, hogy több pályázati lehetőség is van, amit ki lehetne használni. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 90/2011.(X.11.) határozata Nyírség LEADER Munkacsoporttal való kapcsolat felvételről

11 148 Tudomásul véve a kialakult helyzetet a Nyírség Fejlődéséért LEADER Munkacsoporttal ( Máriapócs ) a kapcsolatot felveszi, és az éves tagdíj fizetési kötelezettségnek eleget tesz. Felelős: Polgármester asszony jegyző úr Tárgy / 7. tsp./ Rákóczi utca kátyúzási ügye Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy mindenki előtt ismert a Rákóczi utca állapota. Javítása, kátyúzása indokolt. Két vállalkozó is adott árajánlatot a kátyúzásra. Képíró Károly és a SOGAZ BT., valamint az Aszfalt-IMPEX Építőipari Kft. Kállósemjénből. Mindkét árajánlat a kátyúzást Ft/m2 + áfa összegért végezné. Mivel az ajánlatok megegyeznek, javasolja a helyi vállalkozót előnybe részesíteni. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea, Haga Dezső, Jónás Ferenc és Szabó Konrád Sándor képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Jónás Ferenc képviselő kihangsúlyozza, ha az úton lévő kátyú miatt egy autónak baja lesz, annak javítási költsége az önkormányzatot terheli. Ha az utat megcsináltatjuk, várhatóan 2-3 évig nem kell hozzányúlni. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy azt kell végiggondolni, hogy megcsináltassuk-e az utat, vagy várjunk még vele? A Polgármester asszony először szavazásra tette fel azt a kérdést, hogy a Rákóczi utcát kátyúztassuk-e ki vagy sem. A jelenlévők 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták: 91/2011.(X.11.) határozata A Rákóczi utca kátyúzásáról Az időjárás függvényében a Rákóczi utca kátyúzását rendeli el. A határozat hozatalt követően ismételt szavazással a kátyúzás elvégzése ügyében a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 92/2011.(X.11.) határozata A Rákóczi utca kátyúzási munkálatainak kivitelezőjének kiválasztásáról meg. A kátyúzási munkálatokkal Képíró Károlyt és a SOGAZ Bt-t ( Vállaj, Báthori út 1. sz. ) bízza Felkéri a Polgármester asszonyt a szerződés megkötésére a munkák elvégeztetése érdekében. Felelős: Polgármester asszony

12 149 Határidő: november 01. Tárgy / 8. tsp / Környezetvédelmi program felülvizsgálata Török László jegyző elmondja, hogy esedékes a környezetvédelmi program felülvizsgálata. Ez kötelező, meg kell csinálni. Az Öcocontroll Kft., aki korábban ezt a programot részünkre elkészítette, jelezte a felülvizsgálat szükségességét, egyúttal árajánlatot is tett az elkészítésére Ft + áfa összegben. Az árajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor képviselő elhagyta az üléstermet, órakor távozott. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést intézett Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Török László jegyző megadta. Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 93/2011.(X.11.) határozata A Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programját felülvizsgálni rendeli. A felülvizsgálattal az ÖKOcontroll Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Építési Szolgáltató Bt-t ( Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31. sz. ) bízza meg. A felülvizsgálat költségét a Bt.- ajánlata szerint Ft + áfa összegben fogadja el. Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Határidő: december 31. Tárgy / 9. tsp. / Egy fő köztisztviselő kiszervezése közalkalmazottá Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy ezen az ülésen az Élelmezésvezető asszony adott tájékoztatást a konyha működéséről. Már ott is megfogalmazódott benne, hogy nem szerencsés, hogy az élelmezésvezető köztisztviselői minőségben, míg a konyha dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban végzik a munkájukat. A jobb munkakapcsolat érdekében javasolja a képviselő-testületnek, hogy az élelmezésvezető köztisztviselői munkaviszonyból kerüljön át november 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyba. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 94/2011.(X.11.) határozata Egy fő köztisztviselő kiszervezéséről közalkalmazottá.

13 november 1-jétől a köztisztviselői besorolású élelmezésvezetőt ( 1 fő ) kiszervez közalkalmazottá, továbbra is élelmezésvezetőként alkalmazva. Megbízza a Jegyző urat, hogy az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendőket lássa el. Határidő : november 1. Tárgy / 10. tsp. / Tűzifa tároló építési ügye Mülller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a téli tüzelő megfelelő tárolásához szükség lenne egy fedett tárolóra. A becsült költsége ennek a tároló megépítésének kb. 250 ezer forint lenne, mivel a fémváz már adott, évtizedek óta hever az iskolaudvaron. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 95/2011.(X.11.) határozata Tűzifa tároló építéséről. A mérki iskolánál tűzifa tároló építéséhez 250 ezer forintot biztosít. A pénzösszeg fedezete: tartalék Felkéri Jegyző urat, hogy ezen pénzösszeg átvezetéséről rendeleti úton gondoskodjon. A tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Ságvári utcában lakókat összehívta, informálódott, hogy egy esetleges útépítés során hogyan fogadnák azt. A Ságvári utca keskeny, a legkisebb szabványméretű út sem helyezhető el anélkül, hogy az út egyik oldalához ne kelljen hozzátenni 1 métert. A lakosság adja a kért területet, de ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy ne csak egy útalap épüljön, hanem egy burkolt út. Az út tervezéséhez, majd megépítéséhez szükséges a már említett egy méter széles terület az út teljes hosszában való megvásárlása. A tervezés folyamatban van. Majd szólt az Ady, Bajcsy, Fürst és Ságvári utcákkal kapcsolatban elmondva, hogy az utcák tervei elkészültek, pályázzunk-e útépítésre vagy sem? Kihangsúlyozta azonban, hogy figyelembe kell venni az alábbiakat: a szennyvíz pályázatunk eredményes, a pályázatban résztvevő településekkel közösen a beruházást 85 %-os intenzitással támogatják. Ide is szükséges az önkormányzati önerő biztosítása, ami ügyében a képviselő-testületünknek külön kell majd határozni. Ennek az önerőnek a pontos nagysága még nem ismert, függ attól is, hogy az un. önerő alapból mennyit fognak még adni részünkre. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc, Reszlerné Pásztor Andrea és Aradi Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Aradi Ferenc képviselő elmondja, hogy kényszerhelyzetben vagyunk. Ugyanezt erősítette meg Reszlerné Pásztor Andrea képviselő is, véleménye, hogy mégis kellene az út beruházással foglalkozni, mert a lakosságtól mást sem lehet hallani csak azt, hogy utakat kellene építeni.

14 151 Török László jegyző elmondja, hogy a szennyvíz beruházáshoz szükség van a lakossági önerőre is, de a kötelező közszolgáltatást is sokan nehezen fizetik, és sajnos a szennyvíz beruházás önerő befizetésénél is számolni kell ezzel. Müller Istvánné polgármester asszony is támogatja az útépítést, de javasolja, hogy mind az útépítés, mind a szennyvíz beruházás ügyében a jövő héten tartandó soron kívüli ülésen döntsünk. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták Polgármester asszony javaslatát. Ezt követően szólt, hogy szívesen veszi, ha a képviselők is csatlakoznának október 25-én délután a halottak napi koszorúzáshoz. Ezen alkalommal emlékezünk meg a településünkön a málenkij robot és az első és második világháború áldozatairól. Tájékoztatta a jelenlévőket a településünket érintő fontosabb tudnivalókról., így a START munkaprogram keretében 10 főt fogunk alkalmazni november 1-jétől két hónapra 8 órában a külterületi utak és vízelvezetők rendbetételére, illetve ugyancsak november hónapban 8 főt állítunk be a településen az aktuális közmunkák végzésére. A nagyecsedi Önkormányzat bennünket is érintő Mélyszegénységben élők pályázata eredményes, így a programban mi is részt veszünk. 10 család segítését célozza meg a projekt településünkön. Mindennek a végrehajtásához szükséges teremhasználatot biztosítani, de ezt a program kezeli a helyet biztosító önkormányzat részére, bérleti szerződéssel. Miután több hozzászólás vélemény nem hangzott el, Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést az ülést órakor bezárta. k.m.f. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző Reszlerné Pásztor Andrea jkv. hitelesítő Aradi Ferenc jkv. hitelesítő

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kimle, Károlyháza, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a 10. (1) bekezdés g)

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben