Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 2./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 3./ Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 4./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Kláricz János polgármester 5./ Döntés a műfüves labdarúgó pálya használati díjának meghatározásáról Előadó: Kláricz János polgármester 6./ Egyebek Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, február 19. Kláricz János sk. polgármester 1

2 E L Ő T E R J E S Z T É S 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet 2. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évről szóló költségvetését 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet ez idáig egyszer a 11/2014.(VII.22.) önkormányzati rendeletével módosított. Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások az alábbiak, melyek a költségvetés módosítását indokolják, így: a képviselő-testület által hozott döntések, központi támogatások, helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségeinek támogatása, közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján, olyan átcsoportosítások, amelyek az új számviteli törvény bevezetéséből adódó előirányzat rendezések. Ez utóbbi csak sorok közötti átvezetést jelent, a költségvetés fő összegének változatlanul maradása mellett. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a évi költségvetés módosítására teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. Az idő rövidsége és a munka mennyisége miatt a módosítást eredményező tételeket taxatíve mutatom be a tisztelt Képviselő-testületnek: Előirányzat növelő tételek: - Adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás 3.713,- e Ft, évi bérkompenzáció 2.405,- e Ft, - Prémiumévek program támogatása 1.028,- e Ft, - Átmeneti ivóvízellátás támogatása 1.849,- e Ft, - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849,- e Ft, - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 4.491,- e Ft, - Magyarország szeretlek program támogatása 375,- e Ft, - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 108,- e Ft, - Óvodai normatíva változás 1.147,- e Ft, - Müki támogatás 6.609,- e Ft, - Szociális tűzifa támogatás 4.763,- e Ft, - Óvodafejlesztés támogatás ,- e Ft, - Térfigyelő kamera rendszer kialakítás támogatása 5.453,- e Ft, - Sérült gyermekek táboroztatása támogatás 359,- e Ft, - Közfoglalkoztatás bér- járulék, dologi és felhalmozási támogatás ,- e Ft, - Nyári diákmunka támogatás 1.688,- e Ft, 2

3 Fenti tételek a bevételi oldalon jelentenek jelentős emelkedést, ami párhuzamosan a kiadási oldalt is ugyan ezzel az összeggel módosítja. A módosítás a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások között jelentkezik. A legnagyobb módosítást eredményező tétel a szennyvízberuházással kapcsolatos bevételek és kiadások szeptember 17-ei alapkőletétellel elkezdődött a beruházás kivitelezése, azonban a munka mennyisége és az időjárási viszontagságok eredményeképp nem lehet egy ekkora beruházást éven belül befejezni. Az eredeti költségvetésbe a Képviselő-testület a beruházással kapcsolatos támogatási szerződés szerinti eredeti főösszeget építette be. Jelen költségvetés módosítás a főösszeget a teljesítésre lecsökkentette, a megmaradt előirányzat pedig az önkormányzat évi költségvetésébe lett betervezve. Mindösszesen a költségvetési kiadás módosított előirányzata e Ft-ról e Ft-ra módosul. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg e Ft-ra módosul. A csökkenés 35,19 % a szennyvízberuházással vonható össze, mivel a kivitelezés a 2015-ös évre áthúzódik. Kérem a tisztelt Képviselő-testültet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét. A javaslat elfogadásával a évi költségvetési rendelet fő összege e Ft-ról e Ft-ra módosul. Bucsa, február 19. Kláricz János polgármester Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 3

4 Az önkormányzat évi konszolidált költségvetése 3. Az önkormányzat konszolidált bevételei (1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: ezer Ft ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Közhatalmi bevétellel, ezer Ft Működési bevétellel, ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. (1) Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat konszolidált kiadásai (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: ezer Ft ezen belül: ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással, ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, ezer Ft Beruházási kiadásokkal, ezer Ft Felújítási kiadásokkal, ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (2) Az Ör. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat évi költségvetése 7.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: a) ezer Ft bevétellel és ezen belül ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Közhatalmi bevétellel, ezer Ft Működési bevétellel, ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. b) ezer Ft kiadással és ezen belül: : ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással, 4

5 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, ezer Ft Beruházási kiadásokkal, ezer Ft Felújítási kiadásokkal, ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (3) Az Ör. 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése (1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését: 9. a) ezer Ft bevétellel, és ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevétellel, 33 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 70 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevétellel ezer Ft Maradvány igénybevétellel ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg b) ezer Ft kiadással, és ezen belül ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg. (4) Az Ör melléklete helyébe, e rendelet melléklete lép. 2. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. Bucsa, február. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetve: Bucsa, február. Dr. Nagy Éva jegyző 5

6 1. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről I. Személyi juttatások ebből Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok ebből Egyéb működési támogatások ÁHT-on belülről III. Dologi kiadások II. Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belülről IV. Eltartottak pénzbeli juttatásai III. Közhatalmi bevételek V. Egyéb működési kiadások IV. Működési bevételek VI. Beruházások V. Működési célú átvett pénzeszközök ebből Szennyvízberuházás KEOP VI. Felhalmozási bevételek 0 VII. Felújítások VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 VIII. Finanszírozási bevételek IX. Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

7 2. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sorszám ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT BEVÉTELEK 1. Helyi önkormányzatok működési támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ebből: jövedelempótló támogatások ebből: gyermekétkeztetés támogatása 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok ebből: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849 ebből: Helyi szervezési intézkedések tám. Prémiumévek program ebből: Nyári gyermekétkeztetés ebből: évről áthúzódó bérkompenzáció Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből:müki ebből: Adósságkonszolidáció támogatás ebből: évi bérkompenzáció ebből: Átmeneti ivóvízellátás támogatása ebből: évről áthúzódó pótlólagos támogatás 902 ebből: Szociális tűzifa ebből: Itthon vagy Magyarország Szeretlek Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON I. BELÜLRŐL (7+8) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL II. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés 243 7

8 VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Bevételek összesen

9 3. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSOK Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 0 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Kiadások összesen

10 Sorszám 4. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási BEVÉTELEK Megnevezés 1. Tárgyieszköz, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése(termőföld nélküli) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 2. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, és hozam bevételek Tartós tulajdonú részesedések értékesítése Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs. ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 4. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Központi költségvetés szervtől Fejezeti kezelésű előirányzat EU Önerő Alap Elkülönített állami pénzalap Önkormányzati és költségvetési szerveitől 5. Támogatás értékű felhalmozási bevételek ÁFA visszaigénylés 6. Előző évi visszatérülések Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:

11 Sorszám BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási KIADÁSOK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1. Felújítások Orvosi rendelő kialakítás 879 Könyvtár felújítás Önkormányzati felújítás Felújítás ÁFÁ-ja Beruházások KEOP ( Szennyvízberuházás) Ingatlan vásárlás Informatikai eszköz beszerzés 331 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számg.mkp.) Pályázati sajáterő Ivóvízminőség javító prog. Fizetendő ÁFA Beruházások ÁFÁ-ja Részvények, részesedések vásárlása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Vízminőség javító program 5. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 6. Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Adott kölcsönök Felhalmozási KIADÁSOK összesen:

12 Sor. sz. 5. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) Megnevezés I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 12 Sor. sz. Megnevezés II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT- ON BELÜLRŐL SZEMÉLYI JUTTATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ KÖZHATALMI BEVÉTELEK DOLOGI KIADÁSOK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés 243 Működési célú BEVÉTELEK összesen: Működési célú KIADÁSOK összesen: FELÚJÍTÁSOK BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0

13 Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: 0 Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: Finanszírozási BEVÉTELEK Finanszírozási KIADÁSOK Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen: Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:

14 6. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban Ssz Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL KÖZHATALMI BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés Működési célú BEVÉTELEK összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Működési célú KIADÁSOK összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 13. Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: FELÚJÍTÁSOK BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: III. Finanszírozási bevételek és kiadások 18. Finanszírozási BEVÉTELEK: Finanszírozási KIADÁSOK: IV. Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen 20. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 21. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

15 7. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma Önkormányzat igazgatási tevékenysége Teljes munkaidőben foglalkoztattak Polgármester Köztisztviselő Községgazdálkodási feladatatok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak Temető Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb szárazföldi személyszállítás Közalkalmazott Közhasznú foglalkoztatott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Fogorvosi ellátás Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Védőnői szolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Könyvtár Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Konyha Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Munkatörvénykönyve hat.tart. 1 fő 12 fő 2 fő 1 fő 1 fő 141,6 fő 0 fő 1 fő 1,66 fő 1,33 fő 3,33 fő Összesen: 165,92 fő 15

16 8. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat Finanszírozási ütemterve év Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan adatok ezer forintban Ssz. Időpont Finanszírozási ütemterv Összesen:

17 9. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata évi Finanszírozási terve ezer Ft-ban Módosított előirányzat Január Február Márc Április Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Nyitó egyenleg 0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL KÖZHATALMI 3. BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT

18 PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés Működési célú BEVÉTELEK 6. összesen: Felhalmozási célú BEVÉTELEK 7. összesen: Finanszírozási 8. BEVÉTELEK: ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁSOK SZEMÉLYI 1. JUTTATÁSOK MUNKAADÓKA T TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS 2. SZOC.H. ADÓ DOLOGI 3. KIADÁSOK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N 4. BELÜLRE ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Működési célú KIADÁSOK 6. összesen: FELÚJÍTÁSOK

19 8. BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁS 9. I KIADÁSOK Felhalmozási célú KIADÁSOK. összesen: Finanszírozási KIADÁSOK: ÖSSZES KIADÁS Záró egyenleg:

20 10. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Ssz. Bevételi jogcím Közvetett támogatások Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege ezer Ft - ban Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb 1. Ellátottak térítési díja Lakossági kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz Helységek és eszközök hasznosítása Egyéb kedvezmény, kölcsön Iparűzési adó Összesen:

21 11. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Kötelezettség jogcíme Tárgyévi terv 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019 év Összesen 1. Működési célú hiteltörlesztés (2+3) Tőke Kamat Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) Tőke Kamat Beruházás célonként KEOP (Szennyvízberuházás) Startmunka mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés Informatikai eszközök Ivóvíz minőség jav.prog Munkagép ÁFA Felújítás feladatonként Áfa Könyvtár felújítás Önkormányzat felújítás Orvosi rendelő kialakítás Összesen:( )

22 12. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Saját bevételek Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen terv 1. Helyi adó bevételek Ingatlan hasznosítása Osztalék,hozam Tárgyi eszköz értékesítés Bírság,pótlék Összesen Ssz. Kötelezettség Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen jogcíme terv 1. Működési célú hiteltörlesztés (2+3) 2. Tőke Kamat Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) Tőke Kamat Összesen:(1+4) Egyenleg

23 ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a választásokat követően aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat módosítására több okból sort kell keríteni: 1. Az önkormányzat által nyújtott egyes szociális ellátások bizottsági hatáskörbe kerülnének, ahogyan erről már korábbi testületi ülésen volt említés. Ehhez szükséges létrehozni egy Szociális Bizottságot, és ezért módosítás szükséges a mellékletek vonatkozásában is. A Szociális Bizottság elnökéül és tagjainak javaslom választani az alábbi személyeket: 1. Mogyorósi Anikó önkormányzati képviselő, bizottság elnöke 2. Juhász Sándor önkormányzati képviselő 3. Lengyel Magdolna külső tag 2. Továbbá módosítani kell a kormányzati funkciók módosulása miatt a rendelet 7. mellékletét. Megszűnt az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés kormányzati funkció és helyette a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben használható továbbiakban. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként megküldött rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Bucsa, február 19. Kláricz János polgármester 23

24 Hatásvizsgálati lap Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 4. Egészségügyi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások Az adminisztrációs terhek nem változtak. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Bucsa, február. Dr. Nagy Éva jegyző 24

25 Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015.( ) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 31. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: a) Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság létszáma 5 fő, b) Gazdasági Bizottság, létszáma: 5 fő, c) Szociális Bizottság, létszáma: 3 fő, (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 2. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bucsa, február 18. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetésre került: Bucsa, február.. Dr. Nagy Éva jegyző 25

26 1. melléklet A polgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 1. Polgármesterre átruházott hatáskörök Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: a) a 8. szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. szerinti gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben foglalt esetekben a polgármester jár el, 2. Bizottságra átruházott hatáskörök I. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei a) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet alapján: - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének megállapítását, felülvizsgálatát, a pályázatok rangsorolását, megszüntetését, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezést. b) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló rendeletének szabályairól szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletben számára meghatározott hatásköröket. II. Szociális Bizottság hatáskörei a) Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: - a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)-bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben a Szociális Bizottság jár el. 26

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 6.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft 22-27/2015. TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben