J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 13-i üléséről. Tárgykód C7 NAPIRENDEK Határozat- Rendelet száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli) Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolója. 120/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. 121/ A15 L5 Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 122/ Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Z1 Szabályzatának jóváhagyása. 123/ A15 TIOP pályázat benyújtása. 124/ A15 L1 Családsegítő felújítására irányuló ÉAOP-4.1.3/A,B- 11. pályázat benyújtása. 125/ Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 404 Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 126/ Egyebek - Városközpont rehabilitáció 408 Z1 - Az általános iskola jövőbeli sorsa 127/ Október 23.-i ünnepség Ibrányi Hírlapban helyesbítés kérése Létszámleépítéssel kapcsolatos pontosítás Étkezési díjak elmaradása 414 Nagyhalász, október 21. Orosz Károly Zsolt polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2 Készült: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testület október 13- i ülésén. Jelen vannak : Orosz Károly Zsolt Dr. Laczják István - polgármester - jegyző Albók József Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Lisovszki Róbert Hegedüs János Péter Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Dr. Tári László Bodnár Katalin - testületi tagok Meghívott vendégek: Dr. Gere Zoltán Mészáros Ferenc Petró László Móré Lászlóné Podlovics Zoltánné Nagy Erika Ujhelyiné Magyari Zsuzsanna Szuhár Miklós - r. ezredes, kapitány - rendőrőrs parancsnok - intézményvezető - intézményvezető - intézményvezető - intézményvezető - ig. helyettes - ig. helyettes Orosz Károly Zsolt polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket, Dr. Gere Zoltán kapitányt, Mészáros Ferenc Nagyhalász város Rendőrőrs parancsnokát, az intézményvezetőket, helyetteseiket és a képviselő-testületi tagokat Megállapítja, hogy a 9 fős testületből 7 fő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatokat kér további napirendekre. Jegyzőkönyv hitelesítőknek és képviselőket javasolja Bodnár Katalin és Dr Tári László képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület Bodnár Katalin és Dr. Tári László képviselőket elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek.

3 Polgármester úr ismerteti a napirendi pontokat, javaslatokat kér a kiegészítésre és elfogadásra javasolja azokat. A képviselő-testületi tagok 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadják a napirendi pontokra és azok kiegészítésére tett javaslatokat. Nyílt ülés: Napirendi pontok: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 2. Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolója. 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. 4. Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 5.Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 6.TIOP pályázat benyújtása. 7.Családsegítő felújítására irányuló ÉAOP-4.1.3/A,B-11. pályázat benyújtása. 8.Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 9.Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 10. Egyebek - Városközpont rehabilitáció - Az általános iskola jövőbeli sorsa - Október 23.-i ünnepség - Ibrányi Hírlapban helyesbítés kérése - Létszámleépítéssel kapcsolatos pontosítás - Étkezési díjak elmaradása I. Napirend tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Nagy Mihály kifizette a számára értékesített földterület ellenértékét így, a béreket ebben a hónapban is ki tudtuk fizetni. A Sportöltöző felújítása megállt. A kivitelezővel hétfőn bontunk

4 szerződést. A segélyszervezettől ismét kaptunk egy ellátmányt ezek osztása is megkezdődött. A településen csaknem az összes háztartás kapott. A Pusztatemplomon és környékén 4 konténert teleszedtünk, a vasazás visszaszorítása érdekében. A stráfosok rengeteg szemetet hoznak a településre. A Szeszfőzde jövedéki ügyében még nem született határozat Pénzügyőrség részéről. A mai napon a Halászért Nonprofit Kft dolgozói nem írták alá a papírjaikat. Az elmaradt pénzüket megkaphatták volna. Ebben a hónapban megkezdődött az elmaradt évi tiszteletdíjak kifizetése. A Poklondoson befejezik az utat a napokban. A Kőbányai Általános Iskolában voltunk a gyerekekkel (7.-8. osztályosok) futballozni. Révész Máriusz képviselő úrral is beszélgethettünk itt. Ezek történtek az elmúlt testületi ülés óta. II. Napirend tárgyalása: Tárgy: Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolója. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Mészáros Ferenc őrsparancsnok elkészítette a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolóját, melyet elektronikus formában mellékeltünk az előterjesztéshez. A beszámoló részletesen tartalmazza a rendőrség szervezeti felépítését, létszámát, valamint a évi bűnügyi tevékenység elemzését. A rendőrséget a használatában lévő épület elavult állapota miatt a központi orvosi ügyelet megüresedett épületébe szeretnénk átköltöztetni. A felújítás anyagszükségletét a rendőrség, a munkaerőt az önkormányzat fogja biztosítani. Büszkén mondhatom, hogy már 9 főre emelkedett az őrsön dolgozók száma. Ez a mi biztonságunkat szolgálja. A bűncselekmények számát szeretnénk minél jobban visszaszorítani. Hozzászólás, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan. Mészáros Ferenc Rendőrőrs parancsnok: A 2010-es évben már az irányításom alatt dolgozott a Rendőrőrs. Sikerült a bűncselekmények számát szinten tartani. Sajnos megnőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma. Megpróbálunk még sikeresebbek lenni a felderítésben. Itt szeretném megköszönni a Polgárőrség és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködését. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna képviselő-testületi tag:

5 Én szeretném az őrsparancsnok munkáját megdicsérni. A gyermekvédelemben hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Mindent időben jeleznek a Szolgálat felé. Köszönöm a Rendőrség közreműködését. Dr. Gere Zoltán r. ezredes, kapitány: Örömmel hallgatom az elismeréseket. Bár a rendőrséget nagyon sok kritika éri. Örülök, hogy két nagy Rendőrőrs között meg tudtuk tartani a nagyhalászi őrsöt. Nem szüntetem meg az őrsöt míg támogatnak bennünket. Látványosan emelkedett a vagyon elleni bűncselekmények száma. Újból megszaporodott a baromfi lopás, kerékpár lopás, ami az elmúlt években nem igazán volt jellemző. Nagy összefogásra lesz szükség a polgárőrséggel, mezőőrökkel, stb. Uzsorások is egyre többen vannak jelen. Már terméket adnak (nem pénzt) olyan árakon, amit nem tudnak visszafizetni. Szeretném még megköszönni, hogy egy másik épületet biztosítanak a Rendőrségnek. Bodnár Katalin képviselő-testületi tag: Valóban a beszámolóval kapcsolatosan nincs kritika. A közvélemény szerint viszont a Rendőrség egy pénzbehajtó cég lett. De ez természetesen nem a nagyhalászi rendőrökre vonatkozik. Amennyiben más hozzászólás nincs a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2011.(X.13.) határozata A képviselő-testület elfogadja a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nagyhalászi Rendőrőrsének évi beszámolóját. A testületi ülés 6 fővel folytatódik tovább, Lisovszki Róbert képviselő távozik az ülésről. III. Napirend tárgyalása:

6 Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001. tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, mely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. A pályázati rendszer alapjaiban nem változott, pénzügyi fedezetként a minisztérium, a helyi és megyei önkormányzatok által biztosított forrás szolgál. A minisztérium települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben maximum az Oktatási Közlönyben közzétett összeghatárig kiegészíti. A pályázati rendszer alapjaiban nem változott, pénzügyi fedezetként a minisztérium, a helyi és megyei önkormányzatok által biztosított forrás szolgál. A minisztérium települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben maximum az Oktatási Közlönyben közzétett összeghatárig kiegészíti ben 4000 Ft/fő/hó volt ez az összeg. Ettől az évtől kötelező az internetes pályázatkezelő rendszer használata. Rossz helyzetben vagyunk, de legalább ennyivel kell támogassuk a gyerekeket. Amennyiben az önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozni akar az ösztöndíj pályázathoz, akkor erről döntést kell hoznia. A csatlakozással járó kötelezettségek teljes körű megismeréséhez mellékelem az Általános Szerződési Feltételeket. Tárgyalta a napirendet a Szociális-és Egészségügyi Bizottság és a pénzügyi Bizottság is. Megkérem a bizottságok elnök asszonyait tájékoztassák döntésükről a testületet. Bodnár Katalin a Szociális-és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendet és támogatja a pályázathoz való csatlakozást. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság 3 igennel támogatja az ösztöndíj pályázatban való részvételt. Amennyiben más hozzászólás nincs a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7 121/2011.(X.13.) határozata 1. Nagyhalász Város Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. IV. Napirend tárgyalása: Tárgy: Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtottunk be 2011/2012-es tanévre képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására. A támogatási igény benyújtásakor kötelezettséget vállaltunk a fenti tevékenységek alapító okiratba és nevelési programba való beépítésére. Az alapító okiratba a fenti változtatások mellett a 2. sz. óvoda Nagyhalász Arany J. 75. és a Tiszarádi óvoda Tiszarád Kossuth u.71. szám alatti telephelyeket tagóvodaként is fel kell tüntetni, mert e nélkül 25 %-nál nagyobb mértékű különbségek alakulnak ki a halmozottan

8 hátrányos helyzetű gyerekek csoportjai között. Tagintézmények esetén csak tagintézményen belül kell vizsgálni az eltéréseket. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E - ában meghatározott követelmények szerint végezhető. Hozzászólás a napirendhez? Gizike szeretnéd-e kiegészíteni? Podlovics Zoltánné intézményvezető: Köszönöm szépen, nincs hozzáfűznivalóm. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem elnök asszonyt ismertesse döntésüket. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság 3 igennel elfogadta az Alapító Okirat módosítását. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2011.(X.13.) határozata I. A Tündérkert Óvoda Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. II. Utasítja az intézményvezetőt óvodai integrációs fejlesztési program nevelési programba való beépítésére. Felelős: jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

9 4485 Nagyhalász, Arany János u. 50. Tel/fax: (42) MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nagyhalász Város Önkormányzata a Tündérkert Óvoda alapító okiratát október 13-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési szerv neve: változatlan 2. Székhelye: KÖZPONTI ÓVODA 4485 Nagyhalász, Vasvári P. u. 8/a. Tagintézményei: 2.számú Tagóvoda 4485 Nagyhalász Arany J. 75. Tiszarád Tagóvoda 4503 Tiszarád Kossuth u. 71. Telephelyei: 4485 Nagyhalász, Arany J. u Tiszarád, Kossuth u Jogszabályban meghatározott közfeladata: változatlan a.) Alaptevékenysége: 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség megkezdéséhez szükséges fejlettséget el nem éri. Legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb a 8. életévét betölti tankötelessé válik. Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelési feladatok ellátása. A sajátos nevelési igényű, megkésett, illetve akadályozott beszédfejlődésű tanulási zavarral küzdő gyermekek nevelése, fejlesztése: a) Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azon tanulók oktatása, akik nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. -ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók, akik részére az intézmény legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. b) Azon tanulók oktatása, nevelése, akik testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényűek.

10 c) Azon tanulók oktatása, nevelése, akik beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűek. fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűek. d) Azon tanulók oktatása, nevelése, akik megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E - ában meghatározott követelmények szerint. Szellemi termékek kidolgozása, elterjesztése, közzététele a nevelési oktatási intézményeknek javasolt un. jó gyakorlatok keretében Szakfeladat szerint: változatlan b.) Vállalkozási tevékenysége: változatlan 4. Alapító szerv: változatlan 5. Irányító szerv: változatlan 6. Felügyeleti szerv: változatlan 7. Fenntartó: változatlan 8. Működési területe: változatlan 9. Típus szerinti besorolása: változatlan 10. Törzsszáma: változatlan 11. KSH száma: változatlan 12. Adószáma: törölve 13. A Pedagógiai Program jóváhagyásának határozat száma: változatlan 14. Óvodai csoportok száma: változatlan 15. Férőhelyek száma: változatlan 16. Maximálisan felvehető gyermeklétszám: változatlan 17. Feladat ellátását szolgáló vagyon: változatlan 18. A vagyon feletti rendelkezési jog: változatlan 19. Társulás közoktatási intézmény közös fenntartására: változatlan 20. Az intézmény képviseletére jogosult: változatlan 21. Vezetőjének kinevezési rendje: változatlan 22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: változatlan A záradék a következő szöveggel egészül ki: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2011.(X.13.) határozatával módosította. Hatálybalépés napja: október 13. V. Napirend tárgyalása:

11 Tárgy: Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester A Tündérkert Óvoda vezetője a képviselő-testület jóváhagyását kéri az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához. Az intézményvezető kérelmét mellékelem az előterjesztéshez. A módosításokra azért került sor, mert től az óvoda meghatározott pénzügyi feladatait Nagyhalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, ezen kívül változott az óvoda szervezeti struktúrája, valamint a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Társulás javaslatának megfelelően a III. fejezet : feladat és hatáskörök kiegészült,- ezen túl az SZMSZ kiegészült új szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem elnök asszonyt ismertesse döntésüket. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság 3 igennel jóváhagyta a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Az ülést 7 fővel folytatjuk tovább Lisovszki Róbert képviselő-testületi tag visszatért az ülésre. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2011.(X.13.) határozata Jóváhagyja a Tündérkert Óvoda Szervezteti és Működési Szabályzatának módosítását. VI. Napirend tárgyalása:

12 Tárgy: TIOP pályázat benyújtása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester A közeljövőben fog megjelenni a Társadalmi Megújulás Operatív Program intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban elnevezésű, TIOP /1 kódszámú pályázati felhívás. A felhívás tervezetében foglaltak alapján pályázatot nyújthatunk be a Csuha Antal Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. A támogatás intenzitása 100 %-os. Az informatikai eszközök kifizetése közvetlen szállítói finanszírozással történik, ezért az önkormányzat költségvetését nem terheli meg. Az egyéb költségelemek utófinanszírozásúak, melyre 25 % előleg igényelhető. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendbe történik, ezért javaslom, hogy a végleges kiírás megjelenését megelőzően döntsünk a pályázat benyújtásáról. Az előterjesztéshez mellékelem a pályázati felhívás tervezett szövegét, melyben részletesen fel van tüntetve a pályázható eszközök listája, azok maximális beszerzési ára. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem elnök asszonyt tájékoztassa a testületet döntésükről. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, a bizottság 3 igennel támogatja. Petró László intézményvezető: Jegyző úrral egyeztettünk, a véleményem az, hogy pályázzunk. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2011.(X.13.) határozata A képviselő-testület a Társadalmi Megújulás Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban elnevezésű, TIOP /1 kódszámú pályázati felhívásra benyújtja pályázatát.

13 Határidő: a felhívás megjelenését követően azonnal Felelős: jegyző. VII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Családsegítő felújítására irányuló ÉAOP-4.1.3/A,B-11. pályázat benyújtása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Az Észak-alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése elnevezésű, ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázati felhívása alapján lehetőségünk nyílik a családsegítő szolgálat épületének teljes körű felújítására, eszközbeszerzésre, parkolók és kisebb játszótér kialakítására. A pályázatot a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ fenntartója, a Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás, nyújthatja be. A támogatás intenzitása 95 %-os. A pályázat benyújtásához engedélyes tervdokumentáció és építési engedély szükséges. A tervezői költségvetés készítése folyamatban van. Előzetes kalkulációk szerint az építési költségek összege: eft, mely a parkoló, az eszközbeszerzés, a játszótér kialakítása és a projekt megvalósítása során elszámolható egyéb költségekkel fog növekedni. Számításaink szerint a saját erő nem fogja meghaladni a 2-2,5 millió forintot. A saját forrás összegét a évi költségvetésbe betervezzük, de ebben az évben biztosan nem fog megtörténni a fejlesztés. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem elnök asszonyt tájékoztassa a testületet döntésükről. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: 5 % önerőt biztosítanunk kell de, 14 éve működik ideiglenes helyen az intézmény. Nagyon örülnék neki, ha kaphatnánk egy végleges épületet a dolgozók számára. Hosszú ideig dolgoztunk mostoha körülmények között, WC és fűtés nélkül. 3 igennel elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2011.(X.13.) határozata

14 A képviselő-testület az Észak-alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése elnevezésű, ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázati felhívás keretében a családsegítő szolgálat épületének teljes körű felújítására, eszközbeszerzésre, parkolók és kisebb játszótér kialakítására kívánja megvalósítani. Megkeresi a Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsát a pályázat benyújtása érdekében. A pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány költségeit Nagyhalász Város Önkormányzata biztosítja. A pályázat megvalósításához szükséges saját erőt a évi költségvetésébe betervezi. Határidő: december 31. Felelős: jegyző. VIII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester A pénzügyi vezető, Anikó részletes, alapos kimutatást készített a pénzügyi helyzetünkről. Mindent tételesén kimutatott, mennyi kifizetés történt. Milyen összegek folytak be a hivatal számlájára. A létszám leépítéses pályázatból már az összeg egy része a számlánkra került. A svájci frank alapú hitelünk lejárt. Sajnos az árfolyam különbözet több mint 4 M Ft-tal növelte a visszafizetést. Amennyiben kérdés merül fel, valami nem érthető, szívesen válaszolunk. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: Elfogadtuk a tájékoztatást. IX. Napirend tárgyalása: Tárgy: Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester

15 Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtottunk be 2011/2012-es tanévre képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására. A támogatási igény benyújtásakor kötelezettséget vállaltunk a fenti tevékenységek alapító okiratba és a pedagógiai programba való beépítésére. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E -ában meghatározott követelmények szerint végezhető. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem elnök asszonyt ismertesse döntésüket. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság elfogadta a Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. De szeretném megkérdezni igazgató urat ezekre a szakfeladatokra lesz-e személy. Petró László intézményvezető: Látássérült nincs. Szőkéné 12 gyerekkel foglalkozik. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Jövőre tudomásom szerint lesz középsúlyos értelmi fogyatékos gyerek és akkor biztosítani kell a személyi feltételeket hozzá. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2011.(X.13.) határozata A Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

16 4485 Nagyhalász, Arany János u. 50. Tel/fax: (42) MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nagyhalász Város Önkormányzata, mint fenntartó a Csuha Antal Általános Iskola intézményre vonatkozóan az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. és 90 -ai, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (2) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően október 13-i hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosítja az alapító okiratot: 1. Intézmény neve: változatlan 2. Székhelye: változatlan Telephelyei: változatlan 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ágazati besorolása, száma: változatlan a.) Alaptevékenysége: A 6-18 éves korú gyermekek oktatása, nevelése. Iskolaotthonos oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása: Azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatása, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azon tanulók oktatása, akik nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. -ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló oktatása: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló oktatása: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különleges helyzetben lévő tanulók oktatása Az általános iskolát el nem végzett felnőttek általános alapfokú nevelése, oktatása, vizsgáztatása

17 Az iskolai oktatásban valamilyen okból részt venni nem tudó (magántanuló) és a fogyatékos gyermekek integrált módon történő általános iskolai oktatása Gyógytestnevelési feladatok ellátása A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E - ában meghatározott követelmények szerint. a/1.) Szakfeladat szerint: változatlan b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: változatlan 4. Alapító szerv: változatlan 5. Irányító szerv: változatlan 6. Felügyeleti szerv: változatlan 7. Fenntartó: változatlan 8. Az intézmény működési területe: változatlan 9. Típus szerinti besorolása: változatlan 10. Az intézmény törzsszáma: változatlan 11. OM azonosító: változatlan 12. KSH száma: változatlan 13. Adószáma: változatlan 14. Az intézmény évfolyamainak száma: változatlan 15. Maximálisan felvehető gyermeklétszám: változatlan 16. Feladat ellátását szolgáló vagyon: változatlan 17. A vagyon feletti rendelkezési jog: változatlan 18. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: változatlan 19. Az intézmény képviseletére jogosult: változatlan 20. Társulás közoktatási intézmény közös fenntartására: változatlan 21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: változatlan Záradék: Az alábbiakkal egészül ki: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2011.(X. 13.) határozatával módosította. EGYEBEK - Városközpont rehabilitációs pályázat

18 Ezzel a pályázattal kapcsolatosan rendelkeztünk minden olyan dologgal, ami szükséges. Sajnos, aki a pályázatot készítette az egyház felé nem adta be a tervdokumentációt. Itt csúszott el a dolog. Természetesen önerő is kell hozzá. Ha megnyerjük, akkor is mondhatjuk, hogy nincs önerőnk és mégsem veszünk részt benne. Vállalkozókat, civil szervezeteket is be kell vonnunk. Benne lenne a Művelődési Ház, templom, Rendőrség stb felújítása. Ez a pályázat készen van. Újból be lehet adni. Kézfeltartással erősítsük meg, hogy újra pályázzunk. Megállapítom, hogy a testület tagjai egyhangúlag megerősítik a pályázat beadását. - Az általános iskola jövőbeli sorsa Még sok minden nem tisztázott ezzel kapcsolatban. Lehetséges, hogy viszik az iskolát és megy vele a vagyon, az államé lesz. Felmerült már az is, hogy bővítsük a Sárga iskolát és egy épületbe költözve gazdaságosabb lenne az üzemeltetés. El kell gondolkodni, hogy megtartsuk-e az épületet. Az önkormányzat vagyonaként maradjon-e. Dr. Tári László képviselő-testület tag: Nincs most szerintem olyan helyzetben a magyar állam, hogy bővítést engedélyezzen, mikor megszorítások vannak mindenhol. Korábban felmerült, hogy a könyvtár épületét is igénybe vennénk, de oda kevés osztály férne be. Igazható úr javasolta, hogy az évfolyamot vigyük le a Sárga iskolába, ahol a felújítás során két tanterem már kialakításra került. A Fehér iskola egy részét így le tudjuk zárni. A Sárga iskola éves fűtési költsége 5 M Ft, a Fehér iskoláé 7 M Ft. Ezzel a megoldással mindenképpen fűtési költséget csökkentenénk. A Tornaterem felőli részt zárnánk le. Körülbelül 3 M ft-ot megtakaríthatnánk. Dr. Tári László képviselő-testület tag: Akkor az Új utat le kell zárni vagy az autósokat ki kell tiltani. Ott nem lehet majd közlekedni. Most is nagyon nehéz. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona képviselő-testületi tag: Az igazság az, hogy a Kúria mellett, a tiszarádi úton van a parkoló. Sajnos nem veszik a fáradtságot, hogy ott parkoljanak és a gyerekkel átsétáljanak az iskolához.

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 25/2013.(IV.17.)

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-102 d, rendelete: 7 T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben