BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI Előadó: dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály, Véleményező: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Lakásügyi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfej lesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi támogatásokat a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. A Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény szerint módosul a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), amely alapján a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások segélyezési rendszere március 1. napjától jelentősen átalakul. Az átalakítás főbb elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök. Módosul a Szoctv. alapj án kötelezőenbiztosítandó ellátások köre. Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. A Szoctv. jelenleg hatályos szabályozása alapján kötelező segélyek március 1. napjától államigazgatási Gárási), az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi)hatáskörbe kerülnek. 1. Az állam által - a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások március 1. napjától:

2 az időskorúak járadéka; - az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [ez utóbbi lesz a jelenleg egészségkárosodásukra tekintettel és a 14. év alatti gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek részére megállapított rendszeres szociális segélyből]); - az alapösszegű, az emelt és a kiemelt ápolási díj; - az alanyi és a normatív közgyógyellátás; - az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 2. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve marclus l-jétől egységesen települési támogatás. A támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Szoctv. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, amely szerint az önkormányzatok különösen az alábbi élethelyzetekre tekintettel nyújthatnak támogatást: - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (2015. február 28. napjáig ez ajegyzői hatáskörben megállapítható normatív lakásfenntartási támogatás); - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (2015. február 28. napjáig ez a képviselőtestületi [átruházott hatáskörben polgármesteri] hatáskörben megállapítható adósságkezelési szolgáltatás); - a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (2015. február 28. napjáig ez képviselő-testületi hatáskörben megállapítható méltányos ápolási díj, amelyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 óta nem szabályoz); - a gyógyszer-kiadások viseléséhez (2015. február 28. napjáig ez a képviselő-testületi [átruházott hatáskörben polgármesteri] hatáskörben megállapítható méltányos közgyógyellátás). - a rendkívüli települési támogatás a rendkívüli élethelyzetre tekintettel (2015. február 28. napjáig ez a képviselőtestületi [átruházott hatáskörben polgármesteri] hatáskörben megállapítható önkormányzati segély). Az átmeneti szabályokat a Szoctv /D. -ai tartalmazzák az alábbiak szerint: A lakásfenntartási támogatás: a december 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek folyósításra. Az adósságkezelési szolgáltatás: A március l-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. A méltányossági közgyógyellátás: A március l-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani. A finanszírozási rendszer az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztásnak megfelelően átalakul akként, hogy az önkormányzatok adóerő-képességükhöz igazodóan kapnak állami támogatást. Az önkormányzat által biztosított ellátások finanszírozása saját erőforrásokból történik, azzal, hogy azok az önkormányzatok, amelyek a segélyezéshez nem rendelkeznek elegendő erőforrással, a központi költségvetésből támogatást igényelhetnek. Az átmeneti időszakban az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, a méltányos közgyógyellátás és az adósságcsökkentési támogatás kifizetéséhez a központi költségvetésben visszaigényelhető támogatás (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás tekintetében 80%-os, a méltányos közgyógyellátás tekintetében 70%-os, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás tekintetében 90%-os) biztosított lesz. Az állam által biztosított ellátások 100%-ban központi költségvetésből kerülnek kifizetésre.

3 ,., - -' - A szociális ellátórendszerre vonatkozó központi jogszabályok változásai miatt szükség van a rendelet áttekintésére és a központi jogi normáknak megfelelő jogalkotásra. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét a Szoctv. 134/E. -a értelmében legkésőbb február 28-áig meg kell alkotnia. Az új rendelettervezet készítésének alapvető koncepciója az volt, hogy a békéscsabai lakosság szociális biztonságának biztosítása érdekében a jelenleg hatályos Szoctv. és a rendelet alapján nyújtott ellátások tartalma és az ellátásra jogosultak köre tekintetében minimalizáljuk a központi jogaikotás miatt az ellátások rendszerében történő változás lakosságot érintő hatását. Az egyes ellátásokat érintő változások Az ellátás neve foglalkoztatást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT) rendszeres szociális segély (a továbbiakban RSZS): a) egészségkárosodás jogcímen megállapított RSZS b) a 14. év alatti gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek reszere megállapított RSZS c) a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére megállapított RSZS d) az önkormányzati rendelet alapján megállapított RSZS lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolgáltatás február 28-ig ellátást biztosító hatóság települési jegyző települési jegyző települési jegyző települési önkormányzat március l-től az ellátást biztosító hatóság (az ellátás új elnevezése) járási hivatal járási hivatal az a) és b) helyett: egészségkárosodási gyermekfelügyeleti támogatás és a c) és d) helyett FHT amennyiben vállalják a munkaügyi központtal való együttműködést, amennyiben nem, az ellátás megszüntetésre kerül központi alapján megszűnik jogszabály Békéscsaba Megyei Jogú V áros Önkormányzata biztosítja alakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásként, az önkormányzati rendelet alapján központi jogszabály alapján megszűnik február 28-ig az ellátás finanszírozása 80%-os állami támogatás 90%-os állami támogatás 90%-os állami támogatás, amely az átmeneti időszakra is igényelhető 900/0-os állami támogatás, amely az átmeneti időszakra is igényelhető március l-től az ellátás fi nanszírozása 100%-os állami támogatás 100%-os állami támogatás 100%-os önkormányzati költségvetés

4 méltányos közgyógyellátás önkormányzati segély települési önkormányzat települési önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásként az önkormányzati rendelet alapján központi jogszabály alapján megszűnik Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a gyógyszerkiadások viseléséhez és a gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatásként az önkormányzati rendelet alapján központi jogszabály alapján megszűnik Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja rendkívüli települési támogatásként az önkormányzati rendelet alapján 70%-os állami támogatás, amely az átmeneti időszakra is igényelhető l OO%-os önkormányzati költségvetés loo%-os önkormányzati költségvetés loo%-os önkormányzati költségvetés loo%-os önkormányzati költségvetés Általános indokolás A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, az arra rászorulók gondjainak csökkentése érdekében meghatározza a szociális és gyermekvédelmi ellátások jogosultsági feltételeit. Részletes indokolás Az 1. -hoz A rendelkezés a rendelet területi és személyi hatályát határozza meg, figyelemmel a Szoctv. rendelkezéseire. A korábbi szabályozáshoz képest a támogatások megállapításához további követelményként szabályozásra kerül a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén való életvitelszerű tartózkodás. A 2. -hoz Ez a az értelmező rendelkezéseket tartalmazza, amely biztosítja az egységes jogértelmezést és jogalkalmazást.

5 - 5 - A okhoz A vonatkozó szakaszok tartalmazzák az általános eljárási rendelkezéseket - a Szoctv. rendelkezéseinek figyelembe vételével -, a kérelem benyújtásának módját, a csatolandó mellékleteket, a személyes eljárási és a bejelentési kötelezettséget, valamint az elsőfokú hatáskör gyakorlásának a polgármesterre történő átruházását. Az 5. -hoz Ez a tartalmazza az egyes eljárások tekintetében a másodfokú hatóság - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - fellebbezési eljárására vonatkozó rendelkezéseket. A korábbi szabályozáshoz képest a rendelettervezet kiegészül alakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás), a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás) és a gyógyszer-kiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: (gyógyászati segédeszköz támogatás) tekintetében hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezési eljárás szabályaival. A okhoz Ezek a rendelkezések tartalmazzák azokat a normákat, amelyek meghatározzák a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális és gyermekvédelmi támogatás megtérítési kötelezettségére vonatkozó szabályokat, a polgármester és a közgyűlés döntéseit, a kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezményeit és az ellátások folyósítására és a felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. A 9. -hoz A vonatkozó normaszöveg tartalmazza az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások felsorolását. A okhoz Ezek a -ok tartalmazzák - a normatív és az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás kiváltásaként - a lakhatási támogatás megállapítására vonatkozó részletszabályokat. A szabályozás a normatív lakásfenntartási támogatás Szoctv február 28. napjáig hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható, azzal, hogy pénzbeli támogatás (folyószámlára utalás vagy postai kifizetés) csak a bérleti, albérleti és lakáshasználati díj támogatására vehető igénybe. A okhoz Ezek a rendelkezések - a méltányos közgyógyellátás kiváltásaként - a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás megállapításának részletszabályait tartalmazzák. A támogatásokra való jogosultság jövedelemhatárai megegyeznek a méltányos közgyógyellátás megállapítása során alkalmazottakkal. A gyógyszerköltség és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető határait az egy főre eső jövedelemhez viszonyítva határozza meg a rendelettervezet. A támogatás a közgyógyellátásra nem jogosult személyeknek nyújtható.

6 - 6 - A okhoz A vonatkozó normaszöveg tartalmazza rendkívüli települési támogatásra és a szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatásra vonatkozó részletszabályokat, a korábbi önkormányzati segély normaszövegével többnyire azonos módon. A rendelkezések az - eddigi jogalkalmazási gyakorlat tapasztalatai alapján - annyiban változtak, hogy a téli tűzifa támogatás tekintetében szabályozásra került, hogy fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal vehető igénybe és a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerekét egyedül nevelő személyek mellett a 60 év feletti egyedül élő személy esetében is az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-a a jogosultság jövedelem határa. A okhoz A vonatkozó rendelkezések az adósságcsökkentési támogatás szabályozását tartalmazzák az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó jogi normákhoz hasonlóan az alábbi eltérésekkel: az adósságkezelési szolgáltatást a legalább 6 hónapja fennálló tartozás esetén lehetett igénybe venni, a rendelettervezet alapján az adósságcsökkentési támogatás 3 havi tartozás esetén igényelhető; az adósságcsökkentési támogatással kezelhető adósságtípusok között a lakáscélú pénzintézeti hitel nem kerül szabályozásra; a korábbi szabályozásban a tartozás 2S%-át kellett az ügyfélnek megfizetni, a rendelettervezet alapján SO%-os önrész megfizetésének vállalása esetén állapítható meg a támogatás; a kezelhető adósság mértéke ,-Ft-ról ,-Ft-ra változik; az önrész részletekben történő megfizetésére a Szoctv. keretszabályai alapján legfeljebb 18 hónap alatt volt lehetősége az ügyfélnek, ez a rendelettervezetben legfeljebb 12 hónapra változik; az önrész egyösszegű kifizetésének vállalása esetén az önkormányzati támogatás folyósítására az önrész megfizetését és annak igazolását követően kerülhet sor; a korábbi szabályozásban, ha az ügyfél az adósságcsökkentési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt az önrész vagy a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tett eleget a támogatás megszüntetésre került és az addig kifizetett összeget vissza kellett fizetnie. Ez a szankció a rendelettervezet szerint már 2 hónap nem telj esítés esetén alkalmazásra kerül. A 20. -hoz Ezek a rendelkezések a köztemetésre vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Új rendelkezésként kerül szabályozásra, hogya köztemetés költségeinek megtérítésére, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. A okhoz Ezek a -ok az egyes gyermekvédelmi ellátásokra (tanévkezdési támogatás, felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj) vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmazzák. A korábbi szabályozáshoz képest annyi módosítással, hogyatanévkezdési támogatás esetén a jogosultság jövedelem határa család esetén az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-áról 120%-ra, a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 120%-áról 130%-ra változik.

7 - 7 - A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj ra az új rendelkezések szerint azok jogosultak, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű - nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat. A mesterképzésben résztvevőkre a rendelet hatálya nem terjed ki. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendeletalkotás várható hatásairól: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének átalakítása a lakosság széles rétegét fogja érinteni. A rendeletben szabályozott ellátásokat a lakosok meglehetősen nagy számban veszik igénybe. Az új ellátások szabályozási tartalma hasonló a korábbi szabályozásban foglaltakhoz, az elnevezésük módosulása és az egyes változások azonosítási, értelmezési nehézségeket okozhatnak, ezért törekedni kell a lakosok megfelelő tájékoztatására. Környezeti és egészségi következmények: A rendelet megalkotása nem jár számottevő környezeti és egészségügyi következményekkel. Az új elnevezésű ellátások jogosultsági köreinek további fennmaradásával elkerülhetőek az esetleges negatív hatások. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotása jelentős változást nem jelent az adminisztrációban, a járási hivatalhoz kerülő ellátásokkal ugyan csökken a hatáskörök száma, a támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzése, a környezettanulmányok készítése és a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok megnövekedése azonban ezt pótolja. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására központi jogszabályváltozás miatt kerül sor. A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat évi költségvetésében biztosítani kell. A költségvetési előirányzatok alakulását az alábbi táblázat mutatja szociális ellátás elnevezése rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás (LFT) évi évi évi költségvetés teljesítés 2014-ben szociális költségvetési eredeti Ft-ban ellátásban rendelettervezet előirányzatai részesültek száma előirányzatai Ft-ban Ft-ban áll. tám. 90% 8 OOO OOO fő márciusig 2500 OOO áll. tám. 80% 80 OOO OOO l 169 fő márciusig 13 OOO OOO áll. tám. 90% márciusig és az 30 OOO OOO l 749 fő átmeneti időszakban 2 OOO OOO

8 adósságkezelési szolgáltatáshoz LFT méltányos közgyógyellátás áll. tám. 90% márciusig és az 1 OOO OOO fő átmeneti időszakban 300 OOO áll. tám. 70% márciusig és az 5 OOO OOO fő átmeneti időszakban 500 OOO áll. tám. 90% márciusig és az átmeneti adósságkezelési OOO fő szolgáltatás időszakban 500 OOO (a március önkormányzati segély 58 OOO OOO l-ig fő megállapított) 3 OOO OOO települési támogatás március 1.- LFT helyett tőll00 % -os önkormányzati költségvetés 45 OOO OOO települési támogatás március 1.- köz2yó2y helyett től 100%-os önkormányzati költségvetés 8 OOO OOO települési tám. adósság március 1.- kez. helyett tőll00%-os önkormányzati költségvetés 23 OOO OOO települési tám. önkorm március 1.- se2ély helyett tőll00%-os önkormányzati költségvetés 34 OOO OOO köztemetés OOO fő OOO tűzifa támogatás O O 4 OOO OOO felsőfokú ösztönd(i szociális OOO fő 15 OOO OOO tanévkezdési támogatás 4 OOO OOO l 580 OOO 285fő 3 OOO OOO krízissegély 3 OOO OOO 3 OOO OOO O közfoglalkoztatás 50 OOO OOO OOO OOO összesen: OOO OOO Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései a közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egységek: Szociálpolitikai Osztály, Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati é zervezési Csoport, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, megalkotni szíveskedjen. hogy a melléklet szerinti rendel Békéscsaba, február 20.

9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya l. (1) E rendelet hatálya kiterjed: a) a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) a bevándoroltakra és letelepedettekre, c) a hontalanokra, d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarországon jogszerűen tartózkodó állampolgáraira, amennyiben életvitelszerűen Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodnak. (2) A 14. -ban meghatározott ellátás megállapítására irányuló eljárásban - az (1) bekezdéstől eltérően - a rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre is, akik nem tartózkodnak életvitelszerűen Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

10 2 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. aktív korú: a Szoctv. 4. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott személy; 2. család: a Szoctv. 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek közössége; 3. egyedülálló: a Szoctv. 4. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy; 4. egyedülélő: a Szoctv. 4. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy; 5. elemi kár: az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár;,6. fiatal felnőtt a gyermekvédelmi ellátás tekintetében: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. c) pontja szerint meghatározott személy; 7. fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt a gyermekvédelmi ellátás tekintetében: a Gyvt. 5. q) pontja szerinti állapot; 8. gyermekvédelmi ellátás: a tanévkezdési támogatás és a felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj; 9. gyermek a gyermekvédelmi ellátások tekintetében: a Gyyt. 5. a) pontja szerinti kiskorú; 10. háztartás: a Szoctv. 4. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége; 11. jövedelem: a Szoctv. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem; 12. keresőtevékenység: a Szoctv. 4. (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerinti tevékenység; 13. környezettanulmány: a kérelmező és családja vagy háztartása vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázása érdekében végzett helyszíni szemle; 14. közeli hozzátartozó: a szociális ellátás tekintetében a Szoctv. 4. (1) bekezdés d) pontjában, a gyermekvédelmi ellátás tekintetében a Gyvt. 5. e) pontjában meghatározott személy; 15. kritikus élethelyzet: a testi épséget, az egészséget az alapvető szükségletek kielégítését - így különösen a táplálkozást, lakhatást veszélyeztető helyzet. 16. rendkívüli élethelyzet: a kérelmezőnél, illetve családjában rendkívüli esemény, így különösen betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, káresemény, munkahely elvesztése folytán kialakult élethelyzet; 17. rendszeres pénzellátás: a Szoctv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerinti ellátás;

11 18. szociális ellátás: a települési támogatások - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, a gyógyszer-kiadások viseléséhez és a gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás, a szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás - és a rendkívüli települési támogatás; 19. tartós betegség a gyermekvédelmi ellátás tekintetében: a Gyvt. 5. p) pontja szerinti állapot; 20. vagyon: a Szoctv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon; 21. várandós anya válsághelyzete: a Gyvt. 5. o) pontja szerinti állapot; 22. veszélyeztetettség: a Gyvt. 5. n) pontja szerinti helyzet, állapot. 3. Általános eljárási szabályok 3. (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) lehet benyújtani. A jogosultság megállapításhoz szükséges jövedelemigazolásokat a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell benyújtani. (2) A kérelmező és családja - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás esetében a vele egy háztartásban élők - vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a kérelemhez csatolni kell: a) valamennyi jövedelemmel rendelkező személy jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: aa) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást; ab) a nyugdíjban, a nyugdíjszerű ellátásban és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő kérelmező esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósított ellátás összegéről szóló nyugdíjszelvényt vagy pénzintézet által igazolt, és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megállapított ellátás összegéről kiadott igazolást, vagy a jogosultságot megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítványt; ac) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló hiteles igazolást vagy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot; ad) ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor a vállalkozási tevékenység időtartama alatt megszerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást vagy nyilatkozatot; b) a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, ennek hiányában a szülők nyilatkozatát a gyermektartásdíjra vonatkozóan; c) az őstermelői igazolvány másolatát.

12 4 (3) A kérelemhez mellékelni kell: a) a kérelmező családjában - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás esetében aháztartásában élő nelti tanköteles korú nappali oktatásban részesülő gyermeke(i) iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolását; b) az elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági döntést vagy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Korm. rendelet 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet; c) az állami foglalkoztatási szerv igazolását; d) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt esetén a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt egészségi állapotára vonatkozó igazolást; e) az egészségi állapotra vonatkozó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt a 14., 15. és 21. -ban szabályozott támogatások esetén; " f) a szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a háztartása fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja; g) az elhunyt személyeltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetéssel kapcsolatos számlák és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (4) A 21. (2)-(3) bekezdésében és a 22. (2) bekezdésében az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. (5) A 21. (2)-(3) bekezdésében és a 22. (2) bekezdésében meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát; b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket; d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket; f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyyről szóló törvény családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. (6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki a) átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban vagy, b) 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

13 5 (7) A gyermekvédelmi ellátások megállapítása során a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermek - kivéve, ha a gyám a gyermek tartására köteles a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni (8) A 21. és a 22. -ban meghatározott vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (5) bekezdésben meghatározott személyek vagyonára is. 4. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése e rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos első fokú hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére átruházza. (2) A kérelmező a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló e1járások során személyesen köteles eljárni. (3) Ameqnyiben a kérelmező igazolja, hogy alapos okból személyesen eljárni nem tud, helyette meghatalmazottja is eljárhat. A meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. (4) A támogatásban részesülő az e rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultságának a feltételeit érintő tények, körülmények megváltozását köteles 15 napon belül bejelenteni a polgármesteri hivatainál. (5) A (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegése miatt jogosulatlanul igénybe vett ellátás rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül. (6) E rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a hatósággal való elektronikus kapcsolattartás nem lehetséges. 5. (1) A közgyűlés a települési támogatások, a rendkívüli települési támogatás és az e rendeletben szabályozott gyermekvédelmi ellátások tárgyában hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet miatt ellátást állapíthat meg, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 20 %-ával, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás esetén legfeljebb 30 %-ával haladja meg az e rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. (2) A közgyűlés a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás tárgyában hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet miatt ellátást állapíthat meg, ha a kérelmező az elismert lakásméretet legfeljebb 20 m 2 -rel meghaladó lakásban lakik. (3) A közgyűlés által megállapított települési támogatások és rendkívüli települési támogatás összege méltányosságból legfeljebb 30 %-kal meghaladhatja az elsőfokú határozatban meghatározott összeget. (4) A fellebbezési eljárás során az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések együttesen is alkalmazhatók.

14 6 (5) A közgyűlés kivételes esetben a hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírása során az cl) - (4) bekezdésben foglaltakon túl a kritikus élethelyzetbe került kérelmező részére ellátást állapíthat meg. 6. cl) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (2) Az cl) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel. (3) Ha a polgármester a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális és gyermekvédelmi ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét kérelemre részletekben fizettetheti meg. (4) A közgyűlés a polgármester visszafizetést elrendelő döntésével szemben benyújtott fellebbezés elbírálása során a megtérítést, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás esetén a kötelezett háztartásában - az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Az a személy és család, akinek a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális és gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségét elrendelte a hatóság, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet az e rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásban. 7. cl) A pénzbeli vagy természetben nyújtott települési támogatások, rendkívüli települési támogatás és gyermekvédelmi ellátások felhasználásának ellenőrzéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere a polgármesteri hivatal közreműködésével gondoskodik. (2) Az ellenőrzés céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a Békéscsabán családsegítő feladatot ellátó intézmény (a továbbiakban: Családsegítő Központ), a Védőnői Szolgálat és más család- és gyermekvédelemrnel foglalkozó szervek javaslata, és három hónapnál nem régebbi környezettanulmánya is felhasználható. (3) A támogatásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani és a támogatás cél szerinti felhasználását a megállapító határozatban foglaltak szerint igazolni.

15 7 II. Fejezet A szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása, folyósítása, formái 4. A települési támogatások, a rendkívüli települési támogatás és a gyermekvédelmi ellátások megállapítása, folyósítása 8. (l) A települési támogatásokról, a rendkívüli települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelemről az elsőfokú hatóság határozattal dönt. (2) A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton vagy pénzintézeti átutalással történik. A határozatban rendelkezni kell a kifizetés, illetve folyósítás módjáról. (3) Az elsőfokú hatóság a határozatban elrendelheti, hogy az e rendeletben szabályozott pénzbeli vagy a természetbeni ellátást a jogosult javára, de közvetlenül közüzemi szolgáltató vagy pénzintézet számlájára vagy a hitelező számára kell kifizetni. (4) Az azonnali intézkedést igénylő ügyben a megállapított települési támogatás kifizetése házipénztárból engedélyezhető, amelyről a megállapító határozatban rendelkezni kell. (5) A rendszeresen folyósított települési támogatásokat és a gyermekvédelmi ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani. (6) E rendeletben szabályozott települési támogatások, rendkívüli települési támogatás és gyermekvédelmi ellátások megállapítása, folyósítása, kifizetése és ellenőrzése során a Szoctv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, a költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet, valamint e rendelet szabályait együttesen kell alkalmazni. 5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és a gyermekvédelmi támogatások formái 9. (1) A pénzbeli szociális ellátások: a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás); b) gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás; c) rendkívüli települési támogatás. (2) A természetben nyújtott szociális ellátások: a) rendkívüli települési támogatás; b) szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás (a továbbiakban: szociális célú tűzifa támogatás); c) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás); d) köztemetés; e) lakhatási támogatás.

16 (3) A gyermekvédelmi pénzbeli ellátások: a) tanévkezdési támogatás; b) felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj. 8 III. Fejezet A települési támogatásokra vonatkozó részletes rendelkezések 6. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, a lakhatási támogatás lo. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási támogatást nyújt. (2) Az (1) bekezdés szerinti,támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás és aszemétszállítás díj ához, a lakbérhez vagy az albérleti díj hoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhezés a közös költséghez igényelhető. (3) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetésétlehetövé tévő formában kell nyújtani. (4) A lakhatási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (5) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,7. (6) Ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (8) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft. (9) A lakhatási támogatás esetében az elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m 2 ; b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m 2 ; c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m 2 ; d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m 2 ;

17 9 ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (10) A támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a tálnogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: J-O,5 NYM TM = 0,3 - NYM x 0,15 ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TMet századra kerekítve kell meghatározni. ll. (1) A támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. A fennálló jogosultság időtartama alatt a lakhatási támogatás iránti kérelem, annak lejártát megelőző egy hónappal is benyújtható. A lakhatási támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 21 napon belül kell dönteni és a támogatást egy évre kell megállapítani. (2) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a) a 3. (2) bekezdése és (3) bekezdésének a)-d) pontja szerinti igazolásokat; b) a lakásban tartózkodás jogcíméről szóló igazolást az alábbiak szerint: ba) amennyiben a kérelmező rendelkezésére áll, a saját tulajdonú lakás esetén a tulajdoni lap másolatát vagy a lakás tulajdonjogának megszerzéséről szóló szerződés másolatát; bb) magánszemélytől bérelt lakás, lakrész esetén a bérleti, albérleti szerződés másolatát; bc) lakáshasználat esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodást; bd) ha haszonélvezeti jog jogosultja a kérelmező, a haszonélvezeti jog igazolására alkalmas dokumentum másolatát; c) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolására - amennyiben a kérelmező rendelkezésére áll - a lakás a tulajdoni lap másolatát vagy az adásvételi szerződését, ezek hiányában az ügyfél két tanúval igazolt nyilatkozatát a lakás nagyságáról; d) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének csökkentésére igényelt támogatás esetén a lakáscélú pénzintézeti kölcsön összegéről és havi törlesztő részletéről szóló igazolást; e) szolgáltató részére történő utalás esetén az adott szolgáltató által kibocsátott közüzemi számlát.

18 10 (4) A lakhatási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is biztosítható. (5) A lakhatási támogatás pénzbeli ellátásként csak a bérleti díj, az albérleti díj és a lakáshasználati díj támogatására vehető igénybe. A támogatás átutalással vagy postai úton a kérelmező részére havonta utólag történik. (6) A természetbeni ellátásként biztosított lakhatási támogatás folyósítása havonta átutalással történik az azt megállapító határozatban megjelölt szolgáltatóhoz, pénzintézethez, önkormányzati bérlakás esetén az önkormányzati lakás üzemeltetésével megbízott szerv részére. (7) A lakhatási támogatást önkormányzati tulajdonú lakások esetén elsődlegesen a lakbér fizetésére kell átutalni. (8) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (9) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 7. A gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás 12. (l) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott (a továbbiakban: gyógyászatisegédeszköz-támogatás) települési támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki nem jogosult közgyógyellátásra, és akinek az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége, gyógyászati segédeszköz szükségletének költsége olyan magas, hogy annak viselése saját vagy a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A gyógyszertámogatás megállapítására irányuló eljárásban szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a kérelmezőt: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a havi rendszeres igazolt gyógyszerköltségének a mértéke eléri az egy főre eső jövedelem 20 %-át, vagy b) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres igazolt gyógyszer költsége eléri a havi jövedelme 15 %-át. (3) A gyógyászatisegédeszköz-támogatás megállapítására irányuló eljárásban szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a kérelmezőt: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt mértéke eléri az egy főre eső jövedelem 30 %-át, vagy b) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt a mértéke eléri a havi jövedelme 22 % át. (4) A gyógyszertámogatás mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50%-a, legfeljebb 6.000,- Ft/hó, azzal, hogy az egészségbiztosító által nem támogatott gyógyszerekre - fájdalomcsillapítókra, görcsoldókra - a támogatás teljes összegébőllegfeljebb 1500,- Ft/hó önkormányzati támogatás állapítható meg. (5) A gyógyászatisegédeszköz-támogatás mértéke a segédeszköz árának a 40%-a, legfeljebb ,- Ft.

19 11 (6) A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónapra állapítható meg a gyógyszerszükséglet fennállásának igazolása esetén. (7) A gyógyászati segédeszköz támogatás évente legfeljebb 3 alkalommal vehető igénybe, azzal, hogy ugyanazon segédeszköz támogatás megállapítására a termék kihordási idejének leteltét követően kerülhet sor. (8) A gyógyszer- és a gyógyászatisegédeszköz-támogatás együtt is igénybe vehető. (9) A gyógyszer- és a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 21 napon belül kell dönteni 13. (1) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 3. (2) bekezdése és (3) bekezdésének a)-d) pontja szerinti igazolásokat; b) a harminc napnál nem régebbi háziorvosi igazolást, amely tartalmazza a havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek megnevezését, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást, és c) a gyógyszertár igazolását, amely tartalmazza a háziorvosi igazolásban szereplő gyógyszerek havi költségét. (2) A gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a) az orvosi igazolást, amely tartalmazza a gyógyászati segédeszköz megnevezését és használatának indokoltságát, és b) a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó igazolását, amely tartalmazza a szakorvosi igazolásban szereplő gyógyászati segédeszköz ügyfél által fizetendő árát. 8. Rendkívüli települési támogatás 14. cl) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosanvagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt. (2) A rendkívüli települési támogatás elsősorban azoknak a személyeknek állapítható meg, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább egy fennállása esetén akkor állapítható meg, ha az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a) a családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% át; b) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családban az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 155%-át; c) a gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át;

20 12 d) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 185%-át; e) az egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át; f) 60 év feletti egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a család tagj ainak egyike sem rendelkezik vagyonnal. (4) Azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti az elhunyt személyeltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, amelyek összege a temetés költségeinek 25%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 90 napon belül kell benyújtani. (5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. (6) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátásként és természetbeni ellátásként fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában is nyújtható. (7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül kell dönteni 9. Szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás 15. (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személyek, családok részére települési támogatásként - fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal - szociális célú tűzifa támogatás nyújt. (2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként annak a személynek vagy családnak adható, aki (amely) lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, és a kérelmező háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át; b) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyereket nevelő család esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160%-át; c) gyerekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át; d) egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155%-át; e) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerekét egyedül nevelő személy és 60 év feletti egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Békéscsaba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 249-4/2O14. Előadó: dr. Tőgye Ildikó Mell.: rendelettervezet Hiv. sz. - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

A kérelem benyújtásához szükséges okmányok, mellékletek:

A kérelem benyújtásához szükséges okmányok, mellékletek: A kérelem benyújtásához szükséges okmányok, mellékletek: - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY! Okmányok: -a kérelmező személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezetői engedélyét) és lakcím igazoló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/469-1/2011/i. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből:

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből: I n d o k o l á s A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás nyomán az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai

Részletesebben

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról 1.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Szociális tűzifa rendelet

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben