BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI Előadó: dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály, Véleményező: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Lakásügyi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfej lesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi támogatásokat a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. A Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény szerint módosul a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), amely alapján a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások segélyezési rendszere március 1. napjától jelentősen átalakul. Az átalakítás főbb elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök. Módosul a Szoctv. alapj án kötelezőenbiztosítandó ellátások köre. Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. A Szoctv. jelenleg hatályos szabályozása alapján kötelező segélyek március 1. napjától államigazgatási Gárási), az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi)hatáskörbe kerülnek. 1. Az állam által - a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások március 1. napjától:

2 az időskorúak járadéka; - az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [ez utóbbi lesz a jelenleg egészségkárosodásukra tekintettel és a 14. év alatti gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek részére megállapított rendszeres szociális segélyből]); - az alapösszegű, az emelt és a kiemelt ápolási díj; - az alanyi és a normatív közgyógyellátás; - az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 2. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve marclus l-jétől egységesen települési támogatás. A támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Szoctv. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, amely szerint az önkormányzatok különösen az alábbi élethelyzetekre tekintettel nyújthatnak támogatást: - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (2015. február 28. napjáig ez ajegyzői hatáskörben megállapítható normatív lakásfenntartási támogatás); - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (2015. február 28. napjáig ez a képviselőtestületi [átruházott hatáskörben polgármesteri] hatáskörben megállapítható adósságkezelési szolgáltatás); - a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (2015. február 28. napjáig ez képviselő-testületi hatáskörben megállapítható méltányos ápolási díj, amelyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 óta nem szabályoz); - a gyógyszer-kiadások viseléséhez (2015. február 28. napjáig ez a képviselő-testületi [átruházott hatáskörben polgármesteri] hatáskörben megállapítható méltányos közgyógyellátás). - a rendkívüli települési támogatás a rendkívüli élethelyzetre tekintettel (2015. február 28. napjáig ez a képviselőtestületi [átruházott hatáskörben polgármesteri] hatáskörben megállapítható önkormányzati segély). Az átmeneti szabályokat a Szoctv /D. -ai tartalmazzák az alábbiak szerint: A lakásfenntartási támogatás: a december 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek folyósításra. Az adósságkezelési szolgáltatás: A március l-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. A méltányossági közgyógyellátás: A március l-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani. A finanszírozási rendszer az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztásnak megfelelően átalakul akként, hogy az önkormányzatok adóerő-képességükhöz igazodóan kapnak állami támogatást. Az önkormányzat által biztosított ellátások finanszírozása saját erőforrásokból történik, azzal, hogy azok az önkormányzatok, amelyek a segélyezéshez nem rendelkeznek elegendő erőforrással, a központi költségvetésből támogatást igényelhetnek. Az átmeneti időszakban az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, a méltányos közgyógyellátás és az adósságcsökkentési támogatás kifizetéséhez a központi költségvetésben visszaigényelhető támogatás (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás tekintetében 80%-os, a méltányos közgyógyellátás tekintetében 70%-os, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás tekintetében 90%-os) biztosított lesz. Az állam által biztosított ellátások 100%-ban központi költségvetésből kerülnek kifizetésre.

3 ,., - -' - A szociális ellátórendszerre vonatkozó központi jogszabályok változásai miatt szükség van a rendelet áttekintésére és a központi jogi normáknak megfelelő jogalkotásra. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét a Szoctv. 134/E. -a értelmében legkésőbb február 28-áig meg kell alkotnia. Az új rendelettervezet készítésének alapvető koncepciója az volt, hogy a békéscsabai lakosság szociális biztonságának biztosítása érdekében a jelenleg hatályos Szoctv. és a rendelet alapján nyújtott ellátások tartalma és az ellátásra jogosultak köre tekintetében minimalizáljuk a központi jogaikotás miatt az ellátások rendszerében történő változás lakosságot érintő hatását. Az egyes ellátásokat érintő változások Az ellátás neve foglalkoztatást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT) rendszeres szociális segély (a továbbiakban RSZS): a) egészségkárosodás jogcímen megállapított RSZS b) a 14. év alatti gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek reszere megállapított RSZS c) a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére megállapított RSZS d) az önkormányzati rendelet alapján megállapított RSZS lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolgáltatás február 28-ig ellátást biztosító hatóság települési jegyző települési jegyző települési jegyző települési önkormányzat március l-től az ellátást biztosító hatóság (az ellátás új elnevezése) járási hivatal járási hivatal az a) és b) helyett: egészségkárosodási gyermekfelügyeleti támogatás és a c) és d) helyett FHT amennyiben vállalják a munkaügyi központtal való együttműködést, amennyiben nem, az ellátás megszüntetésre kerül központi alapján megszűnik jogszabály Békéscsaba Megyei Jogú V áros Önkormányzata biztosítja alakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásként, az önkormányzati rendelet alapján központi jogszabály alapján megszűnik február 28-ig az ellátás finanszírozása 80%-os állami támogatás 90%-os állami támogatás 90%-os állami támogatás, amely az átmeneti időszakra is igényelhető 900/0-os állami támogatás, amely az átmeneti időszakra is igényelhető március l-től az ellátás fi nanszírozása 100%-os állami támogatás 100%-os állami támogatás 100%-os önkormányzati költségvetés

4 méltányos közgyógyellátás önkormányzati segély települési önkormányzat települési önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásként az önkormányzati rendelet alapján központi jogszabály alapján megszűnik Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a gyógyszerkiadások viseléséhez és a gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatásként az önkormányzati rendelet alapján központi jogszabály alapján megszűnik Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja rendkívüli települési támogatásként az önkormányzati rendelet alapján 70%-os állami támogatás, amely az átmeneti időszakra is igényelhető l OO%-os önkormányzati költségvetés loo%-os önkormányzati költségvetés loo%-os önkormányzati költségvetés loo%-os önkormányzati költségvetés Általános indokolás A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, az arra rászorulók gondjainak csökkentése érdekében meghatározza a szociális és gyermekvédelmi ellátások jogosultsági feltételeit. Részletes indokolás Az 1. -hoz A rendelkezés a rendelet területi és személyi hatályát határozza meg, figyelemmel a Szoctv. rendelkezéseire. A korábbi szabályozáshoz képest a támogatások megállapításához további követelményként szabályozásra kerül a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén való életvitelszerű tartózkodás. A 2. -hoz Ez a az értelmező rendelkezéseket tartalmazza, amely biztosítja az egységes jogértelmezést és jogalkalmazást.

5 - 5 - A okhoz A vonatkozó szakaszok tartalmazzák az általános eljárási rendelkezéseket - a Szoctv. rendelkezéseinek figyelembe vételével -, a kérelem benyújtásának módját, a csatolandó mellékleteket, a személyes eljárási és a bejelentési kötelezettséget, valamint az elsőfokú hatáskör gyakorlásának a polgármesterre történő átruházását. Az 5. -hoz Ez a tartalmazza az egyes eljárások tekintetében a másodfokú hatóság - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - fellebbezési eljárására vonatkozó rendelkezéseket. A korábbi szabályozáshoz képest a rendelettervezet kiegészül alakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás), a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás) és a gyógyszer-kiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: (gyógyászati segédeszköz támogatás) tekintetében hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezési eljárás szabályaival. A okhoz Ezek a rendelkezések tartalmazzák azokat a normákat, amelyek meghatározzák a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális és gyermekvédelmi támogatás megtérítési kötelezettségére vonatkozó szabályokat, a polgármester és a közgyűlés döntéseit, a kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezményeit és az ellátások folyósítására és a felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. A 9. -hoz A vonatkozó normaszöveg tartalmazza az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások felsorolását. A okhoz Ezek a -ok tartalmazzák - a normatív és az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás kiváltásaként - a lakhatási támogatás megállapítására vonatkozó részletszabályokat. A szabályozás a normatív lakásfenntartási támogatás Szoctv február 28. napjáig hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható, azzal, hogy pénzbeli támogatás (folyószámlára utalás vagy postai kifizetés) csak a bérleti, albérleti és lakáshasználati díj támogatására vehető igénybe. A okhoz Ezek a rendelkezések - a méltányos közgyógyellátás kiváltásaként - a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás megállapításának részletszabályait tartalmazzák. A támogatásokra való jogosultság jövedelemhatárai megegyeznek a méltányos közgyógyellátás megállapítása során alkalmazottakkal. A gyógyszerköltség és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető határait az egy főre eső jövedelemhez viszonyítva határozza meg a rendelettervezet. A támogatás a közgyógyellátásra nem jogosult személyeknek nyújtható.

6 - 6 - A okhoz A vonatkozó normaszöveg tartalmazza rendkívüli települési támogatásra és a szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatásra vonatkozó részletszabályokat, a korábbi önkormányzati segély normaszövegével többnyire azonos módon. A rendelkezések az - eddigi jogalkalmazási gyakorlat tapasztalatai alapján - annyiban változtak, hogy a téli tűzifa támogatás tekintetében szabályozásra került, hogy fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal vehető igénybe és a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerekét egyedül nevelő személyek mellett a 60 év feletti egyedül élő személy esetében is az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-a a jogosultság jövedelem határa. A okhoz A vonatkozó rendelkezések az adósságcsökkentési támogatás szabályozását tartalmazzák az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó jogi normákhoz hasonlóan az alábbi eltérésekkel: az adósságkezelési szolgáltatást a legalább 6 hónapja fennálló tartozás esetén lehetett igénybe venni, a rendelettervezet alapján az adósságcsökkentési támogatás 3 havi tartozás esetén igényelhető; az adósságcsökkentési támogatással kezelhető adósságtípusok között a lakáscélú pénzintézeti hitel nem kerül szabályozásra; a korábbi szabályozásban a tartozás 2S%-át kellett az ügyfélnek megfizetni, a rendelettervezet alapján SO%-os önrész megfizetésének vállalása esetén állapítható meg a támogatás; a kezelhető adósság mértéke ,-Ft-ról ,-Ft-ra változik; az önrész részletekben történő megfizetésére a Szoctv. keretszabályai alapján legfeljebb 18 hónap alatt volt lehetősége az ügyfélnek, ez a rendelettervezetben legfeljebb 12 hónapra változik; az önrész egyösszegű kifizetésének vállalása esetén az önkormányzati támogatás folyósítására az önrész megfizetését és annak igazolását követően kerülhet sor; a korábbi szabályozásban, ha az ügyfél az adósságcsökkentési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt az önrész vagy a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tett eleget a támogatás megszüntetésre került és az addig kifizetett összeget vissza kellett fizetnie. Ez a szankció a rendelettervezet szerint már 2 hónap nem telj esítés esetén alkalmazásra kerül. A 20. -hoz Ezek a rendelkezések a köztemetésre vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Új rendelkezésként kerül szabályozásra, hogya köztemetés költségeinek megtérítésére, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. A okhoz Ezek a -ok az egyes gyermekvédelmi ellátásokra (tanévkezdési támogatás, felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj) vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmazzák. A korábbi szabályozáshoz képest annyi módosítással, hogyatanévkezdési támogatás esetén a jogosultság jövedelem határa család esetén az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-áról 120%-ra, a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 120%-áról 130%-ra változik.

7 - 7 - A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj ra az új rendelkezések szerint azok jogosultak, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű - nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat. A mesterképzésben résztvevőkre a rendelet hatálya nem terjed ki. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendeletalkotás várható hatásairól: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének átalakítása a lakosság széles rétegét fogja érinteni. A rendeletben szabályozott ellátásokat a lakosok meglehetősen nagy számban veszik igénybe. Az új ellátások szabályozási tartalma hasonló a korábbi szabályozásban foglaltakhoz, az elnevezésük módosulása és az egyes változások azonosítási, értelmezési nehézségeket okozhatnak, ezért törekedni kell a lakosok megfelelő tájékoztatására. Környezeti és egészségi következmények: A rendelet megalkotása nem jár számottevő környezeti és egészségügyi következményekkel. Az új elnevezésű ellátások jogosultsági köreinek további fennmaradásával elkerülhetőek az esetleges negatív hatások. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotása jelentős változást nem jelent az adminisztrációban, a járási hivatalhoz kerülő ellátásokkal ugyan csökken a hatáskörök száma, a támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzése, a környezettanulmányok készítése és a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok megnövekedése azonban ezt pótolja. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására központi jogszabályváltozás miatt kerül sor. A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat évi költségvetésében biztosítani kell. A költségvetési előirányzatok alakulását az alábbi táblázat mutatja szociális ellátás elnevezése rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás (LFT) évi évi évi költségvetés teljesítés 2014-ben szociális költségvetési eredeti Ft-ban ellátásban rendelettervezet előirányzatai részesültek száma előirányzatai Ft-ban Ft-ban áll. tám. 90% 8 OOO OOO fő márciusig 2500 OOO áll. tám. 80% 80 OOO OOO l 169 fő márciusig 13 OOO OOO áll. tám. 90% márciusig és az 30 OOO OOO l 749 fő átmeneti időszakban 2 OOO OOO

8 adósságkezelési szolgáltatáshoz LFT méltányos közgyógyellátás áll. tám. 90% márciusig és az 1 OOO OOO fő átmeneti időszakban 300 OOO áll. tám. 70% márciusig és az 5 OOO OOO fő átmeneti időszakban 500 OOO áll. tám. 90% márciusig és az átmeneti adósságkezelési OOO fő szolgáltatás időszakban 500 OOO (a március önkormányzati segély 58 OOO OOO l-ig fő megállapított) 3 OOO OOO települési támogatás március 1.- LFT helyett tőll00 % -os önkormányzati költségvetés 45 OOO OOO települési támogatás március 1.- köz2yó2y helyett től 100%-os önkormányzati költségvetés 8 OOO OOO települési tám. adósság március 1.- kez. helyett tőll00%-os önkormányzati költségvetés 23 OOO OOO települési tám. önkorm március 1.- se2ély helyett tőll00%-os önkormányzati költségvetés 34 OOO OOO köztemetés OOO fő OOO tűzifa támogatás O O 4 OOO OOO felsőfokú ösztönd(i szociális OOO fő 15 OOO OOO tanévkezdési támogatás 4 OOO OOO l 580 OOO 285fő 3 OOO OOO krízissegély 3 OOO OOO 3 OOO OOO O közfoglalkoztatás 50 OOO OOO OOO OOO összesen: OOO OOO Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései a közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egységek: Szociálpolitikai Osztály, Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati é zervezési Csoport, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, megalkotni szíveskedjen. hogy a melléklet szerinti rendel Békéscsaba, február 20.

9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya l. (1) E rendelet hatálya kiterjed: a) a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) a bevándoroltakra és letelepedettekre, c) a hontalanokra, d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarországon jogszerűen tartózkodó állampolgáraira, amennyiben életvitelszerűen Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodnak. (2) A 14. -ban meghatározott ellátás megállapítására irányuló eljárásban - az (1) bekezdéstől eltérően - a rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre is, akik nem tartózkodnak életvitelszerűen Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

10 2 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. aktív korú: a Szoctv. 4. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott személy; 2. család: a Szoctv. 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek közössége; 3. egyedülálló: a Szoctv. 4. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy; 4. egyedülélő: a Szoctv. 4. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy; 5. elemi kár: az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár;,6. fiatal felnőtt a gyermekvédelmi ellátás tekintetében: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. c) pontja szerint meghatározott személy; 7. fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt a gyermekvédelmi ellátás tekintetében: a Gyvt. 5. q) pontja szerinti állapot; 8. gyermekvédelmi ellátás: a tanévkezdési támogatás és a felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj; 9. gyermek a gyermekvédelmi ellátások tekintetében: a Gyyt. 5. a) pontja szerinti kiskorú; 10. háztartás: a Szoctv. 4. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége; 11. jövedelem: a Szoctv. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem; 12. keresőtevékenység: a Szoctv. 4. (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerinti tevékenység; 13. környezettanulmány: a kérelmező és családja vagy háztartása vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázása érdekében végzett helyszíni szemle; 14. közeli hozzátartozó: a szociális ellátás tekintetében a Szoctv. 4. (1) bekezdés d) pontjában, a gyermekvédelmi ellátás tekintetében a Gyvt. 5. e) pontjában meghatározott személy; 15. kritikus élethelyzet: a testi épséget, az egészséget az alapvető szükségletek kielégítését - így különösen a táplálkozást, lakhatást veszélyeztető helyzet. 16. rendkívüli élethelyzet: a kérelmezőnél, illetve családjában rendkívüli esemény, így különösen betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, káresemény, munkahely elvesztése folytán kialakult élethelyzet; 17. rendszeres pénzellátás: a Szoctv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerinti ellátás;

11 18. szociális ellátás: a települési támogatások - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, a gyógyszer-kiadások viseléséhez és a gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás, a szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás - és a rendkívüli települési támogatás; 19. tartós betegség a gyermekvédelmi ellátás tekintetében: a Gyvt. 5. p) pontja szerinti állapot; 20. vagyon: a Szoctv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon; 21. várandós anya válsághelyzete: a Gyvt. 5. o) pontja szerinti állapot; 22. veszélyeztetettség: a Gyvt. 5. n) pontja szerinti helyzet, állapot. 3. Általános eljárási szabályok 3. (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) lehet benyújtani. A jogosultság megállapításhoz szükséges jövedelemigazolásokat a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell benyújtani. (2) A kérelmező és családja - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás esetében a vele egy háztartásban élők - vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a kérelemhez csatolni kell: a) valamennyi jövedelemmel rendelkező személy jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: aa) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást; ab) a nyugdíjban, a nyugdíjszerű ellátásban és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő kérelmező esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósított ellátás összegéről szóló nyugdíjszelvényt vagy pénzintézet által igazolt, és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megállapított ellátás összegéről kiadott igazolást, vagy a jogosultságot megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítványt; ac) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló hiteles igazolást vagy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot; ad) ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor a vállalkozási tevékenység időtartama alatt megszerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást vagy nyilatkozatot; b) a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, ennek hiányában a szülők nyilatkozatát a gyermektartásdíjra vonatkozóan; c) az őstermelői igazolvány másolatát.

12 4 (3) A kérelemhez mellékelni kell: a) a kérelmező családjában - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás esetében aháztartásában élő nelti tanköteles korú nappali oktatásban részesülő gyermeke(i) iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolását; b) az elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági döntést vagy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Korm. rendelet 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet; c) az állami foglalkoztatási szerv igazolását; d) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt esetén a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt egészségi állapotára vonatkozó igazolást; e) az egészségi állapotra vonatkozó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt a 14., 15. és 21. -ban szabályozott támogatások esetén; " f) a szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a háztartása fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja; g) az elhunyt személyeltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetéssel kapcsolatos számlák és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (4) A 21. (2)-(3) bekezdésében és a 22. (2) bekezdésében az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. (5) A 21. (2)-(3) bekezdésében és a 22. (2) bekezdésében meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát; b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket; d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket; f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyyről szóló törvény családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. (6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki a) átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban vagy, b) 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

13 5 (7) A gyermekvédelmi ellátások megállapítása során a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermek - kivéve, ha a gyám a gyermek tartására köteles a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni (8) A 21. és a 22. -ban meghatározott vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (5) bekezdésben meghatározott személyek vagyonára is. 4. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése e rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos első fokú hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére átruházza. (2) A kérelmező a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló e1járások során személyesen köteles eljárni. (3) Ameqnyiben a kérelmező igazolja, hogy alapos okból személyesen eljárni nem tud, helyette meghatalmazottja is eljárhat. A meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. (4) A támogatásban részesülő az e rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultságának a feltételeit érintő tények, körülmények megváltozását köteles 15 napon belül bejelenteni a polgármesteri hivatainál. (5) A (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegése miatt jogosulatlanul igénybe vett ellátás rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül. (6) E rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a hatósággal való elektronikus kapcsolattartás nem lehetséges. 5. (1) A közgyűlés a települési támogatások, a rendkívüli települési támogatás és az e rendeletben szabályozott gyermekvédelmi ellátások tárgyában hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet miatt ellátást állapíthat meg, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 20 %-ával, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás esetén legfeljebb 30 %-ával haladja meg az e rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. (2) A közgyűlés a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás tárgyában hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet miatt ellátást állapíthat meg, ha a kérelmező az elismert lakásméretet legfeljebb 20 m 2 -rel meghaladó lakásban lakik. (3) A közgyűlés által megállapított települési támogatások és rendkívüli települési támogatás összege méltányosságból legfeljebb 30 %-kal meghaladhatja az elsőfokú határozatban meghatározott összeget. (4) A fellebbezési eljárás során az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések együttesen is alkalmazhatók.

14 6 (5) A közgyűlés kivételes esetben a hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírása során az cl) - (4) bekezdésben foglaltakon túl a kritikus élethelyzetbe került kérelmező részére ellátást állapíthat meg. 6. cl) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (2) Az cl) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel. (3) Ha a polgármester a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális és gyermekvédelmi ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét kérelemre részletekben fizettetheti meg. (4) A közgyűlés a polgármester visszafizetést elrendelő döntésével szemben benyújtott fellebbezés elbírálása során a megtérítést, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás esetén a kötelezett háztartásában - az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Az a személy és család, akinek a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális és gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségét elrendelte a hatóság, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet az e rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásban. 7. cl) A pénzbeli vagy természetben nyújtott települési támogatások, rendkívüli települési támogatás és gyermekvédelmi ellátások felhasználásának ellenőrzéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere a polgármesteri hivatal közreműködésével gondoskodik. (2) Az ellenőrzés céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a Békéscsabán családsegítő feladatot ellátó intézmény (a továbbiakban: Családsegítő Központ), a Védőnői Szolgálat és más család- és gyermekvédelemrnel foglalkozó szervek javaslata, és három hónapnál nem régebbi környezettanulmánya is felhasználható. (3) A támogatásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani és a támogatás cél szerinti felhasználását a megállapító határozatban foglaltak szerint igazolni.

15 7 II. Fejezet A szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása, folyósítása, formái 4. A települési támogatások, a rendkívüli települési támogatás és a gyermekvédelmi ellátások megállapítása, folyósítása 8. (l) A települési támogatásokról, a rendkívüli települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelemről az elsőfokú hatóság határozattal dönt. (2) A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton vagy pénzintézeti átutalással történik. A határozatban rendelkezni kell a kifizetés, illetve folyósítás módjáról. (3) Az elsőfokú hatóság a határozatban elrendelheti, hogy az e rendeletben szabályozott pénzbeli vagy a természetbeni ellátást a jogosult javára, de közvetlenül közüzemi szolgáltató vagy pénzintézet számlájára vagy a hitelező számára kell kifizetni. (4) Az azonnali intézkedést igénylő ügyben a megállapított települési támogatás kifizetése házipénztárból engedélyezhető, amelyről a megállapító határozatban rendelkezni kell. (5) A rendszeresen folyósított települési támogatásokat és a gyermekvédelmi ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani. (6) E rendeletben szabályozott települési támogatások, rendkívüli települési támogatás és gyermekvédelmi ellátások megállapítása, folyósítása, kifizetése és ellenőrzése során a Szoctv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, a költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet, valamint e rendelet szabályait együttesen kell alkalmazni. 5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és a gyermekvédelmi támogatások formái 9. (1) A pénzbeli szociális ellátások: a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás); b) gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás; c) rendkívüli települési támogatás. (2) A természetben nyújtott szociális ellátások: a) rendkívüli települési támogatás; b) szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás (a továbbiakban: szociális célú tűzifa támogatás); c) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás); d) köztemetés; e) lakhatási támogatás.

16 (3) A gyermekvédelmi pénzbeli ellátások: a) tanévkezdési támogatás; b) felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj. 8 III. Fejezet A települési támogatásokra vonatkozó részletes rendelkezések 6. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, a lakhatási támogatás lo. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási támogatást nyújt. (2) Az (1) bekezdés szerinti,támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás és aszemétszállítás díj ához, a lakbérhez vagy az albérleti díj hoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhezés a közös költséghez igényelhető. (3) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetésétlehetövé tévő formában kell nyújtani. (4) A lakhatási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (5) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,7. (6) Ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (8) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft. (9) A lakhatási támogatás esetében az elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m 2 ; b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m 2 ; c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m 2 ; d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m 2 ;

17 9 ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (10) A támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a tálnogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: J-O,5 NYM TM = 0,3 - NYM x 0,15 ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TMet századra kerekítve kell meghatározni. ll. (1) A támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. A fennálló jogosultság időtartama alatt a lakhatási támogatás iránti kérelem, annak lejártát megelőző egy hónappal is benyújtható. A lakhatási támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 21 napon belül kell dönteni és a támogatást egy évre kell megállapítani. (2) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a) a 3. (2) bekezdése és (3) bekezdésének a)-d) pontja szerinti igazolásokat; b) a lakásban tartózkodás jogcíméről szóló igazolást az alábbiak szerint: ba) amennyiben a kérelmező rendelkezésére áll, a saját tulajdonú lakás esetén a tulajdoni lap másolatát vagy a lakás tulajdonjogának megszerzéséről szóló szerződés másolatát; bb) magánszemélytől bérelt lakás, lakrész esetén a bérleti, albérleti szerződés másolatát; bc) lakáshasználat esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodást; bd) ha haszonélvezeti jog jogosultja a kérelmező, a haszonélvezeti jog igazolására alkalmas dokumentum másolatát; c) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolására - amennyiben a kérelmező rendelkezésére áll - a lakás a tulajdoni lap másolatát vagy az adásvételi szerződését, ezek hiányában az ügyfél két tanúval igazolt nyilatkozatát a lakás nagyságáról; d) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének csökkentésére igényelt támogatás esetén a lakáscélú pénzintézeti kölcsön összegéről és havi törlesztő részletéről szóló igazolást; e) szolgáltató részére történő utalás esetén az adott szolgáltató által kibocsátott közüzemi számlát.

18 10 (4) A lakhatási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is biztosítható. (5) A lakhatási támogatás pénzbeli ellátásként csak a bérleti díj, az albérleti díj és a lakáshasználati díj támogatására vehető igénybe. A támogatás átutalással vagy postai úton a kérelmező részére havonta utólag történik. (6) A természetbeni ellátásként biztosított lakhatási támogatás folyósítása havonta átutalással történik az azt megállapító határozatban megjelölt szolgáltatóhoz, pénzintézethez, önkormányzati bérlakás esetén az önkormányzati lakás üzemeltetésével megbízott szerv részére. (7) A lakhatási támogatást önkormányzati tulajdonú lakások esetén elsődlegesen a lakbér fizetésére kell átutalni. (8) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (9) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 7. A gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás 12. (l) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott (a továbbiakban: gyógyászatisegédeszköz-támogatás) települési támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki nem jogosult közgyógyellátásra, és akinek az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége, gyógyászati segédeszköz szükségletének költsége olyan magas, hogy annak viselése saját vagy a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A gyógyszertámogatás megállapítására irányuló eljárásban szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a kérelmezőt: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a havi rendszeres igazolt gyógyszerköltségének a mértéke eléri az egy főre eső jövedelem 20 %-át, vagy b) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres igazolt gyógyszer költsége eléri a havi jövedelme 15 %-át. (3) A gyógyászatisegédeszköz-támogatás megállapítására irányuló eljárásban szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a kérelmezőt: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt mértéke eléri az egy főre eső jövedelem 30 %-át, vagy b) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt a mértéke eléri a havi jövedelme 22 % át. (4) A gyógyszertámogatás mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50%-a, legfeljebb 6.000,- Ft/hó, azzal, hogy az egészségbiztosító által nem támogatott gyógyszerekre - fájdalomcsillapítókra, görcsoldókra - a támogatás teljes összegébőllegfeljebb 1500,- Ft/hó önkormányzati támogatás állapítható meg. (5) A gyógyászatisegédeszköz-támogatás mértéke a segédeszköz árának a 40%-a, legfeljebb ,- Ft.

19 11 (6) A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónapra állapítható meg a gyógyszerszükséglet fennállásának igazolása esetén. (7) A gyógyászati segédeszköz támogatás évente legfeljebb 3 alkalommal vehető igénybe, azzal, hogy ugyanazon segédeszköz támogatás megállapítására a termék kihordási idejének leteltét követően kerülhet sor. (8) A gyógyszer- és a gyógyászatisegédeszköz-támogatás együtt is igénybe vehető. (9) A gyógyszer- és a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 21 napon belül kell dönteni 13. (1) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 3. (2) bekezdése és (3) bekezdésének a)-d) pontja szerinti igazolásokat; b) a harminc napnál nem régebbi háziorvosi igazolást, amely tartalmazza a havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek megnevezését, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást, és c) a gyógyszertár igazolását, amely tartalmazza a háziorvosi igazolásban szereplő gyógyszerek havi költségét. (2) A gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a) az orvosi igazolást, amely tartalmazza a gyógyászati segédeszköz megnevezését és használatának indokoltságát, és b) a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó igazolását, amely tartalmazza a szakorvosi igazolásban szereplő gyógyászati segédeszköz ügyfél által fizetendő árát. 8. Rendkívüli települési támogatás 14. cl) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosanvagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt. (2) A rendkívüli települési támogatás elsősorban azoknak a személyeknek állapítható meg, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább egy fennállása esetén akkor állapítható meg, ha az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a) a családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% át; b) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családban az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 155%-át; c) a gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át;

20 12 d) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 185%-át; e) az egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át; f) 60 év feletti egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a család tagj ainak egyike sem rendelkezik vagyonnal. (4) Azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti az elhunyt személyeltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, amelyek összege a temetés költségeinek 25%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 90 napon belül kell benyújtani. (5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. (6) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátásként és természetbeni ellátásként fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában is nyújtható. (7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül kell dönteni 9. Szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás 15. (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személyek, családok részére települési támogatásként - fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal - szociális célú tűzifa támogatás nyújt. (2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként annak a személynek vagy családnak adható, aki (amely) lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, és a kérelmező háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át; b) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyereket nevelő család esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160%-át; c) gyerekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át; d) egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155%-át; e) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerekét egyedül nevelő személy és 60 év feletti egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról 1.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben