KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS"

Átírás

1 TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv ( )

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A terv jogszabályi alapjai... 3 A terv célja... 3 A tiszafüredi kistérség átfogó jellemzői... 4 Társadalmi-gazdasági jellemzők... 4 Kunhegyesi Mikro-térség... 5 Lakónépesség... 5 Szociális helyzetkép... 7 Közszolgáltatások elérhetősége... 7 Közoktatási feladatellátás... 9 Intézményhálózat... 9 Óvodáztatás... 9 Általános iskolai nevelés-oktatás Bejárás, eljárás Összefoglaló a társulás településein működő óvodákról és általános iskolákról A társulás területén működő középiskolák összehasonlító adatai Az önkormányzat/társulás hozzájárulásának mértéke a társulás intézményeiben A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi társulásban résztvevő önkormányzatok nyilatkozata Intézkedési terv Általános Iskolai feladatellátás Óvodai feladatellátás A társulás környezetének vizsgálata Esélyegyenlőségi relevanciavizsgálat Szükséges esélyegyenlőségi beavatkozások Humánerőforrás Tárgyi fejlesztések Speciális program bevezetése új programként A közoktatási feladatellátás lehetséges középtávú céljai és feladatai A mikro-térségi közoktatási feladatellátás operatív feladatai Elvárható eredmények, sikerkritériumok A közoktatási mikro-térségi intézkedési terv feladatainak ütemezése ( )

3 BEVEZETÉS A terv jogszabályi alapjai A terv készítését előíró törvényhely megjelölése A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85.. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervet készíteni. A terv érvényesülése A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85.. (4) bekezdésének értelmében az önkormányzat köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet készíteni. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. Önkormányzatunk a 2000-ben elkészített intézkedési tervet 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban felülvizsgálta és a törvényi előírásoknak megfelelően módosította. A közoktatási törvény 132. (6) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatoknak az e törvény 85. -ának (4) bekezdése alapján elkészített önkormányzati intézkedési tervnek a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseit, így különösen az óvodai nevelés három éves kortól történő biztosításának feltételeit, az ingyenes étkeztetéshez, az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek meglétét, a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók többi tanulóhoz viszonyított arányát december 31-ig át kell tekinteni az intézkedési terv készítőjének. Az intézkedési terv megléte az előfeltétele annak, hogy a helyi önkormányzat a hazai vagy nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázaton vegyen részt. A terv érvényességi ideje A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve július 31-ig érvényes. A terv módosításának lehetősége A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85.. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően önkormányzatunk a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli, és szükség szerint felülvizsgálja. A terv célja A terv célja, hogy a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően meghatározza az önkormányzat kötelező feladatait milyen módon, és formában látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. 3

4 Tartalmazza továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket, valamint a gyermekek tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, így különösen az óvodai nevelés három éves kortól történő biztosításának feltételeit, az ingyenes étkeztetéshez, az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek meglétét, a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók többi gyermekhez viszonyított arányának figyelembe vételét. A tiszafüredi kistérség átfogó jellemzői Társadalmi-gazdasági jellemzők A tiszafüredi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye északkeleti részén, a megye Borsod- Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves megyével határos területén fekszik a Tisza és Hortobágy között. Területe 847 négyzetkilométer, lakónépességének száma fő. (2006.) A kistérséghez 3 város és 10 község tartozik, ezek a helységek a XX. század második feléig a tiszafüredi és kunhegyesi járás települései voltak. Ebből a szempontból tehát a köztük fennálló kapcsolatok tradicionálisnak mondhatók: Tiszafüred és Kunhegyes hagyományos vonzáskörzetének részei. A tiszafüredi kistérség minden településén van olyan történelmi emlék vagy kulturális-néprajzi hagyomány, amely országosan is figyelmet érdemlő. A helyi kézművesek munkáit, a helyi folklórt, a gasztronómiát összehangoltan szeretnék bemutatni az egész kistérségben az ott élőknek és az odalátogató turistáknak. A kunhegyesi mikro-térségben több nagy múltú civilszervezet működik, ők is hathatós segítséget nyújtanak a kistérségi településeken élők kapcsolatainak erősítésében. A tiszafüredi kistérség településhálózatát 18 csoportos település alkotja, amelyek 13 közigazgatási egységet képeznek. A kistérségben nagymértékű a hátrányos helyzetűek aránya, melyek között kiemelt szerephez jut a kistérségi átlagban a lakosság 10 %-át kitevő roma népesség. A képzettséget illetően a következők mondhatók el a kistérségről: a 8 általánost be nem fejezettek aránya 1,4%; 8 általánossal rendelkezők 23,4%; szakmai oklevéllel, de érettségivel nem rendelkezők 34,5%; érettségizettek 28,1%. A diplomások aránya 12,6%. Mind az érettségizettek, mind pedig a főiskolai végzettséggel rendelkezők száma 2-3%-kal alulmarad a megyei átlagon. A népesség 37%-a inaktív kereső (főleg nyugdíjasok, járadékosok) és mintegy 30% az eltartott. A társadalmi-gazdasági változások következtében nagy arányban nőtt a munkanélküliek száma. Míg a megyében 26%-kal csökkent a foglalkoztatottak száma, addig a térségben ennél jóval nagyobb mértékben, több mint 40 százalékkal. A munkanélküliek körében a szellemi foglalkozásúak 9,5, a pályakezdők 6%-os részarányt képviselnek. A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása folyamatos átalakuláson megy keresztül a mezőgazdasági szektor válsága és az ipari termelés visszaesése következtében. A foglalkoztatottak 13%-a a mezőgazdaságban, 31% az iparban, építőiparban tevékenykedett. A kistérségben a szolgáltatási ágak szerepe emelhető ki, az ezen a területen alkalmazottak aránya 56%. 4

5 A foglalkoztatottak egy negyede más településeke ingázik. A térség munkaerő-igénye és a helyi munkaerő kereslet struktúrája mind minőségében, mind mennyiségében számottevően eltér a helyi munkaerő kínálattól. Kunhegyesi Mikro-térség Lakónépesség Tiszafüreden és Kunhegyesen él a kistérség lakosságának 58%-a, itt a népsűrűség mintegy háromtizedével meghaladja a kistérségi átlagot. A települések kétharmada 1-5 ezer lélekszámú község, ahol a térség lakóinak további négytizede, a településcsoporton belüli aprófalvakban a népesség 4%-a él. A népsűrűség 48 fő/km 2, így a megye legritkábban lakott kistérsége. Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma 458 Állandó népességből a 3-5 évesek száma 376 Állandó népességből a 6-14 évesek száma 1367 Állandó népességből a évesek száma 766 Állandó népességszám változása (- / +) sz. táblázat Az elmúlt időszakban folyamatos népességfogyás volt megfigyelhető, melyben a természetes fogyás mellett az elvándorlás is jelentős szerepet játszik. Ez a népesség életkor, nemek, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás szerinti összetételének változásával is együtt járt. A táblázatból jól látható, hogy a lakónépesség száma Kunhegyesi Mikro-térségben fő, az állandó népesség száma pedig fő. Az utóbbi 19 évben a lakosság számának változása negatív irányt mutat, az elmúlt években folyamatos volt a csökkenés. Ma a térségben 1469 fővel kevesebben élnek, mint közel két évtizeddel ezelőtt. 1. számú ábra 5

6 A lakónépesség Kunhegyes városban és annak környékén közel állandónak tekinthető. A települési adatokból látható a 0-2 éves korosztályt tekintve, hogy a következő négy évben belül kisebb mértékű pozitív változás várható, amikor a jelenleg két évesek elérik a hat éves (tanköteles) kort. Ez azonban jelentős létszámnövekedést nem jelent. A mikro-térség legnagyobb népességgel rendelkező települése Kunhegyes. (2. sz. táblázat) A térségben élőknek 21%-át teszik ki a 0-18 éves korú gyermekek. Az állandó népességhez viszonyítva 10% a 6-14 éves korcsoport aránya. Jóval kevesebb (5%) a középiskolás korosztály aránya. A legfiatalabb korosztályok aránya hasonlóan alacsony: 3% a 3-5 évesek aránya és 3 % a 0-2 éves korosztály aránya. Jól látható az elmúlt 19 év népességfogyás eloszlása is. Az állandó népesség számához viszonyítva hasonló mértékben csökken a népesség Tiszaroffon (20%) és Tomajmonostorán (22%). Ezen települések meghaladják a mikro-térségi átlagot (10 %). A népességfogyás mértéke alacsonyabb Tiszaszentimrén (7%), Kunhegyesen (8%) és Tiszagyendán (9%). A lakónépesség korcsoportonkénti összetétele Tiszaroff Tomajmonostora Tiszagyenda Tiszaszentimre Kunhegyes Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma Állandó népességből a 3-5 évesek száma Állandó népességből a 6-14 évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességszám változása (- / +) sz. táblázat Az adatokat elemezve látható, hogy mikro-térségben élő gyermekek korcsoportonkénti megoszlása sajátos képet mutat. A gyermeklétszám 46%-a általános iskolás korú gyermek, 26%-uk középiskolás, az óvodás korosztály 13%-os arányt képvisel, míg a 0-2 éves korosztály 15 -ot. (2.számú ábra) Gyermekek korcsoportonkénti eloszlása évesek 26% 0-2 évesek 15% 3-5 évesek 13% 6-14 évesek 46% 2.számú ábra 6

7 Szociális helyzetkép A településeken élők szociális helyzetére jellemző, hogy a munkanélküliek aránya a lakónépességhez képest 10,5% körüli értékeket mutat, kivételt képez Tiszaszentimre (7%) és Tomajmonostora (8%), ahol ennél alacsonyabb. Ebben a mikro-térségben a munkanélküliek 33 %-a tartósan munkanélküli, településenként eltérő arányban. Tiszaroffon a munkanélküliek 58%-a, Tomajmonostorán 84%-a, Tiszagyendán 83 %-a, Tiszaszentimrén 82%-a, Kunhegyesen 18%-a hosszabb ideje nem tud elhelyezkedni. Rendszeres szociális segélyt a mikro-térségben élők 5%-a kap. A helyi lakosokhoz viszonyítva Tiszaroffon 13%, Tiszagyendán 9%, Tiszaszentimrén 5%, Kunhegyesen 3%, Tomajmonostorán 11% az arány. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a térség gyermekeinek 60%-a részesül. 29% azoknak a gyermekeknek az aránya, akiknek a szülei nem nyilatkoztak hátrányos helyzetükről. A nyilatkozatok hiányossága azt jelzi, hogy az önkormányzatok gyakran nem érik el a szülőket. Szociális helyzet Tiszaroff Tomaj- Tiszaszent- Tisza- Kunhe- Térségi monos- tora imre gyenda gyes összes Álláskeresők száma a településen Ebből tartósan álláskereső (legalább 12 hónapja álláskereső) Hány háztartás kap rendszeres nincs szociális segélyt? adat 338 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak sz. táblázat Közszolgáltatások elérhetősége A közszolgáltatások elérhetősége tekintetében az óvodai nevelés a mikro-térség minden településén helyben elérhető. Általános iskolai oktatás tekintetében is helyileg minden településen van intézmény, de szervezet szerint a tomajmonostorai és a tiszaszentimrei intézmények a Kossuth Lajos Gimnáziumhoz (Tiszafüred) tartoznak. Tiszagyenda, Tomajmonostora, Tiszaroff, Tiszaszentimre és Kunhegyes településeken a logopédiai ellátást és a nevelési tanácsadást a tiszafüredi többcélú és a JNSz Megyei Pedagógiai Intézet közötti megállapodás alapján vehetik igénybe. A korai fejlesztés, a fejlesztő felkészítés, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás a megyei önkormányzat fenntartásában történik, az alapfokú művészeti oktatás pedig Kunhegyesen.(4. sz. táblázat) 7

8 Gyermekjóléti alap és szakellátások Ezt a feladatot minden településen önálló intézményfenntartással látják el január 1-től a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által alapított intézményben (Tiszafüred Kistérség Szociális Szolgáltató Központ) kerül ellátásra minden település vonatkozásában. Az alapellátások közül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás a térség minden településen biztosított, az igények azonban dinamikusan növekednek. Családi napközi, házi gyermekfelügyelet nem működik a mikro-társulásban. Ilyen közszolgáltatásokat a környező településeken sem vehet igénybe a lakosság. Így a 3 év alatti gyermekek szükség szerinti elhelyezése nem biztosított. A 0 2 év közötti gyermeket nevelő anyák gyermekeinek felügyelete a térségben nem biztosított. Az anya iskolai elfoglaltsága, így a munkavállalást segítő áti, i idején, ilyen szolgáltatást nem tudnak igénybe venni. Kunhegyesen 20 férőhelyes bölcsőde működik, amely fogadja a 3 éves kor alatti gyermekeket. Ez a városban jelentkező igények 100 %-át lefedi. A 2009-es évben 24 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást, így az intézmény kapacitáskihasználtsága 120%. Családok átmeneti otthonának működtetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. (3) bekezdése szerint csupán a 30 ezer főnél több állandó lakossal rendelkező településeken kötelező, ezért ilyen intézményt a társulás nem tart fenn. A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Három feladatot a települési önkormányzat lát el, ezek az alapfokú művészetoktatás, a gyermekjóléti szolgáltatás és a bölcsődei ellátás. A korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozik. Az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, a gyógypedagógiai tanácsadás, a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés, valamint a napközi otthonos ellátás feladatait a települési önkormányzat a kistérségi társulással közösen látja el. Közszolgáltatások Társulás saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága A feladatellátás fenntartói háttere Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság Települési önkormányzat Többcélú Társulás Óvodai nevelés X X Általános iskolai oktatás X X X Alapfokú művészetoktatás X Gyógypedagógiai tanácsadás X X Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás X X Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógy-testnevelés X X Gyermekjóléti szolgáltatás X Bölcsőde X Családi napközi Iskolai napközi X X Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona 4. sz. táblázat Megyei önkormányzat X X X 8

9 Közoktatási feladatellátás Intézményhálózat Kunhegyes Város Önkormányzata és Tomajmonostora, Tiszaszentimre, Tiszaroff, Tiszagyenda községek Önkormányzatai társulási megállapodást kötöttek a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására. Az intézményi társulás neve, székhelye: Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. A társulás intézményei: 1.) Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Többcélú, közös igazgatású, közoktatási intézmény. Tagintézményei: - Kossuth Úti Általános Iskola és Szakiskola (székhely) Kunhegyes - Dózsa Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kunhegyes - Általános Iskola Tiszagyenda - Általános Iskola Tiszaroff 2.) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tagintézményei: - Óvodai Intézmény Kunhegyes székhely és 3 telephely - Napköziotthonos Óvoda Tomajmonostora - Napköziotthonos Óvoda Tiszaszentimre - Napköziotthonos Óvoda Tiszaroff - Napköziotthonos Óvoda Tiszagyenda Óvodáztatás A kunhegyesi mikro-térségben minden településen van óvodai ellátás, 5 óvodai intézmény, 8 feladatellátási hellyel működik. Az óvodai férőhelyek kihasználtsága a mikro-térségben 89 %- os. Kunhegyesen és Tiszagyendán maximális gyermeklétszámmal működnek az óvodák, a legtöbb szabad férőhely Tiszaszentimre óvodájában van, itt a férőhely kihasználtság csak 68%-os. A térségben viszonylag magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek száma. Az óvodába beíratott gyerekeknek 66%-a hátrányos helyzetű gyermek, a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 25%. Gyógypedagógiai nevelésben 3 óvodás gyermek részesül. 3. sz. ábra (Óvodába beíratott HH, HHH gyermekek aránya) 9

10 Az óvodai intézménynek nagyon jó a kapcsolata a védőnői szolgálattal. A védőnők minden évben jelentést készítenek a Polgármesteri Hivatal számára a született gyermekek számáról és a várandós anyák számáról, amelyet az óvodai intézménynek is megküldenek. Problémát okoz, hogy az óvodák a délutáni időszakban a csoportokat összevonják, s csak azok a gyermekek vehetik igénybe a teljes nyitvatartási időben lévő ellátást, akiknek a szülei munkaviszonyban állnak. Nehezen áttekinthető, hogy kik azok a gyerekek, akik a törvényi szabályozás, és kik azok, akik egyéb okok (pl. GYES-en lévő vagy főállású anyák) miatt maradnak ki a délutáni óvodai ellátásból. Az intézményi adatok azt mutatják, hogy a délutáni csoportösszevonások nagy számban érintik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, számukra a délutáni óvodai ellátás nem biztosított. Ezzel kapcsolatosan fontos a helyzet pontos felmérése, és a HH, HHH gyermekek délutáni nevelésének biztosítása. Kunhegyes Óvodai intézmények száma Tomaj- Tisza- Tiszamonostora roff gyenda Tiszaszentimre Térségi összes Óvodai intézmények száma Óvodai feladat ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) sz. táblázat Általános iskolai nevelés-oktatás A mikro-térségben minden településen megoldott az általános iskolai nevelés-oktatás, összesen 49 iskolai osztály működik az, a gyermeklétszám 959 fő. Magántanulói státuszban 1 gyermek van, sajátos nevelési igényű az általános iskolás gyermekek 11%-a. Gyógypedagógiai oktatásban Kunhegyesen 8 tanuló részesül. Magas a hátrányos helyzetű tanulók (62%) és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (23%) aránya a mikro-térségben. Az általános iskolai tanulók 39%-a veszi igénybe a napközi ellátást. A mikro-térség intézményei 1 főállású gyógypedagógussal rendelkeznek. A hatályban lévő törvényi szabályozások által előírt rehabilitációs órák tartása, továbbá utazó gyógypedagógusok alkalmazásával gyógypedagógusok által elkészített egyéni fejlesztési terv alapján - fejlesztő pedagógus alkalmazásával történik. 10

11 4. sz. ábra Alapfokú oktatási intézmények száma Tiszaroff Tisza- Kunhegyes össz. Térségi gyenda Általános iskolai intézmények száma: Általános iskolai feladat ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) Általános iskolai magántanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma sz. táblázat Bejárás, eljárás A mikro-térségben élő gyermekek és tanulók közül a legtöbben a lakóhelyükön működő nevelési-oktatási intézményekbe járnak. Az óvodába járó gyermekek száma a mikro-térségben 425 fő. Közülük a helyi óvodákba járnak 414-en, ez a gyermekek 97%-a. Kunhegyesről 4, Tiszaszentimréről 6 gyermek jár át 11

12 Tomajmonostorára. Tiszagyendáról 1 gyermek jár át Kunhegyesre. Az eljárók aránya az óvodások körében 3%-ot tesz ki. A mikro-térség óvodáiba járók közül a hátrányos helyzetű gyermekek száma 282 fő, ami az óvodába járó gyermekek 66 %-a, halmozottan hátrányos helyzetű óvodások aránya 25%. Az általános iskolai tanulók vonatkozásában megállapítható, hogy a mikro-térségen belül a gyermekek a lakóhelyükön járnak iskolába, csupán 2% jár át másik településre (Kunhegyesre és Tiszaburára). A mikro-térség iskoláiba járó alsó tagozatos tanulók közül a hátrányos helyzetű gyermekek száma 280 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 115 fő. A mikro-térség iskoláiba járó felső tagozatos tanulók közül a hátrányos helyzetű gyermekek száma 313 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 135 fő. óvodába jár Eljáró gyermekek, tanulók Tomajmonostora Tiszagyenda Kunhegyes Tiszaszentimre A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Óvodába jár helyben más településre eljáró éspedig - - Kunh. Tomajm. Tomajm. Alsó tagozatos (1-4. évf.) helyben más településre eljáró éspedig Kunh. - Kunh., Tiszabura - - Felső tagozatos (5-8. évf.) helyben más településre eljáró éspedig Kunh. - Kunh., Tiszabura sz. táblázat HH Eljáró hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók Tiszaroff Tiszaroff Tomajmonostora Tiszagyenda Kunhegyes Tiszaszent -imre A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Óvodába jár helyben más településre eljáró Alsó tagozatos helyben más településre eljáró Felső tagozatos helyben más településre eljáró

13 HHH Tiszaroff Tomajmonostora Tiszagyenda Kunhegyes Tiszaszent -imre A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Óvodába jár helyben más településre eljáró Alsó tagozatos helyben más településre eljáró Felső tagozatos helyben más településre eljáró sz. táblázat Összefoglaló a társulás településein működő óvodákról és általános iskolákról A mikro-térségben több összevont intézmény is működik, valamint egy egyházi fenntartású általános iskola. Az intézmények az alábbi alapfeladatok valamelyikét látják el: óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, szakiskolai. A térségben egy általános iskolai gyógypedagógiai tagozat működik, ahol 8 hátrányos helyzetű tanuló fejlesztése folyik. A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya 64% a mikro-térségben. Ez rendkívül magas. A térség átlagát jóval meghaladja Tiszagyenda óvodája és iskolája, ahol ezeknek a gyermekeknek az aránya 88%. E tekintetben meghaladja még a térségi átlagot a tiszaroffi óvoda (79%) és az iskola (79%), valamint a Tiszaszentimrei óvoda (75%). A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya Kunhegyesen a mikro-térségi átlaghoz közeli értéket mutat (63%). A mikro-térség óvodáiban, iskoláiban magas a halmozottan hátrányos helyzetű (átlag 23%) és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek aránya (7%). A mikro-társulás területén működő egyházi fenntartású 1-8 évfolyamot működtető Kunhegyesi Református Általános Iskola közoktatási megállapodás szerint részt vállal a város hátrányos helyzetű tanulóinak ellátásában. A térségi halmozottan hátrányos helyzetű tanulói átlagot a tiszaroffi iskola (46%) és óvoda (59%), valamint a tiszagyendai általános iskola (32%) haladja meg. A térségi átlaghoz közeli arányokat mutat a tomajmonostorai (26%) és tiszaszentimrei (25%) óvoda. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a mikro-térségi átlag alatt marad Tiszagyenda község óvodájában (17%), valamint Kunhegyes óvodáiban és iskoláiban (18% és 16%).A sajátos nevelési igényű gyermekek a gyermek- és tanulólétszám 7%-át teszik ki a kunhegyesi mikro-térségben. A tiszaroffi iskolai tanulók 9 %-a és a tiszagyendai iskola tanulóinak 11 %-a tartozik ebbe a csoportba, valamennyivel meghaladva a térségi átlagot. A térség átlagához közeli értéket mutatnak a Kunhegyes területén működő általános iskolák (9%). Megállapítható, hogy egyik intézményben sincs szegregáció. Az iskolai osztályokban és óvodai csoportokba a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közel egyenlő arányban járnak. Kunhegyesi Telephelyen a Tiszafüredi Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja a néptánc oktatást a gyermekek igényének megfelelően. 13

14 Összefoglaló táblázat a társulás településein működő óvodákról és általános iskolákról tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint OM azonosító intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat ebből Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Kunhegyesi Tagintézmények (Kossuth+Dózsa) Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI Összesen HH Szakiskola Tiszaroffi Tagintézmény Tiszagyendai Tagintézmény Kunhegyes Város Óvodai TiIntézménye ebből Kunhegyesi Tagóvodák Tiszaroffi Tagintézmény Tomajmonostorai Tagintézmény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintézmény Kunhegyesi Református Általános Iskola sz. táblázat HH H 14

15 A társulás területén működő középiskolák összehasonlító adatai (a nappali tagozatos formában tanulók) Kunhegyes város ad otthont a mikro-térség két középiskolájának, melyeknek fő profilja a szakiskolai, de természetesen vannak szakközépiskolai és gimnáziumi osztályok is. Az egyik egy nagy létszámú, megyei fenntartású középiskola, a másik pedig egy a települési önkormányzat által működtetett, összevont intézmény. Mindkét intézménybe elsősorban a szomszédos településekről bejáró tanulók járnak. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium nappali ben gimnáziumi és szakközépiskolai érettségit ad, majd a középiskola elvégzése után informatikai rendszergazda végzettségi is megszerezhető 2 év alatt. Az intézményben a szaki évfolyamokon a 2009/2010. tanévben a következőkben felsorolt 11 szakma közül választhattak a diákok: asztalos; épületasztalos; cukrász; bolti eladó; húsipari termékgyártó; kőműves; növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó; pincér; szakács; szerkezetlakatos; feső, mázoló és tapétázó. Az intézményben 450 tanuló részesült szakiskolai ben. Ezen tanulók 42 %-a hátrányos helyzetű, 43 %-a pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A lemorzsolódók aránya első évfolyamon 15,2 %. Évfolyamvesztéssel továbbhaladt 55 tanuló. Út a szakmához Programban 75 diák vett rész, mindegyikük hátrányos helyzetű. A szakiskolai ben részt vevő tanulók 71 %-a más településről jár be. Ezen tanulók 40 %-a hátrányos helyzetű, 25 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolában 98 tanuló részesült szakközépiskolai ben. Ebben a i formában részt vevő tanulók 46 %-a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 10 %. Út az érettségihez Programban 17 tanuló vett részt, akik mindannyian hátrányos helyzetűek, de közülük is 8-an vannak halmozottan hátrányos helyzetűek. Más településről 31 tanuló jár az intézménybe, ezek a tanulók halmozottan hátrányos helyzetűek. Gimnáziumi ben 133 tanuló részesült az elmúlt tanévben. A tanulók 32 %-a hátrányos helyzetű, 12 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Évfolyamvesztéssel továbbhaladt 1 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Út az érettségihez Programban 19 hátrányos helyzetű tanuló vett részt, közülük 13-an halmozottan hátrányos helyzetűek. A 133 tanulóból 45-en látogatják az intézményt más településről. A beutazók 44 %-a hátrányos helyzetű, 6 % halmozottan hátrányos helyzetű. A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskolában évfolyamon folyik a szak. A tanulók 3 szakma közül választhatnak, ezek a következők: szociális gondozó és ápoló szak; irodai asszisztens szak; valamint panziós, falusi vendéglátó szak. Előfordul, hogy tanulói létszám hiányában a tanévkezdéskor nem indítják el az összes szakot. A 10. számú táblázat létszámadatai alapján elmondható, hogy a szakiskolai tanulók 66 %-a hátrányos helyzetű, 7 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. A lemorzsolódók aránya első évfolyamon 2 %. A 2009/2010-es tanévben évfolyamvesztéssel továbbhaladt 10 tanuló. 1 tanuló a tanév során magántanulóvá vált. A szakiskolában tanuló diákok 69 %-a más településről jár be. A bejáró tanulók 59 %-a hátrányos helyzetű, 5 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. A középfokú oktatási intézményekben indított szakok alapján kijelenthető, hogy a középiskolai oktatás követi a városban működő vállalkozások igényeit. 15

16 A társulás területén működő középiskolák összehasonlító adatai Középiskola neve Középiskola1: Jász Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Középiskola2: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Címe, azonosítója 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u Kunhegyes, Kossuth L. u. 43. Fenntartó neve, címe Kunhegyes Város Önkormányzata, Tiszagyenda Község Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Tiszaroff Község Önkormányzata Tanulólétszám Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh Az előző iskolaévben Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi lemorzsolódottak össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh Lemorzsolódók aránya az adott i formában Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi tanulókhoz viszonyítva az első évfolyamon (%) 15,2 % 0 % 0 % 2 % Évfolyamvesztéssel továbbhaladt Magántanulóvá vált Út az érettségihez/út a szakmához Programban résztvevők Más településről bejáró tanulók száma Kollégiumi férőhelyek és kollégisták Szervezett utaztatási programban résztvevők száma Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh Össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi Speciális szakis- Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi kolai össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi Speciális szakis- Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi kolai össz. hh hhh Össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh Speciális szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi Speciális szakis- Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi kolai össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh Rendelkezésre álló férőhely: 120 Kollégisták száma: 21 Rendelkezésre álló férőhely: 0 Kollégisták száma: sz. táblázat 16

17 Az önkormányzat/társulás hozzájárulásának mértéke a társulás intézményeiben OM azonosító intézmény neve Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Tagóvodák Tiszaroffi Tagintézmény Tiszagyendai Tagintézmény Tomajmonostorai Tagintézmény Tiszaszentimrei Tagintézmény Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Kunhegyesi Tagintézmények Tiszagyendai Tagintézmény Tiszaroffi Tagintézmény 1 gyermekre, tanulóra jutó Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft) hozzájárulás (Ft) Kiegészítő normatív vagy egyéb támogatásokat a társult önkormányzatok rendszeresen igényelnek. Az integrációs támogatást a fenntartó önkormányzat igényli az iskola tanulói után. Minden vizsgált intézményben egy bizonyos szinten biztosított a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása: ezt szemléltetik a továbbtanulási adatok, valamint a tanórán kívüli programokban való részvételi arányok. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiemelkedően magas aránya és a rosszabb lemorzsolódási mutatók miatt azonban további intézkedésekre, beavatkozásokra van szükség. Az intézményekben a tanulók oktatásának feltételei részben biztosítottak, az SNI gyermekek oktatásához a szakos ellátás részben biztosított. Az SNI gyermekek egyéni fejlesztését utazó tanárokkal látják el. A humánerőforrás kapacitás fejlesztésre szorul, fejlesztés lehet saját (főállású) gyógypedagógus alkalmazása. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének eredményességét is segíti, hogy a pedagógusok rendszeresen módszertani továbbeken vesznek részt. Az iskolákban alkalmazzák a fejlesztő pedagógia eredményeit. Az intézmények és a településeken működő társadalmi, civil és szakmai fórumok közötti kapcsolat rendszeres, az iskolák és az óvodák között jó szintű a kapcsolattartás. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiemelkedően magas aránya azonban további intézkedéseket, beavatkozásokat igényel a kistérség településein. 17

18 A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási intézményi társulásban résztvevő önkormányzatok nyilatkozata arról, hogy: kötelező feladatait intézményfenntartással, megállapodás alapján, vagy társulás útján kívánja ellátni. A mikro-térségi társulás Önkormányzatainak Képviselőtestületei kötelező feladatait továbbra is intézményi társulás keretében kívánja ellátni január 1-én kezdte meg működését társulási megállapodás alapján - a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, melynek székhelye: Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás. A társult települések: Tiszagyenda, Tiszaroff július 1-én szintén Kunhegyes székhellyel megkezdte működését az óvodai intézményi társulás. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tagintézményei: Tiszaroff, Tiszagyenda, Tiszaszentimre és Tomajmonostora Óvodái. A szakszolgálati feladatellátás a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás keretein belül a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet és a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás között kötött megállapodás alapján történik. A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulásban résztvevő települések önkormányzatai kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a későbbiekben az intézményi társuláshoz csatlakozni kívánó településeket mindkét feladatellátás vonatkozásában fogadják. milyen önként vállalt feladatokat kíván ellátni intézményi fenntartással, megállapodással, vagy társulásban. A Kunhegyesi mikro-térségben a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Kossuth Úti Tagintézményében működik szakiskola - önként vállalt feladatellátással együttműködési megállapodás alapján a Mesterségek Iskolája Alapítvánnyal. A kistérség igényeit kielégítve kívánja önkormányzatunk továbbműködtetni a szakiskolát. A térségi feladatokat ellátó Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartását önkormányzatunk a 2007/2008-as tanévtől kezdődően további működtetésre átadta a Jász Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat számára. Az intézmény továbbra is hozzájárul a város kulturális rendezvényeinek színvonalasabbá tételéhez. 18

19 INTÉZKEDÉSI TERV Az egyes települések és intézmények főbb jellemzői, problémái, fejlesztési céljai Általános Iskolai feladatellátás Kunhegyesi Tagintézmények A településen 511 tanuló látogatja a Kossuth vagy Dózsa úti általános iskolák valamelyikét, közülük 9%-uk sajátos nevelési igényű. Gyógypedagógiai oktatásban az intézmény tanulóinak 1,6%-a részesül. Hátrányos helyzetű a tanulók 63%-a, halmozottan hátrányos helyzetű a korosztály 17%-a. Az általános iskolában az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését 1 fő gyógypedagógus látja el. Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulókkal közös iskolai oktatásának és nevelésének személyi és tárgyi feltételei csak részben adottak. Tárgyi fejlesztés vonatkozásában az általános iskolai feladatellátás valamint a város és a mikro-térség verseny és szabadidős sportja szempontjából egy új tornaterem építése volt az elsődleges cél, ez a 2010/2011. tanévre meg is valósul. Az iskola tanulólétszámát valamint a működő csoportok számát figyelembe véve megállapítható, hogy az intézmény tornatermei túlzsúfoltak, kihasználtságuk maximális. A csoportok és osztályok testnevelés órákon sem mindig jutnak be a tornaterembe. Az újonnan épülő tornaterem kistérségi szinten fogadja a jövőben a tanulókat, melynek elérhetőségét iskolabusz beszerzésével biztosítanánk. A meglévő általános iskolai épületek felújítása, rekonstrukciója indokolt. Így a nyílászárók cseréje, az épületek hőszigetelése, elektromos hálózat és a vizesblokk felújítása, ott ahol még nem történt meg. Tiszaroffi Tagintézmény: Az iskolába járó tanulók száma 155 fő. Az iskolában az SNI-s tanulók száma 15 fő, mely a tanulók 10%-át jelenti. A napközis tanulók száma 89 fő, ez több mint az intézményben tanuló gyermekek fele.részükre a törvényi kötelezettségeknek megfelelően fejlesztő foglalkozásokat tartanak, heti 3 és heti 4 órában. A fejlesztést az iskola tanári állományába tartozó fejlesztő pedagógus látja el, aki jelenleg végzi a gyógypedagógia szakot. A gyerekek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervek kerültek kidolgozásra. A fejlesztésekhez a fejlesztőhelyiség adott, megfelelően felszerelt. Szükséges az általános iskola épületeinek külső felújítása, hőszigetelése és ahol még nem történt meg, a nyílászárók cseréje, a taneszköz-ellátottság javítása.. Tiszagyendai Tagintézmény Az iskolába járó tanulók száma 99 fő. Az SNI tanulók száma 11 fő. Az intézményben az általános iskolai tanulólétszámhoz viszonyítva magas a hátrányos helyzetű (78 fő) és halmozottan hátrányos helyzetű (32 fő) gyermekek száma. A tanulók 50%-a veszi igénybe az intézményben a napközis ellátást. Ez jelentős javulás a korábbi 24%-hoz képest. Tiszagyendán az óvoda és az iskola egy épületegyüttesben került kialakításra. Az új tornaterem megépítése az óvodai és iskolai feladatellátást szolgálná. Szükséges lenne 19

20 felújítani az épület előtti járdát, alsó tagozaton a mellékhelyiségeket, a sportpályát, továbbá korszerűsítésre szorul a fűtés és a nyílászárók cseréje is indokolt lenne. Óvodai feladatellátás Kunhegyesi Tagintézmény és Telephelyei Kunhegyesen az óvodás korú gyermekek ellátása 4 telephelyen valósul meg. A helyi óvodákba beíratott gyermekek száma 262 fő, ebből hátrányos helyzetű 163 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 48 fő. Megállapítható, hogy az óvoda minden óvodás korú gyermeket tud fogadni. Az óvodában 11 vegyes csoport működik. Az intézmény eszköz felszereltsége az alapvető feladatellátást biztosítja, fejlesztő szobával rendelkezik. A prognosztizált óvodás korúak számát tekintve újabb óvodai férőhelyek kialakítása nem indokolt, viszont szükséges az elaprózott 4 telephelyen működő óvodai intézmény működtetését egy óvodai épületben megszervezni. Az elavult épületek kiváltása és egy új intézménykomplexum kialakítása az intézmény fenntartási költségeit jelentősen csökkentené és helyet kaphatna egy tornaszoba, orvosi rendelő is az új intézményben. Az óvodai intézmény épületeinek felújítása, nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, tetőcsere, vizesblokk felújítása is jelentősen javítaná az óvodai feladatellátást. Gyógypedagógus alkalmazása a feladatellátáshoz szükséges. Azoknál az óvodás gyerekeknél, akiknél valamely területen a tanulási képességek egyéni fejlesztését javasolták, a közoktatási törvényi szabályozások értelmében az ellátás részben biztosított. Tiszaroffi Tagóvoda Az óvodai férőhelyek (75) biztosítják a település óvodáskorú gyermekeinek a teljes beóvodáztatását. A Tiszaroffi Tagintézménybe beíratott gyermekek száma 56 fő, ebből hátrányos helyzetű 44 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 33 fő. Az óvodai gyermekcsoportok száma 3. Jelenleg az alkalmazotti létszám 1 fő óvodapedagógussal kevesebb. Fejlesztő pedagógus van az óvodában. Az óvoda rendelkezésére áll egy fejlesztőhelyiség és egy jól felszerelt tornaszoba. A Tiszaroffi Tagintézmény óvodájában a gyermeklétszám jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest. Szükséges az udvari játékok felújítása, fejlesztése és az udvar parkosítása. Szükségessé vált a nyílászárók cseréje és az épület homlokzatának felújítása, hőszigetelése. Tiszagyendai Tagóvoda A Tiszagyendai Tagintézménybe beíratott gyermekek száma 29 fő, ebből hátrányos helyzetű 28 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 5 fő. Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma 3. Az óvodában 1 vegyes csoport működik, 2 óvónővel. A csoportszoba jól felszerelt, fejlesztőhelyiség nincs, az egyéni fejlesztés a könyvtárban folyik, amit 2 szakember lát el - egyéni fejlesztési tervek alapján - kiscsoportos és egyéni fejlesztésben egyaránt. Pszichológiai szolgáltatást a kunhegyesi szakszolgálat lakóhelyközeli szolgáltatásként látja el. 20

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2014. Készítette: Pocsai Enikő esélyegyenlőségi szakértő 1 I. BEVEZETÉS Jogszabályi háttér 4 II. KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Újhartyán Község Önkormányzat K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér ismertetése... 3 2. Bevezetés, település bemutatása...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1048-2/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Települések közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény (kozoktjuni)

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben