Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék"

Átírás

1 Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda Óv.vagyon műk Óv.fogyatékos nev Ált. Iskola Isk.vagyon műk Napk.O.ellátás Napk.vagyon m Konyha Műv.Ház és K RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

2 SZÁM Ebből pedagógus 6 BEVÉTEL

3 6 1. sz. melléklet ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE ezer Ft-ban BEVÉTELEK Intézm-i műk.bevétel Sajátos működési bevétel Felhalmozási, tőkejell bevétel Költségvetési támogatás Felhalm. célra átvett pénze. Egyéb átvett pézeszköz Hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK Eredeti ei. Eredeti ei Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár Dologi és folyó kiadások Pénzeszk.átadás,támogatás Felhalmozás, felújítás Hiteltörlesztés Céltartalék Általános tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 7 2. sz. melléklet ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.. /1/ bekezdésének a./ pontja alapján önkormányzati szinten jogcímcsoportonként az alábbiakban részletezzük: ezer Ft-ban I. Működési bevételek II. 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kieg.támogatás a helyi önk. bérkiadásaihoz Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználásu támogatás Államháztartási tartalék III. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev. 3. Felhalmozási célu bevét. AFA bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

5 8 3. sz. melléklet ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ezer Ft-ban Szakfeladat intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Eredeti kiadási előirányzat Pénzeszköz átadás Önk.által folyósított ellátás Támogatások Feluj. felh. és pe. átad. Hitel visszafizetés, céltartalék Összesen Óvodás gyermek étkeztetés 30,7 % Általános iskolai étkeztetés 30,30% Munkahelyi vendéglátás 33,7% Közutak üzemeltetése Saját v.bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati intézményellátó szolg Város- és községgazdálkodási szolgált Köztemető fenntartása Óvodai nevelés felkész Intézményi vagyonműködtetés Óvoda Iskolai oktatás Intézményi vagyonműködtetés Iskola Napköziotthonos ellátás Int-i vagyon műk.napközi O Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Isk. egészségü-i ell Állategészségü-i tev Szoc.étkez-tetés 5,3% Rendsz. Pénzb.ellátások Eseti pénzbeni ellátások Családsegítés Közműv-i és isk.-i könyvtár Közvilág-i feladatok Telep-i hulladékok kez Sportintézmények

6 Diák sport Összesen

7 10 Normatív állami hozzájárulás a KTv. 3. és 8. sz. melléklete alapján 5. sz. melléklet Sor Iskolai tanév (fő) Mutató Fajlagos Összesen Jogcím Összesen szám 2004/ /2006 egység Ft eft 1 Községek általános feladatai Települési igazgatási és kommunális feladatok Lakott területtel kapcsolatos feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális és gyermekjóléti aa) alapszolgáltatások általános feladatai ab) Étkeztetés Óvodai nevelés a) Alap hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás intézményi 19.b) szintű csoport átlaglétszámok alapján Iskolai oktatás aa) Alap hozzájárulás az 1-4.évfolyamokon Alap hozzájárulás az 5-20.ba1) 8.évfolyamokon ba) Kiegészítő hozzájárulás az 1-4.évfolyamokon Kiegészítő hozzájárulás az 5-20.bb1) 8.évfolyamokon Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alap hozzájárulás gyógypedagógiai aa1) nevelés óvodában Alap hozzájárulás gyógypedagógiai 21.aa2) nevelés, oktatás 1-4.évfolyam Alap hozzájárulás gyógypedagógiai 21.aa3) nevelés, oktatás 5-8.évfolyam Kiegészítő hozzájárulás 21.ab1) gyógypedagógiai nevelés óvodában Kiegészítő hozzájárulás 21.ab2) gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4.évfolyam Kiegészítő hozzájárulás 21.ab3) gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8.évfolyam

8 11 Sor szám 24 Jogcím Iskolai tanév (fő) Mutató Fajlagos Összesen Összesen 2004/ /2006 egység Ft eft Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz aa) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok e) Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 25 fenntartó önkormányzatok feladatellátásáshoz aa) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Kistelepülések támogatása 25.cb1) óvodába, iskolába járó gyermekek után ( ) Gyermek- és ifjuságvédelemmel 26 összefüggő juttatások, szolgáltatások aa) Óvodában, iskolában szervezett nem kedvezményes étkeztetés ab) Óvodában, iskolában szervezett étkeztetés 50%-os kedvezmény ac) Óvodában szervezett étkeztetés 100%-os kedvezmény ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Kiegészítő hozzájárulás ingyenes 26.bb1) tankönyvellátáshoz 1-4.évfolyamon Kiegészítő hozzájárulás ingyenes 26.bb2) tankönyvellátáshoz 5-8.évfolyamon Kiegészítő hozzájárulás ingyenes 26.bb3) tankönyvellátáshoz 9-13.évfolyamon Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Települési sportfeladatok Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások a) Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok b) Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz sz. melléklet összesen:

9 12 Sor Iskolai tanév (fő) Mutató Fajlagos Összesen Jogcím Összesen szám 2004/ /2006 egység Ft eft Ebből SZJA Állami támogatás I.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása I.1.a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása I.3 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok I.3.aa) Berendezések, felszerelések korszerűsítése 1-4.évfolyam I.3.ab) Berendezések, felszerelések korszerűsítése 5-13.évfolyam I.3.b) Informatikai berendezések korszrűsítése, beszerzése II.2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 8. sz. melléklet összesen: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Személyi jövedelemadóból Költségvetési kapcsolatokból összesen Államháztartási tartalék Az átmeneti pénzellátás alapja

10 13 FELADATMUTATÓK ÁLLOMÁNYA 6. sz. melléklet Szakfeladat évi száma Megnevezése átlagállomány Óvodai int. étkeztetés 01 étkezési ellátottak száma/fő Élelm.napok száma /nap/év/ Iskolai int.étkeztetés 01 Étkezési ellátottak száma/fő Élelmezési napok száma /nap/év/ Intézményi vagyon működtetése 01 Szolg.igénybevevők létszáma/fő Óvodai nevelés,isk.életmódra felkészítés 01 nevelést igénylők száma /fő/ Férőhelyek száma /db/ Fogyaték.gyerm.óv.nev.isk.életm.felkész. 01 Nevelést igénylők száma /fő Férőhelyek száma /db Napp.ált.műveltséget megalapozó isk.okt. 01 Tanulók száma /fő Csoportok száma Fogyat.gyerm.nappali ált.isk. oktat 01 Nevelést igénylők száma /fő 6 02 Férőhelyek száma db Napk.otthoni és tanulószobai ellátás 01 Foglalkozásban résztv.száma /fő Csoportok száma Fogorvosi ellátás 01 Napi szakorvosi órák száma Házi segítségnyújtás 01 Körzetek száma /db 1 02 Ellátottak száma Szociális étkeztetés 02 Ellátottak száma /fő Rendszeres pénzbeni ellátások 02 Rendszeres segélyezett /fő Eseti pénzbeni ellátás 02 Eseti segélyezett Közműv.Könyvtárak tevékenysége 01 Könyvtárak száma 1 02 Kötetek száma 8960

11 1 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Étkezési térítési díj óvodás gyermek 50 fő x 220 nap x 252 Ft = Ft x 85 % Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 636 Óvodai intézményi étkeztetés összesen: ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Étkezési térítési díj napközis gyermek 50 fő x 185 nap x 339 Ft = Ft x 90 % Étkezési térítési díj menzás gyermek 20 fő x 185 nap x 247 Ft = Ft Kiszámlázott 27 %-os ÁFA Iskolai intézményi étkeztetés összesen: MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS Alkalmazottak térítési díja iskola, konyha alkalmazott étkezők 9 fő x 185 nap x 445 Ft = Ft óvoda alkalmazott étkezők 3 fő x 220 nap x 445 Ft = Ft Polgármesteri Hivatal alkalmazott étkezők 1 fő x 220 nap x 445 Ft = Ft Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 306 Munkahelyi vendéglátás összesen: EGYÉB VENDÉGLÁTÁS Étkezési térítési díj - vendégek 5 fő x 220 nap x 594 Ft = Ft 653 Konyha bérleti díja Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 186 Egyéb vendéglátás összesen: 874 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Étkezési térítési díj 17 fő x 220 nap x 370 Ft = Ft Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 374 Szociális étkeztetés összesen: INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele Közterület-használati díj Nem lakás c. szolg. helys. bérlet /gyógyszertár/ Tornaterem bérleti díja Ebédlő bérleti díja Művelődési Ház terembérleti díj 300 Ingatlan bérbeadása összesen: KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS Sírhelydíj 300 Köztemető összesen: 300 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS TB finanszírozás (védőnő) Védőnői szolgálat összesen: HÁZIORVOS ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG Iskolaegészségügyi tevékenység Ft * 12 hó = Ft 91 Iskolaegészségügy összesen: 91

12 2 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Kommunális adó Iparűzési adó Építményadó Helyi adók: Gépjárműadó Talajterhelési díj (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Pótlék Bírság Személyi jövedelemadóból: - helyben maradó rész 8% ( Ft) jövedelemkülönbség mérséklése ( Ft) Személyi jövedelemadó összesen: Átengedett központi adók: Normatív alap-hozzájárulás: Normatív, kötött felhasználású támogatás: Normatív állami hozzájárulás ( Ft): Központi költségvetési támogatások: Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási műveletek: 4513 Működési célú hitel: 4513 Fejlesztési célú hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 3 ÁRNYASKERT ÓVODA Óvodai nevelés, ellátás Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői) Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő illetménypótléka Bérkiegészítés 3 fő x 11 hó 404 Rendszeres személyi juttatások Túlóra Helyettesítés 100 Jubileumi jutalom 30 éves - 1 fő Kiemelt munkavégzésért járó ill.kieg Ft x 4 fő x 12 hó = Ft Közlekedési költségtérítés 1 fő bérlet 6 havi Étkezési hozzájárulás (7 fő x Ft x 12 hó) Pedagógus szakvizsga 4 fő x Ft = Ft 42 Nem rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 5331 Szociális hozzájárulási adó Kifizetői adó 126 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5421 Gyógyszer, vegyszer Nyomtatvány, irodaszer, tonerek Szakmai könyv, folyóirat Munkaruha (köpeny, védőcipő) Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (2 csoport részére) Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (bútor) + pályázati önerő Egyéb készlet (textília, tisztítószer) Telefon + internet Szállítás Gázenergia Áramdíj Vízdíj Csatornadíj Gépek, berendezések karbantartása Karbantartás (udvari játékok felülvizsgálata) Állagmegóvó munkálatok (radiátorok festése, levédése faráccsal, szelepek cseréje, Postaköltség eü. meszelések, külső tároló, udvar betonozott részének felújítása, armatúrák Szemétszállítás Kéményseprés Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások + poroltó Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Szakmai rendezvény reprezentációja 50 DOLOGI KIADÁSOK Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 5641 Számlázott szellemi tevékenység (logopédus) 180 DOLOGI KIADÁSOK 180 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása össz.: 180 ÁRNYASKERT ÓVODA ÖSSZESEN:

14 4 ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPKÖZI OTTHON ÉS KONYHA Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. és 5-8. évfolyam) Közalkalmazottak alapilletménye (13 fő) Bérkiegészítés 1 fő x 5300 Ft x 11 hó Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői, osztf.) Rendszeres személyi juttatások Túlóra, kéthavi időkeret Helyettesítés Kiemelt munkavégzésért járó bér 12 fő x Ft x 12 hó = Ft Pedagógus szakvizsga 12 fő x Ft = Ft éves jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés (4 fő bérlet, 3 fő autó) Étkezési hozzájárulás 13 fő x Ft x 12 hó 780 Nem rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó 27% Kifizetői adó: 13 fő x 952 Ft x 1 hó + 13 fő x 1547 Ft x 11 hó 234 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5421 Gyógyszer, vegyszer Nyomtatvány, irodaszer Könyv Folyóirat, napilap Benzin fűnyíróba Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Kisértékű tárgyi eszköz és készletbeszerzés (pályázati önrész) Munkaruha 10 fő Munkavédelmi szemle poroltó Textília, tisztítószer, egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Áramdíj Vízdíj Csatornadíj Karbantartás (gépek, berendezések) Karbantartás (1 tanterem mennyezetének javítása, festése) Postaköltség Szemétszállítás Kéményseprés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Pályázati díj Egyéb különféle dologi kiadás Óraadó tanárok és rendszergazda óradíja Energiaadó 50 DOLOGI KIADÁSOK: Általános iskolai tanulók kiadásai összesen:

15 5 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. és 5-8. évfolyam) Közalkalmazottak alapilletménye Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó 27% 407 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 407 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása összesen: ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: Általános iskolai napközi otthoni nevelés Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő Rendszeres személyi juttatások Kiemelt munkavégzésért járó ill Ft x 1 fő x 12 hó = Ft Pedagógus szakvizsga 1 fő x Ft = Ft Étkezési hozzájárulás 1 fő x Ft x 12 hó = Ft 60 Nem rendszeres személyi juttatások 134 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulás 27% 444 Kifizetői adó 1 fő x 952 Ft x 1 hó + 1 fő x 1457 Ft x 11 hó = Ft 17 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szakmai készletbeszerzés Munkaruha (1 fő) Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Áramdíj Vízdíj Szennyvíz Karbantartás Mosdó, Wc felújítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 143 DOLOGI KIADÁSOK: 673 Napköziotthon összesen: Diáksport-tevékenység Kiküldetés (sportrendezvények utazási költség) Nevezési díj 10 Dologi kiadások: 25 Diáksport- tevékenység összesen: 25 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHON MINDÖSSZ.:

16 6 Konyha Közalkalmazottak alapilletménye 3 fő Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka, bérkiegészítés 22 Rendszeres személyi juttatások Étkezési hozzájárulás 3 fő x Ft x 12 hó = Ft 180 Nem rendszeres személyi juttatások 180 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális hozzájárulási adó 27% Kifizetői adó 3 fő x 952 Ft x 12 hó + 1 fő x 952 Ft x 6 hó 40 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Élelmiszer Óvodás gyerek 50 fő x 220 nap x 252 Ft = x 0,85 = Ft Napk. gyerek 50 fő x 185 nap x 339 Ft = x 0,90 = Ft Menza 20 fő x 185 nap x 247 Ft = Ft Iskola alkalm. 9 fő x 185 nap x 265 Ft = Ft Óvoda alkalm. 3 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft PH. alkalm. 1 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft Vendég 3 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft Szoc. étk. 17 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft 5431 Nyomtatvány, irodaszer Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha 4 fő 37 Munkavédelmi szemle - egyéni védő munkaruha Textília Tisztítószer, készletbeszerzés Telefon Gázenergia Áramdíj Vízdíj Szennyvízszállítás és csatornadíj Karbantartás Szemétszállítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Pénzbeszedő ablak kialakítása Energiaadó 30 Internet bekötés 50 DOLOGI KIADÁSOK Mosogató csere 150 Menza program 170 Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 86 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 406 Konyha összesen: ÁLT. ISKOLA, NAPKÖZIOTTHON ÉS KONYHA MINDÖSSZ.:

17 7 POLGÁRMESTERI HIVATAL Köztisztviselők alapilletménye Nyelvpótlék Köztisztviselők kötelező pótléka /vezetői/ 294 Rendszeres személyi juttatások Napidíj 30 Polgármester költségtérítése Közlekedési ktg.térítés 3 fő bérlet Cafeteria keret Megbízási díj 50 Nem rendszeres személyi juttatások évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszteletdíja évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszteletdíja Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 5321 Szociális hozzájárulási adó Kifizetői adó (Cafeteria keret) évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszt.díj járulékai évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszt.díj járulékai 296 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5431 Nyomtatvány, irodaszer Szakmai könyv Folyóirat, napilap Kisértékű eszköz beszerzés (szám.technikai eszközök) Kisértékű eszköz beszerzés (diktafon, bútor, étkező felszerelése) Munkavédelmi eszközök és egyéb munkavédelmi költségek Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés Telefondíj Internet Bérleti díj Szállítás Gázenergia Áramdíj Vízdíj Szennyvízszállítás, csatornadíj Karbantartás (számítástechnikai is) Postaköltség Szemétszállítás Kéményseprés Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Honlapkarbantartás, működtetés Banki költség és vagyonbiztosítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés (útiköltség, továbbképz. értekezlet kiküld.) Reprezentáció Hirdetés Egyéb dologi kiadások Szakmai szolgáltatások, továbbképzések Könyvvizsgálói díj Számlázott szellemi tevékenység (ügyvéd, földmérő) Különböző adók, díjak, befizetések Önkormányzati szövetségek tagdíjai Kistérségi társulás évi tagdíj Államháztartáson kívüli kamatkiadások DOLOGI KIADÁSOK Számítógép Szociális szoftver 300 Beruházás ÁFA-ja FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 610 Polgármesteri Hivatal összesen:

18 8 ÖNKORMÁNYZAT Általános tartalék 400 TARTALÉKOK Visszafizetendő 6.3 támogatás Közkincs hitel évi törlesztőrészlete Pályázatok önrésze Adótúlfizetések visszatérítése Várható visszafizetési kötelezettség Intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Rendszeres személyi juttatások: Étkezési hozzájárulás fő x Ft x 12 hó = Ft 4 fő x Ft x 12 hó = Ft Nem rendszeres személyi juttatások 285 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka Kifizetői adó (1 fő x Ft x 12 hó) + (4 fő x 1547 Ft x 12 hó) 111 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, munkacipő Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 35 DOLOGI KIADÁSOK 165 Intézményellátó szolgálat összesen: Civil szervezetek támogatása Önszerveződő csoportok támogatása (Polgárőrség) 100 Vöröskereszt támogatása 75 Katasztrófavédelem támogatása 45 Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulás 260 Kistérségi társulás hozzájárulás 680 Mátraaljai Borút Egyesület tagdíj 26 Kistel. Orsz. Önkormányzati Szövetsége 30 Civil szervezetek támogatása összesen: Zöldterület - kezelés Parképítés pályázati önrésze Beruházás ÁFA-ja 553 Zöldterület - kezelés összesen: Kiemelt rendezvények Falunap és Idősek karácsonya 520 Kiemelt rendezvények összesen: 520

19 9 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Közalkalmazottak alapilletménye Rendszeres személyi juttatások Napidíj 5 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 1 fő x Ft x 12 hó = Ft 60 Nem rendszeres személyi juttatások 115 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka Kifizetői adó 1 fő x 1547 x 12 hó = Ft 19 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Gyógyszer, vegyszer Nyomtatvány, irodaszer Szakmai könyv, folyóirat Szakmai anyag Tisztítószer Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Telefon Gázenergia Áramdíj Vízdíj Szennyvízszáll Karbantartás Postaköltség Szemétszállítás Kéményseprés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Továbbképzések számlázása Biztosítás 10 Egyéb díjak 10 DOLOGI KIADÁSOK 670 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskolaegészségügyi tevékenység kiadásai háziorvos részére 89 Összesen: 89 Közfoglalkoztatás Közcélú munkavállalók átlag fő x Ft x 5 hó x 15 % Rendszeres személyi juttatások 485 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 485 Járulékok 15%-a 65 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha és védőruha Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 76 DOLOGI KIADÁSOK 356 Közfoglalkoztatás összesen: 906

20 10 Községgazdálkodás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja (buszmegállók takarítása) Étkezési hozzájárulás 1 fő x x 12 hó = Ft 60 Nem rendszeres személyi juttatások 253 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka Kifizetői adó 1 fő x 1547 x 12 hó = Ft 19 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Benzin fűnyíróba (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) 360 Benzin gépkocsiba Vegyszer Kisértékű tárgyi eszköz (szerszámok) Munkaruha és védőruha Tisztítószer, egyéb készlet Áramdíj Vízdíj Karbantartás Karbantartás (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) Egyéb kiadás (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (Önkorm. Környezetvéd. Alap) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 166 DOLOGI KIADÁSOK Kisteherautó vásárlása Állványzat 275 Beruházás ÁFA-ja 394 BERUHÁZÁSOK Községgazdálkodás összesen: Szociális étkeztetés Ebédkihordás 12 hónap x Ft = Ft 356 Nem rendszeres személyi juttatások 356 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Egészségügyi hozzájárulás 27% 48 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 48 Szociális étkeztetés összesen: 404 Köztemető-fenntartás és működtetés Közkifolyó vízdíj Szemétszállítás Üzemeltetési költség x 12 hó Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 175 DOLOGI KIADÁSOK 825 Köztemető-fenntartás és működtetés összesen: 825

21 11 Közutak üzemeltetése, fenntartása Utak kátyúzása Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 648 Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen: Közvilágítás Közvilágítás áramdíj Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Energiaadó 120 DOLOGI KIADÁSOK Új oszlop beállítása 315 Beruházás Áfa-ja 85 BERUHÁZÁSOK 400 Közvilágítás összesen: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Áramdíj Vízdíj Karbantartási kiadások Kéményseprés Hirdetés Egyéb kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 36 DOLOGI KIADÁSOK 171 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen: 171 Települési hulladék kezelése Karbantartás Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 22 DOLOGI KIADÁSOK 102 Települési hulladék kezelése összesen: 102 Helyi közutak létesítése, felújítása Járdák felújítása Felújítás ÁFA-ja 194 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 914 Helyi közutak létesítése, felújítása összesen: 914 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Üzemorvos 252 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás összesen: 252 Háziorvosi ügyeleti ellátás 5531 Hétvégi ügyelet évi hátralék Hétvégi ügyelet 459 Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen: 617 Állategészségügyi ellátás Állatorvos Gyepmesteri szolgáltatás 100 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 92 Állategészségügyi ellátás összesen: 432

22 12 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély (10%) 4 fő x Ft x 12 hó x 10 % 123 Foglalkoztatást helyettesítő tám. (20%) 20 fő x Ft x 12 hó x 20 % Rendszeres szociális segély összesen: Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (10%) Ft x 12 hó x 10% 300 Lakásfenntartási támogatás összesen: 300 Ápolási díj Ápolási díj 3 fő x Ft x 12 hó x 25% 1 fő x Ft x 12 hó x 25% 380 ÁPOLÁSI DÍJ Ápolási díj után fizetendő nyugdíjjár. 25%-a 38 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 38 Ápolási díj összesen: 418 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Étkezés térítési díj kedvezmény (normatív támogatásból fedezett) Óvodás gy. Óvodás gy. 15 fő x 220 nap x 320 Ft x 50 % = Ft 16 fő x 220 nap x 320 Ft x 100 % = Ft Napközis gy. 11 fő x 185 nap x 430 Ft x 50 % = Ft Napközis gy. 32 fő x 185 nap x 430 Ft x 100 % = Ft Menza 8 fő x 185 nap x 310 Ft x 50 % = Ft Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás összesen: Átmeneti segély Átmeneti segély Összesen: Temetési segély Temetési segély 500 Összesen: 500 Közgyógyellátás Közgyógyellátás 400 Összesen: 400 Köztemetés Köztemetés 200 Összesen: 200 Egyéb pénzbeli támogatás Tankönyvtámogatás 600 Összesen: 600

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés 2008.01.01-től ill. alap: 38650 Ft. Dr. Horváth Éva jegyző 25 alap közszolg-. jogviszony kezdete: 1975.08.01 12 vezetői jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01. 37

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 79.. előírásai szerint a polgármester

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben