Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 2./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 3./ Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 4./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Kláricz János polgármester 5./ Döntés a műfüves labdarúgó pálya használati díjának meghatározásáról Előadó: Kláricz János polgármester 6./ Egyebek Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, február 19. Kláricz János sk. polgármester 1

2 E L Ő T E R J E S Z T É S 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet 2. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évről szóló költségvetését 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet ez idáig egyszer a 11/2014.(VII.22.) önkormányzati rendeletével módosított. Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások az alábbiak, melyek a költségvetés módosítását indokolják, így: a képviselő-testület által hozott döntések, központi támogatások, helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségeinek támogatása, közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján, olyan átcsoportosítások, amelyek az új számviteli törvény bevezetéséből adódó előirányzat rendezések. Ez utóbbi csak sorok közötti átvezetést jelent, a költségvetés fő összegének változatlanul maradása mellett. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a évi költségvetés módosítására teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. Az idő rövidsége és a munka mennyisége miatt a módosítást eredményező tételeket taxatíve mutatom be a tisztelt Képviselő-testületnek: Előirányzat növelő tételek: - Adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás 3.713,- e Ft, évi bérkompenzáció 2.405,- e Ft, - Prémiumévek program támogatása 1.028,- e Ft, - Átmeneti ivóvízellátás támogatása 1.849,- e Ft, - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849,- e Ft, - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 4.491,- e Ft, - Magyarország szeretlek program támogatása 375,- e Ft, - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 108,- e Ft, - Óvodai normatíva változás 1.147,- e Ft, - Müki támogatás 6.609,- e Ft, - Szociális tűzifa támogatás 4.763,- e Ft, - Óvodafejlesztés támogatás ,- e Ft, - Térfigyelő kamera rendszer kialakítás támogatása 5.453,- e Ft, - Sérült gyermekek táboroztatása támogatás 359,- e Ft, - Közfoglalkoztatás bér- járulék, dologi és felhalmozási támogatás ,- e Ft, - Nyári diákmunka támogatás 1.688,- e Ft, 2

3 Fenti tételek a bevételi oldalon jelentenek jelentős emelkedést, ami párhuzamosan a kiadási oldalt is ugyan ezzel az összeggel módosítja. A módosítás a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások között jelentkezik. A legnagyobb módosítást eredményező tétel a szennyvízberuházással kapcsolatos bevételek és kiadások szeptember 17-ei alapkőletétellel elkezdődött a beruházás kivitelezése, azonban a munka mennyisége és az időjárási viszontagságok eredményeképp nem lehet egy ekkora beruházást éven belül befejezni. Az eredeti költségvetésbe a Képviselő-testület a beruházással kapcsolatos támogatási szerződés szerinti eredeti főösszeget építette be. Jelen költségvetés módosítás a főösszeget a teljesítésre lecsökkentette, a megmaradt előirányzat pedig az önkormányzat évi költségvetésébe lett betervezve. Mindösszesen a költségvetési kiadás módosított előirányzata e Ft-ról e Ft-ra módosul. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg e Ft-ra módosul. A csökkenés 35,19 % a szennyvízberuházással vonható össze, mivel a kivitelezés a 2015-ös évre áthúzódik. Kérem a tisztelt Képviselő-testültet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét. A javaslat elfogadásával a évi költségvetési rendelet fő összege e Ft-ról e Ft-ra módosul. Bucsa, február 19. Kláricz János polgármester Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 3

4 Az önkormányzat évi konszolidált költségvetése 3. Az önkormányzat konszolidált bevételei (1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: ezer Ft ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Közhatalmi bevétellel, ezer Ft Működési bevétellel, ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. (1) Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat konszolidált kiadásai (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: ezer Ft ezen belül: ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással, ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, ezer Ft Beruházási kiadásokkal, ezer Ft Felújítási kiadásokkal, ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (2) Az Ör. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat évi költségvetése 7.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: a) ezer Ft bevétellel és ezen belül ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Közhatalmi bevétellel, ezer Ft Működési bevétellel, ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. b) ezer Ft kiadással és ezen belül: : ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással, 4

5 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, ezer Ft Beruházási kiadásokkal, ezer Ft Felújítási kiadásokkal, ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (3) Az Ör. 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése (1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését: 9. a) ezer Ft bevétellel, és ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevétellel, 33 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 70 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevétellel ezer Ft Maradvány igénybevétellel ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg b) ezer Ft kiadással, és ezen belül ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg. (4) Az Ör melléklete helyébe, e rendelet melléklete lép. 2. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. Bucsa, február. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetve: Bucsa, február. Dr. Nagy Éva jegyző 5

6 1. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről I. Személyi juttatások ebből Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok ebből Egyéb működési támogatások ÁHT-on belülről III. Dologi kiadások II. Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belülről IV. Eltartottak pénzbeli juttatásai III. Közhatalmi bevételek V. Egyéb működési kiadások IV. Működési bevételek VI. Beruházások V. Működési célú átvett pénzeszközök ebből Szennyvízberuházás KEOP VI. Felhalmozási bevételek 0 VII. Felújítások VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 VIII. Finanszírozási bevételek IX. Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

7 2. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sorszám ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT BEVÉTELEK 1. Helyi önkormányzatok működési támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ebből: jövedelempótló támogatások ebből: gyermekétkeztetés támogatása 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok ebből: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849 ebből: Helyi szervezési intézkedések tám. Prémiumévek program ebből: Nyári gyermekétkeztetés ebből: évről áthúzódó bérkompenzáció Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből:müki ebből: Adósságkonszolidáció támogatás ebből: évi bérkompenzáció ebből: Átmeneti ivóvízellátás támogatása ebből: évről áthúzódó pótlólagos támogatás 902 ebből: Szociális tűzifa ebből: Itthon vagy Magyarország Szeretlek Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON I. BELÜLRŐL (7+8) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL II. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés 243 7

8 VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Bevételek összesen

9 3. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSOK Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 0 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Kiadások összesen

10 Sorszám 4. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási BEVÉTELEK Megnevezés 1. Tárgyieszköz, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése(termőföld nélküli) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 2. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, és hozam bevételek Tartós tulajdonú részesedések értékesítése Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs. ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 4. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Központi költségvetés szervtől Fejezeti kezelésű előirányzat EU Önerő Alap Elkülönített állami pénzalap Önkormányzati és költségvetési szerveitől 5. Támogatás értékű felhalmozási bevételek ÁFA visszaigénylés 6. Előző évi visszatérülések Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:

11 Sorszám BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási KIADÁSOK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1. Felújítások Orvosi rendelő kialakítás 879 Könyvtár felújítás Önkormányzati felújítás Felújítás ÁFÁ-ja Beruházások KEOP ( Szennyvízberuházás) Ingatlan vásárlás Informatikai eszköz beszerzés 331 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számg.mkp.) Pályázati sajáterő Ivóvízminőség javító prog. Fizetendő ÁFA Beruházások ÁFÁ-ja Részvények, részesedések vásárlása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Vízminőség javító program 5. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 6. Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Adott kölcsönök Felhalmozási KIADÁSOK összesen:

12 Sor. sz. 5. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) Megnevezés I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 12 Sor. sz. Megnevezés II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT- ON BELÜLRŐL SZEMÉLYI JUTTATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ KÖZHATALMI BEVÉTELEK DOLOGI KIADÁSOK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés 243 Működési célú BEVÉTELEK összesen: Működési célú KIADÁSOK összesen: FELÚJÍTÁSOK BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0

13 Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: 0 Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: Finanszírozási BEVÉTELEK Finanszírozási KIADÁSOK Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen: Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:

14 6. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban Ssz Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL KÖZHATALMI BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés Működési célú BEVÉTELEK összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Működési célú KIADÁSOK összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 13. Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: FELÚJÍTÁSOK BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: III. Finanszírozási bevételek és kiadások 18. Finanszírozási BEVÉTELEK: Finanszírozási KIADÁSOK: IV. Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen 20. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 21. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

15 7. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma Önkormányzat igazgatási tevékenysége Teljes munkaidőben foglalkoztattak Polgármester Köztisztviselő Községgazdálkodási feladatatok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak Temető Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb szárazföldi személyszállítás Közalkalmazott Közhasznú foglalkoztatott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Fogorvosi ellátás Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Védőnői szolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Könyvtár Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Konyha Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Munkatörvénykönyve hat.tart. 1 fő 12 fő 2 fő 1 fő 1 fő 141,6 fő 0 fő 1 fő 1,66 fő 1,33 fő 3,33 fő Összesen: 165,92 fő 15

16 8. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat Finanszírozási ütemterve év Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan adatok ezer forintban Ssz. Időpont Finanszírozási ütemterv Összesen:

17 9. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata évi Finanszírozási terve ezer Ft-ban Módosított előirányzat Január Február Márc Április Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Nyitó egyenleg 0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL KÖZHATALMI 3. BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT

18 PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés Működési célú BEVÉTELEK 6. összesen: Felhalmozási célú BEVÉTELEK 7. összesen: Finanszírozási 8. BEVÉTELEK: ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁSOK SZEMÉLYI 1. JUTTATÁSOK MUNKAADÓKA T TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS 2. SZOC.H. ADÓ DOLOGI 3. KIADÁSOK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N 4. BELÜLRE ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Működési célú KIADÁSOK 6. összesen: FELÚJÍTÁSOK

19 8. BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁS 9. I KIADÁSOK Felhalmozási célú KIADÁSOK. összesen: Finanszírozási KIADÁSOK: ÖSSZES KIADÁS Záró egyenleg:

20 10. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Ssz. Bevételi jogcím Közvetett támogatások Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege ezer Ft - ban Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb 1. Ellátottak térítési díja Lakossági kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz Helységek és eszközök hasznosítása Egyéb kedvezmény, kölcsön Iparűzési adó Összesen:

21 11. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Kötelezettség jogcíme Tárgyévi terv 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019 év Összesen 1. Működési célú hiteltörlesztés (2+3) Tőke Kamat Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) Tőke Kamat Beruházás célonként KEOP (Szennyvízberuházás) Startmunka mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés Informatikai eszközök Ivóvíz minőség jav.prog Munkagép ÁFA Felújítás feladatonként Áfa Könyvtár felújítás Önkormányzat felújítás Orvosi rendelő kialakítás Összesen:( )

22 12. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Saját bevételek Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen terv 1. Helyi adó bevételek Ingatlan hasznosítása Osztalék,hozam Tárgyi eszköz értékesítés Bírság,pótlék Összesen Ssz. Kötelezettség Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen jogcíme terv 1. Működési célú hiteltörlesztés (2+3) 2. Tőke Kamat Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) Tőke Kamat Összesen:(1+4) Egyenleg

23 ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a választásokat követően aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat módosítására több okból sort kell keríteni: 1. Az önkormányzat által nyújtott egyes szociális ellátások bizottsági hatáskörbe kerülnének, ahogyan erről már korábbi testületi ülésen volt említés. Ehhez szükséges létrehozni egy Szociális Bizottságot, és ezért módosítás szükséges a mellékletek vonatkozásában is. A Szociális Bizottság elnökéül és tagjainak javaslom választani az alábbi személyeket: 1. Mogyorósi Anikó önkormányzati képviselő, bizottság elnöke 2. Juhász Sándor önkormányzati képviselő 3. Lengyel Magdolna külső tag 2. Továbbá módosítani kell a kormányzati funkciók módosulása miatt a rendelet 7. mellékletét. Megszűnt az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés kormányzati funkció és helyette a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben használható továbbiakban. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként megküldött rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Bucsa, február 19. Kláricz János polgármester 23

24 Hatásvizsgálati lap Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 4. Egészségügyi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások Az adminisztrációs terhek nem változtak. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Bucsa, február. Dr. Nagy Éva jegyző 24

25 Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015.( ) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 31. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: a) Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság létszáma 5 fő, b) Gazdasági Bizottság, létszáma: 5 fő, c) Szociális Bizottság, létszáma: 3 fő, (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 2. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bucsa, február 18. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetésre került: Bucsa, február.. Dr. Nagy Éva jegyző 25

26 1. melléklet A polgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 1. Polgármesterre átruházott hatáskörök Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: a) a 8. szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. szerinti gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben foglalt esetekben a polgármester jár el, 2. Bizottságra átruházott hatáskörök I. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei a) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet alapján: - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének megállapítását, felülvizsgálatát, a pályázatok rangsorolását, megszüntetését, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezést. b) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló rendeletének szabályairól szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletben számára meghatározott hatásköröket. II. Szociális Bizottság hatáskörei a) Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: - a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)-bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben a Szociális Bizottság jár el. 26

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! A 2015. február 25. napjára összehívott ülés anyagaként kiküldött előterjesztés és mellékleteit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd, 2015. február 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben