J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 13-i üléséről. Tárgykód C7 NAPIRENDEK Határozat- Rendelet száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli) Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolója. 120/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. 121/ A15 L5 Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 122/ Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Z1 Szabályzatának jóváhagyása. 123/ A15 TIOP pályázat benyújtása. 124/ A15 L1 Családsegítő felújítására irányuló ÉAOP-4.1.3/A,B- 11. pályázat benyújtása. 125/ Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 404 Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 126/ Egyebek - Városközpont rehabilitáció 408 Z1 - Az általános iskola jövőbeli sorsa 127/ Október 23.-i ünnepség Ibrányi Hírlapban helyesbítés kérése Létszámleépítéssel kapcsolatos pontosítás Étkezési díjak elmaradása 414 Nagyhalász, október 21. Orosz Károly Zsolt polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2 Készült: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testület október 13- i ülésén. Jelen vannak : Orosz Károly Zsolt Dr. Laczják István - polgármester - jegyző Albók József Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Lisovszki Róbert Hegedüs János Péter Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Dr. Tári László Bodnár Katalin - testületi tagok Meghívott vendégek: Dr. Gere Zoltán Mészáros Ferenc Petró László Móré Lászlóné Podlovics Zoltánné Nagy Erika Ujhelyiné Magyari Zsuzsanna Szuhár Miklós - r. ezredes, kapitány - rendőrőrs parancsnok - intézményvezető - intézményvezető - intézményvezető - intézményvezető - ig. helyettes - ig. helyettes Orosz Károly Zsolt polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket, Dr. Gere Zoltán kapitányt, Mészáros Ferenc Nagyhalász város Rendőrőrs parancsnokát, az intézményvezetőket, helyetteseiket és a képviselő-testületi tagokat Megállapítja, hogy a 9 fős testületből 7 fő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatokat kér további napirendekre. Jegyzőkönyv hitelesítőknek és képviselőket javasolja Bodnár Katalin és Dr Tári László képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület Bodnár Katalin és Dr. Tári László képviselőket elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek.

3 Polgármester úr ismerteti a napirendi pontokat, javaslatokat kér a kiegészítésre és elfogadásra javasolja azokat. A képviselő-testületi tagok 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadják a napirendi pontokra és azok kiegészítésére tett javaslatokat. Nyílt ülés: Napirendi pontok: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 2. Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolója. 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. 4. Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 5.Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 6.TIOP pályázat benyújtása. 7.Családsegítő felújítására irányuló ÉAOP-4.1.3/A,B-11. pályázat benyújtása. 8.Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 9.Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 10. Egyebek - Városközpont rehabilitáció - Az általános iskola jövőbeli sorsa - Október 23.-i ünnepség - Ibrányi Hírlapban helyesbítés kérése - Létszámleépítéssel kapcsolatos pontosítás - Étkezési díjak elmaradása I. Napirend tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Nagy Mihály kifizette a számára értékesített földterület ellenértékét így, a béreket ebben a hónapban is ki tudtuk fizetni. A Sportöltöző felújítása megállt. A kivitelezővel hétfőn bontunk

4 szerződést. A segélyszervezettől ismét kaptunk egy ellátmányt ezek osztása is megkezdődött. A településen csaknem az összes háztartás kapott. A Pusztatemplomon és környékén 4 konténert teleszedtünk, a vasazás visszaszorítása érdekében. A stráfosok rengeteg szemetet hoznak a településre. A Szeszfőzde jövedéki ügyében még nem született határozat Pénzügyőrség részéről. A mai napon a Halászért Nonprofit Kft dolgozói nem írták alá a papírjaikat. Az elmaradt pénzüket megkaphatták volna. Ebben a hónapban megkezdődött az elmaradt évi tiszteletdíjak kifizetése. A Poklondoson befejezik az utat a napokban. A Kőbányai Általános Iskolában voltunk a gyerekekkel (7.-8. osztályosok) futballozni. Révész Máriusz képviselő úrral is beszélgethettünk itt. Ezek történtek az elmúlt testületi ülés óta. II. Napirend tárgyalása: Tárgy: Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolója. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Mészáros Ferenc őrsparancsnok elkészítette a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagyhalászi Rendőrőrsének beszámolóját, melyet elektronikus formában mellékeltünk az előterjesztéshez. A beszámoló részletesen tartalmazza a rendőrség szervezeti felépítését, létszámát, valamint a évi bűnügyi tevékenység elemzését. A rendőrséget a használatában lévő épület elavult állapota miatt a központi orvosi ügyelet megüresedett épületébe szeretnénk átköltöztetni. A felújítás anyagszükségletét a rendőrség, a munkaerőt az önkormányzat fogja biztosítani. Büszkén mondhatom, hogy már 9 főre emelkedett az őrsön dolgozók száma. Ez a mi biztonságunkat szolgálja. A bűncselekmények számát szeretnénk minél jobban visszaszorítani. Hozzászólás, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan. Mészáros Ferenc Rendőrőrs parancsnok: A 2010-es évben már az irányításom alatt dolgozott a Rendőrőrs. Sikerült a bűncselekmények számát szinten tartani. Sajnos megnőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma. Megpróbálunk még sikeresebbek lenni a felderítésben. Itt szeretném megköszönni a Polgárőrség és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködését. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna képviselő-testületi tag:

5 Én szeretném az őrsparancsnok munkáját megdicsérni. A gyermekvédelemben hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Mindent időben jeleznek a Szolgálat felé. Köszönöm a Rendőrség közreműködését. Dr. Gere Zoltán r. ezredes, kapitány: Örömmel hallgatom az elismeréseket. Bár a rendőrséget nagyon sok kritika éri. Örülök, hogy két nagy Rendőrőrs között meg tudtuk tartani a nagyhalászi őrsöt. Nem szüntetem meg az őrsöt míg támogatnak bennünket. Látványosan emelkedett a vagyon elleni bűncselekmények száma. Újból megszaporodott a baromfi lopás, kerékpár lopás, ami az elmúlt években nem igazán volt jellemző. Nagy összefogásra lesz szükség a polgárőrséggel, mezőőrökkel, stb. Uzsorások is egyre többen vannak jelen. Már terméket adnak (nem pénzt) olyan árakon, amit nem tudnak visszafizetni. Szeretném még megköszönni, hogy egy másik épületet biztosítanak a Rendőrségnek. Bodnár Katalin képviselő-testületi tag: Valóban a beszámolóval kapcsolatosan nincs kritika. A közvélemény szerint viszont a Rendőrség egy pénzbehajtó cég lett. De ez természetesen nem a nagyhalászi rendőrökre vonatkozik. Amennyiben más hozzászólás nincs a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2011.(X.13.) határozata A képviselő-testület elfogadja a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nagyhalászi Rendőrőrsének évi beszámolóját. A testületi ülés 6 fővel folytatódik tovább, Lisovszki Róbert képviselő távozik az ülésről. III. Napirend tárgyalása:

6 Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001. tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, mely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. A pályázati rendszer alapjaiban nem változott, pénzügyi fedezetként a minisztérium, a helyi és megyei önkormányzatok által biztosított forrás szolgál. A minisztérium települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben maximum az Oktatási Közlönyben közzétett összeghatárig kiegészíti. A pályázati rendszer alapjaiban nem változott, pénzügyi fedezetként a minisztérium, a helyi és megyei önkormányzatok által biztosított forrás szolgál. A minisztérium települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben maximum az Oktatási Közlönyben közzétett összeghatárig kiegészíti ben 4000 Ft/fő/hó volt ez az összeg. Ettől az évtől kötelező az internetes pályázatkezelő rendszer használata. Rossz helyzetben vagyunk, de legalább ennyivel kell támogassuk a gyerekeket. Amennyiben az önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozni akar az ösztöndíj pályázathoz, akkor erről döntést kell hoznia. A csatlakozással járó kötelezettségek teljes körű megismeréséhez mellékelem az Általános Szerződési Feltételeket. Tárgyalta a napirendet a Szociális-és Egészségügyi Bizottság és a pénzügyi Bizottság is. Megkérem a bizottságok elnök asszonyait tájékoztassák döntésükről a testületet. Bodnár Katalin a Szociális-és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendet és támogatja a pályázathoz való csatlakozást. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság 3 igennel támogatja az ösztöndíj pályázatban való részvételt. Amennyiben más hozzászólás nincs a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7 121/2011.(X.13.) határozata 1. Nagyhalász Város Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. IV. Napirend tárgyalása: Tárgy: Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtottunk be 2011/2012-es tanévre képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására. A támogatási igény benyújtásakor kötelezettséget vállaltunk a fenti tevékenységek alapító okiratba és nevelési programba való beépítésére. Az alapító okiratba a fenti változtatások mellett a 2. sz. óvoda Nagyhalász Arany J. 75. és a Tiszarádi óvoda Tiszarád Kossuth u.71. szám alatti telephelyeket tagóvodaként is fel kell tüntetni, mert e nélkül 25 %-nál nagyobb mértékű különbségek alakulnak ki a halmozottan

8 hátrányos helyzetű gyerekek csoportjai között. Tagintézmények esetén csak tagintézményen belül kell vizsgálni az eltéréseket. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E - ában meghatározott követelmények szerint végezhető. Hozzászólás a napirendhez? Gizike szeretnéd-e kiegészíteni? Podlovics Zoltánné intézményvezető: Köszönöm szépen, nincs hozzáfűznivalóm. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem elnök asszonyt ismertesse döntésüket. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság 3 igennel elfogadta az Alapító Okirat módosítását. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2011.(X.13.) határozata I. A Tündérkert Óvoda Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. II. Utasítja az intézményvezetőt óvodai integrációs fejlesztési program nevelési programba való beépítésére. Felelős: jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

9 4485 Nagyhalász, Arany János u. 50. Tel/fax: (42) MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nagyhalász Város Önkormányzata a Tündérkert Óvoda alapító okiratát október 13-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési szerv neve: változatlan 2. Székhelye: KÖZPONTI ÓVODA 4485 Nagyhalász, Vasvári P. u. 8/a. Tagintézményei: 2.számú Tagóvoda 4485 Nagyhalász Arany J. 75. Tiszarád Tagóvoda 4503 Tiszarád Kossuth u. 71. Telephelyei: 4485 Nagyhalász, Arany J. u Tiszarád, Kossuth u Jogszabályban meghatározott közfeladata: változatlan a.) Alaptevékenysége: 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség megkezdéséhez szükséges fejlettséget el nem éri. Legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb a 8. életévét betölti tankötelessé válik. Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelési feladatok ellátása. A sajátos nevelési igényű, megkésett, illetve akadályozott beszédfejlődésű tanulási zavarral küzdő gyermekek nevelése, fejlesztése: a) Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azon tanulók oktatása, akik nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. -ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók, akik részére az intézmény legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. b) Azon tanulók oktatása, nevelése, akik testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényűek.

10 c) Azon tanulók oktatása, nevelése, akik beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűek. fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűek. d) Azon tanulók oktatása, nevelése, akik megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E - ában meghatározott követelmények szerint. Szellemi termékek kidolgozása, elterjesztése, közzététele a nevelési oktatási intézményeknek javasolt un. jó gyakorlatok keretében Szakfeladat szerint: változatlan b.) Vállalkozási tevékenysége: változatlan 4. Alapító szerv: változatlan 5. Irányító szerv: változatlan 6. Felügyeleti szerv: változatlan 7. Fenntartó: változatlan 8. Működési területe: változatlan 9. Típus szerinti besorolása: változatlan 10. Törzsszáma: változatlan 11. KSH száma: változatlan 12. Adószáma: törölve 13. A Pedagógiai Program jóváhagyásának határozat száma: változatlan 14. Óvodai csoportok száma: változatlan 15. Férőhelyek száma: változatlan 16. Maximálisan felvehető gyermeklétszám: változatlan 17. Feladat ellátását szolgáló vagyon: változatlan 18. A vagyon feletti rendelkezési jog: változatlan 19. Társulás közoktatási intézmény közös fenntartására: változatlan 20. Az intézmény képviseletére jogosult: változatlan 21. Vezetőjének kinevezési rendje: változatlan 22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: változatlan A záradék a következő szöveggel egészül ki: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2011.(X.13.) határozatával módosította. Hatálybalépés napja: október 13. V. Napirend tárgyalása:

11 Tárgy: Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester A Tündérkert Óvoda vezetője a képviselő-testület jóváhagyását kéri az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához. Az intézményvezető kérelmét mellékelem az előterjesztéshez. A módosításokra azért került sor, mert től az óvoda meghatározott pénzügyi feladatait Nagyhalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, ezen kívül változott az óvoda szervezeti struktúrája, valamint a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Társulás javaslatának megfelelően a III. fejezet : feladat és hatáskörök kiegészült,- ezen túl az SZMSZ kiegészült új szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem elnök asszonyt ismertesse döntésüket. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság 3 igennel jóváhagyta a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Az ülést 7 fővel folytatjuk tovább Lisovszki Róbert képviselő-testületi tag visszatért az ülésre. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2011.(X.13.) határozata Jóváhagyja a Tündérkert Óvoda Szervezteti és Működési Szabályzatának módosítását. VI. Napirend tárgyalása:

12 Tárgy: TIOP pályázat benyújtása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester A közeljövőben fog megjelenni a Társadalmi Megújulás Operatív Program intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban elnevezésű, TIOP /1 kódszámú pályázati felhívás. A felhívás tervezetében foglaltak alapján pályázatot nyújthatunk be a Csuha Antal Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. A támogatás intenzitása 100 %-os. Az informatikai eszközök kifizetése közvetlen szállítói finanszírozással történik, ezért az önkormányzat költségvetését nem terheli meg. Az egyéb költségelemek utófinanszírozásúak, melyre 25 % előleg igényelhető. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendbe történik, ezért javaslom, hogy a végleges kiírás megjelenését megelőzően döntsünk a pályázat benyújtásáról. Az előterjesztéshez mellékelem a pályázati felhívás tervezett szövegét, melyben részletesen fel van tüntetve a pályázható eszközök listája, azok maximális beszerzési ára. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem elnök asszonyt tájékoztassa a testületet döntésükről. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, a bizottság 3 igennel támogatja. Petró László intézményvezető: Jegyző úrral egyeztettünk, a véleményem az, hogy pályázzunk. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2011.(X.13.) határozata A képviselő-testület a Társadalmi Megújulás Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban elnevezésű, TIOP /1 kódszámú pályázati felhívásra benyújtja pályázatát.

13 Határidő: a felhívás megjelenését követően azonnal Felelős: jegyző. VII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Családsegítő felújítására irányuló ÉAOP-4.1.3/A,B-11. pályázat benyújtása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester Az Észak-alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése elnevezésű, ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázati felhívása alapján lehetőségünk nyílik a családsegítő szolgálat épületének teljes körű felújítására, eszközbeszerzésre, parkolók és kisebb játszótér kialakítására. A pályázatot a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ fenntartója, a Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás, nyújthatja be. A támogatás intenzitása 95 %-os. A pályázat benyújtásához engedélyes tervdokumentáció és építési engedély szükséges. A tervezői költségvetés készítése folyamatban van. Előzetes kalkulációk szerint az építési költségek összege: eft, mely a parkoló, az eszközbeszerzés, a játszótér kialakítása és a projekt megvalósítása során elszámolható egyéb költségekkel fog növekedni. Számításaink szerint a saját erő nem fogja meghaladni a 2-2,5 millió forintot. A saját forrás összegét a évi költségvetésbe betervezzük, de ebben az évben biztosan nem fog megtörténni a fejlesztés. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem elnök asszonyt tájékoztassa a testületet döntésükről. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: 5 % önerőt biztosítanunk kell de, 14 éve működik ideiglenes helyen az intézmény. Nagyon örülnék neki, ha kaphatnánk egy végleges épületet a dolgozók számára. Hosszú ideig dolgoztunk mostoha körülmények között, WC és fűtés nélkül. 3 igennel elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2011.(X.13.) határozata

14 A képviselő-testület az Észak-alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése elnevezésű, ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázati felhívás keretében a családsegítő szolgálat épületének teljes körű felújítására, eszközbeszerzésre, parkolók és kisebb játszótér kialakítására kívánja megvalósítani. Megkeresi a Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsát a pályázat benyújtása érdekében. A pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány költségeit Nagyhalász Város Önkormányzata biztosítja. A pályázat megvalósításához szükséges saját erőt a évi költségvetésébe betervezi. Határidő: december 31. Felelős: jegyző. VIII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester A pénzügyi vezető, Anikó részletes, alapos kimutatást készített a pénzügyi helyzetünkről. Mindent tételesén kimutatott, mennyi kifizetés történt. Milyen összegek folytak be a hivatal számlájára. A létszám leépítéses pályázatból már az összeg egy része a számlánkra került. A svájci frank alapú hitelünk lejárt. Sajnos az árfolyam különbözet több mint 4 M Ft-tal növelte a visszafizetést. Amennyiben kérdés merül fel, valami nem érthető, szívesen válaszolunk. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: Elfogadtuk a tájékoztatást. IX. Napirend tárgyalása: Tárgy: Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Orosz Károly Zsolt polgármester

15 Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtottunk be 2011/2012-es tanévre képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására. A támogatási igény benyújtásakor kötelezettséget vállaltunk a fenti tevékenységek alapító okiratba és a pedagógiai programba való beépítésére. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E -ában meghatározott követelmények szerint végezhető. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem elnök asszonyt ismertesse döntésüket. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság elfogadta a Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. De szeretném megkérdezni igazgató urat ezekre a szakfeladatokra lesz-e személy. Petró László intézményvezető: Látássérült nincs. Szőkéné 12 gyerekkel foglalkozik. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona Ügyrendi Bizottság elnöke: Jövőre tudomásom szerint lesz középsúlyos értelmi fogyatékos gyerek és akkor biztosítani kell a személyi feltételeket hozzá. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás a napirendhez, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az határozati javaslatot. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2011.(X.13.) határozata A Csuha Antal Általános Iskola Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

16 4485 Nagyhalász, Arany János u. 50. Tel/fax: (42) MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nagyhalász Város Önkormányzata, mint fenntartó a Csuha Antal Általános Iskola intézményre vonatkozóan az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. és 90 -ai, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (2) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően október 13-i hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosítja az alapító okiratot: 1. Intézmény neve: változatlan 2. Székhelye: változatlan Telephelyei: változatlan 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ágazati besorolása, száma: változatlan a.) Alaptevékenysége: A 6-18 éves korú gyermekek oktatása, nevelése. Iskolaotthonos oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása: Azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatása, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azon tanulók oktatása, akik nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. -ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló oktatása: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló oktatása: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különleges helyzetben lévő tanulók oktatása Az általános iskolát el nem végzett felnőttek általános alapfokú nevelése, oktatása, vizsgáztatása

17 Az iskolai oktatásban valamilyen okból részt venni nem tudó (magántanuló) és a fogyatékos gyermekek integrált módon történő általános iskolai oktatása Gyógytestnevelési feladatok ellátása A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs fejlesztőprogram szerinti nevelése és képesség-kibontakoztatása a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E - ában meghatározott követelmények szerint. a/1.) Szakfeladat szerint: változatlan b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: változatlan 4. Alapító szerv: változatlan 5. Irányító szerv: változatlan 6. Felügyeleti szerv: változatlan 7. Fenntartó: változatlan 8. Az intézmény működési területe: változatlan 9. Típus szerinti besorolása: változatlan 10. Az intézmény törzsszáma: változatlan 11. OM azonosító: változatlan 12. KSH száma: változatlan 13. Adószáma: változatlan 14. Az intézmény évfolyamainak száma: változatlan 15. Maximálisan felvehető gyermeklétszám: változatlan 16. Feladat ellátását szolgáló vagyon: változatlan 17. A vagyon feletti rendelkezési jog: változatlan 18. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: változatlan 19. Az intézmény képviseletére jogosult: változatlan 20. Társulás közoktatási intézmény közös fenntartására: változatlan 21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: változatlan Záradék: Az alábbiakkal egészül ki: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2011.(X. 13.) határozatával módosította. EGYEBEK - Városközpont rehabilitációs pályázat

18 Ezzel a pályázattal kapcsolatosan rendelkeztünk minden olyan dologgal, ami szükséges. Sajnos, aki a pályázatot készítette az egyház felé nem adta be a tervdokumentációt. Itt csúszott el a dolog. Természetesen önerő is kell hozzá. Ha megnyerjük, akkor is mondhatjuk, hogy nincs önerőnk és mégsem veszünk részt benne. Vállalkozókat, civil szervezeteket is be kell vonnunk. Benne lenne a Művelődési Ház, templom, Rendőrség stb felújítása. Ez a pályázat készen van. Újból be lehet adni. Kézfeltartással erősítsük meg, hogy újra pályázzunk. Megállapítom, hogy a testület tagjai egyhangúlag megerősítik a pályázat beadását. - Az általános iskola jövőbeli sorsa Még sok minden nem tisztázott ezzel kapcsolatban. Lehetséges, hogy viszik az iskolát és megy vele a vagyon, az államé lesz. Felmerült már az is, hogy bővítsük a Sárga iskolát és egy épületbe költözve gazdaságosabb lenne az üzemeltetés. El kell gondolkodni, hogy megtartsuk-e az épületet. Az önkormányzat vagyonaként maradjon-e. Dr. Tári László képviselő-testület tag: Nincs most szerintem olyan helyzetben a magyar állam, hogy bővítést engedélyezzen, mikor megszorítások vannak mindenhol. Korábban felmerült, hogy a könyvtár épületét is igénybe vennénk, de oda kevés osztály férne be. Igazható úr javasolta, hogy az évfolyamot vigyük le a Sárga iskolába, ahol a felújítás során két tanterem már kialakításra került. A Fehér iskola egy részét így le tudjuk zárni. A Sárga iskola éves fűtési költsége 5 M Ft, a Fehér iskoláé 7 M Ft. Ezzel a megoldással mindenképpen fűtési költséget csökkentenénk. A Tornaterem felőli részt zárnánk le. Körülbelül 3 M ft-ot megtakaríthatnánk. Dr. Tári László képviselő-testület tag: Akkor az Új utat le kell zárni vagy az autósokat ki kell tiltani. Ott nem lehet majd közlekedni. Most is nagyon nehéz. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona képviselő-testületi tag: Az igazság az, hogy a Kúria mellett, a tiszarádi úton van a parkoló. Sajnos nem veszik a fáradtságot, hogy ott parkoljanak és a gyerekkel átsétáljanak az iskolához.

19 Igazgató úr ezzel kapcsolatosan a véleményedet szeretnénk hallani. Petró László intézményvezető: Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr megkeresett, hogy keressünk valami megoldást a költségcsökkentésre. Tudjuk, hogy bajban van az Önkormányzat és általában a szidott iskola adja a pénzt másrészt a létszám leépítést. A rezsi csökkentésére ez a megoldás látszik a legjobbnak. De lehet, hogy a Családsegítő bal szárnyából kellene még egy terem. Erről még nem tudtam Zsuzsával beszélni. Ha nem kapjuk meg, akkor tanítunk az ebédlőben. Valóban össze kell húzni magunkat, kisebb termekben tanítani. A megtakarításból talán a Bursa-t ki lehet majd fizetni. Dr. Tári László képviselő-testületi tag: Én szerintem ezt a 3 M Ft-ot ki lehetne gazdálkodni ezért nem kellene lezárni az épület egy részét. Ez a pénz egy ember bére plusz a közteher. Hétvégére a fűtést lentebb lehet venni. Voltam ott néhányszor focizni és azt tapasztaltam, hogy péntek este indokolatlanul forró volt a radiátor. Petró László intézményvezető: Laci te mellettem beszélsz. Döntsön a testület. Egyébként két termosztát van, az egyik a kémia szertárban a másik a gazdasági irodán található. A szertárba csak kulccsal lehet bejutni, a gazdaságiban pedig nem hiszem, hogy valaki szándékosan felcsavarta volna a termosztátot. Biztos a technika ördöge volt. A folyosón egyre kevesebb lámpát használunk, a filctollat és a papírt az alapítvány veszi. A két helyettessel mindent megteszünk, amit lehet. Be kell zárni az iskolát. Dr. Tári László képviselő-testületi tag: Nem kell, épp ez az, hogy nem kell. Lehet pont ez az összeg hiányzik majd a bérfizetéshez. Szerintem nem lesz akkora nagy érvágás, ha az évfolyam lemegy a Sárga iskolába mintha nem tudnánk gázszámlát fizetni. Dr. Tári László képviselő-testületi tag: Ez nem oldja meg a problémát. Gazdaságilag az 50%-os bércsökkentés sokkal hatásosabb lenne.

20 Petró László intézményvezető: Így van. Meg kell kérdezni a nevelőket, dolgozókat. Dr. Tári László képviselő-testületi tag: A feltételeik romoljanak vagy a bérük csökkenjen. Petró László intézményvezető: Esetleg a kettő együtt. Dr. Táriné Dr. Makó Ilona képviselő-testületi tag: Majd állam bácsi megoldja. Az talán jövő szeptemberben várható, de addig ki kell húznunk. Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna képviselő-testületi tag: Erről beszéltünk már két testületi üléssel ezelőtt is. Csökkenteni kell a költségeket mert nem tudunk talpon maradni. Most van egy lehetőség, amivel spórolhatunk, akkor meg kell próbálni. Bodnár Katalin képviselő-testületi tag: Ez műszakilag megoldható. Petró László intézményvezető: Igen meg. Hegedüs János Péter képviselő-testületi tag: Pofátlan lennék, ha nem saját munkahelyemet megvédem. Túl egyoldalú, hogy mindig az iskola. Költözzünk a fűtési szezonra, de a többi területet is meg kell keményen nézni. Ne mindig csak az iskola. A megtakarítás mehet a fizetésre. Ettől van rosszabb helyzet is. Ezért volt korábban a könyvtár művelődési ház kérdése is. Lisovszki Róbert képviselő-testületi tag: Ha a gyerekek nem sérülnek, miért vitatkozunk.

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat- Rendelet száma Lapszám Nagyhalász, intézmények energiaellátásának fejlesztése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 56/2010. (04.29.) Öh. számú határozata A Biatorbágyi Benedek Elek

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás?

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás? JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én du. 15 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben